open
Про систему
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 16 березня 2000 р. N 501

Київ
Про внесення змін і доповнень та визнання такими,

що втратили чинність, деяких постанов

Кабінету Міністрів України з питання

визначення джерел фінансування

органів державної влади
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1422 ( 1422-2000-п ) від 13.09.2000

N 1658 ( 1658-2000-п ) від 08.11.2000

N 1659 ( 1659-2000-п ) від 08.11.2000

N 1520 ( 1520-2001-п ) від 17.11.2001

N 295 ( 295-2002-п ) від 13.03.2002

N 1177 ( 1177-2002-п ) від 17.08.2002

N 478 ( 478-2003-п ) від 07.04.2003

N 1821 ( 1821-2003-п ) від 26.11.2003

N 693 ( 693-2004-п ) від 26.05.2004

N 3 ( 3-2005-п ) від 06.01.2005

N 410 ( 410-2013-п ) від 12.06.2013

N 818 ( 818-2015-п ) від 07.10.2015

N 280 ( 280-2016-п ) від 30.03.2016

N 939 ( 939-2018-п ) від 07.11.2018 }

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про джерела
фінансування органів державної влади" ( 783-14 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
1. Внести зміни і доповнення до постанов Кабінету Міністрів
України з питання визначення джерел фінансування органів державної
влади, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої
влади привести свої рішення у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 40
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 березня 2000 р. N 501
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,

що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

з питання визначення джерел фінансування

органів державної влади

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 478
( 478-2003-п ) від 07.04.2003 }

2. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 1994 р. N 102 ( 102-94-п ) "Про розмір плати за
видачу свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю"
(ЗП України, 1994 р., N 6, ст. 151; 1996 р., N 13, ст. 361)
викласти в такій редакції:
"Уся сума плати надходить до державного бюджету".

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1177
( 1177-2002-п ) від 17.08.2002 }

4. У Положенні про Національний автоматизований інформаційний
фонд стандартів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 1 лютого 1995 р. N 84 ( 84-95-п ) "Про створення
Національного автоматизованого інформаційного фонду стандартів"
(ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 105):
а) у пункті 4 слова "а також коштів, що надходять від
користувачів інформації цього Фонду" виключити;
б) останній абзац пункту 14 викласти в такій редакції:
"Кошти, отримані від надання Національним фондом стандартів
платних послуг, спрямовуються до державного бюджету".
5. У Положенні про порядок накладення штрафів за
правопорушення у сфері містобудування, затвердженому постановою
Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1995 р. N 244 ( 244-95-п )
(ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 164; Офіційний вісник України,
1998 р., N 14, ст. 546):
а) абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:
"У постанові зазначається розмір штрафу, який зараховується
до державного бюджету";
б) пункт 8 виключити;
в) у додатку 3 до Положення слова "тис. карбованців" замінити
словами "гривень, які перераховуються до державного бюджету", а
слова "суми штрафів зараховуються" та пункти "а", "б" і "в"
виключити.

{ Пункт 6 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 939
( 939-2018-п ) від 07.11.2018 }

{ Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1658
( 1658-2000-п ) від 08.11.2000 }

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 вересня
1997 р. N 997 ( 997-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 37, с. 31):

{ Підпункт 1 пункту 8 втратив чинність на підставі Постанови
КМ N 693 ( 693-2004-п ) від 26.05.2004 }

2) у Порядку відрахування на виробництво соціальної рекламної
інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв,
затвердженому зазначеною постановою:
а) у пункті 2 слова "на спеціальний позабюджетний рахунок
Держспоживзахисту, кошти якого призначені для спрямування на
виробництво соціальної рекламної інформації про шкоду
тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв" та у пункті 3 слова
"на спеціальний позабюджетний рахунок Держспоживзахисту" замінити
словами "до державного бюджету";
б) пункти 4 і 6 виключити.

{ Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1520
( 1520-2001-п ) від 17.11.2001 }

{ Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 280
( 280-2016-п ) від 30.03.2016 }

{ Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 410
( 410-2013-п ) від 12.06.2013 }

{ Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1422
( 1422-2000-п ) від 13.09.2000 }

{ Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1821
( 1821-2003-п ) від 26.11.2003 }

{ Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 295
( 295-2002-п ) від 13.03.2002 }

{ Пункт 15 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1659
( 1659-2000-п ) від 08.11.2000 }

{ Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 280
( 280-2016-п ) від 30.03.2016 }

{ Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 818
( 818-2015-п ) від 07.10.2015 }

{ Пункт 18 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 3
( 3-2005-п ) від 06.01.2005 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 16 березня 2000 р. N 501
ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України,

що втратили чинність

1. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня
1991 р. N 353 ( 353-91-п ) "Питання Державної інспекції України по
контролю за цінами" (ЗП України, 1992 р., N 1, ст. 6; Офіційний
вісник України, 1998 р., N 1, ст. 15).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 липня 1992 р.
N 416 ( 416-92-п ) "Питання Державного комітету України з ядерної
та радіаційної безпеки" (ЗП України, 1992 р., N 8, ст. 199).
3. Пункт 9 постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня
1993 р. N 515 ( 515-93-п ) "Питання державної
контрольно-ревізійної служби в Україні" (ЗП України, 1993 р.,
N 11, ст. 253).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1994 р.
N 264 ( 264-94-п ) "Про затвердження Положення про цільовий
позабюджетний фонд розвитку та захисту конкуренції".
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 листопада
1994 р. N 750 ( 750-94-п ) "Про затвердження Положення про порядок
формування і використання спеціального фонду коштів Державного
комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації"
(ЗП України, 1995 р., N 1, ст. 20; Офіційний вісник України,
1998 р., N 10, ст. 383).
6. Пункт 10 Положення про Головне управління національних
природних парків і заповідної справи Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня
1995 р. N 170 ( 170-95-п ) (ЗП України, 1995 р., N 5, ст. 134).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 1996 р.
N 163 ( 163-96-п ) "Про загальнодержавний позабюджетний фонд
енергозбереження" (ЗП України, 1996 р., N 6, ст. 203, N 10,
ст. 313).
8. Абзац десятий пункту 7, абзац восьмий пункту 8 та пункт 13
Положення про Державну інспекцію з енергозбереження, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 р. N 575
( 575-96-п ) (ЗП України, 1996 р., N 13, ст. 352).
9. Підпункт 23 пункту 4 і пункт 13 Типового положення про
обласне управління земельних ресурсів, підпункт 26 пункту 4 і
пункт 13 Типового положення про Київське та Севастопольське міське
управління земельних ресурсів, підпункт 19 пункту 4 і пункт 11
Типового положення про районний відділ земельних ресурсів,
підпункт 21 пункту 4 і пункт 11 Типового положення про міське
(міст обласного та районного підпорядкування) управління (відділ)
земельних ресурсів, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 7 серпня 1996 р. N 930 ( 930-96-п ) "Про затвердження
типових положень про місцеві державні органи земельних ресурсів"
(ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 441; Офіційний вісник України,
1998 р., N 46, ст. 1689).
10. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня
1997 р. N 701 ( 701-97-п ) "Про затвердження Порядку стимулювання
працівників та розвитку і зміцнення матеріально-технічної бази
спеціально уповноважених державних органів, стимулювання
громадських інспекторів у галузі охорони природи та раціонального
використання природних ресурсів" (Офіційний вісник України,
1997 р., число 28, с. 92).
11. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від
15 вересня 1997 р. N 1017 ( 1017-97-п ) "Питання Міністерства
енергетики" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 38, с. 34).
12. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня
1997 р. N 1504 ( 1504-97-п ) "Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 1, ст. 15).
13. Пункт 8 змін та доповнень до деяких постанов Кабінету
Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 7 березня 1998 р. N 283 ( 283-98-п ) (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 10, ст. 383).
14. Абзац другий пункту 6 Положення про державну експертизу з
енергозбереження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 15 липня 1998 р. N 1094 ( 1094-98-п ) (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1060).
15. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від
21 вересня 1998 р. N 1470 ( 1470-98-п ) "Про контроль за
проведенням "Національної лотереї" (Офіційний вісник України,
1998 р., N 38, ст. 1398).
16. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня
1999 р. N 51 ( 51-99-п ) "Питання Антимонопольного комітету"
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 3, ст. 96).
17. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 3 червня
1999 р. N 957 ( 957-99-п ) "Питання Державного комітету зв'язку та
інформатизації" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 23,
ст. 1041).

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: