open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
01.03.2013  № 345


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 квітня 2013 р.
за № 681/23213

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок обліку працівників Державної служби фінансового моніторингу України, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок обліку працівників Державної служби фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України), які потребують поліпшення житлових умов, та вимоги до ведення контрольного списку.

1.2. Облік працівників Держфінмоніторингу України, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов, здійснюється комісією Держфінмоніторингу України по житлово-побутовій роботі (далі - Комісія).

1.3. Жилі приміщення надаються у першу чергу та поза чергою (далі - пільгова черга) особам, визначеним у пунктах 44 та 46 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470.

II. Порядок ведення контрольних списків працівників Держфінмоніторингу України, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов

2.1. Ведення контрольного списку покладається на секретаря Комісії.

2.2. До контрольного списку входять працівники, які працюють у Держфінмоніторингу України не менше одного року і потребують поліпшення житлових умов та перебувають на квартирному обліку (далі - квартоблік) у виконавчому органі місцевого самоврядування міста Києва.

Такими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються працівники Держфінмоніторингу України:

1) забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначається виконавчим органом місцевого самоврядування разом з відповідними радами профспілок;

2) які проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам;

3) які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї;

4) які проживають за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;

5) які проживають не менше п’яти років за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;

6) які проживають у гуртожитках;

7) які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім’ї незалежно від родинних відносин або особи різної статі, старші за 9 років, крім подружжя (в тому числі, якщо займане ними жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати).

Такими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються також працівники, які проживають у комунальних чи невпорядкованих стосовно умов цього населеного пункту квартирах: особи, які належать до інвалідів війни; особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (стаття 10); Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, особи, нагороджені орденами Слави, Трудової Слави, «За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР» усіх трьох ступенів; учасники бойових дій та учасники війни; працівники, які тривалий час сумлінно пропрацювали в Держфінмоніторингу України.

2.3. Заява працівника про включення його до контрольного списку подається на ім’я голови Комісії.

До заяви додаються такі документи:

1) довідка з місця проживання про склад сім’ї та реєстрацію (форма № 3), видана організацією, яка здійснює експлуатацію житлового будинку, або громадянином, який має у приватній власності житловий будинок (частину будинку), квартиру;

2) довідки про те, чи перебуває(ють) працівник (члени його сім’ї) на квартирному обліку за місцем роботи (у виконавчому органі місцевого самоврядування).

У необхідних випадках до заяви додаються також медичний висновок, довідка (витяг з рішення виконавчого органу місцевого самоврядування) про невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним і технічним вимогам, копія договору піднайму жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду чи договору найму жилого приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу або в будинку (частині будинку), квартирі, що належить громадянину на праві приватної власності.

Інші документи за потреби запитуються Комісією.

Копія заяви та додані до неї документи також повинні надаватись заявником до профспілкового комітету Держфінмоніторингу України.

Профспілковий комітет Держфінмоніторингу України протягом десяти днів з дати подання працівником копій заяви та всіх необхідних документів розглядає їх і в письмовому вигляді надає Комісії свої пропозиції щодо розгляду зазначеної заяви на її засіданні.

Пропозиції профспілкового комітету Держфінмоніторингу України мають рекомендаційний характер.

2.4. Подана заява реєструється у книзі реєстрації заяв про взяття на квартирний облік за формою, передбаченою додатком 3 до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української республіканської ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470. Книга повинна бути пронумерована, прошнурована, підписана Головою Комісії, скріплена печаткою Держфінмоніторингу України і зберігатися у секретаря Комісії.

2.5. Розгляд заяв про включення до контрольного списку проводиться протягом 30 календарних днів з дати подання працівником заяви та необхідних документів.

Комісія перевіряє житлові умови працівників і про результати перевірки складає акт.

2.6. Комісія на своєму засіданні з урахуванням пропозицій профспілкового комітету Держфінмоніторингу України здійснює розгляд заяви та доданих до неї матеріалів.

За результатами розгляду заяви і матеріалів Комісія приймає рішення щодо включення або невключення працівника до списку працівників Держфінмоніторингу України, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов. На засідання Комісії за потреби запрошується заявник.

Рішення про відмову у взятті на облік (відмову у включенні до контрольного списку) розглядається за умови обов’язкової присутності заявника.

Рішення Комісії приймаються більшістю голосів її членів. У разі якщо член Комісії не згоден із рішенням Комісії, він зобов’язаний надати письмові зауваження з обґрунтуванням своєї позиції.

2.7. З метою підтвердження необхідності отримання житла працівники Держфінмоніторингу України, включені до контрольного списку працівників, які потребують поліпшення житлових умов, а також до списків осіб, які користуються правом першочергового та позачергового одержання жилих приміщень, щороку (в грудні) зобов’язані подавати до Комісії оновлені матеріали щодо своїх житлових умов.

2.8. Порядковий номер у контрольному списку працівників, які потребують поліпшення житлових умов, а також у списках осіб, які користуються правом першочергового та позачергового одержання жилих приміщень, що визначає черговість одержання жилого приміщення працівником, може бути змінено у випадках, передбачених законодавством України.

З числа працівників, щодо яких прийнято рішення про включення до контрольного списку, складаються списки осіб, які користуються правом першочергового та позачергового одержання жилих приміщень.

2.9. На кожного працівника, включеного до контрольного списку, заводиться облікова справа, у якій містяться необхідні документи. Обліковій справі присвоюється номер, що відповідає номеру в контрольному списку.

Облікові справи зберігаються у секретаря Комісії.

Порядок та строки зберігання облікових справ визначаються законодавством України.

2.10. Працівники, щодо яких прийнято рішення про включення до контрольного списку, вносяться до книги ведення контрольного списку.

2.11. Порядковий номер черги в контрольному списку визначається згідно з протокольним рішенням Комісії з урахуванням таких критеріїв:

1) дати поданої працівником заяви з необхідними документами;

2) дати прийняття працівника на роботу в Держфінмоніторинг України;

3) дати взяття працівника на квартоблік за місцем проживання;

4) житлових умов, стану здоров’я, трудової та громадської діяльності працівника;

5) загального строку перебування працівника на державній службі.

При одночасному розгляді заяв від кількох працівників їх порядковий номер у контрольному списку на одержання жилих приміщень визначається згідно з вищевказаними критеріями в порядку їх черговості.

2.12. Працівники Держфінмоніторингу України, занесені до списку таких, що потребують поліпшення житлових умов, виключаються з контрольного списку у разі:

1) поліпшення житлових умов, внаслідок чого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення;

2) виїзду на постійне місце проживання до іншого населеного пункту;

3) припинення трудових відносин з Держфінмоніторингом України;

4) подання відомостей, що не відповідають дійсності, які стали підставою для занесення до контрольного списку, або неправомірних дій службових осіб при вирішенні питання про включення до контрольного списку;

5) засудження до позбавлення волі на строк понад шість місяців.

2.13. Виключення з контрольного списку працівників, які потребують поліпшення житлових умов, а також виключення із списків осіб, які користуються правом першочергового та позачергового одержання жилих приміщень, проводиться рішенням Комісії, про що працівники повідомляються у письмовій формі із зазначенням підстав у 15-денний строк з дати прийняття такого рішення.

Працівники Держфінмоніторингу України виключаються зі списків осіб, які користуються правом першочергового та позачергового одержання жилих приміщень, якщо вони були необґрунтовано включені до цих списків або втратили вказане право.

У разі розгляду цих питань на засідання Комісії запрошуються заінтересовані особи.

Про рішення щодо виключення працівника з контрольного списку працівників, які потребують поліпшення житлових умов, а також виключення зі списків осіб, які користуються правом першочергового та позачергового одержання жилих приміщень, у зв’язку з отриманням відповідним працівником житла Комісія повідомляє виконавчий орган місцевого самоврядування за місцем розташування наданого житла.

2.14. Не виключаються з контрольного списку працівники, які за віком або у разі хвороби вийшли на пенсію, члени їх сімей, зазначені в довідці про зарахування на квартоблік, у випадках загибелі працівників Держфінмоніторингу України під час виконання службових обов’язків та в інших випадках, передбачених законодавством України.

2.15. Контрольний список подається до виконавчого органу місцевого самоврядування для погодження. Перший примірник списку передається до виконавчого органу місцевого самоврядування за місцем розташування Держфінмоніторингу України, другий залишається в Держфінмоніторингу України для використання в роботі. Копія погодженого списку передається до Комісії для оголошення у трудовому колективі та контролю за станом обліку, розподілу і надання жилої площі.

Директор Департаменту
координації та спрямування
Міністром роботи
центральних органів
виконавчої влади

С.П. Дусяк

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: