open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16.12.2004  № 3100


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2004 р.
за № 1672/10271

Про затвердження Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
№ 1218 від 23.10.2008
Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
№ 2421 від 27.11.2012
№ 712 від 05.03.2013
№ 2979 від 22.08.2013
№ 459 від 29.03.2018}

Відповідно до вимог Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Положення про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду (додається).

2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А.А.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України - директора департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами Рибальченка А.А.

Голова Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України

В. Суслов


Протокол засідання Комісії
від 16 грудня 2004 р. № 105


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з питань
регулювання ринків
фінансових послуг України
16.12.2004 № 3100
(у редакції розпорядження
Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
23.10.2008 № 1218


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 грудня 2004 р.
за № 1672/10271

ПОЛОЖЕННЯ
про оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

{У тексті Положення слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012}

Це Положення розроблене відповідно до статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 53 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та встановлює порядок оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду (далі - пенсійний фонд), вимоги до складу інформації, яка підлягає оприлюдненню, та періодичність її оприлюднення.

I. Загальні положення

1. Відповідно до цього Положення інформування громадськості про діяльність пенсійного фонду здійснюється шляхом оприлюднення інформації в порядку, установленому цим Положенням, від імені пенсійного фонду особою, яка відповідно до законодавства надає послуги з адміністрування пенсійному фонду (далі - Адміністратор фонду) на підставі договору про адміністрування, укладеного з радою цього пенсійного фонду.

2. Оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду здійснюється Адміністратором фонду один раз на квартал за звітний квартал (за I, II, III та IV квартали) та наростаючим підсумком з початку діяльності на кінець останнього дня звітного кварталу шляхом подання такої інформації до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, для її розміщення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг. Розміщення інформації на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг здійснюється на безоплатній основі.

Додатково Адміністратор фонду оприлюднює інформацію про результати діяльності пенсійного фонду за рік шляхом розміщення на веб-сайті пенсійного фонду та Адміністратора фонду. Оприлюднення такої інформації здійснюється з дотриманням вимог поширення інформації, установлених розділом III цього Положення.

{Абзац другий пункту 2 розділу I в редакції Розпоряджень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2979 від 22.08.2013, № 459 від 29.03.2018}

{Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012}

3. Адміністратор фонду, що здійснює адміністрування декількох пенсійних фондів, зобов'язаний оприлюднювати інформацію про діяльність пенсійного фонду окремо щодо кожного пенсійного фонду.

{Пункт 4 розділу I виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 459 від 29.03.2018}

4. У цьому Положенні терміни використовуються в значеннях, наведених у Законах України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

II. Вимоги до складу інформації про діяльність пенсійного фонду, що підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг

1. На офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг оприлюднюється така інформація про діяльність пенсійного фонду:

загальна інформація про здійснення недержавного пенсійного забезпечення;

інформація про юридичних осіб, з якими пенсійним фондом укладено договори (адміністратор, особи, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігач);

інформація щодо показників діяльності пенсійного фонду, що оприлюднюється наростаючим підсумком з початку діяльності на кінець останнього дня звітного кварталу;

інформація щодо показників діяльності пенсійного фонду, що оприлюднюється один раз на квартал за звітний квартал (за I, II, III та IV квартали).

2. Загальна інформація про здійснення недержавного пенсійного забезпечення складається з:

повного найменування пенсійного фонду;

контактної інформації (місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти та, у разі наявності, веб-сторінки);

ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ;

інформації про засновників пенсійного фонду: повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи;

інформації про реєстрацію пенсійного фонду як фінансової установи (реєстраційний номер пенсійного фонду в Державному реєстрі фінансових установ, дата видачі, серія та номер свідоцтва про реєстрацію фінансової установи).

3. Інформація про юридичних осіб, з якими пенсійним фондом укладено договори (адміністратор, особи, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігач), складається з:

повного найменування адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача;

контактної інформації адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача (місцезнаходження, телефон, факс, адреса електронної пошти та, у разі наявності, веб-сторінки);

ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача;

інформації про розмір статутного та власного капіталу адміністратора;

інформації про ліцензію адміністратора на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів (дата видачі, серія та номер, строк дії);

інформації про ліцензію осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (дата видачі, серія та номер, строк дії);

інформації про ліцензію зберігача на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності зберігача цінних паперів (дата видачі, серія та номер, строк дії).

4. Інформація щодо показників діяльності пенсійного фонду, що оприлюднюється наростаючим підсумком з початку діяльності на кінець останнього дня звітного кварталу, складається з:

кількості учасників;

кількості вкладників - фізичних осіб;

кількості вкладників - юридичних осіб;

пенсійних внесків;

пенсійних виплат;

чистої вартості активів;

чистої вартості одиниці пенсійних активів;

{Абзац восьмий пункту 4 розділу II в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2979 від 22.08.2013}

сукупного прибутку (збитку) від інвестування пенсійних активів;

об'єктів інвестування активів пенсійного фонду;

обсягу переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду;

обсягу переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду;

сукупної винагороди суб'єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів (адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача, аудитора, торговців цінними паперами та інших осіб);

коефіцієнта навантаження на пенсійний фонд (розраховується за формулою: СВ/ЧВА, де СВ - сукупна винагорода суб'єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів з початку діяльності на кінець останнього дня звітного кварталу, ЧВА - чиста вартість активів пенсійного фонду наростаючим підсумком з початку діяльності на кінець останнього дня звітного кварталу).

5. Інформація щодо показників діяльності пенсійного фонду, що оприлюднюється один раз на квартал за звітний квартал (за I, II, III та IV квартали) складається з:

кількості учасників;

кількості вкладників - фізичних осіб;

кількості вкладників - юридичних осіб;

пенсійних внесків;

пенсійних виплат;

зміни чистої вартості активів;

зміни чистої вартості одиниці пенсійних активів;

{Абзац восьмий пункту 5 розділу II в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2979 від 22.08.2013}

сукупного прибутку (збитку) від інвестування пенсійних активів;

об'єктів інвестування активів пенсійного фонду;

обсягу переведених пенсійних коштів з пенсійного фонду;

обсягу переведених пенсійних коштів до пенсійного фонду;

сукупної винагороди суб'єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів (адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, зберігача, аудитора, торговців цінними паперами та інших осіб);

коефіцієнта навантаження на пенсійний фонд (розраховується за формулою: СВ/(ЧВА1 - ЧВА0), де СВ - сукупна винагорода суб'єктів, що надають послуги пенсійному фонду за рахунок пенсійних активів за останній звітний квартал, ЧВА1 - чиста вартість активів пенсійного фонду наростаючим підсумком з початку діяльності на кінець останнього дня звітного кварталу, ЧВА0 - чиста вартість активів пенсійного фонду на початок звітного кварталу).

III. Засоби поширення інформації про діяльність пенсійного фонду

1. Засобами поширення інформації про діяльність пенсійного фонду є:

1.1. Офіційний веб-сайт Нацкомфінпослуг.

Інформація про діяльність пенсійного фонду за квартал розміщується Нацкомфінпослуг на її офіційному веб-сайті не пізніше ніж через 45 календарних днів з дня закінчення останнього звітного кварталу, за рік - не пізніше 15 березня року, наступного за звітним.

{Абзац другий підпункту 1.1 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2979 від 22.08.2013; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 459 від 29.03.2018}

Інформація про діяльність пенсійного фонду розміщується Нацкомфінпослуг на її офіційному веб-сайті не пізніше ніж через 60 календарних днів з дня закінчення останнього звітного кварталу.

{Підпункт 1.2 пункту 1 розділу III виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 459 від 29.03.2018}

1.2. Веб-сайт пенсійного фонду та Адміністратора фонду.

{Абзац перший підпункту 1.2 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 459 від 29.03.2018}

Адміністратор фонду не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним роком, зобов'язаний оприлюднювати шляхом розміщення на веб-сайті пенсійного фонду та Адміністратора фонду таку інформацію про діяльність пенсійного фонду за звітний рік:

{Абзац другий підпункту 1.2 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 459 від 29.03.2018}

{Абзац третій підпункту 1.2 пункту 1 розділу III виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 459 від 29.03.2018}

інформаційний проспект недержавного пенсійного фонду (додаток 1);

{Підпункт 1.2 пункту 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 459 від 29.03.2018}

відомості про результати діяльності недержавного пенсійного фонду (додаток 2);

{Підпункт 1.2 пункту 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 459 від 29.03.2018}

річну фінансову звітність, визначену законодавством;

{Підпункт 1.2 пункту 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 459 від 29.03.2018}

аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) (у повному обсязі);

{Підпункт 1.2 пункту 1 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 459 від 29.03.2018}

опис інвестиційної політики фонду;

Адміністратор фонду - суб'єкт другого рівня зобов'язаний кожного робочого дня розміщувати на веб-сайті пенсійного фонду та адміністратора такого пенсійного фонду інформацію про показник чистої вартості одиниці пенсійних активів, розрахований на кінець робочого дня, що передує дню розміщення такої інформації, а також про зміну показника чистої вартості одиниці пенсійних активів за періоди з початку поточного кварталу та з початку поточного року, а також забезпечувати доступ до такої інформації станом на будь-який робочий день.

{Абзац восьмий підпункту 1.2 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 459 від 29.03.2018}

Адміністратор фонду може додатково оприлюднювати на веб-сайті пенсійного фонду та Адміністратора фонду іншу інформацію про діяльність пенсійного фонду (крім інформації, що відповідно до законодавства є конфіденційною та не підлягає розголошенню та оприлюдненню).

{Абзац дев'ятий підпункту 1.2 пункту 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 459 від 29.03.2018}

{Пункт 1 розділу III доповнено новим підпунктом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2979 від 22.08.2013}

{Пункт 2 розділу III виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 459 від 29.03.2018}

IV. Державний контроль за оприлюдненням інформації про діяльність пенсійного фонду

1. Державний контроль за дотриманням вимог цього Положення щодо оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду здійснює Нацкомфінпослуг.

2. У разі виявлення порушень порядку оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду, установленого цим Положенням, зокрема за несвоєчасне оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду, оприлюднення недостовірної інформації (відомостей) або оприлюднення інформації не в повному обсязі, Нацкомфінпослуг має право застосовувати заходи впливу згідно із законом.

{Положення в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 1218 від 23.10.2008}

Член Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України -
директор департаменту
нагляду за недержавними
пенсійними фондамиА.А. Рибальченко


Додаток 1
до Положення
про оприлюднення інформації
про діяльність недержавного
пенсійного фонду
(підпункт 1.2 пункту 1 розділу III)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСПЕКТ
недержавного пенсійного фонду

1. Інформація про недержавний пенсійний фонд

Повне найменування


Код згідно з ЄДРПОУ


Місцезнаходження


Міжміський телефонний код


Телефон


Факс


Електронна пошта (за наявності)


Веб-сторінка


Дата та номер рішення про реєстрацію фінансової установи


Реєстраційний номер у Державному реєстрі фінансових установ


Вид діяльності


2. Інформація про державну реєстрацію недержавного пенсійного фонду

Дата державної реєстрації

Дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи

Номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи
3. Інформація про засновників недержавного пенсійного фонду

№ з/п

Повне найменування юридичної особи чи прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи

Код ЄДРПОУ (у разі якщо засновником є юридична особа)
4. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

Юридична особа відповідно до переліку*

Код згідно з ЄДРПОУ

Повне найменування юридичної особи

Дата і номер ліцензії на провадження відповідного виду діяльності

Дата укладання та номер договору з радою недержавного пенсійного фонду

Місцезнаходження, телефон__________
*Перелік юридичних осіб, щодо яких складається інформація:
Адм - адміністратор;
з - зберігач;
к - особа, що здійснює управління активами;
а - аудиторська фірма або аудитор.

{Додаток 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 1218 від 23.10.2008; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 712 від 05.03.2013, № 2979 від 22.08.2013; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 459 від 29.03.2018}Додаток 2
до Положення
про оприлюднення інформації
про діяльність недержавного
пенсійного фонду
(підпункт 1.2 пункту 1 розділу III)

ВІДОМОСТІ
про результати діяльності недержавного пенсійного фонду
станом на ____________ 20__ р.

_________________________________________________________________
(повне найменування недержавного пенсійного фонду, код за ЄДРПОУ)

1. Звіт про склад, структуру та чисту вартість активів недержавного пенсійного фонду

(грн)

Показники

Код рядка

Дані на початок звітного періоду

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду

1

2

3

4

Частина перша

Грошові кошти, розміщені на вкладних (депозитних) банківських рахунках

010у тому числі ощадні (депозитні) сертифікати банків

011Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства

020Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

030Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України

040Акції українських емітентів

050Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав

060Цінні папери іноземних емітентів (р. 071 + р. 072), з них:

070акції іноземних емітентів, визначених відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»

071облігації іноземних емітентів з інвестиційним рейтингом, визначеним відповідно до законодавства

072Іпотечні цінні папери

080Об’єкти нерухомості

090Банківські метали

100у тому числі депозитні рахунки в банківських металах

101Дебіторська заборгованість

110Активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)

120Загальна сума інвестицій фонду (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040 + р. 050 + р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110 + р. 120)

130Кошти на поточному рахунку

140Загальна вартість активів фонду (р. 130 + р. 140)

150Частина друга

Кредиторська заборгованість (р. 161 + р. 162 + р. 163):

160неперсоніфіковані внески

161заборгованість з перерахування помилково сплачених коштів

162інше

163Заборгованість фонду з виконання зобов’язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 171 + р. 172), у тому числі:

170заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)

171заборгованість за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))

172Заборгованість з відшкодування нарахованих, але не здійснених оплат недержавного пенсійного фонду

180Заборгованість щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи

190Загальна сума зобов’язань фонду

200Чиста вартість активів фонду (р. 150 - р. 200)

2102. Звіт про зміну чистої вартості пенсійних активів недержавного пенсійного фонду

(грн)

Показники

Код рядка

Дані на початок звітного періоду

Усього за останній звітний період

Наростаючим підсумком на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду

1

X

X


Частина перша

1. Надходження пенсійних внесків

Пенсійні внески від фізичних осіб

010
Пенсійні внески від фізичних осіб - підприємців

020
Пенсійні внески від юридичних осіб

030
Переведено коштів фізичної особи до недержавного пенсійного фонду

040
Усього (р. 010 + р. 020 + р. 030 + р. 040)

050
2. Виконання зобов’язань перед учасниками недержавного пенсійного фонду

Здійснено пенсійних виплат (р. 061 + р. 062):

060
пенсійні виплати на визначений строк

061
одноразові пенсійні виплати

062
Перераховано пенсійних коштів до іншого недержавного пенсійного фонду

070
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії

080
Перераховано пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника

090
Перераховано пенсійних коштів до банку на підставі відкритого депозитного пенсійного рахунку

100
Заборгованість недержавного пенсійного фонду з виконання зобов’язань перед учасниками та перерахування коштів (р. 111 + р. 112), у тому числі:

110
заборгованість з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку)

111
заборгованість за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників))

112
Загальний обсяг виконаних та нарахованих зобов’язань перед учасниками (р. 060 + р. 070 + р. 080 + р. 090 + р. 100 + р. 110)

120
Витрати на оплату послуг Адміністратору, наданих учаснику за рахунок пенсійних коштів та не пов’язаних із здійсненням виплат і переведенням пенсійних коштів

130
Частина друга

Дохід (втрати) від управління активами пенсійного фонду

1. Прибуток (збиток) від здійснення операцій з активами недержавного пенсійного фонду

Цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (р. 141 + р. 142):

140
дохід від продажу

141
переоцінка

142
Цінні папери, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства (р. 151 + р. 152):

150
дохід від продажу

151
переоцінка

152
Облігації місцевих позик (р. 161 + р. 162):

160
дохід від продажу

161
переоцінка

162
Облігації підприємств, емітентами яких є резиденти України (р. 171 + р. 172):

170
дохід від продажу

171
переоцінка

172
Акції українських емітентів (р. 181 + р. 182):

180
дохід від продажу

181
переоцінка

182
Цінні папери, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав (р. 191 + р. 192):

190
дохід від продажу

191
переоцінка

192
Акції іноземних емітентів (р. 201 + р. 202):

200
дохід від продажу

201
переоцінка

202
Облігації іноземних емітентів (р. 211 + р. 212):

210
дохід від продажу

211
переоцінка

212
Іпотечні цінні папери (р. 221 + р. 222):

220
дохід від продажу

221
переоцінка

222
Об’єкти нерухомості (р. 231 + р. 232):

230
дохід від продажу

231
переоцінка

232
Банківські метали (р. 241 + р. 242):

240
дохід від продажу

241
курсова різниця

242
Списання кредиторської заборгованості

250
Вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами (із зазначенням активу)

260
Інші активи, не заборонені законодавством України (з розбивкою за видами активів)

270
Усього (р. 140 + р. 150 + р. 160 + р. 170 + р. 180 + р. 190 + р. 200 + р. 210 + р. 220 + р. 230 + р. 240 + р. 250 + р. 260 + р. 270)

280
2. Пасивний дохід, отриманий на активи недержавного пенсійного фонду:

дохід (втрати) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках

290
дохід від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатах банків

291
дохід від боргових цінних паперів (р. 301 + р. 302 + р. 303 + р. 304 + р. 305 + р. 306 + р. 307):

300
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України

301
цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства

302
облігацій місцевих позик

303
облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України

304
цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав

305
облігацій іноземних емітентів

306
іпотечних цінних паперів

307
Дивіденди від (р. 311 + р. 312):

310
акцій українських емітентів

311
акцій іноземних емітентів

312
Плата за користування об’єктами нерухомості

320
Відсотки, нараховані на кошти, розміщені у банківських металах

330
Відсотки, нараховані на кошти, що знаходяться на поточному рахунку

340
Дохід від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів)

350
Усього (р. 290 + р. 300 + р. 310 + р. 320 + р. 330 + р. 340 + р. 350)

360
3. Інші доходи (втрати) недержавного пенсійного фонду

370
Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів

Витрати на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду (р. 381 + р. 382 + р. 383 + р. 384), з них:

380
послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду

381
рекламних послуг

382
витрат на оприлюднення інформації про діяльність недержавного пенсійного фонду

383
Винагорода за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду

390
Оплата послуг зберігача

400
Оплата послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду

410
Оплата послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами (р. 421 + р. 422 + р. 423), з них:

420
послуг торговців цінними паперами (посередника)

421
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери

422
витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість

423
Оплата інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення

430
Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р. 380 + р. 390 + р. 400 + р. 410 + р. 420 + р. 430)

440
Прибуток (збиток) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (р. 280 + р. 360 + р. 370) - р. 440

450
Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р. 050 - р. 120 - р. 130 + р. 450)

2

X

X


Зміна чистої вартості пенсійних активів (р. 2 - р. 1)

3

X

X


3. Довідка про зміну чистої вартості активів та зміну чистої вартості одиниці пенсійних активів

(грн)

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Чиста вартість одиниці пенсійних активів

на початок звітного року (Ап, грн)

на кінець звітного року (Ак, грн)

зміни протягом звітного року* (За, %)

на початок звітного року (Вп, грн)

на кінець звітного року (Вк, грн)

зміни протягом звітного року** (Зв, %)

1

2

3

4

5

6__________
*Алгоритм розрахунку показника:
від чистої вартості активів на кінець звітного року (Ак) віднімається чиста вартість активів на початок звітного року (Ап);
отримана різниця ділиться на чисту вартість активів на початок звітного року (Ап);
частка від ділення множиться на 100%.
**Алгоритм розрахунку показника:
від чистої вартості одиниці пенсійних активів на кінець звітного року (Вк) віднімається чиста вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного року (Вп);
отримана різниця ділиться на чисту вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного року (Вп);
частка від ділення множиться на 100%.

{Додаток 2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 1218 від 23.10.2008; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012; в редакції Розпоряджень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2979 від 22.08.2013, № 459 від 29.03.2018}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: