open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
N 542 від 20.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 вересня 2001 р.

за N 798/5989

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту України

20.08.2001 N 542

( z0793-01 )

Правила

перевезення вантажів в універсальних контейнерах

(ст. 7, 38, 54, 119 Статуту)

( 457-98-п )
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

транспорту

N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004

Наказами Міністерства транспорту та зв'язку

N 540 ( z1142-05 ) від 12.09.2005

N 1454 ( z1233-08 ) від 01.12.2008

Наказами Міністерства інфраструктури

N 138 ( z0771-11 ) від 08.06.2011

N 513 ( z1395-14 ) від 14.10.2014 }

1. Ці Правила встановлюють порядок та умови перевезення
вантажів залізничним транспортом в універсальних контейнерах
незалежно від їх належності.
2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні: контейнерний пункт - комплекс технічних засобів і споруд на
залізничних станціях або під'їзних коліях, які призначені для
виконання операцій, пов'язаних з прийманням (видачею) вантажів у
контейнерах, навантаженням (вивантаженням), сортуванням і
зберіганням контейнерів, а також інших комерційних та технічних
операцій з контейнерами; універсальний контейнер - транспортний засіб багаторазового
використання, призначений для розміщення і перевезення вантажу
одним або декількома видами транспорту. Конструкція універсального
контейнера повинна забезпечувати його механізоване навантаження і
вивантаження; універсальний середньотоннажний контейнер - універсальний
контейнер масою брутто 3 або 5 тонн, що має дев'ятизначну
нумерацію, яка починається відповідно з цифр 3 і 5; універсальний великотоннажний контейнер - універсальний
контейнер масою брутто 10 і більше тонн та довжиною 10 і більше
англійських футів; табличка КБК (додаток 1) - табличка, яка встановлюється
відповідно до вимог Міжнародної конвенції щодо безпечних
контейнерів ( 995_013 ), що прикріплюється на дверях
великотоннажного контейнера і засвідчує безпечність його
експлуатації; митна табличка (табличка КТК, додаток 2) - табличка, що
прикріплюється до великотоннажного контейнера та містить
інформацію про його придатність для перевезення вантажу під митним
контролем.
3. Для перевезення вантажів застосовуються універсальні
контейнери транспорту загального користування, а також контейнери,
що належать одержувачам та відправникам ( власні) або орендовані. Власним контейнером вважається також контейнер, який не
належить залізницям держав - учасниць Угоди про спільне
користування вагонами та контейнерами, укладеної між Урядами
держав - учасниць Співдружності у місті Москві 12.03.93
( 998_046 ). Усі контейнери, незалежно від належності, за розмірами та
вантажопідйомністю повинні відповідати вимогам стандартів
(технічних умов), мати маркувальні коди встановленого зразка
(додаток 3), а також трафарет терміну наступного огляду або
ремонту. Контейнери без маркувального коду, а також без трафарету про
термін наступного огляду чи ремонту або з простроченим терміном
огляду чи ремонту для перевезення вантажів не використовуються.
4. Перевезення вантажів в універсальних контейнерах
провадиться між станціями, відкритими для операцій з контейнерами,
між залізничними станціями та портами, включеними до прямого
змішаного залізнично-водного сполучення. Приймання контейнерів через порти, які не включено до
переліку, встановленого Мінтрансом відповідно до статті 80 Статуту
залізниць України ( 457-98-п ), та направлення контейнерів через
ці порти і станції забороняється. Відправлення вантажів в універсальних контейнерах із
залізничної станції, не відкритої для виконання комерційних
операцій з контейнерами, дозволяється начальником станції
відправлення за умови наявності у відправника на станції
відправлення механізмів для навантаження контейнерів у вагони.
{ Пункт 4 доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 513 ( z1395-14 ) від 14.10.2014 } Перевезення вантажів в універсальних контейнерах на
залізничну станцію, не відкриту для виконання комерційних операцій
з контейнерами, дозволяється начальником станції призначення за
умови наявності в одержувача або на станції призначення механізмів
для вивантаження контейнерів із вагонів. { Абзац четвертий пункту
4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 513 ( z1395-14 ) від 14.10.2014 } Перевезення вантажів у контейнерах у міжнародних сполученнях
здійснюється згідно із відповідними міжнародними угодами.
5. В універсальних контейнерах перевозяться: тарно-штучні вантажі; продовольчі та промислові товари для потреб населення; різні запчастини; домашні речі; сировина тваринного походження (шкурки свійських та диких
тварин сухого консервування, хутро яких перевозиться без
дослідження на сибірку); рідкі вантажі у дрібній розфасовці (місткістю до 1 л), а
також у бочках, бідонах тощо; вантажі у полегшеній тарі (обрешітки, картонні короби тощо); швидкопсувні та небезпечні вантажі відповідно до Правил
перевезень швидкопсувних вантажів ( z1031-02 ), затверджених
наказом Міністерства транспорту України від 09 грудня 2002 року
N 873, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 грудня
2002 року за N 1031/7319, та Правил перевезення небезпечних
вантажів ( z0180-09 ), затверджених наказом Міністерства
транспорту та зв’язку України від 25 листопада 2008 року N 1430,
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2009 року
за N 180/16196. { Абзац дев'ятий пункту 5 в редакції Наказу
Міністерства інфраструктури N 513 ( z1395-14 ) від 14.10.2014 }
6. Не дозволяється перевезення в універсальних контейнерах
вибухових, легкозаймистих, їдких, отруйних, смердючих вантажів, що
забруднюють стіни та підлогу, а також тих, після вивантаження яких
необхідні промивання або дезінфекція контейнера.
7. Маса окремих вантажних місць, що пред'являються до
перевезення у контейнерах, не повинна перевищувати: у середньотоннажному контейнері 1000 кг; у великотоннажному контейнері 1500 кг. Домашні речі громадян перевозяться в універсальних
контейнерах без обмеження маси окремих місць.{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
транспорту N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004 }
8. Залізниця зобов'язана надавати для завантаження контейнери
справні, придатні для перевезення, очищені від залишків вантажу і
сміття. Придатність контейнера в комерційному відношенні для
перевезення вантажу визначається відправником. У разі наявності в
контейнері будь-яких несправностей, що можуть негативно впливати
на схоронність вантажу, відправник повинен відмовитися від його
використання. Очищення контейнерів після вивантаження з них вантажів
здійснюється одержувачами. Залізниця не приймає неочищені після вивантаження контейнери.
Вантажна операція вважається незакінченою до повного очищення
контейнерів, а з одержувача стягується плата за користування
контейнерами за весь час їх перебування під вивантаженням і
очищенням. За необхідності додаткова підготовка контейнерів для
вантажів, що потребують особливих умов перевезення та зберігання,
може здійснюватися залізницею за рахунок відправника на підставі
окремого договору.
9. Завантаження вантажів у контейнери і розвантаження їх
здійснюються відправниками та одержувачами. Навантаження контейнерів у вагони та автомобілі та
вивантаження їх з вагонів та автомобілів на місцях загального
користування здійснюється залізницею. На місцях незагального користування ці операції виконуються
засобами відправників та одержувачів, залізниці можуть виконувати
ці операції за окремими договорами.
10. Вантаж у контейнері розміщується відправником так, щоб
унеможливити переміщення його всередині контейнера при
перевезенні, а навантаження на підлогу та тиск на стіни контейнера
були рівномірними. Двері контейнера повинні вільно закриватися і відкриватися,
для чого при розміщенні вантажу потрібно залишати вільний простір
від 3 до 5 см між вантажем та дверима. Вантаж у контейнері закріплюється упорними брусками, щитами
(у дверному отворі контейнера), розпорними рамками із дощок
розмірами не менше ніж 20х100 мм. Завантаження контейнера допускається не вище його
вантажопідйомності, яка визначається як різниця між масою брутто
контейнера та масою його тари, зазначеними на трафареті.
{ Абзац п'ятий пункту 10 виключено на підставі Наказу
Міністерства транспорту та зв'язку N 1454 ( z1233-08 ) від
01.12.2008 }
Залізниця звільняється від відповідальності за всі наслідки,
що сталися з вантажем, внаслідок того, що відправник не закріпив
його у контейнері або закріпив неналежним чином.
11. Розміщення контейнерів на рухомому складі здійснюється
згідно з правилами розміщення та кріплення вантажів. Великотоннажні контейнери на платформі розміщуються дверима
всередину. Розміщення порожніх великотоннажних контейнерів на платформі
може здійснюватися дверима назовні з накладенням закруток.{ Пункт 11 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 513
( z1395-14 ) від 14.10.2014 }
12. Після завантаження вантажу відправник повинен закрити та
запломбувати контейнер. Контейнери з вантажами, що належать громадянам, можуть
пломбуватися залізницею або експедитором.
13. При пред'явленні громадянами до перевезення в контейнері
домашніх речей відправник повинен скласти їх опис за формою
ГУ-112, один примірник якої вкладається в контейнер. Порядок
оформлення опису наведено в Правилах перевезень вантажів з
оголошеною вартістю, затверджених наказом Міністерства транспорту
України від 21.11.2000 N 644 ( z0867-00 ) та зареєстрованими у
Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за N 867/5088.
14. На кожний завантажений, порожній власний (орендований)
контейнер відправник надає станції заповнену накладну, в тому
числі в електронному вигляді (із накладенням електронного
цифрового підпису). Накладна заповнюється згідно з правилами оформлення
перевізних документів. У графі накладної 20 "Найменування вантажу" вантажовідправник
зазначає: номер контейнера: для універсальних великотоннажних контейнерів - усі літери та
цифри першого рядка маркувального коду контейнера; для середньотоннажних контейнерів - усі цифри першого рядка
маркувального коду; код власника; двозначний цифровий код залізниці - власниці контейнера
згідно з міжнародною системою кодування залізниць. Цифровий код
залізниць держав - учасниць СНД, Латвійської Республіки,
Литовської Республіки, Естонської Республіки, Грузії, нанесений на
контейнері під маркувальним кодом контейнера. Якщо контейнер
власний, то у правій частині графи проставляється літера "Р"; типорозмір контейнера: для універсальних великотоннажних контейнерів - чотири знаки
другого рядка маркувального коду; для середньотоннажних контейнерів - перша цифра маркувального
коду; маса брутто: для великотоннажних контейнерів маса брутто, нанесена на
дверях контейнера, в кг; маса брутто середньотоннажного контейнера - перша цифра
маркувального коду.

Для порожніх власних та орендованих контейнерів у графі 20
"Найменування вантажу" зазначається: "Порожній, власний
(орендований), власник (орендар) ___________". Для порожніх власних та орендованих контейнерів у графі 20
"Найменування вантажу" зазначається: "Порожній, власний
(орендований), власник (орендар) ___________". Перевезення повним комплектом в одному вагоні контейнерів,
завантажених одним відправником однаковим вантажем на адресу
одного одержувача з призначенням на одну станцію, оформляються
однією накладною, у графі 20 "Найменування вантажу" якої
проставляється відмітка "контейнер", зазначаються їх кількість та
номери. Інші графи накладної заповнюються згідно з правилами
оформлення перевізних документів. Перевезення контейнерів маршрутами або групами вагонів з
однієї станції відправлення від одного відправника на одну станцію
призначення на адресу одного одержувача оформлюється накладною з
доданням до неї відомості вагонів і контейнерів, що перевозяться
маршрутом (групою) за накладною (додаток 4) ( za771-11 ), яка
заповнюється відповідно до правил оформлення перевізних документів
та відповідно до цього пункту. Про зазначену відомість
зазначається у накладній у графі 9 "Документи, що додані
відправником.{ Пункт 14 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 138
( z0771-11 ) від 08.06.2011 }
15. Завантажені контейнери приймаються залізницями до
перевезення за масою, визначеною відправником, після їх
зовнішнього огляду.
16. При завантаженні контейнера відправник зобов'язаний
вкласти всередину контейнера специфікацію або рахунок-фактуру на
вантаж із зазначенням у ній кількості місць, переліку предметів у
кожному місці вантажу та вартості кожного предмета. Специфікація
(рахунок-фактура) засвідчується підписом і печаткою відправника.
17. Пошкодження контейнера, що трапилося з вини відправника,
одержувача чи експедиторської організації, усувається ними своїми
силами власним коштом або за їх рахунок залізницею. За втрату або пошкодження контейнера чи інші дії, внаслідок
яких він став непридатним, відправник, одержувач чи експедиторська
організація відшкодовують залізниці вартість контейнера.
18. Видача одержувачу контейнера з вантажем, що прибув на
станцію, а також порожнього контейнера відправнику для
завантаження оформляється "Пам'яткою про видачу/приймання
контейнерів", яка складається у двох екземплярах: один для
одержувача, другий - для станції. { Пункт 18 із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства транспорту та зв'язку N 1454
( z1233-08 ) від 01.12.2008 }
19. Одержувач повинен вивезти із станції контейнер з
вантажем, що надійшов на його адресу. Вантажі, що прибули в контейнерах, зберігаються на станції
призначення безкоштовно протягом доби. Цей термін обчислюється з
24-ї години дати вивантаження контейнера з вагона засобами
залізниці або з 24-ї години дати подачі вагона з контейнерами для
вивантаження засобами одержувача.
20. Відправники, одержувачі, експедиторські організації
вносять плату за користування контейнерами відповідно до статті
119 Статуту ( 457-98-п ). При перевезенні домашніх речей плата за користування
контейнерами з громадян не стягується. Громадяни сплачують плату
за зберігання домашніх речей у контейнері.
21. Облік часу користування контейнерами здійснюється на
контейнерних пунктах як загального, так і незагального
користування (на залізничних під'їзних коліях). Плата за користування власними та орендованими контейнерами
не справляється.
22. Термін користування обчислюється окремо для кожного
контейнера за його номером. На контейнерних пунктах загального користування цей термін
обчислюється від часу передачі повідомлення про прибуття
контейнера з вантажем до повернення порожнього (вивантаженого)
контейнера одержувачем на контейнерний пункт. Якщо відправнику подається порожній контейнер для
завантаження, то термін користування обчислюється від часу видачі
порожнього контейнера з контейнерного пункту до повернення
завантаженого контейнера на контейнерний пункт. У разі завантаження контейнера одержувачем після вивантаження
вантажу, що прибув на його адресу (здвоєна операція), термін
користування контейнером обчислюється з часу передачі повідомлення
про прибуття вантажу в контейнері до повернення завантаженого
контейнера на контейнерний пункт. Плата за користування контейнерами не нараховується протягом
таких термінів: 12 годин для контейнера, що видається для розвантаження,
термін обчислюється з часу передачі повідомлення про прибуття
контейнера; 8 годин для контейнера, що надається порожнім для
завантаження, термін обчислюється з часу видачі контейнера; 16 годин для контейнера з подвійними операціями
(розвантаження та завантаження); термін обчислюється з часу
передачі повідомлення про прибуття контейнера. За затримку контейнерів понад зазначені терміни плата за
користування нараховується згідно з Правилами користування
вагонами і контейнерами, затвердженими наказом Мінтрансу від
25.02.99 N 113 ( z0165-99 ) та зареєстрованими у Міністерстві
юстиції України 15.03.99 за N 165/3458. Якщо контейнерний пункт загального користування працює не
цілодобово або не щодня, то із платного терміну затримки
вилучається час, протягом якого контейнерний пункт не працював. На контейнерних пунктах незагального користування
(розташованих на залізничних під'їзних коліях) плата за
користування контейнерами обчислюється з моменту передачі їх у
вагоні на під'їзну колію до моменту їх фактичного прийняття з
під'їзної колії згідно з договором про експлуатацію під'їзної
колії (договором про подачу та забирання вагонів).
23. За затримку контейнерів через відсутність при накладній
документів, необхідних для виконання митних, санітарних та інших
правил, або неналежне їх оформлення відправник (одержувач) вносить
плату, встановлену відповідно до статті 119 Статуту ( 457-98-п ),
і несе відповідальність перед залізницею за наслідки затримки
контейнерів.
24. Вантажі, які прибули на станцію призначення у справному
контейнері з непошкодженим ЗПП (пломбою), видаються одержувачу
після зовнішнього огляду контейнера і ЗПП (пломби) без перевірки
маси, стану і кількості вантажу. Контейнери з домашніми речами, які прибули за ЗПП (пломбами)
залізниці, на вимогу одержувача видаються з їх перевіркою згідно з
описом; ті, що прибули за справними ЗПП (пломбами) відправника
(експедитора), видаються без перевірки.
25. На станціях призначення залізниця зобов'язана перевірити
кількість і стан вантажу в разі прибуття вантажу в пошкодженому
контейнері, в контейнері з пошкодженими ЗПП (пломбами) відправника
або за пломбами попутних станцій. За результатами перевірки складається акт загальної форми
(або, у разі потреби, комерційний акт) відповідно до Правил
складання актів, затверджених наказом Міністерства транспорту
України від 28.05.2002 N 334 ( z0567-02 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 08.07.2002 за N 567/6855. { Абзац
другий пункту 25 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 138 ( z0771-11 ) від 08.06.2011 } Після перевірки вантажу станція призначення пломбує контейнер
своєю пломбою (ЗПП).
26. Завантажені контейнери, що перевозяться з перевалкою в
порту, в тому числі з імпортними (експортними) вантажами,
приймаються і здаються після зовнішнього огляду стану контейнера і
пломб (ЗПП). У разі передачі вантажу в несправному контейнері або з
несправними ЗПП (пломбами) перевірка вантажу або перевантаження
його в справний контейнер здійснюється в порту за рахунок сторони,
що здає контейнер. Після перевірки контейнер пломбується стороною,
яка здає контейнер.
27. Повернення порожніх контейнерів, які не є власністю
Укрзалізниці або залізничних адміністрацій країн СНД, Латвійської
Республіки, Литовської Республіки, Естонської Республіки, та їх
подальше використання регулюються угодами між власниками цих
контейнерів та вантажоодержувачами без участі залізниці.
Начальник Департаменту
транспортної політики Г.М.Легенький
Додаток 1

до пункту 2 Правил перевезення

вантажів в універсальних

контейнерах
Табличка КБК
Табличка КБК прикріпляється на контейнер при його
виготовленні і має такі надписи англійською мовою (див. рисунок): гарантується безпечна експлуатація згідно з правилами КБК; дата виготовлення; розпізнавальний номер;

максимальна маса брутто ________________ кг _________ фунтів: максимальна маса брутто ________________ кг _________ фунтів: допустиме навантаження при штабелюванні при 1,8 g ________ кг
____________ фунтів

сила при випробуванні на перекіс ____________ н'ютонів
____________ фунтів

сила при випробуванні на перекіс ____________ н'ютонів
У табличці КБК зазначається також дата його огляду та
таврування. Табличка виготовляється розмірами не менше ніж 200 х 100 мм
із міцного, корозійностійкого та негорючого матеріалу. Висота літер заголовка таблички має бути не менше 8 мм, інших
літер та цифр - не менше 5 мм. Заголовок та написи чітко наносяться різцем або іншим
надійним способом. Табличка міцно прикріпляється в такому місці, де її добре
видно та не можна пошкодити.
------------------------------------------------- |CSC SAFETY APPROVAL | | | |DATE MANUFACTURED | |IDENTIFICATION No | |MAXIMUM OPERATING GROSS MASS ____ kg _____ lb | |ALLOWABLE STACKING LOAD | |FOR 1,8 g _________ ____ kg _____ lb | |TRANSVERST RACKING NEST FORCE _________ N | | _________ | | _________ | | _________ | -------------------------------------------------
Додаток 2

до пункту 2 Правил перевезення

вантажів в універсальних

контейнерах
Табличка КТК
Табличка КТК розмірами не менше ніж 200 х 100 мм
прикріпляється на контейнер при його виготовленні і має такі
написи англійською мовою (див. рисунок): дозволяється перевезення вантажів під митними печатками і
пломбами; назва країни; тип контейнера; заводський номер контейнера. Висота літер заголовка таблички має бути не менше 8 мм, інших
літер та цифр - не менше 5 мм. Заголовок та написи чітко наносяться різцем або іншим
надійним способом. Табличка виготовляється з міцного, корозійностійкого та
негорючого матеріалу. Табличка міцно прикріпляється в такому місці, де її буде
видно і не можна пошкодити.
------------------------------------------------- | APPROVED FOR TRANSPORT | | UNDER CUSTOMS SEAL | | STATE | | | | | | | | TYPE MANUFACTURERTS N | | OF THE CONTAINER | -------------------------------------------------
Додаток 3

до пункту 2 Правил перевезення

вантажів в універсальних

контейнерах
Схеми маркувальних кодів універсальних контейнерів
Великотоннажні контейнери
Перший рядок ХХХХ ХХХХХХ Х (всього 11 знаків) ----- ------ --- -------+-----+--- Буквений код власника | | (УЗ має код UZU) і | | латинська буква U як | | ознака коду контейнера | | ------+--- Серійний номер контейнера | ---- Контрольна цифра (визначається згідно з

ГОСТ 25290-82)
Другий рядок ХХ ХХ ХХ (всього 6 знаків) ---- ---- ---- -------+-----+-- Буквений код країни | | (код України UA) | | ------+-- Код розміру контейнера | --- Код типу контейнера
Середньотоннажні контейнери
Перший рядок Х ХХХХХХХ Х (всього 9 знаків) ---- ------- --- --------+------+--- Код маси брутто контейнера | | (3 або 5) | | -------+--- Серійний номер контейнера | ---- Контрольне число (визначається згідно з

ГОСТ 22377-77)
Другий рядок ХХХ ХХ (всього 5 знаків) ------ ------ --------+------- Числовий код країни-власниці | (код України 804) | -------- Код типу контейнера

Додаток 4

до Правил перевезення

вантажів в універсальних

контейнерах

ВІДОМІСТЬ ВАГОНІВ І КОНТЕЙНЕРІВ,

що перевозяться маршрутом (групою)

за накладною N _______________

( za771-11 )

{ Правила доповнено Додатком 4 згідно з Наказом Міністерства
транспорту та зв'язку N 1454 ( z1233-08 ) від 01.12.2008; в
редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 138 ( z0771-11 ) від
08.06.2011 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: