open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 22 лютого 2008 р. N 107

Київ
Про затвердження Державної цільової програми

підготовки та проведення в Україні фінальної частини

чемпіонату Європи 2012 року з футболу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 937 ( 937-2008-п ) від 16.10.2008

N 205 ( 205-2009-п ) від 25.02.2009

N 448 ( 448-2009-п ) від 10.04.2009

N 793 ( 793-2009-п ) від 22.07.2009

N 1155 ( 1155-2009-п ) від 30.09.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову програму підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу (далі - Програма), що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям за погодженням з
Міністерством економіки, Координаційним бюро з питань підготовки
та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012
року з футболу (далі - Координаційне бюро) та за участю Федерації
футболу України привести у двотижневий строк завдання, показники і
заходи відповідних галузевих і регіональних програм у
відповідність з основними завданнями, показниками і заходами
Програми. Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 205
( 205-2009-п ) від 25.02.2009 }
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування
мм. Дніпропетровська, Донецька, Києва, Львова, Одеси і Харкова за
погодженням з Міністерством економіки і Координаційним бюро та за
участю Федерації футболу України привести у двотижневий строк
завдання, показники і заходи відповідних міських цільових програм
у відповідність з основними завданнями, показниками і заходами
Програми. Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 205
( 205-2009-п ) від 25.02.2009 }
4. Міністерству економіки за поданням заінтересованих
центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування включити визначені Програмою основні
завдання, показники і заходи до відповідних розділів проекту
Державної програми економічного і соціального розвитку України на
відповідний рік. Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 205
( 205-2009-п ) від 25.02.2009 }
5. Міністерству фінансів за поданням Міністерства економіки,
заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування під час складання проекту
Державного бюджету України на відповідний рік передбачити з
урахуванням реальних можливостей кошти для виконання визначених
Програмою основних завдань і заходів у відповідних бюджетних
програмах. Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 205
( 205-2009-п ) від 25.02.2009 }
6. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям:
у двомісячний строк за участю Координаційного бюро розробити
і затвердити узгоджені плани підготовки конкретних об'єктів
(стадіони, аеропорти, готелі, заклади охорони здоров'я, культури і
мистецтва тощо) з помісячними строками виконання; { Абзац другий
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 205
( 205-2009-п ) від 25.02.2009 }
у двотижневий строк після затвердження Державного бюджету
України на відповідний рік розробити і затвердити щорічні
деталізовані плани виконання завдань і заходів галузевих і
регіональних програм з помісячними строками виконання.
7. Рекомендувати органам місцевого самоврядування
мм. Дніпропетровська, Донецька, Києва, Львова, Одеси і Харкова:
у двомісячний строк за участю Координаційного бюро розробити
і затвердити узгоджені плани підготовки конкретних об'єктів
(стадіони, аеропорти, готелі, заклади охорони здоров'я, культури і
мистецтва тощо) з помісячними строками виконання; { Абзац другий
пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 205
( 205-2009-п ) від 25.02.2009 }
у двотижневий строк після затвердження міських бюджетів на
відповідний рік розробити і затвердити щорічні деталізовані плани
виконання завдань і заходів відповідних міських цільових програм з
помісячними строками виконання.
8. Міністерству економіки у місячний строк після затвердження
Державного бюджету України на відповідний рік розробити і подати
на розгляд Кабінету Міністрів України щорічний комплексний план
заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини
чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 205
( 205-2009-п ) від 25.02.2009 }
8-1. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої
влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
надсилати починаючи з 2009 року Міністерству економіки за
встановленою ним формою щокварталу до 15 числа наступного місяця
інформацію про стан виконання Програми для її узагальнення та
подання до 30 числа Кабінетові Міністрів України. Постанову доповнено пунктом 8-1 згідно з Постановою КМ N 205
( 205-2009-п ) від 25.02.2009 }
9. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 31 жовтня 2007 р. N 1295 ( 1295-2007-п )
"Про затвердження Державної цільової програми підготовки та
проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року
з футболу" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 86, ст. 3149).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 лютого 2008 р. N 107
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

підготовки та проведення в Україні

фінальної частини чемпіонату

Європи 2012 року з футболу

Мета Програми
Мета цієї Програми полягає у створенні правових, соціальних,
економічних та організаційних умов для успішного проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу
(далі - Чемпіонат).
Для досягнення зазначеної мети слід:
привести об'єкти, що використовуватимуться для проведення
Чемпіонату, у відповідність з вимогами УЄФА;
підготувати необхідну кількість фахівців з організації та
проведення такого міжнародного заходу;
створити для вболівальників атмосферу футбольного свята в
усіх містах, у яких відбуватимуться матчі;
забезпечити належну підготовку національної збірної команди
України з футболу для виступу у Чемпіонаті.
Шляхи виконання завдань з підготовки

та проведення Чемпіонату
Досвід підготовки до проведення спортивних подій масштабу
фінальної частини чемпіонату Європи з футболу свідчить, що
оптимальний варіант повинен визначатися конкретною державою
виходячи з рівня розвитку спортивної, транспортної та
інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури і економічних
відносин.
Оптимальним для України визнається варіант, коли головну роль
у процесі підготовки до чемпіонату з футболу повинна відігравати
держава, яка, зокрема, створює умови для максимального залучення з
цією метою недержавних установ та організацій.
Ця Програма є основним механізмом виконання завдань з
підготовки та проведення Чемпіонату. З урахуванням визначених
Програмою основних завдань і заходів розробляються і
затверджуються деталізовані програми приймаючих міст, галузеві і
регіональні програми. На підставі завдань, показників і заходів
таких програм розробляються плани підготовки конкретних об'єктів
(стадіони, аеропорти, готелі, заклади охорони здоров'я, культури і
мистецтва тощо) відповідно до вимог УЄФА.
Щороку обов'язково затверджується комплексний план заходів з
підготовки та проведення Чемпіонату та плани заходів приймаючих
міст з помісячним визначенням строків виконання.
Прогнозні обсяги і джерела фінансування завдань і заходів
Програми наведені у паспорті (додаток 1).
Завдання і заходи
Перелік основних завдань і заходів з виконання Програми
(додаток 2) ( 107а-2008-п ) сформовано на основі вимог УЄФА і
гарантій Уряду, наданих УЄФА.
Під час визначення конкретних завдань і заходів ураховано їх
взаємопов'язаність, повнота та всебічність, узгодженість з
програмами різних рівнів.
Очікувані результати, ефективність Програми
У результаті виконання Програми передбачається:
забезпечити проведення Чемпіонату у повній відповідності з
вимогами УЄФА, що позитивно позначиться на іміджі України як
європейської держави;
збудувати шість стадіонів, які відповідатимуть вимогам ФІФА
та УЄФА, що дасть змогу проводити змагання будь-якого рівня,
забезпечити збільшення кількості вітчизняних та зарубіжних
уболівальників і туристів;
збудувати, реконструювати або переобладнати більш як 30
сучасних стадіонів та тренувальних баз, що значно поліпшить умови
для проведення вітчизняних футбольних змагань і тренувань
українських команд;
значно поліпшити транспортну інфраструктуру (аеропорти,
автомобільні дороги загального користування, залізничний
транспорт);
створити умови для інтенсивного розвитку вітчизняного
підприємництва в усіх галузях економіки та сферах суспільного
життя;
залучити інвестиції в сумі понад 90 млрд. гривень;
збільшити на 2-3 млн. кількість робочих місць;
збільшити обсяг додаткових надходжень до бюджетів.
Показники очікуваних результатів виконання Програми визначені
у додатку 3 ( 107а-2008-п ).
Розрахунки кількісних і якісних показників містяться у
програмах приймаючих міст, галузевих і регіональних програмах.
Обсяги та джерела фінансування
Прогнозні обсяги фінансування Програми визначені на підставі
розрахунків прогнозних обсягів фінансування програм приймаючих
міст, галузевих і регіональних програм за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів, інших джерел.

Додаток 1

до Програми

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 16 жовтня 2008 р. N 937 ( 937-2008-п )
ПАСПОРТ

Державної цільової програми підготовки

та проведення в Україні фінальної частини

чемпіонату Європи 2012 року з футболу

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 11 липня 2007 р. N 502 ( 502-2007-р ).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2008 р. N 107.
3. Державний замовник - Мінекономіки.
4. Керівник Програми - Міністр економіки.
5. Виконавці заходів Програми - центральні та місцеві органи
виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти
господарювання.
6. Строк виконання: 2008-2012 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень.
-------------------------------------------------------------------- Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | фінансування| фінансу-|-------------------------------------------| | вання | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ------------+---------+--------+--------+--------+--------+-------| Державний |32923,65 |4134,71 |6909,66 |10715,88|9419,7 |1743,7 | бюджет | | | | | | | ------------+---------+--------+--------+--------+--------+-------| Місцеві |6866,96 |479,1 |1765,34 |2161,13 |2172,28 |289,11 | бюджети | | | | | | | ------------+---------+--------+--------+--------+--------+-------| Інші джерела|86867,12 |9518,53 |21090,34|27080,44|26301,94|2875,87| ------------+---------+--------+--------+--------+--------+-------| Усього |126657,73|14132,34|29765,34|39957,45|37893,92|4908,68| -------------------------------------------------------------------
{ Додаток 1 в редакції Постанови КМ N 937 ( 937-2008-п ) від
16.10.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 205
( 205-2009-п ) від 25.02.2009, N 448 ( 448-2009-п ) від
10.04.2009, N 793 ( 793-2009-п ) від 22.07.2009, N 1155
( 1155-2009-п ) від 30.09.2009 }

Додаток 2

до Програми

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 16 жовтня 2008 р. N 937 ( 937-2008-п )

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

з підготовки та проведення в Україні фінальної частини

чемпіонату Європи 2012 року з футболу

( 107а-2008-п )
{ Нову редакцію додатка 2 див. в Постанові КМ N 937
( 937а-2008-п ) від 16.10.2008 }
{ Зміни до додатку 2 див. в Постановах КМ N 205 ( 205-2009-п ) від
25.02.2009, N 448 ( 448-2009-п ) від 10.04.2009 }
{ Нову редакцію додатка 2 див. в Постанові КМ N 793 ( 793-2009-п )
від 22.07.2009 }
{ Зміни до додатку 2 див. в Постанові КМ N 1155 ( 1155-2009-п )
від 30.09.2009 }

Додаток 3

до Програми

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 16 жовтня 2008 р. N 937 ( 937-2008-п )
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

виконання Державної цільової програми підготовки

та проведення в Україні фінальної частини

чемпіонату Європи 2012 року з футболу

( 107а-2008-п )
{ Нову редакцію додатка 3 див. в Постанові КМ N 937
( 937а-2008-п ) від 16.10.2008 }
{ Зміни до додатку 3 див. в Постанові КМ N 448 ( 448-2009-п ) від
10.04.2009 }
{ Нову редакцію додатка 3 див. в Постанові КМ N 793 ( 793-2009-п )
від 22.07.2009 }
{ Зміни до додатку 3 див. в Постанові КМ N 1155 ( 1155-2009-п )
від 30.09.2009 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: