open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 667 від 31.03.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

12 квітня 2000 р.
vd20000331 vn667 за N 224/4445

Про порядок передачі функцій управління майном державного підприємства до державних органів приватизації у зв'язку з

прийняттям рішення про приватизацію цього майна

Відповідно до пункту 4 статті 12 Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) та постанови Кабінету
Міністрів України від 21.09.98 N 1482 ( 1482-98-п ) "Про передачу
об'єктів права державної та комунальної власності" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок передачі функцій управління майном
державного підприємства до державних органів приватизації у
зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію цього майна
(додається). 2. Інструктивний лист ФДМУ від 31.03.99 N 10-17-3193
( v3193224-99 ) "Щодо передачі та приймання цілісних майнових
комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурних
підрозділів у зв'язку з прийняттям рішення про їх приватизацію"
скасувати. 3. Директору Департаменту реформування власності Філозопу
Є.Т. забезпечити державну реєстрацію Порядку в Міністерстві
юстиції України та опублікування документа в "Державному
інформаційному бюлетені про приватизацію". 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду В.Васильєва.
Голова Фонду О.Бондар
Затверджено

Наказ Фонду державного

майна України

31.03.2000 N 667
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

12 квітня 2000 р.

за N 224/4445
Порядок

передачі функцій управління майном державного

підприємства до державних органів приватизації

у зв'язку з прийняттям рішення про приватизацію

цього майна
1. Цей Порядок, розроблений відповідно до пункту 4 статті 12
Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ),
постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.98 N 1482
( 1482-98-п ) "Про передачу об'єктів права державної та
комунальної власності", визначає порядок передачі органами, що
здійснюють управління майном державного підприємства, функцій з
управління цим майном державним органам приватизації. 2. Державний орган приватизації в п'ятиденний термін після
прийняття рішення про приватизацію повідомляє про це відповідний
орган, уповноважений управляти майном державного підприємства, та
адміністрацію і трудовий колектив підприємства, що приватизується. 3. Орган, уповноважений управляти майном державного
підприємства, у тижневий термін з дня отримання зазначеного
повідомлення приймає рішення про передачу майна державного
підприємства в управління державному органу приватизації у зв'язку
з прийняттям рішення про приватизацію та повідомляє державний
орган приватизації про кандидатури до складу комісії з питань
передачі функцій управління майном державного підприємства. 4. Державний орган приватизації у п'ятиденний термін
затверджує склад комісії з питань передачі функцій управління
майном державного підприємства і призначає свого представника
головою комісії. До складу комісії входять представники органу,
уповноваженого управляти майном державного підприємства, а також
представники підприємства і державного органу приватизації. 5. Передача функцій управління майном державного підприємства
здійснюється в місячний термін з дня прийняття рішення про
приватизацію. 6. Передача оформлюється актом приймання-передавання функцій
управління майном державного підприємства, який затверджується
наказом державного органу приватизації (додається). 7. Акт приймання-передавання функцій управління майном
державного підприємства складається в трьох примірниках та
направляється до органу, уповноваженого до прийняття рішення про
приватизацію управляти майном державного підприємства, та
підприємства. Один примірник залишається в державному органі
приватизації. 8. До створення ВАТ державний орган приватизації переукладає
контракт з керівником підприємства або продовжує термін його дії з
урахуванням здійснення керівником підприємства заходів щодо
дотримання вимог державного органу приватизації стосовно умов
приватизації.
Директор Департаменту
реформування власності Є.Філозоп
Додаток

до Порядку передачі функцій управління

майном державного підприємства до

державних органів приватизації у

зв'язку з прийняттям рішення про

приватизацію цього майна
Акт
приймання-передавання функцій управління майном державного

підприємства
__________________________________________________________________

(назва об'єкта)
Комісія, створена відповідно до _________________________________________________________________,

(назва документа, на підставі якого створена комісія) у складі: голова комісії ________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
члени комісії:____________________________________________________ __________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові) здійснила приймання-передавання документів щодо функцій управління
майном __________________________________________________________________

(назва об'єкта) за адресою: _________________________________________________________________,
які належать _____________________________________________________
(найменування підприємства, установи та організації, що передає)
і передаються ___________________________________________________,
(найменування підприємства, установи та організації, що приймає)

а саме: статут об'єкта і свідоцтво про його державну реєстрацію; контракт з керівником підприємства; бухгалтерський баланс, складений на останню звітну дату; інші документи (за визначенням комісії) з питань передачі
об'єкта.

Пропозиції комісії __________________________________________ __________________________________________________________________
Голова комісії ___________________ Члени комісії ___________________ ___________________ ___________________
"___" _____________ 2000 р.
Пропозиції комісії __________________________________________ __________________________________________________________________
Голова комісії ___________________ Члени комісії ___________________ ___________________ ___________________
"___" _____________ 2000 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: