open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.08.2014  № 548

Про затвердження складу Центрального формулярного комітету Міністерства охорони здоров'я України

Відповідно до пункту 2 розділу 3 Положення про Центральний формулярний комітет Міністерства охорони здоров'я України, затвердженого наказом МОЗ України від 22 липня 2009 року № 529, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 року за № 1007/17023, з метою подальшого розвитку і впровадження формулярної системи забезпечення лікарськими засобами як основи раціональної фармакотерапії на принципах доказової медицини і відповідних стандартів лікування, забезпечення оптимального використання наявних ресурсів для досягнення високої якості медичної допомоги НАКАЗУЮ:

1. Затвердити склад Центрального формулярного комітету Міністерства охорони здоров'я України (далі - ЦФК), що додається.

2. Генеральному директору Державного підприємства "Державний експертний центр МОЗ України" (далі - Центр) О. Нагорній:

1) забезпечувати необхідні умови для роботи ЦФК;

2) організовувати ефективну співпрацю та функціональний зв'язок відповідних структурних підрозділів Центру з ЦФК щодо здійснення експертизи пропозицій про внесення лікарських засобів до Державного формуляра лікарських засобів з урахуванням показників їх безпеки, ефективності, якості, взаємодії з іншими лікарськими засобами, вартості та результатів порівняльного аналізу та відповідно до вимог чинного законодавства.

3. Голові ЦФК І. Зупанцю забезпечити подальшу роботу ЦФК відповідно до Положення про Центральний формулярний комітет Міністерства охорони здоров'я України, затвердженого наказом МОЗ України від 22 липня 2009 року № 529, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2009 року за № 1007/17023.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24 вересня 2013 року № 827 "Про затвердження складу Центрального формулярного комітету Міністерства охорони здоров'я України".

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Н. Лісневську.

Міністр

О. МусійЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
07.08.2014 № 548

СКЛАД
Центрального формулярного комітету Міністерства охорони здоров'я України (ЦФК)

Президія ЦФК

Мусій
Олег Степанович

голова Президії ЦФК, Міністр охорони здоров'я України

Лазоришинець
Василь Васильович

заступник голови Президії ЦФК, заступник Міністра - керівник апарату, доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України

Лісневська
Наталя Олександрівна

заступник голови Президії ЦФК, заступник Міністра

Коношевич
Людмила Володимирівна

начальник Управління фармацевтичної діяльності МОЗ України

Толкачова
Яніна Антонівна

заступник начальника Управління фармацевтичної діяльності - начальник відділу з питань обігу лікарських засобів МОЗ України

Терещенко
Альона Василівна

в.о. директора Департаменту медичної допомоги МОЗ України

Пасічник
Михайло Францович

Голова Державної служби України з лікарських засобів

Нагорна
Олена Олександрівна

генеральний директор Державного підприємства "Державний експертний центр МОЗ України" (далі - Центр), кандидат медичних наук

Зупанець
Ігор Альбертович

голова ЦФК, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності "Клінічна фармація", завідувач кафедри клінічної фармації з фармацевтичною опікою Національного фармацевтичного університету, професор, доктор медичних наук

Зіменковський
Андрій Борисович

заступник голови ЦФК, завідувач кафедри клінічної фармації, фармакотерапії та медичної стандартизації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (далі - ЛНМУ імені Данила Галицького), доктор медичних наук, професор, консультант Центру

Степаненко
Алла Василівна

заступник голови ЦФК, професор кафедри організації медичного забезпечення ЗС Української військово-медичної академії, доктор медичних наук, професор (за згодою)

Секретаріат ЦФК

Думенко
Тетяна Михайлівна

керівник секретаріату ЦФК, директор Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Центру, кандидат медичних наук

Ковальчук
Тетяна Сергіївна

заступник директора Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Центру

Садовнича
Ольга Олегівна

заступник начальника відділу експертизи, стандартизації та новітніх фармакотерапевтичних технологій Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Центру

Гончарова
Віра Михайлівна

начальник відділу моніторингу цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Центру

Грищенко
Максим Анатолійович

начальник відділу експертизи, стандартизації та новітніх фармакотерапевтичних технологій Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Центру

Кицюк
Наталія Ігорівна

начальник відділу методологічного супроводження та моніторингу формулярної системи Департаменту раціональної фармакотерапії та супроводження державної формулярної системи Центру

Члени ЦФК

Аряєв
Микола Леонідович

завідувач кафедри педіатрії і неонатології Одеського національного медичного університету, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, консультант Центру

Парій
Валентин Дмитрович

завідувач кафедри менеджменту охорони здоров'я Національного медичного університету імені О. Богомольця (далі - НМУ імені О. Богомольця), доктор медичних наук, професор, консультант Центру

Бебешко
Володимир Григорович

радник при дирекції Національного наукового центру радіаційної медицини "ННЦРМ НАМНУ", керівник відділу гематології і трансплантології "ННЦРМ НАМНУ", член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, консультант Центру (за згодою)

Бухтіарова
Тетяна Анатоліївна

директор Інституту фармакології та токсикології НАМН України, доктор медичних наук, член-кореспондент НАМН України (за згодою)

Губський
Юрій Іванович

директор Інституту паліативної та хоспісної медицини МОЗ України, завідувач кафедри паліативної та хоспісної медицини Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (далі - НМАПО, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, консультант Центру

Гусева
Ганна Володимирівна

начальник відділу адміністрування реєстру лікарських засобів Управління правового та інформаційно-аналітичного забезпечення Центру

Денисова
Маргарита Федорівна

керівник відділення захворювань печінки та органів травлення у дітей Інституту педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України, доктор медичних наук, професор, голова консультативно-експертної комісії "Вікові аспекти застосування лікарських засобів", консультант Центру (за згодою)

Задорожна
Вікторія Іванівна

директор Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України, доктор медичних наук, професор (за згодою)

Звягінцева
Тетяна Володимирівна

завідувач кафедри фармакології з медичною рецептурою Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор, консультант Центру

Ліщишина
Олена Михайлівна

директор Департаменту стандартизації медичних послуг Центру, кандидат медичних наук

Матвєєва
Олена Валеріївна

директор Департаменту післяреєстраційного нагляду Центру

Матюха
Лариса Федорівна

завідувач кафедри амбулаторно-поліклінічної допомоги та сімейної медицини НМАПО імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю "Сімейна медицина"

Немченко
Алла Семенівна

завідувач кафедри організації та економіки фармації Національного фармацевтичного університету, кандидат економічних наук, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Нетяженко
Василь Захарович

завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб № 1 НМУ імені О. Богомольця, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю "Терапія"

Ніженковська
Ірина Володимирівна

декан фармацевтичного факультету НМУ імені О. Богомольця, завідувач кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії НМУ імені О. Богомольця, доктор медичних наук, професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю "Загальна фармація"

Педаченко
Євген Георгійович

директор Інституту нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова НАМН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю "Нейрохірургія", консультант Центру (за згодою)

Свінціцький
Анатолій Станіславович

проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та післядипломної освіти НМУ імені О. Богомольця, завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3 НМУ імені О. Богомольця, доктор медичних наук, професор, консультант Центру

Цимбалюк
Віталій Іванович

заступник директора Інституту нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова НАМН України, завідувач кафедри нейрохірургії НМУ імені О. Богомольця, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, консультант Центру (за згодою)

Чоп'як
Валентина Володимирівна

завідувач кафедри клінічної імунології та алергології ЛНМУ імені Данила Галицького, доктор медичних наук, професор, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю "Алергологія. Імунологія. Клінічна імунологія. Лабораторна імунологія", консультант Центру

Яковлєва
Лариса Василівна

завідувач кафедри фармакоекономіки Національного фармацевтичного університету, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, консультант Центру

Соколова
Лариса Іванівна

завідувач кафедри неврології НМУ імені О. Богомольця, доктор медичних наук, професор

Гуляєва
Марина Віталіївна

виконавчий директор Української Асоціації боротьби з інсультом (за згодою)

Глумчер
Фелікс Семенович

завідувач кафедри анестезіології і реаніматології НМУ імені О. Богомольця, професор, доктор медичних наук

Тітов
Іван Іванович

завідувач кафедри анестезіології Івано-Франківського Національного медичного університету

Марута
Наталія Олександрівна

заступник директора Інституту неврології, психіатрії та наркології НАМН України, доктор медичних наук, професор (за згодою)

Сахнюк
Оксана Миколаївна

начальник управління експертизи вакцин та імунологічних лікарських засобів Департаменту експертизи реєстраційних матеріалів Центру.

Начальник Управління
фармацевтичної діяльностіЛ.В. Коношевич

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: