open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 21 вересня 2011 р. N 896-р

Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ

N 821 ( 821-2015-п ) від 07.10.2015 }
Про затвердження плану заходів

щодо стимулювання міжрегіональної

співпраці, кооперації та інтеграції
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 499 ( 499-2015-п ) від 17.07.2015 }

1. Затвердити план заходів щодо стимулювання міжрегіональної
співпраці, кооперації та інтеграції (далі - план заходів), що
додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським держадміністраціям:
забезпечити своєчасне виконання плану заходів;
здійснити витрати, пов'язані з виконанням плану заходів, у
межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на
відповідний рік, а також за рахунок інших джерел;
подавати кожного півріччя до п'ятого числа місяця, що настає
за звітним періодом, Міністерству регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства інформацію про
стан виконання плану заходів для її узагальнення і подання кожного
півріччя до 25 числа зазначеного місяця Кабінетові Міністрів
України. { Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 499 ( 499-2015-п ) від 17.07.2015 }

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 71

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 21 вересня 2011 р. N 896-р
ПЛАН

заходів щодо стимулювання міжрегіональної

співпраці, кооперації та інтеграції

1. Розробити примірну угоду про міжрегіональну співпрацю,
кооперацію та інтеграцію.
Мінекономрозвитку, МЗС, інші

заінтересовані центральні органи

виконавчої влади, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим,

обласні, Київська та Севастопольська

міські держадміністрації.
2012 рік.
2. Забезпечити укладення між регіонами угод про співпрацю,
кооперацію та інтеграцію.
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські

держадміністрації, Мінекономрозвитку,

Мінрегіон.
Постійно. Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 499
( 499-2015-п ) від 17.07.2015 }
3. Запровадити проведення щороку Форуму регіонів України.
Мінекономрозвитку, Держінвестпроект,

Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські

держадміністрації.
2011 рік.
4. Розробити нормативно-правову базу з питань:
визначення механізму формування міжрегіональних кластерів;
надання державної підтримки для забезпечення функціонування
та розвитку міжрегіональних кластерів.
Мінекономрозвитку, Мінфін, інші

заінтересовані центральні

органи виконавчої влади.
2012 рік.
5. Укласти угоди (розробити програми) про співробітництво між
регіонами України та адміністративно-територіальними одиницями
зарубіжних країн.
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська

та Севастопольська міські

держадміністрації, МЗС.
Постійно.
6. Забезпечити організацію та проведення форумів,
бізнес-зустрічей, презентацій, виставково-ярмаркових заходів,
круглих столів тощо в рамках укладених угод про співробітництво
між регіонами України та адміністративно-територіальними одиницями
зарубіжних країн.
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські

держадміністрації, МЗС.
Постійно.
7. Активізувати співпрацю з державами - учасницями СНД шляхом
запрошення їх представників для участі у міжнародних заходах
(форумах, виставках), що проходитимуть у регіонах України.
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські

держадміністрації, МЗС.
Постійно.
8. Опрацювати питання щодо:
підписання Угоди про прикордонну торгівлю між Україною та
Російською Федерацією.
МЗС, інші заінтересовані центральні

органи виконавчої влади.
2011 рік;
укладення нових міждержавних угод стосовно спрощеного режиму
митно-тарифного регулювання для товарів, які постачаються в рамках
виробничої кооперації.
Мінекономрозвитку, МЗС, Держмитслужба,

інші заінтересовані центральні органи

виконавчої влади.
2011-2015 роки.
9. Активізувати діяльність постійно діючої наради керівників
регіонів України і Російської Федерації "Співдружність регіонів"
із залученням до її роботи представників регіонів держав - членів
Європейського Союзу.
Мінекономрозвитку, МЗС, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські

держадміністрації.
2011-2012 роки.
10. Забезпечити розвиток транскордонного співробітництва в
рамках єврорегіонів.
Волинська, Донецька, Закарпатська,

Івано-Франківська, Львівська,

Луганська, Одеська, Сумська,

Харківська, Чернівецька, Чернігівська

облдержадміністрації,

Мінекономрозвитку, Мінрегіон.
Постійно. Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 499
( 499-2015-п ) від 17.07.2015 }
11. Сприяти підготовці та реалізації проектів у рамках
виконання програми прикордонного співробітництва Європейського
інструменту сусідства та партнерства на 2007-2013 роки "Україна -
Польща - Білорусь".
Волинська, Львівська

облдержадміністрації, МЗС.
2011 рік.
12. Утворити за участю Львівської, Івано-Франківської,
Закарпатської і Чернівецької обласних рад, наукових та інших
установ Регіональну асоціацію сталого розвитку Карпат.
Івано-Франківська, Львівська,

Закарпатська, Чернівецька

облдержадміністрації.
2011 рік.
13. Підготувати проект Державної програми сталого розвитку
Українських Карпат як складової частини програми Європейського
Союзу "Карпатський простір".
Мінекономрозвитку, інші заінтересовані

центральні органи виконавчої влади,

Закарпатська, Івано-Франківська,

Львівська та Чернівецька

облдержадміністрації.
2011-2012 роки.
14. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України
проекту Закону України "Про індустріальні парки".
Мінекономрозвитку, Держінвестпроект,

інші заінтересовані центральні органи

виконавчої влади.
2011 рік.
15. Створити в регіонах індустріальні парки.
Вінницька, Закарпатська

облдержадміністрації, МОНмолодьспорт.
Після прийняття Закону України "Про

індустріальні парки".
16. Організувати обмін досвідом між регіонами з питань
ефективного залучення інвестицій і супроводження інвестиційних
проектів.
Мінекономрозвитку, Держінвестпроект,

Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські

держадміністрації.
Постійно.
17. Створити міжрегіональну базу даних про обсяги попиту та
пропонування товарів (робіт, послуг), які виробляються
(виконуються, надаються) підприємствами відповідного регіону.
Мінекономрозвитку, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські

держадміністрації.
2011 рік.
18. Забезпечити врахування державних і регіональних інтересів
щодо розвитку суміжних областей під час розроблення схеми
планування території Полтавської області.
Мінрегіон, Полтавська

облдержадміністрація.
2011-2013 роки.
19. Узгодити схеми планування Олевського та Овруцького
районів Житомирської області з Лельчинським, Єльським і
Наровлянським районами Гомельської області Республіки Білорусь.
Мінрегіон, Житомирська

облдержадміністрація.
2012-2015 роки.
20. Здійснити будівництво українсько-російського
залізнично-автомобільного митно-логістичного термінала "Мілове -
Чортково" з функціями інтермодальної обробки вантажів.
Луганська облдержадміністрація.
2011-2015 роки.
21. Провести моніторинг водних об'єктів у зоні розташування
Білоозерської водопостачальної системи Дніпро-Бузького каналу.
Держводагентство, Волинська

облдержадміністрація.
Постійно.
22. Забезпечити охорону, проведення моніторингу стану
довкілля, збереження біорізноманіття та здійснення
еколого-освітніх заходів на території установ природно-заповідного
фонду.
Мінприроди, Донецька, Луганська та

Харківська облдержадміністрації.
2011-2015 роки.
23. Виконати необхідні роботи щодо відновлення та підтримання
гідрологічного режиму р. Сіверського Донця на період 2012-2016
років.
Мінприроди, Донецька, Луганська та

Харківська облдержадміністрації.
2011-2016 роки.
24. Вжити спільних заходів, спрямованих на запобігання
забрудненню річок Дніпра і Десни в межах зон санітарної охорони
джерел централізованого водопостачання м. Києва.
Мінрегіон, Київська міська та обласна

держадміністрації.
2012-2015 роки.
25. Забезпечити співпрацю з Гомельською областю Республіки
Білорусь щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій
техногенного та природного характеру і ліквідації їх можливих
наслідків.
Житомирська облдержадміністрація.
2011 рік.
26. Провести:
XI Міжнародний економічний форум.
Львівська облдержадміністрація.
2011 рік;
Міжнародний інвестиційний форум.
Одеська облдержадміністрація.
Щороку;
Міжнародний форум з агрологістики.
Рівненська облдержадміністрація.
2011 рік;
V Міжрегіональну виставку - туристичний салон "Відпочивайте
на Полтавщині!".
Полтавська облдержадміністрація,

Держтуризмкурорт.
2011 рік;
Міжрегіональний економічний форум у м. Черкасах.
Черкаська облдержадміністрація.
2011 рік;
Національний форум представників малого і середнього бізнесу
та виставку "Малий бізнес України".
Донецька облдержадміністрація.
2012 рік;
Шумпетерівський економічний форум на базі Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича.
Чернівецька облдержадміністрація,

Держінвестпроект.
2011-2012 роки.
27. Започаткувати підприємницький форум на базі єврорегіону
"Верхній Прут" для впровадження європейських принципів
інноваційно-інвестиційного розвитку.
Мінекономрозвитку, МОНмолодьспорт,

Чернівецька облдержадміністрація.
2011 рік.
28. Провести міжрегіональні виставки і форуми з метою
розширення ринку збуту продукції національних промислових
підприємств.
Мінекономрозвитку, інші заінтересовані

центральні органи виконавчої влади,

Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські

держадміністрації.
Постійно.
29. Сприяти:
розвиткові міжрегіональних економічних зв'язків між добувними
підприємствами Житомирської області та підприємствами Республіки
Білорусь і Російської Федерації.
Житомирська облдержадміністрація.
2011 рік;
реалізації спільного з білоруською корпорацією "Белкоммунмаш"
інвестиційного проекту щодо організації виробництва сучасного
тролейбуса на базі ЗАТ "Бориспільський автозавод" (с. Проліски
Бориспільського району Київської області).
Київська, Чернігівська

облдержадміністрації.
2011 рік.
30. Забезпечити складення регіональних балансів виробництва
основних видів сільськогосподарської продукції з метою своєчасного
формування державних і регіональних ресурсів, запобігання
виникненню їх дефіциту та стримування зростання цін на
сільськогосподарську продукцію.
Мінекономрозвитку, Мінагрополітики,

Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські

держадміністрації.
2011 рік.
31. Організувати роботу з укладення суб'єктами господарювання
договорів про постачання плодоовочевої та інших видів
сільськогосподарської продукції для потреб населення.
Мінагрополітики, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські

держадміністрації.
Постійно.
32. Опрацювати питання щодо надання в установленому порядку
юридичним особам статусу оптового ринку сільськогосподарської
продукції у Вінницькій та Сумській областях.
Мінагрополітики, Вінницька та

Сумська облдержадміністраціі.
2011-2014 роки.
33. Створити умови для реалізації продукції, виробленої
сільськогосподарськими товаровиробниками Київської, Житомирської,
Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей через ТОВ
"Оптовий ринок сільськогосподарської продукції "Столичний".
Мінагрополітики, Київська,

Житомирська, Полтавська,

Черкаська, Чернігівська

облдержадміністрації.
2011-2015 роки.
34. Активізувати роботу з науково-дослідними та селекційними
центрами степової зони, у тому числі Селекційно-генетичним
інститутом - Національним центром насіннєзнавства та сортовивчення
в м. Одесі, Інститутом зернового господарства Національної
академії аграрних наук у м. Дніпропетровську, Інститутом
рослинництва імені В.Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук
у м. Харкові, з питань забезпечення сільськогосподарських
підприємств області насінням високих репродукцій.
Запорізька облдержадміністрація.
2011 рік.
35. Забезпечити функціонування Національного інноваційного
кластера "Родючість ґрунтів", утвореного на базі Миколаївського
державного аграрного університету у співпраці з представниками
Одеської, Херсонської, Дніпропетровської, Харківської областей та
м. Києва.
Миколаївська облдержадміністрація.
2011 рік.
36. Створити умови для реалізації:
на території Полтавської, Сумської і Чернігівської областей
інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток бурякоцукрової
галузі.
Сумська, Полтавська, Чернігівська

облдержадміністрації.
2011 рік;
інвестиційного проекту з реконструкції комплексу будівель і
споруд під свинокомплекс з повним циклом на 2500 продуктивних
свиноматок за участю агрохолдингу "БЕЗРК - Белгранкорм" (Російська
Федерація).
Мінекономрозвитку, Держінвестпроект,

Полтавська облдержадміністрація.
2011-2013 роки.
37. Здійснити обмін інформацією про природно-рекраційний,
туристичний та історико-культурний потенціал регіонів.
Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські

держадміністрації, Держтуризмкурорт.
2011-2014 роки.
38. Організувати літнє оздоровлення дітей та проходження
студентами вищих педагогічних навчальних закладів виробничої
практики у комунальній установі "Дитячий санаторно-оздоровчий
центр "Ласпі".
Севастопольська

міськдержадміністрація.
Щороку.
39. Сприяти організації та розвиткові міжрегіонального
ділового туризму.
Севастопольська

міськдержадміністрація, Мінкультури,

МОНмолодьспорт.
2011 рік.
40. Забезпечити утворення в регіонах навчально-наукових і
навчально-науково-виробничих комплексів.
МОНмолодьспорт.
2015 рік.
41. Удосконалити систему післядипломної освіти
(перепідготовки, підвищення кваліфікації) фахівців.
МОНмолодьспорт, Мінекономрозвитку,

інші заінтересовані центральні

органи виконавчої влади.
2011-2013 роки.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: