open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 5 липня 1993 р. N 515

Київ
Питання державної контрольно-ревізійної

служби в Україні
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1041 ( 1041-93-п ) від 17.12.93

N 206 ( 206-95-п ) від 22.03.95 )
( Щодо підвищення посадових окладів керівних працівників

і спеціалістів державної контрольно-ревізійної служби

додатково див. Постанову КМ 821 ( 821-95-п ) від 16.10.95 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1504 ( 1504-97-п ) від 31.12.97

N 677 ( 677-98-п ) від 18.05.98

N 700 ( 700-98-п ) від 18.05.98

N 1130 ( 1130-98-п ) від 22.07.98

N 357 ( 357-2000-п ) від 18.02.2000

N 501 ( 501-2000-п ) від 16.03.2000 )

Відповідно до Закону України "Про державну
контрольно-ревізійну службу в Україні" ( 2939-12 ), постанови
Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України
"Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні"
( 2940-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Ліквідувати Контрольно-ревізійне управління Міністерства
фінансів України та його підрозділи на місцях. Визначити їх
правонаступниками у частині майнових прав та обов'язків Головне
контрольно-ревізійне управління України (ГоловКРУ України),
контрольно-ревізійні управління в Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, контрольно-ревізійні підрозділи
(відділи, групи) в районах, містах і районах у містах.
2. Затвердити Положення про державну контрольно-ревізійну
службу в Україні і Порядок та умови державного обов'язкового
особистого страхування службових осіб державної
контрольно-ревізійної служби, що додаються.
3. Установити на 1993 рік граничну чисельність працівників
державної контрольно-ревізійної служби в Україні в кількості 13905
одиниць, у тому числі контрольно-ревізійних управлінь у Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі - 13675 одиниць та
Головного контрольно-ревізійного управління у кількості - 230
одиниць.
4. Установити асигнування на утримання державної
контрольно-ревізійної служби в Україні на 1993 рік у сумі
15745473.5 тис. карбованців, у тому числі фонд оплати праці -
7002302.6 тис. карбованців, з них на утримання Головного
контрольно-ревізійного управління відповідно 305538.2 і 145918.3
тис. карбованців.
5. Установити, що фінансування та матеріально-технічне
забезпечення апарату і утримання підрозділів державної
контрольно-ревізійної служби в Республіці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі здійснюється Головним контрольно-ревізійним
управлінням у межах граничної чисельності працівників і асигнувань
на це, встановлених Кабінетом Міністрів України.
6. Враховуючи, що здійснення державного контролю за
витрачанням бюджетних коштів покладено на державну
контрольно-ревізійну службу в Україні, Міністерству охорони
здоров'я, Міністерству освіти, Міністерству культури, Міністерству
соціального захисту населення разом з Радою Міністрів Республіки
Крим, обласним, Київською і Севастопольською міськими державними
адміністраціями вирішити в установленому порядку питання про
ліквідацію контрольно-ревізійних підрозділів з питань охорони
здоров'я, освіти, культури та соціального захисту населення.
7. Установити посадові оклади керівних працівників,
спеціалістів та службовців органів державної контрольно-ревізійної
служби в Україні згідно з додатком N 1 - 6. Інші умови оплати праці працівників зазначеної Служби
(преміювання, встановлення надбавок, виплата доплат тощо)
встановлюються відповідно до умов, визначених постановою Кабінету
Міністрів України від 21 січня 1993 р. N 35 ( 35-93-п ).
( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1130
( 1130-98-п ) від 22.07.98 )
( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 501
( 501-2000-п ) від 16.03.2000 )
( Пункт 10 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 357
( 357-2000-п ) від 18.02.2000 )
11. Установити, що кошти на придбання проїзних квитків для
службових осіб державної контрольно-ревізійної служби
передбачаються в кошторисах на фінансування державної
контрольно-ревізійної служби.
12. Дозволити Головному контрольно-ревізійному управлінню
мати шістьох заступників начальника Головного управління, в тому
числі двох перших. Установити, що заступники начальника Головного
контрольно-ревізійного управління призначаються на посаду та
звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням
Міністра фінансів України. Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 1130 ( 1130-98-п ) від
22.07.98 )
13. Установити граничну чисельність колегії Головного
контрольно-ревізійного управління в кількості дев'яти чоловік.
14. Державному комітетові з матеріальних ресурсів протягом
1993-1994 років забезпечити державну контрольно-ревізійну службу
в Україні службовим автотранспортом, розмножувальною і
комп'ютерною технікою, інвентарем, обладнанням та іншими
матеріальними ресурсами. Виділити державній контрольно-ревізійній
службі в Україні 35 легкових автомобілів у 1993 і 150 - у 1994
роках.
15. Міністерству економіки і Міністерству фінансів щорічно,
включаючи 1993 рік, передбачати необхідні капітальні вкладення
і кошти на спорудження житла для працівників державної
контрольно-ревізійної служби в Україні.
16. Міністерству фінансів профінансувати в 1993 році
додаткові витрати на утримання державної контрольно-ревізійної
служби в Україні та придбання автотранспорту, обладнання,
копіювальної, обчислювальної, розмножувальної і комп'ютерної
техніки в межах загальних асигнувань, передбачених у державному
бюджеті на утримання органів державної виконавчої влади.
17. Міністерству освіти забезпечити прийом до вищих
навчальних закладів (академій, інститутів, університетів) за
спеціалізацією "Ревізія і контроль" у кількості не менше 400
чоловік починаючи з 1993/94 навчального року.
18. Міністру Кабінету Міністрів України, Раді Міністрів
Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським
державним адміністраціям розглянути питання щодо забезпечення у
1993 році Головного контрольно-ревізійного управління,
контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, контрольно-ревізійних підрозділів
(відділів, груп) у районах, містах, районах у містах службовими
приміщеннями.
19. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 28 травня 1956 р. N 567 "Про утворення в складі
Міністерства фінансів Української РСР Контрольно-ревізійного
управління" (ЗП УРСР, 1956 р., N 9-10, ст. 99).

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА
Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.18
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 липня 1993 р. N 515
ПОЛОЖЕННЯ

про державну контрольно-ревізійну службу в Україні
1. Державна контрольно-ревізійна служба в Україні (надалі -
державна контрольно-ревізійна служба) діє при Мінфіні та
підпорядковується йому.
2. Державна контрольно-ревізійна служба є органом державної
виконавчої влади і складається з Головного контрольно-ревізійного
управління (ГоловКРУ) та контрольно-ревізійних управлінь в
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у районах,
містах, районах у містах, які підпорядковуються Головному
контрольно-ревізійному управлінню.
3. Державна контрольно-ревізійна служба у своїй діяльності
керується Конституцією ( 888-09 ) і законами України, постановами
Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента
України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету
Міністрів України, цим Положенням, а також наказами Мінфіну.
4. Головним завданням державної контрольно-ревізійної служби
є здійснення державного контролю за витрачанням коштів і
матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю
бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, відомствах,
державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а
також на підприємствах і в організаціях, які одержують кошти з
бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів.
5. ГоловКРУ, контрольно-ревізійні управління в Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі відповідно до завдань,
покладених на державну контрольно-ревізійну службу: 1) організують роботу підпорядкованих контрольно-ревізійних
підрозділів щодо проведення ревізій та перевірок, узагальнюють
наслідки документальних ревізій та перевірок і у випадках,
передбачених законодавством, повідомляють про них органам
законодавчої та виконавчої влади; 2) проводять ревізії та перевірки фінансової діяльності,
стану збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності
обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних
комітетах та інших органах державної виконавчої влади, в державних
фондах, у бюджетних установах, а також на підприємствах і в
організаціях, які одержують кошти з бюджету та з державних
валютних фондів; 3) проводять ревізії та перевірки правильності витрачання
державних коштів на утримання місцевих органів державної
виконавчої влади, установ і організацій, що діють за кордоном і
фінансуються за рахунок державного бюджету; 4) проводять ревізії та перевірки повноти оприбуткування,
правильності витрачання і зберігання валютних коштів; 5) здійснюють контроль за усуненням недоліків і порушень,
виявлених попередніми ревізіями та перевірками; 6) розробляють інструктивні та інші нормативні акти про
проведення ревізій та перевірок; 7) здійснюють методичне керівництво і контроль за діяльністю
підпорядкованих контрольно-ревізійних підрозділів, узагальнюють
досвід проведення ревізій та перевірок і поширюють його серед
контрольно-ревізійних служб, розробляють пропозиції про
удосконалення контролю; 8) здійснюють заходи щодо добору, розстановки, виховання,
професійної підготовки і перепідготовки кадрів; 9) подають організаційно-методичну допомогу
контрольно-ревізійним службам центральних та місцевих органів
державної виконавчої влади; 10) здійснюють заходи щодо комп'ютеризації і створення
інформаційно-аналітичної системи державної контрольно-ревізійної
служби, забезпечують ведення державної статистичної звітності
контрольно-ревізійної роботи; 11) беруть участь у наукових, соціологічних дослідженнях і
розробках державних програм боротьби із злочинністю у сфері
економіки; 12) розробляють пропозиції про матеріальне і
соціально-побутове забезпечення працівників контрольно-ревізійних
служб та вносять їх на розгляд відповідних органів; 13) розглядають листи, заяви і скарги громадян про факти
порушення законодавства з фінансових питань. Контрольно-ревізійні підрозділи (відділи, групи) у районах,
містах, районах у містах виконують функції, передбачені цим
пунктом (за винятком підпунктів 1 і 7).
6. ГоловКРУ, контрольно-ревізійні управління в Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі, контрольно-ревізійні
підрозділи (відділи, групи) у районах, містах, районах у містах
мають право: 1) ревізувати і перевіряти у міністерствах, державних
комітетах та інших органах державної виконавчої влади, державних
фондах, на підприємствах, в установах і організаціях грошові та
бухгалтерські документи, звіти, кошториси й інші документи, що
підтверджують надходження і витрачання коштів і матеріальних
цінностей, проводити перевірки фактичної наявності цінностей
(грошових сум, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової
продукції, устаткування тощо); 2) безперешкодного доступу на склади, у сховища, виробничі й
інші приміщення для обстеження та з'ясування питань, пов'язаних з
ревізією або перевіркою. Припиняти на розрахункових та інших
рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах операції
у випадках, коли керівництво об'єкта, на якому необхідно провести
ревізію або перевірку, перешкоджає працівнику державної
контрольно-ревізійної служби виконувати свої обов'язки; 3) залучати на договірних засадах фахівців відповідних
міністерств, державних комітетів, інших органів державної
виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ і
організацій для проведення контрольного обмірювання будівельних,
монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини
і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини,
матеріалів і готової продукції, інших перевірок з оплатою за
рахунок спеціально передбачених на це коштів; 4) вимагати від працівників об'єктів, що ревізуються та
перевіряються, проведення інвентаризацій основних фондів,
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків, у
необхідних випадках опечатувати каси та касові приміщення, склади,
архіви, а при виявленні підроблень, інших зловживань вилучати
необхідні документи на час проведення ревізії або перевірки,
залишаючи у справах акт вилучення та копії або реєстри вилучених
документів; 5) одержувати від Національного банку та його установ,
комерційних банків та інших кредитних установ необхідні
відомості, копії документів, довідки про банківські операції й
залишки коштів на рахунках об'єктів, що ревізуються або
перевіряються, а від інших підприємств і організацій, в тому числі
недержавних форм власності, - довідки і копії документів про
операції та розрахунки з установами, організаціями,
підприємствами, що ревізуються або перевіряються; 6) одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб
об'єктів, що ревізуються та перевіряються, письмові пояснення з
питань, які виникають у ході ревізій та перевірок; 7) пред'являти керівникам та іншим службовим особам об'єктів,
що ревізуються та перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених
порушень законодавства з питань збереження і використання
державної власності та фінансів, вилучати до бюджету виявлені
ревізіями або перевірками приховані й занижені валютні та інші
платежі, порушувати перед відповідними органами питання про
припинення бюджетного фінансування і кредитування, якщо одержані
підприємствами, установами і організаціями кошти і позички
використовуються з порушенням чинного законодавства; 8) стягувати у доход держави кошти, одержані міністерствами,
відомствами, державними комітетами, державними фондами,
підприємствами, установами і організаціями за угодами, укладеними
без встановлених законом підстав та з порушенням чинного
законодавства; 9) накладати у випадках, передбачених законодавчими актами,
на керівників та службових осіб підприємств, установ і організацій
адміністративні стягнення; 10) застосовувати до підприємств, установ, організацій та
інших суб'єктів підприємницької діяльності фінансові санкції,
передбачені пунктом 7 статті 11 Закону "Про державну податкову
службу в Україні" ( 509-12 ).
7. Державна контрольно-ревізійна служба при виконанні
покладених на неї функцій взаємодіє з центральними органами
державної виконавчої влади та правоохоронними органами України,
органами Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями,
органами місцевого і регіонального самоврядування, а також з
відповідними органами інших держав.
8. Службові особи державної контрольно-ревізійної служби є
представниками органів державної виконавчої влади. Законні вимоги службових осіб державної контрольно-ревізійної
служби є обов'язковими для виконання службовими особами об'єктів,
що ревізуються або перевіряються.
9. ГоловКРУ у межах своїх повноважень видає на основі й на
виконання чинного законодавства накази, організує і контролює їх
виконання. ГоловКРУ у разі необхідності видає разом з іншими
центральними та місцевими органами державної виконавчої влади,
органами місцевого і регіонального самоврядування спільні акти. Рішення ГоловКРУ з питань контрольно-ревізійної діяльності,
видані в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання
центральними і місцевими органами державної виконавчої влади,
органами місцевого і регіонального самоврядування, а також
підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм
власності.
10. ГоловКРУ очолює заступник Міністра фінансів України,
начальник ГоловКРУ, який призначається Кабінетом Міністрів України
за поданням Міністра фінансів України. Начальник ГоловКРУ має заступників, яких за поданням Міністра
фінансів України призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет
Міністрів України. Розподіл обов'язків між заступниками начальника
провадиться начальником ГоловКРУ. ( Абзац другий пункту 10 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1130 ( 1130-98-п ) від
22.07.98 ) Начальник ГоловКРУ несе персональну відповідальність за
виконання покладених на державну контрольно-ревізійну службу
завдань і здійснення ним своїх функцій, встановлює ступінь
відповідальності заступників начальника, керівників підрозділів
ГоловКРУ. Контрольно-ревізійні управління в Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі очолюють начальники, які призначаються
начальником ГоловКРУ за погодженням з Радою Міністрів Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями.
11. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції державної контрольно-ревізійної служби, обговорення
найважливіших напрямів її діяльності у ГоловКРУ утворюється
колегія в складі начальника Головного управління (голова колегії),
його заступників за посадою, а також інших керівних працівників
державної контрольно-ревізійної служби. Члени колегії ГоловКРУ затверджуються Мінфіном. Рішення колегії проводяться в життя, як правило, наказами
начальника ГоловКРУ.
12. Гранична чисельність і фонд оплати праці ГоловКРУ
затверджуються Кабінетом Міністрів України. Структура ГоловКРУ затверджується Мінфіном. Штатний розпис центрального апарату Головного управління і
положення про його структурні підрозділи затверджуються
заступником Міністра фінансів України, начальником ГоловКРУ. Штатні розписи контрольно-ревізійних управлінь у Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі затверджуються
начальниками контрольно-ревізійних управлінь за погодженням з
ГоловКРУ.
13. ГоловКРУ, контрольно-ревізійні управління в Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі є юридичними особами,
мають самостійні кошториси, розрахункові та інші рахунки в банках,
печатки із зображенням Державного герба України і своїм
найменуванням. Контрольно-ревізійні підрозділи (відділи, групи) в районах,
містах, районах у містах як структурні підрозділи контрольно-
ревізійних управлінь у Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі мають печатки і відповідні бланки. В окремих випадках ГоловКРУ має право вирішувати питання про
надання права юридичної особи окремим контрольно-ревізійним
підрозділам у районах, містах і районах у містах.

ЗАТВЕРДЖЕНІ

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 липня 1993 р. N 515

ПОРЯДОК ТА УМОВИ

державного обов'язкового особистого страхування

службових осіб державної контрольно-ревізійної

служби в Україні
1. Державне обов'язкове особисте страхування службових осіб
державної контрольно-ревізійної служби в Україні (надалі -
державна контрольно-ревізійна служба) здійснюється за рахунок
коштів державного бюджету.
2. Державному обов'язковому особистому страхуванню підлягають
службові особи Головного контрольно-ревізійного управління
(ГоловКРУ), контрольно-ревізійних управлінь у Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, контрольно-ревізійних
підрозділів (відділів, груп) у районах, містах, районах у містах
(надалі - застраховані).
3. Страхові платежі по державному обов'язковому особистому
страхуванню службових осіб державної контрольно-ревізійної служби,
включаючи витрати Національної акціонерної страхової компанії
"ОРАНТА" на його проведення в розмірі 6 відсотків загальної суми
цих платежів, перераховуються ГоловКРУ (надалі - страхувальник) на
спеціальний рахунок Національної акціонерної страхової компанії
"ОРАНТА". ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 206 ( 206-95-п ) від 22.03.95 )
4. Розміри страхових платежів установлюються щорічно
Національною акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" за
погодженням з Мінфіном під час формування державного бюджету на
наступний рік. ( Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95 )
5. Страхові платежі сплачуються страхувальником щомісячно до
25 числа в розмірі 1/12 річної суми.
6. Страхові платежі, не використані в поточному році на
виплату страхових сум, зараховуються до чергових платежів, а
кошти, яких не вистачає на виплату страхових сум, доплачуються
страхувальником.
7. Національна акціонерна страхова компанія "ОРАНТА" виплачує
страхові суми: ( Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 206 ( 206-95-п ) від 22.03.95 ) а) у разі загибелі або смерті застрахованого у зв'язку з
виконанням службових обов'язків у період служби або протягом року
після звільнення з неї його спадкоємцям - у розмірі десятирічного
грошового утримання застрахованого за останньою посадою, яку він
займав; б) у разі втрати застрахованим працездатності в результаті
поранення, контузії, травми, каліцтва, захворювання чи
інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням службових
обов'язків в період служби або протягом року після звільнення з
неї, - у розмірі, що залежить від ступеня втрати працездатності,
який визначається у відсотковому відношенні до суми п'ятирічного
грошового утримання за останньою посадою, яку він займав до
встановлення втрати працездатності. Виплата страхових сум, зазначених у підпунктах "а" і "б"
цього пункту, в зв'язку з загибеллю (смертю) або втратою
працездатності (надалі - страхова подія) провадиться з
вирахуванням раніше виплачених страхових сум за цю саму страхову
подію. При цьому страхова сума виплачується незалежно від витрат
за іншими видами страхування і виплат у порядку відшкодування
збитків. Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95 )
8. З вимогою про виплату страхової суми застрахований або
його спадкоємці можуть звернутися до Національної акціонерної
страхової компанії "ОРАНТА" протягом трьох років з дня настання
страховоі події. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 206 ( 206-95-п ) від 22.03.95 )
9. Виплата страхових сум провадиться у семиденний термін з
дня одержання Національною акціонерною страховою компанією
"ОРАНТА" всіх необхідних документів від застраховааного або його
спадкоємців. У разі відмови у виплаті страхової суми Національна
акціонерна страхова компанія "ОРАНТА" у семиденний термін
повідомляє про це застрахованого або його спадкоємців і
відповідний орган контрольно-ревізійної служби із зазначенням
причин відмови. Спори між застрахованими (його спадкоємцями) і Національною
акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" щодо виплати страхової
суми вирішуються в установленому законодавством порядку. ( Пункт
9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206 ( 206-95-п )
від 22.03.95 )
10. При настанні страхових подій, передбачених пунктом 7
цього Порядку та умов, виплата страхових сум провадиться
Національною акціонерною страховою компанією "ОРАНТА" за місцем
постійного проживання застрахованого шляхом їх перерахування на
особистий рахунок одержувача в установі банку, видачі чека або
поштового переказу за рахунок страхувальника. Неповнолітньому спадкоємцеві виплата страхової суми
провадиться шляхом перерахування на його особистий рахунок в
установі банку за місцем проживання з одночасним повідомленням
про це відповідного органу опіки і піклування. Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95 )
11. Страхові суми не виплачуються, якщо страхова подія: а) настала у зв'язку з вчиненням застрахованим навмисного
злочину або є наслідком вчинення застрахованим дій у стані
алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння; б) є наслідком навмисно вчинених собі застрахованим тілесних
ушкоджень.
12. У разі загибелі або смерті застрахованого орган
контрольно-ревізійної служби, де працював застрахований, видає
спадкоємцям довідку за встановленою формою (додаток N 1) для
одержання свідоцтва про право на спадщину.
13. Для вирішення питання про виплату страхової суми у
випадках, передбачених пунктом 7 цього Порядку та умов,
застрахований або його спадкоємець оформляють у відповідному
органі контрольно-ревізійної служби та подають Національній
акціонерній страховій компанії "ОРАНТА" заяву за встановленою
формою (додаток N 2), а також пред'являють документ, що засвідчує
особу. ( Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 206 ( 206-95-п ) від 22.03.95 ) Крім цього подаються: а) у разі загибелі або смерті застрахованого - копія
свідоцтва про смерть застрахованого, свідоцтво про право на
спадщину; б) у разі втрати застрахованим працездатності - копія довідки
медико-соціальної експертної комісії про ступінь втрати
працездатності, засвідчена в нотаріальному порядку.
14. Органи контрольно-ревізійної служби зобов'язані надавати
за запитами Національної акціонерної страхової компанії
"ОРАНТА" документи про обставини настання страхових подій,
необхідні для вирішення питаня про виплату страхових сум. Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95 )
Додаток N 1

до Порядку та умов державного

Штамп обов'язкового особистого страхуваня

органу контрольно- службових осіб державної контрольно-

ревізійної служби ревізійної служби в Україні

ДОВІДКА
Видана про те, що ___________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) ув застрахований за державним обов'язковим особистим страхуванням
службових осіб державної контрольно-ревізійної служби в Україні.
Страхова сума підлягає виплаті спадкоємцям загиблого
(померлого) на підставі підпункту "а" пункту 7 Порядку та умов
державного обов'язкового страхування службових осіб державної
контрольно-ревізійної служби в Україні, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 5 липння 1993 р. N 515
Довідка видана для подання в нотаріальну контору.

М. П. органу контрольно-
ревізійної служби Керівник

органу контрольно-ревізійної служби
"__" __________ 199__р. _____________

(підпис)

Додаток N 2

до Порядку та умов державного обов'яз-

кового особистого страхування службових

осіб державної контрольно-ревізійної

служби в Україні

Начальнику відділення Національної акціонерної

страхової компанії "ОРАНТА"
_________________________________________ (району, міста)

від _____________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________________

(місце проживання)

ЗАЯВА

на виплату страхової суми

Прошу Вас виплатити мені страхову суму в зв'язку з тим, що _____________________________________________________________

(вказується страхова подія) аніше одержував (не одержував) страхову суму ____________________

(розмір страхової _________________ у зв'язку з цією подією.

суми)

До заяви додаю такі документи:

1.

2.

3.

4. __"_______________199__р. Підпис заявника _________________________________________________________________

Відмітка органу контрольно-ревізійної служби: _____________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

працював з "__"_________________199__р. по

"__"__________________199__р. в органі конт-

рольно-ревізійної служби на посаді __________

(вказу- _____________________________________________

ється посада, яку він займав на день _____________________________________________

страхової події)

Страхова подія сталася у зв'язку з виконанням

службових обов'язків.

Місячне грошове утримання застрахованого за

останньою посадою, яку він займав, становило
М. П. органу _____________________________________ крб.
контрольно-ревізійної
служби Керівник органу контрольно-ревізійної

служби _______________________ __"__________199__р. (підпис)
( Додаток N 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 206
( 206-95-п ) від 22.03.95 )
Додаток N 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 5 липня 1993 р. N 515

СХЕМА ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ

керівних працівників і спеціалістів Головного

управління контрольно-ревізійної служби України
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний посадовий | оклад, гривень -----------------------------------------------------------------
Начальник ГоловКРУ 165
Перший заступник начальника ГоловКРУ 160
Заступник начальника ГоловКРУ 155
Начальник управління у складі ГоловКРУ 140
Начальник самостійного відділу у складі 125 - 135
ГоловКРУ
Начальник відділу у складі управління 120 - 130
Головний контролер-ревізор 115 - 125
Провідний контролер-ревізор 110 - 120
Старший контролер-ревізор 105 - 115
Контролер-ревізор 95 - 105
( Додаток N 1 в редакції Постанов КМ N 1041 ( 1041-93-п ) від
17.12.93, N 700 ( 700-98-п ) від 18.05.98 )

Міністр

Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Додаток N 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 5 липня 1993 р. N 515

СХЕМА ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ
керівних працівників і спеціалістів контрольно-ревізійних

управлінь в Автономній Республіці Крим,

областях, містах Києві і Севастополі
------------------------------------------------------------------ |Місячний посадовий оклад, гривень Посада |--------------------------------------------- |Автономна | за групами областей |Республіка|---------------------------------- |Крим |поза групою,| I | II | | м. Київ | |м. Севастополь -----------------------------------------------------------------
Начальник управління 150 150 145 140
Заступник начальника 140 140 135 130
управління
Начальник відділу 120-130 120-130 120-125 115-120
Головний контролер-
ревізор 100-110 100-110 100-110 100-110
Провідний контролер-
ревізор 95-105 95-105 95-105 95-105
Старший контролер-
ревізор 90-100 90-100 90-100 90-100
Контролер-ревізор 80-90 80-90 80-90 80-90
( Додаток N 2 в редакції Постанов КМ N 1041 ( 1041-93-п ) від
17.12.93, N 700 ( 700-98-п ) від 18.05.98 )

Міністр

Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО

Додаток N 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 5 липня 1993 р. N 515

СХЕМА ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ
керівних працівників і спеціалістів контрольно-ревізійних

відділів у містах (крім міста Києва і Севастополя)
------------------------------------------------------------------ |Місячний посадовий оклад, гривень Посада |--------------------------------------------- | У містах з | За групами міст |чисельністю |----------------------------- |населення понад| поза | I | II | III | 1 млн. чоловік|групою| | | -----------------------------------------------------------------
Начальник відділу 125 120 115 110 105
Заступник начальника 120 115 110 105 100
відділу
Начальник групи 105-115 100-110 95-105 90-100 85-95
Головний контролер-
ревізор 90-100 90-100 85-95 80-90 75-85
Провідний контролер-
ревізор 85-95 85-95 80-90 75-85 70-80
Старший контролер-
ревізор 80-90 80-90 75-85 70-80 65-75
Контролер-ревізор 75-85 70-80 70-80 65-75 60-70
( Додаток N 3 в редакції Постанов КМ N 1041 ( 1041-93-п ) від
17.12.93, N 700 ( 700-98-п ) від 18.05.98 )

Міністр

Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Додаток N 4

до постанови Кабінету Міністрів України

від 5 липня 1993 р. N 515

СХЕМА ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ
керівних працівників і спеціалістів контрольно-ревізійних

відділів, груп у районах і районах у містах
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний посадовий оклад, гривень |----------------------------------- | у районах | у районах і | м. Києва |районах у містах -----------------------------------------------------------------
Начальник відділу 115 110
Заступник начальника відділу 110 105
Начальник групи 95 - 105 90 - 100
Головний контролер-ревізор 85 - 95 80 - 90
Провідний контролер-ревізор 80 - 90 75 - 85
Старший контролер-ревізор 75 - 85 70 - 80
Контролер-ревізор 70 - 80 65 - 75
( Додаток N 4 в редакції Постанов КМ N 1041 ( 1041-93-п ) від
17.12.93, N 700 ( 700-98-п ) від 18.05.98 )

Міністр

Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Додаток N 5

до постанови Кабінету Міністрів України

від 5 липня 1993 р. N 515

СХЕМА ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ

інших спеціалістів контрольно-ревізійної служби України
------------------------------------------------------------------ | Місячний посадовий оклад, гривень |--------------------------------------------- Посада |ГоловКРУ|Контрольно-ревізійні управління за | | групами областей | |------------------------------------ | |Автономна|поза | I | II | |Республі-|групою,| |м. Севасто- | |ка Крим |м. Київ| | поль -----------------------------------------------------------------
Головний спеціаліст 90-100 70-80 70-80 65-75 65-70
Провідний спеціаліст 80-90 60-70 60-70 60-70 60-65
Спеціаліст I 70-80 55-65 55-65 55-65 55-60
категорії
Спеціаліст II 60-70 50-60 50-55 50-55 50-55
категорії
Спеціаліст 50-60 48-50 48-50 48-50 48-50
( Додаток N 5 в редакції Постанови КМ N 700 ( 700-98-п ) від
18.05.98 )

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 6

до постанови Кабінету Міністрів України

від 5 липня 1993 р. N 515

СХЕМА ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ
службовців державної контрольно-ревізійної служби України
------------------------------------------------------------------ Посада | Місячний посадовий | оклад, гривень -----------------------------------------------------------------
Відповідальний черговий 64 - 70
Старший інспектор 48 - 54
Інспектор 45 - 48
Зав. архівом, підрозділом з обліку і доставки 48 - 59
документів
Зав. господарством 45 - 48
Зав. складом 45 - 48
Зав. друкарським бюро, копіювально- 48 - 54
розмножувальним бюро
Секретар-друкарка 45 - 48
Друкарка I категорії 45 - 48
Діловод 45
Комендант 45 - 48
Касир, секретар керівника 45 - 48
Оператор комп'ютерного набору 48 - 53
( Додаток N 6 в редакції Постанови КМ N 700 ( 700-98-п ) від
18.05.98 )

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

( Додаток N 7 втратив чинність на підставі

Постанови КМ N 1130 ( 1130-98-п ) від 22.07.98 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: