open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.04.2003 N 299

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 липня 2003 р.

за N 558/7879

Про внесення доповнення до наказу

Мінтрансу від 21.11.2000 N 644

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

транспорту

N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004

Наказом Міністерства транспорту та зв'язку

N 540 ( z1142-05 ) від 12.09.2005 )
Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство транспорту
України, затвердженого Указом Президента України від 11.05.2000
N 678/2000 ( 678/2000 ) (із змінами і доповненнями), та статті 5
Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 06.04.98 N 457 ( 457-98-п ) (із змінами і
доповненнями), Н А К А З У Ю:
1. Доповнити пункт 1 наказу Мінтрансу від 21.11.2000 N 644
( z0861-00 ) "Про затвердження окремих розділів Правил перевезення
вантажів", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України
24.11.2000 за N 861/5082 (із змінами та доповненнями, внесеними
наказами Мінтрансу від 20.08.2001 N 542 ( z0793-01 ), від
28.05.2002 N 334 ( z0565-02 ), від 09.12.2002 N 873 ( z1030-02 ),
зареєстрованими у Міністерстві юстиції України відповідно
10.09.2001 за N 793/5984, 08.07.2002 за N 565/6853, 29.12.2002 за
N 1030/7318), розділом "Правила перевезення наливних вантажів"
(далі - Правила), що додається.
2. Державній адміністрації залізничного транспорту України
(Федюшин Ю.М.):
2.1. Подати цей наказ в установленому порядку до Міністерства
юстиції України для державної реєстрації.
2.2. Довести Правила, зазначені в цьому наказі, до відома
працівників залізниць, підприємств, організацій, експедиторів та
громадян, які користуються послугами залізничного транспорту.
2.3. Організувати вивчення Правил з причетними працівниками
залізниць, взяти їх до керівництва та забезпечити виконання.
3. З моменту набрання чинності цим наказом вважати таким, що
не застосовується на території України при перевезенні вантажів у
внутрішньому сполученні, розділ 41 "Правил перевозок грузов",
затверджених Міністерством шляхів сполучення СРСР 25.05.66
( n0001400-66 ).
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного
секретаря Мінтрансу Е.Ф.Абдуллаєва.
Міністр Г.М.Кірпа

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту України

18.04.2003 N 299
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 липня 2003 р.

за N 558/7879

ПРАВИЛА

перевезення наливних вантажів

1. Загальні положення
1.1. Застосування Правил 1.1.1 Ці Правила поширюються на перевезення вантажів наливом
залізницями України і є обов'язковими для працівників залізничного
транспорту, відправників і одержувачів, підприємств, організацій,
громадян, а також для транспортно-експедиційних підприємств, які
обслуговують відправників і одержувачів. Правила погоджені Державним комітетом України з питань
регуляторної політики та підприємництва, Міністерством екології та
природних ресурсів України, Державним комітетом з питань
технічного регулювання та споживчої політики, Державним комітетом
України з нагляду за охороною праці. 1.1.2 Терміни, що використовуються в цих Правилах, мають таке
значення: аварійна картка - документ установленої форми, що регламентує
первинні оперативні дії працівників залізничного транспорту та
спеціальних формувань, причетних до ліквідації наслідків аварійних
ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх магістральним
залізничним транспортом; аварійна ситуація - умови, які відмінні від умов нормального
перевезення вантажів, пов'язані із загоранням, витіканням,
розсипанням небезпечного вантажу, пошкодженням тари або рухомого
складу з небезпечним вантажем і які можуть призвести чи призвели
до вибуху, пожежі, отруєння, опромінення, опіків, захворювання,
обмороження, загибелі людей і тварин, небезпечних для природного
середовища наслідків, а також випадки, коли в зоні аварії на
залізниці виявилися вагони, контейнери або вантажні місця з
небезпечними вантажами; вагон бункерного типу (далі - бункерний напіввагон) -
вантажний вагон, призначений для перевезення наливних вантажів,
кузов якого складається з декількох вертикальних бункерів; вагон спеціальний (спеціалізований) - вагон, що має
спеціальну конструкцію, пристрої та устаткування і призначений для
перевезення однієї або кількох груп вантажів, які близькі за
своїми властивостями; вагон-цистерна (далі - цистерна) - вагон, призначений для
перевезення рідин, скраплених газів, порошкоподібних сипких
вантажів, у якого кузовом вагона є спеціальний резервуар (котел)
циліндричної або іншої форми; вантаж наливний - вантаж у рідкому стані, який перевозиться
наливом у цистернах, бункерних напіввагонах і
контейнерах-цистернах; вантаж небезпечний - речовини, матеріали, вироби, відходи
виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм
властивостей за наявності певних факторів можуть під час
перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних
засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти
матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до
загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за
міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана
Верховною Радою України, або за результатами випробувань у
встановленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля
або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин; випробувальний надлишковий тиск - максимальний надлишковий
тиск усередині цистерни при її випробуванні; запірно-пломбувальний пристрій (ЗПП) - пломба в єдиній
конструкції з пристроєм для пломбування; контейнер-цистерна (танк-контейнер) - спеціалізований
контейнер з герметичною ємкістю для рідин, газів, порошкоподібних
або сипких вантажів, що не злежуються, конструкція якого
складається з двох основних частин: каркаса, обладнаного верхніми
і нижніми кутовими фітингами, і цистерни або цистерн, які
закріплені в каркасі, а також арматури; цистерна (частина контейнера-цистерни) - ємкість з арматурою
(люки, запобіжні пристрої, труби, затвори, кришки і т.ін.),
призначена для перевезення вантажу; легкозаймисті рідини - рідини, які здатні займатися від
короткочасної (до 30 сек) дії джерела запалювання з низькою
енергією (полум'я сірника, іскра, тліюча сигарета і т.ін.); максимальний допустимий робочий надлишковий тиск -
надлишковий тиск, який не повинен бути перевищений при
експлуатації цистерни або контейнера-цистерни; незаповнений об'єм - частина повної місткості цистерни, не
заповнена рідиною, що перевозиться, виражена у відсотках від
місткості; номер ООН - порядковий номер, наданий небезпечному вантажу
або групі подібних за властивостями небезпечних вантажів на основі
Рекомендацій Комітету експертів Організації Об'єднаних Націй з
перевезення небезпечних вантажів (документ ST/SG/AC.10/1/
Rev./10). 1.1.3 Вантажі, що перевозяться наливом, поділяються на
безпечні, які транспортуються з дотриманням загальних умов, і
небезпечні (ГОСТ 19433-88 "Грузы опасные. Классификация и
маркировка"), для яких, крім загальних, повинні виконуватися також
спеціальні умови, що передбачаються цими Правилами. 1.1.4 До перевезення залізницями наливом приймаються вантажі,
зазначені в Алфавітному покажчику (додаток 1). Якщо перевезення окремих вантажів не може бути здійснено з
дотриманням цих Правил, вони можуть перевозитися з дозволу
Державної адміністрації залізничного транспорту (Укрзалізниці),
яка визначає умови перевезення на підставі клопотання
міністерства, до якого належить підприємство-відправник, або на
підставі клопотання самого підприємства-відправника, що не має
відомчої підпорядкованості, з наданням характеристики вантажу,
державного стандарту, або технічних умов на продукцію та аварійної
картки на небезпечний вантаж за відповідною формою (додаток 1 до
пункту 4.3 Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків
аварійних ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх
залізничним транспортом, які затверджені наказом Міністерства
транспорту України від 16.10.2000 N 567 ( z0857-00 ),
зареєстровані в Міністерстві юстиції 23.11.2000 за N 857/5078),
підписаних керівником підприємства та завірених печаткою. Отруйні речовини перевозяться при наявності дозволу
Міністерства екології та природних ресурсів України (далі -
Мінекоресурсів) в установленому порядку згідно з чинним
законодавством. У разі відсутності в Алфавітному покажчику найменування
небезпечних наливних вантажів, але подібних за своїми хімічними
властивостями або характером небезпеки вантажам, зазначеним у
ньому, такі вантажі перевозяться на умовах, визначених
відправником. У графі накладної "Назва вантажу" відправник повинен
зазначити його назву згідно зі стандартом або технічними умовами,
а також зробити відмітку "Вантаж перевозиться на умовах
... (зазначити назву вантажу, до якого прирівнюється даний вантаж
відповідно до Алфавітного покажчика).". У разі відсутності
аварійної картки на вантаж вона розробляється відправником за
відповідною формою та додається до перевізних документів, про що в
них проставляється відмітка "Аварійна картка додається". ( Абзац
четвертий пункту 1.1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 540 ( z1142-05 ) від
12.09.2005 ) 1.1.5 Рідкі вантажі наливом в цистернах,
контейнерах-цистернах і бункерних напіввагонах до перевезення в
прямому змішаному сполученні не приймаються. 1.1.6 Перевезення небезпечних вантажів у країни, залізниці
яких є учасницями "Соглашения о международном железнодорожном
грузовом сообщении (СМГС)" ( 998_011 ), здійснюється відповідно до
"Правил перевозок опасных грузов (Приложение 2 к СМГС)", до
країн-учасниць Співдружності і країн Балтії - "Правил перевозок
опасных грузов по железным дорогам (Москва, Транспорт, 1996 г.)",
в інших випадках - міжнародних угод. 1.1.7 Згідно з Законами України "Про страхування"
( 85/96-ВР ) та "Про перевезення небезпечних вантажів" ( 1644-14 )
відправник, одержувач та перевізник зобов'язані здійснювати в
установленому порядку страхування відповідальності на випадок
настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів
відповідно до Порядку і правил проведення такого страхування, які
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002
N 733 ( 733-2002-п ).
1.2. Оформлення перевізних документів 1.2.1 Відправник повинен надати станції відправлення на кожну
відправку наливного вантажу накладну (комплект перевізних
документів), заповнену у відповідності до Правил оформлення
перевізних документів, затверджених наказом Міністерства
транспорту України від 21.11.2000 N 644 ( z0863-00 ) та
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за
N 863/5084. 1.2.2 У разі відправлення небезпечних вантажів відправник у
графі накладної "Найменування вантажу" повинен зазначити номер
ООН, точне найменування небезпечного вантажу згідно із Алфавітним
покажчиком (додаток 1 до цих Правил), клас (підклас) небезпеки
вантажу, номер аварійної картки і відмітку про страхування
відповідальності відправника, наприклад: "1547, Анілін, підклас
6.1, АК 608, застраховано, договір від ____ N _____, страхова
компанія...". Номер ООН у перевізних документах не проставляється у разі
відсутності його в Алфавітному покажчику. Наприклад: "Дігім,
підклас 3.2, АК 319, застраховано, договір від ___ N ___, страхова
компанія ...". Якщо в додатку 1 до цих Правил номер аварійної картки
відсутній, то аварійна картка додається відправником до перевізних
документів, а в графі "Найменування вантажу" відправник проставляє
відмітку: "АК додається". 1.2.3 У разі пред'явлення вантажів, які допускаються до
перевезення інгібованими, флегматизованими або з визначеною
концентрацією основної речовини, про що в Алфавітному покажчику є
відповідний запис, відправник у накладній після найменування
вантажу вказує його стан, наприклад: "Перекис водню, водний розчин
концентрації не більше 60%", "Бутадієн інгібований". 1.2.4 У верхній частині перевізних документів відправник
проставляє штемпелі червоного кольору, передбачені в Алфавітному
покажчику для даного вантажу. У вагонному листі аналогічні
штемпелі проставляються станцією відправлення. 1.2.5 На кожний завантажений контейнер-цистерну відправник
оформляє перевізні документи у відповідності до Правил перевезення
вантажів у спеціальних та спеціалізованих контейнерах відправників
і одержувачів, затверджених наказом Міністерства транспорту
України від 21.11.2000 N 644 ( z0872-00 ) та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 872/5093. 1.2.6 Оформлення перевізних документів на перевезення
небезпечних вантажів у контейнерах-цистернах і на повернення
порожніх контейнерів-цистерн після перевезення небезпечних
вантажів здійснюється згідно з "Правилами перевозок опасных грузов
по железным дорогами" ( n0001697-96 ) і цими Правилами. 1.2.7 Порожні цистерни, бункерні напіввагони після зливу
направляються в пункти наливу за перевізними документами або за
пересильними накладними форми ГУ-27-дс і ГУ-27-дт (додатки 2 і 3). Порожні власні та орендовані цистерни перевозяться за
перевізними документами. Порожні спеціалізовані власні та
орендовані цистерни, контейнери-цистерни після вивантаження
пломбуються вантажоодержувачем ЗПП або свинцевими пломбами.
( Абзац другий пункту 1.2.7 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 540 ( z1142-05 ) від
12.09.2005 ) Якщо після вивантаження порожні власні (орендовані) цистерни
очищалися (промивалися, дезінфікувалися), у перевізних документах
на порожні цистерни одержувач у графі "Найменування вантажу"
зазначає: "Порожня власна (найменування власника) цистерна
після перевезення ________________________________________________

(указується повне _______________________________________________, що прибула за
найменування вантажу, номер ООН, клас небезпеки)
накладною N__ із станції ________________________ залізниці злита,

(указуються станція і

залізниця відправлення вантажу)
очищена (промита, продезінфікована), безпечна направляється до
пункту навантаження (у ремонт)".
( Абзац третій пункту 1.2.7 в редакції Наказу Міністерства
транспорту N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004, із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 540
( z1142-05 ) від 12.09.2005 ) Перевезення порожніх власних (орендованих) цистерн з
надлишковим тиском або залишками небезпечного вантажу, які
допускаються нормативно-технічною документацією на ці цистерни або
вантаж, здійснюється на умовах, установлених "Правилами перевозок
опасных грузов по железным дорогам" ( n0001697-96 ) для вантажу,
що в них перевозився. У перевізних документах на порожні цистерни
одержувач у графі "Найменування вантажу" зазначає: "Порожня
власна (найменування власника) цистерна після перевезення ________________________________________________________________,
(вказується повне найменування вантажу, номер ООН, клас небезпеки)
що прибула за накладною N ____________________________ із станції ________________________________________________ залізниці, злита
(вказується станція і залізниця відправлення вантажу)
повністю _____________________________, не очищена повертається
власнику, направляється до пункту навантаження (у ремонт)",
а також (вказується дата зливу) проставляє штемпелі про небезпеку,
передбачені для вантажу, що перевозився, та вказує номер аварійної
картки або в разі потреби додає її до перевізних документів.
( Абзац четвертий пункту 1.2.7 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 540 ( z1142-05 ) від
12.09.2005 ) На перевезення порожніх цистерн після зливу світлих
нафтопродуктів одержувач складає пересильні накладні форми
ГУ-27-дс, а на перевезення бункерних напіввагонів і порожніх
цистерн після зливу темних нафтопродуктів - пересильні накладні
форми ГУ-27-дт. У пересильних накладних на порожні цистерни і бункерні
напіввагони, вивантажені організаціями Міністерства оборони,
Служби безпеки, Держкомкордону та Міністерства внутрішніх справ
України, графи про найменування організації, що злила вантаж,
міністерства (відомства), до системи якого вона входить, і про
посаду агента одержувача вантажу не заповнюються, печатка або
штемпель одержувача не проставляється. Пересильну накладну одержувач складає на кожну цистерну
(бункерний напіввагон) і пред'являє її станції одночасно з
повідомленням про закінчення зливу. Без пред'явлення пересильної
накладної цистерни (бункерні напіввагони) станція не приймає і
вони залишаються на платному простої у одержувача. Одночасно з пересильною накладною одержувач заповнює корінець
пересильної накладної, який залишається на станції відправлення
порожнього вагона. Станція, отримавши від одержувача пересильну накладну,
перевіряє правильність її заповнення, наявність підпису і печатки
(штемпеля) одержувача в графі, що підтверджує повноту зливу і
очищення цистерни. Зворотний бік пересильної накладної, що містить результати
огляду порожньої цистерни або бункерного напіввагона, заповнюється
на станції нового навантаження. 1.2.8 У випадку виявлення на промивально-пропарювальному
пункті цистерн і бункерних напіввагонів із залишками недозлитого
вантажу більше допустимих норм складається акт (додаток 4). Цей
акт разом з пересильною накладною, в якій робиться відповідна
відмітка про його складання, направляється на залізницю зливу для
розслідування і притягнення винних до відповідальності, а також є
підставою для стягнення плати з одержувача за витрати, пов'язаних
з очищенням та перебуванням цистерн (бункерних напіввагонів) під
очищенням. 1.2.9 Відповідальність за правильність оформлення перевізних
документів, у тому числі щодо назви вантажу, наявності відповідних
знаків небезпеки, а також дотримання умов наливу, зливу і очищення
цистерн, бункерних напіввагонів і контейнерів-цистерн покладається
на відправника і одержувача. Відповідальність за правильне
оформлення перевізних документів на порожні вагони і
контейнери-цистерни, передбачені цими Правилами, покладається на
одержувача.
1.3. Супроводження наливних вантажів 1.3.1 Наливні небезпечні вантажі, що мають позначку в
Алфавітному покажчику "*", перевозяться у супроводі провідників
відправника (одержувача) з додержанням вимог цих Правил і Правил
перевезення вантажів у супроводі провідників відправників
(одержувачів), затверджених наказом Міністерства транспорту
України від 21.11.2000 N 644 ( z0868-00 ) та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 868/5089. Без супроводження вагони з такими вантажами станцією
відправлення до перевезення не приймаються. 1.3.2 Провідники, які супроводжують наливні вантажі, повинні
знати розроблену і затверджену відправником інструкцію із
супроводження даного вантажу, небезпечні властивості вантажу,
заходи першої допомоги, заходи безпеки в аварійних ситуаціях та
слідкувати в процесі перевезення за дотриманням умов і заходів
безпеки, встановлених для даного вантажу. 1.3.3 Відправник зобов'язаний забезпечити провідників
необхідними засобами індивідуального захисту і спецодягом,
аптечкою, комплектом інструментів, первинними засобами
пожежогасіння і дегазації, а також необхідними допоміжними
матеріалами. 1.3.4 У разі виявлення під час перевезення вантажів, що мають
супроводжуватися без провідників, вагони з небезпечними вантажами
затримуються на станції до прибуття представника відправника
(одержувача). Начальник станції, на якій затримано вагон, повідомляє
відправника (одержувача) в установленому порядку через начальника
станції відправлення (призначення) вантажу про затримку, а
відправник (одержувач) повинен негайно відрядити своїх
представників до пункту затримки. 1.3.5 У разі виявлення при перевезенні технічних
несправностей у вагонах (контейнерах) з небезпечними вантажами,
які неможливо усунути без відчеплення від поїзда, або вагонів, які
повинні супроводжуватися, без провідників, такі вагони
відчіплюються від поїздів і подаються на спеціально виділені колії
станції. Якщо несправні вагони перевозяться у складі групи вагонів,
яка супроводжується одним провідником, то від поїзда відчіплюється
вся група. Усунення несправності проводиться під наглядом
провідника.
1.4. Вимоги до вагонів (контейнерів-цистерн), у яких
перевозяться вантажі наливом 1.4.1 Перевезення рідких вантажів наливом у межах України
здійснюється у цистернах і бункерних напіввагонах парку залізниць
України і власних та у контейнерах-цистернах. Допускається
здійснювати перевезення вантажів в орендованих цистернах
належності залізниць згідно з їх спеціалізацією. Конструкція і параметри цистерн і бункерних напіввагонів, які
призначені для перевезення рідких вантажів наливом, мають
відповідати вимогам стандартів (ДСТУ 3431-96 "Вагони вантажні.
Терміни та визначення", ДСТУ 3445-96 (ГОСТ 10674-97)
"Вагони-цистерни магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні
технічні умови"; ДНАОП 0.00-1.07-94 "Правила будови і безпечної
експлуатації посудин, що працюють під тиском", затвердженого
наказом Держнаглядохоронпраці України від 18.10.94 N 104, із
змінами, затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці України від
11.07.97 N 183 та наказом Мінпраці від 22.03.2002 N 161 (далі -
ДНАОП 0.00-1.07-94) і забезпечувати схоронність вантажу та
безпеку перевезення. Характеристика цистерн і бункерних напіввагонів наведена в
альбомі-довіднику "Грузовые вагоны колеи 1520 мм железных дорог
СССР (М., Транспорт, 1989 г.)", в "Таблицах калибровки
железнодорожных цистерн (М., Транспорт, 1980 и 1997 гг.)". 1.4.2 Для перевезення безпечних та небезпечних рідин і газів
можуть використовуватись власні спеціалізовані
контейнери-цистерни, передбачені стандартами (ГОСТ 26380-84
"Контейнеры специализованные групповые. Типы, основные параметры и
размеры", ГОСТ 25290-82 "Контейнеры крупнотоннажные. Маркировочный
код", ГОСТ 22377-77 "Контейнеры среднетоннажные. Маркировочный
номер") і технічними умовами на дані вантажі. 1.4.3 Власні спеціальні (спеціалізовані) цистерни,
контейнери-цистерни або орендовані відправником (одержувачем)
мають бути приписані до станцій постійного навантаження
(вивантаження). Нові цистерни, контейнери-цистерни, що використовуються для
перевезення небезпечних вантажів та відходів, повинні мати
сертифікати відповідності, які надаються заводом-виробником на
відповідність конструкції і технічного стану вимогам безпечного
перевезення конкретного вантажу. 1.4.4 Залізничні цистерни поділяються на: цистерни для перевезення нафтопродуктів: з універсальним зливним пристроєм (трафарет "Бензин-нефть"),
у тому числі цистерни з паровою оболонкою для в'язких вантажів та
вантажів, які застигають (трафарет "Мазут"), а також з трафаретами
"Бензин" і "Светлые нефтепродукты"; з верхнім зливом (без нижнього зливного пристрою), злив з
яких провадиться через наливний люк (трафарет "Бензин"); цистерни для перевезення хімічних вантажів; цистерни для перевезення харчових вантажів. Нафтопродукти можуть перевозитися також у бункерних
напіввагонах для перевезення бітуму. Усі цистерни повинні мати трафарети згідно з п.1.4.13 цих
Правил. 1.4.5 Додаткові вимоги до цистерн і контейнерів-цистерн, які
призначені для перевезення скраплених газів (працюють під тиском),
наведені в ДНАОП 0.00-1.07-94. 1.4.6 З метою попередження нагрівання газу вище розрахункової
температури цистерни для скраплених газів можуть мати
термоізоляцію або тіньовий захист. До термоізоляції кожуха цистерни для кріогенних рідин має
бути прилаштована розривна запобіжна мережа. 1.4.7 У залізничній цистерні у верхній її частині має бути
люк діаметром не менше 450 мм і поміст біля люка з металевими
сходами з обох боків цистерни з прилаштованими поручнями. На цистернах для скрапленого кисню, азоту та інших кріогенних
рідин улаштування помосту біля люка не обов'язкове. 1.4.8 На цистернах підприємство-виробник наносить
клеймуванням такі паспортні дані: найменування підприємства-виробника або його товарний знак; заводський номер цистерни; рік виготовлення і дата опосвідчення; місткість ( куб.м ); маса цистерни в порожньому стані (т); величина робочого і пробного тиску; клеймо відділу технічного контролю підприємства-виробника; дата проведеного чергового опосвідчення. На цистернах клейма повинні наноситись по колу фланця люка. 1.4.9 Періодичність технічних опосвідчень (зовнішній,
внутрішній огляд і гідравлічне випробування) цистерн, які
перебувають в експлуатації і зареєстровані в органах Державного
комітету України з нагляду за охороною праці (далі -
Держнаглядохоронпраці України), має відповідати табл. 13
ДНАОП 0.00-1.07-94. 1.4.10 На цистернах, призначених для перевезення скраплених
газів, які викликають корозію, місця клеймування після нанесення
паспортних даних повинні бути покриті антикорозійним безбарвним
лаком. 1.4.11 На рамі цистерн має бути закріплена металева табличка
з паспортними даними: найменування підприємства-виробника або товарний знак; заводський номер; рік виготовлення; маса цистерни в порожньому стані (т); реєстраційний номер цистерни (вибивається власником цистерни
після її реєстрації в органі Держнаглядохоронпраці України ); дата чергового опосвідчення. 1.4.12 Цистерни з нижнім і верхнім зливом можуть бути
використані для перевезення різних нафтопродуктів згідно з
додатком 1 до Правил і ГОСТ 1510-84 "Нефть и нефтепродукты.
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение". Чотиривісні і восьмивісні цистерни, які мають трафарет
"Бензин" і "Светлые нефтепродукты" (типи калібровки котла 53а, 61,
66, 69, 71, 72 та ін.), використовуються тільки для перевезення
бензину, гасу, палива дизельного та інших світлих нафтопродуктів.
Використання цих цистерн під налив нафти, мазуту, моторного палива
та інших темних нафтопродуктів, а також мастил не дозволяється. Налив у цистерни вантажів з великою густиною, наприклад
нігролу, соняшникової олії, різних мастил, провадиться в межах
трафаретної вантажопідйомності. У цьому разі допускається
наявність вільного простору від рівня рідини до верху котла
(недолив), однак заповнення котла цистерни має бути не менше 80%
від його повного об'єму. Цистерни моделі 15-1443 з котлами типів калібровок 53, 53а і
62 з об'ємом котла 73 куб.м і вантажопідйомністю 60 т призначені
для перевезення бензину та інших світлих нафтопродуктів густиною
не вище 0,81 кг/куб.дм. Використання таких цистерн для перевезення
інших вантажів дозволяється тільки за висновком заводу - виробника
цистерн та узгодженням з Укрзалізницею. Перевезення рідких азотних
добрив у цистернах з об'ємом котла 73 куб.м не дозволяється. Спеціально виділені (спеціалізовані) цистерни загального
парку залізниць України для перевезення хімічних і харчових
вантажів дозволяється використовувати під налив тільки тих
вантажів, для яких такі цистерни призначені згідно з додатком 1 до
цих Правил. Власні спеціальні (спеціалізовані) цистерни, бункерні
напіввагони або контейнери-цистерни використовуються для
перевезення вантажів згідно з трафаретами на вагонах
(контейнерах-цистернах). 1.4.13 Цистерни для перевезення нафтопродуктів повинні мати
один з таких трафаретів: "Бензин-Нефть", "Бензин", "Нефть",
"Мазут", а спеціалізовані цистерни - точне найменування
нафтопродукту. Усі спеціальні (спеціалізовані) цистерни повинні мати
відповідний колір котлів (кольорові смуги), знаки небезпеки, а
також трафарети про найменування вантажу. Фарбування цистерн,
нанесення на них знаків небезпеки, смуг і трафаретів про
найменування вантажу повинні здійснюватись відповідно до цих
Правил та "Правил перевозок опасных грузов железными дорогами"
( n0001697-96 ), стандартів, технічних умов на виготовлення нових
цистерн підприємством-виробником, а тих, які перебувають в
експлуатації, - їх власником або орендарем. Знаки небезпеки на цистернах наносяться в правій нижній
частині котла, з обох боків, між днищем і хомутом котла. Крім того, на торцевих днищах цистерн, спеціалізованих для
перевезення хімічних і харчових вантажів, наноситься трафарет:
"Срочный возврат на ____________________________ железную дорогу".

(зазначається станція і залізниця)
Під ним наносяться трафарет: "Арендован...", "Собственник..."
і вказується орендар або власник цистерни. 1.4.14 Фарбування котлів та нанесення всіх необхідних написів
і трафаретів на цистерни, передбачених цими Правилами,
здійснюється тільки олійними фарбами. Знаки і написи на вагонах роблять згідно з
альбомом-довідником "Знаки и надписи на вагонах грузового парка
колеи 1520 мм N 632-2000 ПКБ ЦВ", затвердженим Комісією Ради
залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності 25.04.2001. 1.4.15 Власні цистерни допускаються до виходу на загальну
мережу залізниць України після реєстрації в автоматизованому банку
даних власних вагонів Інформаційно-статистичного центру
Укрзалізниці в порядку, встановленому "Правилами эксплуатации и
пономерного учета собственных грузовых вагонов" ( 998_127 ),
затвердженими 29-м засіданням Ради залізничного транспорту
держав-учасниць Співдружності 19-20 червня 2001 року, та після
технічного огляду власних цистерн представником вагонної служби
залізниці. Про проведений технічний огляд на днищах цистерн
проставляється трафарет із зазначенням дати і пункту огляду.
Торцеві днища і рами таких цистерн їх власники фарбують у зелений
колір. Біля краю днищ по колу наноситься біла смуга шириною 300
мм. Правильність фарбування котла і нанесених власником цистерни
написів і трафаретів перевіряється разом з технічним оглядом
цистерни. На цистерні, призначеній для перевезення певного вантажу,
наноситься трафарет, що відповідає роду цього вантажу, і знаки
небезпеки, якщо він належить до небезпечних вантажів. Без указаних
трафаретів і написів вихід власних і орендованих цистерн на
загальну мережу залізниць України не дозволяється. 1.4.16 На станціях відправлення і призначення вантажів власні
(орендовані) цистерни мають перебувати на під'їзних коліях. 1.4.17 Цистерни для перевезення скраплених газів мають бути
обладнані: вентилями із сифонними трубками для зливання і наливання
вантажу; вентилем для випускання пари з верхньої частини цистерни; пружинним запобіжним клапаном; штуцером для підключення манометра; покажчиком рівня рідини. 1.4.18 Запобіжний клапан, який встановлено на цистерні,
повинен сполучатися з газовою фазою цистерни і мати ковпак з
отворами для випускання газу у випадку відкриття клапана. Площа
отворів у ковпаку повинна бути не менше півтори площі робочого
розрізу запобіжного клапана. 1.4.19 Кожний наливний і спускний вентиль цистерни для
скрапленого газу повинен мати заглушку. 1.4.20 Цистерни, призначені для перевезення вибухонебезпечних
горючих речовин, шкідливих речовин 1-го і 2-го класів небезпеки за
"ГОСТ 12.1.007 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие
требования безопасности", повинні мати на сифонних трубках для
зливання швидкісний клапан, що унеможливлює вихід газу при
розриванні трубопроводу. 1.4.21 Цистерни для скраплених газів можна заповнювати тільки
тим газом, для перевезення і зберігання якого вони призначені. 1.4.22 Перед наповненням цистерн газами відповідальною особою
відправника провадиться ретельний огляд зовнішньої поверхні,
справність і герметичність арматури, перевіряється наявність
залишкового тиску і відповідність газу призначенню цистерни.
Результати огляду цистерн і висновок щодо можливості їх наповнення
реєструються в журналі. 1.4.23 Не допускається наповнювати газом несправні цистерни,
якщо: скінчився термін чергового опосвідчення; відсутня або несправна арматура і контрольно-вимірювальні
прилади; відсутнє необхідне фарбування або написи; в цистернах міститься не той газ, для якого вони призначені. Вантажоодержувач, спорожнюючи цистерни, зобов'язаний залишити
в них надлишковий тиск газу не менше 0,05 МПа. Для скраплених газів, пружність пари яких у зимовий час може
бути нижче 0,05 МПа, залишковий тиск установлюється інструкцією
підприємства-відправника. 1.4.24 Наповнення цистерн скрапленими газами має відповідати
нормам, які вказані в табл. 16 ДНАОП 0.00-1.07-94. Власник повинен забезпечити утримання цистерни у справному
стані і безпечні умови її експлуатації. 1.4.25 При роботі всередині цистерни (внутрішній огляд,
ремонт, очищення і т.ін.) мають застосовуватися безпечні
світильники напругою не вище 12 В, а для вибухонебезпечних
середовищ - у вибухобезпечному виконанні. У разі потреби
здійснюється аналіз повітряного середовища, концентрація шкідливих
речовин не повинна перевищувати гранично-допустимих норм. 1.4.26 Спеціалізовані контейнери-цистерни поділяються на: контейнери-цистерни для перевезення безпечних рідин, які
завантажуються і розвантажуються гравітаційним способом (кодове
позначення - 70); контейнери-цистерни для перевезення безпечних рідин, які
завантажуються і розвантажуються примусово за допомогою
спеціальних пристроїв (кодові позначення: 71, 72); контейнери-цистерни для перевезення небезпечних рідин (кодові
позначення: 73, 74, 75, 76); контейнери-цистерни для перевезення небезпечних газів (кодові
позначення: 77, 78, 79). Кодове позначення контейнера-цистерни залежить від його
конструктивних особливостей і максимального надлишкового тиску
всередині цистерни при її випробуваннях. 1.4.27 Нові спеціалізовані контейнери-цистерни, які вперше
пред'являються до перевезення залізницею, повинні мати сертифікат
відповідності або табличку згідно з Міжнародною конвенцією щодо
безпечних контейнерів (КБК) від 02.12.72 ( 995_013 ). 1.4.28 Спеціалізовані великотоннажні контейнери-цистерни, які
використовуються для перевезень вантажів у прямому або змішаному
сполученні, повинні відповідати нормам Міжнародної конвенції щодо
безпечних контейнерів ( 995_013 ), державним і міжнародним
стандартам, великотоннажні контейнери-цистерни, які не
відповідають цим нормам, до перевезення не приймаються. 1.4.29 На контейнерах-цистернах у легкодоступному місці
кріпиться табличка з некорозійного матеріалу, на якій наноситься
інформація (маркування): номер допуску; виробник або знак виробника; заводський номер; дата випуску; випробувальний тиск - МПа; максимальний робочий тиск - МПа; номінальна місткість, куб.м; розрахункова температура (якщо розрахункова температура вище
+ 50 град. C); дата першого гідравлічного випробування - рік/місяць; дата останнього гідравлічного випробування - рік/місяць; клеймо експерта, що провадив випробовування; матеріал цистерни і матеріал захисного облицювання (якщо воно
є); назва власника цистерни або орендаря; маса тари; максимально допустима маса брутто; код контейнера; назва вантажу, для перевезення якого призначається контейнер. Безпосередньо на контейнер-цистерну можна наносити: назву
власника цистерни і того, хто її експлуатує, об'єм, максимально
допустиму масу брутто цистерни і назву вантажу. При нанесенні числових значень указується одиниця виміру. 1.4.30 У разі пред'явлення вантажів до перевезення в
контейнерах-цистернах відправник у перевізних документах вказує
масу вантажу, власну масу контейнера і загальну масу брутто всієї
відправки. Маса вантажу в контейнері-цистерні не повинна перевищувати
його вантажопідйомність. 1.4.31 Завантаження вантажів у контейнери-цистерни з
маркуванням, яке не відповідає вимогам структури маркувального
коду для спеціалізованих великотоннажних контейнерів (ГОСТ
25588-83 "Контейнеры крупнотоннажные. Маркировка") і
середньотоннажних контейнерів (ГОСТ 22377-77), не дозволяється. 1.4.32 Якщо спеціалізовані контейнери-цистерни за своїми
розмірами (параметрами) однакові з універсальними контейнерами
загального парку і не містять небезпечних вантажів, то їх можна
перевозити в одному вагоні разом з універсальними контейнерами. 1.4.33 Перевезення небезпечних вантажів у спеціальних
(спеціалізованих) цистернах і контейнерах-цистернах здійснюються
згідно з цими Правилами і "Правилами перевозок опасных грузов по
железным дорогам" ( n0001697-96 ). 1.4.34 Перевезення рідких небезпечних вантажів класів 3, 5,
6, 8 може здійснюватися у спеціалізованих контейнерах-цистернах
без нижнього зливного пристрою. 1.4.35 На кожній цистерні і контейнері-цистерні з
небезпечними вантажами наносяться знаки небезпеки і спеціальні
трафарети згідно з "Правилами перевозок опасных грузов по железным
дорогам" ( n0001697-96 ). На неочищених і недегазованих порожніх
цистернах і контейнерах-цистернах повинно бути аналогічне
маркування. Після вивантаження небезпечних вантажів, очищення і
дегазації цистерн (контейнерів-цистерн) одержувачем маркування
знімається. Про очищення, проведення дегазації цистерни
(контейнера-цистерни) станції призначення одержувачем надається
довідка, завірена представником органів
санітарно-епідеміологічного нагляду.
1.5. Налив і злив 1.5.1 Налив і злив вантажів, які перевозяться в цистернах,
бункерних напіввагонах і контейнерах-цистернах, проводиться на
місцях незагального користування. 1.5.2 Під налив повинні подаватись справні цистерни, бункерні
напіввагони і контейнери-цистерни згідно з додатком 1, які
відповідають найменуванню вантажу, що в них перевозиться. 1.5.3 Не дозволяється подавати під налив цистерни, бункерні
напіввагони і контейнери-цистерни, а також платформи або
напіввагони без технічного огляду і визнання їх придатними для
перевезення цих вантажів. Огляд вагонів і контейнерів здійснюється в порожньому стані.
Результати огляду записуються в журналі форми ВУ-14 із зазначенням
найменування вантажу, під перевезення якого цей вагон або
контейнер призначається. Не дозволяється подавати під налив вагони і контейнери, у
яких до планового ремонту залишилось менше 15 діб. 1.5.4 Технічний огляд і визначення придатності ходових
частин, буксового вузла, рами вагона, гальмівних і ударно-тягових
пристроїв власного (орендованого) рухомого складу здійснюється
працівниками вагонного господарства залізниць за заявкою
відправника (одержувача), яка подається начальнику станції
письмово (факс-копією) або реєструється телефонограмою. Працівники
вагонного господарства перевіряють також наявність табличок та
написів, що вказують на технічну характеристику вагонів та
контейнерів-цистерн. Технічний стан і придатність для перевезення наливних
вантажів котлів спеціальних (спеціалізованих) цистерн і
контейнерів-цистерн, а також їх арматури й обладнання визначає
відправник. 1.5.5 Перед кожним завантаженням небезпечного вантажу у
власну (орендовану) цистерну або контейнер-цистерну відправник
зобов'язаний пред'явити працівникам залізничної станції свідоцтво
про технічний стан цистерни (контейнера-цистерни), включаючи його
арматуру і обладнання, яке гарантує безпеку перевезення цього
вантажу. Номер свідоцтва працівники вагонного господарства
проставляють у книзі ВУ-14, а на зворотному боці накладної в графі
4 відправник проставляє відмітку: "Цистерна (контейнер-цистерна),
її арматура й обладнання справні і відповідають встановленим
вимогам". 1.5.6 Підготовку цистерн парку залізниць під налив
нафтопродуктів провадить залізниця або відправник за рахунок
залізниці за договором з дотриманням вимог, передбачених "Типовым
технологическим процессом работы железнодорожной станции по наливу
и сливу нефтегрузов и промывочно-пропарочных предприятий по
очистке и подготовке цистерн под перевозку грузов", затвердженим
наказом МШС СРСР від 03.05.82 N Г-14540, і правилами охорони праці
при промиванні гарячою водою і парою. Після промивання і пропарювання до вирівнювання температури
всередині котла цистерни з температурою навколишнього середовища
для уникнення деформації котла кришку наливного люка треба
залишити відкритою. 1.5.7 Підготовка під налив спеціальних (спеціалізованих)
цистерн, бункерних напіввагонів і контейнерів-цистерн усіх форм
власності провадиться засобами і за рахунок відправника. 1.5.8 Цистерни, призначені для перевезення тільки одного виду
небезпечного вантажу, у порожньому стані приймаються до
перевезення від одержувача за таких умов: спеціальні (спеціалізовані) цистерни, що призначені для
перевезення скраплених вуглеводневих газів і аміаку, - з
надлишковим тиском у цистерні після зливу не менше 0,05 МПа; цистерни, в яких перевозився жовтий (білий) фосфор, - після
промивки котла, очищення зовні від залишків вантажу і наповнення
чистою водою (взимку - розчином хлористого кальцію) висотою шару
не менше 30 см; цистерни, в яких перевозились кислоти, - після злиття вантажу
повністю, якщо це дозволяють конструктивні особливості даного типу
цистерн, і очищення їх зовнішньої поверхні від підтікання вантажу; цистерни, в яких перевозилися метиловий спирт (метанол),
антифриз, денатурат, етиленгліколь та інші гліколі (спирти), -
після промивки водою. Вода після промивання має бути повністю
злита з цистерни в інші ємкості; цистерни, в яких перевозились їдкі (крім кислот) і отруйні
вантажі, - після їх злиття повністю та очищення зовнішньої
поверхні цистерни від підтікання вантажу; цистерни після зливу сірковуглецю в період з 1 квітня до 1
жовтня одержувач зобов'язаний наповнити чистою водою висотою шару
не менше 5 см або заповнювати інертним газом під надлишковим
тиском від 0,01 до 0,03 МПа. 1.5.9 На цистерни, які вивантажені на умовах, наведених у
п. 1.5.8, наклеюють знаки небезпеки відповідно до вантажу, який
раніше перевозився, згідно з додатком 6 до "Правил перевозок
опасных грузов по железным дорогам" ( n0001697-96 ). 1.5.10 При пред'явленні до перевезення порожніх
контейнерів-цистерн з-під небезпечних вантажів одержувач
зобов'язаний забезпечити таку саму щільність закриття люків та
інших запірних пристроїв, як і для завантажених контейнерів, а
також видалити сліди й залишки вантажів на зовнішній поверхні
контейнерів. 1.5.11 Придатність у комерційному відношенні цистерн усіх
форм власності, бункерних напіввагонів і контейнерів-цистерн для
перевезення конкретних вантажів визначає відправник, який несе
відповідальність відповідно до чинного законодавства України за
псування вантажу в результаті наливу в невідповідну або неочищену
цистерну (бункерний напіввагон, контейнер-цистерну), а також
за наслідки неправильного їх використання. ( Пункт 1.5.11 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства транспорту N 54
( z0356-04 ) від 31.01.2004 ) 1.5.12 У пунктах масового наливу нафтопродуктів цистерни,
бункерні напіввагони і контейнери-цистерни, які пред'являються під
налив, оглядають приймальники відправника одночасно з працівниками
залізниці на коліях станції або промивально-пропарювальних
підприємств до подачі на наливні колії. Якщо промивально-пропарювальне підприємство віддалене від
підприємства масового наливу, то приймальник відправника на
промивально-пропарювальному підприємстві має бути постійно. 1.5.13 Цистерни з несправними зливними пристроями,
внутрішніми сходами, кришками люків, баранчиками, з течею в
котлах, без вушок для пломбування на кришках люків, а також без
гумових прокладок, якщо є спеціальні пази для їх укладки, з
несправними та неопломбованими запобіжними клапанами подавати і
використовувати під налив не дозволяється. 1.5.14 Очищення внутрішньої поверхні котла цистерни і
контейнера-цистерни, необхідність якого виявлена в пункті наливу
нафтопродуктів після приймання цистерни (контейнера-цистерни)
приймальником відправника, здійснюється засобами і за рахунок
вантажовідправника. 1.5.15 Маса вантажів, які перевозяться наливом у цистернах,
визначається відповідно до Правил приймання вантажів до
перевезення, затверджених наказом Міністерства транспорту України
від 21.11.2000 N 644 ( z0861-00 ) та зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 24.11.2000 за N 861/5082. 1.5.16 Порядок наливу і зливу рідких хімічних вантажів і
харчових продуктів, які перевозяться в спеціальних
(спеціалізованих) цистернах і контейнерах-цистернах,
установлюється технічними умовами і стандартами, що розроблюються
підприємствами-відправниками та одержувачами цих вантажів. 1.5.17 У цистерни вантажопідйомністю 60 т і більше вантажі
наливають до рівня сегмента, вантажопідйомністю менше 60 т - до
половини висоти верхнього люка, а при наливі легкозаймистих рідин
у теплий період року (з 1 квітня до 1 жовтня) - до нижньої основи
верхнього люка. Якщо перевезення наливних вантажів здійснюється в різних
кліматичних районах, налив цистерн і контейнерів-цистерн
провадиться з урахуванням розширення вантажу при можливому
підвищенні температури під час перевезення. Власні спеціальні (спеціалізовані) цистерни і
контейнери-цистерни заповнюють до рівня, встановленого
інструкціями з їх експлуатації. У межах вантажопідйомності рідину з густиною більше
0,84 г/куб.см наливають в чотиривісні цистерни вантажопідйомністю
60 т з об'ємом котла 72,7 куб.м, які мають трафарет "Бензин" (тип
калібровки 53а), а з густиною більше одиниці - в інші типи
цистерн. Не дозволяється завантаження цистерн і контейнерів-цистерн
вище їх вантажопідйомності. 1.5.18 Не дозволяється наливати вантаж з температурою вище
100 град.C в цистерни і контейнери-цистерни, обладнані
універсальним зливним пристроєм (за винятком цистерн з паровою
оболонкою). 1.5.19 Якщо знаки, написи (трафарети) або поверхня котла
цистерни, бункерного напіввагона або контейнера-цистерни
забруднились під час наливу, відправник зобов'язаний відновити
видимість знаків і написів та протерти поверхню котла. За
недотримання цієї вимоги з відправника стягується плата за
користування вагонами за весь час простою під очищенням відповідно
до статей 35 та 119 Статуту залізниць України ( 457-98-п ). 1.5.20 У разі виявлення течі з цистерни або
контейнера-цистерни в пункті наливу відправник повинен негайно
вжити заходів щодо забезпечення схоронності вантажу і
перекачування його в іншу цистерну, контейнер-цистерну або іншу
ємкість. У разі виявлення течі з цистерни або контейнера-цистерни на
коліях станції відправлення і неможливості перекачування вантажу
засобами залізниці несправна цистерна або контейнер-цистерна
повертається відправнику і вантаж перекачується в його ємкість
(цистерну, контейнер-цистерну) або в цистерну, надану залізницею. 1.5.21 Під кришку наливного люка цистерни
(контейнера-цистерни) відправник встановлює ущільнювальну
прокладку з матеріалу, який не вступає в реакцію з вантажем , що
перевозиться, після чого кришка щільно закривається. На цистернах парку залізниць, які мають на наливному люці
спеціальний паз для гумової прокладки, така прокладка ставиться
засобами залізниці. Завантажені цистерни і контейнери-цистерни пред'являються до
перевезення опломбованими відправником запірно-пломбувальними
пристроями (ЗПП). Перелік вантажів, які дозволяється перевозити
без ЗПП, а також порядок пломбування цистерн і контейнерів-цистерн
установлюються Правилами пломбування вагонів і контейнерів,
затвердженими наказом Міністерства транспорту України від
20.08.2001 N 542 ( z0793-01 ) та зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України 10.09.2001 за N 793/5984. 1.5.22 Цистерни (контейнери-цистерни), залиті невідповідним
вантажем (з порушенням спеціалізації, встановленої цими Правилами)
або вантажем, перевезення якого не дозволено в цистернах
(контейнерах-цистернах), станція відправлення зобов'язана негайно
повернути відправнику для зливу й очищення за його рахунок з
нарахуванням плати за користування вагонами (контейнерами) згідно
зі статтею 119 Статуту залізниць України ( 457-98-п ). Кожний випадок завантаження цистерн (контейнерів-цистерн)
невідповідним вантажем розслідується, а винні особи притягуються
до відповідальності згідно з чинним законодавством. Якщо внаслідок порушення відправником "Правил перевозок
опасных грузов по железным дорогам" ( n0001697-96 ) сталася
аварія, то завдані збитки відшкодовуються відправником відповідно
до статті 118 Статуту залізниць України ( 457-98-п ). 1.5.23 Одержувачі зобов'язані завчасно вживати заходів щодо
організації зливу вантажу, а у разі потреби - його розігріву. Не дозволяється злив вантажу через нижній зливний пристрій
при закритій кришці верхнього люка через можливість виникнення
недопустимого вакууму в котлі цистерни. Порядок наливу і зливу цистерн, бункерних напіввагонів та
контейнерів-цистерн установлюється інструкціями, що розроблюються
відправниками та одержувачами. 1.5.24 Злив вантажів з цистерн, бункерних напіввагонів і
контейнерів-цистерн провадиться повністю (за винятком випадків,
коли стандартами допускається наявність залишків) з видаленням
в'язких продуктів з внутрішньої поверхні котла і бункера.
Нафтопродукти вважаються повністю злитими з цистерн і
контейнерів-цистерн з верхнім зливом за наявності залишку не
більше 1 см (за заміром під наливним люком). У вагонах для нафтобітуму (бункерних напіввагонах)
допускається залишок не більше 3 см (за вимірюваннями в середній
частині бункера) (ГОСТ 1510-84, п.3.4). За згодою між відправником і одержувачем очищення внутрішньої
поверхні власних (орендованих) цистерн може не проводитись. 1.5.25 Залізниця може перевірити повноту зливу цистерн,
бункерних напіввагонів, контейнерів-цистерн і має право не
приймати не очищенні після зливу цистерни, бункерні напіввагони і
контейнери-цистерни. Вантажна операція вважається незакінченою до
повного очищення вагонів (контейнерів), а з одержувача стягується
плата за користування вагонами (контейнерами) за весь час їх
затримки під очищенням. У разі виявлення на станціях зливу цистерн, бункерних
напіввагонів, контейнерів-цистерн із залишками вантажу, а також із
неочищеною зовнішньою поверхнею котла (бункера) складається акт
загальної форми і цистерни (бункерні напіввагони),
контейнери-цистерни із залишками вантажу повертаються одержувачу
для очищення. 1.5.26 Визначення норм недостачі наливних вантажів при
перевезеннях залізничним транспортом здійснюється згідно з
Правилами видачі вантажів, затвердженими наказом Міністерства
транспорту України від 21.11.2000 N 644 ( z0862-00 ) та
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за
N 862/5083. 1.5.27 Пункти наливу і зливу поділяються на механізовані і
немеханізовані. Пунктами механізованого наливу і зливу вважаються такі
пункти, де налив цистерн проводиться самостіканням із сховищ або
за допомогою насосів з механічним приводом, а злив з цистерн
проводиться за допомогою таких самих насосів або самостіканням
через нижній зливний люк цистерни. Пунктами немеханізованого наливу і зливу вважаються пункти,
де налив цистерн або злив проводиться ручними насосами. 1.5.28 У разі надходження на пункт зливу нафтопродукту в
цистернах без ЗПП, якщо у відповідності до перевізних документів
вони були опломбовані або перевантажені під час перевезення, а
також при надходженні палива Т-1, Т-2, ТС-1 і авіаційного бензину
одержувачу надається в разі потреби термін тривалістю 35 хв. для
виконання аналізу вантажу без оплати за користування вагонами. 1.5.29 У разі подачі під злив цистерн (контейнерів-цистерн) з
несправними зливними пристроями або бункерних напіввагонів з
несправними паропідігрівальними пристроями одержувачу надається
термін для зливу (вивантаження) за згодою начальника станції з
одержувачем без оплати за користування вагонами. 1.5.30 Про прибуття вантажу в невідповідній цистерні
(контейнері-цистерні), в цистерні (контейнері-цистерні) з
несправним зливним пристроєм або в бункерному напіввагоні з
несправними паропідігрівальними пристроями станція зливу складає
акт загальної форми за участю одержувача. 1.5.31 Одержувач повинен мати біля пункту наливу технічні
засоби для перекачування вантажу з несправної цистерни, а також
необхідні пристрої, які забезпечують роздільне збирання і
зберігання різних світлих і темних нафтопродуктів. 1.5.32 Місця наливу і зливу обладнуються вибухобезпечним
освітленням, що забезпечує проведення вантажних робіт цілодобово,
а також обладнуються протипожежними засобами згідно з
установленими нормами. У місцях наливу і зливу легкозаймистих рідин, не обладнаних
електричним освітленням, як освітлювальні прилади, безпосередньо
біля місць проведення вказаних операцій, дозволяється
використовувати тільки електричні акумуляторні вибухобезпечні
ліхтарі. Куріння і застосування відкритого вогню на відстані
ближче 50 м від місць наливу або зливу небезпечних вантажів не
дозволяється. 1.5.33 Місця наливу небезпечних вантажів мають бути віддалені
від залізничних складів, станційних споруд, головних колій,
загальних місць навантаження та вивантаження і від житлових
будинків на відстані не менше 100 м, від місць навантаження,
вивантаження і зберігання вибухових і отруйних речовин - не менше
200 м. Місця зливу небезпечних вантажів повинні бути віддалені у
першому випадку на відстань не менше 50 м, а в другому - не менше
125 м. Начальник залізниці має право дозволяти відхилення від
встановлених норм. При цьому вказані відстані і додаткові заходи
безпеки визначає комісія у складі головного інженера Дирекції
перевезень (голова), представника пожежної охорони, начальника
станції, комерційного ревізора, вантажовласника і представника
місцевого органу виконавчої влади. Висновок комісії надається на
затвердження начальнику залізниці. 1.5.34 Окремі вантажі з числа тих, що перевозяться наливом у
цистернах і контейнерах-цистернах, застигають або набувають
підвищеної в'язкості, що викликає необхідність попереднього
розігріву їх перед зливом. Одержувачі вантажів, які мають властивість застигати при
охолодженні, та в'язких вантажів зобов'язані мати достатні за
потужністю засоби підігріву, що забезпечують повний злив таких
вантажів з цистерн і контейнерів-цистерн. Одночасно з розігрівом вантажу в цистерні або
контейнері-цистерні перед відкриттям зливного клапана особливо в
зимовий час необхідно розігріти клапан зовні для запобігання
пошкодженню його при відкритті. Для прискорення зливу з цистерн з паровою оболонкою зливний
пристрій відкривають після короткочасного розігріву (15-20 хв.),
при цьому вантаж починає зливатися з цистерни у в'язкому стані. 1.5.35 Розігрів вантажу в цистернах, контейнерах-цистернах і
бункерних напіввагонах вогнищами, жаровнями, форсунками та іншими
джерелами відкритого вогню, а також вивантаження бітуму без
розігріву шляхом виколювання ломами, кирками не дозволяється. 1.5.36 Вантаж, який має властивість застигати при
охолодженні, та в'язкий вантаж, що прибув у цистерні з паровою
оболонкою, розігрівають парою. Для цього перед початком зливу до
вихідного (верхнього) патрубка на корпусі зливного пристрою
підключають шланг від паропроводу. Одночасно на патрубки, які
розміщені біля торцевих днищ цистерни, надівають шланги для спуску
конденсату. Пара тиском 0,3-0,4 МПа подається в парову оболонку зливного
пристрою поступово так, щоб спочатку з кінцевих патрубків для
конденсату виходила невелика кількість пари, а потім тільки
конденсат. При впусканні пари і в процесі зливу вантажу нижній
патрубок на корпусі зливного пристрою, що призначений для спуску
конденсату, повинен бути закритим. Через 15-20 хв. після подачі пари, коли зливний пристрій і
низ цистерни біля зливного пристрою будуть прогріті, відкривають
зливний клапан. У разі виникнення ускладнень з відкриттям клапана
треба дещо збільшити час підігріву, тому що причиною цього може
бути льодяна пробка (що утворюється у разі перевезення обводненого
нафтопродукту), яку необхідно розтопити. 1.5.37 При наливі бункерних напіввагонів бункери заповнюються
вантажем з недоливом на 250 мм до верхніх країв бортів.
Температура вантажу, який наливають, не повинна перевищувати
150 град.C. Після наливу відправник закриває кришки бункерів. 1.5.38 Відправник нафтобітуму зобов'язаний обладнати фронти
наливу пристроями, які захищають від попадання в бункер
атмосферних опадів, при наливанні під час дощу та снігу. 1.5.39 Для вивантаження бітуму з бункерних напіввагонів
одержувачі зобов'язані мати відповідні приймальні і
паропідігрівальні пристрої. Пара для підігріву бункерів уводиться
в простір між стінками бункерів шлангами, що приєднуються до
відповідних пристроїв. Щоб уникнути пошкодження стінок бункера
пара повинна впускатися обережно шляхом повільного відкривання
впускного вентиля. Тиск пари в магістралі (перед впускним
вентилем) не повинен бути вище 0,4 МПа. Готовність бункерів до вивантаження і момент припинення
підігріву визначаються початком сповзання бітуму, який прилип до
верхніх кромок внутрішніх стінок бункера. Більш тривалий підігрів утруднює вивантаження, а розігрів до
повного розплавлення бітуму викликає довгочасний простій бункерних
напіввагонів, тому що для вивантаження вантажу в рідкому вигляді
вони не пристосовані. Після припинення впускання пари шланги від'єднують. Гвинти
гаків-зачепів з боку, протилежного вивантаженню, розгвинчуються і
обережно відводяться в бік, гаки з боку вивантаження залишаються
на місці (гвинти замків не розгвинчуються). Після цього бункери
перевертаються. Вивантаження бункерів має провадитись послідовно. Перевертання одночасно двох і більше бункерів не дозволяється
для уникнення перекидання напіввагона. 1.5.40 Після вивантаження бункерів одержувач зобов'язаний
очистити від залишків вантажу їх зовнішні стінки, раму і колісні
пари, установити в нормальне положення всі гаки-зачепи і повністю
закрутити гвинти замків, використовуючи у разі потреби короткий
ломик. Бункери після зливу мають бути встановлені і закріплені без
перекосу як відносно площини рами вагона, так і відносно один до
одного. За повернення недозлитих або неочищених бункерних
напіввагонів, а також за псування їх одержувач несе таку саму
відповідальність, як і за цистерни.
1.6 Перевезення наливних вантажів за участю залізничних ліній
вузької колії 1.6.1 Перевезення нафти і нафтопродуктів в цистернах і
контейнерах-цистернах за участю залізничних ліній вузької колії
провадиться за перевізними документами, складеними до станції
примикання вузької колії на адресу нафтобази нафтозбутової
організації. У разі відсутності в пункті примикання нафтобази перевезення
провадиться за перевізними документами, складеними на весь шлях
перевезення, з перевантаженням на станції примикання з одних
цистерн в інші, з цистерн у бочки або іншу тару. Перевантаження
виконується засобами відправника, одержувача або залізниці за
угодою. Відправник вказує в перевізних документах, чиїми засобами
буде проводитись перевантаження. Якщо перевантаження буде
провадитись засобами залізниці, відправник зобов'язаний разом з
перевізними документами надати станції відправлення письмову згоду
на це начальника станції перевантаження. 1.6.2 Кислота, метанол, скраплені гази та інші вантажі,
перевезення яких лініями широкої колії здійснюється в спеціальних
(спеціалізованих) цистернах або контейнерах-цистернах, можуть
перевозиться між станціями залізничних ліній широкої і вузької
колії тільки в тарі, яка відповідає вимогам стандартів (технічних
умов). 1.6.3 Олія рослинна, патока та інші харчові продукти, а також
хімічні вантажі, що перевозяться наливом у спеціальних
(спеціалізованих) цистернах, можуть прийматися до перевезення за
перевізними документами, складеними на весь шлях перевезення, за
умови перевантаження їх на станціях примикання засобами
відправника або одержувача в свою тару. Етиловий (винний) спирт наливом у цистернах приймається до
перевезення за перевізними документами, складеними до станції
примикання вузької колії.
2. Додаткові умови перевезення вантажів наливом
2.1. Нафтові вантажі 2.1.1 Нафта і нафтопродукти перевозяться в цистернах і
контейнерах-цистернах з внутрішнім маслобензиностійким і
паростійким захисним покриттям, що задовольняє вимогам
електростатичної іскробезпеки, обладнаних люками для верхнього
наливу та нижнього зливу. 2.1.2 Підготовка цистерн і контейнерів-цистерн під налив
нафтопродуктів провадиться відповідно до вимог додатка 2 до ГОСТ
1510-84. Порожні цистерни із залишками нафти і нафтопродуктів у
випадках, передбачених ГОСТ, можуть бути використані під налив цих
же вантажів без попередньої очистки і промивки. 2.1.3 Цистерни, що подаються для підготовки під налив,
супроводжуються пересильною накладною на порожню цистерну, яка
містить найменування злитого нафтопродукту. За відсутності
вказаного документа найменування злитого нафтопродукту
встановлюється шляхом аналізу залишку вантажу в цистерні або в
контейнері-цистерні. Не дозволяється використовувати цистерни і
контейнери-цистерни, які не мають супроводжувальних документів,
для наливу нафтопродуктів, що застосовуються в авіаційній техніці.
Використання таких цистерн і контейнерів-цистерн для наливу
бензинів, розчинників, нафтової ароматики, гасів, масел першої
групи допускається за умови підготовки їх згідно з позначенням 1 в
табл. 1 додатка 2 до ГОСТ 1510-84. 2.1.4 Цистерни, що подаються під налив, супроводжуються
пересильною накладною на порожню цистерну, яка містить відомості
про найменування злитого нафтопродукту і під налив якого вона
підготовлена. Цистерни, що подаються під налив після промивання на
промивально-пропарювальній станції, супроводжуються актом форми
ВУ-20, затвердженим МШС у 1976 р., із зазначенням в ньому
відповідного пункту табл. 1 додатка 2 ГОСТ до 1510-84 про
підготовку цистерни під налив. Не допускається використовувати
цистерни з трафаретом "Бензин" для перевезення нафти, мазуту,
масел, моторного палива, бітуму і аналогічних їм за
фізико-хімічними властивостями нафтопродуктів. 2.1.5 Цистерни, що використовуються для перевезення
нафтопродуктів у кільцевих маршрутах, повинні проходити
профілактичну обробку протягом часу, встановленого відправником і
одержувачем за узгодженням, але не більше п'ятикратного
використання (завантаження) цистерн для нафтопродуктів, зазначених
у пунктах 1-10, 16, 17, 19, 20, 21, 28, і не менше одного разу на
місяць для нафтопродуктів, зазначених у пунктах 11-15, 18, 22, 23,
29-34 ГОСТ 1510-84. При цьому обробка цистерн у першому випадку
провадиться відповідно до позначки 2, а в другому - відповідно до
позначки 3 табл. 1 додатка 2 до ГОСТ 1510-84. 2.1.6 На цистерни або контейнери-цистерни, придатні під налив
нафтопродуктів, приймальник відправника наклеює бирки з
позначенням роду продукту, під налив якого цистерна або
контейнер-цистерна може бути використана. 2.1.7 Заповнення нафтопродуктами цистерн і
контейнерів-цистерн провадиться з урахуванням збільшення об'єму
нафтопродуктів при підвищенні температури під час перевезення, а
також повного використання місткості і вантажопідйомності цистерн
і контейнерів-цистерн. Температура нафти, яка наливається, не повинна перевищувати
30 град.C, а температура розігрітих нафтопродуктів з високою
в'язкістю встановлюється згідно з вимогами Інструкції про порядок
прийому, транспортування, зберігання, відпускання і обліку нафти і
нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України,
затвердженої наказом Держнафтогазпрому, Міністерства економіки,
Міністерства транспорту, Держстандарту, Держкомстату України від
02.04.98 N 81/38/101/235/122 ( z0685-99 ) і зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 07.10.99 за N 685/3978. 2.1.8 Для скорочення втрат світлих нафтопродуктів від
випарювання і запобігання недовикористанню вантажопідйомності
цистерн і контейнерів-цистерн за рахунок утворення піни при наливі
відправник зобов'язаний проводити налив по шлангах (трубах), які
доходять до днища котла цистерни, або використовувати інші способи
наливу, що запобігають утворенню піни. Налив нафтопродуктів вільнопадаючим струменем не
допускається. 2.1.9 Паливо для реактивних двигунів, авіаційні бензини і
авіаційні масла наливають у цистерни через естакади, які обладнані
навісами або дахами, за винятком естакад підприємств тривалого
зберігання і наливних пунктів магістральних нафтопродуктів, а
також естакад, обладнаних пристроями, що забезпечують герметизацію
операцій наливу. 2.1.10 До кожного перевізного документа, що пред'являється
відправником на перевезення нафтопродуктів, додається паспорт
якості. У разі перевезення нафтопродуктів маршрутами і групами за
одним перевізним документом паспорти якості додаються у кількості
не менше п'яти примірників, які використовуються у випадках
відчеплення цистерн через технічну несправність або з інших
причин. 2.1.11 У пунктах розпилення нафтопродуктів відправлення
цистерн і оформлення перевізних документів провадиться у термін не
більше однієї години з моменту прибуття маршруту. При затримці
цистерн в очікуванні відправлення більше цього терміну станцією
розпилення складається акт загальної форми із зазначенням причин
простою цистерн, на підставі якого стягується плата за
користування цистернами з винної сторони (відправника або
одержувача) згідно з Правилами користування вагонами і
контейнерами, затвердженими наказом Міністерства транспорту
України від 25.02.99 N 113 ( z0165-99 ) та зареєстрованими в
Міністерстві юстиції України 15.03.99 за N 165/3453. 2.1.12 Маса нафти і нафтопродуктів, налитих у цистерни або
контейнери-цистерни, визначається одним з методів, передбачених
ГОСТ 26976-86 "Нефть и нефтепродукты. Методы измерения массы",
згідно з вимогами Інструкції про порядок прийому, транспортування,
зберігання, відпускання і обліку нафти і нафтопродуктів на
підприємствах і в організаціях України, затвердженої наказом
Держнафтогазпрому, Міністерства економіки, Міністерства
транспорту, Держстандарту, Держкомстату України від 02.04.98
N 81/38/101/235/122 ( z0685-99 ) і зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 07.10.99 за N 685/3978.
2.2. Етилований бензин 2.2.1 Етилований бензин має забарвлення яскраво-оранжевого,
жовтого або синього кольорів, отруйно діє на людину як при
вдиханні парів, так і при проникненні в організм через шкіру.
Етилований бензин особливо небезпечний тим, що отруйна дія його на
організм виявляється уповільнено і спочатку отруєння непомітне для
потерпілого. 2.2.2 Етилований бензин перевозиться, як правило, у
чотиривісних бензинових цистернах (без зливного пристрою). На
цистернах з етилованим бензином має бути нанесено незмивною фарбою
напис: "Бензин этилированный". З дозволу Укрзалізниці допускається
використання для перевезення етилованого бензину також цистерн з
універсальним зливним пристроєм. У цьому разі на котлах таких
цистерн наноситься такий самий трафарет. 2.2.3 Не дозволяється використання цистерн, які мають
трафарет "Бензин этилированный", для перевезення спеціальних
сортів бензину, які не застосовуються як моторне паливо (бензину
екстракційного, сорту "Калоша", уайт-спіриту та інших, які
застосовуються у виробництві як розчинники і для побутових
потреб), а також гасу освітлювального. Цистерни після зливу етилованого бензину дозволяється
використовувати під налив неетилованих нафтопродуктів, які
застосовуються як моторне або котлове паливо (за винятком вказаних
спеціальних сортів бензину). 2.2.4 Після наливу і зливу етилованого бензину підтікання на
зовнішній поверхні котла цистерни відправники (одержувачі)
старанно витирають ганчірками, що просочені чистим гасом або
звичайним бензином. 2.2.5 У перевізних документах на етилований бензин у графі
"Найменування вантажу" зазначається: "Бензин моторний етилований"
і сорт бензину, наприклад, "Бензин моторний етилований авіаційний
Б-100", а також проставляються необхідні штемпелі згідно з
додатком 1. У пересильній накладній на порожню цистерну в графі
"Найменування вантажу, злитого з цистерни" відправник вказує:
"Бензин етилований". 2.2.6 У разі виявлення течі з цистерни під час перевезення
працівники залізниці негайно вживають заходів до усунення течі і
перекачують вантаж в справну цистерну, яка має трафарет: "Бензин
этилированный". При перекачуванні необхідно дотримуватись
відповідних застережних заходів і не допускати попадання рідини на
руки та інші частини тіла. Якщо теча виявлена на станції, де є нафтосклад, то цистерна
негайно подається під злив на цей склад. За відсутності такого
складу і неможливості перекачування в іншу цистерну етилований
бензин передається іншій організації. Передача провадиться в порядку, передбаченому Правилами
реалізації вантажів, затвердженими наказом Міністерства транспорту
України від 21.11.2000 N 644 ( z0869-00 ) та зареєстрованими в
Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 869/5090. 2.2.7 З метою попередження отруєнь при наливі і зливі
етилованого бензину необхідно виконувати такі заходи безпеки: роботи щодо наливу і зливу мають бути механізовані із
забезпеченням максимальної герметизації; працівники, які проводять налив і злив етилованого бензину,
перед початком робіт повинні бути ознайомлені з його
властивостями, проінструктовані з питань охорони праці під час
роботи з етилованим бензином і забезпечені відповідним спецодягом; під час виконання робіт працівники повинні стояти з
надвітряного боку. Усі роботи всередині котла цистерни проводяться
з обов'язковим використанням шлангового протигазу.
2.3. Перевезення харчових вантажів 2.3.1 Харчові вантажі (рослинна олія, патока, саломас тощо)
перевозяться в спеціальних (спеціалізованих) власних або
орендованих цистернах і контейнерах-цистернах з нижнім зливом. На цистернах, спеціалізованих для перевезення харчових
вантажів, на всю довжину котла з обох боків наносяться дві смуги
червоного кольору шириною кожна 100 мм (проміжок між смугами
500 мм), а по периметру днищ - кільцева червона смуга шириною
100 мм. У проміжку між смугами вправо від середини котла буквами
висотою 126 мм наноситься чорною фарбою найменування вантажу:
"Патока", "Масло растительное" тощо. 2.3.2 Підготовка цистерн і контейнерів-цистерн для
перевезення харчових продуктів провадиться відправником. Перед наливом харчових продуктів у нові цистерни і
контейнери-цистерни відправник повинен протерти внутрішню поверхню
котла цистерни ганчірками, просоченими продуктами, які призначені
для наливу. Особливо ретельно протирання повинно проводитись у
швах котла. Після зливу спеціальна (спеціалізована) цистерна або
контейнер-цистерна опломбовується одержувачем і направляється на
станцію приписки за перевізними документами. Використання цистерн і контейнерів-цистерн, які призначені
для перевезення харчових продуктів, не за прямим призначенням не
дозволяється. 2.3.3 Перевезення виноградних вин допускається у власних або
орендованих ізотермічних вагонах-цистернах у супроводі провідників
відправника або в цистернах-термосах. 2.3.4 Мінеральні питні води перевозяться наливом в
емальованих ізотермічних герметичних власних цистернах з
провідниками згідно з вимогами ДСТУ 2991-95 "Води мінеральні
питні. Технічні умови". Цистерни мають бути обладнані пристроями
для наповнення і зливу води, водомірними склом для заміру рівня
води, запобіжними клапанами або компенсаторами. Для перевезення мінеральних вод можуть використовуватись
власні цистерни-термоси ДСТУ 3445-96 (ГОСТ 10674), які обладнані
пристроями для наповнення і зливу води, запобіжними клапанами або
компенсаторами і спеціальними запірними пристроями, що
забезпечують збереженість води при перевезенні з ЗПП відправника. Мінеральна питна вода, що пред'являється до перевезення,
повинна відповідати вимогам ДСТУ 878-93. Налив і злив мінеральної
води провадиться на під'їзних коліях підприємств, які мають
спеціальні пристрої для наливу і зливу. Цистерни заповнюються
водою в об'ємі 98-99% їх місткості і пломбуються відправником.
Тривалість перевезення мінеральної води з дня наповнення
цистерни - не більше 20 діб. Мінеральна вода, яка прибула на
станцію призначення зі справними ЗПП відправника, видається
одержувачу без перевірки її кількості та якості. 2.3.5 Харчові вантажі наливом перевозяться у власних
великотоннажних контейнерах-цистернах, що відповідають стандартам
ISO, Міжнародній конвенції щодо безпечних контейнерів ( 995_013 )
і Митній конвенції, що стосується контейнерів, 1972 р. Налив контейнерів-цистерн здійснюється на під'їзних коліях
відправників з установкою контейнерів на фітингові платформи
зливними приладами всередину з повним використанням місткості
платформ і додержанням вимог "Технических условий погрузки и
крепления грузов" (далі - ТУ) від 1988 року. Контейнери-цистерни завантажуються не вище їх трафаретної
вантажопідйомності і вантажопідйомності фітингової платформи з
урахуванням їх тари. Контейнери-цистерни перевозяться із ЗПП
відправника. Вантаж перевозиться без додержання температурного
режиму.
2.4. Етиловий (винний) спирт 2.4.1 Етиловий (винний) спирт перевозиться залізницями в
модернізованих чотиривісних власних та орендованих цистернах з
верхнім зливом (модель 15-1454, 15-1611, тип калібровки 62, 66).
( Абзац перший пункту 2.4.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004 ) У модернізованих цистернах мають бути заварені нижні зливні
пристрої, приварені стандартні вушка на кришці і горловині люка
для навішування двох ЗПП, надійно закритий ковпак
запобіжно-впускного клапана. Перевезення етилового (винного) спирту в немодернізованих
цистернах допускається за окремими договорами між залізницею і
відправником відповідно до статті 63 Статуту залізниць України
( 457-98-п ). На цистернах для перевезення спирту наносять встановлені
трафарети згідно з пунктами 1.4.13-1.4.15 цих Правил. 2.4.2 На внутрішній поверхні наливного люка спиртових цистерн
має бути нанесена лінія висоти наливу спирту або приварена планка. Налив спирту вище або нижче встановленої висоти дозволяється
не більше ніж на 5 см. 2.4.3 Після наливу спирту в цистерну до встановленого рівня
визначається температура спирту в цистерні і відбирається проба,
за якою відправник встановлює міцність спирту. Після відбору проби відправник визначає висоту недоливу
спирту в цистерні від верхнього краю наливного люка до рівня
налитого спирту. Пляшки з пробами пломбуються пломбами станції відправлення і
зберігаються у відправника до надання йому одержувачем акта про
прийом спирту без зміни міцності або до проведення аналізу проби. 2.4.4 Висота недоливу спирту вимірюється спеціальною
металічною лінійкою, яка має державне повірочне тавро і на якій
нанесені поділки з інтервалом 1 мм. При вимірюванні недоливу лінійка опускається в цистерну таким
чином, щоб її поперечна планка лежала на краях люка
перпендикулярно поздовжній осі цистерни. Швидко піднявши лінійку
вгору, по лінії змочування визначають висоту недоливу спирту з
точністю до 1 мм. Після закінчення заміру відправник вкладає в паз на люці
гумову прокладку, щільно закриває кришку люка та пломбує цистерну.
На кришку наливного люка накладається два ЗПП. 2.4.5 У перевізному документі в графі "Найменування вантажу"
відправником зазначається: сорт спирту (сирець, ректифікат); міцність спирту з точністю до 0,1%; температура спирту в цистерні під час замірювання висоти
недоливу з точністю до 0,5 град.C; висота недоливу з точністю до 1 мм; кількість налитого спирту в декалітрах. Відомості про масу спирту, які вказуються відправником у
перевізному документі, використовують тільки для визначення
провізної плати. Відправник може додавати до перевізних документів акт про
відвантаження спирту, який є документом, що регулює
взаємовідносини безпосередньо між відправником і одержувачем. 2.4.6 Перевезення вважається справним, якщо на станцію
призначення спирт прибув у справній цистерні, зі справними ЗПП
відправника. У цьому випадку видача спирту провадиться без
перевірки залізницею кількості та якості спирту. 2.4.7 У випадку прибуття спирту в несправній цистерні або з
порушеними ЗПП відправника видача спирту одержувачу провадиться
комісією у складі начальника або заступника начальника станції,
працівника станції і одержувача. Про видачу спирту складається комерційний акт, в якому
вказується тип цистерни, висота недоливу, висота наливного люка,
міцність і температура спирту в цистерні. Кількість спирту, який
міститься в цистерні, в акті не вказується. До комерційного акта може додаватись складений одержувачем
попередній розрахунок кількості отриманого спирту. Якщо при видачі спирту одержувачу буде виявлено зниження
міцності спирту, комісія відбирає з цистерни пробовідбірником дві
проби спирту по 1 л кожна, які опломбовуються пломбами станції.
Одна проба передається на аналіз у нейтральну лабораторію, а друга
зберігається у одержувача спирту як контрольна проба. У цьому випадку в комерційному акті вказується міцність
спирту згідно з перевізними документами і міцність, що встановлена
при видачі. В акті вказується також, що проба спирту відібрана для
аналізу. Копія комерційного акта направляється в управління
залізниці відправлення спирту для перевірки в лабораторних умовах
міцності проби спирту, яка зберігається у відправника. Результати
перевірки міцності висилаються в управління залізниці призначення. Схоронність або недостача спирту за комерційним актом
визначається управлінням залізниці призначення згідно з додатком 5
до цих Правил. 2.4.8 Після закінчення зливу одержувач зобов'язаний покласти
під кришку люка гумову прокладку і запломбувати цистерну. Порожня
цистерна направляється на станцію приписки за перевізними
документами.
2.5. Скраплені гази 2.5.1 Скраплені гази наливом перевозяться у власних
спеціалізованих цистернах і контейнерах-цистернах. У кожній такій
цистерні або контейнері-цистерні перевозиться тільки певний вид
газу. Використання її для наливу інших скраплених газів не
допускається. Скраплені гази в цистернах (контейнерах-цистернах)
перевозяться під підвищеним тиском. Деякі скраплені гази (кисень та ін.) перевозяться під
нормальним тиском, у цьому випадку частина газу за час перевезення
випаровується. Труба, що відводить з цистерни газ, який
випаровується, має бути завжди відкритою. Скраплені гази відправник зобов'язаний пред'являти до
перевезення тільки в цистернах або контейнерах-цистернах, які
відповідають вимогам, що передбачені ДНАОП 0.00-1.07-94. 2.5.2 Зовнішня поверхня цистерн для скраплених газів
фарбується в світло-сірий колір. Вздовж котла цистерни з обох
боків по середній лінії наноситься смуга шириною 300 мм для
аміаку - жовтого кольору, для хлору - зеленого, для сірчаного
ангідриду - чорного, для бутану, бутилену, пропану та інших
горючих газів - червоного кольору. На котлі цистерни мають бути трафарети: про найменування
вантажу, "С горки не спускать", знаки небезпеки згідно з додатком
1, а також найменування підприємства - власника цистерни та
станції і залізниці приписки. На цистернах для перевезення скраплених газів під нормальним
тиском біля місця вільного виходу газу має бути напис: "Газосброс
не закрывать". 2.5.3 На цистернах, які обладнані тамбуром для провідників, у
випадку перевезення таких цистерн без супроводження відправник
зобов'язаний: закрити вікна тамбура фанерою або іншим матеріалом і
пофарбувати під колір цистерни, закрити на ключ двері тамбура,
закріпити вушка дверей закрутками з дроту діаметром 4-6 мм і
запломбувати двері. 2.5.4 З котла цистерни для скраплених газів необхідно зняти
манометр з трубкою і триходовим краном. На отворі для манометра
необхідно поставити заглушку на різьбі. З цистерн для рідкого хлору, а також для інших газів у
випадку перевезення їх згідно з п. 2.5.8 у супроводі провідників
манометр не знімається. Манометр та інші контрольно-вимірювальні
прилади не знімаються також з цистерн, обладнаних арматурною
шафою, що закривається, в якій розміщені ці прилади. 2.5.5 Налив у цистерни і контейнери-цистерни з простроченою
датою технічного огляду Інспекцією з котлонагляду, з невідповідним
кольором цистерни, контейнера-цистерни і арматури, без наявності
відповідних написів і трафаретів, а також налив вантажу, який не
відповідає призначенню цистерни або контейнера-цистерни, та
заповнення котла вище встановленої норми - забороняється. Після наповнення цистерн, обладнаних арматурною шафою, двері
шафи мають бути закриті на ключ і опломбовані пломбою відправника. Зовнішні двері арматурного тамбура замикаються на ключ, а
вушка дверей закріплюються закруткою з дроту діаметром 4-6 мм,
після чого відправник повинен опломбувати двері. При поверненні таких цистерн у порожньому стані одержувач
закриває і опломбовує двері арматурної шафи і зовнішні двері в
порядку, передбаченому для завантажених цистерн. Відповідальність за справність котла цистерни і арматури, за
правильність наповнення цистерни і забезпечення безпеки під час
перевезення скраплених газів покладається на відправника. 2.5.6 У верхній частині перевізного документа на завантажений
зріджений газ відправник проставляє штемпель червоного кольору про
небезпеку вантажу згідно з додатком 1. 2.5.7 Про відправлення цистерн (контейнерів-цистерн) із
скрапленими газами відправник повідомляє одержувача. У
повідомленні вказуються: найменування вантажу, номери цистерн
(контейнерів-цистерн), перевізних документів і дата завантаження. Одержувач зобов'язаний слідкувати за своєчасним прибуттям
цистерни (контейнера-цистерни) і у випадку неприбуття в
установлений термін вжити заходів до її розшуку. 2.5.8 Цистерни для скраплених газів як в завантаженому, так і
в порожньому стані можуть перевозитися залізницями без
супроводження провідниками. Дозволяється в окремих випадках на прохання відправника
перевезення скраплених газів у цистернах у супроводі провідників. Цистерни, завантажені рідким хлором, рідким етиленом,
перевозяться тільки у супроводі провідників відправника або
одержувача. Провідниками призначаються працівники, які знають разом з
обов'язками, що передбачені Правилами перевезень вантажів у
супроводі провідників відправників (одержувачів), властивості
вантажу і заходи безпеки при перевезенні їх, які пройшли навчання
з охорони праці і вміють користуватись засобами захисту, мають
слюсарні навички і здали техмінімум в обсязі цього розділу Правил,
а також інструкції для провідника із супроводження даного
скрапленого газу. Провідник повинен мати при собі комплект відповідних
інструментів, необхідний запас прокладного матеріалу і заглушок,
відповідний протигаз, захисний одяг, засоби дегазації, а також
електричний акумуляторний ліхтар у вибухобезпечному виконанні. Для проїзду провідників залізниця в рахунок плану відправника
надає критий вагон, який в зимовий період обладнується
відправником спеціальними пристроями для опалення. 2.5.9 У випадку виявлення несправності цистерни або
контейнера-цистерни, через яку неможливе подальше її перевезення,
така цистерна або вагон з контейнерами-цистернами відчіпляється
від поїзда, подається на окрему колію в безпечне місце. За
наявності провідника цистерна має бути під його охороною. Якщо група цистерн супроводжується одним провідником, то від
поїзда відчіпляється вся група. У разі несправності котла цистерни
начальник станції повідомляє телеграфом відправника (одержувача)
через начальника станції відправлення (призначення) про характер
несправності з вимогою відрядити спеціалістів для ремонту або
надати іншу справну цистерну з пристосуванням для переливу
вантажу. Після одержання повідомлення про відчеплення цистерни або
вагона з контейнерами-цистернами в залежності від характеру
несправності відправник (одержувач) зобов'язаний направити на
станцію відчеплення, крім відповідної порожньої цистерни
(контейнера-цистерни) для переливу вантажу, також досвідченого
відповідального представника і працівників для ремонту відчепленої
цистерни (контейнера-цистерни). 2.5.10 Ремонт ходових і гальмівних частин завантаженої
цистерни або вагона з завантаженими контейнерами-цистернами
провадиться з особливою обережністю, а у разі супроводження
цистерни провідником - тільки в його присутності. У разі виконання ремонту несправних цистерн і
контейнерів-цистерн не допускається: ремонтувати котли в завантаженому стані; завдавати ударів по котлу; використовувати іскронебезпечний інструмент і бути поблизу
цистерн з відкритим вогнем (факел, жаровня, гасовий і свічковий
ліхтарі); проводити під цистерною зварювальні роботи. У разі необхідності ремонту візків з використанням вогню,
зварювання і ударів візки викочуються з-під цистерни і відводяться
на відстань не ближче 20 м від котла. У випадках несправності цистерни працівниками вагонного
господарства залізниці складається акт про її технічний стан за
участю провідника, якщо він супроводжує цистерну. В акті мають
бути вказані: вид несправності і причини її виникнення, вжиті
заходи для усунення несправності, а також висновок про можливість
подальшого перевезення цистерни. Копія акта додається до
перевізних документів. 2.5.11 Одержувач зобов'язаний злити зріджений газ з цистерни
повністю. Тиск в цистерні після зливу (вуглеводневих) скраплених
газів і аміаку має бути не менше 0,05 МПа. У перевізних документах на порожню цистерну одержувач вказує:
"Цистерна злита повністю. Тиск у котлі ____ МПа". У верхній частині перевізного документа одержувач проставляє
штемпелі, які передбачені для завантажених цистерн. Такі самі
штемпелі проставляються станцією у вагонному листі. Станція не приймає порожню цистерну до перевезення, якщо
одержувач вказав у перевізних документах про наявність в цистерні
залишку вантажу. 2.5.12 При перевезенні вінілу * необхідно дотримуватись таких
додаткових умов.
-------------- * Вініл - це скраплений, неотруйний горючий газ. Пари вінілу
за атмосферних умов (тиск 0,1 МПа) легше повітря. У суміші з
повітрям у межах певних концентрацій пари вінілу при контакті з
вогнем вибухопожежонебезпечні. Небезпечність вибуху особливо
збільшується у разі витікання вінілу в закритих приміщеннях.
( Примітка до пункту 2.5.12 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004 )
Вініл перевозиться у власних спеціалізованих цистернах, які
оснащені системою пожежогасіння. Ці цистерни відправник
(одержувач) забезпечує комплектами необхідних приладів, пристроїв,
інструментів і матеріалів для їх ремонту, технічного
обслуговування і експлуатації, а також виносними комунікаціями, що
забезпечують аварійний газоскид, петардами і переносними сигналами
огородження місць перешкоди для руху. До пред'явлення вінілу до
перевезення відправник зобов'язаний впевнитись у повній
укомплектованості цистерн відповідно до вищенаведених вимог. Налив і злив цистерн проводиться на під'їзних коліях
відповідно відправника або одержувача і їх засобами. Відправник зобов'язаний злити цистерну повністю. Тиск у
цистерні після зливу вінілу має бути не більше 0,05 МПа. Цистерни для перевезення вінілу як у завантаженому, так і
порожньому стані перевозяться в супроводі бригади спеціалістів
відправника (одержувача), на чолі із старшим бригади, які
зобов'язані безперервно охороняти, а також обслуговувати вантаж
під час перевезення і вживати заходів, що гарантують безпеку
перевезення та самих працюючих. Кількість спеціалістів для супроводження цистерн
встановлюється відправником. Крім приладів, зазначених у п. 2.5.8
цих Правил, спеціалісти повинні мати також засоби надання першої
допомоги, знати правила і мати навички її надання. Цистерни перевозяться із закритим газоскидом. Зниження тиску
в цистерні провадиться в міру необхідності під час її стоянки
спеціалістами, які супроводжують цистерну. У разі виникнення під час перевезення через несправність
цистерни можливої небезпеки для людей, вантажів, рухомого складу і
споруд спеціалісти, які супроводжують цистерну, зобов'язані вжити
заходів щодо усунення небезпеки, а при необхідності організувати
охорону місця стоянки цистерни, не допускаючи сторонніх осіб у
небезпечну зону, викликати пожежну охорону. У разі необхідності переливу вінілу відправник (одержувач)
зобов'язаний в добовий термін після одержання заявки старшого
бригади супроводження направити порожню підготовлену під налив
вінілу цистерну. Разом з цистерною відправник направляє бригаду
техобслуговування, засоби для забезпечення переливання вінілу. Роботи з переливання вінілу з однієї цистерни в іншу
виконуються бригадою супроводження з додержанням усіх заходів
безпеки під керівництвом старшого цієї бригади. Заходи безпеки, порядок ліквідації наслідків аварійних
ситуацій та ведення аварійно-відбудовних робіт встановлюються
Правилами безпеки та порядком ліквідації наслідків аварійних
ситуацій з небезпечними вантажами при перевезенні їх залізничним
транспортом, затвердженими наказом Міністерства транспорту України
від 16.10.2000 N 567 ( z0857-00 ) та зареєстрованими в
Міністерстві юстиції 23.11.2000 за N 857/5078.
2.6. Кислоти 2.6.1 Кислоти можуть спричиняти важкі хімічні опіки,
отруєння, вибухи, а також роз'їдання металу котла цистерни. 2.6.2 Кислоти перевозяться тільки у власних спеціалізованих
цистернах. 2.6.3 Використання звичайних цистерн (загального парку) для
перевезення кислот не допускається. 2.6.4 На цистернах для перевезення кислот має бути таке
розпізнавальне забарвлення і такі трафарети: уздовж котла цистерни з обох боків наноситься жовта смуга
шириною 500 мм, а на торцевих днищах - тією самою фарбою квадрат
розміром 1x1 м; на квадратах і в центральній частині котла з обох боків у
залежності від того, під яку кислоту призначена цистерна,
наносяться чорною фарбою такі трафарети (висота букв 150 мм):
"Серная кислота", "Меланж", "Олеум", "Соляная кислота". Крім того, власні кислотні цистерни мають бути пофарбовані і
мати трафарети згідно з пунктами 1.4.13 і 1.4.15 цих Правил. 2.6.5 Концентрація і якість кислоти, що наливається, мають
відповідати вимогам діючих стандартів. 2.6.6 Приготування меланжу, а також інгібування соляної
кислоти проводиться відправником до наливу у спеціально
пристосованих ємкостях. Виконання цих операцій безпосередньо у
цистернах у процесі наливу не допускається. Температура меланжу
при наливі в цистерни має бути не вище +30 град.C, а в літній
період - не вище +40 град.C. 2.6.7 Після наливу кислоти відправник зобов'язаний закрити
кришку люка цистерни на кислотостійкій прокладці, ретельно
закрутити баранці, опломбувати цистерну і протерти котел. 2.6.8 Злив кислот провадиться повністю з видаленням шламу.
Після зливу кислоти одержувач зобов'язаний негайно щільно закрити
кришку люка на кислотостійкій прокладці, закрутити баранці,
опломбувати цистерну і протерти котел. 2.6.9 Перед направленням кислотних цистерн для ремонту котла
відправник (одержувач) зобов'язаний своїми засобами очистити котел
цистерни, нейтралізувати, промити і дегазувати його. Промивка
цистерн провадиться з дотриманням правил охорони праці і
забезпеченням збереженості цистерн. Після промивання і дегазації відправник (одержувач) додає до
перевізних документів довідку про промивання і дегазацію цистерни
і повну безпечність виконання робіт всередині котла цистерни. 2.6.10 У разі виявлення під час перевезення течі кислоти
несправна цистерна негайно відчіпляється від поїзда і подається на
окрему колію. Про течу цистерни станція сповіщає по телеграфу або телефону
відправника або одержувача, або найближче підприємство наливу
(зливу) кислот (у залежності від місцезнаходження несправної
цистерни), які зобов'язані в добовий термін після одержання
повідомлення направити працівників з обладнанням для перекачування
кислоти. При необхідності для перевезення працівників з
обладнанням до місця перекачування такої цистерни станція
зобов'язана надати вагон. Вантаж перекачується у відповідну кислотну цистерну незалежно
від її належності до того чи іншого підприємства. У разі відсутності такої цистерни станція відчеплення негайно
доводить до відома дирекції або управління залізниці для
направлення відповідної цистерни.
2.7. Інші хімічні вантажі 2.7.1 Перевезення рідких хімічних вантажів провадиться у
власних спеціалізованих цистернах і контейнерах-цистернах. 2.7.2 На цистернах для перевезення хімічних вантажів по всій
довжині котла з обох боків наноситься смуга жовтого кольору
шириною 500 мм, а на днищах котла - квадрат того самого кольору
розміром 1x1 м, а також трафарети згідно з пунктами 1.4.13 та
1.4.15 цих Правил. На цистернах і контейнерах-цистернах для перевезення хімічних
вантажів, які відносяться до числа небезпечних, відправником
наносяться знаки небезпеки згідно з додатком 1. 2.7.3 На цистерни для перевезення сірковуглецю наносяться
трафарети і знаки небезпеки відповідно до додатка 1. Перевезення сірковуглецю в цистернах і танках-контейнерах як
у заповненому, так і в порожньому стані провадиться під
надлишковим тиском інертного газу від 0,01 до 0,03 МПа, про що
проставляється відмітка в перевізних документах. Перевезення сірковуглецю в теплий період року (з першого
квітня до першого жовтня) може здійснюватися під шаром води у
кількості 5% об'єму вантажу. Загальна маса сірковуглецю з водою не
повинна перевищувати вантажопідйомності цистерни. Кількість
налитої води вказується відправником у перевізних документах під
найменуванням вантажу. Після повного зливу сірковуглецю в теплий
період року одержувач зобов'язаний налити в цистерну воду (висота
наливу 3-5 см). 2.7.4 Одержувач зобов'язаний злити хімічний вантаж з цистерни
(контейнера-цистерни) повністю без залишку. Після зливу антифризів, гліколей, спирту денатурованого і
етиленгліколей одержувач зобов'язаний також промити котел цистерни
(контейнера-цистерни) водою і видалити промивну воду.
2.8. Метанол 2.8.1 Метанол (метиловий спирт) є небезпечною легкозаймистою
і дуже отруйною речовиною. За кольором, запахом та смаком метанол нагадує етиловий
(винний) спирт, але вживання його людиною навіть у невеликій
кількості викликає отруєння з важкими наслідками - втратою зору до
повної сліпоти та часто із смертельними наслідками. 2.8.2 Перевезення метанолу залізницями провадиться з
обов'язковим супроводом воєнізованою охороною залізниці або
вантажовласника з моменту передачі відправником завантаженої
цистерни залізниці до моменту передачі її одержувачу. У разі
перевезення метанолу на адресу військової установи вантаж
супроводжується військовою вартою. 2.8.3 Метанол перевозиться у спеціальних власних цистернах
без нижнього зливного пристрою, які обладнані запобіжними кожухами
над кришками люків. Котел цистерни фарбується в жовтий колір (броньовий лист - у
чорний колір). По осьовій лінії вздовж циліндричної частини котла
з обох боків наноситься чорна смуга шириною 500 мм. З правого боку циліндричної частини котла (або з обох боків)
на відстані 50 мм лівіше хомута в чорній смузі залишаються
розриви, що утворюють прямокутники шириною, яка дорівнює ширині
чорної смуги (500 мм), і довжиною, необхідною для розміщення
напису: "Метанол". Ці прямокутники фарбуються в білий колір. Такі ж прямокутники
наносяться і в середній частині обох днищ під горизонтальною
віссю. Висота букв 154 мм. Лівіше цього напису наноситься
малюнок - череп з перехрещеними кістками. Всі написи і рисунок
наносяться чорною фарбою. Крім того, на цистернах наносяться
трафарети згідно з пунктами 1.4.13 та 1.4.15 цих Правил. Перевезення метанолу в інших цистернах, а також використання
цистерн для метанолу не за призначенням не дозволяється. 2.8.4 Перед подачею під налив метанолу цистерна має бути
старанно оглянута працівником залізниці щодо наявності чіткого
розпізнавального забарвлення і попереджувальних трафаретів,
справності ходових частин і котла, наявності запобіжного кожуха,
пристроїв для щільного закриття кришки люка і вушок для
пломбування. 2.8.5 Налив і злив метанолу здійснюється засобами відправника
і одержувача на їх складах. Перед наливом метанолу відправник зобов'язаний перевірити: наявність на котлі виразного розпізнавального забарвлення і
чітких трафаретів про отруйність вантажу; наявність запобіжного кожуха, справних пристроїв для щільного
закриття кришки люка і вушок для пломбування. Наливати метанол у цистерну до виправлення виявленого дефекту
не дозволяється. 2.8.6 Під час наливу відправник повинен стежити за справністю
котла цистерни. При виявленні протікання налив припиняється і
відправник зобов'язаний негайно перекачати метанол з несправної
цистерни. Метанол наливається не вище основи наливного люка. 2.8.7 Після закінчення наливу відправник зобов'язаний: встановити під кришкою люка прокладку для запобігання
розливанню вантажу під час перевезення; щільно закрити кришку люка, закріпити її болтами і
опломбувати цистерну; закрити запобіжний кожух та опломбувати його; навісити на запобіжний кожух бирку з транспортним
маркуванням; підтвердити своїм підписом у накладній результат огляду
завантаженої цистерни. 2.8.8 На метанол і порожні цистерни після зливу метанолу
оформляється комплект перевізних документів форми ГУ-29-0. У графі 4 на зворотному боці накладної проставляється
відмітка "Забарвлення котла, трафарети про небезпеку та трафарет
приписки відповідають правилам. Кришка люка цистерни щільно
закрита на справній прокладці. Запобіжний кожух закріплений
дротяною закруткою. Цистерна справна". Ця відмітка підписується
представником відправника і начальником станції або його
заступником. Така ж відмітка робиться у корінці дорожньої відомості на
зворотному боці і підписується представником відправника
(прізвище) і начальником станції або його заступником (прізвище). У натурному листі напроти номера кожної цистерни з метанолом
червоними чорнилами або червоним олівцем робиться напис:
"Метанол". 2.8.9 При прийманні завантаженої цистерни працівник станції
відправлення зобов'язаний перевірити: наявність чіткого трафарету на цистерні про отруйність
вантажу; відсутність протікання вантажу з цистерни; наявність пломби (ЗПП) і бирки на запобіжному кожусі та
правильність пломбування. У разі виявлення якого-небудь порушення вантаж до перевезення
не приймається, цистерна повертається відправнику. Після перевірки працівник станції зобов'язаний доповісти
начальнику станції або його заступнику результати огляду цистерни. 2.8.10 Начальник станції або його заступник повинен оглянути
цистерну, підтвердити своїм підписом у накладній результат огляду
і викликати воєнізовану охорону для приймання цистерни з метанолом
під охорону. У разі відсутності на станції відправлення
воєнізованої охорони завчасно повідомляється підрозділ
воєнізованої охорони, який обслуговує станцію. При прийманні під охорону цистерни з метанолом наряд
воєнізованої охорони перевіряє наявність пломби (ЗПП) на
запобіжному кожусі люка цистерни та її (його) справність. У випадку виявлення втрати або несправності пломби (ЗПП)
стрілець воєнізованої охорони зобов'язаний негайно доповісти про
це начальнику станції і командиру підрозділу воєнізованої охорони. 2.8.11. Цистерна з метанолом повинна перебувати під
безперервною охороною: на станції відправлення - з моменту приймання цистерни від
відправника; на всьому шляху перевезення; на станції призначення - до моменту приймання завантаженої
цистерни одержувачем. 2.8.12 У випадку виявлення під час перевезення несправної
цистерни, що вимагає перекачування вантажу, така цистерна
відчіплюється від поїзда і подається на станційні колії,
встановлені технічно-розпорядчим актом станції. Начальник станції
або його заступник викликає воєнізовану охорону і до її прибуття
призначає для охорони цистерни працівників станції. 2.8.13 Перекачування метанолу, промивання цистерни і
видалення промивної води проводяться в присутності начальника
станції або його заступника. Особи, які перекачують метанол, повинні бути спеціально
проінструктовані щодо отруйності метанолу, небезпечності отруєння
ним при прийманні всередину, а також про заходи пожежної безпеки
при виконанні цих робіт. Під час перекачування метанолу до закінчення знищення залишку
вантажу цистерна охороняється воєнізованою охороною, яка
зобов'язана не допускати сторонніх осіб до місця перекачування і
запобігти розкраданню вантажу. 2.8.14 Після прибуття цистерни з метанолом на станцію
призначення одержувач зобов'язаний: прийняти під охорону цистерну з метанолом з моменту передачі
її залізницею; злити вантаж з цистерни повністю без залишку, промити
цистерну водою до повного видалення запаху метанолу, витративши на
цистерну не менше двох кубометрів води. Вода після промивання
повинна бути видалена з цистерни повністю; після перевірки цистерни щільно закрити кришку ковпака,
закрити запобіжний кожух, закріпити його і опломбувати цистерну; навісити на запобіжний кожух бирку з написом: "Порожня -
метанол", а також вказати найменування одержувача вантажу, станцію
відправлення і станцію призначення порожньої цистерни; надати станції комплект перевізних документів форми ГУ-29-0
на відправлення порожньої цистерни з-під метанолу. У графі 4
зворотного боку накладної одержувач проставляє відмітку згідно з
п. 2.8.8 цих Правил та додаткову відмітку "Метанол злитий,
цистерна промита, промивна вода видалена повністю", що
підтверджується його підписом. 2.8.15 Після зливу метанолу і промивання цистерни одержувачем
начальник станції (або його заступник) особисто оглядає цистерну,
перевіряє повноту видалення промивної води і відсутність рідини на
дні котла цистерни, результати огляду підтверджує своїм підписом у
графі 4 накладної на порожню цистерну. У разі відсутності на станції електричних ліхтарів у
вибухобезпечному виконанні перевірка повноти зливу цистерн повинна
проводитися тільки у світлий час доби. У корінці дорожньої відомості на порожню цистерну на
зворотному боці робиться напис згідно з п. 2.8.14 цих Правил. 2.8.16 У разі виявлення на коліях вагонних депо,
промивально-пропарювальних підприємств або в інших місцях
бездокументних цистерн, завантажених метанолом або порожніх з-під
метанолу, такі цистерни негайно здаються під охорону. 2.8.17 Затримка порожніх бездокументних цистерн або цистерн з
недозлитими залишками метанолу оформляється актом загальної форми,
копія якого додається до перевізних документів. Про кожний випадок затримки цистерни начальник станції
повідомляє начальника дирекції залізничних перевезень, начальника
підрозділу воєнізованої охорони, а також начальників служби
комерційної роботи і воєнізованої охорони. У разі виявлення порожніх цистерн з-під зливу метанолу з
неправильним забарвленням, невиразними трафаретами, які не
відповідають цим Правилам, у випадку неможливості усунення
несправностей на місці такі цистерни відправляються до пунктів
приписки тільки у супроводі воєнізованої охорони в порядку,
передбаченому для супроводження завантажених цистерн.
2.9. Жовтий фосфор 2.9.1 Жовтий фосфор - дуже отруйна, пожежонебезпечна
кристалічна речовина від світло-жовтого до темно-бурого кольору.
Питома вага 1,83 г/куб.см, плавиться при +44 град.C, кипить при
+280 град.C. У воді не розчиняється, на повітрі легко окиснюється
і самозаймається. Горить з виділенням густого білого диму. Фосфор,
що загоряється, легко гаситься водою. Для запобігання самозайманню
жовтий фосфор зберігається і перевозиться під шаром води (розчину
хлориду кальцію). 2.9.2 Жовтий фосфор перевозиться у власних цистернах без
нижнього зливного пристрою (моделі 15-1412 і 15-1525). Котел таких цистерн фарбується в жовтий колір, на котлі
наноситься напис "Желтый фосфор". Вздовж котла з обох боків наноситься червона смуга шириною
500 мм. Днища котла цистерни і раму фарбують відповідно до
п. 1.4.15 цих Правил. З метою запобігання випадковому використанню такої цистерни
не за призначенням люк цистерни закривається запобіжним кожухом з
листового заліза, який з двох протилежних боків має пристосування
для навішування замка і пломби, ключі від замків зберігаються у
відправника й одержувача фосфору. До кожуха прикріплюється добре
помітна металева пластинка з надписом: "Кожух дозволяється
відкривати тільки відправнику або одержувачу". 2.9.3 Використання фосфорних цистерн для перевезення інших
вантажів, а також налив фосфору в цистерни, не призначені для
цього вантажу, не дозволяється. 2.9.4 Після заповнення цистерни фосфором відправник
зобов'язаний налити в цистерну воду висотою шару 30 см; при
відправці фосфору в райони з температурою вище 40 град.C шар води
збільшується до 60 см. По закінченні заповнення цистерна оглядається представником
відправника, після чого наливний штуцер заглушається фланцем, люк
закривається запобіжним кожухом, на який навішуються замки і
пломби. 2.9.5 Відправник у верхній частині накладної на жовтий
фосфор, який пред'являється до перевезення, проставляє штемпелі
згідно з додатком 1: "Небезпечно", "Отруйно", "Самозаймається". 2.9.6 Цистерни з фосфором перевозяться залізницями тільки в
супроводі провідників відправника. Під час перевезення провідник зобов'язаний слідкувати за
справним станом цистерни, збереженістю пломб, бути присутнім при
огляді і ремонті цистерни працівниками залізниці і не допускати до
цистерни сторонніх осіб. 2.9.7 У випадку виявлення несправності цистерни, через яку
неможливе подальше її перевезення, така цистерна відчіпляється від
поїзда і подається на окрему колію в безпечне місце, де повинна
перебувати під охороною провідника. Про затримку цистерни провідник і начальник станції доводять
до відома відправника або одержувача, які зобов'язані направити
спеціалістів для ремонту цистерни або вжити заходів щодо
переливання вантажу в справну цистерну. 2.9.8 Злив вантажу з цистерни проводиться повністю. Після
зливу одержувач зобов'язаний очистити котел цистерни від залишків
фосфору і шламу, налити в цистерну чисту воду (25-30 см), закрити
люк цистерни, накласти на нього запобіжний кожух, навісити замки і
пломби.
2.10. Етилова рідина 2.10.1 Етилова рідина є легкорухливою рідиною і має густину
(у залежності від сорту) 1,47-1,77 г/куб.см, не розчинна у воді,
добре розчиняється в бензині, гасі, бензолі та інших органічних
розчинниках. Етилова рідина надзвичайно отруйна і особливо небезпечна тим,
що отруйна дія її виявляється не зразу, інколи навіть через
тривалий час, і на першій стадії отруєння не помітне для
потерпілого. Крім того, етилова рідина пожежонебезпечна. 2.10.2 Етилова рідина перевозиться тільки у власних
спеціалізованих цистернах (моделі 15-1414), розрахованих на
надмірний робочий тиск 0,5 МПа, які задовольняють вимогам
Інспекції котлонагляду і які мають дозвіл на перевезення їх
загальною мережею залізниць України. Такі цистерни обладнуються
зовнішньою ізоляцією, запобіжними кожухами, які закривають люки
цистерн, і пристроями для зберігання аварійного запасу
дегазаційних засобів (гасу, хлорного вапна, обтирального
матеріалу). Зовнішня поверхня котла цистерни для етилової рідини
фарбується алюмінієвою фарбою, а нижня частина на висоту 250 мм -
чорною масляною фарбою. Уздовж котла цистерни з обох боків
посередині наноситься смуга зеленого кольору шириною 500 мм.
Торцеві днища котла і рама цистерни фарбуються в зелений колір,
біля краю днищ по колу алюмінієвою фарбою наноситься смуга шириною
300 мм. На обох повздовжніх боках котла в середній частині наноситься
напис "Этиловая жидкость". 2.10.3 Використання таких цистерн не за прямим призначенням,
а також налив етилової рідини в інші цистерни не дозволяються. 2.10.4 Перед наливом відправник зобов'язаний пред'явити
цистерну залізниці для огляду ходових частин, гальмівних і
автозчіпних пристроїв. Налив етилової рідини дозволяється тільки в цистерну, цілком
справну і відповідно підготовлену відправником. Заповнення цистерни проводиться в межах її
вантажопідйомності, але не більше 95% ємкості котла. 2.10.5 Відповідальність за справність котла, арматури люків,
прокладок, правильність заповнення цистерни і гарантування безпеки
під час перевезення покладається на відправника. 2.10.6 Після наливу відправник зобов'язаний ретельно
дегазувати всі місця на котлі, рамі і ходових частинах, які
випадково були забруднені етиловою рідиною; герметично закрити всі
вентилі, опломбувати цистерну і навісити на неї бирку з
транспортним маркуванням. 2.10.7 В перевізних документах на перевезення етилової рідини
відправником проставляються штемпелі згідно з додатком 1. 2.10.8 Після здачі цистерни до перевезення відправник
повідомляє одержувача про відправлення йому цистерни з етиловою
рідиною. У випадку неприбуття цистерни в установлений термін
одержувач повідомляє про це по телеграфу (факсом) відправнику і
начальнику станції відправлення. 2.10.9 Етилову рідину в цистернах дозволяється перевозити без
супроводження провідниками. 2.10.10 У разі виявлення під час перевезення несправності,
через яку неможливе подальше перевезення, така цистерна
відчіпляється від поїзда, відводиться на віддалену колію в
безпечне місце. У випадку протікання вантажу під місцем течі
негайно ставиться ємкість для збору рідини і запобігання попаданню
її на землю. Місця, залиті етиловою рідиною, дегазуються хлорним
вапном. Про затримку цистерни і характер несправності начальник
станції повідомляє телеграфом (факсом) відправника (через
начальника станції відправлення). Відправник після одержання повідомлення про відчеплення
цистерни зобов'язаний негайно направити на станцію відчеплення
відповідального представника і працівників для ліквідації
несправності, а у разі потреби - відправити справну порожню
цистерну для перекачування вантажу. Несправність цистерни оформляється актом про технічний стан
цистерни, в якому вказуються: вид несправності, причина її
виникнення, вжиті заходи щодо усунення несправності, а також щодо
можливості подальшого перевезення цистерни. Копія акта додається
до перевізних документів. 2.10.11 Одержувач зобов'язаний злити етилову рідину з
цистерни повністю без залишку, після зливу двічі промити чистим
бензином, видалити його з котла і заповнити цистерну азотом під
абсолютним тиском в 0,1 МПа, герметично закрити всі вентилі і
запломбувати цистерну. Арматуру і зовнішні частини котла, а також раму і ходові
частини цистерни, випадково забруднені при зливі етилової рідини,
одержувач зобов'язаний дегазувати. Повнота зливу, ретельність промивки, заповнення цистерни
азотом і герметичне закриття всіх вентилів перевіряються
представником одержувача, який зобов'язаний в перевізних
документах, складених на повернення порожньої цистерни, в графі
"Найменування вантажу" зробити запис: "Цистерна злита повністю,
промита, заповнена азотом і герметично закрита" і підтвердити це
своїм підписом і печаткою. Порожня цистерна для етилової рідини повертається на станцію
приписки за перевізними документами. 2.10.12 Ремонт котла цистерни проводиться на підприємстві -
власнику цистерни силами і засобами останнього, а ремонт ходових
частин - ремонтними підприємствами залізниць за рахунок власника
цистерни. Перед ремонтом ходових частин підприємство-відправник
(одержувач) зобов'язане провести дегазацію внутрішньої і
зовнішньої поверхні котла цистерни, а також ходових частин та
видати довідку про проведену дегазацію, яка забезпечує безпечні
умови роботи працівників, що ремонтують цистерни.
Начальник управління
безпеки транспорту Ю.В.Гержод

Додаток 1

до пункту 1.1.4

Правил перевезення

наливних вантажів

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ВАНТАЖІВ,

що допускаються до перевезення наливом

у вагонах-цистернах, вагонах бункерного типу

та контейнерах-цистернах

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Номер ООН і | Номер |Класифі-| У яких вагонах |Спеціальні трафарети|Штемпелі на перевізних | найменування |аварій-|каційний| (контейнерах) | на цистерні | документах. Прикриття | вантажу | ної | шифр |дозволяється перевозити|(контейнері). Номер | | |картки | | | знака небезпеки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Абсорбент | 328 | 3.2 |У власних цистернах | "Абсорбент", | "Легко займається", | | | |в/в | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Авіваж К-1 | - | - |У власних цистернах | "Авиваж", трафарет | | | | |в/в | приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Автол | - | - |У цистернах з нижнім | "Т" | - | | | |зливом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3082 Агідол 51- | 904 | 9.1 |У власних цистернах | "Агидол", "Х", | "Слабоотруйно" | 52-53 (суміш | | |в/в | трафарет приписки | | основ Манніха) | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Агідол - 12 | 314 | 3.2 |У власних цистернах | "Агидол", "Х", | "Легко займається" | (2,6 - дитретбутил | | |в/в | трафарет приписки | "Слабоотруйно", | 4 метилфенол | | | | 3 | "Прикриття 0-0-1-0 | розчин у толуолі) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Аерофлоти | 612 | 6163 |У власних цистернах | "Аэрофлот", "Х", | "Отруйно","Їдке" | | | |в/в | трафарет приписки | | | | | | 6а,8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1977 Азот | 201 | 2115 |У спеціалізованих | "Азот", трафарет | "Скраплений газ", | охолоджений, | | |власних цистернах в/в |приписки, "С горки | "Не спускати з | рідкий | | | | не спускать" 2 | гірки", "Прикриття | | | | | | 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Акаризол | 904 | 9153 |У власних цистернах | "Акаризол", "Х", | - | (креолін) | | |в/в з універсальним |трафарет приписки | | | | |зливним пристроєм | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1092 Акролеїн | 302 | 3121 |У спеціалізованих |"Акролеин", "Х", |"Легко займається", | інгібований | | |цистернах в/в без |трафарет приписки |"Отруйно", | | | |нижнього зливу | 3; 6а |"Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1100 Аліл | 312 | 3.1 |У власних цистернах | "Алилхлорид", |"Легко займається", | хлористий | | |в/в з верхнім зливом |"Х", трафарет |"Отруйно", | (алілхлорид) | | | |приписки 3;6а |"Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1268 Алкілат | 305 | 3212 |У цистернах з верхнім |"Бензин", "С" |"Легко займається", | (Алкілбензин) | | |зливом або з універ- | 3 |"Прикриття | | | |сальним зливним при- | |0-0-1-0" | | | |строєм | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1268 Алкілбензол | 309 | 3212 |У власних цистернах |"Алкилбензол", "Х", |"Слабоотруйно" | | | |в/в |трафарет приписки | | | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Алкілбензол | - | - |У власних цистернах | "Алкилбензол", "Х",| | лінійний С - С | | |в/в | трафарет приписки | | 10 14 | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2586 Алкілбен- | 804 | 8.1 |В спеціалізованих | "Алкилбензолсуль- |"Їдке" | золсульфокислота | | |цистернах в/в з | фокислота", "Х", | | | | |пристроєм для | трафарет приписки | | | | |обігріву | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Алкілсульфонат | - | - |У спеціалізованих | "Алкилсульфонат", |- | | | |цистернах в/в | "Х", трафарет | | | | | | приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2430 Алкілфеноли | 616 | 6163 |У власних цистернах | "Алкилфенол", |"Отруйно" | | | |в/в | "Х", трафарет | | | | | | приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Альдегід | 904 | 9153 |У власних цистернах | "Альдегид |"Слабоотруйно" | глутаровий, | | |в/в | глутаровый", "Х", | | водний розчин | | | | трафарет приписки | | | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1089 Альдегід | 301 | 3111 |У спеціалізованих | "Ацетальдегид", |"Легко займається", | оцтовий | | |цистернах в/в, | "Х", "С горки не |"Не спускати з | (ацетальдегід, | | |розрахованих на тиск | спускать",трафарет|гірки", "Прикриття | етаналь) | | | | приписки 3 |0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2303 Альфа- | 314 | 3.3 |У власних цистернах | "Метилстирол", "Х",|"Легко займається", | метилстирол | | |в/в | трафарет приписки |"Прикриття | (ізопропенілбензол, | | | | 3 |0-0-1-0" | (альфа)-метилстирол, | | | | | | метилстирол - | | | | | | альфа-фракція | | | | | | альфа-метилстирольна)| | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Алюмінію | 801 | 8.1 |У власних гумованих | "Коагулянт ОХА", | "Їдке" | оксихлорид, | | |цистернах в/в з | "Х" | | розчин (коагулянт) | | |верхнім зливом | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3264 Алюмінію | 801 | 8.3 |У власних гумованих | "Алюминия сульфат,|"Їдке" | сульфат, розчин | | |цистернах в/в | раствор", "Х", | | | | | | трафарет приписки | | | | | | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2581 Алюмінію | 801 | 8313 |У власних цистернах | "Алюмохлорид", |"Їдке" | хлорид (алюміній | | |в/в | "Х", трафарет | | хлористий, | | | | приписки 8 | | алюмохлорид), розчин | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1005 Аміак | 208 | 2413 |У спеціалізованих | "Аммиак", трафарет |"Скраплений газ", | безводний | | |аміачних цистернах | приписки 2; 3; 6а |"Легко займається", | скраплений | | |в/в | "С горки |"Отруйно","Не | | | | | не спускать" |спускати з гірки" | | | | | |"Прикриття 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2672 Аміак, водні | 809 | 8213 |У власних цистернах | "Аммиачная вода", |"Їдке" | розчини, що містять | | |в/в | "Х", трафарет | | від 10% до 35% | | | | приписки 8 | | аміаку | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Аміакат | 809 | 8313 |У власних цистернах | "Аммиакат", "Х", |"Їдке" | | | |в/в | трафарет приписки | | | | | | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1104 Амілацетат | 316 | 3313 |У власних цистернах | "Амилацетат", |"Легко займається", | | | |в/в з верхнім зливом | "Х", трафарет |"Прикриття | | | |або з універсальним | приписки 3 |0-0-1-0" | | | |зливним пристроєм | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1108 Аміленіт | 301 | 3.1 |У спеціалізованих | "Амиленит", "Х", |"Легко займається", | | | |цистернах в/в, | трафарет приписки |"Прикриття | | | |розрахованих на тиск | 3 |0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3093 Аміли і | 802 | 8121 |У спеціалізованих | "Амилы" або |"Їдке", "Окисник", | аміліни* | | |цистернах в/в | "Амилины", "Х", |"Отруйно","Не | | | | | трафарет приписки |спускати з гірки" | | | | | 8; 5; 6а |"Прикриття 0-0-1-0" | | | | | "С горки | | | | | | не спускать" | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Аміни С - С | 905 | 9.1 |У спеціалізованих | "Амины С -С ", | "Слабоотруйно", | 17 20 | | |цистернах в/в з | 17 20 | "Їдке" | кубові | | |пристроєм для | "Х", трафарет | | | | |обігріву | приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3259 Аміни | 807 | 8213 |У спеціалізованих | "Амины", "Х", | "Їдке" | С - С первинні | | |цистернах в/в з | трафарет приписки | | 17 20 | | |пристроєм для | 8 | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1708 Амінотолуоли | 616 | 6.1 |Див. толуїдини | | | рідкі | | | | | | (ортотолуїдини, | | | | | | толуїдини) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2512 Амінофеноли | 616 | 6163 |У спеціалізованих | "Аминофенолы", | "Отруйно" | | | |цистернах в/в | "Х", трафарет | | | | | | приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2693 Амонію | 801 | 8.1 |У спеціалізованих | "Бисульфит | "Їдке" | бісульфіт (амонію | | |цистернах в/в | аммония", "Х", | | гідросульфіт), | | | | трафарет приписки | | розчин | | | | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2683 Амонію | 809 | 8362 |У власних цистернах | "Аммония сульфид", | "Їдке", "Легко | сульфід, розчин | | |в/в | "Х", трафарет | займається", | | | | | приписки 8; 3; 6а | "Отруйно", | | | | | | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Амонію фосфат | 904 | 8.3 |У власних цистернах | "ЖАФ", трафарет | "Їдке" | рідкий | | |в/в | приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2215 Ангідрид | 803 | 8162 |У спеціалізованих | "Малеиновый | "Їдке", "Отруйно", | малеїновий | | |цистернах в/в | ангидрид", "Х", | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | трафарет приписки | | | | | | 8; 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1715 Ангідрид | 320 | 8142 |У спеціалізованих | "Уксусная | "Їдке", "Легко | оцтовий | | |алюмінієвих цистернах | кислота", "Х", | займається", | | | |в/в | трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3; 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1079 Ангідрид | 203 | 2213 |У спеціалізованих | "Сернистый | "Скраплений газ", | сірчистий (сірки | | |цистернах в/в, | ангидрид", "Х", | "Отруйно", | діоксід зріджений) | | |розрахованих на тиск | трафарет приписки | "Не спускати з гірки",| | | | | 2; 6а | | | | | | "С горки | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | не спускать" | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2214 Ангідрид | 616 | 8313 |У спеціалізованих | "Ангидрид | "Їдке" | фталевий | | |цистернах в/в з | фталевый", "Х", | | | | |пристроєм для | трафарет приписки | | | | |обігріву | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1547 Анілін | 608 | 6112 |У власних цистернах | "Анилин", "Х", | "Отруйно" | (амінобензол) | | |в/в з верхнім | трафарет приписки | | | | |зливом. | 6а | | | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Антиокисник | - | - |У власних цистернах |"Антиокислитель", | - | деревносмоляний | | |в/в |"Т", трафарет | | (інгібітор) | | | | приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Антиоксидант | 904 | 9153 |У спеціалізованих | "Антиоксидант", |"Слабоотруйно" | ВС-1 | | |цистернах в/в з | "Х", трафарет | | | | |пристроєм для | приписки 9 | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Антиполімеризатор | - | - |У власних цистернах | "Антиполимери- | - | деревносмоляний | | |в/в | затор", "Т", | | | | | | трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Антисептичний | - | - |У спеціалізованих | "Аквабор", "Х", | | препарат "Аквабор" | | |цистернах в/в | трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Антифризи | 615 | 6162 |У власних цистернах | "Антифриз", "Х", | "Отруйно" | етиленгліколеві | | |в/в з верхнім зливом | трафарет приписки | | (50-60% водні | | | | 6а | | розчини) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1951 Аргон | 201 | 2115 |У спеціалізованих | "Аргон", "С горки | "Скраплений газ", | охолоджений, рідкий | | |цистернах в/в | не спускать", | "Не спускати з | | | | | трафарет приписки | гірки", "Прикриття | | | | | 2 | 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1556 Арсенисто- | 622 | 6.1 |У власних цистернах | "Мышьяково-содовый | "Отруйно" | содовий розчин | | |в/в | раствор", "Х", | | | | | | трафарет приписки | | | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Асидол | - | - |У цистернах з нижнім | "С" або "СТ" | - | | | |зливом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Асидол-милонафт | - | - |У цистернах з нижнім | "С" або "СТ" | | | | |зливом | | - | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1090 Ацетон | 307 | 3212 |У власних цистернах | "Ацетон", "Х", | "Легко займається", | (пропанон, | | |в/в з верхнім зливом | трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | диметилкетон) | | |або з універсальним | 3 | | | | |зливним пристроєм. | | | | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1648 Ацетонітрил | 310 | 3322 |У власних цистернах | "Ацетонитрил", | "Легко займається", | технічний (метил | | |в/в | "Х", трафарет | "Отруйно", | ціанистий, | | | | приписки 3; 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | метилціанід) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1541 | 602 | 6111 |У власних цистернах | "Ацетонциангидрин",| "Отруйно", | Ацетонціангідрин | | |в/в з верхнім зливом | "Х", трафарет | "Прикриття 1-1-1-1" | стабілізований | | |і запобіжним | приписки 6а | | | | |ковпаком. | | | | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 | 607 | 6112 |У власних цистернах |"Ацетопропилацетат",| "Отруйно" | Ацетопропілацетат | | |в/в | "Х", трафарет | | | | | | приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1170 Багатофунк- | 308 | 3.2 |У власних цистернах | "Этанол", "Х", | "Легко займається", | ціональна добавка | | |в/в | трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | на основі етанолу | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Бактерицид | 613 | 8.1 |У власних цистернах | "Бактерицид", | "Їдке", | марок ЛПЕ | | |в/в | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Бактерицид | 613 | 8.1 |У власних цистернах | "Бактерицид", | "Їдке", | СНПХ, СНПХ-1002 | | |в/в | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Барвники | 904 | 9.1 |У спеціалізованих | "Красители "Х", | "Слабоотруйно" | органичні рідкі | | |цистернах в/в | трафарет приписки | | слабоотруйні, у | | | | 9 | | тому числі "Берзоль | | | | | | синій-3" | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1564 Барію | 621 | 6163 |У спеціалізованих | "Бария хлорид", | "Отруйно" | хлорид, розчин | | |цистернах в/в | "Х", трафарет | | (барій хлористий) | | | | приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Бензальдегід | 901 | 3.3 |У спеціалізованих | "Бензальдегид", | "Легко займається", | | | |цистернах в/в | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Бензилацетат | 901 | 9.1 |Успеціалізованих | "Бензилацетат", | "Горюче" | | | |цистернах в/в із | "Х", трафарет | | | | |алюмінію або | приписки 9 | | | | |нержавіючої сталі | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1738 Бензил | 312 | 6152 |У спеціалізованих | "Бензил хлористый",| "Отруйно", "Їдке", | хлористий | | |цистернах в/в | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | (бензилхлорид) | | | | приписки 6а; 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3295 Бензин | 301 | 3.1 |У цистернах з верхнім | "Бензин", "С" | "Легко займається", | газовий | | |зливом або з | або "СТ" 3 | "Прикриття 0-0-1-0" | | | |універсальним зливним | | | | | |пристроєм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1978 Бензин | 206 | 2313 |У спеціалізованих | "Пропан", "С горки | "Скраплений газ", | газовий, | | |цистернах в/в, | не спускать", | "Легко займається", | нестабільний | | |розрахованих на тиск | трафарет приписки | "Не спускати з | | | | | 2; 3 | гірки", "Прикриття | | | | | | 0-0-3-0" | | | | | | | | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3295 Бензин для | 305 | 3212 |У цистернах з верхнім | "Бензин", "С" | "Легко займається", | промислових потреб | | |зливом або з | або "СТ" 3 | "Прикриття 0-0-1-0" | (див.п.2.1) | | |універсальним зливним | | | | | |пристроєм | | | | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1992 Бензин | 304 | 3121 |У цистернах з верхнім | "Бензин | "Легко займається", | моторний, | | |зливом | этилированный", | "Отруйно", | етилований | | | | "С" 3; 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | | | | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1203 Бензин | 301 | 3112 |У цистернах з верхнім | "Бензин", "С" | "Легко займається", | моторний, | | |зливом або з | або "СТ" 3 | "Прикриття 0-0-1-0" | неетилований | | |універсальним зливним | | | (див.п.2.1) | | |пристроєм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1114 Бензол | 314 | 3252 |У власних цистернах | "Бензол", "Х", | "Легко займається", | | | |в/в | трафарет приписки | "Отруйно", | | | | | 3; 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | | | | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 | 804 | 8112 |У спеціалізованих | "Бензолсульфо- | "Їдке", "Отруйно", | Бензолсульфокислота | | |цистернах в/в з | кислота", "Х", | "Прикриття 0-0-1-0" | | | |пристроєм для | трафарет приписки | | | | |обігріву | 8; 6а | | | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2225 Бензолсуль- | 804 | 8.3 |У спеціалізованих | "Бензолсуль- | "Їдке" | фохлорид (бензол- | | |цистернах в/в з | фохлорид", "Х", | | сульфонілхлорид) | | |пристроєм для | трафарет приписки | | | | |обігріву | 8 | | | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1114 Бензольна | 314 | 3252 |У власних цистернах | "Бензол", "Х", | "Отруйно", "Легко | голівка | | |в/в | трафарет приписки | займається", | | | | | 3; 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | | | | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2338 | 312 | 3222 |У спеціалізованих |"Бензотрифторид", | "Легко займається", | Бензотрифторид | | |цистернах в/в | "Х", трафарет | "Отруйно", | | | | |приписки 3; 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2226 | 804 | 8312 |У спеціалізованих |"Бензотрихлорид", | "Їдке", "Отруйно" | Бензотрихлорид | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | (трихлорме- | | | |приписки 8; 6а | | тилбензол) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1992 Бентол | 314 | 3252 |У власних цистернах | "Бентол", "Х", | "Легко займається", | | | |в/в |трафарет приписки | "Отруйно", | | | | | 3; 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2693 Бісульфіт | 809 | 8.1 |У власних цистернах |"Натрия бисульфит", | "Їдке" | натрію (натрію | | |в/в |"Х", трафарет | | дитіоніт), розчин | | | | приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Бітуми в'язкі | - | - |У бункерних | - | - | | | |напіввагонах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Бітуми рідкі | - | - |У спеціалізованих | "Т" | - | | | |цистернах з пристроєм | | | | | |для обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Брикетин | - | - |У спеціалізованих |"Брикетин", | - | | | |цистернах в/в з |трафарет приписки | | | | |нижнім зливом і з | | | | | |пристроєм для | | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1891 Бромистий | 605 | 6112 |У спеціалізованих |"Бромистый этил", | "Отруйно" | етил (етилбромід) | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Бустиран | 305 | 3.2 |У спеціалізованих |"Бустиран", "Х", | "Легко займається", | | | |цистернах в/в з |трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | | | |верхнім зливом | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1010 Бутадієн | 206 | 2313 |У спеціалізованих | "Бутадиен", | "Скраплений газ", | інгібований | | |цистернах в/в, |трафарет приписки | "Легко займається", | | | |розрахованих на тиск | 2; 3 | "Не спускати з | | | | | | гірки", "Прикриття | | | | | | 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1011 Бутан або | 206 | 2313 |У спеціалізованих |"Бутан", трафарет | "Скраплений газ", | бутану суміші | | |цистернах в/в, |приписки, "С горки | "Легко займається", | | | |розрахованих на тиск |не спускать" 2; 3 | "Не спускати з | | | | | | гірки", "Прикриття | | | | | | 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1127 Бутил | 312 | 3.2 |У спеціалізованих |"Бутил хлористый", | "Легко займається", | хлористий | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | "Отруйно", | (1-хлорбутан, | | | |приписки 3; 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | бутилхлориди) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2348 | 316 | 3313 |У спеціалізованих |"Бутилакрилат", | "Легко займається", | Бутилакрилат | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | "Прикриття | інгібований | | | |приписки 3 | 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1123 Бутилацетат | 306 | 3.2 |У власних цистернах |"Бутилацетат", | "Легко займається", | | | |в/в з верхнім зливом |"Х", трафарет | "Прикриття | | | |або з універсальним | приписки 3 | 0-0-1-0" | | | |зливним пристроєм | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2709 Бутилбензол | 317 | 3313 |У власних цистернах |"Бутилбензол", | "Легко займається", | | | |в/в |"Х", трафарет | "Отруйно", | | | | |приписки 3; 6а | "Прикриття | | | | | | 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1012 Бутилен | 206 | 2313 |У спеціалізованих |"Бутилен", "С | "Скраплений газ", | (бутен-1) | | |цистернах в/в, |горки не спускать", | "Легко займається", | | | |розрахованих на тиск |трафарет приписки | "Не спускати з | | | | | 2; 3 | гірки", "Прикриття | | | | | | 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Бутилкарбітол | 904 | 9.1 |У власних цистернах |"Бутилкарбитол", | "Слабоотруйно" | | | |в/в. |трафарет приписки | | | | |У спеціалізованих | 9 | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Бутилцелозольв | 316 | 3313 |У власних цистернах |"Бутилцелозольв", | "Легко займається", | | | |в/в | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Виноматеріали, | - | - |У спеціалізованих |"Виноматериалы", | - | що містять менше | | |цистернах в/в |"П", трафарет | | 24% спирту від | | | | приписки | | об'єму | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1992 Відходи | 314 | |Див. рідкі продукти | | | масляного і | | |піролізу | | | піролізного | | | | | | виробництва | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1954 Вініл* | 204 | 2311 |У спеціалізованих |"Винил", "С горки | "Скраплений газ", | (див.п.2.5.12) | | |цистернах в/в, |не спускать", | "Легко займається", | | | |розрахованих на тиск |трафарет приписки | "Не спускати з | | | | | 2; 3 | гірки", "Прикриття | | | | | | 3/3-3-3-1" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1301 Вінілацетат | 306 | 3212 |У спеціалізованих |"Винилацетат", "Х", | "Легко займається", | інгібований | | |алюмінієвих цистернах |трафарет приписки | "Прикриття | | | |в/в | 3 | 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1303 Вініліден | 312 | 3.1 |У спеціалізованих |"Винилиденхлорид", | "Легко займається", | хлористий | | |цистернах в/в, |"Х", трафарет | "Прикриття | (вініліденхлорид) | | |розрахованих на тиск | приписки 3 | 0-0-1-0" | інгібований | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1086 Вінілхлорид | 205 | 2313 |У спеціалізованих |"Винил хлористый", | "Скраплений газ", | (вініл хлористий) | | |цистернах в/в, |трафарет приписки | "Легко займається", | інгібований | | |розрахованих на тиск | "С горки не | "Не спускати з | | | | |спускать" 2; 3 | гірки", "Прикриття | | | | | | 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2672 Вода аміачна | 809 | - |Див. аміак, водні | | | (спирт нашатирний) | | |розчини | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1052 Водень | 203 | 8161 |У спеціалізованих | "Кислота П-131", | "Їдке", "Отруйно", | фтористий (водню | | |цистернах в/в з | "Х", трафарет | "Не спускати з | фторид), безводний | | |верхнім зливом | приписки "С горки | гірки", "Прикриття | | | | | не спускать" 8; 6а | 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Води мінеральні | - | - |У спеціалізованих | "Вода минеральная",| - | природні і штучні | | |цистернах в/в. | "П", трафарет | | (див. п.2.3.3) | | |У спеціалізованих | приписки | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2015 Водню | 505 | 5.1 |У спеціалізованих | "Водорода пероксид,| "Окисник", "Їдке", | пероксид, водний | | |алюмінієвих цистернах | трафарет приписки, | "Вибухонебезпечно", | розчин концентрації | | |в/в, розрахованих на | "С горки не | "Не спускати з | вище 60%, | | |тиск | спускать", 5;8;1а | гірки", "Прикриття | стабілізований | | | | | 1-1-1-1" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Водний шар | 801 | 8.1 |У спеціалізованих | "Водный слой | "Їдке", | дикарбонових кислот | | |цистернах в/в з | дикарбоновых | "Прикриття 0-0-1-0" | | | |пристроєм для | кислот", "Х", | | | | |обігріву | трафарет приписки | | | | | | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Вуглеаміакат | 905 | 8.2 |У власних цистернах | "Углеаммиакат", | "Їдке" | | | |в/в | "Х", трафарет | | | | | | приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1864 Вуглеводні | 301 | 3112, |У власних цистернах | "Углеводороды", | "Легко займається", | легкі | | 3212 |в/в | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1992 Вуглеводні | 315 | 3313 |У власних цистернах | "Углеводороды ", | "Легко займається", | важкі | | |в/в | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1846 Вуглець | 605 | 6112 |У власних цистернах | "Углерод | "Отруйно" | чотирихлористий | | |в/в | четырехлористый", | | (вуглецю | | | | "Х", трафарет | | тетрахлорид, | | | | приписки 6а | | тетрахлорметан) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1202 Газойль | 305 | 3212 |У цистернах з нижнім | "Бензин", "С" | "Легко займається", | | | |зливом | 3 | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1223 Гас | 305 | 3312 |У цистернах з верхнім | "Бензин", | "Легко займається", | | | |зливом або з універ- | "Бензин-нефть", | "Прикриття | | | |сальним зливальним | "С" або "СТ" 3 | 0-0-1-0" | | | |пристроєм | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Гач | - | - |У спеціалізованих | "Гач", трафарет | - | дистилятний | | |цистернах в/в з | приписки | | | | |пристроєм для | | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1783 Гексамети- | 807 | 8262 |У спеціалізованих | "Гексаметилен- | "Їдке", "Отруйно" | лендіамін, водний | | |цистернах в/в з | диамин", "Х", | | розчин | | |верхнім зливом і | трафарет приписки | | | | |пристроєм для | 8; 6а | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Гексаран | 604 | 6112 |У спеціалізованих | "Гексаран", "Х", | "Отруйно" | | | |цистернах в/в | трафарет приписки | | | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1858 | 201 | 2113 |У спеціалізованих | "Гексафтор- | "Скраплений газ", | Гексафторпропілен | | |цистернах в/в, | пропилен", трафарет| "Не спускати з | | | |розрахованих на тиск | приписки 2 | гірки", | | | | |"С горки | "Прикриття 0-0-3-0" | | | | |не спускать" | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2370 1-Гексен | 305 | 3.1 |У спеціалізованих | "Гексен-1", "Х", | "Легко займається", | | | |цистернах та контей- | трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | | | |нерах-цистернах в/в | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1992 Гептил* | 311 | 3221 |У спеціалізованих | "Гептил", "Х", | "Легко займається", | | | |цистернах в/в | трафарет приписки | "Отруйно", "Їдке", | | | | | 3; 6а; 8 | "Прикриття | | | | | | 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2030 | 311 | 8262 |У спеціалізованих | "Гидразингидрат", | "Їдке", "Отруйно", | Гідразингідрат | | |цистернах в/в з | "Х", "С горки не | "Легко займається", | | | |верхнім зливом | спускать", трафарет| "Не спускати з | | | | | приписки 8; 6а; 3 | гірки", "Прикриття | | | | | | 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Гідродепарафінат | - | 9.1 |У цистернах з нижнім | "С" або "СТ" 9 | - | | | |або верхнім зливом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Гідроксиламін- | 801 | 8.3 |У спеціалізованих | "Гидроксиламин- | "Їдке" | сульфат, водний | | |цистернах в/в | сульфат ", "Х", | | розчин | | | | трафарет приписки | | | | | | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Гідролізат | 316 | 3.3 |У власних цистернах | "Гидролизат ДМДХС",| "Легко займається", | диметилдихлорсилану | | |в/в | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Гідроль | - | - |У спеціалізованих | "Гидроль", "Х", | - | | | |цистернах в/в | трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Гідрополь | - | - |У спеціалізованих | "Гидрополь", "Х", | - | | | |цистернах в/в з | трафарет приписки | | | | |пристроєм для | | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3109 Гідропероксид | 506 | 3.3 |У власних цистернах | "Гипериз", "Х", | "Легко займається", | кумілу (гіпериз)* | | |в/в з верхнім зливом | "Ядовито", | "Отруйно", "Прикриття | | | | | трафарет приписки | 0-0-1-0" | | | | | 3; 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Гідрофобізатор | 305 | 3212 |У спеціалізованих | "ГФК", "Х", | "Легко займається", | ГФК-1 | | |цистернах в/в | трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1791 Гіпохлорит | 903 | 9143 |У спеціалізованих | "Гипохлорит", "Х", | "Їдке" | натрію (натрій | | |гумованих цистернах | трафарет приписки | | хлорнуватокислий), | | |в/в | 8 | | розчин | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Гліцерин | - | - |У власних цистернах | "Глицерин", "Х", | - | технічний | | |в/в з нижнім зливом. | трафарет приписки | | | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Гліцидол | 607 | 6112 |У спеціалізованих | "Глицидол", "Х", | "Отруйно" | | | |цистернах в/в без | трафарет приписки | | | | |нижнього зливу | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Гомосерин А | 904 | 9153 |У власних цистернах | "Гомосерин", "Х", | "Отруйно" | | | |в/в | трафарет приписки | | | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Гриноль | 901 | 9.1 |У власних цистернах | "Гриноль", "Х", | - | | | |в/в | трафарет приписки | | | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1999 Гудрон | 328 | - |Див. бітуми рідкі | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Деемульгатор | 313 | 3.2 |У спеціалізованих | "ДСН-20", "Х", | "Легко займається", | "Десеканафт-20 | | |цистернах в/в без | трафарет приписки | "Отруйно", | (ДСН-20)" | | |нижнього зливу, | 3; 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | | | |обладнаних запірними | | | | | |пристроями | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Деемульгатор | 313 | 3.2 |У власних цистернах | "Деэмульгатор | "Легко займається", | інгібітор АМ-7 | | |в/в | ингибитор АМ-7", | "Слабоотруйно", | | | | | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Деемульгатор | - | - |У спеціалізованих | "ОЖК", "Х", | - | нафтових емульсій | | |цистернах в/в з | трафарет приписки | | ОЖК | | |пристроєм для | | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Деемульгатор НЧК | - | - |У цистернах з нижнім | "Т" | - | | | |зливом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Деемульгатор | 315 | 3313 |У власних цистернах | "СНПХ", "Х", | "Легко займається", | СНПХ-44 | | |в/в | трафарет приписки | "Отруйно", | | | | | 3; 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1992 Деемульгатор | 313 | 3.2 |У власних цистернах | "Деэмульгатор", | "Легко займається", | типу РЕКОД | | |в/в без нижнього | "Х", трафарет | "Отруйно", | | | |зливу | приписки 3; 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Деемульгатори | 319 | 3.3 |У спеціалізованих | "Деэмульгатор", | "Легко займається", | типу СНПХ, | | |цистернах в/в без | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0", | СНПХ-4501, які | | |нижнього зливу, | приписки 3; 6а | "Отруйно" | містять метанол | | |обладнаних запірними | | | | | |пристроями | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Деемульгатори | 313 | 3.3 |У власних цистернах | "Деэмульгатор", | "Легко займається", | типу СНПХ, які | | |в/в | "Х", трафарет | "Отруйно", | не містять метанол | | | | приписки 3 | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Депресатор АзНИИ | - | - |У цистернах з нижнім | "Т" | - | | | |зливом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2927 Дибромпропан | 605 | 6113 |У спеціалізованих |"Дибромпропан", | "Отруйно" | - 1,2 | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Дигім | 319 | 3.2 |Перевозиться під | | - | | | |назвою "Метанол" на | | | | | |умовах, установлених | | | | | |для метанолу | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1032 Диметиламін | 208 | 2413 |У спеціальних цистер- | "Диметиламин", | "Скраплений газ", | безводний | | |нах в/в, розрахованих |трафарет приписки, | "Легко займається", | | | |на тиск |"С горки не | "Отруйно", "Не | | | | |спускать" 2; 3; 6а | спускати з гірки", | | | | | | "Прикриття 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1160 Диметиламін, | 311 | 3252 |У власних цистернах |"Диметиламин", "Х", | "Легко займається", | розчин | | |в/в з верхнім зливом |трафарет приписки | "Отруйно", "Прикриття | | | | | 3; 6а | 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2253 | 608 | 6112 |У власних цистернах |"Диметиланилин", "Х"| "Отруйно", "Легко | N,N-Диметиланілін | | |в/в з верхнім зливом | трафарет приписки |займається", "Прикриття| | | | | 6а; 3 | 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 | 310 | 6113 |У спеціалізованих |"Диметилацетамид", | "Отруйно" | N,N-Диметилацетамід | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Диметилвініл- | 307 | 3.2 |У власних цистернах |"ДМВК", "Х", | "Легко займається", | карбінол | | |в/в |трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1162 Диметилди- | 321 | 3.2 |У спеціалізованих |"Диметилдихлорсилан"| "Легко займається", | хлорсилан | | |цистернах в/в без | "Х", трафарет | "Їдке", "Прикриття | | | |нижнього зливу | приписки 3; 8 | 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2051 Диметил- | 311 | 3.3 |У власних цистернах |"Диметилэтаноламин",| "Їдке","Легко | етаноламін | | |в/в | "Х", трафарет | займається", | | | | | приписки 8;3 | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1595 Диметилсульфат | 611 | 6151 |У власних спеціалі- |"Диметилсульфат", | "Легко займається", | | | |зованих цистернах в/в | "Х", трафарет | "Отруйно", "Їдке", | | | |без нижнього зливу |приписки 6а; 8; 3 | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1164 Диметилсульфід | 304 | 3151 |У спеціалізованих |"Диметилсульфид", |"Легко займається", | технічний, | | |цистернах в/в, |"Х", "С горки не |"Отруйно", "Не | поліпшений | | |розрахованих на тиск |спускать", трафарет |спускати з гірки", | | | | |приписки 3; 6а |"Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Диметилсульфіт | 614 | 6.1 |У спеціалізованих |"Диметилсульфит", |"Отруйно" | | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2265 | 311 | 3353 |У спеціалізованих |"Диметилформамид", |"Легко займається", | N,N-Диметилформамід | | |цистернах в/в |"Х", трафарет |"Отруйно", | | | | |приписки 3; 6б |"Прикриття | | | | | |0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Диметилфосфіт | 615 | 6.1 |У спеціалізованих |"Диметилфосфит", |"Отруйно" | | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Диметилфталат | - | 6.1 |У власних цистернах |"Диметилфталат", |"Отруйно" | | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Диметоат | 604 | 6.1 |У спеціалізованих |"Диметоат", "Х", | "Отруйно", "Легко | | | |цистернах в/в без |трафарет приписки |займається", | | | |нижнього зливу | 6а; 3 |"Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1600 Динітротолуоли, | 608 | 6112 |У спеціалізованих |"Динитротолуолы", | "Отруйно" | 80/20, розплавлені | | |цистернах в/в з |"Х", трафарет | | | | |пристроєм для |приписки 6а | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1577 2,4- | 608 | 6112 |У власних цистернах |"Динитрохлорбензол",| "Отруйно" | -Динітрохлорбензол | | |в/в. | "Х", трафарет | | | | |У спеціалізованих | приписки 6а | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Дипроксамін | 904 | 9153 |У власних цистернах |"Дипроксамин", "Х", | - | | | |в/в |трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1992 Дипроксамін, | 319 | 3222 |У власних цистернах |"Дипроксамин, | "Легко займається", | розчин у метанолі | | |в/в з верхнім зливом, |раствор", "Х", | "Отруйно", | | | |обладнаних запірними |трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | | | |пристроями | 3; 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3082 | 904 | 9.1 |У власних цистернах |"Дипропиленгликоль",| "Їдке" | Дипропіленгліколь | | |в/в | "Х", трафарет | | | | | | приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Диспергатор | 804 | 8373 |У власних цистернах |"Диспергатор", | "Їдке" | НФ | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Диспергент | - | - |У власних цистернах |"Диспергент", "Х", | - | нафти ОМ-6 | | |в/в |трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Дистилят | - | - |У цистернах з нижнім |"С" або "СТ" | - | вакуумний | | |зливом. | | | | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Дистиляти | - | - |У цистернах з нижнім |"С" або "СТ" | - | мастил: І-5а, І-8а, | | |зливом. | | | трансформаторного, | | |У спеціалізованих | | | МВП | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Дитолилметан | 608 | 6112 |У власних цистернах |"Дитолилметан", | "Отруйно" | | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2922 Дифалон | 803 | 8161 |У спеціалізованих |"Дифалон", "Х", | "Їдке" | | | |гумованих цистернах |трафарет приписки | | | | |в/в | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2811 Дифеніламін | 616 | 6163 |У спеціалізованихних |"Дифениламин", | "Отруйно", | | | |цистернах в/в. |"Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | |У спеціалізованих |приписки 6а | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2489 Дифенілме- | 609 | 6113 |У спеціалізованих |"Дифенилметан- | "Отруйно" | тандіізоціанат | | |цистернах в/в з |диизоцианат", | | (дифенілметан-4, | | |верхнім зливом і |"Х", трафарет | | 4-діізоціанат) | | |пристроями для |приписки 6а | | | | |обігріву. | | | | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Дифенілоксид | 608 | 6113 |У власних |"Дифенилоксид", | "Отруйно" | | | |спеціалізованих |"Х", трафарет | | | | |цистернах в/в |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Дифонат | 905 | 9.1 |У спеціалізованих |"Дифонат", "Х", | "Їдке" | | | |гумованих цистернах |трафарет приписки | | | | |в/в | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1959 | 205 | 2312 |У спеціалізованих |"ДФЕ", "С горки | "Скраплений газ", | 1,1-Дифторетилен | | |цистернах в/в |не спускать", | "Легко займається", | (вініліденфторид) | | | |трафарет приписки | "Не спускати з | | | | | 2; 3 | гірки", "Прикриття | | | | | | 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2517 | 205 | 2313 |У спеціалізованих |"Хладон", "С горки | "Скраплений газ", | Дифторхлоретан | | |цистернах в/в | не спускать", | "Легко займається", | (R 142b) | | | |трафарет приписки | "Не спускати з | | | | | 2; 3 | гірки", "Прикриття | | | | | | 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1018 | 201 | 2113 |У спеціалізованих |"Хладон", "С горки | "Скраплений газ", | Дифторхлорметан | | |цистернах в/в | не спускать", | "Не спускати з | (R 22) | | | |трафарет приписки | гірки", "Прикриття | | | | | 2 | 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1591 | 608 | 6113 |У власних цистернах |"Дихлорбензол", | "Отруйно" | 1,2-Дихлорбензол | | |в/в |"Х", трафарет | | (0-дихлорбензол) | | | |приписки 6б | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2811 | 608 | 6113 |У власних цистернах |"Дихлорбензол", | "Отруйно" | 1,4-Дихлорбензол | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2750 Дихлоргідрин | 606 | 6.1 |У спеціалізованих |"Дихлоргидрин | "Отруйно" | гліцерину (1,3- | | |цистернах в/в |глицерина", "Х", | | дихлорпропанол-2, | | | |трафарет приписки | | (альфа)-дихлоргідрин)| | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1184 | 312 | 3222 |У власних цистернах |"Дихлорэтан", "Х", | "Легко займається", | 1,2-Дихлоретан | | |в/в. |трафарет приписки | "Отруйно", | (етилен | | |У спеціалізованих | 3; 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | двохлористий, | | |контейнерах-цистернах | | | етиленхлорид, | | | | | | дихлоретан) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2048 | 320 | 3353 |У власних |"Дициклопентадиен", | "Легко займається", | Дициклопентадієн | | |спеціалізованих |"Х", трафарет | "Отруйно", | | | |цистернах в/в |приписки 3; 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1154 Діетиламін | 303 | 3242 |У власних цистернах |"Диэтиламин", | "Легко займається", | | | |в/в |"Х", трафарет | "Їдке", "Прикриття | | | | |приписки 3; 8 | 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2432 | 608 | 6113 |У власних цистернах |"Диэтиланилин", | "Отруйно" | N,N-Діетиланілін | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2049 | 314 | 3353 |У власних цистернах |"Диэтилбензол", | "Слабоотруйно", | 1,4-Діетилбензол | | |в/в |"Х", трафарет | "Легко займається", | (діетилбензол) | | | |приписки 6а; 3 | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Діетилгідро- | 311 | 3.2 |У власних цистернах |"Диэтилгидрок- | "Легко займається", | ксиламін марок | | |в/в |силамин", "Х", | "Прикриття 0-0-1-0" | А, Б | | | |трафарет приписки | | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 | 615 | 6162 |У власних цистернах |"Диэтиленгликоль", | "Отруйно" | Діетиленгліколь | | |в/в. |"Х", трафарет | | | | |У спеціалізованих |приписки 6а | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2079 | 807 | 8212 |У спеціалізованих |"Диэтилентриамин", | "Їдке", | Діетилентриамін | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2686 | 311 | 3343 |У спеціалізованих |"Диэтилэтаноламин", | "Їдке", | Діетилетаноламін | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | "Легко займається", | (діетиламіноетанол) | | | |приписки 8; 3 | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2050 Діізобутилен | 305 | 3212 |У власних цистернах |"Диизобутилен", | "Легко займається", | | | |в/в | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Діізобутилфталат | - | 6.1 |У власних цистернах |"Диизобутилфталат", | "Отруйно" | | | |в/в | "Х", трафарет | | | | | | приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1158 | 311 | 3222 |У спеціалізованих |"Диизопропиламин", | "Легко займається", | Діізопропіламін | | |цистернах в/в без |"Х", трафарет | "Їдке", "Отруйно", | | | |нижнього зливу |приписки 3; 8; 6а | "Спускати з гірки | | | | | | обережно", | | | | | | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Діоксанол, | 305 | 3.2 |У власних цистернах | "Диоксанол", | "Легко займається", | розчинник | | |в/в |"Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| -Діоктилсебацінат | - | - |У власних цистернах |"Пластификатор | | | | |в/в | ДОС", "Х", | | | | | |трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Діоктилфталат | - | - |У власних цистернах |"Пластификатор | | | | |в/в | ДОФ", "Х", | | | | | |трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Добавка | 316 | 3.3 |У власних цистернах |"ЭКОС-Б", "Х", | "Легко займається", | мастильна ЕКОС-Б | | |в/в |трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Добавка | 301 | 3.1 |У власних цистернах |Найменування | "Легко займається", | високооктанова | | |в/в |вантажу, "Х", | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | |трафарет приписки | | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3077 Добавки | 905 | 9.1 |У спеціалізованих |"Амдор", "Х", | "Їдке" | адгезійні "Амдор" | | |цистернах в/в |трафарет приписки | | | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Добрива рідкі | 809 | 8.3 |У власних цистернах | "РАД", "Х", | "Їдке" | азотні | | |в/в |трафарет приписки | | | | | | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Добрива | 809 | 8313 |У власних цистернах |"КЦС-АМ", "Х", | "Їдке" | рідкі, азотні КЦС-АМ | | |в/в |трафарет приписки | | | | | | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Добрива | 905 | 9.1 |У власних цистернах | "РКД", "Х", | "Їдке" | рідкі, комплексні | | |в/в |трафарет приписки | | "ЖКУ" (марки 10:34) | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Добриво рідке, | 801 | 8313 |У власних цистернах | "РКД", "Х", | "Їдке" | комплексне "ЖКУ" | | |в/в |трафарет приписки | | | | | | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 | 612 | 6113 |У спеціалізованих | Найменування | "Отруйно" | Додецилмеркаптан | | |цистернах в/в | вантажу, "Х", | | третинний | | | |трафарет приписки | | | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Дубителі | - | - |У спеціалізованих |"Дубители", "Х", | - | синтетичні (r2) | | |цистернах в/в |трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2553 Дьоготь | 901 | 3.3 |У власних цистернах |"Деготь", "Х", | "Легко займається", | кам'яновугільний | | |в/в з нижнім зливом |трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Екстракт | 807 | 6.1 |У власних цистернах | "Экстракт | "Отруйно" | ароматичний фенольний| | |в/в |фенольный", "Х", | | | | | |трафарет приписки | | | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Екстракт дубильний,| - | - |У власних цистернах | - | - | рідкий | | |з нижнім зливом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2272 Екстралін | 608 | 6113 |У власних цистернах |"Экстралин", | "Отруйно" | (моноетиланілін, | | |в/в |"Х", трафарет | | N-етиланілін, | | | |приписки 6а | | етиланілін) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3151 Екстранол | 904 | 9153 |У цистернах з універ- |"СТ" або "Т" | - | | | |сальним зливним | 9 | | | | |приладом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Емульгатори | 316 | 3313 |У цистернах з |Назва вантажу, | "Легко займається" | ОП-7, ОП-10, ОП-3Е | | |універсальним зливним |"Х", трафарет | | | | |приладом |приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Емульгатор | 901 | 9123 |У власних цистернах |Назва вантажу, | "Горюче" | ОП-4 | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | | приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Емульсоли | - | - |У цистернах з нижнім | "Эмульсол", | - | | | |зливом |трафарет приписки | | | | | | "Т" | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Емультал | - | - |У власних цистернах | "Эмультал", | | | | |в/в |трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2023 Епіхлоргідрин | 312 | 6132 |У спеціалізованих |"Эпихлоргидрин", | "Отруйно", | | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1037 Етил | 205 | 2313 |У спеціалізованих | "Этилхлорид", | "Скраплений газ", | хлористий | | |цистернах в/в, | "С горки не | "Легко займається", | (етилхлорид) | | |розрахованих на тиск. |спускать" трафарет | "Не спускати з | | | |У спеціалізованих |приписки 2; 3 | гірки", "Прикриття | | | |контейнерах-цистернах | | 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2270 Етиламін | 303 | 3.1 |У власних цистернах |"Этиламин", "Х", | "Легко займається", | (моноетиламін), | | |в/в |трафарет приписки | "Отруйно", | водний розчин | | | | 3; 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | | | | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1173 Етилацетат | 306 | 3212 |У власних цистернах |"Этилацетат", | "Легко займається", | | | |в/в. |"Х", трафарет | "Отруйно", | | | |У спеціалізованих |приписки 3 | "Прикриття 0-0-1-0" | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1175 Етилбензол | 314 | 3252 |У власних цистернах |"Этилбензол", | "Легко займається", | | | |в/в |"Х", трафарет | "Отруйно", | | | | |приписки 3; 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1038 Етилен | 204 | 2315 |У спеціалізованих |"Этилен", "С горки |"Скраплений газ", | охолоджений, рідкий* | | |цистернах в/в, |не спускать", |"Легко займається", | (див.п.2.5.8) | | |розрахованих на тиск |трафарет приписки |"Не спускати з гірки", | | | | | 2; 3 |"Прикриття 3/3-3-3-1" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Етиленгліколь | 615 | 6162 |У власних цистернах |"Этиленгликоль", |"Отруйно" | (антифризи | | |в/в. |"Х", трафарет | | етиленгліколеві) | | |У спеціалізованих |приписки 6а | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1604 Етилендіамін | 311 | 8242 |У спеціалізованих |"Этилендиамин", | "Їдке", "Легко | | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | займається", | | | | |приписки 8; 3 |"Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1135 | 312 | 6132 |У спеціалізованих |"Этиленхлоргидрин", |"Отруйно", "Легко | Етиленхлоргідрин | | |цистернах в/в. |"Х", трафарет |займається", | | | |У спеціалізованих |приписки 6а, 3 |"Прикриття 0-0-1-0" | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Етилкарбітол | 904 | 9153 |У власних цистернах |"Этилкарбитол", |"Слабоотруйно" | | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | | приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1594 Етилсульфат | 611 | 6.1 |У спеціалізованих |"Этилсульфат", "Х", |"Отруйно" | (діетилсульфат) | | |цистернах в/в |трафарет приписки | | | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2754 Етилтолуїдини | 608 | 6113 |У власних цистернах |"Этилтолуидин", "Х",|"Отруйно" | (N-етилтолуїдини) | | |в/в |трафарет приписки | | | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1171 Етилцелозольв | 316 | 3313 |У власних цистернах |"Этилцелозольв", |"Легко займається", | (ефір моноетиловий | | |в/в. | "Х", трафарет |"Прикриття | етиленгліколю, | | |У спеціалізованих | приписки 3 |0-0-1-0" | етилгліколь, | | |контейнерах-цистернах | | | 2-етоксіетанол) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Ефір N 2 | - | - |У спеціалізованих |"Эфир N 2", "Х", | - | | | |алюмінієвих цистернах |трафарет приписки | | | | |в/в | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Ефір вініл- | 305 | 3212 |У власних цистернах |"Эфир винил-н- |"Легко займається", | н-бутиловий | | |в/в з універсальним |бутиловый", "Х", |"Прикриття 0-0-1-0" | | | |зливним пристроєм |трафарет приписки | | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1033 Ефір | 206 | 2313 |У спеціалізованих |"Эфир диметиловый", |"Скраплений газ", | диметиловий | | |цистернах в/в, |"С горки не спускать|"Легко займається", | | | |розрахованих на тиск |трафарет приписки |"Не спускати з гірки", | | | | | 2; 3 |"Прикриття 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1155 Ефір етиловий | 301 | 3.1 |У спеціалізованих |"Эфир этиловый", |"Легко займається", | (ефір діетиловий) | | |цистернах в/в, |"Х", "С горки не |"Отруйно", "Не спуска- | | | |розрахованих на тиск |спускать", трафарет |ти з гірки", "Прикриття| | | | |приписки 3; 6а | 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Ефір метиловий | 316 | 3.3 |У спеціалізованих | "МЭАОК", "Х", |"Легко займається", | ацетооцтової кислоти | | |цистернах в/в |трафарет приписки |"Отруйно", | (метилацетоацетат) | | | | 3; 6а |"Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Ефір метилтрет- | 301 | 3111 |У власних цистернах | "МТБЭ", "Х", |"Легко займається", | бутиловий (МТБЕ) | | |в/в з універсальним |трафарет приписки |"Прикриття 0-0-1-0" | | | |зливним пристроєм | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1188 Ефір | 316 | 3313 |У власних цистернах |"Метилцелозольв", |"Легко займається", | монометиловий | | |в/в. | "Х", трафарет |"Прикриття 0-0-1-0" | етиленгліколю | | |У спеціалізованих | приписки 3 | | (метилцелозольв, | | |контейнерах-цистернах | | | метоксіетанол) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1268 Ефір | 301 | 3.2 |У цистернах з верхнім | "Бензин", |"Легко займається", | петролейний | | |зливом або універ- | "Бензин-нефть", |"Прикриття 0-0-1-0" | | | |сальним зливним |"С" або "СТ" 3 | | | | | пристроєм | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Ефіри метилові | 316 | 3313 |У спеціалізованих | "Эфиры метиловые |"Легко займається", | синтетичних жирних | | |алюмінієвих цистернах |СЖК", "Х", трафарет |"Прикриття 0-0-1-0" | кислот фракції С -С | | |в/в | приписки 3 | | 7 9 | | | | | | | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Ефіри метилові | 901 | 9123 |У власних цистернах |"Эфиры метиловые | - | синтетичних жирних | | |в/в |СЖК", "Х", трафарет | | кислот фракції | | | | приписки 9 | | С -С | | | | | | 10 18 | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Жир баранячий | - | - |У власних цистернах |"Жир пищевой", "П", | - | | | |в/в з пристроями для | трафарет приписки | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Жир мікробний, | - | - |У власних цистернах |"Жир микробный", | - | технічний | | |в/в |трафарет приписки | | | | | | | | | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Жир | - | - |У власних цистернах |"Жир пищевой", "П", | - | спермацетовий | | |в/в. | трафарет приписки | | | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Жир тваринний, | - | - |У власних цистернах | "Жир животный, | - | кормовий | | |в/в. |трафарет приписки | | | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Жир тваринний, | - | - |У власних цистернах | "Жир животный, | - | технічний | | |в/в. |трафарет приписки | | (див.п.1.7) | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Жир яловичий | - | - |У власних цистернах |"Жир пищевой", "П", | - | | | |в/в з пристроями для | трафарет приписки | | | | |обігріву. | | | | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Жири морських | - | - |У власних цистернах |"Жир пищевой" "П", | - | ссавців і риб | | |в/в. | трафарет приписки | | | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Жири морських | - | - |У власних цистернах |"Жир пищевой", "П", | - | ссавців і риб, | | |в/в. | трафарет приписки | | ветеринарні | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Жири морських | - | - |У власних цистернах |"Жир технический", | - | ссавців і риб, | | |в/в. |трафарет приписки | | технічні | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Жири тваринні, | - | - |У власних цистернах |"Жир пищевой", "П", | - | харчові | | |в/в. |трафарет приписки | | | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Закріплювач | 803 | 8313 |У спеціалізованих |"Закрепитель ДЦУ", |"Їдке", "Прикриття | ДЦУ | | |цистернах в/в |"Х", трафарет |0-0-1-0" | | | | | приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Закріплювач | 803 | 8313 |У спеціалізованих |"Закрепители У-2", |"Їдке", "Прикриття | У-2 | | |цистернах в/в | "Х", трафарет |0-0-1-0" | | | | | приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1263 Закріплювачі | 305 | 3313 |У власних цистернах |"Закрепители", |"Легко займається", | для лаків і фарб | | |в/в |"Х", трафарет |"Прикриття 0-0-1-0" | | | | |приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Залишки кубові | 635 | 6.1 |У спеціалізованих | Найменування |"Отруйно", | концентрату вініполу | | |цистернах в/в | вантажу, "Х", |"Прикриття 0-0-1-0" | | | | |трафарет приписки | | | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1992 Залишки кубові | 314 | 3353 |У власних цистернах | Найменування |"Легко займається", | ректифікації | | |в/в |вантажу, трафарет |"Отруйно", | бензолу | | | | приписки, "Х" |"Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3; 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Залишки | - |- |У цистернах з при- |"Т" | - | нафтові, важкі | | |строєм для обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1992 Залишки | 313 | 3252 |У цистернах з універ- |"С" 3 |"Легко займається", | нафтові типу К-1 | | |сальним зливним | |"Прикриття 0-0-1-0" | | | |пристроєм | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Залізо бромне | 904 | 9153 |У спеціалізованих |"Железо бромное", |"Слабоотруйно" | (заліза бромід), | | |цистернах в/в | "Х", трафарет | | розчин | | | | приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Залізо бромне | 903 | 9143 |У спеціалізованих |"Железо бромно- |"Слабоотруйно" | і бромисте (заліза | | |цистернах в/в |бромистое", "Х", | | бромід і бромат), | | | |трафарет приписки | | розчин | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2582 Залізо хлорне | 801 | 8313 |У спеціалізованих |"Железо хлорное", |"Їдке" | (заліза хлорид), | | |цистернах в/в | "Х", трафарет | | розчин | | | | приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Замаслювачі | - |- |У власних цистернах |"Замаслеватели", | | А-1; НО-2; Б-73 | | |в/в |трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Засоби мийні, | 905 | 9163 |У власних цистернах |"Средства моющие, |- | рідкі | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | | приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1170 Засоби для | 308 | |Див. спирт етиловий | | | чищення універсальні | | |технічний | | | на основі спирту | | | | | | етилового технічного | | | | | | ("Універсал", | | | | | | "Чистий" тощо) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Затверджувач | 904 | 9.1 |У власних цистернах | "Затвердитель |"Слабоотруйно" | АЦЕГ | | |в/в | АЦЕГ", "Х", | | | | | |трафарет приписки | | | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Захисний віск | - | 9.1 | У власних цистернах |"Воск", трафарет |"Горюче" | ЗВ-1 | | |в/в з пристроєм для | приписки 9 | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Збирач ОР-100 | - | - |У власних цистернах |"ОР-100", "Х", |- | | | |в/в |трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Змочувач ДБ | - | - |У власних цистернах |"Смачиватель ДБ", | | (дитретинний | | |в/в | "Х", трафарет | | бутилфенілполі- | | | | приписки | | гліколевий ефір) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Знищувач | 301 | 3.1 |У власних цистернах | Найменування |"Легко займається", | парафіновідкладень | | |в/в з універсальним | вантажу, "Х", |"Прикриття 0-0-1-0" | типу СНПХ | | |зливним пристроєм |трафарет приписки | | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2371 Ізоамілени | | | | | | (фракція | 301 | 3111 |У спеціалізованих |"Изоамилены", "Х", |"Легко займається", | ізоаміленова) | | |цистернах в/в, | "С горки не |"Не спускати з | | | |розрахованих на тиск |спускать", трафарет |гірки", "Прикриття | | | | |приписки 3 |0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1969 Ізобутан або | 206 | 2313 |У спеціалізованих |"Бутан", "С горки не|"Скраплений газ", | ізобутану суміші | | |цистернах в/в, |спускать", трафарет |"Легко займається", | | | |розрахованих на тиск | приписки 2; 3 |"Не спускати з | | | | | |гірки", "Прикриття | | | | | |0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1213 Ізобутилацетат | 306 | 3212 |У власних цистернах |"Изобутилацетат", |"Легко займається", | | | |в/в з верхнім зливом | "Х", трафарет |"Прикриття | | | |або універсальним | приписки 3 |0-0-1-0" | | | |зливним пристроєм | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1055 Ізобутилен | 206 | 2313 |У спеціалізованих |"Бутан", "С горки |"Скраплений газ", | (ізобутен) | | |цистернах в/в, | не спускать", |"Легко займається", | | | |розрахованих на тиск |трафарет приписки |"Не спускати з | | | | | 2; 3 |гірки", "Прикриття | | | | | |0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Ізомери | 901 | 9.1 |У спеціалізованих |"Изомеры", трафарет |"Горюче" | циклододекатрієну | | |цистернах в/в з | приписки 9 | | (циклододекатрі- | | |пристроєм для | | | єнізомери) | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1262 Ізооктан | 305 | 3212 |У цистернах з верхнім |"Бензин", "С" |"Легко займається", | | | |зливом або з універ- | 3 |"Прикриття | | | |сальним зливним при- | |0-0-1-0" | | | |строєм | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1265 Ізопентан | 301 | 3111 |У спеціалізованих | "Пентан", "Х", |"Легко займається", | (пентани рідкі, | | |цистернах в/в, | "С горки не |"Не спускати з | н-пентан, пентан) | | |розрахованих на тиск |спускать", трафарет |гірки", "Прикриття | | | | | приписки 3 |0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1218 Ізопрен | 304 | 3151 |У спеціалізованих | "Изопрен", "Х", |"Легко займається", | інгібований | | |цистернах в/в, | "С горки не |"Слабоотруйно", "Не | | | |розрахованих на тиск. | спускать", |спускати з гірки", | | | |У спеціалізованих |трафарет приписки |"Прикриття 0-0-1-0" | | | |контейнерах-цистернах | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1918 Ізопропіл- | 317 | 3313 |У власних цистернах |"Изопропилбензол", |"Легко займається", | бензол (кумол, | | |в/в | "Х", трафарет |"Прикриття 0-0-1-0" | псевдокумол) | | | | приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2206 Ізоціанатні | 609 | 6.1 |У спеціалізованих |"Суризоны", "Х", |"Отруйно" | композиції | | |цистернах в/в з |трафарет приписки | | (сурізони, | | |верхнім зливом і | 6а | | компоненти | | |обладнаних пристроєм | | | ізоціанатні для | | |для обігріву | | | виробництва | | | | | | пінопластів) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Інгібітор-428 | 904 | 9153 |У власних цистернах |"Ингибитор-428", |"Отруйно" | | | |в/в | "Х", трафарет | | | | | | приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Інгібітор |- | - |У власних цистернах |"ИОМС-1", "Х", | | відкладень | | |в/в |трафарет приписки | | мінеральних солей | | | | | | ІОМС-1 | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Інгібітор КІ-1 | 904 | 9.1 |У власних цистернах |"Ингибитор КІ-1", |"Слабоотруйно" | | | |в/в | "Х", трафарет | | | | | | приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Інгібітор | 313 | 3.3 |У власних цистернах | "Альпан", "Х", | "Легко | корозії "Альпан" | | |в/в |трафарет приписки |займається", | | | | | 3 |"Слабоотруйно", | | | | | |"Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1992 Інгібітор | 313 | 3.2 |У власних цистернах | "Амфикор", "Х", |"Легко займається", | корозії "Амфікор" | | |в/в |трафарет приписки |"Отруйно", | | | | | 3;6а |"Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1992 Інгібітор | 313 | 3.2 |У власних цистернах | "Антик-1", "Х", |"Легко займається", | корозії "Антик-1" | | | в/в |трафарет приписки |"Отруйно" | | | | | 3;6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Інгібітор | 313 | 3.2 |У власних цистернах |"Викор", "Х", |"Легко займається", | корозії "Вікор" | | | в/в |трафарет приписки |"Слабоотруйно", | | | | | 3 |"Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3082 Інгібітор | 901 | 9.1 |У власних цистернах |"Волга-1", "Х", |"Горюче" | корозії "Волга-1" | | |в/в |трафарет приписки | | | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Інгібітор корозії | 616 | 6.1 |У спеціалізованих | "Ингибитор |"Отруйно" | ГІПХ-3-А | | |цистернах в/в |ГИПХ-3-А", "Х", | | | | | |трафарет приписки | | | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Інгібітор корозії | 313 | 3.2 |У спеціалізованих | "Ингибитор |"Легко займається", | ГІПХ-4, ГІПХ-3-Б | | |цистернах в/в без | ГИПХ-4" або |"Отруйно", | | | |нижнього зливу, | "ГИПХ-3-Б", "Х", |"Прикриття 0-0-1-0" | | | |обладнаних запірними |трафарет приписки | | | | |пристроями | 3; 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Інгібітор | 904 | 9153 |У власних цистернах |"Инфангаз", "Х", |"Їдке" | корозії "Інфангаз-1" | | |в/в |трафарет приписки | | | | | | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Інгібітор | 616 | 6.1 |У власних цистернах | "Ингибитор |"Отруйно" | корозії КХО-1 | | |в/в | КХО-1", "Х", | | | | | |трафарет приписки | | | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Інгібітор | 904 | 9153 |У власних цистернах | "Ингибитор |- | корозії і | | |в/в з пристроєм для | ВФИКС", "Х", | | солевідкладень ВФІКС | | |обігріву |трафарет приписки | | | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Інгібітор | 313 | 3353 |У власних цистернах | "Ингибитор |"Легко займається", | корозії "Нафтогаз-1" | | |в/в | Нефтегаз-1", |"Отруйно", | | | | |"Х", трафарет |"Прикриття | | | | |приписки 3; 6а |0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Інгібітор | 316 | 3.3 |У власних цистернах |"Олазол", "Х", |"Легко займається", | корозії "Олазол" | | |в/в |трафарет приписки |"Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Інгібітор | 316 | 3313 |У власних цистернах |"Ингибитор СНПХ", |"Легко займається", | корозії типу | | |в/в з нижнім зливом | "Х", трафарет |"Прикриття 0-0-1-0" | СНПХ-6000, СНПХ-6002,| | | | приписки 3 | | СНПХ-6004, СНПХ-6011,| | | | | | СНПХ-6013 | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Інгібітор | 315 | 3313 |У власних цистернах |"Ингибитор СНПХ", |"Легко займається", | парафіновідкладень | | |в/в з нижнім зливом | "Х", трафарет |"Прикриття 0-0-1-0" | типу СНПХ-7401, | | | | приписки 3 | | СНПХ-7214, СНПХ-7215,| | | | | | СНПХ-7410 | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Інгібітор | 905 | 9163 |У власних цистернах |"Ингибитор СНПХ", | - | солевідкладень | | |в/в з нижнім зливом |"Х", трафарет | | типу СНПХ-5301 | | | | приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Інгібітори | 313 | 3.3 |У власних цистернах |"Ингибитор |"Легко займається", | корозії: "Дизгафен", | | |в/в |"Дизгафен" або |"Отруйно", "Їдке", | "Донбас-1", | | | |"Донбасс-1", або |"Прикриття 0-0-1-0" | "Донбас-2" | | | |"Донбасс-2", "Х", | | | | | |трафарет приписки | | | | | | 3; 6а; 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Інгібітори | 905 | 9163 |У спеціалізованих |"Ингибитор ИКБ", |"Слабоотруйно" | корозії: ІКБ-2, | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | ІКБ-4 | | | | приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3163 Інерген | 201 | 2111 |У спеціалізованих |"Инерген", "С |"Скраплений газ", | | | |цистернах в/в |горки не спускать", |"Не спускати з | | | | |трафарет приписки |гірки", "Прикриття | | | | | 2 |0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Інкредол | 803 | 8113 |У спеціалізованих |"Инкредол", "Х", |"Їдке" | | | |гумованих цистернах |трафарет приписки | | | | |в/в | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Іфханол-2Т | 904 | 9153 |У власних цистернах |"Ифханол", "Х", |- | | | |в/в |трафарет приписки | | | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Іхтіолін | - | - |У власних цистернах |"Ихтиолин", "Х", |- | | | |в/в |трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1814 Калію гідрат | 809 | 8212 |У власних цистернах |"Щелочь", "Х", |"Їдке" | окису (калію | | |в/в з верхнім зливом |трафарет приписки | | гідроксид), розчин | | | | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Кальцій бромистий | 905 | 8.3 |У спеціалізованих |"Кальций бромистый",|"Їдке" | (кальцію бромід), | | |цистернах в/в | "Х", трафарет | | розчин | | | | приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Кальцій хлористий | - | - |У власних цистернах |"Кальций хлористый",|- | (кальцію хлорид), | | |в/в | "Х", трафарет | | розчин | | | | приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1454 Кальцію нітрат | 501 | 5113 |У спеціалізованих |"Нитрат кальция", | "Окисник" | (кальцій | | |цистернах в/в з | "Х", трафарет | | азотнокислий, селітра| | |пристроєм для | приписки 5 | | кальцієва), розчин | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Кальцію нітрат, | 801 | 8113 |У спеціалізованих |"Нитрат кальция", |"Їдке" | водний розчин | | |цистернах в/в з | "Х", трафарет | | | | |пристроєм для | приписки 8 | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1325 Камфен | 402 | 4113 |У власних цистернах | "Камфен", "Х", |"Отруйно" | технічний | | |в/в |трафарет приписки | | | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Каніфоль | 902 | 9133 |У спеціалізованих |"Канифоль", "Х", |"Горюче", | (соснова) | | |цистернах в/в з |трафарет приписки |"Легко займається" | | | |пристроєм для | 9 | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1325 Капролактам | 402 | 4112 |У спеціалізованих |"Капролактам", | | | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | | | | | приписки 4 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Карбамат-Д | 604 | 6112 |У власних цистернах |"Карбамат-Д", |"Їдке" | | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3082 Карбамат Е | 905 | 9.1 |У власних цистернах | Наименование |"Їдке" | (діетил- | | |в/в | груза, "Х", | | дитіокарбамат | | | |трафарет приписки | | натрію, водний | | | | 9 | | розчин) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3082 Карбамат МН | 905 | 9.1 |У власних цистернах |Наименование |"Їдке" | (диметилдитіокар- | | |в/в |груза, "Х", | | бамат натрію, | | | |трафарет приписки | | водний розчин) | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Карбамол ЦЕМ | 809 | 8313 |У спеціалізованих |"Карбамол ЦЕМ", |"Їдке", | | | |цистернах в/в |"Х", трафарет |"Прикриття 0-0-1-0" | | | | |приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2821 Карболка | 807 | 6142 |У власних цистернах | "Фенол", "Х", |"Отруйно", "Їдке" | чорна (фенол), | | |в/в |трафарет приписки | | розчин | | | | 6а; 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Карпатол-3 | 902 | 9133 |У власних цистернах |"Карпатол", "Х", |"Горюче" | | | |в/в |трафарет приписки | | | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Карпатол-3П | 315 | 3313 |У власних цистернах |"Карпатол", "Х", |"Легко займається", | | | |в/в |трафарет приписки |"Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Каталізатор | - | - |У спеціалізованих |"Катализатор", | | ІМ-2201 | | |цистернах в/в для |трафарет приписки | | відпрацьований | | |сипучих вантажів | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Каталізатор | 809 | 8313 |У спеціалізованих |"Катализатор", |"Їдке" | КЧ-41 | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | | | | | приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| Каустик рідкий | 809 | - |Див. натр їдкий | | | (сода каустична) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Каустик | 809 | 8.2 |У власних цистернах |"Каустик", "Х", |"Їдке", | відпрацьований | | |в/в з верхнім зливом |трафарет приписки |"Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1287 Каучук у | 305 | 3212 |У власних цистернах |"Каучук", "Х", |"Легко займається", | розчині (латекс, | | (3313)|в/в |трафарет приписки |"Прикриття 0-0-1-0" | гумовий клей) | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1073 Кисень | 202 | 2125 |У спеціалізованих |"Кислород", "С |"Скраплений газ", | охолоджений рідкий | | |цистернах в/в |горки не спускать", |"Окисник", "Не | | | | |трафарет приписки |спускати з гірки", | | | | | 2; 5 |"Прикриття 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2031 Кислота азотна, | 802 | 8121 |У спеціалізованих |"Азотная кислота", |"Їдке", "Окисник", | що містить не | | |цистернах в/в |"Х", трафарет |"Отруйно", | більше 70% чистої | | | |приписки 8; 5; 6а |"Прикриття 0-0-1-0" | кислоти (див.п.2.6.2)| | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2571 Кислота | 801 | 8112 |У спеціалізованих |"Серная кислота", |"Їдке", "Прикриття | етилсірчана | | |сірчанокислотних | Х", трафарет |0-0-1-0" | | | |цистернах в/в з | приписки 8 | | | | |обов'язковим промивання| | | | | |їх вантажоодержувачем | | | | | |сірчаною кислотою | | | | | |після зливу | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2312 Кислота | 807 | 6142 |У власних цистернах | "Фенол", "Х", |"Отруйно", "Їдке" | карболова (феноли | | |в/в |трафарет приписки | | рідкі) | | | | 6а; 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1778 Кислота | 801 | 8162 |У спеціалізованих |"Кислота КФВ", |"Отруйно", "Їдке", | кремнефтористовод- | | |гумованих цистернах |"Х", трафарет |"Прикриття 0-0-1-0" | нева | | |в/в |приписки 6а; 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Кислота малеїнова | 905 | 9163 |У спеціалізованих | "Малиеиновая |"Їдке", "Отруйно", | | | |цистернах в/в | кислота", "Х", |"Прикриття 0-0-1-0" | | | | |трафарет приписки | | | | | | 8; 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1779 Кислота | 320 | 8142 |У спеціалізованих | "Муравьиная |"Їдке", "Легко | мурашина (метанова) | | |цистернах в/в | кислота", "Х", |займається", | | | | |трафарет приписки |"Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 8; 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Кислота | 803 | 8.1 |У спеціалізованих |"ОЭДФ-1","Х", |"Їдке" | 1-оксиетил- | | |гумованих цистернах |трафарет приписки | | ідендифосфонова | | |в/в | 8 | | (ОЕДФ-1), розчин | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Кислота | 905 | 9163 |У власних цистернах |"Кислота олеиновая",|"Їдке" | олеїнова (олеїн) | | |в/в | "Х", трафарет | | | | | | приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1805 Кислота | 802 | 8113 |У спеціалізованих |"Фосфорная кислота",| "Їдке", | ортофосфорна | | |цистернах в/в | "Х", трафарет |"Прикриття 0-0-1-0" | (фосфорна) | | | | приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2790 Кислота оцтова, | 801 | 8112 |У спеціалізованих |"Уксусная кислота", |"Їдке" | що містить не більше | | |цистернах в/в без | "Х", трафарет | | 80% кислоти від маси | | |нижнього зливу | приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2789 Кислота оцтова, | 320 | 8142 |У спеціалізованих |"Уксусная кислота", |"Їдке", "Легко | що містить більше | | |алюмінієвих цистернах |"Х", трафарет |займається", | 80% кислоти від маси | | |в/в |приписки 8; 3 |"Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1830 Кислота сірчана | 801 | 8112 |У спеціалізованих |"Серная кислота", |"Їдке", "Прикриття | | | |сірчанокислотних |"Х", трафарет |0-0-1-0" | | | |цистернах в/в | приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1789 Кислота соляна | 801 | 8161 |У спеціалізованих |"Соляная кислота", |"Їдке", "Прикриття | (хлористоводнева) | | |гумованих цистернах |"Х", трафарет |0-0-1-0" | | | |в/в |приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Кислота стеаринова | 905 | 9163 |У спеціалізованих |"Стеарин", "Х", | - | (стеарин) | | |цистернах в/в з |трафарет приписки | | | | |пристроєм для | 9 | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2834 Кислота | 806 | 8113 |У спеціалізованих |"Кислота |"Їдке" | фосфориста, | | |цистернах в/в з |фосфористая", | | розчин 65%-ний | | |нержавіючої сталі |"Х", трафарет | | | | | | приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1790 Кислота | 801 | 8162, |У спеціалізованих | "Плавиковая | "Їдке", "Отруйно", | фтористоводнева, | | 8161 |гумованих цистернах | кислота", "Х", |"Прикриття 0-0-1-0" | розчин | | |в/в |трафарет приписки | | | | | | 8; 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1754 Кислота | 801 | 8111 |У спеціалізованих |"Хлорсульфоновая |"Їдке", "Прикриття | хлорсульфонова | | |цистернах в/в |кислота", трафарет |0-0-1-0" | | | | | приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Кислоти вищі, | 904 | 9.1 |У спеціалізованих | "ВЖК", "Х", | - | жирні | | |цистернах в/в з |трафарет приписки | | | | |пристроєм для | 9 | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3261 Кислоти | 803 | 8.1 |У спеціалізованих |"Дихлоркарбоновые | "Їдке" | дихлоркарбонові | | |цистернах в/в з |кислоты", "Х", | | | | |пристроєм для |трафарет приписки | | | | |обігріву | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Кислоти жирні | 904 | 9153 |У спеціалізованих |"Кислоты жирные", | - | синтетичні фракцій | | |цистернах в/в | "Х", трафарет | | С - С , С - С | | | | приписки 9 | | 5 6 7 9 | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Кислоти жирні | 904 | 9153 |У спеціалізованих |"Кислоты жирные", | - | синтетичні фракцій | | |цистернах в/в з |"Х", трафарет | | С - С , С - С | | |пристроєм для | приписки 9 | | 10 16 17 20 | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Кислоти жирні, | 904 | 9153 |У спеціалізованих |"Кислоты талловые", | - | талові | | |цистернах в/в з |"Х", трафарет | | | | |пристроєм для | приписки 9 | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Кислоти нафтенові | - | - |У спеціалізованих |"Кислоты нафтеновые"| - | | | |цистернах в/в | "Х", трафарет | | | | | | приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3265 Кислоти | 803 | 8.1 |У спеціалізованих |"Кислоты ВИК", "Х", | "Їдке" | розгалужені, | | |цистернах в/в з |трафарет приписки | | монокарбонові (ВІК) | | |верхнім зливом | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Клей каніфольний | 902 | 9133 |У спеціалізованих |"Клей канифольный", | - | | | |цистернах в/в з |"Х", трафарет | | | | |пристроєм для |приписки 9 | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Коагулянт | 801 | 8.1 |У спеціалізованих | Найменування | "Їдке" | оксихлориду алюмінію | | |цистернах в/в | вантажу, "Х", | | (алюмінію оксихлорид,| | | |трафарет приписки | | коагулянт) | | | | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1170 Композиції | 308 | - |Перевезення на умовах | | | ароматичні, харчові | | |спирту етилового | | | | | |харчового | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2206 Композиції | 609 | 6112 |У спеціалізованих |"Композиции | "Отруйно" | ізоціанатні | | |контейнерах-цистернах |изоцианатные", "Х", | | (суризони) | | |в/в |трафарет приписки | | | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Композиція бромід | 905 | 9.1 |У спеціалізованих |"Бромид кальция - | "Їдке" | кальцію - бромід | | |цистернах в/в |бромид цинка", "Х", | | цинку, розчин | | | |трафарет приписки | | | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Композиція ГЛІМС | 801 | 8.1 |У спеціалізованих | "ГЛИМС", "Х", | "Їдке" | | | |гумованих цистернах |трафарет приписки | | | | |в/в | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1170 Композиції | 308 | - |Перевезення на умовах | | | ароматичні харчові | | |спирту етилового | | | | | |винного | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Композиція ГПІ | 801 | 8.1 |У спеціалізованих |"Грунт- | "Їдке" | (ґрунт - | | |цистернах в/в |преобразователь", | | перетворювач іржі) | | | | "Х", трафарет | | | | | | приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Композиція | 801 | 8.1 |У спеціалізованих |"Композиция ДН-9010"| "Їдке", | ДН-9010 | | |цистернах в/в | "Х", трафарет | "Слабоотруйне", | | | | | приписки 8 | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Композиція | 801 | 8111 |У спеціалізованих |"Композиция ДПФ-1", | "Їдке", | ДПФ-1 інгібована | | |гумованих цистернах | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | |в/в | приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Компонент А-391 | 901 | 9.1 |У власних цистернах |"Компонент А-391", | "Слабоотруйно" | | | |в/в | "Х", трафарет | | | | | | приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Компонент | - | 6112 |У власних цистернах |"Компонент ПМ", "Х",| "Отруйно" | пластифікованих | | |в/в |трафарет приписки | | матеріалів | | | | 6 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2206 Компоненти | 609 | 6112 |У спеціалізованих | "Компоненты | "Отруйно" | ізоціанатні | | |цистернах в/в без |изоцианатные", "Х", | | для виробництва | | |нижнього зливу з |трафарет приписки | | пінопластів | | |пристроєм для | 6а | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3295 Конденсат | 301 | 3.2 |У цистернах з верхнім |"Бензин", "С" 3 | "Легко займається", | газовий (конденсат | | |зливом або з універ- | | "Прикриття 0-0-1-0" | із природних газів) | | |сальним зливним при- | | | | | |строєм | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1268 Конденсат | 301 | - |У власних цистернах |"Пироконденсат", | "Легко займається", | піролізний | | |в/в | трафарет приписки | "Прикриття | (піроконденсат) | | | | 3 | 3/0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Консервант кормів | - | - |У власних цистернах |"Бисилан", "Х", | - | "Бісилан" | | |в/в |трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Консервант | - | - |У власних цистернах |"Силобен", "Х", | - | "Силобен" (водний | | |в/в |трафарет приписки | | розчин | | | | | | бензоату натрію) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Контакт Петрова | 905 | 9.1 |У власних цистернах |"Контакт Петрова", | "Їдке" | (сульфокислоти | | |в/в | "Х", трафарет | | водний розчин) | | | | приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Концентрат | 902 | 9133 |У спеціалізованих | "Концентрат | "Горюче" | вініполу ВБ-2 і | | |цистернах в/в з |винипола", "Х", | | ВБ-3 | | |пристроєм для |трафарет приписки | | | | |обігріву | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Концентрат | 803 | 8113 |У спеціалізованих |"Концентрат НМК", | "Їдке" | низькомолекулярних | | |цистернах в/в | "Х", трафарет | | кислот НМК | | | | приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| Концентрат | - | - |У спеціалізованих |"Концентрат | - | поліізобутилену | | |цистернах в/в |полиизобутилена", | | | | | |"Х", трафарет | | | | | |приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Концентрат | - | - |У власних цистернах | "Концентрат | - | сульфітно-спиртової | | |в/в |сульфитно-спиртовой | | барди | | | |барды", трафарет | | | | | | приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Концетрат | - | 3112 |У власних цистернах |"Концентрат | "Легко займається", | цикленів | | |в/в |цикленов", "Х", | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | |трафарет приписки | | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Концентрати | 801 | 8.1 |У спеціалізованих |"Концентрат...", | "Їдке" | фосфатуючі: КПМ-1, | | |цистернах в/в | "Х", трафарет | | СК-1, КФЕ-1, КФ-1, | | | | приписки 8 | | СК-1К, КФЕ-2 | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Коньяки | - | - |У спеціалізованих |"Коньяк", "П", | - | | | |контейнерах-цистернах |трафарет приписки | | | | |в/в | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2076 Крезоли | 608 | 6112 |У власних цистернах |"Крезол", "Х", | "Отруйно","Їдке", | (орто-, мета-, | | |в/в |трафарет приписки | | пара-) | | | | 6а; 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1818 Кремній | 801 | 8172 |У спеціалізованих |"Хлорид кремния", |"Їдке", "Отруйно", | чотирихлористий | | |цистернах в/в із | "Х", трафарет |"Прикриття 0-0-1-0" | (кремнію тетрахлорид)| | |запобіжним кожухом на | приписки 8; 6а | | | | |ковпаку | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Креолін (акарезол) | 904 | 9153 |У власних цистернах |"Креолин", "Х", | - | | | |в/в |трафарет приписки | | | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Кріпильники | 315 | 3313 |У цистернах з універ- |"СТ" або "Т" 3 | "Легко займається", | стержньові КО, УСК-1 | | |сальним зливним при- | | "Прикриття 0-0-1-0" | | | |строєм | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1143 Кротоновий | 320 | 3232 |У спеціалізованих |"Кротоновый | "Отруйно", "Легко | альдегід | | |цистернах в/в |альдегид", "Х", | займається", | | | | |трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 6а; 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Ксантогенати | 612 | 6163 |У власних цистернах |"Ксантогенат", | "Отруйно" | рідкі | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2261 Ксиленол | 616 | 6162 |У власних цистернах |"Ксиленол", "Х", | "Отруйно" | технічний | | |в/в з нижнім зливом |трафарет приписки | | | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Ксилитан | - | - |У власних цистернах |"Ксилитан", "Х", | - | | | |в/в з нижнім зливом |трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1711 Ксилідин | 608 | 6.1 |У власних цистернах |"Ксилидин", "Х", | "Отруйно" | | | |в/в |трафарет приписки | | | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1307 Ксилоли (орто-, | 309 | 3212, |У власних цистернах |"Ксилол", "Х", | "Легко займається", | мета-, пара-) | | 3313 |в/в |трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | (диметилбензоли) | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Кубовий залишок | 615 | 6162 |У спеціалізованих |Найменування | "Отруйно", | ректифікації | | |цистернах в/в |вантажу, трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | етиленгліколю | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Кубовий залишок СЖК| 904 | 9.1 |У спеціалізованих |"СЖК", трафарет | - | | | |цистернах в/в з |приписки 9 | | | | |пристроєм для | | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Кубові залишки | 605 | 6.1 |У власних цистернах |"Кубовые остатки | "Отруйно" | виробництва | | |в/в |производства | | трихлоретилену | | | |трихлорэтилена", | | | | | |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1918 Кумол | 317 | - |Див. ізопропілбензол | | | | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Лак АС-54 | - | - |У спеціалізованих |"Лак АС", "Х", | - | | | |цистернах в/в |трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1263 Лак КО-0208 | 305 | |Див. лаки | | | (кремнійорганічні | | | | | | смоли в розчині | | | | | | органічних | | | | | | розчинників) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1263 Лаки | 328 | 3212 |У власних цистернах | "Лаки", "Х", | "Легко займається", | | | (3313) |в/в |трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1263 Лаки бакелітові | 305 | |На умовах перевезення | | | | | |лаків | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Лаки | 614 | 6163 |У власних цистернах |"Лак | "Отруйно" | кам'яновугільні | | |в/в |каменноугольный", | | | | | |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6б | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1263 Лакойль | 305 | 3.3 |У цистернах з нижнім | "Нефть", "Т", 3 | "Легко займається", | | | |зливом | | "Прикриття | | | | | | 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Лапроли (прості | 902 | - |Див. поліефіри | | | поліефіри) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1287 Латекс (каучук, | 305 | 3212 |У спеціалізованих |"Латекс", "Х", | "Легко займається", | гумовий клей) у | | |цистернах в/в |трафарет приписки | "Прикриття | розчині | | | | 3 | 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Латекси з | 901 | 9123 |У спеціалізованих |"Латекс", "Х", | "Горюче" | температурою | | |цистернах в/в |трафарет приписки | | спалаху вище | | | | 9 | | 61 град.С, але нижче | | | | | | 91 град.С | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Лігносульфонати | - | - |У власних цистернах |"Лигносульфонаты", | | Технічні | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | | приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3295 Лігроїн | 305 | 3212 |У цистернах з верхнім |"Бензин", | "Легко займається", | | | (3313) |зливом або з універ- |"Бензин-нефть", | "Прикриття | | | |сальним зливним при- |"С" або "СТ" 3 | 0-0-1-0" | | | |ладом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2022 Лізол | 807 | 6.1 |У власних цистернах |"Лизол", "Х", | "Отруйно" | | | |в/в |трафарет приписки | | | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Лізол санітарний| 809 | 8273 |У власних цистернах |"Лизол", "Х", | "Їдке", | "Алкілін" | | |в/в. |трафарет приписки | "Слабоотруйно" | | | |У спеціалізованих | 8; 6а | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Лужний стік | 809 | 8313 |У власних цистернах |"ЛСВК", "Х", | "Їдке" | виробництва | | |в/в |трафарет приписки | | капролактаму (ЛСВК) | | | | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Магній хлористий| 801 | 8312 |У власних цистернах |"Магний хлористый", | "Їдке" | (магнію хлорид), | | |в/в |"Х", трафарет | | розчин | | | |приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Мазут мастильний | - | - |У цистернах з нижнім |"Мазут", "Т" | - | | | |зливом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Мазут | - | - |У цистернах з нижнім |"Мазут", "СТ" | - | "Пом'якшувач" | | |зливом |або "Т" | | | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Мазут прямої | - | - |У цистернах з нижнім |"Мазут", "Т" | - | сублімації | | |зливом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Мазут флотський | - | - |У цистернах з нижнім |"Мазут", "Т" | - | | | |зливом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Мазути топкові | 901 | 9123 |У цистернах з нижнім |"Мазут", "Т" | - | | | |зливом і в цистернах | | | | | |з паровою оболонкою | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Марганець | 801 | 8313 |У власних цистернах |"Марганец | "Їдке" | сірчанокислий | | |в/в з нижнім зливом |сернокислый", | | (марганцю сульфат), | | | |"Х", трафарет | | розчин | | | | приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Масла індустріальні| - | - |У цистернах з універ- |"СТ" або "Т" | - | і моторні | | |сальним зливним при- | | | відпрацьовані (МІВ, | | |ладом | | | ММВ) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Масла мінеральні, | - | - |У цистернах з нижнім | "С" або "СТ" | - | світлі | | |зливом. | | | | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Масла мінеральні, | - | - |У цистернах з нижнім | "СТ" або "Т" | - | темні | | |зливом. | | | | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1201 Масла сивушні | 307 | 3212 |У власних цистернах | "Масла сивушные", | "Легко займається", | | | |в/в з нижнім зливом | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | приписки, 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Масло антраценове, | 905 | 9163 |У власних цистернах | "Масло | "Отруйно" | технологічне | | |в/в з нижнім зливом | антраценовое", | | | | | | трафарет приписки | | | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1091 Масло ацетонове | 307 | 3212 |У власних цистернах | "Масло ацетоновое",| "Легко займається", | | | |в/в | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1286 Масло | 313 | 3353 |У власних цистернах | "Масло древесно- | "Легко займається", | деревинно-смоляне | | |в/в з нижнім зливом | смоляное", "Х", | "Отруйно", | | | | | трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3; 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Масло для | - | - | У власних алюмінієвих | Найменування | - | холодильних машин | | |цистернах в/в | вантажу, "Х", | | | | | | трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Масло зелене | 901 | 6.1 |У власних цистернах | "Масло зеленое", | "Отруйно" | | | |в/в з нижнім зливом | "Х", трафарет | | | | | | приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Масло | 904 | 6.1 |У власних цистернах | "Масло каменно- | "Отруйно" | кам'яновугільне | | |в/в з нижнім зливом | угольное", "Х", | | для просочення | | | | трафарет приписки | | деревини | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Масло касторове, | 902 | 9133 |У власних цистернах | "Масло | "Отруйно" | сульфоване | | |в/в з нижнім зливом | касторовое", | | | | | | "Х", трафарет | | | | | | приписки 6б | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Масло касторове, | - | - |У власних цистернах | "Масло касторовое",| - | технічне | | |в/в з нижнім зливом | "Х", трафарет | | | | | | приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Масло | 901 | |Див. масло зелене | | | коксопіролізне | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2927 Масло креозотне | 807 | 6143 |У власних цистернах | "Масло креозотное",| "Отруйно" | | | |в/в з нижнім зливом | "Х", трафарет | | | | | | приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1136 Масло легке, | 901 | 3.3 |У власних цистернах | "Масло | "Легко займається", | кам'яновугільне | | |в/в з нижнім зливом | каменноугольное", | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | "Х", трафарет | | | | | | приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Масло мінеральне, | - | - |У власних цистернах |"С" або "СТ" | - | нафтове АМГ-10 | | |в/в з нижнім зливом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Масло ойтисикове | - | - |У власних цистернах |"Масло ойтисиковое",| - | | | |в/в з нижнім зливом | "Х", трафарет | | | | | | приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Масло парфумерне | - | - |У власних цистернах |"Масло парфюмерное",| - | | | |в/в з нижнім зливом. | "Х", трафарет | | | | |У спеціалізованих | приписки | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Масло піролізу, | | |Див. рідкі продукти | | - | легке | | |піролізу | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Масло ПОД | 904 | 9153 |У спеціалізованих |"Масло ПОД", "Х", | "Отруйно", | (відходи виробництва | | |цистернах в/в |трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | капролактаму) | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Масло ПТУ | 901 | 3.3 |У власних цистернах |"Масло ПТУ", "Х", | "Легко займається", | | | |в/в |трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Масло середнє, | 905 | 6.1 |У власних цистернах | "Масло | "Отруйно" | кам'яновугільне | | |в/в з нижнім зливом |каменноугольное", | | | | | | "Х", трафарет | | | | | | приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Масло смерекове | - | - |У власних цистернах | "Масло | - | | | |в/в з нижнім зливом |смерековое", "Х", | | | | | |трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1288 Масло сланцеве | 307 | - |У цистернах з нижнім |"СТ" або "Т" | - | | | |зливом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Масло солярове | - | - |У цистернах з нижнім |"СТ" або "Т" | - | | | |зливом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1272 Масло соснове | 901 | 9123 |У власних цистернах |"Масло сосновое", | "Легко займається", | флотаційне | | |в/в з нижнім зливом | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Масло талове | - | - |У власних цистернах |"Масло талловое", | - | | | |в/в з нижнім зливом | "Х", трафарет | | | | | | приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Масло тунгове | 614 | 6162 |У власних цистернах |"Масло тунговое", | "Отруйно" | | | |в/в з нижнім зливом | "Х", трафарет | | | | | | приписки 6б | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Мастика бітумна,| 315 | 3313 |У власних цистернах |"Мастика БПМ", | "Легко займається", | протишумна БПМ-1 | | |в/в з пристроєм для |"Х", трафарет | "Отруйно", | | | |обігріву |приписки 3; 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Меланж* | 802 | 8121 |У спеціалізованих | "Меланж", "Х", | "Їдке", "Отруйно", | | | |цистернах в/в |трафарет приписки | "Окисник", "Прикриття | | | | | 8; 6а; 5 | 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1769 Меланж кислотний| 802 | 8121 |У спеціалізованих | "Меланж", "Х", | "Їдке", "Отруйно", | | | |кислотних цистернах |трафарет приписки | "Окисник", | | | |в/в | 8; 6а; 5 | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2554 Металілхлорид | 312 | 3.2 |У спеціалізованих |"Металилхлорид", | "Легко займається", | (метилалілхлорид) | | |цистернах в/в з |"Х", трафарет | "Отруйно", "При- | | | |верхнім зливом |приписки 3;6а | криття 3/0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1230 Метанол (спирт | 319 | 3222 |У власних цистернах |"Метанол", "Х", | "Легко займається", | метиловий) | | |в/в без нижнього | "С горки не | "Отруйно", "Не | (див.п.2.8) | | |зливу. | спускать", | спускати з гірки", | | | |У спеціалізованих |трафарет приписки | "Прикриття | | | |контейнерах-цистернах | 3; 6а | 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1063 Метил | 209 | 2413 |У спеціалізованих |"Метил хлористый", | "Скраплений газ", | хлористий | | |цистернах в/в, |"Х", "С горки не | "Легко займається", | (метилхлорид) | | |розрахованих на тиск. |спускать" трафарет | "Отруйно", "Не | | | |У спеціалізованих |приписки 2; 3; 6а | спускати з гірки", | | | |контейнерах-цистернах | | "Прикриття 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1919 Метилакрилат | 306 | 3212 |У спеціалізованих |"Метилакрилат", | "Легко займається", | інгібований | | |цистернах в/в. |"Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | |У спеціалізованих |приписки 3 | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1231 Метилацетат | 306 | 3212 |У власних цистернах |"Метилацетат", | "Легко займається", | | | |в/в з верхнім зливом |"Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | |або з універсальним |приписки 3 | | | | |зливним пристроєм | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Метилбензол- | 616 | 6.1 |У власних цистернах | "Метилбензол- | "Отруйно" | сульфат (ефір | | |в/в |сульфат", "Х", | | метиловий | | | |трафарет приписки | | бензолсульфокислоти) | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1242 Метилдихлорсилан| 321 | 3.3 |У спеціалізованих |"Метилдихлорсилан", | "Загоряється від | | | |цистернах в/в з |"Х", "С горки не | води", "Легко | | | |верхнім зливом |спускать", трафарет | займається", | | | | |приписки 6; 3; 8 | "Їдке", "Не | | | | | | спускати з гірки", | | | | | | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2927 Метилдіе- | 807 | 6.1 |У спеціалізованих | "Метилдиэтанола- | "Отруйно", "Їдке" | таноламін | | |цистернах в/в | мин", "Х", | | | | | |трафарет приписки | | | | | | 6а; 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1593 Метиленхлорид | 605 | 6113 |У власних цистернах |"Метиленхлорид", | "Отруйно" | (дихлорметан) | | |в/в з верхнім зливом |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1193 Метилетилкетон | 307 | 3212 |У власних цистернах |"Метилэтилкетон", | "Легко займається", | (бутанон) | | |в/в | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2053 Метилізобу- | 316 | 3313 |У власних цистернах |"Метилизобутил- | "Легко займається", | тилкарбінол (4- | | |в/в |карбинол", "Х", | "Прикриття 0-0-1-0" | метилпентанол-2, | | | |трафарет приписки | | спирт метиламіловий) | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1245 Метилізо- | 307 | 3212 |У спеціалізованих |"Метилизобутил- | "Легко займається", | бутилкетон | | |цистернах в/в. | кетон", "Х", | "Прикриття 0-0-1-0" | (3-метилпентанон-2) | | |У спеціалізованих |трафарет приписки | | | | |контейнерах-цистернах | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1247 Метилметакрилат | 306 | 3212 |У спеціалізованих |"Метилметакрилат", | "Легко займається", | інгібований | | |цистернах в/в. | "Х", трафарет | "Отруйно", | | | |У спеціалізованих |приписки 3; 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - 2-Метилнафталін | 904 | 9.1 |У спеціалізованих |"Метилнафталин", | "Слабоотруйно" | (бета)- | | |цистернах в/в з |"Х", трафарет | | метилнафталін) | | |пристроєм для |приписки 9 | | технічний | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - N-Метилпіролідон | 901 | 6.1 |У власних цистернах |"Метилпиролидон", | "Отруйно" | | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2303 (алфа)- | 314 | 3353 |У власних цистернах |"Метилстирол", | "Легко займається", | Метилстирол | | |в/в | "Х", трафарет | "Отруйно", | (ізопропенілбензол) | | | |приписки 3; 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1250 Метилтри- | 321 | 3241 |У спеціалізованих |"Метилтрихлор- | "Легко займається", | хлорсилан | | |цистернах в/в |силан", "Х", | "Їдке", "Прикриття | | | | |трафарет приписки | 0-0-1-0" | | | | | 3; 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1243 Метилформіат | 301 | 3111 |У спеціалізованих |"Метилформиат", | "Легко займається", | | | |цистернах в/в, |"Х", "С горки не | "Не спускати з | | | |розрахованих на тиск |спускать", трафарет | гірки", "Прикриття | | | | |приписки 3 | 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2831 Метилхлороформ | 605 | 6.1 |У спеціалізованих |"Метилхлороформ", | "Отруйно" | (1,1,1-трихлоретан) | | |цистернах в/в без |"Х", трафарет | | | | |нижнього зливу |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1188 Метилцелозольв | 316 | 3313 |У власних цистернах |"Метилцелосольв", |"Легко займається", | (ефір монометиловий | | |в/в. |"Х", трафарет |"Прикриття 0-0-1-0" | етиленгліколю, | | |У спеціалізованих |приписки 3 | | метоксиетанол) | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Мило каніфольне | - | - |У власних цистернах |"Мыло канифольное", | - | | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Мило сульфатне | - | - |У власних цистернах | "Мыло | - | | | |в/в |сульфатное", | | | | | |"Х", трафарет | | | | | |приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Мило технічне рідке| - | - |У спеціалізованих |"Мыло | - | | | |цистернах в/в з |техническое | | | | |пристроєм для |жидкое", "Х", | | | | |обігріву |трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Милонафт | - | - |У цистернах з нижнім |"СТ" або "Т" | - | | | |зливом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Мийний препарат | - | - |У спеціалізованих |"Сульфонол", | | типу МЛ | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Мідь азотнокисла | 903 | 8.3 |У власних цистернах |"Нитрат меди", |"Їдке", "Отруйно" | (міді нітрат), розчин| | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 8; 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1992 Модифікатор | 313 | 3.2 |У власних цистернах | "Модификатор |"Легко займається", | РКС | | |в/в | РКС", "Х", |"Отруйно", | | | | |трафарет приписки |"Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3; 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Моноалкілфеноли | 904 | 9153 |У спеціалізованих |"Моноалкилфенол", | - | | | |цистернах в/в з |"Х", трафарет | | | | |пристроєм для |приписки 9 | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2491 Моноетаноламін | 807 | 8.2 |У власних цистернах |"Этаноламин", | "Їдке" | (етаноламін) | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1036 Моноетиламін | 208 | 2.3 |У спеціалізованих |"Этиламин", "Х", | "Скраплений газ", | (етиламін), безводний| | |цистернах в/в, |"С горки не | "Отруйно", "Легко | | | |розрахованих на тиск |спускать", трафарет | займається", "Не | | | | |приписки 2; 3; 6а | спускати з гірки", | | | | | | "Прикриття 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2272 Моноетиланілін | 608 | 6113 |У спеціалізованих |"Моноэтиланилин", | "Отруйно" | (N-етиланілін, | | |цистернах в/в | "Х", трафарет | | екстралін) | | | | приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1221 Моноізо- | 303 | 3151 |У спеціалізованих |"Моноизопропи- | "Легко займається", | пропіламін | | |цистернах в/в |ламин", "Х", | "Отруйно", "Не | (ізопропіламін) | | | |"С горки не | спускати з гірки", | | | | |спускать", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | |приписки 3; 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Мономери | 607 | 6113 |У спеціалізованих |"Мономеры...", | "Отруйно" | фурфурольноацетонові | | |цистернах в/в з |"Х", трафарет | | ФА і ФАМ | | |пристроєм для |приписки 6а | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1061 Монометиламін | 208 | 2.4 |У спеціалізованих |"Метиламин", | "Скраплений газ", | безводний | | |цистернах в/в, |"Х", "С горки не | "Легко займається", | | | |розрахованих на тиск | спускать" | "Отруйно", "Не | | | | |трафарет приписки | спускати з гірки ", | | | | | 2; 3; 6а | "Прикриття 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1235 Монометиламін | 303 | 3.1 |У власних цистернах |"Метиламин", | "Легко займається", | (метиламін), водний | | |в/в |"Х", трафарет | "Отруйно", | розчин | | | |приписки 3, 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2054 Морфолін | 311 | 3353 |У спеціалізованих |"Морфолин", "Х", | "Легко займається", | | | |цистернах в/в |трафарет приписки | "Отруйно", "Їдке", | | | | | 3; 6а; 8 | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Напівгудрони | - | - |У цистернах з нижнім |"СТ" або "Т" | - | | | |зливом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Наповнювач | 905 | 9163 |У власних цистернах | "ПМЖ", "Х", | "Слабоотруйно" | жирувальний ПМЖ (ПЖС)| (904)| (9153) |в/в |трафарет приписки | | | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1824 Натр їдкий | 809 | 8212 |У власних цистернах |"Натр едкий", | "Їдке" | (натрію гідроксид, | | |в/в з верхнім зливом |"Х", трафарет | | каустик рідкий, сода | | | |приписки 8 | | каустична), розчин | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Натрій вуглекислий | 905 | 9163 |У власних цистернах |"Карбонат | "Їдке" | (натрію карбонат), | | |в/в |натрия", "Х", | | водний розчин | | | |трафарет приписки | | | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Натрій роданистий | 904 | 9153 |У власних цистернах |"Натрий | "Слабоотруйно" | (натрію роданід), | | |в/в |роданистый", | | розчин | | | |"Х", трафарет | | | | | |приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Натрій сірчистий| 809 | 8272 |У власних цистернах | "Натрй | "Їдке", | (натрію сульфід), | | |в/в |сернистый", "Х", | "Прикриття 0-0-1-0" | розчин | | | |трафарет приписки | | | | | | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Натрій хлористий | - | - |У власних цистернах |"Хлорид натрия", | - | (натрію хлорид), | | |в/в |"Х", трафарет | | розчин | | | |приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1495 Натрій хлорну- | 501 | 5112 |У спеціалізованих |"Натрий хлорно- | "Окисник", | ватокислий, розчин | | |цистернах в/в з |ватокислый", | "Прикриття 0-0-1-0" | | | |запобіжним ковпаком |"Х", трафарет | | | | | |приписки 5 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Натрій-іхтіол | - | - |У власних цистернах |"Натрий-ихтиол", | - | | | |в/в або орендованих |"Х", трафарет | | | | | |приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1791 Натрію гіпохлори| 903 | 9143 |У спеціалізованих | "Натрия | "Їдке", "Окисник", | (гіпохлорит натрію), | | |цистернах в/в |гипохлорит", "Х", | "Прикриття 0-0-1-0" | розчин | | | |трафарет приписки | | | | | | 8; 5 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Нафта (сольвент | 305 | 3212 |У цистернах з нижнім |"Нефть", "Т" 3 | "Легко займається", | кам'яновугільний) | | |зливом | | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1267 Нафта сира | 305 | 3212 |У цистернах з нижнім |"Нефть", | "Легко займається", | | | (3313) |зливом |"Бензин-нефть", | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | |"Т" або "СТ" 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2304 Нафталін | 402 | 4113 |У спеціалізованих |"Нафталин", "Х", | "Легко займається" | розплавлений | | |цистернах в/в |трафарет приписки | | | | | | 4а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Нафтил | 315 | 3313 |У цистернах з верхнім |"Бензин", | "Легко займається", | | | |зливом або з універ- |"Бензин-нефть", | "Прикриття 0-0-1-0" | | | |сальним зливним |"С" або "СТ" 3 | | | | |приладом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Нафтова сировина | - | - |У цистернах з нижнім |"Нефть", "Т" | - | для виробництва оліфи| | |зливом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Нафтозв'язуюче | - | - |У бункерних напівва- |- | - | для брикетування | | |гонах | | | вугілля | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2811 2-Нафтол | 608 | 6112 |У спеціалізованих |"Нафтол", "Х", | "Отруйно", | технічний | | |цистернах в/в |трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2872 Немагон | 605 | 6113 |У спеціалізованих |"Немагон", "Х", | "Легко займається", | (1,2-дибром- | | |цистернах в/в |трафарет приписки | "Отруйно", "Їдке", | 3-хлорпропан) | | | | 3; 6а; 8 | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Неонол В-1020-3 | 904 | 9.1 |У власних цистернах |"Неонол", "Х", | - | | | |в/в |трафарет приписки | | | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Неоноли | 904 | 9153 |У спеціалізованих | "Неонол", "Х", | - | | | |цистернах в/в з |трафарет приписки | | | | |пристроєм для | 9 | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Нефрас С-150/200| 315 | 3313 |У цистернах з нижнім |"Бензин", | "Легко займається", | | | |зливом |"Бензин-нефть", | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | |"С" або "СТ" 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Нігроли (масло | - | - |У цистернах з нижнім |"С" | - | трансмісійне) | | |зливом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Ніогрин | 901 | 9123 |У цистернах з нижнім |"Нефть", | "Горюче" | | | |зливом |"Бензин-нефть", | | | | | |"Т" або "СТ" 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1093 Нітрил акрилової| 310 | 3221 |У спеціалізованих |"Акрилонитрил", | "Легко займається", | кислоти (акрилонітрил| | |цистернах в/в з |"Х", трафарет | "Отруйно", | вінілціанід), | | |верхнім зливом. |приписки 3; 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | інгібований | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1500 Нітрит натрію | 903 | 9143 |У власних цистернах |"Нитрит натрия", | "Слабоотруйно" | (натрію нітрит), | | |в/в |"Х", трафарет | | водний розчин | | | |приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2730 Нітроанізоли | 616 | 6163 |У спеціалізованих |"Нитроанизол", | "Отруйно" | | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1662 Нітробензол | 608 | 6112 |У власних цистернах |"Нитробензол", | "Отруйно" | (мононітробензол) | | |в/в з верхнім зливом |"Х", трафарет | | | | |або з універсальним |приписки 6а | | | | |зливним пристроєм | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1665 Нітроксилоли | 608 | 6112 |У власних цистернах |"Нитроксилол", | "Отруйно" | | | |в/в з верхнім зливом |"Х", трафарет | | | | |або з універсальним |приписки 6а | | | | |зливним пристроєм | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1664 Нітротолуоли | 608 | 6112 |У власних цистернах |"Нитротолуол", | "Отруйно" | (мононітротолуоли) | | |в/в з верхнім зливом |"Х", трафарет | | | | |або з універсальним |приписки 6а | | | | |зливним пристроєм. | | | | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1578 Нітрохлорбензоли| 616 | 6162 |У спеціалізованих |"Нитрохлорбензол", | "Отруйно" | (хлорнітробензоли) | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2363 Одорант СПМ | 304 | 3121 |У спеціалізованих |"Одорант СПМ", | "Легко займається", | (етилмеркаптан) | | |контейнерах-цистернах |"Х", трафарет | "Отруйно", | | | | |приписки 3; 6а | "Прикриття 3/1-1*-1-1"| ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1040 Окис етилену | 207 | 2413 |У спеціалізованих |"Окись этилена", | "Скраплений газ", | (етиленоксид) | | |цистернах в/в, | "С горки не | "Легко займається", | | | |розрахованих на тиск | спускать", | "Отруйно", "Не | | | | |трафарет приписки | спускати з гірки", | | | | | 2; 3; 6а | "Прикриття 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1280 Окис пропілену | 302 | 3151 |У спеціалізованих |"Окись пропилена", | "Легко займається", | (пропіленоксид) | | |цистернах в/в, | "С горки не | "Отруйно", "Не | інгібований | | |розрахованих на тиск | спускать", | спускати з гірки", | | | | |трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3; 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3157 Оксид | 202 | 2125 |У спеціалізованих |"Оксид", "С горки | "Рідкий газ", | | | |цистернах в/в, | не спускать", | "Окисник", "Не | | | |розрахованих на тиск |трафарет приписки | спускати з гірки", | | | | | 2; 5 | "Прикриття 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Оксидант ВЖС | 904 | 9153 |У спеціалізованих |"Оксидант ВЖС", | - | | | |цистернах в/в з |"Х", трафарет | | | | |пристроєм для |приписки 9 | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Оксидол, | 904 | 9153 |У власних цистернах |"Оксидол", "Х", | - | деемульгатор | | |в/в |трафарет приписки | | | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2783 Оксифос Б | 604 | 9.1 |У спеціалізованих |"Оксифос Б", | - | | | |цистернах в/в з |"Х", трафарет | | | | |пристроєм для |приписки 9 | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2922 Оксихлор | 801 | 8362 |У спеціалізованих |"Оксихлор", "Х", | "Їдке", "Отруйно", | | | |цистернах в/в |трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 8; 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3082 Октанол-2 | 901 | 9.1 |У власних цистернах |"Октанол", "Х", | "Горюче" | (спирт октиловий | | |в/в |трафарет приписки | | вторинний нормальний)| | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Олеїн | 905 | |Див. кислота олеїнова | | | | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1831 Олеум (кислота | 802 | 8161 |У спеціалізованих |"Олеум", "Х", | "Їдке", "Отруйно", | сірчана димляча) | | |олеумних цистернах- |трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | |термосах в/в |приписки 8; 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Олігомери | 904 | 6.1 |У спеціалізованих |"Олигомеры", | "Отруйно" | | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1263 Оліфа | 315 | 3313 |У власних цистернах |"Олифа", "Х", | "Легко займається", | | | |в/в з нижнім зливом |трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3 | | | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Олія арахісова | - | - |У власних цистернах |"Растительное | - | | | |в/в з нижнім зливом. |масло", "П", | | | | |У спеціалізованих |трафарет приписки | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Олія бавовникова | - | - |У власних цистернах |"Растительное | - | | | |в/в з нижнім зливом. |масло", "П", | | | | |У спеціалізованих |трафарет приписки | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Олія гірчична | - | - |У власних цистернах |"Растительное | - | | | |в/в з нижнім зливом. |масло", "П", | | | | |У спеціалізованих |трафарет приписки | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Олія горіхова, | - | - |У власних цистернах |"Растительное | - | технічна | | |в/в з нижнім зливом. |масло", "П", | | | | |У спеціалізованих |трафарет приписки | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Олія з плодів, | - | - |У власних цистернах |"Растительное | - | кісточок і горіхів | | |в/в з нижнім зливом. |масло", "П", | | мигдалю | | |У спеціалізованих |трафарет приписки | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Олія кедрова | - | - |У власних цистернах |"Растительное | - | | | |в/в з нижнім зливом. |масло", "П", | | | | |У спеціалізованих |трафарет приписки | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Олія кокосова | - | - |У власних цистернах |"Растительное | - | | | |в/в з нижнім зливом. |масло", "П", | | | | |У спеціалізованих |трафарет приписки | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Олія конопляна | - | - |У власних цистернах |"Растительное | - | | | |в/в з нижнім зливом. |масло", "П", | | | | |У спеціалізованих |трафарет приписки | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Олія коріандрова | - | - |У власних цистернах |"Растительное | - | не ефірна | | |в/в. |масло", "П", | | | | |У спеціалізованих |трафарет приписки | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Олія кукурудзяна | - | - |У власних цистернах |"Растительное | - | | | |в/в з нижнім зливом. |масло", "П", | | | | |У спеціалізованих |трафарет приписки | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Олія кунжутна | - | - |У власних цистернах |"Растительное | - | | | |в/в з нижнім |масло", "П", | | | | |зливом. |трафарет приписки | | | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Олія лляна | - | - |У власних цистернах |"Растительное | - | | | |в/в з нижнім зливом. |масло", "П", | | | | |У спеціалізованих |трафарет приписки | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Олія макова | - | - |У власних цистернах |"Растительное | - | | | |в/в з нижнім зливом. |масло", "П", | | | | |У спеціалізованих |трафарет приписки | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Олія пальмова | - | - |У власних цистернах |"Растительное |- | | | |в/в з нижнім зливом. |масло", "П", | | | | |У спеціалізованих |трафарет приписки | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Олія рапсова | - | - |У власних цистернах |"Растительное |- | | | |в/в з нижнім зливом. |масло", "П", | | | | |У спеціалізованих |трафарет приписки | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Олія рижикова | - | - |У власних цистернах |"Растительное |- | | | |в/в з нижнім зливом. |масло", "П", | | | | |У спеціалізованих |трафарет приписки | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Олія салфорова | - | - |У власних цистернах |"Растительное |- | | | |в/в з нижнім зливом. |масло", "П", | | | | |У спеціалізованих |трафарет приписки | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Олія соєва | - | - |У власних цистернах |"Растительное |- | | | |в/в з нижнім зливом. |масло", "П", | | | | |У спеціалізованих |трафарет приписки | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Олія соняшникова | - | - |У власних цистернах |"Растительное |- | | | |в/в з нижнім зливом. |масло", "П", | | | | |У спеціалізованих |трафарет приписки | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Олія суріпкова | - | - |У власних цистернах |"Растительное |- | | | |в/в з нижнім зливом. |масло", "П", | | | | |У спеціалізованих |трафарет приписки | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1992 Органічні | 314 | 3353 |У власних цистернах |Найменування |"Легко займається", | відходи виробництва | | |в/в |вантажу, |"Отруйно", | фталофосу і | | | |трафарет приписки |"Прикриття 0-0-1-0" | тринонілфенілфосфіту | | | |3; 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1708 Ортотолуїдини | 616 | |Див. толуїдини | | | (амінотолуоли рідкі) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2238 Ортохлортолуол | 318 | 3313 |У спеціалізованих |"Хлортолуол", |"Легко займається", | (хлортолуол | | |цистернах в/в |"Х", трафарет |"Отруйно", | (орто-і пара-)) | | | |приписки 3; 6а |"Прикриття 0-0-1-0" | технічний | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Основа АМГ-10 | - | - |У цистернах з нижнім |"С" або "СТ" |- | для концентрату | | |зливом | | | вініполу | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Основи | 807 | 6.1 |У власних цистернах |"Пиридины тяжелые", |"Отруйно" | піридинові, важкі | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Осушувач-сирець | 904 | 9153 |У власних цистернах |"Осушитель-сырец", |"Отруйно" | (на основі | | |в/в з універсальним |"Х", трафарет | | полігліколів) | | |зливним пристроєм |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Паливо дизельне | 315 | 3.2 |У цистернах з нижнім |"СТ" або "Т" 3 |"Легко займається", | відпрацьоване | | |або з верхнім зливом | |"Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Паливо дизельне | - | 9.1 |У цистернах з нижнім |"С" або "СТ" 9 |- | з температурою | | |або з верхнім зливом | | | спалаху вище | | | | | | 61 град.С | | | | | | (у закритому тиглі) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1202 Паливо дизельне | 305 | 3.3 |У цистернах з нижнім |"С" або "СТ" 3 |"Легко займається", | з температурою спала-| | |або з верхнім зливом | |"Прикриття 0-0-1-0" | ху нижче 61 град.С (у| | | | | | закритому тиглі) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Паливо для | - | - |У цистернах з нижнім |"СТ" або "Т" |- | мартенівських печей | | |або з верхнім зливом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1863 Паливо для | 305 | 3.3 |У цистернах з нижнім |"С" або "СТ" |"Легко займається", | реактивних двигунів | | |або з верхнім зливом |3 |"Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Паливо моторне | 901 | 9123 |У цистернах з нижнім |"СТ" або "Т" |- | | | |зливом |9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Паливо нафтове | 901 | 9123 |У цистернах з нижнім |"СТ" або "Т" | - | | | |зливом і в цистернах |9 | | | | |з паровою оболонкою | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Паливо пічне, | 315 | 3313 |У цистернах з |"СТ" або "Т" |"Легко займається", | побутове | | |універсальним |3 |"Прикриття 0-0-1-0" | | | |зливним приладом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Паливо Т-1, | 315 | 3313 |У цистернах з верхнім |"Бензин", |"Легко займається", | ТС-2, Т-2 | 305 | 3212 |зливом або з |"Бензин-нефть ", |"Прикриття 0-0-1-0" | | | |універсальним зливним |"С", "СТ" 3 | | | | |приладом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Паливо технологічне| 901 | |Див. мазути топкові | | | Е-4 | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2811 Парааміноди- | 616 | 6163 |У спеціалізованих |"ПАДФА", "Х", |"Отруйно" | феніламін (ПАДФА) | | |цистернах в/в з |трафарет приписки | | | | |пристроєм для | | | | | |розігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1264 Паральдегід | 316 | 3313 |У власних цистернах |"Паральдегид", "Х", |"Легко займається", | | | |в/в |трафарет приписки |"Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3295 Парафін нафтовий| 315 | 3.3 |У власних цистернах |"Парафин жидкий", |"Легко займається" | рідкий, фракція | | |в/в |"Х", трафарет | | С - С | | | |приписки 3 | | 10 13 | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Парафіни нафтові, | - | - |У цистернах з універ- |"С" |- | рідкі | | |сальним зливним при- | | | | | |строєм. | | | | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Парафіни нафтові, | - | - |У цистернах з універ- |"С" | | тверді | | |сальним зливним при- | | | | | |строєм. | | | | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2927 Парахлорбен- | 616 | 8.3 |У спеціалізованих |"Парахлорбен- | "Отруйно", | зальхлорид | | |цистернах в/в |зальхлорид", | "Прикриття 0-0-1-0", | (n-хлорбензилохлорид)| | | |"Х", трафарет | "Їдке" | | | | |приписки 8; 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Пароантрацен* | 904 | 6.1 |У спеціалізованих |"Пароатрацен", |"Отруйно", | | | |цистернах в/в без |"Х", трафарет |"Прикриття 0-0-1-0" | | | |нижнього зливу |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2234 Парахлорбен- | 318 | 3 |У спеціалізованих |"Парахлорбензо- |"Легко займається", | зотрифторид | | |цистернах в/в |трифторид, |"Прикриття 3/0-0-1-0" | (п-хлорбензотри- | | | |"Х", трафарет | | фторид) | | | |приписки, 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2922 Парахлорбен- | 804 | 8 |У спеціалізованих |"Парахлорбензо- |"Їдке", "Отруйно" | зотрихлорид | | |цистернах в/в |трихлорид, "Х", | | | | | |трафарет приписки, | | | | | |8, 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Паста | 904 | 9153 |У спеціалізованих |"Паста АСЖК", |- | алкілсульфатів | | |цистернах в/в з |"Х", трафарет | | синтетичних | | |пристроєм для |приписки 9 | | жирних кислот | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Паста мийна для | - | - |У спеціалізованих |"Паста моющая", |- | хутра, шовку і | | |цистернах в/в з |"Х", трафарет | | синтетики | | |пристроєм для |приписки | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Патока | - | - |У власних цистернах |"Патока", "П", |- | | | |в/в з нижнім зливом. |трафарет приписки | | | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Пек рідкий | 614 | 6163 |У цистернах з нижнім |"Пек жидкий", |"Отруйно" | | | |зливом в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2812 Пек таловий | 904 | 9153 |У спеціалізованих |"Пек талловый", |- | | | |цистернах в/в з |"Х", трафарет | | | | |пристроєм для |приписки 9 | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1265 н-Пентан | 301 | 3111 |У спеціалізованих | "Пентан", |"Легко займається", | (ізопентан, пентан | | |цистернах в/в, |трафарет приписки |"Не спускати з | рідкий) | | |розрахованих на тиск | 3 |гірки","Прикриття | | | | |"С горки |0-0-1-0" | | | | | не спускать" | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - 4-Пентенол | 901 | 9.1 |У спеціалізованих |"4-Пентенол", |"Горюче" | | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2014 Перекис водню | 505 | 5151 |У спеціалізованих | "Пергидроль", |"Окисник", "Їдке", | (водню пероксид), | | |алюмінієвих цистернах |трафарет приписки |"Прикриття 0-0-1-0" | водний розчин | | |в/в, розрахованих на | 5; 8 | | концентрації від | | |тиск | | | 20 до 60% | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1897 Перхлоретилен | 605 | 6113 |У власних цистернах |"Тетрахлорэтилен", |"Отруйно", | (тетрахлоретилен) | | |в/в |"Х", трафарет |"Прикриття 0-0-1-0" | технічний | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Петролатум | - | - |У цистернах з нижнім |"Т" |- | | | |зливом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Пилоподавлювач | 615 | 6.1 |У власних цистернах |"Пылеподавитель" |"Отруйно" | | | |в/в з універсальним |"Х", трафарет | | | | |зливним пристроєм |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Пінореагент | 315 | 3313 |У цистернах з універ- |"Х" 3 |"Легко займається", | | | |сальним зливним | |"Прикриття 0-0-1-0" | | | |приладом в/в | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Піноутворювачі | 905 | 9163 |У власних цистернах |"Пенообразователь", |- | ТЕАС, ПО-1, | | |в/в |"Х", трафарет | | ПО-1К,ПО-6К | | | |приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Піноутворювачі | - | - |У власних цистернах |"Пенообразователь", | | ПО-6ТС, ПО-6ЦТ | | |в/в |трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2579 Піперазин 1- | 807 | 8213 |У спеціалізованих |"АЭП", "Х", |"Їдке", "Прикриття | (2-аміноетил, | | |цистернах в/в |трафарет приписки |0-0-1-0" | діетилендіамін) | | | | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Піперилен | 301 | 3111 |У спеціалізованих |"Пиперилен", |"Легко займається", | | | |цистернах в/в, |"С горки не |"Не спускати з | | | |розрахованих на тиск |спускать", трафарет |гірки", "Прикриття | | | | |приписки 3 |0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1282 Піридин | 311 | 3222 |У власних цистернах |"Пиридин", "Х", |"Легко займається", | | | |в/в |трафарет приписки |"Отруйно", | | | | | 3; 6а; 8 |"Прикриття 0-0-1-0", | | | | | | "Їдке" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1268 Піроконденсат | 301 | 3.1 |Цистерни з |"С" 3 |"Легко займається", | гідростабілізований | | |універсальним | |"Прикриття | нафтовий | | |зливним пристроєм в/в | |3/0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Пластифікатор | 904 | 9.1 |У спеціалізованих |"Пластификатор", | | дибутиладипінат | | |цистернах в/в |"Х", трафарет |"Слабоотруйно" | | | | |приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Пластифікатор | 901 | 9.1 |У спеціалізованих |"Пластификатор", |"Горюче" | диметилсебацінат | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Пластифікатор | - | - |У спеціалізованих |"Пластификатор", |- | ЛЗ-7, П-3 | | |алюмінієвих цистернах |"Х", трафарет | | | | |в/в |приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Пластифікатор | 904 | 9.1 |У власних цистернах |"Пластификатор", |"Слабоотруйно" | нафтовий | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Пластифікатор | 905 | 9.1 |У власних цистернах |"Пластификатор", |"Їдке" | СБ-2А | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Пластифікатори: | - | 6.1 |У спеціалізованих |"Пластификатор", | "Отруйно" | дикаприлфталат, | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | диалкілфталат-789 | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Пластифікатори | - | 6.1 |У спеціалізованих |"Пластификаторы | "Отруйно" | фосфатні | | |цистернах в/в |фосфатные", "Х", | | | | | |трафарет приписки | | | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Поверхнево- | 616 | 6.1 |У власних цистернах |"СПД", "Х", |"Отруйно" | активна добавка СПД | | |в/в |трафарет приписки | | | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Поліалкілбензол | - | - |У власних цистернах |"Полиалкилбензол", | | | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Полігліколі | 904 | 9153 |У власних цистернах |"Полигликоли", | "Слабоотруйно" | | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Полігліцерини | - | - |У власних цистернах |"Полиглицерины", | | | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Полідієни | - | - |У власних цистернах |"Полидиен", "Х", | - | | | |в/в |трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3082 Поліелектроліт | 904 | 9.1 |У власних цистернах |"Полиэлектролит", | "Слабоотруйно" | ВПК-402 | | |в/в |"Х", трафарет | | (полідиметилді- | | | |приписки 9 | | аліламонійхлорид) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Поліетиленгліколі, | 904 | 9153 |У спеціалізованих | "ПЭГ", "Х", | "Слабоотруйно" | водні розчини | | |цистернах в/в |трафарет приписки | | | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 | 807 | 8211 |У спеціалізованих |"Полиэтиленпо- | "Їдке" | Поліетиленполіаміни | | |цистернах в/в |лиамины", "Х", | | | | | |трафарет приписки | | | | | | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Поліефір ПДА-2000 | - | - |У власних цистернах |"Полиэфир ПДА", | | | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Поліефіри | 904 | 9153 |У власних цистернах |"Полиэфиры", | "Слабоотруйно" | | | |в/в з пристроєм для |"Х", трафарет | | | | |обігріву. У |приписки 9 | | | | |спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2206 Поліізоціанати | 609 | 6132 |У спеціалізованих |"Полиизоцианат", | "Отруйно" | | | |цистернах в/в з |"Х", трафарет | | | | |пристроєм для |приписки 6а | | | | |обігріву. | | | | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1268 Полімердистилят | 305 | 3212 |У власних цистернах |"Полимердистилят", | "Легко займається", | | | |в/в |"Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | |приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Поліметалічний | 904 | 9.1 |У власних цистернах |"ПВК "Белорусит", | - | водний концентрат | | |в/в |"Х", трафарет | | (ПВК "Білорусит") | | | |приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Політерпени | 904 | 9.1 |У спеціалізованих |"Политерпен", | - | | | |цистернах в/в з |"Х", трафарет | | | | |пристроєм для |приписки 9 | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Поліур БТ | 616 | 6.1 |У власних цистернах |"Полиур БТ", | "Отруйно" | | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3082 Поліури АЗ-20, | 904 | 9.1 |У власних цистернах | "Полиуры", "Х", | "Слабоотруйно" | АЗ-21, АН-10 | | |в/в |трафарет приписки | | | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Поліфурит | 904 | 9153 |У спеціалізованих |"Полифурит", | "Слабоотруйно" | | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2761 Поліхлор- | 604 | 6112 |У власних цистернах |"Полихлорбутан", | "Отруйно" | бутан-80 | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2321 Поліхлориди | 608 | 6.1 |У власних цистернах |"Полихлориды | "Отруйно" | бензолу | | |в/в |бензола", "Х", | | (трихлорбензоли | | | |трафарет приписки | | рідкі) | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Препарат БВ (масло | - | - |У спеціалізованих |"Препарат БВ", | - | для виробництва | | |цистернах в/в з |"Х", трафарет | | хімічних волокон) | | |нижнім зливом |приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Препарат ВЗЖ | 904 | |На умовах перевезення | | | | | |неонолів | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Препарат "Ефосол" | 904 | 9153 |У спеціалізованих |"Эфосол", "Х", | - | | | |цистернах в/в з |трафарет приписки | | | | |пристроєм для | 9 | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Препарат К-4 | 905 | 9163 |У власних цистернах | "Препарат К-4", | "Їдке при зволоженні" | водорозчинний | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Препарат КЕАМ | 604 | 6112 |У власних цистернах | "КЕАМ", "Х", | "Отруйно" | | | |в/в |трафарет приписки | | | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Препарат ОС-20 | 904 | 9153 |У спеціалізованих |"ОС-20", "Х", | - | | | |цистернах в/в з |трафарет приписки | | | | |пристроєм для | 9 | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3077 Присадка | 904 | 9.1 |У спеціалізованих |"Амдор", "Х", | "Слабоотруйно" | адгезійна дорожна | | |цистернах в/в з |трафарет приписки | | "Амдор" | | |пристроєм для | 9 | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3082 Присадка | 905 | 9.1 | У власних цистернах | Найменування | "Їдке" | антимікробна | | |в/в | вантажу, "Х", | | "Сульфоцид" | | | |трафарет приписки | | | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Присадка водяна | - | - |У власних цистернах |"ВТИ-4", "Х", | - | до мазуту марки ВТІ-4| | |в/в |трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Присадка депресорна| 315 | 3.3 |У власних цистернах |"Присадка ВЕС- | "Легко займається", | реологічна ВЕС-503М | | |в/в з пристроєм для |503М", "Х", | "Прикриття 0-0-1-0" | | | |обігріву |трафарет приписки | | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3082 Присадка до | 901 | 9.1 |У власних цистернах |"Присадка | "Горюче" | залишкових палив | | |в/в |ВНИИНП-200", | | ВНІІНП-200 | | | |"Х", трафарет | | | | | |приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Присадка полі- | - | - |У власних цистернах | "ПМА", "Х", | - | метакрилату-Д, ПМА | | |в/в |трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Присадка ЦІАТІМ-339| - | - |У власних цистернах |"ЦИАТИМ-339", | - | | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Присадки до | 807 | 6.1 |У власних цистернах |"ВНИИНП-106" або | "Отруйно" | котельного палива: | | |в/в з універсальним |"Полифен", "Х", | | "ВНІІНП-106", | | |зливним пристроєм |трафарет приписки | | "Поліфен" | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3082 Прискорювач К-45| 904 | 9.1 |У власних цистернах | Найменування | "Слабоотруйно" | (диметилдитіокарбамат| | |в/в | вантажу, "Х", | | диметиламіну) | | | |трафарет приписки | | | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Продукт С-789 | 905 | 9163 |У спеціалізованих |"Продукт С-789", | "Слабоотруйно" | (N-алкіл- | | |цистернах в/в з | "Х", трафарет | | N-фенілпара- | | |пристроєм для | приписки 9 | | фенілендіамін) | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Продукт Т-185* | 313 | 3222 |У спеціалізованих |"Продукт Т-185", | "Легко займається", | | | |цистернах в/в | "Х", трафарет | "Прикриття | | | | | приписки 3 | 3/0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1992 Проксамін, | 319 | 3.2 |У власних цистернах |"Проксамин", | "Легко займається", | воднометанольний | | |в/в, обладнаних |"Х", трафарет | "Отруйно", | розчин | | |запірними пристроями |приписки 3; 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1992 Проксанол, | 319 | 3353 |У власних цистернах | "Проксанол", | "Легко займається", | воднометанольний | | |в/в, обладнаних |"Х", трафарет | "Отруйно", | розчин | | |запірними пристроями |приписки 3; 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1978 Пропан | 206 | 2313 |У спеціалізованих |"Пропан","С горки | "Скраплений газ", | | | |цистернах в/в, | не спускать", | "Легко займається", | | | |розрахованих на тиск |трафарет приписки | "Не спускати з | | | | | 2; 3 | гірки", | | | | | | "Прикриття 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1956 Пропелент УФ-1 | 201 | 2113 |У спеціалізованих |"Хладон", "С | "Скраплений газ", | | | |цистернах в/в |горки не | "Не спускати з | | | | |спускать", | гірки", | | | | |трафарет приписки | "Прикриття 0-0-3-0" | | | | | 2 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2364 н-Пропілбензол | 317 | 3313 |У власних цистернах |"Пропилбензол", | "Легко займається", | (пропілбензол) | | |в/в |"Х", трафарет | "Прикриття | | | | |приписки 3 | 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1077 Пропілен | 206 | 2313 |У спеціалізованих |"Пропан", "С горки | "Скраплений газ", | (пропен) | | |цистернах в/в, |не спускать", | "Легко займається", | | | |розрахованих на тиск |трафарет приписки | "Не спускати з гірки",| | | | | 2; 3 | | | | | | | "Прикриття 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3082 Пропіленгліколь | 904 | 9.1 |У власних цистернах |"Пропиленгликоль", | "Слабоотруйно" | (1,2) | | |в/в |"Х", трафарет | | (пропандіол-1,2) | | | |приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Проскан | 807 | 8213 |У власних цистернах |"Проскан", "Х", | "Їдке" | | | |в/в |трафарет приписки | | | | | | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1012 Псевдобутилен | 206 | 2313 |У спеціалізованих |"Бутилен", "С | "Скраплений газ", | | | |цистернах в/в, |горки не спускать", | "Легко займається", | | | |розрахованих на тиск |трафарет приписки | "Не спускати з гірки",| | | | | 2; 3 | "Прикриття 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1918 Псевдокумол | 317 | 3.2 |У власних цистернах |"Псевдокумол", | "Легко займається", | (кумол, | | |в/в |"Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | ізопропенілбензол) | | | |приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1791 Пульпа | 816 | 8.2 |У спеціалізованих |"Пульпа | "Їдке" | гіпохлориту кальцію | | |гумованих цистернах |гипохлорита | | | | |в/в |кальция","Х", | | | | | |трафарет приписки | | | | | | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Реагент ВЖС | 901 | 9.1 |У спеціалізованих |"Реагент ВЖС", | - | (флотореагент ВЖС) | | |цистернах в/в з |"Х", трафарет | | | | |пристроєм для |приписки 9 | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Реагент для | 315 | 3313 |У власних цистернах |"Реагент", "Х", | "Легко займається", | флотації вугілля | | |в/в |трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2922 Реагент ПАФ-13А | 809 | 8,1 |У власних цистернах | "ПАФ-13А", "Х", |"Їдке", "Отруйно" | | | |в/в | трафарет приписки | | | | | | 8; 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1992 Реапон | 319 | 3353 |У власних цистернах | "Реапон", "Х", |"Легко займається", | | | |в/в, обладнаних | трафарет приписки |"Отруйно", | | | |запірними пристроями | 3; 6а |"Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Рематол | - | - |У цистернах із нижнім | - |- | | | |зливом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Рефлюкси | 301 | 3111 |У спеціалізованих | "Рефлюкс", "Х", |"Легко займається", | | | |цистернах в/в, | "С горки не |"Не спускати з | | | |розрахованих на тиск | спускать", |гірки", "Прикриття | | | | | трафарет приписки |0-0-3-0" | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Рецептура РД-2 | 318 | 3.3 |У власних цистернах | "РД-2", "Х", |"Легко займається", | | | |в/в | трафарет приписки |"Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Речовина допоміжна | 316 | |У власних цистернах | "ОП-7" або "ОП-10",| | ОП-7, ОП-10, 40%-ний | (для | |в/в | трафарет приписки, | | розчин | ОП-10| | | "СТ" або "Т" | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Рідина "Арктика"| 319 | 3353 |У спеціалізованих | "Арктика", "Х", | "Легко займається", | | | |цистернах в/в | трафарет приписки | "Отруйно", | | | | | 3; 6а | "Прикриття 3/0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Рідина гальмівна | - | - |У власних цистернах | "Жидкость | | "Том" | | |в/в | тормозная", "Х", | | | | | | трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Рідина гідравлічна | 904 | 9153 |У власних цистернах | "ГЖ-ФК", "Х", | - | ГР-ФК | | |в/в. | трафарет приписки | | | | |У спеціалізованих | 9 | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Рідина діелектрична| - | 9.1 |У спеціалізованих | "Жидкость АЗИ-3", | "Слабоотруйно" | АЗІ-3 | | |цистернах в/в | "Х", трафарет | | (фенілксилілетан) | | | | приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Рідина для гальм | 901 | 9.1 |У власних цистернах |"Нева","Х", трафарет| "Горюче" | "Нева" | | |в/в. У спеціалізо- | приписки 9 | "Слабоотруйно" | | | |ваних контейнерах- | | | | | |цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Рідина дослідна | 301 | 3.1 |Перевезення на умовах | | | ІЖ-Л, ІЖ-З | | |бензина моторного | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1649 Рідина етилова* | 601 | 6111 |У спеціалізованих |"Жидкость этиловая",| "Отруйно", "Не | (див.п.2.10) | | |цистернах в/в з | "Х", "С горки не | спускати з гірки", | (тетраметилсвинець, | | |верхнім зливом і | спускать", трафарет| "Прикриття 1-1-1-1" | тетраетилсвинець) | | |запобіжним ковпаком | приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1992 Рідина "ІМ" | 319 | 3252 |У власних цистернах | "ИМ", "Х", | "Легко займається", | | | |в/в з верхнім зливом, | трафарет приписки | "Отруйно", | | | |обладнаних запірними | 3; 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | | | |пристроями | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3082 Рідина | 904 | 9.1 |У власних цистернах | Найменування | "Слабоотруйно" | мастильно-охолоджена | | |в/в | вантажу, "Х", | | "Кемол" | | | | трафарет приписки | | | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Рідина | 319 | 3353 |У власних цистернах | "НИИСС", "Х", | "Легко займається", | "НІІСС-4" | | |в/в | трафарет приписки | "Слабоотруйно", | | | | | 3; 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Рідина ПГВ | - | - |У власних цистернах | "ПГВ", "Х", | - | | | |в/в | трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1986 Рідина "ТГФ-М" | 319 | 3353 |У власних цистернах | "ТГФ-М", "Х", | "Легко займається", | | | |в/в з верхнім зливом, | трафарет приписки | "Отруйно", | | | |обладнаних запірними | 3; 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | | | |пристроями | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Рідина технологічна| - | - |У власних цистернах | Найменування | | типу СНПХ-3100 | | |в/в | вантажу, "Х", | | | | | | трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Рідина | 319 | 3353 |У спеціалізованих | "Холод-40", "Х", | "Легко займається", | "Холод-40" | | |цистернах в/в | трафарет приписки | "Отруйно", | | | | | 3; 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Рідини | 307 | 3212, |У власних цистернах | "БСК" або "ЕСК", | "Легко займається", | гідрогальмові | | 3313 |в/в | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | БСК і ЕСК | | | | приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2920 Рідини | 319 | 8242 |У власних цистернах | "ГКР", "Х", | "Їдке" | кремнійорганічні | | |в/в без нижнього | трафарет приписки | | ГКР | | |зливу | | | (гідрофобізувальні) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Рідини | - | - |У цистернах з нижнім | "С" або "СТ" | - | мастильноохолоджені | | |зливом. | | | МР-4, "Синтал" | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1992 Рідкі продукти | 314 | 3.2 |У цистернах з універ- | "С" 3 | "Легко займається", | піролізу | | |сальним зливним | | "Прикриття | | | |пристроєм | | 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Робоча рідина | 904 | 9.1 |У власних цистернах | "РЖ-3", трафарет | "Горюче" | РР-3 | | |в/в | приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1263 Розріджувачі | 328 | 3212 |У власних цистернах | "Разбавитель", | "Легко займається", | | | (3313) |в/в | "Х", трафарет | "Прикриття | | | | | приписки 3 | 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Розчин суміші | - | - |У власних цистернах | "Раствор | - | хлоридів і сульфатів | | |в/в | солевой", "Х", | | натрію, калію, магнію| | | | трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1992 Розчинник АР | 314 |6.1 |У власних цистернах | "АР", "Х", | "Отруйно", "Легко | | | |в/в | трафарет приписки | займається", | | | | | 6а; 3 | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1992 Розчинник | 313 |6.1 |У власних цистернах | "Децилин", "Х", | "Отруйно", "Легко | "Децилін"* | | |в/в | трафарет приписки | займається", | | | | | 6а; 3 | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Розчинник ЛТІ | 607 |6113 |У спеціалізованих | "ЛТИ", "Х", | "Отруйно" | | | |цистернах в/в | трафарет приписки | | | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Розчинник | 301 | |На умовах перевезення | | | "Пральт" | | |фракції гексанової | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1170 Розчинник | 308 |3212 |Див. спирт етиловий | | | спиртовмісний "Лакол"| | |технічний | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Розчинник | 316 |3313 |У власних цистернах | "СФВК", "Х", | "Легко займається", | СФВК (спиртова | | |в/в | трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | фракція виробництва | | | | 3 | | капролактаму) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Розчинник | 305 |3.2 |У власних цистернах | "Растворитель | "Легко займається", | технічний "Органол" | | |в/в | "Органол", "Х", | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | трафарет приписки | | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Розчинники | 301 |3112, |У власних цистернах | "Растворители", | "Легко займається", | | |3212 |в/в | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Саломас | - |- |У власних цистернах | "Жир пищевой", "П",| - | нерафінований для | | |в/в | трафарет приписки | | маргаринової | | | | | | промисловості | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Саломас технічний | - |- |У власних цистернах | "Саломас", "П", | - | | | |в/в. | трафарет приписки | | | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1992 Самін* | 311 |3222 |У спеціалізованих | "Самин", трафарет | "Легко займається", | | | |цистернах в/в | приписки 3; 6а | "Отруйно", | | | | | | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2426 Селітра аміачна,| 505 |5.1 |У спеціалізованих | "Селитра | "Окисник", | висококонцентрований | | |цистернах в/в з | аммиачная", "Х", | "Прикриття 0-0-1-0" | водний розчин | | |верхнім зливом і | трафарет приписки | | | | |пристроєм для | 5 | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Селітра аміачно- | 505 |5.1 |У спеціалізованих | "АКЦС", "Х", | "Окисник" | кальцієва для ПВВ | | |ізотермічних | трафарет приписки | | | | |цистернах в/в | 5 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Селітра натрієва, | - |- |У спеціалізованих | "Селитра | - | водний розчин | | |цистернах в/в з | натриевая, | | концентрації менше | | |пристроєм для | раствор", "Х", | | 50% | | |обігріву | трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3295 Середній | 301 |3111 |У власних цистернах | "Дистилляты | "Легко займається", | дистилят газового | | |в/в | газоконденсата" | "Прикриття 0-0-1-0" | конденсату | | | | або "Бензин", або | | | | | | "Бензин-нефть", | | | | | | трафарет приписки | | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1263 Сикативи рідкі | 315 |3313 |У власних цистернах | "Сиккативы", "Х", | "Легко займається", | | | |в/в | трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Синтамід-5 | - | - |У власних цистернах | "Синтамид-5", | | | | |в/в | "Х", трафарет | | | | | | приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Синтаноли | 904 | 9153 |У спеціалізованих | "Синтанол", "Х", | "Горюче" | | | |цистернах в/в з | трафарет приписки | | | | |пристроєм для | 9 | | | | |обігріву. | | | | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Синтерол АФМ-12 | - | - |У власних цистернах | "Синтерол АФМ-12", | | | | |в/в з пристроєм для | "Х", трафарет | | | | |розігріву | приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1992 Синтин* | 313 | 3353 |У спеціалізованих | "Синтин", "Х", | "Легко займається", | | | |цистернах в/в, | трафарет приписки | "Отруйно", | | | |розрахованих на тиск | 3; 6а | "Прикриття | | | | | | 3/0-1-1-1" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Синтокс-20М | - | - |У власних цистернах | "Синтокс", | | | | |в/в | трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Сировина | 614 | 6163 |У власних цистернах | "Сырье | "Отруйно" | коксохімічна для | | |в/в | коксохимическое", | | виробництва | | | | "Х", трафарет | | технічного вуглецю | | | | приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Сировина нафтова| 614 | 6163 |У цистернах з нижнім | "Сырье нефтяное", | "Отруйно" | для виробництва | | |зливом в/в | "Х", трафарет | | технічного вуглецю | | | | приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Сік виноградний, | - | - |У спеціалізованих | "Сок", "П", | - | згущений "Бекмес" | | |контейнерах-цистернах | трафарет приписки | | | | |в/в | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Сік виноградний, | - | - |У власних цистернах | "Сок", "П", | - | не поіменований в | | |в/в. | трафарет приписки | | алфавіті | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Сік томатний | - | - |У спеціалізованих | "Сок", "П", | - | | | |контейнерах-цистернах | трафарет приписки | | | | |в/в | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Сік яблучний | - | - |У власних цистернах | "Сок", "П", | - | | | |в/в. | трафарет приписки | | | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | | | |в/в | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2448 Сірка | 404 | 4133 |У спеціалізованих | "Сера | "Легко займається", | розплавлена | | |цистернах в/в з | расплавленная", | "Прикриття 0-0-1-0" | | | |теплоізоляцією | "Х", трафарет | | | | | | приписки 4а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1828 Сірка хлориста | 803 | 8.3 |У власних цистернах | "Сера хлористая", | "Їдке", "Отруйно" | (сірки дихлорид, | | |в/в без нижнього | "Х", трафарет | | сірки хлорид) | | |зливу | приписки 8; 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1131 Сірковуглець | 304 | 3121 |У власних цистернах | "Сероуглерод", | "Легко займається", | (вуглецю дисульфід) | | |в/в без нижнього | "С горки не | "Отруйно", "Не | (див. п.2.7.3) | | |зливу. | спускать","Х", | спускати з | | | |У спеціалізованих | трафарет приписки | гірки","Прикриття | | | |контейнерах-цистернах | 3; 6а | 3/1-1*-1-1" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1299 Скипидар | 315 | 3313 |У власних цистернах | "Скипидар", "Х", | "Легко займається", | (терпентин) | | |в/в | трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Скло натрієве | 905 | 8.3 |У власних цистернах | "Стекло | "Їдке" | (натрію силікат), | | |в/в з нижнім зливом | натриевое", "Х", | | рідке | | | | трафарет приписки | | | | | | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Скруберна паста | 904 | 9153 |У спеціалізованих | "Скруберная | - | | | |цистернах в/в з | паста", "Х", | | | | |пристроєм для | трафарет приписки | | | | |обігріву | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Смалець | - | - |У власних цистернах | "Жир пищевой", | - | | | |в/в. | "П", трафарет | | | | |У спеціалізованих | приписки | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1263 Смола 139-297, | 317 | 3.3 |У власних цистернах | "Смола 139-297", | "Легко займається", | розчин (смола | | |в/в | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | поліфенілсилоксанова,| | | | приписки 3 | | розчин у ксилолі | | | | | | (або толуолі)) | | | | | | | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3082 Смола | 905 | 9.1 |У спеціалізованих | "Каустамин-115", | "Їдке" | водорозчинна | | |цистернах в/в з | "Х", трафарет | | поліаміноепіхлор- | | |пристроєм для | приписки 9 | | гідринова | | |обігріву | | | "Каустамін-115" | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Смола деревинна | 313 | 3.2 |У власних цистернах | "Смола | "Легко займається", | | | |в/в з нижнім зливом | древесная", "Х", | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | трафарет приписки | | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Смола | 614 | 6163 |У власних цистернах | "Смола | "Отруйно" | кам'яновугільна | | |в/в з нижнім зливом | каменноугольная", | | | | | | "Х", трафарет | | | | | | приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1992 Смола піролізна,| 313 | 9.1 |У цистернах з універ- | "СТ" або "Т" 9 | - | важка | | |сальним зливним | | | | | |приладом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Смола поліал- | 904 | 9153 |У власних цистернах | "Смола полиал- | - | кілбензольна | | |в/в | килбензольная", | | | | | | "Х", трафарет | | | | | | приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1759 Смола | 807 | 8.3 |У спеціалізованих | "Водамин-115", | "Їдке" | поліамідна | | |ізотермічних цистернах | "Х", трафарет | | (водамін-115) | | |в/в | приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Смола поліефірна, | 901 | 9.1 |У власних цистернах | "Камфест-04", | "Горюче" | ненасичена | | |в/в | "Х", трафарет | | безстирольна | | | | приписки 9 | | "Камфест-04" | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1263 Смола | 317 | 3.3 |У власних цистернах | "Смола | "Легко займається", | поліметил- | | |в/в | полиметилсилок- | "Прикриття 0-0-1-0" | силоксанова, | | | | сановая", "Х", | | розчин у ксилолі | | | | трафарет приписки | | (метильний лак) | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Смола | 317 | 3.3 |У власних цистернах | "Смола ПМФС", | "Легко займається", | поліметил- | | |в/в | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | фенілсилоксанова, | | | | приписки 3 | | розчин у ксилолі | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1866 Смола | 317 | 3313 |У спеціалізованих | Найменування | "Легко займається", | фенолоформальдегідна,| | |цистернах в/в | вантажу, "Х", | "Отруйно", | розчин у ксилолі | | | | трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3; 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2927 Смола фенольна | 807 | 6.1 |У спеціалізованих | "Фенол", "Х", | "Отруйно" | | | |цистернах в/в з | трафарет приписки | | | | |пристроєм для | 6а | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1866 Смоли акрилові, | 316 | 3313 |У спеціалізованих | "Смола | "Легко займається", | розчин у суміші | | |цистернах в/в | акриловая", | "Прикриття 0-0-1-0" | ізопропілового спирту| | | | "Х", трафарет | | і ацетону | | | | приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1866 Смоли | 317 | 3313 |У спеціалізованих | "Смола алкидно- | "Легко займається", | алкідноакрилові, | | |цистернах в/в | акриловая", "Х", | "Прикриття 0-0-1-0" | розчин у ксилолі | | | | трафарет приписки | | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Смоли епоксидні,| 314 | 3.2 |У спеціалізованих | "Смола эпоксидная",| "Легко займається", | розчин в толуолі | | |цистернах в/в з | "Х", трафарет | "Слабоотруйно", | | | |пристроєм для | приписки 3,6а | "Прикриття 0-0-1-0" | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Смоли | 905 | 9163 |У спеціалізованих | "Смола КФ", "Х", | - | карбамідоформальде- | | |цистернах в/в | трафарет приписки | | гідні | | | | 9 | | (сечовиноформальде- | | | | | | гідні) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Смоли | 904 | 9.1 |У спеціалізованих | "Смола карбами- | "Слабоотруйно" | карбамідофуранові | | |цистернах в/в | дофурановая", | | | | | | "Х", трафарет | | | | | | приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1866 Смоли меламіно- | 316 | 3313 |У спеціалізованих | "Смола меламино- | "Легко займається", | формальдегідні, | | |цистернах в/в | формальдегидная", | "Отруйно","Прикриття | розчин у бутанолі | | | | "Х", трафарет | 0-0-1-0" | (у бутиловому спирті)| | | | приписки 3; 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Смоли нафтові, | 901 | 9123 |У цистернах з нижнім | "СТ" або "Т" 9 | "Горюче" | важкі, температура | | |зливом | | | спалаху вище | | | | | | 61 град. С, але | | | | | | нижче 90 град.С | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1866 Смоли | 317 | 3.3 |У спеціалізованих | "Камфест", "Х", | "Легко займається", | поліефірні, | | |цистернах в/в | трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | ненасичені, | | | | 3 | | стирольні "Камфест" | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1866 Смоли | 316 | 3313 |У спеціалізованих | "Смола мочевино- | "Легко займається", | сечовиноформаль- | | |цистернах в/в | формальдегидная", | "Отруйно","Прикриття | дегідні, розчин у | | | | "Х", трафарет | 0-0-1-0" | бутанолі | | | | приписки 3; 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Смоли сланцеві | 614 | 6163 |У власних цистернах | "Смола | "Отруйно" | | | |в/в | сланцевая", "Х", | | | | | | трафарет приписки | | | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1866 Смоли | 904 | 9.1 |У власних цистернах | "Смола феноло- | "Слабоотруйно" | фенолоформальде- | | |в/в | формальдегидная", | | гідні, водні розчини | | | | "Х", трафарет | | | | | | приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Смоли | 317 | 3.3 |У власних цистернах | "Смола феноло- | "Легко займається", | фенолоформальде- | | 3.2 |в/в | формальдегидная", | "Слабоотруйно", | гідні, рідкі, | | | | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | легкозаймисті | | | | приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Смоли феноло- | 901 | 9.1 |У власних цистернах | "Смола феноло- | "Горюче", | формальдегідні, | | |в/в | формальдегидная" | "Слабоотруйно" | рідкі, із | | | | "Х", трафарет | | температурою | | | | приписки 9 | | спалаху більше | | | | | | 61 град.С, але не | | | | | | більше 90 град.С | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Смоли феноло- | 614 | 6.1 |У спеціалізованих | "Смола феноло- | "Отруйно" | формальдегідні, що | | |цистернах в/в | формальдегидная", | | спінюються | | | | "Х", трафарет | | | | | | приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Смоли | 904 | 9.1 |У спеціалізованих | "Смола феноло- | "Слабоотруйно" | фенолофуранові | | |цистернах в/в | фурановая", "Х", | | | | | | трафарет приписки | | | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Соапстоки | - | - |У цистернах з нижнім | "СТ" або "Т" | - | темних мастил | | |зливом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Совтол-10 | 616 | 6163 |У спеціалізованих | "Совтол-10", | "Отруйно" | | | |цистернах в/в з | "Х", трафарет | | | | |верхнім зливом | приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Соки, не | - | - |У власних цистернах | "Сок", "П", | - | пойменовані в | | |в/в. | трафарет приписки | | алфавіті | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Соки спиртовані | - | - |У власних цистернах | "Сок", "П", | - | | | |в/в. | трафарет приписки | | | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Соки фруктові і | - | - |У власних цистернах | "Сок", "П", | - | ягідні, не | | |в/в. | трафарет приписки | | пойменовані в | | |У спеціалізованих | | | алфавіті | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Солі амонійні, | 801 | 8313 |У власних цистернах | "Соль аммонийная", | "Їдке" | розчин | | |в/в | "Х", трафарет | | | | | | приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1256 Сольвент | 314 | 3.2 |У цистернах з верхнім | "СТ" або "Т" 3 | "Легко займається", | | | |зливом або з універ- | | "Прикриття | | | |сальним зливним | | 0-0-1-0" | | | |пристроєм | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1866 Сополімер 5Б | 305 | 3212 |У спеціалізованих | "Сополимер 5Б", | "Легко займається", | | | |цистернах в/в | "Х", трафарет | "Прикриття | | | | | приписки 3 | 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Сополімер БМС-86, | 316 | 3.3 |У спеціалізованих | "Сополимер | "Легко займається", | розчин у суміші | | |цистернах в/в | БМС-86", "Х", | "Прикриття 0-0-1-0" | розчинників | | | | трафарет приписки | | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Сополімери на | 904 | 9153 |У спеціалізованих | "Сополимер", | "Слабоотруйно" | основі вінілхлориду, | | |цистернах в/в | "Х", трафарет | | водні | | | | приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1105 Спирт аміловий | 316 | 3313 |У власних цистернах | "Спирт амиловый", | "Легко займається", | | | |в/в | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3082 Спирт бензиловий| 901 | 9.1 |У спеціалізованих | "Спирт бензиловый" | "Горюче" | | | |цистернах в/в | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1120 Спирт бутиловий | 316 | 3313 |У власних цистернах | "Бутанол", "Х", | "Легко займається", | | | |в/в | трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Спирт бутиловий, | 307 | 3.2 |У спеціалізованих | "Бутанол", "Х", | "Легко займається", | третинний | | |цистернах в/в з | трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | | | |алюмінію або | 3 | | | | |нержавіючої сталі | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| Позицію виключено | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1986 Спирт | 319 | 3222 |У власних цистернах | "Денатурат", | "Легко займається", | денатурований | | |в/в | "Х", трафарет | "Отруйно", | | | | | приписки 3; 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1148 Спирт | 901 | 3.3 |У спеціалізованих | "Спирт | "Легко займається", | діацетоновий | | |цистернах в/в | диацетоновый", | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | "Х", трафарет | | | | | | приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1170 Спирт етиловий, | 308 | 3212 |У власних цистернах | "Спирт", "П", | "Легко займається", | винний (див.п.2.4) | | |в/в з верхнім зливом | трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1170 Спирт етиловий, | 308 | 3212 |У власних цистернах | "Этанол", "Х", | "Легко займається", | технічний | | |в/в | трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1105 Спирт | 316 | 3313 |У власних цистернах |"Спирт изоамиловый",| "Легко займається", | ізоаміловий | | |в/в | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1212 Спирт | 316 | 3313 |У власних цистернах | "Изобутанол", "Х", | "Легко займається", | ізобутиловий | | |в/в | трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | (ізобутанол) | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Спирт ізооктиловий | 901 | 6.1 |У власних цистернах | "Спирт | "Отруйно", | | | |в/в | изооктиловый", "Х",| "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | трафарет приписки | | | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1219 Спирт | 307 | 3212 |У власних цистернах | "Изопропанол", | "Легко займається", | ізопропіловий | | |в/в. | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | (ізопропанол, | | |У спеціалізованих | приписки 3 | | пропанол-2) | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2672 Спирт нашатирний| 809 | 8213 |У власних цистернах | "Аммиак водный", | "Їдке" | (вода аміачна) | | |в/в | "Х", трафарет | | | | | | приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1274 Спирт | 307 | 3212 |У власних цистернах | "Пропанол", "Х", | "Легко займається", | н-пропіловий | | |в/в | трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Спирт | 607 | 6113 |У власних цистернах | "Спирт тетраги- | "Отруйно" | тетрагідрофурфу- | | |в/в | дрофурфуриловый", | | риловий | | | | "Х", трафарет | | | | | | приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2874 Спирт | 607 | 6113 |У власних цистернах | "Фурфурол", "Х", | "Отруйно" | фурфуриловий | | |в/в | трафарет приписки | | | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Спирти синтетичні, | 904 | 9153 |У власних цистернах | Найменування | - | жирні | | |в/в | вантажу, "Х", | | | | | | трафарет приписки | | | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Спирти синтетичні, | 904 | 9153 |У спеціалізованих | Найменування | - | жирні, вторинні | | |цистернах в/в з | вантажу, "Х", | | фракції | | |пристроєм для | трафарет приписки | | С - С | | |обігріву | 9 | | 18 23 | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Спирти синтетичні, | 904 | 9153 |У спеціалізованих | "ССЖ", "Х", | - | жирні, первинні | | |цистернах в/в з | трафарет приписки | | фракції С - С | | |пристроєм для | 9 | | 16 21 | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Стабілізатор ВТС-60| 901 | 9123 |У спеціалізованих | "Стабилизатор | "Горюче" | | | |цистернах в/в з | ВТС-60", "Х", | | | | |пристроєм для | трафарет приписки | | | | |обігріву | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Стакрилат-1 | - | 9.1 |У спеціалізованих | "Стакриллат-1", | - | | | |цистернах в/в | "Х", трафарет | | | | | | приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Стеарокси | 904 | 9153 |У спеціалізованих | "Стеарокс", "Х", | - | | | |цистернах в/в з | трафарет приписки | | | | |пристроєм для | 9 | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2055 Стирол(у) | 317 | 3313 |У спеціалізованих | "Стирол", "Х", | "Легко займається", | мономер інгібований | | |цистернах в/в. | трафарет приписки | "Прикриття 0-0-1-0" | (вінілбензол, мономер| | |У спеціалізованих | 3 | | інгібований) | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Стиромаль, | 305 | 3.2 |У власних цистернах | "Стиромаль", | "Легко займається", | розчин | | |в/в | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | | приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1507 Стронцію нітрат | 510 | 5.1 |У власних цистернах | "Стронция нитрат, | "Окисник", | | | |в/в | раствор", "Х", | "Дає займисті суміші" | | | | | трафарет приписки | | | | | | 5 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Сульфгідрат | 809 | 8313 |У власних цистернах | "Сульфгидрат | "Їдке" | натрію, розчин | | |в/в | натрия", "Х", | | | | | | трафарет приписки | | | | | | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Сульфонол, паста | 905 | 9163 |У спеціалізованих | "Сульфонол", "Х", | - | | | |цистернах в/в | трафарет приписки | | | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Сульфорицинат Е | - | - |У власних цистернах | "Сульфорицинат", | | | | |в/в | трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1834 Сульфурилхлорид | 803 | 8311 |У спеціалізованих | "Сульфурилхлорид", | "Їдке", | (сульфурил хлористий)| | |цистернах в/в без | "Х", трафарет | "Прикриття 0-0-1-0" | | | |нижнього зливу | приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Суміші | 315 | 3313 |У цистернах з універ- | "Т" 3 | "Легко займається", | відпрацьованих | | |сальним зливним | | "Прикриття 0-0-1-0" | нафтопродуктів | | |пристроєм | | | (група СНО) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1170 Суміш рідка | 308 | |Див. спирт етиловий, | | | багатокомпонентна, | | |технічний | | | технічна | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Суміш соляної | 801 | 8.1 |У спеціалізованих | "Кислоты соляная | "Їдке", "Отруйно", | і плавикової кислот | | |гумованих цистернах | и плавиковая", | "Прикриття 0-0-1-0" | | | |в/в без нижнього | "Х", трафарет | | | | |зливу | приписки 8; 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Суміші А-6ТН, | 904 | 9153 |У власних цистернах |"А-6ТН" або "А-6ТЗ",| - | А-6ТЗ | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Суперпластифікатор | 905 | 9163 |У спеціалізованих |"Суперпластификатор | - | "Дофен", С-3 | | |цистернах в/в з |"Дофен" або "С-3", | | | | |пристроєм для |"Х", трафарет | | | | |обігріву |приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Суспензійно- | 905 | 9163 |У власних цистернах | "СКД", "Х", | - | комплексне добриво | | |в/в | трафарет приписки | | "СКД" | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3139 Танілін, розчин | 505 | 5122 |У спеціалізованих | "Танилин", "Х", | "Окисник", | | | |цистернах в/в | трафарет приписки | "Отруйно", | | | | | 5; 6а | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Термогазойль | - | - |У цистернах з нижнім |"СТ" або "Т" |- | | | |зливом | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Термолан (суміш | - | - |У власних цистернах | Найменування | | вищих | | |в/в | вантажу, "Х", | | алкілнафталінів) | | | |трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2056 Тетрагідрофуран | 301 | 3112 |У спеціалізованих | "ТГФ", "Х", |"Легко займається", | | | |алюмінієвих цистернах |трафарет приписки |"Прикриття 0-0-1-0" | | | |в/в | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1292 Тетраетоксисилан| 315 | 3313 |У спеціалізованих |"Тетраэтоксисилан", |"Легко займається", | (етилсилікат-40) | | |цистернах в/в |"Х", трафарет |"Прикриття 0-0-1-0" | технічний | | | |приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2850 Тетрамери | 315 | 3.3 |У цистернах з універ- |"Бензин", |"Легко займається", | пропілену (пропілен, | | |сальним зливним при- |"Бензин-нефть", |"Прикриття 0-0-1-0" | тетрамер, | | |ладом |"СТ", "С" 3 | | тетрапропілен) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1081 Тетрафторетилен | 205 | 2312 |У спеціалізованих |"Тетрафторэтилен", |"Скраплений газ", | інгібований | | |цистернах в/в |"С горки не |"Легко займається", | | | | |спускать", "Х", |"Не спускати з | | | | |трафарет приписки |гірки", | | | | | 2; 3 |"Прикриття 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1702 Тетрахлоретан | 605 | 6.1 |У власних цистернах |"Тетрахлорэтан", |"Отруйно" | | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1897 Тетрахлоретилен | 605 | 6113 |У спеціалізованих |"Тетрахлорэтилен", |"Отруйно" | (перхлоретилен) | | |цистернах в/в |"Х", трафарет |"Прикриття 0-0-1-0" | | | | |приписки 6б | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Тетрахлорпентан | 606 | 6113 |У спеціалізованих |"Тетрахлорпентан", |"Отруйно" | | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Тетрахлорпропан | 606 | 6113 |У спеціалізованих |"Тетрахлорпропан", |"Отруйно" | | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1838 Титан | 801 | 8172 |У спеціалізованих | "Титан |"Їдке", "Прикриття | чотирихлористий | | |цистернах в/в. |четырехлористый", |0-0-1-0" | (титану тетрахлорид) | | |У спеціалізованих |"Х", трафарет | | | | |контейнерах-цистернах |приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Тіоколи рідкі | - | - |У спеціалізованих |"Тиоколы", "Х", |- | | | |цистернах в/в |трафарет приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1708 Толуїдин | 616 | 6162 |У спеціалізованих |"Толуидин", "Х", |"Отруйно" | (амінотолуол, | | |цистернах в/в з |трафарет приписки | | ортотолуїдин) | | |верхнім зливом або з | 6а | | | | |універсальним зливним | | | | | |пристроєм | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2078 | 609 | 6112 |У спеціалізованих |"Толуилендии- |"Отруйно" | Толуїлендіізоціанат | | |цистернах в/в |зоцианат", "Х", | | і ізомерні суміші | | | |трафарет приписки | | | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1294 Толуол | 309 | 3212 |У власних цистернах |"Толуол", "Х", |"Легко займається", | | | |в/в |трафарет приписки |"Отруйно", | | | | | 3; 6а |"Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Трибутилфосфат | 614 | 6.1 |У власних цистернах |"Трибутилфосфат", |"Отруйно" | | | |в/в. |"Х", трафарет | | | | |У спеціалізованих |приписки 6б | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2927 Триетаноламін | 807 | 6143 |У власних цистернах |"Триэтаноламин", |"Отруйно", "Їдке" | | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а; 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Триетаноламіна | - | - |У власних цистернах |"ЛАБС-ТЕА", "Х", | | сіль алкілбензол- | | |в/в |трафарет приписки | | сульфокислоти, | | | | | | водний розчин | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1296 Триетиламін | 311 | 3252 |У власних цистернах |"Триэтиламин", |"Легко займається", | | | |в/в |"Х", трафарет |"Отруйно", | | | | |приписки 3; 6а |"Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3082 Триетиламіноксид| 904 | 9.1 |У власних цистернах |"Триэтиламиноксид", |"Слабоотруйно" | | | |в/в |трафарет приписки | | | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Триетиленгліколь| 615 | 6162 |У власних цистернах |"Триэтиленгликоль", |"Отруйно" | | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 574 Трикрезил- | 614 | 6162 |У власних цистернах |"Трикрезилфосфат", |"Отруйно" | фосфат | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2022 Трикрезол | 616 | 6172 |У власних цистернах |"Трикрезол", |"Отруйно", | (кислота крезилова, | | |в/в |"Х", трафарет |"Прикриття 0-0-1-0" | крезол технічний) | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2057 Тримери | 305 | 3.3 |У цистернах з універ- |"Бензин", |"Легко займається", | пропілену | | |сальним зливним |"Бензин-нефть", |"Прикриття 0-0-1-0" | (пропілентример) | | |пристроєм |"С", "СТ" 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1083 Триметиламін | 208 | 2.3 |У спеціалізованих |"Триметиламин", |"Скраплений газ", | безводний | | |цистернах в/в |"С горки не |"Отруйно", "Легко | | | | |спускать", |займається", "Не | | | | |трафарет приписки |спускати з гірки ", | | | | | 2; 6а; 3 |"Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1297 Триметиламін, | 311 | 3.3 |У власних цистернах |"Триметиламин", |"Легко займається", | водний розчин | | |в/в |"Х", трафарет |"Їдке", "Прикриття | | | | |приписки 3; 6а |0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Тринонілфенілфосфіт| 904 | 9153 |У спеціалізованих | Найменування |- | | | |цистернах в/в | вантажу, "Х", | | | | | |трафарет приписки | | | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2035 Трифторетан | 205 | 2311 |У спеціалізованих |"Хладон", "С горки |"Скраплений газ", | стиснений | | |цистернах в/в |не спускать", |"Легко займається", | | | | |трафарет приписки |"Не спускати з | | | | | 2; 3 |гірки", "Прикриття | | | | | |0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Трифтортри- | 605 | 6113 |У спеціалізованих |"Хладон-113", |"Отруйно" | хлоретан (хладон-113)| | |цистернах в/в без |"Х", трафарет | | | | |нижнього зливу. |приписки 6б | | | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2321 Трихлорбензоли | 608 | 6113 |У власних цистернах |"Трихлорбензолы", |"Отруйно" | | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3151 Трихлордифеніл | 904 | 6.1 |У спеціалізованих |"Трихлордифенил", | "Отруйно" | | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1710 Трихлоретилен | 605 | 6113 |У власних цистернах |"Трихлорэтилен", | "Отруйно" | | | |в/в з верхнім зливом |"Х", трафарет | | | | |або універсальним |приписки 6а | | | | |зливним пристроєм. | | | | | |У спеціалізованих | | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Трихлоретилфосфат | 905 | 9163 |У спеціалізованих |"Трихлорэтилфосфат",| "Отруйно" | (пластифікатори | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | фосфатні) | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Трихлорпропіл- | 905 | 9163 |У спеціалізованих |"Пластификатор | "Слабоотруйно" | фосфат, трис- | | |цистернах в/в. |ТХПФ", "Х", | | -(бета)-хлорпропіл) | | |У спеціалізованих |трафарет приписки | | фосфат, трис-(2,3-ди-| | |контейнерах-цистернах | 9 | | бромпропіл) фосфат | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1295 Трихлорсилан | 321 | 4361 |У власних цистернах |"Трихлорсилан", "Х",| "Загоряється від | (кремнехлороформ) | | |в/в |"С горки не | води", "Легко | | | | |спускать", трафарет | займається", | | | | |приписки 4в; 3; 8 | "Їдке", "Не | | | | | | спускати з гірки", | | | | | | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1300 Уайт-спірит | 315 | 3313 |У цистернах з верхнім |"Бензин" або | "Легко займається", | (замінювач скипидару)| | |або нижнім зливом |"Бензин-нефть", | "Прикриття 0-0-1-0" | | | | |"С" або "СТ" 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1263 Фарби | 305 | 3212 |У власних цистернах | "Краски", "Х", | "Легко займається" | | | (3313) |в/в |трафарет приписки | | | | | | 3 | | | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2572 Фенілгідразин | 616 | 6.1 |У спеціалізованих |"Фенилгидразин", | "Отруйно", "Легко | | | |цистернах в/в без |"Х", трафарет | займається", | | | |нижнього зливу з |приписки 6а; 3 | "Прикриття 0-0-1-0" | | | |пристроєм для | | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1804 Фенілтри- | 805 | 8142 |У спеціалізованих |"Фенилтрихлорсилан",| "Їдке", "Отруйно", | хлорсилан | | |цистернах в/в |трафарет приписки | "Легко займається", | | | | | 8; 6а; 3 | "Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2312 Фенол | 807 | 6142 |У власних цистернах | "Фенол", "Х", | "Отруйно", "Їдке" | розплавлений (кислота| | |в/в |трафарет приписки | | карболова) | | | | 6а; 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1671 Фенол твердий | 807 | 6142 |У власних цистернах |"Фенол", "Х", |"Отруйно", "Їдке" | | | |в/в |трафарет приписки | | | | | | 6а; 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2821 Феноли, розчин | 807 | 6142 |У власних цистернах |"Фенол", "Х", |"Отруйно", "Їдке" | (карболка чорна) | | |в/в. |трафарет приписки | | | | |У спеціалізованих | 6а; 8 | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2810 Фенолоспирти | 615 | 6163 |У власних цистернах |"Фенолоспирт", |"Отруйно" | | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Феноляти | 804 | 8313 |У власних цистернах |"Феноляты", "Х", |"Їдке" | | | |в/в |трафарет приписки | | | | | | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Фільтрат технічного| - | - |У власних цистернах |"Фильтрат | | пентаеритриту | | |в/в |технического | | | | | |пентаэритрита", | | | | | |"Х", трафарет | | | | | |приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Фліцид | 610 | 3,3 |У власних цистернах |"Флицид", "Х", |"Легко займається", | | | |в/в |трафарет приписки |"Слабоотруйно", | | | | | 3; 9 |"Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Флотамін | 902 | 9133 |У спеціалізованих |"Флотамин", "Х", |"Горюче" | | | |цистернах в/в |трафарет приписки | | | | | | 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Флотореагент | - | - |У власних цистернах |"Флотореагент", | | "Баритол" | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Флотореагент ВЖС | 901 | 9123 |У власних цистернах |"Флотореагент", |"Слабоотруйно" | (реагент ВЖС) | | |в/в з пристроєм для |"Х", трафарет | | | | |обігріву |приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Флотореагент | 901 | 9.1 |У власних цистернах |"Флотореагент", |"Слабоотруйно", | "Кетгол" | | |в/в |"Х", трафарет |"Прикриття 0-0-1-0" | | | | |приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Флотореагент ОПСБ | - | - |У власних цистернах |"Флотореагент", | | | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Флотореагент: Т-66 | 905 | 9163 |У власних цистернах з |"Флотореагент", |"Горюче" | (ВПП), "Оксаль" | | |нижнім зливом в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки "С" | | | | | |або "СТ" 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Флотореагент, важка| 902 | 9133 |У власних цистернах |"Флотореагент", |"Горюче" | фракція "Оксаль" | | |в/в |"Х", трафарет | | (ЕДОС) | | | |приписки "С" | | | | | |або "СТ" 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2209 Формалін | 807 | 8.3 |У власних цистернах |"Формалин", "Х", |"Їдке", "Отруйно" | (формальдегід, | | |в/в |трафарет приписки | | водні розчини) | | | | 8; 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1166 Формальгліколь | 320 | 3252 |У власних цистернах |"Формальгликоль", |"Легко займається", | (1,3-діоксолан) | | |в/в |"Х", трафарет |"Прикриття | | | | |приписки 3 |0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1198 Формальдегід, | 320 | 3332 |У власних цистернах |"Формалин", "Х", |"Легко займається", | розчини | | |в/в |трафарет приписки |"Їдке", "Отруйно", | легкозаймисті | | | | 3; 8; 6а |"Прикриття | | | | | |3/0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2209 Формальдегіду | 807 | 8.3 |У спеціалізованих |"Формалин", "Х", |"Їдке" | розчини з масовою | | |цистернах в/в з |трафарет приписки | | часткою | | |алюмінію або без | 8 | | формальдегіду не | | |нікелевої нержавіючої | | | менше 25% | | |сталі | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Формсечовина | 614 | 8362 |У спеціалізованих |"Форммочевина", |"Їдке" | | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1076 Фосген* | 203 | 2,2 |У спеціалізованих |"Сжиженый газ", |"Скраплений газ", | | | |цистернах в/в, |"Ядовито", "Едкое", |"Отруйно", "Їдке", | | | |розрахованих на тиск | "С горки не |"Не спускати з гірки", | | | | | спускать", |"Прикриття 1-1*-3-1" | | | | |трафарет приписки | | | | | | 2;6а;8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Фосфанол | 801 | 8.1 |У спеціалізованих |"Фосфанол", "Х", |"Їдке" | | | |гумованих цистернах |трафарет приписки | | | | |в/в | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1381 Фосфор білий | 406 | 4221 |У спеціалізованих |"Желтый фосфор", |"Самозаймається", | або жовтий* | | |цистернах в/в без |"Х", " С горки |"Отруйно", "Не | (див.п.2.9) | | |нижнього зливу, з |не спускать ", |спускати з гірки", | | | |запобіжним ковпаком |трафарет приписки |"Прикриття | | | | | 4б; 6а |3/0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1809 Фосфор | 801 | 8112 |У спеціалізованих | "Фосфор |"Їдке", | трихлористий | | |цистернах в/в. |трихлористый", |"Прикриття 0-0-1-0" | (фосфору трихлорид) | | |У спеціалізованих |"Х", трафарет | | | | |контейнерах-цистернах |приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1810 Фосфорит | 801 | 8162 |У спеціалізованих |"Фосфорит |"Їдке" | хлористий (фосфору | | |цистернах в/в |хлористый", "Х", | | оксихлорид, | | | |трафарет приписки | | фосфорилхлорид) | | | | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2303 Фракція | 314 | 3353 |У власних цистернах |"Метилстирол", |"Легко займається", | альфаметилстирольна | | |в/в |"Х", трафарет |"Прикриття 0-0-1-0" | (альфа)-метилстирол) | | | |приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3295 Фракція | | |У спеціалізованих |"Альфа-олефины", |"Легко займається", | альфа-олефінів: | | |цистернах в/в. |"Х", трафарет |"Прикриття 0-0-1-0" | С | 305 | 3.2 |У спеціалізованих |приписки 3 | | 8 | | 3.2 |контейнерах-цистернах | | | С - С | | 3.3 | | | | 8 10 | | | | | | С | | | | | | 10 | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 3295 Фракція | 315 | 3.3 |У спеціалізованих |"Альфа-олефины", |"Легко займається", | альфа-олефінів | | |цистернах в/в. |"Х", трафарет |"Прикриття 0-0-1-0" | С - С | | |У спеціалізованих |приписки 3 | | 10 12 | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Фракція альфа- | 901 | 9.1 |У спеціалізованих |"Альфа-олефины", |"Горюче" | олефінів С - С | | |цистернах в/в. |"Х", трафарет | | 12 14 | | |У спеціалізованих |приписки 9 | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Фракція альфа- | 904 | 9.1 |У спеціалізованих |"Альфа-олефины", |"Слабоотруйно" | олефінів | | |цистернах в/в. |"Х", трафарет | | С - С , С - С | | |У спеціалізованих |приписки 9 | | 16 18 20 26 | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2928 Фракція | 616 | 6.1 |У власних цистернах |"Антрацен", "Х", | "Отруйно" | антраценова | | |в/в з нижнім зливом |трафарет приписки | | (антрацен) | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2313 Фракція | 311 | 3342 |У спеціалізованих |"Пиколины", "Х", |"Легко займається", | бетапіколінова, | | |цистернах в/в |трафарет приписки |"Їдке", "Отруйно", | піколіни | | | | 3; 8; 6а |"Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1965 Фракція | 206 | 2313 |У спеціалізованих |"Бутан", "С горки |"Скраплений газ", | бутан-бутиленова | | |цистернах в/в, | не спускать", |"Легко займається", | | | |розрахованих на тиск |трафарет приписки | "Не спускати з | | | | | 2; 3 | гірки", | | | | | |"Прикриття 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1965 Фракція | 206 | 2313 |У спеціалізованих |"Бутилен", "С |"Скраплений газ", | бутилен-аміленова | | |цистернах в/в, |горки не спускать", |"Легко займається", | | | |розрахованих на тиск |трафарет приписки |"Не спускати з | | | | | 2; 3 |гірки", "Прикриття | | | | | |0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1965 Фракція бутилен-| 206 | 2313 |У спеціалізованих |"Бутилен", "С |"Скраплений газ", | бутадієнова | | |цистернах в/в, |горки не спускать", |"Легко займається", | | | |розрахованих на тиск |трафарет приписки |"Не спускати з | | | | | 2; 3 |гірки" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1965 Фракція | 206 | 2.3 |У спеціалізованих |"Пропан", "С горки |"Скраплений газ", | бутилен-дивінілова | | |цистернах в/в, |не спускать", |"Легко займається", | | | |розрахованих на тиск |трафарет приписки |"Не спускати з | | | | | 2; 3 |гірки", "Прикриття | | | | | |0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1965 Фракція | 206 | 2313 |У спеціалізованих |"Бутилен", "С |"Скраплений газ", | бутилен-ізобутиленова| | |цистернах в/в, |горки не спускать", |"Легко займається", | | | |розрахованих на тиск |трафарет приписки |"Не спускати з | | | | | 2; 3 |гірки", "Прикриття | | | | | |0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1965 Фракція | 206 | 2313 |У спеціалізованих |"Бутан" або |"Скраплений газ", | вуглеводнева, широка | | |цистернах в/в, |"Пропан", трафарет |"Легко займається", | (ШФЛВ) | | |розрахованих на тиск |приписки 2;3 |"Не спускати з гірки", | | | | |"С горки |"Прикриття 0-0-3-0" | | | | |не спускать" | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Фракція | 305 | 3.2 |У цистернах з нижнім |"Бензин", |"Легко займається", | гасо-газойлева | | |зливом |"Бензин-нефть", |"Прикриття 0-0-1-0" | | | | |"С" або "СТ" 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1203 Фракція | 301 | 3112 |У цистернах з універ- |"Бензин", "С" 3 |"Легко займається", | гексан-гептанова | | |сальним зливним | |"Прикриття 0-0-1-0" | | | |пристроєм | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1208 Фракція | 301 | 3112 |У цистернах з універ- |"Бензин", "С" 3 |"Легко займається", | гексанова | | |сальним зливним | |"Прикриття 0-0-1-0" | | | |пристроєм | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1992 Фракція | 314 | 3222 |У власних цистернах |"Этилбензол", |"Легко займається", | етилбензольна | | |в/в |"Х", трафарет |"Отруйно", | | | | |приписки 3; 6а |"Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Фракція | 305 | 3212 |У спеціалізованих | "Фракция |"Легко займається", | ефіроальдегідна | | |цистернах в/в, |эфироальдегидна", |"Не спускати з | | | |розрахованих на тиск |"Х", "С горки не |гірки","Прикриття | | | | | спускать", |0-0-1-0" | | | | |трафарет приписки | | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2371 Фракція | 301 | 3111 |У спеціалізованих |"Изоамилен", |"Легко займається", | ізоаміленова | | |цистернах в/в, | "С горки не |"Не спускати з | (ізоамілени) | | |розрахованих на тиск |спускать", |гірки", | | | | |трафарет приписки |"Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1969 Фракція | 206 | 2.3 |У спеціалізованих |"Бутан", "С горки |"Скраплений газ", | ізобутанова | | |цистернах в/в, | не спускать", |"Легко займається", | | | |розрахованих на тиск |трафарет приписки |"Не спускати з гірки", | | | | | 2,3 |"Прикриття 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1965 Фракція | 206 | 2.3 |У спеціалізованих |"Бутан", "С горки |"Скраплений газ", | ізобутан- | | |цистернах в/в, | не спускать", |"Легко займається", | ізобутиленова | | |розрахованих на тиск |трафарет приписки |"Не спускати з гірки", | | | | | 2,3 |"Прикриття 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1265 Фракція | 301 | 3.1 |У спеціалізованих | "Пентан", |"Легко займається", | ізопентанова | | |цистернах в/в, |трафарет приписки |"Прикриття 0-0-3-0" | | | |розрахованих на тиск | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1307 Фракція | 309 | 3212, |У власних цистернах | "Ксилол", "Х", |"Легко займається", | ксилольна (ксилоли) | | 3313 |в/в |трафарет приписки |"Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Фракція метил- | 305 | 3.2 |У власних цистернах |"Тетран", "Х", |"Легко займається", | дигідропропанова | | |в/в |трафарет приписки |"Прикриття 0-0-1-0" | (тетран) | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Фракція | 904 | 9.1 |У спеціалізованих |"Метилнафталин", |"Слабоотруйно" | метилнафталінова, | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | (Фракція 1- і | | | |приписки 9 | | 2-метилнафталінова) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Фракція | 904 | 9.1 |У спеціалізованих |"Метилнафталин", |"Слабоотруйно" | метилнафталінова | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | вузька | | | |приписки 9 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1011 Фракція | 206 | 2.3 |У спеціалізованих |"Бутан", "С горки |"Скраплений газ", | нормального бутану | | |цистернах в/в, | не спускать", |"Легко займається", | | | |розрахованих на тиск |трафарет приписки |"Не спускати з гірки", | | | | | 2; 3 |"Прикриття 0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1265 Фракція | 301 | 3.1 |У спеціалізованих | "Пентан", |"Легко займається", | нормального пентану | | |цистернах в/в, |трафарет приписки |"Прикриття 3/0-0- | | | |розрахованих на тиск | 3 |1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Фракція | 309 | |Перевезення на умовах | "Пентан", "Х", |"Легко займається", | параксилольна | | |толуолу | "С горки не |"Отруйно", "Не | | | | | спускать", |спускати з гірки", | | | | |трафарет приписки |"Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3; 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Фракція | 301 | 3.1 |У спеціалізованих | | | пентанізопренцик- | | |цистернах в/в, | | | лопентадієнова | | |розрахованих на тиск | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1265 Фракція | 301 | 3111 |У спеціалізованих |"Пентан", "Х", |"Легко займається", | пентанова (фракція | | |цистернах в/в, |"С горки не |"Не спускати з | нормального пентану) | | |розрахованих на тиск | спускать", |гірки","Прикриття | | | | |трафарет приписки |0-0-1-0" | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Фракція | 315 | 3.2 |У спеціалізованих |"Пиперилен", "Х", |"Легко займається", | піпериленова | | |цистернах в/в |"С горки |"Не спускати з | | | | |не спускать", |гірки", "Прикриття | | | | |трафарет приписки |0-0-1-0" | | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Фракція | 317 | 3.2 |У власних цистернах |"Алкилбензол", |"Легко займається", | поліалкілбензольна | | |в/в з універсальним |"Х", трафарет |"Отруйно", | | | |зливним пристроєм |приписки 3; 6а |"Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1965 Фракція пропан- | 206 | 2313 |У спеціалізованих | "Пропан", "С |"Скраплений газ", | бутанова | | |цистернах в/в, | горки не |"Легко займається", | | | |розрахованих на тиск | спускать", |"Не спускати з | | | | |трафарет приписки |гірки", "Прикриття | | | | | 2; 3 |0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1965 Фракція пропан- | 206 | 2313 |У спеціалізованих | "Пропан", |"Скраплений газ", | бутан-пентанова | | |цистернах в/в, | "С горки не |"Легко займається", | | | |розрахованих на тиск | спускать", |"Не спускати з гірки", | | | | |трафарет приписки |"Прикриття | | | | | 2;3 |0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1978 Фракція | 206 | 2.3 |У спеціалізованих | "Пропан", |"Скраплений газ", | пропанова | | |цистернах в/в, | "С горки не |"Легко займається", | | | |розрахованих на тиск | спускать", |"Не спускати з гірки", | | | | |трафарет приписки |"Прикриття | | | | | 2;3 |0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1965 Фракція пропан- | 206 | 2313 |У спеціалізованих | "Пропан", "С |"Скраплений газ", | пропіленова | | |цистернах в/в, | горки не |"Легко займається", | | | |розрахованих на тиск | спускать", |"Не спускати з | | | | |трафарет приписки |гірки", "Прикриття | | | | | 2; 3 |0-0-3-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2821 Фракція фенольна| 608 | 6112 |У власних цистернах | "Фенол", "Х", |"Отруйно" | | | |в/в |трафарет приписки | | | | | | 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1992 Фтіон | 314 | 3252 |У спеціалізованих | "Фтион", "Х", |"Легко займається", | | | |цистернах в/в |трафарет приписки |"Отруйно", | | | | | 3; 6а |"Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1199 Фурфурол | 320 | 3353 |У власних цистернах |"Фурфурол", "Х", |"Легко займається", | (фурфураль, | | | |трафарет приписки |"Прикриття 0-0-1-0" | фурфуральдегід) | | | | 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Хладон-11 | - | - |У спеціалізованих |"Хладон-11", "Х", |- | (фтортрихлорметан) | | |цистернах в/в, |трафарет приписки | | | | |розрахованих на тиск | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1028 Хладон-12 | 201 | 2.1 |У спеціалізованих |"Хладон-12", |"Скраплений газ", | (дифтордихлорметан | | |цистернах в/в, |"Х", трафарет |"Не спускати з гірки", | R12) | | |розрахованих на тиск |приписки 2 |"Прикриття 0-0-1-0" | | | | |"С горки | | | | | |не спускать" | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2599 Хладон 503 | 201 | 2113 |У спеціалізованих |"Хладон", "С |"Скраплений газ", | (азеотропна суміш | | |цистернах в/в |горки не |"Не спускати з | трифторхлорметану | | | |спускать", |гірки", "Прикриття | (R13) і трифторметану| | | |трафарет приписки |0-0-3-0" | (R23) (суміш R503) | | | | 2 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1017 Хлор* | 203 | 2243 |У спеціалізованих |"Хлор", "С горки |"Скраплений газ", | (див.п.2.5.8) | | |цистернах в/в, |не спускать", |"Отруйно", | | | |розрахованих на тиск |трафарет приписки |"Окисник", | | | | |2; 6а; 5; 8 |"Не спускати з | | | | | |гірки", "Прикриття | | | | | |3/1-1*-1-1" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2075 Хлораль | 605 | 6112 |У спеціалізованих |"Хлораль", "Х", |"Отруйно", | безводний, | | |цистернах в/в. |трафарет приписки |"Прикриття 0-0-1-0" | інгібований | | |У спеціалізованих | 6а | | (трихлорацетальдегід | | |контейнерах-цистернах | | | безводний) | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Хлорат-хлорид | 903 | 9143 |У власних цистернах |"Хлорат-хлорид | "Їдке" | кальцію, | | |в/в |кальция", "Х", | | незамерзаючий | | | |трафарет приписки | | розчин | | | | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2927 Хлорбензаль- | 616 | 6172 |У власних цистернах |"Хлорбензаль- |"Отруйно", "Їдке", | хлорид (пара-) | | |в/в |хлорид", "Х", |"Прикриття 0-0-1-0" | | | | |трафарет приписки | | | | | | 6а; 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1134 Хлорбензол | 318 | 3313 |У власних цистернах |"Хлорбензол", |"Легко займається", | (фенілхлорид) | | |в/в |"Х", трафарет |"Прикриття 0-0-1-0" | | | | |приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1916 Хлорекс (ефір | 606 | 6112 |У власних цистернах | "Хлорекс", "Х", |"Отруйно", "Легко | 2,2-дихлордіетиловий)| | |в/в |трафарет приписки |займається", | | | | | 6а; 3 |"Прикриття 0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1834 Хлористий | 803 | 8311 |У спеціалізованих |"Хлористый |"Їдке", | сульфурил | | |цистернах в/в |сульфурил", "Х", |"Прикриття 0-0-1-0" | (сульфурилхлорид) | | | |трафарет приписки | | | | | | 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1578 Хлорнітробензоли| 616 | 6162 |У спеціалізованих |"Хлорнитробензол", |"Отруйно" | (нітрохлорбензоли) | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1992 Хлорорганічні | 312 | 3353 |У спеціалізованих | Найменування |"Легко займається", | відходи виробництва | | |цистернах в/в з | вантажу, "Х", |"Отруйно", | хлорпрену | | |верхнім зливом |трафарет приписки |"Прикриття 0-0-1-0" | | | | | 3; 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1888 Хлороформ | 605 | 6113 |У спеціалізованих |"Хлороформ", |"Отруйно" | (трихлорметан) | | |цистернах в/в. |"Х", трафарет | | | | |У спеціалізованих |приписки 6а | | | | |контейнерах-цистернах | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Хлорпарафін | - | - |У цистернах з |"С" або "СТ" |- | | | |універсальним зливним | | | | | |пристроєм | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Хлорсинтем | 904 | 9153 |У спеціалізованих |"Хлорсинтем", |- | (композиція | | |цистернах в/в |"Х", трафарет | | жирувальна | | | |приписки 9 | | "Хлорсинтем") | | | | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2238 Хлортолуол | 318 | 3313 |У спеціалізованих |"Хлортолуол", |"Легко займається", | (орто-, пара-) | | |цистернах в/в |"Х", трафарет |"Прикриття 0-0-1-0" | технічний | | | |приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 2996 Хлорхолінхлорид,| 613 | 6162 |У власних цистернах |"Хлорхолинхлорид", |"Отруйно" | розчин | | |в/в |"Х", трафарет | | | | | |приписки 6а | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1760 Холінхлорид, | 801 | 8.1 |У спеціалізованих |"Холинхлорид", |"Їдке" | водний розчин | | |алюмінієвих цистернах |"Х", трафарет | | | | |в/в |приписки 8 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| - Церезин | - | - |У цистернах з |"Т" |- | петролатумний, | | |універсальним зливним | | | неочищений | | |пристроєм | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1145 Циклогексан | 305 | 3212 |У власних цистернах |"Циклогексан", |"Легко займається", | (гексаметилен) | | |в/в |"Х", трафарет |"Прикриття 0-0-1-0" | | | | |приписки 3 | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1993 Циклогексанол | 316 | 3313 |У спеціалізованих |"Циклогексанол", |- | (спирт | | |цистернах в/в з |"Х", трафарет | | циклогексиловий) | | |пристроєм для |приписки 9 | | | | |обігріву | | | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1915 Циклогексанон | 316 | 3313 |У власних цистернах |"Циклогексанон", |"Легко займається", | | | |в/в |"Х", трафарет |"Прикриття | | | | |приписки 3 |0-0-1-0" | ---------------------+-------+--------+-----------------------+--------------------+-----------------------| 1840 Цинк хлористий | 905 | 9163 |У власних цистернах |"Цинк хлористый", |"Їдке" | (цинку хлорид), | | |в/в |"Х", трафарет | | розчин | | | |приписки 8 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. У графі "Номер ООН і найменування вантажу" вантажі,
відмічені знаком "*", дозволяється перевозити тільки в супроводі
провідників відправників (одержувачів). 2. У графі "Номер аварійної картки" вказані номери аварійних
карток на вантажі, що включені в Правила безпеки і порядок
ліквідації наслідків аварійних ситуацій з небезпечними вантажами
при перевезенні їх залізницями ( z0857-00 ) (додаток 3). 3. У графі "Класифікаційний шифр" указано цифровий код
небезпечного вантажу згідно з ГОСТ 19433, що характеризує його
транспортну небезпеку. Перша цифра шифру означає клас, друга -
підклас, третя - категорію небезпечного вантажу, четверта -
ступінь небезпеки. 4. У графі "Спеціальні трафарети на цистерні і контейнері.
Номер знака небезпеки" букви означають: "С" - світлі
нафтопродукти, "Т" - темні нафтопродукти, "Х" - хімічні вантажі,
"П" - харчові (продовольчі) вантажі; цифри означають номери знаків
небезпеки згідно з додатком 6 до "Правил перевозок опасных грузов
по железным дорогам". 5. У графі "Штемпелі на перевізних документах. Прикриття"
вказано число фізичних вагонів прикриття: перша цифра - від
ведучого локомотива (якщо дріб, то чисельник - від паровоза на
твердому паливі, знаменник - від електровоза, тепловоза або
паровоза на нафтовому паливі); друга цифра - від підштовхувального
локомотива на твердому паливі, а зі знаком "*" - від усіх
підштовхувальних локомотивів; третя цифра - від вагонів із людьми;
четверта цифра - від локомотивів на твердому паливі при маневрах ;
знак "0" (нуль) - прикриття не потрібне. 6. 7. У графі "У яких вагонах (контейнерах) дозволяється
перевозити" букви означають: "в/в" -
вантажовідправник/вантажоодержувач (вантажовласник).
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004, Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 540 ( z1142-05 ) від 12.09.2005 )

Додаток 2

до пункту 1.2.7 Правил

перевезення наливних

вантажів

----------- | ----------- | УЗ | 22 | | | УЗ | 22 | ----------- | ----------- | КОРІНЕЦЬ ПЕРЕСИЛЬНОЇ | ПЕРЕСИЛЬНА НАКЛАДНА НАКЛАДНОЇ | на порожню цистерну після злиття на порожню цистерну після злиття | світлих нафтопродуктів світлих нафтопродуктів | | ПЕРЕСЫЛОЧНАЯ НАКЛАДНАЯ КОРЕШОК ПЕРЕСЫЛОЧНОЙ | на порожнюю цистерну из-под слива НАКЛАДНОЙ | светлых нефтепродуктов на порожнюю цистерну из-под слива | светлых нефтепродуктов | АА 000000 | АА 000000 | |---------------------------------------------- ||Код |Номер |Тип калібровки|Кількість | ||власника |цистерни|цистерни |осей | Цистерна Тип калібровки ||Код |Номер |Тип калибровки|Количество| N ______________ цистерни _________ ||владельца|цистерны|цистерны |осей | ||---------+--------+--------------+----------| Цистерна Тип калибровки || | | | | N ______________ цистерны _________ ||--------------------------------------------| ||Станція і залізниця відправлення порожньої | після злиття ||цистерни | из-под слива __________________________ ||Станция и дорога отправления порожней | (вказати найменування ||цистерны | світлого нафтопродукту, || | який було злито), || Коди | (указать наименование || Коды | слитого светлого || --------------------------------| нефтепродукта) || | | | | | | | | | ________________________________________||--------------------------------------------| (повне найменування підприємства, ||Відправник (повне найменування підприємства,| яке зливало вантаж), ||яке зливало вантаж) | (полное наименование предприятия, ||Отправитель (полное наименование | сливавшего груз) ||предприятия, сливавшего груз) | || ----------------| Дата заповнення пересильної || | | | | | накладної _________________ 20 ___ р./г.||--------------------------------------------| Дата заполнения пересылочной ||Найменування вантажу, який було злито із | накладной ||цистерни | ||Наименование груза, слитого из цистерны | Представник одержувача || | вантажу ||--------------------------------------------| Представитель получателя ||Цистерна злита повністю, зовнішня і | груза _______________________________ ||внутрішня поверхні котла очищені від | (посада і підпис розбірливо) ||залишків вантажу, бруду, шламу та льоду, | (должность и подпись разборчиво) ||прилади для злиття справні і закриті, | ||пристрої для пломбування цистерни справні. | -----------------------------||Цистерна слита полностью, внешняя и | |Штемпель одержувача вантажу|||внутренняя поверхности котла очищены от | |Штемпель получателя груза |||остатков груза, грязи, шлама и льда, | -----------------------------||сливные приборы исправны и закрыты, | ||устройства для пломбирования | ||цистерн исправны. | ф. ГУ-27дс ||--------------------------------------------| || | |---------------------- | || | Представник | || | одержувача вантажу: | || | Представитель | || | получателя груза: | || | | || | Посада ______________| || | Должность | || | | || | Підпис ______________| ||Печатка або штемпель| Подпись | ||вантажоодержувача | | ||Печать или штемпель | Дата ______ 20 __ р./| ||грузополучателя | Дата г.| ||--------------------+-----------------------| ||Календарний штемпель| | ||станції відправлення| | ||порожньої цистерни | | ||Календарный штемпель| | ||станции отправления | | ||порожней цистерны | | |---------------------------------------------- | | Накладна заповнюється на друкарській |машинці або з використанням ПЕОМ, штемпелем |або чорнилом; накладна з підчистками, |виправленнями, а також заповнена олівцем не |приймається. | Відправник несе відповідальність за всі |наслідки неправильності, неточності або |неповноти відомостей, зазначених ним у |пересильній накладній. | Накладная заполняется на пишущей машинке |или с использованием ПЭВМ, штемпелями или |чернилами; накладная с подчистками, |исправлениями, а также заполненная карандашом |не принимается. | Отправитель несет ответственность за все |последствия неправильности, неточности или |неполноты сведений, указанных им в |пересылочной накладной. | | ф. ГУ-27дс |

Зворотний бік ф. ГУ-27-дс
Відмітка про складання акта щодо виявлення у пункті наливу
залишків вантажу в цистерні: Отметка о составлении акта о недосливе цистерны, обнаруженном
в пункте налива:
Цистерна прибула для наливу на станцію ______________________ Цистерна прибыла под налив на станцию
_________________________________________ залізниці

ж.д.
Дата _________________________________ 20 ____ р./г. Дата
Підписи, що засвідчують складання акта: Подписи, удостоверяющие составление акта:
--------------------- Представник станції | | Представитель станции ________________| | | | Представник відправника або | | промивально-пропарювального пункту | | Представитель отправителя или | Штемпель станції | промывочно-пропарочного пункта _______| Штемпель станции | ---------------------

Перелік світлих нафтопродуктів
Алкілат, алкілбензин, асідол, асідолмилонафт, бензин, бензин
ароматизований, бензин нестабільний, бензин етильований, бензол,
бензольна голівка (аргол), брайтсток (масло для прокатних станів
П-28), вапор (масло циліндрове 52), велосід (масло для
високошвидкісних механізмів), віскозин (масло циліндрове 24),
вольта (масло мінеральне), газойль, голівка бензольна, дистилят
вакуумний, ізооктан, гас, гас тракторний 1-го розряду, конденсат
із природного газу, контакт (газойлевий, гасовий,
нейтралізований), масла (авіаційне, автомобільне, автотракторне,
вазелінове, веретяне, висцинове, дизельне, для гепоїдних передач,
пресів і прокатних станів, для виготовлення солідолу, зелене,
індустріальне, кабельне, компресорне, конденсаторне, машинне,
мінеральне, морське, моторне, осьове, пластифікатор ПН-6,
рефрижераторне, сепараторне, суднове, трансмісійне,
трансформаторне, турбінне, турбогенераторне, турборедукторне,
циліндрове, швейне), нафтил, парафін сірниковий (жовтий),
пінореагент, петролятум, піробензол, піронафт, пірополімери,
рематол, суміш пектанова, сольвент і сольвент-нафта, сировина
піролізна, термогазойль, паливо дизельне, паливо Т-1, ТС-1 і Т-2,
паливо Т-130 і Т-185, уайт-спірит, фліцид, фракція
гасово-газойлева, ефір петролейний.
Перечень светлых нефтепродуктов
Алкилат, алкилбензин, асидол, асидолмылонафт, бензин, бензин
ароматизированный, бензин нестабильный, бензин этилированный,
бензол, бензольная головка (аргол), брайтсток (масло для прокатных
станов П-28), вапор (масло цилиндровое 52), велосид (масло для
высокоскоростных механизмов), вискозин (масло цилиндровое 24),
вольта (масло минеральное), газойль, головка бензольная, дистилат
вакуумный, изооктан, керосин, керосин тракторный 1-го разряда,
конденсат из природного газа, контакт (газойлевый, керосиновый,
нейтрализованный), масла (авиационное, автомобильное,
автотракторное, вазелиновое, веретенное, висциновое, дизельное,
для гипоидных передач, прессов и прокатных станов, для
изготовления солидола, зеленое, индустриальное, кабельное,
компрессорное, конденсаторное, машинное, минеральное, морское,
моторное, осевое, пластификатор ПН-6, рефрижераторное,
сепараторное, судовое, трансмиссионное, трансформаторное,
турбинное, турбогенераторное, турборедукторное, цилиндровое,
швейное), нафтил, парафин спичечный (желтый), пенореагент,
петролятум, пиробензол, пиронафт, пирополимеры, рематол, смесь
пектановая, сольвент и сольвент-нафта, сырье пиролизное,
термогазойль, топливо дизельное, топливо Т-1, ТС-1 и Т-2, топливо
Т-130 и Т-185, уайт-спирит, флицид, фракция керосино-газойлевая,
эфир петролейный.

Додаток 3

до пункту 1.2.7. Правил

перевезення наливних

вантажів

----------- | ----------- | УЗ | 22 | | | УЗ | 22 | ----------- | ----------- | | КОРІНЕЦЬ ПЕРЕСИЛЬНОЇ | ПЕРЕСИЛЬНА НАКЛАДНА НАКЛАДНОЇ |на порожню цистерну (бункерний напіввагон) на порожню цистерну (бункерний | після злиття темних нафтопродуктів напіввагон) після злиття темних | нафтопродуктів | ПЕРЕСЫЛОЧНАЯ НАКЛАДНАЯ |на порожнюю цистерну (бункерный полувагон) КОРЕШОК ПЕРЕСЫЛОЧНОЙ | из-под слива темных нефтепродуктов НАКЛАДНОЙ | на порожнюю цистерну (бункерный | АА 000000 полувагон) из-под слива темных | нефтепродуктов | |---------------------------------------------- АА 000000 ||Код |Номер |Тип калібровки|Кількість | ||власника |цистерни|цистерни |осей | Цистерна Тип калібровки ||Код |Номер |Тип калибровки|Количество| (бункерний цистерни _________ ||владельца|цистерны|цистерны |осей | напіввагон)_____ ||---------+--------+--------------+----------| || | | | | Цистерна Тип калибровки ||--------------------------------------------| (бункерный цистерны _________ ||Станція і залізниця відправлення порожньої | полувагон)_______ ||цистерни (бункерного напіввагона) | ||Станция и дорога отправления порожней | після злиття ||цистерны (бункерного полувагона) | из-под слива __________________________ || | (вказати найменування || Коди | темного нафтопродукту, || Коды | який було злито), || --------------------------------| (указать наименование || | | | | | | | | | слитого темного ||--------------------------------------------| нефтепродукта) ||Відправник (повне найменування підприємства,| ________________________________________||яке зливало вантаж) | (повне найменування підприємства, ||Отправитель (полное наименование | яке зливало вантаж), ||предприятия, сливавшего груз) | (полное наименование предприятия, || ----------------| сливавшего груз) || | | | | | ||--------------------------------------------| Дата заповнення пересильної ||Найменування вантажу, який було злито із | накладної _________________ 20 ___ р./г.||цистерни (бункерного напіввагона) | Дата заполнения пересылочной ||Наименование груза, слитого из цистерны | накладной ||(бункерного полувагона) | || | Представник одержувача ||--------------------------------------------| вантажу ||Цистерна (бункерний напіввагон) злита | Представитель получателя ||повністю, зовнішня і внутрішня поверхні | груза _____________________________ ||котла очищені від залишків вантажу, бруду, | (посада і підпис розбірливо), ||шламу та льоду, прилади для злиття справні | (должность и подпись разборчиво) ||і закриті, пристрої для пломбування цистерни| ||справні. | ||Цистерна (бункерный полувагон) слита | -----------------------------||полностью, внешняя и внутренняя поверхности | |Штемпель одержувача вантажу|||котла очищены от остатков груза, грязи, | |Штемпель получателя груза |||шлама и льда, сливные приборы исправны и | -----------------------------||закрыты, устройства для пломбирования | ||цистерн исправны. | ф.ГУ-27дт ||--------------------------------------------| || | |---------------------- | || | Представник | || | одержувача вантажу: | || | Представитель | || | получателя груза: | || | | || | Посада ______________| || | Должность | || | | || | Підпис ______________| ||Печатка або штемпель| Подпись | ||вантажоодержувача | | ||Печать или штемпель | Дата ______ 20 __ р./| ||грузополучателя | Дата г.| ||--------------------+-----------------------| ||Календарний штемпель| | ||станції відправлення| | ||порожньої цистерни | | ||(бункерного | | ||напіввагона) | | ||Календарный штемпель| | ||станции отправления | | ||порожней цистерны | | ||(бункерного | | ||полувагона) | | |---------------------------------------------- | | Накладна заповнюється на друкарській |машинці або з використанням ПЕОМ, штемпелем |або чорнилом; накладна з підчистками, |виправленнями, а також заповнена олівцем не |приймається. | Відправник несе відповідальність за всі |наслідки неправильності, неточності або |неповноти відомостей, зазначених ним у |пересильній накладній. | Накладная заполняется на пишущей машинке |или с использованием ПЭВМ, штемпелями или |чернилами; накладная с подчистками, |исправлениями, а также заполненная карандашом |не принимается. | Отправитель несет ответственность за все |последствия неправильности, неточности или |неполноты сведений, указанных им в |пересылочной накладной. | | ф. ГУ-27дт

Зворотний бік ф.ГУ-27 дт
Відмітка про складання акта про виявлення у пункті наливу
залишків вантажу: Отметка о составлении акта о недосливе цистерны, обнаруженном
в пункте налива:
Цистерна (бункерний напіввагон) прибула для наливу на
станцію Цистерна (бункерный полувагон) прибыла под налив на станцию
_________________________________________ залізниці

ж.д.
Дата _________________________________ 20 ____ р./г. Дата
Підписи, що засвідчують складання акта: Подписи, удостоверяющие составление акта:

Представник станції ------------------- Представитель станции __________________| | | | Представник відправника або | | промивально-пропарювального пункту | | Представитель отправителя или |Штемпель станції | промывочно-пропарочного пункта __________|Штемпель станции | -------------------

Перелік темних нафтопродуктів
Автол, бітуми марок БН-1, БН-2, БН-3, бітуми рідких марок,
речовини допоміжні ОП-7 і ОП-10, гудрон, депресатор АзНІІ,
деемульгатор НЧК, лакойль, мазут "Пом'якшувач", мазут прямої
перегонки, мазут мастильний, мазути топкові, мазут флотський,
масло сланцеве, масло солярове, масло сульфатне, милонафт, нафта
сира, нафта сира сірчиста, нафта обезсолена, нігроли, пек рідкий,
напівгудрон, смола нафтова, соапсток, сульфофрезол, сировина
нафтова для виробництва сажі, паливо моторне, паливо нафтове,
емульсол.

Перечень темных нефтепродуктов
Автол, битумы марок БН-1, БН-2, БН-3, битумы жидких марок,
вещества вспомогательные (смачиватели) ОП-7 и ОП-10, гудрон,
депрессатор АзНИИ, деэмульгатор НЧК, лакойль, мазут "Мягчитель",
мазут прямой перегонки, мазут смазочный, мазуты топочные, мазут
флотский, масло сланцевое, масло соляровое, масло сульфатное,
мылонафт, нефть сырая, нефть сырая сернистая, нефть обессоленная,
нигролы, пек жидкий, полугудрон, смола нефтяная, соапсток,
сульфофрезол, сырье нефтяное для производства сажи, топливо
моторное, топливо нефтяное, эмульсол.

Додаток 4

до пункту 1.2.8 Правил

перевезення

наливних вантажів
Форма ГУ-7а

АКТ *

про недозлив цистерн (бункерних напіввагонів),

виявлених у пункті наливу

-------------- * Складається в трьох прим., з яких: 1-й і 2-й прим. після заповнення зворотного боку акта разом з
пересильною накладною направляються на залізницю зливу і є
підставою для нарахування платежів на одержувача, який допустив
недозлив цистерни (бункерного напіввагона); 3-й прим. направляється начальнику
промивально-пропарювального підприємства і є підставою для
матеріального обліку залишку вантажу, видаленого з цистерни
(бункерного напіввагона).
Станція ___________________ _____________

(штемпель станції) (дата)
Цей акт складений про те, що цистерна (бункерний напіввагон)
N ___________ прибула під налив за пересильною накладною
серії _____________________________ N ____________________________
ст. ___________________________ залізниці з-під зливу ____________ _________________________________________________________________

(вказати найменування вантажу)
Калібрувальний тип цистерни (бункерного напіввагона)_________
При огляді цистерни (бункерного напіввагона) встановлено, що
внаслідок неповного зливу залишок вантажу за заміром
становив_________ см, ____________________________________________

(повторити словами) ___________________,
що за таблицею калібровки дорівнює ______________ л.

Підписи: Представник станції _____________

Оглядач цистерн _________________

Зворотний бік акта ф.ГУ-7а
Цистерна (бункерний напіввагон) N ________________, вказана у
цьому акті, простояла ** під зливом і очищенням від залишків
вантажу __________________________________________________________

(кількість годин простою вказати словами)

Підписи: Начальник промивально-пропарювального

підприємства ________________________________
Бригадир_____________________________________
------------------------------- |Печатка або штемпель | |промивально-пропарювального | |підприємства | -------------------------------
-------------- ** У термін простою включається тільки час, який затрачено на
видалення недозлитих залишків, без урахування часу на пропарювання
і промивання.

Додаток 5

до пункту 2.4.7 Правил

перевезення наливних

вантажів

ПОРЯДОК

перевірки кількості етилового (винного) спирту

при перевезенні в цистернах

У процесі перевезення спирту в цистернах об'єм спирту в
залежності від зміни температури збільшується або зменшується, у
зв'язку з чим рівень наливу в цистернах відповідно підвищується
або знижується.
Коефіцієнт об'ємного розширення спирту приймається 0,001 на
1 град.C, а граничне розходження результатів визначення його
кількості при відправленні та видачі - 0,2%.
Кількість спирту, який прибув в цистерні, визначається за
допомогою таблиць калібровки залізничних цистерн.
Висота налитого спирту визначається за табличним розміром
діаметра котла цистерни, до якого додається фактична висота
наливного люка і віднімається висота недоливу.
Відповідно до висоти налитого спирту за таблицею калібровки
визначається фактичний об'єм спирту в цистерні в літрах.
Для визначення схоронності або недостачі спирту під час
перевезення: якщо температура його змінилася, то при підвищенні
температури до об'єму спирту, визначеного відправником, необхідно
додати об'єм температурного розширення, а при зниженні
температури - відняти. Об'єм температурного розширення
визначається як добуток від множення об'єму спирту, визначеного
відправником, на коефіцієнт 0,001 і на кількість градусів зміни
температури спирту при перевезенні. Крім того, від об'єму,
визначеного відправником, необхідно відняти природну втрату спирту
при перевезенні, яка розраховується за нормативами, зазначеними в
табл. 1.
Розрахований таким чином об'єм спирту порівнюється з
фактичним, який визначено при видачі за даними замірів і таблиць
калібровки цистерн.
Таблиця 1. Норми природної втрати спирту

------------------------------------------------------------------ Характеристика | Природна втрата абсолютного спирту за кожний | цистерн | день перевезення, дал | |-----------------------------------------------| | південна зона |решта території України | |----------------------+------------------------| | жовтень -| квітень -| жовтень - | жовітень - | | березень | вересень | березень | вересень | ----------------+-----------+----------+-----------+------------| Чотиривісні | 0,3 | 0,32 | 0,28 | 0,3 | -----------------------------------------------------------------
Для перерахунку природної втрати в декалітри спиртоводневої
суміші необхідно природну втрату в декалітрах абсолютного спирту
помножити на 100 і розділити на міцність спирту.
До південної зони належать: Автономна Республіка Крим,
Миколаївська, Одеська та Херсонська області, райони -
Маріупольський Донецької області та Мелітопольський Запорізької
області.
Приклад розрахунку
Спирт міцністю 96,57% відправлено в цистерні типу 62, висота
недоливу при відправленні 40,6 см, висота наливного люка 15,6 см,
температура спирту +2 град.C., кількість відправленого спирту
7037,5 дал. На станції призначення при перевірці виявлено: висота
недоливу 166 см, висота люка 15,6 см, температура спирту
+12 град.C., міцність спирту 96,57%. Термін перевезення 20 діб,
час перевезення - місяць квітень, південна зона. Згідно з таблицями калібровки цистерн для типу 62 висота
наливу спирту на станції призначення: 300 + 3 + 15,6 - 166 =
= 152,6 см, фактичний об'єм спирту в цистерні - 3646,9 дал. Збільшення об'єму спирту за рахунок підвищення температури (12 - 2 = 10) під час перевезення:
7037,58 x 10 x 0,001 = 70,37 дал.
Природні втрати абсолютного спирту під час перевезення: 0,32 x 20 = 6,4 дал; спиртоводної суміші:
6,4 x 100 --------- = 6,62 дал. 96,57
Норма граничного розходження результатів визначення кількості
спирту при відправленні та на станції призначення:
7037,5 x 0,2 : 100 = 14,07 дал.
Недостача спирту, за яку пред'являється претензія:
7037,5 + 70,37 - 3646,9 - 6,62 - 14,07 = 3440,28 дал.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: