open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.10.2011 N 389
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 жовтня 2011 р.

за N 1240/19978

Про затвердження Порядку

залучення тимчасового переписного персоналу -

реєстраторів квартальних списків будинків

у міських поселеннях та великих сільських

населених пунктах до виконання робіт

з підготовки до Всеукраїнського перепису

населення та обсягів винагороди

за виконання цих робіт

Відповідно до статей 7, 9 Закону України "Про Всеукраїнський
перепис населення" ( 2058-14 ), розпорядження Кабінету Міністрів
України від 9 квітня 2008 року N 581-р ( 581-2008-р ) "Про
проведення у 2012 році Всеукраїнського перепису населення", з
метою впорядкування умов залучення тимчасового переписного
персоналу - реєстраторів квартальних списків будинків у міських
поселеннях та великих сільських населених пунктах до виконання
робіт з підготовки до Всеукраїнського перепису населення та
обсягів винагороди за виконання цих робіт Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок залучення тимчасового переписного
персоналу - реєстраторів квартальних списків будинків у міських
поселеннях та великих сільських населених пунктах до виконання
робіт з підготовки до Всеукраїнського перепису населення та
обсягів винагороди за виконання цих робіт (далі - Порядок), що
додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, накази Міністерства
праці та соціальної політики України від 17 жовтня 2001 року N 427
( z0892-01 ) "Про затвердження Порядку залучення тимчасового
переписного персоналу до виконання робіт з підготовки і проведення
Всеукраїнського перепису населення 2001 року, оброблення його
результатів та оплати праці за виконання цих робіт",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2001 року
за N 892/6083, та від 29 вересня 2010 року N 294 ( z0989-10 ) "Про
затвердження Порядку залучення тимчасового переписного персоналу
до виконання робіт з підготовки і проведення пробного перепису
населення та обсягів винагороди за виконання цих робіт",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2010 року
за N 989/18284.
3. Державній службі статистики України забезпечити надання
органам державної статистики в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі методичної та практичної
допомоги при застосуванні затвердженого Порядку.
4. Департаменту заробітної плати та умов праці (О.Товстенко)
забезпечити державну реєстрацію цього наказу у Міністерстві
юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності
постановою Кабінету Міністрів України щодо організаційного та
матеріально-технічного забезпечення проведення Всеукраїнського
перепису населення ( 1205-2011-п ), але не раніше дня офіційного
опублікування цього наказу.
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр соціальної політики
України С.Л.Тігіпко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник
Міністра фінансів України С.О.Рибак
Перший заступник Голови Державної
служби статистики України В.О.Піщейко
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні О.Мірошниченко
Перший заступник Керівника
Спільного представницького
органу всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань
для ведення колективних переговорів
та соціального діалогу
на національному рівні Г.В.Осовий

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

соціальної політики України

10.10.2011 N 389
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

27 жовтня 2011 р.

за N 1240/19978

ПОРЯДОК

залучення тимчасового переписного

персоналу - реєстраторів квартальних списків

будинків у міських поселеннях

та великих сільських населених пунктах

до виконання робіт з підготовки

до Всеукраїнського перепису населення

та обсягів винагороди за виконання цих робіт

1. Цей Порядок визначає механізм залучення тимчасового
переписного персоналу - реєстраторів квартальних списків будинків
у міських поселеннях та великих сільських населених пунктах (із
чисельністю населення 3000 осіб і більше) (далі - реєстратори) до
виконання робіт з підготовки до Всеукраїнського перепису населення
та обсяги винагороди за виконання цих робіт.
2. Складання квартальних списків будинків у міських
поселеннях та великих сільських населених пунктах проводиться в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
згідно із Календарним планом робіт на 2011 рік з підготовки до
Всеукраїнського перепису населення (далі - Календарний план),
затвердженим наказом Державного комітету статистики України
від 28 січня 2011 року N 17.
3. Реєстратори - спеціально підготовлені особи, які
залучаються головними управліннями статистики в Автономній
Республіці Крим, областях, м. Києві та Управлінням статистики у
м. Севастополі (далі - Головне управління (Управління) статистики)
до робіт зі складання квартальних списків будинків у міських
поселеннях та великих сільських населених пунктах.
4. Реєстратори залучаються на період виконання робіт зі
складання квартальних списків будинків у міських поселеннях та
великих сільських населених пунктах на умовах договору
(контракту).
5. Особи, які виявили бажання взяти участь у роботах зі
складання квартальних списків будинків у міських поселеннях та
великих сільських населених пунктах як реєстратори, подають
відповідну заяву на ім'я керівника територіального органу
державної статистики в районі, районі у місті, місті обласного,
республіканського (Автономної Республіки Крим) значення. На основі поданих заяв керівник територіального органу
державної статистики в районі, районі у місті, місті обласного,
республіканського (Автономної Республіки Крим) значення формує та
затверджує списки зазначених осіб. Підготовка (інструктаж)
реєстраторів здійснюється відповідними територіальними органами
державної статистики. Витрати Головних управлінь (Управління) статистики, пов'язані
з навчанням реєстраторів, здійснюються за напрямами: оренда приміщень для проведення навчальних занять; проїзд реєстраторів до місця проведення інструктажів; проживання і добові реєстраторів протягом періоду навчання
(1 день).
6. Реєстраторам видаються спеціальні посвідчення за підписами
голови районної, районної в містах Києві та Севастополі державної
адміністрації та керівника територіального органу державної
статистики в районі, районі у місті, місті обласного,
республіканського (Автономної Республіки Крим) значення за формою,
встановленою законодавством.
7. Головне управління (Управління) статистики з кожною особою
з числа реєстраторів укладає Договір (контракт) про виконання
робіт з підготовки до Всеукраїнського перепису населення
(складання квартальних списків будинків у міських поселеннях та
великих сільських населених пунктах), примірна форма якого
наведена у додатку (далі - Договір). Договір укладається у двох
примірниках, один з яких передається виконавцю, а другий
зберігається у структурному підрозділі відповідного Головного
управління (Управління) статистики, який відповідає за ведення
бухгалтерського обліку.
8. Договори з особами з числа реєстраторів укладаються на
32 календарні дні (30 робочих).
9. Облік робочих днів, відпрацьованих реєстраторами,
здійснюється за фактично відпрацьований строк.
10. За виконання робіт з підготовки до Всеукраїнського
перепису населення (складання квартальних списків будинків у
міських поселеннях та великих сільських населених пунктах),
передбачених Договором, реєстраторам нараховується винагорода у
розмірі 1407,00 грн.
11. Виплата винагороди реєстраторам здійснюється Головними
управліннями (Управлінням) статистики за рахунок коштів державного
бюджету шляхом перерахування належної суми на особисті банківські
рахунки або у разі відсутності таких рахунків за платіжною
відомістю через підзвітну особу - працівника Головного управління
(Управління) статистики, якому на підставі видаткового касового
ордера видаються кошти в сумі, необхідній для оплати виконаних
робіт у повному обсязі.
Директор департаменту
заробітної плати та умов праці О.П.Товстенко

Додаток

до Порядку залучення

тимчасового переписного

персоналу - реєстраторів

квартальних списків будинків

у міських поселеннях

та великих сільських

населених пунктах

до виконання робіт

з підготовки

до Всеукраїнського перепису

населення та обсягів

винагороди за виконання

цих робіт

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР (КОНТРАКТ)

про виконання робіт з підготовки

до Всеукраїнського перепису населення

(складання квартальних списків будинків

у міських поселеннях та великих

сільських населених пунктах)

"____" _______________ 2011 року
Головне управління (Управління ) статистики у ___________________
в особі начальника Головного управління (Управління) статистики ________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі Положення про ________________________________

(найменування органу

статистики)
(далі - Замовник), і громадянин(ка) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
(далі - Виконавець), що мешкає за адресою _______________________ ________________________________________________________________,
реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер
та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні
або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків) __________________
(далі - Сторони), уклали Договір про таке.
I. Предмет Договору
1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання
якісно і в установлені терміни виконати роботу реєстратора
квартальних списків будинків у міських поселеннях та великих
сільських населених пунктах:

пройти інструктаж; одержати від начальника управління (відділу, сектору)
статистики в районі (місті) інструментарій для складання
квартальних списків;

ознайомитись з межами своєї дільниці і звірити межі із
схематичним планом, одержаним від начальника управління (відділу,
сектору) статистики в районі (місті), та з реєстраторами суміжних
дільниць;

здійснити обхід усіх будинків та будівель, розташованих на
дільниці, і записати необхідні відомості щодо кожного будинку
(будівлі), що розташований(а) на території кварталу, до форми
квартальних списків, встановлених законодавством;

після закінчення обходу всіх будинків дільниці звірити
кількість будинків, записаних до квартального списку будинків, із
відповідною кількістю будинків, указаних на плані дільниці;

за необхідності внести уточнення до схематичного плану
дільниці;

ужити всіх заходів до забезпечення збереження ввіреного йому
інструментарію;

у встановлений цим Договором строк здати керівнику
територіального органу державної статистики в районі, районі у
місті, місті обласного, республіканського (Автономної Республіки
Крим) значення форми квартальних списків по міських поселеннях з
уточненими при обході планами дільниць, а форми квартальних
списків по великих сільських населених пунктах - секретарю
сільради;

невикористані і зіпсовані бланки форм квартальних списків та
інструктивні матеріали здати керівнику територіального органу
державної статистики в районі, районі у місті, місті обласного,
республіканського (Автономної Республіки Крим) значення.
1.2. Строк виконання робіт: ________________________________.
1.3. Робота вважається виконаною після підписання замовником
та виконавцем в установленому законодавством порядку акта
приймання-здачі виконаних робіт з підготовки до Всеукраїнського
перепису населення зі складання квартальних списків будинків у
міських поселеннях та великих сільських населених пунктах.
II. Розмір і порядок оплати виконаних робіт
2.1. За виконані роботи, передбачені Договором, Замовник
нараховує Виконавцеві винагороду у розмірі ____ грн. ( __ гривень ___ коп.) та здійснює відповідні відрахування із суми винагороди
згідно з вимогами чинного законодавства.
2.2. Винагорода, що нараховується за виконані роботи,
передбачені Договором, не є об'єктом індексації грошових доходів
населення.
2.3. Оплата здійснюється на підставі підписаного замовником
та виконавцем акта приймання-здачі виконаних робіт з підготовки
до Всеукраїнського перепису населення зі складання квартальних
списків будинків у міських поселеннях та великих сільських
населених пунктах.
III. Відповідальність Сторін
3.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або
неналежне виконання покладених на них зобов'язань відповідно до
вимог чинного законодавства.
3.2. У разі порушення однією із Сторін зобов'язань за
Договором інша Сторона має право розірвати його в односторонньому
порядку з повідомленням іншої Сторони.
3.3. За порушення вимоги щодо захисту конфіденційної
інформації, отриманої під час виконання робіт зі складання
квартальних списків будинків у міських поселеннях та великих
сільських населених пунктах, Виконавець несе відповідальність у
порядку, встановленому законом України.
3.4. Спори за цим Договором розглядаються судом.
Підписи Сторін
Замовник _______________ Виконавець _______________

(підпис, (підпис,

прізвище, прізвище,

ім'я, ім'я,

по батькові) по батькові)
Місце
Місцезнаходження _______________ проживання _______________ _______________ _______________
Банківські
реквізити _______________ _______________ _______________
М.П. Контактний

телефон _______________

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: