open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
20.10.2011 N 1543
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 грудня 2011 р.

за N 1507/20245
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1283 ( z1737-12 ) від 25.09.2012 }
Про внесення змін до рішення

Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку від 08.06.2004 N 279

Відповідно до пункту 10 частини другої статті 7, пункту 13
статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. У назві та пункті 1 рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 08.06.2004 N 279 ( z1122-04 ) "Про
затвердження Положення про порядок складання та надання
адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними
паперами", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
09.09.2004 за N 1122/9721 (у редакції рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 27.12.2007 N 2380)
( z0060-08 ), слово "надання" замінити словом "подання".
2. Затвердити Зміни до Положення про порядок складання та
надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними
паперами, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 08.06.2004 N 279 ( z1122-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 за
N 1122/9721 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 27.12.2007 N 2380) ( z0060-08 ), що
додаються.
3. Затвердити Порядок заповнення торговцями цінними паперами
електронних форм адміністративних даних, які подаються до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
( z1508-11 ), що додається.
4. Департаменту моніторингу фондового ринку (О.Табала)
забезпечити: подання цього рішення для здійснення експертизи на
відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах
Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України; подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
5. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії,
організації роботи (Н.Піскун) забезпечити опублікування цього
рішення відповідно до законодавства.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на Члена Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку М.Бурмаку.
7. Це рішення набирає чинності з 01.02.2012, але не раніше
дня його офіційного опублікування.
Голова Комісії Д.Тевелєв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
Протокол засідання Комісії

від 20.10.2011 N 44

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку України

20.10.2011 N 1543
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 грудня 2011 р.

за N 1507/20245

ЗМІНИ

до Положення про порядок складання та надання

адміністративних даних щодо діяльності

торговців цінними паперами

( z1122-04 )

1. У назві слово "надання" замінити словом "подання".
2. У розділі I:
2.1. Абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції: "журнал прийняття Даних - електронний журнал, у якому
фіксуються дата та реєстраційний номер прийняття Даних;".
2.2. Пункт 4 викласти в такій редакції: "4. Дані в електронній формі складаються шляхом заповнення
державною мовою таблиць та форм, передбачених цим Положенням, за
допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у
форматі, визначеному Комісією. Електронна форма Даних складається відповідно до Порядку
заповнення торговцями цінними паперами електронних форм
адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії
від 20.10.2011 N 1543 ( z1508-11 ).".
2.3. Абзац другий пункту 7 виключити.
3. Перше речення пункту 4 розділу II викласти в такій
редакції: "Торговці цінними паперами (крім банків, акціонерних
товариств) подають (надсилають) до Комісії аудиторський висновок у
паперовій формі, який супроводжується листом на бланку торговця
цінними паперами, у якому зазначається звітний період, не пізніше
30 квітня наступного року.".
4. Розділ III викласти в такій редакції:
"Розділ III. Строки та порядок подання

Даних до Комісії
1. Торговець цінними паперами подає (надсилає) Дані до
центрального апарату Комісії у строки:
1.1 квартальні - не пізніше останнього дня місяця, наступного
за звітним;
1.2 нерегулярні - протягом п'яти робочих днів після дати
виконання договору.
2. Дані подаються до Комісії одним із таких способів:
2.1. Шляхом подання (надсилання) до загального відділу
центрального апарату Комісії Даних в паперовій формі та/або в
електронній формі.
2.2. Шляхом подання до центрального апарату Комісії Даних в
електронній формі у вигляді електронних документів з використанням
системи електронного документообігу.
3. Спосіб подачі Даних до Комісії обирає торговець цінними
паперами.
4. Дані відповідно до способу, визначеного підпунктом 2.1
пункту 2 цього розділу, подаються (надсилаються) таким чином:
4.1. Квартальні Дані подаються (надсилаються) до загального
відділу центрального апарату Комісії в паперовій формі та в
електронній формі на носії інформації (дискета 3,5 або лазерний
диск).
4.2. Довідка про нерегулярні Дані на дату виникнення
надсилається до центрального апарату Комісії в електронній формі. Після прийняття нерегулярних Даних Комісія надсилає
відправнику електронною поштою реєстраційний номер, за яким
нерегулярні Дані зареєстровані в журналі прийнятих Даних. У разі
відсутності реєстраційного номера нерегулярних Даних в журналі
прийнятих Даних такі Дані вважаються неприйнятими.
4.3. На письмову вимогу Комісії торговець цінними паперами
зобов'язаний подати (надіслати) нерегулярні Дані в паперовій
формі.
4.4 Виправлені Дані подаються (надсилаються) до Комісії в
паперовій формі та/або електронній формі на носії інформації
(дискета 3,5 або лазерний диск) та супроводжуються листом торговця
цінними паперами, в якому зазначаються невідповідності, які
виявлені торговцем цінними паперами в Даних, обґрунтування цих
невідповідностей.
5. Дані відповідно до способу, визначеного підпунктом 2.2
пункту 2 цього розділу, подаються відповідно до Положення про
подання адміністративних даних та інформації професійними
учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 13.05.2011 N 492 ( z0789-11 ), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 25.06.2011 за N 789/19527.
6. Нерегулярні Дані, що подаються до Комісії торговцем
цінними паперами, уносяться до журналу прийнятих Даних один раз
протягом робочого дня.".
5. Пункт 2 розділу VIII викласти в такій редакції: "2. За неподання, подання не в повному обсязі та/або подання
недостовірних Даних торговець цінними паперами несе
відповідальність згідно із законом.".
6. У тексті слово "надання" у всіх відмінках замінити словом
"подання" у відповідних відмінках.
Директор департаменту
моніторингу фондового ринку О.Табала

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: