open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.03.2013  № 345


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2013 р.
за № 680/23212

Про житлово-побутову роботу у Державній службі фінансового моніторингу України

Відповідно до постанови Ради Міністрів Української РСР від 04 лютого 1988 року № 37 «Про службові жилі приміщення», Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470, та на виконання пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 681 «Про надання державним службовцям службового житла, а також компенсації витрат на проживання та інших витрат у зв’язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок надання працівникам Державної служби фінансового моніторингу України службового житла, що додається.

2. Затвердити Положення про порядок обліку працівників Державної служби фінансового моніторингу України, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, що додається.

3. Департаменту координації та спрямування Міністром центральних органів виконавчої влади Міністерства фінансів України (Дусяк С.П.) спільно з Юридичним управлінням Державної служби фінансового моніторингу України (Гаєвський І.М.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 681 «Про надання державним службовцям службового житла, а також компенсації витрат на проживання та інших витрат у зв’язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту», але не раніше дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В.П.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:


Голова профспілкового комітету
Первинної професійної спілки
Державної служби фінансового
моніторингу УкраїниВ.С. Коноваленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
01.03.2013  № 345


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2013 р.
за № 680/23212

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання працівникам Державної служби фінансового моніторингу України службового житла

I. Загальні положення

1.1. Це Положення, розроблене відповідно до вимог Порядку надання державним службовцям службового житла, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 681, визначає механізм та особливості надання працівникам Державної служби фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України) службового житла.

1.2. У цьому Положенні під службовим житлом розуміється службове жиле приміщення державної або комунальної форми власності (квартири в жилих будинках квартирного типу різної поверховості, житлові будинки садибного типу, кімнати у гуртожитках, номери у готелях та інші жилі приміщення, що відповідають установленим санітарним і технічним вимогам).

1.3. Держфінмоніторинг України веде облік закріплених за ним службових приміщень.

1.4. Організаційні питання надання державному службовцю службового жилого приміщення вирішуються комісією Держфінмоніторингу України по житлово-побутовій роботі (далі - Комісія).

1.5. Службові жилі приміщення можуть надаватися працівникам Держфінмоніторингу України, зазначеним у пункті 51 Переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, затвердженого постановою Ради Міністрів Української РСР від 04 лютого 1988 року № 37.

II. Умови надання службових жилих приміщень працівникам Держфінмоніторингу України

2.1 Службове жиле приміщення надається працівнику Держфінмоніторингу України, місце проживання якого зареєстроване в іншому населеному пункті, ніж той, у якому розташоване його місце роботи.

Службове жиле приміщення надається в населеному пункті за місцезнаходженням Держфінмоніторингу України. Допускається надання службового жилого приміщення в іншому населеному пункті, що межує або знаходиться поблизу населеного пункту за місцезнаходженням Держфінмоніторингу України, за умови наявності постійного транспортного сполучення між такими населеними пунктами.

2.2. Службове жиле приміщення не надається, якщо працівник Держфінмоніторингу України або члени його сім’ї мають у власності житло в населеному пункті за місцезнаходженням Держфінмоніторингу України.

2.3. Службове жиле приміщення надається працівнику Держфінмоніторингу України незалежно від того, чи перебуває він на обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, без додержання черговості та врахування пільг, установлених для забезпечення громадян житлом.

Під час надання службового жилого приміщення працівник Держфінмоніторингу України не знімається з обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов.

2.4. Службові жилі приміщення надаються у межах 13,65 кв. метра жилої площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею у відповідному населеному пункті, встановленого рішенням виконавчого органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням приміщення.

Службове жиле приміщення може бути надане з перевищенням зазначеного максимального розміру, якщо таке приміщення становить одну кімнату (однокімнатну квартиру), або у випадках, передбачених пунктом 2.5 цього розділу.

2.5. При наданні службових жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі, старшими за дев’ять років, крім подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі форми хронічних захворювань, внаслідок чого вони не можуть проживати в одній кімнаті з членами своєї сім’ї.

Не допускається заселення службового жилого приміщення, призначеного для однієї сім’ї, двома і більше сім’ями.

2.6. Для одержання службового жилого приміщення працівник Держфінмоніторингу України подає до Комісії заяву на ім’я Голови Держфінмоніторингу України разом з довідкою про склад сім’ї та реєстрацію. Якщо працівник Держфінмоніторингу України бажає оселитися в службовому жилому приміщенні разом із членами своєї сім’ї, він зазначає про це в заяві та додатково подає відповідні заяви повнолітніх членів сім’ї.

Комісія на своєму засіданні здійснює попередній розгляд заяви та доданих до неї матеріалів і готує документи на розгляд Голові Держфінмоніторингу України.

Заява про надання службового жилого приміщення розглядається у місячний строк. За результатами розгляду заяви Голова Держфінмоніторингу України приймає рішення про надання службового жилого приміщення або про відмову в його наданні з обґрунтуванням такої відмови.

2.7. У разі зміни кількості членів сім’ї працівника Держфінмоніторингу України, набуття ним або членами його сім’ї права власності на житло, а також отримання постійного жилого приміщення працівник Держфінмоніторингу України у десятиденний строк інформує про це Комісію.

2.8. При вирішенні питання надання працівнику Держфінмоніторингу України службового жилого приміщення Комісія взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування.

2.9. Службове жиле приміщення, яке перебуває на балансі Держфінмоніторингу України, надається працівнику за рішенням Голови Держфінмоніторингу України.

У разі перебування службового жилого приміщення на балансі іншого балансоутримувача Комісія узгоджує з ним питання виділення службового жилого приміщення.

2.10. Для надання працівнику Держфінмоніторингу України службового жилого приміщення Комісія звертається з клопотанням до виконавчого органу місцевого самоврядування.

2.11. Підставою для вселення до службового жилого приміщення є ордер, виданий в установленому законодавством порядку.

При вселенні до службового жилого приміщення працівник Держфінмоніторингу України здає ордер житлово-експлуатаційній організації, а в разі її відсутності - відповідному підприємству, установі або організації.

На підставі ордера згідно із законодавством укладається договір найму службового жилого приміщення між державним службовцем, на ім’я якого видано ордер, і житлово-експлуатаційною організацією, а в разі її відсутності - з відповідним підприємством, установою або організацією.

III. Звільнення службових жилих приміщень та вирішення спорів

3.1. Працівник Держфінмоніторингу України та члени його сім’ї зобов’язані звільнити займане ними службове жиле приміщення без надання їм іншого жилого приміщення у разі:

одержання або придбання житла для постійного проживання у населеному пункті, в якому працює державний службовець;

припинення трудових відносин із Держфінмоніторингом України.

Працівник Держфінмоніторингу України та повнолітні члени його сім’ї беруть письмове зобов’язання щодо звільнення службового жилого приміщення у зазначених у цьому пункті випадках.

У разі відмови звільнити службове жиле приміщення виселення здійснюється в судовому порядку.

Не можуть бути виселені із службового жилого приміщення без надання іншого жилого приміщення особи, зазначені у статті 125 Житлового кодексу Української РСР.

3.2. Під час користування службовими жилими приміщеннями не застосовуються правила, передбачені статтями 79-83, 90, частиною шостою статті 101 і статтями 103-106 Житлового кодексу Української РСР.

3.3. Оплата житлово-комунальних послуг здійснюється за рахунок працівника Держфінмоніторингу України та членів його сім’ї.

3.4. Спори щодо надання державному службовцю службового жилого приміщення вирішуються в судовому порядку.

3.5. Питання, не врегульовані цим Положенням, регулюються законодавством України.

Директор Департаменту
координації та спрямування
Міністром роботи
центральних органів
виконавчої влади

С.П. Дусяк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: