open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих

актів України щодо здійснення державного

архітектурно-будівельного контролю

та сприяння інвестиційній діяльності

у будівництві
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 34, ст.444 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Текст статті 244-6 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти в такій
редакції:
"Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її
територіальні органи (далі - інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю) розглядають справи про
адміністративні правопорушення, пов'язані з недодержанням
екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва,
реконструкції та прийняття в експлуатацію об'єктів чи споруд,
недодержанням державних стандартів, норм і правил під час
проектування і будівництва, а також самовільним будівництвом
будинків або споруд (статті 79-1, 96, 97).
Від імені інспекцій державного архітектурно-будівельного
контролю розглядати справи про адміністративні правопорушення і
накладати адміністративні стягнення мають право начальник
Державної архітектурно-будівельної інспекції України та його
заступники, начальники інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю та їх заступники".
2. Частину першу статті 28 Закону України "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546) доповнити реченням
такого змісту: "Державна експертиза інвестиційних програм і
проектів будівництва здійснюється згідно із статтями 8 та 15
Закону України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ).
3. У Законі України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 646;
1998 р., N 33, ст. 226):
1) абзац четвертий частини першої статті 8 доповнити словами
"за винятком об'єктів цивільного та виробничого призначення, для
затвердження проектів будівництва яких комплексний висновок
державної експертизи не є обов'язковим (будівництво житла за
проектами повторного застосування, крім об'єктів умовною висотою
більше 73,5 м, при незмінності архітектурно-планувальних,
конструктивних та технічних рішень та будинків і споруд I і II
категорій складності на непідроблювальних територіях із
інженерно-геологічними умовами I категорії складності для їх
ремонту та технічного переоснащення; об'єкти виробничого
призначення за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів
України)";
2) у частині першій статті 15:
а) перше речення доповнити словами "за винятком об'єктів
цивільного та виробничого призначення, для затвердження проектів
будівництва яких комплексний висновок державної експертизи не є
обов'язковим";
б) абзац другий викласти в такій редакції:
"Державна експертиза інвестиційних програм і проектів
будівництва здійснюється на засадах організаційної єдності
спеціалізованою державною експертною організацією центрального
органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури
"Укрдержбудекспертиза" та її місцевими підрозділами за участю
експертних підрозділів організацій - співвиконавців комплексної
державної експертизи. Порядок затвердження інвестиційних програм і
проектів будівництва та здійснення їх державної експертизи
визначається Кабінетом Міністрів України".
4. Абзац дев'ятий частини другої статті 13 Закону України
"Про основи містобудування" ( 2780-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 52, ст. 683; 2001 р., N 16, ст. 76) викласти в
такій редакції:
"здійснення державного контролю за дотриманням містобудівного
законодавства, затвердженої містобудівної документації при
плануванні та забудові відповідних територій і в разі виявлення
порушень - зупинення такого будівництва в порядку, встановленому
законом".
5. Частину сьому статті 10 Закону України "Про пожежну
безпеку" ( 3745-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
N 5, ст. 21) доповнити реченням такого змісту: "Державна
експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва
здійснюється згідно із статтями 8 та 15 Закону України "Про
інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ).
6. У Законі України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218; 2002 р., N 29,
ст. 190; 2006 р., N 22, ст. 199):
1) абзац п'ятий статті 11 доповнити словами "за винятком тих,
для затвердження проектів будівництва яких висновок державної
експертизи не є обов'язковим";
2) частину першу статті 12 доповнити реченням такого змісту:
"Державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва
здійснюється згідно із статтями 8 та 15 Закону України "Про
інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ).
7. Частину третю статті 23 Закону України "Про
енергозбереження" ( 74/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., N 30, ст. 283) доповнити словами "а інвестиційних програм
і проектів будівництва - згідно із статтями 8 та 15 Закону України
"Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ).
8. Частини першу та четверту статті 2 Закону України "Про
відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій
за правопорушення у сфері містобудування" ( 208/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1994 р., N 46, ст. 411; 2000 р., N 46,
ст. 398) викласти в такій редакції:
"Справи про правопорушення, передбачені цим Законом,
розглядаються Державною архітектурно-будівельною інспекцією
України та її територіальними органами (далі - інспекції
державного архітектурно-будівельного контролю)";
"Накладати штраф від імені інспекцій державного
архітектурно-будівельного контролю мають право начальник Державної
архітектурно-будівельної інспекції України та його заступники,
начальники інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю
та їх заступники у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України".
9. У Законі України "Про екологічну експертизу" ( 45/95-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 8, ст. 54; 2000 р.,
N 27, ст. 213):
1) частину першу статті 13 доповнити реченням такого змісту:
"Державна екологічна експертиза інвестиційних програм і проектів
будівництва здійснюється згідно із статтями 8 та 15 Закону України
"Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 );
2) статтю 37 доповнити частиною другою такого змісту:
"Державна екологічна експертиза інвестиційних програм і
проектів будівництва здійснюється згідно із статтями 8 та 15
Закону України "Про інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ).
10. Частину другу статті 31 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 24, ст. 170) викласти в такій редакції:
"2. До відання виконавчих органів міських рад (за винятком
міст районного значення), крім повноважень, зазначених у пункті
"б" частини першої цієї статті, належить також видача забудовникам
архітектурно-планувальних завдань та технічних умов на
проектування, будівництво, реконструкцію будинків і споруд,
благоустрій територій".
11. Пункт 9 статті 22 Закону України "Про столицю України -
місто-герой Київ" ( 401-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 11, ст. 79) виключити.
12. Пункт 7 статті 16 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації" ( 586-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 20-21, ст. 190; 2003 р., N 24, ст. 159) виключити.
13. У Законі України "Про архітектурну діяльність" ( 687-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 31, ст. 246;
2006 р., N 39, ст. 342):
1) частину десяту статті 7 виключити;
2) у статті 10:
а) назву та частину першу статті доповнити словами "та
нагляд";
б) частину другу викласти в такій редакції:
"Державний архітектурно-будівельний контроль та нагляд
здійснює центральний орган виконавчої влади з питань будівництва,
містобудування та архітектури. Державний контроль та нагляд у
системі центрального органу виконавчої влади з питань будівництва,
містобудування та архітектури здійснює Державна
архітектурно-будівельна інспекція України та її територіальні
органи (далі - інспекції державного архітектурно-будівельного
контролю)".
14. У Законі України "Про планування і забудову територій"
( 1699-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31,
ст. 250):
1) частину чотирнадцяту статті 24 викласти в такій редакції:
"Дозвіл на будівництво об'єкта містобудування не дає права на
початок виконання будівельних робіт без одержання відповідного
дозволу Державної архітектурно-будівельної інспекції України або
її територіальних органів (далі - інспекції державного
архітектурно-будівельного контролю)";
2) частину першу статті 31 викласти в такій редакції:
"Державний контроль за плануванням, забудовою та іншим
використанням територій здійснюється спеціально уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та
архітектури, відповідними спеціально уповноваженими органами з
питань містобудування та архітектури, Державною
архітектурно-будівельною інспекцією України та її територіальними
органами, а також іншими спеціально уповноваженими органами
виконавчої влади".
15. У Законі України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 36, ст. 299 із наступними змінами):
1) частину другу статті 2 після слів "у сфері
телекомунікацій" доповнити словом "будівництві";
2) пункт 30 статті 9 виключити.
16. Частину другу статті 21 Закону України "Про охорону
праці" ( 2694-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 2, ст. 10) доповнити реченням такого змісту: "Державна
експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва
здійснюється згідно із статтями 8 та 15 Закону України "Про
інвестиційну діяльність" ( 1560-12 ).
17. Пункт 42 частини першої статті 4 Декрету Кабінету
Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про
державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13,
ст. 113; 2000 р., N 46, ст. 398) викласти в такій редакції:
"42) Державна архітектурно-будівельна інспекція України та її
територіальні органи за позовами до господарського суду щодо
стягнення штрафу за порушення у сфері містобудування".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2008 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
опублікування цього Закону:
1) відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття
нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із
цим Законом;
3) забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 16 травня 2007 року

N 1026-V

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: