open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
10.10.2011 N 654
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

25 жовтня 2011 р.

за N 1226/19964

Про внесення змін до наказу МОЗ України

від 6 листопада 2006 року N 739

Відповідно до підпункту 7.8 підпункту 7 пункту 4 Положення
про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом
Президента України від 13.04.2011 N 467 ( 467/2011 ), та
підпункту 20 пункту 4 Положення про Державну
санітарно-епідеміологічну службу України, затвердженого Указом
Президента України від 06.04.2011 N 400 ( 400/2011 ),
Н А К А З У Ю:
1. Внести до Порядку організації роботи з державної
реєстрації (перереєстрації) дезінфекційних засобів та видачі
реєстраційного свідоцтва, затвердженого наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 6 листопада 2006 року N 739
( z1213-06 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
17 листопада 2006 року за N 1213/13087, такі зміни:
1.1. У пункті 5 слова "Департаментом державного
санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України" замінити словами
"Державною санітарно-епідеміологічною службою України".
1.2. У додатку 1 слова та цифри "Міністерство охорони
здоров'я України 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 7 Тел./факс
253-94-17" замінити словами та цифрами "Державна
санітарно-епідеміологічна служба України 01601, м. Київ,
вул. М.Грушевського, 7 Тел./факс 200-07-92, 253-94-84".
1.3. Додаток 3 викласти у новій редакції, що додається.
2. Свідоцтва про державну реєстрацію дезінфекційних засобів,
які були видані до дати набрання чинності цим наказом, діють до
закінчення терміну, зазначеного у них.
3. Управлінню громадського здоров'я та санітарно-епідемічного
благополуччя населення:
3.1. Забезпечити подання в установленому порядку цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3.2. Довести цей наказ до відома керівників міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, установ і
закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, державних
наукових установ санітарно-епідеміологічного профілю для
керівництва в роботі та забезпечення виконання в межах
компетенції.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на Голову Державної
санітарно-епідеміологічної служби України - головного державного
санітарного лікаря України Пономаренка А.М.
Міністр О.В.Аніщенко

Додаток 3

до Порядку організації

роботи з державної

реєстрації (перереєстрації)

дезінфекційних засобів

та видачі реєстраційного

свідоцтва
(Державний

Герб

України)
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

про державну реєстрацію

дезінфекційного засобу

N _____________________ від ___________________ _________________________________________________________________

(назва дезінфекційного засобу)
_________________________________________________________________

(вміст діючих речовин)
_________________________________________________________________

(заявник, повне найменування, місцезнаходження)
_________________________________________________________________

(виробник, повне найменування, місцезнаходження)
_________________________________________________________________

(сфера застосування)
_________________________________________________________________

(використання згідно з)
Свідоцтво видане на підставі висновку державної
санітарно-епідеміологічної експертизи від ________ N ___________,
проведеної уповноваженою установою, закладом державної
санітарно-епідеміологічної служби _______________________________ _________________________________________________________________

(повне найменування установи/закладу)
Свідоцтво дійсне до ____________
Головний державний
санітарний лікар України ______________ ______________________

(підпис) (ініціали та прізвище)
М.П.
В.о. начальника
Управління громадського
здоров'я та санітарно-епідемічного
благополуччя населення
МОЗ України С.В.Протас

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: