open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 28 січня 2004 р. N 93

Київ
Про затвердження Порядку обмеження

електроспоживання споживачів до рівня

екологічної броні електропостачання або

повного припинення їм електропостачання

та внесення змін до постанови Кабінету

Міністрів України від 31 серпня 1995 р. N 705

Відповідно до статті 24 Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок обмеження електроспоживання споживачів
до рівня екологічної броні електропостачання або повного
припинення їм електропостачання (далі - Порядок), що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям сприяти
енергопостачальникам та підприємствам, що здійснюють передачу
електричної енергії магістральними та місцевими (локальними)
електричними мережами, Державній інспекції з енергетичного нагляду
за режимами споживання електричної і теплової енергії у виконанні
вимог Порядку, затвердженого цією постановою.
3. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
31 серпня 1995 р. N 705 ( 705-95-п ) "Про затвердження Положення
про порядок відключення споживачів від джерел енергопостачання"
(ЗП України, 1996 р., N 1, ст. 25) такі зміни:
пункт 2 постанови виключити;
у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:
у пункті 1 слова "тепло- і електроенергії" замінити словами
"теплової енергії (далі - енергія)";
абзац третій пункту 2 виключити;
у пункті 7 слова "тепло- і електроенергії" замінити словом
"енергії".

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 28 січня 2004 р. N 93
ПОРЯДОК

обмеження електроспоживання споживачів

до рівня екологічної броні електропостачання або

повного припинення їм електропостачання

1. Цей Порядок визначає послідовність дій
енергопостачальників, підприємств, що здійснюють передачу
електричної енергії магістральними та місцевими (локальними)
електричними мережами (далі - електропередавальні організації),
органу, що здійснює державний енергетичний нагляд за режимами
споживання електричної і теплової енергії (далі -
Держенергонагляд), та споживачів (крім населення) у разі
запровадження обмеження електроспоживання споживачів до рівня
екологічної броні електропостачання або повного припинення їм
електропостачання (далі - обмеження або припинення
електропостачання) у разі порушення ними дисципліни платежів за
спожиту електроенергію, перевищення граничних рівнів споживання
електричної енергії та електричної потужності, незадовільного
технічного стану та недотримання умов безпечної експлуатації
електроустановок.
2. Енергопостачальники, електропередавальні організації або
Держенергонагляд не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати обмеження
або припинення електропостачання відповідно до своїх
функціональних обов'язків надсилають споживачам письмове
попередження, в якому зазначаються підстава, дата і час, з якого
буде запроваджено обмеження або припинення електропостачання.
Про плановане обмеження або припинення електропостачання
споживачів, які належать до екологічно або техногенно небезпечних,
одночасно повідомляються місцеві органи виконавчої влади за місцем
розташування цих споживачів.
3. Споживачі після отримання попередження про обмеження або
припинення електропостачання повинні вжити заходів до усунення
причин, що викликали необхідність застосування щодо них таких дій.
У разі неможливості усунення зазначених причин споживачі
зобов'язані:
вжити заходів до запобігання травматизму або загрозі життю
працюючих та населення, загибелі тварин, пошкодженню обладнання,
виникненню негативних екологічних і техногенних наслідків;
протягом доби здійснити з власних електроустановок обмеження
електроспоживання до рівня технологічної броні електропостачання;
після безпечного завершення технологічного процесу
виробництва (з використанням технологічної броні
електропостачання) здійснити з власних електроустановок обмеження
електроспоживання до рівня екологічної броні електропостачання або
за відсутності такої повністю його припинити.
У разі усунення споживачем а установлені строки порушень, що
викликали необхідність попередження про можливе обмеження або
припинення електропостачання, щодо його електроустановок не
застосовуються дії з обмеження або припинення електропостачання.
4. Проведення обмеження або припинення електропостачання від
електричних мереж енергопостачальників, електропередавальних
організацій забезпечується таким чином:
у разі коли обмеження або припинення електропостачання
здійснюється Держенергонаглядом, ним надається припис відповідним
енергопостачальникам, електропередавальним організаціям та
споживачам і надсилається письмове повідомлення відповідному
енергопостачальнику;
у разі коли обмеження або припинення електропостачання
здійснюється енергопостачальниками, вони надсилають відповідним
електропередавальним організаціям і споживачам письмову вимогу та
повідомляють про це Держенергонагляд;
у разі коли обмеження або припинення електропостачання
здійснюється електропередавальними організаціями, вони надсилають
споживачам письмову вимогу та повідомляють про це відповідного
енергопостачальника і Держенергонагляд.
5. Енергопостачальники, електропередавальні організації
забезпечують у строки відповідно до вимог, що встановлюються
законодавством, цього Порядку та умов договору обмеження
електроспоживання або припинення електропостачання споживачів від
власних електричних мереж з урахуванням необхідності безпечного
завершення технологічного процесу виробництва у споживачів,
встановленої для них величини екологічної броні електропостачання
або її відсутності.
Письмові вимоги енергопостачальників, електропередавальних
організацій та приписи Держенергонагляду щодо обмеження або
припинення електропостачання є обов'язковими для виконання.
6. Енергопостачальники, електропередавальні організації та
споживачі, що не виконують письмові вимоги та приписи щодо
обмеження або припинення електропостачання, несуть
відповідальність згідно із законодавством.
У разі виконання передбачених законодавством, договором та
цим Порядком умов запровадження обмеження або припинення
електропостачання енергопостачальники, електропередавальні
організації або Держенергонагляд не несуть відповідальності за
можливі наслідки, пов'язані з обмеженням або припиненням
електропостачання.
7. Приписи щодо обмеження або припинення електропостачання
діють до повного усунення причин, що викликали це обмеження або
припинення.
8. Відновлення електропостачання споживачів проводиться лише
за рішенням керівників організацій, з ініціативи яких
застосовувалися такі дії, за умови відшкодування споживачами
завданих при цьому збитків, у тому числі витрат на відключення і
підключення електроустановок, та отримання від них письмового
повідомлення про готовність до відновлення електропостачання.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: