open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

08.01.2013 N 3

( z0166-13 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

22 січня 2013 р.

за N 167/22699

{ Документ втратив чинність на підставі Постанови

Національного банку

N 89 ( v0089500-17 ) від 11.09.2017 }

ЗМІНИ

до Інструкції про застосування Плану рахунків

бухгалтерського обліку банків України

( z0919-04 )

1. У групі рахунків 149 "Резерви під знецінення боргових
цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України"
розділу 14 "Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються
Національним банком України, та цінні папери, емітовані
Національним банком України" класу 1 "Казначейські та
міжбанківські операції" рахунок 1492 КА "Резерви під
заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним банком України, у
портфелі банку на продаж" та рахунок 1493 КА "Резерви під
заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними
паперами, що рефінансуються Національним банком України, у
портфелі банку до погашення" виключити.
2. У класі 2 "Операції з клієнтами":
2.1. У групі рахунків 207 "Кредити в інвестиційну діяльність,
що надані суб'єктам господарювання" розділу 20 "Кредити, що надані
суб'єктам господарювання": назву групи рахунків викласти в такій редакції: "207 Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам
господарювання"; рахунки 2072 А "Короткострокові кредити в інвестиційну
діяльність, що надані суб'єктам господарювання", 2073 А
"Довгострокові кредити в інвестиційну діяльність, що надані
суб'єктам господарювання", 2074 А "Довгострокові кредити, що
надані суб'єктам господарювання за участю кредитів Національного
банку України" виключити; назви та призначення рахунків 2075 А "Неамортизована премія
за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам
господарювання", 2076 КА "Неамортизований дисконт за кредитами в
інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам господарювання",
2077 А "Прострочена заборгованість за кредитами в інвестиційну
діяльність, що надані суб'єктам господарювання", 2078 А
"Нараховані доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що
надані суб'єктам господарювання", 2079 А "Прострочені нараховані
доходи за кредитами в інвестиційну діяльність, що надані суб'єктам
господарювання" викласти в такій редакції: "2075 А Неамортизована премія за фінансовим лізингом, що
наданий суб'єктам господарювання Призначення рахунку: облік неамортизованої премії за
фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання. За дебетом рахунку проводяться суми премії за наданим
фінансовим лізингом. За кредитом рахунку проводяться суми амортизації премії під
час нарахування доходів за звітний період. 2076 КА Неамортизований дисконт за фінансовим лізингом, що
наданий суб'єктам господарювання Призначення рахунку: облік неамортизованого дисконту за
фінансовим лізингом, що наданий з дисконтом суб'єктам
господарювання. За кредитом рахунку проводяться суми дисконту за фінансовим
лізингом. За дебетом рахунку проводяться суми амортизації дисконту під
час нарахування доходів за звітний період. 2077 А Прострочена заборгованість за фінансовим лізингом, що
наданий суб'єктам господарювання Призначення рахунку: облік простроченої заборгованості за
фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання. За дебетом рахунку проводяться суми простроченої
заборгованості за фінансовим лізингом. За кредитом рахунку проводяться суми погашення простроченої
заборгованості за фінансовим лізингом; суми списаної безнадійної
заборгованості. 2078 А Нараховані доходи за фінансовим лізингом, що наданий
суб'єктам господарювання Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за фінансовим
лізингом, що наданий суб'єктам господарювання. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів. За кредитом рахунку проводяться суми нарахованих доходів під
час їх отримання; суми, що перераховані на рахунок прострочених
нарахованих доходів. 2079 А Прострочені нараховані доходи за фінансовим лізингом,
що наданий суб'єктам господарювання Призначення рахунку: облік прострочених нарахованих доходів
за фінансовим лізингом, що наданий суб'єктам господарювання. За дебетом рахунку проводяться суми прострочених нарахованих
доходів. За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів".
2.2. У групі рахунків 270 "Кредити, що отримані від
міжнародних та інших фінансових організацій" розділу 27 "Кредити,
що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій": у назвах групи рахунків 270 "Кредити, що отримані від
міжнародних та інших фінансових організацій" та розділу 27
"Кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових
організацій" слово "фінансових" виключити; у назвах та призначеннях рахунків 2700 П "Короткострокові
кредити, що отримані від міжнародних та інших фінансових
організацій", 2701 П "Довгострокові кредити, що отримані від
міжнародних та інших фінансових організацій", 2706 КП
"Неамортизований дисконт за кредитами, що отримані від міжнародних
та інших фінансових організацій", 2707 П "Неамортизована премія за
кредитами, що отримані від міжнародних та інших фінансових
організацій", 2708 П "Нараховані витрати за кредитами, що отримані
від міжнародних та інших фінансових організацій" слово
"фінансових" виключити.
3. У класі 3 "Операції з цінними паперами та інші активи і
зобов'язання":
3.1. У розділі 30 "Цінні папери та похідні фінансові активи в
торговому портфелі банку": 3.1.1. Назву розділу викласти в такій редакції: "30 Цінні папери та інші фінансові інвестиції, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток". 3.1.2. У групі рахунків 300 "Акції та інші цінні папери з
нефіксованим прибутком у торговому портфелі банку": назву групи рахунків викласти в такій редакції: "300 Акції та інші фінансові інвестиції, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток"; увести рахунок 3006 А "Інші фінансові інвестиції, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток"
і призначення рахунку такого змісту: "Призначення рахунку: облік інших фінансових інвестицій, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. За дебетом рахунку проводяться суми інших фінансових
інвестицій, що придбані. За кредитом рахунку проводяться суми інших фінансових
інвестицій у разі їх продажу"; назву та призначення рахунку 3007 АП "Переоцінка акцій та
інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у торговому портфелі
банку" викласти в такій редакції: "3007 АП Переоцінка акцій та інших фінансових інвестицій, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до
справедливої вартості акцій та інших фінансових інвестицій, що
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості
(дооцінки) акцій та інших фінансових інвестицій; списані суми
уцінки за акціями та іншими фінансовими інвестиціями під час їх
продажу. За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості
(уцінки) акцій та інших фінансових інвестицій; списані суми
дооцінки за акціями та іншими фінансовими інвестиціями під час їх
продажу"; назву та призначення рахунку 3008 А "Нараховані доходи за
акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у
торговому портфелі банку" викласти в такій редакції: "3008 А Нараховані доходи за акціями та іншими фінансовими
інвестиціями, що обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за акціями та
іншими фінансовими інвестиціями, що обліковуються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів. За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів".
3.2. У розділі 31 "Цінні папери в портфелі банку на продаж та
похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування": 3.2.1. Назву розділу викласти в такій редакції: "31 Цінні папери та інші фінансові інвестиції в портфелі
банку на продаж та похідні фінансові активи, що призначені для
обліку хеджування". 3.2.2. У групі рахунків 310 "Акції та інші цінні папери з
нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж": назву групи рахунків викласти в такій редакції: "310 Акції та інші фінансові інвестиції в портфелі банку на
продаж"; увести рахунок 3106 А "Інші фінансові інвестиції в портфелі
банку на продаж" і призначення рахунку такого змісту: "Призначення рахунку: облік інших фінансових інвестицій у
портфелі банку на продаж. За дебетом рахунку проводяться суми інших фінансових
інвестицій, які придбані або переведені з інших портфелів банку. За кредитом рахунку проводяться суми інших фінансових
інвестицій у разі їх продажу або переведення до інших портфелів
банку"; назву та призначення рахунку 3107 АП "Переоцінка акцій та
інших цінних паперів з нефіксованим прибутком у портфелі банку на
продаж" викласти в такій редакції: "3107 АП Переоцінка акцій та інших фінансових інвестицій у
портфелі банку на продаж Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до
справедливої вартості акцій та інших фінансових інвестицій у
портфелі банку на продаж. За дебетом рахунку проводяться суми збільшення вартості
(дооцінки) акцій та інших фінансових інвестицій; списані суми
уцінки під час їх продажу або переведення до інших портфелів
банку. За кредитом рахунку проводяться суми зменшення вартості
(уцінки) акцій та інших фінансових інвестицій; списані суми
дооцінки за акціями та іншими фінансовими інвестиціями під час їх
продажу або переведення до інших портфелів банку"; назву та призначення рахунку 3108 А "Нараховані доходи за
акціями та іншими цінними паперами з нефіксованим прибутком у
портфелі банку на продаж" викласти в такій редакції: "3108 А Нараховані доходи за акціями та іншими фінансовими
інвестиціями в портфелі банку на продаж Призначення рахунку: облік нарахованих доходів за акціями та
іншими фінансовими інвестиціями в портфелі банку на продаж. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів. За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів". 3.2.3. У групі рахунків 319 "Резерви під знецінення цінних
паперів у портфелі банку на продаж": назву групи рахунків викласти в такій редакції: "319 Резерви під знецінення фінансових інвестицій у портфелі
банку на продаж"; назву та призначення рахунку 3190 КА "Резерви під знецінення
цінних паперів у портфелі банку на продаж" викласти в такій
редакції: "3190 КА Резерви під знецінення фінансових інвестицій у
портфелі банку на продаж Призначення рахунку: облік резервів, створених у зв'язку із
зменшенням корисності фінансових інвестицій у портфелі банку на
продаж. За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми
використаних резервів у встановленому порядку"; рахунок 3191 КА "Резерв під заборгованість за нарахованими
доходами за борговими цінними паперами в портфелі банку на продаж"
виключити.
3.3. У групі рахунків 329 "Резерви під знецінення цінних
паперів у портфелі банку до погашення" розділу 32 "Цінні папери в
портфелі банку до погашення" рахунок 3291 КА "Резерви під
заборгованість за нарахованими доходами за борговими цінними
паперами в портфелі банку до погашення" виключити.
3.4. У розділі 36 "Інші пасиви банку": 3.4.1. У групі рахунків 363 "Розрахунки з акціонерами
(учасниками)" рахунок 3630 П "Внески за незареєстрованим статутним
капіталом" виключити. 3.4.2. У групі рахунків 369 "Банківські резерви на покриття
ризиків і витрат": назви та призначення рахунків 3690 П "Резерви за виданими
зобов'язаннями", 3699 П "Резерви за іншими операціями за
позабалансовими рахунками" викласти в такій редакції: "3690 П Резерви за виданими фінансовими зобов'язаннями Призначення рахунку: облік сформованих резервів на
відшкодування можливих втрат за виданими гарантіями, за
зобов'язаннями з кредитування та за іншими зобов'язаннями
кредитного характеру. За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів;
суми збільшення резервів. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми
використаних резервів у встановленому порядку. 3699 П Резерви за іншими нефінансовими зобов'язаннями Призначення рахунку: облік сформованих резервів на
відшкодування можливих втрат від інших операцій. За кредитом рахунку проводяться суми сформованих резервів;
суми збільшення резервів. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення резервів; суми
використаних резервів у встановленому порядку".
3.5. Групу рахунків 381 "Переоцінка фінансових інструментів,
що обліковуються за позабалансовими рахунками" розділу 38 "Позиція
банку щодо іноземної валюти та банківських металів" виключити.
4. У класі 4 "Фінансові та капітальні інвестиції":
4.1. У групі рахунків 410 "Інвестиції в асоційовані компанії"
розділу 41 "Інвестиції в асоційовані компанії": призначення рахунків 4102 А "Інвестиції в асоційовані банки",
4103 А "Інвестиції в асоційовані небанківські фінансові установи",
4105 А "Інвестиції в інші асоційовані компанії" викласти в такій
редакції: "Призначення рахунків: облік сум інвестицій банку в
асоційовані компанії. За дебетом рахунків проводяться суми інвестицій в асоційовані
компанії. За кредитом рахунків проводяться суми повернення інвестицій;
суми переведення їх до іншого портфеля банку"; увести рахунок 4108 А "Нараховані доходи за інвестиціями в
асоційовані компанії" і призначення рахунку такого змісту: "Призначення рахунку: облік нарахованих дивідендів за
інвестиціями в асоційовані компанії. За дебетом рахунку проводяться суми нарахованих доходів. За кредитом рахунку проводяться суми отриманих доходів".
4.2. У групі рахунків 420 "Інвестиції в дочірні компанії"
розділу 42 "Інвестиції в дочірні компанії": призначення рахунків 4202 А "Інвестиції в дочірні банки",
4203 А "Інвестиції в дочірні небанківські фінансові установи",
4205 А "Інвестиції в інші дочірні компанії" викласти в такій
редакції: "Призначення рахунків: облік сум інвестицій банку в дочірні
компанії. За дебетом рахунків проводяться суми інвестицій в дочірні
компанії. За кредитом рахунків проводяться суми повернення інвестицій;
суми переведення їх до іншого портфеля банку".
5. У класі 5 "Капітал банку":
5.1. У розділі 50 "Статутний капітал та інші фонди банку": 5.1.1. У групі рахунків 500 "Статутний капітал банку": назву та призначення рахунку 5000 П "Зареєстрований статутний
капітал банку" викласти в такій редакції: "5000 П Статутний капітал банку Призначення рахунку: облік статутного капіталу банку. Облік
акцій ведеться за номінальною вартістю. За кредитом рахунку проводяться суми збільшення статутного
капіталу. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення статутного
капіталу"; рахунок 5001 КП "Несплачений зареєстрований статутний капітал
банку" та рахунок 5003 П "Дивіденди, що спрямовані на збільшення
статутного капіталу" виключити; увести рахунок 5004 П "Внески за незареєстрованим статутним
капіталом" та призначення рахунку такого змісту: "Призначення рахунку: облік коштів, що отримані від
засновників (акціонерів, учасників) банку за акціями або паями до
реєстрації статутного капіталу. За кредитом рахунку проводяться суми, що отримані банком в
оплату акцій або паїв до реєстрації статутного капіталу. За дебетом рахунку проводяться суми зареєстрованого
статутного капіталу або суми, що повертаються в разі відмови в
погодженні статуту банку". 5.1.2. Призначення рахунку 5010 П "Емісійні різниці" у групі
рахунків 501 "Емісійні різниці" викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік сум витрат на операцію; різниці
між номінальною вартістю акції та ціною її розміщення. Під час
подальшого викупу власних акцій різниця між номінальною вартістю
та ціною викупу акцій списується з цього самого рахунку в межах
залишку. За кредитом рахунку проводяться суми позитивної різниці в
разі первинного та подальшого розміщення акцій. За дебетом рахунку проводяться суми витрат на операцію; суми
списання різниці між ціною викупу та номінальною вартістю акцій у
межах залишку під час викупу власних акцій". 5.1.3. У групі рахунків 503 "Результати минулих років": призначення рахунку 5030 П "Нерозподілені прибутки минулих
років" викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік сум прибутків минулих років до їх
розподілу. За кредитом рахунку відображаються суми прибутків минулих
років; перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх
уцінок вартості активів, що раніше були переоцінені, у разі їх
вибуття, суми коригування внаслідок зміни облікової політики та
виправлення суттєвих помилок. За дебетом рахунку відображаються суми розподіленого прибутку
згідно з рішенням загальних зборів акціонерів (учасників)
відповідно до законодавства України, суми коригування внаслідок
зміни облікової політики та виправлення суттєвих помилок". призначення рахунку 5031 А "Непокриті збитки минулих років"
викласти в такій редакції: "Призначення рахунку: облік сум збитків минулих років до їх
покриття. За дебетом рахунку відображаються суми непокритих збитків
минулих років, суми коригування внаслідок зміни облікової політики
та виправлення суттєвих помилок. За кредитом рахунку відображаються суми покриття збитків
минулих років, суми коригування внаслідок зміни облікової політики
та виправлення суттєвих помилок".
5.2. У групі рахунків 510 "Результати переоцінки" розділу 51
"Результати переоцінки": назву та призначення рахунку 5102 АП "Результати переоцінки
цінних паперів у портфелі банку на продаж" викласти в такій
редакції: "5102 АП Результати переоцінки фінансових інструментів у
портфелі банку на продаж Призначення рахунку: облік результатів переоцінки до
справедливої вартості фінансових інструментів, що обліковуються у
портфелі банку на продаж до часу їх реалізації. За дебетом рахунку проводяться суми зменшення вартості
фінансових інструментів, що обліковуються в портфелі банку на
продаж за справедливою вартістю, суми раніше визнаних дооцінок у
разі реалізації фінансових інструментів. За кредитом рахунку проводяться суми збільшення вартості
фінансових інструментів, що обліковуються в портфелі банку на
продаж за справедливою вартістю, суми раніше визнаних уцінок у
разі визнання зменшення корисності фінансових інструментів або їх
реалізації"; рахунок 5103 П "Результати переоцінки інвестицій в
асоційовані компанії" виключити; увести рахунок 5105 АП "Результати коригування вартості
фінансових інструментів під час первісного визнання" і призначення
рахунку такого змісту: "Призначення рахунку: облік результатів коригування вартості
фінансових інструментів під час первісного визнання за операціями
з акціонерами. За дебетом рахунку проводиться сума збитку під час первісного
визнання фінансового інструменту за операціями з акціонерами банку
не за справедливою вартістю. За кредитом рахунку проводиться сума прибутку під час
первісного визнання фінансового інструменту за операціями з
акціонерами банку не за справедливою вартістю".
6. У класі 6 "Доходи": 6.1. У групі 620 "Результат від торговельних операцій"
розділу 62 "Результат від торговельних операцій": назву рахунку 6203 АП "Результат від торгових операцій з
цінними паперами в торговому портфелі банку" викласти в такій
редакції: "6203 АП Результат від торговельних операцій з фінансовими
інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток"; у назві рахунку 6209 АП "Результат від торговельних операцій
з іншими фінансовими інструментами" слово "іншими" замінити словом
"похідними".
6.2. У розділі 63 "Інші операційні доходи": 6.2.1. Групу рахунків 631 "Дохід від інвестицій в асоційовані
і дочірні компанії" виключити. 6.2.2. У групі рахунків 639 "Інші операційні доходи": назву рахунку 6390 П "Дохід від наданих кредитів, розміщених
вкладів (депозитів) за ставкою, яка вища, ніж ринкова" викласти в
такій редакції: "6390 П Дохід під час первісного визнання фінансових активів
за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива"; назву рахунку 6393 АП "Результат від продажу цінних паперів з
портфеля банку на продаж" викласти в такій редакції: "6393 АП Результат від продажу цінних паперів та інших
фінансових інвестицій з портфеля банку на продаж"; назву рахунку 6398 П "Дохід від отриманих кредитів, залучених
вкладів (депозитів) за ставкою, яка нижча, ніж ринкова" викласти в
такій редакції: "6398 П Дохід під час первісного визнання фінансових
зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива".
7. У класі 7 "Витрати":
7.1. У групі рахунків 706 "Процентні витрати за кредитами, що
отримані від міжнародних та інших фінансових організацій"
розділу 70 "Процентні витрати": у назві групи рахунків 706 "Процентні витрати за кредитами,
що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій" слово
"фінансових" виключити; у назвах рахунків 7060 АП "Процентні витрати за
короткостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших
фінансових організацій", 7061 АП "Процентні витрати за
довгостроковими кредитами, що отримані від міжнародних та інших
фінансових організацій" слово "фінансових" виключити.
7.2. У розділі 73 "Інші операційні витрати": 7.2.1. Групу рахунків 731 "Втрати від інвестицій в
асоційовані і дочірні компанії" виключити. 7.2.2. У групі рахунків 739 "Інші операційні витрати": назву рахунку 7390 А "Витрати від наданих кредитів,
розміщених вкладів (депозитів) за ставкою, яка нижча, ніж ринкова"
викласти в такій редакції: "7390 А Витрати під час первісного визнання фінансових
активів за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива"; назву рахунку 7398 А "Витрати від отриманих кредитів,
залучених вкладів (депозитів) за ставкою, яка вища, ніж ринкова"
викласти в такій редакції: "7398 А Витрати під час первісного визнання фінансових
зобов'язань за вартістю, вищою/нижчою, ніж справедлива".
7.3. У групі рахунків 740 "Витрати на утримання персоналу"
розділу 74 "Загальні адміністративні витрати" назву рахунку 7401 А
"Внески, збори на обов'язкове державне пенсійне та соціальне
страхування" викласти в такій редакції: "7401 А Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування".
Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку Б.В.Лукасевич

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: