open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ НАФТОВОЇ, ГАЗОВОЇ ТА НАФТОПЕРЕРОБНОЇ

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ

ТА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 81/38/101/235/122 від 02.04.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

7 жовтня 1999 р.

за N 685/3978
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

палива та енергетики

N 382/291/891/235/244 ( z0804-08 ) від 17.07.2008 }
Про затвердження Інструкції про порядок приймання,

транспортування, зберігання, відпуску та обліку

нафти і нафтопродуктів на підприємствах і в

організаціях України

На виконання пунктів 3 та 10 протокольного рішення засідання
Президії Кабінету Міністрів України від 4 травня 1995 року N 10
щодо забезпечення збереження паливно-мастильних матеріалів
Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про порядок приймання,
транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і
нафтопродуктів на підприємствах і в організаціях України
(додається).
2. Установити, що Інструкція поширюється на всіх суб'єктів
підприємницької діяльності незалежно від форм власності.
3. Дію Інструкції не розповсюджувати на міждержавні
перевезення нафти та нафтопродуктів.

Голова Держнафтогазпрому України М.П.Ковалко
Міністр економіки України В.І.Суслов
Міністр транспорту України В.І.Череп
Голова Держстандарту України Т.М.Кисільова
Голова Держкомстату України О.Г.Осауленко
Затверджено

Наказ Держнафтогазпрому,

Міністерства економіки,

Міністерства транспорту,

Держстандарту,

Держкомстату України

02.04.99 N 81/38/101/235/122
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

7 жовтня 1999 р.

за N 685/3978

Інструкція про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в організаціях України

1. Галузь використання
Інструкція встановлює єдиний порядок приймання,
транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і
нафтопродуктів, проведення обліково-розрахункових операцій і
застосовується на підприємствах та організаціях України, які
займаються нафтопродуктозабезпеченням. Вимоги цієї Інструкції є
обов'язковими для підприємств, установ та організацій всіх галузей
народного господарства і всіх форм власності, а також для громадян
- суб'єктів підприємницької діяльності, що займаються придбанням,
транспортуванням, зберіганням та реалізацією нафти і
нафтопродуктів на території України.
2. Нормативні посилання
Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" від
11 лютого 1998 р. N 113/98-ВР; Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р.
N 250 ( 250-93-п ) "Про затвердження Положення про організацію
бухгалтерського обліку і звітності в Україні"; Положення про порядок розрахунків за нафтопродукти на
автозаправних станціях загального користування, затверджене
Держнафтогазпромом України і погоджене з Мінфіном України від 10
травня 1994 року; Нормы естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении,
отпуске и транспортировке. Затверджені постановою Державного
комітету СРСР з матеріально-технічного забезпечення від 26.03.86
N 40 ( v0040400-86 ) (надалі - "Нормы естественной убыли"); Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних
активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і
документів та розрахунків, затверджена наказом Міністра фінансів
України від 11 серпня 1994 р. N 69 ( z0202-94 ) та зареєстрована в
Мін'юсті України 26 серпня 1994 р. за N 202/412 зі змінами і
доповненнями від 05.12.97 N 268 ( z0601-97 ), зареєстрованими в
Мін'юсті України 18.12.97 за N 601/2405 (надалі - Інструкція по
інвентаризації); Інструкція з обліку нафтопродуктів на підприємствах
нафтопродуктопроводів. Укрнафтопродукт, 1994; Правила перевозок грузов ( n0001400-66 ), ч.1, з наступними
змінами та доповненнями, М., "Транспорт", МПС СССР, 1983 (надалі -
"Правила перевозок грузов"); Правила перевозок грузов ( n0001400-66 ), ч.1, 2 з наступними
змінами та доповненнями М., "Транспорт", МРФ РРФСР, 1979; Правила технічної експлуатації та охорони праці на
стаціонарних, контейнерних і пересувних автозаправних станціях,
затверджені наказом об'єднання "Укрнафтопродукт" від 1.04.98 N 19; Правила технічної експлуатації та охорони праці на
нафтобазах, затверджені наказом об'єднання "Укрнафтопродукт" від
1.04.98 N 19; Правила користування засобами вимірювальної техніки у сфері
торгівлі, затверджені наказом Держстандарту України від 20 вересня
1996 р. N 393 ( z0561-96 ), зареєстровані Мін'юстом України 30
вересня 1996 р.за N 561/1586; Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені Управлінням
Державної пожежної охорони МВС України 14.06.95 ( z0219-95 ); Посібник по розрахунку кількості суміші різносортних
нафтопродуктів при послідовній перекачці в розгалужених
нафтопродуктопроводах, Укрнафтопродукт, 1994; Типові форми первинної облікової документації, затверджені
наказом Мінстату України від 21.06.96 N 193 ( v0193202-96 )
(надалі - Типові форми первинної облікової документації); Типові форми єдиної первинної транспортної документації,
затверджені спільним наказом Міністерства транспорту України і
Міністерства статистики України від 29.12.95 N 488/346
( v0488361-95 ); ДСТУ 1.0-93 Державна система стандартизації. Основні
положення; ДСТУ 1.5-93 Державна система стандартизації. Загальні вимоги
до побудови, викладу, оформлення та змісту стандартів; ДСТУ 2681-94 Метрологія. Терміни та визначення; ДСТУ 2708-94 Метрологія. Повірка засобів вимірювань.
Організація і порядок проведення; ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів
вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення; ДСТУ 3400-96 Метрологія. Державні випробування засобів
вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок
проведення розгляду результатів; ГОСТ 8.207-76 ГСИ Прямые измерения с многократными
наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные
положения; ГОСТ 8.220-76 Колонки маслораздаточные. Методы и средства
поверки; ГОСТ 8.247-77 Метроштоки для измерения уровня нефтепродуктов
в транспортных и стационарных емкостях. Методы и средства поверки; ГОСТ 8.346-79 ГСИ Резервуары стальные горизонтальные. Методы
и средства поверки; ГОСТ 8.470-82 ГСИ Государственная поверочная схема для
средств измерений объема жидкости; ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Основные
параметры и размеры. Технические требования; ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Упаковка, маркировка,
транспортирование и хранение; ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры,
мензурки, колбы; ГОСТ 2477-65 Нефтепродукты. Метод определения содержания
воды; ГОСТ 2517-85 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб; ГОСТ 3900-85 Нефтепродукты. Методы определения плотности; ГОСТ 6370-83 Нефтепродукты и присадки. Методы определения
содержания механических примесей; ГОСТ 7328-82 Гири общего назначения; ГОСТ 7502-89 Рулетки измерительные металлические. Технические
условия; ГОСТ 9018-89 Колонки топливораздаточные. Технические условия; ГОСТ 13196-93 Устройства автоматизации резервуарных парков.
Средства измерения уровня отбора проб нефти и нефтепродуктов.
Общие механические требования и методы испытаний; ГОСТ 18481-81 Ареометры и цилиндры стеклянные. Технические
условия; ГОСТ 21046-86 Нефтепродукты отработанные. Общие технические
условия; ГОСТ 26976-83 Нефть и нефтепродукты. Методы измерения массы; ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие
требования. Методы испытаний; ГОСТ 28725-90 Приборы для измерения уровня жидкостей и
сыпучих материалов. Общие технические требования и методы
испытаний; ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие
технические требования; МИ 1317-86 Методические указания. Государственная система
обеспечения единства измерений. Результаты и характеристики
погрешности измерений. Формы представления. Способы использования
при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров; МИ 1823-87 ГСИ Вместимость стальных вертикальных
цилиндрических резервуаров. Методика выполнения измерений
геометрическим и объемным методом; МИ 1864-88 ГСИ Колонки топливораздаточные. Методика поверки; МИ 1923-87 Топливо нефтяное. Мазут. Норма точности
взвешивания; МИ 1953-88 ГСИ Масса народнохозяйственных грузов при
безтарных перевозках. Методика выполнения измерений; МИ 2092-90 ГСИ Масса мазута в цистернах железнодорожного
маршрута. Методика выполнения измерений объемно-массовым методом; ТУУ 03972 620-001-96 Метроштоки збірні типу МША-К; ТУУ 22904204-002-96 Метроштоки збірні типу МШЗД-КІФ; Р 50-059-95 Метрологія. Автоцистерни калібровані. Методи та
засоби повірки; РД 39-30-678-82 Инструкция по учету нефти на магистральных
нефтепроводах; РД 39-5-770-82 Инструкция по определению количества нефти на
автоматизированных узлах учета с турбинными счетчиками при
учетнорасчетных операциях; РД 50-156-79 Методические указания. Определение вместимости и
градуировка железобетонных цилиндрических резервуаров со сборной
стенкой вместимостью до 30000 куб.м. Геометрический метод.
3. Позначення і скорочення
ППЗН - підприємство, організація та суб'єкт приватної власності

по забезпеченню нафтопродуктами; МНПП - підприємство магістральних нафтопродуктопроводів;
РУМНПП - районне управління магістральних нафтопродуктопроводів;
ПНТ - підприємство нафтопровідного транспорту;
ТТВ - товарно-транспортний відділ;
ПЗП - приймально-здавальний пункт;
АЗС - автозаправна станція;
СВН - суміш відпрацьованих нафтопродуктів;
ТТН - товарно-транспортна накладна;
ПДВ - податок на додану вартість;
РСВ - резервуари сталеві вертикальні;
РСГ - резервуари сталеві циліндричні горизонтальні.
Маса брутто - маса нафти або нафтопродуктів та маса баласту.
Маса баласту - загальна маса води, солей і механічних домішок у

нафті або маса води в нафтопродуктах; аса нетто - маса нафти (або нафтопродуктів), показники якості

якої відповідають вимогам нормативної документації,

визначається як різниця маси брутто і маси баласту.
4. Порядок приймання, транспортування, зберігання,

відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів
4.1. Порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску

та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах

нафтопродуктозабезпечення
4.1.1. Загальні положення 4.1.1.1. Облік нафти і нафтопродуктів на підприємствах по
забезпеченню нафтопродуктами (ППЗН, підприємствах
нафтопродуктопровідного транспорту (ПНТ) та наливних пунктах
ведеться в одиницях маси, а на автозаправних станціях (АЗС) - в
одиницях об'єму. Для забезпечення достовірності і єдності
вимірювань маси нафти, нафтопродуктів, а також контролю за їх
якістю ППЗН, ПНТ, АЗС повинні мати необхідне устаткування та
засоби вимірювальної техніки, які допущені до застосування
Держстандартом України і мають чинне тавро або свідоцтво про
повірку. Кількість нафти і нафтопродуктів визначається одним із
методів, які передбачені ГОСТ 26976. 4.1.1.2. Засоби вимірювальної техніки, що експлуатуються,
підлягають повірці, яка засвідчується свідоцтвом про повірку або
відтиском повірочного тавра у паспорті засобів вимірювальної
техніки. Згідно з Законом України "Про метрологію та метрологічну
діяльність" ( 113/98-ВР ) повірка здійснюється лише особами, які
атестовані органами Держстандарту як повірники. 4.1.1.3. Перелік засобів вимірювальної техніки кількості
нафти і нафтопродуктів та періодичність їх повірки встановлюється
органами Держстандарту України. 4.1.1.4. Відповідальність за комплектність і справний стан
засобів вимірювальної техніки покладається на керівників
підприємств та організацій, які, в свою чергу, наказом призначають
осіб для здійснення щоденного контролю за засобами вимірювальної
техніки. При цьому відповідальні особи в своїй роботі повинні
керуватися нормативними документами, які наведені в цій
Інструкції. Керівники, особи, що відповідають за стан вимірювань та стан
засобів вимірювальної техніки, а також особи, що здійснюють
вимірювання кількості нафти та нафтопродуктів, несуть
відповідальність згідно з адміністративним та кримінальним
законодавством України. 4.1.1.5. У процесі своєї діяльності підприємства
нафтопродуктозабезпечення повинні керуватися Правилами технічної
експлуатації та охорони праці на нафтобазах, Правилами технічної
експлуатації та охорони праці на стаціонарних, контейнерних і
пересувних автозаправочних станціях, Інструкцією з обліку
нафтопродуктів на підприємствах нафтопродуктопроводів, "Нормами
естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске и
транспортировании", діючою нормативною документацією з цих питань
та даною Інструкцією.
4.1.2. Методи та засоби вимірювальної техніки нафти і

нафтопродуктів
Об'ємно-масовий статичний метод вимірювань
4.1.2.1. Цим методом визначається маса нафти і нафтопродукту
за їх об'ємом, густиною та температурою. Об'єм нафти і
нафтопродуктів визначається за допомогою градуювальних таблиць та
засобів вимірювальної техніки рівня нафтопродуктів у резервуарах,
залізничних та автомобільних цистернах, танках суден або за повною
місткістю зазначених ємкостей. 4.1.2.2. Границі відносної похибки методу: +- 0,5% - під час вимірювань маси нетто нафти,
нафтопродуктів від 100 т і більше, а також маси нетто бітумів; +- 0,8% - під час вимірювань маси нетто нафтопродуктів до
100 т і відпрацьованих нафтопродуктів. Значення відносної похибки методу в конкретних випадках його
застосування повинні визначатись відповідно до ГОСТ 26976.
Об'ємно-масовий динамічний метод вимірювань
4.1.2.3. Цим методом визначається маса нафти і нафтопродуктів
безпосередньо у нафто- і нафтопродуктопроводах. За цього методу
об'єм нафти і нафтопродуктів вимірюють із застосуванням об'ємних
лічильників, що мають клас точності не нижчий за 0,5. Границі відносної похибки методу: +- 0,25% - під час вимірювань маси брутто нафти; +- 0,35% - під час вимірювань маси нетто нафти; +- 0,5% - під час вимірювань маси нетто нафтопродуктів від
100 т і більше; +- 0,8% - під час вимірювань маси нетто нафтопродуктів до
100 т і відпрацьованих нафтопродуктів. Значення відносної похибки методу у конкретних випадках його
застосування повинні визначатись відповідно до ГОСТ 26976.
Проведення вимірювань
4.1.2.4. Об'єм нафти і нафтопродуктів визначається у
стаціонарних резервуарах, транспортних мірах повної місткості та
технологічних трубопроводах, відградуйованих відповідно до вимог
чиних нормативних документів Держстандарту. Резервуари сталеві вертикальні (РВС) зі стаціонарними
покрівлями, покрівлями, що плавають, і понтонами місткістю від 100
до 50000 куб.м повинні бути відградуйовані згідно з МИ 1823,
резервуари вертикальні циліндричні залізобетонні зі збірною
стінкою місткістю від 50 до 30000 куб.м - згідно з РД 50 - 156,
резервуари сталеві горизонтальні місткістю від 5 до 100 куб.м -
згідно з ГОСТ 8.346. Технологічні нафто- і нафтопродуктопроводи повинні
градуюватися відповідно до "Методических указаний по определению
вместимости и градуировке трубопроводов нефтебаз. Геометрический
метод", затверджених Головнафтопостачем РРФСР 15.11.77. Резервуари, які призначені для обліково-розрахункових
операцій, повинні надаватись органам Держстандарту України для
повірки. Повірка резервуарів повинна здійснюватись відповідно до
ДСТУ 2708, ГОСТ 8.346 та МИ 1823. Міжповірочний інтервал - не
рідше 1 разу на 5 років. 4.1.2.5. Для повірки разом з градуювальними таблицями повинні
надаватись: акт та протокол вимірювань розмірів резервуарів; акти вимірювань базової висоти і нерівностей днища за
формулами, наведеними у МИ 1823; дані про масу понтона та рівень його установки від днища
резервуара; таблиця середніх значень місткості дрібних частин сантиметра
кожного поясу резервуара. У градуювальних таблицях зазначають величини, на які занесені
поправки при їх розрахунках. 4.1.2.6. Для проведення градуювання і розрахунків
градуювальних таблиць повинен залучатися спеціально навчений
персонал. У випадках застосування електронно-обчислювальних машин
програми розрахунку градуювальних таблиць з вимірювань об'єму
рідини повинні пройти метрологічну атестацію в територіальному
органі Держстандарту України. Організації, що проводять градуювання резервуарів, повинні
бути акредетовані органами Держстандарту України згідно з Законом
України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ). 4.1.2.7. Після кожного капітального ремонту і зміни місткості
резервуара внаслідок зміни об'єму внутрішнього обладнання повинна
провадитися повторна повірка (градуювання) резервуара. Градуювальну таблицю затверджує териториальний орган
Держстандарту України. 4.1.2.8. На кожному резервуарі повинна бути зазначена базова
висота (висотний трафарет) - відстань від днища резервуара до
верхнього зрізу кромки вимірювального люка. Поправку на місткість вертикального резервуара за рахунок
нерівностей днища (корекцію) потрібно визначити в терміни, які
вказані в діючих нормативних документах (МИ 1823). Базова висота і нерівності днища вертикального резервуара,
нахил корпусу горизонтального резервуара контролюються
метрологічною службою. Результати вимірювань параметрів
вертикального резервуара оформлюються протоколом за формою,
встановленою МИ 1823 (Приложение 1). 4.1.2.9. Об'єм нафтопродукту в транспортних мірах повної
місткості (автоцистернах, причіпних цистернах та напівпричіпних
цистернах) повинен визначатись за зазначенням повної місткості,
наведеної у свідоцтві про повірку (державну метрологічну атестацію
транспортної міри), яка здійснюється територіальним органом
Держстандарту України. Повірка каліброваних транспортних мір
повної місткості здійснюється органами Держстандарту згідно з
діючими нормативними документами. 4.1.2.10. Об'єм нафти і нафтопродукту в залізничних цистернах
повинен визначатись із застосуванням посантиметрових градуювальних
таблиць та засобів вимірювальної техніки для визначення рівня
(метроштоки) залежно від типу цистерни. Об'єм нафти і нафтопродукту у випадках, коли його рівень у
залізничній цистерні виміряний у частках сантиметра, повинен
визначатись розрахунками методом інтерполяції. Рівень мазуту вимірюють з похибкою не більше +-5мм.
Одержаний результат округлюють до цілого сантиметра (п.7 МИ-2092). 4.1.2.11. Кількість нафти і нафтопродуктів при прийманні і
наливі нафтоналивних суден повинна визначатися за вимірюваннями в
резервуарній місткості ППЗН (за довжини берегових трубопроводів до
двох кілометрів) або за вимірюваннями у танках наливних суден з
використанням їх градуювальних таблиць (за довжини берегових
трубопроводів понад два кілометри). 4.1.2.12. Рівень нафти і нафтопродукту в резервуарах повинен
вимірюватися металевими рулетками з лотом, метроштоками або
стаціонарними рівнемірами, які забезпечують вимірювання з
установленою нормою точності. Рівень нафти і нафтопродуктів у залізничних цистернах
вимірюють вручну метроштоками. Перед вимірюванням рівня нафти і нафтопродукту у вертикальних
і горизонтальних резервуарах провадиться перевірка базової висоти
(висотного трафарету). Результат вимірювання базової висоти порівнюють із позначеною
на резервуарі величиною базової висоти, яка не повинна
відрізнятися на величину не більше 0,1%. При вимірюванні в горизонтальних резервуарах нижній кінець
метроштока чи лота рулетки повинен попадати на нижню твірну
резервуара. При обліково-розрахункових операціях забороняється
користуватися засобами вимірювання рівня, які не пройшли повірку
або метрологічну атестацію в органах Держстандарту згідно з ДСТУ
2708 або ДСТУ 3215. Технічна характеристика засобів вимірювальної техніки
наведена в таблиці 1.
Таблиця 1. Технічна характеристика засобів вимірювальної техніки
------------------------------------------------------------------ |Засоби | Стандарт, ТУ |Границі | Похибка |вимірюваль- | |вимірювань| |ної техніки | | | -+------------+----------------+----------+---------------------- | 2 | 3 | 4 | 5 -+------------+----------------+----------+---------------------- | Рулетка з | ГОСТ 7502 | 0-10м, |Згідно з п.2 ГОСТ | лотом | | 0-20м |7502 для 2 і 3-го | | | |класу точності | Метроштоки |ТУ У 22904204 - | 0-3300м |По всій довжині +-2 | типу МШЗД- | 002 - 96 | |мм, від початку до | КІФ | | |середини шкали +-1 мм | Метроштоки |ТУ У 22904204 - | 0-4100м |По всій довжині +-2 | типу МШЗД- | 002 - 96 | |мм, від початку до | КІФ | | |середини шкали +-1 мм | Метроштоки |ТУ У 03972620 - | 0-1700м |По всій довжині +-2 | типу МША-К | 001 - 96 | |мм, від початку до | | | |середини шкали +-1 мм | Метроштоки |ТУ У 03972620 - | 0-3300м |По всій довжині +-02 | типу МША-К | 001 - 96 | |мм, від початку до | | | |середини шкали +-1 мм | Метроштоки |ТУ У 03972620 - | 0-4300м |По всій довжині +-2 | типу МША-К | 001 - 96 | |мм, від початку до | | | |середини шкали +-1 мм | Метроштоки | ТУ У 112 РРСФР | 0-3300м |По всій довжині +-2 | типу МШР | 029 | |мм, від початку до | | | |середини шкали +-1 мм | Рівнеміри | ГОСТ 28725 | 0-12 м, |Згідно з ГОСТ 28725 | | | 0-20 м | ----------------------------------------------------------------- 4.1.2.13. Густина у відібраних пробах визначається
ареометрами скляними типу АН або АНТ-1 за ГОСТ 18481, які повинні
мати похибку вимірювання не більше +-0,5 кг/куб.м. У трубопроводі
густина нафти і нафтопродукту може вимірюватись автоматичними
вимірниками густини, які допущені до застосування Держстандартом і
мають похибку вимірювань не більше +-0,1%. 4.1.2.14. Температура нафти та нафтопродуктів вимірюється
термометрами ртутними скляними лабораторними ТЛ-4 група 4Б N 1 і N
2 за ГОСТ 28498. Похибка засобів вимірювань температури не повинна бути
більшою ніж +-0,5 град.С. 4.1.2.15. Вимірювальну стрічку рулетки з вантажем чи
метрошток треба опускати повільно, поки лот чи метрошток не
торкнеться дна, не допускаючи відхилення від вертикального
положення і зберігаючи спокійний стан поверхні нафтопродукту. Вимірювання провадиться за рівня нафтопродукту, який
встановився після зникнення піни. Стрічку рулетки або метрошток піднімають вертикально, не
допускаючи зміщення її убік, щоб уникнути спотворення лінії
змочення на стрічці рулетки. Відлік на стрічці рулетки або шкалі
метроштока провадять з точністю до 1 мм зразу ж після появи
змоченої частини стрічки рулетки чи метроштока над замірним люком.
Рівень нафти і нафтопродукту потрібно вимірювати двічі і за
виявлення розходження у вимірах понад 1 мм вимірювання слід
повторити, із трьох найближчих вимірів взяти середній показник
виміру. 4.1.2.16. Рівень підтоварної води визначається за допомогою
водочутливої пасти, яка наноситься на лот або метрошток з двох
протилежних сторін тонким шаром. Використання пасти дає змогу визначати рівень підтоварної
води за 1-2 хвилини. Вимірювання рівня підтоварної води слід повторити, якщо на
пасті рівень позначається нечітко, косою лінією або на неоднаковій
висоті з двох сторін, що свідчить про похиле положення лота під
час вимірювання. У зимовий час за низької температури в резервуарах визначають
товщину льоду як різницю між висотним трафаретом і фактичним
рівнем виміру від верхнього зрізу кромки вимірювального люка до
поверхні льоду. Визначивши рівень підтоварної води чи льоду, за градуювальною
таблицею резервуара знаходять об'єм підтоварної води чи льоду. Для визначення об'єму нафти і нафтопродукту потрібно із
загального об'єму нафти або нафтопродукту і підтоварної води в
резервуарі відняти об'єм підтоварної води. Вміст води в нафтопродукті у відсотках визначається згідно з
ГОСТ 2477. Для нафти, крім наявності води, визначається вміст хлористих
солей (відсотки) згідно з ГОСТ 21534, механічних домішок - згідно
з ГОСТ 6370. Маса води, солей та механічних домішок віднімається від маси
нафти. 4.1.2.17. Рівень нафти або нафтопродукту і підтоварної води в
залізничних цистернах вимірюють метроштоком через горловину котла
цистерни у двох протилежних точках горловини за віссю цистерни.
При цьому потрібно стежити за тим, щоб метрошток опускався на
нижню твірну котла і не потрапляв у заглиблення для нижніх зливних
пристроїв. Рівень необхідно відраховувати з точністю до 1 мм. 4.1.2.18. У транспортних мірах повної місткості нафтопродукт
потрібно наливати до планки, яка встановлена в горловині цистерни
на рівні, що відповідає номінальній місткості, або за заданою
дозою згідно з показаннями об'ємного лічильника. 4.1.2.19. Для визначення густини нафти і нафтопродуктів у
резервуарах і транспортних засобах відбирають проби згідно з ГОСТ
2517 одночасно з вимірюванням їх рівня. У трубопроводі густину нафти і нафтопродукту вимірюють
автоматичними густиномірами або за відібраними пробами згідно з
ГОСТ 2517. 4.1.2.20. Для відбору проб із стаціонарних резервуарів
застосовують знижені пробовідбірники згідно з ГОСТ 13196 або ручні
пробовідбірники згідно з ГОСТ 2517. 4.1.2.21. Для визначення густини нафтопродуктів під час
відпуску їх транспортними мірами повної місткості проби
відбираються із наливного стояка через кожні дві години. 4.1.2.22. Для розрахунку маси нафти або нафтопродукту
визначають густину при середній температурі у резервуарі або
транспортній мірі повної місткості. 4.1.2.23. Температура нафти і нафтопродукту визначається
відразу ж після витягання кожної точечної проби або в середній
пробі, яка відібрана зниженим пробовідбірником. Термометр слід
занурювати в нафтопродукт на глибину, зазначену в технічному
паспорті на даний термометр, і витримувати в пробі до прийняття
стовпчиком ртуті постійного положення. 4.1.2.24. Температура нафти і нафтопродукту обчислюється як
середнє арифметичне значення температур точечних проб, які взяті у
співвідношенні, прийнятому для складання об'єднаної проби згідно з
ГОСТ 2517. 4.1.2.25. Об'єднана проба нафти і нафтопродукту з
вертикального резервуара відбирається з трьох рівнів: верхнього,
середнього та нижнього і змішується у співвідношенні 1:3:1. У цьому випадку середня температура нафтопродукту
обчислюється за формулою:
tв + tс + tн

tсер = --------------- , (1) 5
де tв - температура точечної проби верхнього шару, град.С;

tс - температура точечної проби середнього шару, град.С;

tн - температура точечної проби нижнього шару, град.С;

4.1.2.26. Для горизонтальних циліндричних резервуарів
діаметром понад 2500 мм температура, виміряна в кожній точечній
пробі, обчислюється за формулою:
tв + 6tс + tн

tсер = --------------- , (2) 8
4.1.2.27. Для горизонтальних циліндричних резервуарів
діаметром менше 2500 мм незалежно від ступеня заповнення, а також
резервуарів діаметром понад 2500 мм, заповнених до половини і
менше, температура вимірювання у кожній точечній пробі
розраховується за формулою:
3tс + tн

tсер = ---------- , (3) 4
4.1.2.28. Середню температуру нафтопродукту вимірюють
одночасно з вимірюванням рівня за допомогою стаціонарних пристроїв
або шляхом вимірювання її у пробі. 4.1.2.29. Вимірювання середньої температури нафти і
нафтопродукту за допомогою стаціонарних пристроїв провадять
відповідно до інструкції з експлуатації цих пристроїв.
Обробка результатів вимірювань
4.1.2.30. Масу нафти або нафтопродуктів у місткості
визначають за формулою:
M = V х y , (4)
де M - маса нафти або нафтопродукту, кг;

V - об'єм нафти або нафтопродукту за певної температури
вимірювання рівня, куб.м; y - густина нафти або нафтопродукту за тієї ж температури
вимірювання рівня, кг/куб.м. 4.1.2.31. Масу зданої (прийнятої) нафти або нафтопродуктів у
місткості визначають за формулою:

M = M1 - M2 , (5)
де M1 - маса нафти або нафтопродукту в місткості;

M2 - маса залишку нафти або нафтопродукту в тій же місткості
до її заповнення або після спорожнення, кг. Об'єм визначають із застосуванням градуювальної таблиці
місткості за результатами вимірювань рівня нафти або
нафтопродуктів. 4.1.2.32. Процес вимірювань маси нафти або нафтопродуктів
об'ємно-масовим методом може бути автоматизований шляхом
застосування у резервуарах вимірювального устаткування, а при
наливі транспортних мір повної місткості автоматичних систем
наливу із застосуванням лічильників, автоматичних густиномірів, що
об'єднані у систему вимірювань маси нафтопродукту. 4.1.2.33. Під час визначення кількості нафти або
нафтопродуктів у резервуарах з понтонами або з покрівлею, що
плаває, повинні вноситися поправки відповідно до МИ 1823. 4.1.2.34. Масу нафти або нафтопродукту, що знаходиться у
трубопроводі, визначають за місткістю трубопроводу. Місткість трубопроводу визначають за градуювальною таблицею. 4.1.2.35. Сумарний об'єм нафти або нафтопродуктів у лінійній
частині магістрального трубопроводу та технологічних
трубопроводах, приведений до атмосферного тиску, визначають за
формулою:

V = E n/i=1 Ki x Vi/ТР, (6)
де VTP - місткість ділянки трубопроводу діаметром D та
довжиною L, що визначається за градуювальною таблицею, куб.дм(л);

n - число ділянок трубопроводу, заповнених нафтою або
нафтопродуктом;

Ki - коефіцієнт і-ї ділянки, що враховує розширення
трубопроводу та стиснення нафти або нафтопродукту від тиску. Коефіцієнт К визначають за формулою:

Pn+Pk Dв Pn+Pk K = K1 x K2 = (1 + ------- x ---) x (1 + a x ------), (7) 2 Es 2

де K1 - коефіцієнт, що враховує розширення трубопроводу від
внутрішнього тиску;

K2 - коефіцієнт, що враховує стиснення нафти або
нафтопродукту від тиску;

Pn, Pk - тиск на початку та в кінці ділянки трубопроводу,
кгс/кв.см;

DB - внутрішній діаметр труби, мм;

б - товщина стінки труби, мм;

E - модуль пружності матеріалу труби (СНиП 2.05.06-85
Е = 21 х 10 в 5 ступені кгс/кв.см);

a - коефіцієнт стиснення нафти або нафтопродукту, що
перекачується, кв.см/кгс.

Значення поправочних коефіцієнтів K1 та K2 залежно від
діаметра трубопроводу, тиску та значень Е,а наведені у додатках
9, 10 Інструкції з обліку нафтопродуктів на підприємствах
нафтопродуктопроводів, затвердженої об'єднанням "Укрнафтопродукт",
1994.

Якщо зустрічаються діаметри трубопроводу або тиску, не
зазначені у додатках 9 і 10, то значення коефіцієнтів K1 та K2
можуть бути визначені розрахунком за наведеною вище формулою.

Перед визначенням маси нафти та нафтопродукту технологічні
трубопроводи мають бути повністю заповнені. Контроль за їх
заповненням ведеться за допомогою повітряних кранів, установлених
на підвищених ділянках трубопроводу.

4.1.2.36. За наявності самопливних ділянок об'єм нафти або
нафтопродуктів визначають згідно з Інструкцією з обліку
нафтопродуктів на підприємствах нафтопродуктопроводів (додаток
11).

4.1.2.37. Густину нафти або нафтопродукту, що знаходиться у
лінійній частині магістрального трубопроводу та в технологічних
трубопроводах, під час перекачування одного виду і марки
визначають як середнє значення густини на початку та в кінці
ділянки трубопроводу на час проведення інвентаризації. У разі
послідовного перекачування різних видів і марок продуктів густина
кожного визначається шляхом перерахунку густини при 20 град.С за
паспортом на фактичну температуру нафти або нафтопродукту в
трубопроводі.

4.1.2.38. Температура нафти або нафтопродукту в лінійній
частині трубопроводу визначається вимірюванням температури в
місцях визначення їх густини з наступним усередненням.

4.1.2.39. Масу нафти або нафтопродукту визначають множенням
об'єму на їх середню густину, яка визначена при тій же
температурі, що й об'єм.

Масу нафти за вузлом обліку визначають згідно з "Инструкцией
по учету нефти при ее транспортировке", А/К "Транснефть", 1995.

4.1.2.40. Якщо на час інвентаризації на ділянці
магістрального нафто - і нафтопродуктопроводу виявлені різні види
і марки нафти або нафтопродуктів, масу кожного з них визначають за
масою закачаних у трубопровід партій із врахуванням скиду на
пунктах здачі, скиду і підкачування на проміжних станціях та
нормативних природних втрат під час транспортування нафти або
нафтопродуктів, що міститься у трубопроводі.
Прямий метод вимірювань маси
4.1.2.41. Цим методом вимірюють масу нафтопродукту в тарі і
транспортних засобах шляхом зважування на вагах для статичного
зважування, ГОСТ 29329. Границя відносної похибки методу: +-0,5% - під час вимірювань маси нетто нафтопродуктів до
100 т, а також маси бітумів; +-0,3% - під час вимірювань маси нетто пластичних мастил. Значення відносної похибки методу в конкретних випадках його
застосування повинні визначатися відповідно до ГОСТ 26976.
Засоби вимірювальної техніки
4.1.2.42. Для зважування нафтопродуктів у тарі повинні
застосовуватися ваги для статичного зважування за ГОСТ 29329 з
найбільшою межею зважування 3000 кг, шкальні та циферблатні.
Нафтопродукти у дрібній тарі зважуються на настільних вагах за
ГОСТ 29329 з найбільшою межею до 50 кг. Транспортні міри повної місткості з нафтопродуктами зважують
на вагах автомобільних стаціонарних і пересувних за ГОСТ 29329 з
найбільшою межею зважування до 60 т. Відносні похибки ваг повинні бути не більше гранично
відносних похибок вимірювань маси за прямим методом, що
встановлені ГОСТ 26976.
Проведення вимірювань маси
4.1.2.43. Маса брутто нафтопродуктів повинна відповідати
найбільшій межі зважування ваг. Зважування вантажів масою понад
Pmax або менше Pmin, що встановлені для даного типу ваг, не
допускається. Вибір найбільшої межі зважування ваг повинен
забезпечити можливість зважування максимальних для даного пункту
мас нафтопродуктів. Зважування понад найбільшу межу ваг збільшує похибку
зважування. Для зниження впливу зовнішніх умов на похибку
вимірювань вагові пристрої повинні бути захищені від вітру й
атмосферних опадів. 4.1.2.44. Маса нетто нафтопродуктів визначається як різниця
між масою брутто і масою тари. Зважування у тарі може провадитися поштучно і в цілому, як це
застосовується під час відпуску односортних нафтопродуктів.
Залізничні цистерни у цьому випадку зважуються згідно з МИ 1953. 4.1.2.45. Не дозволяється застосування методики виконання
вимірювань маси нафти та нафтопродуктів, викладеної у МИ 1953
(п.2.1.4). 4.1.2.46. Маса нафтопродукту состава визначається як різниця
між сумою виміряних мас навантажених цистерн і сумою маси порожніх
цистерн, визначеної зважуванням. 4.1.2.47. Визначення маси нафтопродуктів у залізничних
цистернах під час руху допускається тільки на пристосованих для
цього вагонних вагах і за технологією, передбаченою інструкцією з
експлуатації ваг.
Об'ємний метод вимірювань
4.1.2.48. Цей метод є часткою об'ємно-масового статичного
методу через те, що ним вимірюється тільки об'єм нафтопродукту. Об'ємний метод застосовується на АЗС для визначення кількості
і обліку нафтопродуктів під час їх продажу.
Засоби вимірювальної техніки
4.1.2.49. Для вимірювань об'єму використовуються
паливороздавальні і маслороздавальні колонки, якщо вони пройшли
державні приймальні випробування і занесені до Державного реєстру
України в порядку, встановленому ДСТУ 3400, а також якщо вони
пройшли державну метрологічну атестацію згідно з ДСТУ 3215. Для обліково-розрахункових операцій на АЗС під час відпуску
світлих нафтопродуктів повинні застосовуватись лише
паливороздавальні колонки з границями основної відносної похибки
не більше +-0,25% та відліковими пристроями з індикацією ціни,
вартості та об'єму виданої дози. Для обліково-розрахункових операцій в разі відпуску паливної
суміші та внутрішньогосподарського обліку при відпуску всіх видів
палива - не більше +-0,4%.
Проведення вимірювань об'єму
4.1.2.50. Об'єм нафтопродукту під час заправки транспорту
вимірюється при дистанційному і місцевому управлінні колонками. Для дистанційного управління паливороздавальними колонками
повинні використовуватись технічні засоби, що входять до складу
спеціалізованих електронних контрольно-касових апаратів, внесених
до Державного реєстру електронних контрольно-касових апаратів і
комп'ютерних систем України ( v0002699-98 ) для сфери застосування
на АЗС. Зазначені засоби повинні відповідати Технічним вимогам до
спеціалізованих електронних контрольно-касових апаратів для сфери
застосування на АЗС та забезпечувати реєстрацію грошових сум і
видачу розрахункових документів у єдиному технологічному циклі з
відпусканням нафтопродуктів. При цьому обсяг реалізації
нафтопродукту, що фіксується накопичувальним лічильником колонки
за певний час, повинен збігатися з обсягом реалізації,
відображеним у звітних документах касового апарату за цей же
період часу за всіма формами оплати. Розбіжність показань за добу
не повинна перевищувати значення відносної похибки
паливороздавальної колонки. Точність роботи паливороздавальних колонок повинна
перевірятися зразковими мірниками другого розряду згідно з ГОСТ
8.400 при здачі (прийманні) змін та фіксуватися у змінних звітах і
журналі повірки ПРК. Похибка колонки фіксується у відносних одиницях (процентах)
зі знаком "мінус", якщо колонка передає продукт, і знаком "плюс",
якщо продукт колонка недодає. Згідно з Правилами користування засобами вимірювальної
техніки у сфері торгівлі, експлуатація колонок, похибка яких
виходить за межі +-0,25%, забороняється. 4.1.2.51. Паливо- та маслороздавальні колонки, що
застосовуються для обліково-розрахункових операцій, повинні
проходити повірку (державну метрологічну атестацію) у порядку,
встановленому ДСТУ 2708 (ДСТУ 3215) з міжповірочним інтервалом не
рідше 1 разу на рік.
4.1.3. Приймання нафти і нафтопродукту
4.1.3.1. Приймання нафти і нафтопродуктів за кількістю
здійснюється у відповідності з вимогами нормативної документації,
умовами поставки та договорами. Забороняється провадити одночасно приймання та відпуск
нафтопродукту з одного і того ж резервуара. 4.1.3.2. У разі виявлення при прийманні нафти і
нафтопродуктів нестачі, що перевищує норми природних втрат та
границі відносної похибки вимірювань, а також у випадку виявлення
надлишків вантажовідправнику виставляється претензія або
направляється повідомлення щодо оприбуткованих надлишків. До претензії щодо виявлення нестачі додаються: копії супровідних документів або порівнювальні відомості,
тобто відомості звірки фактичної наявності нафтопродуктів з
даними, що зазначені в документах відправника; пакувальні ярлики, укладені в кожну тару; квитанції станції (пристані, порту) відправлення для
підтвердження приймання вантажу до перевезення; пломби від тари, у якій виявлена нестача; оригінали транспортного документа (накладна, коносамент), а у
випадку виставлення одержувачем претензії до органу транспорту,
пов'язаних з цим документом, - його копії; документ, що засвідчує повноваження представника, який
братиме участь у прийманні; документ, що має дані щодо проведених вимірювань. Нестача нафти і нафтопродуктів у межах природних втрат, що
виникла в процесі їх транспортування, покладається на
вантажоодержувача. Претензія вантажовідправнику виставляється у всіх випадках
перевищення нестачі нафтопродуктів, що надійшли, над природним
убутком, якщо вантажовідправником і вантажоодержувачем були
застосовані рівноцінні методи вимірювання кількості. 4.1.3.3. У випадках застосування вантажовідправником і
вантажоодержувачем нерівноцінних методів вимірювань маси
нафтопродукту в залізничних цистернах претензія не виставляється,
якщо буде встановлена нестача, яка після списання природних втрат
не перевищує установленої границі відносної похибки вимірювань
згідно з ГОСТ 26976. При цьому граничні допущення розходження між
результатом вимірювання нафти або нафтопродукту відправника та
одержувача повинні бути обумовлені в договорі на їх поставку з
указівкою методики виконання вимірювання, атестованої згідно з
Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
( 113/98-ВР ). 4.1.3.4. Якщо є підстави для покладання відповідальності за
нестачу вантажу на органи транспорту, вантажоодержувач повинен
заявити вимогу транспортній організації про нестачу та скласти
комерційний акт у встановленому порядку. 4.1.3.5. Приймання продукції за якістю проводиться у повній
відповідності до вимог нормативної документації на нафту або
нафтопродукти, умов поставки та договорів, на підставі яких
здійснена поставка продукції, а також додатка 1 цієї Інструкції. 4.1.3.6. У разі виявлення невідповідності якості та
маркування нафти і нафтопродуктів, що поставлені споживачеві,
вимогам стандартів, технічним умовам або даним, зазначеним у
супровідних документах, що підтверджують якість, одержувач повинен
скласти акт із зазначенням кількості перевірених нафти і
нафтопродуктів і характеру виявлених порушень якості. 4.1.3.7. При надходженні нафти і нафтопродуктів на ППЗН,
наливні пункти, магістральні нафтопродуктопроводи, АЗС під звіт
матеріально відповідальним особам оприбутковується фактична
кількість прийнятих ними нафти і нафтопродуктів.
Приймання нафтопродуктів від нафтопереробних заводів
4.1.3.8. Приймання нафтопродуктів від нафтопереробних заводів
здійснюється як підприємствами нафтопродуктозабезпечення і
нафтопродуктопровідного транспорту, так і безпосередньо
споживачами. 4.1.3.9. Умови поставки нафтопродуктів нафтопереробними
заводами передбачаються під час укладання договорів. 4.1.3.10. На підприємствах, що мають свої резервуари і
трубопровід для перекачки нафтопродуктів із заводу, маса прийнятих
нафтопродуктів визначається представниками заводу і одержувача за
вимірюваннями у резервуарах заводу, а при перекачуванні
нафтопродукту трубопроводом, що належить заводу, - за
вимірюваннями в резервуарах підприємства-одержувача. Результати
приймання оформляються актом за формою N 2-НП (додаток 2). 4.1.3.11. Підприємства, що приймають нафтопродукти
безпосередньо від НПЗ, складають акт приймання (передачі)
нафтопродуктів (форма N 2-НП). Акт складає матеріально
відповідальна особа в двох примірниках. Щодобово складається відомість здавання нафтопродуктів за
формою N 3-НП (додаток 3). Маса прийнятого нафтопродукту, що відвантажується залізницею,
визначається на підставі відомостей відвантаження за формою N 4-НП
(додаток 4). 4.1.3.12. Налив нафтопродуктів на залізничних естакадах
нафтопереробних заводів провадиться тільки після одержання
письмового повідомлення від підприємства
нафтопродуктозабезпечення, в якому зазначається, під який
нафтопродукт призначені залізничні цистерни. Маса відвантажених нафтопродуктів визначається одночасно
представниками заводу та підприємства, яке їх прийняло. Усі супровідні документи на нафтопродукти, що
відвантажуються, оформляються підприємством-постачальником. 4.1.3.13. Під налив нафтопродуктів повинні подаватися
залізничні цистерни з завареними шайбами валиків кришки
завантажувального люка. Після наливу нафтопродуктів кришки люків
залізничних цистерн обов'язково пломбуються відправником.
Приймання нафтопродуктів,

що надійшли залізничним транспортом
4.1.3.14. Приймання нафтопродуктів може здійснюватися
маршрутами, окремими партіями та одиночними цистернами. Маса
нафтопродукту визначається вантажоодержувачем у кожній цистерні. 4.1.3.15. Маса нафтопродукту, визначена об'ємно-масовим
методом у залізничних цистернах, після зливу повинна бути звірена
з масою у резервуарі. 4.1.3.16. Під час приймання нафтопродуктів потрібно: одержати супровідні транспортні документи; перевірити технічний стан цистерн (вагонів), наявність пломб
і відбитків на них, відповідність відбитків у документах і
насправді, справність зливних приладів і пристроїв. 4.1.3.17. Якщо вантаж прибув у несправній цистерні або з
несправною пломбою, чи без пломби, за наявності вказівки в
залізничній накладній, що вантаж прийнято до перевезення під
пломбою, маса визначається вантажоодержувачем разом з
представником залізниці. Визначення маси нафтопродукту проводиться
за методиками виконання вимірювань в порядку, встановленому
Держстандартом України, які забезпечують вимоги ГОСТ 26976 щодо
похибки вимірювань, та за "Правилами перевозок грузов" стосовно
природних втрат при транспортуванні. За наявності наднормативних
розбіжностей з перевізними документами оформляється комерційний
акт. 4.1.3.18. Приймання нафтопродуктів провадиться особами, які
призначені наказом керівника вантажоодержувача. Ці особи
відповідають за недотримання правил приймання нафтопродуктів. 4.1.3.19. На всі нафтопродукти, що надійшли, складається "Акт
приймання нафтопродуктів за кількістю" за формою N 5-НП (додаток
5). При цьому в разі приймання нафтопродукту, що надійшов в одній
цистерні, заповнюється п.12.1, при прийманні кількох цистерн
заповнюється п.12.2 цього додатка. Акт складається у день надходження нафтопродуктів і
затверджується керівництвом вантажоодержувача не пізніше
наступного дня після його складання. Якщо приймання здійснюється у вихідний або святковий день,
акт приймання повинен бути затверджений у перший робочий день
після вихідного або святкового дня. Акт підписується особами, які брали участь у прийманні
нафтопродуктів. Особи, що підписують акт, мають бути попереджені про
відповідальність за достовірність даних, викладених у ньому. 4.1.3.20. Акт складається у двох примірниках, а за виявлення
нестачі і необхідності пред'явлення претензії постачальнику - у
трьох примірниках. 4.1.3.21. У разі виявлення нестачі нафти або нафтопродуктів з
вини вантажовідправника матеріально відповідальна особа припиняє
приймання продукції і негайно повідомляє керівника підприємства.
При цьому матеріально відповідальна особа повинна забезпечити
зберігання одержаної продукції, а також вжити заходів, що
унеможливлюють погіршення її якості. Одночасно з припиненням
приймання одержувач зобов'язаний викликати представника
виготовлювача (відправника) для участі у прийманні продукції і
складанні двостороннього акта. Керівник підприємства повинен призначити комісію з осіб,
представників громадськості, які затверджені наказом по
підприємству та рішенням профкому для виконання робіт з приймання
нафтопродуктів. Представник громадськості вантажоодержувача або представник
стороннього підприємства може брати участь у прийманні
нафтопродуктів на даному підприємстві не більше двох разів на
місяць, маючи при цьому разове посвідчення за підписом керівника
підприємства. 4.1.3.22. Нафтопродукти з цистерн повинні бути злиті повністю
відповідно до ГОСТ 1510. 4.1.3.23. Для контролю за надходженням і оприбуткуванням
нафтопродуктів на ППЗН ведеться журнал обліку надходження
нафтопродуктів за формою N 6-НП (додаток 6). Сторінки журналу нумеруються і скріплюються печаткою.
Кількість аркушів у журналі засвідчується підписом керівництва
ППЗН. Записи в журналі ведуться на підставі транспортних і
відвантажувальних документів, актів приймання нафтопродуктів.
Приймання нафти і нафтопродуктів, які

надійшли водним транспортом
4.1.3.24. Маса нафти і нафтопродуктів при зливі з
нафтоналивних суден визначається вантажоодержувачем згідно з
вимірюваннями в берегових резервуарах за наявності затверджених
територіальними органами Держстандарту України градуювальних
таблиць і довжини берегових трубопроводів не більше двох
кілометрів. В окремих випадках за погодженням з територіальними органами
Держстандарту допускається визначення кількості нафтопродуктів за
вимірюванням у берегових резервуарах уздовж трубопроводу понад два
кілометри. При цьому похибка вимірювань маси не повинна перевищувати
+-0,5%, при місткості трубопроводу діаметром до 400 мм не повинна
перевищувати 500 куб.м, а діаметром 400 мм і більше - 800 куб.м. 4.1.3.25. Перед перекачуванням у резервуар також проводяться
вимірювання в танках суден і відбір проб із них згідно з ГОСТ
2517. Відібрані проби опечатуються представниками пароплавства та
ППЗН і зберігаються на ППЗН у термін, встановлений ГОСТ 2517. Способи визначення маси нафтопродукту в пунктах вивантаження
і навантаження повинні бути рівноцінними. У тих випадках, коли
вантажовідправник визначав масу вантажу за вимірюваннями в судні,
вантажоодержувач, крім вимірювань у судні, здійснює вимірювання
прийнятої маси нафтопродукту в резервуарі. Незалежно від довжини трубопроводу нафтопродукти, одержані із
суден, можна визначити за лічильниками рідини масовим або об'ємним
способом, що забезпечує похибку вимірювань відповідно не більше
+-0,5% і +-0,25%. 4.1.3.26. Залишок нафтопродукту після зливу вимірюється у
танках судна разом вантажоодержувачем і представником пароплавства
з оформленням акта за формою ГУ-36. 4.1.3.27. Маса нафтопродуктів у берегових резервуарах і
трубопроводах визначається до і після проведення операції. 4.1.3.28. При визначенні маси нафтопродуктів у суднах
вимірюється рівень і об'єм нафтопродукту в кожному танку судна
аналогічно до вимірювань у резервуарах. 4.1.3.29. Якщо на шляху проходження нафтоналивного судна
провадиться перевалка, паузка або часткова здача нафтопродукту в
проміжних пунктах, тоді її оформляють актом перевалки (паузки) за
формою ГУ-10 і роблять відмітку в накладній і шляховій відомості. Вантажоодержувач, що отримав нафтопродукт під час паузки,
повідомляє в п'ятиденний строк про масу прийнятого нафтопродукту
вантажовідправнику і кінцевому вантажоодержувачу. Після прибуття судна до кінцевого пункту призначення
вантажоодержувач і представник пароплавства зобов'язані звірити
загальну кількість зданого нафтопродукту в кожному пункті з
масою, відвантаженою згідно з накладною вантажовідправника. 4.1.3.30. На вимогу одержувача, заявлену до початку
вивантаження, нафтопродукти приймаються за участю пароплавства,
якщо: нафтопродукти прибули в судні з пошкодженими вантажними
відсіками або пломбами; нафтопродукти підігріваються до і протягом вивантаження за
допомогою переносних систем, у тому числі "гострим паром" або
судовою стаціонарною, але несправною системою підігріву; у пункті відправлення маса нафтопродуктів визначалась за
участю пароплавства. 4.1.3.31. Після прибуття нафтоналивного судна в пункт
призначення капітаном (шкіпером) вручаються представникам ППЗН і
пароплавства супровідні документи, а також капітанська проба і
проба вантажовідправника. 4.1.3.32. Представниками ППЗН і пароплавства виміряється
рівень нафтопродукту (в судні або резервуарі), визначається маса
підтоварної води і відбираються проби з прибулого судна згідно з
ГОСТ 2517. Якщо підтоварної води виявиться більше, ніж зазначено у
накладній, то з обводнених танків відбирається проба, і вона
аналізується окремо. За даними аналізу цих проб визначається маса
обводненого нафтопродукту в танках. 4.1.3.33. При бортовому перевантаженні нафтопродукту (з
одного судна в інше) проби відбираються із судна, що викачується,
а подане під завантаження нафтоналивне судно має бути підготовлене
відповідно до вимог ГОСТ 1510. 4.1.3.34. Якщо високов'язкі мазути вивантажуються після
розігріву "гострим паром" або несправним паропроводом
нафтоналивного судна, то якість визначається аналізом проб,
відібраних із резервуарів. 4.1.3.35. Якщо судно з нафтопродуктом прибуло під
вивантаження в аварійному, вантажостічному або водостічному стані,
після бортової перевалки і паузки вимагає розігріву нафтопродукту
"гострим паром", то ППЗН приймає нафтопродукти тільки за
вимірюваннями у резервуарах незалежно від того, яким способом
визначалась маса нафтопродукту в пункті навантаження, і з заявою
про це пароплавству до вивантаження. Якщо нафтопродукти, після викачки із судна або при здачі з
перевіркою маси і якості у резервуарах, виявляться нестандартними
щодо наявності води та механічних домішок і вимагатимуть відстою,
то вимірювальний люк, усі крани і засувки пломбуються пломбами
пароплавства на строк відстою, який наведено в таблиці 2.
Таблиця 2 Періоди відстою нафтопродуктів ----------------------------------------------------------------- Вид вантажу | Період відстою в годинах | по днях і місяцях | | 01.05-31.08 01.09-30.04 ----------------------------------+------------------------------ вітлі нафтопродукти, | 12 | 12 рім дизельного палива | | изельне паливо | 24 | 30 емні нафтопродукти | 36 | 48 асла | 48 | 48 -----------------------------------------------------------------
4.1.3.36. Вантажоодержувач у період навігації зобов'язаний
провадити взаєморозрахунки з вантажовідправником за кожний
суднорейс з урахуванням маси прийнятого нафтопродукту за
вимірюваннями в резервуарах та із застосуванням відповідних норм
природного убутку. 4.1.3.37. За результатами перевезень упродовж навігації між
пароплавством, вантажоодержувачем та вантажовідправником
провадяться сальдовані розрахунки з включенням до них суднорейсів,
у яких маса перевезених нафтопродуктів визначалась за участю
пароплавства (при паузці, вивантаженнях у декількох пунктах,
наявності залишків у суднах). Строки проведення і закінчення сальдових розрахунків упродовж
навігації установлюються за домовленістю сторін.
Приймання нафтопродуктів,

що надійшли автомобільним транспортом
4.1.3.38. З прибуттям на ППЗН нафтопродуктів в автоцистерні
перевіряється наявність і цілість пломб, технічний стан
автоцистерни, визначається повнота заповнення цистерни і
відповідність нафтопродукту, вказаному в товарно-транспортній
накладній, яка пред'являється водієм. 4.1.3.39. Маса нафтопродукту в автоцистерні визначається
зважуванням на автомобільних вагах або об'ємно-масовим методом, а
нафтопродуктів, розфасованих в тару, - зважуванням або за
трафаретами тари (якщо нафтопродукти в заводській упаковці). Про
прийнятий нафтопродукт матеріально відповідальна особа складає
акт.
4.1.4. Зберігання нафтопродуктів
4.1.4.1. На всіх ППЗН ведеться облік нафтопродуктів із
записом у журналі вимірювань нафтопродуктів у резервуарах за
формою N 7-НП (додаток 7) у кожному резервуарі окремо з
відображенням усіх операцій, що провадяться кожною зміною. Сторінки журналу нумеруються і скріплюються печаткою та
підписом керівництва ППЗН. 4.1.4.2. Точність визначення маси нафтопродуктів при
товарно-транспортних операціях повинна забезпечуватися: правильним складанням градуювальних таблиць на резервуари і
транспортні засоби (нафтоналивні судна, залізничні і автомобільні
цистерни, трубопроводи); правильним визначенням нерівностей днищ і нахилів
резервуарів; використанням справних і повірених засобів вимірювальної
техніки (рулеток, метроштоків та ін); похибкою вимірювань рівня, густини і температури в
резервуарах ППЗН і цехів після відстою нафтопродукту не менше двох
годин; правильним визначенням вмісту води в нафтопродуктах та
підтоварної води; відповідною підготовкою робітників, що займаються обліком
нафтопродуктів. 4.1.4.3. Нафтопродукти повинні зберігатися у резервуарах,
металевій, дерев'яній та іншій тарі, що відповідає вимогам
технічних умов і стандартів. 4.1.4.4. Для запобігання втрат при зберіганні нафтопродуктів
повинно бути організоване спостереження за станом резервуарного
парку. Контроль за збереженням нафтопродуктів у резервуарах і тарі
здійснюється зовнішнім оглядом тари і вимірюванням рівня у
резервуарах. 4.1.4.5. Маса нафтопродукту, розфасованого в справні бочки,
бідони, мішки тощо, визначається за трафаретом, проставленим на
тарі.
4.1.5. Відпуск нафтопродуктів
4.1.5.1. Відпуск нафтопродуктів споживачам проводять на
підставі попередньо укладених договорів або за готівку. 4.1.5.2. Відпуск нафтопродуктів споживачам проводять після
попередньої оплати або за умов, передбачених угодами. 4.1.5.3. Відпуск нафтопродуктів провадиться
нафтопродуктопроводами, водним, залізничним, автомобільним
транспортом, а також внутрішньобазовими трубопроводами. 4.1.5.4. На відпуск нафтопродуктів матеріально
відповідальними особами оформляються відповідні документи.
Відвантаження нафтопродуктів залізничним транспортом
4.1.5.5. Нафтопродукти перевозяться у залізничних цистернах,
бункерних напіввагонах, а розфасовані в тару - в критих вагонах
відповідно до ГОСТ 1510. Для перевезення нафтопродуктів використовуються залізничні
цистерни: з універсальним зливним приладом (трафарети "Бензин-нафта",
"Мазут"), а також 4 і 8-осні цистерни вантажопідйомністю 60, 90,
120 тонн (трафарет "Бензин"); з верхнім зливом (трафарет "Бензин"). У цистернах, що мають трафарет "Бензин", дозволяється
перевозити тільки світлі нафтопродукти: бензин, гас, дизельне
паливо. 4.1.5.6. Цистерни, бункерні напіввагони і криті вагони під
налив і навантаження нафтопродуктів підготовлюються згідно з ГОСТ
1510 та "Правилами перевозок грузов", діючими на залізничному
транспорті. Придатність їх для перевезення нафтопродуктів у
комерційному відношенні визначається відправником, який відповідає
за збереження якості нафтопродуктів. 4.1.5.7. Нафтопродукти наливаються в залізничні цистерни до
рівня наповнення, передбаченого "Правилами перевозок грузов", не
допускаючи переливу. Для зменшення втрат світлих нафтопродуктів від випаровувань в
процесі наливу і для запобігання утворення піни і зарядів
статичної електрики верхній налив у цистерни необхідно здійснювати
по рукавах (трубах), що доходять до дна цистерни. 4.1.5.8. Нафтопродукти відвантажуються маршрутами, окремими
партіями та одиночними цистернами. Маса нафтопродуктів у кожній цистерні, а також маса
нафтопродуктів, фасованих у бочки, бідони та іншу тару, під час
відпуску в критих вагонах або контейнерах визначається
вантажовідправником. Тара повинна мати маркування за ГОСТ 1510 із
зазначенням маси брутто і нетто, найменування продукту з написом
"Вогненебезпечно". 4.1.5.9. На фасований нафтопродукт вантажовідправником
складається специфікація, яка разом з паспортом якості додається
до залізничної накладної. 4.1.5.10. Після закінчення наливу і визначення маси налитого
(навантаженого) нафтопродукту залізничні цистерни обов'язково
пломбуються вантажовідправником. 4.1.5.11. При визначенні маси нафтопродуктів об'ємно-масовим
методом вантажовідправник зазначає у накладній тип цистерн, повне
найменування і марку нафтопродукту, густину за температури її
вимірювання, рівень наливу, процент вмісту води і масу в кожній
цистерні. При визначенні маси нафтопродуктів зважуванням одиночних
цистерн або навантаженого состава в накладній вказується
найменування, марка і маса (нетто) нафтопродукту в кожній
цистерні. На кожну завантажену цистерну, групу цистерн або маршрут
складаються залізнична накладна, дорожня відомість, її корінець і
квитанція про приймання вантажу. До накладної додається паспорт
якості нафтопродукту. 4.1.5.12. Залізнична накладна та дорожня відомість
супроводять вантаж. 4.1.5.13. Копія дорожньої відомості залишається на залізниці.
Залізнична квитанція, яку залізниця повертає вантажовідправнику,
разом з виписаним рахунком, платіжним дорученням і одним
примірником відвантажувальної відомості направляються споживачу
(вантажоотримувачу). 4.1.5.14. На кожний наливний маршрут цистерн товарним
оператором складається відомість наливу і відвантаження
нафтопродуктів за формою N 8-НП (додаток 8), яка разом з доданими
квитанціями передається до бухгалтерії, що є основою для списання
нафтопродуктів з підзвіту матеріально відповідальних осіб. 4.1.5.15. При перевезеннях нафтопродуктів маршрутами і
групами цистерн за однією залізничною накладною паспорт якості
повинен бути доданий у кількості не менше 5 примірників, які
можуть бути використані у випадках відчіплення цистерн унаслідок
технічної несправності або з інших причин. При відвантаженні маршрутами авіаційного бензину і палива для
реактивних двигунів паспорти якості повинні бути оформлені на
кожну цистерну. До кожної цистерни додаються паспорти якості при
відвантаженні нафтопродуктів на розпилювальні пункти.
Відвантаження нафтопродуктів водним транспортом
4.1.5.16. Судно повинно подаватися під навантаження в
технічно справному стані, підготовленому відповідно до вимог ГОСТ
1510. 4.1.5.17. Перед навантаженням представники ППЗН і
пароплавства разом вимірюють залишок нафтопродукту в танках судна,
про що складається акт за формою ГУ-36. 4.1.5.18. Маса нафтопродуктів під час наливу суден
визначається вантажовідправником. 4.1.5.19. Капітан (шкіпер) нафтоналивного судна, що прибув
під навантаження, повинен представити акт N 2 за формою ГУ-36 про
залишок нафтопродукту. Представник ППЗН за участю представника
пароплавства повинен звірити фактичну наявність з даними за актом.
За перевищення допустимого за ГОСТ 1510 залишку необхідно вимагати
від пароплавства підготовку судна відповідно до вимог ГОСТ 1510. 4.1.5.20. У разі визначення маси нафтопродукту при
навантаженні за вимірюваннями в судні проби відбираються із судна
згідно з вимогами ГОСТ 2517. Із відібраних проб складається середня і розливається в три
(при експорті - в п'ять) пляшки, на які наклеюються етикетки з
підписом представників ППЗН та пароплавства за формою N 9-НП
(додаток 9). Одна пляшка з пробою призначається для аналізу при прийманні
(здаванні), друга з печаткою пароплавства передається для
зберігання (на випадок арбітражного аналізу) в лабораторію ППЗН, а
третя з печаткою ППЗН вручається капітану (шкіперу) судна для
передачі вантажоодержувачу. У випадку визначення маси нафтопродукту при навантаженні за
вимірюваннями в берегових резервуарах проби відбираються із
резервуарів за ГОСТ 2517. 4.1.5.21. Танки нафтоналивних суден після навантаження в
кожному окремому випадку пломбуються за погодженням між
вантажовідправником і пароплавством. 4.1.5.22. Нафтовантажі оформляються: при річкових перевезеннях - документами за формою ГУ-9, що
складаються із накладної, квитанції, шляхової відомості, копії
шляхової відомості і корінця шляхової відомості; при морських перевезеннях - конасаментом за формою КСР-7,
таймщитом за формою Е-16 і накладної. Дані щодо вимірювань нафтопродуктів у резервуарах і танках
судна до і після навантаження вказуються у накладній за формою
ГУ-9 або в акті за формою КСР-7 із зазначенням способу вимірювань. До перелічених документів додається паспорт якості
навантаженого нафтопродукту і капітанська проба, яка вручається
капітану (шкіперу) судна. 4.1.5.23. Якщо нафтопродукт адресується двом або декільком
вантажоодержувачам однієї фірми, орендного підприємства або
підприємства з іншою формою господарської діяльності, то таке
перевезення оформляють одним комплектом документів. При цьому в
графі "Пункт призначення" вказують кінцевий пункт призначення, а
масу нафтопродукту в кожний пункт призначення вказують на вільному
полі документа і засвідчують підписом вантажовідправника.
Відвантаження нафтопродуктів автотранспортом
4.1.5.24. Підприємства нафтопродуктозабезпечення відпускають
нафтопродукти згідно з укладеними договорами. 4.1.5.25 На підставі договору на кожного споживача
відкривається картка обліку (наряд, замовлення) за формою N 10-НП
(додаток 10), у якій відображаються маса відпущених нафтопродуктів
та всі зміни в договорі. У картку обліку фактичного відпуску
нафтопродуктів заносяться дані товарно-транспортних накладних. 4.1.5.26. Нафтопродукти споживачам доставляються
централізовано або вивозяться самим споживачем. 4.1.5.27. У разі замовлення на централізовану доставку
нафтопродуктів складається форма N 11-НП (додаток 11), на підставі
якої підприємство складає графік відвантаження нафтопродуктів. 4.1.5.28. Щоденно, на підставі графіка відвантаження,
робітником підприємства складається добовий наказ на доставку
нафтопродуктів за формою N 12-НП (додаток 12). Добовий наказ
складається у двох примірниках робітником підприємства
нафтопродуктозабезпечення. Один примірник наказу передається для
виписування товарно-транспортної накладної, а другий залишається
на підприємстві для контролю. Після відвантаження нафтопродуктів у добовому наказі
проставляються номери товарно-транспортних накладних і маса
фактичного відвантаження за день. 4.1.5.29. Автоцистерни з нафтопродуктами повинні пломбуватися
підприємством відповідно до діючих правил перевезення (ГОСТ 1510),
за винятком тих випадків, коли нафтопродукти вивозяться
автотранспортом одержувача. 4.1.5.30. На вимогу споживача може проводитись відбіркове
контрольне зважування розфасованих нафтопродуктів. За відсутності
розходжень у вимірюванні маси брутто із зазначеною на тарі маса
нафтопродукту визначається за трафаретом тари. 4.1.5.31. Нафтопродукти відпускаються у технічно справну тару
споживачів після пред'явлення ними доручення і довідки про дійсну
місткість тари, виданої територіальним органом Держстандарту
України. 4.1.5.32. Відпуск нафтопродуктів, що доставляються
самовивозом, оформлюється також товарно-транспортною накладною
(ТТН) у 4 примірниках з яких: перший та четвертий - залишаються у товарного оператора і є
первинним документом складського обліку з наступним здаванням до
бухгалтерії підприємства; другий та третій - вручаються представникові організації
споживача. При цьому другий примірник є супровідним документом
вантажу, а третій - слугує для обліку транспортної роботи. 4.1.5.33. ТТН на вивіз нафтопродуктів автотранспортом
одержувача оформлюється на підставі доручення споживача, а на
центровивіз - на підставі шляхового листа автотранспортної
організації. 4.1.5.34. Перед відпуском нафтопродуктів товарний оператор
зобов'язаний вимагати від одержувача пред'явлення усіх примірників
ТТН, після чого здійснює відпуск. На лицьовому боці ТТН оператор відмічає номер резервуара, з
якого відпущено нафтопродукт, розписується в ній і здає для
оформлення. 4.1.5.35. Оператор товарний має право відпускати
нафтопродукти, тільки пойменовані у ТТН, і не більше вказаної
кількості. Заміна одного виду нафтопродукту на інший або дописування у
ТТН нових видів нафтопродуктів категорично забороняється. Відпуск нафтопродуктів повинен бути проведений у день
виписування ТТН. ТТН на відпущені нафтопродукти зі складу і акти
здачі-приймання на перекачку нафтопродуктів на АЗС трубопроводом
старший оператор здає до бухгалтерії не пізніше ранку наступного
дня разом з реєстром, який складається у двох примірниках. Реєстр
підписують старший оператор та бухгалтер. 4.1.5.36. ТТН за формою N 1-ТН є бланками суворої звітності,
що виготовляються друкарським способом з обліковою серією і
друкарською нумерацією. Порядок обліку їх одержання, зберігання та
використання затверджено наказом Мінстату України і Мінтрансу
України від 17.01.97 N 13/12 ( z0041-97 ) "Зміни і доповнення до
Інструкції про порядок виготовлення, зберігання, застосування
єдиної первинної транспортної документації для перевезення
вантажів автомобільним транспортом та обліку транспортної роботи"
та зареєстровано в Мін'юсті України 20.02.97 N 41/1845.
4.1.6. Приймання і здача нафтопродуктів з магістральних

нафтопродуктопроводів
4.1.6.1. Приймання і здача нафтопродуктів з
нафтопродуктопроводів та їх відводів підприємствам
нафтопродуктозабезпечення обумовлюються договором, що укладається
між підприємством нафтопродуктопроводу - постачальником та
підприємством нафтопродуктозабезпечення - покупцем. 4.1.6.2. Порядок приймання і здачі нафтопродуктів з
нафтопродуктопроводів установлюється згідно з Інструкцією з обліку
нафтопродуктів на підприємствах нафтопродуктопроводів,
затвердженою об'єднанням "Укрнафтопродукт" 12.10.94. 4.1.6.3. Приймання та здача нафтопродуктів здійснюється у
резервуарах споживача (якщо інше не передбачене умовами поставки
нафтопродуктів за договором), транспортних засобах або у вузлах
обліку відповідно до договору між постачальником та покупцем. Забороняється провадити одночасно приймання та здачу
нафтопродукту з одного й того ж резервуара. 4.1.6.4. Резервуари і трубопроводи повинні бути обладнані
стаціонарними пробовідбірниками згідно з ГОСТ 2517. 4.1.6.5. Технологічна обв'язка і запірна арматура резервуарів
і вузлів обліку не повинні допускати перетікання і витікання
нафтопродуктів. 4.1.6.6. Резервуари і транспортні засоби повинні підлягати
зачистці відповідно до діючих правил щодо їх експлуатації і ГОСТ
1510. 4.1.6.7. Покупець надає постачальнику паспорт якості залишку
нафтопродуктів у резервуарах. 4.1.6.8. Приймання і здача нафтопродуктів у резервуарах
провадиться уповноваженими представниками постачальника і покупця
не менше ніж після двохгодинного відстою та віддалення підтоварної
води. 4.1.6.9. При прийманні і здачі якість нафтопродуктів повинна
відповідати вимогам нормативної документації і підтверджуватися
паспортом якості, який видає постачальник. 4.1.6.10. При прийманні нафтопродуктів від постачальника -
виготовлювача показники якості визначаються постачальником у
повному об'ємі відповідно до нормативної документації на даний
нафтопродукт. 4.1.6.11. Приймальні лінії кінцевих засувок магістральних
трубопроводів, відводів на підприємствах по забезпеченню
нафтопродуктами не повинні бути зв'язані з іншими технологічними
трубопроводами цих підприємств або приймально-здавальних пунктів. 4.1.6.12. Базові висоти резервуарів (висотні трафарети)
вимірюють один раз на рік, а також після їх ремонту і зачистки
представниками постачальника і покупця із складанням відповідних
актів (МИ 1823). Акти затверджуються територіальним органом Держстандарту та
додаються до паспортів і градуювальних таблиць резервуарів. 4.1.6.13. Постачальник у присутності покупця перевіряє
закриття і герметичність видаткових засувок резервуарів та інших
засувок, що технологічно зв'язані з приймальною лінією, пломбує їх
та відображає це у спеціальному журналі реєстрації пломб. Після закінчення здачі нафтопродуктів та оформлення акта
приймання-здачі пломби знімаються. Засувки, що знаходяться в кінці трубопроводів та відводів,
після закінчення здачі нафтопродуктів закриваються та пломбуються
постачальником. 4.1.6.14. Маса нафтопродуктів, які надійшли з
нафтопродуктопроводів та їх відводів, визначається представниками
підприємства-покупця і представниками трубопровідного транспорту. Результати приймання-здачі нафтопродуктів з
нафтопродуктопроводів оформляються актом за формою N 13-НП
(додаток 13). 4.1.6.15. Постачальник має право за участю представників
покупця провадити перевірку стану обліку нафтопродуктів, які
здаються на підприємство нафтопродуктозабезпечення. Результати перевірок та вжиті заходи при виявленні лишків і
нестач повідомляються письмово Управлінню магістральних
нафтопродуктопроводів та організації підприємства-покупця.
Здача нафтопродуктів на наливних пунктах
4.1.6.16. При здачі нафтопродуктів вантажовідправникам на
наливних пунктах у залізничних і автомобільних цистернах і суднах
представники сторін визначають масу нафтопродукту в кожних
цистерні та судні. Маса налитого нафтопродукту в залізничні цистерни і судна
звіряється з його масою, виміряною у резервуарі
вантажовідправника. 4.1.6.17. При відвантаженні нафтопродуктів безпосередньо
споживачам у залізничних цистернах представники підприємств
нафтопродуктопроводу визначають масу нафтопродукту в кожній
цистерні і в цілому усього маршруту. Загальну масу нафтопродукту в
маршруті звіряють з його масою, виміряною у резервуарах.
Вантажовідправник пломбує цистерни і здає їх залізниці. 4.1.6.18. Підготовку залізничних і автомобільних цистерн та
суден під налив проводять згідно з ГОСТ 1510. 4.1.6.19. Налив нафтопродуктів у залізничні цистерни
провадиться з урахуванням збільшення об'єму внаслідок підвищення
температури нафтопродукту на шляху проходження і в пункті
призначення. 4.1.6.20. Придатність залізничних цистерн для перевезення
нафтопродуктів у комерційному і технічному відношенні визначає
вантажовідправник, який несе відповідальність за псування вантажу
в результаті наливу нафтопродукту у невідповідну або незачищену
цистерну. 4.1.6.21. Перед наливом нафтопродуктів у залізничні цистерни
вантажовідправник повинен перевірити правильність закриття кришки
люка, наявність прокладок та заварених шайб валика кришки і про
помічені недоліки повідомити представника залізниці з метою їх
усунення. 4.1.6.22. Залізничні цистерни, танки річкових та морських
суден з нафтопродуктами повинні бути опломбовані пломбою
вантажовідправника. Вантажовідправник несе відповідальність за
правильність визначення кількості і якості нафтопродуктів у
цистернах і суднах. 4.1.6.23. Перелік супровідних документів на нафтопродукти, що
відвантажуються залізничними цистернами, зазначені у пп. 4.1.5.11
і 4.1.5.15. При відвантаженнях маршрутами палива для реактивних двигунів
та при відвантаженні нафтопродуктів на розпилювальні пункти
паспорти якості повинні бути додані до кожної цистерни. 4.1.6.24. Із залізничних і автомобільних цистерн у пунктах
наливу відбирають проби згідно з ГОСТ 2517 і договором між
постачальником і покупцем. 4.1.6.25. Станція відправлення видає вантажовідправнику
квитанцію на прийнятий до перевезення нафтопродукт. Ця квитанція є
підставою для фінансових розрахунків з вантажоодержувачем. 4.1.6.26. Крім залізничної накладної, яка направляється з
нафтопродуктом у пункт призначення, вантажовідправник на кожний
маршрут складає відвантажувальну відомість за формою N 14-НП
(додаток 14), яку разом з доданими до неї квитанціями передає до
бухгалтерії вантажовідправника. Відомість є підставаю для списання
відповідного нафтопродукту з рахунку "Товари".
Приймання і здача нафтопродуктів з відводів

магістральних нафтопродуктопроводів на підприємствах

нафтопродуктозабезпечення
4.1.6.27. Приймання і здачу нафтопродуктів з відводів
магістральних нафтопродуктопроводів провадять згідно з Порядком
здачі нафтопродуктів на підприємства нафтопродуктозабезпечення
(покупцям) з магістральних нафтопродуктопроводів або їх відводів
(додаток 3 до Інструкції з обліку нафтопродуктів на підприємствах
нафтопродуктопроводів, затвердженої об'єднанням "Укрнафтопродукт",
1994). 4.1.6.28. Операція приймання-здачі нафтопродуктів провадиться
шляхом закачки їх із магістрального нафтопродуктопроводу відводами
в резервуари підприємства нафтопродуктозабезпечення з наступною
здачею цих нафтопродуктів. 4.1.6.29. Кінцевий вузол засувок відводу на території
підприємства нафтопродуктозабезпечення, незалежно від
приналежності відводу постачальникові або покупцеві, повинен бути
огороджений і замикатися. Постачальник разом з покупцем пломбує кінцеві засувки і здає
їх охороні підприємства нафтопродуктозабезпечення або АЗС із
записом у журналах реєстрації відкриття та закриття засувок і
стану засувок кінцевого вузла відводу згідно з формами N 15-НП
(додаток 15) та N 16-НП (додаток 16). 4.1.6.30. Покупець забезпечує постачальника технічною
документацією по підприємству нафтопродуктозабезпечення, АЗС
(технологічною схемою, технологічною картою експлуатації
резервуарів, градуювальними таблицями резервуарів і трубоповодів). 4.1.6.31. Контроль за наповненням резервуара і зміною рівня
нафтопродукту в ньому не рідше ніж через кожні дві години (у парні
години) здійснює оператор покупця разом з оператором постачальника
за показниками об'ємного лічильника або шляхом вимірювання рівня
за допомогою стаціонарного рівнеміра, рулетки з лотом, метроштока. Дані про надходження нафтопродукту на підприємство за кожні
дві години оператор постачальника повідомляє оператору
перекачувальної станції, останній - диспетчеру РУМНПП, який потім
повідомляє їх диспетчеру УМНПП. 4.1.6.32. Об'єм і масу нафтопродукту, прийнятого з відводу
магістрального нафтопродуктопроводу, представники постачальника і
покупця визначають шляхом спільних вимірювань рівня густини і
температури нафтопродукту, а також підтоварної води в резервуарі
підприємства до і після закачки і оформляють акт за формою N 13-НП
(додаток 13). 4.1.6.33. Представник постачальника разом із представником
покупця на перше число складає зведений акт приймання і здачі
нафтопродукту за минулий місяць за формою N 17-НП (додаток 17). Акт надсилається до товарно-транспортної служби РУМНПП. 4.1.6.34. При прийманні-здачі нафти та нафтопродуктів з вузла
обліку їх масу визначають відповідно до "Инструкции по учету нефти
при ее транспортировке", АК "Транснефть", Росія, 1995.
Порядок складання товарного балансового звіту
4.1.6.35. Товарний балансовий звіт складається на перше число
кожного місяця на підставі актів приймання-здачі нафтопродуктів за
цей період, результатів інвентаризації та інших документів. 4.1.6.36. Товарний балансовий звіт перекачувальних і
наливних станцій складається матеріально відповідальними особами
(операторами) в трьох примірниках, з яких два примірники
передаються до товарно-транспортного відділу УМНПП за формою
N 18-НП (додаток 18), а один залишається у матеріально
відповідальної особи. 4.1.6.37. Товарно-транспортні відділи на підставі товарного
балансового звіту перекачувальних та наливних станцій складають
зведений балансовий звіт за вищезазначеною формою за місяць,
наростаючим підсумком за квартал, рік у двох примірниках. Один
примірник звіту залишається у товарно-транспортному відділі, а
другий разом з примірником товарного балансового звіту
перекачувальної та наливної станцій передаються до бухгалтерії
УМНПП для звірення залишків нафтопродуктів з бухгалтерським
обліком. Товарні балансові звіти складають за формою, наведеною у
додатку 18, окремо по кожній групі нафтопродукту.
Визначення втрат нафтопродуктів та їх списання
4.1.6.38. Загальні фактичні втрати нафтопродуктів визначають
як різницю між прибутковою та витратною частиною товарного
балансу. Вони включають: природні втрати при зберіганні, прийманні, відпуску,
транспортуванні; разові втрати при пошкодженнях та аваріях, зачистці
резервуарів та трубопроводів, монтажі та ремонті технологічного
обладнання. 4.1.6.39. Природні втрати визначають як різницю між
загальними фактичними та разовими втратами. Вони порівнюються з
нормованими втратами, розрахованими за діючими нормами природних
втрат нафтопродуктів при прийманні, зберіганні, відпуску та
транспортуванні. Втрати нафтопродуктів у межах затверджених норм списуються за
рішенням керівника підприємства на витрати виробництва. Норми
природних втрат застосовуються лише в разі виявлення фактичних
нестач. За відсутності затверджених норм на підприємстві втрата
розглядається як понаднормова нестача. Понаднормові нестачі
відшкодовують особи, що їх вчинили. За відсутності винуватців
понаднормові нестачі списуються керівником підприємства після
детального розслідування причин, які призвели до нестачі, за
рахунок прибутку, який залишається у розпорядженні підприємства. 4.1.6.40. Визначення втрат нафтопродуктів при аваріях,
пошкодженнях та їх списання здійснюється відповідно до "Инструкции
по техническому расследованию, учету аварий и повреждений
технологических объектов магистральных нефтепродуктопроводов и
списанию сверхнормативных потерь нефтепродуктов",
Держкомнафтопродукт СРСР, 1984. 4.1.6.41. Звіт щодо втрат нафтопродуктів складається
щомісячно за формою N 19-НП (додаток 19). 4.1.6.42. Реалізований нестандартний нафтопродукт
враховується у товарному балансовому звіті як "пересортиця". 4.1.6.43. Втрати нафтопродукту при виконанні
планово-попереджувальних робіт із зачистки резервуарів,
трубопроводів, під час їх ремонту та заповнення нафтопродуктом
трубопроводів у разі пуску визначаються комісією, призначеною
керівником підприємства. Зазначені роботи проводяться відповідно до діючих правил та
інструкцій. Втрати нафтопродукту при цьому повинні бути технічно
обгрунтованими та мінімальними. Списання таких втрат нафтопродуктів здійснюється на підставі
акта, складеного призначеною комісією, і затверджується керівником
підприємства. Ці втрати списуються на собівартість (витрати
обігу). 4.1.6.44. В управлінні МНПП відповідно до "Порівнювальної
відомості" складається звіт щодо втрат нафтопродуктів, який
використовується при складанні товарного балансового звіту. 4.1.6.45. Нафтопродукти, зібрані внаслідок зачистки
резервуарів, трубопроводів, цистерн, нафтоналивних суден та іншого
обладнання, а також використані як промивальні рідини,
переводяться у залежності від їх якості в інші сорти або
відпрацьовані нафтопродукти групи СВН (суміші відпрацьованих
нафтопродуктів). Результати переведення нафтопродуктів із сорту в сорт
оформляються актом за формою N 20-НП (додаток 20).
4.1.7. Приймання і відпуск нафтопродуктів на автозаправних

станціях
4.1.7.1. Облік руху нафтопродуктів на АЗС ведеться в одиницях
об'єму і маси.
Приймання та оприбуткування нафтопродуктів на АЗС
4.1.7.2. Приймання усіх нафтопродуктів, що надходять на АЗС в
автоцистернах, а також нафтопродуктів, розфасованих у дрібну тару,
провадиться за товарно-транспортною накладною і за об'ємом,
виміряним у резервуарі. 4.1.7.3. Перед зливом нафтопродуктів оператор АЗС
зобов'язаний: упевнитися у справності резервуара і його обладнання,
технологічних трубопроводів і правильності функціонування запірної
арматури при її переключенні; виміряти рівень нафтопродукту в резервуарі; упевнитися у наявності і правильності засобів пожежогасіння,
правильності заземлення автоцистерн і справності її зливного
пристрою; вжити заходів щодо запобігання розливу нафтопродукту; упевнитися, що двигун автоцистерни вимкнений (при зливі
самопливом або насосом АЗС); припинити заправку машин із резервуара до закінчення зливу в
нього нафтопродукту з автоцистерни; проконтролювати рівень наповнення автоцистерни, при цьому
автоцистерна або її окремі секції повинні бути заповнені по
"планку"; визначити за свідоцтвом про повірку автоцистерни,
затвердженим територіальним органом Держстандарту України, об'єм
автоцистерни, заповненої по "планку", і перевірити його
відповідність фактичному об'єму, зазначеному в
товарно-транспортній накладній; відібрати пробу з цистерни відповідно з ГОСТ 2517, виміряти
густину і температуру нафтопродукту. Опечатати пробу за підписом
водія автоцистерни, присвоїти номер і зберігати її протягом 20
днів; проконтролювати за допомогою водочутливої пасти наявність в
автоцистерні підтоварної води. Одержані результати вимірювання густини і температури
продукту в автоцистерні повинні бути відмічені у
товарно-транспортній накладній. 4.1.7.4. Нафтопродукти зливаються з цистерн через зливний
фільтр самопливом або під напором. Злив нафтопродукту повинен
контролюватися оператором від початку і до кінця зливу. 4.1.7.5. Забороняється приймати нафтопродукти на АЗС у разі: відсутності свідоцтва про повірку автоцистерни або
градуювальної таблиці на резервуар АЗС, затвердженої
територіальним органом Держстандарту України, за результатами
повірки резервуара; несправності зливного пристрою автомобільної цистерни; не належним чином оформленої товарно-транспортної накладної
або її відсутності; наявності підтоварної води в нафтопродуктах; невідповідності виміряного значення базової висоти резервуара
значенню, нанесеному на резервуарі (згідно п.4.1.2.6); присутності в нафтопродукті механічних домішок і явних
сумнівів у відповідності якості нафтопродукту вимогам стандарту; незаповненості "по планку" автоцистерни. 4.1.7.6. Нафтопродукти, доставлені на АЗС в автомобільних
цистернах, повинні бути злиті повністю. Оператор, що приймає
нафтопродукти, повинен особисто впевнитися в цьому, оглянувши
цистерни після зливу нафтопродуктів. 4.1.7.7. У процесі приймання нафтопродуктів оператор повинен
стежити за рівнем продукту в резервуарі, не допускаючи
переповнення резервуара і розлиття нафтопродуктів. 4.1.7.8. За відсутності розходження між фактично прийнятою
кількістю нафтопродукту і кількістю, вказаною у
товарно-транспортній накладній, оператор розписується про
приймання в накладній, один примірник якої залишає на АЗС, а три -
повертає водієві, який доставив нафтопродукт. 4.1.7.9. При виявленні невідповідностей фактично вимірюваної
температури, густини і кількості нафтопродуктів показникам,
зазначеним у товарно-транспортній накладній, дозволяється злив за
умови відсутності підтоварної води в автоцистерні і прийому
нафтопродуктів за фактично вимірюваними показниками, які
визначають за різницею об'ємів нафтопродукту, виміряних в
резервуарі до і після зливу. При цьому необхідно вимірювані
температуру і густину у резервуарі і автоцистерні привести до
єдиного показника. Про виявлені невідповідності кількості
нафтопродукту складається акт про нестачу нафтопродуктів за участю
водія в трьох примірниках, з яких перший додається до змінного
звіту при передачі його в бухгалтерію підприємства, другий -
одержує водій, третій - залишається на АЗС. Про фактично прийнятий
нафтопродукт робиться відповідна відмітка на всіх екземплярах
товарно-транспортної накладної. 4.1.7.10. Перед початком заправки автомашин через
паливороздавальну колонку оператор АЗС повинен оприбуткувати
прийнятий нафтопродукт, тобто зробити необхідні записи в журналі
обліку нафтопродуктів, які надійшли (додаток 21). Сторінки журналу
повинні бути пронумеровані, прошнуровані і скріплені печаткою
суб'єкта підприємницької діяльності, а сам журнал - зареєстрований
у державній податковій інспекції за місцем здійснення
підприємницької діяльності, скріплений печаткою державної
податкової інспекції та завірений підписом її керівника. 4.1.7.11. Об'єм нафтопродукту, прийнятого з трубопроводу,
товарний оператор ППЗН і оператор АЗС у присутності представника
адміністрації ППЗН визначають вимірюванням (до і після перекачки)
рівня, температури і густини нафтопродукту і рівня підтоварної
води в резервуарі АЗС. Після закінчення перекачки нафтопродукту засувка на
трубопроводі від ППЗН до АЗС пломбується представником
адміністрації ППЗН, а пломбіратор зберігається у керівника ППЗН. 4.1.7.12. На зданий з трубопроводу нафтопродукт складається
акт за формою N 22-НП (додаток 22) у двох примірниках, який
підписують товарний оператор, оператор АЗС і представник
адміністрації ППЗН. Перший примірник акта подається до бухгалтерії ППЗН і є
підставою для списання нафтопродукту з підзвіту матеріально
відповідальних осіб ППЗН, а другий - залишається в оператора АЗС і
додається до змінного звіту. 4.1.7.13. При прийманні нафтопродуктів, розфасованих у дрібну
тару, оператор АЗС перелічує кількість місць, що надійшли, і
перевіряє відповідність трафаретів до даних, указаних у
товарно-транспортній накладній. 4.1.7.14. Вимірювання рівня, густини і температури
нафтопродуктів повинно здійснюватись тільки засобами вимірювальної
техніки, повіреними в установленому порядку територіальними
органами Держстандарту України. Проби нафтопродуктів згідно з ГОСТ
2517 відбираються із резервуарів АЗС або безпосередньо з
паливороздавальної колонки, якщо перерва при відпуску споживачеві
не перевищує 30 хвилин.
Заправка за готівку
4.1.7.15. Розрахунки при заправці автотранспорту споживачів
за готівку провадяться на АЗС з використанням електронних
контрольно-касових апаратів. 4.1.7.16. Кількість відпущеного нафтопродукту визначається за
показаннями сумарних лічильників паливороздавальних колонок, а
сума готівки (виручка) за відпущені нафтопродукти фіксується
електронним контрольно-касовим апаратом з обов'язковим виданням
водієві касового чека. На вимогу водія оператор зобов'язаний
зробити відмітки у шляховому листі про кількість та вартість
відпущеного нафтопродукту і завірити зазначене своїм підписом і
штампом АЗС. Паливороздавальні колонки, що використовуються при заправці
за готівку, повинні забезпечувати індикацію ціни нафтопродукту,
кількість та загальну вартість виданої дози нафтопродукту. 4.1.7.17. Облік реалізації нафтопродуктів і готівки через
електронний контрольно-касовий апарат ведеться на кожній АЗС, яка
здійснює розрахунки із споживачами готівкою. 4.1.7.18. При проведенні розрахунків із споживачами за
нафтопродукти, які реалізуються через АЗС, повинні застосовуватись
лише спеціалізовані електронні контрольно-касові апарати, що
внесені до Державного реєстру електронних контрольно-касових
апаратів і комп'ютерних систем України для сфери застосування на
АЗС, в повному складі технічних засобів, зазначеному в реєстрі. 4.1.7.19. Застосування інших типів засобів контролю і
електронних контрольно-касових апаратів, які не відповідають
вимогам п. 4.1.7.18, не дозволяється. 4.1.7.20. Порядок застосування електронних контрольно-касових
апаратів визначається Положенням про порядок реєстрації і
застосування електронних контрольно-касових апаратів при
розрахунках готівкою в сфері торгівлі, громадського харчування і
послуг (затверджено наказом Державної податкової адміністрації
України від 31.12.98 N 660 ( z0131-99 ) і зареєстровано в Мін'юсті
України 02.03.99 за N 131/3424). 4.1.7.21. У всіх випадках виходу з ладу електронного
контрольно-касового апарату підприємство нафтопродуктозабезпечення
терміново повідомляє про це відповідну державну податкову
інспекцію. Реалізація нафтопродуктів споживачам за готівку в цьому
випадку припиняється. 4.1.7.22. Готівка, отримана від реалізації нафтопродуктів на
АЗС, повинна бути здана до каси підприємства або перерахована на
розрахунковий рахунок через відділення зв'язку чи інкасована до
банківської установи. 4.1.7.23. Робота АЗС повинна здійснюватися згідно з Правилами
роздрібної торгівлі нафтопродуктами, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1997 р. N 1442
( 1442-97-п ).
Заправка за відомостями
4.1.7.24. Заправка автотранспорту за безготівковим
розрахунком провадиться АЗС на підставі договорів за формою
N 23-НП (додаток 23), укладених між підприємством по забезпеченню
нафтопродуктами, АЗС та споживачем, за відомостями згідно з формою
N 24-НП (додаток 24), з відміткою у шляховому листі водія про
кількість та вартість відпущеного нафтопродукту, що
підтверджуються штампом і підписом змінного оператора АЗС. 4.1.7.25. У верхньому лівому кутку відомості споживач ставить
свій штамп із зазначенням номера договору, на підставі якого
провадиться заправка автотранспорту. 4.1.7.26. Підприємства нафтопродуктозабезпечення на підставі
відомостей про відпуск нафтопродуктів періодично, але не рідше
одного разу на місяць, виписують зведені відомості-рахунки на
кожного споживача за видами нафтопродуктів та цінами, які діяли
протягом місяця. У рахунках обов'язково відображаються кількість
та загальна вартість відпущених нафтопродуктів, у тому числі
податок на додану вартість (надалі - ПДВ). Звірення розрахунків за відпущені нафтопродукти провадяться
із споживачами щомісячно не пізніше п'ятого числа наступного
місяця. 4.1.7.27 Використання талонів на паливо як засобу розрахунків
на АЗС заборонено.
Заправка за платіжними електронними картками
4.1.7.28. Заправка за платіжними електронними картками
відображається у змінному звіті АЗС (додаток 25).
Порядок прийому-передачі зміни та

складання змінного звіту на АЗС
4.1.7.29. На АЗС здійснюється оперативний кількісний
контроль, результати якого використовуються для ведення обліку,
звірки кількості отриманих і відпущених нафтопродуктів. Кількісний
облік нафтопродуктів на АЗС проводиться за формою змінного звіту. 4.1.7.30. При прийманні-передаванні зміни оператори АЗС
спільно: визначають залишки нафтопродуктів на кінець зміни: на
підставі залишків на початок зміни, надходжень нафтопродуктів за
зміну, що підтверджуються відповідними документами, і враховуючи
кількість відпущених за зміну нафтопродуктів за показаннями
накопичувальних лічильників усіх паливороздавальних колонок
(фактичний залишок); вимірюють загальний рівень нафтопродуктів та рівень
підтоварної води в кожному резервуарі; визначають за результатами виміру об'єм нафтопродуктів у
резервуарах АЗС (книжковий залишок); роздруковують на електронному контрольно-касовому апараті
фіскальний звітний чек і визначають обсяг виручки за зміну; передають по зміні залишок готівки; перевіряють за допомогою контрольних мірників фактичну
похибку роботи кожної паливороздавальної колонки. При незбігу фактичної і книжкової кількості нафтопродуктів у
резервуарі в межах відносної похибки вимірювання +0,8% за ГОСТ
26976 зміна передається і приймається. У разі перевищення
відносної похибки величини +0,8% керівництво АЗС повинно вжити
заходів до проведення позачергової повірки засобів вимірювання АЗС
територіальним органом Держстандарту. 4.1.7.31. Після закінчення кожної зміни оператором АЗС
складається змінний звіт у двох примірниках за формою N 25-НП
(додаток 25), з яких один примірник з доданими
товарно-транспортними накладними та готівкою, що надійшли за
зміну, здається до бухгалтерії, а другий залишається на АЗС. Змінний звіт має 4 розділи: А - рух нафтопродуктів на АЗС; Б - обіг нафтопродуктів у резервуарах; В - робота лічильних механізмів; Г - обсяг реалізації за електронним контрольно-касовим
апаратом. Дозволяється змінні звіти за роботу у вихідні та святкові дні
передавати до бухгалтерії у перший робочий день після вихідних та
святкових днів. 4.1.7.32. У графі 2 розділу А змінного звіту зазначаються
ціни, за якими реалізуються нафтопродукти і які формуються
відповідно до чинного законодавства України. За достовірність цін
відповідає керівник підприємства по забезпеченню нафтопродуктами. 4.1.7.33. У графі 3 наводяться дані про кількість залишків
нафтопродуктів на початок зміни, які переносяться зі змінного
звіту попередньої зміни (графа 10). 4.1.7.34. У графі 4 зазначається кількість надходження
нафтопродуктів згідно з товарно-транспортними накладними. 4.1.7.35. У графі 5 зазначається кількість відпущених
нафтопродуктів за зміну, яка визначається відповідно до показань
лічильників паливороздавальних колонок. 4.1.7.36. У графі 6 відображається кількість у літрах
реалізованих нафтопродуктів за готівку. У графі 7 - кількість у
літрах реалізованих нафтопродуктів за відомостями. У графі 8 -
кількість у літрах реалізованих нафтопродуктів за електронними
дисконтними платіжними картками. У графі 9 - кількість у літрах
реалізованих нафтопродуктів за електронними дебетовими платіжними
картками. Графи 6, 7, 8, 9 заповнюються за звітними документами
електронного контрольно-касового апарата. Якщо кількість реалізованого палива, визначеного за
лічильниками колонок, не збігається з обсягом реалізації,
зазначеного у звітних документах електронного контрольно-касового
апарата, то різниця - лишок оприбутковується, а нестача -
стягується з винуватців. 4.1.7.37. У графі 10 вказується обліковий залишок
нафтопродуктів на кінець зміни, який обчислюється як різниця між
сумою даних у графах 3, 4 і графи 5. 4.1.7.38. У графах 11, 12 зазначаються відповідно номери
резервуарів, дані замірів рівня наливу нафтопродуктів та води в
кожному з них. 4.1.7.39. У графі 14 вказується фактичний залишок
нафтопродукту в резервуарі, який визначається операторами АЗС при
прийманні-передаванні зміни комісією, під час інвентаризації або
при перевірці органами, що здійснюють контроль. 4.1.7.40. У графах 15, 16 вказуються лишки-нестачі
нафтопродуктів у резервуарах при прийманні-передаванні, проведенні
інвентаризації або при перевірці органами, що здійснюють контроль,
які визначаються як різниця між фактичним і книжковим обліком.
Перевищення фактичного залишку на кінець зміни (графа 14) над
обліковим (книжковим) залишком на кінець зміни (графа 10) за
межами +-0,8% оприбутковується, а нестача - стягується з
винуватців. У зв'язку з тим, що приймання-передавання зміни на АЗС
провадиться без участі її адміністрації, виявлені лишки-нестачі не
є підставою для зупинки роботи АЗС. За виявленими
лишками-нестачами адміністрація в триденний термін повинна вжити
заходів до встановлення і усунення причин їх виникнення. 4.1.7.41. У графах 17-22 відображається робота лічильних
механізмів усіх паливороздавальних колонок, а саме: у графі 17 - номер паливороздавальної колонки; у графах 18-19 - показання лічильників на кінець та початок
зміни; у графі 20 - кількість відпущених нафтопродуктів відповідно
до показань лічильників; у графах 21, 22 - величина похибки, яка вимірюється згідно з
МИ 1864 і визначається у процентах та літрах від загальної
кількості відпущених нафтопродуктів. 4.1.7.42. У розділі Г відображається фактичне надходження сум
готівки і безготівкових сум за дебетовими платіжними картками за
звітними даними електронного контрольно-касового апарата. 4.1.7.43. На АЗС потрібно вести облік показників сумарних
лічильників паливорозподільних колонок. Показники лічильників
фіксуються у змінному звіті при прийманні і здаванні зміни. 4.1.7.44. Протягом зміни (не менше одного разу) проводиться
перевірка паливороздавальних колонок на точність відпуску
нафтопродукту зразковими мірниками другого розряду. Результати
повірки заносяться до журналу (додаток 26). У разі перевищення
допустимої похибки ПРК (+-0,25%) її експлуатація забороняється. Пальне з мірника повинно бути злито в резервуар, про що
складається відповідний акт, або відпущено споживачеві. 4.1.7.45. Виявлені за зміну нестачі в межах природної втрати
списуються на витрати обороту, а лишки оприбутковуються. Вартість
нестач понад установлені норми стягується з осіб, що їх вчинили.
4.1.8. Змішування нафтопродуктів
4.1.8.1. У разі змішування нафтопродуктів унаслідок перекачки
різних видів та марок нафтопродуктів з одного
нафтопродуктопроводу, зливу різних марок нафтопродуктів в одну
ємкість або на залишок іншого нафтопродукту без відповідної
зачистки керівником призначається комісія, яка визначає причини
змішування, кількість та якість змішаних нафтопродуктів, а також
можливість переведення їх із сорту в сорт. 4.1.8.2. За результатами перевірки комісією складається акт
про змішування нафтопродуктів за формою N 27-НП (додаток 27). 4.1.8.3. Акт змішування нафтопродуктів та пояснення
відповідальних осіб розглядаються керівництвом ППЗН. 4.1.8.4. За збитки від змішування нафтопродуктів повинні
відповідати особи, що їх вчинили. Втрати від змішування нафтопродуктів у випадках, коли
конкретні винуватці не встановлені, зараховуються до збитків ППЗН. 4.1.8.5. Збитки від пересортиці нафтопродуктів, що виникли
внаслідок їх змішування при технологічних операціях, належать до
витрат обігу ППЗН.
4.1.9. Збирання, приймання, зберігання та відпуск

відпрацьованих нафтопродуктів
4.1.9.1. Збирання, приймання, зберігання та транспортування
відпрацьованих нафтопродуктів провадиться у такому порядку. 4.1.9.2. Споживачі власними силами та засобами забезпечують
збирання, зберігання та здавання ППЗН відпрацьованих
нафтопродуктів відповідно до ГОСТ 21046. Відпрацьовані нафтопродукти здаються і приймаються партіями.
Партією вважається будь-яка кількість відпрацьованих
нафтопродуктів, що відповідає за якістю вимогам однієї із груп
ГОСТ 21046, супроводжується одним документом і направляється
одночасно за однією адресою. 4.1.9.3. На кожну партію відпрацьованих нафтопродуктів, що
здаються, споживач подає товарно-транспортну накладну із
зазначенням групи відпрацьованих нафтопродуктів, їх маси і
показників якості (густини, в'язкості, наявності води, механічних
домішок, температури спалаху у відкритому тиглі) з відповідним
висновком. 4.1.9.4. Приймання відпрацьованих нафтопродуктів на ППЗН
провадиться особами, які уповноважені керівництвом і несуть
відповідальність за строге дотримання установлених правил. 4.1.9.5. Відпрацьовані нафтопродукти, що надійшли від
споживачів, приймаються за кількістю та якістю і оформляються
випискою у трьох примірниках накладної за формою N 28-НП (додаток
28). За потреби якість відпрацьованих нафтопродуктів, які
надійшли, уточнюється на підставі аналізу, що провадиться
лабораторією ППЗН відповідно до ГОСТ 21046. У цьому випадку
паспорт якості прийнятих відпрацьованих нафтопродуктів ППЗН вручає
представникові споживача. 4.1.9.6. На підставі прихідних та видаткових документів
ведеться журнал обліку приймання, реалізації та використання
відпрацьованих нафтопродуктів за формою N 29-НП (додаток 29). 4.1.9.7. Відпрацьовані нафтопродукти зберігаються в окремих
ємкостях, які забезпечують збереження їх якості, визначеної під
час приймання. 4.1.9.8. Визначення кількості відпрацьованих нафтопродуктів
на ППЗН провадиться в порядку, передбаченому підрозділом 4.1.2
цієї Інструкції.
4.1.10. Інвентаризація нафти і нафтопродуктів
4.1.10.1. При проведенні інвентаризації підприємства
нафтопродуктозабезпечення повинні керуватися Інструкцією по
інвентаризації. Відповідальність за проведення інвентаризації несе керівник
підприємства. 4.1.10.2. Інвентаризації підлягають: нафта і нафтопродукти,
що містяться у резервуарах, нафто- і нафтопродуктопроводах,
бочках, дрібній тарі; інші товари, що підлягають реалізації
споживачам, включаючи і ті товари, які не належать підприємству та
облік яких ведеться на забалансових рахунках; а також фактична
наявність грошей на АЗС. 4.1.10.3. Інвентаризація нафтопродуктів та інших товарів на
складах підприємств, АЗС проводиться на перше число за звітним
місяцем, а на нафтопродуктопровідних підприємствах проводиться
після закінчення циклу перекачки, але не рідше одного разу на
місяць. Крім того, проведення інвентаризації є обов'язковим: 1) при передачі майна державного підприємства в оренду,
приватизації майна державного підприємства, перетворенні
державного підприємства в акціонерне товариство, а також в інших
випадках, передбачених законодавством; 2) при зміні матеріально відповідальних осіб (на день
приймання-передавання справ); 3) при встановленні фактів крадіжок або зловживань, псування
товарів та грошей (на день встановлення таких фактів); 4) за приписом судово-слідчих органів; 5) у разі технологічних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на
день після закінчення явищ); 6) у разі ліквідації підприємства; 7) при передачі підприємств та їх структурних підрозділів (на
дату передачі). Інвентаризація може не проводитися у разі передачі
підприємств та їх структурних підрозділів у межах одного органу,
до сфери управління якого входять ці підприємства. 4.1.10.4. Якщо матеріальна відповідальність колективна
(бригадна), то проведення інвентаризації обов'язкове в разі зміни
керівника колективу (бригадира), вибуття з колективу (бригади)
більше половини його членів, а також за вимогою хоча б одного
члена колективу (бригади). 4.1.10.5. У разі відмови постачальника задовольнити претензію
щодо недовантаження товарів або претензії від покупця щодо
недовантаження товарів здійснюється вибіркова інвентаризація тих
товарів, на які заявлені вказані претензії. 4.1.10.6. Основними завданнями інвентаризації є: 1) виявлення фактичної наявності нафти, нафтопродуктів та
інших товарів на складах та коштів на АЗС; 2) установлення лишку або нестачі нафтопродуктів, товарів і
коштів шляхом зіставлення фактичної наявності з даними
бухгалтерського обліку; 3) виявлення нафтопродуктів та інших товарів, які частково
втратили свою первісну якість; 4) перевірка дотримання умов та порядку збереження
нафтопродуктів, товарів та грошових цінностей на АЗС. 4.1.10.7. У разі проведення раптових інвентаризацій всі
товари і грошові цінності підготовляються до інвентаризації у
присутності інвентаризаційної комісії, в інших випадках -
заздалегідь. 4.1.10.8. Проведення інвентаризації у випадках, передбачених
підпунктом "1" пункту 4.1.10.3 цієї Інструкції, та регулювання
інвентаризаційних різниць здійснюється у порядку, встановленому
Положенням про інвентаризацію майна державних підприємств, що
приватизуються, а також майна державних підприємств та
організацій, яке передається в оренду, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 2 березня 1993 р. N 158
( 158-93-п ). 4.1.10.9. Проведення інвентаризації в інших випадках та
регулювання інвентаризаційних різниць здійснюється згідно з
п.4.1.10.8 цієї Інструкції, а також з наступними пп. 4.1.10.9.1 -
4.1.10.9.6. 4.1.10.9.1. Для проведення інвентаризаційної роботи на
підприємствах розпорядчим документом її керівника створюється
постійно діюча інвентаризаційна комісія у складі керівників
структурних підрозділів, головного бухгалтера, яку очолює керівник
підприємства або його заступник. 4.1.10.9.2. На підприємствах, де через великий обсяг робіт
проведення інвентаризацій не може бути забезпечене однією
комісією, для безпосереднього проведення інвентаризації у місцях
зберігання товарів розпорядчим документом керівника підприємства
створюються робочі інвентаризаційні комісії у складі осіб, які
мають навички її проведення. Робочі інвентаризаційні комісії
очолюються представником керівника підприємства. Забороняється
призначати головою робочої інвентаризаційної комісії у тих самих
матеріально відповідальних осіб одного й того ж працівника два
рази підряд. 4.1.10.9.3. Постійно діючі інвентаризаційні комісії: провадять профілактичну роботу із забезпечення збереження
нафти, нафтопродуктів, інших товарів і коштів, заслуховують на
своїх засіданнях керівників структурних підрозділів з цього
питання; організовують проведення інвентаризації і здійснюють
інструктаж членів робочих інвентаризаційних комісій; здійснюють контрольні перевірки правильності проведення
інвентаризацій, а також вибіркові інвентаризації нафти,
нафтопродуктів, інших товарів та грошових коштів на АЗС. Основним
завданням перевірок і вибіркових інвентаризацій у
міжінвентаризаційний період є здійснення контролю за збереженням
товарів, дотриманням матеріально відповідальними особами правил їх
зберігання і ведення первинного обліку; перевіряють правильність визначення інвентаризаційних
різниць, обгрунтованість пропозицій щодо залишків, пересортиці
нафтопродуктів та інших товарів у всіх місцях їх зберігання; проводять повторні суцільні інвентаризації при встановленні
серйозних порушень правил проведення інвентаризації та в інших
випадках за дорученням керівника підприємства; розглядають письмові пояснення осіб, які допустили нестачу чи
псування якості нафти, нафтопродуктів, інших товарів або інші
порушення, а також відображають у протоколі свої пропозиції щодо
врегулювання виявлених нестач та втрат від псування якості нафти,
нафтопродуктів, інших товарів, заліку внаслідок пересортиці. У
протоколі мають бути наведені відомості про причини порушень і про
осіб, винних у нестачах, втратах і лишках, та про вжиті до них
заходи. 4.1.10.9.4. Робочі інвентаризаційні комісії: здійснюють інвентаризацію нафти, нафтопродуктів, інших
товарів та коштів на АЗС; беруть участь у визначенні результатів інвентаризації і
розробляють пропозиції щодо заліку нестач і надлишків за
пересортицею, а також списання нестач у межах норм природного
убутку разом з бухгалтерією підприємства; вносять пропозиції з питань упорядкування приймання,
зберігання і відпуску нафти і нафтопродуктів, поліпшення обліку і
контролю за їх зберіганням, а також реалізації не потрібних
підприємству товарів; відповідають за своєчасність і додержання порядку проведення
інвентаризації відповідно до наказу керівника підприємства, за
повноту і точність внесення до інвентаризаційних описів даних про
фактичні залишки товарів та грошових коштів; оформлюють протокол із зазначенням у ньому результатів
інвентаризації і висновків щодо них, а також пропозицій про залік
нестач та надлишків за пересортицею, списання нестач у межах норм
природного убутку, а також понаднормових нестач і втрат від
псування якості нафти, нафтопродуктів, інших товарів і грошових
коштів із зазначенням вжитих заходів щодо запобігання таким
втратам і нестачам. 4.1.10.9.5. Якщо матеріально відповідальні особи виявлять
після інвентаризації помилки в інвентаризаційних описах, вони
повинні негайно (до початку відпуску нафти, нафтопродуктів та
інших товарів) заявити про це інвентаризаційній комісії, яка після
перевірки вказаних фактів та їх підтвердження здійснює виправлення
помилок. 4.1.10.9.6. Контрольні перевірки інвентаризації повинні
проводитись постійно діючою інвентаризаційною комісією за участю
членів робочих інвентаризаційних комісій і матеріально
відповідальних осіб після закінчення інвентаризації, але
обов'язково до відкриття складу нафти, нафтопродуктів та інших
товарів, де проводилася інвентаризація. При цьому перевіряються з
опису найбільш цінні нафтопродукти та інші товари, що користуються
підвищеним попитом. 4.1.10.10. Перед початком проведення інвентаризації членам
робочих інвентаризаційних комісій вручається розпорядження (наказ)
за формою N 30-НП (додаток 30), в якому встановлюється термін
початку і закінчення її роботи. Розпорядження (наказ) реєструється
бухгалтерією у книзі контролю за виконанням розпоряджень про
проведення інвентаризацій за формою N 31-НП (додаток 31). 4.1.10.11. Інвентаризувати нафту, нафтопродукти та інші
товари за неповного складу інвентаризаційної комісії
забороняється. 4.1.10.12. Під час інвентаризації нафтопродуктів, інших
товарів і грошей на АЗС: 1) визначають придатність засобів вимірювальної техніки та
градуювальних таблиць; 2) визначають об'єм і масу нафтопродуктів у резервуарах,
магістральних та технологічних нафтопродуктопроводах з дотриманням
вимог за пп.4.1.2.30, 4.1.2.31, 4.1.2.33, 4.1.2.34, 4.1.2.35 цієї
Інструкції. При цьому результати вимірів у резервуарах
інвентаризаційною комісією заносяться до журналу вимірювання
нафтопродуктів у резервуарах за формою N 7-НП, а розрахунки
наявності нафтопродуктів у магістральних і технологічних
нафтопродуктопроводах - до відомості наявності нафтопродуктів у
технологічних нафтопродуктопроводах за формою N 32-НП (додаток
32); 3) якщо нафтопродукт зберігається в резервуарах з понтонами
або з покрівлями, що плавають, то в процесі інвентаризації при
вимірюванні в зоні спливання плаваючого покриття зливають
нафтопродукт із резервуара до встановлення покриття на опори або
доливають нафтопродукт до набуття покриттям плаваючого стану. У
разі неможливості цього зробити, а також відсутності градуювальних
таблиць на зону спливання покриття рівень нафтопродукту в таких
резервуарах приймають за даними бухгалтерського обліку; 4) переважують нафтопродукти, які містяться у тарі; 5) перевіряють наявність інших товарів і коштів на АЗС шляхом
зіставлення фактичної наявності та бухгалтерського обліку; 6) заносять до інвентаризаційного опису підсумки перевірки за
формою N 33-НП (додаток 33) та на наливних суднах за формою
N 34-НП (додаток 34), які підписуються всіма членами комісії та
матеріально відповідальними особами; 7) на прибуткових документах на нафтопродукти та інші товари,
що надійшли на склад і прийняті під час його інвентаризації,
матеріально відповідальною особою у присутності членів
інвентаризаційної комісії за підписом її голови робиться відмітка
"після інвентаризації" з посиланням на дату опису, де записані ці
нафтопродукти або інші товари; 8) в опис включаються усі нафтопродукти, в тому числі і
розфасовані у дрібну тару та інші товари і готівка; 9) інвентаризаційний опис нафти і нафтопродуктів складається
у двох примірниках, із яких перший примірник подається до
бухгалтерії підприємства, а другий - залишається у матеріально
відповідальної особи. При інвентаризації, що провадиться у разі зміни матеріально
відповідальних осіб, опис складається у трьох примірниках, з яких
другий і третій примірники залишаються у матеріально
відповідальних осіб, які приймають і здають нафтопродукти, інші
товари та готівку; 10) за результатами інвентаризації бухгалтерією підприємства
нафтопродуктозабезпечення складається порівнювальна відомість за
формою N 35-НП (додаток 35). Порівнювальна відомість складається
за видами товарів, у яких при інвентаризації виявлені відхилення
від облікових даних. При цьому нарахування та списання природного
убутку, а також відхилення від норм похибки виміру маси
розраховують на кожного власника нафтопродуктів. Результати розрахунків природного убутку за нормами
провадяться бухгалтерією підприємства на кожного власника
нафтопродуктів і підписуються керівником та головним бухгалтером.
Результати цих розрахунків відображаються у формі N 36-НП (додаток
36). Остаточні надлишки та понаднормові нестачі нафтопродуктів
зараховуються підприємством з нафтопродуктозабезпечення; 11) здійснювати відпуск нафти, нафтопродуктів та інших
товарів забороняється. 4.1.10.13. При складанні порівнювальної відомості в частині
пересортиці нафтопродуктів слід мати на увазі, що в умовах
нафтопродуктозабезпечення взаємний залік надлишків і нестач у
результаті пересортиці допускається, як виняток, за один і той
самий період, в однієї і тієї ж матеріально відповідальної особи,
стосовно одного й того самого найменування і в тотожних
кількостях. Керівникам підприємств і організацій
нафтопродуктозабезпечення дозволяється провадити облік масел і
мастил, розфасованих у дрібну тару, що подібна за зовнішнім
виглядом. Про допущену пересортицю матеріально відповідальні особи
подають докладні пояснення. 4.1.10.14. Пропозиції щодо можливого взаємного заліку
подаються робочою інвентаризаційною комісією на розгляд постійно
діючій комісії і остаточно схвалюються керівником підприємства,
організації, або суб'єктом приватної власності, який після
вивчення усіх поданих матеріалів приймає відповідне рішення про
залік. 4.1.10.15. Якщо при заліку нестач надлишками пересортиці
вартість цінностей, яких бракує, вища за вартість цінностей, що
опинилися у надлишку, то цю різницю вартості відшкодовують особи,
що їх вчинили. 4.1.10.16. Якщо конкретні винуватці пересортиці не
встановлені, то сумові різниці розглядаються як нестачі понад
норми втрат і списуються на витрати обігу. На різниці по вартості від пересортиці у сторону нестачі, що
виникла не з вини матеріально відповідальних осіб, у протоколах
інвентаризаційної комісії повинні бути наведені вичерпні пояснення
про причини, за якими такі різниці не можуть бути списані на
винуватців. 4.1.10.17. За всі надлишки і нестачі нафтопродуктів понад
установлені норми природних втрат робоча інвентаризаційна комісія
має одержати письмові пояснення відповідних робітників. Згідно з поданими поясненнями і матеріалами постійно діюча
інвентаризаційна комісія встановлює характер виявлених нестач,
втрат і псування продуктів, а також їх надлишків. 4.1.10.18. Виявлені під час інвентаризації та інших перевірок
розходження фактичної наявності нафти і нафтопродуктів з даними
бухгалтерського обліку регулюються в такому порядку: втрати нафти і нафтопродуктів у межах встановлених норм, а
також нестачі нафтопродуктів у межах похибки вимірювання
паливороздавальних колонок на АЗС списуються за розпорядженням
керівників організацій на витрати обігу; якщо різниця між масою нафти і нафтопродуктів, яка
встановлена в результаті вимірів у резервуарах при інвентаризації,
і даними бухгалтерського обліку (мінус втрати в межах встановлених
норм) знаходиться у межах норм похибки вимірювання, що встановлені
ГОСТ 26976, то ця різниця не стягується при нестачах і не
оприбутковується при надлишках, а за основу беруться дані
бухгалтерського обліку. При цьому встановлені ГОСТ 26976 граничні
норми похибки можуть використовуватися тільки щодо фактичного
залишку нафти і нафтопродуктів, виміряному у резервуарах при
інвентаризації; нестачі нафти і нафтопродуктів понад норми втрат, а також
нестачі нафтопродуктів, що перевищують фактичну похибку вимірювань
паливороздавальних колонок, стягуються з матеріально
відповідальних осіб за цінами, за якими обчислюється розмір
збитків, а надлишки оприбутковуються, якщо вони перевищують
установлену ГОСТ 26976 норму точності вимірювання. Списувати
нафтопродукти на похибку засобів і методів вимірювань
забороняється. 4.1.10.19. Понаднормові втрати і нестачі нафтопродуктів,
товарів у випадках, коли винуватців не встановлено або в стягненні
з винуватців відмовив суд, зараховуються на збитки підприємства,
організації. 4.1.10.20. У документах, наданих для оформлення списання
нестач нафтопродуктів понад норму убутку і втрат від псування,
повинні бути вказані заходи, вжиті щодо запобігання таким нестачам
і втратам. 4.1.10.21. У випадку змішування і псування нафтопродуктів
вживаються заходи щодо поновлення їх якості. Якщо суміш
нафтопродуктів не піддається поновленню і підлягає переведенню у
нижчі сорти, то збитки стягуються з осіб, що їх вчинили, із
складанням акта про змішування нафтопродуктів за формою N 27-НП
(додаток 27). 4.1.10.22. Нафтопродукти, зібрані при зачистці резервуарів,
трубопроводів, цистерн, нафтоналивних суден та іншого обладнання,
а також ті, що використовуються як промивні рідини, переводяться
залежно від якості в інші сорти або у відпрацьовані групи СВН на
підставі висновків лабораторії із визначення якості
нафтопродуктів. Результати переведення оформляються актом. 4.1.10.23. Протокол інвентаризаційної комісії не пізніше
5-денного терміну має розглянути і затвердити керівник
підприємства. 4.1.10.24. Затверджені результати інвентаризації
відображаються в бухгалтерському обліку підприємства в тому
місяці, в якому закінчена інвентаризація, але не пізніше 10 числа
наступного за звітним місяця з відображенням у бухгалтерському
обліку цього місяця. 4.1.10.25. При встановленні обсягів втрат нафтопродуктів слід
керуватися Порядком визначення розміру збитків від розкрадання,
нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 N 116
( 116-96-п ).
4.1.11. Порядок обліку нафти та нафтопродуктів

Загальні положення
4.1.11.1. При прийманні, зберіганні, відпуску і
транспортуванні нафти, нафтопродуктів та інших товарів керівник
підприємства та головний бухгалтер здійснюють контроль за
дотриманням матеріально відповідальними особами вимог цієї
Інструкції та забезпечують: своєчасне оформлення документів руху
нафти, нафтопродуктів, інших товарів; збереження їх кількості і
якості; відображення їх руху в бухгалтерському обліку; максимальне
зниження витрат обертання; своєчасне вжиття заходів щодо
попередження псування, втрати, нестачі та розкрадання нафти,
нафтопродуктів та інших товарів, а також створювати потрібні умови
для їх зберігання. 4.1.11.2. Для своєчасного оформлення первинних документів та
передачі їх до бухгалтерії підприємства головний бухгалтер складає
графік документообігу, де вказується, в який термін, ким
оформлюються і підписуються первинні документи, в який термін і в
якому порядку вони здаються до бухгалтерії. Цей графік
затверджується керівником підприємства і є обов'язковим для всіх
відповідальних осіб. 4.1.11.3. Облік нафтопродуктів на підприємствах
нафтопродуктозабезпечення ведеться за оперативно-бухгалтерським
(сальдовим) методом, за якого облік товарів у натурі (за
кількістю, вагою, мірою) здійснюється безпосередньо матеріально
відповідальними особами, а бухгалтерія підприємства веде їх
кількісно-грошовий облік.
Облік руху нафтопродуктів матеріально відповідальними особами
4.1.11.4. Матеріально відповідальні особи ведуть кількісний
облік нафтопродуктів за видами, марками у товарній книзі, форма
N 37-НП (додаток 37), в якій записуються надходження та відпуск за
день, а також виводяться залишки на кінець дня. Крім цього, для посилення контролю за станом приймання,
відпуску та зберігання нафтопродуктів матеріально відповідальні
особи ведуть журнал обліку надходження нафтопродуктів, форма
N 6-НП (додаток 6) і журнал вимірювання нафтопродуктів у
резервуарах, форма N 7-НП (додаток 7). Приймання нафтопродуктів, які не належать підприємству, також
відображається в журналі обліку надходження нафтопродуктів, як у
цілому в резервуарі, так і в розрізі власників нафтопродукту. Кількість нафтопродуктів, що приймаються для зберігання, при
надходженні їх залізницею визначається на підставі акта приймання
нафтопродуктів за кількістю, форма N 5-НП (додаток 5), а при
надходженні автомобільним транспортом - на підставі
товарно-транспортних накладних власників нафтопродуктів. Рух нафтопродуктів у резервуарах за добу фіксується
матеріально відповідальними особами в цілому щодо резервуара, в
тому числі щодо кожного власника нафтопродукту. Вищезгадані документи обліку підлягають нумеруванню,
шнуруванню та скріпленню печаткою і підписом керівника та
головного бухгалтера підприємства. 4.1.11.5. Для оперативного контролю за наявністю
нафтопродуктів у резервуарах матеріально відповідальні особи
повинні вимірювати нафтопродукти у резервуарах при передачі зміни
не рідше: одного разу за 5 діб - автобензин та моторні мастила; одного разу за 10 діб - інші нафтопродукти. Якщо виявлені значні розходження у кількості між книжковим
обліком і фактичною наявністю нафтопродуктів, що перевищують норми
природного убутку та похибки вимірювання, то матеріально
відповідальна особа повідомляє керівника підприємства, який
приймає відповідне рішення з визначенням причин розходжень і в
разі потреби призначає відбіркову інвентаризацію. 4.1.11.6. Запис у товарній книзі операцій щодо руху
нафтопродуктів матеріально відповідальні особи провадять: при надходженні - за кожним приймальним актом; при відпуску (відвантажуванні) - на підставі реєстрів
відпуску (відвантажування) за добу. Залишок нафтопродуктів виводиться після кожного запису в
товарній книзі. 4.1.11.7. Усі первинні документи матеріально відповідальні
особи здають за реєстрами до бухгалтерії підприємства під розпис.
Реєстри складаються у двох примірниках. У реєстрі мають бути
відображені такі реквізити: дата складання реєстру; найменування та номер документа; вид та марка нафтопродукту; кількість відпущених (відвантажених) нафтопродуктів в
одиницях маси. Реєстри відпуску та відвантаження складаються в розрізі
резервуарів, за видами відпуску та відвантаження, окремо
самовивозом та центрозавозом. На відпущені нафтопродукти, що не належать підприємству,
матеріально відповідальні особи складають реєстри окремо щодо
кожного власника. 4.1.11.8. Бухгалтерії підприємств нафтопродуктозабезпечення
приймають від матеріально відповідальних осіб усі первинні
документи з приймання та відпуску (відвантаження) за реєстрами під
розпис. Усі первинні документи перевіряються, таксуються,
групуються за постачальниками та споживачами. 4.1.11.9. Споживачам виписуються платіжно-розрахункові
документи, які заносяться до денної накопичувальної відомості, яка
складається за видами постачання та в розрізі споживачів. При
цьому накопичувальна відомість складається окремо надходження і
відпуску. Денна накопичувальна відомість з надходження відображає такі
показники: дату складання приймального акта або іншого документа; найменування постачальника та його ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ; найменування нафтопродукту за марками і видами; кількість та покупна вартість нафтопродуктів; шляхові нестачі у межах природного убутку та понад норму; лишки нафтопродуктів. Денна накопичувальна відомість відпуску (відвантаження)
відображає такі показники: дату; номер розрахункового платіжного документа; найменування споживача та його ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ; найменування нафтопродуктів за видами і марками; кількість та продажну вартість відпущених (відвантажених)
нафтопродуктів; транспортні послуги; відмітку про оплату споживачами нафтопродуктів. Денна накопичувальна відомість відпуску (відвантаження) є
регістром обліку розрахунків із споживачами. 4.1.11.10. На підставі денних накопичувальних відомостей
складаються місячні накопичувальні відомості. Місячна накопичувальна відомість надходження відображає такі
показники: дату; найменування нафтопродуктів за марками і видами, які надійшли
від постачальників; кількість та покупну вартість нафтопродуктів; шляхові нестачі у межах природного убутку та понад норму, їх
кількість та вартість; шляхові лишки, їх кількість та вартість за результатами
інвентаризації. Місячна накопичувальна відомість відпуску (відвантаження)
відображає такі показники: дату; найменування нафтопродуктів за марками і видами; кількість та продажну вартість, у т.ч. окремим рядком ПДВ та
дорожній збір; вартість транспортних послуг; результати інвентаризації; облікову вартість відпущених (відвантажених) нафтопродуктів.
Облік нафтопродуктів у бухгалтерії підприємств
4.1.11.11. Бухгалтерії підприємств на підставі перевірених
первинних документів, що надійшли від матеріально відповідальних
осіб, складають місячні накопичувальні відомості окремо з
приймання та відпуску нафтопродуктів щодо кожного власника.
Результати накопичувальної відомості з урахуванням підсумків
інвентаризації заносяться до оборотної відомості, яка також
ведеться в розрізі кожного власника. 4.1.11.12. Списання природного убутку нафтопродуктів, які не
належать підприємству нафтопродуктозабезпечення, проводяться за
рахунок підприємства нафтопродуктозабезпечення і зараховуються на
витрати обігу, якщо інше не передбачене угодами. При цьому
нафтопродуктозабезпечувальне підприємство щомісяця письмово
повідомляє власника про кількість нафтопродуктів, які списані в
межах природного убутку. 4.1.11.13. Облік нафтопродуктів, які не належать
підприємствам нафтопродуктозабезпечення, ведеться за балансом. 4.1.11.14. Результати накопичувальних відомостей з
надходження та втрат заносяться до оборотної відомості кількісно
сумарного обліку, яка ведеться в розрізі матеріально
відповідальних осіб. 4.1.11.15. Залишки нафтопродуктів за бухгалтерським обліком
щомісяця звіряються з даними складського обліку. 4.1.11.16. Нафтопродукти, що надійшли на АЗС зі складів
підприємства нафтопродуктозабезпечення, оприбутковуються за
відпускною вартістю. 4.1.11.17. Усі операції з обліку руху нафтопродуктів у
бухгалтеріях підприємств відображаються відповідними
бухгалтерськими проводками відповідно до чинного законодавства.
Облік нафтопродуктів на АЗС
4.1.11.18. Матеріально відповідальні особи АЗС ведуть
кількісно сумовий облік руху нафтопродуктів за видами і марками
нафтопродуктів у змінному звіті, форма N 25-НП (додаток 25), який
складається у двох примірниках. Перший примірник разом з
первинними документами здається до бухгалтерії, а другий -
залишається у матеріально відповідальної особи. Порядок складання змінного звіту викладено у пп.4.1.7.29 -
4.1.7.45 цієї Інструкції. 4.1.11.19. Бухгалтерії підприємств по забезпеченню
нафтопродуктами перевіряють та приймають змінні звіти з доданими
до них первинними документами (товарно-транспортні накладні,
відомості встановленої форми, супровідні відомості за інкасацією
готівки та інші), перевіряють правильність перенесення показань
лічильників паливороздавальних колонок та звіти про обсяг
реалізації і форми оплати за електронними контрольно-касовими
апаратами з попередньої зміни, визначених фактичних залишків
нафтопродуктів у резервуарах АЗС, надходження готівки. Зроблені
при перевірці змінних звітів виправлення засвідчуються підписами
операторів і головного бухгалтера або за його дорученням іншим
працівником бухгалтерії. 4.1.11.20. На підставі перевірених змінних звітів та
первинних документів бухгалтерії підприємств
нафтопродуктозабезпечення складають місячні накопичувальні
відомості, в яких відображаються такі показники: кількість завезених на АЗС нафтопродуктів за видами, марками,
сортами і цінами; покупна та продажна вартість завезених нафтопродуктів, у т.ч.
із загальної вартості завезених нафтопродуктів їх кількість за
продажною вартістю, окремим рядком сума дорожнього збору
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.93
N 83 ( 83-93-п ) Про порядок збору та використання коштів для
фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією,
ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування; кількість та вартість реалізованих споживачам нафтопродуктів
за готівку, в т.ч. окремим рядком сума ПДВ та дорожній збір; кількість та вартість реалізованих нафтопродуктів споживачам
за безготівковими розрахунками згідно з відомостями, в т.ч.
окремим рядком сума ПДВ та дорожній збір; результати інвентаризації нафтопродуктів та готівки.
4.1.12. Охорона об'єктів нафтопродуктозабезпечення
4.1.12.1. Відповідальність за охорону об'єктів
нафтопродуктозабезпечення, включаючи підприємства УМНПП,
покладається на керівника підприємства або особи, призначеної
керівником, згідно з наказом по підприємству. 4.1.12.2. Положення про охорону об'єктів
нафтопродуктозабезпечення розробляється підприємством,
затверджується керівником даного підприємства та погоджується з
організацією, яка виконуватиме охорону підприємства або об'єкта. 4.1.12.3. У зв'язку з Декретом Кабінету Міністрів України від
31 грудня 1992 року N 26-92 підприємства магістральних нафто- і
нафтопродуктопроводів не підлягають приватизації і є державною
власністю, а також беручи до уваги потребу в посиленні охорони цих
об'єктів, відповідальність за охорону лінійної частини
магістральних нафто- і нафтопродуктопроводів покладається на
органи МВС України.
4.2. Облік надходження, відпуску і витрат паливо-мастильних

матеріалів у споживачів
4.2.1. Загальні вимоги
4.2.1.1. Міністерства, інші центральні органи виконавчої
влади і окремі підприємства незалежно від форм власності
розробляють і затверджують відповідні положення щодо впровадження
цієї Інструкції з урахуванням особливостей використання
нафтопродуктів. 4.2.1.2. Підприємства-споживачі одержують нафтопродукти від
підприємств, які реалізують їх зі складів та АЗС за укладеними
договорами, а також купують на АЗС за готівку. 4.2.1.3. Приймання, зберігання і відпуск нафтопродуктів
проводяться матеріально відповідальними особами, з якими
укладаються договори про повну матеріальну відповідальність. 4.2.1.4. Облік нафтопродуктів ведеться у тих одиницях виміру,
в яких вони закуповуються.
4.2.2. Транспортування і приймання нафтопродуктів
4.2.2.1. Перевезення нафтопродуктів від складів підприємств
постачальників до складів споживачів провадиться транспортними
засобами (залізничним, водним, автомобільним та
нафтопродуктопровідним). 4.2.2.2. Приймання нафтопродуктів на склади споживачів
здійснюється згідно з розділом 4.1.3 цієї Інструкції. 4.2.2.3. За збереження нафтопродуктів при транспортуванні їх
до підприємства-споживача несуть відповідальність: транспортні підприємства-перевізники - в разі централізованої
доставки; споживачі нафтопродуктів - при вивезенні своїм транспортом. 4.2.2.4. Перевезення нафтопродуктів автотранспортом
оформлюється товарно-транспортною накладною відповідно до діючої
Інструкції про порядок розрахунків за перевезення вантажів
автомобільним транспортом. У товарно-транспортній накладній в обов'язковому порядку
вказуються найменування нафтопродуктів, густина, температура,
об'єм та загальна маса нафтопродуктів. До накладної на замовлення
покупця додається паспорт якості нафтопродукту. 4.2.2.5. Нафтопродукти, що надійшли до підприємства-споживача
транзитом, приймаються ними від органів транспорту в порядку,
встановленому статутами і правилами транспортних організацій. 4.2.2.6. Автоцистерни, які використовуються для доставки
нафтопродуктів, повинні бути обладнані відповідно до Правил
пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного
транспорту України, затверджених наказом Мінтрансу України від
21.12.98 N 527 ( z0157-99 ) і зареєстрованих Мін'юстом України
11.03.99 за N 157/3450, мати відповідне маркування, передбачене
"Инструкцией по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов
автомобильным транспортом", МВС СРСР (додаток до наказу МВС СРСР
від 23 серпня 1985 р. N 181), та технічні умови, узгоджені з УДАІ
МВС України. 4.2.2.7. При надходженні на підприємство нафтопродуктів
матеріально відповідальні особи зобов'язані: перевірити відповідність нафтопродуктів, що надійшли, за
кількістю, видами і марками супровідним документам
постачальника-відправника; забезпечити повний злив нафтопродуктів, а після закінчення
зливу оглянути транспортні резервуари (цистерни) з метою перевірки
повноти зливу; своєчасно оприбуткувати нафтопродукти, що надійшли. 4.2.2.8. Оприбуткування фактично одержаних нафтопродуктів
проводиться на підставі супровідних документів постачальників з
оформленням приймального акта за типовою формою N М-7
( v0193202-96 ) первинної облікової документації Комстату України.
4.2.3. Зберігання нафтопродуктів
4.2.3.1. Зберігання нафтопродуктів підприємствами-споживачами
повинно здійснюватися на спеціально обладнаних і огороджених
нафтосховищах (нафтоскладах), стаціонарних пунктах (блок-пунктах)
заправки транспортних засобів, машин, механізмів та АЗС. 4.2.3.2. Об'єкти для зберігання нафтопродуктів за своїми
функціональними особливостями діляться на: нафтосховища - для приймання та зберігання нафтопродуктів, їх
відпуск в автоцистерни, тару та баки транспортних засобів; стаціонарні пункти заправки машин на виробничих ділянках,
відділках, підрозділах - для приймання нафтопродуктів з
автоцистерн, видачі їх у баки транспортних мір повної місткості,
машин, механізмів; пости заправки транспортних засобів мастилами на пунктах
технічного обслуговування або у ремонтних майстернях, які
заправляють або дозаправляють агрегати чи вузли транспортних мір
повної місткості, машини, агрегати при технічному обслуговуванні
та ремонті. 4.2.3.3. Тара від нафтопродуктів (бочки, бідони та інше)
повинна зберігатися у приміщенні або під навісом окремо від
нафтопродуктів.
4.2.4. Відпуск нафтопродуктів і заправка транспортних

засобів, машин і механізмів у споживачів
4.2.4.1. Відпуск нафтопродуктів з нафтосховищ (нафтоскладів)
підприємств в автоцистерни, заправні агрегати і агрегати
технічного обслуговування проводиться через роздавальні стояки або
паливо- і мастильнороздавальні агрегати, які повинні бути у
справному стані, укомплектовані відповідно до інструкції з їх
експлуатування з урахуванням похибки вимірювань згідно з ГОСТ
26976 та повірені органами Держстандарту. 4.2.4.2. Матеріально відповідальні особи перед відпуском
нафтопродуктів в автоцистерни, паливозаправники і механізовані
заправні агрегати повинні перевіряти відсутність залишку раніше
перевезеного продукту, справність заземлювального устрою,
наявність вогнегасника та іншого пожежного інвентарю. Перед наливом нафтопродуктів автоцистерни повинні бути
обов'язково заземлені. При виявленні у роздавальному пристрої і
обладнанні дефектів і несправностей відпуск нафтопродуктів
припиняється до повного усунення дефектів та несправностей. 4.2.4.3. У баки транспортних засобів, машин, механізмів,
бочки і дрібну тару нафтопродукти відпускаються через паливо- чи
мастильнороздавальні агрегати. Фасовані у дрібну тару нафтопродукти і мастила відпускаються
масою, що вказана на трафареті, а за відсутності трафаретів -
шляхом зважування. 4.2.4.4. Матеріально відповідальні особи, які відпускають
нафтопродукти через роздавальні агрегати, повинні стежити за
справністю і нормальною їх роботою, вимагати від водіїв
транспортних засобів, машин і механізмів дотримання правил
заправки і пожежної безпеки, щоденно перед початком заправки
перевіряти правильність показників лічильників шляхом контрольного
виміру нафтопродуктів, що відпускаються за зразковими вимірниками. Нафтопродукти з вимірника зливаються у баки транспортних
засобів, машин і механізмів. 4.2.4.5. Видача водіям нафтопродуктів проводиться з виміром
відпущеної кількості палива в одиницях об'єму (літрах), мастил - в
одиницях маси (кілограмах). Кількість відпущених нафтопродуктів записується у відомість
обліку видачі нафтопродуктів згідно з формою N 38-НП (додаток 38),
у якій за одержані нафтопродукти розписується водій, а в шляховому
листі - матеріально відповідальна особа, яка відпустила
нафтопродукт. 4.2.4.6. Нафтопродукти для інших виробничих потреб видаються
з нафтосховищ (нафтоскладів) на підставі вимог або за
лімітно-забірними картками (типових форм N М-8, М-10, М-11
( v0193202-96 ) первинної облікової документації Комстату України)
за наявності на них підписів осіб, яким наказом керівника
підприємства надано право на дозвіл відпускати нафтопродукти.
4.2.5. Одержання нафтопродуктів через автозаправні станції

загального користування (АЗС-постачальників) за

готівку, за безготівковим розрахунком (за відомостями)
Заправка за готівку
4.2.5.1. Кількість відпущеного нафтопродукту визначається за
показаннями сумарних бензолічильників паливороздавальних колонок,
а сума готівки (виручка) за відпущені нафтопродукти фіксується
електронним контрольно-касовим апаратом з обов'язковим виданням
водієві касового чека. На вимогу водія оператор зобов'язаний
зробити відмітки у шляховому листі про кількість та вартість
відпущеного нафтопродукту і завірити зазначене своїм підписом і
штампом АЗС. Паливороздавальні колонки, що використовуються при заправці
за готівку, повинні забезпечувати індикацію ціни нафтопродукту,
кількість та загальну вартість виданої дози нафтопродукту. 4.2.5.2. Облік відпущених нафтопродуктів і готівки через
електронний контрольно-касовий апарат ведеться на кожній АЗС, яка
здійснює розрахунки із споживачами. 4.2.5.3. Порядок використання електронних контрольно-касових
апаратів і порядок оприбуткування готівки зазначено в пп.4.1.7.18
- 4.1.7.23 цієї Інструкції. 4.2.5.4. У всіх випадках виходу з ладу електронного
контрольно-касового апарата АЗС-постачальник терміново повідомляє
відповідну державну податкову інспекцію. Відпуск нафтопродуктів
споживачам за готівку в цьому випадку припиняється.
Заправка за відомостями
4.2.5.5. Заправка автотранспорту місцевих споживачів за
безготівковим розрахунком провадиться АЗС-постачальником на
підставі договорів, укладених між підприємством
нафтопродуктозабезпечення (АЗС-постачальником) та споживачем, за
відомостями (форма N 24-НП, додаток 24) з відміткою у шляховому
листі водія про кількість та вартість відпущеного нафтопродукту,
які підтверджуються підписом і штампом оператора АЗС. Відомості виписуються у двох примірниках: один після відпуску
нафтопродукту залишається на АЗС, а другий - у споживача. 4.2.5.6. Підприємства нафтопродуктозабезпечення
(АЗС-постачальник) на підставі відомостей про відпуск
нафтопродуктів періодично, але не рідше одного разу на місяць,
виписують рахунки (зведені відомості) на кожного споживача за
видами і марками нафтопродуктів та цінами, які діяли протягом
місяця. У рахунках обов'язково відображаються загальна вартість
відпущених нафтопродуктів, у тому числі податок на додану вартість
(ПДВ), транспортні витрати, постачальницько-збутова надбавка, в
тому числі ПДВ, дорожній збір від продажу паливомастильних
матеріалів та інше. Звірення розрахунків за відпущені нафтопродукти провадиться
із споживачем щомісячно не пізніше 5-го числа наступного місяця. 4.2.5.7. Використання талонів на паливо як засобу розрахунків
на АЗС заборонено.
Заправка за платіжними електронними картками
4.2.5.8. Заправка за платіжними електронними картками
відображається у змінному звіті АЗС (додаток 25).
4.2.6. Облік нафтопродуктів у місцях зберігання та

оперативний контроль за їх рухом
4.2.6.1. Облік нафтопродуктів у місцях зберігання ведеться
матеріально відповідальними особами в картках складського обліку
згідно з типовою формою N М-17 ( v0193202-96 ) первинної облікової
документації Комстату України, або у книгах, які містять
реквізити, що вказуються у картках складського обліку, окремо за
кожним найменуванням і маркою нафтопродукту. На підставі оформлених у встановленому порядку первинних
документів у картки (книгу) заносяться дані про надходження і
відпуск нафтопродуктів та виводяться кількісні залишки після
кожного запису або після запису останньої операції дня. Складський і бухгалтерський облік нафтопродуктів у
натуральній формі на нафтоскладах ведеться в одиницях маси. Нафтопродукти, які знаходяться в інших місцях сховища (в
пунктах заправки, виробничих дільницях, відділках, бригадах і ін.)
враховуються у тих одиницях, у яких вони одержані матеріально
відповідальними особами. Якщо в інших місцях сховища нафтопродукти відпускаються з
нафтоскладу в одиницях об'єму (у літрах), то з особового рахунку
завідуючого складом нафтопродукти списуються, виходячи з оцінки за
кілограм на особові рахунки інших матеріально відповідальних осіб,
у тому числі водіїв, що одержують нафтопродукти, і
оприбутковуються у літрах з відповідною оцінкою їх вартості. Дані роздавальних відомостей і лімітно-забірних карток про
відпуск нафтопродуктів повинні відображатися у картках (книзі)
складського обліку послідовно, включаючи операції останніх днів
звітного місяця, у відповідних одиницях виміру. При цьому
перерахунок кількості нафтопродуктів, відпущених з нафтоскладу, з
об'ємних одиниць в одиниці маси проводиться, виходячи з середньої
густини відповідного виду нафтопродукту за звітний період даного
нафтоскладу підприємства. 4.2.6.2. При змінній організації роботи на підприємстві
матеріально відповідальні особи для обліку руху нафтопродуктів
використовують книгу обліку палива і мастильних матеріалів за
формою N 39-НП (додаток 39). Після закінчення зміни залишок нафтопродуктів
інвентаризується і після звірення з даними обліку здається під
розпис однією матеріально відповідальною особою другій. 4.2.6.3. На підставі документів, за якими на підприємстві
проводилися приймання і відпуск нафтопродуктів
(товарно-транспортні накладні, відомості обліку відпуску пального
і мастильних матеріалів, відомості визначення густини і
температури, що засвідчують правильність перерахунку кількості
нафтопродуктів з об'ємних одиниць у масові і навпаки), матеріально
відповідальна особа складає звіт про рух нафтопродуктів за формою
N 40-НП (додаток 40). Звіт разом з документами про оприбуткування і витрати у
строки, що встановлені керівником підприємства, подаються до
бухгалтерії підприємства і є підставою для відображення обліку
руху нафтопродуктів. Перед здаванням до бухгалтерії звіт перевіряється і
підписується особою, яка очолює службу паливно-енергетичних
ресурсів підприємства, або іншою особою, уповноваженою керівником
підприємства. 4.2.6.4. Після обробки шляхові листи подаються до служби
паливно-енергетичних ресурсів для подальшої обробки і звірення з
відомостями обліку видачі і повернення пального, що додаються до
звіту про рух пального і мастильних матеріалів. 4.2.6.5. На підставі записів у шляховому листі після звірення
їх з відомостями обліку видачі і повернення пального заповнюється
картка обліку витрат пального, яка ведеться за кожним транспортним
засобом, машиною, механізмом за формою N 41-НП (додаток 41). Працівник, який веде облік паливно-енергетичних ресурсів,
записує у картку фактичні і нормативні витрати пального і виводить
результат. У всіх випадках значних перевитрат або нереальної
економії пального негайно доповідає керівникові підприємства для
вжиття термінових заходів щодо виявлення і усунення причин
перевитрат або нереальної економії. 4.2.6.6. На підставі даних карток обліку витрат пального
ведуться особові картки водіїв за формою N 42-НП (додаток 42). 4.2.6.7. Після обробки особових карток (або машинограм)
виводяться результати роботи кожного водія за місяць (економія чи
перевитрати). За підсумками роботи за квартал складається
відомість для розрахунку з водієм. Про допущену перевитрату бензину і дизельного палива понад
затверджену норму окремі водії транспортних засобів складають
відомість із зазначенням кількості і вартості перевитраченого
пального, яка подається керівнику підприємства для прийняття
рішення про відшкодування вартості перевитрати, допущеної з вини
водія. На підставі прийнятого керівником підприємства рішення
вартість перевитраченого пального понад затверджені норми, що
підлягає стягненню з водіїв транспортних засобів, відноситься на
рахунок 72 "Розрахунки з відшкодування матеріального збитку" і
стягується з винних у встановленому порядку. 4.2.6.8. Облік витрат пально-мастильних матеріалів на
технічне обслуговування і ремонт транспортних засобів, машин і
механізмів провадиться керівником виробничої дільниці, відділку.
На кожну марку пального і мастильних матеріалів ведеться відомість
за формою N 43-НП (додаток 43). Заповнені відомості підписуються керівником виробничої
дільниці, відділку. Після перевірки відомостей працівником, який
веде облік паливно-енергетичних ресурсів, вони затверджуються
керівником підприємства і разом з потрібними документами здаються
до бухгалтерії.
4.2.7. Бухгалтерський облік нафтопродуктів
4.2.7.1. На підприємствах і в організаціях бухгалтерський
облік нафтопродуктів повинен забезпечити: правильне і своєчасне документальне оформлення операцій з
приймання і відпуску нафтопродуктів; одержання повних і достовірних даних про рух і залишки
нафтопродуктів у нафтосховищах (нафтоскладах) і місцях заправки як
у натуральному, так і у грошовому вираженні; контроль за збереженням нафтопродуктів на всіх етапах їх
руху; складання правильних і достовірних звітів про рух і залишки
нафтопродуктів у місцях сховища і заправки; систематичний контроль за використанням нафтопродуктів і
дотриманням норм їх витрати; контроль за збором і збереженням відпрацьованих
нафтопродуктів. 4.2.7.2. Облік нафтопродуктів організовується на підставі: строгого додержання встановленого цією Інструкцією (з
урахуванням галузевих особливостей) порядку приймання та відпуску
нафтопродуктів; тотожності даних оперативно-складського і бухгалтерського
обліку нафтопродуктів. 4.2.7.3. Бухгалтерський облік нафтопродуктів підприємствами
ведеться на рахунку 06 "Паливо" за видами нафтопродуктів, місцями
сховища і матеріально відповідальними особами в розрізі таких
субрахунків: 06-1 "Нафтопродукти на складах". 06-2 "Нафтопродукти, закуплені на АЗС-постачальниках". 06-3 "Паливо в баках транспортних мір повної місткості". 4.2.7.4. На субрахунку 06-1 "Нафтопродукти на складах"
враховується наявність і рух усіх видів нафтопродуктів, які
одержані для експлуатації транспортних мір повної місткості,
машин, механізмів та з іншою метою і знаходяться на нафтоскладах,
у пунктах заправки, на виробничих ділянках, відділках і ін. Підставою для запису за дебетом (субрахунок 06-1) є первинні
документи, за якими матеріально відповідальні особи оприбутковують
нафтопродукти, які надійшли. За кредитом (субрахунок 06-1) проводиться списання
нафтопродуктів з підзвіту матеріально відповідальних осіб на
підставі відомостей обліку видачі нафтопродуктів, вимог,
накладних, лімітно-заборних карток (форма N 38-НП) і Типових форм
первинної облікової документації N М-8, М-9, М-10, М-11, М-12,
М-13 ( v0193202-96 ) Комстату України. При цьому дебетуються: субрахунки 06-1 "Нафтопродукти на складах" і 06-3 "Паливо в
баках транспортних мір повної місткості" - на вартість відпущеного
бензину і дизельного палива іншим матеріально відповідальним
особам і водіям; рахунки 22 "Витрати на експлуатацію транспорту і зв'язку", 23
"Допоміжні виробництва", 27 "Накладні витрати" та інші, за
належністю, - на вартість відпущених з нафтоскладів (пунктів
заправки) пально-мастильних матеріалів. 4.2.7.5. На субрахунку 06-2 "Нафтопродукти, закуплені на
АЗС-постачальниках", враховуються нафтопродукти, які закуплені на
АЗС загального користування. Облік ведеться в одиницях виміру, які
вказані у відпускних документах і у вартісному вираженні. Аналітичний облік ведеться за окремими матеріально
відповідальними особами, за видами і марками нафтопродуктів. Субрахунок 06-2 дебетується на вартість нафтопродуктів,
одержаних на АЗС-постачальниках і зданих на зберігання матеріально
відповідальній особі. Матеріально відповідальна особа, яка веде облік
нафтопродуктів, одержаних водіями на АЗС-постачальниках за готівку
або за відомостями, оприбутковує нафтопродукти на підставі
корінців чеків або відомостей на відпуск нафтопродуктів. З підзвіту матеріально відповідальної особи вартість
нафтопродуктів списується на підставі наданих ними звітів про рух
нафтопродуктів (форма N 40-НП, додаток 40). При цьому дебетуються: субрахунок 06-3 "Паливо у баках транспортних мір повної
місткості" - на вартість бензину і дизельного палива; рахунки 22 "Витрати на експлуатацію транспорту і зв'язку", 23
"Допоміжні виробництва", 27 "Накладні витрати" та інші, за
належністю, - на вартість пально-мастильних матеріалів. 4.2.7.6. На субрахунку 06-3 "Паливо у баках транспортних мір
повної місткості " враховується бензин і дизельне паливо, які
одержані водіями: безпосередньо з нафтоскладу або пунктів заправки споживача; на АЗС-постачальниках. На підставі відомостей обліку видачі нафтопродуктів (форма
N 38-НП, додаток 38), які звірені з даними шляхових листів, і
документів про заправку транспортних мір повної місткості, машин і
механізмів на заправних пунктах вартість бензину і дизельного
палива списується з субрахунку 06-1 "Нафтопродукти на складах" на
дебет субрахунку 06-3 "Паливо у баках транспортних мір повної
місткості". 4.2.7.7. Бухгалтерський облік бензину і дизельного палива на
субрахунку 06-3 ведеться щодо підприємства в цілому або з поділом
на автоколони, бригади тощо. Для цієї мети на кожен об'єкт обігу
відкриваються одна картка на кожну марку бензину і одна картка на
кожну марку дизельного палива, в які записуються дані про рух
пального і його вартість. Залишок пального в баках транспортних мір повної місткості,
машин і механізмів на кінець звітного місяця, які враховані на
субрахунку 06-3, повинен відповідати наявності бензину і
дизельного палива в баках транспортних мір повної місткості. Дані про наявність пального в баках щомісячно підтверджуються
актом зняття залишків. 4.2.7.8. Вартість бензину і дизельного палива, які фактично
витрачені на експлуатацію транспортних мір повної місткості, машин
і механізмів списується з субрахунку 06-3 на дебет рахунків: 22 "Витрати на експлуатацію транспорту і зв'язку", 23 "Допоміжні виробництва", 27 "Накладні витрати" та інших рахунків, за належністю, -
залежно від напряму витрати пального. Підставою для списання бензину і дизельного палива на витрати
виробництва є накопичувальні відомості даних шляхових листів про
фактичні витрати пального за звітний період. Вказані відомості
приймаються до обліку після звірки записів у них з шляховими
листами, про що на відомостях працівник підприємства, який веде
оперативний облік пального, робить відповідну позначку. 4.2.7.9. Підприємства зобов'язані проводити інвентаризацію
нафтопродуктів відповідно до порядку і строків, установлених
Інструкцією по інвентаризації.
Додаток 1

до п.4.1.3.5 Інструкції про порядок

приймання, транспортування, зберігання,

відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в організаціях України

Порядок приймання нафти та нафтопродуктів за якістю
1. Порядок приймання нафти та нафтопродуктів за якістю
застосовується в усіх випадках, якщо нормативною документацією на
нафтопродукти, умовами поставки або іншими зобов'язаннями не
встановлено іншого порядку приймання за якістю. 2. При виявленні невідповідності якості нафти або
нафтопродуктів, що надійшли, та тари, в якій вони містяться,
вимогам нормативної документації, договору чи супровідним
документам про їх якість одержувач припиняє подальше приймання і
складає акт, у якому вказує кількість оглянутої продукції та
характер виявлених дефектів. Одержувач зобов'язаний: 1) забезпечити зберігання продукції невідповідної якості в
умовах, що унеможливлюють погіршення її якості та змішування
з іншою анологічною продукцією; 2) викликати для участі в прийманні продукції і складанні
двостороннього акта представника виготовлювача (відправника).
3. У повідомленні про виклик представника виготовлювача
(відправника) повинно бути вказано: а) найменування продукції, дата і номер транспортного
документа; б) основні показники, за якими продукція не відповідає
вимогам нормативної документації; в) час, на який призначено приймання продукції за якістю в
межах установленого для приймання часу; г) кількість продукції неналежної якості.
4. Повідомлення про виклик представника виготовлювача
(відправника) повинно бути передано за факсом або телеграфом не
пізніше 24 годин, якщо інший термін не встановлено умовами
поставки або договором. 5. Представник: виготовлювача (відправника) з одного міста
зобов'язаний прибути за викликом отримувача не пізніше наступного
дня після його отримання, якщо в ньому не зазначено інший термін
прибуття. Іногородній виготовлювач (відправник) зобов'язаний не
пізніше наступного дня після одержання виклику від отримувача
повідомити факсом або телеграфом про направлення представника для
участі в перевірці якості нафти або нафтопродуктів. Неодержання відповіді про виклик у вказаний термін дає право
отримувачу здійснювати приймання продукції до закінчення
встановленого терміну явки представника виготовлювача
(відправника). Представник іногороднього виготовлювача (відправника)
зобов'язаний прибути не пізніше триденного терміну після одержання
виклику, не враховуючи часу, потрібного для приїзду, якщо інший
термін не передбачено умовами поставки або договором. Представник виготовлювача (відправника) повинен мати
посвідчення про право участі у прийманні за якістю нафти або
нафтопродуктів, що надійшли до отримувача. Виготовлювач (відправник) може уповноважити до участі у
прийманні отримувачем продукції підприємство, фірму або фізичну
особу, що перебуває у місці отримання нафти або нафтопродуктів. У
цьому випадку посвідчення представникові видається підприємством,
що його призначило. У посвідченні повинно бути зроблено посилання на документ,
яким виготовлювач (відправник) уповноважує це підприємство, фірму,
фізичну особу брати участь у прийманні продукції за якістю. 6. У разі неявки представника виготовлювача (відправника) на
виклик отримувача (покупця) в установлений термін та у випадку,
коли виклик представника іногороднього виготовлювача (відправника)
не є обов'язковим, приймання нафти або нафтопродуктів за якістю
проводиться за участю компетентного представника громадськості
підприємства (отримувача). Випробування на відповідність
показників якості вимогам нормативної документації на продукцію
проводяться в акредитованій Держстандартом України випробувальній
лабораторії. 7. Для участі в прийманні продукції за якістю повинні
призначатися особи, які компетентні (за видом роботи, освіти,
досвіду трудової діяльності) у питанні визначення якості нафти або
нафтопродуктів. Матеріально відповідальні та підлеглі їм особи, а також
особи, що здійснюють облік, зберігання, приймання та відпуск
матеріальних цінностей, представниками громадськості
підприємств-отримувачів призначатися не повинні. Також не можуть
призначатися представниками громадськості підприємства-отримувача
керівники підприємств та їх заступники, бухгалтери, особи, які
мають причетність до обліку, зберігання, приймання та відпуску
нафти або нафтопродуктів, а також юристи цих підприємств. 8. Представникові, який уповноважений для участі в прийманні
продукції за якістю, видається належно оформлене та засвідчене
печаткою підприємства разове посвідчення за підписом керівника
підприємства (організації) або його заступника. У посвідченні про
право участі в прийманні продукції за якістю вказується: дата видачі посвідчення та його номер; прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи і посада особи,
якій видано посвідчення; найменування підприємства, до якого призначається
представник; найменування продукції, яку приймає уповноважений
представник. У разі участі в прийманні продукції представника
громадськості в посвідченні вказуються дата і номер рішення
профспілкового комітету, за якими підприємству призначений даний
представник. Посвідчення видається про участь у прийманні конкретної
партії нафти або нафтопродуктів. Видача посвідчення на зазначений
термін не припускається. Для приймання продукції у неділю або свята посвідчення може
бути видане в останній день перед неділею або святом на кожний з
цих днів без зазначення конкретної партії продукції. Посвідчення, що видано з порушенням вимог цього Порядку, -
недійсне. 9. Особи, які залучаються підприємством-отримувачем до участі
в прийманні продукції, повинні бути ознайомлені з цим Порядком, з
відповідними нормативними документами на нафту або нафтопродукти,
умовами поставки та договорами, на підставі яких здійснена
поставка продукції. 10. Особи, які здійснюють приймання продукції за якістю,
зобов'язані суворо дотримуватись правил приймання нафти або
нафтопродуктів і засвідчувати своїм підписом тільки ті факти, які
були виявлені з їх участю. Запис в акті даних, які не виявлені
безпосередньо учасниками приймання, заборонено. За підписання акта приймання продукції за якістю, в якому є
інформація, що не відповідає дійсності, особи несуть установлену
законом відповідальність. 11. У всіх випадках для визначення якості нафти або
нафтопродуктів проводиться відбір проби у відповідності до вимог
ГОСТ 2517. Відібрані проби опечатуються або пломбуються з доданням
етикетки, яку підписують особи, що брали участь у відборі. 12. Про відбір проби складається акт, який підписується усіма
особами, що брали в цьому участь. В акті повинно бути вказано: а) час і місце складання акта, найменування отримувача
продукції, прізвище і посади осіб, які брали участь у відборі
проби; б) найменування виготовлювача (відправника),від якого
надійшла продукція; в) номер, дата рахунку-фактури та транспортної накладної, за
якими надійшла продукція, дата її надходження, а при доставці
продукції постачальником - номер і дата накладної або
рахунку-фактури, за якими здана продукція; г) вага продукції, з якої відібрали проби; г) зазначення про те, що відбір проб проведено в порядку,
який встановлено ГОСТ 2517; д) забезпечення відібраних проб етикетками зі змістом даних,
передбачених ГОСТ 2517; е) чиїми печатками або пломбами (відтиски на пломбах)
запечатані чи опломбовані проби; є) інші дані для більш докладної характеристики проби, які
особи, що беруть участь у відборі цієї проби, вважатимуть за
потрібне внести до акта. 13. З відібраних проб одна залишається в отримувача, друга -
направляється в акредитовану Держстандартом України випробувальну
лабораторію для проведення випробувань на відповідність продукції
вимогам нормативної документації на неї, про що робиться
відповідна позначка в акті відбору проби. На випадок протиріч в оцінці якості проби нафтопродуктів
зберігаються протягом терміну, встановленого ГОСТ 2517. 14. За результатами приймання продукції за якістю з участю
представників, указаних в пп.5 і 6 цього Порядку, складається акт
про фактичну якість отриманої продукції. Акт повинен бути
складений у день закінчення приймання продукції за якістю. У
цьому акті має бути вказано: а) найменування отримувача продукції та його адреса; б) номер і дата акта, місце приймання продукції, час початку
і закінчення приймання продукції. Якщо приймання продукції за
участю представників, зазначених у пп. 5 і 6 цього Порядку,
проводилося з порушенням установленого терміну приймання, то в
акті вказуються причини затримання, час їх виникнення; в) прізвища, ініціали осіб, що брали участь у прийманні
продукції за якістю та в складанні акта, місце їх роботи, посада,
дата і номер документа про повноваження представника в перевірці
продукції за якістю, а також відомості про те, що ці особи
ознайомлені з правилами приймання продукції за якістю; г) найменування і адреса виготовлювача (відправника) та
постачальника; ґ) дата і номер факсу або телеграми про виклик представника
виготовлювача (відправника) або про те, що виклик виготовлювача
(відправника) умовами поставки або договором не передбачено; д) номери і дати договору на поставку продукції,
рахунку-фактури, транспортної накладної (коносаменту) і паспорт
якості продукції; е) дата прибуття продукції на станцію (пристань, порт)
призначення, час видачі вантажу органом транспорту, час розкриття
опломбованих транспортних засобів, час доставлення продукції
отримувачу; є) номер і дата комерційного акта, якщо такий було складено
при отриманні продукції від органу транспорту; ж) умови зберігання продукції на складі отримувача до
складання акта; з) стан тари на час огляду розфасованих у тару
нафтопродуктів, наявність зовнішнього маркування тари, недоліки
маркування, а також кількість продукції, до якої має причетність
кожний із установлених недоліків; и) за чиїми пломбами (відправника або органу транспорту)
відвантажена і отримана продукція, справність пломб, відтисків на
них; і) кількість (вага), повне найменування і перелік наданої до
огляду і фактично перевіреної продукції з виділенням забракованої
продукції, яка підлягає виправленню, а також продукції, сорт якої
не відповідає сорту, вказаному в документі, що засвічує її якість.
Докладний опис виявлених недоліків та їх характер; ї) підстави, за якими продукція переводиться у нижчі сорти з
посиланням на вимоги нормативної документації на нафту та
нафтопродукти; й) найменування нормативних документів, за якими
здійснювалась перевірка якості продукції; к) проведення відбору проб і куди вони відправлені для
проведення лабораторних випробувань; л) висновки про характер виявлених дефектів продукції та
причини їх виникнення. 15. Акт повинен бути підписаний усіма особами, що брали
участь у перевірці якості продукції. Особа, що не згодна зі
змістом акта, зобов'язана підписати його із застереженням про свою
незгоду і викласти свою думку. В акті перед підписом осіб, що брали участь у прийманні,
повинно бути вказано, що ці особи попереджені про те, що вони
несуть відповідальність за підписання акта, в якому дані не
відповідають дійсності. У разі виникнення розбіжності за результатами лабораторних
випробувань нафти або нафтопродуктів між виготовлювачем
(відправником) і отримувачем щодо визначення якості продукції
випробування проби проводиться у нейтральній випробувальній
лабораторії за згодою обох сторін. 16. До акта, складеного згідно з п. 14 цього Порядку, має
бути додано: а) паспорт якості нафти або нафтопродукту (відправника) та
копія сертифіката відповідності (в разі, якщо нафтопродукт
підлягає обов'язковій сертифікації в системі сертифікації
УкрСЕПРО); б) транспортний документ (накладна, коносамент); в) упаковочні ярлики із тарних місць, за якими встановлена
неналежна якість розфасованих у тару нафтопродуктів; г) документ, що засвідчує повноваження представника, якого
призначено для участі у прийманні; г) акт відбору проб і паспорт якості, видані випробувальною
лабораторією за результатами випробувань; д) інші документи, що свідчать про причини псування та
невідповідності якості нафти або нафтопродуктів. 17. Акт виявлення неналежної якості продукції, складений за
участю представників громадськості, затверджується керівником
підприємства-отримувача або його заступником не пізніше наступного
дня після складання акта. Якщо приймання продукції проводилося у неділю або свята, то
акт приймання повинен бути затверджений керівником
підприємства-отримувача або його заступником у перший робочий день
після вихідного або свята. Претензії на позови щодо неналежної якості поставлених нафти
або нафтопродуктів заявляються вантажоотримувачем виробнику
(постачальнику), а в разі потреби - органам транспорту. У разі пред'явлення претензій про відшкодування різниці у
вартості продукції (уцінки) у зв'язку з переведенням нафти або
нафтопродуктів у нижчий сорт, отримувач зобов'язаний додати до
претензії документи, що підтверджують оприбуткування продукції
фактично отриманим сортом.
Додаток 2

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 2-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Акт N

приймання (передачі) нафтопродуктів від

нафтопереробного заводу

від _______________ 199 р.
Складений у тому, що представник _________________________________

(найменування _________________________________________________________________

підприємства нафтопереробки) ___________________________________________________________ здав,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) представник ____________________________________________________

(найменування одержувача) _________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
прийняв у резервуарах таку масу нафтопродуктів:
------------------------------------------------------------------ Наймену-|ГОСТ,|N резер-|N паспорта|Дата|Маса,|Маса |Ціна|Сума| вання |ОСТ, |вуар | | | т |(писати | | | |ТУ | | | | |словами)| | | --------+-----+--------+----------+----+-----+--------+----+----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -----------------------------------------------------------------
Здав ________ Прийняв ________

(підпис) (підпис)

М.п. М.п.
ПРИМІТКА. Якщо підприємство нафтопродуктозабезпечення передає

прийняті нафтопродукти на відповідальне зберігання

нафтопереробному заводу, в акті робиться запис:
Зазначена кількість нафтопродуктів прийнята

цехом ___________________ нафтопереробного заводу на

(найменування цеху)

відповідальне зберігання
Прийняв ________ Здав ________

(підпис) (підпис)

М.п. М.п.
Додаток 3

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 3-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Відомість

здавання нафтопродуктів заводом _______________ підприємствам нафтопродуктозабезпечення
за ______ добу (п'ять діб) з _________ по ______ місяця 199 р.

--------------------------------------------------------------------------- Найменування |Підлягає |У тому |Здано з |У тому | Вартість|Примітка| нафтопродуктів|здаванню |числі за |початку |числі за |---------| | |з початку|звітний |місяця, т|звітний |Ціна|Сума| | |місяця, т|період, т| |період, т| | | | --------------+---------+---------+---------+---------+----+----+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | --------------------------------------------------------------------------
Начальник цеху НПЗ ___________ Прийняв від споживача _______
Додаток 4

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 4-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Відвантажувальна відомість
Нафтопродукт __________________ Споживач ________________

(найменування, код) (найменування, код)
N резервуара _______ N паспорта _________ від "____" ______ 199 р.
питома вага _________ занурювання __________ температура _________
початок наливу ___ год. ___ хв. закінчення наливу ___ год. ___ хв.
------------------------------------------------------------------ N вагоно-|Тип|Рівень |Вага,|Номер |Тариф|Станція |Одержувач | цистерни | |наливу,| кг |заліз- | |призначення| | | | мм | |ничної | | | | | | | |наклад-| | | | | | | |ної | | | | ---------+---+-------+-----+-------+-----+-----------+----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -----------------------------------------------------------------
Оператор НПЗ _____________ Оператор пункту наливу ______________
Додаток 5

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 5-НП ------------ Код за ДКУД ------- ------- Затверджую

керівник підприємства

нафтопродуктозабезпечення _________________________
"___" ____________ 199 р.
Акт N ___

приймання нафтопродуктів за кількістю

від _________________ 199 р.
Ми, що нижче підписалися, ___________________________________
представник підприємства ___________________, який діє на підставі
(найменування підприємства, прізвище, ім'я, по батькові)
посвідчення N ______ від _______, громадський представник ________
____________________________________________, який діє на підставі
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
посвідчення N ________, від _______, виданого згідно з рішенням
профкому від __________, протокол N _________________, склали цей
акт у тому, що при приймані __________, код ___, відвантаженого зі

(найменування вантажу) танції _________________, виявилося таке:
1. Найменування та адреса вантажовідправника _____________________
2. Найменування та адреса постачальника __________________________
3. Місце приймання - під'їздна колія станції _____________________
4. Час прибуття вантажу на станцію призначення ___________________
5. Час видачі вантажу вантажоодержувачу __________________________
6. Технічний стан цистерни _______________________________________
наявність і стан ущільнювальних прокладок _____________________
7. Пломби ____________, їх стан, наявність відбитка ______________
8. Маса вантажу визначена ________________________________________

(метод визначення) . До накладних доданий (не доданий) паспорт N ___________________
10. Вимірювальні прилади повірені (не повірені) у встановленому порядку ______________________________________________________
11. Час початку приймання ________ год. ________ хв. Час закінчення приймання _________ год. ________ хв. 2. Цистерни
12.1. При розкриванні цистерни і перевірці маси виявилося таке: Дата відправлення __________________________________________ N вагона (цистерни) ______________ N накладної Знаки і відбитки на пломбах: з однієї сторони ___________________________________________ з другої сторони ___________________________________________
------------------------------------------------------------------ Показники за відвантажувальними | Фактична наявність | документами | | --------------------------------+-------------------------------| тип цистерни |тип цистерни | рівень заповнення, мм |рівень заповнення, мм | густина, кг/м(3) |густина, кг/м(3) | температура, град. C |температура, град. C | маса брутто, кг |маса брутто, кг | рівень заповнення води, мм |рівень заповнення води, мм | кг | кг | маса нетто, кг |маса нетто, кг | -----------------------------------------------------------------
Результат: нестача усього ___ кг, у тому числі в межах норм
природного убутку ______ кг, надлишок ______ кг

13. Документи, що додаються до акта ______________________________
14. Комісія з правилами приймання продукції ознайомлена. Усі особи, що брали участь у прийманні, попереджені про те, що вони несуть відповідальність за достовірність даних, наведених в акті.
Особи, які брали участь у складанні акта:
___________ (підпис) ____________ (підпис) ____________ (підпис)
12.2. При розкриванні цистерни і перевірці виявилось таке:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Дата |N вагона,|N накла-|Знаки і відбит-| Показники за відвантажувальними | | | відправ-|цистерни |дної |ки на пломбах | документами | Фактична наявність | Результат | лення | | |---------------+-----------------------------------------------+----------------------------------------------+--------------------| | | | з | з |тип |рівень|густина,|темпе- |маса |вміст|маса |тип |рівень|гус- |тем- |маса |вміст|маса | нестача, |над- | | | |однієї |другої |цис-|запов-|кг/м(3) |ратура,|брут-|води |нетто,|цис-|запов-|тина, |пера- |брут-|води |нетто,| кг |лишок,| | | |сторони|сторони|тер-|нення,| |град. C|то, |-----| кг |тер-|нення,|кг/м(3)|тура, |то, |-----| кг |-------------| кг | | | | | |ни | мм | | |кг |% |кг| |ни | мм | |град. C|кг |% |кг| |усьо-|у тому | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |го |числі | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в межах| | --------+---------+--------+-------+-------+----+------+--------+-------+-----+--+--+------+----+------+-------+-------+-----+--+--+------+-----+-------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |11|12| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |19|20| 21 | 22 | 23 | 24 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Відсутня кількість у вагонах (цистернах), яка могла _________

не могла
вміститися (непотрібне закреслити) 4. Документи, що додаються до акта ______________________________
15. Комісія з правилами приймання продукції за кількістю ознайомилася. Усі особи, що брали участь у прийманні, попереджені про те, що вони несуть відповідальність за достовірність даних, наведених в акті.
Особи, які брали участь у складанні акта: __________ __________

(підпис) (підпис) __________ __________

(підпис) (підпис)
Додаток 6

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 6-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Журнал

обліку надходження нафтопродуктів __________________________________________________

(найменування підприємства нафтопродуктозабезпечення)

Початок _________________ 199 р.

Закінчення _________________ 199 р.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Дата |Найме- |Найме- |Дата |N заліз-|Вагон |Дата | Показники за | Фактично прийнято |N резер- | Резуль- |Акт |Під-| запису|нування|нування |від- |ничної |-------|пода- |відвантажувальними документами|------------------------------------------|вуара, в | тат, кг |прий-|пис | |нафто- |вантажо-|ванта-|наклад- |но-|тип|чі |------------------------------|рівень| час |темпе- |густина,|маса,|який про-|----------|мання| | |продук-|відправ-|ження |ної |мер| |під |рівень|темпе- |густина,|маса, |напов-|------------|ратура,|кг/м(3) | кг |ведено |нес-|над- |(N, | | |ту |ника | | | | |розван-|напов-|ратура,|кг/м(3) | кг |нення,|поча-|закін-|град. C| | |злив |тача|лишок|дата)| | | | | | | | |таження|нення,|град. C| | | мм |ток |чення | | | | | | | | | | | | | | | | | мм | | | | |зливу|зливу | | | | | | | | | ------+-------+--------+------+--------+---+---+-------+------+-------+--------+------+------+-----+------+-------+--------+-----+---------+----+-----+-----+----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 7

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 7-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Журнал

вимірювань нафтопродуктів у резервуарах __________________________________________________

(найменування підприємства нафтопродуктозабезпечення)

Початок _________________ 199 р.

Закінчення _________________ 199 р. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Дата|Надход- |Від- |Зали-|N резер-| Рівень | Об'єм, м(3) |Густина|Темпе- |Маса |Поправ-|Вміст |Маса |Разом маса |Крім того, |Усього | |ження, кг|пуск, кг|шок, |вуара |наповнення, |----------------------------|продук-|ратура |(брут- |ка на |води |понто- |(нетто) |маса продукту, кг |в наяв-| | | | кг | | мм |продукту,|під- |про- |ту при |продук-|то) |ухил, |------|на, кг |продукту в |------------------|ності | | | | | |------------|що від- |товар- |дукту |вимірю-|ту при |продук-|корек- | | | |резервуарі |у тру-| у |у нез- |(гр.18,| | | | | |за- |під- |повідає |ної води |без води|ванні |вимірю-|ту |цію | % |кг| |(гр.13+ |бопро-|та-|литих |гр.19, | | | | | |галь-|товар-|загаль- |(із гр.7)|(гр.8- |рівня, |ванні |(гр.10х|днища | | | |гр.14-гр.16-|воді |рі |цис- |гр.20, | | | | | |ний |ної |ному | |гр.9) |кг/м(3)|рівня, |гр.11),|(О), кг| | | |гр.17), кг | | |тернах,|гр.21),| | | | | | |води |рівню | | | |град. C|кг | | | | | | | |суднах |кг | | | | | | | |(із гр.6)| | | | | | | | | | | | | | | ----+---------+--------+-----+--------+-----+------+---------+---------+--------+-------+-------+-------+-------+---+--+-------+------------+------+---+-------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |15 |16| 17 | 18 | 19 |20 | 21 | 22 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 8

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 8-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Відомість

наливу і відвантаження нафтопродуктів
Підприємством нафтопродуктозабезпечення налив і відвантаження
проведені "________" _____________ 199 р.
зі станції _______________________________________________________

(найменування станції, залізниці)
на станцію _______________________________________________________

(найменування станції, залізниці)
за адресою _______________________________________________________

(найменування вантажоодержувача та його адреса)
маршрут N __________ __________________________________________

(найменування нафтопродукту)
----------------------------------------------------------------------------- N |N заліз-|N ва-|Тип |Рі- |Тем- |Гус- |Маса |Вміст |Маса |Сплаче- | з/п|ничних |гоно-|цис-|вень,|пе- |тина, |брут- |води |нетто,|но заліз-| |наклад- |цис- |тер-| мм |ра- |кг/м(3)|то, кг|------| кг |ничний | |них |терни|ни | |тура, | | | % |кг| |тариф | | | | | |град.C| | | | | | | ---+--------+-----+----+-----+------+-------+------+---+--+------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10| 11 | 12 | ----------------------------------------------------------------------------
"_____" ___________ 199 р. Керівник підприємства __________

Оператор товарний ______________
Додаток 9

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 9-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Етикетка на відібрану пробу нафтопродукту
Проба N ____________
Найменування нафтопродукту _______________________________________
Найменування постачальника _______________________________________
Резервуар N _________, рівень наповнення, мм _____________________
Номер партії, тари, цистерни _____________________________________
Найменування судна, танк N _______________________________________

(з яких відібрана проба)
Дата _______________, час відбору проби __________________________
ГОСТ, ОСТ, ТУ ____________________________________________________

(на відібраний нафтопродукт)
Підписи __________________________________________________________

(прізвища осіб, які відібрали та опечатали пробу)
Додаток 10

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 10-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Картка N ______ Аркуш N _______

обліку виконання договору (наряду, замовлення)

N ______ від _______________ 199 р.
--------------------------------------------------------------------------------------------- Покупець, його адреса | і банківські реквізити| ----------------------+-------------------------------------------------------------------------- Вантажоодержувач, | | його адреса | | ----------------------+-------------------------------------------------------------------------| |Виконання договору| Найменування і марка нафтопродуктів | |Відмітка про сплату| N |(наряду, |---------------------------------------------|Усього |-------------------| з/п|замовлення) | | | | | |на суму|платіжний | сума | | |---------------------------------------------| |документ | | | | Код | |----------+--------| |------------------+---------------------------------------------| |дата | N | | | Документ | | | | | | | | | | |------------------+---------------------------------------------| | | | | | N | дата | Кількість поставленого | | | | | ---+-------+----------+---------------------------------------------+-------+-----+----+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 11

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 11-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Замовлення

на доставку нафтопродуктів

на _______________ 199 р.

(місяць) --------- | Код | ----------------------------------------------------------------| | | ППЗНП - постачальник |-------------------------------------| | | --------------------------+-------------------------------------| Платник і його банківські | | |-------------------------------------| реквізити | | --------------------------+-------------------------------------| | | Адреса доставки |-------------------------------------| | | --------------------------+-------------------------------------| | | Найменування нафтопродукту|-------------------------------------| | | --------------------------+-------------------------------------| Наявність ємкостей і | | |-------------------------------------| їх місткість | | --------------------------+-------------------------------------| | | Порядок розрахунку |-------------------------------------| | | --------------------------+-------------------------------------| | | Спосіб доставки |-------------------------------------| | | --------------------------+-------------------------------------| Додаткові умови, | | |-------------------------------------| телефон виконавця та інше | | --------------------------+-------------------------------------| | | Підстава |-------------------------------------| | | -----------------------------------------------------------------
Відстань від підприємства нафтопродуктозабезпечення
до місця зливу нафтопродуктів _________________ км.

Керівник підприємства ___________________________ __________

(прізвище, ініціали) (підпис)
Головний бухгалтер ___________________________ __________

(прізвище, ініціали) (підпис)
Додаток 12

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 12-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Добовий наказ на доставку нафтопродуктів N

на "_____" _______________ 199 р.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Пози-|Картка|Наймену-|Одини- |Наймену- | Код |Залишок | Час | N |Кількість,|Вид | ція N| N |вання |ця вимі-|вання |-----------------------|замов- |завозу,|товарно- |відван- |транс-| | |нафто- |рювання |вантажо- |нафто- |одини-|вантажо-|лення на| що |транспорт-|тажено |порту,| | |продукту| |одержу- |продук-|ці ви-|одер- |день |планує-|ної нак- | |його | | | | |вача, |ту |мірю- |жувача |відван- | ться |ладної | |номер | | | | |його адре-| |вання | |таження | | | | | | | | |са і N | | | | | | | | | | | | |телефону | | | | | | | | | -----+------+--------+--------+----------+-------+------+--------+--------+-------+----------+----------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_____________________ ______________
(посада) (підпис)
Додаток 13

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 13-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Акт N ______

приймання (здачі) нафтопродуктів з трубопроводу

від ______________________ 199 р.
Складений у тому, що представник _________________________________

(найменування підприємства _________________________________________________________________

нафтопродуктопроводу) ___________________________________________________________ здав,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) представник ____________________________________________________

(найменування одержувача), _________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________________________

(найменування нафтопродукту)
у резервуарах ____________________________________________________

(найменування споживача або станції)
у кількості:
------------------------------------------------------------------------------ N |Рівень, мм | Об'єм , м(3) |Густи- |Темпе- |Маса,|Ціна|Сума| резер-|--------------+----------------------|на, |ратура,|кг | | | вуара |загаль-|під- |загаль-|під- |нафто- |кг/м(3)|град.C | | | | |ний |товар-|ний |товар-|продук-| | | | | | | |ної | |ної |ту | | | | | | | |води | |води | | | | | | | ------+-------+------+-------+------+-------+-------+-------+-----+----+----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -----------------------------------------------------------------------------
Прийняв _____________ Здав _____________

(підпис) (підпис)

М.п. М.п.
Додаток 14

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 14-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Відвантажувальна відомість N ____

на відвантаження ______________________________

(найменування нафтопродукту)

зі станції _____________________ за _________

(найменування) (дата)

Подано під налив ___________

(час)
Налив закінчено ____________

(час)
Тривалість наливу __________

(час)

----------------------------------------------------------------------------------- N |Номер |Номер |Тип |Номер |Темпе- |Густи- |Рівень |Маса |Найме- |Одер-| з/п|заліз- |вагоно-|вагоно-|резер- |ратура |на |нафто- |нафто- |нуван- |жувач| |ничної |цистер-|цистер-|вуара, |нафто- |нафто- |продук-|продук-|ня | | |наклад-|ни |ни |з якого|продук-|продук-|ту в |ту, кг |заліз- | | |ної | | |прова- |ту в |ту в |цистер-| |ниці і | | | | | |дять |цистер-|цистер-|ні, мм | |стан- | | | | | |налив |ні, |ні, | | |ції | | | | | | |град.C |кг/м(3)| | |призна-| | | | | | | | | | |чення | | ---+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ----------------------------------------------------------------------------------
Разом маса нафтопродукту ____________________________________ тонн

(писати літерами)
Здав оператор наливного пункту ________ _______________________

(підпис) (прізвище, ім'я,

по батькові)
Прийняв оператор вантажовідправника ________ ____________________

(підпис) (прізвище, ім'я,

по батькові)
Додаток 15

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 15-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Журнал

реєстрації відкриття і закриття засувок

на приймально-здавальному пункті ____________

(покупця)

та їх опломбування за _________ 199 р.
------------------------------------------------------------------ N |Дата |Найменування|Номери | Підписи представників | з/п|і час| операції |засувок|---------------------------------| | | | |постачальника | покупця | ---+-----+------------+-------+-----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -----------------------------------------------------------------
Додаток 16

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 16-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Журнал

реєстрації стану засувок кінцевого вузла відводу на _____________________________________________________

(найменування приймально-здавального пункту)
і здачі вузла під охорону на 199 рік
---------------------------------------------------------------- N |Дата |Номери |Номери |Опломбував і здав|Прийняв вузол | з/п|і час|закритих|опломбо-|вузол під охорону|під охорону | | |засувок |ваних |-----------------+----------------| | | |засувок |прізвище,|підпис |прізвище,|підпис| | | | |ім'я, по | |ім'я, по | | | | | |батькові | |батькові | | ---+-----+--------+--------+---------+-------+---------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------------------------------------------------------
Додаток 17

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 17-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Зведений акт N ____

приймання (здачі) нафтопродуктів ____________________________________________

(найменування приймально-здавального пункту)
за _________________ 199 р.
---------------------------------------------------------------- N |Найменування |Дата і|Номер | Номер | Маса | з/п|нафтопродукту|час |приймально-|резервуара|нафтопродукту,| | |здачі |здавального| | т | | | |пункту | | | ---+-------------+------+-----------+----------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---------------------------------------------------------------
Разом :
Старший оператор, який здав нафтопродукт ______________

(підпис) _____________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
Старший оператор, який прийняв нафтопродукт ___________

(підпис) _____________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
Додаток 18

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 18-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------

Товарний балансовий звіт

перекачувальних та наливних станцій _________________________________

(найменування станції)
---------------------------------------------------------------------- N | Найменування | Найменування нафтопродуктів |Нестан-|Усього | з/п | операціі |-------------------------------|дартні | | | | | | | |нафто- | | | | | | | |продук-| | | | | | | |ти | | | | | | | |(техно-| | | | | | | |логічні| | | | | | | |та інші| | | | | | | |суміші)| | ----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| 1 | П Р И Х І Д | | | | | | | |Залишки на | | | | | | | |_____________, | | | | | | | | (дата | | | | | | | |попередньої | | | | | | | |інвентаризації)| | | | | | | | | | | | | | | |в тому числі: | | | | | | | |а) у резервуа- | | | | | | | | рах | | | | | | | |б) в техноло- | | | | | | | | гічній | | | | | | | | обвязці, | | | | | | | | техноло- | | | | | | | | гічному | | | | | | | | обладнанні, | | | | | | | | ємкостях | | | | | | | | техноло- | | | | | | | | гічного | | | | | | | | обладнання | | | | | | | |в) у трубопро- | | | | | | | | водах | | | | | | | |г) нічний налив| | | | | | | | (у дорозі) | | | | | | | ----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| 2 | Надійшло | | | | | | | |в тому числі: | | | | | | | |а) ___________ | | | | | | | | (від кого) | | | | | | | |б) ___________ | | | | | | | | (від кого) | | | | | | | |в) ___________ | | | | | | | | (від кого) | | | | | | | |г) ___________ | | | | | | | | (від кого) | | | | | | | |ґ) ___________ | | | | | | | | (випуск 1 | | | | | | | | групи) | | | | | | | ----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| 3 |Від змішування | | | | | | | |(розпуск | | | | | | | | сумішей) | | | | | | | ----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| 4 |Переведено із | | | | | | | |сорту в сорт | | | | | | | ----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| 5 |Усього надійшло| | | | | | | ----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| 6 | Баланс | | | | | | | ----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| 1 |В И Т Р А Т А | | | | | | | |Здано | | | | | | | |в тому числі: | | | | | | | |______________ | | | | | | | | (залізницею) | | | | | | | |______________ | | | | | | | |(водним | | | | | | | | транспортом) | | | | | | | |______________ | | | | | | | |(автотранс- | | | | | | | | портом) | | | | | | | |______________ | | | | | | | |(трубопрово- | | | | | | | | дами) | | | | | | | |Закладка в 1 | | | | | | | |групу | | | | | | | ----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| 2 |Від змішування | | | | | | | |(розпуск | | | | | | | | сумішей) | | | | | | | ----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| 3 |Переведено із | | | | | | | |сорту в сорт | | | | | | | ----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| 4 |Усього витрат | | | | | | | ----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| 5 | Залишки на | | | | | | | |_______________| | | | | | | |(початок нового| | | | | | | | місяця) | | | | | | | |в тому числі: | | | | | | | |а) у резерву- | | | | | | | | арах | | | | | | | |б) в техноло- | | | | | | | | гічній | | | | | | | | обвязці, | | | | | | | | техноло- | | | | | | | | гічному | | | | | | | | обладнанні, | | | | | | | | ємкостях | | | | | | | | техноло- | | | | | | | | гічного | | | | | | | | обладнання | | | | | | | |в) у трубопро- | | | | | | | | водах | | | | | | | |г) нічний налив| | | | | | | | (у дорозі) | | | | | | | ----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| 6 | Усього витрат | | | | | | | ----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| 7 | Втрати | | | | | | | |а) нормовані | | | | | | | |б) разові: | | | | | | | |- при зачищенні| | | | | | | | резервуарів і| | | | | | | | трубопроводів| | | | | | | |- урізаннях | | | | | | | |- аваріях | | | | | | | ----+---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| 8 | Баланс | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
Керівник підприємства __________

(підпис) ачальник цеху, відділу __________

(підпис) тарший інженер - диспетчер __________

(підпис) оловний бухгалтер __________

(підпис)
Додаток 19

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 19-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Звіт

про втрати нафтопродуктів

за ______________ 199 р.

на ____________________________________

(найменування підприємства, управління

магістральних нафтопродуктопроводів)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменува-| Втрати за нормою, т |Фактич- | у тому числі: | Фактичний природ- | ння нафто-|----------------------------------|ні втра-|-----------------------------------| ний убуток (вище | продукту |при |при від-|при |усього|ти, т | разові втрати, т |природ-| або нижче норми) | |прий- |пуску у |перекач- | | |---------------------------|ний |-------------------| |манні, |транс- |ці магіс-| | |при |при |при |убуток,|(-) нижче |у | |відпус- |портні |траль- | | |пошкод- |зачистці|урізанні,| т |від норми,|процен- | |ку та |міри |ними | | |женнях і|резер- |ремонті | |(+) вище |тах до | |збері- |повної |трубо- | | |аваріях |вуарів і|та інше | |від норми |норми | |ганні |місткос-|прово- | | | |трубо- | | | | | |у резер-|ті |дами | | | |проводів| | | | | |вуарах | | | | | | | | | | | ----------+--------+--------+---------+------+--------+--------+--------+---------+-------+----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Начальник управління _________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Начальник цеху, відділу ________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Додаток 20

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 20-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
______________ РУМНПП Керівник ____________________
(найменування) (підприємства) _____________________________
ЛВДС ______________ (підпис, прізвище, ім'я

по батькові) _____________________ 199 р.
Акт N ______
від ____________ 199 р.

переведення нафтопродуктів із сорту в сорт

при зміні нафтопродуктів у технологічних

трубопроводах і резервуарах, при зачистці і

ремонті резервуарів, трубопроводів, насосів
Інвентаризаційна комісія, що діє на основі наказу
(розпорядження) N _______ від 199 р., склала цей акт у тому, що ____________ 199 р. в результаті зміни нафтопродуктів у
технологічних трубопроводах, резервуарах (потрібне
підкреслити) при зачистці і ремонті резервуарів, трубопроводів,
насосів (потрібне підкреслити) переведено із
сорту в сорт ________________________ у кількості _________ тонн.

(найменування нафтопродуктів) (словами)

Голова ________ _________ __________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Члени: ________ _________ __________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
________ _________ __________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
________ _________ __________________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Додаток 21

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 21-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Журнал

обліку нафтопродуктів, які надійшли на

АЗС ________________________________________

(найменування, адреса)
Почато_________________________ р.

Закінчено_______________________ р.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Дата | N |Марка |Об'єм | N | Фактично |Виз- |Об'єм | Виміряно в |Виміряно в |Фактично|Відносна|Підпис | з/п|запи-|ТТН|нафто- |нафто- |про-| виміряне |на- | під- |резервуарі до зливу |резервуарі |прийня- |похибка |операто-| |су | |продук-|продук-|би | в пробі |чена |товар-|----------------------|після зливу|тий |(Vттн- |ра | | | |ту і |ту в | |-----------|маса |ної |тем- |гус-|об'єм|об'єм|-----------|об'єм |V7)/ | | | | |об'єм |авто- | |темпе-|гус-|(гр.8 |води |пе- |ти- |пали-|під- |об'єм|об'єм|палива |Vттн | | | | |за ТТН |цис- | |рату- |ти- | х |в |ра- |на, |ва з |то- |пали-|під- |(V7)= | | | |(Vттн),|терні | |ра, |на, |гр.5),|авто- |ту- |кг/ |во- |вар- |ва з |то- |(V5-V6)-| | | ( V7)= 0.8% | | | л |за | |град.С|кг/ | кг |цис- |ра, |м(3)|дою |ної |во- |вар- |(V3-V4),| | | | | | |каліб- | | |м(3)| |тер- |град.| |(V3),|во- |дою |ної | л | | | | | | |роваль-| | | | |ні |C | | л |ди |(V5),|во- | | | | | | | |ною | | | | |(V2), | | | |(V4),| л |ди | | | | | | | |табл. | | | | | л | | | | л | |(V6),| | | | | | | |(V1), | | | | | | | | | | | л | | | | | | | | л | | | | | | | | | | | | | | | ---+-----+---+-------+-------+----+------+----+------+------+-----+----+-----+-----+-----+-----+--------+--------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 22

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 22-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Акт

приймання (здачі) нафтопродуктів з

трубопроводу на автозаправну станцію __________ від "___" ____________ 199 р.
Ми, що нижче підписалися, товарний оператор підприємства
нафтопродуктозабезпечення ________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) а оператор АЗС ______________________, у присутності представника

(прізвище, ім'я, по батькові) ідприємства нафтопродуктозабезпечення ___________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
здійснили перекачку нафтопродуктів із ємкостей підприємства
нафтопродуктозабезпечення в ємкості АЗС у такій кількості:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наймену-|N резер-| Показники виміру у резервуарах АЗС |Густи- |Факти- |Маса |Фак- | вання |вуара |-------------------------------------------------------------|на |чна |нафто- |тично| нафтопро| | | рівень, мм | об'єм, л |поправка, л|чистий |нафто- |темпе- |продук-|прий-| дуктів, | | |--------------+------------------+-----------|об'єм |продук-|ратура |ту, |нято | початок | | |загаль-|у тому|усьо-|у тому числі|на |на |нафто- |ту, |нафто- |кг |(зда-| і кінець| | |ний |числі |го |------------|корек-|ухил|продук-|кг/м(3)|продук-| |но), | перекач-| | | |води | |нафто- |води|цію + |ре- |ту, л | |ту, | |кг | ки | | | | | |продук-| | |зер-| | |град.C | | | | | | | | |ту | | |вуа-| | | | | | | | | | | | | | |ра +| | | | | | --------| |-------+-------+------+-----+-------+----+------+----+-------+-------+-------+-------+-----| по- |кі-| | до | | | | | | | | | | | | | ча- |не-| |пере- | | | | | | | | | | | | | ток |ць | |качки | | | | | | | | | | | | | пе- |пе-| | | | | | | | | | | | | | | ре- |ре-| |-------+-------+------+-----+-------+----+------+----+-------+-------+-------+-------+-----| кач-|кач| |після | | | | | | | | | | | | | ки |ки | |пере- | | | | | | | | | | | | | год.|год| |качки | | | | | | | | | | | | | хв. |хв.| | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Здав ___________ Усього нафтопродуктів _____________________

(підпис) (кількість, писати словами)
Прийняв ________ Представник адміністрації підприємства
(підпис) нафтопродуктозабезпечення ____________

(підпис)
Додаток 23

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 23-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Договір

на відпуск нафтопродуктів споживачам

"____" ____________ 199 р.
__________________________________________________________________

(найменування підприємства нафтопродуктозабезпечення) адалі "Постачальник", в особі _______________________, діючого на
основі статуту, з одного боку, і _________________________, надалі
"Споживач", в особі __________________________, діючого на основі __________________, з другого боку, уклали цей договір про
наведене нижче:
1. Предмет договору
1.1. Постачальник бере на себе зобов'язання здійснювати
заправку нафтопродуктами ________________________ в ______ році
автотранспорт "Споживача", згідно з відомостями, на автозаправній
станції N ___, що знаходиться за адресою:_______________________,
у межах коштів, попередньо отриманих "Постачальником" від
"Споживача".
2. Порядок і форма розрахунків
2.1. "Споживач" зобов'язується провадити попередню оплату за
нафтопродукти, які відпускатимуться "Постачальником", згідно з
Договором. 2.2. Відпуск нафтопродуктів у кредит "Постачальником" не
провадиться. 2.3. "Споживач" зобов'язується провадити звірку розрахунків
за одержані в поточному місяці нафтопродукти не пізніше 5-го числа
наступного місяця. 2.4. У разі виявлення заборгованості за розрахунками
"Споживач"не пізніше п'яти днів після проведення звірки
перераховує суму заборгованості на розрахунковий рахунок
"Постачальника".
3. Санкції за порушення умов договору
3.1. За несвоєчасну оплату заборгованості "Споживач" сплачує
пеню в розмірі % від несвоєчасно оплаченої суми за кожний день
прострочки.
4. Арбітражний суд
4.1. Усі спірні питання між "Постачальником" і "Споживачем"
вирішуються в арбітражному суді.
5. Інші умови договору
5.1. Договір може бути розірваний за невиконання умов однією
із сторін при письмовому попередженні про це другої сторони за 10
календарних днів. 5.2. З усіх питань, не передбачених цим договором, сторони
керуються чинним законодавством України. 5.3. Договір складено в двох примірниках, по одному
примірнику кожній стороні.
6. Термін дії договору
6.1. Термін дії договору з _________ 199 р. до _____ 199 р. і
надалі може пролонгуватися за згодою сторін.
7. Юридичні адреси сторін
"Постачальник" ___________________________________________________
"Споживач" _______________________________________________________
Підписи:
Постачальник ________________ Споживач _______________
Додаток 24

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 24-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Відомість

на один відпуск _______________________________

(найменування та марка нафтопродукту)
зміна з ____ год. "___" _______ 199 р.

до ____ год. "___" _______ 199 р.
матеріально відповідальна особа ___________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
---------------------------------------------------------------------------------- N |Гаражний|Державний |Номер |Прізвище,ім'я,|Табельний|Кількість |Підпис| з/п|номер |номер |шляхового|по батькові |номер |відпущеного |водія | | |автомобіля|листа |водія | |нафтопродукту,| | | | | | | |літрів | | | | | | | |(писати | | | | | | | |словами) | | ---+--------+----------+---------+--------------+---------+--------------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
Усього відпущено (підпис та штамп змінного оператора АЗС)
Додаток 25

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 25-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Змінний звіт АЗС ________________________

(найменування, адреса)
Оператор _______________ зміна з _____ год."____"__________ 199 р.

до _____ год."____"__________ 199 р.
--------------------------------------------------------------------------------------- Найме- |Ціна | А - рух нафтопродуктів по АЗС | нуван- |реалі-|----------------------------------------------------------------------| ня |зації |Залишок | Обороти |Обліковий| нафто- | |на поча-|---------------------------------------------------|залишок | продук-| |ток |над- |від- |у т.ч. відпуск за видами реалізації |на кінець| тів | |зміни, |ходж. |пуск |-------------------------------------|зміни, | | |кількі- |за |кіль- |за готі-|за відо-|за елект-|за елект-|кіль- | | |сть, л |ТТН, |кість,|вку |мостями,|ронними |ронними |кість, л | | | |кіль- | л |кількі- |кіль- |дисконт- |дебето- |(гр.3+ | | | |кість,| |сть, л |кість, л|ними |вими |гр.4- | | | | л | | | |платіж- |платіж- |гр.5) | | | | | | | |ними |ними | | | | | | | | |карт- |карт- | | | | | | | | |ками, |ками, | | | | | | | | |кіль- |кіль- | | | | | | | | |кість, л |кість, л | | -------+------+--------+------+------+--------+--------+---------+---------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | --------------------------------------------------------------------------------------
Зворотний бік змінного звіту ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Най- | Б - облік нафтопродуктів у | В - робота лічильних |Г - суми виторгу за електронним| мену- | резервуарах | механізмів ПРК | контрольно-касовим апаратом | вання |---------------------------------+--------------------------------+-------------------------------| нафто-| N |висота |фак- |різниця | N |показання|відпу- |величина| надійшло за зміну | проду-|резер-|зливу |тич- |(гр.10- |коло-|лічиль- |щено |похибки |-------------------------------| ктів |вуарів|---------|ний |гр.14) |нок |ників |за | ПРК |готівки,|за |виручка за | | |за- |во- |за- |---------| |---------|пока- |--------|грн. |електрон-|зміну, тис. | | |га- |ди |лишок |ли- |не- | |на |на |зни- | % | л | |ними |грн. (гр.23+| | |ль- |(мм)|на кі-|шок,|ста-| |кі- |по- |ками | | | |дебето- |гр.24) | | |на | |нець | л |чі, | |не- |ча- |лічиль-| | | |вими | | | |(мм)| |зміни,| | л | |ць |ток |ника | | | |платіж- | | | | | | л | | | |змі-|змі-|(гр.18-| | | |ними | | | | | | | | | |ни, |ни, |гр.19) | | | |картками | | | | | | | | | | л | л | | | | | | | ------+------+----+----+------+----+----+-----+----+----+-------+---+----+--------+---------|------------| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21| 22 | 23 | 24 | 25 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Виручка всього, в т.ч. за готівку: ____________________ ______________________________________________________

(словами)
Здано готівки (інкасовано) ____________________________
Залишок готівки на кінець зміни _______________________
Звіт склав, зміну здав ________________________________
Звіт перевірив, зміну прийняв _________________________
Звіт, до якого додаються первинні
документи (шт.) _______________________________________
Прийняв бухгалтер _____________________________________
Додаток 26

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 26-НП ------------ Код за ДКУД ------- ------- ЗС ______________________

(назва, адреса)
Журнал

повірки ПРК на точність відпуску

нафтопродуктів на АЗС
--------------------------------------------------------------------------------------- N |Дата і час|Номер ПРК|Марка |Кількість пального|Відносна похибка|Прізвище, ім'я,| з/п|проведення| |пального|------------------+----------------|по батькові по-| |вимірювань| | |відпу- |фактично | |садової особи, | ---+----------| | |щеного |виміряно | |яка проводила | | | | |за лі- |за мірни- | |виміри | | | | |чильни-|ком | | | | | | |ками | | | | | | | |ПРК | | | | ---+----------+---------+--------+-------+----------+----------------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | --------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 27

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 27-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Акт N ____

про змішування нафтопродуктів

від "___" ______________ 199 р.
На підставі наказу (розпорядження) по _______ N ___ від ___ 199 р.

(найменування ППЗН) омісія у складі _______________________, у присутності товарного

(прізвище та ініціали, посада) ператора _______________ перевірили факт змішування _____________
(прізвище та ініціали) (указується найменування _________________________________________________________________

нафтопродуктів, підданих змішуванню)
Змішування відбулося "___" _______ 199 р. у результаті ___________

(короткий опис _________________________________________________________________

причин змішування нафтопродуктів)
При змішуванні одержано _______________________________________ т,

(найменування) о потверджується такими даними:
Змішування нафтопродуктів
----------------------------------------------------------------------------- Наймену-|Код| N |Рівень |Зануре-|Темпе- |Об'єм |Вміст|Маса |Ціна|Вар- | вання | |резер-|наливу,|ння |ратура,|нафто- |води |нетто,| |тість| нафто- | |вуара | см |(питома|град.C |продук-|-----| кг | | | продук- | | | |вага) | |ту за |% |кг| | | | тів | | | | | |рівнем | | | | | | | | | | | |наливу | | | | | | --------+---+------+-------+-------+-------+-------+--+--+------+----+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8| 9| 10 | 11 | 12 | ----------------------------------------------------------------------------
Одержано в результаті змішування:
Результат від змішування (прибуток, збиток): _________________________________________________________________
Підписи членів комісії ___________________________
Оператор _________________________________________

(підпис) ухгалтер ________________________________________

(підпис)
Затверджую
Втрати від змішування нафтопродуктів _____________
Директор ___________ "___" ________ 199 р.

(підпис)
Додаток 28

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 28-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Товарно-транспортна накладна N _____

на відпрацьовані нафтопродукти

"___" _________ 199 р.
Найменування підприємства ________________________________________
Група відпрацьованих нафтопродуктів ______________________________
------------------------------------------------------------ Одиниця |Маса брутто|Маса тари|Маса нетто| Ціна | Сума | вимірювання| | | | | | -----------+-----------+---------+----------+------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | -----------------------------------------------------------

Додається паспорт якості N ______________________ лабораторії ППЗН
Здав _________ Прийняв _________

(підпис) (підпис)
Додаток 29

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 29-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Журнал

обліку приймання, реалізації і використання

відпрацьованих нафтопродуктів

на ______________________ підприємстві

за 199 р.
Початок _______________ 199 р.
Закінчення ____________ 199 р.
------------------------------------------------------------------ Дата|Зведе-| Прийнято, кг |Реалізовано, кг|Куди | Залишок на | |на | | |реалі-| 1-ше число | |відо- |--------------+---------------|зовано|--------------| |мість |ММВ |МІВ |СНВ |ММВ |МІВ | СНВ | |ММВ |МІВ |СНВ | |за | | | | | | | | | | | |день | | | | | | | | | | | ----+------+----+----+----+----+----+-----+------+----+----+----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -----------------------------------------------------------------
Додаток 30

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 30-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Розпорядження

щодо проведення інвентаризації

N ___ від "___" ___________ 199 р.
Для проведення інвентаризації ______________________ у матеріально

(найменування підприємства) ідповідальної(них) особи (осіб) _________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
призначається інвентаризаційна комісія у складі
1. Голови ________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) .Членів комісії _________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________________________
Інвентаризації підлягають ________________________________________ (указати, які цінності, розрахунки підлягають інвентаризації)
До інвентаризації приступити раптово _____________________________

(дата, година початку) закінчити ______________________________________________________
Причина інвентаризації ___________________________________________

(указується: контрольна, зміна матеріально відповідальних _________________________________________________________________

осіб, переоцінка і т.ін.)
Указану інвентаризацію провести в повній відповідальності до
діючої Інструкції щодо порядку проведення інвентаризації
цінностей. Інвентаризаційні матеріали здати в бухгалтерію ____ не
пізніше _______ години "___" ___________ 199 р.
Керівник ________ ____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Головний бухгалтер _______ ____________________________

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)
Додаток 31

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 31-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Книга

контролю за виконанням розпоряджень

щодо проведення інвентаризації
Початок _______________ 199 р.

Закінчення ____________ 199 р.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Наймену- |Прізви- |Розпоряд-|Які |Розпис-|Закінчення | Відмітка про результати |Дата |Дата вжиття |Відміт-| з/п|вання |ща |ження |цін- |ка про |інвентари- | інвентаризації |затвер-|заходів |ки | |підпри- |мате- |---------|ності |одер- |зації |-----------------------------|дження |щодо неста- | | |ємства, |ріально |дата| N |інвен-|жання |-----------| попередній |остаточний |резуль-|чі (надлиш- | | |що інвен-|відпові-| | |тари- |розпо- |згід- |фак-| результат |результат |татів |ку) | | |тари- |дальних | | |зують-|ряджен-|но з |тич-|--------------+--------------|керів- |-------------| | |зується |осіб | | |ся |ня |роз- |но |дата| сума |дата| сума |ництва |пога- |пере- | | | | | | | | |поряд-| | |---------| |---------| |шення |дача | | | | | | | | |женням| | |нес-|над-| |нес-|над-| |неста-|спра- | | | | | | | | | | | |тача|лиш-| |тача|лиш-| |чі |ви в | | | | | | | | | | | | |ки | | |ки | | |слід- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |чі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |органи| | ---+---------+--------+----+----+------+-------+------+----+----+----+----+----+----+----+-------+------+------+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 32

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 32-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Відомість

наявності нафтопродуктів у

технічних нафтопродуктопроводах

за станом на "___" ___________ 199 р.
---------------------------------------------------------------------------------------- Наймену- |Межі |Діа- |Дов- |Об'єм |Загаль-|Густина,|Темпе- |Маса |Вміст |Маса | вання |ділян-|метр,|жина,|в 1 п.м|ний |кг/м (3)|ратура,|брутто |баласту |нетто | нафтопро-|ки | мм | м |трубо- |об'єм, | |град.C |(гр.5 х|--------|(гр.9 -| дукту |трубо-| | |прово- |м(3) | | |гр.7), | % | кг |гр.11),| |прово-| | |ду, | | | |кг | | |кг | |ду | | |м(3) | | | | | | | | |від і| | | | | | | | | | | |до | | | | | | | | | | | ---------+------+-----+-----+-------+-------+--------+-------+-------+---+----+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11 | 12 | ---------------------------------------------------------------------------------------
Члени інвентаризаційної комісії _________________

(підпис) атеріально відповідальна особа _________________

(підпис)
Додаток 33

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 33-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Інвентаризаційний опис нафти і нафтопродуктів

N _______ від "___" ________________ 199 р.
Розписка
Перед проведенням інвентаризації усі прибуткові та видаткові
документи на товарно-матеріальні цінності включені у звіти
(реєстри), здані в бухгалтерію і всі цінності, що надійшли на мою
(нашу) відповідальність, оприбутковані, а ті, що вибули, списані
на витрати. Залишки на момент інвентаризації, згідно з даними
мого (нашого) звіту, становлять:
нафти та нафтопродуктів на _______________________________________

(писати словами) ари на __________________________________________________________

(писати словами) аявність грошей _________________________________________________

(писати словами)
Матеріально відповідальна(ні) особа (особи) ______________________ _________________________________________________________________

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
На підставі розпорядження від "___" ____________ 199 р. N ___
здійснено зняття фактичних залишків нафтопродуктів, коштів
на "___" _________ 199 р.
Інвентаризація почата "___" ________ 199 р. у _____ год. _____ хв.
і закінчена "___" ________ 199 р. у _____ год. _____ хв.
При інвентаризації встановлено таке:
нафтопродуктів на ________________________________________________

(писати словами) ари на __________________________________________________________

(писати словами) аявність грошей _________________________________________________

(писати словами)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Най-|Код|Тип |Рівень |Об'єм, м(3) |Гус-|Тем- |Маса |Поп- |Вміст|Маса |Разом | Крім того, |Разом у |Зали- |Результат, | з/п|ме- | |і N |наповнення|(л, на АЗС) |тина|пе- |(брут- |рав- |води |пон- |маса | маса про- |наявнос- |шок |виявленний | |ну- | |ре- |----------+------------------|про-|ра- |то) |ка |-----|тона,|(нетто)| дукту, кг |ті |за |інвентаризацією | |ван-| |зер-|за- |під-|про- |під- |про- |дук-|ту- |про- |на |% |кг|кг |продук-|-------------+------------|даними |-----------------| |ня | |вуа-|галь-|то- |дук- |то- |дук- |ту |ра |дук- |ухил | | | |ту у |у |у |у |маса|ці-|су-|бухгал-|надлишки|нестача | |наф-| |ра |ний |вар-|ту, |вар- |ту |при |про- |ту |і ко-| | | |резер- |тру-|та-|нез-|(гр.|на |ма |терсь- |--------+--------| |то- | | | |ної |що |ної |без |ви- |дук- |(гр.9 х|рек- | | | |вуарі |бо- |рі |ли- |17+ | | |кого |маса|су-|маса|су-| |про-| | | |води|від- |води |води |мі- |ту |гр.10),|цію | | | |(гр.12+|про-| |тих |гр. | | |обліку |(гр.|ма |(гр.|ма | |дук-| | | | |по- |(із |(гр.7-|рю- |при |кг |дни- | | | |гр.13- |воді| |цис-|18+ | | |-------|21- | |21- | | |тів | | | | |ві- |гр.6)|гр.8) |ван-|ви- | |ща | | | |гр.15- | | |тер-|гр. | | |ма-|су-|гр. | |гр. | | | | | | | |дає | | |ні |мі- | |(+-),| | | |гр.16),| | |нах,|19+ | | |са,|ма |24),| |24),| | | | | | | |за- | | |рів-|рю- | |кг | | | |кг | | |наф-|гр. | | |кг | |кг | |кг | | | | | | | |галь-| | |ня, |ван- | | | | | | | | |то- |20),| | | | | | | | | | | | | | |ному | | |кг/ |ні | | | | | | | | |на- |кг | | | | | | | | | | | | | | |рів- | | |м(3)|рів- | | | | | | | | |лив-| | | | | | | | | | | | | | | |ню | | | |ня, | | | | | | | | |них | | | | | | | | | | | | | | | |(із | | | |град.| | | | | | | | |суд-| | | | | | | | | | | | | | | |гр.5)| | | |C | | | | | | | | |нах,| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ямах| | | | | | | | | | ---+----+---+----+-----+----+-----+-----+------+----+-----+-------+-----+--+--+-----+-------+----+---+----+----+---+---+---+---+----+---+----+---| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14|15| 16 | 17 | 18 |19 | 20 | 21 |22 |23 |24 |25 | 26 |27 | 28 |29 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом:
Примітка: 1. На кожній сторінці опису словами вказується число

порядкових номерів і загальний підсумок кількості в

натуральних показниках за гр.21. Також словами

вказуються ці дані у кінці опису (в цілому за

описом).

2. Кожна сторінка опису підписується членами

інвентаризаційної комісії і матеріально

відповідальними особами.

3. У кінці опису розміщується текст такого змісту: "Усі

цінності, пойменовані в описі з N _______ до

N _______ комісією перевірені в натурі за моєї

(нашої) присутності і внесені до опису, в зв'язку з

чим претензій до інвентаризаційної комісії не маю (не

маємо). Цінності, перелічені в описі, знаходяться на

моєму (нашому) відповідальному зберіганні". (Підписи

матеріально відповідальної особи (осіб) із

зазначенням дати).

4. Особи, які перевірили правильність указаних в описі

цін, таксування, підрахунків, підсумків, залишків за

даними бухгалтерського обліку, розписуються в описі

із зазначенням посади.
Додаток 34

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 34-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Інвентаризаційний опис

наявності _________________________ у суднах

(найменування підприємства)

на "___" ____________________ 199 р.

(день інвентаризації)
------------------------------------------------------------------------------------------- N |Найме- |Пункт |Дата, |Маса за документами | Маса за даними |Кому належить|При-| з/п|нування |остан-|N акта|після вивантаження | інвентаризації |залишок |міт-| |(судна, |нього |остан-|основного вантажу |---------------------|нафтопродукту|ка | |танкера,|виван-|нього |---------------------|брутто,|вміст |нетто,| | | |баржі) |тажен-|вимі- |брутто,|вміст |нетто,| кг |води | кг | | | | |ня |рюван-| кг |води | кг | |------| | | | | |(ППЗН)|ня | |------| | | % |кг| | | | | | | | | % |кг| | | | | | | | ---+--------+------+------+-------+---+--+------+-------+---+--+------+-------------+----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 | 8 | 9 |10 |11| 12 | 13 | 14 | ------------------------------------------------------------------------------------------
Підписи:
Додаток 35

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 35-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Порівнювальна відомість результатів

інвентаризації нафтопродуктів

на "___" ______________ 199 р.
На підставі розпорядження N ___ від "___" __________ 199 р.
проведена інвентаризація фактичної наявності нафтопродуктів,
що знаходяться на відповідальному зберіганні
у _________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
Зняття залишків: початок "___" ______________ 199 р. і

закінчення "___" ____________ 199 р.
При інвентаризації встановлено таке:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Поряд-|Найме- |Код|Тип |Оди-|Ці- |Результат | Пересортиця |Відхилення |Природ-|Врахову- |Оприбут- | Остаточні | ковий |нуван- | |і N |ни- |на |інвентаризації |-----------------------------|з урахуванням |ний |ється нес- |кування | нестачі | номер |ня | |ре- |ця |за |---------------|надлишки, |нестачі, |пересортиці |убуток |тача в ме- |остаточних |-----------------------| |нафто- | |зер-|ви- |оди-| над - |неста- |зараховані на |покриті |---------------+-------|жах норми |надлишків |кі-|су-|кі-|су-|кі-|су-| |продук-| |вуа-|мі- |ни- | лишок |ча |покриття нес- |надлишками | над- |неста- |кі-|су-|похибки вимі-|------------|ль-|ма |ль-|ма |ль-|ма | |тів | |ра |рю- |цю |-------+-------|тачі | | лишок |ча |ль-|ма |рювань маси |кі-|су-|на |кі-| |кі-| |кі-| | | | | |ван-| |кі-|су-|кі-|су-|--------------+--------------+-------+-------|кі-| |-------------|ль-|ма |ба- |сть| |сть| |сть| | | | | |ня | |ль-|ма |ль-|ма |кі-|су-|поряд-|кі-|су-|поряд-|кі-|су-|кі-|су-|сть| |кіль- |сума |кі-| |лан-| | | | | | | | | | | | |кі-| |кі-| |ль-|ма |ковий |ль-|ма |ковий |ль-|ма |ль-|ма | | |кість | |сть| |со- | | | | | | | | | | | | |сть| |сть| |кі-| |номер |кі-| |номер |кі-| |кі-| | | | | | | |вий | | | | | | | | | | | | | | | | |сть| |зара- |сть| |зара- |сть| |сть| | | | | | | |ра- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |хова- | | |хова- | | | | | | | | | | |ху- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |них | | |них | | | | | | | | | | |нок | | | | | | | | | | | | | | | | | | |нестач| | |надли-| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |шків | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------+-------+---+----+----+----+---+---+---+---+---+---+------+---+---+------+---+---+---+---+---+---+------+------+---+---+----+---+---+---+---+---+---| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 | 13 | 14|15 | 16 |17 |18 | 19| 20|21 |22 | 23 | 24 |25 | 26| 27 | 28| 29| 30|31 | 32| 33| -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разом
Бухгалтер _________ З результатами порівняння

(підпис) ознайомлений __________________

(підпис матеріально

відповідальної особи)
Додаток 36

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 36-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Розрахунок природного

убутку нафтопродуктів у ______________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
за період з "___" _________ 199 р. до "___" ________ 199 р.
------------------------------------------------------------------------------------------------- По-|Найме- |Код|Спосіб | Приймання, відпуск | Зберігання понад |Приймання, відпуск|Усього | ря-|нуван- | |достав-| і зберігання | місяць |і зберігання у |нараховано | дк-|ня | |ки |--------------------+-------------------|відкритих амбарах |за нормами | ов-|нафто- | | |кіль- |норма|нара- |маса |норма|нара- |------------------+-----------| ий |продук-| | |кіс- |при- |хова- |нафто-|при- |хова- |площа|норма|нара- |ма-|ці-|су-| но-|тів | | |ть |род- |но, кг|про- |род- |но, кг|випа-|при- |хова- |са,|на |ма | мер| | | |нафто- |ного | |дук- |ного | |рову-|род- |но, кг|кг | | | | | | |про- |убут-| |ту, що|убут-| |ван- |ного | | | | | | | | |дук- |ку, | |збері-|ку, | |ня, |убут-| | | | | | | | |тів, |кг/т/| |гаєть-|кг/т/| |м(2) |ку, | | | | | | | | |що | | |ся, т | | | |кг/ | | | | | | | | |надійш-| | | | | | |м(2) | | | | | | | | |ли,т | | | | | | | | | | | | ---+-------+---+-------+-------+-----+------+------+-----+------+-----+-----+------+---+---+---| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14 | 15| 16| ------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ___________

(підпис) оловний бухгалтер ___________

(підпис) розрахунком ознайомлений _____________________________

(підпис матеріально відповідальної особи)
"___" _______________ 199 р.
Додаток 37

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 37-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Товарна книга кількісного руху нафтопродуктів

Найменування нафтопродукту ________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N |Постачальник|N прий-|Кіль- |Інші |Усього |Дата|N реєст-|Фак- |Інші |Усього|Зали-|Відміт-| з/п| |маль- |кість |надходження |надход-| |рів, за |тич- |витрати |витрат|шок |ка пе- | | |ного |прий- |--------------|жень | |якими |но |--------------| | |ревір- | | |акта |нятих |результати | | |первин- |від- |результати | | |ки за- | | |або |нафто-|інвентаризації| | |на доку-|пуще- |інвентаризації| | |лишку | | |іншо- |про- |--------------| | |ментація|но |--------------| | | | | |го |дук- |над-|пе- | | | |здана |(від- |над-|пе- | | | | | | |доку- |тів, |лиш-|ре- | | | |до бух- |ван- |лиш-|ре- | | | | | | |мента |кг |ки |сор-| | | |галтерії|таже- |ки |сор-| | | | | | | | | |тиця| | | | |но), кг| |тиця| | | | | ---+------------+-------+------+----+----+----+-------+----+--------+-------+----+----+----+------+-----+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Додаток 38

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 38-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Відомість N ____

обліку видачі ________________________________

(найменування і марка нафтопродукту)

за "___" _______________ 199 р.
Матеріально відповідальна особа __________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
Табельний номер __________________
---------------------------------------------------------------------- Автомобіль |Номер |Прізвище,|Табельний| Видано |Підпис | ------------|шляхового|ім'я, по |номер |----------------|водія в | модель|номер|листа |батькові |водія |цифрами|прописом|одержан-| | | | | | | |ні ПММ | ------+-----+---------+---------+---------+-------+--------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---------------------------------------------------------------------
На кожну марку нафтопродуктів ведеться окрема відомість.
Знизу перед підписом друкується "Усього за відомістю N ___"
видано ___________________________________________________________

(найменування нафтопродукту і кількість словами)
Видачу виконав __________ Перевірив __________

(підпис) (підпис)
Додаток 39

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 39-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Книга обліку

палива і мастильних матеріалів

за _________________ 199 р. ____________________________________

(найменування і марка нафтопродукту)
------------------------------------------------------------------ Дата|Наймену- |Від кого|Надійшло|Витрачено|Залишок|Здав |Одержав| |вання, |одержано| | |на | | | |дата і |або кому| | |кінець | | | |номер |видано | | |зміни | | | |документа| | | | | | | ----+---------+--------+--------+---------+-------+-----+-------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -----------------------------------------------------------------
Примітка: На кожен вид палива, мастила відкриваються окремі книги.
Додаток 40

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 40-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Звіт N _____

про рух нафтопродуктів

за _________________ 199 р.
Матеріально відповідальна особа __________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
----------------------------------------------------------------- N |Наймену-|Одиниця|Залишок|Надійшло за |Витрачено |Залишок | з/п|вання |виміру |на |звітний період|за звітний|на | |нафто- | |початок|--------------|період |кінець | |продукту| |звіт- |від |повер- | |звітного| | | |ного |поста-|нено | |періоду | | | |періоду|чаль- |водієм | | | | | | |ника | | | | ---+--------+-------+-------+------+-------+----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ----------------------------------------------------------------
Додано документів __________________ шт.

(словами)
Матеріально відповідальна особа _______________________

(підпис)
Звіт перевірив _______________________________________________

(посада і підпис)
Примітка. У звіті за марками і сортами вказується рух тільки тих

нафтопродуктів, які реально використовуються на

підприємстві.
Додаток 41

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 41-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Картка N _____

обліку витрат _____________________ автомобілем

(найменування палива)
Марка автомобіля Державний номер Гаражний номер ________________ _______________ ______________
------------------------------------------------------------------------------------------------- Число |N |Прізвище|Табель-|Пробіг,|Вико-|Зали- |Одержа-|Повер-|Залишок|Витрачено|Результат | місяця|шляхо-|водія |ний |км |нано,|шок |но, л |нено, |палива |---------|роботи | |вого | |номер | |т/км |палива| | л |після |за |фак-|----------| |листа | |водія | | |при | | |повер- |нор-|тич-|еко-|пере-| | | | | | |виїз- | | |нення, |мою |но |но- |вит- | | | | | | |ді, л | | | л | | |мія |раче-| | | | | | | | | | | | | |но | ------+------+--------+-------+-------+-----+------+-------+------+-------+----+----+----+-----| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ------------------------------------------------------------------------------------------------
Всього за місяць _________________________________
Склав ____________________________________________ _________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Перевірив ________________________________________ _________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові) (підпис)
Додаток 42

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 42-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Особова картка водія N _____

за ___________ 199 р.

(місяць)
Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________
Табельний номер __________________________________________________
---------------------------------------------------------------- Число |Номер |Номер | Витрати пального (літрів, кг) | місяця|шляхового|автомо-|-------------------------------------| |листа |біля |за нормою|фактично|економія|витрачено| | | | | | | | ------+---------+-------+---------+--------+--------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ---------------------------------------------------------------
Усього:
Керівник ______________________

(підпис)
Технік з обліку _______________

(підпис)
Додаток 43

до Інструкції про порядок

приймання, транспортування, ________________________ зберігання, відпуску та
підприємство, організація обліку нафти і нафтопродуктів

на підприємствах і в дентифікаційний організаціях України
код за ЄДРПОУ ------------ Типова форма N 43-НП ------------ Код за ДКУД ------- -------
Відомість N _____

обліку витрат пально-мастильних матеріалів на технічне
обслуговування і ремонт транспортних мір повної місткості

за _________________________ 199 р.
Найменування і марка автомобілів _________________________ Матеріально відповідальна особа __________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
----------------------------------------------------------------------------------------------------- Найменування |Номер |Прізвище,|Табель-|Наймену-|Витрачено |Підпис |Витрати | Результат | транспорту |шляхо- |ім'я, по |ний |вання |пально- |водія у |пально- |---------------| (засобу, машини,|вого лис-|батькові |номер |(код) |мастильних|прийнят- |мастиль-|економія (-) | механізму) |та, наря-|водія |водія |роботи, |матеріалів|ті роботи|них |перевитрата (+)| ----------------|ду на | | |що вико-| | |матеріа-| | модель | номер |роботу | | |нується | | |лів | | -------+--------+---------+---------+-------+--------+----------+---------+--------+---------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Додано документів ____________________ шт.

(прописом)
Матеріально відповідальна особа ________ Перевірив _____________

(підпис) (посада і підпис)
"___" _______________ 199 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: