open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

щодо обігу векселів
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 4, ст.21 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016, ВВР, 2016, N 30, ст.542 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
доповнити статтею 163-12 такого змісту:
"Стаття 163-12. Порушення умов видачі векселів
Видача векселя без наявності грошового боргу за фактично
поставлені товари, виконані роботи, надані послуги або без
визначення у відповідному договорі умови проведення розрахунків із
застосуванням векселів чи із зазначенням суми платежу за векселем,
що є більшою від суми зобов'язань трасата перед трасантом або
векселедавця (за переказним векселем - трасанта) перед особою,
якій чи за наказом якої має бути здійснений платіж,-
тягне за собою накладення штрафу від чотирьохсот до п'ятисот
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
статтю 221 після цифр "163-4" доповнити цифрами "163-12";
у пункті 1 частини першої статті 255:
в абзаці "органів державної податкової служби (статті 51-2,
155-1, 163-1 - 163-4, 164, 164-5, 177-2)" після цифр "163-1 -
163-4" доповнити цифрами "163-12";
в абзаці "Національного банку України (статті 164-11,
166-7 - 166-8)" після слова "статті" доповнити цифрами "163-12";
в абзаці "органів державної контрольно-ревізійної служби
України (статті 164-12, 164-14)" після слова "статті" доповнити
цифрами "163-12";
доповнити абзацом такого змісту:
"Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(стаття 163-12)";

{ Підпункт 2 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону
N 1404-VIII ( 1404-19 ) від 02.06.2016 }

3) у Законі України "Про обіг векселів в Україні" ( 2374-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24, ст. 128;
2003 р., N 7, ст. 63):
в абзаці другому пункту 2 статті 2 слово "(трасантом)"
замінити словами "(за переказним векселем - трасантом)";
у частині другій статті 3 слова "зобов'язуються та набувають
права за переказними і простими векселями" замінити словами
"можуть виступати векселедавцем, трасантом, індосантом або
індосатом";
у частині третій статті 5:
абзац другий після першого речення доповнити новим реченням
такого змісту: "У разі якщо вексель підписується уповноваженою
особою, до тексту векселя включається посилання на внутрішній
документ юридичної особи, відповідно до якого уповноважена особа
має право підписувати вексель";
в абзаці третьому:
у першому реченні слова "векселедавця-трасанта" замінити
словами "векселедавця або трасанта";
після першого речення доповнити новим реченням такого змісту:
"У разі якщо вексель підписується уповноваженою особою, до тексту
векселя включається посилання на довіреність фізичної особи,
відповідно до якої уповноважена особа має право підписувати
вексель";
доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"від імені фізичних осіб - підприємців власноручно зазначеною
особою або уповноваженою нею особою, із зазначенням дати та номера
запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців і паспортних даних векселедавця або трасанта
(серія та номер паспорта, найменування органу, що видав паспорт,
та дата його видачі, місце проживання). Підпис скріплюється
печаткою (у разі її наявності). У разі якщо вексель підписується
уповноваженою особою, до тексту векселя включається посилання на
довіреність фізичної особи, відповідно до якої уповноважена особа
має право підписувати вексель";
статтю 8 викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Вексель, опротестований нотаріусом у встановленому
законом порядку, є виконавчим документом (крім векселя,
опротестованого у недатуванні акцепту)";
у частині першій статті 13 слово "(трасантом)" замінити
словами "(за переказним векселем - трасантом)";
доповнити статтею 13-1 такого змісту:
"Стаття 13-1. За видачу векселя без наявності грошового боргу
за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги або
без визначення у відповідному договорі умови проведення
розрахунків із застосуванням векселів чи із зазначенням суми
платежу за векселем, що є більшою від суми зобов'язань трасата
перед трасантом або векселедавця (за переказним векселем -
трасанта) перед особою, якій чи за наказом якої має бути
здійснений платіж, на юридичну особу - векселедавця (за переказним
векселем - трасанта) накладається штраф у розмірі від чотирьохсот
до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Розгляд справ та складання протоколів за порушення умов
видачі векселя здійснюються уповноваженими особами державної
податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби,
Національного банку України, Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку в порядку, встановленому законом".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 9 вересня 2010 року

N 2511-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: