open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 542 від 20.08.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 вересня 2001 р.

за N 793/5984

Про внесення змін та доповнень

до нормативно-правових актів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

транспорту

N 334 ( z0565-02 ) від 28.05.2002

N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004

Наказом Міністерства транспорту та зв'язку

N 540 ( z1142-05 ) від 12.09.2005

Наказом Міністерства інфраструктури

N 513 ( z1395-14 ) від 14.10.2014 }

Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство транспорту
України, затвердженого Указом Президента України від 11.05.2000
N 678/2000 ( 678/2000 ), та статті 5 Статуту залізниць України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.98
N 457 ( 457-98-п ), Н А К А З У Ю :
1. Доповнити пункт 1 наказу від 21.11.2000 N 644 ( z0861-00 )
"Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів",
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 24.11.2000 за
N 861/5082, розділами, що додаються: Правила пломбування вагонів і контейнерів; Правила переадресування вантажів ( z0794-01 ); Правила перевезення вантажів навалом і насипом ( z0795-01 ); Правила перевезення вантажів у вагонах відкритого типу
( z0796-01 ); Правила перевезення вантажів дрібними відправками
( z0797-01 ); Правила перевезення вантажів в універсальних контейнерах
( z0798-01 ).
2. Внести такі зміни до Правил користування вагонами і
контейнерами, затверджених наказом Міністерства транспорту від
25.02.99 N 113 ( z0165-99 ) і зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 15.03.99 за N 165/3458: 2.1. Абзац другий пункту 12 викласти у такій редакції: "Час
до 30 хвилин не враховується, час 30 хвилин і більше враховується
як повна година".
3. Внести такі зміни до Правил оформлення перевізних
документів, затверджених наказом Міністерства транспорту від
21.11.2000 N 644 ( z0863-00 ) і зареєстрованих у Міністерстві
юстиції 24.11.2000 за N 863/5084: 3.1. Виключити з пункту 2.1 п'ятнадцятий і шістнадцятий
абзаци та з першого абзацу пункту 3.4 слова "Об'єм кузова вагона"
і "Довжина рами платформи". 3.2. У чотирнадцятому абзаці ("Вид негабаритності") пункту
3.1 виключити цифру "0".
4. У другому абзаці пункту 2.6 Правил обчислення термінів
доставки вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту
від 21.11.2000 N 644 ( z0865-00 ) і зареєстрованих у Міністерстві
юстиції 24.11.2000 за N 865/5086, виключити слово "нульового".
5. У пункті 13 Правил перевезення вантажів у супроводі
провідників відправників (одержувачів), затверджених наказом
Міністерства транспорту від 21.11.2000 N 644 ( z0868-00 ) і
зареєстрованих у Міністерстві юстиції 24.11.2000 за N 868/5089,
слова "У разі" замінити словами "На випадок".
6. Державній адміністрації залізничного транспорту (Кірпа
Г.М.): 6.1. Подати цей наказ в установленому порядку до Міністерства
юстиції України для державної реєстрації. 6.2. Довести затверджені розділи Правил та зміни, зазначені в
пунктах 2-5 цього наказу, до відома працівників залізниць,
підприємств, організацій, установ, експедиторів та громадян, які
користуються залізничним транспортом. 6.3. Організувати вивчення причетними працівниками залізниць
цих розділів Правил, прийняти їх до керівництва та забезпечити
виконання.
7. З моменту набрання чинності цим наказом вважати такими, що
не застосовуються на території України, розділи: 5, 17-20, 23, 25
"Правил перевозок грузов", затверджених Міністерством шляхів
сполучення СРСР 27.02.81, 09.08.65, 24.08.65, 15.09.65, 14.07.75,
20.08.65, 27.09.65.
8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра транспорту А.Ф.Демиденка.
Міністр В.Пустовойтенко
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

транспорту України

20.08.2001 N 542
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

10 вересня 2001 р.

за N 793/5984
ПРАВИЛА

ПЛОМБУВАННЯ ВАГОНІВ І КОНТЕЙНЕРІВ

(ст. 38 Статуту ) ( 457-98-п )
1. Вагони і контейнери пломбуються запірно-пломбувальними
пристроями (пломба в єдиній конструкції з пристроєм для
блокування), призначеними для одночасного запирання і пломбування
вагонів і контейнерів або свинцевими пломбами. Технічні вимоги
щодо конструкції та виготовлення запірно-пломбувальних пристроїв,
пломб і закруток погоджуються Укрзалізницею. Запірно-пломбувальні пристрої (далі - ЗПП) належать до групи
охоронних технічних засобів одноразового використання. Повторне
використання їх можливе лише у разі, коли це передбачено їх
конструкцією. ЗПП, пристрої для їх зняття, пломби, лещата для пломбування
та дріт надаються залізницею відправникам (експедиторам) за плату.
2. Накладені на вагони і контейнери ЗПП і пломби за своєю
конструкцією мають унеможливлювати зняття їх із вагона
(контейнера) без порушення цілості. Запірні пристрої вагонів і контейнерів для накладення ЗПП і
пломб повинні бути справними.
3. Завантажені криті вагони, ізотермічні, хопери-зерновози,
цистерни і контейнери пломбуються: ЗПП (пломбами) залізниці, коли вантаж завантажено залізницею; ЗПП (пломбами) відправника, коли вантаж завантажено
відправником.
{ Пункт 4 виключено на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 513 ( z1395-14 ) від 14.10.2014 }
4. Порядок пломбування вантажів, що перевозяться на експорт,
визначено відповідними міжнародними угодами про залізничні
перевезення.
5. Вантажі громадян при перевезенні в контейнерах пломбуються
ЗПП (пломбами) залізниці або експедитора.
6. У портах перевалки пломбування вагонів (контейнерів) з
вантажами, що перевозяться не в прямому міжнародному сполученні,
та зняття ЗПП (пломб) з них здійснюються експедитором або портом.
7. Якщо вагон (контейнер) пломбується ЗПП (пломбою)
залізниці, у Книзі пломбування вагонів і контейнерів (форма ГУ-37)
у всіх випадках працівником станції записуються номер вагона
(контейнера), номер ЗПП, контрольний знак на пломбі, номер лещат,
дата і час пломбування.
8. У разі контрольної перевірки вантажу на станції
відправлення згідно із статтею 24 Статуту залізниць ( 457-98-п )
повторне пломбування вагона (контейнера) здійснює представник
відправника, присутній при перевірці. За результатами перевірки складається акт загальної форми за
участю представника відправника.
9. Повторне накладення ЗПП (пломб) на вагони, контейнери,
автомобілі, трактори та іншу автотракторну техніку після
проведення митного, санітарного або іншого виду контролю
здійснюється залізницею за рахунок відправника (одержувача).
{ Абзац перший пункту із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 540 ( z1142-05 ) від
12.09.2005 } Одночасно з пломбуванням залізницею митні або інші контрольні
органи можуть накладати свої ЗПП (пломби). Зняття ЗПП (пломб) провадиться у присутності тих контрольних
органів, які накладали ці ЗПП (пломби). Відомості про зняті і накладені ЗПП (пломби) заносяться до
акта розкриття, форма якого наведена в додатку 3 до Правил
складання актів ( z0567-02 ), затверджених наказом Міністерства
транспорту України від 28 травня 2002 року N 334, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 08 липня 2002 року за N 567/6855.
{ Абзац четвертий пункту 9 в редакції Наказу Міністерства
інфраструктури N 513 ( z1395-14 ) від 14.10.2014 }
10. У перевізних документах під найменуванням вантажу
зазначається належність ЗПП (відправнику чи залізниці), а також їх
номери (контрольні знаки).
11. У разі перевезення вантажів за свинцевими пломбами в
перевізних документах під найменуванням вантажу проставляється
відмітка про належність пломб та їх кількість. Усі пломби на
вагоні (контейнері) повинні мати однакові контрольні знаки. Зміна
контрольних знаків здійснюється відповідно до пункту 17 цих
Правил.
12. У разі оформлення комерційних актів на несхоронні
перевезення ЗПП (пломби), до яких кріпиться бирка із зазначенням
номера вагона (контейнера), зберігаються разом з першим
примірником комерційного акта.
13. У вагонів і контейнерів ЗПП (пломби) накладаються на
пристрої для пломбування на дверях, завантажувальних та
розвантажувальних люках, інших конструктивних отворах, які згідно
з технічною документацією призначені для пломбування вагонів
(контейнерів). Способи накладення ЗПП (пломб) визначаються технічною
документацією виробника цих пристроїв.{ Пункт 13 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 513
( z1395-14 ) від 14.10.2014 }
14. ЗПП, накладені на вагони і контейнери, повинні мати такі
знаки: скорочене найменування Укрзалізниці - УЗ; { Абзац другий
пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 513 ( z1395-14 ) від 14.10.2014 } товарний знак Укрзалізниці; товарний знак підприємства - виробника ЗПП; найменування ЗПП; остання цифра року виготовлення ЗПП; контрольний знак, семизначний. Виготовлення і застосування ЗПП з однаковими контрольними
знаками забороняється. На ЗПП додатково можуть наноситись скорочені найменування
станції відправлення та відправника. { Пункт доповнено абзацом
згідно з Наказом Мінтрансу N 334 ( z0565-02 ) від 28.05.2002 }
15. Пломби, накладені на вагон (контейнер), повинні мати такі
знаки: у разі пломбування пломбами відправника: повне або скорочене найменування відправника (не більше 13
знаків); повне або скорочене найменування станції (не більше 13
знаків); скорочене найменування залізниці (не більше 4 знаків); контрольний знак, який складається з однієї літери і трьох
цифр; { Абзац шостий пункту 15 в редакції Наказу Міністерства
інфраструктури N 513 ( z1395-14 ) від 14.10.2014 } у разі пломбування пломбами станції: повне або скорочене найменування станції (не більше 13
знаків); скорочене найменування залізниці (не більше 4 знаків); номер лещат; контрольний знак, який складається з однієї літери і трьох
цифр.
16. Зміна контрольних знаків пломб проводиться у послідовному
порядку: літер - А, В, Е, И, К, Н, О, Р, С, Т і цифр - від 001 до
999. Контрольні знаки змінюються після пломбування кожного вагона
(контейнера).
17. Забороняється застосування ЗПП і пломб з нечіткими
відбитками знаків на них, з неповними знаками і неправильно
накладених.
18. Порядок зберігання і використання ЗПП, пристроїв для їх
зняття, пломб і лещат для пломбування встановлюється: на станціях
- начальником станції, у відправника або експедитора - керівником
підприємства (організації).
Начальник Департаменту
транспортної політики Г.М.Легенький
{ Додаток виключено на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 513 ( z1395-14 ) від 14.10.2014 }


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: