open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.09.2013  № 827

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 548 від 07.08.2014}

Про затвердження складу Центрального формулярного комітету Міністерства охорони здоров'я України

Відповідно до п. 2 Положення про Центральний формулярний комітет Міністерства охорони здоров'я України, затвердженого наказом МОЗ України від 22 липня 2009 року № 529 "Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров'я", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 року за № 1003/17019, з метою подальшого розвитку і впровадження формулярної системи забезпечення лікарськими засобами як основи раціональної фармакотерапії на принципах доказової медицини і відповідних стандартів лікування, забезпечення оптимального використання наявних ресурсів для досягнення високої якості медичної допомоги НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад Центрального формулярного комітету Міністерства охорони здоров'я України (далі - ЦФК), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МОЗ України від 12 лютого 2013 року № 111 "Про затвердження складу Центрального формулярного комітету Міністерства охорони здоров'я України".

3. Генеральному директору Державного підприємства "Державний експертний центр МОЗ України" (далі - Центр) О. Нагорній:

3.1 Забезпечувати необхідні умови для роботи ЦФК.

3.2 Організовувати ефективну співпрацю та функціональний зв'язок відповідних структурних підрозділів Центру з ЦФК щодо здійснення експертизи пропозицій про внесення лікарських засобів до Державного формуляра лікарських засобів з урахуванням показників їх безпеки, ефективності, якості, взаємодії з іншими лікарськими засобами, вартості та результатів порівняльного аналізу та відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Голові ЦФК В. Парію забезпечити подальшу роботу ЦФК у відповідності до Положення про Центральний формулярний комітет Міністерства охорони здоров'я України, затвердженого наказом МОЗ України від 22 липня 2009 року № 529 "Про створення формулярної системи забезпечення лікарськими засобами закладів охорони здоров'я", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 року за № 1007/17023.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Р. Богачева.

Міністр

Р. БогатирьоваЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
24.09.2013 № 827

СКЛАД
Центрального формулярного комітету (ЦФК) Міністерства охорони здоров'я України

Президія ЦФК


Богатирьова
Раїса Василівна

-

голова Президії ЦФК, Міністр охорони здоров'я України, член-кореспондент Національної академії медичних наук (далі - НАМН) України, доктор медичних наук, професор


Богачев
Роман Михайлович

-

заступник голови Президії ЦФК, заступник Міністра - керівник апарату МОЗ України, кандидат філософських наук


Москаленко
Віталій Федорович

-

заступник голови Президії ЦФК, ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (далі - НМУ ім. О.О. Богомольця), віце-президент НАМН України, академік НАМН України, член-кореспондент НАПН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, Заслужений діяч науки і техніки України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю "Організація і управління охороною здоров'я", консультант Центру


Нагорна
Олена Олександрівна

-

заступник голови Президії ЦФК, генеральний директор Державного підприємства "Державний експертний центр МОЗ України" (далі - Центр), кандидат медичних наук

Члени Президії ЦФК


Коношевич
Людмила Володимирівна

-

начальник Управління лікарських засобів та медичної продукції МОЗ України


Донченко
Тетяна Миколаївна

-

начальник Управління контролю якості медичних послуг МОЗ України


Хобзей
Микола Кузьмович

-

директор Департаменту реформ та розвитку медичної допомоги МОЗ України, доктор медичних наук, професор


Парій
Валентин Дмитрович

-

голова ЦФК, завідувач кафедри менеджменту охорони здоров'я НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор, консультант Центру


Талаєва
Тетяна Володимирівна

-

перший заступник голови ЦФК, заступник генерального директора Центру, доктор медичних наук, професор


Думенко
Тетяна Михайлівна

-

заступник голови - керівник секретаріату ЦФК, директор Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Центру, кандидат медичних наук

Секретаріат ЦФК


Ковальчук
Тетяна Сергіївна

-

заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Центру


Пилипенко
Марина Павлівна

-

експерт відділу експертизи, стандартизації та нових фармакотерапевтичних технологій Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Центру

Члени ЦФК


Аряєв
Микола Леонідович

-

завідувач кафедри педіатрії і неонатології Одеського державного медичного університету, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, консультант Центру


Баранько
Ольга Валеріївна

-

начальник відділу адміністрування реєстру лікарських засобів департаменту правового та інформаційно-аналітичного забезпечення Центру


Бебешко
Володимир Григорович

-

радник при дирекції Національного наукового центру радіаційної медицини "ННЦРМ НАМНУ", керівник відділу гематології і трансплантології "ННЦРМ НАМНУ", член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, консультант Центру


Пінчук
Ірина Яківна

-

директор Українського науково-дослідного інституту соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю "Психіатрія", доктор медичних наук


Гамазін
Юрій Олексійович

-

радник генерального директора Центру


Гончарова
Віра Михайлівна

-

начальник відділу моніторингу цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Центру


Грищенко
Максим Анатолійович

-

начальник відділу експертизи, стандартизації та новітніх фармакотерапевтичних технологій Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Центру


Губський
Юрій Іванович

-

директор ДП "Інститут паліативної та хоспісної медицини МОЗ України", завідувач кафедри паліативної та хоспісної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика (далі - НМАПО ім. П.Л. Шупика), член-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, консультант Центру


Сачко
Олексій Леонідович

-

директор Департаменту правового та інформаційно-аналітичного забезпечення Центру


Денисова
Маргарита Федорівна

-

керівник відділення захворювань печінки та органів травлення у дітей ДУ "Інститут педіатрії, акушерства та гінекології" НАМН України, доктор медичних наук, професор, голова консультативно-експертної комісії "Вікові аспекти застосування лікарських засобів", консультант Центру


Задорожна
Вікторія Іванівна

-

в.о. директора Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України, доктор медичних наук, професор (за згодою)


Звягінцева
Тетяна Володимирівна

-

завідувач кафедри фармакології з медичною рецептурою Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор, консультант Центру


Зіменковський
Андрій Борисович

-

завідувач кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (далі - ЛНМУ ім. Данила Галицького), доктор медичних наук, професор, консультант Центру


Ліпухін
Антон Вікторович

-

начальник відділу нормативно-правової роботи Департаменту правового та інформаційно-аналітичного забезпечення Центру


Кицюк
Наталія Ігорівна

-

начальник відділу методологічного супроводження та моніторингу формулярної системи Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Центру


Кузьменко
Костянтин Олександрович

-

начальник Управління експертизи інструкцій та номенклатури Департаменту експертизи реєстраційних матеріалів Центру


Ліщишина
Олена Михайлівна

-

директор Департаменту стандартизації медичних послуг Центру, кандидат медичних наук


Матюха
Лариса Федорівна

-

завідувач кафедри амбулаторно-поліклінічної допомоги та сімейної медицини НМАПО ім. П.Л. Шупика, доктор медичних наук, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю "Сімейна медицина"


Немченко
Алла Семенівна

-

завідувач кафедри організації та економіки фармації Національного фармацевтичного університету, кандидат економічних наук, доктор фармацевтичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України


Нетяженко
Василь Захарович

-

завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 НМУ ім. О.О. Богомольця, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор


Ніженковська
Ірина Володимирівна

-

декан фармацевтичного факультету НМУ ім. О.О. Богомольця, зав. кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор


Осинський
Дмитро Сергійович

-

заступник головного лікаря Київського міського клінічного онкологічного центру з амбулаторно-поліклінічної роботи (за згодою)


Педаченко
Євген Георгійович

-

директор ДП "Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України", академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю "Нейрохірургія", консультант Центру (за згодою)


Садовнича
Ольга Олегівна

-

заступник начальника відділу експертизи, стандартизації та нових фармакотерапевтичних технологій Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Центру


Сахнюк
Оксана Миколаївна

-

начальник управління експертизи вакцин та імунологічних лікарських засобів Департаменту експертизи реєстраційних матеріалів Центру


Свінціцький
Анатолій Станіславович

-

проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти НМУ ім. О.О. Богомольця, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 НМУ ім. О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор, консультант Центру


Цимбалюк
Віталій Іванович

-

заступник директора ДП "Інститут нейрохірургії ім. академіка А.П. Ромоданова НАМН України", завідувач кафедри нейрохірургії НМУ ім. О.О. Богомольця, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, консультант Центру (за згодою)


Чоп'як
Валентина Володимирівна

-

завідувач кафедри клінічної імунології та алергології ЛНМУ ім. Данила Галицького, доктор медичних наук, професор, консультант Центру


Яковлєва
Лариса Василівна

-

завідувач кафедри фармакоекономіки Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, консультант Центру

Начальник Управління
лікарських засобів
та медичної продукції

Л. Коношевич

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: