open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
26.05.2006 N 349
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 серпня 2006 р.

за N 975/12849

Про затвердження Ліцензійних умов провадження

професійної діяльності на фондовому

ринку - депозитарної діяльності
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 349 ( z0440-08 ) від 23.04.2008

N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009

N 1952 ( z0073-11 ) від 28.12.2010

N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011

Рішенням Національної комісії з цінних паперів

та фондового ринку

N 1852 ( z0137-13 ) від 25.12.2012 }

Відповідно до Цивільного ( 435-15 ) та Господарського
кодексів України ( 436-15 ), статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), статей 16, 17, 19, 20-27 Закону України "Про
цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), Законів України "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про Національну депозитарну
систему та особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні" ( 710/97-ВР ), "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), "Про
банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), з урахуванням статей
13, 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), інших нормативно-правових актів, Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності
(додаються).
2. Зберігачам цінних паперів та депозитарію, які здійснюють
діяльність на підставі відповідної ліцензії, привести свою
діяльність у відповідність до вимог Ліцензійних умов провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності протягом шести місяців з дати набрання чинності цими
Ліцензійними умовами.
3. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку М.Непрану забезпечити: подання на реєстрацію цього рішення до Міністерства юстиції
України; опублікування цього рішення відповідно до законодавства.
4. Це рішення набирає чинності в установленому законодавством
порядку.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
М.Непрана.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії

від "26" травня 2006 р. N 17
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови Державного комітету
фінансового моніторингу України Я.В.Янушевич
Перший заступник Голови
Антимонопольного комітету України Ю.Кравченко
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії з

цінних паперів та фондового

ринку

26.05.2006 N 349
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 серпня 2006 р.

за N 975/12849

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

провадження професійної діяльності на фондовому

ринку - депозитарної діяльності
{ У тексті Ліцензійних умов слова "статутний (складений)

капітал" в усіх відмінках замінено словами "статутний

капітал" у відповідному відмінку згідно з Рішенням

Національної комісії з цінних паперів та фондового

ринку N 1852 ( z0137-13 ) від 25.12.2012 }
Ці Ліцензійні умови, розроблені відповідно до Цивільного
( 435-15 ) та Господарського кодексів України ( 436-15 ), глави
III Кодексу законів про працю України ( 322-08 ), статей 3, 4, 7,
8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), статей 16, 17, 19, 20 - 27
Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ),
Законів України "Про акціонерні товариства" ( 514-17 ), "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про Національну депозитарну
систему та особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні" ( 710/97-ВР ), "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), "Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" ( 755-15 ), "Про
банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), з урахуванням статей
13, 19 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 ), інших нормативно-правових актів,
визначають кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші
спеціальні вимоги для провадження певних видів професійної
діяльності на фондовому ринку. Преамбула із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1562 ( z0049-10 )
від 08.12.2009, N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 }
Розділ I. Загальні положення
1. Ці Ліцензійні умови встановлюють кваліфікаційні,
організаційні, технологічні та інші вимоги, обов'язкові для
виконання при провадженні професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності, крім депозитарної діяльності -
діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів,
провадження якої регулюється окремим нормативно-правовим актом
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -
Комісія). { Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 349 ( z0440-08 ) від 23.04.2008 }
2. У цих Ліцензійних умовах визначення "депозитарна
діяльність", у тому числі "розрахунково-клірингова діяльність",
уживаються у значеннях, передбачених Законом України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ),
визначення "зберігач" та "депозитарій" вживаються у значеннях,
передбачених Законом України "Про Національну депозитарну систему
та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
( 710/97-ВР ).
3. Професійний учасник фондового ринку (ліцензіат) згідно з
отриманою ліцензією на здійснення окремого виду професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності має право
провадити такі види діяльності:
3.1 депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів;
3.2 депозитарна діяльність зберігача цінних паперів;
3.3 розрахунково-клірингова діяльність.
4. Вимоги, установлені цими Ліцензійними умовами, повинні
виконуватись професійними учасниками протягом усього строку
провадження депозитарної діяльності. Пункт 4 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1613
( z1364-11 ) від 08.11.2011 }
Розділ II. Умови провадження

професійної діяльності на фондовому

ринку -депозитарної діяльності
Глава 1. Депозитарна діяльність

депозитарію цінних паперів
1. Депозитарій на підставі отриманої ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарію цінних
паперів здійснює зберігання та обслуговування обігу цінних паперів
і операцій емітента з цінними паперами на рахунках у цінних
паперах.
2. При провадженні депозитарної діяльності депозитарію цінних
паперів частка депозитарію у статутному капіталі зберігача не може
перевищувати п'яти відсотків. Пункт 2 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009, N 1613 ( z1364-11 ) від
08.11.2011 }
3. Депозитарій при провадженні депозитарної діяльності
депозитарію цінних паперів повинен мати власний капітал за даними
фінансової звітності за рік (Баланс (форма N 1)) згідно з додатком
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"
( z0396-99 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31.03.99 N 87 ( z0391-99 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 21.06.99 за N 396/3689 (із змінами), у розмірі не
меншому, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, установлений
законодавством щодо цінних паперів для цього виду професійної
діяльності на фондовому ринку за підсумком другого та кожного
наступного фінансового року з дати створення цього товариства.
Розмір зареєстрованого статутного капіталу повинен бути не меншим,
ніж установлений законодавством щодо цінних паперів. { Абзац
перший пункту 3 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1952 ( z0073-11 ) від 28.12.2010, N 1613 ( z1364-11 ) від
08.11.2011, Рішенням Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1852 ( z0137-13 ) від 25.12.2012 }

{ Абзац другий пункту 3 глави 1 розділу II виключено на
підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1852 ( z0137-13 ) від 25.12.2012 }

{ Пункт 3 глави 1 розділу II в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 349 ( z0440-08 ) від
23.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1562 ( z0049-10 )
від 08.12.2009 }
4. Депозитарій для провадження депозитарної діяльності
депозитарію повинен мати у власності або в користуванні нежитлове
приміщення за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та ліцензії,
яке повністю відокремлене від приміщень інших юридичних осіб. Для
провадження діяльності відокремленим підрозділом депозитарію на
підставі відповідної копії ліцензії або спеціалізованим
структурним підрозділом депозитарію, який є невід'ємною частиною
його внутрішньої організаційної структури та має інше
місцезнаходження, депозитарій повинен мати у власності або в
користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого
підрозділу, яке повинно відповідати встановленим для цього
приміщення вимогам. { Абзац перший пункту 4 глави 1 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 } Для провадження депозитарної діяльності депозитарію загальна
площа нежитлового приміщення ліцензіата повинна становити не менше
ніж 400 кв.м. У разі організації ліцензіатом депозитарної діяльності
депозитарію цінних паперів у складі відокремлених підрозділів
площа нежитлового приміщення по кожному такому підрозділу повинна
становити не менше 50 кв.м. { Пункт 4 глави 1 розділу II доповнено
новим абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 } У разі організації ліцензіатом депозитарної діяльності
депозитарію цінних паперів у складі спеціалізованих структурних
підрозділів, які мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат
(у тому числі в іншому регіоні), та надання цим підрозділам
повноважень, передбачених положенням про такий підрозділ, щодо
прийому документів від клієнтів (у тому числі прийому на
депонування глобальних чи тимчасових глобальних сертифікатів та
свідоцтв про знерухомлення з наступною передачею їх депозитарію),
складання та видачі документів клієнтам загальна площа нежитлового
приміщення по кожному такому підрозділу повинна становити не менше
20 кв.м. { Пункт 4 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 } У разі надання ліцензіатом цим підрозділам повноважень,
передбачених положенням про такий підрозділ, щодо прийому
документів від клієнтів та видачі документів клієнтам, відкриття
та ведення рахунків у цінних паперах для емітентів та зберігачів,
зберігання глобальних сертифікатів (тимчасових глобальних
сертифікатів) площа нежитлового приміщення по кожному такому
підрозділу повинна становити не менше 50 кв.м. { Пункт 4 глави 1
розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1613 ( z1364-11 )
від 08.11.2011 } Виконавчий орган депозитарію повинен знаходитись у
нежитловому приміщенні за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
та ліцензії. Документи, що стосуються провадження професійної
діяльності, повинні зберігатися у цьому приміщенні депозитарію.
{ Абзац шостий пункту 4 глави 1 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 } За місцезнаходженням депозитарію (його відокремленого
підрозділу або спеціалізованого структурного підрозділу, який має
інше місцезнаходження, ніж ліцензіата) повинна бути вивіска із
зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та
номери кімнат, а також графік роботи). { Абзац сьомий пункту 4
глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1613
( z1364-11 ) від 08.11.2011 } Пункт 4 глави 1 розділу II в редакції Рішень Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 349 ( z0440-08 ) від
23.04.2008; N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 }
5. Приміщення депозитарію повинні бути обладнані охоронною,
пожежною сигналізацією та забезпечені цілодобовою охороною,
зокрема шляхом укладання договору щодо цілодобової охорони, у разі
якщо документом, що підтверджує право власності або користування
приміщенням, не передбачено здійснення такої охорони приміщень. Депозитарій зобов'язаний забезпечити безперешкодне входження
уповноважених осіб Комісії до приміщень, у яких він провадить
професійну діяльність на фондовому ринку, у зв'язку з реалізацією
ними повноважень відповідно до законів України. { Пункт 5 глави 1
розділу II доповнено абзацом другим згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 349 ( z0440-08 ) від
23.04.2008 }
6. Для забезпечення функції зберігання депозитарних активів
на паперовому носії депозитарій повинен мати спеціально обладнане
сховище із забезпеченням неможливості викрадення, знищення,
викривлення або псування сертифікатів цінних паперів, свідоцтв про
знерухомлення іменних цінних паперів, глобальних сертифікатів та
тимчасових глобальних сертифікатів. Для зберігання депозитарних активів на паперовому носії
депозитарій може користуватися сховищами банку в разі укладання з
ним відповідного договору. При цьому, відповідальною за зберігання цих активів є особа,
яка має доступ до сховища відповідно до внутрішньої посадової
інструкції.
7. Депозитарій повинен забезпечити надійність та безпечність
своєї діяльності шляхом відповідності кваліфікації працівників,
системи безпеки, технічних засобів та механізму внутрішнього
контролю вимогам чинного законодавства.
8. У разі поєднання професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності
депозитарію, з депозитарною діяльністю, а саме діяльністю з
ведення реєстру власників іменних цінних паперів, депозитарій
зобов'язаний провадити діяльність з ведення реєстру власників
іменних цінних паперів в організаційно та функціонально
відокремленому структурному підрозділі. Фахівці (у тому числі керівники) структурних підрозділів
депозитарію, які безпосередньо здійснюють депозитарну діяльність,
а саме депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів, не мають
права поєднувати свою діяльність у тих підрозділах, що здійснюють
інші види професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності.
9. Сертифіковані фахівці депозитарію (у тому числі керівні
посадові особи), його відокремлених підрозділів та/або
спеціалізованих структурних підрозділів при провадженні
депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів повинні
відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні
ліцензії. { Абзац перший пункту 9 глави 1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 } У разі виникнення у депозитарію при провадженні депозитарної
діяльності депозитарію цінних паперів факту зменшення необхідної
кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових
осіб), установленої при отриманні ліцензії, але не менше ніж до
чотирьох фахівців, такий депозитарій повинен відновити потрібну
кількість протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в
установленому порядку. { Абзац другий пункту 9 глави 1 розділу II
із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009; в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 } У разі виникнення у відокремленому підрозділі депозитарію
при провадженні депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів
факту зменшення необхідної кількості сертифікованих фахівців
(у тому числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні
копії ліцензії, але не менше ніж до трьох фахівців, депозитарій
повинен відновити потрібну кількість у такому відокремленому
підрозділі протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію
в установленому порядку. { Пункт 9 глави 1 розділу II доповнено
новим абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 } У разі виникнення у спеціалізованому структурному підрозділі
депозитарію, який має інше місцезнаходження, ніж ліцензіат (у тому
числі в іншому регіоні), факту зменшення необхідної кількості
сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб),
установленої при створенні такого підрозділу, але не менше ніж до
одного фахівця, при наявності повноважень, передбачених положенням
про такий підрозділ, щодо прийому документів від клієнтів (у тому
числі прийому на депонування глобальних чи тимчасових глобальних
сертифікатів та свідоцтв про знерухомлення з наступною передачею
їх до депозитарію), складання та видачі документів клієнтам або не
менше ніж до двох фахівців за наявності повноважень, передбачених
положенням про такий підрозділ, щодо прийому документів від
клієнтів та видачі документів клієнтам, відкриття та ведення
рахунків у цінних паперах для емітентів та зберігачів, зберігання
глобальних сертифікатів (тимчасових глобальних сертифікатів),
укладання договорів з фондовими біржами депозитарій повинен
відновити потрібну кількість фахівців у такому підрозділі протягом
трьох місяців та повідомити про це Комісію в установленому
порядку. { Пункт 9 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 } Керівник депозитарію повинен мати стаж роботи на фондовому
ринку не менше трьох років, а за останні два роки цієї діяльності
не повинен мати факту анулювання сертифіката на право здійснювати
професійну діяльність з цінними паперами в Україні - депозитарну
діяльність, бути керівником професійного учасника фондового ринку,
якого ліквідовано за рішенням суду або до якого застосовувалась
санкція у вигляді анулювання ліцензії на види професійної
діяльності на фондовому ринку. { Абзац пункту 9 глави 1 розділу II
в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 } Крім того, у разі призначення на посаду нового керівника
депозитарій повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію
згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму. { Пункт 9 глави 1 розділу II доповнено
новим абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1952 ( z0073-11 ) від 28.12.2010 } Сертифіковані фахівці депозитарію (у тому числі керівні
посадові особи) не можуть одночасно працювати в іншому
професійному учаснику фондового ринку. При цьому, якщо звільнено керівника депозитарію, що мав
відповідний стаж роботи на ринку цінних паперів, виконувачем його
обов'язків може бути призначено особу без відповідного стажу
роботи на ринку цінних паперів, яка сертифікована в установленому
Комісією порядку, на строк не більше трьох місяців. На час відсутності керівника уповноважений орган депозитарію
повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов'язки.
Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців
депозитарію. { Пункт 9 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1952 ( z0073-11 ) від 28.12.2010 } При провадженні депозитарної діяльності депозитарію цінних
паперів за наявності в депозитарію особи, яка займає посаду
головного бухгалтера, вона повинна відповідати Професійним вимогам
до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних
паперів, затвердженим рішенням Комісії від 24.04.2007 N 815
( z0510-07 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
16.05.2007 за N 510/13777 (із змінами) (далі - Професійні вимоги
до головних бухгалтерів). Депозитарій повинен дотримуватись установленого чинним
законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу
відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) (укладання трудового договору з найманим працівником).
{ Пункт 9 глави 1 розділу II доповнено новим абзацом згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 } Пункт 9 глави 1 розділу II в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 349 ( z0440-08 ) від
23.04.2008 }
10. Депозитарій повинен мати два незалежних джерела
електроживлення, а також джерела додаткового безперервного
електроживлення у разі зникнення електричного струму в
електромережі.
11. Депозитарій повинен мати програмно-технічний комплекс,
який забезпечить виконання вимог, установлених Комісією для цієї
діяльності, у тому числі подання до Комісії адміністративних даних
та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням
електронного цифрового підпису. Пункт 11 глави 1 розділу II в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1613 ( z1364-11 ) від
08.11.2011 }
12. Депозитарій повинен бути обладнаний системними і
програмно-технічними засобами та засобами зв'язку, які мають
запобігати втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню,
викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідати
вимогам міжнародних та національних стандартів. Функціонування системних, програмно-технічних засобів та
засобів зв'язку повинно забезпечувати дублювання роботи всіх
систем та елементів у депозитарії.
13. Депозитарій повинен забезпечити архівацію даних стану
рахунків та інформації щодо проведених операцій за кожний
операційний день. Носії з архівними даними стану рахунків та інформації
депозитарію повинні зберігатися у надійно захищеному приміщенні
окремо від приміщення, де встановлено комп'ютерне обладнання
депозитарію. Норми технічного захисту інформації встановлюються відповідно
до законодавства України, зокрема нормативно-правових актів
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі -
Комісія), погоджених з державним органом, що визначений
законодавством України, відповідальним за встановлення норм
технічного захисту інформації в Україні. Депозитарій для
забезпечення побудови та використання інформаційної мережі щодо
обміну інформацією (електронними документами) зі зберігачами,
емітентами та іншими професійними учасниками фондового ринку
зобов'язаний отримати відповідну ліцензію на використання,
експлуатацію засобів криптографічного захисту інформації та
криптосистем.
14. Депозитарій повинен розробити та затвердити відповідним
органом управління такі документи: внутрішнє положення про депозитарну діяльність депозитарію; регламент здійснення депозитарної діяльності депозитарію
цінних паперів; регламент щодо здійснення функцій номінального утримувача; положення про внутрішній аудит за депозитарною діяльністю; інструкції та правила користування засобами захисту
інформації. Зміст зазначених документів повинен відповідати вимогам
нормативно-правового акта Комісії, що регулює питання провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності.
15. Внутрішнє положення про депозитарну діяльність
депозитарію повинно містити: організаційно-функціональну схему управління професійною
депозитарною діяльністю, яка повинна відобразити схему підрозділів
депозитарію в залежності від завдань, що на них покладені; кваліфікаційні вимоги до фахівців, які здійснюють депозитарну
діяльність; перелік та опис основних процедур професійної депозитарної
діяльності; перелік та форми вхідних та вихідних документів; перелік та опис заходів загальної безпеки та збереження
інформації під час здійснення професійної депозитарної діяльності; довідник, у якому вказуються повна схема та послідовність
записів, що належать до конкретної депозитарної операції; перелік процедур з виконання корпоративних операцій емітента.
16. Регламент здійснення депозитарної діяльності депозитарію,
орієнтований на клієнтів, повинен містити перелік, порядок і
строки виконання операцій, способи зберігання цінних паперів,
порядок приймання первинних документів та вимоги до їх оформлення,
а також вичерпний перелік підстав відмови від приймання
документів. До регламенту повинні бути додані зразки форм розпоряджень і
запитів. Регламент повинен бути доступний клієнтам для вільного
ознайомлення та повинен містити, зокрема: а) порядок приймання клієнтів; б) вимоги до клієнтів депозитарію; в) умови відкриття рахунку в цінних паперах; г) підстави для відмови у відкритті рахунку в цінних паперах; ґ) порядок оформлення та подання документів при прийманні
клієнтів та перелік процедур надання інформації клієнтам, обміну
повідомленнями з клієнтами відповідно до укладених з ними
договорів; д) порядок приймання сертифікатів цінних паперів, свідоцтв
про знерухомлення іменних цінних паперів та глобальних (тимчасових
глобальних) сертифікатів; е) порядок та підстави для закриття рахунків у цінних
паперах; є) перелік та вартість послуг, що надаються клієнтам, який
може містити розміри плати, зокрема за: відкриття рахунку в цінних паперах; зберігання цінних паперів; видачу довідок з рахунку в цінних паперах; корпоративні операції емітента; блокування цінних паперів; закриття рахунку в цінних паперах.
17. Депозитарій зобов'язаний розробити та затвердити правила
проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програми його
здійснення не пізніше першої проведеної операції або укладеного
договору. Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу та
програми його здійснення розробляються та змінюються з урахуванням
нормативно-правових актів, що регулюють питання запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом.
18. Депозитарій зобов'язаний призначити працівника,
відповідального за проведення внутрішнього фінансового
моніторингу, та затвердити його посадову інструкцію. Пункт 18 глави 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 }
19. Депозитарій повинен забезпечити реалізацію функцій
державного представника Комісії в депозитарії згідно з
законодавством.
20. Депозитарій протягом строку провадження діяльності
депозитарію цінних паперів зобов'язаний дотримуватись вимог,
зокрема: { Абзац перший пункту 20 глави 1 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 } Цивільного ( 435-15 ) та Господарського кодексів України
( 436-15 ), глави III Кодексу законів про працю України
( 322-08 ); { Абзац другий пункту 20 глави 1 розділу II із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 } Закону України "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
( 710/97-ВР ); Норм та правил обліку цінних паперів у Національній
депозитарній системі, затверджених рішенням Комісії від 13.04.2000
N 40 ( z0616-00 ), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України
15.09.2000 за N 616/4837 (далі - Норми та правила обліку цінних
паперів у Національній депозитарній системі); нормативно-правового акта Комісії, що регулює питання
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності; внутрішніх документів депозитарію, які стосуються зазначеної
в ліцензії діяльності.
21. Депозитарій зобов'язаний виконувати вимоги законодавства
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом.
22. Депозитарії при провадженні депозитарної діяльності
депозитарію цінних паперів повинні встановити договірні
двосторонні повнофункціональні кореспондентські відносини щодо
цінних паперів між собою, а також зобов'язані мати спеціальний
рахунок у цінних паперах у кожному іншому депозитарії та
відкривати такі рахунки всім іншим депозитаріям. Главу 1 розділу II доповнено новим пунктом 22 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1952
( z0073-11 ) від 28.12.2010 }
23. Депозитарій може здійснювати депозитарну діяльність
депозитарію цінних паперів за умови включення його до державного
реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку
цінних паперів відповідно до Порядку формування та ведення
державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові
послуги на ринку цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії
від 14.07.2004 N 296 ( z0957-04 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 02.08.2004 за N 957/9556 (із змінами). Главу 1 розділу II доповнено пунктом 23 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1613
( z1364-11 ) від 08.11.2011 }
Глава 2. Депозитарна діяльність

зберігача цінних паперів
1. Зберігач на підставі ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, здійснює
зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій
емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах. { Абзац
перший пункту 1 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 } Зберігач (крім банку) для провадження професійної діяльності
на фондовому ринку повинен мати у власності або в користуванні
нежитлове приміщення, яке повністю відокремлене від приміщень
інших юридичних осіб, за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
та ліцензії. Для провадження діяльності відокремленим підрозділом
зберігача на підставі відповідної копії ліцензії або
спеціалізованим структурним підрозділом зберігача, який є
невід'ємною частиною його внутрішньої організаційної структури та
має інше місцезнаходження, зберігач повинен мати у власності або в
користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням такого
підрозділу, яке повинно відповідати встановленим для цього
приміщення вимогам. { Абзац другий пункту 1 глави 2 розділу II в
редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 349 ( z0440-08 ) від 23.04.2008; із змінами, внесеними
згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009, N 1613 ( z1364-11 ) від
08.11.2011 } Загальна площа нежитлового приміщення зберігача (крім банку),
яке складається з окремих кімнат для провадження діяльності з
торгівлі цінними паперами та депозитарної діяльності зберігача
цінних паперів, повинна становити не менше ніж 35 кв.м. При цьому
приміщення зберігача повинно відповідати встановленим для цього
виду професійної діяльності вимогам та мати операційний зал для
провадження цієї діяльності. Вимоги до приміщення відокремленого
підрозділу зберігача такі самі, як і до приміщення зберігача.
{ Пункт 1 глави 2 розділу II доповнено абзацом третім згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 349 ( z0440-08 ) від 23.04.2008; із змінами, внесеними згідно з
Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009, N 1613 ( z1364-11 ) від
08.11.2011 } Загальна площа нежитлового приміщення зберігача (крім
банку), яке складається з окремих кімнат для провадження
депозитарної діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру
власників іменних цінних паперів та депозитарної діяльності
зберігача цінних паперів повинна становити не менше ніж 50 кв.м.
При цьому приміщення зберігача та реєстратора повинно відповідати
встановленим для цього виду професійної діяльності вимогам.
{ Пункт 1 глави 2 розділу II доповнено новим абзацом згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1952 ( z0073-11 ) від 28.12.2010 } У разі організації зберігачем (крім банку) діяльності в
складі відокремлених та/або спеціалізованих структурних
підрозділів, які є невід'ємною частиною його внутрішньої
організаційної структури та мають інше місцезнаходження, ніж
зберігач, площа нежитлового приміщення за кожним таким підрозділом
повинна становити не менше 15 кв.м. { Пункт 1 глави 2 розділу II
доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 349 ( z0440-08 ) від 23.04.2008; із
змінами, внесеними згідно з Рішеннями Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009,
N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 } Виконавчий орган зберігача (крім банку) повинен знаходитись у
нежитловому приміщенні за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
та ліцензії. Документи, що стосуються провадження професійної
діяльності, повинні зберігатися у цьому приміщенні ліцензіата.
{ Пункт 1 глави 2 розділу II доповнено абзацом згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1562
( z0049-10 ) від 08.12.2009; із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 } За місцезнаходженням зберігача (його відокремленого
підрозділу або спеціалізованого структурного підрозділу, який має
інше місцезнаходження, ніж ліцензіат) повинна бути вивіска із
зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та
номери кімнат, а також графік роботи). { Пункт 1 глави 2 розділу
II доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009; із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 } Зберігач зобов'язаний забезпечити безперешкодне входження
уповноважених осіб Комісії до приміщень, у яких він провадить
професійну діяльність на фондовому ринку, у зв'язку з реалізацією
ними повноважень відповідно до законів України. { Пункт 1 глави 2
розділу II доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 349 ( z0440-08 ) від
23.04.2008 }
2. Зберігач може провадити свою професійну діяльність тільки
за умови вступу до саморегулівної організації професійних
учасників фондового ринку за відповідним видом діяльності (далі -
СРО), яка набула цього статусу в порядку, встановленому Комісією,
та укладання депозитарного договору з обраним ним депозитарієм. Пункт 2 глави 2 розділу II в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1562 ( z0049-10 ) від
08.12.2009 }
3. Зберігач, для якого здійснюються депозитарієм кліринг та
розрахунки відповідно до договору про кліринг та розрахунки за
договорами щодо цінних паперів, повинен бути учасником
гарантійного фонду цього депозитарію.
4. Для провадження депозитарної діяльності зберігач
зобов'язаний створити структурний підрозділ. Цей підрозділ повинен
бути відокремлений від інших підрозділів цієї юридичної особи та
розташовуватися в окремому приміщенні (приміщеннях). Організація
діяльності такого підрозділу повинна регламентуватись положенням
про внутрішній структурний підрозділ. { Абзац перший пункту 4
глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1562
( z0049-10 ) від 08.12.2009 } Працівники підрозділу зберігача не мають права суміщувати
роботу в інших підрозділах, які здійснюють інші види професійної
діяльності на фондовому ринку, що має бути обумовлено в посадових
інструкціях. Сертифіковані фахівці зберігача (у тому числі керівні
посадові особи), його відокремлених підрозділів та/або
спеціалізованих структурних підрозділів при провадженні
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів повинні
відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим при отриманні
ліцензії. { Пункт 4 глави 2 розділу II доповнено абзацом третім
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 349 ( z0440-08 ) від 23.04.2008; із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 } У разі виникнення у зберігача (у тому числі у відокремлених
та/або спеціалізованих структурних підрозділах) факту зменшення
визначеної кількості сертифікованих фахівців (у тому числі
керівних посадових осіб), установленої при отриманні ліцензії
(копії ліцензії або при створенні спеціалізованого структурного
підрозділу), але не менше ніж до одного фахівця, такий зберігач
повинен відновити потрібну кількість протягом трьох місяців та
повідомити про це Комісію в установленому порядку. { Пункт 4 глави
2 розділу II доповнено абзацом четвертим згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 349
( z0440-08 ) від 23.04.2008; із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 } Керівник зберігача (крім банку) повинен мати стаж роботи на
фондовому ринку не менше трьох років, а за останні два роки цієї
діяльності не повинен мати факту анулювання сертифіката на право
здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні -
депозитарну діяльність, бути керівником професійного учасника
фондового ринку, якого ліквідовано за рішенням суду або до якого
застосовувалась санкція у вигляді анулювання ліцензії на види
професійної діяльності на фондовому ринку. { Пункт 4 глави 2
розділу II доповнено абзацом п'ятим згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 349 ( z0440-08 ) від
23.04.2008; в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 } Крім того, у разі призначення на посаду нового керівника
зберігач повинен перевірити його бездоганну ділову репутацію
згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму. { Пункт 4 глави 2 розділу II доповнено
новим абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1952 ( z0073-11 ) від 28.12.2010 } Сертифіковані керівні посадові особи та фахівці зберігача
(його відокремлених підрозділів та спеціалізованих структурних
підрозділів) при провадженні депозитарної діяльності зберігача
цінних паперів не можуть одночасно працювати в іншому професійному
учаснику фондового ринку. { Пункт 4 глави 2 розділу II доповнено
абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 349 ( z0440-08 ) від 23.04.2008 } При цьому, якщо звільнено керівника зберігача (крім банку),
що мав відповідний стаж роботи на ринку цінних паперів,
виконувачем його обов'язків може бути призначено особу без
відповідного стажу роботи на ринку цінних паперів, яка
сертифікована в установленому Комісією порядку, на строк не більше
трьох місяців. { Пункт 4 глави 2 розділу II доповнено абзацом
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 349 ( z0440-08 ) від 23.04.2008 } На час відсутності керівника уповноважений орган зберігача
повинен забезпечити наявність особи, яка виконує його обов'язки.
Така особа призначається з числа сертифікованих фахівців
ліцензіата (крім банку) за будь-яким видом діяльності, що
провадить ліцензіат. { Пункт 4 глави 2 розділу II доповнено новим
абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1952 ( z0073-11 ) від 28.12.2010; із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 } При провадженні депозитарної діяльності зберігача цінних
паперів за наявності в зберігача (крім банку) особи, яка займає
посаду головного бухгалтера, вона повинна відповідати Професійним
вимогам до головних бухгалтерів ( z0510-07 ). { Пункт 4 глави 2
розділу II доповнено абзацом згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 349 ( z0440-08 ) від
23.04.2008 } Зберігач (крім банку) повинен дотримуватись установленого
чинним законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на
роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ) (укладання трудового договору з найманим
працівником). { Пункт 4 глави 2 розділу II доповнено новим абзацом
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 }
5. { Абзац перший пункту 5 глави 2 розділу II виключено на
підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 349 ( z0440-08 ) від 23.04.2008 } Приміщення зберігача повинні бути обладнані охоронною,
пожежною сигналізацією та забезпечені цілодобовою охороною,
зокрема шляхом укладання договору щодо цілодобової охорони, у разі
якщо документом, що підтверджує право власності або користування
приміщенням, не передбачено здійснення такої охорони приміщень.
6. Для забезпечення функції зберігання депозитарних активів
на паперовому носії зберігач повинен користуватися спеціально
обладнаним сховищем із забезпеченням неможливості викрадення,
знищення, викривлення або псування сертифікатів цінних паперів,
свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів, яке
відокремлено від операційного залу, де встановлено комп'ютерне
обладнання зберігача. { Пункт 6 глави 2 розділу II із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 349 ( z0440-08 ) від 23.04.2008 }
7. Для зберігання депозитарних активів на паперовому носії
зберігач може користуватися сховищами банку у разі укладання з ним
відповідного договору. { Абзац другий пункту 7 глави 2 розділу II виключено на
підставі Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 349 ( z0440-08 ) від 23.04.2008 }
8. Відповідальною за зберігання активів на паперовому носії
у зберігача є особа, яка має доступ до сховища відповідно до
внутрішньої посадової інструкції. { Пункт 8 глави 2 розділу II
в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 349 ( z0440-08 ) від 23.04.2008 }
9. Для інвестиційного фонду та взаємного фонду інвестиційної
компанії, які створені відповідно до Указу Президента України від
19.02.94 N 55 ( 55/94 ) "Про інвестиційні фонди та інвестиційні
компанії", зберігачем може бути банк, який має ліцензію на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача
цінних паперів. Зберігачем для інвестиційного фонду та інвестиційної компанії
не може бути банк, який виконує функцію їх інвестиційного
керуючого. Пункт 9 глави 2 розділу II в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1562 ( z0049-10 ) від
08.12.2009 }
10. Для пенсійного фонду зберігачем може бути банк, який має
ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності
зберігача цінних паперів. Банк не може бути зберігачем створеного ним корпоративного
пенсійного фонду. Пункт 10 глави 2 розділу II в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1562 ( z0049-10 ) від
08.12.2009 }
11. Зберігач повинен забезпечити надійність і безпечність
своєї діяльності відповідно до законодавства України, а також
відповідність цим вимогам кваліфікації працівників, системи
безпеки, технічних засобів, програмного забезпечення, організації
діловодства та механізму внутрішнього контролю. Зберігач повинен мати два незалежних джерела електроживлення,
а також джерела додаткового безперервного електроживлення на
випадок зникнення електричного струму в електромережі. Зберігач повинен мати програмно-технічний комплекс, який
забезпечить виконання вимог, установлених Комісією для цієї
діяльності, у тому числі забезпечить виконання вимог щодо
взаємодії зберігача з депозитарієм та подання до Комісії
адміністративних даних та інформації у вигляді електронних
документів із застосуванням електронного цифрового підпису.
{ Абзац третій пункту 11 глави 2 розділу II в редакції Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1613
( z1364-11 ) від 08.11.2011 } Зберігач повинен бути обладнаний системними і
програмно-технічними засобами та засобами зв'язку, які мають
запобігати втратам, крадіжкам, несанкціонованому знищенню,
викривленню, підробленню, копіюванню інформації і відповідати
вимогам міжнародних та національних стандартів. Зберігач повинен забезпечити архівацію даних стану рахунків
та інформації щодо проведених операцій за кожний операційний день. Носії з архівними даними стану рахунків повинні зберігатися у
сховищі. { Абзац шостий пункту 11 глави 2 розділу II в редакції
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 349 ( z0440-08 ) від 23.04.2008 }
12. Норми технічного захисту інформації повинні відповідати
законодавству, актам України, зокрема нормативно-правовим актам
Комісії, погодженим з державним органом, що визначений
законодавством України, відповідальним за встановлення норм
технічного захисту інформації в Україні.
13. Функціонування системних, програмно-технічних засобів та
засобів зв'язку повинно забезпечувати дублювання роботи всіх
систем та елементів у зберігача для забезпечення збереження
інформації та забезпечення неможливості її знищення з будь-яких
обставин засобами, передбаченими зберігачем.
14. Зберігач може здійснювати свою діяльність через
відокремлені підрозділи, які отримали відповідну копію ліцензії
або в складі спеціалізованих структурних підрозділів, які мають
інше місцезнаходження, ніж зберігач. { Абзац перший пункту 14
глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішеннями
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 349
( z0440-08 ) від 23.04.2008, N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 } Вимоги до матеріально-технічного, програмного та
технологічного забезпечення, а також захисту інформації
відокремленого та/або спеціалізованого структурного підрозділу
зберігача такі самі, як і до зберігача. { Абзац другий пункту 14
глави 2 розділу II в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 } Відокремлений підрозділ зберігача не має права делегувати
повноваження, які надані їй зберігачем, іншим особам. { Абзац
третій пункту 14 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 }
15. Зберігач повинен розробити та затвердити відповідним
органом управління такі документи: внутрішнє положення про депозитарну діяльність зберігача
цінних паперів; регламент здійснення депозитарної діяльності зберігача цінних
паперів; регламент щодо здійснення функцій номінального утримувача; положення про відокремлений підрозділ зберігача (крім банку)
та/або спеціалізований структурний підрозділ, які провадять
депозитарну діяльність зберігача цінних паперів (у разі
наявності); { Абзац п'ятий пункту 15 глави 2 розділу II в редакції
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 } положення про внутрішній структурний підрозділ зберігача; інструкцію щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних
фондів інвестиційних компаній, інститутів спільного інвестування
та пенсійних фондів (для зберігачів, що обслуговують таких
інституційних інвесторів); положення про внутрішній контроль за депозитарною діяльністю; інструкції та правила користування засобами захисту
інформації, які, зокрема, містять перелік інформації, яку
віднесено до службової, та перелік заходів і процедур, направлених
на запобігання неправомірному використанню такої інформації при
здійсненні професійної діяльності на фондовому ринку. { Абзац
дев'ятий пункту 15 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно
з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 349 ( z0440-08 ) від 23.04.2008 } Зміст зазначених документів повинен відповідати вимогам
нормативно-правового акта Комісії, що регулює питання провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності.
16. Внутрішнє положення про депозитарну діяльність зберігача
повинно містити: організаційно-функціональну схему управління депозитарною
діяльністю, яка повинна відобразити схему підрозділів зберігача в
залежності від завдань, що на них покладені; перелік та опис основних процедур депозитарної діяльності; кваліфікаційні вимоги до фахівців, які здійснюють депозитарну
діяльність; перелік та форми вхідних та вихідних документів; перелік та опис заходів загальної безпеки та збереження
інформації під час здійснення депозитарної діяльності; довідник, у якому вказуються повна схема та послідовність
записів, що належать до конкретної депозитарної операції; перелік процедур з виконання корпоративних операцій емітента.
17. Регламент здійснення депозитарної діяльності зберігача,
орієнтований на депонентів, повинен містити перелік, порядок і
строки виконання операцій зберігачем, способи зберігання цінних
паперів, порядок приймання первинних документів та вимоги до їх
оформлення, а також вичерпний перелік підстав відмови від
приймання документів. До регламенту повинні бути додані зразки форм розпоряджень і
запитів. Регламент повинен бути доступний депонентам для вільного
ознайомлення та повинен містити, зокрема: а) порядок приймання депонентів; б) умови відкриття рахунку в цінних паперах; в) підстави для відмови у відкритті рахунку в цінних паперах; г) процедуру відкриття рахунків у цінних паперах; ґ) порядок оформлення та подання документів при прийманні
депонентів та перелік процедур надання інформації депонентам,
обміну повідомленнями з депонентами відповідно до укладених з ними
договорів про відкриття рахунку в цінних паперах; д) порядок приймання сертифікатів цінних паперів, свідоцтв
про знерухомлення іменних цінних паперів; е) порядок виконання розпоряджень; є) перелік та вартість послуг, що надаються депонентам, який
може містити розмір плати, зокрема за: відкриття рахунку в цінних паперах; зберігання цінних паперів; видачу виписок з рахунку в цінних паперах; корпоративні операції емітента; блокування цінних паперів; поставку та одержання цінних паперів; закриття рахунку в цінних паперах.
18. Зберігач (крім банку) при створенні відокремленого
та/або спеціалізованого структурного підрозділу, який має інше
місцезнаходження, ніж ліцензіат або його відокремлений підрозділ,
повинен розробити та затвердити відповідним органом управління
положення про цей підрозділ, яке повинно містити: { Абзац перший
пункту 18 глави 2 розділу II в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1562 ( z0049-10 ) від
08.12.2009 } основні види діяльності та повноваження щодо провадження
таким відокремленим та/або спеціалізованим структурним підрозділом
депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача
цінних паперів з урахуванням установлених вимог; { Абзац другий
пункту 18 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 } місцезнаходження; процедуру взаємодії відокремленого підрозділу та/або
спеціалізованого структурного підрозділу зі зберігачем, який їх
створив; { Абзац четвертий пункту 18 глави 2 розділу II в редакції
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 } вимоги до наявності мінімальної кількості сертифікованих
фахівців (у тому числі керівних посадових осіб); вимоги до наявності комп'ютерної техніки та відповідного
програмного забезпечення; вимоги до приміщення; вимоги до окремого матеріально-технічного та технологічного
забезпечення роботи відокремленого та/або спеціалізованого
структурного підрозділу, зокрема охоронної та протипожежної
сигналізації, а також забезпечення цілодобовою охороною; { Абзац
восьмий пункту 18 глави 2 розділу II в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1562 ( z0049-10 )
від 08.12.2009 } вимоги до системи захисту інформації від несанкціонованого
доступу; умови ліквідації.
19. Зміст положення про внутрішній структурний підрозділ
зберігача, має відповідати вимогам, установленим пунктом 18 цієї
глави, за винятком абзаців третього, четвертого та десятого.
20. Зберігач зобов'язаний розробити та затвердити правила
проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програми його
здійснення не пізніше першої проведеної операції або укладеного
договору. Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу та
програми його здійснення розробляються та змінюються з урахуванням
нормативно-правових актів, що регулюють питання запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом.
21. Зберігач зобов'язаний призначити працівника,
відповідального за проведення внутрішнього фінансового
моніторингу, та затвердити його посадову інструкцію. Пункт 21 глави 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 }
22. Зберігач, який прийняв рішення про припинення
депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, зобов'язаний
виконати всі дії, що встановлені Положенням про припинення
провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача
цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 22.05.2009 N 480
( z0807-09 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
27.08.2009 за N 807/16823. Після цього зберігач, який прийняв
рішення про припинення депозитарної діяльності зберігача цінних
паперів, повинен подати заяву про анулювання ліцензії на
провадження професійної діяльності на фондовому ринку та
відповідні документи, передбачені для зберігача цінних паперів
главою 4 Порядку зупинення дії та анулювання ліцензії на окремі
види професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого
рішенням Комісії від 23.06.2006 N 432 ( z0976-06 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.08.2006 за
N 976/12850 (із змінами). { Абзац перший пункту 22 глави 2 розділу
II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1613 ( z1364-11 ) від
08.11.2011 } Крім того, зберігач зобов'язаний не менше ніж за шістдесят
календарних днів повідомити Комісію про намір або відсутність
наміру провадити зазначений у ліцензії вид діяльності після
закінчення строку її дії (за наявності відповідного строку в
бланку ліцензії) (у довільній формі). { Абзац другий пункту 22
глави 2 розділу II в редакції Рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 } Пункт 22 глави 2 розділу II в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 349 ( z0440-08 ) від
23.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1562 ( z0049-10 )
від 08.12.2009 }
23. Зберігач протягом строку провадження депозитарної
діяльності зберігача зобов'язаний дотримуватись вимог, зокрема:
{ Абзац перший пункту 23 глави 2 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 } Цивільного ( 435-15 ) та Господарського ( 436-15 ) кодексів
України, глави III Кодексу законів про працю України ( 322-08 ),
Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості
електронного обігу цінних паперів в Україні ( 710/97-ВР ); { Абзац
другий пункту 23 глави 2 розділу II в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1613 ( z1364-11 )
від 08.11.2011 } Норм та правил обліку цінних паперів у Національній
депозитарній системі ( z0616-00 ); нормативно-правового акта Комісії, що регулює питання
здійснення професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності; внутрішніх документів зберігача, які стосуються зазначеної в
ліцензії діяльності.
24. Зберігач (крім банку) при провадженні депозитарної
діяльності зберігача цінних паперів повинен мати власний капітал
за даними фінансової звітності за рік Баланс (форма N 1) згідно з
додатком до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
"Баланс" ( z0396-99 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 31 березня 1999 року N 87 ( z0391-99 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року
за N 396/3689 (зі змінами), та копії Звіту про фінансові
результати (форма N 2) згідно з додатком до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати"
( z0397-99 ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України
від 31 березня 1999 року N 87, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 21 червня 1999 року за N 397/3690 (із змінами), у
розмірі не меншому, ніж мінімальний розмір статутного капіталу,
установлений законодавством щодо цінних паперів для цього виду
професійної діяльності на фондовому ринку за підсумком другого та
кожного наступного фінансового року з дати створення цього
товариства. Розмір зареєстрованого статутного капіталу повинен
бути не меншим, ніж установлений законодавством щодо цінних
паперів. Пункт 24 глави 2 розділу II в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 349 ( z0440-08 ) від
23.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1562 ( z0049-10 )
від 08.12.2009; в редакції Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1852 ( z0137-13 ) від 25.12.2012 }
25. У разі одержання зберігачем ліцензії на провадження
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, а саме діяльності з ведення реєстрів власників іменних
цінних паперів, зберігачу забороняється здійснювати будь-які
операції з цінними паперами, реєстр власників іменних цінних
паперів яких він веде, крім операцій рєстратора за договором з
емітентом.
26. Банк (його відокремлені підрозділи) повинен організувати
свою діяльність відповідно до вимог Положення щодо організації
діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здісненні
ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженого
рішенням Комісії від 16.03.2006 N 160 ( z0409-06 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.04.2006 за
N 409/12283 (із змінами). Пункт 26 глави 2 розділу II в редакції Рішення Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 1562 ( z0049-10 ) від
08.12.2009 }
27. Зберігач зобов'язаний виконувати вимоги законодавства у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом.
Глава 3. Розрахунково-клірингова діяльність
1. Кліринг та розрахунки за договорами щодо цінних паперів
здійснюються виключно депозитаріями, які забезпечують поставку
цінних паперів на рахунки зберігачів у депозитарії з одночасною
оплатою грошових коштів на рахунках зберігачів. Кліринговий депозитарій може розпочати здійснювати
розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних
паперів тільки за умови включення його до державного реєстру
фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних
паперів відповідно до Порядку формування та ведення державного
реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку
цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 14.07.2004
N 296 ( z0957-04 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
02.08.2004 за N 957/9556.
2. Програмне забезпечення депозитарію для здійснення
розрахунково-клірингової діяльності повинно передбачати можливість
визначати випадкові, неправомірні та недобросовісні дії
співробітників депозитарію та/або неправомірні дії, що пов'язані з
виконанням розпоряджень депонентів (клієнтів), та забезпечувати
здійснення розрахунково-клірингової діяльності, пов'язаної з
обліком грошових коштів. Спеціальні вимоги до програмного забезпечення, що
використовує депозитарій, установлюються його внутрішніми
документами відповідно до законодавства.
3. Депозитарій повинен забезпечити функціонування системних
та програмно-технічних засобів захисту інформації, а також
збереження та доступ протягом п'яти років з дати одержання або
складання інформації, визначеної нормативно-правовим актом
Комісії, що регулює питання здійснення професійної діяльності на
фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме
розрахунково-клірингової діяльності.
4. Депозитарій повинен забезпечити надійність та безпечність
своєї розрахунково-клірингової діяльності шляхом відповідності
технічних засобів, системи безпеки, підготовки та кваліфікації
працівників, механізму внутрішнього контролю вимогам законодавства
України, зокрема нормативно-правовому акту Комісії, що регулює
питання здійснення професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності, а саме розрахунково-клірингової
діяльності.
5. Для здійснення розрахунково-клірингової діяльності
депозитарій зобов'язаний мати в своєму розпорядженні
автоматизовані системи, які відповідають специфіці його
діяльності, обсягу інформації, яку він повинен обробляти, та
забезпечують необхідну надійність зберігання, швидкість обробки і
достатній рівень автоматизації процесів збору, передачі та обробки
інформації, у тому числі забезпечить подання до Комісії
адміністративних даних та інформації у вигляді електронних
документів із застосуванням електронного цифрового підпису. Пункт 5 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 }
6. Депозитарій повинен розробити та затвердити такі
документи: регламент здійснення розрахунково-клірингової діяльності; внутрішній порядок проведення депозитарієм
розрахунково-клірингових операцій за договорами щодо цінних
паперів; внутрішнє положення про розрахунково-клірингову діяльність; положення про внутрішній контроль за здійсненням
розрахунково-клірингової діяльності (вимоги до якого встановлені
нормативно-правовим актом Комісії, що регулює питання здійснення
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, а саме розрахунково-клірингової діяльності); положення про гарантійний фонд (у разі здійснення
депозитарієм розрахунково-клірингових операцій); { Абзац шостий
пункту 6 глави 3 розділу II із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 349 ( z0440-08 ) від 23.04.2008 } внутрішнє положення про систему обробки інформації, що
використовується для розрахунково-клірингової діяльності; внутрішнє положення про систему безпеки
розрахунково-клірингової діяльності депозитарію. Зміст зазначених документів повинен відповідати вимогам
нормативно-правового акта Комісії, що регулює питання здійснення
професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної
діяльності, а саме розрахунково-клірингової діяльності.
6.1 Положення про гарантійний фонд для зниження ризиків
невиконання або несвоєчасного виконання договорів з цінними
паперами та порядок розподілу та компенсації збитків від
невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань клієнтів
депозитарію за договорами щодо цінних паперів повинно включати: порядок формування, розміщення та використання гарантійного
фонду для забезпечення розрахунків клієнтів за операціями з
цінними паперами; вимоги до клієнтів клірингового депозитарію щодо формування і
використання гарантійного фонду; перелік активів, які допускаються як джерела формування
гарантійного фонду; розмір унесків до гарантійного фонду та механізм їх оцінки; порядок здійснення перерахувань до гарантійного фонду; повноваження, які надаються клієнтами кліринговому
депозитарію для забезпечення виконання зобов'язань за договорами,
щодо яких здійснюється кліринг та розрахунки; порядок взаємодії клірингового депозитарію та розрахункового
банку щодо розрахункового обслуговування внесків до гарантійного
фонду у вигляді грошових коштів; порядок депозитарного обслуговування внесків до гарантійного
фонду у вигляді цінних паперів; порядок розподілу та компенсації збитків від невиконання або
несвоєчасного виконання зобов'язань клієнтів депозитарію за
договорами щодо цінних паперів (у разі здійснення депозитарієм
розрахунково-клірингових операцій із застосуванням методів
взаємозаліку); порядок використання коштів гарантійного фонду для погашення
заборгованості неплатників; порядок та процедури погашення заборгованості клієнтів за
рахунок їх власних внесків до гарантійного фонду; порядок та процедури погашення заборгованості клієнтів
клірингового депозитарію за рахунок унесків інших клієнтів
клірингового депозитарію до гарантійного фонду; порядок застосування санкцій до учасників фонду, які вчасно
не здійснюють поповнення внесків до гарантійного фонду; порядок унесення змін до положення про гарантійний фонд.
6.2 Внутрішнє положення про систему обробки інформації, що
використовується для розрахунково-клірингової діяльності, повинно
включати: перелік та опис технічного обладнання, що використовується
депозитарієм; перелік та опис програмного забезпечення, яке
використовується депозитарієм для здійснення
розрахунково-клірингової діяльності та захисту інформації; порядок використання програмного забезпечення; вимоги до програмного та технічного обладнання клієнтів
депозитарію.
6.3. Внутрішнє положення про систему безпеки
розрахунково-клірингової діяльності депозитарію повинно включати: перелік та повний опис заходів щодо захисту інформації при
проведенні депозитарієм розрахунково-клірингової діяльності; внутрішню інструкцію про захист інформації щодо
розрахунково-клірингової діяльності та Правила користування
засобами захисту інформації щодо розрахунково-клірингової
діяльності; внутрішню інструкцію щодо відновлення інформації у разі
порушення цілісності інформації, а також у разі втрат, крадіжок,
несанкціонованого знищення, викривлення, підроблення, копіювання
інформації; внутрішню інструкцію щодо дій працівників на випадок
надзвичайної ситуації в приміщенні, де провадяться
розрахунково-клірингові операції; внутрішню інструкцію щодо провадження депозитарієм контролю
за захистом інформації при здійсненні клірингу та розрахунків за
операціями щодо цінних паперів.
7. Депозитарій організовує контроль за проведенням
розрахунково-клірингових операцій на всіх етапах виконання
розрахунково-клірингової діяльності.
8. Усі договори щодо здійснення депозитарної та/або
розрахунково-клірингової діяльності, які кліринговий депозитарій
буде укладати після отримання ліцензії, повинні відповідати
вимогам Закону України "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
( 710/97-ВР ) та нормативно-правовим актам Комісії, які регулюють
питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності.
9. Кліринговий депозитарій зобов'язаний дотримуватись вимог
зокрема: Закону України "Про Національну депозитарну систему та
особливості електронного обігу цінних паперів в Україні"
( 710/97-ВР ), у тому числі щодо розміру власного капіталу;
{ Абзац другий пункту 9 глави 3 розділу II із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1952 ( z0073-11 ) від 28.12.2010 } нормативно-правового акта Комісії, який регулює питання
провадження професійної діяльності на фондовому ринку -
депозитарної діяльності, а саме розрахунково-клірингової
діяльності; внутрішніх документів депозитарію, які стосуються зазначеної
в ліцензії діяльності.
10. У разі виникнення у депозитарію при провадженні
розрахунково-клірингової діяльності факту зменшення необхідної
кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових
осіб), установленої при отриманні ліцензії, але не менше ніж до
чотирьох фахівців, такий депозитарій повинен відновити потрібну
кількість протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в
установленому порядку. Главу 3 розділу II доповнено пунктом 10 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1613
( z1364-11 ) від 08.11.2011 }
11. У разі виникнення у відокремленому підрозділі депозитарію
при провадженні розрахунково-клірингової діяльності факту
зменшення необхідної кількості сертифікованих фахівців (у тому
числі керівних посадових осіб), установленої при отриманні копії
ліцензії, але не менше ніж до трьох фахівців, депозитарій повинен
відновити потрібну кількість у такому відокремленому підрозділі
протягом трьох місяців та повідомити про це Комісію в
установленому порядку. Главу 3 розділу II доповнено пунктом 11 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1613
( z1364-11 ) від 08.11.2011 }
Розділ III. Відомості, які ліцензіат зобов'язаний

подавати до Комісії протягом строку дії ліцензії
1. Ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів з
дати видачі ліцензії (яка зазначена на бланку ліцензії) подати до
територіального органу Комісії за своїм місцезнаходженням у
письмовій формі інформацію про отримання ліцензії й облікову
картку професійного учасника фондового ринку за формою згідно з
додатком. У разі зміни в процесі діяльності ліцензіата відомостей,
зазначених в обліковій картці, а також отримання копії ліцензії
для провадження відокремленим підрозділом ліцензіата професійної
діяльності на фондовому ринку (її анулювання) ліцензіат
зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів письмово повідомити
про ці зміни територіальний орган Комісії та надати облікову
картку з відповідними змінами, заповнити облікову картку щодо
кожного відокремленого підрозділу, який отримав в установленому
порядку копію ліцензії. { Абзац другий пункту 1 розділу III
в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 349 ( z0440-08 ) від 23.04.2008 } Якщо відокремлений підрозділ ліцензіата відкривається в
іншій адміністративно-територіальній одиниці (не в
адміністративно-територіальній одиниці місцезнаходження
ліцензіата), то ліцензіат зобов'язаний протягом двадцяти робочих
днів письмово повідомити про це територіальний орган Комісії за
місцезнаходженням такого підрозділу та надати йому облікову картку
або зміни до неї в порядку та строки, установлені цим пунктом.
{ Пункт 1 розділу III доповнено абзацом третім згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 349
( z0440-08 ) від 23.04.2008 }
2. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в
результаті перетворення, якщо ліцензіат має намір провадити
зазначені в ліцензії види діяльності, він протягом двадцяти
робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен
подати до Комісії заяву згідно з додатком 14 разом з оригіналом
ліцензії та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної
діяльності на фондовому ринку та документи, що додаються до неї,
для отримання нової ліцензії відповідно до вимог Порядку та умов
видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної
діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі
дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням Комісії від
26.05.2006 N 345 ( z0890-06 ), зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 28.07.2006 за N 890/12764 (із змінами) (далі -
Порядок та умови видачі ліцензії). У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в
результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він
подає зазначені документи протягом двадцяти робочих днів з дати
реєстрації відповідного випуску акцій. Пункт 2 розділу III в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 349 ( z0440-08 ) від
23.04.2008 }
3. У разі виникнення у процесі професійної діяльності
ліцензіата підстав для переоформлення ліцензії, а саме: зміна
найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана
з реорганізацією юридичної особи), зміна місцезнаходження
юридичної особи, ліцензіат зобов'язаний протягом п'ятнадцяти
робочих днів подати заяву та відповідні документи в установленому
Комісією порядку для переоформлення ліцензії.
4. Якщо в процесі діяльності ліцензіатом утрачена ліцензія
або бланк ліцензії не придатний для користування унаслідок його
пошкодження, ліцензіат зобов'язаний подати заяву та відповідні
документи в установленому Комісією порядку для отримання дубліката
ліцензії.
5. У разі створення у ліцензіата в процесі професійної
діяльності нового відокремленого підрозділу, якому будуть надані
повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку -
депозитарну діяльність, а саме депозитарну діяльність зберігача
цінних паперів згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен
подати заяву та відповідні документи в установленому Комісією
порядку на отримання копії ліцензії. Пункт 5 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1562
( z0049-10 ) від 08.12.2009 }
6. У разі створення ліцензіатом в процесі провадження
депозитарної діяльності спеціалізованих структурних підрозділів,
які мають інше місцезнаходження, ніж ліцензіат і яким надаються
повноваження провадити цю діяльність, ліцензіат повинен до початку
провадження діяльності таким структурним підрозділом подати до
Комісії (структурного підрозділу центрального апарату Комісії,
який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії): { Абзац
перший пункту 6 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 } довідку про спеціалізовані структурні підрозділи заявника
(ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому
ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження, ніж
заявник (ліцензіат) (додаток 15 до Порядку та умов видачі
ліцензії ( z0890-06 )); { Абзац другий пункту 6 розділу III із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 } засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім
банку) копії документів, що підтверджують його право власності на
нежитлове приміщення, у якому буде провадитись (провадиться)
депозитарна діяльність, або право користування нежитловим
приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений
ліцензіатом), з доданням акта приймання-передавання цього
приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його
розміру); { Абзац третій пункту 6 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 } засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (крім
банку) копію документа з відповідними додатками до нього (у разі
їх наявності), що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною
цього приміщення, із зазначенням способів здійснення такої охорони
(телевідеоконтроль, установлення відповідної системи сигналізації,
зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність
охоронця тощо). У разі організації ліцензіатом своєї діяльності у складі
спеціалізованих структурних підрозділів, які мають інше
місцезнаходження, ліцензіат зобов'язаний до початку провадження
діяльності таким підрозділом письмово повідомити про це
територіальний орган Комісії за своїм місцезнаходженням та
місцезнаходженням такого підрозділу та надати йому облікову картку
або зміни до неї щодо кожного спеціалізованого структурного
підрозділу ліцензіата в порядку та строки, установлені пунктом 1
цього розділу. { Абзац п'ятий розділу III із змінами, внесеними
згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 } Пункт 6 розділу III в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 349 ( z0440-08 ) від
23.04.2008 }
7. У разі зміни найменування та/або місцезнаходження
відокремленого підрозділу ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих
днів з дати внесення відповідних змін до положення про цей
відокремлений підрозділ повинен подати заяву та відповідні
документи в установленому Комісією порядку. Пункт 7 розділу III в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1562 ( z0049-10 ) від
08.12.2009 }
8. У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або
припинення провадження ним депозитарної діяльності зберігача
цінних паперів згідно з отриманою в Комісії копією ліцензії
ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дати
припинення зазначеної діяльності цим підрозділом подати заяву та
відповідні документи в установленому Комісією порядку на
анулювання копії ліцензії. Пункт 8 розділу III в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 1562 ( z0049-10 ) від
08.12.2009 }
9. Ліцензіат протягом строку провадження депозитарної
діяльності зобов'язаний повідомляти Комісію про всі зміни даних,
зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу
ліцензії. { Абзац перший пункту 9 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 } У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов'язаний протягом
двадцяти робочих днів подати до Комісії (із зазначенням управління
ліцензування діяльності професійних учасників ринку цінних
паперів) відповідне повідомлення в письмовій формі та документи,
які підтверджують зазначені зміни, а саме:
9.1 засвідчену нотаріально або органом, який видав документ,
копію змін до установчого документа депозитарію, які зареєстровано
в установленому порядку;
9.2 довідку про зміни в складі власників ліцензіата із
зазначенням частки кожного в статутному капіталі, за встановленою
Комісією формою довідки про власників заявника (ліцензіата) (з
виділенням професійних учасників фондового ринку), яка додавалась
заявником до заяви про видачу ліцензії. Для ліцензіата утвореного у формі акціонерного товариства,
зазначені відомості надаються на власників, на яких припадає понад
п'ять відсотків його статутного капіталу; Підпункт 9.2 пункту 9 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 }
9.3 довідку про зміни в складі юридичних осіб, у яких
ліцензіат має частку статутного капіталу цих юридичних осіб,
та/або зміни розміру вказаної частки за встановленою Комісією
формою довідки про юридичних осіб, у яких заявник має частку понад
п'ять відсотків статутного капіталу цих юридичних осіб, яка
додавалась ліцензіатом до заяви про видачу ліцензії; Підпункт 9.3 пункту 9 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішеннями Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 349 ( z0440-08 ) від 23.04.2008, N 1562 ( z0049-10 ) від
08.12.2009, N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 }
9.4 довідку про зміни в складі керівних посадових осіб та
фахівців ліцензіата (його відокремленого підрозділу), що
безпосередньо здійснюють депозитарну діяльність та сертифіковані в
установленому Комісією порядку за встановленою Комісією формою
довідки про керівних посадових осіб та фахівців заявника
(ліцензіата), що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на
фондовому ринку (депозитарну діяльність) та сертифіковані в
установленому порядку, яка додавалась ним до заяви про видачу
ліцензії, з доданням копій відповідних сертифікатів, засвідчених
підписом керівника та печаткою ліцензіата (у разі призначення
нового керівника та фахівців ліцензіата або отримання нових
сертифікатів працюючими фахівцями (у тому числі керівником);
{ Абзац перший підпункту 9.4 пункту 9 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 } У разі призначення на посаду нового керівника ліцензіата
(крім банку) подається довідка у довільній формі про його
попередню діяльність на фондовому ринку за останні два роки до
дати призначення на цю посаду, яка повинна містити інформацію про
відсутність або наявність фактів: анулювання йому сертифіката на
право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами -
депозитарну діяльність; ліквідації за рішенням суду або накладання
санкції у вигляді анулювання ліцензії професійному учаснику
фондового ринку, якого очолював призначений керівник ліцензіата.
{ Підпункт 9.4 пункту 9 розділу III доповнено абзацом згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 } Підпункт 9.4 пункту 9 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 }
9.5 засвідчену підписом керівника та печаткою заявника копію
затверджених змін до організаційної структури ліцензіата з
доданням відомостей щодо структурних підрозділів ліцензіата,
працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної
діяльності (депозитарну діяльність) за встановленою Комісією
формою відомостей щодо структурних підрозділів заявника
(ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види
професійної діяльності (депозитарну діяльність);
9.6 засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата
копію змін до положення про гарантійний фонд, яке повинно
відповідати вимогам, установленим Комісією (надається кліринговим
депозитарієм);
9.7 довідку про зареєстровані власні випуски цінних паперів
ліцензіата за встановленою Комісією формою довідки про
зареєстровані власні випуски цінних паперів заявника (ліцензіата),
яка додавалась ним до заяви про видачу ліцензії; Підпункт 9.7 пункту 9 розділу III із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 }
9.8 засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата
(крім банку) копії змін до документів, що підтверджують його право
власності на нежитлове приміщення, у якому провадиться професійна
діяльність на фондовому ринку, або право користування нежитловим
приміщенням (договір оренди, суборенди тощо, який укладений
ліцензіатом), з доданням акта приймання-передавання цього
приміщення (за наявності) та плану приміщення (із зазначенням його
розміру); Підпункт 9.8 пункту 9 розділу III в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 349 ( z0440-08 ) від
23.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1562 ( z0049-10 )
від 08.12.2009 }
9.9 засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата
(крім банку) копія змін до документа з відповідними додатками до
нього (у разі їх наявності), що підтверджує забезпечення
цілодобовою охороною цього приміщення, із зазначенням способів
здійснення такої охорони (телевідеоконтроль, встановлення
відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної
сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо). { Підпункт
9.9 пункту 9 розділу III в редакції Рішення Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 349 ( z0440-08 ) від
23.04.2008 }
9.10 зміни до довідки згідно з додатком 15 до Порядку та
умов видачі ліцензії ( z0890-06 ) засвідчені підписом керівника та
печаткою ліцензіата. { Абзац перший підпункту 9.10 пункту 9
розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1613 ( z1364-11 )
від 08.11.2011 } У разі зміни місцезнаходження такого спеціалізованого
структурного підрозділу ліцензіат (крім банку) повинен додати до
цієї довідки копії документів, передбачених підпунктами 9.8 і 9.9
пункту 9 цього розділу; Пункт 9 розділу III доповнено підпунктом 9.10 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 349
( z0440-08 ) від 23.04.2008 }
9.11 довідку в довільній формі щодо стажу трудової діяльності
особи, яка займає посаду головного бухгалтера, на посаді головного
бухгалтера або бухгалтера в професійному учаснику фондового ринку
або в іншій фінансовій установі з доданням копії кваліфікаційного
посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних
учасників фондового ринку, засвідчені підписом керівника та
печаткою заявника. У разі відсутності посади головного бухгалтера заявником
(крім банку) подається довідка в довільній формі щодо особи, на
яку покладено ведення бухгалтерського обліку, із зазначенням
прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на
посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування,
ідентифікаційного коду юридичної особи та прізвища, імені, по
батькові керівника (для аудиторської фірми), засвідчена підписом
керівника та печаткою заявника. Подається депозитарієм у разі звільнення особи, яка займає
посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення
бухгалтерського обліку ліцензіата. Пункт 9 розділу III доповнено новим підпунктом 9.11 згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 }
10. Ліцензіат протягом десяти робочих днів з дати виникнення
змін у процесі здійснення професійної діяльності на фондовому
ринку - депозитарної діяльності повинен повідомити орган
ліцензування про: { Абзац перший пункту 10 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 } арешт банківських рахунків ліцензіата; вступ зберігача цінних паперів до СРО за відповідним видом
діяльності та виключення з СРО. { Абзац третій пункту 10
розділу III в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 } У разі виключення з СРО зберігач повинен протягом двох
місяців стати членом СРО за відповідним видом діяльності та
протягом п'яти робочих днів з дати видачі свідоцтва учаснику
саморегулівної організації повідомити про це Комісію. { Абзац
четвертий пункту 10 розділу III в редакції Рішення Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1562 ( z0049-10 )
від 08.12.2009 }

{ Абзац п'ятий пункту 10 розділу III виключено на підставі
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 }

інформацію про припинення діяльності ліцензіата шляхом його
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення,
перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за
рішенням вищого органу товариства з доданням копії відповідного
рішення; порушення зберігачем вимог щодо програмного та технічного
забезпечення та норм технічного захисту інформації, які
встановлені депозитарієм (надається депозитарієм); копію документа відповідного органу ліцензіата, який
підтверджує прийняття рішення про припинення депозитарної
діяльності у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії (за
наявності відповідного строку в бланку ліцензії), засвідченого
ліцензіатом; { Пункт 10 розділу III доповнено абзацом згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 349 ( z0440-08 ) від 23.04.2008; із змінами, внесеними згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 } копію змін до положення про гарантійний фонд, затверджених
депозитарієм, засвідчених підписом керівника та печаткою
ліцензіата. { Пункт 10 розділу III доповнено абзацом згідно з
Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 }
11. Зберігач зобов'язаний надавати до Комісії адміністративні
дані відповідно до Положення про порядок складання
адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють
депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, та подання
відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 17.01.2006 N 4
( z0378-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
04.04.2006 за N 378/12252.
12. Депозитарій зобов'язаний надавати адміністративні дані до
Комісії у терміни та в порядку, установлені Положенням про порядок
складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної
діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних
документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку, затвердженим рішенням Комісії від 31.08.2004 N 371
( z1253-04 ), зареєстрованими у Міністерстві юстиції України
04.10.2004 за N 1253/9852.
13. Документи, які надаються ліцензіатом відповідно до вимог
підпунктів 9.2-9.5, 9.10 пункту 9 цього розділу в письмовій формі,
надаються також в електронній формі у форматі, визначеному
Комісією. { Розділ III доповнено пунктом 13 згідно з Рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 349
( z0440-08 ) від 23.04.2008 }

{ Пункт 14 розділу III виключено на підставі Рішення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1613
( z1364-11 ) від 08.11.2011 }

14. Ліцензіат (крім банку) у разі тимчасової зміни
місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) менше ніж на шість
місяців повинен не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати
фактичної зміни місцезнаходження повідомити Комісію про ці зміни
(із зазначенням нового місцезнаходження) та протягом п'ятнадцяти
робочих днів з дати виникнення таких змін надати до Комісії копію
договору (крім випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не
буде перевищувати тридцять календарних днів, про що зазначається у
відповідному повідомленні), що підтверджує право тимчасового
користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо
приміщення ліцензіата, установленим для цього виду діяльності, та
копію публікації про ці зміни в друкованому засобі масової
інформації. { Абзац перший пункту 14 розділу III із змінами,
внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 }

{ Абзац другий пункту 14 розділу III виключено на підставі
Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 1613 ( z1364-11 ) від 08.11.2011 }

Усі відомості, які надаються ліцензіатом згідно з цим
пунктом, надаються з супровідним листом, засвідченим підписом
керівника та печаткою ліцензіата (із зазначенням структурного
підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд
документів на видачу ліцензії). Розділ III доповнено пунктом згідно з Рішенням Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку N 349 ( z0440-08 ) від
23.04.2008; в редакції Рішення Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 }
15. Усі відомості подаються до Комісії з відповідним
супровідним листом, у якому необхідно обов'язково зазначити номер
ліцензії ліцензіата, засвідченим підписом керівника та печаткою
ліцензіата. У разі, якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а
виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених
законами), то ліцензіат повинен надати копію документа, який
підтверджує повноваження цієї особи. { Пункт розділу III доповнено
абзацом другим згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 349 ( z0440-08 ) від 23.04.2008; із
змінами, внесеними згідно з Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку N 1562 ( z0049-10 ) від 08.12.2009 }
Розділ IV. Державний контроль за здійсненням

професійної діяльності на фондовому

ринку - депозитарної діяльності
1. Державний контроль за здійсненням професійної діяльності
на фондовому ринку - депозитарної діяльності здійснює Комісія, а
також її територіальні органи у відповідності до Закону України
"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), цих Ліцензійних умов та інших нормативно-правових
актів. Інші державні органи здійснюють контроль за вказаною
діяльністю у межах своїх повноважень, визначених законодавством.
2. Скарги на дії територіальних органів Комісії, пов'язані із
здійсненням ними контролю за діяльністю з ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів, розглядаються Комісією. Прийняті
за результатами розгляду таких скарг рішення Комісії можуть бути
оскаржені в судовому порядку.
Начальник Управління
ліцензування діяльності
професійних учасників
ринку цінних паперів І.Заноза

Додаток

до Ліцензійних умов

провадження професійної

діяльності на фондовому

ринку - депозитарної

діяльності

ОБЛІКОВА КАРТКА

професійного учасника фондового ринку

(його відокремлених та/або спеціалізованих

структурних підрозділів, які мають

інше місцезнаходження ніж, ліцензіат

або його відокремлений підрозділ)*

Дата складання картки: __________________________________________
Повне найменування професійного учасника
(відокремленого та/або спеціалізованого
структурного підрозділу) ________________________________________
Скорочене найменування професійного
учасника (відокремленого та/або
спеціалізованого структурного підрозділу) _______________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________________________________
Вид(и) діяльності, яку провадить
професійний учасник (відокремлений
та/або спеціалізований
структурний підрозділ) __________________________________________
Місцезнаходження професійного учасника
(відокремленого та/або спеціалізованого
структурного підрозділу) ________________________________________
Телефон, електронна адреса ______________________________________
Банківські реквізити:
Найменування банку ______________________________________________
Місцезнаходження банку __________________________________________
МФО, поточний рахунок ___________________________________________
Дата та номер рішення про видачу
ліцензії (копії ліцензії) _______________________________________
Дата видачі ліцензії (копії ліцензії),
серія ліцензії та її номер ______________________________________
Дата та номер рішення про видачу
переоформленої ліцензії _________________________________________
Дата видачі переоформленої ліцензії
(копії ліцензії), серія ліцензії
та її номер _____________________________________________________
Дата і номер рішення про зупинення
дії ліцензії або її анулювання
(копії ліцензії) ________________________________________________
Дата початку провадження професійної
діяльності спеціалізованим
структурним підрозділом _________________________________________
Дата припинення провадження професійної
діяльності спеціалізованим
структурним підрозділом _________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові керівника
професійного учасника (його
відокремленого та/або спеціалізованого
структурного підрозділу) ________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові головного
бухгалтера професійного учасника ________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові сертифікованих
фахівців відокремленого та/або
спеціалізованого структурного підрозділу ________________________
Керівник юридичної М.П.
особи ________________________ (П. І. Б.)

(підпис)
-------------- * Облікова картка заповнюється окремо по ліцензіату, за
кожним відокремленим підрозділом ліцензіата та спеціалізованим
структурним підрозділом ліцензіата, який має інше
місцезнаходження, ніж ліцензіат або його відокремлений підрозділ
(у разі їх наявності). У зв'язку з цим у обліковій картці
заповнюються тільки реквізити, що стосуються цього конкретного
випадку, а інші реквізити не заповнюються.
{ Додаток в редакції Рішень Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку N 349 ( z0440-08 ) від 23.04.2008, N 1562
( z0049-10 ) від 08.12.2009 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: