open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 667 від 31.03.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

12 квітня 2000 р.
vd20000331 vn667 за N 224/4445

Про порядок передачі функцій управління майном державного підприємства до державних органів приватизації у зв'язку з

прийняттям рішення про приватизацію цього майна

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Фонду

державного майна

N 2521 ( z0908-00 ) від 01.12.2000

N 1064 ( z0558-02 ) від 17.06.2002 )

Відповідно до пункту 4 статті 12 Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 21.09.98 N 1482 ( 1482-98-п ) "Про передачу
об'єктів права державної та комунальної власності" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок передачі функцій управління майном
державного підприємства до державних органів приватизації у
зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію цього майна
(додається). 2. Інструктивний лист ФДМУ від 31.03.99 N 10-17-3193
( v3193224-99 ) "Щодо передачі та приймання цілісних майнових
комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурних
підрозділів у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію"
скасувати. 3. Директору Департаменту реформування власності Філозопу
Є.Т. забезпечити державну реєстрацію Порядку в Міністерстві
юстиції України та опублікування документа в "Державному
інформаційному бюлетені про приватизацію". 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду В.Васильєва.
Голова Фонду О.Бондар
Затверджено

Наказ Фонду державного

майна України

31.03.2000 N 667
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 квітня 2000 р.

за N 224/4445
Порядок

передачі функцій управління майном державного

підприємства до державних органів приватизації

у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію

цього майна
1. Цей Порядок, розроблений відповідно до пункту 4 статті 12
Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.98 N 1482
( 1482-98-п ) "Про передачу об'єктів права державної та
комунальної власності", визначає порядок передачі органами, що
здійснюють управління майном державного підприємства, функцій з
управління цим майном державним органам приватизації. 2. Державний орган приватизації в п'ятиденний термін після
прийняття рішення про приватизацію повідомляє про це відповідний
орган, уповноважений управляти майном державного підприємства, та
адміністрацію і трудовий колектив підприємства, що приватизується. 3. Орган, уповноважений управляти майном державного
підприємства, у тижневий термін з дня отримання зазначеного
повідомлення приймає рішення про передачу майна державного
підприємства в управління державному органу приватизації у зв'язку
з прийняттям рішення про приватизацію та повідомляє державний
орган приватизації про кандидатури до складу комісії з питань
передачі функцій управління майном державного підприємства. 4. Державний орган приватизації у п'ятиденний термін
затверджує склад комісії з питань передачі функцій управління
майном державного підприємства і призначає свого представника
головою комісії. До складу комісії входять представники органу,
уповноваженого управляти майном державного підприємства, а також
представники підприємства і державного органу приватизації. 5. Передача функцій управління майном державного підприємства
здійснюється в місячний термін з дня прийняття рішення про
приватизацію. 6. Передача оформлюється актом приймання-передавання функцій
управління майном державного підприємства, який затверджується
наказом державного органу приватизації (додається). 7. Акт приймання-передавання функцій управління майном
державного підприємства складається в трьох примірниках та
направляється до органу, уповноваженого до прийняття рішення про
приватизацію управляти майном державного підприємства, та
підприємства. Один примірник залишається в державному органі
приватизації. 8. До створення ВАТ державний орган приватизації переукладає
контракт з керівником підприємства або продовжує термін його дії з
урахуванням здійснення керівником підприємства заходів щодо
дотримання вимог державного органу приватизації стосовно умов
приватизації.
( Пункт 9 вилучено на підставі Наказу Фонду державного майна
N 1064 ( z0558-02 ) від 17.06.2002 )
9. У разі скасування рішення про приватизацію цілісних
майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх
структурних підрозділів державний орган приватизації у тижневий
термін повідомляє про це місцевий орган виконавчої влади та
відповідний орган, уповноважений управляти державним майном, який
до прийняття рішення про приватизацію здійснював функції з
управління цим майном, а також пропонує кандидатуру до складу
комісії з питань передачі функцій управління. ( Порядок доповнено
пунктом 9 згідно з Наказом Фонду державного майна N 1064
( z0558-02 ) від 17.06.2002 )
10. Орган, уповноважений управляти державним майном, який до
прийняття рішення про приватизацію здійснював функції з управління
державним майном, у тижневий термін із дня отримання зазначеного
повідомлення приймає рішення про прийняття функцій управління,
утворює комісію з питань передачі функцій управління і призначає
свого представника головою комісії. До складу комісії включаються
представники органу, уповноваженого управляти державним майном до
прийняття рішення про приватизацію, підприємства й органу
приватизації. ( Порядок доповнено пунктом 10 згідно з Наказом
Фонду державного майна N 1064 ( z0558-02 ) від 17.06.2002 )
11. Передача функцій управління майном здійснюється в
місячний термін із дня скасування рішення про приватизацію.
( Порядок доповнено пунктом 11 згідно з Наказом Фонду державного
майна N 1064 ( z0558-02 ) від 17.06.2002 )
12. Передача оформлюється актом приймання-передачі, який
затверджується наказом органу, уповноваженого управляти державним
майном, який до прийняття рішення про приватизацію здійснював
функції з управління цим майном. ( Порядок доповнено пунктом 12
згідно з Наказом Фонду державного майна N 1064 ( z0558-02 ) від
17.06.2002 )
13. Акт приймання-передачі складається в трьох примірниках і
надсилається до державного органу приватизації та підприємства.
Один примірник залишається в органі, уповноваженому управляти
державним майном до прийняття рішення про його приватизацію.
( Порядок доповнено пунктом 13 згідно з Наказом Фонду державного
майна N 1064 ( z0558-02 ) від 17.06.2002 )
Директор Департаменту
реформування власності Є.Філозоп
Додаток

до Порядку передачі функцій управління

майном державного підприємства до

державних органів приватизації у

зв'язку з прийняттям рішення про

приватизацію цього майна
Акт
приймання-передавання функцій управління майном державного

підприємства
__________________________________________________________________

(назва об'єкта)
Комісія, створена відповідно до ________________________________________________________________,

(назва документа, на підставі якого створена комісія) складі: голова комісії ________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
члени комісії:____________________________________________________ _________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові) дійснила приймання-передавання документів щодо функцій управління
майном _________________________________________________________________

(назва об'єкта) а адресою: ________________________________________________________________,
які належать _____________________________________________________
(найменування підприємства, установи та організації, що передає)
і передаються ___________________________________________________,
(найменування підприємства, установи та організації, що приймає)

а саме: статут об'єкта і свідоцтво про його державну реєстрацію; контракт з керівником підприємства; бухгалтерський баланс, складений на останню звітну дату; інші документи (за визначенням комісії) з питань передачі
об'єкта. Пропозиції комісії __________________________________________ _________________________________________________________________
Голова комісії ___________________ Члени комісії ___________________ ___________________ ___________________
"___" _____________ 2000 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: