open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.10.2014  № 513


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2014 р.
за № 1395/26172

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України

Відповідно до статті 5 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 квітня 1998 року № 457, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, абзац чотирнадцятий пункту 1 наказу Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року № 644 «Про затвердження окремих розділів Правил перевезення вантажів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за № 861/5082.

3. Державній адміністрації залізничного транспорту України забезпечити:

подання цього наказу до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію в установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства інфраструктури України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Корнієнка В.В.

В.о. Міністра

О. Малін

ПОГОДЖЕНО:


Т. в. о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


Перший заступник Голови
Державної служби гірничого нагляду
та промислової безпеки України


Перший заступник Голови
Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України


Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України


Голова Державної служби
експортного контролю України


Голова
Служби безпеки України


Міністр оборони України
генерал-полковник


Міністр внутрішніх справ України


Міністр енергетики
та вугільної промисловості України


Міністр охорони здоров'я України


Міністр екології
та природних ресурсів України


Виконувач обов’язків
Міністра економічного розвитку
і торгівлі України

О.Ю. Потімков


В.А. Шайтан


В.Є. Симонов
С.Г. Божко
В.А. Демьохін
В. Наливайченко
В.В. Гелетей


А.Б. Аваков
Ю.В. Продан


О. Мусій
А.В. Мохник


Анатолій Максюта
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
14.10.2014  № 513


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 листопада 2014 р.
за № 1395/26172

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України

1. У Правилах приймання вантажів до перевезення, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року № 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за № 861/5082:

1) в абзаці другому пункту 3 слова «, яка відправляється заготівельними організаціями споживчої кооперації, сільськогосподарськими державними, колективними підприємствами, фермерськими господарствами або громадянами,» виключити;

2) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Загальна маса вантажу визначається відправником зважуванням або розрахунковим способом.

До розрахункових способів визначення маси вантажу належать: за трафаретом (підсумовування маси вантажу, зазначеної на кожному вантажному місці), за стандартом (множення суми стандартної маси вантажного місця на кількість місць вантажу), за заміром висоти наливу (з подальшим визначенням густини та об’єму вантажу за таблицею калібрування цистерн, розробленою заводом-виробником цистерни).

За домовленістю відправника, залізниці та одержувача вантажу можуть бути встановлені інші способи визначення маси вантажу.

Спосіб визначення маси вантажу і тип ваг відправник зобов’язаний зазначити в накладній.

Усі засоби вимірювальної техніки, які використовуються для визначення маси вантажів, мають бути повірені відповідно до вимог чинного законодавства. Засоби ваговимірювальної техніки повинні бути взяті на облік залізницею та відповідати вимогам Інструкції про порядок застосування засобів ваговимірювальної техніки на залізничному транспорті України, затвердженої наказом Міністерства інфраструктури України від 31 липня 2012 року № 442, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012 року за № 1716/22028, та інших нормативно-правових актів.»;

3) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Маса вантажів, які перевозяться навалом, насипом, наливом, визначається зважуванням на вагонних вагах. Допускається використання інших типів ваг, крім вагонних, за умови їх відповідності вимогам законодавства про метрологію.»;

4) у пункті 8:

перше речення абзацу першого викласти в такій редакції: «Маса вантажів, які перевозяться наливом у цистернах, може визначатися заміром висоти наливу (для етилового спирту - висоти недоливу) з подальшим визначенням об'єму налитого вантажу і його маси за допомогою спеціальних таблиць.»;

абзаци другий, третій виключити;

5) абзац перший пункту 9 замінити двома новими абзацами такого змісту:

«9. Маса лісоматеріалів і дров визначається відправником зважуванням та в окремих випадках умовно.

Лісоматеріали й дрова, маса яких визначається умовно, повинні пред’являтися до перевезення із зазначенням у накладній таких відомостей:».

У зв’язку з цим абзаци другий-шостий вважати відповідно абзацами третім-сьомим;

абзац сьомий виключити;

6) абзац перший пункту 14 доповнити новими реченнями такого змісту: «Відправником також додаються до накладної супровідні документи, оформлені відповідно до вимог законодавства країн, які приймають участь у перевезенні, необхідні для виконання митних та інших правил. Якщо супровідні документи не додаються, відправником вноситься до накладної відповідна відмітка.»;

7) пункт 20 викласти в такій редакції:

«20. Навантаження вагонів здійснюється згідно з правилами розміщення і кріплення вантажів, правилами перевезення вантажів із забезпеченням безпеки руху, схоронності вантажів і безпечного виконання вантажних робіт.»;

8) у пункті 27:

абзац перший викласти в такій редакції:

«27. Вантажі, зазначені в Переліку вантажів, які повинні супроводжуватися особовим складом відомчої воєнізованої охорони на залізничному транспорті на всьому шляху прямування залізницями України, затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 20 січня 1997 року № 18, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 лютого 1997 року за № 36/1840 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 27 червня 2012 року № 363), перевозяться в супроводі та під охороною відомчої воєнізованої охорони Укрзалізниці, за що відправник сплачує окрему плату, або в супроводженні провідника відправника. Рішення про те, хто буде супроводжувати вантаж, воєнізована охорона залізниці чи провідник відправника, приймається відправником.»;

абзац четвертий виключити;

9) у пункті 29:

абзаци п’ятий, шостий викласти в такій редакції:

«Укрзалізниця в 20-денний строк розглядає надані умови перевезення і погоджує їх або відмовляє в їх погодженні, про що повідомляє відправника. У разі погодження Укрзалізницею особливих умов перевезення з відправником (одержувачем) укладається договір про перевезення вантажу на особливих умовах. У договорі зазначаються умови перевезення, порядок визначення плати за перевезення та відповідальність сторін.

У накладній під найменуванням вантажу відправником зазначається: «Перевезення на особливих умовах, розпорядчий документ Укрзалізниці від __ № __ (або номер та дата договору залізниці з вантажовласником). З одержувачем погоджено (відмітка може містити додаткові записи про виконання особливих умов).»;

10) у пункті 31:

перше речення після слів «повідомляє вантажовідправника» доповнити словами та цифрами «в порядку, визначеному договором про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги, форма якого наведена у додатку 1 до Правил розрахунків за перевезення вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року № 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за № 864/5085.»;

друге речення виключити.

У зв’язку з цим третє речення вважати другим реченням;

11) доповнити Правила новим пунктом такого змісту:

«32. Перевезення вантажів, які згідно з чинним законодавством підлягають фітосанітарному контролю, здійснюється відповідно до фітосанітарних заходів, визначених Законом України «Про карантин рослин».».

2. У Правилах видачі вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року № 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за № 862/5083:

1) абзац другий пункту 1 викласти в такій редакції:

«Порядок і способи повідомлення встановлюються начальником станції спільно з одержувачем. Одержувач письмово повідомляє начальнику станції прізвища працівників, відповідальних за приймання в узгодженому порядку повідомлень, і номери телефонів (факсів) та адреси електронної пошти, за якими надаються повідомлення. В окремих випадках повідомлення може здійснюватися шляхом вивішування оголошень у товарній конторі або через посильних тощо.»;

2) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

«Реєстрація повідомлень про прибуття і подавання вагонів здійснюється станцією в електронному або паперовому вигляді. Реєстрація повідомлень про час подавання вагонів під навантаження або вивантаження у паперовому вигляді здійснюється у книзі повідомлень за встановленою формою (додаток 7 до Правил користування вагонами і контейнерами, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 25 лютого 1999 року № 113, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15 березня 1999 року за № 165/3458).»;

3) абзац перший пункту 8 після цифр «863/5084» доповнити словами та цифрами «(у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 18 червня 2011 року № 138)»;

4) у пункті 26:

в абзаці дев’ятому слова «небезпечних, отруйних,» виключити;

доповнити пункт після абзацу дев’ятого новим абзацом десятим такого змісту:

«Очищення, промивання, дегазація та дезактивація вагонів і контейнерів після вивантаження небезпечних вантажів здійснюються відповідно до Правил перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25 листопада 2008 року № 1430, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2009 року за № 180/16196.».

У зв’язку з цим абзаци десятий-сімнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим-вісімнадцятим;

5) в абзаці першому пункту 30:

після слів «одержувача запрошує» доповнити словом «незалежних»;

слова «бюро товарних експертиз, інспекції якості, ветеринарно-санітарного нагляду або відповідних спеціалістів організацій і підприємств, які не належать до системи Міністерства транспорту» замінити словами «, які відповідно до законодавства мають право на проведення експертизи»;

6) у пункті 35:

абзаци третій, четвертий викласти в такій редакції:

«частина вантажу, яка прибула з досильним документом, видається на підставі основної накладної та комерційного акта, при цьому комерційний акт у одержувача забирається. Про видачу вантажу одержувачу станцією зазначається в основній накладній, досильному перевізному документі та комерційному акті.

Остаточний розрахунок провізних платежів та зборів проводиться за основною накладною. Збори та платежі, що виникли з причин, не залежних від залізниці, під час перевезення вантажу за досильним перевізним документом та не зазначені в основній накладній, вказуються в досильному перевізному документі та стягуються з одержувача на станції призначення з наданням йому копій досильного перевізного документа та акта загальної форми, що засвідчує ці обставини.»;

в абзаці п’ятому:

перше речення після слів «за досильним перевізним документом» доповнити словами «, у якому одержувач після перевірки маси вантажу зазначає про одержання вантажу та зобов’язання зарахування одержаної частини вантажу до основної відправки.»;

друге, третє речення виключити.

3. У Правилах оформлення перевізних документів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року № 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за № 863/5084 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 08 червня 2011 року № 138):

1) у розділі І:

пункт 1.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«До накладної можуть додаватися додаткові супровідні документи та документи дозвільного характеру на відправлення вантажу контролюючих органів, необхідність одержання яких передбачена законами України. У разі оформлення перевізного документа в електронному вигляді (з накладенням електронного цифрового підпису) супровідні документи додаються в електронному вигляді (виготовлені за допомогою сканера тощо). При цьому оригінали супровідних документів в паперовому вигляді направляються відправником безпосередньо одержувачу.»;

в абзаці першому пункту 1.5 слова «вагонної компанії» замінити словами «державної вагонної компанії, оператора»;

у другому реченні абзацу першого пункту 1.6 слово «необхідних» замінити словами та цифрою «зазначених відправником у графі 9 «Документи, що додані відправником»;

2) у розділі VІ:

абзаци перший, другий пункту 6.1 викласти в такій редакції:

«6.1. За одним перевізним документом приймаються до перевезення вантажі маршрутом або групою вагонів із дотриманням таких умов:

вантажі мають бути одного найменування;»;

доповнити абзац перший пункту 6.7 після першого речення новим реченням такого змісту: «При визначенні маси нафтопродуктів за заміром висоти наливу навпроти кожного вагона зазначаються тип калібрування котла цистерни, висота наливу в цистерні (зазначається скорочено, наприклад, Вн), густина за температури (наприклад, Г200С 0,83677 г/см3), рівень підтоварної води, вміст баласту.».

У зв’язку з цим речення друге-четверте вважати відповідно реченнями третім-п’ятим;

3) у додатку 3:

у графі 3:

абзаци четвертий, восьмий позиції 7 виключити;

у позиції 19 слова «Відомості про вагон послідовно: рід, кількість осей, вантажопідйомність, маса тари (потрібно вказати, чи перевірялась маса тари вагона, чи ні)» замінити словами «Відомості про вагон послідовно: рід (калібровочний тип цистерни), кількість осей, вантажопідйомність, маса тари (якщо маса тари перевірялася вантажовласником шляхом зважування, маса тари, вказана на вагоні, зазначається в чисельнику, а маса, визначена шляхом зважування, - у знаменнику)»; слово «- власниці» замінити словом «приписки»;

у позиції 20:

абзац третій викласти в такій редакції:

«Рід пакування вантажу (наприклад, ящик, корзина, бочка тощо. Якщо пред’явлено неупакований вантаж, зазначається «не упакований»)»;

в абзаці сьомому слова «(у разі перевезення лісоматеріалів» замінити словами «(у разі визначення маси лісоматеріалів умовно -»;

в абзаці чотирнадцятому слова «вагонної компанії» замінити словами «державної вагонної компанії, оператора»;

доповнити позицію після абзацу чотирнадцятого новими абзацами п’ятнадцятим, шістнадцятим такого змісту:

«Відмітка про перевезення вантажів на особливих умовах.

При визначенні маси нафтопродуктів за заміром висоти наливу вказуються тип калібрування котла цистерни, висота наливу в цистерні (зазначається скорочено, наприклад, Вн), густина за температури (наприклад, Г200С 0,83677 г/см3), рівень підтоварної води, вміст баласту.».

У зв’язку з цим абзац п’ятнадцятий вважати абзацом сімнадцятим;

позиції 47, 48 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Інші відмітки щодо платежів, визначені Укрзалізницею.»;

абзац п’ятий позиції 50 викласти в такій редакції:

«перевезення у вагоні відкритого типу з одержувачем узгоджено»;

у графі 4:

у позиціях 29, 59, 65 слово «Залізницею» замінити словом «Відправником»;

у позиції 61 слово «Відправником» замінити словом «Залізницею»;

позицію 65 після слів «станції розпилення» доповнити словом «відправницького»;

позицію 66 доповнити словами «Залізницею/відправником».

4. У Правилах розрахунків за перевезення вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року № 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за № 864/5085:

1) у главі 1:

абзац перший пункту 1.2 доповнити новим реченням такого змісту: «Плата може вноситися іншим платником, з яким залізницею укладено договір.»;

у пункті 1.6:

слова та цифри «форми ГУ-64» виключити;

слова «у графі «Провізні платежі» замінити словами та цифрами «у графі 34 «Усього сплачено відправником (словами)»;

пункт 1.7 виключити.

У зв’язку з цим пункти 1.8-1.12 вважати відповідно пунктами 1.7-1.11;

у пункті 1.7 слово «комплекту» виключити;

пункт 1.10 викласти в такій редакції:

«1.10. Платежі, збори, які виникли через затримку вагонів (контейнерів) з вантажами під час перевезення з вини відправника, оформляються станцією затримки відповідними документами, які надсилаються на станцію відправлення для стягнення цих платежів, зборів з відправника.»;

2) у главі 2:

пункти 2.2, 2.3 викласти в такій редакції:

«2.2. Для зарахування платежів та обліку виручки залізниць від перевезень вантажів в установах банку, які обслуговують розрахункові підрозділи, відкриваються поточні рахунки зі спеціальним режимом використання (далі - розподільчі рахунки).

2.3. Розрахунки за перевезення вантажу та вантажобагажу між залізницею і платником (відправником, одержувачем, експедитором) здійснюються на підставі договору (додаток 1), згідно з яким залізниця відкриває особовий рахунок кожному платнику (відправнику, одержувачу, експедитору) з присвоєнням коду платника.»;

у пункті 2.4:

друге речення виключити.

У зв’язку з цим третє речення вважати другим;

у другому реченні слова «і відомостях плата за користування вагонами та контейнерами» замінити словами «, відомостях плати за користування вагонами та контейнерами, відомостях плати за подавання, забирання та маневрову роботу»;

у пункті 2.7:

у першому реченні слова «у двох примірниках» виключити;

доповнити пункт після першого речення новим реченням другим такого змісту: «Перелік після прийняття вантажу до перевезення (або видачі) надається платнику через залізничну станцію в порядку, встановленому договором, та залишається в справах розрахункового підрозділу.».

У зв’язку з цим друге-четверте речення вважати відповідно третім-п’ятим реченнями;

третє, четверте речення виключити.

У зв’язку з цим п’яте речення вважати третім реченням;

пункт 2.8 після слів «з особового рахунку» доповнити словами «та податкову накладну»;

пункт 2.9 викласти в такій редакції:

«2.9. З розподільчих рахунків розрахункового підрозділу не повинні здійснюватися ніякі витратні операції. Залишки коштів на розподільчих рахунках щодня в повній сумі перераховуються на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання відповідної залізниці.».

5. У пункті 2.6 глави 2 Правил обчислення термінів доставки вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року № 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за № 865/5086, слова та цифри «до «Инструкции по перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов на железных дорогах государств-участников СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики» № ДЧ-1835, затвердженої на 30-му засіданні Ради залізничного транспорту країн-учасниць СНД 19.10.2001:» замінити словами та цифрами «до Інструкції з перевезення негабаритних і великовагових вантажів залізницями України, затвердженої наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23 листопада 2004 року № 1026, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2004 року за № 1640/10239,».

6. Пункт 9 Правил зберігання вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року № 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за № 866/5087, викласти в такій редакції:

«9. За зберігання на місцях загального користування та на коліях станції відправлення вантажів, завантажених у вагони (контейнери), які простоюють в очікуванні оформлення перевезення (у тому числі під митним оформленням та з інших причин, не залежних від залізниці), збір сплачується з моменту ввезення вантажу на станцію до моменту закінчення затримки.

Факт затримки вантажу засвідчується актом загальної форми.

Якщо вантаж для відправлення завозиться на місця загального користування частинами і в день завезення першої частини не був зданий повністю, то збір за зберігання нараховується за кожну ввезену частину вантажу. Збір у таких випадках визначається як сума зборів за ввезені частини вантажу. Час зберігання кожної частини завезеного вантажу визначається від моменту ввезення цієї частини до моменту оформлення перевізних документів. У такому самому порядку визначається збір за зберігання вантажу на складі станції відправлення, поверненого на вимогу відправника.».

7. У Правилах перевезення вантажів у супроводі провідників відправників (одержувачів), затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року № 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за № 868/5089:

1) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. Ручна поклажа, необхідна для особистих потреб провідників під час супроводу вантажів, перевозиться безоплатно.

Не допускається перевезення предметів, які не є необхідними для провідника в процесі супроводу вантажу, та вантажів, не зазначених у накладній, а також заборонених до перевезення.»;

2) пункт 8 після слова «видається» доповнити словами «під підпис»;

3) пункт 12 після слів «на залізничному транспорті» доповнити словами та цифрами «, затвердженими наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 21 грудня 2009 року № 1322, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 22 березня 2010 року за № 230/17525.».

8. У Правилах перевезення вантажів, які змерзаються, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року № 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за № 870/5091:

1) абзац чотирнадцятий пункту 1 після позиції «Флюси» доповнити позицією «Фосфогіпс»;

2) у пункті 7:

перше речення після слова «засобів» доповнити словами «, передбачених цими Правилами, або інших засобів»;

друге речення після слів «технічними умовами» доповнити словами «, а також забезпечувати збереження вагонів».

9. У пункті 16 Правил перевезення вантажів у спеціальних та спеціалізованих контейнерах відправників і одержувачів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21 листопада 2000 року № 644, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 листопада 2000 року за № 872/5093, слова «згідно з ТУ для великотоннажних універсальних контейнерів транспорту» замінити словами «відповідно до правил розміщення та кріплення вантажів».

10. У Правилах пломбування вагонів і контейнерів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2001 року № 542, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року за № 793/5984:

1) пункт 4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 5-19 вважати відповідно пунктами 4-18;

2) абзац четвертий пункту 9 викласти в такій редакції:

«Відомості про зняті і накладені ЗПП (пломби) заносяться до акта розкриття, форма якого наведена в додатку 3 до Правил складання актів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 28 травня 2002 року № 334, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 липня 2002 року за № 567/6855.»;

3) пункт 13 викласти в такій редакції:

«13. У вагонів і контейнерів ЗПП (пломби) накладаються на пристрої для пломбування на дверях, завантажувальних та розвантажувальних люках, інших конструктивних отворах, які згідно з технічною документацією призначені для пломбування вагонів (контейнерів).

Способи накладення ЗПП (пломб) визначаються технічною документацією виробника цих пристроїв»;

4) в абзаці другому пункту 14 слова та цифру «залізниці відправлення (не більше 4 знаків)» замінити словами «Укрзалізниці - УЗ»;

5) абзац шостий пункту 15 викласти в редакції:

«контрольний знак, який складається з однієї літери і трьох цифр;»;

6) додаток до Правил виключити.

11. Пункт 10 Правил переадресування вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2001 року № 542, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року за № 794/5985, доповнити новим абзацом такого змісту:

«На шляху прямування дозволяється переадресування вантажів у контейнерах та порожніх контейнерів, які перевозяться в одному вагоні та призначені одному одержувачу на одну станцію призначення, якщо після переадресування їх подальше перевезення здійснюється без сортування.».

12. У Правилах перевезення вантажів навалом і насипом, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2001 року № 542, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року за № 795/5986:

1) у главі 1:

пункт 1.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Перевезення навалом або насипом небезпечних вантажів здійснюється згідно з Правилами перевезення небезпечних вантажів, затвердженими наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25 листопада 2008 року № 1430, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2009 року за № 180/16196.»;

в абзаці четвертому пункту 1.3:

у першому реченні слова «згідно з Договором» замінити словами «з оплатою провізних платежів»;

друге речення виключити;

2) у главі 2:

у заголовку, в абзаці першому пункту 2.3 та пункті 2.4 слова «хлібних», «хлібних вантажів» замінити відповідно словами «зернових», «зернових вантажів»;

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. До пред’явлення до перевезення зернових вантажів, насіння олійних та зернобобових культур вантажовласник повинен у випадках, визначених законодавством, отримати відповідні документи дозвільного характеру.».

13. У Правилах перевезення вантажів у вагонах відкритого типу, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2001 року № 542, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року за № 796/5987:

1) абзаци другий та третій пункту 1 викласти в такій редакції:

«Вантажі, пойменовані та не пойменовані в додатку до цих Правил, можуть перевозитись у вагонах відкритого типу в разі застосування відправниками засобів пакування (м’які контейнери, спеціалізовані контейнери, ящики та інші засоби упаковки або тари, маса брутто яких більше 500 кг) або навалом/насипом з використанням вагонного вкладиша, якщо такий спосіб перевезення допускається стандартом або технічними умовами на продукцію.

Перевезення у вагонах відкритого типу небезпечних вантажів допускається у випадках, передбачених Правилами перевезення небезпечних вантажів, затвердженими наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25 листопада 2008 року № 1430, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 26 лютого 2009 року за № 180/16196.»;

2) у пункті 2 слова «У графі накладної «Заяви і відмітки відправника» замінити словами та цифрами «У графі 50 «Відмітки відправника» накладної»;

3) в абзаці третьому пункту 11 слова та цифри «у відповідності до «Технических условий погрузки и крепления грузов» від 1990 року» замінити словами та цифрами «згідно з Порядком розроблення технічної документації щодо розміщення і кріплення вантажів у вагонах і контейнерах, які перевозяться залізничним транспортом, затвердженим наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 18 травня 2010 року № 299, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2010 року за № 503/17798.»;

4) у додатку до Правил:

у позиції «Відсів гранітний або кам’яний» цифри «23228» замінити цифрами «23225»;

позицію «Вугілля буре, кам’яне всіх марок» перед цифрами «16114-16141» доповнити цифрами «16112,»;

після позиції «Обладнання та запасні частини до нього в тарі*» доповнити додаток новою позицією такого змісту:

«Обладнання зйомне (турнікети, стійки, касети, призми, хлібні щити, стяжки, стропи тощо) - 69317»;

після позиції «Сталь листова - 32416» доповнити додаток новою позицією «Сталь листова оцинкована - 32415»;

позицію «Феросплави, крім небезпечних» після цифр «31305» доповнити цифрами «, 31307»;

у позиції «Фосфогіпс гранульований» цифри «43514» замінити цифрами «43508»;

у позиції «Щебінь різний» цифри «23242-23247, 23249» замінити цифрами «23239-23247»;

у виносці «**» перше речення викласти в такій редакції: «У накладній на ці вантажі відправник проставляє відмітки: «Легкогорючий» - у графі 58 («x» - у графі 22), «Прикриття 3/0-0-1-0» - у графі 60.».

14. У Правилах перевезення вантажів в універсальних контейнерах, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 20 серпня 2001 року № 542, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2001 року за № 798/5989:

1) у пункті 4:

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:

«Відправлення вантажів в універсальних контейнерах із залізничної станції, не відкритої для виконання комерційних операцій з контейнерами, дозволяється начальником станції відправлення за умови наявності у відправника на станції відправлення механізмів для навантаження контейнерів у вагони.».

У зв’язку з цим абзаци третій, четвертий вважати відповідно абзацами четвертим, п’ятим;

в абзаці четвертому слова «між залізничними станціями, не відкритими для» замінити словами «на залізничну станцію, не відкриту для виконання комерційних»;

2) абзац дев’ятий пункту 5 викласти в такій редакції:

«швидкопсувні та небезпечні вантажі відповідно до Правил перевезень швидкопсувних вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 09 грудня 2002 року № 873, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2002 року за № 1031/7319, та Правил перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 25 листопада 2008 року № 1430, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2009 року за № 180/16196.»;

3) пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Розміщення контейнерів на рухомому складі здійснюється згідно з правилами розміщення та кріплення вантажів.

Великотоннажні контейнери на платформі розміщуються дверима всередину.

Розміщення порожніх великотоннажних контейнерів на платформі може здійснюватися дверима назовні з накладенням закруток.».

15. У Правилах заявлення та розгляду претензій, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 28 травня 2002 року № 334, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 липня 2002 року за № 568/6856:

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. До претензійної заяви додаються документи, передбачені статтями 130, 133 Статуту залізниць України, а також розрахунок суми претензії, якщо його не наведено в претензійній заяві.

Паперова накладна, багажна і вантажобагажна квитанції та комерційний акт подаються тільки в оригіналах. У разі оформлення перевезення вантажу шляхом електронного документообігу до претензійної заяви додається паперова копія накладної, роздрукована на підставі електронної накладної та засвідчена календарним штемпелем станції призначення або суб’єктом перевезення згідно з чинним законодавством. Кількість і вартість відправленого вантажу підтверджуються згідно зі статтею 115 Статуту залізниць України документом відправника із зазначенням у ньому номера залізничної накладної, за якою відправлено вантаж.

Якщо вантажовідправником є транспортно-експедиторське підприємство, яке не є виробником або постачальником вантажу, для підтвердження вартості відправленого вантажу заявником до претензії може бути додана завірена копія договору транспортного експедирування, укладеного між вантажовідправником (експедитором) і фактичним постачальником (виробником) вантажу, та рахунок або інший документ фактичного постачальника (виробника), що підтверджує кількість і вартість відправленого вантажу.»;

у пункті 9:

абзац четвертий після слів «відомості плати за користування вагонами (контейнерами)» доповнити словами «та перелік, виданий розрахунковим підрозділом залізниці»;

в абзаці п’ятому слова «квитанція про приймання вантажу» замінити словом «накладна»;

абзац десятий викласти в такій редакції:

«До претензійних заяв про повернення переборів провізної плати, а також плати за користування вагонами (контейнерами), штрафів та зборів, крім документів, зазначених у цих Правилах, додаються документи, що підтверджують факт сплати цих платежів, підтверджують факт проведення розрахунків (перелік, виданий розрахунковим підрозділом залізниці, накопичувальні картки, відомість плати за подачу, забирання та маневрову роботу, платіжне доручення з відміткою банку).».

Директор Департаменту
державної політики
в галузі залізничного
транспортуМ.П. Снітко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: