open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
10.06.2004 N 486
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 липня 2004 р.

за N 844/9443
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу

Державної авіаційної служби

N 1920 ( z0165-22 ) від 09.12.2021 }
Про затвердження Правил ведення

радіотелефонного зв'язку та фразеології

радіообміну в повітряному просторі України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

інфраструктури

N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 }

Відповідно до статті 13 Повітряного кодексу України
( 3167-12 ) та наказу Міністерства транспорту України від
16.04.2003 N 293 ( z0346-03 ) "Про затвердження Правил польотів
повітряних суден та обслуговування повітряного руху в
класифікованому повітряному просторі України", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 05.05.2003 за N 346/7667,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила ведення радіотелефонного зв'язку та
фразеологію радіообміну в повітряному просторі України, які
набирають чинності з 00.00 годин UTC 30.09.2004, що додаються.
2. Державному департаменту авіаційного транспорту
(Максимов В.О.):
2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України в установленому порядку.
2.2. Довести Правила до відома зацікавлених міністерств,
підприємств, установ та організацій.
2.3. У місячний термін розробити та затвердити план заходів
щодо впровадження Правил.
3. Уважати такими, що не застосовуються на території України
з 00.00 годин UTC 30.09.2004, "Правила и фразеология радиообмена
при выполнении полетов и управлении воздушным движением", що
затверджені наказом Міністра цивільної авіації СРСР 27 лютого
1987 року N 61.
4. Уважати такими, що з 00.00 годин UTC 30.09.2004 втратили
чинність, Правила ведення радіотелефонного зв'язку англійською
мовою в повітряному просторі України для персоналу обслуговування
повітряного руху, що затверджені наказом Комітету по використанню
повітряного простору України від 27 жовтня 1997 року N 131
( z0550-97 ) та зареєстровані в Міністерстві юстиції України
18 листопада 1997 року за N 550/2354.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Корнієнка В.В.
Міністр Г.Кірпа

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту України

10.06.2004 N 486
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

6 липня 2004 р.

за N 844/9443

ПРАВИЛА

ведення радіотелефонного зв'язку та фразеологія

радіообміну в повітряному просторі України

1. Загальні положення
1.1. Ці Правила встановлюють вимоги щодо порядку ведення
радіотелефонного зв'язку та застосування стандартної англійської
та російської фразеології при виконанні польотів та обслуговуванні
повітряного руху у повітряному просторі України.
1.2. Вимоги цих Правил поширюються на юридичних та фізичних
осіб, діяльність яких пов'язана з виконанням польотів та
обслуговуванням повітряного руху.
1.3. Правила призначено для екіпажів повітряних суден (ПС),
фахівців обслуговування повітряного руху (ОПР) та іншого наземного
персоналу, який здійснює радіотелефонний зв'язок англійською та
російською мовами.
1.4. Нормативні посилання При розробці цих Правил використовувалися такі
нормативно-правові акти: Повітряний кодекс України ( 3167-12 ); Правила польотів повітряних суден та обслуговування
повітряного руху в класифікованому повітряному просторі України,
затверджені наказом Мінтрансу України від 16.04.2003 N 293
( z0346-03 ), зареєстровані в Мін'юсті України 05.05.2003 за
N 346/7667; Повідомлення щодо обслуговування повітряного руху - Авіаційні
правила України, частина 85, затверджені наказом Мінтрансу України
від 25.03.2002 N 199 ( z0354-02 ), зареєстровані в Мін'юсті
України 10.04.2002 за N 354/6642; Правила польотів. Додаток 2 до Конвенції про міжнародну
цивільну авіацію ( 995_655 ); { Абзац шостий пункту 1.4 глави 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 } Авіаційний електрозв'язок. Додаток 10 до Конвенції про
міжнародну цивільну авіацію ( 995_655 ), том 2 "Правила зв'язку,
включаючи правила, що мають статус PANS"; { Абзац сьомий пункту
1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 } Організація повітряного руху. Doc 4444 АТМ/501 ICAO; { Абзац
восьмий пункту 1.4 глави 1 в редакції Наказу Міністерства
інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 } Додаткові регіональні правила. Dос 7030/4 ICAO; { Абзац
дев'ятий пункту 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 } Умовні позначення льотно-експлуатаційних агентств, авіаційних
повноважних органів та служб. Doc 8585/127 ICAO. { Абзац десятий
пункту 1.4 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 }
1.5. Визначення У цих Правилах терміни мають такі значення:
абсолютна висота (Altitude) - відстань по вертикалі від
середнього рівня моря до рівня, точки або об'єкта, прийнятого за
точку;
авіаційний мобільний зв'язок (Aeronautical mobile service) -
мобільний зв'язок між авіаційною (наземною) станцією та бортовою
станцією або між бортовими станціями, у якому можуть також брати
участь станції рятувальних засобів;
авіаційний мобільний супутниковий (маршрутний) зв'язок
(Aeronautical mobile-satellite (route) service) - вид мобільного
супутникового зв'язку, при якому мобільні наземні станції
встановлені на борту ПС, у якому можуть також брати участь станції
рятувальних засобів; { Пункт 1.5 глави 1 доповнено новим терміном
згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 494 ( z1450-12 )
від 14.08.2012 }
авіаційна станція (Aeronautical station) - наземна станція
авіаційного мобільного зв'язку. В окремих випадках авіаційна
станція може бути встановлена на борту морського судна або на
платформі в морі;
авіаційний фіксований зв'язок (Aeronautical fixed service) -
електрозв'язок між певними фіксованими пунктами, що призначений
переважно для забезпечення безпеки аеронавігації, а також
регулярності, ефективності та економічності повітряних сполучень;
аеродромний рух (Aerodrome Traffic) - увесь рух у зоні
маневрування аеродрому, а також польоти всіх повітряних суден, які
входять в аеродромне коло польотів, виходять з нього або
перебувають у його межах;
бортова система попередження зіткнення (TCAS) - бортова
система, що базується на сигналах вторинної радіолокації (SSR),
функціонує незалежно від наземного обладнання й повідомляє пілоту
про потенційно конфліктну ситуацію з повітряними суднами, які
обладнані прийомовідповідачами вторинної радіолокації;
бортова станція (Aircraft station) - мобільна станція
авіаційного мобільного зв'язку, яка встановлена на борту
повітряного судна, за винятком станції, що відноситься до
рятувальних засобів, які перебувають на борту повітряного судна;
відповідач (Transponder) - бортове приймально-передавальне
радіолокаційне обладнання, що автоматично передає свій сигнал
відразу після отримання сигналу-запиту наземного радіолокатора з
будь-якого напрямку;
відносна висота (Height) - відстань по вертикалі від
указаного вихідного рівня до рівня, точки або об'єкта, прийнятого
за точку;
візуальне заходження на посадку (Visual approach) -
заходження на посадку під час польоту за ППП, коли частина або вся
процедура заходження за приладами не витримується й заходження на
посадку виконується візуально за наземними орієнтирами; { Абзац
пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 }
візуальні метеорологічні умови (Visual Meteorological
Conditions (VMC)) - метеорологічні умови, виражені в значеннях
дальності видимості, відстані до хмар та висоти нижньої межі хмар,
що відповідають установленим значенням або перевищують їх;
вторинний радіолокатор (Secondary radar) - радіолокаційна
система спостереження, яка передає сигнали запитів та приймає у
відповідь сигнали бортових відповідачів; { Абзац пункту 1.5 глави
1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 }
{ Абзац п'ятнадцятий пункту 1.5 глави 1 виключено на підставі
Наказу Міністерства інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від
14.08.2012 }
глісада (Glide Path) - профіль зниження, установлений для
вертикального наведення на кінцевому етапі заходження на посадку;
двосторонній зв'язок "повітря-земля" (Air-ground
communication) - двосторонній зв'язок між повітряними суднами та
станціями або пунктами на поверхні землі; { Абзац пункту 1.5 глави
1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 }
диспетчерська вказівка (Air traffic control instruction) -
директива, видана диспетчером повітряного руху пілоту з метою
виконання ним відповідних дій;
диспетчерський дозвіл (Air Traffic Control Clearance) -
дозвіл командиру повітряного судна діяти відповідно до умов,
установлених диспетчерським органом. Термін "диспетчерський дозвіл" може скорочуватися до терміна
"дозвіл". Скорочений термін "дозвіл" може використовуватися зі словами
"на вирулювання", "на зліт", "на виліт", "на політ за маршрутом",
"на заходження на посадку" або "на посадку" для позначення етапу
польоту, до якого відноситься диспетчерський дозвіл;
доповідь з борту повітряного судна (Air report (AIREP)) -
повідомлення з борту повітряного судна, що перебуває в польоті,
яке складено відповідно до вимог щодо передачі повідомлень про
місце, хід виконання польоту та/або метеорологічні умови;
ешелон польоту (Flight Level) - поверхня постійного
атмосферного тиску, віднесена до встановленої величини тиску
760 мм рт. ст. (1013,2 гектопаскалей /гПа/) і віддалена від інших
таких поверхонь на величину встановлених інтервалів тиску. Барометричний висотомір, калібрований відповідно до
стандартної атмосфери: при встановленні тиску за QNH показуватиме абсолютну висоту; при встановленні тиску за QFE показуватиме відносну висоту
над опорною точкою QFE; при встановленні тиску 760 мм рт.ст. (1013,2 гПа) може бути
використаний для індикації ешелонів польоту. Терміни "відносна висота" та "абсолютна висота", що
використовуються, означають приладні, а не геометричні відносні та
абсолютні висоти;
ешелонування (Separation) - інтервал між повітряними суднами,
рівнями або лініями шляху;
запит щодо згоди (Approval request) - координація, що
проводиться між органами обслуговування повітряного руху з метою
видати дозвіл повітряному судну, яке ще не виконало виліт, у разі,
якщо час польоту до рубежу передачі управління менше, ніж
узгоджений мінімальний інтервал часу передачі повідомлень. Така
координація проводиться і в разі, якщо повітряне судно перебуває в
польоті, але має намір виконати політ за умовами, які
відрізняються від тих, що описані у взаємопогоджених процедурах;
інформація про рух (Traffic information) - інформація, що
надається органом обслуговування повітряного руху екіпажу
повітряного судна з метою попередження його про інші відомі
повітряні судна або повітряні судна, які можуть перебувати
недалеко від його місцезнаходження чи зазначеного маршруту
польоту, що допомагає екіпажу запобігати зіткненню;
код вторинної оглядової радіолокації (ВОРЛ) (Code SSR) -
номер, який призначений конкретному багатоімпульсному сигналу
відповіді, що передається відповідачем у режимі А або режимі С;
контрольований повітряний простір - частина повітряного
простору, у межах якого забезпечується диспетчерське
обслуговування повітряного руху відповідно до встановленої
класифікації повітряного простору обслуговування повітряного руху. До контрольованого повітряного простору відноситься
повітряний простір обслуговування повітряного руху класів A, B, C,
D та E;
контрольований політ (Controlled flight) - будь-який політ,
який виконується за наявності диспетчерського дозволу;
крейсерський рівень (Cruising level) - рівень (ешелон,
висота), який підтримується повітряним судном упродовж значної
частини польоту;
курс (Heading) - напрямок, який вказує повздовжня вісь
повітряного судна, виражений в градусах від північного напрямку
(дійсного, магнітного, компасного або умовного);
маршрут обслуговування повітряного руху (ATS route) -
визначений маршрут, який призначений для спрямування потоку руху з
метою забезпечення обслуговування повітряного руху. Зазначене
поняття використовується для повітряної траси, контрольованого чи
неконтрольованого маршруту, умовного маршруту, маршруту прибуття
або вильоту тощо;
межа дії дозволу (Clearance limit) - пункт, до якого діє
диспетчерський дозвіл, що виданий повітряному судну;
мобільна наземна станція (Mobile surface station) - станція
авіаційного електрозв'язку, яка не є бортовою станцією і яка
призначена для застосування під час руху або зупинок у пунктах,
які попередньо не встановлені;
NOTAM (повідомлення для пілотів - notice to airman) -
повідомлення, що розсилається засобами електрозв'язку і містить
інформацію про введення у дію, стан або зміну будь-якого
аеронавігаційного устаткування, обслуговування і правил або
інформацію про небезпеку, своєчасне попередження про які має
важливе значення для персоналу, пов'язаного з виконанням польотів;
односторонній зв'язок "повітря-земля" (Air-to-ground
communication) - односторонній зв'язок між повітряними суднами та
станціями або пунктами на поверхні землі; { Абзац пункту 1.5 глави
1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 }
односторонній зв'язок "земля-повітря" (Ground-to-air
communication) - односторонній зв'язок між станціями або пунктами,
розміщеними на поверхні землі, та повітряними суднами; { Абзац
пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 }
основна станція (Regular station) - станція, яка вибирається
з переліку станцій, що створюють покриття двостороннім
радіотелефонним зв'язком "повітря-земля" на маршруті, для зв'язку
з повітряними суднами або для перехоплення повідомлень з бортів
повітряних суден за нормальних умов; { Абзац пункту 1.5 глави 1 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 }
основний місцевий рух (Essential local traffic) - рух
будь-яких ПС, транспортних засобів або персоналу в зоні
маневрування чи поблизу неї або рух навколо аеродрому, який може
створювати небезпеку для відповідного ПС; { Пункт 1.5 глави 1
доповнено новим терміном згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 }
основний рух (Essential traffic) - контрольований рух,
ешелонування якого забезпечується органом ОПР, але в разі
забезпечення ешелонування конкретного контрольованого польоту
відносно іншого контрольованого руху відповідний мінімум
ешелонування не дотримується або не буде дотримуватися; { Пункт
1.5 глави 1 доповнено новим терміном згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 }
передача "бліндом" (Blind transmission) - передача
повідомлень від однієї станції до іншої, якщо двосторонній зв'язок
неможливо встановити, але є впевненість, що станція, яку
викликають, може прийняти передачу;
передача контролю (Transfer of control) - передача
відповідальності за надання диспетчерського обслуговування
повітряного руху від одного органу обслуговування повітряного руху
наступному;
план польоту (Flight plan (FPL)) - установлені відомості про
намічений політ або частини польоту повітряного судна, які
надаються органам обслуговування повітряного руху;
політ за правилами візуальних польотів (VFR flight) - політ,
що виконується відповідно до правил візуальних польотів (ПВП);
політ за правилами польотів за приладами (IFR flight) -
політ, що виконується відповідно до правил польотів за приладами
(ППП);
прискорення дозволу (Expedite clearance) - координація, що
здійснюється між органами обслуговування повітряного руху з метою
прискорити видачу дозволу повітряному судну, що перебуває в
польоті, у разі, якщо час польоту до рубежу передачі управління
менше узгодженого мінімального інтервалу часу передачі
повідомлень;
радіолокаційна ідентифікація (Radar identification) -
ситуація, коли радіолокаційне місце конкретного повітряного судна
спостерігається диспетчером повітряного руху та ідентифікується на
радіолокаційному дисплеї;
радіолокаційний контакт (Radar contact) - ситуація, коли
радіолокаційне місце відповідного повітряного судна ідентифіковано
на радіолокаційному дисплеї;
радіолокаційне наведення (Radar vectoring) - забезпечення
навігаційного наведення повітряних суден у формі надання
визначеного курсу на підставі використання радіолокатора;
радіомовлення (Broadcast) - передача інформації, що
стосується аеронавігації, яка не адресується конкретній станції
або станціям;
слот (Calculated Take-off Time) - розрахований час, у який ПС
повинно виконати зліт. Слот є частиною диспетчерського дозволу на
виліт; { Пункт 1.5 глави 1 доповнено новим терміном згідно з
Наказом Міністерства інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від
14.08.2012 }
стандартний маршрут вильоту за приладами (Standard instrument
departure (SID)) - маршрут вильоту, що зв'язує аеродром або певну
злітно-посадкову смугу аеродрому з призначеною основною точкою, як
правило, на заданому маршруті обслуговування повітряного руху, де
розпочинається етап польоту за маршрутом;
стандартний маршрут прибуття за приладами (Standard
instrument arrival (STAR)) - установлений маршрут прибуття згідно
з правилами польотів за приладами (IFR), що зв'язує основну точку,
як правило, на маршруті обслуговування повітряного руху з точкою,
від якої може розпочинатися політ за встановленою схемою
заходження на посадку за приладами;
точка передачі донесень (Reporting point) - установлене
місце, щодо якого може бути повідомлено місце повітряного судна;
трек (Track) - проекція траєкторії польоту повітряного судна
на земну поверхню, напрямок якої в будь-якій точці польоту
виражений в градусах від північного напрямку (дійсного, магнітного
або умовного).
1.6. Скорочення У цих Правилах скорочення мають такі значення: 1.6.1. Скорочення українською мовою ВОРЛ - вторинний оглядовий радіолокатор; ВОХР - воєнізована охорона; ВМУ - візуальні метеорологічні умови; ДВЧ - дуже високі частоти; ЕСТЗП - електросвітлотехнічне забезпечення польотів; ЗПС - злітно-посадкова смуга; ІКАО - Міжнародна організація цивільної авіації; КРМ - курсовий радіомаяк; ОПР - обслуговування повітряного руху; ПВП - правила візуальних польотів; ППП - правила польотів за приладами; ПРЛ - посадковий радіолокатор; ПС - повітряне судно; РД - руліжна доріжка; УПР - управління повітряним рухом. 1.6.2. Нижче наведені скорочення англійською мовою, що при
здійсненні радіотелефонного зв'язку вимовляються як окремі літери
англійського алфавіту для передачі слів та літер без використання
кодових слів. Зірочкою (*) позначені скорочення, що вимовляються
як повні слова.
АCC (Area Control Center) - районний диспетчерський центр

(РДЦ);
ADF (Automatic Direction - автоматичний радіопеленгатор

Finding Equipment) (АРП);
Finding Equipment) (АРП);
ADS (Automatic Dependent - автоматичне залежне

Surveillance) спостереження;
Surveillance) спостереження;
AFIS (Aerodrome Flight - аеродромне Information Service) польотно-інформаційне

обслуговування;
AGL (Above Ground Level) - над рівнем землі;
AIP (Aeronautical - збірник аеронавігаційної Information Publication) інформації;
AIC (Aeronautical - циркуляр аеронавігаційної Information Circular) інформації;
AIS (Aeronautical - служба аеронавігаційної Information Service) інформації;
AMSL (Above Mean Sea - над середнім рівнем моря; Level)
ATС (Air Traffic Control) - управління повітряним рухом;
ATD (Actual Time of - фактичний час вильоту; Departure)
ATIS* (Automatic Terminal - автоматичне термінальне Information Service) інформаційне обслуговування;
ATS (Air Traffic Service) - обслуговування повітряного

руху (ОПР);
CAVOK* (Visibility, cloud - видимість, хмарність та and present weather better поточні погодні умови кращі, than prescribed values or ніж зазначені величини та

conditions (CAVOK умови; conditions (CAVOK умови; pronounced Cav-okay))
CPDLC (controller-pilot - зв'язок "диспетчер - пілот" data link communication) за лінією передавання даних;
CTOT (Calculated Take-off - слот; Time)
CTR (Control Zone) - диспетчерська зона;
DME (Distance Measuring - далекомірне обладнання; Equipment)
EAT (Expected Approach - очікуваний час заходження на

Time) посадку;
Time) посадку;
ELT (Emergency locator - аварійний приводний передавач; transmitter)
ETA (Estimated Time of - розрахунковий час прибуття; Arrival)
ETD (Estimated Time of - розрахунковий час вильоту; Departure)
FIR (Flight Information - район польотної інформації

Region) (РПІ);
GAT (General air traffic) - загальний повітряний рух;
GBAS/SBAS (ground/space - наземна/космічна система based augmentation system) функціонального доповнення;
Region) (РПІ);
GAT (General air traffic) - загальний повітряний рух;
GBAS/SBAS (ground/space - наземна/космічна система based augmentation system) функціонального доповнення;
GNSS (global navigation - глобальна навігаційна

satellite system) супутникова система;
HF (High Frequency) - висока частота (3-30 МГц);
satellite system) супутникова система;
HF (High Frequency) - висока частота (3-30 МГц);
IFR (Instrument Flight - правила польотів за приладами

Rules) (ППП);
Rules) (ППП);
ILS (Instrument Landing - інструментальна система

System) посадки;
IMC (Instrument - приладні метеорологічні умови System) посадки;
IMC (Instrument - приладні метеорологічні умови Meteorological Conditions) (ПМУ);
INFO* (Information) - інформація;
MET* (Meteorological) - метеорологічний;
METAR* (Routine aviation - регулярне авіаційне aerodrome weather report) метеорологічне зведення про

погоду на аеродромі в кодовій

формі;
MLS (Microwave Landing - мікрохвильова система посадки; System)
NDB (NON-directional radio - ненаправлений радіомаяк; beacon)
NIL* (None or I have - немає, або мені немає чого nothing to send you) вам передати;
NOTAM* (Notice to airman) - повідомлення, що розсилається

засобами електрозв'язку і

містить інформацію про

введення у дію, стан або

зміну будь-якого

аеронавігаційного

устаткування, обслуговування

і правил або інформацію про

небезпеку, своєчасне

попередження про які має

важливе значення для

персоналу, пов'язаного з

виконанням польотів;
OAT (Operational air - операційний повітряний рух; traffic)
PAOAS (Parallel approach - оцінка перешкод на поверхні obstacle assessment для заходження на посадку на

surface) паралельні ЗПС;
POB (Persons on board) - кількість людей на борту

повітряного судна;
QFE (The observed pressure - кодове позначення тиску на at a specified datum рівні аеродрому або порогу surface) паралельні ЗПС;
POB (Persons on board) - кількість людей на борту

повітряного судна;
QFE (The observed pressure - кодове позначення тиску на at a specified datum рівні аеродрому або порогу (usually aerodrome or ЗПС;

runway threshold

elevation) corrected for elevation) corrected for temperature)
QNH (Altimeter sub-scale - кодове позначення тиску,

setting to obtain приведеного до середнього elevation when on the рівня моря за стандартною setting to obtain приведеного до середнього elevation when on the рівня моря за стандартною ground and indications атмосферою (QNH); elevation when of in air)
RA (Resolution Advisory) - рекомендація щодо уникнення

зіткнення;
RAIM (Receiver Autonomous - автономний контроль Integrity Monitoring) цілісності у приймачі;
RCC (Rescue co-ordination - координаційний центр пошуку та

center) рятування;
center) рятування;
RNAV* (Area Navigation) - зональна навігація;
RVR (Runway Visual Range) - дальність видимості на ЗПС;
RVSM (Reduced Vertical - скорочений мінімум

Separation Minimum) вертикального ешелонування;
Separation Minimum) вертикального ешелонування;
SELCAL* (Selective Calling - система, що забезпечує

System) вибірковий виклик окремого

повітряного судна за

допомогою радіотелефонного

каналу, який зв'язує наземну

станцію з цим повітряним

судном;
System) вибірковий виклик окремого

повітряного судна за

допомогою радіотелефонного

каналу, який зв'язує наземну

станцію з цим повітряним

судном;
SID* (Standard Instrument - стандартний маршрут вильоту за

Departure) приладами;
SIGMET* (Significant - інформація про фактичне або Departure) приладами;
SIGMET* (Significant - інформація про фактичне або information concerning очікуване виникнення

en-route weather визначених явищ погоди за en-route weather визначених явищ погоди за phenomena which may affect маршрутом польоту, що можуть the safety of aircraft вплинути на безпеку польотів

operations) повітряних суден;
SNOWTAM* - повідомлення NOTAM

спеціальної серії про

наявність небезпечних умов на

аеродромі, що склалися через

сніг, лід або воду в суміші

зі снігом та льодом;
SPECIAL* - спеціальне метеорологічне

зведення про фактичну погоду

на аеродромі, що

розповсюджується в межах

аеродрому;
SSR (Secondary - вторинний оглядовий Surveillance Radar) радіолокатор (ВОРЛ);
STAR* (Standard - стандартний маршрут прибуття operations) повітряних суден;
SNOWTAM* - повідомлення NOTAM

спеціальної серії про

наявність небезпечних умов на

аеродромі, що склалися через

сніг, лід або воду в суміші

зі снігом та льодом;
SPECIAL* - спеціальне метеорологічне

зведення про фактичну погоду

на аеродромі, що

розповсюджується в межах

аеродрому;
SSR (Secondary - вторинний оглядовий Surveillance Radar) радіолокатор (ВОРЛ);
STAR* (Standard - стандартний маршрут прибуття (instrument) arrival) за приладами;
TAF* (Aerodrome Forecast - прогноз для аеродрому в in abbreviated form) кодовій формі;
TCAS/ACAS (Traffic/Airborn - бортова система попередження Alert and Collision та уникнення зіткнення

Avoiding System) повітряних суден у повітрі,

вимовляється (Tee-Kas -

ТИ-КАС, A-Kas - ЕЙ-КАС);
TMA (Terminal Control - термінальний диспетчерський Area) район;
UHF (Ultra High Frequency) - ультрависока частота

(300-3000 МГц) (УВЧ);
UTC (Co-ordinated - скоординований всесвітній час; Avoiding System) повітряних суден у повітрі,

вимовляється (Tee-Kas -

ТИ-КАС, A-Kas - ЕЙ-КАС);
TMA (Terminal Control - термінальний диспетчерський Area) район;
UHF (Ultra High Frequency) - ультрависока частота

(300-3000 МГц) (УВЧ);
UTC (Co-ordinated - скоординований всесвітній час; Universal Time)
VFR (Visual Flight Rules) - правила візуальних польотів

(ПВП);
VMC (Visual Meteorological - візуальні метеорологічні

Conditions) умови (ВМУ);
VHF (Very High Frequency) - дуже висока частота (30-300

МГц) (ДВЧ);
Conditions) умови (ВМУ);
VHF (Very High Frequency) - дуже висока частота (30-300

МГц) (ДВЧ);
VIP (Very Important - дуже важлива персона; Person)
VOLMET* (Meteorological - регулярна радіомовна передача information for aircraft метеорологічної інформації

in flight) для повітряних суден, що

перебувають у польоті;
in flight) для повітряних суден, що

перебувають у польоті;
VOR (Very High Frequency - усенаправлений ДВЧ-радіомаяк. Omnidirectional Radio Range)
{ Підпункт 1.6.2 пункту 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від
14.08.2012 }
1.6.3. Скорочення російською мовою, що використовуються при
здійсненні радіотелефонного зв'язку без використання кодових слів: БПРМ - ближня приводна радіостанція з радіомаркером (ближняя

приводная радиостанция с радиомаркером);
ВВС - військово-повітряні сили (военно-воздушные силы);
ВПП - злітно-посадкова смуга (взлетно-посадочная полоса);
ВПР - висота прийняття рішення (высота принятия решения);
ВРЛ - вторинний радіолокатор (вторичный радиолокатор);
ВС - повітряне судно (воздушное судно);
ДПРМ - дальня приводна радіостанція з радіомаркером (дальняя

приводная радиостанция с радиомаркером);
ИПП - інструкція з виконання польотів (инструкция по

производству полетов);
КП - командний пункт (командный пункт);
КТА - контрольна точка аеродрому (контрольная точка

аэродрома);
МС - місце стоянки повітряного судна (место стоянки

воздушного судна);
МРД - магістральна руліжна доріжка (магистральная рулежная

дорожка);
ОВД - обслуговування повітряного руху (обслуживание

воздушного движения);
ОПВП - особливі правила візуальних польотів (особые правила

визуальных полетов);
ОПРС - окрема приводна радіостанція (отдельная приводная

радиостанция);
ОСП - обладнання системи посадки (оборудование системы

посадки);
ПВО - протиповітряна оборона (противовоздушная оборона);
ПВП - правила візуальних польотів (правила визуальных

полетов);
ПОД - пункт обов'язкового донесення (пункт обязательного

донесения);
ППП - правила польотів за приладами (правила полетов по

приборам);
РД - руліжна доріжка (рулежная дорожка);
РЛЭ - керівництво з льотної експлуатації (руководство по

летной эксплуатации);
РП - керівник польотів (руководитель полетов);
РПА - керівник польотів аеродрому (руководитель полетов

аэродрома);
РПР - керівник польотів району (руководитель полетов

района);
РСБН - радіотехнічна система ближньої навігації

(радиотехническая система ближней навигации);
РСП - радіолокаційна система посадки (радиолокационная

система посадки);
УВД - управління повітряним рухом (управление воздушным

движением).

2. Загальні правила ведення

радіотелефонного зв'язку
2.1. Основні положення 2.1.1. Правила ведення радіотелефонного зв'язку встановлюють
стандартні процедури ведення зв'язку між пілотами, персоналом
обслуговування повітряного руху (ОПР) та іншим наземним
персоналом. Для ведення радіообміну персонал повинен
використовувати стандартну російську та англійську фразеологію у
випадках, передбачених цими Правилами, для надання відповідних
указівок, дозволів, рекомендацій, інформації тощо. 2.1.2. Ведення радіообміну між екіпажами ПС, органами ОПР та
відповідними наземними службами на території України, у
повітряному просторі України та повітряному просторі над відкритим
морем, де відповідальність за ОПР покладено на Україну,
здійснюється англійською або російською мовами. Вимоги щодо рівня володіння мовою ведення радіотелефонного
зв'язку пілотами, штурманами, диспетчерами та операторами
авіаційних станцій наведені у Правилах видачі свідоцтв авіаційному
персоналу в Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту
України від 07 грудня 1998 року N 486 ( z0833-98 ), зареєстрованих
у Міністерстві юстиції України 29 грудня 1998 року за
N 833/3273.{ Підпункт 2.1.2 пункту 2.1 глави 2 в редакції Наказу Міністерства
інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 }
2.1.3. Стандартна російська та/або англійська фразеологія
повинна використовуватися у всіх ситуаціях, для яких вона
визначена. Якщо для передачі наперед задуманого повідомлення недостатньо
стандартної фразеології, потрібно використовувати звичайну
розмовну мову.{ Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 }
2.1.4. Англійська мова повинна застосовуватися на запит
будь-якої бортової станції під час виконання контрольованих
польотів на маршрутах та на міжнародних аеродромах.{ Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 }
2.1.5. Мови, які використовуються відповідною наземною
станцією, повинні бути опубліковані у Збірнику аеронавігаційної
інформації України або в інших публікаціях, пов'язаних з такими
станціями.{ Пункт 2.1 глави 2 доповнено новим підпунктом згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 }
2.2. Категорії повідомлень 2.2.1. Категорії повідомлень в авіаційному мобільному
зв'язку, пріоритети під час установлення радіозв'язку та передачі
повідомлень наведені в додатку 1 до цих Правил. 2.2.2. Повідомлення про "лихо" та аварійний рух обробляються
відповідно до положень, що містяться в розділі 4 цих Правил. 2.2.3. Термінові повідомлення та терміновий рух, а також
повідомлення, яким передував сигнал медико-санітарного транспорту,
обробляються згідно з положеннями розділу 4 цих Правил. 2.2.4. Повідомлення щодо безпеки польотів охоплюють таке: повідомлення щодо руху ПС та управління (див. Повідомлення
щодо ОПР - Авіаційні правила України, частина 85); повідомлення, що складаються льотно-експлуатаційними
агентствами або на борту ПС і мають безпосередній стосунок до ПС,
що перебуває в польоті; метеорологічну інформацію, що має пряме відношення до ПС, яке
перебуває в польоті або готується до вильоту (передану
індивідуально або призначену для радіомовлення); інші повідомлення щодо ПС, які перебувають у польоті або
готуються до вильоту. 2.2.5. Метеорологічні повідомлення складаються з
метеорологічної інформації, яка передається на борт або з борту
ПС, крім інформації, що зазначена в абзаці третьому підпункту
2.2.4 цих Правил. 2.2.6. Повідомлення щодо регулярності польотів охоплюють: повідомлення щодо експлуатації чи технічного обслуговування
засобів, що мають важливе значення для забезпечення безпеки та
регулярності польотів ПС; повідомлення щодо обслуговування ПС; указівки представників льотно-експлуатаційних агентств щодо
змін потреб, які пов'язані з пасажирами та екіпажем і викликані
неминучими відхиленнями від розкладу. Неприпустиме введення
індивідуальних потреб пасажирів або екіпажу до повідомлень такого
типу; повідомлення щодо незапланованої посадки, яке повинно зробити
ПС; повідомлення щодо частин і матеріалів, терміново необхідних
для ПС; повідомлення щодо змін розкладу польотів ПС. 2.2.7. Інші повідомлення, які не зазначені в пункті 2.2 цих
Правил, не передаються на радіотелефонних частотах (каналах)
авіаційного мобільного зв'язку, якщо для досягнення поставленої
мети можуть використовуватися наземні канали авіаційного
фіксованого зв'язку. 2.2.8. Органи ОПР, що використовують канали прямого зв'язку
між пілотом і диспетчером, можуть обробити повідомлення щодо
регулярності польотів за умови, що це не перешкодить виконанню їх
основних обов'язків, а також за умови відсутності інших каналів
для обробки таких повідомлень. 2.2.9. Повідомлення однакової терміновості слід передавати в
порядку їх надходження. 2.2.10. Зв'язок "повітря-повітря" здійснюється за допомогою
каналу "интерпайлот" та охоплює повідомлення з будь-яких питань,
які впливають на безпеку та регулярність польоту. Категорія та
терміновість таких повідомлень визначаються на підставі їхнього
змісту відповідно до положень, викладених у пункті 2.2 цих Правил.
2.3. Анулювання повідомлень 2.3.1. У разі якщо передача повідомлення не була повністю
завершена на момент одержання вказівок про його відміну, станція,
яка передає повідомлення, дає вказівку станції, яка приймає
повідомлення, не брати до уваги неповну передачу. У цьому випадку
використовується фраза "ОШИБОЧНО" (DISREGARD).{ Підпункт 2.3.1 пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від
14.08.2012 } 2.3.2. Якщо очікується корегування повністю переданого
повідомлення і необхідно поінформувати станцію, що приймає
повідомлення, не починати подальші дії або якщо доставка чи
подальша ретрансляція повідомлення не може бути здійснена, така
передача повинна бути скасована. Під час радіотелефонного зв'язку
використовується фраза "ОТМЕНЯЮ" (CANCEL).{ Підпункт 2.3.2 пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від
14.08.2012 } 2.3.3. Станція, що скасовує передачу, відповідає за будь-які
подальші дії, що викликані такою відміною.
3. Радіотелефонні процедури
3.1. Порядок ведення радіопередачі 3.1.1. Для запобігання непотрібним затримкам під час зв'язку
кожне підготовлене в письмовому вигляді повідомлення слід
прочитати перед тим, як розпочати передачу. 3.1.2. Передача ведеться у стислій формі, звичайним розмовним
тоном з використанням стандартної фразеології. 3.1.3. Під час здійснення радіопередачі повинне
забезпечуватися чітке та задовільне приймання повідомлень. Для
досягнення цієї мети екіпаж ПС, орган ОПР або інший відповідний
наземний персонал повинні: вимовляти кожне слово виразно та зрозуміло; дотримуватися такої швидкості мовлення, яка б не перевищувала
100 слів за хвилину. Якщо повідомлення, що передається на борт ПС,
потребує запису, швидкість мовлення потрібно знизити для того, щоб
таке повідомлення можна було записати. Невелика пауза перед або
після цифр дає змогу легше їх зрозуміти; зберігати гучність мовлення на постійному рівні; знати техніку користування мікрофоном, особливо стосовно
витримування постійної відстані до мікрофона, якщо не
використовується модулятор з постійним рівнем; тимчасово припинити розмову, коли виникла потреба
відвернутися від мікрофона. 3.1.4. Після виклику авіаційної станції, що приймає
повідомлення, повинно минути принаймні 10 секунд перед тим, як
буде виконаний наступний виклик. Це необхідно для запобігання
непотрібним передачам у той час, як авіаційна станція готується
відповісти на попередній виклик.{ Підпункт 3.1.4 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від
14.08.2012 } 3.1.5. Для передачі повідомлень необхідно використовувати
розмовну мову або стандартні фрази без зміни змісту повідомлення.
Скорочення, що містяться в тексті повідомлення, треба перетворити
в повні слова та фрази, за винятком тих, що, зважаючи на часте та
широко розповсюджене їх застосування, є зрозумілими для
авіаційного персоналу. 3.1.6. Для прискорення передачі повідомлень не слід уживати
кодових слів радіотелефонного алфавіту, якщо від цього не
постраждає правильність приймання та розуміння повідомлення. 3.1.7. Під час передачі довгих повідомлень необхідно робити
короткі зупинки для того, щоб переконатися, що частота, на якій
ведеться передача, не зайнята, та надати змогу оператору станції,
що приймає такі повідомлення, при потребі, зробити запит на
повторення неприйнятих частин повідомлення. 3.1.8. Якщо авіаційну станцію одночасно викликають декілька
бортових станцій, рішення щодо порядку встановлення зв'язку з ПС
приймає авіаційна станція. 3.1.9. Тривалість ведення зв'язку між бортовими станціями
визначається бортовою станцією, яка здійснює приймання, якщо немає
заперечень з боку авіаційної станції. Якщо такий зв'язок
здійснюється на частоті авіаційної станції органу ОПР, необхідно
одержати від неї попередній дозвіл. Для короткого обміну такий
дозвіл не потрібний. 3.1.10. Радіообмін між авіаційною та бортовою станціями
повинен реєструватися та зберігатися у встановленому порядку. 3.1.11. При веденні радіотелефонного зв'язку використовуються
стандартні слова та фрази, наведені в додатку 2 до цих Правил. 3.1.12. Повідомлення, які обробляються в авіаційному
мобільному зв'язку, складаються з відповідних частин, що
передаються у такому порядку: a) виклик з указівкою адресата та відправника;
б) текст.
б) текст.
Приклади повідомлень наведено в табл. 1.
Таблиця 1
--------------------------------------------------------- | Російська фразеологія | Англійська фразеологія | ---------+---------------------------+---------------------------| |(виклик |ЛЬВОВ РАДАР, АЭРОЧАРТЕР | L'VIV RADAR, AEROCHARTER | |пілота) |652 | 652 | |--------+---------------------------+---------------------------| |(текст) |ПРОШУ ПРОВЕРКУ СВЯЗИ | REQUEST RADIO CHECK | |--------+---------------------------+---------------------------| |(виклик |АЭРОЧАРТЕР 652, ЛЬВОВ | AEROCHARTER 652 L'VIV | |органу |РАДАР | RADAR | |ОПР) | | | |--------+---------------------------+---------------------------| |(текст) |РАБОТАЙТЕ ВАРШАВА РАДАР | CONTACT WARSAW RADAR | | |120,95 | 120,95 | ------------------------------------------------------------------{ Підпункт 3.1.12 пункту 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від
14.08.2012 }
3.2. Передача літер 3.2.1. Для передачі літер каналами радіотелефонного зв'язку
використовуються кодові слова алфавіту, що наведені в додатку 3 до
цих Правил. 3.2.2. Коли каналами радіотелефонного зв'язку передаються
власні імена, скорочення назв служб та інші слова, сприйняття яких
сумнівне, використовуються кодові слова алфавіту.
3.3. Передача чисел 3.3.1. Вимова чисел здійснюється згідно з таблицею, що
наведена в додатку 4 до цих Правил. 3.3.2. Під час передачі чисел англійською мовою кожна цифра
вимовляється окремо, за винятком випадків, зазначених у підпункті
3.3.6 цих Правил. 3.3.3. Російською мовою числові значення, що складаються з
двох і більше цифр, передаються, як правило, одиницями, сотнями,
тисячами, наприклад: 18 - восемнадцать, 24 - двадцать четыре,
72 - семьдесят два, 115 - сто пятнадцать, 2400 - две тысячи
четыреста. Винятком з цього правила є передача числових значень номерів
ешелонів польоту (окрім FL100, FL200, FL300, FL400) та кодів ВОРЛ,
коли кожна цифра вимовляється окремо. 3.3.4. У разі ненадійного радіозв'язку під час передачі
російською мовою числових значень (курсу, висоти, атмосферного
тиску, видимості, часу тощо) кожна цифра передається окремо. Під
час передачі цілих тисяч кожен знак у числі тисяч вимовляється
окремо, після чого йде слово "ТЫСЯЧА". Під час передачі російською мовою повних позивних ПС, що
відповідають реєстраційному номеру ПС, які складаються тільки з
чисел, слово "ТЫСЯЧА" не передається. 3.3.5. Приклади застосування передачі даних, викладених в
підпунктах 3.3.2-3.3.4, наведено в додатку 5 до цих Правил. 3.3.6. При передачі англійською мовою всіх чисел, що
використовуються в даних про абсолютну або відносну висоту, висоту
хмар, видимість та дальність видимості на ЗПС (RVR), у яких
містяться цілі сотні і цілі тисячі, вимовляється окремо кожна
цифра в числі, що позначає кількість сотень або тисяч, після чого
йде, відповідно, слово HUNDRED або THOUSAND. При передачі
сполучень тисяч і цілих сотень вимовляється кожна цифра в числі,
що позначає кількість тисяч, після чого йдуть слово THOUSAND,
число сотень, а згодом іде слово HUNDRED. Номери ешелонів польотів
FL100, FL200, FL300 тощо передаються як цілі сотні, наприклад
"FLIGHT LEVEL ONE HUNDRED"
Приклади вимови чисел англійською мовою наведено в додатку 6
до цих Правил. 3.3.7. Десяткові дроби в певній послідовності передаються
російською мовою відповідно до підпункту 3.3.3 за допомогою слова
"ЗАПЯТАЯ", а англійською - відповідно до підпункту 3.3.2 за
допомогою слова "DECIMAL".
Приклади передач таких чисел наведено в табл. 2.
Таблиця 2
----------------------------------------------------------------- | Число | Російська фразеологія | Англійська фразеологія | |--------+--------------------------+---------------------------| |118,1 | СТО ВОСЕМНАДЦАТЬ ЗАПЯТАЯ |ONE ONE EIGHT DECIMAL ONE | | | ОДИН | | |--------+--------------------------+---------------------------| |120,37 | СТО ДВАДЦАТЬ ЗАПЯТАЯ |ONE TWO ZERO DECIMAL | | | ТРИДЦАТЬ СЕМЬ |THREE SEVEN | |--------+--------------------------+---------------------------| |120,380 | СТО ДВАДЦАТЬ ЗАПЯТАЯ |ONE TWO ZERO DECIMAL THREE | | | ТРИСТА ВОСЕМЬДЕСЯТ |EIGHT ZERO | -----------------------------------------------------------------
3.4. Передача часу 3.4.1. Під час передачі часу необхідно вказати лише хвилини
цього часу. Проте, коли виникає імовірність будь-якої
невизначеності, слід вказати годину.
Приклади передач часу наведено в табл. 3.
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------- | Час* | Російська фразеологія | Англійська фразеологія | |------+-----------------------------+----------------------------| |08.23 |ДВАДЦАТЬ ТРИ или НОЛЬ ВОСЕМЬ |TWO THREE or ZERO EIGHT TWO | | |ДВАДЦАТЬ ТРИ |THREE | |------+-----------------------------+----------------------------| |13.00 |ТРИНАДЦАТЬ НОЛЬ НОЛЬ |ONE THREE ZERO ZERO | |------+-----------------------------+----------------------------| |20.57 |ПЯТЬДЕСЯТ СЕМЬ или ДВАДЦАТЬ |FIVE SEVEN or TWO ZERO FIVE | | |ПЯТЬДЕСЯТ СЕМЬ |SEVEN | ------------------------------------------------------------------- _______________

* В авіації використовується узгоджений Всесвітній
скоординований час (UTC).
3.4.2. Пілоти можуть перевірити час у відповідного органу
ОПР. Під час такої перевірки час указується з точністю до
найближчої половини хвилини (див. табл. 4).
Таблиця 4
------------------------------------------------------------------ | Орган ОПР | Екіпаж ПС | |------------------------------+---------------------------------| |FASTAIR 345, TIME 06.11 |FASTAIR 345, REQUEST TIME CHECK. | |ФАСТЕР 345, ВРЕМЯ 06.11 |ФАСТЕР 345, ПРОШУ ПРОВЕРКУ | | |ВРЕМЕНИ | |------------------------------+---------------------------------| |FASTAIR 345, TIME 06.15 AND A | | |HALF | | |ФАСТЕР 345, ВРЕМЯ 06.15 С | | |ПОЛОВИНОЙ | | ------------------------------------------------------------------
3.4.3. Для перевірки точності приймання переданих чисел
станція, що передавала повідомлення, просить станцію, що прийняла
повідомлення, повторити їх.
3.5. Виклик 3.5.1. Радіотелефонні позивні авіаційних станцій Радіотелефонний позивний авіаційної станції в авіаційному
мобільному зв'язку складається з: а) назви місця розташування; б) назви органу або виду обслуговування, що надається. 3.5.1.1. Орган або вид обслуговування позначаються
відповідними позивними, що наведені в додатку 7 до цих Правил. За
умови встановлення задовільного зв'язку радіотелефонний позивний
авіаційної станції може бути пропущений. 3.5.1.2. Для ведення радіотелефонного зв'язку кожному
абоненту наземного спецтранспорту присвоюються такі позивні:
"Движение" (N) - машина керівника польотів (цивільного або
військового);
"Аэродромная" (N) - машина аеродромної служби;
"Метео" (N) - машина авіаційної метеорологічної станції
цивільної (АМСЦ);
"Радио" (N) - машина (автобус) служби радіотехнічного
забезпечення польотів;
"Свет" (N) - машина служби електросвітлотехнічного
забезпечення польотів (ЕСТЗП);
"Охрана" (N) - машина воєнізованої охорони (ВОХР);
"ПАЛ" (N) - машина радіолабораторії;
"Служебный" (N) - автобус для доставки льотного складу.
Для наземного спецтранспорту назва місця розташування не
застосовується. 3.5.2. Радіотелефонні позивні повітряних суден 3.5.2.1. Повні позивні Радіотелефонні позивні поділяються на такі типи: тип "а" - знаки, що відповідають реєстраційним знакам ПС; тип "б" - радіотелефонне позначення льотно-експлуатаційного
агентства, за яким ідуть останні чотири знаки реєстраційного знака
ПС; тип "в" - радіотелефонне позначення льотно-експлуатаційного
агентства, за яким іде позначення рейсу. Назва заводу - виробника ПС або назва типу ПС може
використовуватися як радіотелефонний префікс позивного типу "а",
як зазначено у табл. 5 під знаком "*". Радіотелефонні позначення за типом "б" і "в" містяться в
документі ІКАО Doc. 8585 чинного видання.
Приклад
--------------------------------------------- | Індекс ICAO | Радіотелефонне позначення| |---------------+---------------------------| | UKR | AIR UKRAINE | |---------------+---------------------------| | UAP | AIR TRACKER | |---------------+---------------------------| | BAW | SPEEDBIRD | ---------------------------------------------
Кожна літера в позивному ПС, за винятком радіотелефонних
позначень авіакомпаній та типу ПС, повинна вимовлятися окремо з
використанням кодових слів алфавіту. Використання радіотелефонного позивного типу "б" або "в" без
радіотелефонного позначення може призвести до непорозуміння.
Приклад Рейс UAP 101 складається з індексу UАР та цифрового
позначення номера рейсу 101. Радіотелефонний позивний -
"АЭРОТРЭКЕР СТО ОДИН" (AIR TRACKER ONE EROO ONE). 3.5.3. Скорочені позивні Радіотелефонні позивні ПС, які зазначені в підпункті 3.5.2,
крім тих, які зазначені в підпункті 3.5.2 "в", можуть
бути скорочені. Скорочені позивні передаються в такій формі: тип "а" - перший знак реєстраційного знака і не менше двох
останніх знаків. Однак, якщо радіотелефонний позивний складається
лише з числових знаків, слід скорочувати тільки перші дві цифри; тип "б" - радіотелефонне позначення льотно-експлуатаційного
агентства, за яким ідуть не менш двох останніх реєстраційних
знаків ПС; тип "в" - скорочена форма відсутня. Замість першого знака зазначеного вище позивного типу "а"
може використовуватися або назва заводу - виробника повітряного
судна, або тип ПС.
Приклади повних і скорочених позивних наведено в табл. 5.
Таблиця 5
------------------------------------------------------- | Тип "а" |Тип | Тип "в" | | |"б" | | -----------+----------------------------------+-----+------------| |Повний |UR87528;|N57826;|*CESSNA|*CITATION|VARIG|SCANDINAVIAN| |позивний | | | FABCD | FABCD |PVMA |937 | | |85265 |N753DA | | | | | |----------+--------+-------+-------+---------+-----+------------| |Скорочений|U28 або |N26 або|*CESSNA|*CITATION|VARIG|(Скорочена | |позивний |U528; |N826; |CD |CD |MA |форма | | | | |або |або |або |відсутня) | | |265 |N3DA |CESSNA |CITATION |VARIG| | | | | |BCD |BCD |VMA | | ------------------------------------------------------------------
3.5.4. Зміна радіотелефонного позивного 3.5.4.1. Екіпаж ПС не змінює типу свого радіотелефонного
позивного під час польоту, за винятком тимчасових змін за
вказівкою органу ОПР з метою безпеки. 3.5.4.2. У виняткових обставинах орган ОПР може дати вказівку
ПС змінити радіотелефонний позивний, коли схожість між двома та
більше радіопозивними така, що існує імовірність плутанини.
Приклад а) АЭРОФЛОТ 723 (AEROFLOT 723) та ТРАНСОВИЕТ 723 (TRANSOVIET
723); б) GASSB та GATSB. 3.5.4.3. Зміна радіотелефонного позивного повітряного судна є
тимчасовим заходом і застосовується в межах повітряного простору,
де існує імовірність плутанини.
Приклад
----------------------------------------------------------------- | Російська фразеологія | Англійська фразеологія | |---------------------------------+-----------------------------| |АЭРОФЛОТ 723 ИЗМЕНИТЕ ВАШ |AEROFLOT 723 CHANGE YOUR CALL| |ПОЗЫВНОЙ НА АЭРОФЛОТ 333 (ДО |SIGN TO AEROFLOT 333 (UNTIL | |ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ) |FURTHER ADVISES) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Російська фразеологія | Англійська фразеологія | |---------------------------------+-----------------------------| |АЭРОФЛОТ 723 ИЗМЕНИТЕ ВАШ |AEROFLOT 723 CHANGE YOUR CALL| |ПОЗЫВНОЙ НА АЭРОФЛОТ 333 (ДО |SIGN TO AEROFLOT 333 (UNTIL | |ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ) |FURTHER ADVISES) | -----------------------------------------------------------------{ Підпункт 3.5.4.3 підпункту 3.5.4 пункту 3.5 глави 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 494
( z1450-12 ) від 14.08.2012 }
3.5.5. Установлення радіотелефонного зв'язку 3.5.5.1. Під час установлення зв'язку завжди використовуються
повні радіотелефонні позивні. Порядок виклику під час установлення
зв'язку повітряними суднами виконується відповідно до порядку,
наведеного в додатку 8. 3.5.5.2. Станції, якій необхідно передати інформацію для всіх
станцій, потрібно розпочинати таку передачу із загального виклику
ВСЕМ БОРТАМ (ALL STATIONS), після чого йдуть відповідний позивний
цієї станції та відповідна інформація.
------------------------------------------------------------------ | Російська фразеологія | Англійська фразеологія | |----------------------------------+-----------------------------| |ВСЕМ БОРТАМ, СИМФЕРОПОЛЬ РАДАР, |ALL STATIONS, SIMFEROPOL- | |ПРИВОД ЛЕ НЕ РАБОТАЕТ |RADAR LE NDB UNSERVICEABLE | ------------------------------------------------------------------
На вищезазначений загальний виклик відповіді не потрібні,
якщо окремі станції не викликаються для підтвердження одержаної
інформації.{ Підпункт 3.5.5.2 підпункту 3.5.5 пункту 3.5 глави 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 494
( z1450-12 ) від 14.08.2012 } 3.5.5.3. Якщо станція, яку викликають, не впевнена у
визначенні станції, що посилає виклик, вона повинна передати таке:
СТАНЦИЯ ВЫЗЫВАЮЩАЯ... (станція, яку викликають), ПОВТОРИТЕ ВАШ
ПОЗЫВНОЙ - STATION CALLING... (station called) SAY AGAIN YOUR CALL
SIGN.
Приклад
------------------------------------------------------------ |СТАНЦИЯ ВЫЗЫВАЮЩАЯ ХАРЬКОВ|STATION CALLING KHARKIV RADAR | |РАДАР (пауза) ПОВТОРИТЕ |(pause) SAY AGAIN YOUR CALL | |ВАШ ПОЗЫВНОЙ |SIGN | ------------------------------------------------------------{ Підпункт 3.5.5.3 підпункту 3.5.5 пункту 3.5 глави 3 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури N 494
( z1450-12 ) від 14.08.2012 }
3.5.5.4. Коли є впевненість у тому, що станція прийме виклик,
передачу повідомлення можна продовжувати без очікування на
відповідь.
Приклад
-------------------------------------------------------------- | Орган ОПР | Екіпаж ПС | |-----------------------------+------------------------------| | |СИМФЕРОПОЛЬ ВЫШКА, ФАСТЕР 345,| | |НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ПОЛОСЫ 18, | | |ПРОШУ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ | |-----------------------------+------------------------------| |ФАСТЕР 345, СИМФЕРОПОЛЬ ВЫШКА| | |ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗРЕШАЮ. | | |-----------------------------+------------------------------| | |SIMFEROPOL TOWER, FASTAIR 345,| | |HOLDING POSITION RUNWAY 18, | | |REQUEST LINE UP | |-----------------------------+------------------------------| |FASTAIR 345, SIMFEROPOL | | |TOWER LINE UP | | --------------------------------------------------------------
3.5.5.5. Радіотелефонний зв'язок "повітря-повітря" між
екіпажами повітряних суден установлюється на каналі "интерпайлот"
(частота 123,45 МГц) шляхом або прямого виклику екіпажу
конкретного повітряного судна, або загального виклику з
урахуванням умов, що стосуються використання цього каналу.
Приклад
------------------------------------------------------------------ | Російська фразеологія* | Англійська фразеологія* | |-------------------------------+--------------------------------| |ЭРЮКРЭЙН 351, АЭРОЧАРТЕР 652 - |AIRUKRAINE 351, AEROCHARTER 652| |ИНТЕРПАЙЛОТ - КАК МЕНЯ СЛЫШИТЕ?|INTERPILOT - HOW DO YOU READ ME?| |-------------------------------+--------------------------------| |КТО МЕНЯ СЛЫШИТ В РАЙОНЕ 43 |ANY STATION VICINITY OF 43 | |СЕВЕРНОЙ, 35 ВОСТОЧНОЙ ФАСТЕР |NORTH 35 EAST - FASTAIR 345 - | |345 - ИНТЕРПАЙЛОТ - ПРИЕМ |INTERPILOT - OVER | ------------------------------------------------------------------ _______________

* Оскільки екіпаж ПС може прослуховувати більше одного каналу
зв'язку, при першому виклику потрібно додавати слово "ИНТЕРПАЙЛОТ"
(INTERPILOT). 3.5.5.6. Станція, яка має повідомлення для передачі,
відповідає за встановлення зв'язку. 3.5.6. Подальший радіотелефонний зв'язок 3.5.6.1. Скорочення радіотелефонного позивного відбувається
тільки після встановлення задовільного зв'язку, а також за умови,
що не виникне ніякої плутанини. Бортова станція може використати скорочений тип свого
позивного тільки після того, як таке скорочення виконала першою
авіаційна станція.
3.5.6.2. Після встановлення зв'язку дозволяється вести
безперервний двосторонній зв'язок без подальшого використання
позивного авіаційної станції або попереднього виклику аж до
закінчення цього зв'язку. 3.5.6.3. Щоб уникнути будь-якої можливої плутанини, диспетчер
при наданні диспетчерського дозволу та пілот при повторенні таких
дозволів завжди додають позивний того ПС, якому призначений цей
дозвіл. 3.5.7. Визначення частоти, на якій ведеться передача 3.5.7.1. Там, де рознос частот між каналами ДВЧ зв'язку
становить 25 кГц, для позначення несучої частоти передачі
використовуються тільки перші п'ять цифр. Після коми передається
не більше двох значущих цифр. Якщо цими цифрами є нулі,
передається лише один нуль.
Таблиця 6
---------------------------------------------------------------- | Канал | Російська фразеологія | Англійська фразеологія | |--------+-------------------------+---------------------------| |118,0 | СТО ВОСЕМНАДЦАТЬ ЗАПЯТАЯ|ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO | | | НОЛЬ | | |--------+-------------------------+---------------------------| |120,37 | СТО ДВАДЦАТЬ ЗАПЯТАЯ |ONE TWO ZERO DECIMAL | | | ТРИДЦАТЬ СЕМЬ |THREE SEVEN | ----------------------------------------------------------------
3.5.7.2. Там, де розподіл частот між каналами ДВЧ-зв'язку
становить 8,33 кГц, для позначення каналу передачі
використовуються всі шість цифр, за винятком випадків, коли
останні дві цифри частоти є нулі, тоді після коми використовується
одна цифра.
Таблиця 7
------------------------------------------------------------------ | Канал | Російська фразеологія | Англійська фразеологія | |--------+---------------------------+---------------------------| |132.100 |СТО ТРИДЦАТЬ ДВА ЗАПЯТАЯ |ONE THREE TWO DECIMAL ONE | | |ОДИН | | | | | | |118.050 |СТО ВОСЕМНАДЦАТЬ ЗАПЯТАЯ |ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO | | |НОЛЬ ПЯТЬ НОЛЬ |FIVE ZERO | ------------------------------------------------------------------{ Підпункт 3.5.7.2 підпункту 3.5.7 пункту 3.5 глави 3 в редакції
Наказу Міністерства інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від
14.08.2012 }
3.6. Правила перевірки 3.6.1. Форма перевірки передачі повинна бути такою: a) позначення станції, яку викликають; б) позначення станції, яка викликає; { Підпункт "б" підпункту
3.6.1 пункту 3.6 глави 3 в редакції Наказу Міністерства
інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 } в) слова ПРОВЕРКА СВЯЗИ (RADIO CHECK); г) частота, що використовується.
Приклад
------------------------------------------------------------- | Російська фразеологія | Англійська фразеологія | |--------------------------+--------------------------------| |КИЕВ РАДАР, ФАСТЕР 345, |KIEV RADAR, FASTAIR 345, RADIO | |ПРОВЕРКА СВЯЗИ НА 134,45 |CHECK ON 134,45 | -------------------------------------------------------------{ Підпункт 3.6.1 пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від
14.08.2012 }
3.6.2. Відповідь на перевірку передачі повинна бути така: а) позначення станції, яка ініціювала виклик; { Підпункт "а"
підпункту 3.6.2 пункту 3.6 глави 3 в редакції Наказу Міністерства
інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 }
б) позначення станції, яка відповідає на виклик; { Підпункт
"б" підпункту 3.6.2 пункту 3.6 глави 3 в редакції Наказу
Міністерства інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 }
в) інформація, що стосується чутності передачі з борту ПС.
Приклад
------------------------------------------------------------- | Російська фразеологія | Англійська фразеологія | |---------------------------+-------------------------------| |ФАСТЕР 345, КИЕВ РАДАР, | FASTAIR 345, KIEV RADAR, I | |СЛЫШУ ВАС НА ПЯТЬ | READ YOU FIVE | -------------------------------------------------------------{ Підпункт 3.6.2 пункту 3.6 глави 3 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від
14.08.2012 }
3.6.3. Під час проведення перевірок використовується шкала
чутності, яка наведена в табл. 8.
Таблиця 8
--------------------------------------------------- | 1 |Unreadable |Неразборчиво | |---+---------------------+-----------------------| | 2 |Readable now and then|Разборчиво временами | |---+---------------------+-----------------------| | 3 |Readable but with |Разборчиво, но с трудом| | |difficulty | | |---+---------------------+-----------------------| | 4 |Readable |Разборчиво | |---+---------------------+-----------------------| | 5 |Perfectly readable |Слышимость превосходная| ---------------------------------------------------
3.6.4. Якщо сигнали, які хоче відправити бортова станція для
перевірки або настроювання станції, можуть стати перешкодою для
сусідньої авіаційної станції, тоді необхідно одержати попередню
згоду від цієї станції. Такі передачі потрібно звести до мінімуму. 3.6.5. Якщо станція, що перебуває в системі авіаційного
мобільного зв'язку, хоче відправити сигнали для перевірки або
настроювання передавача чи приймача, їй необхідно зробити
попередній виклик. Тривалість такої передачі повинна бути не
більше 10 секунд та складатися з мовної передачі цифр ОДИН, ДВА,
ТРИ тощо (ONE, TWO, THREE, etc.) і радіопозивного станції, яка
передає зазначені вище сигнали. Такі передачі слід звести до
мінімуму. 3.6.6. Передачу з метою перевірки та відповідь на неї орган
ОПР повинен реєструвати у встановленому порядку.
3.7. Радіотелефонний обмін 3.7.1. Радіотелефонний обмін повинен бути коротким та
зрозумілим з використанням стандартної фразеології там, де вона
існує. 3.7.1.1. Скорочену процедуру зв'язку необхідно
використовувати тільки після встановлення зв'язку і якщо відсутня
імовірність виникнення плутанини. 3.7.2. Підтвердження приймання 3.7.2.1. Станції, що приймає повідомлення, перед тим як
підтвердити його, потрібно переконатися в правильному прийнятті. 3.7.2.2. Під час підтвердження приймання бортова станція
вносить у такі повідомлення свій радіотелефонний позивний. 3.7.2.3. Бортова станція повинна повторювати дозволи та
вказівки органу ОПР, що стосуються безпеки польотів. 3.7.2.4. Бортовою станцією завжди повторюються дозволи на
політ за маршрутом, на входження до диспетчерського району (зони),
на посадку, на зліт, на перетин робочої ЗПС, руління по ЗПС у
зворотному напрямку, очікування перед робочою ЗПС; указівки щодо
руління, рівнів польотів, курсу, швидкості, робочої ЗПС,
використання режимів вторинної радіолокації та кодів, установлення
шкали барометричного висотоміра, зміни радіочастоти, ешелону
переходу тощо. Інші дозволи та вказівки (у тому числі умовні дозволи)
повторюються або підтверджуються таким чином, щоб не виникали
сумніви в тому, що вони зрозумілі та прийняті до виконання. 3.7.2.5. Орган ОПР повинен прослуховувати повторення бортовою
станцією наданих ним указівок або дозволів для того, щоб
переконатися, що дозвіл або вказівка правильно підтверджується ПС,
і почати негайні дії для усунення будь-яких розбіжностей, що
виявлені під час повторення. 3.7.2.6. Якщо підтвердження приймання передається авіаційною
станцією: для бортової станції - підтвердження повинно містити позивний
ПС, після чого йде, якщо це необхідно, позивний авіаційної
станції; для іншої авіаційної станції - підтвердження повинно містити
позивний авіаційної станції, яка підтверджує приймання. 3.7.2.7. Авіаційна станція підтверджує приймання повідомлення
щодо місця ПС та інших повідомлень про хід польоту шляхом
повторення повідомлення, яке закінчється її позивним. Процедура
повторення може тимчасово не застосовуватися для того, щоб
зменшити завантаженість каналу зв'язку. 3.7.2.8. Для того, щоб переконатися в правильності прийнятого
повідомлення, станції, яка приймає повідомлення, дозволяється
повторювати повідомлення як додаткове підтвердження приймання. У
таких випадках станція, для якої повторюється інформація, повинна
підтвердити правильність повторення шляхом передачі свого
позивного. 3.7.2.9. Якщо в одному прийнятому повідомленні містяться
донесення про місце та інша інформація, наприклад дані про погоду,
таку інформацію потрібно підтвердити словами, такими як ПОГОДУ
ПРИНЯЛ (WEATHER RECEIVED) після повторення повідомлення про місце.
При потребі підтвердити інші повідомлення авіаційна станція
передає тільки свій позивний.
3.8. Передача диспетчерських дозволів, указівок та інформації
про повітряний рух 3.8.1. Передача диспетчерських дозволів, указівок 3.8.1.1. Диспетчер управління повітряним рухом (УПР) повинен
передавати дозволи чи вказівки повільно та зрозуміло, щоб екіпаж
ПС зумів правильно прийняти та записати їх без повторень.
Маршрутний дозвіл, як правило, повинен видаватися екіпажу ПС до
запуску двигунів. 3.8.1.2. Органу ОПР не рекомендується видавати дозвіл екіпажу
ПС у той час, коли він виконує складні маневри під час руління. 3.8.1.3. ПС не передаються ніякі повідомлення під час зльоту,
безпосередньо перед посадкою або під час пробігу після посадки, за
винятком повідомлень щодо забезпечення безпеки польотів. Складними маневрами під час руління вважаються маневри,
виконання яких вимагає від екіпажу ПС підвищеної уваги, наприклад
руління по перону, перетин магістральної руліжної доріжки (РД) або
ЗПС за певних обставин тощо. До диспетчерських указівок належать указівки щодо руління,
рівнів польоту, курсу, швидкості, діючої ЗПС, використання режимів
вторинної радіолокації та кодів, установлення шкали барометричного
висотоміра, зміни радіочастоти, очікування, ешелону переходу тощо. До диспетчерських дозволів належать дозволи на входження до
диспетчерського району (зони), на посадку, на зліт, на перетин
робочої ЗПС, руління по ЗПС у зворотному напрямку, зарулювання
назад на робочу ЗПС, на політ за маршрутом, очікування перед
робочою ЗПС тощо. 3.8.2. Передача інформації про рух ПС здійснюється таким
чином: 3.8.2.1. Інформація про основний рух: орган ОПР забезпечує мінімуми ешелонування між польотами за
ППП у повітряному просторі класів від A до E і між польотами за
ППП та польотами за ПВП у повітряному просторі класів B та C.
Орган ОПР не забезпечує ешелонування між польотами за ПВП, крім
повітряного простору класу B. Відповідно польоти за ПВП та ППП
можуть вважатися основним рухом для польотів за ППП, польоти за
ППП - основним рухом для польотів за ПВП. При цьому польоти за ПВП
не вважаються основним рухом для інших польотів за ПВП, крім
польотів за ПВП у повітряному просторі класу B. Інформація про основний рух містить: напрямок польоту відповідного ПС; тип і категорію відповідного ПС з урахуванням турбулентності
у сліді (в разі потреби); крейсерський рівень відповідного ПС, а також: розрахунковий час прольоту ним основної точки, що є
найближчою до місця перетину ешелону, або напрямок до відповідного ПС, що визначається за умовним
годинниковим циферблатом, та відстань до зустрічного ПС, або фактичне чи розрахункове місце ПС.
Приклад:
------------------------------------------------------------------ | Орган ОПР | Екіпаж ПС | |---------------------------------------------+------------------| |ФАСТЕР 345, БОРТ ДВИЖЕТСЯ В ЗАПАДНОМ |ПОНЯЛ, ФАСТЕР 345.| |НАПРАВЛЕНИИ, АН-24, ВЫСОТА ПЯТЬ ТЫСЯЧ ФУТОВ, | | |ПО РАСЧЕТУ DIDUR В 24. | | | | | |FASTAIR 345, TRAFFIC, WEST BOUND, ANTONOV-24,|ROGER, FASTAIR 345| |ALTITUDE FIVE THOUSAND FEET, ESTIMATED DIDUR | | |AT 24 | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Орган ОПР | Екіпаж ПС | |---------------------------------------------+------------------| |ФАСТЕР 345, БОРТ ДВИЖЕТСЯ В ЗАПАДНОМ |ПОНЯЛ, ФАСТЕР 345.| |НАПРАВЛЕНИИ, АН-24, ВЫСОТА ПЯТЬ ТЫСЯЧ ФУТОВ, | | |ПО РАСЧЕТУ DIDUR В 24. | | | | | |FASTAIR 345, TRAFFIC, WEST BOUND, ANTONOV-24,|ROGER, FASTAIR 345| |ALTITUDE FIVE THOUSAND FEET, ESTIMATED DIDUR | | |AT 24 | | ------------------------------------------------------------------
Інформація про основний рух надається екіпажам відповідних
ПС, які виконують контрольований політ, у всіх випадках, коли вони
є основним рухом відносно один одного. Така інформація обов'язково надається екіпажам відповідних
ПС, що виконують контрольований політ та одержали дозвіл на політ
за умови, що вони забезпечуватимуть ешелонування самостійно і
залишатимуться у візуальних метеоумовах, а також у будь-яких інших
випадках, якщо встановлений мінімум ешелонування вже порушено. 3.8.2.2. Інформація про рух повітряних суден надається таким
чином: орган ОПР у разі потреби може надавати екіпажам ПС інформацію
про рух інших ПС, що перебувають на суміжних рівнях польоту.
Приклад:
------------------------------------------------------------------ | Орган ОПР | Екіпаж ПС | |---------------------------------------------+------------------| |ФАСТЕР 345, БОРТ НА 10 ЧАСОВ, ДВЕНАДЦАТЬ |ПОНЯЛ ФАСТЕР 345. | |КИЛОМЕТРОВ, ПЕРЕСЕКАЕТ СЛЕВА НАПРАВО, НА | | |ЭШЕЛОНЕ 120. | | | | | |FASTAIR 345, TRAFFIC, TEN O'CLOCK, ONE TWO |ROGER FASTAIR 345 | |KILOMETRES, CROSSING LEFT TO RIGHT, AT FLIGHT| | |LEVEL 120 | | ------------------------------------------------------------------
З метою привернення уваги екіпажів ПС та запобігання
ненавмисному перетину заданого рівня польоту рекомендується
надавати інформацію про ПС, які можуть потенційно конфліктувати
щоразу, якщо одне або більше ПС перебувають у перемінному профілі
польоту та займають суміжний рівень. 3.8.2.3. Інформація про основний місцевий рух надається таким
чином: інформація про основний місцевий рух повинна своєчасно
надаватися безпосередньо аеродромною диспетчерською вишкою або
органом, який здійснює диспетчерське обслуговування підходу, у
разі якщо диспетчер аеродромної диспетчерської вишки вважає, що
така інформація є необхідною з метою забезпечення безпеки
польотів, або на запит екіпажу ПС. Основним місцевим рухом вважається рух будь-яких ПС,
транспортних засобів, персоналу в зоні маневрування або поблизу
неї, рух в окрузі аеродрому, який може створювати небезпеку для
відповідного ПС. Опис основного місцевого руху надається таким чином, щоб
полегшити його ідентифікацію. Повідомлення про основний місцевий рух містять: ідентифікацію ПС, якому передається інформація; слова "ДВИЖЕНИЕ" (TRAFFIC IS) або "ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ"
(ADDITIONAL TRAFFIC IS) за потреби; опис основного місцевого руху з огляду на те, що пілот має
його розпізнати (наприклад: тип, швидкість, категорія та/або колір
ПС, тип транспортного засобу, кількість осіб тощо); місцезнаходження основного місцевого руху відносно ПС, якому
надається така інформація, та напрямок руху.
Приклад:
------------------------------------------------------------------ | Орган ОПР | Екіпаж ПС | |---------------------------------------------+------------------| |ФАСТЕР 345, ДВИЖЕНИЕ СЛЕВА НАПРАВО ПО |ПОНЯЛ, ФАСТЕР 345.| |МАГИСТРАЛЬНОЙ АН-24. | | | | | |FASTAIR 345, TRAFFIC FROM LEFT TO RIGHT ON |ROGER, FASTAIR 345| |CENTRAL TAXIWAY ANTONOV-24 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Орган ОПР | Екіпаж ПС | |---------------------------------------------+------------------| |ФАСТЕР 345, ДВИЖЕНИЕ СЛЕВА НАПРАВО ПО |ПОНЯЛ, ФАСТЕР 345.| |МАГИСТРАЛЬНОЙ АН-24. | | | | | |FASTAIR 345, TRAFFIC FROM LEFT TO RIGHT ON |ROGER, FASTAIR 345| |CENTRAL TAXIWAY ANTONOV-24 | | ------------------------------------------------------------------{ Підпункт 3.8.2 пункту 3.8 глави 3 в редакції Наказу Міністерства
інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 }
3.9. Виправлення та повторення 3.9.1. Якщо під час передачі допускається помилка,
використовується фраза ПОПРАВКА (CORRECTION), потім повторюється
остання правильна група або фраза, після чого передається
правильний варіант.
Приклад
------------------------------------------------------- | Орган ОПР | Екіпаж ПС | |------------------+----------------------------------| | |ФАСТЕР 345 ИНГУР 34, ЭШЕЛОН ПОЛЕТА| | |180, ПОПРАВКА, ИНГУР 39 | | | | | |FASTAIR 345, INGUR 34, FL 180 | | |CORRECTION INGUR 39 | | | | |ФАСТЕР 345, ПОНЯЛ | | |FASTAIR 345, ROGER| | -------------------------------------------------------
3.9.2. Коли виправлення можна внести шляхом повторення всього
повідомлення, використовується фраза ПОПРАВКА, ПОВТОРЯЮ
(CORRECTION, I SAY AGAIN). 3.9.3. Якщо при передачі повідомлення є сумнів щодо його
прийняття, важливі елементи цього повідомлення передаються двічі.
Приклад
----------------------------------------------------- | Орган ОПР | Екіпаж ПС | |-----------+---------------------------------------| | | СИМФЕРОПОЛЬ ПОДХОД, ФАСТЕР 345, КОТУР | | | 52, ЭШЕЛОН ПОЛЕТА 180, ДВИГАТЕЛЬ | | | ТЕРЯЕТ МОЩНОСТЬ, ПОВТОРЯЮ ДВИГАТЕЛЬ | | | ТЕРЯЕТ МОЩНОСТЬ | | | | | | SIMFEROPOL APPROACH, FASTAIR 345, | | | COTUR 52, FL180, ENGINE LOSING POWER,| | | I SAY AGAIN, ENGINE LOSING POWER | -----------------------------------------------------
3.9.4. Якщо станція, яка приймає передачу, сумнівається в
правильності прийнятого повідомлення, вона робить запит на повне
або часткове повторення. 3.9.5. Запит на повне або часткове повторення повідомлення
виконується відповідно до табл. 9.
Таблиця 9
-------------------------------------------------------------- | Застосування | Російська | Англійська | | | фразеологія | фразеологія | |---------------------+-------------------+------------------| |Якщо потрібно |ПОВТОРИТЕ ПОЛНОСТЬЮ|SAY AGAIN | |повторення всього |СООБЩЕНИЕ | | |повідомлення | | | |---------------------+-------------------+------------------| |Якщо потрібно |ПОВТОРИТЕ... |SAY AGAIN... | |повторення конкретних|(висоту, курс тощо)|(altitude, heading| |елементів у | |etc.) | |повідомленні | | | |---------------------+-------------------+------------------| |Якщо потрібно |ПОВТОРИТЕ ВСЕ ДО...|SAY AGAIN ALL | |повторення частини | |BEFORE... | |повідомлення. При | | | |такому запиті |ПОВТОРИТЕ ВСЕ |SAY AGAIN ALL | |називається останнє |ПОСЛЕ... |AFTER... | |слово, яке прийняте | | | |задовільно |ПОВТОРИТЕ ВСЕ |SAY AGAIN ALL | | |МЕЖДУ... И... |BETWEEN...AND... | --------------------------------------------------------------
3.9.6. Якщо при перевірці правильності повторення виявились
неточні елементи, потрібно використати такий вираз НЕВЕРНО (або
ОШИБОЧНО), ПОВТОРЯЮ (NEGATIVE I SAY AGAIN), за яким надається
правильний варіант відповідних елементів.
Приклад
-------------------------------------------------- | Орган ОПР | Екіпаж ПС | |-----------------------+------------------------| |ФАСТЕР 345, QNH 1003 | | | | QNH 1013, ФАСТЕР 345 | |FASTAIR 345, QNH 1003 | | | | QNH 1013, FASTAIR 345 | |-----------------------+------------------------| |ФАСТЕР 345, НЕВЕРНО, | | |ПОВТОРЯЮ QNH 1003 | | | | QNH 1003, ФАСТЕР 345 | |FASTAIR 345, NEGATIVE, | | |I SAY AGAIN QNH 1003 | | | | QNH 1003, FASTAIR 345 | --------------------------------------------------
3.10. Повідомлення про нормальний хід польоту Якщо екіпажем ПС передаються повідомлення про нормальний хід
польоту, вони повинні складатися з позивного, за яким ідуть слова
БОРТ ПОРЯДОК (OPERATIONS NORMAL).
3.11. Прослуховування та забезпечення зв'язку 3.11.1. Прослуховування частоти та години роботи 3.11.1.1. Під час польоту бортові станції прослуховують
частоти в установленому порядку і не припиняють прослуховування
частот, за винятком випадків, що загрожують безпеці польотів, без
інформування відповідної (их) авіаційної (их) станції (й). 3.11.1.2. ПС, які виконують польоти протягом довгого часу над
водною поверхнею або польоти над спеціально визначеними районами,
під час яких необхідно мати на борту аварійний приводний передавач
(ELT), ведуть безперервне прослуховування аварійної частоти 121,5
МГц. Винятком може бути тільки такий відрізок часу, коли екіпажі
ПС підтримують зв'язок на інших ДВЧ-каналах або коли обмежувальні
характеристики бортової апаратури чи обов'язки льотного екіпажу в
кабіні не дозволяють здійснювати одночасне прослуховування двох
каналів. 3.11.1.3. Екіпажі ПС ведуть безперервне прослуховування
аварійної частоти 121,5 МГц ДВЧ-діапазону в районах або на
маршрутах, де існує імовірність перехоплення ПС, або в інших
небезпечних ситуаціях відповідно до встановленого порядку. 3.11.1.4. Органи ОПР здійснюють прослуховування відповідних
частот згідно з визначеним порядком. 3.11.1.5. Органи ОПР ведуть постійне прослуховування
аварійної частоти 121,5 МГц ДВЧ-діапазону в години роботи органів
ОПР, там, де ці станції встановлені. 3.11.1.6. Якщо для бортової або авіаційної станції потрібно
тимчасово призупинити роботу з будь-якої причини, така станція
інформує про це інші зацікавлені станції та повідомляє
розрахунковий час відновлення своєї роботи. Про поновлення роботи
вона повідомляє зацікавлені станції. 3.11.2. Забезпечення зв'язку 3.11.2.1. Екіпаж ПС за допомогою бортової станції здійснює
прямий зв'язок з авіаційною станцією відповідного органу ОПР. За
відсутності можливості зробити це екіпажі ПС використовують
будь-які наявні засоби ретрансляції з метою передачі відповідного
повідомлення органу ОПР. 3.11.2.2. У тих випадках, коли авіаційна станція не має змоги
встановити нормальний зв'язок з бортовою станцією, авіаційна
станція використовує будь-які наявні засоби ретрансляції з метою
передачі повідомлень для бортової станції. 3.11.2.3. Екіпажу ПС може бути дана вказівка "ЖДИТЕ"
("STAND BY") на відповідній частоті авіаційної станції, якщо
передбачається, що орган ОПР самостійно почне передачу
повідомлень, або "ПРОСЛУШАЙТЕ" ("MONITOR") частоту, на якій
транслюється інформація.
Приклад
------------------------------------------ | Орган ОПР | Екіпаж ПС | |--------------------+-------------------| |ФАСТЕР 345, ЖДИТЕ | | |ВЫШКУ 117,3 | | | | | |FASTAIR 345, STAND | 117,3 ФАСТЕР 345 | |BY 117,3 FOR TOWER | | | | | | | 117,3 FASTAIR 345| ------------------------------------------
або

------------------------------------------ | Орган ОПР | Екіпаж ПС | |----------------------+-----------------| |ФАСТЕР 345, | | |ПРОСЛУШАЙТЕ ATIS 123,5| | | | | |FASTAIR 345, |ПРОСЛУШИВАЮ 123,5| |MONITOR ATIS 123,5 |ФАСТЕР 345 | | | | | |MONITORING 123,5 | | |FASTAIR 345 | ------------------------------------------
------------------------------------------ | Орган ОПР | Екіпаж ПС | |----------------------+-----------------| |ФАСТЕР 345, | | |ПРОСЛУШАЙТЕ ATIS 123,5| | | | | |FASTAIR 345, |ПРОСЛУШИВАЮ 123,5| |MONITOR ATIS 123,5 |ФАСТЕР 345 | | | | | |MONITORING 123,5 | | |FASTAIR 345 | ------------------------------------------
3.11.3. Частоти, що використовуються. 3.11.3.1. Бортові станції повинні працювати на відповідних
радіочастотах. 3.11.3.2. Органи ОПР, що здійснюють зв'язок "земля-повітря",
повинні визначати частоту(и), яка(і) призначена(і) для
використання за нормальних умов екіпажами повітряних суден, що
перебувають під їх контролем.{ Пункт 3.11 глави 3 доповнено новим підпунктом 3.11.3 згідно з
Наказом Міністерства інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від
14.08.2012 }
3.12. Передача зв'язку Екіпаж ПС, що виконує контрольований політ, переходить з
однієї частоти на іншу за вказівкою відповідної авіаційної станції
згідно з установленими правилами. За відсутності такої вказівки
екіпаж ПС до моменту здійснення переходу інформує відповідну
авіаційну станцію.
Приклад
------------------------------------------------- | Орган ОПР | Екіпаж ПС | |--------------------------+--------------------| |ФАСТЕР 345, РАБОТАЙТЕ | | |СИМФЕРОПОЛЬ РАДАР 129,1 | | | | | |FASTAIR 345, CONTACT | | |SIMFEROPOL RADAR 129,1 |СИМФЕРОПОЛЬ РАДАР | | |129,1, ФАСТЕР 345 | | | | | |SIMFEROPOL RADAR | | |129,1 FASTAIR 345 | -------------------------------------------------{ Пункт 3.12 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 }
3.13. Відмова зв'язку 3.13.1. Двосторонній зв'язок "повітря - земля" 3.13.1.1. У разі якщо екіпаж ПС не може встановити зв'язок
на виділеній частоті відповідного органу ОПР, він може зв'язатись
або з екіпажами інших ПС, або з іншими органами ОПР за маршрутом
польоту. 3.13.1.2. Якщо така спроба виявилася невдалою, екіпаж ПС
передаватиме свої повідомлення двічі на виділеній частоті
(частотах), з попередньою передачею фрази "TRANSMITTING BLIND"
("ПЕРЕДАЮ БЛИНДОМ") та, якщо це необхідно, указуватиме адресата
(адресатів), якому призначається дане повідомлення. 3.13.1.3. Повідомлення, яке посилається "бліндом",
передається двічі як на основних, так і на резервних частотах. При
переході на іншу частоту екіпаж ПС оголошує частоту, на яку він
переходить. 3.13.2. Відмова приймача 3.13.2.1. У разі якщо екіпаж ПС не може встановити зв'язок
через відмову приймача, він передаватиме свої повідомлення у
запланований час або в точках передачі донесень на робочій
частоті, з попередньою передачею фрази "TRANSMITTING BLIND DUE TO
RECEIVER FAILURE" ("ПЕРЕДАЮ БЛИНДОМ ИЗ-ЗА ОТКАЗА ПРИЕМНИКА").
Екіпаж ПС передає повідомлення щодо подальших намірів та повністю
повторює їх. Під час передачі екіпаж ПС повідомляє про наступний
час виходу на зв'язок. 3.13.2.2. Якщо екіпаж ПС не може установити зв'язок через
відмову бортового радіообладнання, він вибирає необхідний код ВОРЛ
(7600) або вмикає сигнал "БЕДСТВИЕ", щоб повідомити орган ОПР про
таку відмову. 3.13.3. Односторонній зв'язок "земля - повітря" 3.13.3.1. Якщо орган ОПР не зміг встановити зв'язок з
екіпажем ПС на частотах, які можуть прослуховуватися екіпажем ПС,
він: просить інші органи ОПР допомогти викликати це ПС та
ретранслювати повідомлення; просить екіпажі ПС, які перебувають на маршруті, спробувати
встановити зв'язок з цим ПС та ретранслювати повідомлення. Такі заходи можуть також застосовуватися і в таких випадках: коли є запит від відповідного органу ОПР; коли очікуване повідомлення з борту ПС не надходило протягом
5 хвилин. 3.13.3.2. Якщо такі дії виявилися невдалими, орган ОПР
передає "бліндом" повідомлення, які адресовані екіпажу ПС на
частотах, що можуть ним прослуховуватися. "Бліндом" не передаються повідомлення щодо диспетчерських
дозволів. 3.13.4. Повідомлення про відмову зв'язку Диспетчер ОПР негайно інформує відповідні органи ОПР та інші
зацікавлені органи про будь-яку відмову зв'язку "повітря - земля".
{ Підпункт 3.13.4 пункту 3.13 глави 3 із змінами, внесеними згідно
з Наказом Міністерства інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від
14.08.2012 }
3.14. Ведення радіозв'язку з автотранспортними та
аеродромними засобами 3.14.1. Правила ведення радіотелефонного зв'язку повинні
дотримуватися всіма особами, які організовують і контролюють
виконання робіт на аеродромі, а також водіями автотранспортних
аеродромних засобів. 3.14.2. Особи, які виконують роботи на аеродромі, водії
автотранспортних та аеродромних засобів зобов'язані вести
безперервне прослуховування встановленої частоти
внутрішньоаеропортового зв'язку, а при роботах на ЗПС і ділянках
РД, що пов'язані з нею, постійно прослуховувати радіообмін на
частоті аеродромної диспетчерської вишки. 3.14.3. Прослуховування частот внутрішньоаеропортового
зв'язку аеродромного диспетчерського органу виконується для
одержання додаткових вказівок про порядок руху на аеродромі та
інформації про пересування наземної техніки та ПС.
4. Ведення аварійного та термінового

радіотелефонного зв'язку
4.1. Аварійні та термінові виклики містять усі радіотелефонні
повідомлення щодо стану "лиха" та стану "терміновості". Стан
"лиха" та стан "терміновості" визначаються таким чином: стан "лиха"- це стан, при якому існує серйозна та/або
безпосередня небезпека і потрібна негайна допомога ПС; стан "терміновості" - це стан, що відноситься до безпеки ПС
або іншого транспортного засобу, або будь-якої особи, яка
перебуває на борту ПС чи в межах видимості, але яка не вимагає
надання негайної допомоги.
4.2. Укладач повідомлення, яке адресується екіпажу ПС, що
перебуває у стані "лиха" або "терміновості", до мінімуму обмежує
обсяг та зміст таких повідомлень.
4.3. Аварійний та терміновий зв'язок* зберігається на
частоті, на якій він був розпочатий, доки не стане зрозумілим, що
більш суттєва допомога може бути надана шляхом переведення цього
ПС на іншу частоту.
_______________

* Можуть використовуватися частота 121,5 МГц або резервні ДВЧ
частоти.
_______________

* Можуть використовуватися частота 121,5 МГц або резервні ДВЧ
частоти.
4.4. Повідомлення про "лихо" та "терміновість", як правило,
здійснюються у повільному темпі з чіткою вимовою кожного слова для
того, щоб полегшити запис тексту повідомлення.
4.5. Аварійний радіотелефонний зв'язок 4.5.1. Повідомленню про "лихо" передує радіотелефонний сигнал
небезпеки МЭЙДЭЙ (MAYDAY), який повторюється тричі. 4.5.2. Повідомлення про "лихо" передається екіпажем ПС на
частоті двостороннього зв'язку "повітря-земля", яка в цей момент
використовується ним, та містить максимальну кількість елементів,
які вимовляються чітко та при можливості в такому порядку: 1) назва станції, якій адресується повідомлення; 2) пізнавальний індекс ПС; 3) характер небезпеки; 4) намір екіпажу ПС; 5) поточне місце ПС, рівень (ешелон, абсолютна висота тощо
залежно від того, що більше підходить) та курс ПС. Наведені вище положення можуть бути доповнені такими
заходами: повідомлення про "лихо" можуть передаватись екіпажем ПС на
аварійній частоті 121,5 МГц або на частоті іншого органу ОПР, якщо
таке вважається за необхідне або бажане; повідомлення про "лихо" передається екіпажем ПС, що перебуває
у стадії "лиха", якщо час та обставини сприяють цьому; екіпаж ПС використовує будь-які наявні в його розпорядженні
засоби для привернення уваги та оповіщення про умови, у яких він
перебуває (у тому числі застосування відповідного режиму та коду
ВОРЛ (7700)); будь-яка станція використовує усі наявні в її розпорядженні
засоби для надання допомоги екіпажу ПС, який перебуває у стадії
"лиха"; якщо екіпаж ПС, який транслює повідомлення, сам не перебуває
в аварійному стані, при ретрансляції будь-яких елементів,
наведених у підпункті 4.5.2, або змін до них, передає повідомлення
точно в такому порядку, як було зазначено в повідомленні про
"лихо". Станція, якій адресується повідомлення, як правило, є
станцією, що підтримує зв'язок із ПС, або станцією, яка відповідає
за район, де виконує політ це ПС. 4.5.3. Дії станції, якій адресовано повідомлення про "лихо",
або дії станції, що першою підтвердила приймання повідомлення про
"лихо": a) негайно підтвердити приймання повідомлення про "лихо"; б) узяти на себе керування зв'язком або в конкретній та
чіткій формі передати це керування іншій станції, сповістивши про
це екіпаж ПС; в) уживає заходів щодо негайного інформування відповідних
служб та органів; г) попереджає інші станції, якщо це необхідно, з метою
запобігання виходу інших ПС на частоту аварійного зв'язку.
4.6. Уведення режиму радіомовчання 4.6.1. Станції, яка зазнає "лиха", або станції, під
керуванням якої перебуває ця станція, дозволяється ввести режим
радіомовчання для всіх інших станцій, які розміщені в цьому
районі, або для будь-якої конкретної станції, що втручається в
такий аварійний радіообмін. Така станція адресує вказівку або всім
станціям, або тільки одній станції залежно від обставин. У
будь-якому разі вона передає: ВСЕМ СТАНЦИЯМ ПРЕКРАТИТЕ ПЕРЕДАЧУ (ALL STANTIONS STOP
TRANSMITTING); радіотелефонний сигнал небезпеки МЭЙДЭЙ (MAYDAY). 4.6.2. Використання таких сигналів резервується за бортовою
станцією, яка зазнає "лиха", і за станцією, що керує таким
аварійним рухом. 4.6.3. Повідомлення про "лихо" має більш високий рівень
пріоритету в порівнянні з усіма іншими повідомленнями, а станція,
якій відомо про передачу таких повідомлень, не веде передачу на
цій частоті, за винятком тих випадків, коли: стан небезпеки анульований або аварійність руху закінчилася; весь аварійний рух переведений на інші частоти; станція, що керує зв'язком у даному районі, дає дозвіл на
передачу; вона сама повинна надати допомогу. 4.6.4. Будь-яка станція, якій відомо про наявність аварійного
руху і яка сама не може надати допомоги станції, що зазнає "лиха",
продовжує вести прослуховування доти, доки не стане зрозумілим, що
ПС, що зазнає "лиха", надається допомога.
4.7. Завершення аварійного зв'язку та режиму радіомовчання 4.7.1. У разі якщо ПС уже не перебуває у стані "лиха",
екіпаж ПС передає повідомлення про анулювання стану "лиха". 4.7.2. Якщо авіаційній станції стає відомо, що ПС вже не
перебуває у стані небезпеки, вона негайно інформує про це
відповідні служби. 4.7.3. Аварійний зв'язок та режим радіомовчання завершуються
шляхом передачі повідомлення, яке містить фразу АВАРИЙНОЕ ДВИЖЕНИЕ
ПРЕКРАЩЕНО (DISTRESS TRAFFIC ENDED), на частоті або частотах, які
використовувалися для аварійного руху. Таке повідомлення
складається станцією, під контролем якої було аварійне ПС.{ Підпункт 4.7.3 пункту 4.7 глави 4 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від
14.08.2012 }
4.8. Терміновий радіотелефонний зв'язок 4.8.1. Повідомленню про стан "терміновості" передує
радіотелефонний сигнал ПАН ПАН (PAN PAN), який повторюється тричі. 4.8.2. Повідомлення про стан "терміновості" передається
екіпажем ПС на частоті двостороннього зв'язку "повітря - земля",
яка в цей момент використовується ним, та містить максимальну
кількість елементів, які вимовляються чітко та в такому порядку: 1) назва станції, якій адресується повідомлення; 2) пізнавальний індекс ПС; 3) характер небезпеки; 4) намір екіпажу ПС; 5) місцезнаходження, рівень (ешелон, абсолютна висота тощо)
та курс ПС; 6) будь-яка інша корисна інформація. Положення, що містяться вище, не перешкоджають екіпажу ПС
посилати термінове повідомлення у формі радіомовної передачі, якщо
час і обставини спонукають до таких дій, які визнані екіпажем за
краще. Станція, якій адресується термінове повідомлення, є станцією,
що підтримує зв'язок із ПС, або станцією, яка відповідає за район,
де здійснює політ це ПС. 4.8.3. Станція, якій ПС повідомляє про стан "терміновості",
або станція, якій адресовано термінове повідомлення, або станція,
яка перша підтверджує приймання такого повідомлення, повинна: a) підтвердити одержання термінового повідомлення; б) ужити заходів щодо негайного інформування відповідних
служб та органів. 4.8.4. Терміновий зв'язок має більш високий рівень пріоритету
в порівнянні з іншими видами зв'язку, за винятком аварійного
зв'язку. Усі станції вживають заходів для того, щоб не заважати
аварійній передачі.
4.9. Дії екіпажу повітряного судна, що використовується як
медично-санітарний транспорт 4.9.1. З метою привернення уваги та ідентифікації екіпаж ПС,
що використовується як медично-санітарний транспорт, передає
повідомлення про стан "терміновості" PAN PAN, який повторюється
тричі, після чого повинен застосовуватись радіотелефонний сигнал
медично-санітарного транспорту "МЕДИЦИНСКИЙ" (MAY-DEE-CAL). Використання вищезазначеного сигналу свідчить, що наступне
повідомлення стосується медично-санітарного транспорту. Наступне повідомлення надається у такому порядку: а) позивний ПС або інше радіотелефонне позначення, що
застосовується для ідентифікації медично-санітарного транспорту; б) місце медично-санітарного транспорту; в) кількість та тип одиниць медично-санітарного транспорту; г) наміри щодо маршруту; ґ) розрахунковий час польоту за маршрутом, час відправлення
та прибуття по змозі, а також д) будь-яка інша інформація, така як рівень польоту,
радіотелефонні частоти, що прослуховуються, мова, що
використовується, режим та код вторинної радіолокації. 4.9.2. Станція, якій адресовано повідомлення щодо
медико-санітарного транспорту, або станція, яка перша підтверджує
приймання такого повідомлення, діє відповідно до підпунктів 4.8.3
та 4.8.4.
4.10. Зв'язок у разі актів незаконного втручання Станція, якій ПС, що піддається акту незаконного втручання,
адресує своє повідомлення, або станція, яка перша підтвердила
вихід на зв'язок з таким ПС, надає будь-яку можливу допомогу, у
тому числі повідомлення відповідних органів ОПР, а також будь-якої
іншої станції чи установи, які можуть посприяти виконанню польоту.
5. Фразеологія
5.1. Фразеологія, наведена у додатках до цих Правил,
відтворює текст усього повідомлення без позивних. Ця стандартна
фразеологія радіообміну не є вичерпною, і за інших обставин
передбачається, що пілоти, персонал ОПР та інший наземний персонал
повинні чітко та стисло використовувати загальну мову, що має
відповідати вимогам Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в
Україні, затверджених наказом Міністерства транспорту України від
07 грудня 1998 року N 486 ( z0833-98 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 29 грудня 1998 року за N 833/3273, з
метою уникнення можливих непорозумінь з особами, які
використовують іншу мову, ніж та, що є однією з їх національних
мов.
5.2. Фразеологія групується за видами ОПР. Користувачі
використовують фразеологію з інших груп, крім тих, що належать до
конкретного виду ОПР. Стандартна фразеологія для використання пілотами, персоналом
ОПР та іншим наземним персоналом наведена в додатку 9 до цих
Правил.
5.3. У додатках 8 та 9 до цих Правил наведено російську та
англійську фразеологію, що використовується пілотами, персоналом
ОПР та іншим наземним персоналом.
5.4. Під час виконання польотів з RVSM або під час
набору/зниження через такий простір пілоти ПС, що не допущені до
польотів з RVSM, повинні повідомляти свій статус "недопущених до
польотів у повітряному просторі з RVSM" у таких випадках: здійснюючи перший виклик на будь-якому каналі у межах
повітряного простору RVSM; подаючи будь-який запит про зміну рівня польоту; під час всіх повторень отриманих дозволів щодо рівнів
польоту.
5.5. Диспетчери УПР повинні однозначно підтверджувати
отримання повідомлень від пілотів ПС, які доповідають про статус
"недопущеного до польотів у повітряному просторі з RVSM".
5.6. Фразеологія, що використовується під час руху
транспортних засобів у зоні маневрування, крім
тягачів-буксирувальників, не наводиться окремо, оскільки для них
застосовується фразеологія, яка пов'язана з рухом ПС, за винятком
указівок щодо руління, коли замість слова "РУЛИТЕ" (TAXI)
використовується слово "СЛЕДУЙТЕ" (PROCEED).
5.7. Умовні дозволи, наприклад: "ЗА ВЫПОЛНЯЮЩИМ ПОСАДКУ
БОРТОМ" (BEHIND LANDING AIRCRAFT) або "ПОСЛЕ ВЫЛЕТАЮЩЕГО БОРТА"
(AFTER DEPARTING AIRCRAFT), не використовуються для руху на
робочу(і) ЗПС, за винятком випадків, коли за цим ПС або
транспортним засобом спостерігають відповідний диспетчер УПР та
пілот. Умовний дозвіл у всіх випадках складається з: пізнавального індексу; умов; дозволу; короткого повторення умови. Приклад: "SAS941, ЗА DC9 НА КОРОТКОЙ ПРЯМОЙ, ЗАНИМАЙТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ЗА БОРТОМ". (SAS 941, BEHIND DC9 ON SHORT FINAL, LINE UP BEHIND).
5.8. У пунктах 5.2-5.8 додатка 9 до цих Правил слова в
круглих дужках означають, що для побудови закінченої фрази
потрібно надати конкретні дані (наприклад, ешелон, місце або час
тощо) або що в різних випадках можна використовувати різні
варіанти цієї фрази. У квадратних дужках наведено можливі
додаткові слова або відомості, що можуть знадобитися у конкретних
випадках.
5.9. Приклади використання фразеології наведено у DOC 9432
ICAO "Керівництво з радіотелефонії(Manual of Radiotelephony)".{ Глава 5 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 494
( z1450-12 ) від 14.08.2012 }
Т.в.о. Заступника директора
Укравіатрансу В.Настасієнко

Додаток 1

до підпункту 2.2.1 Правил

ведення радіотелефонного

зв'язку та фразеології

радіообміну в повітряному

просторі України

Категорія

повідомлень та пріоритети
------------------------------------------------------------------ | Категорія * | Радіоте- | Радіотелефонний | | повідомлень та | лефонний |сигнал англійською | | пріоритети | сигнал | мовою | | | російською | | | | мовою | | |-----------------------------+--------------+-------------------| |a) аварійні виклики, |ТЕРПЛЮ |MAYDAY | |повідомлення про "лихо" та |БЕДСТВИЕ або | | |аварійний рух |МЭЙДЭЙ | | |-----------------------------+--------------+-------------------| |б) термінові повідомлення, у |ПАН ПАН |PAN PAN або PAN, | |тому числі повідомлення, яким|або ПАН ПАН |PAN MEDICAL | |передував сигнал |МЕДИЦИНСКИЙ | | |медико-санітарного транспорту| | | |-----------------------------+--------------+-------------------| |в) повідомлення щодо | | | |пеленгації | | | |-----------------------------+--------------+-------------------| |г) повідомлення щодо безпеки | | | |польотів | | | |-----------------------------+--------------+-------------------| |ґ) метеорологічні | | | |повідомлення | | | |-----------------------------+--------------+-------------------| |д) повідомлення щодо | | | |регулярності польотів | | | ------------------------------------------------------------------ _______________

* Повідомлення щодо актів незаконного втручання належать до
виняткових обставин, які можуть перешкодити застосуванню
встановлених процедур радіозв'язку, що використовуються для
відповідних категорій повідомлень та пріоритетів. Повідомлення HOTAM може стосуватися кожної з категорій,
наведених у підпунктах "в"-"д". Рішення про те, до якої категорії
належить те або інше повідомлення НОТАМ, залежатиме від його
змісту та важливості для відповідного ПС.
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 }

Додаток 2

до підпункту 3.1.11 Правил

ведення радіотелефонного

зв'язку та фразеології

радіообміну в повітряному

просторі України

Стандартні

слова та фрази при веденні

радіотелефонного зв'язку
------------------------------------------------------------------ | СЛОВО/ФРАЗА | СЛОВО/ФРАЗА | ЗНАЧЕННЯ | |російською мовою | англійською | | | | мовою | | |------------------+--------------+------------------------------| | 1 | 2 | 3 | |------------------+--------------+------------------------------| |ПОДТВЕРДИТЕ | ACKNOWLEDGE | Підтвердіть, що ви прийняли | | | | та зрозуміли це повідомлення | |------------------+--------------+------------------------------| |ПОДТВЕРЖДАЮ | AFFIRM | Так | |------------------+--------------+------------------------------| |РАЗРЕШЕНО | APPROVED | Дозвіл на виконання будь-якої| | | | запропонованої дії або | | | | маневру видано | |------------------+--------------+------------------------------| |БРЕЙК | BREAK | Указую на проміжок між | | | | частинами повідомлення | | | | (використовується, коли немає| | | | чіткого поділу між текстом та| | | | іншими частинами | | | | повідомлення) | |------------------+--------------+------------------------------| |БРЕЙК БРЕЙК | BREAK BREAK | Указую на проміжок між | | | | повідомленнями, які | | | | передаються різним ПС за умов| | | | інтенсивного повітряного руху| |------------------+--------------+------------------------------| |ОТМЕНЯЮ | CANCEL | Передане раніше повідомлення | | | | анулюється повністю | |------------------+--------------+------------------------------| |ПРОВЕРКА | CHECK | Перевірка системи або | |(ПРОВЕРЬТЕ) | | процедури (не | | | | використовується у будь-якому| | | | іншому значенні та за | | | | звичайних умов не потребує | | | | відповіді) | |------------------+--------------+------------------------------| |РАЗРЕШЕНО | CLEARED | Дозволяю виконувати | | | | відповідні дії згідно з | | | | установленими умовами | |------------------+--------------+------------------------------| |ПОДТВЕРДИТЕ | CONFIRM | Запитую підтвердження того | | | | "Чи правильно я зрозумів | | | | наступну фразу...?" або "Чи | | | | правильно Ви прийняли це | | | | повідомлення?" | |------------------+--------------+------------------------------| |РАБОТАЙТЕ | CONTACT | Установіть радіозв'язок з... | |------------------+--------------+------------------------------| |ПРАВИЛЬНО | CORRECT | Зрозуміли правильно | |------------------+--------------+------------------------------| |ПОПРАВКА | CORRECTION | У цій передачі (або вказаному| | | | повідомленні) було зроблено | | | | помилку. Правильним варіантом| | | | є... | |------------------+--------------+------------------------------| |ОШИБОЧНО | DISREGARD | Уважайте, що це повідомлення | | | | не передавалося | |------------------+--------------+------------------------------| |НА ПРИЕМЕ | GO AHEAD* | Продовжуйте передавати ваше | |(ПРОДОЛЖАЙТЕ) | | повідомлення. | | | | _______________ | | | | * З метою уникнення | | | | неправильного її розуміння | | | | екіпажем фраза GO AHEAD не | | | | використовується під час руху| | | | ПС по землі | |------------------+--------------+------------------------------| |КАК СЛЫШИТЕ | HOW DO YOU | Яка якість моєї передачі? | | | READ | | |------------------+--------------+------------------------------| |ПОВТОРЯЮ | I SAY AGAIN | Повторюю для ясності або | | | | уточнення | |------------------+--------------+------------------------------| |СЛЕДУЙТЕ | MAINTAIN | Продовжуйте відповідно до | | | | заданих умов або в дослівному| | | | значенні, наприклад "СЛЕДУЙТЕ| | | | ПВП" (MAINTAIN VFR) | |------------------+--------------+------------------------------| |ПРОСЛУШИВАЙТЕ | MONITOR | Прослуховуйте на (частоті)...| |------------------+--------------+------------------------------| |НЕВЕРНО | NEGATIVE | Даю негативну відповідь, | |(ОШИБОЧНО) | | незгодний, не дозволяю чи | | | | неправильно | |------------------+--------------+------------------------------| |ПРИЕМ | OVER | Моя передача закінчена, я | | | | чекаю на вашу відповідь. | | | | (Не використовується при | | | | зв'язку на ДВЧ) | |------------------+--------------+------------------------------| |КОНЕЦ | OUT | Обмін передачами закінчений і| | | | відповіді не очікується. | | | | (Не використовується при | | | | зв'язку на дуже високих | | | | частотах (ДВЧ)) | |------------------+--------------+------------------------------| |ПОВТОРИТЕ | READ BACK | Повторіть усі зазначені | | | | частини цього повідомлення в | | | | тому вигляді, у якому ви його| | | | прийняли | |------------------+--------------+------------------------------| |ДАЮ НОВОЕ | RECLEARED | В останній дозвіл унесено | |РАЗРЕШЕНИЕ | | зміни, новий дозвіл замінює | | | | виданий раніше або його | | | | частину | |------------------+--------------+------------------------------| |СООБЩИТЕ | REPORT | Передайте мені таку | |(ДОЛОЖИТЕ) | | інформацію... | |------------------+--------------+------------------------------| |ПРОШУ... | REQUEST | Мені хотілося б знати... | | | | (відповідна інформація) або: | | | | Я хотів би одержати .... | | | | (відповідна інформація) | |------------------+--------------+------------------------------| |ПОНЯЛ* | ROGER* | Прийняв усю вашу останню | | | | передачу | | | | * Ні за яких обставин не | | | | використовується у відповідь | | | | на питання, яке вимагає | | | | повторення, або пряме | | | | ствердження "ПРАВИЛЬНО" | | | | (AFFIRM), або негативне | | | | "НЕВЕРНО" (NEGATIVE) | |------------------+--------------+------------------------------| |ПОВТОРЯЮ | SAY AGAIN | Повторюю або повторіть усе | |(ПОВТОРИТЕ) | | або таку частину останнього | | | | повідомлення | |------------------+--------------+------------------------------| |ГОВОРИТЕ | SPEAK SLOWER| Зменшіть швидкість передачі | |МЕДЛЕННЕЕ | | (Щодо нормальної швидкості | | | | передачі див. підпункт 3.1.3)| |------------------+--------------+------------------------------| |ЖДИТЕ | STAND BY | Чекайте на мій виклик | |------------------+--------------+------------------------------| |НЕВОЗМОЖНО | UNABLE | Не можу виконати ваш запит, | | | | вказівку або дозвіл | | | | (За словами "НЕ МОГУ | | | | ВЫПОЛНИТЬ" (UNABLE) йде | | | | причина) | |------------------+--------------+------------------------------| |ВЫПОЛНЯЮ | WILCO | Ваше повідомлення прийняв і | | | | буду виконувати. (Скорочення | | | | англійською від "will | | | | comply") | |------------------+--------------+------------------------------| |ПЕРЕДАВАТЬ | WORDS TWICE | а) При запиті: Зв'язок | |ДВАЖДЫ | | поганий. Передавайте кожне | | | | слово або групу слів двічі; | | | | б) Для інформації. Оскільки | | | | зв'язок поганий, кожне слово | | | | або група слів у цьому | | | | повідомленні будуть | | | | передаватися двічі | |------------------+--------------+------------------------------| |СЦЕПЛЕНИЕ... | BRAKING | Коефіцієнт зчеплення на | | | COEFFICIENT | ЗПС... | |------------------+--------------+------------------------------| |ПОЛОСА... | RUNWAY | Злітно-посадкова смуга... | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 }

Додаток 3

до підпункту 3.2.1 Правил

ведення радіотелефонного

зв'язку та фразеології

радіообміну в повітряному

просторі України

Кодові слова алфавіту

для передачі літер каналами

радіотелефонного зв'язку
--------------------------------------------------------------- |Російська|Кодове |Англійська|Кодове | Вимова | | літера |слово | літера |слово | | |---------+----------+----------+--------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5* | |---------+----------+----------+--------+--------------------| | А |Анна | A |Alpha |AL FAH | | | | | | | | Б |Борис | B |Bravo |BRAH VOH | | | | | | | | Ц |Цапля | C |Charlie |CHAR LEE or SHAR LEE| | | | | | | | Д |Дмитрий | D |Delta |DELL TAH | | | | | | | | Е |Елена | Е |Echo |EKH OH | | | | | | | | Ф |Федор | F |Foxtrot |FOKS TROT | | | | | | | | Г |Григорий | G |Golf |GOLF | | | | | | | | Х |Харитон | H |Hotel |HOH TELL | | | | | | | | И |Иван | I |India |IN DEE AH | | | | | | | | Й |Иван | J |Juliett |JEW LEE ETT | | |краткий | | | | | | | | | | | К |Константин| K |Kilo |KEY LOH | | | | | | | | Л |Леонид | L |Lima |LEE MAH | | | | | | | | М |Михаил | M |Mike |MIKE | | | | | | | | Н |Николай | N |November|NO VEM BER | | | | | | | | О |Ольга | O |Oscar |OSS CAH | | | | | | | | П |Павел | P |Papa |PAH PAH | | | | | | | | Щ |Щука | Q |Quebec |KEH BECK | | | | | | | | Р |Роман | R |Romeo |ROW ME OH | | | | | | | | С |Семен | S |Sierra |SEE AIR RAH | | | | | | | | Т |Татьяна | T |Tango |TANG GO | | | | | | | | У |Ульяна | U |Uniform |YOU NEE FORM або | | | | | |OO NEE FORM | | | | | | | | Ж |Женя | V |Victor |VIK TAH | | | | | | | | В |Василий | W |Whiskey |WISS KEY | | | | | | | | Ь |Мягкий | X |X-ray |ECKS RAY | | |знак | | | | | | | | | | | Ы |Еры | Y |Yankee |YANG KEY | | | | | | | | З |Зинаида | Z |Zulu |ZOO LOO | | | | | | | | Ч |Человек | | | | | | | | | | | Ш |Шура | | | | | | | | | | | Э |Эхо | | | | | | | | | | | Ю |Юрий | | | | | | | | | | | Я |Яков | | | | | | | | | | | Ъ |Твердый | | | | | |знак | | | | --------------------------------------------------------------- _______________

* В останній колонці, де літерами латинського алфавіту подана
приблизна вимова слів англійською мовою, підкреслено склади, на
які падає наголос.

Додаток 4

до підпункту 3.3.1 Правил

ведення радіотелефонного

зв'язку та фразеології

радіообміну в повітряному

просторі України

Вимова чисел*
---------------------------------------------------------------- | Число або елемент | Вимова російською | Вимова англійською | | числа | мовою | мовою | |-------------------+--------------------+---------------------| | 0 | НОЛЬ | ZE-RO | |-------------------+--------------------+---------------------| | 1 | ОДИН | WUN | |-------------------+--------------------+---------------------| | 2 | ДВА | TOO | |-------------------+--------------------+---------------------| | 3 | ТРИ | TREE | |-------------------+--------------------+---------------------| | 4 | ЧЕТЫРЕ | FO-wer | |-------------------+--------------------+---------------------| | 5 | ПЯТЬ | FIFE | |-------------------+--------------------+---------------------| | 6 | ШЕСТЬ | SIX | |-------------------+--------------------+---------------------| | 7 | СЕМЬ | SEV-en | |-------------------+--------------------+---------------------| | 8 | ВОСЕМЬ | AIT | |-------------------+--------------------+---------------------| | 9 | ДЕВЯТЬ | NIN-ER | |-------------------+--------------------+---------------------| | Десятковий дріб | ЗАПЯТАЯ | DAY-SEE-MAL | |-------------------+--------------------+---------------------| | 100 | СОТНЯ (СТО) | HUN-dred | |-------------------+--------------------+---------------------| | 1000 | ТЫСЯЧА | TOU-SAND | ---------------------------------------------------------------- _______________
* Склади, що надруковані в латинському варіанті великими
літерами, є наголошеними. Наприклад, у слові ZE-RO робиться
наголос на два склади, у той час як у слові FO-wer наголос падає
лише на перший склад.

Додаток 5

до підпункту 3.3.5 Правил

ведення радіотелефонного

зв'язку та фразеології

радіообміну в повітряному

просторі України

Передача даних
------------------------------------------------------------------ | Приклад |Російська фразеологія | Англійська | | | | фразеологія | |-------------------+------------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | Позивні повітряних суден | |----------------------------------------------------------------| |CCA 238 |Эир Чайна двести |Air China two three| | |тридцать восемь |eight | |OAL 242 |Олимпик двести сорок два|Olympic two four | | | |two | |UR87528 |Ульяна Роман восемьдесят|Uniform Romeo | | |семь пятьсот двадцать |eight seven five | | |восемь |two eight | |----------------------------------------------------------------| | Ешелони польоту | |----------------------------------------------------------------| |FL100 |Эшелон полета сто |Flight level one | | | |hundred | |FL 180 |Эшелон полета один |Flight level one | | |восемь ноль |eight zero | |----------------------------------------------------------------| | Курси | |----------------------------------------------------------------| |100 degrees |Курс сто (або один ноль |Heading one zero | | |ноль) |zero | |080 degrees |Курс восемьдесят (або |Heading zero eight | | |ноль восемь ноль) |zero | |----------------------------------------------------------------| | Число МАХ | |----------------------------------------------------------------| |(mach number) 1.05 |Мах один ноль пять |Mach One Point | |(число маха) 1.05 | |Zero Five | |-------------------+------------------------+-------------------| |(mach number).64 |Мах ноль шестьдесят |Mach Point Six | |(число маха).64 |четыре |Four | |-------------------+------------------------+-------------------| |(mach number).7 |Мах ноль семь |Mach Point Seven | |(число маха).7 | | | |----------------------------------------------------------------| | Напрямок та швидкість вітру | |----------------------------------------------------------------| |200 градусов 10 м/с|Ветер двести градусов |Wind two zero zero | |200 degrees 10 m/s |десять метров в секунду |degrees one zero | | | |metres per second | |160 градусов 9 м/с,|Ветер сто шестьдесят |Wind one six zero | |порывы 15 м/с |градусов девять метров |degrees nine metres| |160 degrees 9 m/s, |в секунду, порывы |per second gusts | |gusting 15 m/s |пятнадцать метров в |up to one five | | |секунду |metres per second | |----------------------------------------------------------------| | Коди прийомовідповідача | |----------------------------------------------------------------| |2400 |Код (або СКВОК) два |Squawk two four | |4203 |четыре ноль ноль |zero zero | | |Код (або СКВОК) четыре |Squawk four two | | |два ноль три |zero three | |----------------------------------------------------------------| | ЗПС | |----------------------------------------------------------------| |27 |Полоса двадцать семь |Runway two seven | | |(або два семь) | | |30 |Полоса тридцать (або |Runway three zero | | |три ноль) | | |----------------------------------------------------------------| | Установка висотоміра | |----------------------------------------------------------------| |1 010 |QNH тысяча десять (або |QNH one zero one | | |один ноль один ноль) |zero | |1 000 | | | | |QNH тысяча (або один |QNH one zero zero | | |ноль ноль ноль) |zero | |----------------------------------------------------------------| | Коефіцієнт зчеплення | |----------------------------------------------------------------| |breaking |сцепление ноль шесть |breaking | |coefficient 0.6 | |coefficient point | | | |six | |коэффициент | | | |сцепления 0.6 | | | ------------------------------------------------------------------
Напрямок до повітряного судна, що конфліктує, визначається за
умовним годинниковим циферблатом та передається як БОРТ НА ДЕСЯТЬ
ЧАСОВ (TRAFFIC ТEN O'CLOCK) тощо.
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 }

Додаток 6

до підпункту 3.3.6 Правил

ведення радіотелефонного

зв'язку та фразеології

радіообміну в повітряному

просторі України

Приклади вимови чисел

англійською мовою
--------------------------------------------------------- | Абсолютна (відносна) | Вимова англійською мовою | | висота | | |-----------------------+-------------------------------| | 800 | EIGHT HUNDRED | | 1800 | ONE THOUSAND EIGHT HUNDRED | |-----------------------+-------------------------------| | 3 400 | THREE THOUSAND FOUR HUNDRED | | 12 000 | ONE TWO THOUSAND | |-----------------------+-------------------------------| | Висота хмар | Вимова англійською мовою | |-----------------------+-------------------------------| | 2 200 | TWO THOUSAND TWO HUNDRED | | 4 300 | FOUR THOUSAND THREE HUNDRED | |-----------------------+-------------------------------| | Видимість | Вимова англійською мовою | |-----------------------+-------------------------------| | 1 000 | VISIBILITY ONE THOUSAND | | 700 | VISIBILITY SEVEN HUNDRED | |-----------------------+-------------------------------| | Дальність видимості | Вимова англійською мовою | |-----------------------+-------------------------------| | 600 | RVR SIX HUNDRED | | 1 700 | RVR ONE THOUSAND SEVEN HUNDRED| ---------------------------------------------------------

Додаток 7

до підпункту 3.5.1.1 Правил

ведення радіотелефонного

зв'язку та фразеології

радіообміну в повітряному

просторі України

Позивні органу або

виду обслуговування
---------------------------------------------------------------- |Call-sign | Позивний | Назва органу/вид | |suffix | | обслуговування | |-------------+---------------+--------------------------------| |CONTROL | КОНТРОЛЬ |Районний диспетчерський центр | |-------------+---------------+--------------------------------| |RADAR | РАДАР |Диспетчерське радіолокаційне | | | |обслуговування | |-------------+---------------+--------------------------------| |APPROACH | ПОДХОД |Диспетчерський орган підходу | |-------------+---------------+--------------------------------| |ARRIVAL | ПРИБЫТИЕ |Диспетчерський орган підходу при| | | |прильоті ПС | |-------------+---------------+--------------------------------| |DEPARTURE | ВЫЛЕТ |Диспетчерський орган підходу при| | | |вильоті ПС | |-------------+---------------+--------------------------------| |TOWER | ВЫШКА |Аеродромна диспетчерська вишка | |-------------+---------------+--------------------------------| |GROUND | РУЛЕНИЕ |Диспетчерське обслуговування | | | |наземного руху | |-------------+---------------+--------------------------------| |DELIVERY | ВЫДАЧА |Орган ОПР, який надає | | | |диспетчерський дозвіл на виліт | |-------------+---------------+--------------------------------| |PRECISION | ПОСАДКА |Обслуговування за радіолокатором| | | |точного підходу (PAR) | |-------------+---------------+--------------------------------| |HOMER | ПЕЛЕНГ |Радіопеленгаційна станція | |-------------+---------------+--------------------------------| |INFORMATION | ИНФОРМАЦИЯ |Польотно-інформаційне | | | |обслуговування | |-------------+---------------+--------------------------------| |RADIO | РАДИО |Аеронавігаційна станція | |-------------+---------------+--------------------------------| |FOLLOW ME | СОПРОВОЖДЕНИЕ|Машина супроводу ПС | |-------------+---------------+--------------------------------| |HANDLING | ТРАНЗИТ |Виробнича служба аеропорту | |-------------+---------------+--------------------------------| |DISPATCH |ДИСПАЧ |Диспетчерська служба | | | |авіакомпанії | |-------------+---------------+--------------------------------| |APRON |ПЕРОН |Орган обслуговування наземного | | | |руху на пероні | |-------------+---------------+--------------------------------| |AERODROME |АЭРОДРОМНАЯ |Орган AFIS | |INFORMATION |ИНФОРМАЦИЯ | | ----------------------------------------------------------------
{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 494 ( z1450-12 ) від 14.08.2012 }

Додаток 8

до Правил ведення

радіотелефонного зв'язку

та фразеології радіообміну

в повітряному просторі

України

Порядок радіотелефонного виклику

------------------------------------------------- | Тип "а" | Тип "б" | Тип "в" | -----------------+---------------+---------------+---------------| |Позначення |ЛЬВОВ РАДАР |ЛЬВОВ РАДАР |ЛЬВОВ РАДАР | |станції, яку |L'VIV RADAR |L'VIV RADAR |L'VIV RADAR | |викликають | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Позначення |GABCD |SPEEDBIRD ABCD |АЭРОФЛОТ 132 | |станції, яка | | |AEROFLOT 132 | |викликає | | | | ------------------------------------------------------------------
Порядок відповіді на радіотелефонний виклик
------------------------------------------------- | Тип "а" | Тип "б" | Тип "в" | -----------------+---------------+---------------+---------------| |Позначення |GABCD |SPEEDBIRD ABCD |АЭРОФЛОТ 132 | |станції, яку | | |AEROFLOT 132 | |викликають | | | | |----------------+---------------+---------------+---------------| |Позначення |ЛЬВОВ РАДАР |ЛЬВОВ РАДАР |ЛЬВОВ РАДАР | |станції, яка |L'VIV RADAR |L'VIV RADAR |L'VIV RADAR | |викликає | | | | ------------------------------------------------------------------
ПС, що належить до категорії важких за турбулентністю сліду,
під час першого виклику аеродромної диспетчерської вишки та
диспетчерського органу підходу після позивного додає слово
"ТЯЖЕЛЫЙ" (HEAVY)
{ Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 494
( z1450-12 ) від 14.08.2012 }

Додаток 9

до Правил ведення

радіотелефонного зв'язку

та фразеології радіообміну

в повітряному просторі

України

ФРАЗЕОЛОГІЯ

з обслуговування повітряного руху
------------------------------------------------------------------------------------ | 5.2. Фразеологія ОПР | |----------------------------------------------------------------------------------| | Ситуація | Фразеологія | Phraseologies | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| | 1 | 2 | 3 | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.1.1. Опис рівнів |a) ЭШЕЛОН ПОЛЕТА (номер) |a) FLIGHT LEVEL (number), or | |польоту (далі - загальна|або | | |назва "рівень"). У разі | | | |ведення радіообміну |b) (число) МЕТРОВ (ФУТОВ) |b) (number) METRES (FEET) | |російською мовою фраза | | | |"ЭШЕЛОН ПОЛЕТА" може | | | |скорочуватися до | | | |"ЭШЕЛОН" | | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.1.2. Зміна рівнів, |a) НАБИРАЙТЕ (або |a) CLIMB (or DESCEND), | |повідомлення щодо зміни |СНИЖАЙТЕСЬ), |followed as necessary by: | |рівнів та вертикальних |далі, за потреби, | | |швидкостей |зазначається: | | | | | | | |1) (рівень), |1) TO (level), | | | | | |...вказівки щодо |2) И ВЫДЕРЖИВАЙТЕ ВЫСОТУ В |2) TO AND MAINTAIN BLOCK | |набирання (або зниження)|ИНТЕРВАЛЕ ОТ (рівень) ДО |(level) TO (level), | |до рівня у межах |(рівень), | | |відповідного допуску у | | | |вертикальній площині |3) ЧТОБЫ ЗАНЯТЬ (рівень) В |3) TO REACH (level) AT (or | | |(або НА) (час або основна |BY) (time or significant | | |точка), |point), | | | | | | |4) ДОЛОЖИТЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ |4) REPORT LEAVING (or | | |(або ЗАНЯТИЕ, або |REACHING, or PASSING) | | |ПЕРЕСЕЧЕНИЕ) (рівень), |(level), | | | | | | |5) С ВЕРТИКАЛЬНОЙ (число) |5) AT (number) METRES PER | | |МЕТРОВ В СЕКУНДУ |SECOND [OR GREATER (or | | |[СКОРОСТЬЮ] [ИЛИ БОЛЕЕ (або|LESS)], | | |МЕНЕЕ)], | | | | | | |...тільки для |6) ДОЛОЖИТЕ НАЧАЛО РАЗГОНА |6) REPORT STARTING | |надзвукових літаків |(або ТОРМОЖЕНИЯ), |ACCELERATION (or | | | |DECELERATION), | | | | | | |b) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ, НЕ МЕНЕЕ |b) MAINTAIN AT LEAST (number)| | |(число) МЕТРОВ (ФУТОВ) ВЫШЕ|METRES (FEET) ABOVE (or | | |(або НИЖЕ) (позивний |BELOW) (aircraft call sign), | | |повітряного судна), | | | | | | | |c) ЗАПРОСИТЕ ИЗМЕНЕНИЕ |c) REQUEST LEVEL (or FLIGHT | | |УРОВНЯ (або ЭШЕЛОНА ПОЛЕТА,|LEVEL or ALTITUDE) CHANGE | | |або ВЫСОТЫ) У (назва |FROM (name of unit) [AT (time| | |органу) [В (час або основна|or significant point)], | | |точка)], | | | | | | | |d) ПРЕКРАТИТЕ НАБОР (або |d) STOP CLIMB (or DESCENT) AT| | |СНИЖЕНИЕ) НА (рівень), |(level), | | | | | | |e) ПРОДОЛЖАЙТЕ НАБОР (або |e) CONTINUE CLIMB (or | | |СНИЖЕНИЕ) НА (рівень), |DESCENT) TO (level), | | | | | | |f) УСКОРЬТЕ НАБОР (або |f) EXPEDITE CLIMB (or | | |СНИЖЕНИЕ) [ДО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ |DESCENT) [UNTIL PASSING | | |(рівень)], |(level)], | | | | | |...для вказівки |j) НЕМЕДЛЕННО, |j) IMMEDIATELY, | |виконувати дії у | | | |визначений час або у |k) ПОСЛЕ ПРОЛЕТА (основна |k) AFTER PASSING (significant| |визначеному місці |точка), |point), | | | | | |...для вказівки |l) В (час або основна |l) AT (time or significant | |виконувати дії у разі |точка), |point), | |готовності | | | | | | | |... для вказівки екіпажу|m) ПО ГОТОВНОСТИ |m) WHEN READY (instruction), | |ПС набирати висоту або |(вказівка), | | |знижуватися у випадку | | | |самостійного |n) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ ИНТЕРВАЛ(Ы)|n) MAINTAIN OWN SEPARATION | |забезпечення |ВИЗУАЛЬНО [ОТ (рівень)] [ДО|AND VMC [FROM (level)] [TO | |ешелонування під час |(рівень)], |(level)], | |виконання польоту у | | | |візуальних метеоумовах |o) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ ИНТЕРВАЛ(Ы)|o) MAINTAIN OWN SEPARATION | |ВМУ |ВИЗУАЛЬНО ВЫШЕ (або НИЖЕ, |AND VMC ABOVE (or BELOW, or | | |або ДО) (рівень), |TO) (level), | | | | | |...коли є сумнів, що |p) ЕСЛИ НЕВОЗМОЖНО |p) IF UNABLE (alternative | |екіпаж ПС може діяти |(альтернативні вказівки), |instructions) AND ADVISE, | |згідно з наданим |СООБЩИТЕ, | | |дозволом або виконати | | | |вказівку | | | | | | | |... коли екіпаж ПС не |*q) НЕВОЗМОЖНО, |*q) UNABLE, | |може діяти згідно з | | | |наданим дозволом або | | | |виконати вказівку | | | | | | | |після того, як ЕПС почав|*r) СРАБОТАЛ TCAS RA, |*r) TCAS RA, | |відхилятися від наданого| | | |диспетчером дозволу або |s) ПОНЯЛ, |s) ROGER, | |вказівки, щоб виконати | | | |рекомендацію ACAS | | | |(радіообмін між пілотом | | | |та диспетчером) | | | |----------------------------------------------------------------------------------| |_________________ | |* Тут і далі за текстом означає фразеологію, яка використовується пілотом. | |* Denotes pilot transmit. | |----------------------------------------------------------------------------------| |... після завершення |*t) С БОРТОМ РАЗОШЛИСЬ, |*t) CLEAR OF CONFLICT, | |ACAS RA та початку |ВОЗВРАЩАЮСЬ НА (заданий |RETURNING TO (assigned | |повернення до |диспетчером рівень), |clearance), | |попереднього наданого | | | |диспетчером дозволу або |u) ПОНЯЛ (або альтернативні|u) ROGER (or alternative | |вказівки (радіообмін між|вказівки), |instructions), | |пілотом та диспетчером) | | | | | | | | | | | |... після завершення |*v) С БОРТОМ РАЗОШЛИСЬ, |*v) CLEAR OF CONFLICT, | |ACAS RA та повернення |(наданий диспетчером |(assigned clearance) | |ЕПС до попереднього |дозвіл) ВОЗОБНОВИЛ, |RESUMED, | |наданого диспетчером | | | |дозволу або вказівки |w) ПОНЯЛ (або альтернативні|w) ROGER (or alternative | |(радіообмін між пілотом |вказівки), |instructions), | |та диспетчером) | | | | | | | |...коли наданий |*x) НЕВОЗМОЖНО, TCAS RA, |*x) UNABLE TCAS RA, | |диспетчером дозвіл або | | | |вказівка суперечить |y) ПОНЯЛ, |y) ROGER, | |рекомендації ACAS і ЕПС | | | |буде виконувати RA та | | | |інформувати диспетчера | | | |безпосередньо | | | |(радіообмін між пілотом | | | |та диспетчером) | | | | | | | |...дозвіл на скасування |*z) НАБИРАЙТЕ (рівень) |*z) CLIMB TO (level) [LEVEL | |обмеження вертикального |[ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЫСОТЕ |RESTRICTION(S) (SID | |профілю SID під час |(позначення SID) ОТМЕНЕНЫ |designator) CANCELLED (or) | |набирання висоти |(або) ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЫСОТЕ|LEVEL RESTRICTION(S) (SID | | |(позначення SID) НАД |designator) AT (point) | | |(точка) ОТМЕНЕНЫ, |CANCELLED, | | | | | |Дозвіл на скасування |aa) СНИЖАЙТЕСЬ (рівень) |aa) DESCEND TO (level) [LEVEL| |обмеження вертикального |[ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЫСОТЕ |RESTRICTION(S) (STAR | |профілю STAR під час |(позначення STAR) ОТМЕНЕНЫ |designator) CANCELLED (or) | |зниження |(або) ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВЫСОТЕ|LEVEL RESTRICTION(S) (STAR | | |(позначення STAR) НАД |designator) AT (point) | | |(точка) ОТМЕНЕНЫ] |CANCELLED] | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.1.3. Передавання |a) РАБОТАЙТЕ (позивний |a) CONTACT (unit call sign) | |контролю та/або зміна |органу) (частота) [СЕЙЧАС],|(frequency) [NOW], | |частоти Екіпажу ПС | | | |(повітряному судну) може|b) В (або НАД) (час або |b) AT (or OVER) (time or | |бути запропоновано |місце) [або ПРИ] |place) [or WHEN] | |"ЖДИТЕ (STAND BY)" на |[ПЕРЕСЕЧЕНИИ /ОСВОБОЖДЕНИИ/|[PASSING/LEAVING/ RE | |частоті, коли |ЗАНЯТИИ] (рівень) РАБОТАЙТЕ|REACHING] (level) CONTACT | |передбачається, що орган|(позивний органу) |(unit call sign) (frequency),| |ОПР сам розпочне |(частота), | | |зв'язок, та | | | |"ПРОСЛУШИВАЙТЕ |c) ПРИ ОТСУТСТВИИ СВЯЗИ |c) IF NO CONTACT | |(MONITOR)" частоту, коли|(вказівки), |(instructions), | |на цій частоті | | | |здійснюється радіомовна |d) ЖДИТЕ (позивний органу) |d) STAND BY (frequency) FOR | |передача інформації |НА (частота), |(unit call sign), | | | | | | |*e) ПРОШУ ПЕРЕЙТИ НА |*e) REQUEST CHANGE TO | | |(частота), |(frequency), | | | | | | |f) РАЗРЕШАЮ ПЕРЕЙТИ [НА |f) FREQUENCY CHANGE APPROVED,| | |ЧАСТОТУ], | | | | | | | |g) ПРОСЛУШАЙТЕ (позивний |g) MONITOR (unit call sign) | | |органу) (частота), |(frequency), | | | | | | |*h) ПРОСЛУШИВАЮ (частота), |*h) MONITORING (frequency), | | | | | | |i) ПО ГОТОВНОСТИ РАБОТАЙТЕ |i) WHEN READY CONTACT (unit | | |(позивний органу) |call sign) (frequency), | | |(частота), | | | | | | | |j) ОСТАВАЙТЕСЬ НА ЭТОЙ |j) REMAIN THIS FREQUENCY | | |ЧАСТОТЕ | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.1.4. СІТКА ЧАСТОТ | | | |8.33 KHZ. | | | |Примітка. У цьому пункті| | | |термін "point" | | | |використовується тільки | | | |у контексті назви сітки | | | |частот 8.33 kHz та не | | | |замінює жодних | | | |встановлених вимог ICAO | | | |або фразеологію щодо | | | |використання терміна | | | |"запятая (decimal)" | | | | | | | |... для запиту |a) ПОДТВЕРДИТЕ НАЛИЧИЕ |a) CONFIRM EIGHT POINT THREE | |можливості використання |ВОСЕМЬ ТРИДЦАТЬ ТРИ, |THREE, | |8.33 kHz | | | | | | | |... для підтвердження |*b) ПОДТВЕРЖДАЮ НАЛИЧИЕ |*b) AFFIRM EIGHT POINT THREE | |можливості використання |ВОСЕМЬ ТРИДЦАТЬ ТРИ, |THREE, | |8.33 kHz | | | | | | | |... для підтвердження |c) ВОСЕМЬ ТРИДЦАТЬ ТРИ |*c) NEGATIVE EIGHT POINT | |неможливості |ОТСУТСТВУЕТ, |THREE THREE, | |використання to 8.33 kHz| | | | | | | |... для запиту |d) ПОДТВЕРДИТЕ НАЛИЧИЕ УВЧ,|d) CONFIRM UHF, | |можливості використання | | | |UHF | | | | | | | |... для підтвердження |*e) ПОДТВЕРЖДАЮ НАЛИЧИЕ |*e) AFFIRM UHF, | |можливості використання |УВЧ, | | |UHF | | | | | | | |... для підтвердження |*f) УВЧ ОТСУТСТВУЕТ, |*f) NEGATIVE UHF, | |неможливості | | | |використання UHF | | | | | | | |... для запиту статусу, |g) ПОДТВЕРДИТЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ|g) CONFIRM EIGHT POINT THREE | |звільненого від |ВОСЕМЬ ТРИДЦАТЬ ТРИ, |THREE EXEMPTED, | |наявності 8.33 kHz | | | | | | | |... для підтвердження |*h) ПОДТВЕРЖДАЮ |*h) AFFIRM EIGHT POINT THREE | |статусу, звільненого від|ОСВОБОЖДЕНИЕ ВОСЕМЬ |THREE EXEMPTED, | |наявності 8.33 kHz |ТРИДЦАТЬ ТРИ, | | | | | | |... для підтвердження |*i) ОСВОБОЖДЕНИЕ ВОСЕМЬ |*i) NEGATIVE EIGHT POINT | |статусу, незвільненого |ТРИДЦАТЬ ТРИ ОТСУТСТВУЕТ, |THREE THREE EXEMPTED, | |від наявності 8.33 kHz | | | | | | | |... для зазначення, що |j) ИЗ-ЗА ТРЕБОВАНИЙ К |j) DUE EIGHT POINT THREE | |конкретний дозвіл |НАЛИЧИЮ ВОСЕМЬ ТРИДЦАТЬ ТРИ|THREE REQUIREMENT | |наданий тому, що в | | | |іншому випадку | | | |необладнане та/або | | | |незвільнене ПС може | | | |увійти до повітряного | | | |простору, де вимагається| | | |наявність 8.33 kHz | | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.1.5. Зміна | | | |радіотелефонного | | | |позивного повітряного | | | |судна | | | | | | | |... вказівка щодо зміни |a) ИЗМЕНИТЕ [ВАШ] ПОЗЫВНОЙ |a) CHANGE YOUR CALL SIGN TO | |радіотелефонного |НА (новий позивний) [ДО |(new call sign) [UNTIL | |позивного повітряного |ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ], |FURTHER ADVISED], | |судна | | | | | | | |... повідомлення екіпажу|b) [НАД (основна точка)] |b) REVERT TO FLIGHT PLAN CALL| |ПС повернутися до |РАБОТАЙТЕ ПОЗЫВНЫМ |SIGN (call sign) [AT | |радіотелефонного |(позивний) СОГЛАСНО ПЛАНУ |(significant point)] | |позивного, який |ПОЛЕТА | | |зазначений у плані | | | |польоту | | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.1.6. Інформація про |a) БОРТ (інформація), |a) TRAFFIC (information), | |рух | | | | | | | |...для передачі |b) НЕТ СООБЩЕНИЙ О |b) NO REPORTED TRAFFIC, | |інформації про рух |ДВИЖЕНИИ, | | | | | | | |*c) СМОТРЮ, |*c) LOOKING OUT, | | | | | |... для підтвердження |*d) БОРТ НАБЛЮДАЮ, |*d) TRAFFIC IN SIGHT, | |приймання інформації про| | | |рух |*e) НЕ НАБЛЮДАЮ [причини], |*e) NEGATIVE CONTACT | | | |[reasons], | | | | | | |f) [ДРУГОЙ] БОРТ ДВИЖЕТСЯ В|f) [ADDITIONAL] TRAFFIC | | |(напрямок) НАПРАВЛЕНИИ (тип|(direction) BOUND (type of | | |повітряного судна) (рівень)|aircraft) (level) ESTIMATED | | |ПО РАСЧЕТУ (або НАД) |(or OVER) (significant point)| | |(основна точка) В (час), |AT (time), | | | | | | |g) БЕСПИЛОТНЫЙ АЭРОСТАТ |g) TRAFFIC IS | | |(АЭРОСТАТЫ) БЫЛ [або ПО |(classification) UNMANNED | | |РАСЧЕТУ] НАД (місце) В |FREE BALLOON(S) WAS [or | | |(час) ПО СООБЩЕНИЯМ (рівень|ESTIMATED] OVER (place) AT | | |(і)) [або ЭШЕЛОН |(time) REPORTED (level(s)] | | |НЕИЗВЕСТЕН] ДВИЖЕТСЯ |[or LEVEL UNKNOWN] MOVING | | |(напрямок) (будь-яка інша |(direction) (other pertinent | | |інформація, яка стосується |information, if any) | | |справи) | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.1.7. Метеорологічні |a) [ПРИЗЕМНЫЙ] ВЕТЕР |a) [SURFACE] WIND (number) | |умови |(число) ГРАДУСОВ |DEGREES (speed) (units), | | |(швидкість) (одиниці | | | |виміру), | | | | | | | |b) ВЕТЕР НА (рівень) |b) WIND AT (level) (number) | | |(число) ГРАДУСОВ (число) |DEGREES (number) KILOMETRES | | |КИЛОМЕТРОВ В ЧАС (або |PER HOUR (or KNOTS) | | |УЗЛОВ) | | | | | | | |(Інформація про вітер |(Wind is always expressed by | | |завжди передається шляхом |giving the mean direction and| | |надання середніх значень |speed and any significant | | |напрямку або швидкості та |variations thereof, | | |будь-яких значних їх змін),| | | | | | | |c) ВИДИМОСТЬ (відстань) |c) VISIBILITY (distance) | | |(одиниці виміру) |(units) [direction], | | |[напрямок], | | | | | | | |d) ВИДИМОСТЬ НА ПОЛОСЕ (або|d) RUNWAY VISUAL RANGE (or | | |ВПП (або RVR) [(номер)] |RVR) [RUNWAY (number)], | | |(відстань) (одиниці |(distance) (units of | | |виміру), |measurement), | | | | | |...для декількох точок |e) ВИДИМОСТЬ НА ПОЛОСЕ (або|e) RUNWAY VISUAL RANGE (or | |спостереження RVR |ВПП) (номер), ДАННЫЕ |RVR) RUNWAY (number), NOT | | |ОТСУТСТВУЮТ (або НЕ |AVAILABLE (or NOT REPORTED), | | |СООБЩЕНЫ), | | | | | | | |f) ВИДИМОСТЬ НА ПОЛОСЕ (або|f) RUNWAY VISUAL RANGE (or | | |ВПП (номер) (перша точка) |RVR) [RUNWAY (number)] (first| | |(відстань) (одиниці |position) (distance) (units),| | |виміру), (друга точка) |(second position) (distance) | | |(відстань) (одиниці |(units), (third position) | | |виміру), (третя точка) |(distance) (units) | | |(відстань) (одиниці виміру)| | | | | | | |(Дані кількох спостережень |(Multiple RVR observations | | |RVR завжди надаються |are always representative of | | |відповідно для зони |the touchdown zone, midpoint | | |приземлення, центральної |zone and the rollout/stop end| | |зони і кінцевої зони |zone respectively. | | |викочування за межі ЗПС. | | | | | | | |У разі якщо дані |Where reports for three | | |передаються для трьох точок|locations are given, the | | |спостереження, ці точки |indication of these locations| | |можна не зазначати за |may be omitted, provided that| | |умови, що повідомлення |the reports are passed in the| | |передаються у такій |order of touchdown zone, | | |послідовності: зона |followed by the midpoint | | |приземлення, центральна |zone and ending with the roll| | |зона та кінцева зона |out/stopend zone report), | | |викочування за межі | | | |ЗПС/зупинки), | | | | | | |... у разі якщо дані про|g) ВИДИМОСТЬ НА ПОЛОСЕ (або|g) RUNWAY VISUAL RANGE (or | |RVR на будь-якій ділянці|ВПП) [(номер)] (перша |RVR) [RUNWAY (number)] (first| |відсутні, ця інформація |точка) (відстань) (одиниці |position) (distance) (units),| |передається у |виміру), (друга точка) |(second position) NOT | |відповідній |(відстань) ДАННЫЕ |AVAILABLE, (third position) | |послідовності |ОТСУТСТВУЮТ, (третя точка) |(distance) (units)], | | |(відстань) (одиниці | | | |виміру)], | | | | | | | |h) ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА |h) PRESENT WEATHER (details),| | |(детальна інформація), | | | | | | | |i) ОБЛАЧНОСТЬ (кількість, |i) CLOUD (amount, [(type)] | | |[(тип)] і висота нижньої |and height of base) (units) | | |межі) (одиниці виміру) (або|(or SKY CLEAR). | | |ЯСНО). | | | | | | | |(Детальна інформація щодо |(Details of the means to | | |методу опису кількості та |describe the amount and type | | |типу хмар міститься у п. |of cloud are in Chapter 11, | | |11.4.3.2.3 глави 11 /PANS- |11.4.3.2.3/PANS-ATM), | | |ATM), | | | | | | | |j) CAVOK (Слово "CAVOK" |j) CAVOK (Слово "CAVOK" | | |вимовляється як CAV-O-KAY),|вимовляється як CAV-O-KAY), | | | | | | |k) ТЕМПЕРАТУРА [МИНУС] |k) TEMPERATURE [MINUS] | | |(число) (та/або ТОЧКА РОСЫ |(number) (and/or DEW-POINT | | |[МИНУС] (число), |[MINUS] (number), | | | | | | |l) QNH (число) [одиниці |l) QNH (number) [units], | | |виміру], | | | | | | | |m) QFE (число) [(одиниці |m) QFE (number) ([units)], | | |виміру)], | | | | | | | |n) (тип ПС) ДОЛОЖИЛ (опис) |n) (aircraft type) REPORTED | | |ОБЛЕДЕНЕНИЕ (або |(description) ICING (or | | |ТУРБУЛЕНТНОСТЬ) [В ОБЛАКАХ]|TURBULENCE) [IN CLOUD] (area)| | |(район) (час), |(time), | | | | | | |o) ДОЛОЖИТЕ УСЛОВИЯ ПОЛЕТА |o) REPORT FLIGHT CONDITIONS | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.1.8. Передача |a) ДОЛОЖИТЕ (основна |a) NEXT REPORT AT | |повідомлень про місце |точка), |(significant point), | | | | | |... для вказівки не |b) НЕ ДОКЛАДЫВАЙТЕ ПРОЛЕТ |b) OMIT POSITION REPORTS | |передавати повідомлення |ПОД [ДО (вказати)], |[UNTIL (specify)], | |про місце до досягнення | | | |визначеного місця |c) ВОЗОБНОВИТЕ ДОКЛАДЫ |c) RESUME POSITION REPORTING | | |ПРОЛЕТА ПОД | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.1.9. Додаткові |a) ДОЛОЖИТЕ ПРОЛЕТ (основна|a) REPORT PASSING | |повідомлення |точка), |(significant point), | | | | | |... для вказівки |b) ДОЛОЖИТЕ (відстань) |b) REPORT (distance) | |передавати повідомлення |КИЛОМЕТРОВ (GNSS або DME) |KILOMETERS (GNSS or DME) FROM||у визначеному місці або |ОТ (назва станції DME) DME,|(name of DME station) DME, | |на визначеній відстані | | | | |*c) (відстань) КИЛОМЕТРОВ |*c) (distance) KILOMETERS | | |(GNSS або DME) ОТ (назва |(GNSS or DME) FROM (name of | | |станції DME) (або основна |DME station) (or significant | | |точка), |point), | | | | | |... для вказівки |d) ДОЛОЖИТЕ ПРОЛЕТ РАДИАЛА |d) REPORT PASSING (three | |передати повідомлення |(три цифри) (назва VOR) |digits) RADIAL (name of VOR) | |про місце |VOR, |VOR, | | | | | | |e) ДОЛОЖИТЕ УДАЛЕНИЕ ПО |e) REPORT (GNSS or DME) | | |(GNSS або DME) ОТ (основна |DISTANCE FROM (significant | | |точка), |point), | | | | | | |*f) ДОЛОЖИТЕ УДАЛЕНИЕ ОТ |*f) REPORT DISTANCE FROM | | |(назва станції DME) DME |(name of DME station) DME | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.1.10. Інформація про|a) СОСТОЯНИЕ [(місце)] |a) [(location)] RUNWAY | |аеродром |ПОЛОСЫ (або ВПП) (номер) |SURFACE CONDITION RUNWAY | | |(стан), |(number) (condition), | | | | | | |b) ДАННЫЕ О СОСТОЯНИИ |b) [(location)] RUNWAY | | |[(місце)] ПОЛОСЫ (або ВПП) |SURFACE CONDITION RUNWAY | | |(номер) УСТАРЕВШИЕ, |(number) NOT CURRENT, | | | | | | |c) ПОСАДОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ |c) LANDING SURFACE | | |(стан), |(condition), | | | | | | |d) ОСТОРОЖНО, СТРОИТЕЛЬНЫЕ |d) CAUTION CONSTRUCTION WORK | | |РАБОТЫ, |(location), | | | | | | |e) ОСТОРОЖНО (вказати |e) CAUTION (specify reasons) | | |причини) СПРАВА (або |RIGHT (or LEFT), (or BOTH | | |СЛЕВА), (або С ОБЕИХ |SIDES) OF RUNWAY [number], | | |СТОРОН) ОТ ПОЛОСЫ (ВПП) | | | |[номер], | | | | | | | |f) ОСТОРОЖНО, ВЕДУТСЯ |f) CAUTION WORK IN PROGRESS | | |РАБОТЫ (або ПРЕПЯТСТВИЕ) |(or OBSTRUCTION) (position | | |(місце та будь-які |and any necessary advice), | | |необхідні рекомендації), | | | | | | | |g) СВОДКА СОСТОЯНИЯ ПОЛОСЫ |g) RUNWAY REPORT AT | | |ЗА (час спостереження) ВПП |(observation time) RUNWAY | | |(номер) (тип опадів) ДО |(number) (type) (of | | |(товщина шару) МИЛЛИМЕТРОВ.|precipitant) UP TO (depth of | | |ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ |deposit) MILLIMETRES. BRAKING| | |ХОРОШАЯ (або МЕЖДУ СРЕДНЕЙ |ACTION GOOD (or MEDIUM TO | | |И ХОРОШЕЙ, або СРЕДНЯЯ, або|GOOD, or MEDIUM, or MEDIUM TO| | |МЕЖДУ СРЕДНЕЙ И ПЛОХОЙ, або|POOR, or POOR or UNRELIABLE | | |ПЛОХАЯ, або НЕНАДЕЖНАЯ) |[and/or BRAKING COEFFICIENT | | |[та/або КОЭФФИЦИЕНТ |(equipment and number)], | | |СЦЕПЛЕНИЯ (обладнання та | | | |число)], | | | | | | | |h) ПО ДОКЛАДУ (тип ПС) |h) BRAKING ACTION REPORTED BY| | |ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ В |(aircraft type) AT (time) | | |(час) ХОРОШАЯ (або СРЕДНЯЯ,|GOOD (or MEDIUM, or POOR), | | |або ПЛОХАЯ), | | | | | | | |i) ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОРМОЖЕНИЯ|i) BRAKING ACTION | | |[(місце)] (вимірювальне |[(location)] (measuring | | |обладнання, що |equipment used), RUNWAY | | |використовується), ПОЛОСА |(number), TEMPERTURE [MINUS] | | |(номер) ТЕМПЕРАТУРА [МИНУС]|(number), WAS (reading) AT | | |(число), БЫЛА В (час), |(time), | | | | | | |J) ВПП (або РД) (номер) |J) RUNWAY (or TAXIWAY) | | |МОКРАЯ [або ВЛАЖНАЯ, |(number) WET or DAMP, WATER | | |МЕСТАМИ ЛУЖИ, ЗАЛИТАЯ |PATCHES, FLOODED (depth), or | | |ВОДОЙ (глибина), або СНЕГ |SNOW REMOVED (length and | | |УДАЛЕН (відповідно довжина |width as applicable), or | | |або ширина), або |TREATED, or COVERED WITH | | |ОБРАБОТАНА, або МЕСТАМИ |PATCHES of DRY SNOW (or WET | | |СУХОЙ СНЕГ (або МОКРЫЙ |SNOW, or COMPACTED SNOW or | | |СНЕГ, або УТРАМБОВАННЫЙ |SLUSH, or FROZEN SLUSH, or | | |СНЕГ, або СЛЯКОТЬ, або |ICE, or ICE UNDERNEATH, or | | |ЗАМЕРЗШАЯ СЛЯКОТЬ, або ЛЕД,|ICE AND SNOW, or SNOWDRIFTS, | | |або ПРИКРЫТЫЙ ЛЕД, або ЛЕД |or FROZEN RUTS AND RIDGES)], | | |СО СНЕГОМ, або СУГРОБЫ, або| | | |ЗАМЕРЗШИЕ КОЛЕИ И | | | |БОРОЗДЫ)], | | | | | | | |k) ПО НАБЛЮДЕНИЮ С ВЫШКИ |k) TOWER OBSERVES (weather | | |(метеорологічна |information), | | |інформація), | | | | | | | |l) ПО ДОКЛАДАМ ПИЛОТОВ |l) PILOT REPORTS (weather | | |(метеорологічна інформація)|information). | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.1.11. |a) (зазначити візуальний |a) (specify visual or non- | |Експлуатаційний стан |або не візуальний засіб) |visual aid) RUNWAY | |візуальних та не |ВПП (номер) (опис відмови),|(description of deficiency), | |візуальних засобів | | | | |b) ОГНИ (тип) (відмова), |b) (type) LIGHTING | | | |(unserviceability), | | | | | | |c) GBAS/SBAS/MLS/ILS |c) GBAS/SBAS/MLS/ ILS | | |КАТЕГОРИИ (категорія) |CATEGORY (category) | | |(придатність до |(serviceability state), | | |експлуатації), | | | | | | | |d) ОГНИ РД (опис відмови), |d) TAXIWAY LIGHTING | | | |(description of deficiency), | | | | | | |e) (тип системи візуальної |e) (type of visual approach | | |індикації глісади) ВПП |slope indicator) RUNWAY | | |(номер) (опис відмови) |(number) (description of | | | |deficiency) | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.1.12. Польоти з | | | |використанням | | | |скороченого мінімуму | | | |вертикального | | | |ешелонування | | | | | | | |... для того, щоб |a) ПОДТВЕРДИТЕ ДОПУЩЕН К |a) CONFIRM RVSM APPROVED, | |упевнитися в наявності у|RVSM, | | |ПС статусу допущеного до| | | |польотів з RVSM | | | | | | | |... для доповіді про |*b) ПОДТВЕРЖДАЮ ДОПУЩЕН К |*b) AFFIRM RVSM, | |наявність статусу |RVSM, | | |допущеного до польотів з| | | |RVSM | | | | | | | |... для доповіді про |*c) К RVSM НЕ ДОПУЩЕН |*c) NEGATIVE RVSM | |наявність статусу не |(додаткова інформація, |[(supplementary information, | |допущеного до польотів з|наприклад - державне ПС |e.g. State aircraft)], | |RVSM, за яким надається |тощо) | | |додаткова інформація. | | | |Примітка. Відповідно до | | | |вимог Правил польотів у | | | |повітряному просторі зі | | | |скороченим мінімумом | | | |вертикального | | | |ешелонування щодо | | | |процедур виконання | | | |польотів у повітряному | | | |просторі RVSM для ПС, | | | |які мають статус не | | | |затверджених до польотів| | | |з RVSM, | | | | | | | |... для відмови у |d) НЕВОЗМОЖНО РАЗРЕШИТЬ |d) UNABLE ISSUE CLEARANCE | |наданні диспетчерського |ВХОД В ВОЗДУШНОЕ |INTO RVSM AIRSPACE, MAINTAIN | |дозволу на вхід у |ПРОСТРАНСТВО RVSM, СЛЕДУЙТЕ|[or DESCEND TO, or CLIMB TO] | |повітряний простір з |[або НАБИРАЙТЕ, або |(level), | |RVSM |СНИЖАЙТЕСЬ] (рівень), | | | | | | |... для доповіді, коли |*e) НЕВОЗМОЖЕН RVSM ИЗ-ЗА |*e) UNABLE RVSM DUE | |сильна турбулентність |БОЛТАНКИ, |TURBULENCE, | |впливає на спроможність | | | |ПС дотримуватися вимог | | | |для польотів з RVSM | | | | | | | |... для доповіді, що |*f) НЕВОЗМОЖЕН RVSM ИЗ-ЗА |*f) UNABLE RVSM DUE | |обладнання ПС |ОБОРУДОВАНИЯ, |EQUIPMENT, | |деградувало нижче від | | | |мінімальних встановлених| | | |характеристик | | | | | | | |...для запиту про |g) ДОЛОЖИТЕ. КОГДА ГОТОВЫ |g) REPORT WHEN ABLE TO RESUME| |якомога швидшу доповідь |ВОЗОБНОВИТЬ RVSM, |RVSM, | |щодо поновлення статусу | | | |допущеного до польотів з| | | |RVSM та готовності | | | |пілота до такого | | | |поновлення | | | | | | | |... для запиту про |h) ПОДТВЕРДИТЕ ГОТОВНОСТЬ |h) CONFIRM ABLE TO RESUME | |підтвердження щодо |ВОЗОБНОВИТЬ RVSM, |RVSM, | |поновлення статусу | | | |допущеного до польотів з| | | |RVSM та готовності | | | |пілота до такого | | | |поновлення | | | | | | | |... для підтвердження |*i) ГОТОВЫ ВОЗОБНОВИТЬ RVSM|*i) READY TO RESUME RVSM | |спроможності виконувати | | | |політ з RVSM після | | | |непередбачуваних | | | |обставин, пов'язаних із | | | |погодою або обладнанням | | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.1.13. Статус |a) ПО ДОКЛАДАМ GNSS СИГНАЛ |a) GNSS REPORTED UNRELIABLE | |обслуговування GNSS |НЕНАДЕЖЕН (або GNSS МОЖЕТ |(or GNSS MAY NOT BE AVAILABLE| | |НЕ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ [ИЗ-ЗА |[DUE TO INTERFERENCE], | | |ПОМЕХ]), | | | | | | | |1) В РАЙОНЕ (місце) |1) IN THE VICINITY OF | | |(радіус) [МЕЖДУ (рівні)], |(location) (radius) [BETWEEN | | |або |(levels)], or | | | | | | |2) В РАЙОНЕ (опис) (або В |2) IN THE AREA OF | | |РПИ (назва)) [МЕЖДУ |(description) (or IN (name) | | |(рівні)], |FIR) [BETWEEN (levels)], | | | | | | |b) БАЗОВЫЙ GNSS (або SBAS, |b) BASIC GNSS (or SBAS, or | | |або GBAS) НЕ |GBAS) UNAVAILABLE FOR | | |ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДЛЯ (опис |(specify operation) [FROM | | |операцій) [С (час) (або ДО |(time) TO (time) (or UNTIL | | |ДАЛЬНЕЙШИХ СООБЩЕНИЙ)], |FURTHER NOTICE)], | | | | | | |*c) БАЗОВЫЙ GNSS НЕ |*c) BASIC GNSS UNAVAILABLE | | |ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ [ИЗ-ЗА |[DUE TO (reason, e.g. LOSS OF| | |(причина, наприклад - |RAIM or RAIM ALERT), | | |ПОТЕРЯ RAIM або | | | |СРАБАТЫВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ | | | |RAIM)], | | | | | | | |*d) GBAS (or SBAS) НЕ |*d) GBAS (or SBAS) | | |ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ |UNAVAILABLE | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.1.14. Погіршення |RNP (вказати тип) (або |UNABLE RNP (specify type) (or| |навігаційних |RNAV) НЕВОЗМОЖЕН [ИЗ-ЗА |RNAV) [DUE TO (reason, e.g. | |характеристик ПС |(причина, наприклад - |LOSS OF RAIM or RAIM | | |ПОТЕРЯ RAIM або |ALERT)]. | | |СРАБАТЫВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ | | | |RAIM)]. | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 5.2.2. Районне диспетчерське обслуговування | |---------------------------------------------------------------------| | Ситуація | Фразеологія | Phraseologies | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.2.1. Видача дозволів|a) (назва органу) РАЗРЕШАЕТ|a) (name of unit) CLEARS | | |(позивний ПС), |(aircraft call sign), | | | | | | |b) (позивний ПС) РАЗРЕШЕНО,|b) (aircraft call sign) | | | |CLEARED TO, | | | | | | |c) ДАЮ НОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ |c) RECLEARED (amended | | |(подробиці зміненого |clearance details) [REST OF | | |дозволу) [ОСТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ |CLEARANCE UNCHANGED], | | |РАЗРЕШЕНИЯ НЕ МЕНЯЕТСЯ], | | | | | | | |d) ДАЮ НОВОЕ РАЗРЕШЕНИЕ |d) RECLEARED (amended route | | |(змінена ділянка маршруту) |portion) TO (significant | | |ДО (основна точка |point of original route) | | |початкового маршруту) |[REST OF CLEARANCE | | |[ОСТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ РАЗРЕШЕНИЯ|UNCHANGED], | | |НЕ МЕНЯЕТСЯ], | | | | | | | |e) ВХОД В КОНТРОЛИРУЕМОЕ |e) ENTER CONTROLLED AIRSPACE | | |ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО (або|(or CONTROL ZONE) [VIA | | |КОНТРОЛИРУЕМУЮ ЗОНУ) [ЧЕРЕЗ|(significant point or route)]| | |(основна точка або |AT (level) [AT (time)], | | |маршрут)] НА (рівень) [В | | | |(час)], | | | | | | | |f) ВЫХОД ИЗ КОНТРОЛИРУЕМОГО|f) LEAVE CONTROLLED AIRSPACE | | |ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА |(or CONTROL ZONE) [VIA | | |(або КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗОНЫ) |(significant point or route)]| | |[ЧЕРЕЗ (основна точка або |AT (level) (or CLIMBING, or | | |маршрут)] НА (рівень) (або |DESCENDING), | | |В НАБОРЕ ВЫСОТЫ, або СО | | | |СНИЖЕНИЕМ), | | | | | | | |g) ВХОД (указати маршрут) В|g) JOIN (specify) AT | | |(основна точка) НА (рівень)|(significant point) AT | | |[В (час)] |(level) [AT (time)] | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.2.2. Указівки щодо |a) ОТ (місце) ДО (місце), |a) FROM (location) TO | |маршруту та межі дії | |(location), | |дозволу | | | | |b) ДО (місце), |b) TO (location), | | | | | | |потім за потреби йде: |followed as necessary by: | | | | | | |1) ПРЯМО, |1) DIRECT, | | | | | | |2) ЧЕРЕЗ (маршрут і/або |2) VIA (route and/or | | |основні точки), |significant points), | | | | | | |3) СОГЛАСНО ПЛАНУ ПОЛЕТА |3) VIA FLIGHT PLANNED ROUTE | | | | | | |(Умови використання цієї |(Conditions associated with | | |фрази зазначені в п 4.5.7.2|the use of this phrase are in| | |глави 4 /PANS-ATM/), |Chapter 4, p. 4.5.7.2 /PANS- | | | |ATM), | | | | | | |4) ПО (відстань) ДУГИ DME |4) VIA (distance) DME ARC | | |(напрямок) (назва станції |(direction) OF (name of DME | | |DME), |station), | | | | | | |c) ПОЛЕТ ПО (маршрут) |c) (route) NOT AVAILABLE DUE | | |НЕВОЗМОЖЕН ИЗ-ЗА (причина) |(reason) ALTERNATIVE[S] | | |ПРЕДЛАГАЮ (варіанти |IS/ARE (routes) ADVISE | | |маршрутів) ВЫБРАННЫЙ | | | |СООБЩИТЕ | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.2.3. Витримування |a) СЛЕДУЙТЕ НА (рівень) [ДО|a) MAINTAIN (level) [TO | |заданих рівнів |(основна точка)], |(significant point)], | | | | | | |b) СЛЕДУЙТЕ НА (рівень) ДО |b) MAINTAIN (level) UNTIL | | |ПРОЛЕТА (основна точка), |PASSING (significant point), | | | | | | |c) СЛЕДУЙТЕ НА (рівень) ДО |c) MAINTAIN (level) UNTIL | | |(хвилини) ПОСЛЕ ПРОЛЕТА |(minutes) AFTER PASSING | | |(основна точка), |(significant point), | | | | | | |d) СЛЕДУЙТЕ НА (рівень) ДО |d) MAINTAIN (level) UNTIL | | |(час), |(time), | | | | | | |e) СЛЕДУЙТЕ НА (рівень) ДО |e) MAINTAIN (level) UNTIL | | |ПОЛУЧЕНИЯ УКАЗАНИЯ ОТ |ADVISED BY (name of unit), | | |(назва органу), | | | | | | | |f) СЛЕДУЙТЕ НА (рівень) ДО |f) MAINTAIN (level) UNTIL | | |ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ, |FURTHER ADVISED, | | | | | | |g) В ПРЕДЕЛАХ |g) MAINTAIN (level) WHILE IN | | |КОНТРОЛИРУЕМОГО ВОЗДУШНОГО |CONTROLLED AIRSPACE, | | |ПРОСТРАНСТВА СЛЕДУЙТЕ НА | | | |(рівень), | | | | | | | |h) СЛЕДУЙТЕ МЕЖДУ (рівень) |h) MAINTAIN BLOCK (level) TO | | |И (рівень). |(level). | | |(Термін "СЛЕДУЙТЕ" не |(The term "MAINTAIN" is not | | |повинен використовуватися |to be used in lieu of | | |замість термінів |"DESCEND" or "CLIMB" when | | |"СНИЖАЙТЕСЬ" або |instructing an aircraft to | | |"НАБИРАЙТЕ" під час |change level) | | |передачі повітряному судну | | | |вказівок щодо зміни рівня) | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.2.4. Указівка щодо |a) ПРОЙДИТЕ (основна точка)|a) CROSS (significant point) | |крейсерських рівнів |НА (або ВЫШЕ, або НИЖЕ) |AT (or ABOVE, or BELOW) | | |(рівень), |(level), | | | | | | |b) ПРОЙДИТЕ (основна точка)|b) CROSS (significant point) | | |В (час) ИЛИ ПОЗДНЕЕ (або |AT (time) OR LATER (or | | |РАНЬШЕ) НА (рівень), |BEFORE) AT (level), | | | | | | |c) КРЕЙСЕРСКИЙ НАБОР МЕЖДУ |c) CRUISE CLIMB BETWEEN | | |(рівні) (або ВЫШЕ (рівень),|(levels) (or ABOVE (level), | | | | | | |d) ПРОЙДИТЕ (відстань) |d) CROSS (distance) DME | | |[(напрямок)] ОТ DME (назва |[(direction)] OF (name of DME| | |станції DME) НА (або ВЫШЕ, |station) AT (or ABOVE, or | | |або НИЖЕ) (рівень) |BELOW) (level) | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.2.5. Аварійне |*a) АВАРИЙНОЕ СНИЖЕНИЕ |*a) EMERGENCY DESCENT | |зниження |(наміри), |(intentions), | | | | | | |b) ВНИМАНИЕ ВСЕМ БОРТАМ, В |b) ATTENTION ALL AIRCRAFT IN | | |РАЙОНЕ [або НАД] (основна |THE VICINITY OF [or AT] | | |точка або місце) |(significant point or | | |ВЫПОЛНЯЕТСЯ АВАРИЙНОЕ |location) EMERGENCY DESCENT | | |СНИЖЕНИЕ С (рівень) (потім,|IN PROGRESS FROM (level) | | |за потреби, передаються |(followed as necessary by | | |конкретні вказівки, |specific instructions, | | |дозволи, інформація про |clearances, traffic | | |рух тощо) |information, etc) | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.2.6. Якщо дозвіл не |ОЖИДАЙТЕ РАЗРЕШЕНИЯ (або |EXPECT CLEARANCE (or type of | |може бути виданий |тип дозволу) В (час) |clearance) AT (time) | |відразу після запиту | | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.2.7. Якщо дозвіл на |НЕВОЗМОЖНО, БОРТ (напрямок |UNABLE, TRAFFIC (direction) | |відхилення не може бути |руху, тип ПС) (рівень) |BOUND (type of aircraft) | |виданий |ОЖИДАЕТСЯ (або НАД) |(level) ESTIMATED (or OVER) | | |(основна точка) В (час) |(significant point) AT (time)| | |ПОЗЫВНОЙ (позивний) |CALL SIGN (call sign) ADVISE | | |СООБЩИТЕ НАМЕРЕНИЯ |INTENTIONS | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.2.8. Указівки щодо |a) ПРОЙДИТЕ (основна точка)|a) CROSS (significant point) | |ешелонування |В (час) [ИЛИ ПОЗЖЕ (або ИЛИ|AT (time) [OR LATER (or OR | | |РАНЬШЕ)], |BEFORE)], | | | | | | |b) СООБЩИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ |b) ADVISE IF ABLE TO CROSS | | |ПРОЛЕТА (основна точка) В |(significant point) AT (time | | |(час або рівень), |or level), | | | | | | |c) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ MAX (число)|c) MAINTAIN MACH (number) [OR| | |[ИЛИ БОЛЬШЕ (або ИЛИ |GREATER (or OR LESS)] [UNTIL | | |МЕНЬШЕ)] [ДО (основна |(significant point)], | | |точка)], | | | | | | | |d) НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ MAX |d) DO NOT EXCEED MACH | | |(число) |(number) | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.2.9. Указівки щодо |a) СООБЩИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ |a) ADVISE IF ABLE TO PROCEED | |виконання польоту за |ПОЛЕТА ПАРАЛЛЕЛЬНО МАРШРУТУ|PARALLEL OFFSET, | |треком, що проходить |(ТРЭКУ), | | |паралельно дозволеному | | | |маршруту (зміщений від |b) СЛЕДУЙТЕ (відстань) |b) PROCEED OFFSET (distance) | |осі маршруту або треку) |ПРАВЕЕ/ЛЕВЕЕ ОСИ МАРШРУТА |RIGHT/LEFT OF (route) (track)| |"parallel offset" |(ТРЭКА) [В (основна точка |[CENTRE LINE] [AT | | |або час)] [ДО (основна |(significant point or time)] | | |точка або час)], |[UNTIL (significant point or | | | |time)], | | | | | | |c) ОТМЕНЯЮ ПОЛЕТ |c) CANCEL OFFSET | | |ПАРАЛЛЕЛЬНО МАРШРУТУ |(instructions to rejoin | | |(ТРЭКУ) (вказівки щодо |cleared flight route or other| | |поновлення польоту за |information) | | |дозволеним маршрутом або | | | |інша інформація) | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 5.2.3. Диспетчерське обслуговування підходу | |----------------------------------------------------------------------------------| | Ситуація | Фразеологія | Phraseologies | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.3.1. Указівки щодо |a) [ПОСЛЕ ВЫЛЕТА] ВЫХОД |a) [AFTER DEPARTURE] TURN | |вильоту |ПРАВЫМ (або ЛЕВЫМ) КУРС |RIGHT (or LEFT) HEADING | | |(три цифри) (або С КУРСОМ |(three digits) (or CONTINUE | | |ВЗЛЕТА) (або ПРОДОЛЖАЙТЕ СО|RUNWAY HEADING) (or TRACK | | |ВЗЛЕТНЫМ КУРСОМ) ДО (рівень|EXTENDED CENTRE LINE) TO | | |або основна точка) [(за |(level or significant point) | | |потреби інші вказівки)], |[(other instructions as | | | |required)], | | | | | | |b) ПОСЛЕ ЗАНЯТИЯ (або |b) AFTER REACHING (or | | |ПЕРЕСЕЧЕНИЯ/ПРОЛЕТА) |PASSING) (level or | | |(рівень або основна точка) |significant point) | | |(вказівки), |(instructions), | | | | | | |c) [ОТВЕРНИТЕ] ВПРАВО (або |c) TURN RIGHT (or LEFT) | | |ВЛЕВО) КУРС (три цифри) ДО |HEADING (three digits) TO | | |(рівень) [ДЛЯ ВХОДА НА |(level) [TO INTERCEPT (track,| | |(трек, маршрут тощо)], |route, airway, etc)], | | | | | | |d) (назва та номер |d) (standard departure name | | |стандартного маршруту |and number) [DEPARTURE], | | |вильоту) [ВЫЛЕТ], | | | | | | | |e) [МАГНИТНЫЙ (або |e) TRACK (three digits) | | |ИСТИННЫЙ)] ТРЭК (три цифри)|DEGREES [MAGNETIC (or TRUE)] | | |ГРАДУСОВ НА (або ОТ) |TO (or FROM) (significant | | |(основна точка) ДО (час) |point) UNTIL (time, or | | |або ВЫХОДА НА/ЗАНЯТИЯ |REACHING (fix or significant | | |(контрольна точка або |point or level)) [BEFORE | | |основна точка або рівень)) |PROCEEDING ON COURSE], | | |[ПЕРЕД ОТВОРОТОМ НА КУРС], | | | | | | | |f) РАЗРЕШАЮ ЧЕРЕЗ |f) CLEARED VIA (designation).| | |(позначення). |(Conditions associated with | | |(Умови використання цієї |the use of this phrase are in| | |фрази зазначені у п. |Chapter 4, 4.5.7.2/PANS-ATM/)| | |4.5.7.2 глави 4/PANS-ATM/) | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.3.2. Дозволи щодо |a) РАЗРЕШАЮ (або СЛЕДУЙТЕ) |a) CLEARED (or PROCEED) VIA | |заходження на посадку |ЧЕРЕЗ (позначення), |(designation), | | | | | | |b) РАЗРЕШАЮ НА (межа дії |b) CLEARED TO (clearance | | |дозволу) ЧЕРЕЗ |limit) VIA (designation), | | |(позначення), | | | | | | | |c) РАЗРЕШАЮ (або СЛЕДУЙТЕ) |c) CLEARED (or PROCEED) VIA | | |ЧЕРЕЗ (детальна інформація |(details of route to be | | |щодо маршруту прямування |followed), | | |(руху), | | | | | | | |d) РАЗРЕШАЮ ЗАХОД ПО (тип |d) CLEARED (type of approach)| | |заходження на посадку) |APPROACH [RUNWAY (number)], | | |[ПОЛОСА (або ВПП) (номер)],| | | | | | | |e) РАЗРЕШАЮ ЗАХОД ПО (тип |e) CLEARED (type of approach)| | |заходження на посадку) |RUNWAY (number) FOLLOWED BY | | |ПОЛОСА (або ВПП) (номер) |CIRCLING TO RUNWAY (number), | | |ЗАТЕМ ЗАХОД С КРУГА НА ВПП | | | |(номер), | | | | | | | |f) РАЗРЕШАЮ ЗАХОД [ПОЛОСА |f) CLEARED APPROACH | | |(номер)], |[RUNWAY(number)], | | | | | | |g) НАЧИНАЙТЕ ЗАХОД В (час),|g) COMMENCE APPROACH AT | | | |(time), | | | | | | |*h) ПРОШУ ЗАХОД С ПРЯМОЙ |*h) REQUEST STRAIGHT-IN | | |[(тип заходження на |[(type of approach)] APPROACH| | |посадку)] НА [ПОЛОСУ |[RUNWAY (number)], | | |(номер)], | | | | | | | |i) РАЗРЕШАЮ [ЗАХОД] С |i) CLEARED STRAIGHT-IN [(type| | |ПРЯМОЙ [(тип заходження на |of approach)] APPROACH | | |посадку)] [ПОЛОСА (номер)],|[RUNWAY (number)], | | | | | | |j) ДОЛОЖИТЕ, КОГДА УВИДИТЕ |j) REPORT VISUAL, | | |ЗЕМЛЮ, | | | | | | | |k) ДОЛОЖИТЕ, КОГДА УВИДИТЕ |k) REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN | | |ПОЛОСУ [ОГНИ], |SIGHT, | | | | | |... коли пілот запитує |*l) ПРОШУ ВИЗУАЛЬНЫЙ ЗАХОД |*l) REQUEST VISUAL APPROACH, | |візуальне заходження на |НА ПОСАДКУ, | | |посадку | | | | |m) РАЗРЕШАЮ ВИЗУАЛЬНЫЙ |m) CLEARED VISUAL APPROACH | | |ЗАХОД НА ПОЛОСУ (або ВПП) |RUNWAY (number), | | |(номер), | | | | | | |...для запиту, чи пілот |n) СООБЩИТЕ ГОТОВЫ |n) ADVISE ABLE TO ACCEPT | |спроможний виконати |ВЫПОЛНИТЬ ВИЗУАЛЬНЫЙ ЗАХОД |VISUAL APPROACH RUNWAY | |візуальне заходження на |НА ПОЛОСУ (або ВПП) |(number), | |посадку |(номер), | | | | | | |... у разі виконання |o) РАЗРЕШАЮ ВИЗУАЛЬНЫЙ |o) CLEARED VISUAL APPROACH | |візуального заходження, |ЗАХОД НА ПОЛОСУ (або ВПП) |RUNWAY (number), MAINTAIN OWN| |коли пілот ПС, що |(номер) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ |SEPARATION FROM PRECEDING | |слідує позаду, доповів |САМОСТОЯТЕЛЬНО ИНТЕРВАЛ С |(aircraft type and wake | |про візуальне |ВПЕРЕДИ ИДУЩИМ (тип ПС та |turbulence category as | |спостереження переднього|категорія турбулентності, |appropriate) | |ПС |якщо потрібно) |[CAUTION WAKE TURBULENCE], | | |[ОСТОРОЖНО, СПУТНАЯ СТРУЯ],| | | | | | | |p) ДОЛОЖИТЕ [НА ЛИНИИ |p) REPORT (significant | | |УДАЛЕНИЯ або НА ЛИНИИ |point), [OUTBOUND, or | | |ПРИБЛИЖЕНИЯ] (основна |INBOUND], | | |точка), | | | | | | | |q) ДОЛОЖИТЕ НАЧАЛО |q) REPORT COMMENCING | | |СТАНДАРТНОГО РАЗВОРОТА, |PROCEDURE TURN, | | | | | | |*r) ПРОШУ СНИЖЕНИЕ |*r) REQUEST VMC DESCENT, | | |ВИЗУАЛЬНО, | | | | | | | |s) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ ИНТЕРВАЛЫ |s) MAINTAIN OWN SEPARATION, | | |САМОСТОЯТЕЛЬНО, | | | | | | | |t) СЛЕДУЙТЕ ВИЗУАЛЬНО, |t) MAINTAIN VMC, | | | | | | |u) ВЫ ЗНАКОМЫ С ПРОЦЕДУРОЙ |u) ARE YOU FAMILIAR WITH | | |ЗАХОДА (найменування), |(name) APPROACH PROCEDURE, | | | | | | |*v) ПРОШУ ЗАХОД (тип |*v) REQUEST (type of | | |заходження на посадку) НА |approach) APPROACH [RUNWAY | | |[ПОЛОСУ або ВПП (номер)], |(number)], | | | | | | |*w) ПРОШУ (некодований |*w) REQUEST (MLS/RNAV plain | | |індекс MLS/RNAV), |language designator), | | | | | | |x) РАЗРЕШАЮ (некодований |x) CLEARED (MLS/RNAV plain | | |індекс MLS/RNAV) |language designator) | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.3.3. Указівки щодо |a) ОЖИДАЙТЕ ВИЗУАЛЬНО [НАД]|a) HOLD VISUAL [OVER] | |виконання польотів у |(місце), (або МЕЖДУ (два |(position), (or BETWEEN (two | |зоні очікування |помітних наземних |prominent landmarks)), | |...візуально |орієнтири)), | | | | | | |... за опублікованою |b) РАЗРЕШАЮ (або СЛЕДУЙТЕ) |b) CLEARED (or PROCEED) TO | |схемою очікування над |НА (основна точка, назва |(significant point, name of | |засобом або контрольною |засобу або контрольної |facility or fix) [MAINTAIN | |точкою |точки) [СЛЕДУЙТЕ (або |(or CLIMB or DESCEND TO) | | |НАБИРАЙТЕ, або СНИЖАЙТЕСЬ |(level)] HOLD [(direction)] | | |ДО (рівень)] ЖДИТЕ |AS PUBLISHED EXPECT APPROACH | | |[(напрямок)] КАК |CLEARANCE (or FURTHER | | |ОПУБЛИКОВАНО ОЖИДАЙТЕ |CLEARANCE) AT (time), | | |РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАХОД (або | | | |ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ) В | | | |(час), | | | | | | | |*c) ПРОШУ УКАЗАНИЯ ПО |*c) REQUEST HOLDING | | |ОЖИДАНИЮ, |INSTRUCTIONS, | | | | | |... коли екіпажу ПС |d) РАЗРЕШАЮ (або СЛЕДУЙТЕ) |d) CLEARED (or PROCEED) TO | |необхідні детальні |НА (основна точка, назва |(significant point, name of | |вказівки щодо виконання |засобу або контрольної |facility or fix) [MAINTAIN | |польоту в зоні |точки) [СЛЕДУЙТЕ (або |(or CLIMB or DESCEND TO) | |очікування |НАБИРАЙТЕ або СНИЖАЙТЕСЬ) |(level)] HOLD [(direction)] | | |(рівень)] ЖДИТЕ |[(specified)] RADIAL, COURSE,| | |[(напрямок)] [(визначений) |INBOUND TRACK (three digits) | | |РАДИАЛ, КУРС, ТРЭК |DEGREES] [RIGHT (or LEFT) | | |ПРИБЛИЖЕНИЯ (три цифри) |HAND PATTERN] [OUTBOUND TIME | | |ГРАДУСОВ] [СХЕМА ПРАВАЯ |(number) MINUTES] EXPECT | | |(або ЛЕВАЯ)] [ВРЕМЯ ПО |APPROACH CLEARANCE (or | | |ТРЭКУ УДАЛЕНИЯ (число) |FURTHER CLEARANCE AT (time) | | |МИНУТ] ОЖИДАЙТЕ РАЗРЕШЕНИЯ |(additional instructions, if | | |НА ЗАХОД (або ДАЛЬНЕЙШЕЕ |necessary), | | |РАЗРЕШЕНИЕ В (час) (за | | | |потреби додаткові | | | |вказівки), | | | | | | | |e) РАЗРЕШАЮ НА РАДИАЛЕ (три|e) CLEARED TO THE (three | | |цифри) (назва) VOR, |digits) RADIAL OF THE (name) | | |(відстань) ОТ DME |VOR AT (distance) DME FIX | | |[СЛЕДУЙТЕ (або НАБИРАЙТЕ, |[MAINTAIN (or CLIMB or | | |або СНИЖАЙТЕСЬ ДО) |DESCEND TO) (level)] HOLD | | |рівень)] ЖДИТЕ [(напрямок)]|[(direction)] [RIGHT (or | | |[СХЕМА ПРАВАЯ (або ЛЕВАЯ)] |LEFT) HAND PATTERN] [OUTBOUND| | |[ВРЕМЯ ПО ТРЭКУ УДАЛЕНИЯ |TIME (number) MINUTES] EXPECT| | |(число) МИНУТ] ОЖИДАЙТЕ |APPROACH CLEARANCE (or | | |РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗАХОД (або |FURTHER CLEARANCE) AT (time) | | |ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗРЕШЕНИЕ) В |(additional instructions, if | | |(час) (за потреби додаткові|necessary), | | |вказівки), | | | | | | | |f) РАЗРЕШАЮ НА РАДИАЛЕ (три|f) CLEARED TO THE (three | | |цифри) (назва) VOR, |digits) RADIAL OF THE (name) | | |(відстань) ОТ (назва) DME |VOR AT (distance) DME FIX | | |[СЛЕДУЙТЕ (або НАБИРАЙТЕ, |[MAINTAIN (or CLIMB or | | |або СНИЖАЙТЕСЬ ДО) |DESCEND TO) (level)] HOLD | | |(рівень)] ЖДИТЕ МЕЖДУ |BETWEEN (distance) AND | | |(відстань) И (відстань) DME|(distance) DME [RIGHT (or | | |[СХЕМА ПРАВАЯ (або ЛЕВАЯ)] |LEFT) HAND PATTERN] EXPECT | | |ОЖИДАЙТЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА |APPROACH CLEARANCE (or | | |ЗАХОД (або ДАЛЬНЕЙШЕЕ |FURTHER CLEARANCE) AT (time) | | |РАЗРЕШЕНИЕ) В (час) (за |(additional instructions, if | | |потреби додаткові вказівки)|necessary) | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.3.4. Очікуваний час |a) ЗАДЕРЖКА НЕ ОЖИДАЕТСЯ, |a) NO DELAY EXPECTED, | |заходження на посадку | | | | |b) ОЖИДАЕМОЕ ВРЕМЯ ЗАХОДА |b) EXPECTED APPROACH TIME | | |НА ПОСАДКУ (час), |(time), | | | | | | |c) УТОЧНЕННОЕ ВРЕМЯ ЗАХОДА |c) REVISED EXPECTED APPROACH | | |(час), |TIME (time), | | | | | | |d) ВРЕМЯ ЗАДЕРЖКИ НЕ |d) DELAY NOT DETERMINED | | |ОПРЕДЕЛЕНО (причини) |(reasons) | |----------------------------------------------------------------------------------| | 5.2.4. Фразеологія, що застосовується на аеродромі та в районі аеродрому | |----------------------------------------------------------------------------------| | Ситуація | Фразеологія | Phraseologies | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.4.1. Розпізнання |ВКЛЮЧИТЕ ПОСАДОЧНЫЕ ФАРЫ |SHOW LANDING LIGHTS | |повітряного судна | | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.4.2. Візуальне |a) ПОДТВЕРДИТЕ ДВИЖЕНИЕМ |a) ACKNOWLEDGE BY MOVING | |підтвердження |ЭЛЕРОНОВ (або РУЛЯ |AILERONS (or RUDDER), | | |НАПРАВЛЕНИЯ), | | | | | | | |b) ПОДТВЕРДИТЕ ПОКАЧИВАНИЕМ|b) ACKNOWLEDGE BY ROCKING | | |С КРЫЛА НА КРЫЛО, |WINGS, | | | | | | |c) ПОДТВЕРДИТЕ МИГАНИЕМ |c) ACKNOWLEDGE BY FLASHING | | |ПОСАДОЧНЫХ ФАР |LANDING LIGHTS | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.4.3. Запуск двигунів| | | |... для запиту дозволу |*a) [місцезнаходження ПС] |*a) [aircraft location] | |на запуск двигунів |ПРОШУ ЗАПУСК, |REQUEST START UP, | | | | | | |*b) [місцезнаходження ПС] |*b) [aircraft location] | | |ПРОШУ ЗАПУСК, ИНФОРМАЦИЯ |REQUEST START UP, INFORMATION| | |(позначення ATIS), |(ATIS identification), | | | | | |...відповіді органу ОПР |c) ЗАПУСК РАЗРЕШАЮ, |c) START UP APPROVED, | | | | | | |d) ЗАПУСК В (час), |d) START UP AT (time), | | | | | | |e) РАССЧИТЫВАЙТЕ ЗАПУСК В |e) EXPECT START UP AT (time),| | |(час), | | | | | | | |f) ЗАПУСК ПО ВАШЕМУ |f) START UP AT OWN | | |УСМОТРЕНИЮ, |DISCRETION, | | | | | | |g) РАССЧИТЫВАЙТЕ ВЫЛЕТ |g) EXPECT DEPARTURE (time) | | |(час) ЗАПУСК ПО ВАШЕМУ |START UP AT OWN DISCRETION | | |УСМОТРЕНИЮ | | | | | | |... для призначення |a) СЛОТ (время) |a) SLOT (time) | |слоту (СТОТ, який | | | |зазначений в SAM, | | | |повинен бути доведений | | | |до екіпажу ПС при | | | |першому сеансі | | | |радіозв'язку за | | | |допомогою УКХ) | | | | | | | |...для зміни слоту |b) ПЕРЕСМОТРЕННЫЙ СЛОТ |b) REVISED SLOT (time) | |(зміна до СТОТ, яка |(время) | | |зазначена в повідомленні| | | |SRM) | | | | | | | |...для відміни слоту |c) СЛОТ ОТМЕНЕН, ДОЛОЖИТЕ |c) SLOT CANCELLED, REPORT | |(відміна СТОТ, яка |ГОТОВНОСТЬ |READY | |зазначена в повідомленні| | | |SLC) | | | | | | | |...тимчасова зупинка |d) ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЙСА |d) FLIGHT SUSPENDED UNTIL | |польоту (виконання рейсу|ПРИОСТАНОВЛЕНО ДО |FURTHER NOTICE DUE (reason) | |призупинено до подальших|ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ ПО | | |вказівок, зазначається в|ПРИЧИНЕ (указывается | | |повідомленні FLS) |причина) | | | | | | |...відміна тимчасової |e) ПРИОСТАНОВКА РЕЙСА |e) SUSPENSION CANCELLED, | |зупинки (зазначається в |ОТМЕНЕНА, ДОЛОЖИТЕ |REPORT READY | |повідомленні DES) |ГОТОВНОСТЬ | | | | | | |...відмова у видачі |f) НЕВОЗМОЖНО ВЫДАТЬ |f) UNABLE TO APPROVE START-UP| |дозволу на запуск |РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАПУСК. ВАШ |CLEARANCE DUE SLOT EXPIRED, | |двигунів через |СЛОТ ИСТЕК. ЗАПРОСИТЕ НОВЫЙ|REQUEST A NEW SLOT | |відхилення від |СЛОТ | | |призначеного слоту | | | |(недостатній час для | | | |виконання зльоту у | | | |вказаний у слоті час) | | | | | | | |...відмова у видачі |g) НЕВОЗМОЖНО ВЫДАТЬ |g) UNABLE TO APPROVE START-UP| |дозволу на запуск |РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗАПУСК. ВАШ |CLEARANCE DUE SLOT (time), | |двигунів через |СЛОТ (время). ЗАПРОСИТЕ |REQUEST START-UP AT/IN | |відхилення від |ЗАПУСК В/ЧЕРЕЗ (время) |(time) | |призначеного слоту | | | |(запит зроблений занадто| | | |рано для витримування | | | |слоту) | | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.4.4. Буксирування | | | |хвостом уперед | | | |(Коли цього вимагають | | | |місцеві процедури, | | | |дозвіл на буксирування | | | |хвостом уперед необхідно| | | |одержати від аеродромної| | | |диспетчерської вишки) | | | | | | | |... ПС/орган ОПР |*a) [місцезнаходження ПС] |*a) [aircraft location] | | |ПРОШУ БУКСИРОВКУ ХВОСТОМ |REQUEST PUSHBACK, | | |ВПЕРЕД, | | | | | | | |b) БУКСИРОВКУ ХВОСТОМ |b) PUSHBACK APPROVED, | | |ВПЕРЕД РАЗРЕШАЮ, | | | | | | | |c) ЖДАТЬ, |c) STAND BY, | | | | | | |d) БУКСИРОВКА ХВОСТОМ |d) PUSHBACK AT OWN | | |ВПЕРЕД НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ, |DISCRETION, | | | | | | |e) ОЖИДАЙТЕ (число) - |e) EXPECT (number) MINUTES | | |МИНУТНУЮ ЗАДЕРЖКУ ИЗ-ЗА |DELAY DUE (reason) | | |(причина) | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.4.5. Порядок дій під|+a) ПРОШУ БУКСИРОВКУ [назва|+a) REQUEST TOW [company | |час буксирування |авіакомпанії] (тип ПС) ОТ |name] (aircraft type) FROM | | |(місце) ДО (місце), |(location) TO (location), | | | | | |...відповідь органу ОПР |b) БУКСИРОВКУ РАЗРЕШАЮ ПО |b) TOW APPROVED VIA (specific| | |(конкретний маршрут руху), |routing to be followed), | | | | | | |c) ОСТАВАЙТЕСЬ НА МЕСТЕ, |c) HOLD POSITION, | | | | | | |d) ЖДАТЬ |d) STAND BY | |----------------------------------------------------------------------------------| |_________________ | |+ Означає об єднану передачу від ПС/буксиру. | |+ Denotes transmission from aircraft/tow vehicle combination. | |----------------------------------------------------------------------------------| |5.2.4.6. Запит на |*a) ПРОШУ ПРОВЕРКУ ВРЕМЕНИ,|*a) REQUEST TIME CHECK, | |перевірку часу та/або | | | |даних про аеродром для |b) ВРЕМЯ (час), |b) TIME (time), | |вильоту | | | | |*c) ПРОШУ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ |*c) REQUEST DEPARTURE | | |ВЫЛЕТА, |INFORMATION, | | | | | |...коли не |d) ПОЛОСА (номер), ВЕТЕР |d) RUNWAY (number), WIND | |забезпечується |(напрямок та швидкість) |(direction and speed (units) | |радіомовна інформація |(одиниця виміру), QNH (або |QNH (or QFE), (number) | |ATIS |QFE) (число) [(одиниця |[(units)] TEMPERATURE [MINUS]| | |виміру)], ТЕМПЕРАТУРА |(number), [VISIBILITY | | |[МИНУС] (число), [ВИДИМОСТЬ|(distance) (units) (or RUNWAY| | |(відстань) (одиниця виміру)|VISUAL RANGE (or RVR) | | |(або ВИДИМОСТЬ НА ПОЛОСЕ |(distance) (units)] [TIME | | |(відстань) (одиниця |(time)] | | |виміру)] [ВРЕМЯ (число)] | | | | | | | |(Якщо є можливість |(If multiple visibility and | | |спостережень за видимістю |RVR observations are | | |та RVR у декількох точках, |available, those that | | |ті значення, які |represent the roll-out/stop | | |використовуються під час |end zone should be used for | | |пробігу/кінцевої зони |take-off) | | |зупинки, слід | | | |використовувати і при | | | |зльоті) | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.4.7. Руління |*a) [тип ПС] [категорія |*a) [aircraft type] [wake | |...під час вильоту |турбулентності, якщо ПС |turbulence category if | | |"важке"] [місцезнаходження |"heavy"] [aircraft location] | | |повітряного судна] ПРОШУ |REQUEST TAXI [intentions], | | |РУЛЕНИЕ [намір], | | | | | | | |*b) [тип ПС] [категорія |*b) [aircraft type] [wake | | |турбулентності якщо ПС |turbulence category if | | |"важке"] [місцезнаходження |"heavy"] [aircraft location] | | |повітряного судна] (правила|(flight rules) TO (aerodrome | | |польотів) В (аеродром |of destination) REQUEST TAXI | | |призначення) ПРОШУ РУЛЕНИЕ |[intentions], | | |[наміри], | | | | | | | |c) РУЛИТЕ ДО ТОЧКИ ОЖИДАНИЯ|c) TAXI TO HOLDING POINT | | |[номер] [ВПП (номер)] |[number] [RUNWAY (number)] | | |[ВРЕМЯ (час), |[TIME (time), | | | | | |...якщо потрібні |*d) [тип ПС] [категорія |*d) [aircraft type] [wake | |детальні вказівки щодо |турбулентності якщо ПС |turbulence category if | |руління |"важке"] ПРОШУ ПОДРОБНЫХ |"heavy"] REQUEST DETAILED | | |УКАЗАНИЙ ПО РУЛЕНИЮ, |TAXI INSTRUCTIONS, | | | | | | |e) РУЛИТЕ ДО ТОЧКИ ОЖИДАНИЯ|e) TAXI TO HOLDING POINT | | |[номер] [ПОЛОСА (номер)] ПО|[(number)] [RUNWAY (number)] | | |(конкретний маршрут руху) |VIA (specific route to be | | |[ВРЕМЯ (час)], |followed) [TIME (time)], | | | | | | |[ОЖИДАЙТЕ ПЕРЕД ВПП |[HOLD SHORT OF RUNWAY | | |(номер)], |(number)], | | | | | |...якщо не |f) РУЛИТЕ ДО ТОЧКИ ОЖИДАНИЯ|f) TAXI TO HOLDING POINT | |забезпечується |[(номер)] (потім надається |[(number)] (followed by | |інформація про аеродром |відповідна інформація щодо |aerodrome information as | |з інших альтернативних |аеродрому) [ВРЕМЯ (час)], |applicable) [TIME (time)], | |джерел, наприклад ATIS | | | | |g) ВЫПОЛНЯЙТЕ (або |g) TAKE (or TURN) FIRST (or | | |ПОВЕРНИТЕ) ПЕРВЫЙ (або |SECOND) LEFT (or RIGHT), | | |ВТОРОЙ) ВЛЕВО (або ВПРАВО),| | | | | | | |h) РУЛИТЕ ПО (позначення |h) TAXI VIA (identification | | |РД), |of taxiway), | | | | | | |i) РУЛИТЕ ПО ВПП (номер), |i) TAXI VIA RUNWAY (number), | | | | | | |j) РУЛИТЕ К ВОКЗАЛУ (або |j) TAXI TO TERMINAL (or other| | |інше місце, наприклад |location e.g. GENERAL | | |ПЛОЩАДКА ДЛЯ АВИАЦИИ ОБЩЕГО|AVIATION AREA [STAND | | |НАЗНАЧЕНИЯ [МЕСТО СТОЯНКИ |(number)], | | |(номер)], | | | | | | |для польотів вертольотів|*k) ПРОШУ РУЛЕНИЕ ПО |*k) REQUEST AIR-TAXIING FROM | | |ВОЗДУХУ ОТ (або ЧЕРЕЗ) ДО |(or VIA) TO (location or | | |(відповідно місце або |routing as appropriate), | | |маршрут), | | | | | | | |l) РУЛИТЕ ПО ВОЗДУХУ ДО |l) AIR-TAXI TO (or VIA) | | |(або ЧЕРЕЗ) (відповідно |(location or routing as | | |місце або маршрут) |appropriate) [CAUTION (dust, | | |[ОСТОРОЖНО (пил, поземок, |blowing snow, loose, debris, | | |сміття, легке повітряне |taxiing light aircraft, | | |судно, яке рулить, люди |personnel etc)], | | |тощо)], | | | | | | | |m) РУЛИТЕ ПО ВОЗДУХУ ЧЕРЕЗ |m) AIR TAXI VIA (direct, as | | |(прямо, згідно з запитом |requested, or specified | | |або за встановленим |route) TO (location, | | |маршрутом) ДО (місце, |heliport, operating or | | |вертодром, експлуатаційна |movement area, active or | | |або робоча площа, діюча або|inactive runway). AVOID | | |недіюча ЗПС). СЛЕДИТЕ ЗА |(aircraft or vehicles or | | |(ОБХОДИТЕ) (ПС, або |personnel), | | |транспортні засоби, або | | | |люди), | | | | | | |...після посадки |*n) ПРОШУ РУЛЕНИЕ В |*n) REQUEST BACKTRACK, | | |ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ, | | | | | | | |o) РАЗРЕШАЮ РУЛЕНИЕ В |o) BACKTRACK APPROVED, | | |ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ, | | | | | | | |p) РУЛИТЕ ПО ПОЛОСЕ (номер)|p) BACKTRACK RUNWAY (number),| | |В ОБРАТНОМ НАПРАВЛЕНИИ, | | | | | | |...загальна фразеологія |*q) [(місце ПС)] ПРОШУ |*q) [(aircraft location)] | | |РУЛЕНИЕ ДО (місце |REQUEST TAXI TO (destination | | |призначення на аеродромі), |on aerodrome), | | | | | | |r) РУЛИТЕ ПРЯМО ВПЕРЕД, |r) TAXI STRAIGHT AHEAD, | | | | | | |s) РУЛИТЕ ОСТОРОЖНО, |s) TAXI WITH CAUTION, | | | | | | |t) ПРОПУСТИТЕ (опис та |t) GIVE WAY TO (description | | |місце іншого ПС), |and position of other | | | |aircraft), | | | | | | |*u) ПРОПУСКАЮ (рух), |*u) GIVING WAY TO (traffic), | | | | | | |*v) БОРТ (або тип ПС) ВИЖУ,|*v) TRAFFIC (or type of | | | |aircraft) IN SIGHT, | | | | | | |w) РУЛИТЕ НА ПЛОЩАДКУ |w) TAXI INTO HOLDING BAY, | | |ОЖИДАНИЯ, | | | | | | | |x) СЛЕДУЙТЕ ЗА (опис іншого|x) FOLLOW (description of | | |повітряного судна або |other aircraft or vehicle), | | |транспортного засобу), | | | | | | | |y) ОСВОБОДИТЕ ПОЛОСУ, |y) VACATE RUNWAY, | | | | | | |*z) ПОЛОСУ ОСВОБОДИЛ, |*z) RUNWAY VACATED, | | | | | | |aa) УСКОРЬТЕ РУЛЕНИЕ |aa) EXPEDITE TAXI [(reason)],| | |[(причина)], | | | | | | | |*bb) УСКОРЯЮ, |*bb) EXPEDITING, | | | | | | |cc) [ОСТОРОЖНО] ЗАМЕДЛИТЕ |cc) [CAUTION] TAXI SLOWER | | |РУЛЕНИЕ |[reason], | | |[причина], | | | | | | | |*dd) ЗАМЕДЛЯЮ |*dd) SLOWING DOWN | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.4.8. Очікування |#a) ОЖИДАЙТЕ (напрямок) ОТ |#a) HOLD (direction) OF | | |(місце, номер ЗПС тощо), |(position, runway number, | | | |etc), | | | | | | |#b) ОЖИДАЙТЕ НА МЕСТЕ, |#b) HOLD POSITION, | | | | | |...для очікування на |#c) ОЖИДАЙТЕ В (відстань) |#c) HOLD (distance) FROM | |місці, що розташоване не|ОТ (місце), |(position), | |ближче до ЗПС, ніж лінія| | | |попереднього старту |#d) ОЖИДАЙТЕ ПЕРЕД (місце),|#d) HOLD SHORT OF (position),| | | | | | |*e) ЖДУ, |*e) HOLDING, | | | | | | |*f) ЖДУ ПЕРЕД (місце) |*f) HOLDING SHORT | | | | | | |Для підтвердження вказівок |The procedure words ROGER and| | |ОЖИДАЙТЕ, ОЖИДАЙТЕ НА МЕСТЕ|WILCO are insufficient | | |та ОЖИДАЙТЕ ПЕРЕД (місце) |acknowledgement of the | | |застосовувати передбачені |instructions HOLD, HOLD | | |цими Правилами фрази "ВАС |POSITION and HOLD SHORT OF | | |ПОНЯЛ" и "ВЫПОЛНЯЮ" |(position). In each case the | | |недостатньо. У кожному |acknowledgement shall be by | | |випадку для підтвердження |the phraseology HOLDING or | | |застосовують відповідно |HOLDING SHORT, as appropriate| | |фрази "ЖДУ" або "ЖДУ ПЕРЕД"| | | |(місце) | | |----------------------------------------------------------------------------------| |_________________ | |# Потребує конкретного підтвердження з боку пілота. | |# Requires specific acknowledgement from the pilot. | |----------------------------------------------------------------------------------| |5.2.4.9. Перетинання ЗПС|*a) ПРОШУ ПЕРЕСЕЧЬ ПОЛОСУ |*a) REQUEST CROSS RUNWAY | | |(номер) |(number) (If the control | | |(Якщо з аеродромної |tower is unable to see the | | |диспетчерської вишки не |crossing aircraft (e.g. | | |спостерігається повітряне |night, low visibility, etc.),| | |судно, яке перетинає ЗПС |the instruction should | | |(наприклад, уночі, в умовах|always be accompanied by a | | |низької видимості тощо), |request to report when the | | |така вказівка повинна |aircraft has vacated and is | | |завжди надаватись разом з |clear of the runway), | | |указівкою щодо доповіді про| | | |звільнення ЗПС повітряним | | | |судном та перебування на | | | |безпечній відстані), | | | | | | | |b) ПЕРЕСЕКАЙТЕ ПОЛОСУ |b) CROSS RUNWAY (number) | | |(номер) [ДОЛОЖИТЕ |[REPORT VACATED], | | |ОСВОБОЖДЕНИЕ], | | | | | | | |c) УСКОРЬТЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ |c) EXPEDITE CROSSING RUNWAY | | |ПОЛОСЫ (номер) БОРТ (тип |(number) TRAFFIC (aircraft | | |повітряного судна) В |type) (distance) KILOMETRES | | |(відстань) КИЛОМЕТРАХ НА |FINAL, | | |ПРЯМОЙ, | | | | | | | |d) РУЛИТЕ ДО ТОЧКИ ОЖИДАНИЯ|d) TAXI TO HOLDING POINT | | |[номер] [ПОЛОСЫ (номер)] ПО|[number] [RUNWAY (number)] | | |(конкретний маршрут |VIA (specific route to be | | |прямування) [ОЖИДАЙТЕ ПЕРЕД|followed), [HOLD SHORT OF | | |ПОЛОСОЙ (номер)] або |RUNWAY (number)] or [CROSS | | |[ПЕРЕСЕКАЙТЕ ПОЛОСУ |RUNWAY (number)], | | |(номер)], | | | | | | |За відповідною вказівкою|*e) ПОЛОСУ ОСВОБОДИЛ |*e) RUNWAY VACATED | |пілот буде доповідати | | | |"ПОЛОСУ ОСВОБОДИЛ", коли| | | |ПС перебуває на | | | |безпечній відстані від | | | |ЗПС | | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.4.10. Підготовка до |a) НЕ МОГУ РАЗРЕШИТЬ ВЫЛЕТ |a) UNABLE TO ISSUE | |зльоту |(позначення) (причини), |(designator) DEPARTURE | | | |(reasons), | | | | | | |b) ДОЛОЖИТЕ ГОТОВНОСТЬ [К |b) REPORT WHEN READY [FOR | | |ВЫЛЕТУ], |DEPARTURE], | | | | | | |c) ВЫ ГОТОВЫ [К ВЫЛЕТУ]? |c) ARE YOU READY [FOR | | | |DEPARTURE]? | | | | | | |d) ВЫ ГОТОВЫ К НЕМЕДЛЕННОМУ|d) ARE YOU READY FOR | | |ВЫЛЕТУ? |IMMEDIATE DEPARTURE? | | | | | | |*e) ГОТОВ, |*e) READY, | | | | | |... за відсутності |f) ЖДАТЬ [причина], |f) WAIT [reason], | |можливості надати дозвіл| | ||на зліт | | | | | | | |... дозвіл вирулити на |g) ЗАНИМАЙТЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ|g) LINE UP [AND WAIT], | |ЗПС та очікувати дозвіл |[И ЖДИТЕ], | | |на зліт | | | | |+h) ЗАНИМАЙТЕ |+h) LINE UP RUNWAY (number), | | |ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЛОСА | | | |(номер), | | | | | | |... умовні дозволи |i) ЗАНИМАЙТЕ |i) LINE UP BE READY FOR | | |ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ. БУДЬТЕ |IMMEDIATE DEPARTURE, | | |ГОТОВЫ К НЕМЕДЛЕННОМУ | | | |ВЫЛЕТУ, | | | | | | |... підтвердження |#j) (умова) ЗАНИМАЙТЕ |#j) (condition) LINE UP, | |умовного дозволу |ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, | | | | | | | |*k) (умова) ЗАНИМАЮ |*k) (condition) LINING UP, | | |ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, | | | | | | |... підтвердження або |l) [ПОНЯЛИ] ПРАВИЛЬНО (або |l) [THAT IS] CORRECT (or I | |непідтвердження |ПОВТОРЯЮ... (відповідна |SAY AGAIN... (as | |повтореного пілотом |фраза)) |appropriate)) | |умовного дозволу | | | |----------------------------------------------------------------------------------| |_________________ | |+ Якщо існує імовірність неправильного розуміння в разі використання декількох | |ЗПС. | |+ When there is the possibility of confusion during multiple runway operations. | |# Положення щодо застосування умовних дозволів викладено в п. 5.4 цих Правил. | |# Provisions concerning the use of conditional clearances are contained in section| |5.4 of this rules. | |----------------------------------------------------------------------------------| |5.2.4.11. Дозвіл на зліт|a) ПОЛОСА (номер) ВЗЛЕТ |a) RUNWAY (number) CLEARED | | |РАЗРЕШАЮ [ДОЛОЖИТЕ ВЗЛЕТ], |FOR TAKE-OFF [REPORT | | | |AIRBORNE], | | | | | |...якщо застосовується |b) (інформація про рух) |b) (traffic information) | |скорочений мінімум |ПОЛОСА (номер) ВЗЛЕТ |RUNWAY (number) CLEARED FOR | |ешелонування на ЗПС |РАЗРЕШЕН, |TAKE-OFF, | | | | | |... якщо зліт згідно з |c) ВЗЛЕТАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО ИЛИ|c) TAKE OFF IMMEDIATELY OR | |наданим дозволом не |ОСВОБОДИТЕ ПОЛОСУ |VACATE RUNWAY | |виконано |[(вказівки)], |[(instructions)], | | | | | | |d) ВЗЛЕТАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО ИЛИ|d) TAKE OFF IMMEDIATELY OR | | |ОЖИДАЙТЕ ПЕРЕД ВПП, |HOLD SHORT OF RUNWAY, | | | | | |... скасування дозволу |e) ОЖИДАЙТЕ НА МЕСТЕ, ВЗЛЕТ|e) HOLD POSITION, CANCEL TAKE| |на зліт |ОТМЕНЯЮ, ПОВТОРЯЮ, ВЗЛЕТ |OFF I SAY AGAIN CANCEL TAKE- | | |ОТМЕНЯЮ (причина), |OFF (reasons), | | | | | | |**f) ЖДУ, |**f) HOLDING, | | | | | |... припинення зльоту |g) ПРЕКРАТИТЕ ВЗЛЕТ |g) STOP IMMEDIATELY [(repeat | |після розбігу ПС |НЕМЕДЛЕННО [(повторити |aircraft call sign) STOP | | |позивний ПС) ПРЕКРАТИТЕ |IMMEDIATELY], | | |ВЗЛЕТ НЕМЕДЛЕННО], | | | | | | | |**h) ВЗЛЕТ ПРЕКРАЩАЮ, |**h) STOPPING, | |----------------------------------------------------------------------------------| |_________________ | |** Фрази "ЖДУ" та "ВЗЛЕТ ПРЕКРАЩАЮ" згідно з цими Правилами використовуються у | |відповідь на фрази, наведені в пп. "e" і "g" відповідно. HOLDING and STOPPING are | |the procedural responses to e) and g) respectively. | |----------------------------------------------------------------------------------| |... для польотів |i) РАЗРЕШАЮ ВЗЛЕТ [С (місце|i) CLEARED FOR TAKE-OFF [FROM| |вертольотів |розташування)] (поточне |(location)] (present | | |місце, РД, зона заключного |position, taxiway, final | | |етапу заходження на посадку|approach and take-off area, | | |та зльоту, ЗПС та номер), |runway and number), | | | | | | |*j) ПРОШУ УКАЗАНИЯ ПО |*j) REQUEST DEPARTURE | | |ВЫЛЕТУ, |INSTRUCTIONS, | | | | | | |k) ПОСЛЕ ВЫЛЕТА ПРАВЫМ (або|k) AFTER DEPARTURE TURN RIGHT| | |ЛЕВЫМ, або НАБОР ВЫСОТЫ) |(or LEFT, or CLIMB) | | |(відповідні вказівки) |(instructions as appropriate)| |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.4.12. Указівки щодо |*a) ПРОШУ ПРАВЫМ (або |*a) REQUEST RIGHT (or LEFT) | |розвороту або набирання |ЛЕВЫМ), |TURN), | |висоти після зльоту | | | | |b) РАЗРЕШАЮ ПРАВЫМ (або |b) RIGHT (or LEFT) TURN | | |ЛЕВЫМ), |APPROVED, | | | | | | |c) О ПРАВОМ (або ЛЕВОМ) |c) WILL ADVISE LATER FOR | | |РАЗВОРОТЕ СООБЩУ |RIGHT (or LEFT) TURN, | | |ДОПОЛНИТЕЛЬНО, | | | | | | |...в разі запиту часу |d) ДОЛОЖИТЕ ВЗЛЕТ, |d) REPORT AIRBORNE, | |вильоту | | | | |e) ВЗЛЕТ (час), |e) AIRBORNE (time), | | | | | | |f) ПОСЛЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ |f) AFTER PASSING (level) | | |(рівень) (вказівки), |(instructions), | | | | | |... курс, що належить |g) ПРОДОЛЖАЙТЕ С КУРСОМ |g) CONTINUE RUNWAY HEADING | |витримувати |ВЗЛЕТА (вказівки), |(instructions), | | | | | |...коли необхідно |h) СЛЕДУЙТЕ ПО ТРЕКУ ВЗЛЕТА|h) TRACK EXTENDED CENTRE LINE| |витримувати конкретний |(вказівки), |(instructions), | |трек | | | | |i) НАБИРАЙТЕ ПРЯМО |i) CLIMB STRAIGHT AHEAD | | |(вказівки) |(instructions) | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.4.13. Входження до |*a) [тип ПС] (місце) |*a) [aircraft type] | |аеродромного кола |(рівень) ДЛЯ ПОСАДКИ, |(position) (level) FOR | |польотів | |LANDING, | | | | | | |b) ВХОДИТЕ В (напрямок руху|b) JOIN (direction of | | |у колі польотів) К (місце у|circuit) (position in | | |колі польотів) (номер ЗПС) |circuit) (runway number) | | |[ПРИЗЕМНЫЙ] ВЕТЕР (напрямок|[SURFACE] WIND (direction and| | |та швидкість) (одиниці |speed) (units) [TEMPERATURE | | |виміру) [ТЕМПЕРАТУРА |[MINUS] (number)] QNH (or | | |[МИНУС] (число)] QNH (або |QFE) (number) [(units)] | | |QFE) (число) ((одиниці |[TRAFFIC (detail)], | | |виміру)) [БОРТ (вказати)], | | | | | | | |c) ВЫПОЛНЯЙТЕ ЗАХОД С |c) MAKE STRAIGHT-IN APPROACH,| | |ПРЯМОЙ, ПОЛОСА (номер) |RUNWAY (number) [SURFACE] | | |[ПРИЗЕМНЫЙ] ВЕТЕР (напрямок|WIND (direction and speed) | | |та швидкість) (одиниці |(units) [TEMPERATURE [MINUS] | | |виміру) [ТЕМПЕРАТУРА |(number) QNH (or QFE) | | |[МИНУС] (число)] QNH (або |(number) [(units)] [TRAFFIC | | |QFE) (число) [(одиниці |(detail)], | | |виміру)] [БОРТ (вказати)], | | | | | | |...коли забезпечується |*d) (тип ПС) (місце) |*d) (aircraft type) | |інформація ATIS |(рівень) ИНФОРМАЦИЯ |(position) (level) | | |(позначення ATIS) ДЛЯ |INFORMATION (ATIS | | |ПОСАДКИ, |identification) FOR LANDING, | | | | | | |e) ВХОДИТЕ К (місце у колі |e) JOIN (position in circuit)| | |польотів) [ПОЛОСА (номер)] |[RUNWAY (number)] QNH (or | | |QNH (або QFE) (число) |QFE) (number) [(units)] | | |[(одиниці виміру)] [БОРТ |[TRAFFIC (detail)] | | |(вказати)] | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.4.14. Під час |*a) (місце у колі польотів,|*a) (position in circuit, e. | |польоту по колу |наприклад) К ТРЕТЬЕМУ/НА |g.) DOWNWIND/FINAL, | | |ПРЯМОЙ, | | | | | | | |b) НОМЕР... СЛЕДУЙТЕ ЗА |b) NUMBER... FOLLOW (aircraft| | |(тип ПС та його |type and position) | | |місцезнаходження) [за |[additional instructions if | | |потреби додаткові вказівки]|required] | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.4.15. Указівки щодо |a) ВЫПОЛНЯЙТЕ КОРОТКИЙ |a) MAKE SHORT APPROACH, | |заходження на посадку. |ЗАХОД, | | |Повідомлення "ДЛИННАЯ | | | |ПРЯМАЯ (LONG FINAL)" |b) ВЫПОЛНЯЙТЕ ДЛИННЫЙ ЗАХОД|b) MAKE LONG APPROACH (or | |означає, що ПС виходить |(або ПРОТЯНИТЕ (ЗАТЯНИТЕ) |EXTEND DOWNWIND), | |на посадкову пряму на |ТРЕТИЙ), | | |відстані більше ніж 7 км| | | |(4 милі) від точки |c) ДОЛОЖИТЕ ТРЕТИЙ (або НА |c) REPORT BASE (or FINAL, or | |приземлення або виконує |ПРЯМОЙ, або НА ДЛИННОЙ |LONG FINAL), | |заходження на посадку з |ПРЯМОЙ), | | |прямої та перебуває на | | | |відстані 15 км (8 миль) |d) ПРОДОЛЖАЙТЕ ЗАХОД |d) CONTINUE APPROACH [PREPARE| |від точки приземлення. В|[БУДЬТЕ ГОТОВЫ К УХОДУ НА |FOR POSSIBLE GO AROUND] | |обох випадках на |ВТОРОЙ КРУГ] | | |відстані 7 км (4 милі) | | | |від точки приземлення | | | |потрібно доповідати "НА | | | |ПРЯМОЙ (ON FINAL)" | | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.4.16. Посадка |a) ПОЛОСА (номер) ПОСАДКУ |a) RUNWAY (number) CLEARED TO| | |РАЗРЕШАЮ, |LAND, | | | | | |...якщо застосовується |b) (інформація про рух) |b) (traffic information) | |скорочений мінімум |ПОЛОСА (номер) ПОСАДКУ |RUNWAY (number) CLEARED TO | |ешелонування на ЗПС |РАЗРЕШАЮ, |LAND, | | | | | |...спеціальні польоти |c) РАЗРЕШАЮ ЗАХОД С |c) CLEARED TOUCH AND GO, | | |КАСАНИЕМ, | | | | | | | |d) ПОСЛЕ ПОСАДКИ ВЫПОЛНИТЕ |d) MAKE FULL STOP, | | |ПОЛНУЮ ОСТАНОВКУ, | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |...під час виконання |*e) ПРОШУ НИЗКИЙ ЗАХОД |*e) REQUEST LOW APPROACH | |заходження на посадку |(причини), |(reasons) | |вздовж або паралельно | | | |ЗПС із зниженням до |f) РАЗРЕШАЮ НИЗКИЙ ЗАХОД |f) CLEARED LOW APPROACH | |погодженого мінімального|[ПОЛОСА (номер)] [за |[RUNWAY (number)] [(altitude | |рівня |потреби вказати обмеження |restriction if required) (go | | |за висотою) (вказівки щодо |around instructions)], | | |виходу на друге коло)], | | | | | | |...під час прольоту над |*g) ПРОШУ ПРОЛЕТ НА МАЛОЙ |*g) REQUEST LOW PASS | |диспетчерським пунктом |ВЫСОТЕ (причини), |(reasons), | |або іншим пунктом | | | |спостереження для |h) РАЗРЕШАЮ ПРОЛЕТ НА МАЛОЙ|h) CLEARED LOW PASS [as in | |виконання візуального |ВЫСОТЕ [так само, як у |f], | |огляду з землі |підпункті "f"] | | | | | | |...для польотів |*i) ПРОШУ ЗАХОД С ПРЯМОЙ |*i) REQUEST STRAIGHT-IN (or | |вертольотів |(або С КРУГА, ЛЕВЫМ (або |CIRCLING APPROACH, LEFT (or | | |ПРАВЫМ) РАЗВОРОТОМ НА |RIGHT) TURN TO (location)), | | |(місце)), | | | | | | | |j) ВЫПОЛНЯЙТЕ ЗАХОД С |j) MAKE STRAIGHT-IN (or | | |ПРЯМОЙ (або ЗАХОД С КРУГА, |CIRCLING APPROACH, LEFT (or | | |ЛЕВЫМ (або ПРАВЫМ) |RIGHT) TURN TO (location, | | |РАЗВОРОТОМ НА (місце, ЗПС, |runway, taxiway, final | | |РД, зона заключного етапу |approach and. take-off area))| | |заходження на посадку та |[ARRIVAL (or ARRIVAL ROUTE | | |зльоту)) [ПРИБЫТИЕ (або |(number, name, or code)]. | | |МАРШРУТ ПРИБЫТИЯ) (номер, |[HOLD SHORT OF (active | | |назва або код)]. [ОЖИДАЙТЕ |runway, extended runway | | |ПЕРЕД ВПП (діюча ЗПС, |centre line, other)] [REMAIN | | |продовження осьової лінії |(direction or distance) FROM | | |ЗПС тощо)]. [ВЫДЕРЖИВАЙТЕ |(runway, runway centre line, | | |(напрямок або відстань) ОТ |other helicopter or | | |(ЗПС, осьова лінія ЗПС, |aircraft)] [CAUTION (power | | |інший вертоліт або ПС)]. |lines, unlighted | | |[ОСТОРОЖНО (лінії |obstructions, wake | | |електропередачі, |turbulence, etc)] CLEARED TO | | |неосвітлені перешкоди, |LAND | | |турбулентність у сліді | | | |тощо)] ПОСАДКУ РАЗРЕШАЮ | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.4.17. Затримка |a) ВЫПОЛНЯЙТЕ ПОЛЕТ ПО |a) CIRCLE THE AERODROME, | |повітряного судна |КРУГУ НАД АЭРОДРОМОМ, | | | | | | | |b) ВЫПОЛНЯЙТЕ ВИРАЖ (ВПРАВО|b) ORBIT (RIGHT, or LEFT) | | |або ВЛЕВО) [С ТЕКУЩЕГО |[FROM PRESENT POSITION], | | |МЕСТА], | | | | | | | |c) ВЫПОЛНИТЕ ЕЩЕ ОДИН КРУГ |c) MAKE ANOTHER CIRCUIT | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.4.18. Уразі |a) УХОДИТЕ НА ВТОРОЙ КРУГ, |a) GO AROUND, | |невдалого заходження на | | | |посадку |*b) УХОЖУ НА ВТОРОЙ КРУГ |*b) GOING AROUND | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.4.19. Інформація для|a) ШАССИ, ПО-ВИДИМОМУ, |a) LANDING GEAR APPEARS DOWN,| |екіпажу повітряного |ВЫПУЩЕНО, | | |судна | | | | | | | |...коли пілот просить |b) ПРАВОЕ (або ЛЕВОЕ, або |b) RIGHT (or LEFT, or NOSE) | |візуально перевірити |НОСОВОЕ) КОЛЕСО, ПО- |WHEEL APPEARS UP (or DOWN), | |випуск шасі |ВИДИМОМУ, УБРАНО (або | | | |ВЫПУЩЕНО), | | | | | | | |c) ШАССИ, ПО-ВИДИМОМУ, |c) WHEELS APPEAR UP, | | |УБРАНО, | | | | | | | |d) ПРАВОЕ (або ЛЕВОЕ, або |d) RIGHT (or LEFT, or NOSE) | | |НОСОВОЕ) КОЛЕСО, ПО- |WHEEL DOES NOT APPEAR UP (or | | |ВИДИМОМУ, НЕ УБРАНО (або НЕ|DOWN), | | |ВЫПУЩЕНО), | | | | | | |...турбулентність у |e) ОСТОРОЖНО, |e) CAUTION WAKE TURBULENCE | |сліді |ТУРБУЛЕНТНОСТЬ В СПУТНОЙ |[FROM ARRIVING (or DEPARTING | | |СТРУЕ (СЛЕДЕ) [ОТ |(type of aircraft)] | | |ПРИБЫВАЮЩЕГО (або |[additional information as | | |ВЫЛЕТАЮЩЕГО (тип ПС)] [за |required], | | |потреби додаткова | | | |інформація], | | | | | | |...реактивна течія на |f) ОСТОРОЖНО, РЕАКТИВНАЯ |f) CAUTION JET BLAST, | |пероні або на РД |СТРУЯ, | | | | | | |...потік від повітряного|g) ОСТОРОЖНО, СТРУЯ |g) CAUTION SLIPSTREAM | |гвинта літака |ВОЗДУШНОГО ВИНТА | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.4.20. Звільнення ЗПС|a) РАБОТАЙТЕ С РУЛЕНИЕМ |a) CONTACT GROUND | |та зв'язок після посадки|(частота), |(frequency), | | | | | | |b) ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ |b) WHEN VACATED CONTACT | | |РАБОТАЙТЕ С РУЛЕНИЕМ |GROUND (frequency), | | |(частота), | | | | | | | |c) УСКОРЬТЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ, |c) EXPEDITE VACATING, | | | | | | |d) СТОЯНКА (або ГЕЙТ) |d) YOUR STAND (or GATE) | | |(номер), |(designation), | | | | | | |e) ВЫПОЛНЯЙТЕ (або |e) TAKE (or TURN) FIRST (or | | |ПОВОРАЧИВАЙТЕ) ПЕРВЫЙ (або |SECOND, or CONVENIENT) LEFT | | |ВТОРОЙ, або ГДЕ ВАМ УДОБНО)|(or RIGHT) AND CONTACT GROUND| | |НАЛЕВО (або НАПРАВО) И |(frequency), | | |РАБОТАЙТЕ С РУЛЕНИЕМ | | | |(частота), | | | | | | |...для польотів |f) РУЛИТЕ ПО ВОЗДУХУ ДО |f) AIR-TAXI TO HELICOPTER | |вертольотів |ВЕРТОЛЕТНОЙ СТОЯНКИ (або) |STAND (or) HELICOPTER PARKING| | |МЕСТА СТОЯНКИ ВЕРТОЛЕТОВ |POSITION (area), | | |(зона), | | | | | | | |g) РУЛИТЕ ПО ВОЗДУХУ ДО |g) AIR-TAXI TO (or VIA) | | |(або ЧЕРЕЗ) (відповідне |(location or routing as | | |місце або маршрут) |appropriate) [CAUTION (dust, | | |[ОСТОРОЖНО (пил, поземок, |blowing snow, loose, debris, | | |сміття, легке ПС, яке |taxiing light aircraft, | | |здійснює руління, люди |personnel, etc)], | | |тощо)], | | | | | | | |h) РУЛИТЕ ПО ВОЗДУХУ ЧЕРЕЗ |h) AIR TAXI VIA (direct, as | | |(прямо, згідно з запитом |requested, or specified | | |або за встановленим |route) TO (location, | | |маршрутом) ДО (місце, |heliport, operating or | | | вертодром, експлуатаційна |movement area, active or | | |або робоча поверхня, діюча |inactive runway) AVOID | | |або недіюча ЗПС. ОБХОДИТЕ |(aircraft or vehicles or | | |(СЛЕДИТЕ ЗА) (ПС або |personnel) | | |транспортні засоби або | | | |люди) | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 5.2.5. Координація дій органів ОПР | |----------------------------------------------------------------------------------| | Ситуація | Фразеологія | Phraseologies | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.5.1. Розрахункові та|a) T: [ЗАПИШИТЕ] РАСЧЕТНОЕ |a) T: ESTIMATE [direction of | |переглянуті дані |[напрямок польоту] |flight] (aircraft call sign) | |Послідовність передачі |(позивний ПС) [КОД (або |[SQUAWKING (SSR Code)] (type)| |розрахункових даних |СКВОК) (код ВОРЛ)] (тип) |ESTIMATED (significant point)| |визначається у |РАССЧИТЫВАЕТ (основна |(time) (level) (or DESCENDING| |відповідних угодах між |точка) (час) (рівень) (або |FROM (level) TO (level)) | |органами ОПР |СНИЖАЕТСЯ С (рівень) ДО |[SPEED (filed TAS)] (route) | | |(рівень)) [СКОРОСТЬ |[REMARKS], | | |(заявлена справжня | | | |повітряна швидкість)] | | | |(маршрут) [ЗАМЕЧАНИЯ], | | | | | | |...орган, який передає |b) T: [ЗАПИШИТЕ] РАСЧЕТНОЕ |b) T: ESTIMATE (significant | |контроль за ПС |(основна точка) (позивний |point) ON (aircraft call | | |ПС), |sign), | | | | | |...відповідь органу, |c) R: НЕТ ИНФОРМАЦИИ, |c) R: NO DETAILS, | |який приймає контроль | | | |за ПС (якщо немає | | | |інформації про план | | | |польоту) | | | | | | | |...відповідь органу, |R: (тип ПС) (пункт |R: (aircraft type) | |який приймає контроль |призначення), |(destination), | |за ПС (якщо є інформація| | | |про план польоту) | | | | | | | |... відповідь органу, |T: [КОД (або СКВОК) (код |T: SQUAWKING (SSR Code)] | |який передає контроль |ВОРЛ)] [РАСЧЕТНОЕ] (основна|[ESTIMATED] (significant | |за ПС |точка) (час) НА (рівень), |point) (time) AT (level), | |----------------------------------------------------------------------------------| |_______________ | |(У разі відсутності даних плану польоту станція, яка приймає інформацію, | |відповідає на пункт "b", наприклад "ДАННЫХ НЕ ИМЕЮ", тоді станція, яка передає | |інформацію, повинна передати розрахункові дані повністю, як зазначено в пункті | |"а". | |In the event that flight plan details are not available the receiving station | |shall reply to "b" NO DETAILS and transmitting station shall pass full estimate as| |in "a"). | |----------------------------------------------------------------------------------| | |d) T: [ЗАПИШИТЕ] РАСЧЕТНОЕ,|d) T: ESTIMATE UNMANNED FREE | | |БЕСПИЛОТНЫЙ АЭРОСТАТ |BALLOON(S) (identification | | |(АЭРОСТАТЫ) (пізнавальний |and classification) ESTIMATED| | |індекс та клас) ПО РАСЧЕТУ |OVER (place) AT (time) | | |ПРОЙДЕТ (місце) В (час) |REPORTED FLIGHT LEVEL(S) | | |СООБЩЕННЫЙ ЭШЕЛОН(Ы) ПОЛЕТА|(figure or figures) [or | | |(цифра або цифри) [або |FLIGHT LEVEL UNKNOWN] MOVING | | |ЭШЕЛОН ПОЛЕТА НЕИЗВЕСТЕН] |(direction) ESTIMATED GROUND | | |ДВИЖЕТСЯ (напрямок) |SPEED (figure) (other | | |РАСЧЕТНАЯ ПУТЕВАЯ СКОРОСТЬ |pertinent information, if | | |(цифра) (інша інформація, |any), | | |яка стосується справи (за | | | |наявності)), | | | | | | | |e) T: ИЗМЕНЕНИЕ (позивний |e) T: REVISION (aircraft call| | |ПС) (за потреби, відповідні|sign) (details as necessary) | | |подробиці) | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.5.2. Передавання |a) T/R: ПРОШУ |a) T/R: REQUEST RELEASE OF | |контролю |ПРИНЯТЬ/ПЕРЕДАТЬ |(aircraft call sign), | | |[(КОНТРОЛЬ)] (позивний ПС),| | | | | | | |b) T:) ПЕРЕДАМ (ПЕРЕДАЛ) |b) T: (aircraft call sign) | | |[(КОНТРОЛЬ)] (позивний ПС |RELEASED [AT (time)] | | |[В (час)] |[conditions/restrictions], | | |[умови/обмеження], | | | | | | | |c) R: ВЫ ПЕРЕДАЛИ |c) R: IS (aircraft call sign)| | |[(КОНТРОЛЬ)] (позивний ПС) |RELEASED [FOR CLIMB (or | | |[ДЛЯ НАБОРА ВЫСОТЫ (або |DESCENT)]?, | | |СНИЖЕНИЯ)]?, | | | | | | | |d) T: (позивний ПС) НЕ |d) T: (aircraft call sign) | | |ПЕРЕДАЮ [(КОНТРОЛЬ)] [ДО |NOT RELEASED [UNTIL (time or | | |(час або основна точка)], |significant point)], | | | | | | |e) T: НЕ МОГУ ПЕРЕДАТЬ |e) T: UNABLE (aircraft call | | |[(КОНТРОЛЬ)] (позивний ПС) |sign) [TRAFFIC IS (details)] | | |[БОРТ (подробиці)] | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.5.3. Зміна дозволу |a) T: МОЖЕМ ЛИ МЫ ИЗМЕНИТЬ |a) T: MAY WE CHANGE CLEARANCE| | |РАЗРЕШЕНИЕ (позивний ПС) НА|OF (aircraft call sign) TO | | |(подробиці запропонованої |(details of alteration | | |зміни)?, |proposed)?, | | | | | | |b) R: СОГЛАСНЫ НА (зміна |b) R: AGREED TO (alteration | | |дозволу) ДЛЯ (позивний ПС),|of clearance) OF (aircraft | | | |call sign), | | | | | | |c) R: НЕВОЗМОЖНО РАЗРЕШИТЬ |c) R: UNABLE (aircraft call | | |(позивний ПС), |sign), | | | | | | |d) R: НЕВОЗМОЖНО РАЗРЕШИТЬ |d) R: UNABLE (desired route, | | |(бажаний маршрут, рівень |level, etc) [FOR (aircraft | | |тощо) [ДЛЯ (позивний ПС)] |call sign)] [DUE (reason)] | | |[ИЗ-ЗА (причина)] |(alternative clearance | | |(запропонований |proposed) | | |альтернативний дозвіл) | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.5.4. Запит щодо |a) T: ПРОШУ СОГЛАСОВАТЬ ДЛЯ|a) T: APPROVAL REQUEST | |згоди |(позивний повітряного |(aircraft call sign) | | |судна) РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ |ESTIMATED DEPARTURE FROM | | |ВЫЛЕТА (основна точка) В |(significant point) AT | | |(час), |(time), | | | | | | |d) R: (позивний ПС) |d) R: (aircraft call sign) | | |РАЗРЕШАЮ [(обмеження (за |REQUEST APPROVED | | |наявності))], |[(restriction if any)], | | | | | | |e) R: (позивний ПС) |e) R: (aircraft call sign) | | |НЕВОЗМОЖНО (альтернативні |UNABLE (alternative | | |вказівки) |instructions) | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.5.5. Передавання |a) T: [ОТДАЮ ПРИБЫВАЮЩИЙ] |a) T: [INBOUND RELEASE] | |контролю за повітряним |(позивний ПС) [КОД (код |(aircraft call sign) | |судном, що прибуває |ВОРЛ)] (тип) ИЗ (пункт |[SQUAWKING (SSR Code)] (type)| | |вильоту) ПЕРЕДАМ НАД/В/НА |FROM (departure point) | | |(основна точка, або час, |RELEASED AT (significant | | |або рівень) ИМЕЕТ |point, or time, or level) | | |РАЗРЕШЕНИЕ И РАССЧИТЫВАЕТ |CLEARED TO AND ESTIMATING | | |ПРОЙТИ (межа дії дозволу) |(clearance limit) (time) AT | | |(час) НА (рівень) |(level) [EXPECTED APPROACH | | |[ОЖИДАЕМОЕ ВРЕМЯ ЗАХОДА або|TIME or NO DELAY EXPECTED] | | |ЗАДЕРЖКИ НЕ ОЖИДАЕТСЯ |CONTACT AT (time) | | |ПРЕДВИДИТСЯ] СВЯЗЬ В (час) | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.5.6. Передавання |a) T: ОТДАЮ (позивний ПС) |a) T: HANDOVER (aircraft call| |контролю |[КОД (код ВОРЛ)] МЕСТО |sign) [SQUAWKING (SSR Code)] | | |(місце ПС) (рівень) |POSITION (aircraftposition) | | | |(level) | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.5.7. Прискорення |a) T: УСКОРЬТЕ РАЗРЕШЕНИЕ |a) T: EXPEDITE CLEARANCE | |дозволу |(позивний ПС) ОЖИДАЕМОЕ |(aircraft call sign) EXPECTED| | |ВРЕМЯ ВЫЛЕТА ИЗ (місце) В |DEPARTURE FROM (place) AT | | |(час), |(time), | | | | | | |b) T: УСКОРЬТЕ РАЗРЕШЕНИЕ |b) T: EXPEDITE CLEARANCE | | |(позивний ПС) [РАСЧЕТНОЕ |(aircraft call sign) | | |ВРЕМЯ] НАД (місце) В (час) |[ESTIMATED] OVER (place) AT | | |ЗАПРАШИВАЕТ (рівень або |(time) REQUESTS (level or | | |маршрут тощо) |route, etc) | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.5.8. Для мовного |T: НЕ ДОПУЩЕН К RVSM |T: NEGATIVE RVSM | |доповнення до | | | |автоматизованого обміну |або |or | |розрахункових | | | |повідомлень, інформації,|T: НЕ ДОПУЩЕН К RVSM, |T: NEGATIVE RVSM STATE | | що міститься в пункті |ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВС |AIRCRAFT | |18 плану польоту, якщо | | | |така інформація не | | | |передається автоматично | | | |----------------------------------------------------------------------------------| |_________________ | |Пояснення. T - орган, що передає інформацію, R - орган, що приймає інформацію | |----------------------------------------------------------------------------------| |5.2.5.9. Для |T: НЕВОЗМОЖЕН RVSM ИЗ-ЗА |T: UNABLE RVSM DUE TURBULENCE| |повідомлення про причину|БОЛТАНКИ | | |виникнення | | | |непередбачуваних |або |or | |обставин у конкретного | | | |повітряного судна |Т: НЕВОЗМОЖЕН RVSM ИЗ-ЗА |T: UNABLE RVSM DUE EQUIPMENT | | |ОБОРУДОВАНИЯ | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 5.2.6. Фразеологія під час використання CPDLC | |----------------------------------------------------------------------------------| | Ситуація | Фразеологія | Phraseologies | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.2.6.1. Операційний | | | |статус | | | | | | | |...відмова CPDLC |a) [ВСЕ СТАНЦИИ] ОТКАЗ |a) [ALL STATIONS] CPDLC | | |CPDLC (вказівки), |FAILURE (instructions), | | | | | |... в разі помилки в |b) ОШИБКА В СООБЩЕНИИ CPDLC|b) CPDLC MESSAGE FAILURE | |окремому повідомленні |(відповідний дозвіл, |(appropriate clearance, | |CPDLC |вказівка, інформація або |instruction, information or | | |запит), |request), | | | | | |... для виправлення |c) ОТМЕНЯЮ СООБЩЕНИЕ CPDLC |c) DISREGARD CPDLC (message | |наданого за CPDLC |(тип повідомлення) БРЕЙК |type) MESSAGE, BREAK (correct| |дозволу, вказівки, |(правильний дозвіл, |clearance, instruction, | |інформації або запиту |вказівка, інформація або |information or request), | | |запит), | | | | | | |... для вказівки всім ПС|d) [ВСЕ СТАНЦИИ] ПРЕКРАТИТЕ|d) [ALL STATIONS] STOP | |не надсилати запити за |ЗОПРОСЫ ПО CPDLC [ДО |SENDING CPDLC REQUESTS [UNTIL| |CPDLC протягом |КОМАНДЫ] [(причина)], |ADVISED] [(reason)], | |обмеженого періоду часу | | | | | | | |... для поновлення |e) [ВСЕ СТАНЦИИ] |e) [ALL STATIONS] RESUME | |нормального використання|ВОЗОБНОВИТЕ НОРМАЛЬНУЮ |NORMAL CPDLC OPERATIONS | |CPDLC |РАБОТУ CPDLC | | |----------------------------------------------------------------------------------| |5.3. Фразеологія обслуговування повітряного руху за засобами систем спостереження | | ОПР | |----------------------------------------------------------------------------------| | Нижче викладено фразеологію, яка застосовується під час використання систем | | спостереження ОПР. Фразеологію, яку детально викладено в попередніх розділах, | | можна також застосовувати під час використання систем спостереження ОПР. | |----------------------------------------------------------------------------------| | 5.3.1. Загальна фразеологія обслуговування повітряного руху за засобами систем | | спостереження ОПР | |----------------------------------------------------------------------------------| | Ситуація | Фразеологія | Phraseologies | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.1.1. Ідентифікація |a) ДОЛОЖИТЕ КУРС [И ЭШЕЛОН |a) REPORT HEADING [AND FLIGHT| |повітряного судна |ПОЛЕТА (або ВЫСОТА)], |LEVEL | | | |(or ALTITUDE)], | | | | | | |b) ОТВЕРНИТЕ ВЛЕВО (або |b) FOR IDENTIFICATION TURN | | |ВПРАВО) ДЛЯ ОПОЗНАВАНИЯ |LEFT (or RIGHT) HEADING | | |КУРС (три цифри), |(three digits), | | | | | | |c) ДАЙТЕ НАЖАТИЕ И ДОЛОЖИТЕ|c) TRANSMIT FOR | | |ВАШ КУРС, |IDENTIFICATION AND REPORT | | | |HEADING, | | | | | | |d) НАБЛЮДАЮ ПО ЛОКАТОРУ |d) RADAR CONTACT [position], | | |[місце], | | | | | | | |e) ОПОЗНАНЫ [місце], |e) IDENTIFIED [position], | | | | | | |f) НЕ ОПОЗНАНЫ [причина], |f) NOT IDENTIFIED [reason], | | |[ПЕРЕХОДИТЕ НА (або |[RESUME (or CONTINUE) OWN | | |ПРОДОЛЖАЙТЕ) ПОЛЕТ ПО СВОИМ|NAVIGATION] | | |СРЕДСТВАМ] | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.1.2. Інформація про |ВАШЕ МЕСТО (відстань) |POSITION (distance) | |місце |(напрямок) ОТ (основна |(direction) OF (significant | | |точка) (або НАД, або НА |point) (or OVER or ABEAM | | |ТРАВЕРЗЕ (основна точка)) |(significant point)) | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.1.3. Указівки щодо |a) ПОСЛЕ (основна точка) |a) LEAVE (significant point) | |наведення |КУРС (три цифри), |HEADING (three digits), | | | | | | |b) ПРОДОЛЖАЙТЕ С КУРСОМ |b) CONTINUE HEADING (three | | |(три цифри), |digits), | | | | | | |c) ПРОДОЛЖАЙТЕ С ТЕКУЩИМ |c) CONTINUE PRESENT HEADING, | | |КУРСОМ, | | | | | | | |d) КУРС (три цифри), |d) FLY HEADING (three | | | |digits), | | | | | | |e) [ОТВЕРНИТЕ] ВЛЕВО (або |e) TURN LEFT (or RIGHT) | | |ВПРАВО) НА КУРС (три цифри)|HEADING (three digits) | | |[причина], |[reason], | | | | | | |f) [ОТВЕРНИТЕ] ВЛЕВО (або |f) TURN LEFT (or RIGHT) | | |ВПРАВО) (число градусів) |(number of degrees) DEGREES | | |ГРАДУСОВ [причина], |[reason], | | | | | | |g) ПРЕКРАТИТЕ РАЗВОРОТ КУРС|g) STOP TURN HEADING (three | | |(три цифри), |digits), | | | | | | |h) СЛЕДОВАТЬ С КУРСОМ (три |h) FLY HEADING (three | | |цифри), ЕСЛИ ГОТОВЫ |digits), WHEN ABLE PROCEED | | |СЛЕДУЙТЕ ПРЯМО НА (назва) |DIRECT (name) (significant | | |(основна точка), |point), | | | | | | |i) НА КУРСЕ |i) HEADING IS GOOD | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.1.4. Припинення |a) ПОЛЕТ ПО СВОИМ СРЕДСТВАМ|a) RESUME OWN NAVIGATION | |наведення |(місце ПС) (конкретні |(position of aircraft) | | |вказівки), |(specific instructions), | | | | | | |b) ПОЛЕТ ПО СВОИМ СРЕДСТВАМ|b) RESUME OWN NAVIGATION | | |[ПРЯМО НА] (основна точка) |[DIRECT] (significant point) | | |[МАГНИТНЫЙ ТРЭК (три цифри)|[MAGNETIC TRACK (three | | |РАССТОЯНИЕ (число) |digits) DISTANCE (number) | | |КИЛОМЕТРОВ (або МИЛЬ)] |KILOMETRES (or MILES)] | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.1.5. Маневрування |a) ВЫПОЛНИТЕ РАЗВОРОТ ВЛЕВО|a) MAKE A THREE SIXTY TURN | | |(або ВПРАВО) НА ТРИСТА |LEFT (or RIGHT) [reason], | | |ШЕСТЬДЕСЯТ [причина], | | | | | | | |b) ВЫПОЛНЯЙТЕ ЛЕВЫЙ (або |b) ORBIT LEFT (or RIGHT) | | |ПРАВЫЙ) ВИРАЖ [причина], |[reason], | | | | | |...у разі ненадійної |c) ВЫПОЛНЯЙТЕ ВСЕ РАЗВОРОТЫ|c) MAKE ALL TURNS RATE ONE | |роботи бортових |СО СКОРОСТЬЮ СТО |(or RATE HALF, or (number) | |приладів, що вказують |ВОСЕМЬДЕСЯТ ГРАДУСОВ В |DEGREES PER SECOND) START AND| |напрямок |МИНУТУ (або СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ|STOP ALL TURNS ON THE COMMAND| | |ГРАДУСОВ В ДВЕ МИНУТЫ, або |"NOW", | | |(число) ГРАДУСОВ В СЕКУНДУ)| | | |НАЧИНАЙТЕ И ПРЕКРАЩАЙТЕ ВСЕ| | | |РАЗВОРОТЫ ПО КОМАНДЕ | | | |"НЕМЕДЛЕННО", | | | | | | |У разі якщо необхідно |d) [ОТВЕРНИТЕ] ВЛЕВО (або |d) TURN LEFT (or RIGHT) NOW, | |вказати причину |ВПРАВО) НЕМЕДЛЕННО, | | |радіолокаційного | | | |наведення або |e) ПРЕКРАТИТЕ РАЗВОРОТ |e) STOP TURN NOW | |вищевказаних маневрів, |НЕМЕДЛЕННО | | |повинна | | | |використовуватися така | | | |фразеологія: | | | | | | | |a) ИЗ-ЗА БОРТА DUE | | | |TRAFFIC, | | | | | | | |b) ДЛЯ СОЗДАНИЯ | | | |ИНТЕРВАЛА FOR SPACING, | | | | | | | |c) ДЛЯ ЗАДЕРЖКИ FOR | | | |DELAY, | | | | | | | |d) К ТРЕТЬЕМУ (або К | | | |ЧЕТВЕРТОМУ, або С | | | |ПРЯМОЙ) FOR DOWNWIND (or| | | |BASE, or FINAL) | | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.1.6. Керування |a) ДОЛОЖИТЕ СКОРОСТЬ, |a) REPORT SPEED, | |швидкістю | | | | |*b) СКОРОСТЬ (число) |*b) SPEED (number) KILOMETRES| | |КИЛОМЕТРОВ В ЧАС, |PER HOUR, | | | | | | |c) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ (число) |c) MAINTAIN (number) | | |КИЛОМЕТРОВ В ЧАС [ИЛИ БОЛЕЕ|KILOMETRES PER HOUR [OR | | |(або или МЕНЕЕ)] [ДО |GREATER (or [OR LESS)] [UNTIL| | |(основна точка)], |(significant point)], | | | | | | |d) НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ (число) |d) DO NOT EXCEED (number) | | |КИЛОМЕТРОВ В ЧАС, |KILOMETRES PER HOUR, | | | | | | |e) СЛЕДУЙТЕ С ТЕКУЩЕЙ |e) MAINTAIN PRESENT SPEED, | | |СКОРОСТЬЮ, | | | | | | | |f) УВЕЛИЧЬТЕ (або |f) INCREASE (or REDUCE SPEED | | |УМЕНЬШИТЕ) СКОРОСТЬ ДО |TO (number) KILOMETRES PER | | |(число) КИЛОМЕТРОВ В ЧАС |HOUR [OR GREATER (or OR | | |[ИЛИ БОЛЕЕ (або или |LESS)], | | |МЕНЕЕ)], | | | | | | | |g) УВЕЛИЧЬТЕ (або |g) INCREASE (or REDUCE) SPEED| | |УМЕНЬШИТЕ) СКОРОСТЬ НА |BY (number) KILOMETRES PER | | |(число) КИЛОМЕТРОВ В ЧАС, |HOUR, | | | | | | |h) ВОЗОБНОВИТЕ НОРМАЛЬНУЮ |h) RESUME NORMAL SPEED, | | |СКОРОСТЬ, | | | | | | | |i) УМЕНЬШИТЕ ДО МИНИМАЛЬНОЙ|i) REDUCE TO MINIMUM APPROACH| | |СКОРОСТИ ЗАХОДА, |SPEED, | | | | | | |j) УМЕНЬШИТЕ СКОРОСТЬ ДО |j) REDUCE TO MINIMUM CLEAN | | |МИНИМАЛЬНОЙ С ЧИСТЫМ |SPEED, | | |КРЫЛОМ, | | | | | | | |k) ОГРАНИЧЕНИЙ ПО СКОРОСТИ |k) NO [ATC] SPEED | | |НЕТ |RESTRICTIONS | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.1.7. Передача | | | |повідомлень про місце | | | | | | | |...для вказівки не |a) НЕ ДОКЛАДЫВАЙТЕ МЕСТО |a) OMIT POSITION REPORTS | |передавати повідомлень |[ДО (вказати)], |[UNTIL (specify)], | |про місце під час | | | |перебування під |b) ДОЛОЖИТЕ (основна |b) NEXT REPORT AT | |радіолокаційним |точка), |(significant point), | |контролем | | | | |c) ДОЛОЖИТЕ ТОЛЬКО (основна|c) REPORTS REQUIRED ONLY AT | | |точка (точки)), |(significant points(s)), | | | | | | |d) ВОЗОБНОВИТЕ ПЕРЕДАЧУ |d) RESUME POSITION REPORTING | | |ДОКЛАДОВ О МЕСТЕ | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.1.8. Інформація про |a) БОРТ НА (число) ЧАСОВ |a) TRAFFIC (number) O'CLOCK | |інші повітряні судна та |(відстань) (напрямок |(distance) (direction | |дії щодо запобігання |польоту) [будь-яка інша |of/light) [any other | |зіткненням |доречна інформація], |pertinent information], | | | | | | |1) НЕИЗВЕСТНЫЙ, |1) UNKNOWN, | | |2) СЛЕДУЕТ С МАЛОЙ |2) SLOW MOVING, | | |СКОРОСТЬЮ, | | | |3) СЛЕДУЕТ С БОЛЬШОЙ |3) FAST MOVING, | | |СКОРОСТЬЮ, | | | |4) СБЛИЖАЕТСЯ, |4) CLOSING, | | |5) ВСТРЕЧНЫЙ (або |5) OPPOSITE (or SAME) | | |ПОПУТНЫЙ), |DIRECTION, | | |6) ОБГОНЯЕТ, |6) OVERTAKING, | | |7) ПЕРЕСЕКАЕТ СЛЕВА НАПРАВО|7) CROSSING LEFT TO RIGHT (or| | |(або СПРАВА НАЛЕВО), |RIGHT TO LEFT), | |...(якщо відомо) |8) (тип ПС), |8) (aircraft type), | | |9) (рівень), |9) (level), | | |10) В НАБОРЕ (або В |10) CLIMBING (or DESCENDING),| | |СНИЖЕНИИ), | | | | | | |...для запиту на |*b) ПРОШУ ВЕКТОРЕНИЕ, |*b) REQUEST VECTORS, | |виконання відповідних | | | |дій щодо запобігання |c) ВАМ НУЖНО ВЕКТОРЕНИЕ?, |c) DO YOU WANT VECTORS?, | |зіткненням | | | | | | | |... після розходження з |d) С БОРТОМ РАЗОШЛИСЬ |d) CLEAR OF TRAFFIC | |іншим ПС |[відповідні вказівки], |[appropriate instructions], | | | | | |...для запобігання |e) [ОТВЕРНИТЕ] ВЛЕВО (або |e) TURN LEFT (or RIGHT) | |зіткненню |ВПРАВО) НЕМЕДЛЕННО КУРС |IMMEDIATELY HEADING (three | | |(три цифри) ДЛЯ РАСХОЖДЕНИЯ|digits) TO AVOID | | |(або СОЗДАНИЯ ИНТЕРВАЛА) С |[UNIDENTIFIED] TRAFFIC | | |[НЕОПОЗНАННЫМ] БОРТОМ |(bearing by clock-reference | | |(напрямок за умовним |and distance), | | |годинниковим циферблатом та| | | |відстань), | | | | | | | |f) [ОТВЕРНИТЕ] ВЛЕВО (або |f) TURN LEFT (or RIGHT) | | |ВПРАВО) (число градусів) |(number of degrees) DEGREES | | |ГРАДУСОВ НЕМЕДЛЕННО ДЛЯ |IMMEDIATELY TO AVOID | | |РАСХОЖДЕНИЯ (СОЗДАНИЯ |[UNIDENTIFIED] TRAFFIC AT | | |ИНТЕРВАЛА) С [НЕОПОЗНАННЫМ]|(bearing by clock-reference | | |БОРТОМ (напрямок за умовним|and distance) | | |годинниковим індикатором та| | | |відстань) | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.1.9. Зв'язок та |a) [ЕСЛИ] РАДИОСВЯЗЬ |a) [IF] RADIO CONTACT LOST | |відмова зв'язку |ПОТЕРЯНА (вказівки), |(instructions), | | | | | | |b) ЕСЛИ НЕ БУДЕТ ОТВЕТА В |b) IF NO TRANSMISSIONS | | |ТЕЧЕНИЕ (число) МИНУТ (або |RECEIVED FOR (number) MINUTES| | |СЕКУНД) (вказівки), |(or SECONDS) (instructions), | | | | | |...якщо є підозра на |c) ОТВЕТ НЕ ПОЛУЧЕН |c) REPLY NOT RECEIVED | |відмову зв'язку |(вказівки), |(instructions), | | | | | | |d) ЕСЛИ ВЫ СЛЫШИТЕ |d) IF YOU READ [manoeuvre | | |[указівки щодо виконання |instructions or SQUAWK (code | | |маневру або КОД (код ВОРЛ |or IDENT)], | | |або ОТВЕТЧИК В РЕЖИМ | | | |ОПОЗНАВАНИЕ)], | | | | | | | |e) (маневр або КОД) |e) (manoeuvre or SQUAWK) | | |НАБЛЮДАЮ. МЕСТО (місце ПС).|OBSERVED. POSITION (position | | |БУДУ ПРОДОЛЖАТЬ КОНТРОЛЬ |of aircraft). WILL CONTINUE | | |ПО ЛОКАТОРУ |RADAR CONTROL | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.1.10. Припинення |a) ОБСЛУЖИВАНИЕ ПО ЛОКАТОРУ|a) RADAR SERVICE (or | |радіолокаційного |(або ОПОЗНАВАНИЕ) |IDENTIFICATION) TERMINATED | |обслуговування |ПРЕКРАЩЕНО [ИЗ-ЗА |[DUE (reason)] | | |(причина)] (вказівки), |(instructions), | | | | | | |b) ОПОЗНАВАНИЕ БУДЕТ |b) WILL SHORTLY LOSE | | |КРАТКОВРЕМЕННО ПОТЕРЯНО |IDENTIFICATION (appropriate | | |(відповідні вказівки або |instructions or information),| | |інформація), | | | | | | | |c) ВАС НЕ НАБЛЮДАЮ |c) IDENTIFICATION LOST | | |[причина] (вказівки) |[reasons] (instructions) | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.1.11. Погіршення |a) ВТОРИЧНЫЙ ЛОКАТОР НЕ |a) SECONDARY RADAR OUT OF | |характеристик |РАБОТАЕТ (за потреби |SERVICE (appropriate | |радіолокаційного |відповідна інформація), |information as necessary), | |обладнання | | | | |b) ПЕРВИЧНЫЙ ЛОКАТОР НЕ |b) PRIMARY RADAR OUT OF | | |РАБОТАЕТ (за потреби |SERVICE (appropriate | | |відповідна інформація), |information as necessary), | | | | | | |c) ADS-B НЕ РАБОТАЕТ (за |c) ADS-B OUT OF SERVICE | | |потреби відповідна |(appropriate information as | | |інформація) |necessary) | |----------------------------------------------------------------------------------| | 5.3.2. Використання радіолокатора під час диспетчерського обслуговування підходу | |----------------------------------------------------------------------------------| | Ситуація | Фразеологія | Phraseologies | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.2.1. Наведення під |a) ВЕКТОРЕНИЕ ДЛЯ ЗАХОДА ПО|a) VECTORING FOR (type of | |час заходження на |(тип засобу, показники |pilot-interpreted aid) | |посадку |якого інтерпретуються |APPROACH RUNWAY (number), | | |пілотом) НА ПОЛОСУ (номер),| | | | | | | |b) ВЕКТОРЕНИЕ ДЛЯ |b) VECTORING FOR VISUAL | | |ВИЗУАЛЬНОГО ЗАХОДА НА |APPROACH RUNWAY (number) | | |ПОЛОСУ (номер) ДОЛОЖИТЕ, |REPORT FIELD (or RUNWAY) IN | | |КОГДА УВИДИТЕ АЭРОДРОМ |SIGHT, | | |(або ПОЛОСУ), | | | | | | | |c) ВЕКТОРЕНИЕ К (вказати |c) VECTORING FOR (positioning| | |місце у колі польотів), |in the circuit), | | | | | | |d) ВЕКТОРЕНИЕ ДЛЯ ЗАХОДА ПО|d) VECTORING FOR SURVEILLANCE| | |ОБЗОРНОМУ [ЛОКАТОРУ] НА |RADAR APPROACH RUNWAY | | |ПОЛОСУ (номер), |(number), | | | | | | |e) ВЕКТОРЕНИЕ ДЛЯ ЗАХОДА ПО|e) VECTORING FOR PRECISION | | |ПОСАДОЧНОМУ [ЛОКАТОРУ] НА |APPROACH RUNWAY (number), | | |ПОЛОСУ (номер), | | | | | | | |f) ЗАХОД (тип) НЕ |f) (type) APPROACH NOT | | |ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ИЗ-ЗА |AVAILABLE DUE (reason) | | |(причина) (інші вказівки) |(alternative instructions) | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.2.2. Наведення для |a) (число) КИЛОМЕТРОВ від |a) POSITION (number) | |заходження на посадку за|(контрольна точка) |KILOMETRES from (fix) TURN | |ILS або іншими засобами |ОТВЕРНИТЕ ВЛЕВО (або |LEFT (or RIGHT) HEADING | |заходження на посадку, |ВПРАВО) НА КУРС (три |(three digits), | |що інтерпретуються |цифри), | | |пілотом | | | | |b) ВЫ ЗАХВАТИТЕ |b) YOU WILL INTERCEPT (radio | | |(радіонавігаційний засіб |aid or track) (distance) FROM| | |або трек) (відстань) ОТ |(significant point or | | |(основна точка або ТОЧКИ |TOUCHDOWN), | | |ПРИЗЕМЛЕНИЯ), | | | | | | |...коли пілот має намір |*c) ПРОШУ ПОСАДОЧНУЮ ПРЯМУЮ|*c) REQUEST (distance) FINAL,| |вийти на трек на |(відстань), | | |визначеній відстані від | | | |точки приземлення |d) РАЗРЕШЕН ЗАХОД ПО (тип) |d) CLEARED FOR (type) | | |НА ПОЛОСУ (номер), |APPROACH RUNWAY (number), | | | | | |...указівки та |e) ДОЛОЖИТЕ (ЗАХВАТ |e) REPORT ESTABLISHED ON | |інформація |КУРСОВОГО [ILS]) (або КУРСА|[ILS] LOCALIZER (or ON | | |ЗАХОДА ПО GBAS/SBAS/MLS), |GBAS/SBAS/MLS APPROACH | | | |COURSE), | | | | | | |f) ПОДХОДИТЕ СЛЕВА (або |f) CLOSING FROM LEFT (or | | |СПРАВА) [ДОЛОЖИТЕ ЗАХВАТ], |RIGHT) [REPORT ESTABLISHED], | | | | | | |g) ОТВЕРНИТЕ ВЛЕВО (або |g) TURN LEFT (or RIGHT) | | |ВПРАВО) КУРС (три цифри) |HEADING (three digits) [TO | | |[ДЛЯ ЗАХВАТА] або [ДОЛОЖИТЕ|INTERCEPT] or [REPORT | | |НА КУРСЕ (ГЛИССАДЕ)], |ESTABLISHED], | | | | | | |h) ОЖИДАЙТЕ ВЕКТОРЕНИЕ ДЛЯ |h) EXPECT VECTOR ACROSS | | |ПЕРЕСЕЧЕНИЯ (курс КРМ або |(localizer course or radio | | |радіонавігаційний засіб) |aid) (reason), | | |(причина), | | | | | | | |i) РАЗВОРОТ ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ|i) THIS TURN WILL TAKE YOU | | |(курс КРМ або |THROUGH (localizer course or | | |радіонавігаційний засіб) |radio aid) [reason], | | |[причина], | | | | | | | |j) НАПРАВЛЯЮ ВАС ДЛЯ |j) TAKING YOU THROUGH | | |ПЕРЕСЕЧЕНИЯ (курс КРМ або |(localizer course or radio | | |радіонавігаційний засіб) |aid) [reason], | | |[причина], | | | | | | | |k) ВЫДЕРЖИВАЙТЕ (абсолютна |k) MAINTAIN (altitude) UNTIL | | |висота) ДО ВХОДА В |GLIDE PATH INTERCEPTION, | | |ГЛИССАДУ, | | | | | | | |l) ДОЛОЖИТЕ ВХОД В ГЛИССАДУ|l) REPORT ESTABLISHED ON | | |[ДОЛОЖИТЕ ЗАХВАТ], |GLIDE PATH, | | | | | | |m) ВЫХОДИТЕ НА ПОСАДОЧНЫЙ |m) INTERCEPT (localizer | | |КУРС (курс КРМ або |course or radio aid) [REPORT | | |радіонавігаційний засіб) |ESTABLISHED] | | |[ДОЛОЖИТЕ ЗАХВАТ] | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.2.3. Маневрування |a) РАЗРЕШАЮ ЗАХОД (тип |a) CLEARED FOR (type of | |під час незалежних та |заходження) НА ПОЛОСУ |approach) RUNWAY (number) | |залежних паралельних |(номер) ЛЕВАЯ (або ПРАВАЯ),|LEFT (or RIGHT), | |заходжень на посадку | | | | |b) ВЫ ПЕРЕСЕКЛИ ПОСАДОЧНЫЙ |b) YOU HAVE CROSSED THE | | |КУРС (КУРС ЗАХОДА ПО |LOCALIZER (or GBAS/SBAS/MLS | | |GBAS/SBAS/MLS) |FINAL APPROACH COURSE) TURN | | |НЕМЕДЛЕННО ОТВЕРНИТЕ ВЛЕВО |LEFT (or RIGHT) IMMEDIATELY | | |(або ВПРАВО) И |AND RETURN TO THE LOCALIZER | | |ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ НА ПОСАДОЧНЫЙ|(or MLS FINAL APPROACH | | |КУРС (або ТРЭК ЗАХОДА ПО |TRACK), | | |MLS), | | | | | | |... для превентивних дій|c) ЧАСТОТА КУРСОВОГО |c) ILS (or MLS) RUNWAY | |щодо ПС, якщо |РАДИОМАЯКА (або MLS) |(number) LEFT (or RIGHT) | |спостерігається, що воно|(частота) ILS (або MLS) |LOCALIZER (or MLS) FREQUENCY | |входить у зону NTZ |ПОЛОСЫ (номер) ЛЕВАЯ (або |IS (frequency), | | |ПРАВАЯ), | | | | | | | |d) НЕМЕДЛЕННО [ОТВЕРНИТЕ] |d) TURN LEFT (or RIGHT) | | |ВЛЕВО (або ВПРАВО) [(цифра)|(number) DEGREES (or HEADING)| | |ГРАДУСОВ] або [НА КУРС (три|(three digits) IMMEDIATELY TO| | |цифри)] ДЛЯ РАСХОЖДЕНИЯ [С |AVOID TRAFFIC [DEVIATING FROM| | |БОРТОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ЗАХОД |ADJACENT APPROACH], CLIMB TO | | |НА СОСЕДНЮЮ ПОЛОСУ], |(altitude), | | |НАБИРАЙТЕ (абсолютна | | | |висота), | | | | | | |... превентивні дії |e) НЕМЕДЛЕННО НАБИРАЙТЕ |e) CLIMB (altitude) | |нижче 120 м (400 футів) |(абсолютна висота) ДЛЯ |IMMEDIATELY TO AVOID TRAFFIC | |над перевищенням порогу |РАСХОЖДЕНИЯ С БОРТОМ |[DEVIATING FROM ADJACENT | |ЗПС, де використовуються|[ВЫПОЛНЯЮЩИМ ЗАХОД НА |APPROACH] (further | |критерії оцінки щодо |СОСЕДНЮЮ ПОЛОСУ] (додаткові|instructions) | |перешкод на поверхні для|вказівки) | | |заходження на посадку на| | | |паралельні ЗПС (PAOAS) | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 5.3.3. Заходження на посадку за оглядовим радіолокатором | |----------------------------------------------------------------------------------| | Ситуація | Фразеологія | Phraseologies | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.3.1. Надання |a) ЗАХОД НА ПОЛОСУ (номер),|a) THIS WILL BE A | |обслуговування |ПО ОБЗОРНОМУ (ЛОКАТОРУ) |SURVEILLANCE RADAR APPROACH | | |БУДЕТ ПРЕКРАЩЕН НА УДАЛЕНИИ|RUNWAY (number) TERMINATING | | |(відстань), (АБСОЛЮТНАЯ або|AT (distance) FROM TOUCHDOWN,| | |ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА |OBSTACLE CLEARANCE ALTITUDE | | |ПРОЛЕТА ПРЕПЯТСТВИЙ (число)|(or HEIGHT) (number) METRES. | | |МЕТРОВ, ПРОВЕРЬТЕ ВАШИ |CHECK YOUR MINIMA [IN CASE | | |МИНИМУМЫ [В СЛУЧАЕ УХОДА НА|OF GO AROUND (instructions)],| | |ВТОРОЙ КРУГ (вказівки)], | | | | | | | |b) УКАЗАНИЯ ПО ЗАХОДУ БУДУТ|b) APPROACH INSTRUCTIONS WILL| | |ПРЕКРАЩЕНЫ НА УДАЛЕНИИ |BE TERMINATED AT (distance) | | |(відстань) |FROM TOUCHDOWN | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.3.2. Перевищення |a) НАЧИНАЙТЕ СНИЖЕНИЕ |a) COMMENCE DESCENT NOW [TO | | |СЕЙЧАС [ВЫДЕРЖИВАЙТЕ |MAINTAIN A (number) DEGREE | | |ГЛИССАДУ (число) ГРАДУСОВ],|GLIDE PATH], | | | | | | |b) (відстань) ОТ ТОЧКИ |b) (distance) FROM TOUCHDOWN | | |ПРЕЗЕМЛЕНИЯ (АБСОЛЮТНАЯ або|ALTITUDE (or HEIGHT) SHOULD | | |ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЫСОТА ДОЛЖНА|BE (numbers) METRES | | |БЫТЬ (число) МЕТРОВ | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.3.3. Місце |(відстань) ОТ ТОЧКИ |(distance) FROM TOUCHDOWN | | |ПРИЗЕМЛЕНИЯ | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.3.4. Перевірки |a) ПРОВЕРЬТЕ ВЫПУСК ШАССИ |A) CHECK GEAR DOWN [AND | | |[И УСТАНОВКУ НА ЗАМКИ], |LOCKED], | | | | | | |b) НАД ПОРОГОМ |b) OVER THRESHOLD | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.3.5. Завершення |a) ДОЛОЖИТЕ, КОГДА УВИДИТЕ |a) REPORT VISUAL, | |заходження на посадку |ЗЕМЛЮ, | | | | | | | |b) ДОЛОЖИТЕ, КОГДА УВИДИТЕ |b) REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN | | |ПОЛОСУ [ОГНИ ПОЛОСЫ], |SIGHT, | | | | | | |c) ЗАХОД ЗАВЕРШЕН |c) APPROACH COMPLETED | | |[РАБОТАЙТЕ (орган)] |[CONTACT (unit)] | |----------------------------------------------------------------------------------| | 5.3.4. Заходження на посадку за посадковим радіолокатором | |----------------------------------------------------------------------------------| | Ситуація | Фразеологія | Phraseologies | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.4.1. Надання |a) БУДЕТ ЗАХОД ПО |a) THIS WILL BE A PRECISION | |обслуговування |ПОСАДОЧНОМУ [ЛОКАТОРУ] НА |RADAR APPROACH RUNWAY | | |ПОЛОСУ (номер), |(number), | | | | | | |b) ЗАХОД ПО ПОСАДОЧНОМУ НЕ |b) PRECISION APPROACH NOT | | |ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ИЗ-ЗА |AVAILABLE DUE (reason) | | |(причина) (альтернативні |(alternative instructions), | | |вказівки), | | | | | | | |c) В СЛУЧАЕ УХОДА НА ВТОРОЙ|c) IN CASE OF GO AROUND | | |КРУГ (вказівки) |(instructions) | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.4.2. Зв'язок |a) НЕ ПОДТВЕРЖДАЙТЕ ПРИЕМ |a) DO NOT ACKNOWLEDGE FURTHER| | |ДАЛЬНЕЙШИХ УКАЗАНИЙ, |TRANSMISSIONS, | | | | | | |b) ВАС НЕ СЛЫШНО, БУДУ |b) REPLY NOT RECEIVED WILL | | |ПРОДОЛЖАТЬ ДАВАТЬ УКАЗАНИЯ |CONTINUE INSTRUCTIONS | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.4.3. Азимут |a) ПОДХОДИТЕ [МЕДЛЕННО (або|a) CLOSING [SLOWLY (or | | |БЫСТРО)] [СЛЕВА (або |QUICKLY)] [FROM THE LEFT (or | | |СПРАВА)], |FROM THE RIGHT)], | | | | | | |b) НА КУРСЕ, |b) HEADING IS GOOD, | | | | | | |c) НА ТРЭКЕ, |c) ON TRACK, | | | | | | |d) НЕМНОГО (або |d) SLIGHTLY (or WELL, or | | |ЗНАЧИТЕЛЬНО, або ИДЕТЕ |GOING LEFT (or RIGHT) OF | | |(ЛЕВЕЕ або ПРАВЕЕ) [ТРЭКА],|TRACK, | | | | | | |e) (число) МЕТРОВ ЛЕВЕЕ |e) (number) METRES LEFT (or | | |(або ПРАВЕЕ) [ТРЭКА] |RIGHT) OF TRACK ||------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.4.4. Перевищення |a) ПОДХОДИТЕ К ГЛИССАДЕ, |a) APPROACHING GLIDE PATH, | | | | | | |b) НАЧИНАЙТЕ СНИЖЕНИЕ [С |b) COMMENCE DESCENT NOW [AT | | |ВЕРТИКАЛЬНОЙ (число) МЕТРОВ|(number) METRES PER SECOND | | |В СЕКУНДУ (або ВЫДЕРЖИВАЙТЕ|MINUTE (or ESTABLISH A | | |ГЛИССАДУ (число) |(number) DEGREE GLIDE PATH)],| | |ГРАДУСОВ)], | | | | | | | |c) ВЕРТИКАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ |c) RATE OF DESCENT IS GOOD, | | |ПРАВИЛЬНАЯ, | | | | | | | |d) НА ГЛИССАДЕ, |d) ON GLIDE PATH, | | | | | | |e) НЕМНОГО (або |e) SLIGHTLY (or WELL, or | | |ЗНАЧИТЕЛЬНО, або ИДЕТЕ) |GOING) ABOVE (or BELOW) GLIDE| | |ВЫШЕ (або НИЖЕ) ГЛИССАДЫ, |PATH, | | | | | | |f) [ВСЕ ЕЩЕ] (число) МЕТРОВ|f) [STILL] (number) METRES | | |ВЫШЕ (або НИЖЕ), |TOO HIGH (or TOO LOW), | | | | | | |g) ОТРЕГУЛИРУЙТЕ СКОРОСТЬ |g) ADJUST RATE OF DESCENT, | | |СНИЖЕНИЯ, | | | | | | | |h) [МЕДЛЕННО (або БЫСТРО)] |h) COMING BACK [SLOWLY (or | | |ВОЗВРАЩАЕТЕСЬ НА ГЛИССАДУ, |QUICKLY)] TO THE GLIDE PATH, | | | | | | |i) УСТАНОВИТЕ НОРМАЛЬНУЮ |i) RESUME NORMAL RATE OF | | |СКОРОСТЬ СНИЖЕНИЯ, |DESCENT, | | | | | | |J) ГЛИССАДНЫЙ ЭЛЕМЕНТ |J) ELEVATION ELEMENT | | |ЛОКАТОРА НЕ РАБОТАЕТ (далі |UNSERVICEABLE (to be followed| | |передаються відповідні |by appropriate instructions),| | |вказівки), | | | | | | | |k) НА УДАЛЕНИИ (відстань). |k) (distance) FROM TOUCHDOWN | | |(АБСОЛЮТНАЯ або |ALTITUDE (or HEIGHT) SHOULD | | |ОТНОСИТЕЛЬНАЯ) ВЫСОТА |BE (numbers) METRES | | |ДОЛЖНА БЫТЬ (число) МЕТРОВ | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.4.5. Місце |a) (відстань) ОТ ТОЧКИ |a) (distance) FROM TOUCHDOWN,| | |ПРИЗЕМЛЕНИЯ, | | | | | | | |b) НАД ОГНЯМИ ПРИБЛИЖЕНИЯ, |b) OVER APPROACH LIGHTS, | | | | | | |C) НАД ПОРОГОМ |C) OVER THRESHOLD | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.4.6. Перевірки |a) ПРОВЕРЬТЕ ВЫПУСК ШАССИ И|a) CHECK GEAR DOWN AND | | |УСТАНОВКУ НА ЗАМКИ, |LOCKED, | | | | | | |b) ПРОВЕРЬТЕ (АБСОЛЮТНУЮ |b) CHECK DECISION ALTITUDE | | |або ОТНОСИТЕЛЬНУЮ) ВЫСОТУ |(or HEIGHT) | | |ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.4.7. Завершення |a) ДОЛОЖИТЕ, КОГДА УВИДИТЕ |a) REPORT VISUAL, | |заходження на посадку |ЗЕМЛЮ, | | | | | | | |b) ДОЛОЖИТЕ, КОГДА УВИДИТЕ |b) REPORT RUNWAY [LIGHTS] IN | | |ПОЛОСУ [ОГНИ ПОЛОСЫ], |SIGHT, | | | | | | |c) ЗАХОД ЗАВЕРШЕН |c) APPROACH COMPLETED | | |[РАБОТАЙТЕ С (орган)] |[CONTACT (unit)] | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.4.8. Невдале |a) ПРОДОЛЖАЙТЕ ЗАХОД |a) CONTINUE VISUALLY OR GO | |заходження на посадку |ВИЗУАЛЬНО ИЛИ УХОДИТЕ НА |AROUND [missed approach | | |ВТОРОЙ КРУГ [вказівки щодо |instructions], | | |виходу на друге коло], | | | | | | | |b) НЕМЕДЛЕННО УХОДИТЕ НА |b) GO AROUND IMMEDIATELY | | |ВТОРОЙ КРУГ [вказівки щодо |[missed approach | | |виходу на друге коло] |instructions] (reason), | | |(причина), | | | | | | | |c) ВЫ УХОДИТЕ НА ВТОРОЙ |c) ARE YOU GOING AROUND?, | | |КРУГ?, | | | | | | | |d) ЕСЛИ УХОДИТЕ НА ВТОРОЙ |d) IF GOING AROUND | | |КРУГ (відповідні вказівки),|(appropriate instructions), | | | | | | |*e) УХОЖУ НА ВТОРОЙ КРУГ |*e) GOING AROUND | |----------------------------------------------------------------------------------| | 5.3.5. Фразеологія, що застосовується під час використання вторинного оглядового | | радіолокатора (ВОРЛ) и ADS-B | |----------------------------------------------------------------------------------| | Ситуація | Фразеологія | Phraseologies | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.5.1. Для запиту щодо|a) СООБЩИТЕ ВОЗМОЖНОСТИ |a) ADVISE TRANSPONDER | |спроможності роботи |ОТВЕТЧИКА, |CAPABILITY, | |обладнання ВОРЛ | | | | |*b) ОТВЕТЧИК (відповідно до|*b) TRANSPONDER (as shown in | | |зазначеного в плані |the flight plan), | | |польоту), | | | | | | | |*c) ОТВЕТЧИК ОТСУТСТВУЕТ |*c) NEGATIVE TRANSPONDER | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.5.2. Для запиту щодо|a) СООБЩИТЕ ВОЗМОЖНОСТИ |a) ADVISE ADS-B CAPABILITY, | |спроможності роботи |ADS-B, | | |обладнання ADS-B | | | | |*b) ПЕРЕДАТЧИК ADS-B (дані |*b) ADS-B TRANSMITTER (data | | |щодо підключення), |link), | | | | | | |*c) ПРИЕМНИК ADS-B (дані |*c) ADS-B RECEIVER (data | | |щодо підключення), |link), | | | | | | |*d) ADS-B ОТСУТСТВУЕТ |*d) NEGATIVE ADS-B | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.5.3. Для вказівки |a) ДЛЯ ВЫЛЕТА КОД [або |a) FOR DEPARTURE SQUAWK | |встановити код на |СКВОК] (код ВОРЛ), |(code), | |прийомовідповідачі | | | | |b) КОД [або СКВОК] (код |b) SQUAWK (code) | | |ВОРЛ) | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.5.4. Для запиту |a) УСТАНОВИТЕ ПОВТОРНО КОД |a) RESET SQUAWK [(mode), | |повторно встановити |[або СКВОК] [(режим), (код |(code)], | |призначений режим та код|ВОРЛ)], | | | | | | | |*b) УСТАНАВЛИВАЮ ПОВТОРНО |*b) RESETTING (mode) (code) | | |(режим) (код ВОРЛ) | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.5.5. Для запиту |ПОВТОРНО ВВЕДИТЕ ИНДЕКС |RE-ENTER [ADS-B or MODE S] | |змінити (повторно |ВОЗДУШНОГО СУДНА [ПО ADS-B |AIRCRAFT IDENTIFICATION | |встановити) режим |або В РЕЖИМЕ S] | | |розпізнання повітряного | | | |судна | | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.5.6. Для запиту |a) ПОДТВЕРДИТЕ КОД [або |a) CONFIRM SQUAWK (code), | |підтвердити встановлений|СКВОК] (код ВОРЛ), | | |код на | | | |прийомовідповідачі |*b) КОД [або СКВОК] (код |b) SQUAWKING (code) | |повітряного судна |ВОРЛ) | | | | | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.5.7. Для запиту |a) КОД [або СКВОК] [(код |a) SQUAWK [(code)] [AND] | |застосувати режим |ВОРЛ)] [И] ОПОЗНАВАНИЕ, |IDENT, | |"ОПОЗНАВАНИЕ" (IDENT) | | | | |b) СЛАБЫЙ СИГНАЛ ОТВЕТЧИКА,|b) SQUAWK LOW, | | | | | | |c) СИГНАЛ ОТВЕТЧИКА |c) SQUAWK NORMAL, | | |НОРМАЛЬНЫЙ, | | | | | | | |d) ВКЛЮЧИТЕ ADS-B |d) TRANSMIT ADS-B IDENT | | |ОПОЗНАВАНИЕ | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.5.8. Для запиту |УСТАНОВИТЕ ОТВЕТЧИК НА |SQUAWK STANDBY | |тимчасово призупинити |ПРИЕМ | | |використання | | | |прийомовідповідача | | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.5.9. Для запиту |УСТАНОВИТЕ [КОД (або СКВОК)|SQUAWK MAYDAY [CODE SEVEN- | |встановити аварійний код|СЕМЬ-СЕМЬ-НОЛЬ-НОЛЬ], (або |SEVEN-ZERO-ZERO] | | |МЭЙДЭЙ (або ВКЛЮЧИТЕ СИГНАЛ| | | |БЕДСТВИЯ) | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.5.10. Для запиту |a) ВЫКЛЮЧИТЕ ОТВЕТЧИК, |A) STOP SQUAWK. | |вимкнути | | | |прийомовідповідач або |b) ПРЕКРАТИТЕ ТРАНСЛЯЦИЮ ПО|b) STOP ADS-B TRANSMISSION | |відповідач ADS-B |ADS-B [КОД (код) ТОЛЬКО] | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.5.11. Для запиту |a) ВКЛЮЧИТЕ РЕЖИМ "ЧАРЛИ", |a) SQUAWK CHARLIE, | |ввімкнути режим передачі| | | |барометричної висоти |b) ПЕРЕДАВАЙТЕ ВЫСОТУ ПО |b) TRANSMIT ADS-B ALTITUDE | | |ADS-B | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.5.12. Для запиту |ПРОВЕРЬТЕ УСТАНОВКУ |CHECK ALTIMETER SETTING AND | |перевірити встановлений |ВЫСОТОМЕРА И ПОДТВЕРДИТЕ |CONFIRM (level) | |тиск та підтвердити |(рівень) | | |рівень | | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.5.13. Для запиту |a) ВЫКЛЮЧИТЕ РЕЖИМ "ЧАРЛИ",|A) STOP SQUAWK CHARLIE WRONG | |вимкнути режим передачі |НЕПРАВИЛЬНАЯ ИНДИКАЦИЯ, |INDICATION, | |барометричної висоти | | | |через неправильне |b) ПРЕКРАТИТЕ ТРАНСЛЯЦИЮ |b) STOP ADS-B ALTITUDE | |відтворення рівня |ВЫСОТЫ ПО ADS-B |TRANSMISSION [(WRONG | | |[(НЕПРАВИЛЬНАЯ ИНДИКАЦИЯ, |INDICATION, or reason)] | | |або причина)] | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.3.5.14. Для запиту |ПОДТВЕРДИТЕ (рівень) |CONFIRM (level) | |перевірити рівень | | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 5.4. Фразеологія під час використання контрактного автоматичного залежного | | спостереження (ADS-C) | |----------------------------------------------------------------------------------| | 5.4.1. Загальна фразеологія ADS-C | |----------------------------------------------------------------------------------| | Ситуація | Фразеологія | Phraseologies | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.4.1.1. Погіршення |ADS-C (або КОНТРАКТНЫЙ ADS)|ADS-C (or ADS-CONTRACT)) OUT | |характеристик ADS |НЕ РАБОТАЕТ (за потреби |OF SERVICE (appropriate | | |відповідна інформація) |information as necessary) | |----------------------------------------------------------------------------------| | 5.5. Фразеологія, що використовується під час надання попереджень | |----------------------------------------------------------------------------------| | 5.5.1. Фразеологія під час надання попереджень | |----------------------------------------------------------------------------------| | Ситуація | Фразеологія | Phraseologies | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.5.1.1. Попередження |(позивний ПС) |(aircraft call sign) LOW | |про малу висоту |ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О МАЛОЙ |ALTITUDE WARNING, CHECK YOUR | | |ВЫСОТЕ, НЕМЕДЛЕННО |ALTITUDE IMMEDIATELY, QNH IS | | |ПРОВЕРЬТЕ ВАШУ ВЫСОТУ QNH |(number) (units) [THE MINIMUM| | |(число) (одиниці виміру) |FLIGHT ALTITUDE IS | | |[МИНИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОЛЕТА |(altitude)] | | |(висота)) | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.5.1.2. Попередження |(позивний ПС) |(aircraft call sign) TERRAIN | |про близькість землі |ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЛИЗОСТИ |ALERT, (suggested pilot | | |ЗЕМЛИ (дії, що пропонуються|action, if possible) | | |пілоту, по змозі) | | |----------------------------------------------------------------------------------| | 5.6. Фразеологія, що використовується між наземним персоналом та екіпажем | | повітряного судна | |----------------------------------------------------------------------------------| | Ситуація | Фразеологія | Phraseologies | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.6.1. Запуск двигунів |a) [ВЫ] ГОТОВЫ К ЗАПУСКУ |a) [ARE YOU] READY TO START | |(наземний |ДВИГАТЕЛЕЙ?, |UP?, | |персонал/кабіна пілотів)| | | | |*b) ЗАПУСКАЮ НОМЕР |*b) STARTING NUMBER (engine | | |(номер(а) двигуна) |numbers)) | | |(Після цього наземний |(The ground crew should | | |персонал має відповісти за |follow this exchange by | | |допомогою переговорного |either a reply on the | | |пристрою або за допомогою |intercom or a distinct visual| | |подання візуального |signal to indicate that all | | |сигналу, що немає жодних |is clear and that the start- | | |перешкод і запуск двигунів |up as indicated may proceed) | | |можна виконувати у | | | |встановленому порядку) | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.6.2. Буксирування | | | |хвостом уперед | | | | | | | |...(наземний |a) ВЫ ГОТОВЫ К БУКСИРОВКЕ |a) ARE YOU READY FOR | |персонал/кабіна пілотів)|ХВОСТОМ ВПЕРЕД?, |PUSHBACK?, | | | | | | |*b) К БУКСИРОВКЕ ХВОСТОМ |*b) READY FOR PUSHBACK, | | |ВПЕРЕД ГОТОВ, | | | | | | | |c) ПОДТВЕРДИТЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ |c) CONFIRM BRAKES RELEASED, | | |ТОРМОЗОВ, | | | | | | | |*d) ТОРМОЗА ВЫКЛЮЧЕНЫ, |*d) BRAKES RELEASED, | | | | | | |e) НАЧИНАЕМ БУКСИРОВКУ |e) COMMENCING PUSHBACK, | | |ХВОСТОМ ВПЕРЕД, | | | | | | | |f) БУКСИРОВКА ХВОСТОМ |f) PUSHBACK COMPLETED, | | |ВПЕРЕД ЗАКОНЧЕНА, | | | | | | | |*g) БУКСИРОВКА ХВОСТОМ |*g) STOP PUSHBACK, | | |ВПЕРЕД ЗАКОНЧЕНА, | | | | | | | |h) ПОДТВЕРДИТЕ ВКЛЮЧЕНИЕ |h) CONFIRM BRAKES SET, | | |ТОРМОЗОВ, | | | | | | | |*i) ТОРМОЗА ВКЛЮЧЕНЫ, |*i) BRAKES SET, | | | | | | |*j) УБЕРИТЕ БУКСИР, |*j) DISCONNECT, | | | | | | |k) БУКСИР УБИРАЮ ЖДИТЕ |k) DISCONNECTING STAND BY FOR| | |ВИЗУАЛЬНОГО СИГНАЛА СЛЕВА |VISUAL AT YOUR LEFT (or | | |(або СПРАВА) |RIGHT) | | |(Після цього обміну пілоту |(This exchange is followed by| | |подається візуальний |a visual signal to the pilot | | |сигнал, який вказує на те, |to indicate that disconnect | | |що буксир прибраний і |is completed and all is clear| | |перешкод для руління немає)|for taxiing) | |----------------------------------------------------------------------------------| |5.7. Фразеологія, що використовується під час перехоплення цивільного повітряного | | судна | |----------------------------------------------------------------------------------| | Ситуація | Фразеологія | Phraseologies | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.7.1. Під час |a) ДОЛОЖИТЕ ВАШ ПОЗЫВНОЙ, |a) WHAT IS YOUR CALL SIGN? | |встановлення контакту з | | | |повітряним судном | | | | | | | |...передача вказівок |b) СЛЕДУЙТЕ ЗА МНОЙ, |b) FOLLOW ME, | |повітряному судну, що | | | |перехоплюється |c) СНИЖАЙТЕСЬ ДЛЯ ПОСАДКИ, |c) DESCEND FOR LANDING, | | | | | | |d) САДИТЕСЬ НА ЭТОТ |d) LAND AT THIS AERODROME, | | |АЭРОДРОМ, | | | | | | | |e) ПРОДОЛЖАЙТЕ ПОЛЕТ |e) YOU MAY PROCEED | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.7.2. Відповіді |a) МОИ ПОЗЫВНОЙ (позивний),|a) MY CALL SIGN IS (call | |повітряного судна, що | |sign), | |перехоплюється | | | | |b) ПОНЯЛ. ВЫПОЛНЯЮ, |b) WILCO (WILL COMPLY), | | | | | | |c) ВЫПОЛНИТЬ НЕ МОГУ, |c) UNABLE TO COMPLY, | | | | | | |d) ПОВТОРИТЕ УКАЗАНИЕ, |d) REPEAT YOUR INSTRUCTION, | | | | | | |e) ПОТЕРЯЛ ОРИЕНТИРОВКУ, |e) I AM LOST, | | | | | | |f) ТЕРПЛЮ БЕДСТВИЕ |f) MAYDAY, | | |(MAYDAY), | | | | | | | |+g) ЗАХВАЧЕН, |+g) I HAVE BEEN HIJACKED | | | |(HIJACK), | | | | | | |h) ПРОШУ ПОСАДКУ В (назва |h) REQUEST TO LAND AT (place | | |пункту), |name), | | | | | | |i) ПРОШУ СНИЖЕНИЕ |i) REQUIRE DESCENT | |----------------------------------------------------------------------------------| |_________________ | |+ Умови не завжди можуть бути відповідними для застосування фрази "hijack". | |Необхідно забезпечувати чітку координацію дій органу управління перехопленням та | |відповідного органу ОПР протягом усіх фаз перехоплення ПС, яке є або може бути | |цивільним повітряним судном, для того щоб орган ОПР мав повну інформацію про | |ситуацію та дії стосовно ПС, що перехоплюється. | |----------------------------------------------------------------------------------| |5.7.3. Зв'язок між |a) ВЫ БУДЕТЕ ПЕРЕХВАЧЕНЫ |a) YOU WILL BE INTERCEPTED | |органом ОПР та ПС, що |ВОЕННЫМ ВС, |(or forced to land) BY | |перехоплюється | |MILITARY AIRCRAFT, | | | | | | |b) СЛЕДУЙТЕ СИГНАЛАМ |b) FOLLOW INTERCEPTING | | |ПЕРЕХВАТЧИКА, |AIRCRAFT SIGNALS, | | | | | | |c) ВАМ РАЗРЕШЕНО ВЫПОЛНЯТЬ |c) YOU MAY PROCEED ACCORDING | | |ПОЛЕТ СОГЛАСНО ПЛАНУ |FLIGHT PLAN | |----------------------------------------------------------------------------------| | 5.8. Додаткова фразеологія, що використовується на аеродромах AFIS | |----------------------------------------------------------------------------------| |5.8.1. Запуск двигунів |a) ЗАПУСК ПО ВАШЕМУ |a) START UP AT OWN | | |УСМОТРЕНИЮ; |DISCRETION; | | | | | |... відповідь органу |b) РАССЧИТЫВАЙТЕ ВЫЛЕТ |b) EXPECT DEPARTURE (time) | |AFIS у разі отримання |(час) ЗАПУСК ПО ВАШЕМУ |START UP AT OWN DISCRETION | |запиту на запуск |УСМОТРЕНИЮ | | |двигунів | | | | |c) ЗАПУСК ПО ВАШЕМУ |c) START UP AT OWN DISCRETION| | |УСМОТРЕНИЮ (місцева |(local information) | | |інформація) | | | | | | | |d) РАССЧИТЫВАЙТЕ ВЫЛЕТ |d) EXPECT DEPARTURE (time) | | |(час) ЗАПУСК ПО ВАШЕМУ |START UP AT OWN DISCRETION | | |УСМОТРЕНИЮ | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.8.2. Буксирування |a) БУКСИРОВКА ХВОСТОМ |a) PUSHBACK AT OWN | |хвостом уперед |ВПЕРЕД НА ВАШЕ УСМОТРЕНИЕ |DISCRETION; | | | | | |... відповідь органу |b) ОЖИДАЙТЕ (число) |b) EXPECT (number) MINUTES | |AFIS у разі отримання |МИНУТНУЮ ЗАДЕРЖКУ ИЗ-ЗА |DELAY DUE (reason). | |запиту на буксирування |(причина) | | |хвостом уперед | | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.8.3. Руління |*a) ГОТОВ К РУЛЕНИЮ |*a) READY TO TAXI (position) | | |(місцезнаходження) | | | | | | |...повітряне судно/орган|b) [ДВИЖЕНИЕ (подробиці)] |b) [TRAFFIC (details)] | |AFIS |[УСЛОВИЯ НА АЭРОДРОМЕ |[AERODROME CONDITIONS | | |(подробиці)] [ПОЛОСА |(details)] RUNWAY (number) | | |(номер)] | | | | | | | |*c) БУДУ РУЛИТЬ ДО ТОЧКИ |*c) WILL TAXI TO HOLDING | | |ОЖИДАНИЯ (назва)] [ПОЛОСА |POINT (name) [RUNWAY | | |(або ВПП) (номер)] ПО РД |(number)] VIA TAXIWAY (name) | | |(назва) | | | | | | | |*d) ОЖИДАЮ |*d) HOLDING | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.8.4. Зліт |a) [ДОЛОЖИТЕ ГОТОВНОСТЬ] |a) [REPORT READY] | | | | | | |*b) ГОТОВ К ВЗЛЕТУ |*b) READY FOR DEPARTURE | | | | | | |c) ДВИЖЕНИЕ (подробиці) |c) TRAFFIC (details) [NO | | |[ИНФОРМАЦИИ О ДВИЖЕНИИ НА |REPORTED TRAFFIC RUNWAY | | |ПОЛОСЕ (номер) НЕТ] |(number)] | | | | | | |d) (інформація про рух) |d) (traffic information) | | |[ПОЛОСА (номер) СВОБОДНА |[RUNWAY (number) FREE FOR | | |ДЛЯ ВЗЛЕТА] [ДОЛОЖИТЕ |DEPARTURE] [REPORT AIRBORNE];| | |ВЗЛЕТ] | | | | | | | |e) [ПОЛОСА (номер) ЗАНЯТА |e) [RUNWAY (number) OCCUPIED | | |(або ЗАБЛОКИРОВАНА) |(or BLOCKED) BY (aircraft or | | |(повітряним судном, |vehicles or persons)] | | |транспортним засобом або | | | |людьми)] | | | | | | | |*f) ОЖИДАЮ |*f) HOLDING | | | | | | |*g) БУДУ ЗАНИМАТЬ |*g) WILL LINE UP RUNWAY | | |ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОЛОСА |(number) [VIA BACKTRACK]; | | |(номер) [РУЛЕНИЕ В ОБРАТНОМ| | | |НАПРАВЛЕНИИ] | | | | | | | |*h) БУДУ ВЗЛЕТАТЬ С ПОЛОСЫ |*h) WILL TAKE OFF RUNWAY | | |(номер) |(number). | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.8.5. Після зльоту |a) ДОЛОЖИТЕ ВЗЛЕТ |a) REPORT AIRBORNE | | | | | | |b) ВЗЛЕТ (час) |b) AIRBORNE (time) | | | | | | |c) ПОСЛЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ |c) AFTER PASSING (level) | | |(рівень) (вказівки щодо |(contact instructions) | | |встановлення зв'язку) | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.8.6. При польоті по |*a) (місце у колі польотів,|*a) (position in circuit e.g.| |колу |наприклад) (К ТРЕТЬЕМУ/НА |) (DOWNWIND/FINAL) | | |ПРЯМОЙ) | | | | | | | |b) ПОНЯЛ [ПОЛОСА (номер) |b) ROGER [RUNWAY (number) | | |СВОБОДНА] або [БОРТ |FREE] or [TRAFFIC (details) | | |(подробиці) [додаткова |[additional information if | | |інформація при |required] | | |необхідності] | | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.8.7. Заходження на |a) ДОЛОЖИТЕ ТРЕТИЙ [або НА |a) REPORT BASE (or FINAL, or | |посадку |ПРЯМОЙ або НА ДЛИННОЙ |LONG FINAL) | | |ПРЯМОЙ] | | | | | | | |*b) СЛЕДУЮ К ТРЕТЬЕМУ [або |*b) BASE [or FINAL, or LONG | | |НА ПРЯМОЙ або НА ДЛИННОЙ |FINAL]; | | |ПРЯМОЙ]; | | | | | | | |c) БОРТ (подробиці) |c) TRAFFIC (details); | | | | | | |d) ИНФОРМАЦИИ О ДВИЖЕНИИ НА|d) NO REPORTED TRAFFIC RUNWAY| | |ПОЛОСЕ (номер) НЕТ |(number) | | | | | | |e) ПОЛОСА (номер) СВОБОДНА |e) RUNWAY (number) FREE or | | |або [ПОЛОСА (номер) |[RUNWAY (number) OCCUPIED]; | | |ЗАНЯТА]; | | | | | | | |*f) БУДУ САДИТЬСЯ [ПОЛОСА |*f) WILL LAND [RUNWAY | | |(номер)] |(number)]; | | | | | | |*g) УХОЖУ НА ВТОРОЙ КРУГ |*g) GOING AROUND | |------------------------+---------------------------+-----------------------------| |5.8.8. Звільнення ЗПС та|a) РД (назва) ПРИГОДНА ДЛЯ |a) TAXIWAY (name) AVAILABLE | |зв'язок після посадки |РУЛЕНИЯ НА ПЕРРОН (СТОЯНКУ)|TO APRON (STAND) | | | | | | |b) ВАША СТОЯНКА (або ГЕЙТ) |b) YOUR STAND (or GATE) | | |(номер) |(designation) | ------------------------------------------------------------------------------------
{ Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 494
( z1450-12 ) від 14.08.2012 }

_______________

* Тут та далі за текстом означає фразеологію, яка
використовується пілотом.
* Denotes pilot transmission.
_______________

# Означає об'єднану передачу від ПС/буксиру.
# Denotes transmission from aircraft/tow vehicle combination.
_______________
## Потребує конкретного підтвердження з боку пілота.
## Requires specific acknowledgement from the pilot.
_______________

# Якщо існує імовірність неправильного розуміння при
використанні декількох ЗПС.
# When there is the possibility of confusion during multiple
runway operations.
_______________

## Положення щодо застосування умовних дозволів викладено в
п. 5.4.
## Provisions concerning the use of conditional clearances
are contained in section 5.4.
_______________

(Фрази ЖДУ та ВЗЛЕТ ПРЕКРАЩАЮ згідно з цими правилами
використовуються у відповідь на фрази, наведені в пп. "e" і "g"
відповідно.
HOLDING and STOPPING are the procedural responses to e) and
g) respectively.)
_______________

* Фраза, зазначена в пункті 5.4.2, використовується у таких
випадках: I. Під час першого виходу на зв'язок, на будь- якій частоті,
у межах повітряного простору RVSM (диспетчер ОПР здійснює
повторення цієї фрази). II. У складі всіх запитів на зміну ешелону польоту, якщо це
стосується ешелонів польоту, що перебувають у межах повітряного
простору RVSM. III. У складі повторень щодо дозволів на зайняття ешелону
польоту, якщо це стосується ешелонів польоту, що перебувають у
межах повітряного простору RVSM. Крім цього, цією фразою пілоти, ПС яких не мають статусу
державних, відповідають на дозвіл зайняти ешелон польоту, що є
нижче ешелону польоту 290 або вище ешелону польоту 410.

(У разі відсутності даних плану польоту станція, яка приймає
інформацію, відповідає на "b" ДАННЫХ НЕ ИМЕЮ, тоді станція, яка
передає інформацію, повинна передати розрахункові дані повністю,
як зазначено в пункті "а".
In the event that flight plan details are not available the
receiving station shall reply to "b" NO DETAILS and transmitting
station shall pass full estimate as in "a").

In the event that flight plan details are not available the
receiving station shall reply to "b" NO DETAILS and transmitting
station shall pass full estimate as in "a").

+ Умови не завжди можуть бути відповідними для застосування
фрази "hijack".
Необхідно забезпечувати тісну координацію між органом
управління перехопленням та відповідним органом ОПР протягом усіх
фаз перехоплення ПС, яке є або може бути цивільним повітряним
судном, для того щоб орган ОПР був повністю інформований про
ситуацію та дії стосовно ПС, що перехоплюється.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: