open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 25 жовтня 2008 р. N 939

Київ
Питання оплати праці працівників установ,

закладів та організацій бюджетної сфери
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1117 ( 1117-2008-п ) від 20.12.2008

N 337 ( 337-2010-п ) від 12.05.2010

N 1212 ( 1212-2010-п ) від 29.12.2010

N 10 ( 10-2012-п ) від 11.01.2012

N 197 ( 197-2013-п ) від 27.03.2013

N 288 ( 288-2016-п ) від 06.04.2016

N 335 ( 335-2017-п ) від 18.05.2017 - застосовується

з 1 січня 2017 року

N 564 ( 564-2018-п ) від 11.07.2018 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що розміри посадових окладів, визначені
постановами Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 74
( 74-2001-п ) "Про умови оплати праці працівників бюджетних
науково-дослідних установ і організацій та інших наукових установ
Національної академії наук" (Офіційний вісник України, 2001 р.,
N 5, ст. 182; 2007 р., N 64, ст. 2502), від 8 травня 2001 р. N 488
( 488-2001-п ) "Про умови оплати праці працівників президії
Національної академії наук та її апарату" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 20, ст. 871; 2002 р., N 12, ст. 578; 2007 р.,
N 79, ст. 2945), від 21 серпня 2001 р. N 1096 ( 1096-2001-п ) "Про
умови оплати праці працівників Національної комісії з радіаційного
захисту населення" (Офіційний вісник України, 2001 р. , N 34,
ст. 1591; 2007 р., N 67, ст. 2586), від 19 грудня 2001 р. N 1708
( 1708-2001-п ) "Про умови оплати праці працівників апарату
президій галузевих академій наук" (Офіційний вісник України,
2001 р., N 51, ст. 2304; 2007 р., N 64, ст. 2503), від 16 березня
2006 р. N 341 ( 341-2006-п ) "Про оплату праці працівників
Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського
господарства" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 12, ст. 804;
2007 р., N 46, ст. 1876), від 25 червня 2008 р. N 569
( 569-2008-п ) "Про умови оплати праці працівників державного
підприємства "Культурно-мистецький та музейний комплекс
"Мистецький арсенал" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 47,
ст. 1531), від 2 квітня 2009 р. N 290 ( 290-2009-п ) "Про умови
оплати праці працівників Допоміжної служби Ради міністрів
Автономної Республіки Крим" (Офіційний вісник України, 2009 р.,
N 25, ст. 837), від 3 жовтня 2012 р. N 903 ( 903-2012-п ) "Деякі
питання Національного бюро з розслідування авіаційних подій та
інцидентів з цивільними повітряними суднами" (Офіційний вісник
України, 2012 р., N 75, ст. 3030), змінюються в установленому
порядку пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки)
працівника 1 тарифного розряду, розмір якого визначено у примітці
1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30
серпня 2002 р. N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці
працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і
коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та
організацій окремих галузей бюджетної сфери" (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 36, ст. 1699; 2005 р., N 34, ст. 2064).
{ Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 1117 ( 1117-2008-п ) від 20.12.2008, N 337 ( 337-2010-п ) від
12.05.2010, N 1212 ( 1212-2010-п ) від 29.12.2010, N 197
( 197-2013-п ) від 27.03.2013, N 564 ( 564-2018-п ) від
11.07.2018 }
Для працівників, у яких посадові оклади менші, ніж розмір
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1
січня календарного року, посадові оклади (тарифні ставки) у
штатному розписі встановлюються на рівні прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.
{ Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 337
( 337-2010-п ) від 12.05.2010; в редакції Постанови КМ N 335
( 335-2017-п ) від 18.05.2017 - застосовується з 1 січня 2017
року }
Посадові оклади (тарифні ставки) працівників, які станом на
30 квітня 2016 р. у штатному розписі установлені на рівні
мінімальної заробітної плати, з 1 травня 2016 р. підвищуються на
10 відсотків. { Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з
Постановою КМ N 288 ( 288-2016-п ) від 06.04.2016 }
Заробітна плата працівників, визначена з урахуванням
зазначених посадових окладів, індексується відповідно до Закону
України "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 ).
{ Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1117
( 1117-2008-п ) від 20.12.2008 } Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 10
( 10-2012-п ) від 11.01.2012 }

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1117
( 1117-2008-п ) від 20.12.2008 }

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 25 жовтня 2008 р. N 939
ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України,

що втратили чинність

1. Пункт 3-1 постанови Кабінету Міністрів України від
31 січня 2001 р. N 74 ( 74-2001-п ) "Про умови оплати праці
працівників бюджетних науково-дослідних установ і організацій та
інших наукових установ Національної академії наук" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 5, ст. 182).
2. Пункт 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від
8 травня 2001 р. N 488 ( 488-2001-п ) "Про умови оплати праці
працівників президії Національної академії наук та її апарату"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 20, ст. 871).
3. Пункт 3-1 постанови Кабінету Міністрів України від
21 серпня 2001 р. N 1096 ( 1096-2001-п ) "Про умови оплати праці
працівників Національної комісії з радіаційного захисту населення"
(Офіційний вісник України, 2001 р., N 34, ст. 1591).
4. Пункт 5-1 постанови Кабінету Міністрів України від
19 грудня 2001 р. N 1708 ( 1708-2001-п ) "Про умови оплати праці
працівників апарату президій галузевих академій наук" (Офіційний
вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2304).
5. Пункт 7 постанови Кабінету Міністрів України від
16 березня 2006 р. N 341 ( 341-2006-п ) "Про оплату праці
працівників Дніпровсько-Тетерівського державного лісомисливського
господарства" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 12, ст. 804).
6. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня
2006 р. N 984 ( 984-2006-п ) "Деякі питання оплати праці
працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури,
судів та інших органів" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 29,
ст. 2092).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2007 р.
N 602 ( 602-2007-п ) "Про розмір посадового окладу (тарифної
ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки"
(Офіційний вісник України, 2007 р., N 26, ст. 1044).
8. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня
2007 р. N 955 ( 955-2007-п ) "Про упорядкування структури та умов
оплати праці працівників центрів з фізичної культури і спорту
інвалідів "Інваспорт" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 55,
ст. 2213).
9. Абзаци другий і третій постановляючої частини постанови
Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. N 1059
( 1059-2007-п ) "Про внесення змін до постаови Кабінету Міністрів
України від 31 січня 2001 р. N 74" (Офіційний вісник України,
2007 р., N 64, ст. 2502).
10. Абзаци другий і третій постановляючої частини постанови
Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 р. N 1060
( 1060-2007-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 19 грудня 2001 р. N 1708" (Офіційний вісник України,
2007 р., N 64, ст. 2503).
11. Пункт 1 змін, що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 21 серпня 2001 р. N 1096, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2007 р. N 1101
( 1101-2007-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 67,
ст. 2586).
12. Абзаци другий і третій постановляючої частини постанови
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. N 1227
( 1227-2007-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 8 травня 2001 р. N 488" (Офіційний вісник України,
2007 р., N 79, ст. 2945).
13. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від
25 червня 2008 р. N 569 ( 569-2008-п ) "Про умови оплати праці
працівників державного підприємства "Культурно-мистецький та
музейний комплекс "Мистецький арсенал" (Офіційний вісник України,
2008 р., N 47, ст. 1531).

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: