open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
08.01.2013 N 3
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 січня 2013 р.

за N 166/22698

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 89 ( v0089500-17 ) від 11.09.2017 }

Про внесення змін

до деяких нормативно-правових актів

Національного банку України

Відповідно до статті 41 Закону України "Про Національний банк
України" ( 679-14 ), статті 68 Закону України "Про банки і
банківську діяльність" ( 2121-14 ), з метою вдосконалення
нормативно-правових актів, які встановлюють порядок ведення
рахунків бухгалтерського обліку, Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку
банків України, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 17 червня 2004 року N 280 ( z0918-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року
за N 918/9517 (зі змінами), що додаються.
2. Затвердити Зміни до Інструкції про застосування Плану
рахунків бухгалтерського обліку банків України ) ( z0919-04 ),
затвердженої постановою Правління Національного банку України
від 17 червня 2004 року N 280 ( z0918-04 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року за N 919/9518 (зі
змінами), що додаються ( z0167-13 ).
3. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б.В.) після
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст
цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного
банку України та банків України для керівництва і використання в
роботі.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Національного банку України Ричаківську В.І.
5. Постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
В.о. Голови І.В.Соркін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

08.01.2013 N 3
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 січня 2013 р.

за N 166/22698

ЗМІНИ

до Плану рахунків

бухгалтерського обліку банків України

( z0918-04 )

1. У групі рахунків 149 "Резерви під знецінення боргових
цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України"
розділу 14 "Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються
Національним банком України, та цінні папери, емітовані
Національним банком України" класу 1 "Казначейські та
міжбанківські операції" рахунок 1492 КА "Резерви під
заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним банком України, у
портфелі банку на продаж" та рахунок 1493 КА "Резерви під
заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним банком України, у
портфелі банку до погашення" виключити.
2. У класі 2 "Операції з клієнтами":
2.1. У групі рахунків 207 "Кредити в інвестиційну діяльність,
що надані суб'єктам господарювання" розділу 20 "Кредити, що надані
суб'єктам господарювання": назву групи рахунків викласти в такій редакції: "207 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам
господарювання"; рахунки 2072 А "Короткострокові кредити в інвестиційну
діяльність, що надані суб'єктам господарювання", 2073 А
"Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані
суб'єктам господарювання", 2074 А "Довгострокові кредити, що
надані суб'єктам господарювання за участю кредитів Національного
банку України" виключити; у назвах рахунків 2075 А "Неамортизована премія за кредитами
в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання",
2076 КА "Неамортизований дисконт за кредитами в інвестиційну
діяльність, що надані суб'єктам господарювання", 2077 А
"Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну
діяльність, що надані суб'єктам господарювання", 2078 А
"Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що
надані суб'єктам господарювання", 2079 А "Прострочені нараховані
доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам
господарювання" слова "кредитами в інвестиційну діяльність, що
надані" замінити словами "фінансовим лізингом, що наданий".
2.2. У групі рахунків 270 "Кредити, що отримані від
міжнародних та інших фінансових організацій" розділу 27 "Кредити,
що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій": у назвах групи рахунків 270 "Кредити, що отримані від
міжнародних та інших фінансових організацій" та розділу 27
"Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових
організацій" слово "фінансових" виключити; у назвах рахунків 2700 П "Короткострокові кредити, що
отримані від міжнародних та інших фінансових організацій", 2701 П
"Довгострокові кредити, що отримані від міжнародних та інших
фінансових організацій", 2706 КП "Неамортизований дисконт за
кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових
організацій", 2707 П "Неамортизована премія за кредитами, що
отримані від міжнародних та інших фінансових організацій", 2708 П
"Нараховані витрати за кредитами, що отримані від міжнародних та
інших фінансових організацій" слово "фінансових" виключити.
3. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і
зобов'язання":
3.1. У розділі 30 "Цінні папери та похідні фінансові активи в
торговому портфелі банку": 3.1.1. Назву розділу викласти в такій редакції: "30 Цінні папери та інші фінансові інвестиції, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток". 3.1.2. У групі рахунків 300 "Акції та інші цінні папери з
нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку": назву групи рахунків викласти в такій редакції: "300 Акції та інші фінансові інвестиції, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток"; увести рахунок 3006 А "Інші фінансові інвестиції, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток"; назву рахунку 3007 АП "Переоцінка акцій та інших цінних
паперів з нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку"
викласти в такій редакції: "3007 АП Переоцінка акцій та інших фінансових інвестицій, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток"; назву рахунку 3008 А "Нараховані доходи за акціями та іншими
цінними паперами з нефіксованим прибутком у торговому портфелі
банку" викласти в такій редакції: "3008 А Нараховані доходи за акціями та іншими фінансовими
інвестиціями, що обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток".
3.2. У розділі 31 "Цінні папери в портфелі банку на продаж та
похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування": 3.2.1. Назву розділу викласти в такій редакції: "31 Цінні папери та інші фінансові інвестиції в портфелі
банку на продаж та похідні фінансові активи, що призначені для
обліку хеджування". 3.2.2. У групі рахунків 310 "Акції та інші цінні папери з
нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж": назву групи рахунків викласти в такій редакції: "310 Акції та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на
продаж"; увести рахунок 3106 А "Інші фінансові інвестиції в портфелі
банку на продаж"; назву рахунку 3107 АП "Переоцінка акцій та інших цінних
паперів з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж"
викласти в такій редакції: "3107 АП Переоцінка акцій та інших фінансових інвестицій у
портфелі банку на продаж"; назву рахунку 3108 А "Нараховані доходи за акціями та іншими
цінними паперами з нефіксованим прибутком у портфелі банку на
продаж" викласти в такій редакції: "3108 А Нараховані доходи за акціями та іншими фінансовими
інвестиціями в портфелі банку на продаж". 3.2.3. У групі рахунків 319 "Резерви під знецінення цінних
паперів у портфелі банку на продаж": назву групи рахунків викласти в такій редакції: "319 Резерви під знецінення фінансових інвестицій у портфелі
банку на продаж"; назву рахунку 3190 КА "Резерви під знецінення цінних паперів
у портфелі банку на продаж" викласти в такій редакції: "3190 КА Резерви під знецінення фінансових інвестицій у
портфелі банку на продаж"; рахунок 3191 КА "Резерв під заборгованість за нарахованими
доходами за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж"
виключити.
3.3. У групі рахунків 329 "Резерви під знецінення цінних
паперів у портфелі банку до погашення" розділу 32 "Цінні папери в
портфелі банку до погашення" рахунок 3291 КА "Резерви під
заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними
паперами в портфелі банку до погашення" виключити.
3.4. У розділі 36 "Інші пасиви банку": 3.4.1. У групі рахунків 363 "Розрахунки з акціонерами
(учасниками)" рахунок 3630 П "Внески за незареєстрованим статутним
капіталом" виключити. 3.4.2. У групі рахунків 369 "Банківські резерви на покриття
ризиків і витрат": назви рахунків 3690 П "Резерви за виданими зобов'язаннями",
3699 П "Резерви за іншими операціями за позабалансовими рахунками"
викласти в такій редакції: "3690 П Резерви за виданими фінансовими зобов'язаннями 3699 П Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями".
3.5. Групу рахунків 381 "Переоцінка фінансових інструментів,
що обліковуються за позабалансовими рахунками" розділу 38 "Позиція
банку щодо іноземної валюти та банківських металів" виключити.
4. У групі рахунків 410 "Інвестиції в асоційовані компанії"
розділу 41 "Інвестиції в асоційовані компанії" класу 4 "Фінансові
та капітальні інвестиції" увести рахунок 4108 А "Нараховані доходи
за інвестиціями в асоційовані компанії".
5. У класі 5 "Капітал банку":
5.1. У групі рахунків 500 "Статутний капітал банку"
розділу 50 "Статутний капітал та інші фонди банку": назву рахунку 5000 П "Зареєстрований статутний капітал банку"
викласти в такій редакції: "5000 П Статутний капітал банку"; рахунок 5001 КП "Несплачений зареєстрований статутний капітал
банку" та рахунок 5003 П "Дивіденди, що спрямовані на збільшення
статутного капіталу" виключити; увести рахунок 5004 П "Внески за незареєстрованим статутним
капіталом".
5.2. У групі рахунків 510 "Результати переоцінки" розділу 51
"Результати переоцінки": назву рахунку 5102 АП "Результати переоцінки цінних паперів у
портфелі банку на продаж" викласти в такій редакції: "5102 АП Результати переоцінки фінансових інструментів у
портфелі банку на продаж"; рахунок 5103 П "Результати переоцінки інвестицій в
асоційовані компанії" виключити; увести рахунок 5105 АП "Результати коригування вартості
фінансових інструментів під час первісного визнання".
6. У класі 6 "Доходи":
6.1. У групі рахунків 620 "Результат від торговельних
операцій" розділу 62 "Результат від торговельних операцій": назву рахунку 6203 АП "Результат від торгових операцій з
цінними паперами в торговому портфелі банку" викласти в такій
редакції: "6203 АП Результат від торговельних операцій з фінансовими
інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток"; у назві рахунку 6209 АП "Результат від торговельних операцій
з іншими фінансовими інструментами" слово "іншими" замінити словом
"похідними".
6.2. У розділі 63 "Інші операційні доходи": 6.2.1. Групу рахунків 631 "Дохід від інвестицій в асоційовані
і дочірні компанії" виключити. 6.2.2. У групі рахунків 639 "Інші операційні доходи": назву рахунку 6390 П "Дохід від наданих кредитів, розміщених
вкладів (депозитів) за ставкою, яка вища, ніж ринкова" викласти в
такій редакції: "6390 П Дохід під час первісного визнання фінансових активів
за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива"; назву рахунку 6393 АП "Результат від продажу цінних паперів з
портфеля банку на продаж" викласти в такій редакції: "6393 АП Результат від продажу цінних паперів та інших
фінансових інвестицій з портфеля банку на продаж"; назву рахунку 6398 П "Дохід від отриманих кредитів, залучених
вкладів (депозитів) за ставкою, яка нижча, ніж ринкова" викласти в
такій редакції: "6398 П Дохід під час первісного визнання фінансових
зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива".
7. У класі 7 "Витрати":
7.1. У групі рахунків 706 "Процентні витрати за кредитами, що
отримані від міжнародних та інших фінансових організацій"
розділу 70 "Процентні витрати": у назві групи рахунків 706 "Процентні витрати за кредитами,
що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій" слово
"фінансових" виключити; у назвах рахунків 7060 АП "Процентні витрати за
короткостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших
фінансових організацій", 7061 АП "Процентні витрати за
довгостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших
фінансових організацій" слово "фінансових" виключити.
7.2. У розділі 73 "Інші операційні витрати": 7.2.1. Групу рахунків 731 "Втрати від інвестицій в
асоційовані і дочірні компанії" виключити. 7.2.2. У групі рахунків 739 "Інші операційні витрати": назву рахунку 7390 А "Витрати від наданих кредитів,
розміщених вкладів (депозитів) за ставкою, яка нижча, ніж ринкова"
викласти в такій редакції: "7390 А Витрати під час первісного визнання фінансових
активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива"; назву рахунку 7398 А "Витрати від отриманих кредитів,
залучених вкладів (депозитів) за ставкою, яка вища, ніж ринкова"
викласти в такій редакції: "7398 А Витрати під час первісного визнання фінансових
зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива".
7.3. У групі рахунків 740 "Витрати на утримання персоналу"
розділу 74 "Загальні адміністративні витрати" назву рахунку 7401 А
"Внески, збори на обов'язкове державне пенсійне та соціальне
страхування" викласти в такій редакції: "7401 А Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування".
Головний бухгалтер -
директор Департаменту
Бухгалтерського обліку Б.В.Лукасевич

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: