open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку України

20.10.2011 N 1543

( z1507-11 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

23 грудня 2011 р.

за N 1508/20246

ПОРЯДОК

заповнення торговцями цінними паперами

електронних форм адміністративних даних,

які подаються до Державної комісії

з цінних паперів та фондового ринку

1. Цей Порядок встановлює структуру файлів та опис полів
заповнення торговцями цінними паперами електронних форм
адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (далі - Дані) відповідно до
вимог Положення про порядок складання та надання адміністративних
даних щодо діяльності торговців цінними паперами, затвердженого
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
08.06.2004 N 279 ( z1122-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 09.09.2004 за N 1122/9721 (у редакції рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
27.12.2007 N 2380) ( z0060-08 ) (далі - Положення).
2. Електронна форма Даних складається за допомогою програмних
засобів, які забезпечують формування файлів, відповідно до
Положення ( z1122-04 ), підготовлених з використанням кодування
RUS ср866 у форматі DBASE-IV.
3. Електронна форма Даних складається з файлів: квартальних Даних за I-III квартали - "COMPANY.DBF",
"CONTRACT.DBF", "ALLCONTR.DBF", "PAPERSMO.DBF", "FININSTR.DBF",
"MARKETS.DBF", "AGROPEN.DBF", "IO_ND.DBF", "CPAPERS.DBF",
"FINANS.DBF", "REPAGRNR.DBF", "MARKETSN.DBF", "NREG.DBF",
"LICVID.DBF", "LICVID2.DBF", "BM_A.DBF", "BM_A.DBT", "BM_P.DBF",
"FM.DBF", "FM.DBT", "BP_A.DBF", "BP_A.DBT", "BP_P.DBF", "FP.DBF",
"FP.DBT"; квартальних Даних за IV квартал - "COMPANY.DBF",
"CONTRACT.DBF", "PAPERSMO.DBF", "FININSTR.DBF", "MARKETS.DBF",
"AGROPEN.DBF", "IO_ND.DBF", "CPAPERS.DBF", "FINANS.DBF", "REPAGRNR.DBF", "MARKETSN.DBF", "NREG.DBF", "LICVID.DBF",
"LICVID2.DBF", "GODREP.DBF", "BM_A.DBF", "BM_A.DBT", "BM_P.DBF",
"FM.DBF", "FM.DBT", "BP_A.DBF", "BP_A.DBT", "BP_P.DBF", "FP.DBF",
"FP.DBT"; нерегулярних Даних - "NREGAGR.DBF".
4. Структура, формат та опис полів електронної форми файлів
фінансової звітності, а саме файлів: "BM_A.DBF", "BM_A.DBT",
"BM_P.DBF", "FM.DBF", "FM.DBT", "BP_A.DBF", "BP_A.DBT",
"BP_P.DBF", "FP.DBF", "FP.DBT" встановлюється наказом Голови
Комісії.
5. Усі реквізити типу "дата" в електронній та паперовій
формах Даних заповнюються в форматі "дд.мм.рррр" або "дд/мм/рррр",
де: "дд" - двозначне число, що визначає календарний день у
місяці; "мм" - двозначне число, яке визначає місяць року; "рррр" - чотиризначне число, яке визначає рік.
6. Усі поля, які мають посилання на таблицю 1.11 додатка до
цього Порядку, в електронній та паперовій формах Даних
заповнюються в форматі "xxxx, xx(zzz)", де: "хххх, хх" - числове вираження валюти відповідно до умов
договору; "(zzz)" - код валюти згідно з таблицею 1.11 додатка до цього
Порядку.
7. Торговці цінними паперами надсилають нерегулярні дані до
центрального апарату Комісії на електронну поштову адресу:
dtrd@ssmsc.gov.ua.
8. Файли Даних містять такі службові поля, які
використовуються для сортування, пошуку або зв'язку з зовнішніми
базами даних: "REPDATE" - дата, на яку складено адміністративні дані; "Type" - вид торговця цінними паперами; "STCAPITAL" - зареєстрований розмір статутного капіталу
(грн.); "FIOВ" - прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера
торговця цінними паперами, який підписує адміністративні дані; "BankName" - найменування банківської установи, що обслуговує
торговця цінними паперами; "POSTACC" - поточний рахунок; "BankMFO" - МФО банківської установи, що обслуговує торговця
цінними паперами; "AGRTYPE" - ознака договору: "1" - основний договір, "2" -
додатковий договір; "DILNUM" - номер договору купівлі/продажу; "DILDS" - дата укладання договору купівлі/продажу; "DILDF" - дата виконання договору купівлі/продажу; "BROCNUM" - номер договору на брокерське обслуговування; "BROCDS" - дата укладання договору на брокерське
обслуговування; "BROCDF" - дата виконання договору на брокерське
обслуговування; "EXECNUM" - номер договору на виконання; "EXECDS" - дата укладання договору на виконання; "EXECDF" - дата виконання договору на виконання; "ZAMBRNUM" - номер разового замовлення до договору на
брокерське обслуговування; "ZAMBRDS" - дата укладання разового замовлення до договору на
брокерське обслуговування; "ZAMBRDF" - дата виконання разового замовлення до договору на
брокерське обслуговування; "DORNUM" - номер договору комісії/доручення; "DORDS" - дата укладання договору комісії/доручення; "DORDE" - дата виконання договору комісії/доручення; "ANDERNUM" - номер договору андерайтингу; "ANDERDS" - дата укладання договору андерайтингу; "ANDERDF" - дата виконання договору андерайтингу; "DPCPNUM" - номер договору на придбання цінних паперів; "DPCPDS" - дата укладання договору на придбання цінних
паперів; "DPCPDE" - дата виконання договору на придбання цінних
паперів; "DNPNUM" - номер договору про управління; "DNPDS" - дата укладання договору про управління; "DNPDF" - дата виконання договору про управління; "NDNV_DNPN" - номер договору на виконання договору про
управління; "NDNV_DNPDS" - дата укладання договору на виконання договору
про управління; "NDNV_DNPDF" - дата виконання договору на виконання договору
про управління; "OSTYPE" - тип іншої сторони договору; "ORTYPE" - ознака іншої сторони договору; "OSEDRPOU" - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ іншої сторони
договору - юридичної особи; "OSEDRISI" - код ЄДРІСІ іншої сторони договору; "OSLICNUM" - номер ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку іншої сторони договору - юридичної
особи; "OSLICSERIA" - серія ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку іншої сторони договору - юридичної
особи; "OS_F" - прізвище фізичної особи - іншої сторони договору; "OS_I" - ім'я фізичної особи - іншої сторони договору; "OS_O" - по батькові фізичної особи - іншої сторони договору; "OCOUNTRY" - країна реєстрації іншої сторони договору; "PAPERFORM" - тип та форма випуску цінного папера; "VSERIA" - серія векселя; "VNUMBER" - номер векселя; "VEDATE" - дата видачі векселя; "VDEEDATE" - дата погашення векселя; "MARKETCAT" - вид ринку; "EPRICE" - номінальна вартість одного цінного папера (вид
валюти); "IPCHKIB" - частка консолідованого іпотечного боргу, що
припадає на один сертифікат участі на дату реєстрації випуску; "KEPEERTYPE" - ознака особи, що обліковує перехід прав
власності; "KEPEDRPOU" - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи, що
обліковує перехід прав власності; "KEPEERNAME" - найменування особи, що обліковує перехід прав
власності; "EMMITSTATE" - тип особи, що розмістила/видала цінний папір; "EMMITTYPE" - ознака особи, що розмістила/видала цінний
папір; "EMEDRPOU" - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ особи, що
розмістила/видала цінний папір; "EmmitName" - найменування особи, що розмістила/видала цінний
папір; "EDRISI" - код ЄДРІСІ особи, що розмістила/видала цінний
папір; "EMCOUNTRY" - країна реєстрації особи, що розмістила/видала
цінний папір; "TTYPE" - тип третьої сторони договору; "TRESIDENT" - ознака третьої сторони договору; "TNAME" - найменування третьої сторони договору - юридичної
особи; "TEDRPOU" - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ третьої сторони
договору - юридичної особи; "TEDRISI" - код ЄДРІСІ третьої сторони договору; "T_F" - прізвище фізичної особи - третьої сторони договору; "T_I" - ім'я фізичної особи - третьої сторони договору; "T_O" - по батькові фізичної особи - третьої сторони
договору; "TCOUNTRY" - країна реєстрації третьої сторони договору; "STARTSUM" - сума договору при укладанні (вид валюти); "FINISHSUM" - сума договору при виконанні (вид валюти); "CSUM" - комісійна винагорода (вид валюти); "AGREEMTYP" - вид дії за договором; "MOVTYPE" - вид події за договором; "MOVBALD" - дата зарахування/списання цінних паперів до/з
балансу; "MOVBALS" - вартість цінних паперів, що
зараховується/списується (вид валюти); "MOVBALC" - кількість цінних паперів, що
зараховується/списується; "MONEYDATE" - дата зарахування/списання грошових коштів; "MONEYS" - загальна сума грошових коштів, що
зараховується/списується (вид валюти); "MOVDATE" - дата зарахування/списання цінних паперів; "MOVPRICE" - вартість цінних паперів, що
зараховується/списується (вид валюти); "MOVCOUNT" - кількість цінних паперів, що
зараховується/списується; "MONEYMD" - дата зарахування/списання грошових коштів; "MONEYFS" - загальна сума грошових коштів, що
зараховується/списується (вид валюти); "AGRNUM" - номер договору, відповідно до якого здійснюється
зарахування/списання; "AGRDATE" - дата укладання договору, відповідно до якого
здійснюється зарахування/списання; "FI_Type" - вид фінансового інструмента (крім цінних
паперів); "CODEVAL" - вид валюти; "FinishDate" - дата виконання договору; "RejectDate" - дата розірвання договору; "Object" - об'єкт управління; "IODate" - дата договору, відповідно до якого здійснюється
зарахування/списання; "Num" - номер за порядком; "LC_EDRPOU" - ідентифікаційний код за ЄДРПОУ товариства, в
цінні папери якого інвестуються грошові кошти/цінні папери; "LC_NAME" - найменування товариства, в цінні папери якого
інвестуються грошові кошти/цінні папери; "BAGR" - номер біржової угоди (реєстраційний номер в
системі); "BAGRFIXDAT" - час фіксації укладання біржової угоди; "BAGRDS" - дата фіксації укладання біржової угоди; "BAGRDF" - дата анулювання біржової угоди; "BAGRREQIZ" - реквізити біржового контракту; "BAGRFULLS" - загальна сума виконаного біржового контракту; "BAGREXED" - дата виконання біржового контракту; "AGRPLACE" - місце укладання договору; "AGREXPLACE" - місце виконання договору; "PAPSC" - кількість цінних паперів при укладанні договору.
Директор департаменту
моніторингу фондового ринку О.Табала

Додаток

до Порядку заповнення

торговцями цінними паперами,

електронних форм

адміністративних даних,

які подаються до Державної

комісії з цінних паперів

та фондового ринку

Таблиця 1. Структура файла "COMPANY.dbf".

Титульний аркуш
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ----------+----------------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepDate |Дата, на яку складено |Дата | 8 | |адміністративні дані | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| POS |Посада особи торговця |Текст | 100 | |цінними паперами, яка | | | |підписує адміністративні | | | |дані | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| FIO |Прізвище, ім'я, по батькові |Текст | 100 | |особи торговця цінними | | | |паперами, яка підписує | | | |адміністративні дані | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| DatePos |Дата підписання |Дата | 8 | |адміністративних даних | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| Kvartal |Квартал, за який звітує |Числовий| 2 | |торговець цінними паперами | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| Year |Рік, за який звітує |Числовий| 4 | |торговець цінними паперами | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| Name |Найменування торговця |Текст | 200 | |цінними паперами | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| Type |Вид торговця цінними |Числовий| 2 | |паперами | | | |(відповідно до таблиці 1.1) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OPF |Організаційно-правова форма |Числовий| 3 | |(відповідно до таблиці 1.2) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| Region |Область (відповідно до |Числовий| 5 | |таблиці 1.3) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| SubRegion |Район |Текст | 100 | ----------+----------------------------+--------+---------------| Index |Поштовий індекс |Текст | 12 | ----------+----------------------------+--------+---------------| Town |Населений пункт |Текст | 100 | ----------+----------------------------+--------+---------------| Street |Вулиця, будинок |Текст | 200 | ----------+----------------------------+--------+---------------| AP |Кімната, квартира |Текст | 50 | ----------+----------------------------+--------+---------------| Phone |Контактний телефон |Текст | 50 | ----------+----------------------------+--------+---------------| Email |Електронна адреса |Текст | 200 | ----------+----------------------------+--------+---------------| STCAPITAL |Зареєстрований розмір |Числовий| 20 (2 знаки | |статутного капіталу (грн) | | після коми) | ----------+----------------------------+--------+---------------| FIOВ |Прізвище, ім'я, по батькові |Текст | 100 | |головного бухгалтера | | | |торговця цінними паперами, | | | |який підписує | | | |адміністративні дані* | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| BankName |Найменування банківської |Текст | 200 | |установи, що обслуговує | | | |торговця цінними паперами | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| POSTACC |Поточний рахунок |Текст | 100 | ----------+----------------------------+--------+---------------| BankMFO |МФО банківської установи, |Текст | 50 | |що обслуговує торговця | | | |цінними паперами | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LicSeriaB |Серія ліцензії на |Текст | 5 | |провадження професійної | | | |діяльності на фондовому | | | |ринку - діяльності з | | | |торгівлі цінними паперами | | | |(брокерської діяльності) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LicNumberB|Номер ліцензії на |Текст | 50 | |провадження професійної | | | |діяльності на фондовому | | | |ринку - діяльності з | | | |торгівлі цінними паперами | | | |(брокерської діяльності) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LICDATESTB|Дата початку строку дії |Дата | 8 | |ліцензії на провадження | | | |професійної діяльності на | | | |фондовому ринку - | | | |діяльності з торгівлі | | | |цінними паперами | | | |(брокерської діяльності) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LicDteEndB|Дата закінчення строку дії |Дата | 8 | |ліцензії на провадження | | | |професійної діяльності на | | | |фондовому ринку - | | | |діяльності з торгівлі | | | |цінними паперами | | | |(брокерської діяльності) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LicSeriaD |Серія ліцензії на |Текст | 5 | |провадження професійної | | | |діяльності на фондовому | | | |ринку - діяльності з | | | |торгівлі цінними паперами | | | |(дилерської діяльності) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LicNumberD|Номер ліцензії на |Текст | 50 | |провадження професійної | | | |діяльності на фондовому | | | |ринку - діяльності з | | | |торгівлі цінними паперами | | | |(дилерської діяльності) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LICDATESTD|Дата початку строку дії |Дата | 8 | |ліцензії на провадження | | | |професійної діяльності на | | | |фондовому ринку - | | | |діяльності з торгівлі | | | |цінними паперами | | | |(дилерської діяльності) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LICDATEED |Дата закінчення строку дії |Дата | 8 | |ліцензії на провадження | | | |професійної діяльності на | | | |фондовому ринку - | | | |діяльності з торгівлі | | | |цінними паперами | | | |(дилерської діяльності) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LicSeriaA |Серія ліцензії на |Текст | 5 | |провадження професійної | | | |діяльності на фондовому | | | |ринку - діяльності з | | | |торгівлі цінними паперами | | | |(андеррайтинг) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LicNumberA|Номер ліцензії на |Текст | 50 | |провадження професійної | | | |діяльності на фондовому | | | |ринку - діяльності з | | | |торгівлі цінними паперами | | | |(андеррайтинг) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LICDATESTA|Дата початку строку дії |Дата | 8 | |ліцензії на провадження | | | |професійної діяльності | | | |на фондовому ринку - | | | |діяльності з торгівлі | | | |цінними паперами | | | |(андеррайтинг) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LICDATEEA |Дата закінчення строку дії |Дата | 8 | |ліцензії на провадження | | | |професійної діяльності на | | | |фондовому ринку - діяльності| | | |з торгівлі цінними паперами | | | |(андеррайтинг) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LicSeriaDY|Серія ліцензії на |Текст | 5 | |провадження професійної | | | |діяльності на фондовому | | | |ринку - діяльності з | | | |торгівлі цінними паперами | | | |(діяльність з управління | | | |цінними паперами) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LICNUMDY |Номер ліцензії на |Текст | 50 | |провадження професійної | | | |діяльності на фондовому | | | |ринку - діяльності з | | | |торгівлі цінними паперами | | | |(діяльність з управління | | | |цінними паперами) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LICDATSTDY|Дата початку строку дії |Дата | 8 | |ліцензії на провадження | | | |професійної діяльності | | | |на фондовому ринку - | | | |діяльності з торгівлі | | | |цінними паперами | | | |(діяльність з управління | | | |цінними паперами) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LICDATEEDY|Дата закінчення строку дії |Дата | 8 | |ліцензії на провадження | | | |професійної діяльності на | | | |фондовому ринку - діяльності| | | |з торгівлі цінними паперами | | | |(діяльність з управління | | | |цінними паперами) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LicSeriaR |Серія ліцензії на здійснення|Текст | 5 | |професійної діяльності на | | | |ринку цінних паперів, а саме| | | |діяльності по випуску та | | | |обігу цінних паперів | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LicNumberR|Номер ліцензії на здійснення|Текст | 50 | |професійної діяльності на | | | |ринку цінних паперів, а саме| | | |діяльності по випуску та | | | |обігу цінних паперів | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LICDATESTR|Дата початку строку дії |Дата | 8 | |ліцензії на здійснення | | | |професійної діяльності на | | | |ринку цінних паперів, а саме| | | |діяльності по випуску та | | | |обігу цінних паперів | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LICDATENDR|Дата закінчення строку дії |Дата | 8 | |ліцензії на здійснення | | | |професійної діяльності на | | | |ринку цінних паперів, а саме| | | |діяльності по випуску та | | | |обігу цінних паперів | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RegNumber |Реєстраційний номер/номер |Текст | 200 | |запису в державному реєстрі | | | |фінансових установ, які | | | |надають фінансові послуги на| | | |ринку цінних паперів | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RegDate |Дата включення в державний |Дата | 8 | |реєстр фінансових установ, | | | |які надають фінансові | | | |послуги на ринку цінних | | | |паперів | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| GLicNumber|Номер генеральної ліцензії |Текст | 100 | |на здійснення валютних | | | |операцій, що видається | | | |Національним банком | | | |України** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| GLICDATEST|Дата видачі генеральної |Дата | 8 | |ліцензії на здійснення | | | |валютних операцій, що | | | |видається Національним | | | |банком України** | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* За наявності.

** Для небанківських фінансових установ (за наявності).
Таблиця 2. Структура файла "CONTRACT.DBF".

Довідка про укладені та виконані договори

з цінними паперами торговцем цінними

паперами за звітний період*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменуванн яполя (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ----------+----------------------------+--------+---------------| NUM |Номер за порядком |Числовий| 20 | ----------+----------------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текст | 50 | |за ЄДРПОУ | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| REPDATE |Дата, на яку складено |Дата | 8 | |адміністративні дані | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| REPSTART |Дата початку звітного |Дата | 8 | |періоду | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| REPEND |Дата закінчення звітного |Дата | 8 | |періоду | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| NAME |Найменування торговця |Текст | 200 | |цінними паперами | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| TYPE |Вид торговця цінними |Числовий| 2 | |паперами (відповідно до | | | |таблиці 1.1) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AGRTYPE |Ознака договору: "1" - |Числовий| 1 | |основний договір, "2" - | | | |додатковий договір | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| DATESTART |Дата укладання договору |Дата | 8 | ----------+----------------------------+--------+---------------| AGRNUM |Номер договору |Текст | 100 | ----------+----------------------------+--------+---------------| DILNUM |Номер договору |Текст | 100 | |купівлі/продажу** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| DILDS |Дата укладання договору |Дата | 8 | |купівлі/продажу** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| DILDF |Дата виконання договору |Дата | 8 | |купівлі/продажу** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| BROCNUM |Номер договору на брокерське|Текст | 100 | |обслуговування** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| BROCDS |Дата укладання договору на |Дата | 8 | |брокерське обслуговування** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| BROCDF |Дата виконання договору на |Дата | 8 | |брокерське обслуговування** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EXECNUM |Номер договору на |Текст | 100 | |виконання** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EXECDS |Дата укладання договору на |Дата | 8 | |виконання** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EXECDF |Дата виконання договору на |Дата | 8 | |виконання** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| ZAMBRNUM |Номер разового замовлення до|Текст | 100 | |договору на брокерське | | | |обслуговування** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| ZAMBRDS |Дата укладання разового |Дата | 8 | |замовлення до договору на | | | |брокерське обслуговування** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| ZAMBRDF |Дата виконання разового |Дата | 8 | |замовлення до договору на | | | |брокерське обслуговування** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| DORNUM |Номер договору |Текст | 100 | |комісії/доручення** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| DORDS |Дата укладання договору |Дата | 8 | |комісії/доручення** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| DORDE |Дата виконання договору |Дата | 8 | |комісії/доручення** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| ANDERNUM |Номер договору |Текст | 100 | |андеррайтингу** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| ANDERDS |Дата укладання договору |Дата | 8 | |андеррайтингу** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| ANDERDF |Дата виконання договору |Дата | 8 | |андеррайтингу** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| DPCPNUM |Номер договору на придбання |Текст | 100 | |цінних паперів** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| DPCPDS |Дата укладання договору на |Дата | 8 | |придбання цінних паперів** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| DPCPDE |Дата виконання договору на |Дата | 8 | |придбання цінних паперів** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| DNPNUM |Номер договору про |Текст | 100 | |управління** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| DNPDS |Дата укладання договору про |Дата | 8 | |управління** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| DNPDF |Дата виконання договору про |Дата | 8 | |управління** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| NDNV_DNPN |Номер договору на виконання |Текст | 100 | |договору про управління** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| NDNV_DNPDS|Дата укладання договору на |Дата | 8 | |виконання договору про | | | |управління** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| NDNV_DNPDF|Дата виконання договору на |Дата | 8 | |виконання договору про | | | |управління** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AGRPLACE |Місце укладання договору |Числовий| 5 | |(відповідно до таблиці 1.4) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AGREXPLACE|Місце виконання договору |Числовий| 5 | |(відповідно до таблиці 1.4) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| BAGR |Номер біржової угоди |Текст | 100 | |(реєстраційний номер у | | | |системі)*** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| BAGRFIXDAT|Час фіксації укладання |Текст | 50 | |біржової угоди*** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| BAGRDS |Дата фіксації укладання |Дата | 8 | |біржової угоди*** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| BAGRDF |Дата анулювання |Дата | 8 | |біржової угоди***, **** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| BAGRREQIZ |Реквізити біржового |Текст | 100 | |контракту*** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| BAGRFULLS |Загальна сума |Числовий| 20 (2 знаки | |виконаного біржового | | після коми) | |контракту (грн)*** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| BAGREXED |Дата виконання |Дата | 8 | |біржового контракту*** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OSTYPE |Тип іншої сторони |Числовий| 1 | |договору: "1" - | | | |юридична особа; "2" - | | | |фізична особа | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| ORTYPE |Ознака іншої сторони |Числовий| 1 | |договору: "1" - | | | |резидент; "2" - нерезидент | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OSNAME |Найменування іншої |Текст | 200 | |сторони договору - | | | |юридичної особи | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OSEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ іншої сторони | | | |договору - юридичної особи | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OSEDRISI |Код ЄДРІСІ іншої |Текст | 50 | |сторони договору (поле | | | |заповнюється у разі, | | | |якщо другою стороною | | | |за договором виступає | | | |компанія з управління | | | |активами, що діє в | | | |інтересах пайового | | | |інвестиційного фонду, | | | |корпоративного | | | |інвестиційного фонду) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OSLICNUM |Номер ліцензії на |Текст | 50 | |провадження професійної | | | |діяльності на фондовому | | | |ринку іншої сторони | | | |договору - юридичної | | | |особи (окремо за кожним | | | |видом діяльності)***** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OSLICSERIA|Серія ліцензії на |Текст | 5 | |провадження професійної | | | |діяльності на фондовому | | | |ринку іншої сторони | | | |договору - юридичної | | | |особи (окремо за кожним | | | |видом діяльності)***** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OS_F |Прізвище фізичної особи - |Текст | 200 | |іншої сторони договору | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OS_I |Ім'я фізичної особи - |Текст | 200 | |іншої сторони договору | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OS_O |По батькові фізичної |Текст | 200 | |особи - іншої сторони | | | |договору | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OCOUNTRY |Країна реєстрації іншої |Текст | 3 | |сторони договору | | | |(відповідно до таблиці 1.15)| | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AGRCAT |Вид договору |Числовий| 3 | |(відповідно до таблиці 1.5) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| ACTIVTYPE |Вид діяльності |Числовий| 2 | |(відповідно до таблиці 1.6) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PAPERGROUP|Група цінного папера |Числовий| 2 | |(відповідно до таблиці 1.7) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PAPERTYPE |Вид цінного папера |Числовий| 3 | |(відповідно до таблиці 1.8) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PAPERFORM |Тип та форма випуску цінного|Числовий| 3 | |папера (відповідно до | | | |таблиці 1.9) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PAPFISS |Форма існування цінного |Числовий| 1 | |папера (відповідно до | | | |таблиці 1.10) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| ISIN |Міжнародний ідентифікаційний|Текст | 50 | |номер цінного папера | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| VSERIA |Серія векселя |Текст | 50 | ----------+----------------------------+--------+---------------| VNUMBER |Номер векселя |Текст | 50 | ----------+----------------------------+--------+---------------| VEDATE |Дата видачі векселя |Дата | 8 | ----------+----------------------------+--------+---------------| VDEEDATE |Дата погашення векселя |Дата | 8 | ----------+----------------------------+--------+---------------| MARKETCAT |Вид ринку: "1" - первинний; |Числовий| 1 | |"2" - вторинний | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EPRICE |Номінальна вартість одного |Текст | 50 | |цінного папера (вид валюти | | | |відповідно до таблиці 1.11) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| IPCHKIB |Частка консолідованого |Текст | 50 | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на один сертифікат | | | |участі на дату реєстрації | | | |випуску (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)****** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| KEPEERTYPE|Ознака особи, що обліковує |Числовий| 2 | |перехід прав власності | | | |(відповідно до таблиці 1.12)| | | ----------+----------------------------+--------+---------------| KEPEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ особи, що обліковує | | | |перехід прав власності | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| KEPEERNAME|Найменування особи, що |Текст | 200 | |обліковує перехід прав | | | |власності | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EMMITSTATE|Тип особи, що |Числовий| 1 | |розмістила/видала цінний | | | |папір: "1" - юридична особа;| | | |"2" - фізична особа | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EMMITTYPE |Ознака особи, що |Числовий| 1 | |розмістила/видала цінний | | | |папір: "1" -емітент; "2" - | | | |векселедавець, "3" - | | | |заставодавець | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EMEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ особи, що розмістила/| | | |видала цінний папір | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EMMITNAME |Найменування особи, що |Текст | 200 | |розмістила/видала цінний | | | |папір | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EDRISI |Код ЄДРІСІ особи, що |Текст | 50 | |розмістила/видала цінний | | | |папір | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EMCOUNTRY |Країна реєстрації особи, що |Текст | 3 | |розмістила/видала цінний | | | |папір (відповідно до таблиці| | | |1.15) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| TTYPE |Тип третьої сторони |Числовий| 1 | |договору: "1" - юридична | | | |особа; "2" - фізична особа | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| TRESIDENT |Ознака третьої сторони |Числовий| 1 | |договору: "1" - резидент; | | | |"2" - нерезидент | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| TNAME |Найменування третьої сторони|Текст | 200 | |договору - юридичної особи | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| TEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ третьої сторони | | | |договору - юридичної особи | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| TEDRISI |Код ЄДРІСІ третьої сторони |Текст | 50 | |договору (поле заповнюється | | | |у разі, якщо другою стороною| | | |за договором виступає | | | |компанія з управління | | | |активами, що діє в інтересах| | | |інтересах пайового | | | |інвестиційного фонду, | | | |корпоративного | | | |інвестиційного фонду) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| T_F |Прізвище фізичної особи - |Текст | 200 | |третьої сторони договору | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| T_I |Ім'я фізичної особи - |Текст | 200 | |третьої сторони договору | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| T_O |По батькові фізичної особи -|Текст | 200 | |третьої сторони договору | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| TCOUNTRY |Країна реєстрації третьої |Текст | 3 | |сторони договору (відповідно| | | |до таблиці 1.15) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PAPSC |Кількість цінних паперів при|Числовий| 20 | |укладанні договору (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PAPFC |Кількість цінних паперів при|Числовий| 20 | |виконанні договору (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| FINISHDATE|Дата виконання договору |Дата | 8 | ----------+----------------------------+--------+---------------| REJECTDATE|Дата розірвання договору |Дата | 8 | ----------+----------------------------+--------+---------------| STARTSUM |Сума договору при укладанні |Текст | 50 | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| FINISHSUM |Сума договору при виконанні |Текст | 50 | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| CSUM |Комісійна винагорода (вид |Текст | 50 | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)******* | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AGREEMTYP |Вид дії за договором: "1" - |Числовий| 1 | |купівля; "2" - продаж, "3" -| | | |міна | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| MOVTYPE |Вид події за договором: |Числовий| 1 | |"1" - зарахування; | | | |"2" - списання | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| MOVBALD |Дата зарахування/списання |Дата | 8 | |цінних паперів до/з балансу | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| MOVBALS |Вартість цінних паперів, що |Текст | 50 | |зараховується/списується | | | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| MOVBALC |Кількість цінних паперів, що|Числовий| 20 | |зараховується/списується | | | |(шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| MONEYDATE |Дата зарахування/списання |Дата | 8 | |грошових коштів | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| MONEYS |Загальна сума грошових |Текст | 50 | |коштів, що зараховується/ | | | |списується (вид валюти | | | |відповідно до таблиці 1.11) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| MOVDATE |Дата зарахування/списання |Дата | 8 | |цінних паперів******** | | | ---------------------------------------+--------+---------------| MOVPRICE |Вартість цінних паперів, що |Текст | 50 | |зараховується/списується | | | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11)******** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| MOVCOUNT |Кількість цінних паперів, що|Числовий| 20 | |зараховується/списується | | | |(шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| MONEYMD |Дата зарахування/списання |Дата | 8 | |грошових коштів******** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| MONEYFS |Загальна сума грошових |Текст | 50 | |коштів, що зараховується/ | | | |списується (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)******** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| ISRISK |Наявність ризику в договорі |Числовий| 1 | |з цінними паперами: "1" - | | | |так, "2" - ні | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* За кожним договором окремо.

** Зазначаються, у разі їх наявності, реквізити договорів,
які пов'язані з договором, про який розкривається інформація. *** Зазначається у разі укладання/виконання договору на
організаторах торгівлі відповідно до вимог Положення про порядок
оприлюднення інформації та подання адміністративних даних щодо
здійснення діяльності організаторами торгівлі, затвердженого
рішенням Комісії від 11.06.2002 N 212 ( z0696-02 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за
N 696/6984. **** За наявності. ***** Заповнюється у разі, якщо другою стороною виступає
торговець цінними паперами. ****** Заповнюється у разі випуску іпотечних сертифікатів
участі. ******* Заповнюється у разі, якщо не відбулося
купівлі-продажу цінних паперів, а разове замовлення/договір
комісії (доручення) вважається виконаним. ******** Заповнюється при здійсненні діяльності з управління
цінними паперами.
Таблиця 3. Структура файла "ALLCONTR.DBF".

Довідка про обсяг укладених та виконаних

договорів за видами діяльності торговцем

цінними паперами за звітний період*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ----------+----------------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepDate |Дата, на яку складено |Дата | 8 | |адміністративні дані | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| Name |Найменування торговця |Текст | 200 | |цінними паперами | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepStart |Дата початку звітного |Дата | 8 | |періоду | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepEnd |Дата закінчення звітного |Дата | 8 | |періоду | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| CODEVAL |Вид валюти (вид валюти |Текст | 5 | |відповідно до таблиці 1.11) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_04_1 |Кількість укладених |Числовий| 20 | |договорів при здійсненні | | | |андеррайтингу (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_04_1 |Загальна сума укладених |Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |андеррайтингу (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_04_2 |Кількість виконаних |Числовий| 20 | |договорів при здійсненні | | | |андеррайтингу (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_04_2 |Загальна сума виконаних |Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |андеррайтингу (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_04_3 |Кількість укладених |Числовий| 20 | |договорів при здійсненні | | | |брокерської діяльності (шт.)| | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_04_3 |Загальна сума укладених |Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |брокерської діяльності (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_04_4 |Кількість виконаних |Числовий| 20 | |договорів при здійсненні | | | |брокерської діяльності (шт.)| | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_04_4 |Загальна сума виконаних |Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |брокерської діяльності (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_04_5 |Кількість укладених |Числовий| 20 | |договорів при здійсненні | | | |дилерської діяльності (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_04_5 |Загальна сума укладених |Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |дилерської діяльності (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_04_6 |Кількість виконаних |Числовий| 20 | |договорів при здійсненні | | | |дилерської діяльності (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_04_6 |Загальна сума виконаних |Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |дилерської діяльності (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_04_7 |Кількість укладених |Числовий| 20 | |договорів при здійсненні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_04_8 |Кількість виконаних |Числовий| 20 | |договорів при здійсненні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_04_9 |Загальна кількість укладених|Числовий| 20 | |договорів за всіма видами | | | |діяльності (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_04_7 |Загальна сума укладених |Текст | 50 | |договорів за всіма видами | | | |діяльності (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_04_11 |Загальна кількість виконаних|Числовий| 20 | |договорів за всіма видами | | | |діяльності (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_04_8 |Загальна сума виконаних |Текст | 50 | |договорів за всіма видами | | | |діяльності (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Зазначається щодо кожного виду валюти окремо; при
підрахунку кількості договорів не враховуються разові замовлення
до договору на брокерське обслуговування (комісія, доручення),
додатковий договір. ** При підрахунку суми договорів не включаються суми таких
договорів: договір на брокерське обслуговування, договір комісії,
договір доручення, разове замовлення до договору на брокерське
обслуговування (комісія, доручення), договір андеррайтингу,
додатковий договір.
Таблиця 4. Структура файла "PAPERSMO.DBF".

Довідка про зарахування/списання цінних паперів

(крім цінних паперів власних випусків)

за звітний період*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ----------+----------------------------+--------+---------------| Num |Номер за порядком |Числовий| 20 | ----------+----------------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepDate |Дата, на яку складено |Дата | 8 | |адміністративні дані | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepStart |Дата початку звітного |Дата | 8 | |періоду | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepEnd |Дата закінчення звітного |Дата | 8 | |періоду | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| Name |Найменування торговця |Текст | 200 | |цінними паперами | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| MovType |Вид події (відповідно до |Числовий| 2 | |таблиці 1.14) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| MOVDATE |Дата зарахування/списання |Дата | 8 | |до/з балансу | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AGRCAT |Вид договору (відповідно до |Числовий| 3 | |таблиці 1.5)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AGRNUM |Номер договору, відповідно |Текст | 100 | |до якого здійснюється | | | |зарахування/списання** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AGRDATE |Дата укладання договору, |Дата | 8 | |відповідно до якого | | | |здійснюється зарахування/ | | | |списання** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| ACTIVTYPE |Вид діяльності (відповідно |Числовий| 2 | |до таблиці 1.6) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PaperGroup|Група цінного папера |Числовий| 2 | |(відповідно до таблиці 1.7) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PaperType |Вид цінного папера |Числовий| 3 | |(відповідно до таблиці 1.8) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PaperForm |Тип та форма випуску цінного|Числовий| 3 | |папера (відповідно до | | | |таблиці 1.9) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PAPFISS |Форма існування цінного |Числовий| 1 | |папера (відповідно до | | | |таблиці 1.10) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| VSERIA |Серія векселя |Текст | 50 | ----------+----------------------------+--------+---------------| VNUMBER |Номер векселя |Текст | 50 | ----------+----------------------------+--------+---------------| ISIN |Міжнародний ідентифікаційний|Текст | 50 | |номер цінного папера | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| KepeerType|Ознака особи, що обліковує |Числовий| 2 | |перехід прав власності | | | |(відповідно до таблиці 1.12)| | | ----------+----------------------------+--------+---------------| KEPEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ особи, що обліковує | | | |перехід прав власності | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| KepeerName|Найменування особи, що |Текст | 200 | |обліковує перехід прав | | | |власності | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EmmitState|Тип особи, що розмістила/ |Числовий| 1 | |видала цінний папір: "1" - | | | |юридична особа; "2" - | | | |фізична особа | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EmmitType |Ознака особи, що розмістила/|Числовий| 1 | |видала цінний папір: | | | |"1" - емітент; | | | |"2" - векселедавець, | | | |"3" - заставодавець | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EMEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ особи, що розмістила/| | | |видала цінний папір | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EDRISI |Код ЄДРІСІ особи, що |Текст | 50 | |розмістила/видала цінний | | | |папір | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EmmitName |Найменування особи, що |Текст | 200 | |розмістила/видала цінний | | | |папір | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EPRICE |Номінальна вартість одного |Текст | 50 | |цінного папера (вид валюти | | | |відповідно до таблиці 1.11) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| IPCHKIB |Частка консолідованого |Текст | 50 | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на один сертифікат | | | |участі на дату реєстрації | | | |випуску (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)*** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PaperCount|Кількість цінних паперів |Числовий| 20 | |(шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PAPBALPR |Балансова вартість цінних |Текст | 50 | |паперів (вид валюти | | | |відповідно до таблиці 1.11) | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* За кожним договором та/або операцією окремо.

** Не заповнюється у разі зарахування/списання за
недоговірними операціями. *** Заповнюється у разі випуску іпотечних сертифікатів
участі.
Таблиця 5. Структура файла "FININSTR.DBF".

Довідка про фінансові інструменти,

які перебувають у власності торговця

цінними паперами, за станом на останній

день кварталу (крім цінних паперів власних

випусків) за звітний період*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ----------+----------------------------+--------+---------------| Num |Номер за порядком |Числовий| 20 | ----------+----------------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepDate |Дата, на яку складено |Дата | 8 | |адміністративні дані | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PrintDate |Дата, на яку сформована |Дата | 8 | |довідка | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| Name |Найменування торговця |Текст | 200 | |цінними паперами | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PaperGroup|Група цінного папера |Числовий| 2 | |(відповідно до таблиці 1.7) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PaperType |Вид цінного папера |Числовий| 3 | |(відповідно до таблиці 1.8) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PaperForm |Тип та форма випуску цінного|Числовий| 3 | |папера (відповідно до | | | |таблиці 1.9) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PAPFISS |Форма існування цінного |Числовий| 1 | |папера (відповідно до | | | |таблиці 1.10) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| ISIN |Міжнародний ідентифікаційний|Текст | 50 | |номер цінного папера | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| VSERIA |Серія векселя |Текст | 50 | ----------+----------------------------+--------+---------------| VNUMBER |Номер векселя |Текст | 50 | ----------+----------------------------+--------+---------------| EmmitType |Ознака особи, що |Числовий| 1 | |розмістила/видала цінний | | | |папір: "1" - емітент; "2" - | | | |векселедавець, "3" - | | | |заставодавець | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EMEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ особи, що | | | |розмістила/видала цінний | | | |папір | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EmmitName |Найменування особи, що |Текст | 200 | |розмістила/видала цінний | | | |папір | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EDRISI |Код ЄДРІСІ особи, що |Текст | 50 | |розмістила/видала цінний | | | |папір | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EPRICE |Номінальна вартість одного |Текст | 50 | |цінного папера (вид валюти | | | |відповідно до таблиці 1.11) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| IPCHKIB |Частка консолідованого |Текст | 50 | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на один сертифікат | | | |участі на дату реєстрації | | | |випуску (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PaperCount|Кількість цінних паперів |Числовий| 20 | |(шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PAPBALPR |Балансова вартість цінних |Текст | 50 | |паперів (вид валюти | | | |відповідно до таблиці 1.11) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| FI_Type |Вид фінансового інструмента |Числовий| 3 | |(крім цінних паперів) | | | |(відповідно до таблиці 1.13)| | | ----------+----------------------------+--------+---------------| FI_Summa |Сума фінансового інструмента|Текст | 50 | |(крім цінних паперів) (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11) | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Зазначається щодо кожного фінансового інструменту окремо.

** Заповнюється у разі випуску іпотечних сертифікатів участі.
Таблиця 6. Структура файла " MARKETS.DBF".

Довідка про місце здійснення договорів

з цінними паперами торговцем цінними

паперами за звітний період*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ----------+----------------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepDate |Дата, на яку складено |Дата | 8 | |адміністративні дані | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepStart |Дата початку звітного |Дата | 8 | |періоду | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepEnd |Дата закінчення звітного |Дата | 8 | |періоду | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| CODEVAL |Вид валюти (відповідно до |Текст | 5 | |таблиці 1.11) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| Name |Найменування торговця |Текст | 200 | |цінними паперами | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_1 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_1 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_2 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_3 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_3 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_4 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_4 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_5 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_5 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(первинний ринок) (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_6 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_6 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(первинний ринок) (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_7 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_7 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні брокерської | | | |діяльності (первинний ринок)| | | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_8 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні брокерської | | | |діяльності (первинний ринок)| | | |(шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_8 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(первинний ринок) (вид | | | |валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_9 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_9 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_11 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_11 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_12 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_12 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні брокерської | | | |діяльності (вторинний ринок)| | | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_13 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні брокерської | | | |діяльності (вторинний ринок)| | | |(шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_13 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (вид | | | |валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_14 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_14 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(первинний ринок) (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_15 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_15 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(первинний ринок) (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_16 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_16 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні дилерської | | | |діяльності (первинний ринок)| | | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_17 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні дилерської | | | |діяльності (первинний ринок)| | | |(шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_17 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(первинний ринок) | | | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_18 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_18 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_19 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_19 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_21 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_21 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні дилерської | | | |діяльності (вторинний ринок)| | | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_22 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні дилерської | | | |діяльності (вторинний ринок)| | | |(шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_22 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(вторинний ринок) | | | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_23 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_23 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (первинний | | | |ринок) (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_24 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (первинний | | | |ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_24 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (первинний | | | |ринок) (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_25 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (первинний | | | |ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_25 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні діяльності з| | | |управління цінними паперами | | | |(первинний ринок) (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_26 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні діяльності з| | | |управління цінними паперами | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_26 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (первинний | | | |ринок) (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_27 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (первинний | | | |ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_27 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (вторинний | | | |ринок) (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_28 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (вторинний | | | |ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_28 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (вторинний | | | |ринок) (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | 1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_29 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (вторинний | | | |ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_29 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні діяльності з| | | |управління цінними паперами | | | |(вторинний ринок) (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_31 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні діяльності з| | | |управління цінними паперами | | | |(вторинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_31 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами | | | |(вторинний ринок) (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_32 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (вторинний | | | |ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_32 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_33 |Загальна кількість |Числовий| 20 | |договорів, здійснених | | | |торговцем цінними паперами | | | |на організаторах торгівлі | | | |(шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_33 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_34 |Загальна кількість |Числовий| 20 | |договорів, здійснених | | | |торговцем цінними паперами | | | |поза організаторами торгівлі| | | |(шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_34 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_35 |Загальна кількість |Числовий| 20 | |договорів, здійснених | | | |торговцем цінними паперами | | | |при продажу ОВДП (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_01_35 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі| | | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_01_36 |Загальна кількість |Числовий| 20 | |договорів, здійснених | | | |торговцем цінними паперами | | | |при продажу цінних паперів, | | | |що належать державі (шт.) | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Зазначається щодо виконаних договорів за кожним видом
валюти окремо; при підрахунку кількості договорів не враховуються
разові замовлення до договору на брокерське обслуговування
(комісія, доручення), додатковий договір. ** Зри підрахунку суми договорів не включаються суми таких
договорів: договір на брокерське обслуговування, договір комісії,
договір доручення, разове замовлення до договору на брокерське
обслуговування (комісія, доручення), договір андеррайтингу,
додатковий договір.
Таблиця 7. Структура файла " AGROPEN.DBF".

Довідка про відкриті позиції за станом

на перший день першого місяця звітного

кварталу*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ----------+----------------------------+--------+---------------| Num |Номер за порядком |Числовий| 20 | ----------+----------------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepDate |Дата, на яку складено |Дата | 8 | |адміністративні дані | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| Name |Найменування торговця |Текст | 200 | |цінними паперами | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| DateStart |Дата укладання договору |Дата | 8 | ----------+----------------------------+--------+---------------| FinishDate|Дата виконання договору |Дата | 8 | ----------+----------------------------+--------+---------------| RejectDate|Дата розірвання договору |Дата | 8 | ----------+----------------------------+--------+---------------| AgrNum |Номер договору |Текст | 100 | ----------+----------------------------+--------+---------------| AGRPLACE |Місце укладання договору |Числовий| 5 | |(відповідно до таблиці 1.4) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AGREXPLACE|Місце виконання договору |Числовий| 5 | |(відповідно до таблиці 1.4) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OSTYPE |Тип іншої сторони договору: |Числовий| 1 | |"1" - юридична особа; "2" - | | | |фізична особа | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| ORTYPE |Ознака іншої сторони |Числовий| 1 | |договору: "1" - резидент; | | | |"2" - нерезидент | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OSNAME |Найменування іншої сторони |Текст | 200 | |договору - юридичної особи | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OSEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ іншої сторони | | | |договору - юридичної особи | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OSEDRISI |Код ЄДРІСІ іншої сторони |Текст | 50 | |договору (поле заповнюється | | | |у разі, якщо другою стороною| | | |за договором виступає | | | |компанія з управління | | | |активами, що діє в інтересах| | | |інтересах пайового | | | |інвестиційного фонду, | | | |корпоративного | | | |інвестиційного фонду) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OSLICNUM |Номер ліцензії на |Текст | 50 | |провадження професійної | | | |діяльності на фондовому рин-| | | |ку іншої сторони договору - | | | |юридичної особи (окремо за | | | |кожним видом діяльності)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OSLICSERIA|Серія ліцензії на |Текст | 5 | |провадження професійної | | | |діяльності на фондовому рин-| | | |ку іншої сторони договору - | | | |юридичної особи (окремо за | | | |кожним видом діяльності)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AGRCAT |Вид договору (відповідно до |Числовий| 3 | |таблиці 1.5) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| ACTIVTYPE |Вид діяльності (відповідно |Числовий| 2 | |до таблиці 1.6) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PaperGroup|Група цінного папера |Числовий| 2 | |(відповідно до таблиці 1.7) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PaperType |Вид цінного папера |Числовий| 3 | |(відповідно до таблиці 1.8) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PaperForm |Тип та форма випуску цінного|Числовий| 3 | |папера (відповідно до | | | |таблиці 1.9) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PAPFISS |Форма існування цінного |Числовий| 1 | |папера (відповідно до | | | |таблиці 1.10) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| ISIN |Міжнародний ідентифікаційний|Текст | 50 | |номер цінного папера | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| VSeria |Серія векселя |Текст | 50 | ----------+----------------------------+--------+---------------| VNumber |Номер векселя |Текст | 50 | ----------+----------------------------+--------+---------------| EmmitType |Ознака особи, що |Числовий| 1 | |розмістила/видала цінний | | | |папір: "1" - емітент; "2" - | | | |векселедавець, "3" - | | | |заставодавець | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EMEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ особи, що | | | |розмістила/видала цінний | | | |папір | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EmmitName |Найменування особи, що |Текст | 200 | |розмістила/видала цінний | | | |папір | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EDRISI |Код ЄДРІСІ особи, що |Текст | 50 | |розмістила/видала цінний | | | |папір | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PAPSC |Кількість цінних паперів при|Числовий| 20 | |укладанні договору (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PAPFC |Кількість цінних паперів при|Числовий| 20 | |виконанні договору (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| StartSum |Сума договору при укладанні |Текст | 50 | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| FinishSum |Сума договору при виконанні |Текст | 50 | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11) | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* За всіма укладеними видами договорів окремо.

** Заповнюється у разі, якщо другою стороною виступає
торговець цінними паперами.
Таблиця 8. Структура файла "IO_ND.DBF".

Довідка про зарахування/списання цінних паперів

та грошових коштів, які перебувають

в управлінні торговця цінними

паперами*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ----------+----------------------------+--------+---------------| Num |Номер за порядком |Числовий| 20 | ----------+----------------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepDate |Дата, на яку складено |Дата | 8 | |адміністративні дані | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepStart |Дата початку звітного |Дата | 8 | |періоду | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepEnd |Дата закінчення звітного |Дата | 8 | |періоду | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| Name |Найменування торговця |Текст | 200 | |цінними паперами | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| MovType |Вид події: "1" - |Числовий| 1 | |зарахування; "2" - списання | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| Object |Об'єкт управління: "1" - |Числовий| 1 | |цінні папери**; "2" - | | | |грошові кошти | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PaperGroup|Група цінного папера |Числовий| 2 | |(відповідно до таблиці 1.7) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PaperType |Вид цінного папера |Числовий| 3 | |(відповідно до таблиці 1.8) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PaperForm |Тип та форма випуску цінного|Числовий| 3 | |папера (відповідно до | | | |таблиці 1.9) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PAPFISS |Форма існування цінного |Числовий| 1 | |папера (відповідно до | | | |таблиці 1.10) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| ISIN |Міжнародний ідентифікаційний|Текст | 50 | |номер цінного папера | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| VSERIA |Серія векселя |Текст | 50 | ----------+----------------------------+--------+---------------| VNUMBER |Номер векселя |Текст | 50 | ----------+----------------------------+--------+---------------| KepeerType|Ознака особи, що обліковує |Числовий| 2 | |перехід прав власності | | | |(відповідно до таблиці 1.12)| | | ----------+----------------------------+--------+---------------| KEPEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ особи, що обліковує | | | |перехід прав власності | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| KepeerName|Найменування особи, що |Текст | 200 | |обліковує перехід прав | | | |власності | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EmmitType |Ознака особи, що |Числовий| 1 | |розмістила/видала цінний | | | |папір: "1" - емітент; "2" - | | | |векселедавець, "3" - | | | |заставодавець | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EMEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ особи, що | | | |розмістила/видала цінний | | | |папір | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EmmitName |Найменування особи, що |Текст | 200 | |розмістила/видала цінний | | | |папір | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EDRISI |Код ЄДРІСІ особи, що |Текст | 50 | |розмістила/видала цінний | | | |папір | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EPRICE |Номінальна вартість одного |Текст | 50 | |цінного папера (вид валюти | | | |відповідно до таблиці 1.11) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| IPCHKIB |Частка консолідованого |Текст | 50 | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на один сертифікат | | | |участі на дату реєстрації | | | |випуску (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)*** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| Papercount|Кількість цінних паперів |Числовий| 20 | |(шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| FullSum |Загальна сума |Текст | 50 | |зарахованих/списаних цінних | | | |паперів або грошових коштів | | | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AGRNUM |Номер договору, відповідно |Текст | 100 | |до якого здійснюється | | | |зарахування/списання | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| IODate |Дата договору, відповідно до|Дата | 8 | |якого здійснюється | | | |зарахування/списання | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* За кожним договором або кожним об'єктом управління окремо.

** Зазначається щодо кожного виду цінних паперів окремо.

*** Заповнюється у разі випуску іпотечних сертифікатів
участі.
Таблиця 9. Структура файла " CPAPERS.DBF".

Цінні папери та грошові кошти, які перебувають

в управлінні торговця цінними паперами

за станом на останній день кварталу
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ----------+----------------------------+--------+---------------| Num |Номер за порядком |Числовий| 20 | ----------+----------------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepDate |Дата, на яку складено |Дата | 8 | |адміністративні дані | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepStart |Дата початку звітного |Дата | 8 | |періоду | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepEnd |Дата закінчення звітного |Дата | 8 | |періоду | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| Name |Найменування торговця |Текст | 200 | |цінними паперами | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| Object |Об'єкт управління: "1" - |Числовий| 1 | |цінні папери; "2" - грошові | | | |кошти | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PaperGroup|Група цінного папера |Числовий| 2 | |(відповідно до таблиці 1.7) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PaperType |Вид цінного папера |Числовий| 3 | |(відповідно до таблиці 1.8) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PaperForm |Тип та форма випуску цінного|Числовий| 3 | |папера (відповідно до | | | |таблиці 1.9) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PAPFISS |Форма існування цінного |Числовий| 1 | |папера (відповідно до | | | |таблиці 1.10) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| ISIN |Міжнародний ідентифікаційний|Текст | 50 | |номер цінного папера | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| VSERIA |Серія векселя |Текст | 50 | ----------+----------------------------+--------+---------------| VNUMBER |Номер векселя |Текст | 50 | ----------+----------------------------+--------+---------------| EmmitType |Ознака особи, що |Текст | 1 | |розмістила/видала цінний | | | |папір: "1" - емітент; "2" - | | | |векселедавець, "3" - | | | |заставодавець | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EMEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ особи, що | | | |розмістила/видала цінний | | | |папір | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EmmitName |Найменування особи, що |Текст | 200 | |розмістила/видала цінний | | | |папір | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EDRISI |Код ЄДРІСІ особи, що |Текст | 50 | |розмістила/видала цінний | | | |папір | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EPRICE |Номінальна вартість одного |Текст | 50 | |цінного папера (вид валюти | | | |згідно з табл. 1.11) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| IPCHKIB |Частка консолідованого |Текст | 50 | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на один сертифікат | | | |участі на дату реєстрації | | | |випуску (вид валюти | | | |відповідно до таблиці 1.11)*| | | ----------+----------------------------+--------+---------------| Papercount|Кількість цінних паперів |Числовий| 20 | |(шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| Sum |Загальна сума цінних паперів|Текст | 50 | |або грошових коштів (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11) | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Заповнюється у разі випуску іпотечних сертифікатів участі.
Таблиця 10. Структура файла " FINANS.DBF".

Довідка про показники фінансового стану

торговця цінними паперами (крім банків)
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ----------+----------------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текст | 50 | |за ЄДРПОУ | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepDate |Дата, на яку складено |Дата | 8 | |адміністративні дані | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| Name |Найменування торговця |Текст | 200 | |цінними паперами | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RZKAL |Розрахункове значення |Числовий| 20 (2 знаки | |коефіцієнта абсолютної | | після коми) | |ліквідності | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RZKPZVK |Розрахункове значення |Числовий| 20 (2 знаки | |коефіцієнта покриття | | після коми) | |зобов'язань власним | | | |капіталом | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PZKRA |Розрахункове значення |Числовий| 20 (2 знаки | |коефіцієнта | | після коми) | |рентабельності активів | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RZKP_A |Розрахункове значення |Числовий| 20 (2 знаки | |коефіцієнта | | після коми) | |платоспроможності | | | |(автономії) | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 11. Структура файла "REPAGRNR.DBF".

Довідка про обсяг укладених та виконаних

договорів з нерезидентами торговцем

цінними паперами за звітний період*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ----------+----------------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Числовий| 20 | |ЄДРПОУ | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| Repdate |Дата, на яку складено |Дата | 8 | |адміністративні дані | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepStart |Дата початку звітного |Дата | 8 | |періоду | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepEnd |Дата закінчення звітного |Дата | 8 | |періоду | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| CODEVAL |Вид валюти згідно з табл. |Текст | 5 | |1.11 | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| Name |Найменування торговця |Текст | 200 | |цінними паперами | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_2_1 |Кількість укладених |Числовий| 20 | |договорів при здійсненні | | | |андеррайтингу (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_2_1 |Загальна сума укладених |Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |андеррайтингу (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_2_2 |Кількість виконаних |Числовий| 20 | |договорів при здійсненні | | | |андеррайтингу (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_2_2 |Загальна сума виконаних |Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |андеррайтингу (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_2_3 |Кількість укладених |Числовий| 20 | |договорів при здійсненні | | | |брокерської діяльності (шт.)| | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_2_4 |Загальна сума укладених |Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |брокерської діяльності (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_2_4 |Кількість виконаних |Числовий| 20 | |договорів при здійсненні | | | |брокерської діяльності (шт.)| | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_2_5 |Загальна сума виконаних |Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |брокерської діяльності (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_2_5 |Кількість укладених |Числовий| 20 | |договорів при здійсненні | | | |дилерської діяльності (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_2_6 |Загальна сума укладених |Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |дилерської діяльності (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_2_6 |Кількість виконаних |Числовий| 20 | |договорів при здійсненні | | | |дилерської діяльності (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_2_7 |Загальна сума виконаних |Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |дилерської діяльності (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_2_7 |Кількість укладених |Числовий| 20 | |договорів при здійсненні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_2_8 |Кількість виконаних |Числовий| 20 | |договорів при здійсненні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_2_8 |Загальна кількість укладених|Числовий| 20 | |договорів за всіма видами | | | |діяльності (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_2_9 |Загальна сума укладених |Текст | 50 | |договорів за всіма видами | | | |діяльності (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_2_9 |Загальна кількість виконаних|Числовий| 20 | |договорів за всіма видами | | | |діяльності (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_2_11 |Загальна сума виконаних |Текст | 50 | |договорів за всіма видами | | | |діяльності (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Зазначається щодо кожного виду валюти окремо; при
підрахунку кількості договорів не враховуються разові замовлення
до договору на брокерське обслуговування (комісія, доручення),
додатковий договір. ** При підрахунку суми договорів не включаються суми таких
договорів: договір на брокерське обслуговування, договір комісії,
договір доручення, разове замовлення до договору на брокерське
обслуговування (комісія, доручення), договір андеррайтингу,
додатковий договір.
Таблиця 12. Структура файла "MARKETSN.DBF".

Довідка про місце здійснення договорів

з нерезидентами за цінними паперами торговцем

цінними паперами за звітний період*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ----------+----------------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepDate |Дата, на яку складено |Дата | 8 | |адміністративні дані | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepStart |Дата початку звітного |Дата | 8 | |періоду | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepEnd |Дата закінчення звітного |Дата | 8 | |періоду | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| CODEVAL |Вид валюти (відповідно до |Текст | 5 | |таблиці 1.11) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| Name |Найменування торговця |Текст | 200 | |цінними паперами | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_1 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_1 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_2 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_2 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_3 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_3 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_4 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_4 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |андеррайтингу (первинний | | | |ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_5 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(первинний ринок) (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_5 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_6 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(первинний ринок) (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_6 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_7 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні брокерської | | | |діяльності (первинний ринок)| | | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_7 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні брокерської | | | |діяльності (первинний ринок)| | | |(шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_8 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(первинний ринок) | | | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_8 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_9 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_9 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_11 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_11 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_12 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні брокерської | | | |діяльності (вторинний ринок)| | | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_12 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні брокерської | | | |діяльності (вторинний ринок)| | | |(шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_13 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(вторинний ринок) | | | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_13 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |брокерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_14 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(первинний ринок) (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_14 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_15 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(первинний ринок) (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_15 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_16 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні дилерської | | | |діяльності (первинний ринок)| | | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_16 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні дилерської | | | |діяльності (первинний ринок)| | | |(шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_17 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(первинний ринок) | | | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_17 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_18 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_18 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_19 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_19 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_21 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні дилерської | | | |діяльності (вторинний ринок)| | | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_21 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні дилерської | | | |діяльності (вторинний ринок)| | | |(шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_22 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(вторинний ринок) | | | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_22 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |дилерської діяльності | | | |(вторинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_23 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (первинний | | | |ринок) (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_23 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (первинний | | | |ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_24 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (первинний | | | |ринок) (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_24 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (первинний | | | |ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_25 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні діяльності з| | | |управління цінними паперами | | | |(первинний ринок) (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_25 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні діяльності з| | | |управління цінними паперами | | | |(первинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_26 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (первинний | | | |ринок) (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_61 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (первинний | | | |ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_27 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (вторинний | | | |ринок) (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_71 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (вторинний | | | |ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_28 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (вторинний | | | |ринок) (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_28 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (вторинний | | | |ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_29 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні діяльності з| | | |управління цінними паперами | | | |(вторинний ринок) (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_29 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |при провадженні діяльності з| | | |управління цінними паперами | | | |(вторинний ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_31 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (вторинний | | | |ринок) (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_31 |Кількість договорів, |Числовий| 20 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать | | | |державі, при провадженні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (вторинний | | | |ринок) (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_32 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами на організаторах | | | |торгівлі (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_32 |Загальна кількість |Числовий| 20 | |договорів, здійснених | | | |торговцем цінними паперами | | | |на організаторах торгівлі | | | |(шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_33 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами поза організаторами| | | |торгівлі (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_33 |Загальна кількість |Числовий| 20 | |договорів, здійснених | | | |торговцем цінними паперами | | | |поза організаторами торгівлі| | | |(шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_34 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу ОВДП | | | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_34 |Загальна кількість |Числовий| 20 | |договорів, здійснених | | | |торговцем цінними паперами | | | |при продажу ОВДП (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AS_03_35 |Загальна сума договорів, |Текст | 50 | |здійснених торговцем цінними| | | |паперами при продажу цінних | | | |паперів, що належать державі| | | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AC_03_35 |Загальна кількість |Числовий| 20 | |договорів, здійснених | | | |торговцем цінними паперами | | | |при продажу цінних паперів, | | | |що належать державі (шт.) | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Зазначається щодо виконаних договорів за кожним видом
валюти окремо; при підрахунку кількості договорів не враховуються
разові замовлення до договору на брокерське обслуговування
(комісія, доручення), додатковий договір. ** При підрахунку суми договорів не включаються суми таких
договорів: договір на брокерське обслуговування, договір комісії,
договір доручення, разове замовлення до договору на брокерське
обслуговування (комісія, доручення), договір андеррайтингу,
додатковий договір.
Таблиця 13. Структура файла " NREG.DBF".

Довідка про надання нерегулярних Даних

до Комісії за звітний період
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ----------+----------------------------+--------+---------------| Num |Номер за порядком |Числовий| 20 | ----------+----------------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepDate |Дата, на яку складено |Дата | 8 | |адміністративні дані | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| Name |Найменування торговця |Текст | 200 | |цінними паперами | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| NRegDate |Дата виникнення нерегулярних|Дата | 8 | |Даних | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| NREGSENDDA|Дата надання нерегулярних |Дата | 8 | |Даних до Комісії | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RegNum |Реєстраційний номер |Текст | 100 | |нерегулярних Даних, який був| | | |присвоєний у Комісії | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| NREGDATESO|Дата направлення |Дата | 8 | |нерегулярних Даних до | | | |організатора торгівлі | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OT_Type |Найменування організатора |Числовий| 5 | |торгівлі, якому направлено | | | |нерегулярні Дані (відповідно| | | |до таблиці 1.4) | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 14. Структура файла " LICVID.DBF".

Довідка про дотримання вимог ліквідності

торговцями цінних паперів відповідно

до Положення про розрахунок показників

ліквідності, що обмежують ризики

професійної діяльності на фондовому

ринку, затвердженого рішенням Комісії

від 27.12.2007 N 2381

( z0061-08 ),

зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 28.01.2008

за N 61/14752
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ----------+----------------------------+--------+---------------| Num |Номер за порядком |Числовий| 20 | ----------+----------------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текст | 50 | |за ЄДРПОУ | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepStart |Дата початку звітного |Дата | 8 | |періоду | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepEnd |Дата закінчення |дата | 8 | |звітного періоду | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| Name |Найменування торговця |Текст | 200 | |цінними паперами | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_01 |Відкриті позиції для |Числовий| 20 (2 знаки | |показника ліквідності | | після коми) | |торговців цінними | | | |паперами - загальна сума | | | |договорів, укладених | | | |торговцем цінними паперами з| | | |іншими торговцями цінними | | | |паперами при здійсненні | | | |брокерської діяльності | | | |(грн)* | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_02 |Розмір статутного капіталу |Числовий| 20 (2 знаки | |торговця цінними паперами | | після коми) | |для показника ліквідності | | | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами з іншими торговцями| | | |цінними паперами при | | | |здійсненні брокерської | | | |діяльності (грн) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_03 |Співвідношення 2-го стовпця |Числовий| 20 (2 знаки | |до 3-го стовпця для | | після коми) | |показника ліквідності | | | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами з іншими торговцями| | | |цінними паперами при | | | |здійсненні брокерської | | | |діяльності | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_04 |Відхилення від нормативу для|Числовий| 20 (2 знаки | |показника ліквідності | | після коми) | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами з іншими торговцями| | | |цінними паперами при | | | |здійсненні брокерської | | | |діяльності | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_05 |Дата розрахунку для |Дата | 8 | |показника ліквідності | | | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами з іншими торговцями| | | |цінними паперами при | | | |здійсненні брокерської | | | |діяльності** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_06 |Відкриті позиції для |Числовий| 20 (2 знаки | |показника ліквідності | | після коми) | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами з юридичними та | | | |фізичними особами при | | | |здійсненні брокерської | | | |діяльності (грн)* | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_07 |Розмір статутного капіталу |Числовий| 20 (2 знаки | |торговця цінними паперами | | після коми) | |для показника ліквідності | | | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами з юридичними та | | | |фізичними особами при | | | |здійсненні брокерської | | | |діяльності (грн) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_08 |Співвідношення 2-го стовпця |Числовий| 20 (2 знаки | |до 3-го стовпця для | | після коми) | |показника ліквідності | | | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами з юридичними та | | | |фізичними особами при | | | |здійсненні брокерської | | | |діяльності | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_09 |Відхилення від нормативу для|Числовий| 20 (2 знаки | |показника ліквідності | | після коми) | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами з юридичними та | | | |фізичними особами при | | | |здійсненні брокерської | | | |діяльності | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_10 |Дата розрахунку для |Дата | 8 | |показника ліквідності | | | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами з юридичними та | | | |фізичними особами при | | | |здійсненні брокерської | | | |діяльності** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_11 |Відкриті позиції для |Числовий| 20 (2 знаки | |показника ліквідності | | після коми) | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами при здійсненні | | | |дилерської діяльності (грн)*| | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_12 |Розмір статутного капіталу |Числовий| 20 (2 знаки | |торговця цінними паперами | | після коми) | |для показника ліквідності | | | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами при здійсненні | | | |дилерської діяльності (грн) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_13 |Співвідношення 2-го стовпця |Числовий| 20 (2 знаки | |до 3-го стовпця для | | після коми) | |показника ліквідності | | | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами при здійсненні | | | |дилерської діяльності | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_14 |Відхилення від нормативу для|Числовий| 20 (2 знаки | |показника ліквідності | | після коми) | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами при здійсненні | | | |дилерської діяльності | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_15 |Дата розрахунку для |Дата | 8 | |показника ліквідності | | | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами при здійсненні | | | |дилерської діяльності** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_16 |Відкриті позиції для |Числовий| 20 (2 знаки | |показника ліквідності | | після коми) | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами при здійсненні | | | |брокерської та дилерської | | | |діяльності (грн)* | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_17 |Розмір статутного капіталу |Числовий| 20 (2 знаки | |торговця цінними паперами | | після коми) | |для показника ліквідності | | | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами при здійсненні | | | |брокерської та дилерської | | | |діяльності (грн) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_18 |Співвідношення 2-го стовпця |Числовий| 20 (2 знаки | |до 3-го стовпця для | | після коми) | |показника ліквідності | | | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами при здійсненні | | | |брокерської та дилерської | | | |діяльності | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_19 |Відхилення від нормативу для|Числовий| 20 (2 знаки | |показника ліквідності | | після коми) | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами при здійсненні | | | |брокерської та дилерської | | | |діяльності | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LS_30 |Дата розрахунку для |Дата | 8 | |показника ліквідності | | | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами при здійсненні | | | |брокерської та дилерської | | | |діяльності** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_20 |Відкриті позиції для |Числовий| 20 (2 знаки | |показника ліквідності | | після коми) | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами при здійсненні | | | |андеррайтингу (грн)* | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_21 |Розмір статутного капіталу |Числовий| 20 (2 знаки | |торговця цінними паперами | | після коми) | |для показника ліквідності | | | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами при здійсненні | | | |андеррайтингу (грн) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_22 |Співвідношення 2-го стовпця |Числовий| 20 (2 знаки | |до 3-го стовпця для | | після коми) | |показника ліквідності | | | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами при здійсненні | | | |андеррайтингу | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_23 |Відхилення від нормативу для|Числовий| 20 (2 знаки | |показника ліквідності | | після коми) | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами при здійсненні | | | |андеррайтингу | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_24 |Дата розрахунку для |Дата | 8 | |показника ліквідності | | | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами при здійсненні | | | |андеррайтингу** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_25 |Відкриті позиції для |Числовий| 20 (2 знаки | |показника ліквідності | | після коми) | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами при здійсненні | | | |брокерської, дилерської | | | |діяльності та андеррайтингу | | | |(грн)* | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_26 |Розмір статутного капіталу |Числовий| 20 (2 знаки | |торговця цінними паперами | | після коми) | |для показника ліквідності | | | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами при здійсненні | | | |брокерської, дилерської | | | |діяльності та андеррайтингу | | | |(грн) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_27 |Співвідношення 2-го стовпця |Числовий| 20 (2 знаки | |до 3-го стовпця для | | після коми) | |показника ліквідності | | | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами при здійсненні | | | |брокерської, дилерської | | | |діяльності та андеррайтингу | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_28 |Відхилення від нормативу для|Числовий| 20 (2 знаки | |показника ліквідності | | після коми) | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами при здійсненні | | | |брокерської, дилерської | | | |діяльності та андеррайтингу | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_29 |Дата розрахунку для |Дата | 8 | |показника ліквідності | | | |торговців цінними паперами -| | | |загальна сума договорів, | | | |укладених торговцем цінними | | | |паперами при здійсненні | | | |брокерської, дилерської | | | |діяльності та | | | |андеррайтингу** | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* При підрахунку відкритих позицій не включаються суми таких
укладених договорів: договір на брокерське обслуговування, договір
комісії, договір доручення, разове замовлення до договору на
брокерське обслуговування (комісія, доручення), договір
андеррайтингу, договір про управління, додатковий договір, договір
на придбання цінних паперів. ** Всі робочі дні звітного кварталу.
Таблиця 15. Структура файла "LICVID2.DBF".

Довідка про дотримання показників капіталу

та інвестування торговцями цінних паперів

відповідно до Положення про розрахунок

показників ліквідності, що обмежують ризики

професійної діяльності на фондовому ринку,

затвердженого рішенням Комісії

від 27.12.2007 N 2381

( z0061-08 ),

зареєстрованого в Міністерстві

юстиції України 28.01.2008

за N 61/14752
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ----------+----------------------------+--------+---------------| Num |Номер за порядком |Числовий| 20 | ----------+----------------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текст | 50 | |за ЄДРПОУ | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepStart |Дата початку звітного |Дата | 8 | |періоду | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepEnd |Дата закінчення |Дата | 8 | |звітного періоду | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| Name |Найменування торговця |Текст | 200 | |цінними паперами | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_2_01 |Розрахункове значення |Числовий| 20 (2 знаки | |показника мінімального | | після коми) | |розміру власних коштів | | | |торговців цінними паперами | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_2_02 |Відхилення від нормативу |Числовий| 20 (2 знаки | |показника мінімального | | після коми) | |розміру власних коштів | | | |торговців цінними паперами | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_2_03 |Дата розрахунку показника |Дата | 8 | |мінімального розміру власних| | | |коштів торговців цінними | | | |паперами* | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_2_04 |Розрахункове значення |Числовий| 20 (2 знаки | |показника адекватності | | після коми) | |власних коштів | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_2_05 |Відхилення від нормативу |Числовий| 20 (2 знаки | |показника адекватності | | після коми) | |власних коштів | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_2_06 |Дата розрахунку показника |Дата | 8 | |адекватності власних коштів*| | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_2_07 |Розрахункове значення |Числовий| 20 (2 знаки | |показника адекватності | | після коми) | |основного капіталу | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_2_08 |Відхилення від нормативу |Числовий| 20 (2 знаки | |показника адекватності | | після коми) | |основного капіталу | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_2_09 |Дата розрахунку показника |Дата | 8 | |адекватності основного | | | |капіталу* | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_2_10 |Розрахункове значення |Числовий| 20 (2 знаки | |показника інвестування в | | після коми) | |цінні папери окремо за | | | |кожним товариством** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_2_11 |Відхилення від нормативу |Числовий| 20 (2 знаки | |показника інвестування в | | після коми) | |цінні папери окремо за | | | |кожним товариством** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_2_12 |Дата розрахунку показника |Дата | 8 | |інвестування в цінні папери | | | |окремо за кожним | | | |товариством*, ** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ товариства, в цінні | | | |папери якого інвестуються | | | |грошові кошти/цінні папери**| | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_NAME |Найменування товариства, в |Текст | 200 | |цінні папери якого | | | |інвестуються грошові | | | |кошти/цінні папери** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_2_13 |Розрахункове значення |Числовий| 20 (2 знаки | |показника загальної | | після коми) | |суми інвестування | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_2_14 |Відхилення від нормативу |Числовий| 20 (2 знаки | |показника загальної суми | | після коми) | |інвестування | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| LC_2_15 |Дата розрахунку показника |Дата | 8 | |загальної суми інвестування*| | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Всі робочі дні звітного кварталу.

** Зазначається щодо кожного товариства, в цінні папери якого
інвестуються грошові кошти/цінні папери, окремо.
Таблиця 16. Структура файла "GODREP.DBF".

Довідка про обсяг укладених та виконаних

договорів за видами діяльності торговцем

цінними паперами за звітний рік*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ----------+----------------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepDate |Дата, на яку складено |Дата | 8 | |адміністративні дані | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| Name |Найменування торговця |Текст | 200 | |цінними паперами | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepStart |Дата початку звітного |Дата | 8 | |періоду | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| RepEnd |Дата закінчення звітного |Дата | 8 | |періоду | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| CODEVAL |Вид валюти (вид валюти |Текст | 5 | |відповідно до таблиці 1.11) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| GR_01 |Кількість укладених |Числовий| 20 | |договорів при здійсненні | | | |андеррайтингу (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| GR_02 |Загальна сума укладених |Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |андеррайтингу (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| GR_03 |Кількість виконаних |Числовий| 20 | |договорів при здійсненні | | | |андеррайтингу (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| GR_04 |Загальна сума виконаних |Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |андеррайтингу(вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| GR_05 |Кількість укладених |Числовий| 20 | |договорів при здійсненні | | | |брокерської діяльності (шт.)| | | ----------+----------------------------+--------+---------------| GR_06 |Загальна сума укладених |Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |брокерської діяльності (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| GR_07 |Кількість виконаних |Числовий| 20 | |договорів при здійсненні | | | |брокерської діяльності (шт.)| | | ----------+----------------------------+--------+---------------| GR_08 |Загальна сума виконаних |Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |брокерської діяльності (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| GR_09 |Кількість укладених |Числовий| 20 | |договорів при здійсненні | | | |дилерської діяльності (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| GR_10 |Загальна сума укладених |Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |дилерської діяльності (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| GR_11 |Кількість виконаних |Числовий| 20 | |договорів при здійсненні | | | |дилерської діяльності (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| GR_12 |Загальна сума виконаних |Текст | 50 | |договорів при здійсненні | | | |дилерської діяльності (вид | | | |валюти відповідно до таблиці| | | |1.11) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| GR_13 |Кількість укладених |Числовий| 20 | |договорів при здійсненні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| GR_14 |Кількість виконаних |Числовий| 20 | |договорів при здійсненні | | | |діяльності з управління | | | |цінними паперами (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| GR_15 |Загальна кількість укладених|Числовий| 20 | |договорів за всіма видами | | | |діяльності (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| GR_16 |Загальна сума укладених |Текст | 50 | |договорів за всіма видами | | | |діяльності (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| GR_17 |Загальна кількість виконаних|Числовий| 20 | |договорів за всіма видами | | | |діяльності (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| GR_18 |Загальна сума виконаних |Текст | 50 | |договорів за всіма видами | | | |діяльності (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)** | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Зазначається щодо кожного виду валюти окремо; при
підрахунку кількості договорів не враховуються разові замовлення
до договору на брокерське обслуговування (комісія, доручення),
додатковий договір. ** При підрахунку суми договорів не включаються суми таких
договорів: договір на брокерське обслуговування, договір комісії,
договір доручення, разове замовлення до договору на брокерське
обслуговування (комісія, доручення), договір андеррайтингу,
додатковий договір.
Таблиця 17. Структура файла "NREGAGR.DBF".

Довідка про нерегулярні Дані

на дату виникнення*
------------------------------------------------------------------ Ім'я поля | Найменування поля (зміст) |Тип поля|Розмір (знаків)| ----------+----------------------------+--------+---------------| NUM |Номер за порядком |Числовий| 20 | ----------+----------------------------+--------+---------------| EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текст | 50 | |за ЄДРПОУ | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| REPDATE |Дата, на яку складено |Дата | 8 | |адміністративні дані | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| NAME |Найменування торговця |Текст | 200 | |цінними паперами | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| STCAPITAL |Зареєстрований розмір |Числовий| 20 (2 знаки | |статутного капіталу (грн) | | після коми) | ----------+----------------------------+--------+---------------| DATESTART |Дата укладання договору |Дата | 8 | ----------+----------------------------+--------+---------------| FINISHDATE|Дата виконання договору |Дата | 8 | ----------+----------------------------+--------+---------------| REJECTDATE|Дата розірвання договору |Дата | 8 | |(поле не заповнюється) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AGRNUM |Номер укладеного договору |Текст | 100 | ----------+----------------------------+--------+---------------| DILNUM |Номер договору |Текст | 100 | |купівлі/продажу** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| DILDS |Дата укладання договору |Дата | 8 | |купівлі/продажу** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| DILDF |Дата виконання договору |Дата | 8 | |купівлі/продажу** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| BROCNUM |Номер укладеного договору на|Текст | 100 | |брокерське обслуговування** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| BROCDS |Дата укладання договору на |Дата | 8 | |брокерське обслуговування** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| BROCDF |Дата виконання договору на |Дата | 8 | |брокерське обслуговування** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EXECNUM |Номер договору на |Текст | 100 | |виконання** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EXECDS |Дата укладання договору на |Дата | 8 | |виконання** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EXECDF |Дата виконання договору на |Дата | 8 | |виконання** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| ZAMBRNUM |Номер укладеного разового |Текст | 100 | |замовлення до договору на | | | |брокерське обслуговування** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| ZAMBRDS |Дата укладання разового |Дата | 8 | |замовлення до договору на | | | |брокерське обслуговування** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| ZAMBRDF |Дата виконання разового |Дата | 8 | |замовлення до договору на | | | |брокерське обслуговування** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| DORNUM |Номер укладеного договору |Текст | 100 | |комісії/доручення** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| DORDS |Дата укладання договору |Дата | 8 | |комісії/доручення** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| DORDE |Дата виконання договору |Дата | 8 | |комісії/доручення** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| ANDERNUM |Номер укладеного договору |Текст | 100 | |андеррайтингу** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| ANDERDS |Дата укладання договору |Дата | 8 | |андеррайтингу** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| ANDERDF |Дата виконання договору |Дата | 8 | |андеррайтингу** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| DPCPNUM |Номер укладеного договору |Текст | 100 | |на придбання цінних | | | |паперів** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| DPCPDS |Дата укладання |Дата | 8 | |договору на придбання | | | |цінних паперів** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| DPCPDE |Дата виконання |Дата | 8 | |договору на придбання | | | |цінних паперів** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| DNPNUM |Номер укладеного договору |Текст | 100 | |про управління** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| DNPDS |Дата укладання договору про |Дата | 8 | |управління** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| DNPDF |Дата виконання договору про |Дата | 8 | |управління** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| NDNV_DNPN |Номер укладеного договору на|Текст | 100 | |виконання договору про | | | |управління** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| NDNV_DNPDS|Дата укладання договору на |Дата | 8 | |виконання договору про | | | |управління** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| NDNV_DNPDF|Дата виконання договору на |Дата | 8 | |виконання договору про | | | |управління** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EPRICE |Номінальна вартість одного |Текст | 50 | |цінного папера (вид валюти | | | |відповідно до таблиці 1.11) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| IPCHKIB |Чстка консолідованого |Текст | 50 | |іпотечного боргу, що | | | |припадає на один сертифікат | | | |участі на дату реєстрації | | | |випуску (вид валюти | | | |відповідно до таблиці | | | |1.11)*** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| BAGR |Номер біржової угоди |Текст | 100 | |(реєстраційний номер | | | |в системі)*** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| BAGRFIXDAT|Час фіксації укладання |Текст | 50 | |біржової угоди**** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| BAGRDS |Дата фіксації укладання |Дата | 8 | |біржової угоди**** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| BAGRDF |Дата анулювання біржової |Дата | 8 | |угоди****, ***** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| BAGRREQIZ |Реквізити біржового |Текст | 100 | |контракту**** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| BAGRFULLS |Загальна сума виконаного |Числовий| 20 (2 знаки | |біржового контракту | | після коми) | |(грн)**** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| BAGREXED |Дата виконання біржового |Дата | 8 | |контракту**** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AGRPLACE |Місце укладання договору |Числовий| 5 | |(відповідно до таблиці 1.4) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AGREXPLACE|Місце виконання договору |Числовий| 5 | |(відповідно до таблиці 1.4) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OSTYPE |Тип іншої сторони договору: |Числовий| 1 | |"1" - юридична особа; | | | |"2" - фізична особа | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| ORTYPE |Ознака іншої сторони |Числовий| 1 | |договору: "1" - резидент; | | | |"2" - нерезидент | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OSNAME |Найменування іншої сторони |Текст | 200 | |договору - юридичної особи | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OSEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ іншої сторони | | | |договору - юридичної особи | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OSEDRISI |Код ЄДРІСІ іншої сторони |Текст | 50 | |договору (поле заповнюється | | | |у разі, якщо другою стороною| | | |за договором виступає | | | |компанія з управління | | | |активами, що діє в інтересах| | | |пайового інвестиційного | | | |фонду, корпоративного | | | |інвестиційного фонду) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OSLICNUM |Номер ліцензії на |Текст | 50 | |провадження професійної | | | |діяльності на фондовому | | | |ринку іншої сторони | | | |договору - юридичної особи | | | |(окремо за кожним видом | | | |діяльності)****** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OSLICSERIA|Серія ліцензії на |Текст | 5 | |провадження професійної | | | |діяльності на фондовому | | | |ринку іншої сторони | | | |договору - юридичної особи | | | |(окремо за кожним видом | | | |діяльності)****** | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OS_F |Прізвище фізичної особи - |Текст | 200 | |іншої сторони договору | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OS_I |Ім'я фізичної особи - іншої |Текст | 200 | |сторони договору | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OS_O |По батькові фізичної особи -|Текст | 200 | |іншої сторони договору | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| OCOUNTRY |Країна реєстрації іншої |Текст | 3 | |сторони договору (відповідно| | | |до таблиці 1.15) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| AGRCAT |Вид договору (відповідно до |Числовий| 3 | |таблиці 1.5) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| ACTIVTYPE |Вид діяльності (відповідно |Числовий| 2 | |до таблиці 1.6) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PAPERGROUP|Група цінного папера |Числовий| 2 | |(відповідно до таблиці 1.7) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PAPERTYPE |Вид цінного папера |Числовий| 3 | |(відповідно до таблиці 1.8) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PAPERFORM |Тип та форма випуску цінного|Числовий| 3 | |папера (відповідно до | | | |таблиці 1.9) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PAPFISS |Форма існування цінного |Числовий| 1 | |папера (відповідно до | | | |таблиці 1.10) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| ISIN |Міжнародний ідентифікаційний|Текст | 50 | |номер цінного папера | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EMMITTYPE |Ознака особи, що |Числовий| 1 | |розмістила/видала цінний | | | |папір: "1" - емітент; | | | |"3" - заставодавець | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EMEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст | 50 | |ЄДРПОУ особи, що | | | |розмістила/видала цінний | | | |папір | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EDRISI |Код ЄДРІСІ особи, що |Текст | 50 | |розмістила/видала | | | |цінний папір | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EMCOUNTRY |Країна реєстрації особи, що |Текст | 3 | |розмістила/видала цінний | | | |папір (відповідно до | | | |таблиці 1.15) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| EMMITNAME |Найменування особи, |Текст | 200 | |що розмістила/видала | | | |цінний папір | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PAPSC |Кількість цінних паперів при|Числовий| 20 | |укладанні договору (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| PAPFC |Кількість цінних паперів при|Числовий| 20 | |виконанні договору (шт.) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| STARTSUM |Сума договору при укладанні |Текст | 50 | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11) | | | ----------+----------------------------+--------+---------------| FINISHSUM |Сума договору при виконанні |Текст | 50 | |(вид валюти відповідно до | | | |таблиці 1.11) | | | -----------------------------------------------------------------
_______________

* За кожним договором окремо.

** Зазначаються, у разі їх наявності, реквізити договорів,
які пов'язані з договором, про який розкривається інформація. *** Заповнюється у разі випуску іпотечних сертифікатів
участі. **** Зазначається у разі укладання/виконання договору на
організаторах торгівлі відповідно до вимог Положення про порядок
оприлюднення інформації та подання адміністративних даних щодо
здійснення діяльності організаторами торгівлі, затвердженого
рішенням Комісії від 11.06.2002 N 212 (z0696-02), зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 21.08.2002 за N 696/6984. ***** За наявності. ****** Заповнюється у разі, якщо іншою стороною виступає
торговець цінними паперами.
Таблиця 1.1. Вид торговця цінними паперами
------------------------------------------------------------------ Код | Найменування | -------------+--------------------------------------------------| 10 |Інвестиційна компанія | -------------+--------------------------------------------------| 20 |Банк | -------------+--------------------------------------------------| 30 |Інші торговці цінними паперами | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 1.2. Перелік та коди

організаційно-правової форми власності
------------------------------------------------------------------ Код | Організаційно-правова форма | -------------+--------------------------------------------------| 100 |Підприємства | -------------+--------------------------------------------------| 110 |Фермерське господарство | -------------+--------------------------------------------------| 120 |Приватне підприємство | -------------+--------------------------------------------------| 130 |Колективне підприємство | -------------+--------------------------------------------------| 140 |Державне підприємство | -------------+--------------------------------------------------| 145 |Казенне підприємство | -------------+--------------------------------------------------| 150 |Комунальне підприємство | -------------+--------------------------------------------------| 160 |Дочірнє підприємство | -------------+--------------------------------------------------| 170 |Іноземне підприємство | -------------+--------------------------------------------------| 180 |Підприємство об'єднання громадян | |(релігійної організації, профспілки) | -------------+--------------------------------------------------| 185 |Підприємство споживчої кооперації | -------------+--------------------------------------------------| 190 |Орендне підприємство | -------------+--------------------------------------------------| 191 |Індивідуальне підприємство | -------------+--------------------------------------------------| 192 |Сімейне підприємство | -------------+--------------------------------------------------| 193 |Спільне підприємство | -------------+--------------------------------------------------| 200 |Господарські товариства | -------------+--------------------------------------------------| 230 |Акціонерне товариство | -------------+--------------------------------------------------| 231 |Відкрите акціонерне товариство | -------------+--------------------------------------------------| 232 |Закрите акціонерне товариство | -------------+--------------------------------------------------| 235 |Державна акціонерна компанія (товариство) | -------------+--------------------------------------------------| 240 |Товариство з обмеженою відповідальністю | -------------+--------------------------------------------------| 250 |Товариство з додатковою відповідальністю | -------------+--------------------------------------------------| 260 |Повне товариство | -------------+--------------------------------------------------| 270 |Командитне товариство | -------------+--------------------------------------------------| 300 |Кооперативи | -------------+--------------------------------------------------| 310 |Виробничий кооператив | -------------+--------------------------------------------------| 320 |Обслуговуючий кооператив | -------------+--------------------------------------------------| 330 |Споживчий кооператив | -------------+--------------------------------------------------| 340 |Сільськогосподарський виробничий кооператив | -------------+--------------------------------------------------| 350 |Сільськогосподарський обслуговуючий | |кооператив | -------------+--------------------------------------------------| 390 |Кооперативний банк | -------------+--------------------------------------------------| 400 |Організації (установи, заклади) | -------------+--------------------------------------------------| 410 |Орган виконавчої влади | -------------+--------------------------------------------------| 420 |Орган місцевого самоврядування | -------------+--------------------------------------------------| 425 |Державна організація (установа, заклад) | -------------+--------------------------------------------------| 430 |Комунальна організація (установа, заклад) | -------------+--------------------------------------------------| 435 |Приватна організація (установа, заклад) | -------------+--------------------------------------------------| 440 |Організація (установа, заклад) | |об'єднання громадян (релігійної | |організації, профспілки) | -------------+--------------------------------------------------| 490 |Організація орендарів | -------------+--------------------------------------------------| 495 |Організація покупців | -------------+--------------------------------------------------| 500 |Об'єднання підприємств (юридичних осіб) | -------------+--------------------------------------------------| 510 |Асоціація | -------------+--------------------------------------------------| 520 |Корпорація | -------------+--------------------------------------------------| 530 |Консорціум | -------------+--------------------------------------------------| 540 |Концерн | -------------+--------------------------------------------------| 550 |Холдингова компанія | -------------+--------------------------------------------------| 590 |Інші об'єднання юридичних осіб | -------------+--------------------------------------------------| 600 |Відокремлені підрозділи без статусу | |юридичної особи | -------------+--------------------------------------------------| 610 |Філія (інший відокремлений підрозділ) | -------------+--------------------------------------------------| 620 |Представництво | -------------+--------------------------------------------------| 800 |Об'єднання громадян, профспілки, | |благодійні організації та інші | |подібні організації | -------------+--------------------------------------------------| 810 |Політична партія | -------------+--------------------------------------------------| 815 |Громадська організація | -------------+--------------------------------------------------| 820 |Спілка об'єднань громадян | -------------+--------------------------------------------------| 825 |Релігійна організація | -------------+--------------------------------------------------| 830 |Профспілка | -------------+--------------------------------------------------| 835 |Об'єднання профспілок | -------------+--------------------------------------------------| 840 |Творча спілка (інша професійна організація) | -------------+--------------------------------------------------| 845 |Благодійна організація | -------------+--------------------------------------------------| 850 |Організація роботодавців | -------------+--------------------------------------------------| 855 |Об'єднання співвласників | |багатоквартирного будинку | -------------+--------------------------------------------------| 860 |Орган самоорганізації населення | -------------+--------------------------------------------------| 910 |Фізична особа - підприємець | -------------+--------------------------------------------------| 915 |Товарна біржа | -------------+--------------------------------------------------| 920 |Фондова біржа | -------------+--------------------------------------------------| 925 |Кредитна спілка | -------------+--------------------------------------------------| 930 |Споживче товариство | -------------+--------------------------------------------------| 935 |Спілка споживчих товариств | -------------+--------------------------------------------------| 940 |Недержавний пенсійний фонд | -------------+--------------------------------------------------| 995 |Інші організаційно-правові форми | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 1.3. Перелік та коди територій

(областей) України
------------------------------------------------------------------ Код території| Територія (область) | -------------+--------------------------------------------------| 01000 |Автономна Республіка Крим | -------------+--------------------------------------------------| 05000 |Вінницька | -------------+--------------------------------------------------| 07000 |Волинська | -------------+--------------------------------------------------| 12000 |Дніпропетровська | -------------+--------------------------------------------------| 14000 |Донецька | -------------+--------------------------------------------------| 18000 |Житомирська | -------------+--------------------------------------------------| 21000 |Закарпатська | -------------+--------------------------------------------------| 23000 |Запорізька | -------------+--------------------------------------------------| 26000 |Івано-Франківська | -------------+--------------------------------------------------| 32000 |Київська | -------------+--------------------------------------------------| 35000 |Кіровоградська | -------------+--------------------------------------------------| 44000 |Луганська | -------------+--------------------------------------------------| 46000 |Львівська | -------------+--------------------------------------------------| 48000 |Миколаївська | -------------+--------------------------------------------------| 51000 |Одеська | -------------+--------------------------------------------------| 53000 |Полтавська | -------------+--------------------------------------------------| 56000 |Рівненська | -------------+--------------------------------------------------| 59000 |Сумська | -------------+--------------------------------------------------| 61000 |Тернопільська | -------------+--------------------------------------------------| 63000 |Харківська | -------------+--------------------------------------------------| 65000 |Херсонська | -------------+--------------------------------------------------| 68000 |Хмельницька | -------------+--------------------------------------------------| 71000 |Черкаська | -------------+--------------------------------------------------| 73000 |Чернівецька | -------------+--------------------------------------------------| 74000 |Чернігівська | -------------+--------------------------------------------------| 80000 |м. Київ | -------------+--------------------------------------------------| 85000 |м. Севастополь | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 1.4. Місце укладання/виконання договору
------------------------------------------------------------------ Код | Найменування місця укладання/виконання договору | -------------+--------------------------------------------------| 40100 |Неорганізований ринок | -------------+--------------------------------------------------| 40201 |Фондова біржа "ІННЕКС" | -------------+--------------------------------------------------| 40301 |Придніпровська фондова біржа | -------------+--------------------------------------------------| 40501 |Українська міжбанківська валютна біржа | -------------+--------------------------------------------------| 40601 |Київська міжнародна фондова біржа | -------------+--------------------------------------------------| 40701 |Українська фондова біржа | -------------+--------------------------------------------------| 40801 |Українська міжнародна фондова біржа | -------------+--------------------------------------------------| 40902 |Дочірнє підприємство "Фондова біржа "Перша фондова| |торговельна система" ("ПФТС") | -------------+--------------------------------------------------| 41002 |Дочірнє підприємство асоціації "Південноукраїнська| |торговельно-інформаційна система" - | |"Південь-Сервер" | -------------+--------------------------------------------------| 41103 |Продаж ОВДП | -------------+--------------------------------------------------| 41204 |Продаж цінних паперів, що належить державі | -------------+--------------------------------------------------| 41301 |Фондова біржа "Перспектива" | -------------+--------------------------------------------------| 41401 |Східно-Європейська фондова біржа | -------------+--------------------------------------------------| 41501 |Українська біржа | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 1.5. Види договорів
------------------------------------------------------------------ Код | Види | -------------+--------------------------------------------------| 10 |Договір купівлі/продажу (продаж) | -------------+--------------------------------------------------| 20 |Договір купівлі/продажу (купівля) | -------------+--------------------------------------------------| 30 |Договір купівлі/продажу (міна-продаж) | -------------+--------------------------------------------------| 40 |Договір купівлі/продажу (міна-купівля) | -------------+--------------------------------------------------| 50 |Договір купівлі-продажу/управління активами | |(продаж)* | -------------+--------------------------------------------------| 60 |Договір на брокерське обслуговування (комісія) | -------------+--------------------------------------------------| 70 |Договір на брокерське обслуговування (доручення) | -------------+--------------------------------------------------| 80 |Договір комісії (продаж) | -------------+--------------------------------------------------| 90 |Договір комісії (купівля) | -------------+--------------------------------------------------| 100 |Договір комісії (міна-продаж) | -------------+--------------------------------------------------| 110 |Договір комісії (міна-купівля) | -------------+--------------------------------------------------| 120 |Договір доручення (продаж) | -------------+--------------------------------------------------| 130 |Договір доручення (купівля) | -------------+--------------------------------------------------| 140 |Договір доручення (міна-продаж) | -------------+--------------------------------------------------| 150 |Договір доручення (міна-купівля) | -------------+--------------------------------------------------| 160 |Разове замовлення до договору на брокерське | |обслуговування (комісія/продаж) | -------------+--------------------------------------------------| 170 |Разове замовлення до договору на брокерське | |обслуговування (комісія/купівля) | -------------+--------------------------------------------------| 180 |Разове замовлення до договору на брокерське | |обслуговування (комісія/міна-продаж) | -------------+--------------------------------------------------| 190 |Разове замовлення до договору на брокерське | |обслуговування (комісія/міна-купівля) | -------------+--------------------------------------------------| 200 |Разове замовлення до договору на брокерське | |обслуговування (доручення/продаж) | -------------+--------------------------------------------------| 210 |Разове замовлення до договору на брокерське | |обслуговування (доручення/купівля) | -------------+--------------------------------------------------| 220 |Разове замовлення до договору на брокерське | |обслуговування (доручення/міна-продаж) | -------------+--------------------------------------------------| 230 |Разове замовлення до договору на брокерське | |обслуговування (доручення/міна-купівля) | -------------+--------------------------------------------------| 240 |Договір на виконання договору комісії (продаж) | | | -------------+--------------------------------------------------| 250 |Договір на виконання договору комісії (купівля) | | | -------------+--------------------------------------------------| 260 |Договір на виконання договору комісії | |(міна-продаж) | -------------+--------------------------------------------------| 270 |Договір на виконання договору комісії | |(міна-купівля) | -------------+--------------------------------------------------| 280 |Договір на виконання договору доручення | |(продаж) | -------------+--------------------------------------------------| 290 |Договір на виконання договору доручення | |(купівля) | -------------+--------------------------------------------------| 300 |Договір на виконання договору доручення | |(міна-продаж) | -------------+--------------------------------------------------| 310 |Договір на виконання договору доручення | |(міна-купівля) | -------------+--------------------------------------------------| 320 |Договір андеррайтингу | -------------+--------------------------------------------------| 330 |Договір на придбання цінних паперів | -------------+--------------------------------------------------| 340 |Договір про управління | -------------+--------------------------------------------------| 350 |Договір на виконання договору про управління | -------------+--------------------------------------------------| 360 |Договір на придбання цінних паперів, за яким | |відповідальність несе торговець цінними | |паперами | -------------+--------------------------------------------------| 370 |Договір купівлі-продажу/управління | |активами (купівля)* | -----------------------------------------------------------------
_______________

* Вид договору використовується для відображення договорів,
які укладають торговці цінними паперами при управлінні активами
інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній,
створених відповідно до Указу Президента від 19.02.94
N 55/94 ( 55/94 ) "Про інвестиційні фонди та інвестиційні
компанії".
Таблиця 1.6. Види діяльності торговців

цінними паперами
------------------------------------------------------------------ Код | Види | -------------+--------------------------------------------------| 10 |Брокерська діяльність | -------------+--------------------------------------------------| 20 |Дилерська діяльність | -------------+--------------------------------------------------| 30 |Андеррайтинг | -------------+--------------------------------------------------| 40 |Діяльність з управління цінними паперами | -------------+--------------------------------------------------| 50 |Діяльність з управління активами інвестиційних | |фондів та взаємних фондів інвестиційних | |компаній, створених відповідно до Указу | |Президента від 19.02.94 N 55/94 ( 55/94 ) | |"Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 1.7. Перелік та коди груп цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Код | Групи цінних паперів | -------------+--------------------------------------------------| 10 |Пайові цінні папери | -------------+--------------------------------------------------| 20 |Боргові цінні папери | -------------+--------------------------------------------------| 30 |Іпотечні цінні папери | -------------+--------------------------------------------------| 40 |Приватизаційні цінні папери | -------------+--------------------------------------------------| 50 |Похідні цінні папери | -------------+--------------------------------------------------| 60 |Товаророзпорядчі цінні папери | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 1.8. Перелік та коди видів цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Код | Вид цінних паперів | -------------+--------------------------------------------------| 010 |Акції | -------------+--------------------------------------------------| 020 |Облігації підприємств | -------------+--------------------------------------------------| 030 |Облігації внутрішньої державної позики України | -------------+--------------------------------------------------| 040 |Облігації зовнішньої державної позики України | -------------+--------------------------------------------------| 050 |Облігації місцевих позик | -------------+--------------------------------------------------| 060 |Інвестиційні сертифікати | -------------+--------------------------------------------------| 070 |Ощадні (депозитні) сертифікати | -------------+--------------------------------------------------| 080 |Похідні цінні папери (деривативи) | -------------+--------------------------------------------------| 100 |Іпотечні облігації | -------------+--------------------------------------------------| 110 |Іпотечні сертифікати | -------------+--------------------------------------------------| 120 |Сертифікати фонду операцій з нерухомістю | -------------+--------------------------------------------------| 130 |Казначейські зобов'язання України | -------------+--------------------------------------------------| 140 |Векселі | -------------+--------------------------------------------------| 150 |Заставні | -------------+--------------------------------------------------| 160 |Приватизаційні цінні папери | -------------+--------------------------------------------------| 170 |Товаророзпорядчі цінні папери | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 1.9. Тип та форма випуску цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Код | Тип та форма випуску цінних паперів | -------------+--------------------------------------------------| |Акції | -------------+--------------------------------------------------| 011 |Іменні прості | -------------+--------------------------------------------------| 012 |Іменні привілейовані | -------------+--------------------------------------------------| 013 |На пред'явника прості | -------------+--------------------------------------------------| 014 |На пред'явника привілейовані | -------------+--------------------------------------------------| |Облігації підприємств | -------------+--------------------------------------------------| 021 |На пред'явника процентні | -------------+--------------------------------------------------| 022 |На пред'явника безпроцентні | -------------+--------------------------------------------------| 023 |Іменні процентні | -------------+--------------------------------------------------| 024 |Іменні безпроцентні | -------------+--------------------------------------------------| 025 |Іменні відсоткові | -------------+--------------------------------------------------| 026 |Іменні цільові | -------------+--------------------------------------------------| 027 |Іменні дисконтні | -------------+--------------------------------------------------| 028 |На пред'явника відсоткові | -------------+--------------------------------------------------| 029 |На пред'явника цільові | -------------+--------------------------------------------------| 030 |На пред'явника дисконтні | -------------+--------------------------------------------------| |Облігації внутрішніх державних позик України | -------------+--------------------------------------------------| 031 |На пред'явника процентні | -------------+--------------------------------------------------| 032 |На пред'явника безпроцентні | -------------+--------------------------------------------------| 033 |Іменні | -------------+--------------------------------------------------| 034 |На пред'явника | -------------+--------------------------------------------------| 035 |Іменні цільові | -------------+--------------------------------------------------| 036 |На пред'явника цільові | -------------+--------------------------------------------------| |Облігації зовнішніх державних позик України | -------------+--------------------------------------------------| 041 |На пред'явника процентні | -------------+--------------------------------------------------| 042 |На пред'явника дисконтні | -------------+--------------------------------------------------| 043 |Іменні процентні | -------------+--------------------------------------------------| 044 |Іменні дисконтні | -------------+--------------------------------------------------| 045 |Іменні | -------------+--------------------------------------------------| 046 |На пред'явника | -------------+--------------------------------------------------| |Облігації місцевих позик | -------------+--------------------------------------------------| 051 |На пред'явника процентні | -------------+--------------------------------------------------| 052 |На пред'явника безпроцентні | -------------+--------------------------------------------------| 053 |Іменні відсоткові | -------------+--------------------------------------------------| 054 |Іменні дисконтні | -------------+--------------------------------------------------| 055 |На пред'явника відсоткові | -------------+--------------------------------------------------| 056 |На пред'явника дисконтні | -------------+--------------------------------------------------| |Інвестиційні сертифікати | -------------+--------------------------------------------------| 061 |Іменні | -------------+--------------------------------------------------| 062 |На пред'явника | -------------+--------------------------------------------------| |Ощадні (депозитні) сертифікати | -------------+--------------------------------------------------| 071 |Іменні | -------------+--------------------------------------------------| 072 |На пред'явника | -------------+--------------------------------------------------| |Похідні цінні папери (деривативи) | -------------+--------------------------------------------------| 081 |Опціони (на товари/послуги) іменні | -------------+--------------------------------------------------| 082 |Опціони (на цінні папери) іменні | -------------+--------------------------------------------------| 083 |Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) іменні | -------------+--------------------------------------------------| 084 |Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) іменні | -------------+--------------------------------------------------| 085 |Ф'ючерсні контракти (на індекси) іменні | -------------+--------------------------------------------------| 086 |Ф'ючерсні контракти (на валюту) іменні | -------------+--------------------------------------------------| 087 |Ф'ючерсні контракти (на процентну ставку) іменні | -------------+--------------------------------------------------| 088 |Опціони (на валюту) іменні | -------------+--------------------------------------------------| 089 |Опціони (на ф'ючерси) іменні | -------------+--------------------------------------------------| 090 |Опціони (на інший базовий актив) іменні | -------------+--------------------------------------------------| 091 |Ф'ючерсні контракти (на інший базовий актив) | |іменні | -------------+--------------------------------------------------| 092 |Опціони (на товари/послуги) на пред'явника | -------------+--------------------------------------------------| 093 |Опціони (на цінні папери) на пред'явника | -------------+--------------------------------------------------| 094 |Ф'ючерсні контракти (на товари/послуги) на | |пред'явника | -------------+--------------------------------------------------| 095 |Ф'ючерсні контракти (на цінні папери) на | |пред'явника | -------------+--------------------------------------------------| 096 |Ф'ючерсні контракти (на індекси) на пред'явника | -------------+--------------------------------------------------| 097 |Ф'ючерсні контракти (на валюту) на пред'явника | -------------+--------------------------------------------------| 098 |Ф'ючерсні контракти (на процентну ставку) | |на пред'явника | -------------+--------------------------------------------------| 099 |Опціони (на валюту) на пред'явника | -------------+--------------------------------------------------| 100 |Опціони (на ф'ючерси) на пред'явника | -------------+--------------------------------------------------| 001 |Опціони (на інший базовий актив) на пред'явника | -------------+--------------------------------------------------| 002 |Ф'ючерсні контракти (на інший базовий актив) | |на пред'явника | -------------+--------------------------------------------------| |Іпотечні облігації | -------------+--------------------------------------------------| 101 |Звичайні | -------------+--------------------------------------------------| 102 |Структуровані | -------------+--------------------------------------------------| |Іпотечні сертифікати | -------------+--------------------------------------------------| 111 |Із фіксованою дохідністю іменні | -------------+--------------------------------------------------| 112 |Участі іменні | -------------+--------------------------------------------------| 113 |Із фіксованою дохідністю на пред'явника | -------------+--------------------------------------------------| 114 |Участі на пред'явника | -------------+--------------------------------------------------| |Сертифікати фонду операцій з нерухомістю | -------------+--------------------------------------------------| 121 |Іменні | -------------+--------------------------------------------------| 122 |На пред'явника | -------------+--------------------------------------------------| |Казначейські зобов'язання України | -------------+--------------------------------------------------| 131 |Довгострокові іменні | -------------+--------------------------------------------------| 132 |Середньострокові іменні | -------------+--------------------------------------------------| 133 |Короткострокові іменні | -------------+--------------------------------------------------| 134 |Довгострокові на пред'явника | -------------+--------------------------------------------------| 135 |Середньострокові на пред'явника | -------------+--------------------------------------------------| 136 |Короткострокові на пред'явника | -------------+--------------------------------------------------| |Векселі | -------------+--------------------------------------------------| 141 |Прості | -------------+--------------------------------------------------| 142 |Переказні | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 1.10. Перелік та коди форм

існування цінних паперів
------------------------------------------------------------------ Код | Форма існування цінного папера | -------------+--------------------------------------------------| 1 |Документарна | -------------+--------------------------------------------------| 2 |Бездокументарна | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 1.11. Перелік та коди валют
------------------------------------------------------------------ Код | Види валют | -------------+--------------------------------------------------| AUD |Австралійський долар | -------------+--------------------------------------------------| MRO |Агвійя | -------------+--------------------------------------------------| AZM |Азербайджанський манат | -------------+--------------------------------------------------| DZD |Алжирський динар | -------------+--------------------------------------------------| ADP |Андоррська песета | -------------+--------------------------------------------------| ARS |Аргентинський песо | -------------+--------------------------------------------------| AWG |Арубський гульден | -------------+--------------------------------------------------| AFA |Афґані | -------------+--------------------------------------------------| BSD |Багамський долар | -------------+--------------------------------------------------| PAB |Бальбоа | -------------+--------------------------------------------------| BBD |Барбадоський долар | -------------+--------------------------------------------------| THB |Бат | -------------+--------------------------------------------------| BHD |Бахрейнський динар | -------------+--------------------------------------------------| BZD |Белізький долар | -------------+--------------------------------------------------| BEF |Бельгійський франк | -------------+--------------------------------------------------| BMD |Бермудський долар | -------------+--------------------------------------------------| BYR |Білоруський рубль | -------------+--------------------------------------------------| BGN |Болгарський лев | -------------+--------------------------------------------------| VEB |Болівар | -------------+--------------------------------------------------| BOB |Болівіано | -------------+--------------------------------------------------| BRL |Бразильський ріал | -------------+--------------------------------------------------| BND |Брунейський долар | -------------+--------------------------------------------------| BIF |Бурундійський франк | -------------+--------------------------------------------------| VUV |Вату | -------------+--------------------------------------------------| AMD |Вірменський драм | -------------+--------------------------------------------------| KRW |Вон | -------------+--------------------------------------------------| UAH |Гривня | -------------+--------------------------------------------------| PYG |Гуарані | -------------+--------------------------------------------------| HTG |Гурд | -------------+--------------------------------------------------| GYD |Ґайанський долар | -------------+--------------------------------------------------| GNF |Ґвінейський франк | -------------+--------------------------------------------------| GIP |Ґібралтарський фунт | -------------+--------------------------------------------------| GMD |Даласі | -------------+--------------------------------------------------| DKK |Датська крона | -------------+--------------------------------------------------| MKD |Денар | -------------+--------------------------------------------------| DJF |Джібутійський франк | -------------+--------------------------------------------------| AED |Дірхем ОАЕ | -------------+--------------------------------------------------| STD |Добра | -------------+--------------------------------------------------| HKD |Долар Гонконгу | -------------+--------------------------------------------------| ZWD |Долар Зімбабве | -------------+--------------------------------------------------| KYD |Долар Кайманових островів | -------------+--------------------------------------------------| SBD |Долар Соломонових островів | -------------+--------------------------------------------------| USD |Долар США | -------------+--------------------------------------------------| USN |Долар США (Наступного дня) | -------------+--------------------------------------------------| USS |Долар США (Цього дня)* | -------------+--------------------------------------------------| TTD |Долар Тринідаду і Тобаго | -------------+--------------------------------------------------| DOP |Домініканський песо | -------------+--------------------------------------------------| VND |Донг | -------------+--------------------------------------------------| GRD |Драхма | -------------+--------------------------------------------------| CVE |Ескудо Кабо-Верде | -------------+--------------------------------------------------| ETB |Ефіопський бір | -------------+--------------------------------------------------| EUR |Євро | -------------+--------------------------------------------------| XBB |Європейський валютний союз | -------------+--------------------------------------------------| XBA |Європейський союз композитивів | -------------+--------------------------------------------------| XBC |Європейський союз рахунку 9 | -------------+--------------------------------------------------| XBD |Європейський союз рахунку 17 | -------------+--------------------------------------------------| EGP |Єгипетський фунт | -------------+--------------------------------------------------| YER |Єменський ріал | -------------+--------------------------------------------------| JPY |Єна | -------------+--------------------------------------------------| PLN |Злотий | -------------+--------------------------------------------------| XFO |Золотий франк | -------------+--------------------------------------------------| XAU |Золото | -------------+--------------------------------------------------| INR |Індійська рупія | -------------+--------------------------------------------------| IQD |Іракський динар | -------------+--------------------------------------------------| IRR |Іранський ріал | -------------+--------------------------------------------------| IEP |Ірландський фунт | -------------+--------------------------------------------------| ISK |Ісландська крона | -------------+--------------------------------------------------| ESP |Іспанська песета | -------------+--------------------------------------------------| ITL |Італійська ліра | -------------+--------------------------------------------------| JOD |Йорданський динар | -------------+--------------------------------------------------| CAD |Канадський долар | -------------+--------------------------------------------------| QAR |Катарський ріал | -------------+--------------------------------------------------| AOA |Кванза | -------------+--------------------------------------------------| ZMK |Квача | -------------+--------------------------------------------------| MWK |Квача | -------------+--------------------------------------------------| GTQ |Кветзал | -------------+--------------------------------------------------| KES |Кенійський шилінг | -------------+--------------------------------------------------| PGK |Кіна | -------------+--------------------------------------------------| LAK |Кіп | -------------+--------------------------------------------------| CYP |Кіпрський фунт | -------------+--------------------------------------------------| XXX |Коди, призначені для контрактів, у яких | |відсутні посилання на валюти | -------------+--------------------------------------------------| COP |Колумбійський песо | -------------+--------------------------------------------------| KMF |Коморський франк | -------------+--------------------------------------------------| BAM |Конвертована марка | -------------+--------------------------------------------------| CDF |Конголезький франк | -------------+--------------------------------------------------| NIO |Кордоба Оро | -------------+--------------------------------------------------| CRC |Костариканський колон | -------------+--------------------------------------------------| EEK |Крона | -------------+--------------------------------------------------| CUP |Кубинський песо | -------------+--------------------------------------------------| KWD |Кувейтський динар | -------------+--------------------------------------------------| XOF |КФА франк ВСЕАО | -------------+--------------------------------------------------| XAF |КФА франк ВЕАС | -------------+--------------------------------------------------| XPF |КФП франк | -------------+--------------------------------------------------| MMK |К'ят | -------------+--------------------------------------------------| GEL |Ларі | -------------+--------------------------------------------------| LVL |Латвійський лат | -------------+--------------------------------------------------| BGL |Лев | -------------+--------------------------------------------------| ROL |Лей | -------------+--------------------------------------------------| ALL |Лек | -------------+--------------------------------------------------| HNL |Лемпіра | -------------+--------------------------------------------------| SLL |Леоне | -------------+--------------------------------------------------| LTL |Литовський літ | -------------+--------------------------------------------------| LRD |Ліберійський долар | -------------+--------------------------------------------------| LBP |Ліванський фунт | -------------+--------------------------------------------------| LYD |Лівійський динар | -------------+--------------------------------------------------| SZL |Ліланджені | -------------+--------------------------------------------------| LSL |Лоті | -------------+--------------------------------------------------| LUF |Люксембурзький франк | -------------+--------------------------------------------------| MUR |Маврикійська рупія | -------------+--------------------------------------------------| MGF |Малаґасійський франк | -------------+--------------------------------------------------| MYR |Малайзійський рінгіт | -------------+--------------------------------------------------| MTL |Мальтійська ліра | -------------+--------------------------------------------------| TMM |Манат | -------------+--------------------------------------------------| FIM |Марка | -------------+--------------------------------------------------| MAD |Марокканський дірхем | -------------+--------------------------------------------------| BOV |Мвдол | -------------+--------------------------------------------------| MXN |Мексиканський песо | -------------+--------------------------------------------------| MXV |Мексиканський Юнідад де Інверсіон (UDI) | -------------+--------------------------------------------------| MZM |Метікал | -------------+--------------------------------------------------| MDL |Молдовський лей | -------------+--------------------------------------------------| ERN |Накфа | -------------+--------------------------------------------------| NAD |Намібійський долар | -------------+--------------------------------------------------| NGN |Наїра | -------------+--------------------------------------------------| BTN |Нгултрум | -------------+--------------------------------------------------| NPR |Непальська рупія | -------------+--------------------------------------------------| NLG |Нідерландський гульден | -------------+--------------------------------------------------| ANG |Нідерландський Антильський Гульден | -------------+--------------------------------------------------| DEM |Німецька марка | -------------+--------------------------------------------------| ILS |Новий ізраїльський шекель | -------------+--------------------------------------------------| PEN |Новий сол | -------------+--------------------------------------------------| TWD |Новий тайваньський долар | -------------+--------------------------------------------------| NZD |Новозеландський долар | -------------+--------------------------------------------------| NOK |Норвезька крона | -------------+--------------------------------------------------| OMR |Оманський ріал | -------------+--------------------------------------------------| TOP |Паанґа | -------------+--------------------------------------------------| PKR |Пакистанська рупія | -------------+--------------------------------------------------| XPD |Паладій | -------------+--------------------------------------------------| MOP |Патака | -------------+--------------------------------------------------| GWP |Песо Ґвінеї-Бісау | -------------+--------------------------------------------------| KPW |Північно-корейський вон | -------------+--------------------------------------------------| XPT |Платина | -------------+--------------------------------------------------| PTE |Португальський ескудо | -------------+--------------------------------------------------| BWP |Пула | -------------+--------------------------------------------------| XTS |РЕЗЕРВНІ КОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ | -------------+--------------------------------------------------| ZAR |Ренд | -------------+--------------------------------------------------| KHR |Ріел | -------------+--------------------------------------------------| RUR |Російський рубль | -------------+--------------------------------------------------| RUB |Російський рубль | -------------+--------------------------------------------------| RWF |Руандійський франк | -------------+--------------------------------------------------| IDR |Рупія | -------------+--------------------------------------------------| LKR |Рупія Шрі-Ланки | -------------+--------------------------------------------------| MVR |Руфія | -------------+--------------------------------------------------| SVC |Сальвадорський колон | -------------+--------------------------------------------------| SAR |Саудівський ріал | -------------+--------------------------------------------------| XDR |СДР (Спеціальні права запозичення) | -------------+--------------------------------------------------| GHC |Седі | -------------+--------------------------------------------------| SCR |Сейшельська рупія | -------------+--------------------------------------------------| SGD |Синґапурський долар | -------------+--------------------------------------------------| SYP |Сирійський фунт | -------------+--------------------------------------------------| SKK |Словацька крона | -------------+--------------------------------------------------| KGS |Сом | -------------+--------------------------------------------------| SOS |Сомалійський шилінг | -------------+--------------------------------------------------| TJS |Сомоні | -------------+--------------------------------------------------| XAG |Срібло | -------------+--------------------------------------------------| SDD |Суданський динар | -------------+--------------------------------------------------| SRG |Сурінамський гульден | -------------+--------------------------------------------------| XCD |Східнокарибський долар | -------------+--------------------------------------------------| BDT |Така | -------------+--------------------------------------------------| WST |Тала | -------------+--------------------------------------------------| TZS |Танзанійський шилінг | -------------+--------------------------------------------------| KZT |Тенге | -------------+--------------------------------------------------| TPE |Тіморський ескудо | -------------+--------------------------------------------------| SIT |Толар | -------------+--------------------------------------------------| MNT |Тугрик | -------------+--------------------------------------------------| TND |Туніський динар | -------------+--------------------------------------------------| TRL |Турецька ліра | -------------+--------------------------------------------------| UGX |Уґандійський шилінг | -------------+--------------------------------------------------| UZS |Узбецький сум | -------------+--------------------------------------------------| UYU |Уруґвайський песо | -------------+--------------------------------------------------| FJD |Фіджійський долар | -------------+--------------------------------------------------| PHP |Філіппінський песо | -------------+--------------------------------------------------| HUF |Форинт | -------------+--------------------------------------------------| FRF |Французький франк | -------------+--------------------------------------------------| SHP |Фунт Святої Єлени | -------------+--------------------------------------------------| GBP |Фунт стерлінгів | -------------+--------------------------------------------------| FKP |Фунт Фолклендських островів | -------------+--------------------------------------------------| HRK |Хорватська куна | -------------+--------------------------------------------------| CZK |Чеська крона | -------------+--------------------------------------------------| CLP |Чілійський песо | -------------+--------------------------------------------------| SEK |Шведська крона | -------------+--------------------------------------------------| CHF |Швейцарський франк | -------------+--------------------------------------------------| ATS |Шилінг | -------------+--------------------------------------------------| CNY |Юань Женьміньбі | -------------+--------------------------------------------------| YUM |Югославський динар | -------------+--------------------------------------------------| CLF |Юнідадес де фоменто | -------------+--------------------------------------------------| JMD |Ямайський долар | -------------+--------------------------------------------------| XFU |UIC-франк | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 1.12. Перелік осіб, що обліковують

перехід прав власності
------------------------------------------------------------------ Код | Перелік осіб | -------------+--------------------------------------------------| 10 |Реєстратор | -------------+--------------------------------------------------| 20 |Емітент, що має ліцензію на здійснення | |діяльності з ведення власного реєстру | |власників іменних цінних паперів | -------------+--------------------------------------------------| 30 |Зберігач активів інституту спільного інвестування | -------------+--------------------------------------------------| 40 |Компанія з управління активами корпоративного | |інвестиційного фонду відкритого типу | -------------+--------------------------------------------------| 50 |Зберігач цінних паперів | -------------+--------------------------------------------------| 60 |Депозитарій цінних паперів | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 1.13. Вид фінансового інструмента
------------------------------------------------------------------ Код | Вид фінансового інструмента | -------------+--------------------------------------------------| 10 |Грошові кошти, не обмежені для використання | -------------+--------------------------------------------------| 20 |Еквіваленти грошових коштів | -------------+--------------------------------------------------| 30 |Дебіторська заборгованість, не призначена для | |перепродажу | -------------+--------------------------------------------------| 40 |Фінансові інвестиції, що утримуються до погашення | -------------+--------------------------------------------------| 50 |Фінансові активи, призначені для перепродажу | -------------+--------------------------------------------------| 60 |Фінансові зобов'язання, призначені для | |перепродажу | -------------+--------------------------------------------------| 70 |Строкові контракти (ф'ючерси) | -------------+--------------------------------------------------| 80 |Курсові опціони | -------------+--------------------------------------------------| 90 |Відсоткові опціони | -------------+--------------------------------------------------| 100 |Відсоткові строкові контракти (форварди) | -------------+--------------------------------------------------| 110 |Відсоткові свопи | -------------+--------------------------------------------------| 120 |Курсові свопи | -------------+--------------------------------------------------| 130 |Індексні свопи | -------------+--------------------------------------------------| 140 |Інше | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 1.14. Вид події
------------------------------------------------------------------ Код | Вид події | -------------+--------------------------------------------------| 10 |Зарахування за договором | -------------+--------------------------------------------------| 20 |Списання за договором | -------------+--------------------------------------------------| 30 |Зарахування за не договірними операціями | -------------+--------------------------------------------------| 40 |Списання за не договірними операціями | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 1.15. Країни світу та території
------------------------------------------------------------------ Код країни | Назва країни світу або території | світу або | | території | | -------------+--------------------------------------------------| AUT |Австрія | -------------+--------------------------------------------------| AUS |Австралія | -------------+--------------------------------------------------| AZE |Азербайджан | -------------+--------------------------------------------------| ALB |Албанія | -------------+--------------------------------------------------| ALA |Аландськи острови | -------------+--------------------------------------------------| ALB |Албанія | -------------+--------------------------------------------------| DZA |Алжир | -------------+--------------------------------------------------| ASM |Американське Східне Самоа | -------------+--------------------------------------------------| ALA |Анплья | -------------+--------------------------------------------------| AGO |Ангола | -------------+--------------------------------------------------| AND |Андорра | -------------+--------------------------------------------------| ATA |Антарктида | -------------+--------------------------------------------------| ATG |Антигуа і Барбуда | -------------+--------------------------------------------------| ANT |Антильські острови (Нідерландські) | -------------+--------------------------------------------------| MAC |Аоминь (Макао) | -------------+--------------------------------------------------| ARG |Аргентина | -------------+--------------------------------------------------| ABW |Аруба | -------------+--------------------------------------------------| AFG |Афганістан | -------------+--------------------------------------------------| BHS |Багамські острови | -------------+--------------------------------------------------| BGD |Бангладеш | -------------+--------------------------------------------------| BRB |Барбадос | -------------+--------------------------------------------------| BHR |Бахрейн | -------------+--------------------------------------------------| BLZ |Беліз | -------------+--------------------------------------------------| BEL |Бельгія | -------------+--------------------------------------------------| BEN |Бенін | -------------+--------------------------------------------------| BMU |Бермудські острови | -------------+--------------------------------------------------| BLR |Білорусь | -------------+--------------------------------------------------| BGR |Болгарія | -------------+--------------------------------------------------| BOL |Болівія | -------------+--------------------------------------------------| BIH |Боснія і Герцеговина | -------------+--------------------------------------------------| BWA |Ботсвана | -------------+--------------------------------------------------| BRA |Бразилія | -------------+--------------------------------------------------| IOT |Британська Територія в Індійському океані | -------------+--------------------------------------------------| BRN |Бруней Даруссалам | -------------+--------------------------------------------------| BFA |Буркіна-Фасо | -------------+--------------------------------------------------| BDI |Бурунді | -------------+--------------------------------------------------| BTN |Бутан | -------------+--------------------------------------------------| VNM |В'єтнам | -------------+--------------------------------------------------| VUT |Вануату | -------------+--------------------------------------------------| VAT |Ватикан | -------------+--------------------------------------------------| GBR |Великобританія | -------------+--------------------------------------------------| VEN |Венесуела | -------------+--------------------------------------------------| VIR |Віргінські острови (США) | -------------+--------------------------------------------------| VGB |Віргінські острови (Британія) | -------------+--------------------------------------------------| ARM |Вірменія | -------------+--------------------------------------------------| GAB |Габон | -------------+--------------------------------------------------| GAS |Газа Сектор (Палестина) | -------------+--------------------------------------------------| HTI |Гаіті | -------------+--------------------------------------------------| GUY |Гайана | -------------+--------------------------------------------------| GMB |Гамбія | -------------+--------------------------------------------------| GHA |Гана | -------------+--------------------------------------------------| GLP |Гваделупа (Франція) | -------------+--------------------------------------------------| GTM |Гватемала | -------------+--------------------------------------------------| GUF |Гвіана (Франція) | -------------+--------------------------------------------------| GIN |Гвінея | -------------+--------------------------------------------------| GNB |Гвінея-Бісау | -------------+--------------------------------------------------| GIB |Гібралтар (Британія) | -------------+--------------------------------------------------| GGY |Гернсі | -------------+--------------------------------------------------| HND |Гондурас | -------------+--------------------------------------------------| HKG |Гонконг (Сянган) | -------------+--------------------------------------------------| GRD |Гренада | -------------+--------------------------------------------------| GRL |Гренландія | -------------+--------------------------------------------------| GRC |Греція | -------------+--------------------------------------------------| GEO |Грузія | -------------+--------------------------------------------------| GUM |Гуам (США) | -------------+--------------------------------------------------| DNK |Данія | -------------+--------------------------------------------------| DJI |Джибуті | -------------+--------------------------------------------------| JEY |Джерсі | -------------+--------------------------------------------------| JTN |Джонстон острови | -------------+--------------------------------------------------| DMA |Домініка | -------------+--------------------------------------------------| DOM |Домініканська Республіка | -------------+--------------------------------------------------| ECU |Еквадор | -------------+--------------------------------------------------| GNQ |Екваторіальна Гвінея | -------------+--------------------------------------------------| ERI |Еритрея | -------------+--------------------------------------------------| EST |Естонія | -------------+--------------------------------------------------| ETH |Ефіопія | -------------+--------------------------------------------------| EGY |Єгипет | -------------+--------------------------------------------------| ZAR |Заїр | -------------+--------------------------------------------------| ZMB |Замбія | -------------+--------------------------------------------------| ESH |Західна Сахара | -------------+--------------------------------------------------| WSM |Західне Самоа | -------------+--------------------------------------------------| ZWE |Зімбабве | -------------+--------------------------------------------------| ISR |Ізраїль | -------------+--------------------------------------------------| IND |Індія | -------------+--------------------------------------------------| IDN |Індонезія | -------------+--------------------------------------------------| ZZZ |Інші | -------------+--------------------------------------------------| IRQ |Ірак | -------------+--------------------------------------------------| IRN |Іран | -------------+--------------------------------------------------| IRL |Ірландія | -------------+--------------------------------------------------| ISL |Ісландія | -------------+--------------------------------------------------| ESP |Іспанія | -------------+--------------------------------------------------| ITA |Італія | -------------+--------------------------------------------------| YEM |Ємен | -------------+--------------------------------------------------| JOR |Йорданія | -------------+--------------------------------------------------| CPV |Кабо-Верде | -------------+--------------------------------------------------| KAZ |Казахстан | -------------+--------------------------------------------------| CYM |Кайманові острови (Британія) | -------------+--------------------------------------------------| KHM |Камбоджа | -------------+--------------------------------------------------| CMR |Камерун | -------------+--------------------------------------------------| CAN |Канада | -------------+--------------------------------------------------| QAT |Катар | -------------+--------------------------------------------------| KEN |Кенія | -------------+--------------------------------------------------| KGZ |Киргизстан | -------------+--------------------------------------------------| CHN |Китай | -------------+--------------------------------------------------| CYP |Кіпр | -------------+--------------------------------------------------| KIR |Кірібаті | -------------+--------------------------------------------------| PRK |КНДР | -------------+--------------------------------------------------| CCK |Кокосові острови | -------------+--------------------------------------------------| COL |Колумбія | -------------+--------------------------------------------------| COM |Коморські острови | -------------+--------------------------------------------------| COG |Конго | -------------+--------------------------------------------------| CRI |Коста-Рика | -------------+--------------------------------------------------| CIV |Кот-д'Івуар | -------------+--------------------------------------------------| CUB |Куба | -------------+--------------------------------------------------| KWT |Кувейт | -------------+--------------------------------------------------| LAO |Лаос | -------------+--------------------------------------------------| LVA |Латвія | -------------+--------------------------------------------------| LSO |Лесото | -------------+--------------------------------------------------| LTU |Литва | -------------+--------------------------------------------------| LBR |Ліберія | -------------+--------------------------------------------------| LBN |Ліван | -------------+--------------------------------------------------| LBY |Лівія | -------------+--------------------------------------------------| LIE |Ліхтенштейн | -------------+--------------------------------------------------| LUX |Люксембург | -------------+--------------------------------------------------| MMR |М'янма | -------------+--------------------------------------------------| MUS |Маврикій | -------------+--------------------------------------------------| MRT |Мавританія | -------------+--------------------------------------------------| MDG |Мадагаскар | -------------+--------------------------------------------------| MYT |Майотта | -------------+--------------------------------------------------| MAC |Макао | -------------+--------------------------------------------------| MKD |Македонія | -------------+--------------------------------------------------| MWI |Малаві | -------------+--------------------------------------------------| MYS |Малайзія | -------------+--------------------------------------------------| MLI |Малі | -------------+--------------------------------------------------| UMI |Малі Тихоокеанські острови | -------------+--------------------------------------------------| MDV |Мальдіви | -------------+--------------------------------------------------| MLT |Мальта | -------------+--------------------------------------------------| MNP |Маріанські острови | -------------+--------------------------------------------------| MAR |Марокко | -------------+--------------------------------------------------| MTQ |Мартініка (Франція) | -------------+--------------------------------------------------| MHL |Маршаллови острови | -------------+--------------------------------------------------| MEX |Мексика | -------------+--------------------------------------------------| MID |Мідувейські острови | -------------+--------------------------------------------------| FSM |Мікронезія | -------------+--------------------------------------------------| MOZ |Мозамбік | -------------+--------------------------------------------------| MDA |Молдова | -------------+--------------------------------------------------| MCO |Монако | -------------+--------------------------------------------------| MNG |Монголія | -------------+--------------------------------------------------| MSR |Монтсеррат (Британія) | -------------+--------------------------------------------------| NAM |Намібія | -------------+--------------------------------------------------| NRU |Науру | -------------+--------------------------------------------------| NPL |Непал | -------------+--------------------------------------------------| NER |Нігер | -------------+--------------------------------------------------| NGA |Нігерія | -------------+--------------------------------------------------| NLD |Нідерланди | -------------+--------------------------------------------------| ANT |Антильські остови (Нідерландські) | -------------+--------------------------------------------------| NIC |Нікарагуа | -------------+--------------------------------------------------| DEU |Німеччина | -------------+--------------------------------------------------| NIU |Ніуе острови | -------------+--------------------------------------------------| NZL |Нова Зеландія | -------------+--------------------------------------------------| NCL |Нова Каледонія | -------------+--------------------------------------------------| NOR |Норвегія | -------------+--------------------------------------------------| CHI |Нормандські острови | -------------+--------------------------------------------------| NFK |Норфолк | -------------+--------------------------------------------------| ARE |Об'єднані Арабські Емірати | -------------+--------------------------------------------------| OMN |Оман | -------------+--------------------------------------------------| SJM |Острів Свальбарда і Я | -------------+--------------------------------------------------| BVT |Острів Бувет | -------------+--------------------------------------------------| IMY |Острів Мен | -------------+--------------------------------------------------| CXR |Острів Різдва | -------------+--------------------------------------------------| SHN |Острів Святої Єлени | -------------+--------------------------------------------------| WAK |Острів Уейк | -------------+--------------------------------------------------| COK |Острови Кука | -------------+--------------------------------------------------| PAK |Пакистан | -------------+--------------------------------------------------| PLW |Палау острови (США) | -------------+--------------------------------------------------| PSE |Палестинська територія | -------------+--------------------------------------------------| PAN |Панама | -------------+--------------------------------------------------| PNG |Папуа-Нова Гвінея | -------------+--------------------------------------------------| PRY |Парагвай | -------------+--------------------------------------------------| PER |Перу | -------------+--------------------------------------------------| SGS |Південна Джорджія та Південні Сандвічеві острови | -------------+--------------------------------------------------| KOR |Південна Корея | -------------+--------------------------------------------------| ZAF |Південно - Африканська Республіка | -------------+--------------------------------------------------| MNP |Північні Маріанські острови | -------------+--------------------------------------------------| PCN |Піткерн (Британія) | -------------+--------------------------------------------------| POL |Польща | -------------+--------------------------------------------------| PRT |Португалія | -------------+--------------------------------------------------| PRI |Пуерто-Рико (США) | -------------+--------------------------------------------------| REU |Реюньйон (Франція) | -------------+--------------------------------------------------| RUS |Росія | -------------+--------------------------------------------------| RWA |Руанда | -------------+--------------------------------------------------| ROM |Румунія | -------------+--------------------------------------------------| SLV |Сальвадор | -------------+--------------------------------------------------| SMR |Сан-Марино | -------------+--------------------------------------------------| STP |Сан-Томе і Принсіпі | -------------+--------------------------------------------------| SAU |Саудівська Аравія | -------------+--------------------------------------------------| SWZ |Свазіленд | -------------+--------------------------------------------------| SYC |Сейшельські острови | -------------+--------------------------------------------------| SPM |Сен-П'єр і Мікелон | -------------+--------------------------------------------------| SEN |Сенегал | -------------+--------------------------------------------------| VCT |С.-Вінсент і Гренадини | -------------+--------------------------------------------------| KNA |Сент-Кітс і Невіс | -------------+--------------------------------------------------| LCA |Сент-Люсія | -------------+--------------------------------------------------| SRB |Сербія | -------------+--------------------------------------------------| SGP |Сингапур | -------------+--------------------------------------------------| SYR |Сирія | -------------+--------------------------------------------------| SVK |Словаччина | -------------+--------------------------------------------------| SVN |Словенія | -------------+--------------------------------------------------| SLB |Соломонові острови | -------------+--------------------------------------------------| SOM |Сомалі | -------------+--------------------------------------------------| USA |Сполучені Штати Америки | -------------+--------------------------------------------------| SDN |Судан | -------------+--------------------------------------------------| SUR |Суринам | -------------+--------------------------------------------------| TMP |Східний Тимор | -------------+--------------------------------------------------| SLE |Сьєрра-Леоне | -------------+--------------------------------------------------| TJK |Таджикистан | -------------+--------------------------------------------------| THA |Таїланд | -------------+--------------------------------------------------| TWN |Тайвань (Китай) | -------------+--------------------------------------------------| TZA |Танзанія | -------------+--------------------------------------------------| TCA |Теркс і Кайкос острови | -------------+--------------------------------------------------| TLS |Тімор-Лешті | -------------+--------------------------------------------------| TGO |Того | -------------+--------------------------------------------------| TKL |Токелау | -------------+--------------------------------------------------| TON |Тонга | -------------+--------------------------------------------------| TTO |Тринідад і Тобаго | -------------+--------------------------------------------------| TUV |Тувалу | -------------+--------------------------------------------------| TUN |Туніс | -------------+--------------------------------------------------| TUR |Туреччина | -------------+--------------------------------------------------| TKM |Туркменистан | -------------+--------------------------------------------------| UGA |Уганда | -------------+--------------------------------------------------| HUN |Угорщина | -------------+--------------------------------------------------| UZB |Узбекистан | -------------+--------------------------------------------------| UKR |Україна | -------------+--------------------------------------------------| WLF |Уолліс і Футуна | -------------+--------------------------------------------------| URY |Уругвай | -------------+--------------------------------------------------| FRO |Фарерські острови | -------------+--------------------------------------------------| FJI |Фіджі | -------------+--------------------------------------------------| PHL |Філіппіни | -------------+--------------------------------------------------| FIN |Фінляндія | -------------+--------------------------------------------------| FLK |Фолклендські острови | -------------+--------------------------------------------------| ATF |Французька Південна територія | -------------+--------------------------------------------------| FRA |Франція | -------------+--------------------------------------------------| PYF |Французька Полінезія | -------------+--------------------------------------------------| HMD |Херд і Макдональд | -------------+--------------------------------------------------| HRV |Хорватія | -------------+--------------------------------------------------| CAF |Центрально - Африканська Республіка | -------------+--------------------------------------------------| TCD |Чад | -------------+--------------------------------------------------| CSK |Чехія | -------------+--------------------------------------------------| CHL |Чилі | -------------+--------------------------------------------------| MNE |Чорногорія | -------------+--------------------------------------------------| CHE |Швейцарія | -------------+--------------------------------------------------| SWE |Швеція | -------------+--------------------------------------------------| LKA |Шриу-Ланка | -------------+--------------------------------------------------| YUG |Югославія (Сербія, Чорногорія) | -------------+--------------------------------------------------| JAM |Ямайка | -------------+--------------------------------------------------| JPN |Японія | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: