open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова правління

Пенсійного фонду України

19.12.2012 N 25-1

( z0094-13 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 січня 2013 р.

за N 95/22627

ЗМІНИ

до Порядку ведення органами

Пенсійного фонду України

обліку надходження сум єдиного внеску

на загальнообов'язкове державне соціальне

страхування та інших платежів,

затвердженого постановою правління

Пенсійного фонду України

від 27 вересня 2010 року N 21-2

( z0988-10 ),

зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 27 жовтня 2010 року

за N 988/18283

1. Пункт 1.3 розділу I після слів "районах у містах"
доповнити словами ", а також у містах та районах".
2. У розділі II:
2.1. Підпункт "б" пункту 2.2 доповнити новим абзацом такого
змісту: "розрахунок про нараховані суми єдиного внеску за календарний
квартал у розмірі мінімального страхового внеску за кожен місяць
для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему
оподаткування".
2.2. У підпункті 2.4.1 пункту 2.4 слова та цифри "Порядку
відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах
Державного казначейства України, затвердженого наказом Державного
казначейства України від 02.12.2002 N 221, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 17.12.2002 за N 976/7264" замінити
словами та цифрами "Порядку відкриття та закриття рахунків у
національній валюті в органах Державної казначейської служби
України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 22 червня 2012 року N 758 ( z1206-12 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 18 липня 2012 року за N 1206/21518".
3. У пункті 4.2 розділу IV:
3.1. Підпункт 4.2.1 доповнити новим абзацом такого змісту: "Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему
оподаткування, до графи "Нараховано до сплати" вноситься позитивне
значення різниці між сумою, визначеною такою особою самостійно у
річному звіті, та сумою, визначеною органом Пенсійного фонду
України у розрахунках за календарні квартали звітного року про
нараховані суми єдиного внеску у розмірі мінімального страхового
внеску за кожен місяць.".
3.2. У підпункті 4.2.2: 3.2.1. В абзаці четвертому абревіатуру "ДПА" замінити словами
"органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію єдиної
державної податкової політики". 3.2.2. Доповнити пункт новим абзацом такого змісту: "Нараховано відповідно до розрахунку".
4. Пункт 5.5 розділу V викласти в такій редакції: "5.5. Облік надходження сум платежів з окремих видів
господарських операцій (операції з торгівлі ювелірними виробами із
золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, набуття
права власності на легкові автомобілі, що підлягають першій
державній реєстрації в Україні (крім випадків забезпечення
легковими автомобілями інвалідів згідно із законодавством та
успадкування легкових автомобілів відповідно до закону),
купівлі-продажу нерухомого майна, крім випадків, встановлених
абзацом першим пункту 9 статті 1 Закону України "Про збір на
обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ), надання
послуг стільникового рухомого зв'язку), коштів за регресними
вимогами, адміністративних штрафів ведеться в окремих реєстрах
надходжень за видами платежів за формою згідно з додатком 1 до
цього Порядку.".
5. Абзаци перший та другий пункту 9.2 розділу IX замінити
одним абзацом такого змісту: "9.2. За бажанням платника органами Пенсійного фонду
проводиться звірення розрахунків за всіма платежами, які
сплачуються ним за звітний період. За платежами, за якими виникли
розбіжності, за бажанням платника друкуються картки особових
рахунків платників.". У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно
абзацами другим, третім.
6. У додатках до цього Порядку ( z0988-10 ):
6.1. У додатку 1 слова "Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ/ідентифікаційний номер за наявності" замінити словами "код
за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті)".
6.2. Додаток 2 ( z0988-10 ) після слів "або районі у місті"
доповнити словами ", районі у місті, а також у місті та районі".
Директор департаменту
надходження доходів В.В.Литвиненко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: