open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України

щодо запровадження ліцензування певних видів

господарської діяльності у племінній справі

в тваринництві
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 23, ст.145 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11,
ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105, N 49, ст. 259; 2002 р., N 17,
ст. 121) доповнити пунктом 66 такого змісту:
"66) виробництво, зберігання і реалізація племінних
(генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження
та аномалій тварин".
2. У Законі України "Про племінну справу у тваринництві"
( 3691-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 6-7,
ст. 37):
1) в абзаці четвертому статті 5 слова "фізичні особи"
замінити словами "фізичні особи - суб'єкти підприємницької
діяльності";
2) абзац другий частини першої статті 7 викласти у такій
редакції:
"провадити певні види господарської діяльності у племінній
справі в тваринництві відповідно до законодавства";
3) у статті 9:
частину першу викласти у такій редакції:
"Господарська діяльність у племінній справі в тваринництві,
пов'язана з виробництвом, зберіганням і реалізацією племінних
(генетичних) ресурсів, проведенням генетичної експертизи
походження та аномалій тварин, підлягає ліцензуванню відповідно до
законодавства";
частину другу виключити;
4) у частині першій статті 14 слова "які мають дозвіл на
виконання цих робіт" виключити;
5) абзац одинадцятий статті 17 виключити;
6) у частині першій статті 19:
в абзаці третьому слова "фізичних осіб" замінити словами
"фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності";
в абзаці четвертому слова "та фізичним особам" замінити
словами "особам та фізичним особам - суб'єктам підприємницької
діяльності";
7) пункт 4 розділу VII "Прикінцеві положення" виключити.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
набрання чинності цим Законом:
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення
законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів
у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 лютого 2003 року

N 546-IV

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: