open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Р І Ш Е Н Н Я
N 17-10/2 від 03.02.99

м.Київ
vd990203 vn17-10/2

Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 N 79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Луганською

обласною державною адміністрацією

На виконання Указу Президента України від 03.02.98 N 79/98
"Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької
діяльності", здійснюючи аналіз рішень голів місцевих державних
адміністрацій нормативно-правового характеру з метою усунення
надмірного та необгрунтованого державного втручання у
підприємницьку діяльність, Державний комітет України з питань
розвитку підприємництва встановив: Луганська обласна державна адміністрація та обласна Рада
видали розпорядження від 08.12.98 N 1200 "Про розмір відрахувань
від реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (в
подальшому - Розпорядження). Пункт 1 Розпорядження встановлює, що "суб'єкти
підприємницької діяльності всіх форм власності, які займаються
роздрібною торгівлею і громадським харчуванням, здійснюють
відрахування від реалізації спирту, горілки, лікеро-горілчаних
виробів, коньяка і коньячних виробів, шампанського, виноградних і
плодово-ягідних вин вітчизняного та імпортного виробництва в
розмірі 10 коп. з кожної реалізованої пляшки місткістю 0,5 літра.
При реалізації продукції в пляшках іншої місткості розмір
відрахувань перераховується з врахуванням зміни місткості". Пункт 1.1 Розпорядження встановлює, що "суб'єкти
підприємницької діяльності всіх форм власності, які займаються
оптовою торгівлею тютюновими виробами вітчизняного та імпортного
виробництва, здійснюють відрахування в розмірі 2% від обсягу
реалізації". Аналіз Розпорядження свідчить про порушення Луганською
обласною державною адміністрацією норм чинного законодавства
України. 1. При виданні Розпорядження Луганська обласна державна
адміністрація перевищила повноваження, надані їй Положенням про
обласну, Київську, Севастопольську міську державну адміністрацію,
затвердженого Указом Президента України від 21.08.95 N 760/95, та
порушила норми Закону України "Про систему оподаткування" від
25.06.91 N 1251-XII ( 1251-12 ). Відповідно до підпункту ж) підрозділу 2) пункту 18 вказаного
Положення державні адміністрації встановлюють у межах, визначених
законодавством, місцеві податки і збори. Види місцевих податків та зборів встановлені ст.15 Закону
України "Про внесення змін до Закону України "Про систему
оподаткування" від 18.02.97 N 77/97-ВР та ст.1 Декрету Кабінету
Міністрів України "Про місцеві податки і збори" від 20.05.93
N 56-93. Цими законодавчими актами не передбачено справляння збору
від реалізації алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Відповідно до ст.1 нової редакції Закону України "Про систему
оподаткування", податки і збори (обов'язкові платежі), справляння
яких не передбачено цим Законом, крім визначених Законом України
"Про джерела фінансування дорожнього господарства України"
( 1562-12 ), сплаті не підлягають. Таким чином, встановивши нові обов'язкові відрахування
суб'єктів підприємницької діяльності від реалізації алкогольних
напоїв та тютюнових виробів, Луганська обласна державна
адміністрація грубо порушила законодавство з оподаткування. Тим самим був також порушений п. 14 Указу Президента України
"Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" від
23.07.98 N 817/98, де встановлено, що органи виконавчої влади не
можуть приймати рішення щодо запровадження будь-яких заборон або
обмежень підприємницької діяльності, якщо повноваження на
запровадження таких заборон або обмежень прямо не передбачені
законодавством. 2. В преамбулі Розпорядження вказано, що його видано з метою
виконання Закону України "Про основи соціальної захищеності
інвалідів в Україні" від 21.03.91 N 875-XII ( 875-12 ). Ст.11 Закону встановлює, що бюджет фонду України соціального
захисту інвалідів формується за рахунок коштів республіканського
бюджету, благодійних внесків організацій, трудових колективів і
громадян, інших надходжень, в тому числі від підприємницької
діяльності фонду, що не суперечить чинному законодавству. Ст.20 Закону також зазначає, що підприємства (об'єднання),
установи і організації (незалежно від форм власності та
господарювання), на яких працює інвалідів менше, ніж встановлено
нормативом, зобов'язані щорічно відраховувати до відділень фонду
України соціального захисту інвалідів у Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі цільові кошти на
створення робочих місць, призначених для працевлаштування
інвалідів і на здійснення заходів щодо їх соціально-трудової та
професійної реабілітації. Розмір відрахувань визначається
середньою річною заробітною платою на відповідному підприємстві за
кожне робоче місце, не зайняте інвалідом. Отже, порядок формування бюджету фонду України соціального
захисту інвалідів, встановлений Законом України "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ), не
передбачає справляння обов'язкових відрахувань суб'єктів
підприємницької діяльності від реалізації продукції, як це
встановлено в Розпорядженні. Тому посилання на цей Закон є
неправомірним. 3. Розпорядження містить положення, які суперечать принципам
формування податкової системи в Україні і їх застосування,
фактично, є подвійним оподаткуванням. Зокрема, п.1.1 Розпорядження
встановлює, що "суб'єкти підприємницької діяльності всіх форм
власності, які займаються оптовою торгівлею тютюновими виробами
вітчизняного та імпортного виробництва, здійснюють відрахування в
розмірі 2 % від обсягу реалізації". Оскільки до обсягу реалізації входить, наприклад, податок на
додану вартість, то виникає ситуація, коли суб'єкт підприємницької
діяльності змушений сплачувати "податок на податок". Крім того, Розпорядження не містить роз'яснень, чи
відносяться відрахування на собівартість, чи джерелом їх сплати є
прибуток, який залишається у підприємства. 4. Видане Розпорядження не було погоджено з Державним
комітетом України з питань розвитку підприємництва. При цьому
вимога щодо необхідності такого погодження передбачена п. 2
постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок оскарження
центральними органами виконавчої влади, головами місцевих
державних адміністрацій рішень Державного комітету з питань
розвитку підприємництва" від 17.08.98 N 1310 ( 1310-98-п ). У зв'язку з виявленням положень, які стримують розвиток
підприємницької діяльності, Державний комітет України з питань
розвитку підприємництва вирішив: Запропонувати Луганській обласній державній адміністрації в
місячний термін скасувати розпорядження від 08.12.98 N 1200,
оскільки його видано з перевищенням повноважень обласної державної
адміністрації та містить низку норм, що суперечать чинному
законодавству України. Рішення Державного комітету України з питань розвитку
підприємництва щодо усунення обмежень, які стримують розвиток
підприємницької діяльності, є обов'язковим для виконання.
Голова О.Кужель

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: