open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Нечинний

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 21 січня 1993 р. N 35

Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 207 ( 207-2000-п ) від 02.02.2000 )

Про умови оплати праці працівників апарату

органів державної виконавчої влади

та інших органів

( Додатково див. Постанову КМ

N 121 ( 121-93-п ) від 18.02.93 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 257 ( 257-93-п ) від 02.04.93

N 320 ( 320-93-п ) від 30.04.93 )

( Додатково див. Розпорядження Президента України

N 54/93-рп ( 54/93-рп ) від 13.05.93

Розпорядження КМ

N 314-93-р ( 314-93-р ) від 18.05.93

N 368-93-р ( 368-93-р ) від 05.06.93 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 782 ( 782-93-п ) від 23.09.93

N 376 ( 376-94-п ) від 08.06.94

N 437 ( 437-94-п ) від 28.06.94

Постановою Президії ВР

N 147/94-ПВ ( 147/94-ПВ ) від 03.10.94

Постановами КМ

N 63 ( 63-95-п ) від 27.01.95

N 390 ( 390-95-п ) від 05.06.95 )

( Додатково див. Постанову КМ

N 421 ( 421-95-п ) від 13.06.95 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 488 ( 488-95-п ) від 04.07.95 )

( Додатково див. Постанови КМ

N 660 ( 660-95-п ) від 17.08.95

N 1043 ( 1043-95-п ) від 25.12.95 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1003 ( 1003-96-п ) від 02.09.96

N 828 ( 828-97-п ) від 04.08.97

N 1132 ( 1132-98-п ) від 22.07.98 )

( Дія Постанови КМ поширена на працівників апарату

Представництва Президента України в Республіці Крим

(крім абзацу п'ятого підпункту "б" та підпунктів

"в" і "г" пункту 2) - згідно з Постановою КМ N 376

( 376-94-п ) від 08.06.94 )

( Дія Постанови КМ поширена на працівників журналу "Віче"

згідно з Постановою Президії ВР N 147/94-ПВ від 03.10.94 )

З метою упорядкування оплати праці працівників апарату
органів державної виконавчої влади та інших органів Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити шкали співвідношень посадових окладів
працівників апарату органів державної виконавчої влади та інших
органів згідно з таблицями N 1-15.

2. Надати право керівникам органів державної виконавчої влади
та інших органів у межах установлених фондів оплати праці та
граничної чисельності працюючих:

а) вносити у затверджені структури апарату цих органів зміни,
викликані необхідністю застосування нових прогресивних
організаційних форм праці, затверджувати штати, установлювати
керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям посадові оклади
відповідно до вказаних шкал співвідношень;

б) установлювати:

заступникам керівників органів державної виконавчої влади та
інших органів, заступникам керівників та їх структурних
підрозділів, не передбачених цією постановою, посадові оклади на
2-7 процентів нижче посадового окладу відповідного керівника;

посадові оклади для окремих спеціалістів, не передбачених
цією постановою стосовно до розмірів окладів, визначених на основі
шкал співвідношень відповідних категорій працівників;

керівникам підрозділів, спеціалістам і службовцям надбавки:

за високі досягнення у праці або за виконання особливо
важливої роботи до 50 відсотків посадового окладу. У разі
несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і
порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або
зменшуються;

( Абзац шостий підпункту "б" пункту 2 втратив чинність на
підставі Постанови КМ N 390 ( 390-95-п ) від 05.06.95 )

спеціалістам і службовцям (за винятком заступників керівників
органів державної виконавчої влади та інших органів, керівників
підрозділів та їх заступників) доплати за виконання обов'язків
тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі
хвороби, відпустки без збереження заробітної плати, з інших
причин) до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою,
використовуючи для цієї мети до 50 відсотків окладу відсутнього
працівника. Доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх
жінок, які перебувають у відпустці по вагітності і пологах, а
також осіб, які перебувають у частково оплачуваній відпустці по
догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років чи у
відпустці без збереження заробітної плати, тривалістю, визначеною
у медичному висновку але не більше, ніж до досягнення дитиною
шестирічного віку, установлювати у розмірі до 30 відсотків
посадового окладу за основною роботою, використовуючи для цієї
мети всю економію заробітної плати на посадах, що займають
відсутні з цих причин працівники;

в) преміювати працівників апарату відповідно до їх особистого
вкладу в загальні результати роботи, в межах фонду преміювання,
створеного у розмірі 4-місячного фонду заробітної плати та
економії фонду заробітної плати;

г) надавати працівникам матеріальну допомогу, спрямовуючи для
цієї мети кошти у розмірі середньомісячного заробітку. ( Підункт
"г" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 488
( 488-95-п ) від 04.07.95 )

Преміювання керівників органів державної виконавчої влади та
інших органів, їх заступників, надання їм матеріальної допомоги і
встановлення надбавок до посадових окладів здійснюється за
рішенням вищестоящих органів державної виконавчої влади у межах
наявних коштів на оплату праці.

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 390
( 390-95-п ) від 05.06.95 )

4. Зберегти працівникам державної податкової служби виплату
надбавок за персональні звання та винагороди за вислугу років, а
також пільги в порядку і розмірах, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1992 року N 559
( 559-92-п ).

5. Поширити чинність цієї постанови на:

працівників Фонду державного майна, оплата праці яких повинна
здійснюватись на основі шкали співвідношень посадових окладів
працівників центрального апарату міністерств до мінімального
розміру заробітної плати;

працівників об'єднань, установ і організацій, оплата праці
яких за рішенням відповідних державних органів здійснювалася на
основі шкал співвідношення окладів до мінімального розміру
заробітної плати апарату працівників органів державної виконавчої
влади.

6. Міністерству праці та Міністерству юстиції у двотижневий
строк подати пропозиції щодо приведення рішень Уряду у
відповідність з цією постановою.

7. Міністерству праці за погодженням з Міністерством фінансів
та іншими відповідними міністерствами і відомствами затвердити
умови оплати праці працівників органів державної виконавчої влади,
що не передбачені даною постановою.

8. Групи за оплатою праці працівників місцевих державних
адміністрацій установлюються відповідно до показників,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 червня
1992 року N 320 ( 320-92-п ) "Про віднесення областей та міст до
груп за оплатою праці".

9. Ця постанова вводиться в дію з 1 січня 1993 року.

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр

Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

Інд.26

Таблиця N 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 січня 1993 р. N 35

ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів апарату Адміністрації Президента України

до мінімального розміру заробітної плати

-----------------------------------------------------------------

Найменування посад | Коефіцієнти
-----------------------------------------------------------------
Радник Президента України - Голова ради,
Голова Комісії Президента України 18,0

Секретар Адміністрації Президента України 17,0

Перший помічник Президента України -
Керівник групи помічників та референтів
Президента України 16,0

Керівник Служби Президента України 15,5-16,0

Прес-секретар Президента України -
Керівник Прес-служби Президента України 16,0

Помічник Президента України 15,5

Головний консультант служби Президента України 13,0

Старший консультант служби Президента України 11,0

Референт Президента України 11,0
Завідуючий відділом 15,5
Завідуючий канцелярією 13,5
Завідуючий сектором 13,5

Помічник секретаря Адміністрації Президента
України, помічник Радника Президента України -
Голови ради Президента України, помічник
Радника Президента України - Голова комісії 12,5

Завідуючий групою 13,5
Головний бухгалтер 13,0
Головний консультант 12,5
Старший консультант 10,5
Консультант 8 - 9
Спеціаліст I категорії 7,5 - 8,5
Спеціаліст II категорії 6,5 - 7,5
Спеціаліст 5,5 - 6,5

Таблиця N 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 січня 1993 р. N 35

ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів апарату Верховної Ради України

до мінімального розміру заробітної плати

-----------------------------------------------------------------

Найменування посад | Коефіцієнти
-----------------------------------------------------------------
Керівник Секретаріату Верховної Ради України 17,0

Керуючий справами Верховної Ради України 17,0

Перший помічник - завідуючий секретаріатом
Голови Верховної Ради України 16,0

Завідуючий відділом, керівники:
групи наукових консультантів, центру
комп'ютеризованих інформаційних систем,
прес-центру Верховної Ради України 15,5 - 16,0

Радник, помічник Голови Верховної Ради України 15,5

Помічники - завідуючі секретаріатами Першого
заступника і заступника Голови Верховної Ради
України 14,0

Завідуючий самостійною групою 15,0

Завідуючий канцелярією 13,5

Завідуючі: секретаріатами комісій 15,0

секторами 13,5

Завідуючий групою сектора 11,0 - 12,0

Головний: консультант, референт служби
юридично-наукового забезпечення 13,0

Головний: консультант, референт, спеціаліст;
помічник Керівника Секретаріату Верховної
Ради України 12,5

Старший: консультант, референт служби
юридично-наукового забезпечення 11,0

Старший: консультант, референт;
провідний спеціаліст 10,5

Консультант, референт; референт-консультант
народного депутата України 8,0 - 9,0

Спеціаліст I категорії 7,5 - 8,5
Спеціаліст II категорії 6,5 - 7,5
Спеціаліст 5,5 - 6,5

( Таблиця N 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 63
( 63-95-п ) від 27.01.95 )

Таблиця N 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 січня 1993 р. N 35

ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів апарату Кабінету Міністрів України

до мінімального розміру заробітної плати

-----------------------------------------------------------------

Найменування посад | Коефіцієнти
-----------------------------------------------------------------
Перший віце-прем'єр-міністр 19

Віце-прем'єр-міністр,
Міністр Кабінету Міністрів 18

Головний радник Прем'єр-міністра 17

Завідуючий відділом, керівники:
прес-служби, групи експертів 15,5 - 16,0

Радник Прм'єр-міністра 15,5

Завідуючий експертно-аналітичним центром
Першого віце-прем'єр-міністра, завідуючий
сектором 13,5

Завідуючий канцелярією прем'єр-міністра 14,0

Керівник служби: першого віце-прм'єр-міністра,
віце-прем'єр-міністра, головного радника
Прм'єр-міністра, Міністра Кабінету Міністрів 13,5

Головний спеціаліст, консультант, експерт,
експерт-консультант при раднику
Прем'єр-міністра 12,5

Помічник Віце-Прем'єр-міністра,
помічник Міністра Кабінету Міністрів 12,5

Провідний спеціаліст, аналітик-програміст
при раднику Прем'єр-міністра 10,5

Спеціаліст I категорії 7,5 - 8,5
Спеціаліст II категорії 6,5 - 7,5
Спеціаліст 5,5 - 6,5

Примітка: Посадові оклади працівників Юридичного відділу

встановлюються на 0,5 мінімального розміру заробітної

плати вище ніж посадові оклади відповідних працівників

інших відділів.

Таблиця N 4

до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 січня 1993 р. N 35

ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів центрального апарату міністерств і
відомств України до мінімального розміру заробітної плати

( На часткову зміну таблиці 4 додатково див. Постанову КМ

N 1003 ( 1003-96-п ) від 02.09.96 )

-----------------------------------------------------------------

Найменування посад | Коефіцієнти

|----------------------------

|Міністерст-|Комітети, Голов-

|ва і дер- |ні управління та

|жавні комі-|інші підвідомчі

|тети |Кабінету Мініст-

| |рів органів дер-

| |давної виконав-

| |чої влади
-----------------------------------------------------------------
Міністр 17,0

Голова державного комітету 16,0

Голова комітету 15,0

Перші заступники:
- Міністра 16,0
- голови державного комітету 15,0
- голови комітету 14,0

Заступники:
- Міністра 15,5
- голови державного комітету 14,5
- голови комітету 13,5

Керівники: головного управління,
іншого підвідомчого Кабінету
Міністрів органу державної вико-
навчої влади 15,0

Перший заступник керівника:
головного управління, іншого
підвідомчого Кабінету Міністрів
органу державної виконавчої
влади 14,0

Заступник керівника: головного
управління, іншого підвідомчого
Кабінету Міністрів органу
державної виконавчої влади 13,5

Начальник управління, самостійного
відділу, керуючий справами 12,0-13,0 10,0-11,0

Начальник відділу в складі
управління, підвідділу в складі
самостійного відділу, помічник
керівника 10,5-11,5 9,0-10,0

Економічний радник, головний
спеціаліст, консультант 9,0-10,0 8,0- 9,0

Провідний спеціаліст 8,0- 9,0 7,0- 8,0
Спеціаліст I категорії 7,0- 8,0 6,5- 7,5
Спеціаліст II категорії 6,0- 7,0 5,5- 6,5
Спеціаліст 3,0- 6,0 4,5- 5,5

Таблиця N 5

до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 січня 1993 р. N 35

( Таблиця N 5 втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 437 ( 437-94-п ) від 28.06.94 )

Таблиця N 6

до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 січня 1993 р. N 35

( Таблиця N 6 втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 437 ( 437-94-п ) від 28.06.94 )

Таблиця N 8

до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 січня 1993 р. N 35

ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів районних, районних у місті Києві

та Севастополі державних адміністрацій

до мінімального розміру заробітної плати

-----------------------------------------------------------------

| Коефіцієнти

Найменування посад |-----------------------------

| райони областей | райони

|та м. Севастополя| м. Києва
-----------------------------------------------------------------

Представник Президента України - Глава
місцевої державної адміністрації 13,0 14,0

Перший заступник Глави місцевої дер-
жавної адміністрації 12,0 13,0

Заступник Глави місцевої державної
адміністрації, секретар місцевої
державної адміністрації 10,0 11,0

Завідуючий відділом 7,0 - 8,0 7,5 - 8,5

Головний спеціаліст 6,0 - 7,0 6,5 - 7,5
Спеціаліст I категорії 5,5 - 6,0 5,5 - 6,5
Спеціаліст II категорії 5,0 - 5,5 5,0 - 5,5
Спеціаліст 4,0 - 5,0 4,0 - 5,0

( Таблиця N 8 в редакції Постанови КМ N 320 ( 320-93-п ) від
30.04.93 )

Таблиця N 9

до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 січня 1993 р. N 35

( Посадові оклади працівників органів внутрішніх

справ, які не мають спеціальних звань рядового

і начальницького складу, визначаються стосовно

до коефіцієнтів співвідношень посадових

окладів працівників відповідно центрального

апарату міністерств і відомств України,

міністерств і відомств Республіки Крим,

управлінь і самостійних відділів місцевих

державних адміністрацій згідно з Постановою КМ

N 257 ( 257-93-п ) від 02.04.93 )

ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ

посадових окладів керівних працівників і

спеціалістів управлінь, самостійних відділів та

інших служб обласних, Київської і Севастопольської

міських державних адміністрацій

до мінімального розміру заробітної плати

-----------------------------------------------------------------

| Коефіцієнти

| по групах областей

Найменування посад |--------------------------------

|поза | 1 | 2.

|групою | |м.Сева-

|та | |стополь

|м.Київ | |
-----------------------------------------------------------------
Начальник управління,
самостійного відділу 11,0-12,0 10,0-11,0 9,5-10,5

Начальник відділу в складі
управління, підвідділу в
складі самостійного відділу 9,0-10,0 8,5- 9,5 8,0- 9,0

Головний спеціаліст 7,0- 8,0 6,5- 7,5 6,5- 7,0
Провідний спеціаліст 6,0- 7,0 6,0- 7,0 6,0- 6,5
Спеціаліст I категорії 5,5- 6,5 5,5- 6,5 5,5- 6,0
Спеціаліст II категорії 5,0- 5,5 5,0- 5,5 5,0- 5,5
Спеціаліст 4,0- 5,0 4,0- 5,0 4,0- 5,0

Таблиця N 10

до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 січня 1993 р. N 35

ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ

посадових окладів керівних працівників і спеціалістів

управлінь та самостійних відділів й інших служб

районних, районних в містах Києві та Севастополі

державних адміністрацій

до мінімального розміру заробітної плати

-----------------------------------------------------------------

| Коефіцієнти

Найменування посад |-----------------------------

| райони областей | райони

|та м. Севастополя| м. Києва
-----------------------------------------------------------------

Начальник управління, самостійного
відділу, головний архітектор 8,0 - 8,5 8,0 - 9,0

Начальник відділу управління, під-
відділу самостійного відділу 6,5 - 7,5 7,0 - 8,0

Головний спеціаліст 6,0 - 6,5 6,5 - 7,0
Спеціаліст I категорії 5,5 - 6,0 5,5 - 6,5
Спеціаліст II категорії 5,0 - 5,5 5,0 - 5,5
Спеціаліст 4,0 - 5,0 4,0 - 5,0

( Таблиця N 10 в редакції Постанови КМ N 320 ( 320-93-п ) від
30.04.93 )

Таблиця N 11

до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 січня 1993 р. N 35

( Таблиця N 11 втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 828 ( 828-97-п ) від 04.08.97 )


Таблиця N 12

до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 січня 1993 р. N 35

( Таблиця N 12 втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 828 ( 828-97-п ) від 04.08.97 )

Таблиця N 13

до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 січня 1993 р. N 35

( Таблиця N 13 втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 828 ( 828-97-п ) від 04.08.97 )

Таблиця N 14

до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 січня 1993 р. N 35

( Таблиця N 14 втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 828 ( 828-97-п ) від 04.08.97 )

Таблиця 15

до постанови Кабінету Міністрів України

від 21 січня 1993 р. N 35

( Таблиця 15 втратила чинність у частині посадових

окладів службовців міністерств, республіканських

комітетів, комітетів та інших органів виконавчої

влади Автономної Республіки Крим на підставі

Постанови КМ N 1132 ( 1132-98-п ) від 22.07.98 )

ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ

посадових окладів службовців апарату органів

державної виконавчої влади та інших органів

до мінімального розміру заробітної плати

( Таблиця N 15 втратила чинність в частині, що стосується

окладів службовців апарату Ради Міністрів Автономної

Республіки Крим на підставі Постанови КМ N 437 ( 437-94-п )

від 28.06.94 )

-----------------------------------------------------------------

| Коефіцієнти

|-----------------------------------------------
Наменування |Секрета- |Рада Мініст-|Міністерс- |Державні

посад |ріат Вер-|рів Респуб- |тва і ві-|адміністра-

|ховної |ліки Крим |домства Ук-|ції райо-

|Ради Ук- | |раїни, Рес-|нів, райо-

|раїни,Ад-| |публіки |нів міст

|міністра-| |Крим; дер-|Києва та

|ція Пре- | |жавні адмі-|Севастополя;

|зидента | |ністрації |їх управ-

|України, | |областей, |ління та

|апарат | |міст Києва|самостійні

|Кабінету | |і Севасто-|відділи;

|Міністрів| |поля, їх|міські, ра-

|України | |управління |йонні дер-

| | |та самос-|жавні по-

| | |тійні від-|даткові

| | |діли; го-|інспекції

| | |ловна, об-|

| | |ласні (Рес-|

| | |публіка |

| | |Крим) дер-|

| | |жавні по-|

| | |даткові |

| | |інспекції |
-----------------------------------------------------------------
Відповідальний
черговий 7,5-8,5 6,0-6,5 6,0-6,5 4,5-5,0

Завідуючі:
архівом, прото-
кольною частиною,
підрозділом по
обліку і доставці
документів,
бібліотекою 6,5-7,0 5,0-6,5 4,5-5,5 4,0-5,5

Старші:
інспектор,
статистик;
завідуючі:
друкарським бюро,
копіювально-роз-
множувальним бюро 5,5-6,5 5,0-6,0 4,5-5,0 4,0-4,5

Завідуючі:
експедицією, гос-
подарством, скла-
дом, орденською
коморою; касир,
інспектор, ста-
тистик, бібліоте-
кар 4,5-5,0 4,0-4,5 4,0-4,5 3,5-4,5

Завідуючий війсь-
ково-обліковим
бюро - - - 3,5-4,5

Секретар
керівника 4,5-5,0 4,0-4,5 4,0-4,5 3,5-4,5

Комендант 5,0-5,5 4,5-5,0 4,0-4,5 3,5-4,5

Стенографістка 1
категорії, опера-
тор комп'ютерного
набору 5,0-5,5 4,5-5,0 4,5-5,0 4,5-5,0

Стенографістка 2
категорії, секре-
тар-стенографіст-
ка, друкарка 1
категорії, дру-
карка диктофонної
групи 4,0-5,0 3,5-4,5 3,5-4,5 3,5-4,5

Друкарка 2 кате-
горії, секре-
тар-друкарка 4,0-4,5 3,5-4,5 3,5-4,5 3,5-4,5

Діловод,
архіваріус 4,0-4,5 3,5-4,0 3,5-4,0 3,0-3,5

Експедитор 2,5-3,5 2,5-3,0 2,5-3,0 2,5-3,0


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу