open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 22 лютого 2008 р. N 107

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 357 ( 357-2010-п ) від 14.04.2010 }
Про затвердження Державної цільової програми

підготовки та проведення в Україні фінальної частини

чемпіонату Європи 2012 року з футболу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 937 ( 937-2008-п ) від 16.10.2008

N 205 ( 205-2009-п ) від 25.02.2009

N 448 ( 448-2009-п ) від 10.04.2009

N 793 ( 793-2009-п ) від 22.07.2009

N 1155 ( 1155-2009-п ) від 30.09.2009

N 36 ( 36-2010-п ) від 20.01.2010

N 73 ( 73-2010-п ) від 28.01.2010

N 239 ( 239-2010-п ) від 01.03.2010

N 313 ( 313-2010-п ) від 24.03.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову програму підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу (далі - Програма), що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям за погодженням з
Міністерством економіки, Координаційним бюро з питань підготовки
та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу (далі - Координаційне бюро) та за участю Федерації
футболу України привести у двотижневий строк завдання, показники і
заходи відповідних галузевих і регіональних програм у
відповідність з основними завданнями, показниками і заходами
Програми.{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 205
( 205-2009-п ) від 25.02.2009 }
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування
мм. Дніпропетровська, Донецька, Києва, Львова, Одеси і Харкова за
погодженням з Міністерством економіки і Координаційним бюро та за
участю Федерації футболу України привести у двотижневий строк
завдання, показники і заходи відповідних міських цільових програм
у відповідність з основними завданнями, показниками і заходами
Програми.{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 205
( 205-2009-п ) від 25.02.2009 }
4. Міністерству економіки за поданням заінтересованих
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування включити визначені Програмою основні
завдання, показники і заходи до відповідних розділів проекту
Державної програми економічного і соціального розвитку України на
відповідний рік.{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 205
( 205-2009-п ) від 25.02.2009 }
5. Міністерству фінансів за поданням Міністерства економіки,
заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування під час складання проекту
Державного бюджету України на відповідний рік передбачити з
урахуванням реальних можливостей кошти для виконання визначених
Програмою основних завдань і заходів у відповідних бюджетних
програмах.{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 205
( 205-2009-п ) від 25.02.2009 }
6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
у двомісячний строк за участю Координаційного бюро розробити
і затвердити узгоджені плани підготовки конкретних об'єктів
(стадіони, аеропорти, готелі, заклади охорони здоров'я, культури і
мистецтва тощо) з помісячними строками виконання; { Абзац другий
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 205
( 205-2009-п ) від 25.02.2009 }
у двотижневий строк після затвердження Державного бюджету
України на відповідний рік розробити і затвердити щорічні
деталізовані плани виконання завдань і заходів галузевих і
регіональних програм з помісячними строками виконання.
7. Рекомендувати органам місцевого самоврядування
мм. Дніпропетровська, Донецька, Києва, Львова, Одеси і Харкова:
у двомісячний строк за участю Координаційного бюро розробити
і затвердити узгоджені плани підготовки конкретних об'єктів
(стадіони, аеропорти, готелі, заклади охорони здоров'я, культури і
мистецтва тощо) з помісячними строками виконання; { Абзац другий
пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 205
( 205-2009-п ) від 25.02.2009 }
у двотижневий строк після затвердження міських бюджетів на
відповідний рік розробити і затвердити щорічні деталізовані плани
виконання завдань і заходів відповідних міських цільових програм з
помісячними строками виконання.
8. Міністерству економіки у місячний строк після затвердження
Державного бюджету України на відповідний рік розробити і подати
на розгляд Кабінету Міністрів України щорічний комплексний план
заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу.{ Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 205
( 205-2009-п ) від 25.02.2009 }
8-1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
надсилати починаючи з 2009 року Міністерству економіки за
встановленою ним формою щокварталу до 15 числа наступного місяця
інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та
подання до 30 числа Кабінетові Міністрів України.{ Постанову доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ N 205
( 205-2009-п ) від 25.02.2009 }
9. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1295 ( 1295-2007-п )
"Про затвердження Державної цільової програми підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 86, ст. 3149).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 лютого 2008 р. N 107
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

підготовки та проведення в Україні

фінальної частини чемпіонату

Європи 2012 року з футболу

Мета Програми
Мета цієї Програми полягає у створенні правових, соціальних,
економічних та організаційних умов для успішного проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
(далі - Чемпіонат).
Для досягнення зазначеної мети слід:
привести об'єкти, що використовуватимуться для проведення
Чемпіонату, у відповідність з вимогами УЄФА;
підготувати необхідну кількість фахівців з організації та
проведення такого міжнародного заходу;
створити для вболівальників атмосферу футбольного свята в
усіх містах, у яких відбуватимуться матчі;
забезпечити належну підготовку національної збірної команди
України з футболу для виступу у Чемпіонаті.
Шляхи виконання завдань з підготовки

та проведення Чемпіонату
Досвід підготовки до проведення спортивних подій масштабу
фінальної частини чемпіонату Європи з футболу свідчить, що
оптимальний варіант повинен визначатися конкретною державою
виходячи з рівня розвитку спортивної, транспортної та
інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури і економічних
відносин.
Оптимальним для України визнається варіант, коли головну роль
у процесі підготовки до чемпіонату з футболу повинна відігравати
держава, яка, зокрема, створює умови для максимального залучення з
цією метою недержавних установ та організацій.
Ця Програма є основним механізмом виконання завдань з
підготовки та проведення Чемпіонату. З урахуванням визначених
Програмою основних завдань і заходів розробляються і
затверджуються деталізовані програми приймаючих міст, галузеві і
регіональні програми. На підставі завдань, показників і заходів
таких програм розробляються плани підготовки конкретних об'єктів
(стадіони, аеропорти, готелі, заклади охорони здоров'я, культури і
мистецтва тощо) відповідно до вимог УЄФА.
Щороку обов'язково затверджується комплексний план заходів з
підготовки та проведення Чемпіонату та плани заходів приймаючих
міст з помісячним визначенням строків виконання.
Прогнозні обсяги і джерела фінансування завдань і заходів
Програми наведені у паспорті (додаток 1).
Завдання і заходи
Перелік основних завдань і заходів з виконання Програми
(додаток 2) ( 107а-2008-п ) сформовано на основі вимог УЄФА і
гарантій Уряду, наданих УЄФА.
Під час визначення конкретних завдань і заходів ураховано їх
взаємопов'язаність, повнота та всебічність, узгодженість з
програмами різних рівнів.
Очікувані результати, ефективність Програми
У результаті виконання Програми передбачається:
забезпечити проведення Чемпіонату у повній відповідності з
вимогами УЄФА, що позитивно позначиться на іміджі України як
європейської держави;
збудувати шість стадіонів, які відповідатимуть вимогам ФІФА
та УЄФА, що дасть змогу проводити змагання будь-якого рівня,
забезпечити збільшення кількості вітчизняних та зарубіжних
уболівальників і туристів;
збудувати, реконструювати або переобладнати більш як 30
сучасних стадіонів та тренувальних баз, що значно поліпшить умови
для проведення вітчизняних футбольних змагань і тренувань
українських команд;
значно поліпшити транспортну інфраструктуру (аеропорти,
автомобільні дороги загального користування, залізничний
транспорт);
створити умови для інтенсивного розвитку вітчизняного
підприємництва в усіх галузях економіки та сферах суспільного
життя;
залучити інвестиції в сумі понад 90 млрд. гривень;
збільшити на 2-3 млн. кількість робочих місць;
збільшити обсяг додаткових надходжень до бюджетів.
Показники очікуваних результатів виконання Програми визначені
у додатку 3 ( 107а-2008-п ).
Розрахунки кількісних і якісних показників містяться у
програмах приймаючих міст, галузевих і регіональних програмах.
Обсяги та джерела фінансування
Прогнозні обсяги фінансування Програми визначені на підставі
розрахунків прогнозних обсягів фінансування програм приймаючих
міст, галузевих і регіональних програм за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів, інших джерел.

Додаток 1

до Програми

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 16 жовтня 2008 р. N 937 ( 937-2008-п )
ПАСПОРТ

Державної цільової програми підготовки

та проведення в Україні фінальної частини

чемпіонату Європи 2012 року з футболу

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 502 ( 502-2007-р ).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2008 р. N 107.
3. Державний замовник - Мінекономіки.
4. Керівник Програми - Міністр економіки.
5. Виконавці заходів Програми - центральні та місцеві органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти
господарювання.
6. Строк виконання: 2008-2012 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень
------------------------------------------------------------------ | Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | |фінансу- |фінансу- |--------------------------------------------| | вання | вання | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |Державний|32923,65 |4134,71 |6735,46 |10916,98| 9419,7 | 1743,7 | |бюджет | | | | | | | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |Місцеві |6866,96 | 479,1 |1765,34 |2161,13 |2172,28 | 289,11 | |бюджети | | | | | | | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |Інші |86867,12 |9518,53 |21090,34|27080,44|26301,94|2875,87 | |джерела | | | | | | | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------| |Усього |126657,73|14132,34|29591,14|40158,55|37893,92|4908,68 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 937 ( 937-2008-п ) від
16.10.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 205
( 205-2009-п ) від 25.02.2009, N 448 ( 448-2009-п ) від
10.04.2009, N 793 ( 793-2009-п ) від 22.07.2009, N 1155
( 1155-2009-п ) від 30.09.2009, N 73 ( 73-2010-п ) від
28.01.2010, N 239 ( 239-2010-п ) від 01.03.2010, N 313
( 313-2010-п ) від 24.03.2010 }

Додаток 2

до Програми

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 16 жовтня 2008 р. N 937 ( 937-2008-п )

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з підготовки та проведення в Україні фінальної частини

чемпіонату Європи 2012 року з футболу

( 107а-2008-п )
{ Нову редакцію додатка 2 див. в Постанові КМ N 937
( 937а-2008-п ) від 16.10.2008 }
{ Зміни до додатку 2 див. в Постановах КМ N 205 ( 205-2009-п ) від
25.02.2009, N 448 ( 448-2009-п ) від 10.04.2009 }
{ Нову редакцію додатка 2 див. в Постанові КМ N 793 ( 793-2009-п )
від 22.07.2009 }
{ Зміни до додатку 2 див. в Постановах КМ N 1155 ( 1155-2009-п )
від 30.09.2009, N 36 ( 36-2010-п ) від 20.01.2010, N 73
( 73-2010-п ) від 28.01.2010, N 239 ( 239-2010-п ) від
01.03.2010, N 313 ( 313-2010-п ) від 24.03.2010 }

Додаток 3

до Програми

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 16 жовтня 2008 р. N 937 ( 937-2008-п )
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Державної цільової програми підготовки

та проведення в Україні фінальної частини

чемпіонату Європи 2012 року з футболу

( 107а-2008-п )
{ Нову редакцію додатка 3 див. в Постанові КМ N 937
( 937а-2008-п ) від 16.10.2008 }
{ Зміни до додатку 3 див. в Постанові КМ N 448 ( 448-2009-п ) від
10.04.2009 }
{ Нову редакцію додатка 3 див. в Постанові КМ N 793 ( 793-2009-п )
від 22.07.2009 }
{ Зміни до додатку 3 див. в Постанові КМ N 1155 ( 1155-2009-п )
від 30.09.2009 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: