open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2012 року № 2007

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Центральної виборчої комісії

Відповідно до пункту 3 розділу XIII Закону України "Про всеукраїнський референдум", керуючись статтями 11-13, пунктом 4 статті 17 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Внести до постанови Центральної виборчої комісії від 21 листопада 2008 року № 65 "Про Типову програму навчання членів виборчих комісій, комісій з референдуму та осіб, які залучаються до роботи в комісіях" такі зміни:

1) у назві та тексті постанови слова "комісій з референдуму" замінити словами "комісій референдуму".

2) у Типовій програмі навчання членів виборчих комісій, комісій з референдуму та осіб, які залучаються до роботи в комісіях, схваленій зазначеною постановою:

у назві слова "комісій з референдуму" замінити словами "комісій референдуму";

в абзаці другому підпункту 1.4 слово "інших" замінити словом "дільничних", а слова "(в тому числі дільничних)" виключити;

підпункт 1.6 викласти у такій редакції:

"1.6. До навчального процесу за згодою можуть залучатися представники органів виконавчої влади, наукових установ, навчальних закладів та інших установ, підприємств, організацій";

підпункт 1.7 викласти у такій редакції:

"1.7. Типова програма може використовуватися для навчання членів комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, комісій з місцевого референдуму, а також претендентів на включення до складу виборчих комісій та комісій референдуму";

підпункт 2.8 викласти у такій редакції:

"2.8. Гарантії діяльності політичних партій – суб’єктів виборчого процесу, кандидатів та офіційних спостерігачів";

у підпункті 2.9 слово "територіального" виключити;

підпункт 3.5 викласти у такій редакції:

"3.5. Гарантії діяльності політичних партій – суб’єктів виборчого процесу, кандидатів та офіційних спостерігачів";

підпункт 4.4 викласти у такій редакції:

"4.4. Складання списків учасників референдуму та їх уточнення";

підпункт 5.10 після слова "комісіями" доповнити словами "комісіями з всеукраїнського референдуму";

підпункт 5.12 викласти у такій редакції:

"5.12. Контроль за формуванням і використанням виборчих фондів та фондів референдумів";

у тексті:

слова "комісія з референдуму" в усіх відмінках та числах замінити словами "комісія референдуму" у відповідних відмінках і числах;

слова "комісія Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міські комісії з всеукраїнського референдуму" та "комісія з всеукраїнського референдуму" в усіх відмінках та числах замінити словами "окружна комісія з всеукраїнського референдуму" у відповідних відмінках і числах;

слово "(територіальна)" у всіх відмінках та числах виключити.

2. Внести до постанови Центральної виборчої комісії від 6 листопада 2009 року № 270 "Про Порядок контролю за правильним і цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму" такі зміни:

1) преамбулу постанови викласти у такій редакції:

"Відповідно до частини десятої статті 38 Закону України "Про вибори Президента України", частини десятої статті 46 Закону України "Про вибори народних депутатів України", частини одинадцятої статті 59 Закону України "Про всеукраїнський референдум", враховуючи статті 2, 4, 8 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", керуючись статтями 11-13, пунктом 7 статті 18, пунктом 4 статті 19, пунктом 7 статті 20, частиною третьою статті 23 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:"

2) у тексті Порядку контролю за правильним і цільовим використанням коштів Державного бюджету України, що виділяються на підготовку та проведення виборів Президента України, народних депутатів України, всеукраїнського референдуму, затвердженому зазначеною постановою, слова "комісія з референдуму" в усіх відмінках та числах замінити словами "комісія референдуму" у відповідних відмінках і числах.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії:

від 21 січня 2000 року № 5 "Про закріплення членів Центральної виборчої комісії за Автономною Республікою Крим, областями, містами Києвом та Севастополем на час підготовки і проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою".

від 10 лютого 2000 року № 9 "Про форми посвідчень членів комісій Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, селищних, сільських, дільничних з всеукраїнського референдуму";

від 15 лютого 2000 року № 17 "Про Положення про порядок акредитації і статус офіційних спостерігачів від інших держав та міжнародних організацій на всеукраїнському референдумі та зразок посвідчення офіційного спостерігача";

від 15 лютого 2000 року № 19 "Про Методичні рекомендації з питань утворення комісій з всеукраїнського референдуму та порядку внесення змін до їх складу";

від 15 лютого 2000 року № 20 "Про зразки і опис печаток комісій з всеукраїнського референдуму";

від 16 лютого 2000 року № 21 "Про порядок утворення дільниць для голосування та утворення дільничних комісій з всеукраїнського референдуму при представництвах України за кордоном";

від 3 березня 2000 року № 24 "Про Роз’яснення з питань забезпечення права громадян на участь у голосуванні під час всеукраїнського референдуму та форму запрошення до участі у голосуванні";

від 3 березня 2000 року № 25 "Про зразки і опис вивісок комісій з всеукраїнського референдуму";

від 9 березня 2000 року № 32 "Про Роз’яснення щодо порядку підрахунку голосів на дільницях для голосування та складання протоколів комісій з всеукраїнського референдуму про результати підрахунку голосів";

від 29 березня 2000 року № 44 "Про форми протоколів комісії Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, міських, районних у містах, селищних, сільських, дільничних комісій з всеукраїнського референдуму про результати підрахунку голосів";

від 29 березня 2000 року № 45 "Про форму протоколу Центральної виборчої комісії про підсумки всеукраїнського референдуму";

від 29 березня 2000 року № 46 "Про Порядок передачі оперативної інформації комісіями з всеукраїнського референдуму";

від 1 грудня 2005 року № 158 "Про форми свідоцтва про реєстрацію ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та посвідчення члена ініціативної групи всеукраїнського референдуму за народною ініціативою";

від 1 грудня 2005 року № 159 "Про форму підписного листа для збирання підписів на підтримку всеукраїнського референдуму за народною ініціативою";

від 7 березня 2006 року № 855 "Про Роз’яснення щодо правомірності виконання повноважень дільничних комісій з республіканського (місцевого) консультативного референдуму з ініціативи громадян України, що постійно проживають в Автономній Республіці Крим, дільничними виборчими комісіями з виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів";

від 10 березня 2006 року № 885 "Про Порядок передавання виборчої та іншої документації виборчих комісій та комісій із всеукраїнського та місцевих референдумів на зберігання до архівних установ" (зі змінами, внесеними постановою Центральної виборчої комісії від 21 вересня 2007 року № 440) у частині, що стосується передачі документації референдуму та іншої документації комісій із всеукраїнського референдуму на зберігання до архівних установ;

від 29 січня 2007 року № 6 "Про форми документів з організації підготовки і проведення місцевих референдумів";

від 8 травня 2008 року № 24 "Про Роз’яснення щодо складання списків громадян, які мають право брати участь у місцевому референдумі, та про встановлення форми списку громадян, які мають право брати участь у місцевому референдумі";

від 26 грудня 2008 року № 77 "Про Роз’яснення щодо утворення та реєстрації ініціативних груп всеукраїнського референдуму";

від 15 вересня 2010 року № 350 "Про Порядок ведення діловодства у виборчих комісіях та комісіях з референдумів" у частині, що стосується ведення діловодства у комісіях із всеукраїнського референдуму;

від 10 листопада 2011 року № 135 "Про Роз’яснення щодо складання списків громадян, які мають право брати участь у місцевому референдумі".

4. Витяг з цієї постанови (пункт 1) надіслати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для подальшої передачі відповідним місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування.

5. Витяг з цієї постанови (пункт 2) надіслати Міністерству фінансів України.

6. Витяг з цієї постанови (пункт 3) надіслати Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству оборони України, Міністерству охорони здоров’я України, Міністерству соціальної політики України, Міністерству юстиції України, Державній пенітенціарній службі України, Державній судовій адміністрації України, а також Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям для доведення до відома органів ведення Державного реєстру виборців, сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад або інших посадових осіб, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження.

7. Цю постанову оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісіїВ.ШАПОВАЛ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: