open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 21 лютого 2013 року № 39

Про затвердження середніх норм видатків територіальних та дільничних виборчих комісій на підготовку і проведення проміжних та повторних виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад у разі їх призначення у 2013 році

Відповідно до частини двадцять п’ятої статті 27, частини п’ятої статті 61 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", постанови Центральної виборчої комісії від 18 січня 2011 року № 10 "Про деякі питання забезпечення діяльності територіальних виборчих комісій після закінчення виборчого процесу місцевих виборів", керуючись статтями 11-13, пунктом 2 статті 21, статтею 23, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити середні норми видатків виборчої комісії Автономної Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських, районних, міських, районних у містах, селищних, сільських та дільничних виборчих комісій на підготовку і проведення проміжних та повторних виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад у разі їх призначення у 2013 році згідно з додатками 1–9.

2. Встановити, що під час визначення обсягів видатків на підготовку і проведення проміжних та повторних виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад суми видатків територіальних виборчих комісій, передбачені середніми нормами, затвердженими пунктом 1 цієї постанови, визначаються залежно від вартості товарів, робіт, послуг у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.

3. Запропонувати Верховній Раді Автономної Республіки Крим, місцевим радам передбачати у місцевих бюджетах кошти для забезпечення діяльності територіальних виборчих комісій, які встановлюють підсумки голосування та результати проміжних та повторних виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, селищних, сільських рад.

4. Цю постанову надіслати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям для доведення до відома відповідних територіальних виборчих комісій, а також оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови
Центральної виборчої комісіїА.МАГЕРА
Додаток 1
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 лютого 2013 року № 39

СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків виборчої комісії Автономної Республіки Крим* на підготовку і проведення проміжних та повторних виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим у разі їх призначення у 2013 році

грн

Нормативне обґрунтування (Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (далі – Закон) або інші нормативно-правові акти)

Статті видатків

Сума

Частина двадцять третя статті 27, частини дванадцята, тринадцята статті 28 Закону, постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966

Видатки на оплату праці: - членів виборчої комісії (крім тих, які працюють на платній основі) у день голосування та у дні встановлення підсумків голосування

1 147** х (не більш як 14 відсотків) х 2 дні х кількість членів виборчої комісії

- залучених фахівців, технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Законом (не більше 5 осіб)

13 900


Нарахування на заробітну плату

У встановленому законодавством порядку

Частина перша статті 49 Закону

Виготовлення інформаційних плакатів:


- місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу

2 грн х кількість ДВК х 2 прим. х кількість місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу

- кандидатів у депутати

2 грн х кількість ДВК х 2 прим. х кількість кандидатів у депутати

Частина друга статті 13

Оплата за використання друкованих засобів масової інформації

5 грн за 1 см2 х площа оприлюднення (у см2)

Частина четверта статті 52 Закону, постанова Центральної виборчої комісії від 30 вересня 2010 року № 381

Оплата наданого ефірного часу для проведення передвиборної агітації:


- у багатомандатному виборчому окрузі

радіоефір: 60 хв х кількість місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу х 200 грн; телеефір: 30 хв х кількість місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу х 450 грн

- в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі

радіоефір: 5 хв х кількість кандидатів у депутати х 200 грн; телеефір: 3 хв х кількість кандидатів у депутати х 450 грн

Пункт 8 частини другої статті 25, частина шоста статті 66 Закону

Виготовлення виборчих бюлетенів для голосування:


- у багатомандатному виборчому окрузі

0,60 грн х кількість виборців + 0,5 відсотка резерву

- в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі

0,60 грн х кількість виборців + 0,5 відсотка резерву

Частина друга статті 31 Закону

Виготовлення іменних запрошень

0,07 грн х кількість виборців + 0,5 відсотка резерву

Пункт 10 частини другої статті 25 Закону

Виготовлення бланків іншої виборчої документації (протоколи, акти, посвідчення тощо)

24 620

Пункти 1, 4, 21 частини другої статті 25 Закону

Інші видатки (оплата послуг зв’язку, архівної установи, банку тощо)

9 250

__________

* До обсягу видатків, необхідних для підготовки і проведення проміжних та повторних виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, включаються видатки дільничних виборчих комісій (додаток 9).

** З 1 грудня 2013 року місячний розмір мінімальної заробітної плати становить 1218 грн (стаття 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік").

Секретар
Центральної виборчої комісіїТ.ЛУКАШ
Додаток 2
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 лютого 2013 року № 39

СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків обласної виборчої комісії* на підготовку і проведення проміжних та повторних виборів депутатів обласної ради у разі їх призначення у 2013 році

грн

Нормативне обґрунтування (Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (далі - Закон) або інші нормативно-правові акти)

Статті видатків

Сума

Частина двадцять третя статті 27, частини третя, дванадцята, тринадцята статті 28 Закону, постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966

Видатки на оплату праці: - членів виборчих комісій, які виконують свої повноваження у виборчих комісіях на платній основі (не більше трьох осіб)

8 790

- членів виборчої комісії (у тому числі тих, які виконують свої повноваження не на платній основі) в день голосування та у дні встановлення підсумків голосування

1 147**х (не більш як 14 відсотків) х 2 дні х кількість членів виборчої комісії

- залучених фахівців, технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Законом (не більше п’яти осіб)

13 900


Нарахування на заробітну плату

У встановленому законодавством порядку

Частина перша статті 49 Закону

Виготовлення інформаційних плакатів:


- місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу

2 грн х кількість ДВК х 2 прим. х кількість місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу

- кандидатів у депутати

2 грн х кількість ДВК х 2 прим. х кількість кандидатів у депутати

Частина друга статті 13 Закону

Оплата за використання друкованих засобів масової інформації

5 грн за 1 см2 х площа оприлюднення (у см2)

Частина четверта статті 52 Закону, постанова Центральної виборчої комісії від 30 вересня 2010 року № 381

Оплата наданого ефірного часу для проведення передвиборної агітації:


- у багатомандатному виборчому окрузі

радіоефір: 60 хв х кількість місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу х 200 грн; телеефір: 30 хв х кількість місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу х 450 грн


- в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі

радіоефір: 5 хв х кількість кандидатів у депутати х 200 грн; телеефір: 3 хв х кількість кандидатів у депутати х 450 грн

Пункт 8 частини другої статті 25, частина шоста статті 66 Закону

Виготовлення виборчих бюлетенів для голосування:


- у багатомандатному виборчому окрузі

0,60 грн х кількість виборців + 0,5 відсотка резерв

- в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі

0,60 грн х кількість виборців + 0,5 відсотка резерв

Частина друга статті 31 Закону

Виготовлення іменних запрошень

0,07 грн х кількість виборців + 0,5 відсотка резерв

Пункт 10 частини другої статті 25 Закону

Виготовлення бланків іншої виборчої документації (протоколи, акти, посвідчення тощо)

37 500

Пункти 1, 4, 21 частини другої статті 25 Закону

Оплата послуг зв’язку (абонентська плата, міські, міжміські розмови, поштові послуги)

1 510

Пункти 1, 4, 21 частини другої статті 25 Закону

Оплата послуг з транспортного обслуговування

3 300

Пункти 1, 4, 21 частини другої статті 25 Закону

Придбання канцелярських товарів

800

Пункти 1, 4, 21 частини другої статті 25 Закону

Інші видатки (відшкодування витрат на утримання приміщень, послуг архівної установи, банку тощо)

4 700

__________

*До обсягу видатків, необхідних для підготовки і проведення проміжних та повторних виборів депутатів обласних рад, включаються видатки дільничних виборчих комісій (додаток 9).

** З 1 грудня 2013 року місячний розмір мінімальної заробітної плати становить 1218 грн (стаття 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік").

Секретар
Центральної виборчої комісіїТ.ЛУКАШ
Додаток 3
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 лютого 2013 року № 39

СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків Київської, Севастопольської міської виборчої комісії* на підготовку і проведення проміжних та повторних виборів депутатів міських рад у разі їх призначення у 2013 році

грн

Нормативне обґрунтування (Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (далі - Закон) або інші нормативно-правові акти)

Статті видатків

Сума

Частина двадцять третя статті 27, частини третя, дванадцята, тринадцята статті 28 Закону, постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966

Видатки на оплату праці: - членів виборчих комісій, які виконують свої повноваження у виборчих комісіях на платній основі (не більше трьох осіб)

8 790

- членів виборчої комісії (у тому числі тих, які виконують свої повноваження не на платній основі) в день голосування та у дні встановлення підсумків голосування

1 147** х (не більш як 14 відсотків) х 2 дні х кількість членів виборчої комісії

- залучених фахівців, технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Законом (не більше п’яти осіб)

13 900


Нарахування на заробітну плату

У встановленому законодавством порядку

Частина перша статті 49 Закону

Виготовлення інформаційних плакатів:


- місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу

2 грн х кількість ДВК х 2 прим. х кількість місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу

- кандидатів у депутати

2 грн х кількість ДВК х 2 прим. х кількість кандидатів у депутати

Частина друга статті 13 Закону

Оплата за використання друкованих засобів масової інформації

5 грн за 1 см2 х площа оприлюднення (у см2)

Частини четверта статті 52 Закону, постанова Центральної виборчої комісії від 30 вересня 2010 року № 381

Оплата наданого ефірного часу для проведення передвиборної агітації:


- у багатомандатному виборчому окрузі

радіоефір: 60 хв х кількість місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу х 200 грн; телеефір: 30 хв х кількість місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу х 450 грн


- в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі

радіоефір: 5 хв х кількість кандидатів в депутати х 200 грн; телеефір: 3 хв х кількість кандидатів в депутати х 450 грн

Пункт 9 частини п’ятої статті 25, частина шоста статті 66 Закону

Виготовлення виборчих бюлетенів для голосування:


- у багатомандатному виборчому окрузі

0,60 грн х кількість виборців + 0,5 відсотка резерву

- в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі

0,60 грн х кількість виборців + 0,5 відсотка резерву

Частина друга статті 31 Закону

Виготовлення іменних запрошень

0,07 грн х кількість виборців + 0,5 відсотка резерву

Пункт 12 частини п’ятої статті 25 Закону

Виготовлення бланків іншої виборчої документації (протоколи, акти, посвідчення тощо):


- для міста Києва

37 500

- для міста Севастополя

15 000

Пункти 1, 5, 28 частини п’ятої статті 25 Закону

Оплата послуг зв’язку (абонентська плата, міські, міжміські розмови)

1 510

Пункти 1, 5, 28 частини п’ятої статті 25 Закону

Оплата послуг з транспортного обслуговування

3 000

Пункти 1, 5, 28 частини п’ятої статті 25 Закону

Придбання канцелярських товарів

800

Пункти 1, 5, 28 частини п’ятої статті 25 Закону

Інші видатки (відшкодування витрат на утримання приміщень, послуг архівної установи, банку тощо)

4 700

__________

* До обсягу видатків, необхідних для підготовки і проведення проміжних та повторних виборів депутатів міських рад, включаються видатки дільничних виборчих комісій (додаток 9).

** З 1 грудня 2013 року місячний розмір мінімальної заробітної плати становить 1218 грн (стаття 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік").

Секретар
Центральної виборчої комісіїТ.ЛУКАШ
Додаток 4
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 лютого 2013 року № 39

СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків міської (міст республіканського в Автономній Республіці Крим, міст обласного значення) виборчої комісії* на підготовку і проведення проміжних та повторних виборів депутатів міської ради у разі їх призначення у 2013 році

грн

Нормативне обґрунтування (Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (далі - Закон) або інші нормативно-правові акти)

Статті видатків

Сума

Частина двадцять третя статті 27, частини третя, дванадцята, тринадцята статті 28 Закону, постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966

Видатки на оплату праці: - членів виборчих комісій, які виконують свої повноваження у виборчих комісіях на платній основі (не більше трьох осіб)

8 280

- членів виборчої комісії (у тому числі тих, які виконують свої повноваження не на платній основі) в день голосування та у дні встановлення підсумків голосування

1 147 ** х (не більш як 14 відсотків) х 2 дні х кількість членів виборчої комісії

- залучених фахівців, технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Законом (не більше восьми осіб)

20 880


Нарахування на заробітну плату

У встановленому законодавством порядку

Частина перша статті 49 Закону

Виготовлення інформаційних плакатів:


- місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу

2 грн х кількість ДВК х 2 прим. х кількість місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу

- кандидатів у депутати

2 грн х кількість ДВК х 2 прим. х кількість кандидатів у депутати

Частина друга статті 13 Закону

Оплата за використання друкованих засобів масової інформації

5 грн за 1 см2 х площа оприлюднення (у см2)

Частина четверта статті 52 Закону, постанова Центральної виборчої комісії від 30 вересня 2010 року № 381

Оплата наданого ефірного часу для проведення передвиборної агітації:


- у багатомандатному виборчому окрузі

радіоефір: 30 хв х кількість місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу х 200 грн


- в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі

радіоефір: 5 хв х кількість місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу х 200 грн

Пункт 9 частини п’ятої статті 25, частина шоста статті 66 Закону

Виготовлення виборчих бюлетенів для голосування:


- у багатомандатному виборчому окрузі

0,60 грн х кількість виборців + 0,5 відсотка резерву

- в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі

0,60 грн х кількість виборців + 0,5 відсотка резерву

Частина друга статті 31 Закону

Виготовлення іменних запрошень

0,07 грн х кількість виборців 0,5 відсотка резерву

Пункт 12 частини п’ятої статті 25 Закону

Виготовлення бланків іншої виборчої документації (протоколи, акти, посвідчення тощо)

4 000

Пункти 1, 5, 28 частини п’ятої статті 25 Закону

Оплата послуг зв’язку (абонентська плата, міські, міжміські розмови, поштові послуги)

1 300

Пункти 1, 5, 28 частини п’ятої статті 25 Закону

Оплата послуг з транспортного обслуговування

1 800

Пункти 1, 5, 28 частини п’ятої статті 25 Закону

Придбання канцелярських товарів

800

Пункти 1, 5, 28 частини п’ятої статті 25 Закону

Інші видатки (відшкодування витрат на утримання приміщень, послуг архівної установи, банку тощо)

4 700

__________

* До обсягу видатків, необхідних для підготовки і проведення проміжних та повторних виборів депутатів міських рад, включаються видатки дільничних виборчих комісій (додаток 9).

** З 1 грудня 2013 року місячний розмір мінімальної заробітної плати становить 1218 грн (стаття 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік").

Секретар
Центральної виборчої комісіїТ.ЛУКАШ
Додаток 5
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 лютого 2013 року № 39

СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків міської (міст районного значення) виборчої комісії* на підготовку і проведення проміжних та повторних виборів депутатів міської ради у разі їх призначення у 2013 році

грн

Нормативне обґрунтування (Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (далі - Закон) або інші нормативно-правові акти)

Статті видатків

Сума

Частина двадцять третя статті 27, частини третя, дванадцята, тринадцята статті 28 Закону, постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966

Видатки на оплату праці: - членів виборчих комісій, які виконують свої повноваження у виборчих комісіях на платній основі (не більше трьох осіб)

7 740

- членів виборчої комісії (у тому числі тих, які виконують свої повноваження не на платній основі) в день голосування та у дні встановлення підсумків голосування

1 147 ** х (не більш як 14 відсотків) х 2 дні х кількість членів виборчої комісії

- залучених фахівців, технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Законом (не більше п’яти осіб)

12 300


Нарахування на заробітну плату

У встановленому законодавством порядку

Частина друга статті 13 Закону

Оплата за використання друкованих засобів масової інформації

5 грн за 1 см2 х площа оприлюднення (у см2)

Пункт 9 частини п’ятої статті 25, частина шоста статті 66 Закону

Виготовлення виборчих бюлетенів для голосування:


- у багатомандатному виборчому окрузі

0,60 грн х кількість виборців + 0,5 відсотка резерву

- в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі

0,60 грн х кількість виборців + 0,5 відсотка резерву

Частина друга статті 31 Закону

Виготовлення іменних запрошень

0,07 грн х кількість виборців 0,5 відсотка резерву

Пункт 12 частини п’ятої статті 25 Закону

Виготовлення бланків іншої виборчої документації (протоколи, акти, посвідчення тощо)

1 900

Пункти 1, 5, 28 частини п’ятої статті 25 Закону

Оплата послуг зв’язку (абонентська плата, міські, міжміські розмови, поштові послуги)

1 300

Пункти 1, 5, 28 частини п’ятої статті 25 Закону

Оплата послуг з транспортного обслуговування

1 600

Пункти 1, 5, 28 частини п’ятої статті 25 Закону

Придбання канцелярських товарів

800

Пункти 1, 5, 28 частини п’ятої статті 25 Закону

Інші видатки (відшкодування витрат на утримання приміщень, послуг архівної установи, банку тощо)

4 200

__________

*До обсягу видатків, необхідних для підготовки і проведення проміжних та повторних виборів депутатів міських рад, включаються видатки дільничних виборчих комісій (додаток 9).

** З 1 грудня 2013 року місячний розмір мінімальної заробітної плати становить 1218 грн (стаття 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік").

Секретар
Центральної виборчої комісіїТ.ЛУКАШ
Додаток 6
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 лютого 2013 року № 39

СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків районної в місті виборчої комісії* на підготовку і проведення проміжних та повторних виборів депутатів районної у місті ради у разі їх призначення у 2013 році

грн

Нормативне обґрунтування (Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (далі - Закон) або інші нормативно-правові акти)

Статті видатків

Сума

Частина двадцять третя статті 27, частини третя, дванадцята, тринадцята статті 28 Закону, постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966

Видатки на оплату праці: - членів виборчих комісій, які виконують свої повноваження у виборчих комісіях на платній основі (не більше трьох осіб)

8 030

- членів виборчої комісії (у тому числі тих, які виконують свої повноваження не на платній основі) в день голосування та у дні встановлення підсумків голосування

1 147 ** х (не більш як 14 відсотків) х 2 дні х кількість членів виборчої комісії

- залучених фахівців, технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Законом (не більше п'яти осіб)

12 400


Нарахування на заробітну плату

У встановленому законодавством порядку

Частина перша статті 49 Закону

Виготовлення інформаційних плакатів:


- місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу

2 грн х кількість ДВК х 2 прим. х кількість місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу

- кандидатів у депутати

2 грн х кількість ДВК х 2 прим. х кількість кандидатів у депутати

Частина друга статті 13 Закону

Оплата за використання друкованих засобів масової інформації

5 грн за 1 см2 х площа оприлюднення (у см2)

Частина четверта статті 52 Закону

Оплата наданого ефірного часу для проведення передвиборної агітації:


- у багатомандатному виборчому окрузі

радіоефір: 30 хв х кількість місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу х 200 грн


- в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі

радіоефір: 5 хв х кількість кандидатів у депутати х 200 грн

Пункт 9 частини п’ятої статті 25, частина шоста статті 66 Закону

Виготовлення виборчих бюлетенів для голосування:


- у багатомандатному виборчому окрузі

0,60 грн х кількість виборців + 0,5 відсотка резерву

- в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі

0,60 грн х кількість виборців + 0,5 відсотка резерву

Частина друга статті 31 Закону

Виготовлення іменних запрошень

0,07 грн х кількість виборців 0,5 відсотка резерву

Пункт 12 частини п’ятої статті 25 Закону

Виготовлення бланків іншої виборчої документації (протоколи, акти, посвідчення тощо)

2 700

Пункти 1, 5, 28 частини п’ятої статті 25 Закону

Оплата послуг зв’язку (абонентська плата, міські, міжміські розмови, поштові послуги)

1 300

Пункти 1, 5, 28 частини п’ятої статті 25 Закону

Оплата послуг з транспортного обслуговування

1 200

Пункти 1, 5, 28 частини п’ятої статті 25 Закону

Придбання канцелярських товарів

800

Пункти 1, 5, 28 частини п’ятої статті 25 Закону

Інші видатки (відшкодування витрат на утримання приміщень, послуг архівної установи, банку тощо)

4 200

__________

* До обсягу видатків, необхідних для підготовки і проведення проміжних та повторних виборів депутатів районних в місті рад, включаються видатки дільничних виборчих комісій (додаток 9).

** З 1 грудня 2013 року місячний розмір мінімальної заробітної плати становить 1218 грн (стаття 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік").

Секретар
Центральної виборчої комісіїТ.ЛУКАШ
Додаток 7
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 лютого 2013 року № 39

СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків районної виборчої комісії* на підготовку і проведення проміжних та повторних виборів депутатів районної ради у разі їх призначення у 2013 році

грн

Нормативне обґрунтування (Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (далі - Закон) або інші нормативно-правові акти)

Статті видатків

Сума

Частина двадцять третя статті 27, частини третя, дванадцята, тринадцята статті 28 Закону, постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966

Видатки на оплату праці: - членів виборчих комісій, які виконують свої повноваження у виборчих комісіях на платній основі (не більше трьох осіб)

8 080

- членів виборчої комісії (у тому числі тих, які виконують свої повноваження не на платній основі) в день голосування та у дні встановлення підсумків голосування

1 147** х (не більш як 14 відсотків) х 2 дні х кількість членів виборчої комісії

- залучених фахівців, технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Законом (не більше восьми осіб)

20 160


Нарахування на заробітну плату

У встановленому законодавством порядку

Частина перша статті 49 Закону

Виготовлення інформаційних плакатів:


- місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу

2 грн х кількість ДВК х 2 прим. х кількість місцевих організацій партій - суб’єктів виборчого процесу

- кандидатів у депутати

2 грн х кількість ДВК х 2 прим. х кількість кандидатів у депутати

Частина друга статті 13 Закону

Оплата за використання друкованих засобів масової інформації

5 грн за 1 см2 х площа оприлюднення (у см2)

Частина четверта статті 52 Закону, постанова Центральної виборчої комісії від 30 вересня 2010 року № 381

Оплата наданого ефірного часу для проведення передвиборної агітації:


- у багатомандатному виборчому окрузі

радіоефір: 30 хв х кількість місцевих організацій партій -суб’єктів виборчого процесу х 200 грн


- в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі

радіоефір: 5 хв х кількість кандидатів у депутати х 200 грн

Пункт 8 частини другої статті 25, частина шоста статті 66 Закону

Виготовлення виборчих бюлетенів для голосування:


- у багатомандатному виборчому окрузі

0,60 грн х кількість виборців + 0,5 відсотка резерву

- в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі

0,60 грн х кількість виборців + 0,5 відсотка резерву

Частина друга статті 31 Закону

Виготовлення іменних запрошень

0,07 грн х кількість виборців 0,5 відсотка резерву

Пункт 10 частини другої статті 25 Закону

Виготовлення бланків іншої виборчої документації (протоколи, акти, посвідчення тощо)

2 800

Пункти 1, 4, 21 частини другої статті 25 Закону

Оплата послуг зв’язку (абонентська плата, міські, міжміські розмови, поштові послуги)

1 510

Пункти 1, 4, 21 частини другої статті 25 Закону

Оплата послуг з транспортного обслуговування

2 000

Пункти 1, 4, 21 частини другої статті 25 Закону

Придбання канцелярських товарів

800

Пункти 1, 4, 21 частини другої статті 25 Закону

Інші видатки (відшкодування витрат на утримання приміщень, послуг архівної установи, банку тощо)

4 730

__________

* До обсягу видатків, необхідних для підготовки і проведення проміжних та повторних виборів депутатів районних рад, включаються видатки дільничних виборчих комісій (додаток 9).

** З 1 грудня 2013 року місячний розмір мінімальної заробітної плати становить 1218 грн (стаття 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік").

Секретар
Центральної виборчої комісіїТ.ЛУКАШ
Додаток 8
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 лютого 2013 року № 39

СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків сільської, селищної виборчих комісій* на підготовку і проведення проміжних та повторних виборів депутатів сільської, селищної рад у разі їх призначення у 2013 році

грн

Нормативне обґрунтування (Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (далі - Закон) або інші нормативно-правові акти)

Статті видатків

Для сільських територіальних виборчих комісій

Для селищних територіальних виборчих комісій

Частина двадцять третя статті 27, частини третя, дванадцята, тринадцята статті 28 Закону, постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966

Видатки на оплату праці: - членів виборчих комісій, які виконують свої повноваження у виборчих комісіях на платній основі (не більше трьох осіб)

7 210

7 210

- членів виборчої комісії (у тому числі тих, які виконують свої повноваження не на платній основі) в день голосування та у дні встановлення підсумків голосування

1 147** х (не більш як 14 відсотків ) х 2 дні х кількість членів виборчої комісії

- залучених фахівців, технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Законом (не більше трьох осіб у селищній, не більше двох осіб - у сільській)

4 588

6 882


Нарахування на заробітну плату

У встановленому законодавством порядку

Частина друга статті 13 Закону

Оплата за використання друкованих засобів масової інформації

5 грн за 1 см2 х площа оприлюднення (у см2)

Пункт 8 частини четвертої статті 25, частина шоста статті 66 Закону

Виготовлення виборчих бюлетенів для голосування:


- в одномандатному виборчому окрузі

0,48 грн х кількість виборців + 0,5 відсотка резерву

Пункт 12 частини четвертої статті 25 Закону

Виготовлення бланків іншої виборчої документації (протоколи, акти, посвідчення тощо)

300

570

Пункти 1, 23 частини четвертої статті 25 Закону

Оплата послуг зв’язку (абонентська плата, міські, міжміські розмови)

1 300

1 300

Пункти 1, 23 частини четвертої статті 25 Закону

Оплата послуг з транспортного обслуговування

1 000

1 000

Пункти 1, 23 частини четвертої статті 25 Закону

Придбання канцелярських товарів

600

600

Пункти 1, 23 частини четвертої статті 25 Закону

Інші видатки (відшкодування витрат на утримання приміщень, послуг архівної установи, банку тощо)

2 300

2 450

__________

*До обсягу видатків, необхідних для підготовки і проведення проміжних та повторних виборів депутатів сільських та селищних рад, включаються видатки дільничних виборчих комісій (додаток 9).

** З 1 грудня 2013 року місячний розмір мінімальної заробітної плати становить 1218 грн (стаття 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік").

Секретар
Центральної виборчої комісіїТ.ЛУКАШ
Додаток 9
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 лютого 2013 року № 39

СЕРЕДНІ НОРМИ
видатків для потреб дільничних виборчих комісій на підготовку і проведення проміжних та повторних виборів депутатів у разі їх призначення у 2013 році

Нормативне обґрунтування (Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (далі - Закон) або інші нормативно-правові акти)

Статті видатків

Норми видатків у межах виборчих дільниць

малі (до 500 виборців)

середні (від 500 до 1 500 виборців)

великі (понад 1 500 виборців)

Частини третя, дванадцята статті 28 Закону, постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року № 966

Видатки на оплату праці: - членів виборчих комісій, які виконують свої повноваження у виборчих комісіях на платній основі (не більше двох осіб) (з 1 січня до 30 листопада 2013 року);

1 934

1 955

1 967

з 1 грудня 2013 року

2 022

2 022

2 024

- членів виборчої комісії (у тому числі тих, які виконують свої повноваження не на платній основі) в день голосування та у дні встановлення підсумків голосування

1 147* х (не більш як 14 відсотків ) х 2 дні х кількість членів виборчої комісії


Нарахування на заробітну плату

У встановленому законодавством порядку

Пункти 1, 12 частини другої статті 26 Закону

Оплата послуг зв’язку (абонентська плата, міські, міжміські розмови)

115

115

115

Пункти 1, 12 частини другої статті 26 Закону

Оплата послуг з транспортного обслуговування

500

500

500

Пункти 1, 12 частини другої статті 26 Закону

Придбання канцелярських товарів

550

600

650

Пункти 5, 7 частини другої 26, частина четверта статті 68 Закону

Облаштування кабін для таємного голосування

100

200

300

Пункти 1, 12 частини другої статті 26 Закону

Інші видатки (відшкодування витрат на утримання приміщень, оплата послуг банку тощо)

750

760

770

__________

* З 1 грудня 2013 року місячний розмір мінімальної заробітної плати становить 1 218 грн (стаття 8 Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік").

Секретар
Центральної виборчої комісіїТ.ЛУКАШ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: