open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

12.02.2013  № 11


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2013 р.
за № 364/22896

Про затвердження Змін до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12, частини першої статті 22 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02 липня 2012 року № 1, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1273/21585 (додаються).

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

О. І. Шарова

ПОГОДЖЕНО:


Заступник Голови
Національного банку УкраїниО.О. Ткаченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
12.02.2013  № 11


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2013 р.
за № 364/22896

ЗМІНИ
до Положення про порядок розрахунку, нарахування і сплати зборів до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Після розділу ІІI доповнити новим розділом IV такого змісту:

«IV. Порядок розрахунку, нарахування і сплати регулярного збору у формі диференційованого збору до Фонду

1. Розрахунок розміру диференційованого збору проводиться шляхом зважування базової річної ставки збору за ступенем ризику.

2. Ступінь ризику розраховується як добуток коефіцієнтів диверсифікації учасників Фонду та розраховується за такою методикою.

2.1. Коефіцієнти диверсифікації учасників Фонду для розрахунку ступеня ризику встановлюються за такими показниками:

розмір середньозваженої процентної ставки за залученими вкладами фізичних осіб;

співвідношення середньоарифметичних залишків за вкладами фізичних осіб до середньоарифметичних залишків пасивів (ощадність банку);

співвідношення вкладів фізичних осіб в іноземній валюті до вкладів фізичних осіб у національній валюті.

2.1.1. Розмір середньозваженої процентної ставки за залученими вкладами фізичних осіб.

Середньозважена процентна ставка за залученими вкладами фізичних осіб розраховується відповідно до вимог форми № 350Д «Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)» додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674, окремо по вкладах в національній та іноземній валютах за звітний квартал.

Коефіцієнт диверсифікації встановлюється залежно від розміру перевищення середньозваженої процентної ставки банку за звітний квартал над середньозваженою процентною ставкою по системі банків окремо по вкладах в національній та іноземній валютах.

При перевищенні середньозваженої процентної ставки банку над середньозваженою процентною ставкою по системі банків встановлюються такі коефіцієнти диверсифікації (К1):

до 1 пункту включно - 1,0;

від 1 пункту до 2 пунктів включно - 1,1;

від 2 пунктів до 3 пунктів включно - 1,2;

від 3 пунктів до 4 пунктів включно - 1,3;

більше 4 пунктів - 1,4.

У разі якщо середньозважена процентна ставка банку менше або дорівнює середньозваженій процентній ставці по системі банку, коефіцієнт диверсифікації встановлюється на рівні 1,0.

2.1.2. Ощадність банку розраховується у відсотках як співвідношення середньоарифметичних залишків щоденних балансових рахунків з обліку вкладів фізичних осіб до середньоарифметичних залишків щоденних балансових рахунків з обліку пасивів банку за останні 90 календарних днів поспіль.

Перелік балансових рахунків з обліку вкладів фізичних осіб та пасивів банку визначається відповідно до алгоритму розрахунку щодо визначення співвідношення залишків за вкладами фізичних осіб до залишків пасивів банку, зазначеного у главі 14 Методики розрахунку економічних нормативів регулювання діяльності банків в Україні, схваленої постановою Правління Національного банку України від 02 червня 2009 року № 315.

Залежно від співвідношення вкладів фізичних осіб до пасивів банку встановлюються такі коефіцієнти диверсифікації (К2):

при співвідношенні менше 35 % включно - 1,0;

від 35 % до 40 % включно - 1,1;

від 40 % до 45 % включно - 1,2;

від 45 % до 50 % включно - 1,3;

більше 50 % - 1,4.

2.1.3. Співвідношення (у відсотках) середньоарифметичних залишків за вкладами фізичних осіб в іноземній валюті до середньоарифметичних залишків за вкладами фізичних осіб в національній валюті за звітний квартал.

Сума вкладів фізичних осіб розраховується відповідно до вимог Звіту про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - місячна форма звітності № 1Ф, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1314/21626.

Коефіцієнт диверсифікації застосовується тільки для вкладів в іноземній валюті.

Залежно від співвідношення вкладів в іноземній та національній валютах встановлюються такі коефіцієнти диверсифікації (К3):

при співвідношенні менше 100 % включно - 1,0;

від 100 % до 150 % включно - 1,1;

від 150 % до 200 % включно - 1,2;

від 200 % до 250 % включно - 1,3;

більше 250 % - 1,4.

2.2 Ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в національній валюті, розраховується за формулою:

СРг=К1хК2,

де:

СРг

-

ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в національній валюті;


К1

-

коефіцієнт диверсифікації перевищення середньозваженої процентної ставки по системі банків в національній валюті;


К2

-

коефіцієнт диверсифікації співвідношення вкладів фізичних осіб до пасивів банку.

2.3. Ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в іноземній валюті, розраховується за формулою:

СРв=К1хК2хК3,

де:

СРв

-

ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в іноземній валюті;


К1

-

коефіцієнт диверсифікації перевищення середньозваженої процентної ставки по системі банків в іноземній валюті;


К2

-

коефіцієнт диверсифікації співвідношення вкладів фізичних осіб до пасивів банку;


К3

-

коефіцієнт диверсифікації співвідношення вкладів в іноземній та національній валютах.

2.4. Визначення коефіцієнтів диверсифікації учасників Фонду здійснюється щокварталу на підставі інформації, отриманої від учасників Фонду та Національного банку України.

2.4.1. Перелік інформації, яка використовується для розрахунку коефіцієнтів диверсифікації учасників Фонду для розрахунку ступеня ризику:

форма № 10 «Оборотно-сальдовий баланс банку» додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674;

звіт про вклади фізичних осіб в учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб - місячна форма звітності № 1 Ф, затверджений рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 серпня 2012 року за № 1314/21626;

форма № 350Д «Звіт про суми і вартість депозитів (у процентах річних)» додатка 1 до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19 березня 2003 року № 124, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 травня 2003 року за № 353/7674.

2.4.2. Інформація щодо середньозваженої процентної ставки за вкладами фізичних осіб по системі банків доводиться банкам та Фонду Національним банком України.

3. Визначення ступеня ризику, на який зважується базова річна ставка, здійснюється учасниками Фонду самостійно щокварталу за станом на кінець останнього дня звітного кварталу окремо в національній та іноземній валюті.

4. Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору за звітний квартал обчислюється за такою формулою:

де:

РЗД

-

сума регулярного збору у формі диференційованого збору за звітний квартал;


Бг

-

база нарахування за вкладами в національній валюті за розрахунковий період, що розраховується відповідно до пункту 4.1 розділу III цього Положення;


Бв

-

база нарахування за вкладами в іноземній валюті за розрахунковий період, що розраховується відповідно до пункту 4.2 розділу III цього Положення;


С1

-

річна базова ставка регулярного збору в національній валюті у відсотках;


С2

-

річна базова ставка регулярного збору в іноземній валюті у відсотках;


СРг

-

ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в національній валюті;


СРв

-

ступінь ризику, на який зважується базова річна ставка в іноземній валюті;


n

-

кількість календарних днів у звітному кварталі;


К

-

кількість календарних днів у поточному році.

Розрахована сума регулярного збору у формі диференційованого збору округлюється з точністю до копійок за арифметичними правилами.

5. У строк до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, учасник Фонду надає розрахунок суми регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за формою, наведеною у додатку 3 до цього Положення.

Якщо останній день строку подання розрахунку регулярного збору у формі диференційованого збору припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем подання розрахунку вважається перший після нього робочий день.

Розрахунок регулярного збору у формі диференційованого збору подається в електронному вигляді відповідно до Правил надання звітності учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду від 09 липня 2012 року № 4, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 липня 2012 року за № 1269/21581.

6. Сплата регулярного збору у формі диференційованого збору здійснюється відповідно до пункту 7 розділу III цього Положення.».

У зв’язку з цим розділи IV-V вважати відповідно розділами V, VI.

2. Доповнити Положення додатком 3, що додається.

Директор департаменту
моніторингу діяльності банківА.А. Маляренко
Додаток 3
до Положення про порядок розрахунку,
нарахування і сплати зборів до Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб

РОЗРАХУНОК
регулярного збору у формі диференційованого збору, що підлягає сплаті до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за _____ квартал ______ року

База нарахування*, грн

Річна базова ставка збору у відсотках, %

Ступінь ризику

Кількість календарних днів у звітному кварталі

Кількість календарних днів у поточному році

Сума регулярного збору у формі диференційованого збору, грн

за вкладами в національній валюті

за вкладами в іноземній валюті

в національній валюті

в іноземній валюті

за вкладами в національній валюті

за вкладами в іноземній валюті

1

2

3

4

5

6

7

8

9


__________
* База нарахування визначається на підставі даних таблиці щоденних залишків на рахунках з обліку вкладів та відсотків за ними.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: