open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 20 квітня 2007 р. N 643

Київ
Про затвердження розмірів підвищення

посадових окладів (ставок заробітної плати)

та додаткової оплати за окремі види педагогічної

діяльності у співвідношенні до тарифної ставки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 672 ( 672-2020-п ) від 29.07.2020 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити розміри:
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) для
працівників установ і закладів освіти згідно з додатком 1;
додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності для
працівників установ і закладів освіти згідно з додатком 2.
Затверджені розміри підвищення посадових окладів (ставок
заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної
діяльності стосуються працівників, які займають посади згідно з
переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
14 червня 2000 р. N 963 ( 963-2000-п ) (Офіційний вісник України,
2000 р., N 24, ст. 1015), і на яких поширюються умови оплати праці
працівників установ і закладів освіти.
2. Установити, що працівникам установ і закладів освіти, яким
передбачено підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати)
на кількох підставах, абсолютний розмір кожного підвищення
визначається виходячи з розміру посадового окладу (ставки
заробітної плати) без урахування іншого підвищення.
3. Запровадити поетапне, починаючи з 1 травня 2007 р.,
введення затверджених цією постановою розмірів підвищення
посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати
за окремі види педагогічної діяльності із застосуванням їх в
повному обсязі з 1 січня 2008 року.
З 1 травня 2007 р. виплата зазначених розмірів підвищення та
додаткової оплати здійснюється в межах затвердженого фонду
заробітної плати в обсязі 50 відсотків встановленого розміру.
Конкретний розмір виплат встановлюється керівником установи або
закладу освіти.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

Додаток 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 20 квітня 2007 р. N 643

РОЗМІРИ

підвищення посадових окладів (ставок

заробітної плати) працівникам

установ і закладів освіти

------------------------------------------------------------------ | Найменування підвищення | Відсоток | | | посадового | | | окладу (ставки | | | заробітної | | | плати) | |----------------------------------------------------------------| | За педагогічні звання | |----------------------------------------------------------------| |Учитель-методист, викладач-методист, майстер | 15 | |виробничого навчання I категорії | | |-----------------------------------------------+----------------| |Вихователь-методист, | 10 | |педагог-організатор-методист, старший | | |вожатий-методист, практичний психолог-методист,| | |керівник гуртка-методист, старший учитель, | | |старший викладач, старший вихователь, майстер | | |виробничого навчання II категорії | | |----------------------------------------------------------------| | За знання та використання в роботі іноземної мови | |----------------------------------------------------------------| |Керівні та педагогічні працівники вищих | 10 | |навчальних закладів I-II рівня акредитації, | | |спеціалізованих загальноосвітніх навчальних | | |закладів з поглибленим вивченням іноземної | | |мови, які володіють іноземною мовою і | | |застосовують її в практичній роботі | | |-----------------------------------------------+----------------| |Керівні та педагогічні працівники дошкільних | 5 | |навчальних закладів, в яких спілкування з | | |дітьми здійснюється іноземною мовою | | |----------------------------------------------------------------| | За роботу в певних типах навчальних закладів* | |----------------------------------------------------------------| |Керівні та педагогічні працівники гімназій, | 10 | |ліцеїв, колегіумів, коледжів, | | |гімназій-інтернатів, ліцеїв-інтернатів, | | |колегіумів-інтернатів, вищих | | |професійно-технічних навчальних закладів, вищих| | |художніх професійно-технічних навчальних | | |закладів, професійно-художніх училищ, художніх | | |професійно-технічних училищ | | |-----------------------------------------------+----------------| |Керівні працівники, діяльність яких | 10 | |безпосередньо пов'язана з навчально-виховним | | |процесом, педагогічні працівники, помічники | | |вихователів шкіл-інтернатів і інтернатів | | |загального типу, інтернатів-ліцеїв, | | |інтернатів-гімназій, інтернатів-колегіумів, | | |училищ фізичної культури | | |-----------------------------------------------+----------------| |Керівні працівники, діяльність яких | 25 | |безпосередньо пов'язана з навчально-виховним | | |процесом, педагогічні працівники та помічники | | |вихователів загальноосвітніх, вищих I-II рівня | | |акредитації, професійно-технічних навчальних | | |закладів (або за наявності в них груп) для | | |дітей, які потребують корекції фізичного та/або| | |розумового розвитку | | |-----------------------------------------------+----------------| |Педагогічні працівники та помічники вихователів| 20 | |дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, | | |професійно-технічних, вищих I-II рівня | | |акредитації навчальних закладів (класів, груп) | | |для дітей і підлітків, які потребують тривалого| | |лікування або особливих умов виховання, а також| | |ці категорії працівників у | | |приймальниках-розподільниках для неповнолітніх,| | |виховних колоніях, у загальноосвітніх та | | |професійно-технічних навчальних закладах при | | |виправних установах, спеціальних | | |професійно-технічних навчальних закладах, у | | |дитячих будинках, дитячих будинках-інтернатах, | | |школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, | | |позбавлених батьківського піклування, будинках | | |дитини | | |-----------------------------------------------+----------------| |Керівні працівники, діяльність яких | 20 | |безпосередньо пов'язана з навчально-виховним | | |процесом, загальноосвітніх навчальних закладів | | |для дітей і підлітків, які потребують тривалого| | |лікування або особливих умов виховання, а також| | |ці категорії працівників у вищих I-II рівня | | |акредитації, професійно-технічних навчальних | | |закладах (або за наявності в них груп) з | | |підготовки працівників з числа учнів, які мають| | |вади у фізичному чи розумовому розвитку, у | | |приймальниках-розподільниках для неповнолітніх,| | |у загальноосвітніх навчальних закладах при | | |виховних колоніях та при виправних установах, | | |спеціальних професійно-технічних навчальних | | |закладах, професійно-технічних навчальних | | |закладах при виховних та виправних установах, у| | |дитячих будинках, дитячих будинках-інтернатах, | | |школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, | | |позбавлених батьківського піклування, у | | |дошкільних навчальних закладах для дітей, які | | |потребують корекції фізичного та/або розумового| | |розвитку чи тривалого лікування | | |-----------------------------------------------+----------------| |Педагогічні працівники та помічники вихователів| 30 | |у дитячих будинках, дитячих | | |будинках-інтернатах, школах-інтернатах для | | |дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського | | |піклування, будинках дитини (класах, групах) з | | |контингентом дітей, які потребують корекції | | |фізичного та/або розумового розвитку чи | | |тривалого лікування; у протитуберкульозних | | |установах, закладах, відділеннях для дітей, | | |хворих на активні форми туберкульозу | | |-----------------------------------------------+----------------| |Керівні працівники, діяльність яких | 30 | |безпосередньо пов'язана з навчально-виховним | | |процесом, у дитячих будинках, дитячих | | |будинках-інтернатах, школах-інтернатах для | | |дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського | | |піклування, з контингентом дітей, які | | |потребують корекції фізичного та/або розумового| | |розвитку чи тривалого лікування | | |-----------------------------------------------+----------------| |Керівники, їх заступники, діяльність яких | 5 | |безпосередньо пов'язана з навчально-виховним | | |процесом, завідувачі філіалів, старші майстри, | | |майстри виробничого навчання | | |професійно-технічних навчальних закладів з | | |підготовки робітників для підприємств | | |вугільної, сланцевої промисловості, чорної і | | |кольорової металургії і організацій, що | | |проводять гірничо-капітальні роботи | | |----------------------------------------------------------------| | Інші підвищення | |----------------------------------------------------------------| |Керівники вищих навчальних закладів I-II рівня | 5 | |акредитації, міжшкільних навчально-виробничих | | |комбінатів, центрів, професійно-технічних | | |навчальних закладів (професійно-технічних | | |училищ, навчально-курсових комбінатів, центрів | | |та інших типів закладів, що надають робітничу | | |професію) з кількістю учнів (студентів) понад | | |800 - за кожні 600 учнів понад 800; керівники | | |загальноосвітніх навчальних закладів з | | |кількістю учнів понад 1000 - за кожні 700 учнів| | |понад 1000 | | |-----------------------------------------------+----------------| |Керівники шкіл та їх заступники з навчальної | 5 | |роботи, в обов'язки яких входить керівництво | | |групами продовженого дня, залежно від | | |кількості таких груп у закладі | | |-----------------------------------------------+----------------| |Керівник Київського міського Палацу школярів та| 10 | |юнацтва порівняно з максимальним розміром | | |посадового окладу директора позашкільного | | |закладу з кількістю учнів (вихованців) понад | | |600 | | |-----------------------------------------------+----------------| |Керівники найбільших позашкільних навчальних | 5 | |закладів, завідувачі відділів, лабораторій, | | |кабінетів Київського міського Палацу школярів | | |та юнацтва, керівники оздоровчих таборів з | | |цілодобовим перебуванням дітей та підлітків | | |-----------------------------------------------+----------------| |Завідувачі дошкільних навчальних закладів з | 3 | |середньомісячною кількістю дітей понад 60, за | | |кожні наступні 60 дітей; з цілодобовим | | |перебуванням дітей або такі, де є групи (група)| | |з цілодобовим перебуванням дітей | | |-----------------------------------------------+----------------| |Старші викладачі вищих навчальних закладів | на 5 відсотків | |I-II рівня акредитації | ставки | | |заробітної плати| | |викладача вищої | | | категорії | |-----------------------------------------------+----------------| |Старші майстри, майстри виробничого навчання | 5 | |професійно-технічних навчальних закладів, в | | |яких здійснюється навчання професіям художніх | | |ремесел | | |-----------------------------------------------+----------------| |Методисти інститутів (центрів) підвищення |на 15 відсотків | |кваліфікації, перепідготовки, удосконалення | ставки | |учителів, центральних, обласних |заробітної плати| |навчально-методичних (методичних) кабінетів |викладача вищої | |(центрів) | категорії | |-----------------------------------------------+----------------| |Директори, консультанти, психологи центрів |на 10 відсотків | |професійного розвитку педагогічних працівників | ставки | |та методисти організаційно-методичних кабінетів|заробітної плати| |обласних дитячих клінічних лікарень |викладача вищої | | | категорії | |-----------------------------------------------+----------------| |Завідувачі навчальною (педагогічною) частиною | 15-20 | |лікарні або санаторію та педагогічні працівники| | |установ охорони здоров'я та соціального захисту| | |-----------------------------------------------+----------------| |Керівники гуртків, секцій, студій та інших форм| 10 | |гурткової роботи за керівництво зразковими і | | |народними учнівськими колективами - | | |розроблення, апробацію та впровадження | | |авторських програм, нових експериментальних або| | |нетрадиційних методик та їх впровадження, | | |неодноразову підготовку учасників і переможців | | |конкурсів, оглядів, олімпіад, турнірів, | | |змагань, виставок учнівської молоді на | | |державному та обласному (міському мм. Києва та | | |Севастополя) рівні, науково-дослідницьку та | | |науково-експериментальну роботу з учнями, | | |підготовку учнів до походів другої і вище | | |категорії складності, за звання "Народний | | |майстер" | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * У разі, коли педагогічні працівники мають право на
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) одночасно
на різних підставах, тобто в закладах для дітей, які мають дві і
більше вад розвитку або мають дефекти розвитку і потребують
тривалого лікування, посадові оклади (ставки заробітної плати)
підвищуються на загальних підставах, але не більше ніж 25
відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 672
( 672-2020-п ) від 29.07.2020 }

Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 20 квітня 2007 р. N 643
РОЗМІРИ

додаткової оплати за окремі види

педагогічної та іншої діяльності

для працівників установ і закладів освіти

------------------------------------------------------------------ | Найменування доплат | Відсоток | | |посадового| | | окладу | | | (ставки | | |заробітної| | | плати) | |----------------------------------------------------------------| |За завідування: | |----------------------------------------------------------------| |навчальними кабінетами або лабораторіями у вищих | 10-15 | |навчальних закладах I-II рівня акредитації | | |-----------------------------------------------------+----------| |спортивними залами у загальноосвітніх навчальних | 10 | |закладах, професійно-технічних та вищих навчальних | | |закладах I-II рівня акредитації, стрілецькими тирами | | |та кімнатами зберігання зброї | | |-----------------------------------------------------+----------| |вечірніми, заочними відділеннями, відділеннями за | 15 | |спеціальністю | | |-----------------------------------------------------+----------| |інтернатами при школах, загальноосвітніми, музичними | 10 | |та художніми школами, хоровими, хореографічними, | | |цирковими, музично-хореографічними училищами | | |-----------------------------------------------------+----------| |навчально-консультаційними пунктами заочних відділень| 10 | |шкіл, заочних і вечірніх (змінних) середніх | | |загальноосвітніх шкіл з очно-заочними формами | | |навчання, для сліпих і слабозорих, глухих і | | |слабочуючих | | |-----------------------------------------------------+----------| |господарством у вечірніх (змінних) загальноосвітніх | 10 | |навчальних закладах та інтернатах при школах (за | | |умови відсутності посади завідувача господарством) | | |-----------------------------------------------------+----------| |гуртками, за керівництво відділом позашкільного | 15 | |навчального закладу (за умови відсутності посади | | |завідувача відділом) | | |-----------------------------------------------------+----------| |майстернями та паспортизованими музеями позашкільних | 15-20 | |навчальних закладів | | |-----------------------------------------------------+----------| |навчальними кабінетами, лабораторіями, куточками | 10-15 | |живої природи, дендропарками, зимовим садом, | | |навчально-дослідними ділянками, теплицями | | |позашкільних навчальних закладів | | |----------------------------------------------------------------| |Інші види діяльності | |----------------------------------------------------------------| |Педагогічним працівникам: | | |-----------------------------------------------------+----------| |за проведення позакласної роботи з фізичного | 10-40 | |виховання учнів у загальноосвітніх навчальних | | |закладах усіх типів і найменувань (крім | | |шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених | | |батьківського піклування) | | |-----------------------------------------------------+----------| |за проведення позакласної роботи з фізичного | 30 | |виховання учнів у школах-інтернатах для дітей-сиріт і| | |дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячих | | |будинках для дітей шкільного віку та дитячих будинках| | |інтернатного (змішаного) типу | | |-----------------------------------------------------+----------| |за керівництво початковими, вечірніми (змінними) | 25 | |загальноосвітніми навчальними закладами, музичними | | |школами-семирічками і художніми школами з кількістю | | |до 50 учнів | | |-----------------------------------------------------+----------| |Старшим викладачам, викладачам вищих навчальних | 10 | |закладів I-II рівня акредитації у закладах з | | |підготовки працівників мистецтв | | |-----------------------------------------------------+----------| |Керівникам, заступникам керівників, які відповідають | 15 | |за організацію навчально-виробничої роботи, та | | |старшим майстрам професійно-технічних навчальних | | |закладів, де створені вечірні (змінні) групи | | |-----------------------------------------------------+----------| |Майстрам виробничого навчання професійно-технічних | 15 | |навчальних закладів за керівництво майстернею, а | | |також за організаційне та методичне керівництво | | |навчально-виробничою діяльністю всіх майстрів за | | |професією | | |-----------------------------------------------------+----------| |Вчителям, викладачам, на яких покладено | 5-10 | |обслуговування електронно-обчислювальної техніки | | |-----------------------------------------------------+----------| |Працівникам, які відповідають за ведення діловодства | 10 | |та бухгалтерського обліку | | |-----------------------------------------------------+----------| |Лаборантам денних середніх загальноосвітніх | 5 | |навчальних закладів за виконання обов'язків | | |лаборантів вечірніх (змінних) середніх | | |загальноосвітніх навчальних закладів | | |-----------------------------------------------------+----------| |Керівникам, заступникам керівників вищих навчальних | 10 | |закладів I-II рівня акредитації та | | |професійно-технічних навчальних закладів, учні яких | | |проживають у гуртожитках | | ------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: