open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 січня 2012 р. № 105
Київ

Деякі питання виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 “Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 16, ст. 762, № 53, ст. 1781; 2011 р., № 32, ст. 1347) зміни, що додаються.

2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості затвердити у тримісячний строк у встановленому порядку титули будов на об’єкти, зазначені у підпунктах 1, 3 і 4 пункту 3 додатка 2 до Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки.

3. Міністерствам, іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади разом з Міністерством фінансів під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачити кошти на проведення санації будівель бюджетних установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2012 р. № 105

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243

1. У постанові:

1) у пунктах 2 і 4 слова “Міністерству економіки” замінити словами “Міністерству економічного розвитку і торгівлі”;

2) у тексті постанови слова “Національне агентство з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів” у всіх відмінках замінити словами “Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження” у відповідному відмінку.

2. У Державній цільовій економічній програмі енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженій зазначеною постановою:

1) у розділі “Завдання і заходи”:

після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:

“- проведення санації об’єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів;”.

У зв’язку з цим абзац восьмий - тридцять шостий вважати відповідно абзацами дев’ятим - тридцять сьомим;

абзаци дев’ятий - дванадцятий замінити абзацами такого змісту:

“- проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізації проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики;

- проведення модернізації газотранспортної системи, устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей;”.

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - тридцять сьомий вважати відповідно абзацами одинадцятим - тридцять п’ятим;

2) у розділі “Очікувані результати, ефективність Програми”:

абзац вісімнадцятий викласти у такій редакції:

“забезпечити зменшення на 25 відсотків споживання імпортованого природного газу;”;

3) розділ “Обсяги та джерела фінансування” викласти у такій редакції:

“Обсяги та джерела фінансування

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 341,59 млрд. гривень, у тому числі 7,58 млрд. - за рахунок державного бюджету, 15 млрд. - за рахунок місцевих бюджетів, 319,01 млрд. гривень - за рахунок інших джерел.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів.”;

4) у додатках до Програми:

пункт 7 додатка 1 викласти у такій редакції:

“7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,
млрд. гривень

У тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Державний бюджет

7,58

0,6

0,91

0,83

1,62

1,77

1,85

Місцеві бюджети

15

1,8

2

2,3

2,65

2,95

3,3

Інші джерела

319,01

6,78

27,94

40,56

62,5

85,61

95,62

Усього


341,59

9,18

30,85

43,69

66,77

90,33

100,77”;

додатки 2 і 3 викласти у редакції, що додається.Додаток 2
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2012 р. № 105)

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Відповідальний за виконання

Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші)

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

кількість розроблених технічних завдань до стандартів

25

25

 

 

 

 

 

1) розроблення технічних завдань до стандартів у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефективності

державний бюджет

1

1

 

 

 

 

 

кількість розроблених стандартів

175

5

30

35

35

35

35

2) розроблення стандартів у сфері:

- " -

- " -

17,9

0,5

2,9

6,6

2,7

2,6

2,6

130

5

25

25

25

25

25

енергоефективності

 

 

13,547

0,5

2,247

5

2

1,9

1,9

45

 

5

10

10

10

10

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

 

 

4,353

 

0,653

1,6

0,7

0,7

0,7

кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

4

 

4

 

 

 

 

3) адаптація національного законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива до законодавства Європейського Союзу

- " -

- " -

0,6

 

0,6

 

 

 

 

Разом за завданням 1

 

 

- " -

19,5

1,5

3,5

6,6

2,7

2,6

2,6

2. Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

9,69

 

0,62

1,17

2,38

4,83

9,69

1) оновлення, модернізація енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

інші джерела

5500

 

500

800

1100

1400

1700

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/кількість будівель

0,47/ 1975

0,04/ 1249

0,47/ 726

 

 

 

 

2) проведення санації будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації, зокрема:

Держенергоефективності

державний бюджет

198

138

60

 

 

 

 

0,02/ 103

51

0,02/ 52

 

 

 

 

Мінагрополітики

 

 

7,83

5,2

2,63

 

 

 

 

0,03/ 203

0,01/ 102

0,03/ 101

 

 

 

 

МОНмолодьспорту

 

 

16,36

11,2

5,16

 

 

 

 

0,01/ 26

13

0,01/ 13

 

 

 

 

ДСА

 

 

2,14

1,5

0,64

 

 

 

 

0,01/ 15

7

0,01/ 8

 

 

 

 

Пенсійного фонду України

 

 

1,21

0,9

0,31

 

 

 

 

0,01/ 83

41

0,01/ 42

 

 

 

 

Національної академії аграрних наук

 

 

7,16

5,1

2,06

 

 

 

 

0,15/ 502

0,02/ 427

0,15/ 75

 

 

 

 

Міноборони

 

 

65,8

45,3

20,5

 

 

 

 

0,01/ 79

39

0,01/ 40

 

 

 

 

МНС

 

 

6,19

4,2

1,99

 

 

 

 

0,01/ 21

10

0,01/ 11

 

 

 

 

системи органів прокуратури (Генеральної прокуратури України)

 

 

1,71

1,1

0,61

 

 

 

 

0,02/ 65

54

0,02/ 11

 

 

 

 

ДПтС

 

 

9,24

6,5

2,74

 

 

 

 

0,01/ 38

30

0,01/ 8

 

 

 

 

Держмитслужби

 

 

5,14

3,6

1,54

 

 

 

 

0,01/ 33

16

0,01/ 17

 

 

 

 

Мінсоцполітики

 

 

2,6

1,8

0,8

 

 

 

 

0,03/ 11

5

6

 

 

 

 

Мінкультури

 

 

0,85

0,6

0,25

 

 

 

 

0,03/ 148

73

0,03/ 75

 

 

 

 

МОЗ

 

 

12,93

9,2

3,73

 

 

 

 

0,01/ 84

42

0,01/ 42

 

 

 

 

Мінінфраструктури

 

 

6,77

4,6

2,17

 

 

 

 

0,01/ 43

21

0,01/ 22

 

 

 

 

Мінфіну

 

 

3,39

2,3

1,09

 

 

 

 

0,01/ 11

5

0,01/ 6

 

 

 

 

Мін'юсту

 

 

0,72

0,5

0,22

 

 

 

 

0,01/ 40

20

0,01/ 20

 

 

 

 

ДПС

 

 

3,09

2,1

0,99

 

 

 

 

0,02/ 75

37

0,02/ 38

 

 

 

 

Національної академії наук

 

 

5,91

4

1,91

 

 

 

 

0,02/ 113

56

0,02/ 57

 

 

 

 

Держводагентства

 

 

7,59

6

1,59

 

 

 

 

0,02/ 131

65

0,02/ 66

 

 

 

 

МВС

 

 

10,64

7,2

3,44

 

 

 

 

0,04/ 125

0,01/ 120

0,04/ 5

 

 

 

 

Держветфітослужби

 

 

17,8

12,9

4,9

 

 

 

 

0,01/ 14

9

0,01/ 5

 

 

 

 

Держстату

 

 

1,56

1,1

0,46

 

 

 

 

0,02/ 11

5

0,02/ 6

 

 

 

 

Національної академії медичних наук

 

 

0,94

0,7

0,24

 

 

 

 

0,01/ 1

0,01/ 1

 

 

 

 

 

НКРЕ

 

 

0,43

0,4

0,03

 

 

 

 

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість будівель

0,6/ 600

 

0,03/ 60

0,075/ 90

0,15/ 120

0,3/ 140

0,6/ 190

3) проведення санації об'єктів соціальної сфери та житлових будинків, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

7422

890,7

989,6

1138

1311,2

1459,7

1632,8

інші джерела

62741,7

1439,7

2721,3

6009,1

12268,4

19016,5

21286,7

 

Разом

 

 

70163,7

2330,4

3710,9

7147,1

13579,6

20476,2

22919,5

 

- " -

0,038/ 45

 

 

0,038/ 45

 

 

 

4) проведення санації об'єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

Держенергоефективності

державний бюджет

30

 

 

30

 

 

 

 

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

17,24

 

1,1

 

4,3

8,6

17,24

5) впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності у сфері теплової енергетики

Держенергоефективності

державний бюджет

2172,3

 

30

9,4

702,5

704,4

726

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

4312

517,4

574,9

661,2

761,8

848

948,7

інші джерела

47241,9

1818

2703,3

4915

9086,3

13579,4

15139,9

 

Разом

 

 

53726,2

2335,4

3308,2

5585,6

10550,6

15131,8

16814,6

 

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

5,6

0,02

0,16

 

1,42

3,19

5,6

6) впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та у бюджетних установах

Держенергоефективності

державний бюджет

2103,9

210,5

293,5

7,4

523,8

525,8

542,9

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

3226,9

387,2

430,3

494,8

570,1

634,6

709,9

інші джерела

40956,3

1655,5

2533,9

4375,9

7893,4

11585,2

12912,4

 

Разом

 

 

46287,1

2253,2

3257,7

4878,1

8987,3

12745,6

14165,2

 

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*/ кількість котлів

7,89/ 1793

0,08/ 356

0,51/ 461

 

1,95/ 1119

3,94/ 1609

7,89/ 1793

7) проведення модернізації об'єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень, що обслуговують об'єкти соціальної сфери, на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефективності

державний бюджет

1593,5

 

128,1

 

378,7

519,5

567,2

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

місцевий бюджет

39,1

4,7

5,2

6

6,9

7,7

8,6

інші джерела

534,4

20,9

30,9

55,8

102,7

153,2

170,9

 

Разом

 

 

2167

25,6

164,2

61,8

488,3

680,4

746,7

 

обсяг заміщення та зменшення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

3,51

 

 

3,51

 

 

 

8) проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізація проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики, у тому числі в:

Держенергоефективності Мінрегіон

державний бюджет

416,0071

 

 

416,0071

 

 

 

0,06

 

 

0,06

 

 

 

Автономній Республіці Крим

 

 

12,2326

 

 

12,2326

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областях:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,01

 

 

0,01

 

 

 

Вінницькій

 

 

8,0736

 

 

8,0736

 

 

 

0,04

 

 

0,04

 

 

 

Волинській

 

 

7,5475

 

 

7,5475

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

Дніпропетровській

 

 

48,5671

 

 

48,5671

 

 

 

0,52

 

 

0,52

 

 

 

Донецькій

 

 

43,3496

 

 

43,3496

 

 

 

0,45

 

 

0,45

 

 

 

Житомирській

 

 

7,3533

 

 

7,3533

 

 

 

0,02

 

 

0,02

 

 

 

Закарпатській

 

 

2,0482

 

 

2, 0482

 

 

 

0,03

 

 

0,03

 

 

 

Запорізькій

 

 

21,7844

 

 

21,7844

 

 

 

0,02

 

 

0,02

 

 

 

Івано-Франківській

 

 

6,0129

 

 

6,0129

 

 

 

0,04

 

 

0,04

 

 

 

Київській

 

 

14,976

 

 

14,976

 

 

 

0,01

 

 

0,01

 

 

 

Кіровоградській

 

 

4,3907

 

 

4,3907

 

 

 

0,45

 

 

0,45

 

 

 

Луганській

 

 

21,1455

 

 

21,1455

 

 

 

0,07

 

 

0,07

 

 

 

Львівській

 

 

16,2099

 

 

16,2099

 

 

 

0,01

 

 

0,01

 

 

 

Миколаївській

 

 

8,3555

 

 

8,3555

 

 

 

0,03

 

 

0,03

 

 

 

Одеській

 

 

16,6671

 

 

16,6671

 

 

 

0,02

 

 

0,02

 

 

 

Полтавській

 

 

20,5881

 

 

20,5881

 

 

 

0,04

 

 

0,04

 

 

 

Рівненській

 

 

8,844

 

 

8,844

 

 

 

0,08

 

 

0,08

 

 

 

Сумській

 

 

8,581

 

 

8,581

 

 

 

0,01

 

 

0,01

 

 

 

Тернопільській

 

 

3,8771

 

 

3,8771

 

 

 

0,07

 

 

0,07

 

 

 

Харківській

 

 

41,422

 

 

41,422

 

 

 

0,08

 

 

0,08

 

 

 

Херсонській

 

 

3,9773

 

 

3,9773

 

 

 

0,01

 

 

0,01

 

 

 

Хмельницькій

 

 

8,7877

 

 

8,7877

 

 

 

0,02

 

 

0,02

 

 

 

Черкаській

 

 

9,6145

 

 

9,6145

 

 

 

0,01

 

 

0,01

 

 

 

Чернівецькій

 

 

2,5117

 

 

2,5117

 

 

 

0,02

 

 

0,02

 

 

 

Чернігівській

 

 

8,0111

 

 

8,0111

 

 

 

0,06

 

 

0,06

 

 

 

м. Києві

 

 

57,4584

 

 

57,4584

 

 

 

0,33

 

 

0,33

 

 

 

м. Севастополі

 

 

3,6203

 

 

3,6203

 

 

 

зменшення обсягу споживання енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

0,9

0,01

0,06

0,11

0,23

0,45

0,9

9) проведення модернізації газотранспортної системи

Міненерговугілля

інші джерела

7200

411,8

751,7

1074,3

1428,5

1592,6

1941,1

- " -

0,87

 

 

 

0,06

0,44

0,87

10) проведення модернізації устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей

- " -

- " -

38400

1434,2

1953,1

3742,8

7327,8

11387,2

12554,9

кількість заходів

48

24

24

 

 

 

 

11) здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

Держенергоефективності

державний бюджет

7,7

 

3,9

3,8

 

 

 

нерозподілений залишок

 

 

 

 

 

 

 

 

- " -

- " -

100

100

 

 

 

 

 

Разом за завданням 2

 

 

 

224195,7071

9028,6

13709,7

23759,5071

43462,1

63413,8

70842

у тому числі

 

 

державний бюджет

6621,4071

448,5

515,5

466,6071

1605

1749,7

1836,1

місцевий бюджет

15000

1800

2000

2300

2650

2950

3300

інші джерела

202574,3

6780,1

11194,2

20972,9

39207,1

58714,1

65705,9

3. Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергоресурсами

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

7,33

 

 

 

0,94

3,62

7,33

1) будівництво та реконструкція електричних мереж, будівництво пристанційних вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії в Автономній Республіці Крим та Одеській області, у тому числі будівництво:

Держенергоефективності Міненерговугілля

державний бюджет

674,8954

50

294,9

329,9954

 

 

 

0,95

 

 

 

0,24

0,48

0,95

повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС - Арциз і пристанційного вузла

 

 

71,8786

 

50

21,8786

 

 

 

0,47

 

 

 

0,12

0,23

0,47

магістральної мережі 110 кВ та пристанційного вузла для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ "Кілія"

 

 

120,1197

 

60

60,1197

 

 

 

0,47

 

 

 

0,12

0,23

0,47

магістральної мережі 110 кВ та пристанційного вузла для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ "Рені"

 

 

93,1971

 

50

43,1971

 

 

 

0,47

 

 

 

0,12

0,23

0,47

магістральної мережі 110 кВ та пристанційного вузла для приєднання об'єкта альтернативної енергетики до підстанції 110 кВ "Залізничне"

 

 

102,3

 

27,5

74,8

 

 

 

3,62

 

 

 

 

1,77

3,62

повітряної лінії електропередачі 330 кВ Західнокримська - Севастополь з реконструкцією та розширенням підстанцій "Західнокримська" та "Севастополь"

 

 

130

 

 

130

 

 

 

0,95

 

 

 

0,24

0,48

0,95

повітряної лінії електропередачі 110 кВ СЕС - Західнокримська і пристанційного вузла з реконструкцією та розширенням підстанції 330 кВ "Західнокримська"

 

 

85

 

85

 

 

 

 

0,4

 

 

 

0,1

0,2

0,4

повітряної лінії електропередачі 110 кВ Перове - Водовод та пристанційного вузла

 

 

72,4

50

22,4

 

 

 

 

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)*

0,4

 

 

 

0,1

0,2

0,4

2) переведення на напругу 330 кВ повітряної лінії Сімферополь - Севастополь з реконструкцією та розширенням підстанцій "Сімферополь" і "Севастополь"

Держенергоефективності Міненерговугілля

державний бюджет

160

100

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) науково-технічне забезпечення здійснення заходів Програми, у тому числі проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива; створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми

Держенергоефективності

державний бюджет

69,6

 

10,4

11,2

17,1

15,6

15,3

 

 

 

 

 

 

 

4) проведення досліджень:

Держенергоефективності

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

потенціалу регіонів щодо розміщення об'єктів відновлюваної енергетики

 

 

11,7

 

8,2

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поточного стану малих гідроелектростанцій

 

 

11,1

 

9,6

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устатковання

 

 

16

 

7,9

8,1

 

 

 

введена в експлуатацію потужність (ГВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива) 

5,61/ 15,12

 

1,07/ 1,03

1,1/ 2,04

1,14/ 3,04

1,15/ 4,02

1,15/ 4,99

5) будівництво електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру, в тому числі:

Держенергоефективності

інші джерела

76001

 

14452

14962

15462

15562

15563

0,61/ 0,57

 

0,07/ 0,06

0,1/ 0,1

0,14/ 0,13

0,15/ 0,14

0,15/ 0,14

реалізація пілотних проектів з будівництва вітрових електростанцій з проведенням проектно-вишукувальних робіт

 

 

8190

 

890

1400

1900

2000

2000

5/ 14,55

 

1/ 0,97

1/ 1,94

1/ 2,91

1/ 3,88

1/ 4,85

будівництво вітрових електростанцій в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях

 

 

67811

 

13562

13562

13562

13562

13563

введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

1453/ 1,57

 

50/ 0,03

118/ 0,07

255/ 0,22

440/ 0,46

590/ 0,79

6) реалізація проектів з використання енергії сонця для:

- " -

- " -

 

 

 

 

 

 

 

560/ 0,5

 

30/ 0,01

65/ 0,03

110/ 0,08

165/ 0,15

190/ 0,23

виробництва електроенергії, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60/ 0,07

 

 

5

10/ 0,01

20/ 0,02

25/ 0,04

- реалізація пілотних проектів

 

 

2316

 

82

194

386

771

883

500/ 0,43

 

30/ 0,01

60/ 0,03

100/ 0,07

145/ 0,13

165/ 0,19

- будівництво промислових сонячних установок

 

 

16933,5

 

1153

2116

3464

4811,5

5389

893/ 1,07

 

20/ 0,02

53/ 0,04

145/ 0,14

275/ 0,31

400/ 0,56

виробництва теплової енергії, у тому числі:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93/ 0,07

 

 

8

15/ 0,01

30/ 0,02

40/ 0,04

- реалізація пілотних проектів

 

 

283,5

 

12

25

46

80,5

120

800/ 1

 

20/ 0,02

45/ 0,04

130/ 0,13

245/ 0,29

360/ 0,52

- будівництво промислових сонячних установок

 

 

2117

 

58

110

344

645

960

 

Разом

 

 

21650

 

1305

2445

4240

6308

7352

введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

75/ 0,23

 

0,8

4,7/ 0,01

16,5/ 0,03

26,5/ 0,07

26,5/ 0,12

7) відновлення малої гідроенергетики та будівництво нових потужностей, у тому числі:

Держенергоефективності

інші джерела

1500

 

31

118

331

530

490

50/ 0,13

 

 

 

10/ 0,01

20/ 0,04

20/ 0,08

реалізація пілотних проектів з будівництва нових малих гідроелектростанцій

 

 

1000

 

15

25

200

400

360

25/ 0,1

 

0,8

4,7/ 0,01

6,5/ 0,02

6,5/ 0,03

6,5/ 0,04

відновлення роботи та будівництво малих гідроелектростанцій

 

 

500

 

16

93

131

130

130

- " -

791/ 1,36

 

79,3/ 0,06

158,6/ 0,16

158,6/ 0,26

158,6/ 0,36

235,9/ 0,52

8) реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі, для виробництва:

- " -

- " -

1069

 

106,9

213,8

213,8

213,8

320,7

770/ 1,2

 

77/ 0,05

154/ 0,14

154/ 0,23

154/ 0,32

231/ 0,46

електроенергії

 

 

299

 

29,9

59,8

59,8

59,8

89,7

21/ 0,16

 

2,3/ 0,01

4,6/ 0,02

4,6/ 0,03

4,6/ 0,04

4,9/ 0,06

теплової енергії

 

 

770

 

77

154

154

154

231

- " -

111/ 0,19

 

11,1/ 0,01

22,2/ 0,02

22,2/ 0,03

22,2/ 0,05

33,3/ 0,08

9) реалізація проектів з будівництва установок, що працюють на біогазі, для виробництва:

- " -

- " -

147

 

14,7

29,4

29,4

29,4

44,1

3/ 0,02

 

0,3

0,6

0,6

0,6/ 0,01

0,9/ 0,01

електроенергії

 

 

39

 

3,9

7,8

7,8

7,8

11,7

108/ 0,17

 

10,8/ 0,01

21,6/ 0,02

21,6/ 0,03

21,6/ 0,04

32,4/ 0,07

теплової енергії

 

 

108

 

10,8

21,6

21,6

21,6

32,4

введена в експлуатацію потужність (млн. тонн)/ обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

 

 

 

 

 

 

 

10) реалізація проектів з:

Держенергоефективності

інші джерела

 

 

 

 

 

 

 

0,08/ 0,07

 

0,01

0,01/ 0,01

0,01/ 0,01

0,02/ 0,02

0,03/ 0,03

будівництва установок для виробництва біодизеля

 

 

4,2

 

0,4

0,8

0,8

1

1,2

0,6/ 1,14

 

0,06/ 0,11

0,12/ 0,23

0,12/ 0,23

 

0,18/ 0,34

будівництва установок для виробництва паливного біоетанолу

 

 

1903

 

190,3

380,6

380,6

380,6

570,9

0,75/ 0,26

 

0,03/ 0,01

0,08/ 0,03

0,15/ 0,05

0,2/ 0,07

0,29/ 0,1

перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу

 

 

71,6

 

7,2

14,3

14,3

14,3

21,5

введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

461,5/ 2,54

 

8,5/ 0,02

43/ 0,14

87/ 0,37

130/ 0,73

193/ 1,28

11) реалізація пілотних проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси

- " -

- " -

6000

 

113

565

1130

1695

2497

- " -

200/ 0,41

 

 

15/ 0,01

30/ 0,04

46/ 0,1

109/ 0,26

12) реалізація пілотних проектів з будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням супутнього газу, в тому числі для:

- " -

- " -

2432,9

 

13,7

115,9

306,7

557,1

1439,5

введена в експлуатацію потужність (МВт)/обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

100/ 0,3

 

 

 

10/ 0,02

20/ 0,07

70/ 0,21

вироблення електроенергії в:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні облдержадміністрації

 

1718,3

 

7,4

9,1

163,9

371,1

1166,8

 

 

 

 

 

 

 

Автономній Республіці Крим

 

 

95,4

 

0,4

0,5

9,1

20,6

64,8

 

 

 

 

 

 

 

областях:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатській

 

 

955,1

 

4,2

5,1

91,1

206,3

648,4

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківській

 

 

95,4

 

0,4

0,5

9,1

20,6

64,8

 

 

 

 

 

 

 

Львівській

 

 

190,8

 

0,8

1

18,2

41,2

129,6

 

 

 

 

 

 

 

Полтавській

 

 

190,8

 

0,8

1

18,2

41,2

129,6

 

 

 

 

 

 

 

Харківській

 

 

190,8

 

0,8

1

18,2

41,2

129,6

100/ 0,11

 

 

15/ 0,01

20/ 0,02

26/ 0,03

39/ 0,05

вироблення теплової енергії в:

- " -

 

714,6

 

6,3

106,8

142,8

186

272,7

 

 

 

 

 

 

 

Автономній Республіці Крим

 

 

66,4

 

0,6

9,9

13,3

17,3

25,3

 

 

 

 

 

 

 

областях:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінницькій

 

 

18,3

 

0,1

2,7

3,7

4,8

7

 

 

 

 

 

 

 

Волинській

 

 

14,1

 

0,1

2,1

2,8

3,7

5,4

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровській

 

 

22,6

 

0,2

3,4

4,5

5,9

8,6

 

 

 

 

 

 

 

Донецькій

 

 

18,9

 

0,1

2,8

3,8

4,9

7,3

 

 

 

 

 

 

 

Житомирській

 

 

21,5

 

0,2

3,2

4,3

5,6

8,2

 

 

 

 

 

 

 

Закарпатській

 

 

50,5

 

0,5

7,6

10,1

13,1

19,2

 

 

 

 

 

 

 

Запорізькій

 

 

21,5

 

0,2

3,2

4,3

5,6

8,2

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківській

 

 

10,7

 

0,1

1,6

2,1

2,8

4,1

 

 

 

 

 

 

 

Київській

 

 

20,7

 

0,2

3,1

4,1

5,4

7,9

 

 

 

 

 

 

 

Кіровоградській

 

 

16,9

 

0,1

2,5

3,4

4,4

6,5

 

 

 

 

 

 

 

Луганській

 

 

19

 

0,2

2,8

3,8

4,9

7,3

 

 

 

 

 

 

 

Львівській

 

 

47,2

 

0,4

7,1

9,4

12,3

18

 

 

 

 

 

 

 

Миколаївській

 

 

16,9

 

0,1

2,5

3,4

4,4

6,5

 

 

 

 

 

 

 

Одеській

 

 

24,2

 

0,2

3,6

4,8

6,3

9,3

 

 

 

 

 

 

 

Полтавській

 

 

52,3

 

0,5

7,8

10,5

13,6

19,9

 

 

 

 

 

 

 

Рівненській

 

 

44,1

 

0,4

6,6

8,8

11,5

16,8

 

 

 

 

 

 

 

Сумській

 

 

51,5

 

0,5

7,7

10,3

13,4

19,6

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільській

 

 

10

 

0,1

1,5

2

2,6

3,8

 

 

 

 

 

 

 

Харківській

 

 

53,9

 

0,5

8,1

10,8

14

20,5

 

 

 

 

 

 

 

Херсонській

 

 

52

 

0,5

7,8

10,4

13,5

19,8

 

 

 

 

 

 

 

Хмельницькій

 

 

14,6

 

0,1

2,2

2,9

3,8

5,6

 

 

 

 

 

 

 

Черкаській

 

 

14,6

 

0,1

2,2

2,9

3,8

5,6

 

 

 

 

 

 

 

Чернівецькій

 

 

4,2

 

0,1

0,6

0,8

1,1

1,6

 

 

 

 

 

 

 

Чернігівській

 

 

28

 

0,2

4,2

5,6

7,3

10,7

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

48,48

 

8,86

9,37

9,67

9,98

10,6

13) впровадження технологій використання промислового газу, в тому числі:

Держенергоефективності

інші джерела

4396,8

 

104

339,4

778,6

1585,1

1589,7

13

 

2,5

2,6

2,6

2,6

2,7

коксового газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях

відповідна облдержадміністрація

 

130

 

25

26

26

26

27

30,5

 

6

6,1

6,1

6,1

6,2

доменного газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Запорізькій областях

- " -

 

305

 

60

61

61

61

62

2,7

 

 

0,2

0,5

0,8

1,2

газу (метану) в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській, Закарпатській та Львівській областях

Міненерговугілля

 

3215,7

 

 

127,4

619,9

1280,9

1187,5

0,02

 

 

 

 

0,004

0,016

сланцевого газу в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Харківській областях

Міненерговугілля

 

646,1

 

 

105

51,7

196,2

293,2

0,86

 

0,16

0,17

0,17

0,18

0,18

конверторного газу в Луганській та Дніпропетровській областях

відповідна облдержадміністрація

 

86

 

16

17

17

18

18

1,4

 

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

феросплавного газу в Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях

відповідна облдержадміністрація

 

14

 

3

3

3

3

2

обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів (млн. тонн умовного палива)

2,6

 

0,4

0,4

0,6

0,6

0,6

14) впровадження технологій використання низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу, для виробництва теплової та електричної енергії

Міненерговугілля

інші джерела

87

 

14

15

18

19

21

- " -

25,22

 

 

6,08

6,08

6,08

6,98

15) реалізація проектів з будівництва установок для виробництва синтетичного палива, у тому числі:

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

- " -

1177

 

390

393

394

 

 

 

24,9

 

 

6

6

6

6,9

газоподібного

 

 

65

 

20

22

23

 

 

 

0,32

 

 

0,08

0,08

0,08

0,08

рідкого

 

 

1112

 

37

371

371

 

 

Разом за завданням 3

 

 

 

117382,7954

150

17133,2

19946,4954

23316,3

26910,9

29925,9

у тому числі

 

 

державний бюджет

943,2954

150

391

354,2954

17,1

15,6

15,3

інші джерела

116439,5

 

16742,2

19592,2

23299,2

26895,3

29910,6

Усього за Програмою

 

 

 

341598,0025

9180,1

30846,4

43692,6025

66781,1

90327,3

100770,5

у тому числі

 

 

державний бюджет

7584,2025

600

910

827,5025

1624,8

1767,9

1854

місцевий бюджет

15000

1800

2000

2300

2650

2950

3300

інші джерела

319013,8

6780,1

27936,4

40565,1

62506,3

85609,4

95616,5

________
* Кількість умовного палива розраховано наростаючим підсумкомДодаток 3
до Програми
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 25 січня 2012 р. № 105)

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

Найменування завдання

Найменування показників виконання завдання

Одиниця виміру

Значення показників

усього

у тому числі за роками

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

кількість розроблених технічних завдань до стандартів

одиниць

25

25

 

 

 

 

 

кількість розроблених стандартів

- " -

175

5

30

35

35

35

35

кількість розроблених проектів нормативно-правових актів

- " -

4

 

4

 

 

 

 

2. Зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації енергоефективності

обсяг заміщення та зменшення обсягу споживання первинних енергоресурсів у результаті:

 

 

 

 

 

 

 

 

оновлення, модернізації енерговитратного технологічного обладнання промислових підприємств

млн. тонн умовного палива*

9,69

 

0,62

1,17

2,38

4,83

9,69

проведення модернізації газотранспортної системи

- " -

0,9

0,01

0,06

0,11

0,23

0,45

0,9

проведення модернізації устатковання теплових електростанцій, теплоелектроцентралей

млн. тонн умовного палива*

0,87

 

 

 

0,06

0,44

0,87

проведення санації будівель установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі розроблення проектно-кошторисної документації

- " -

0,47

0,04

0,47

 

 

 

 

кількість будівель

1975

1249

726

 

 

 

 

проведення санації об'єктів соціальної сфери та житлових будинків

млн. тонн умовного палива*

0,6

 

0,03

0,075

0,15

0,3

0,6

кількість будівель

645

 

60

135

120

140

190

проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види палива, реалізація проектів з впровадження технологій використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики

млн. тонн умовного палива*

3,51

3,51

впровадження когенераційних технологій з використанням альтернативних видів палива на об'єктах комунальної форми власності у сфері комунальної теплоенергетики

млн. тонн умовного палива*

17,24

 

1,1

 

4,3

8,6

17,24

впровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання

- " -

5,6

0,02

0,16

 

1,42

3,19

5,6

проведення модернізації об'єктів комунального господарства, у тому числі переведення котелень на використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

- " -

7,89

0,08

0,51

 

1,95

3,94

7,89

котлів

1793

356

461

1119

1609

1793

здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива

кількість заходів

48

24

24

 

 

 

 

3. Оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними енергоресурсами

введена в експлуатацію потужність та обсяг заміщення споживання первинних енергоресурсів у результаті:

 

 

 

 

 

 

 

 

будівництва та реконструкції електричних мереж, будівництва підстанцій і пристанційних вузлів для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії

млн. тонн умовного палива

7,33

 

 

 

1,04

3,82

7,73

будівництва електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру

ГВт

5,61

 

1,07

1,1

1,14

1,15

1,15

млн. тонн умовного палива

15,12

 

1,03

2,04

3,04

4,02

4,99

реалізації проектів з будівництва сонячних установок для виробництва електричної та теплової енергії

МВт

1453

 

50

118

255

440

590

млн. тонн умовного палива

1,57

 

0,03

0,07

0,22

0,46

0,79

відновлення малої гідроенергетики та будівництва нових потужностей

МВт

75

 

0,8

4,7

16,5

26,5

26,5

млн. тонн умовного палива

0,23

 

 

0,01

0,03

0,07

0,12

реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі

МВт

791

 

79,3

158,6

158,6

158,6

235,9

млн. тонн умовного палива

1,36

 

0,06

0,16

0,26

0,36

0,52

реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на біогазі

МВт 

111

 

11,1

22,2

22,2

22,2

33,3

млн. тонн умовного палива

0,19

 

0,01

0,02

0,03

0,05

0,08

реалізації проектів з будівництва установок для виробництва біодизеля

млн. тонн

0,08

 

0,01

0,01

0,01

0,02

0,03

млн. тонн умовного палива

0,07

 

 

0,01

0,01

0,02

0,03

реалізації проектів з будівництва установок для виробництва паливного біоетанолу

млн. тонн 

0,6

 

0,06

0,12

0,12

0,12

0,18

млн. тонн умовного палива

1,14

 

0,11

0,23

0,23

0,23

0,34

реалізації проектів з перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів, фрезерного торфу

млн. тонн 

0,75

 

0,03

0,08

0,15

0,2

0,29

млн. тонн умовного палива 

0,26

 

0,01

0,03

0,05

0,07

0,1

реалізації проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з використанням енергії біомаси

МВт

461,5

 

8,5

43

87

130

193

млн. тонн умовного палива

2,54

 

0,02

0,14

0,37

0,73

1,28

реалізації пілотних проектів з будівництва геотермальних теплових електростанцій з використанням супутнього газу

МВт 

200

 

 

15

30

46

109

млн. тонн умовного палива 

0,41

 

 

0,01

0,04

0,1

0,26

впровадження технологій використання промислового газу

- " -

48,48

 

8,86

9,37

9,67

9,98

10,6

впровадження технологій використання низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу

- " -

2,6

 

0,4

0,4

0,6

0,6

0,6

реалізації проектів з будівництва установок для виробництва синтетичного палива

- " -

25,22

 

 

6,08

6,08

6,08

6,98

__________
* Кількість умовного палива розраховано наростаючим підсумком.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: