open Про систему
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 14 червня 2000 р. N 963

Київ
Про затвердження переліку посад педагогічних

та науково-педагогічних працівників
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 432 ( 432-2001-п ) від 06.05.2001

N 40 ( 40-2004-п ) від 14.01.2004

N 1567 ( 1567-2004-п ) від 17.11.2004

N 1148 ( 1148-2005-п ) від 30.11.2005

N 203 ( 203-2006-п ) від 22.02.2006

N 94 ( 94-2007-п ) від 31.01.2007 }
{ Про підвищення посадових окладів додатково див.

Постанову КМ N 643 ( 643-2007-п ) від 20.04.2007 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 872 ( 872-2007-п ) від 26.06.2007

N 635 ( 635-2012-п ) від 18.07.2012

N 531 ( 531-2015-п ) від 29.07.2015

N 79 ( 79-2016-п ) від 20.01.2016

N 313 ( 313-2016-п ) від 20.04.2016

N 549 ( 549-2018-п ) від 11.07.2018

N 617 ( 617-2018-п ) від 22.08.2018 }
{ Щодо підвищення з 1 січня 2019 р. на 11 відсотків посадових
окладів науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти
державної та комунальної форми власності, перелік посад яких
затверджено цією Постановою, див. Постанову КМ N 36 ( 36-2019-п )
від 23.01.2019 - застосовується з 1 січня 2019 року }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 132 ( 132-2020-п ) від 19.02.2020

N 672 ( 672-2020-п ) від 29.07.2020

N 216 ( 216-2021-п ) від 17.03.2021

N 765 ( 765-2021-п ) від 21.07.2021

N 1160 ( 1160-2021-п ) від 28.10.2021

N 979 ( 979-2022-п ) від 30.08.2022 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити перелік посад педагогічних та науково-педагогічних
працівників, що додається.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 28
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 червня 2000 р. N 963
ПЕРЕЛІК

посад педагогічних та науково-педагогічних

працівників
{ У тексті переліку слово "завідуючий" замінено

словом "завідувач" згідно з Постановою КМ

N 40 ( 40-2004-п ) від 14.01.2004 }

Посади педагогічних працівників
Директор, завідувач, завідувач філією, заступник завідувача
філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи,
начальник вищого навчального закладу I та II рівня акредитації,
професійно-технічного навчального закладу, загальноосвітнього
навчального закладу, навчального закладу для громадян, які
потребують соціальної допомоги та реабілітації, дошкільного
навчального закладу, позашкільного навчального закладу (на якого
поширюються умови оплати праці працівників установ і закладів
освіти), навчально-методичної, методичної, науково-методичної
установи, навчального закладу післядипломної освіти,
приймальника-розподільника для дітей органу Національної поліції,
притулку для дітей, центру соціально-психологічної реабілітації
дітей, інклюзивно-ресурсного центру, ресурсного центру підтримки
інклюзивної освіти, директор, консультант, психолог центру
професійного розвитку педагогічних працівників,
навчально-виробничого (міжшкільного) комбінату (центру),
школи-дитячого садка, інших навчально-виховних комплексів
(об'єднань); їх заступники з навчальної, виховної,
навчально-виховної, методичної, виробничої, навчально-методичної,
навчально-виробничої роботи; заступник директора з
навчально-методичної роботи - керівник навчально-методичного
центру державної установи "Школа супергероїв"; заступники
директора з навчально-виховної, навчальної, виховної роботи
центрів професійної, медичної, фізичної та соціальної реабілітації
осіб з інвалідністю; ранньої реабілітації дітей з інвалідністю.
{ Абзац перший розділу із змінами, внесеними згідно з Постановами
КМ N 40 ( 40-2004-п ) від 14.01.2004, N 1148 ( 1148-2005-п ) від
30.11.2005, N 203 ( 203-2006-п ) від 22.02.2006, N 872
( 872-2007-п ) від 26.06.2007, N 79 ( 79-2016-п ) від 20.01.2016,
N 313 ( 313-2016-п ) від 20.04.2016, N 617 ( 617-2018-п ) від
22.08.2018, N 132 ( 132-2020-п ) від 19.02.2020, N 672
( 672-2020-п ) від 29.07.2020, N 765 ( 765-2021-п ) від
21.07.2021, N 1160 ( 1160-2021-п ) від 28.10.2021 }
Завідувач: логопедичного пункту, інтернату при школі,
заочного відділення школи, фільмотеки, навчально-консультаційного
пункту, відділення навчального закладу, навчально-методичного
кабінету (лабораторії); завідувач, керівник виробничої
(навчальної) практики, фізичного виховання, навчально-виробничої
(навчальної) майстерні, відділу (лабораторії, кабінету, частини) з
основного напряму діяльності, його заступник; завідувач освітнього
центру державної установи "Школа супергероїв"; завідувач
навчальної (педагогічної) частини закладів охорони здоров'я та
соціального забезпечення; завідувач територіальних курсів
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, його заступник.
{ Абзац другий розділу в редакції Постанови КМ N 40 ( 40-2004-п )
від 14.01.2004; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 216 ( 216-2021-п ) від 17.03.2021, N 1160 ( 1160-2021-п ) від
28.10.2021 }
Вчителі, викладачі всіх спеціальностей, асистент вчителя,
асистент вчителя-реабілітолога, старший викладач вищого
навчального закладу I і II рівня акредитації, майстер виробничого
навчання, педагог професійного навчання, старший вихователь,
вихователь, асистент вихователя, соціальний педагог по роботі з
дітьми з інвалідністю, логопед закладу охорони здоров'я та
соціального забезпечення, методист, педагог-організатор,
практичний психолог, соціальний педагог, керівник гуртка, секції,
студії, інших форм гурткової роботи; концертмейстер, художній
керівник, культорганізатор, акомпаніатор, екскурсовод, інструктор
з туризму закладів освіти; старший вожатий, вожатий,
вихователь-методист, музичний керівник, інструктор з фізкультури,
інструктор з праці, інструктор слухового кабінету, фахівець
(консультант) інклюзивно-ресурсного центру, старший керівник та
керівник туристських груп (походу, екскурсії, експедиції) у
позашкільних закладах; старший майстер у професійно-технічному
навчальному закладі, перекладач-дактилолог; помічник директора з
режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму у закладах
освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги і
реабілітації. { Абзац третій розділу "Посади педагогічних
працівників" із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 432
( 432-2001-п ) від 06.05.2001, N 40 ( 40-2004-п ) від 14.01.2004,
N 1567 ( 1567-2004-п ) від 17.11.2004, N 635 ( 635-2012-п ) від
18.07.2012, N 531 ( 531-2015-п ) від 29.07.2015, N 132
( 132-2020-п ) від 19.02.2020, N 765 ( 765-2021-п ) від
21.07.2021, N 979 ( 979-2022-п ) від 30.08.2022 }
Посади науково-педагогічних працівників вищих

навчальних закладів III-IV рівня акредитації
Керівник (ректор, президент тощо), заступник керівника
(перший проректор, проректор, перший віце-президент,
віце-президент), діяльність якого безпосередньо пов'язана з
навчально-виховним або науковим процесом, керівник філіалу,
заступники керівника філіалу (діяльність яких безпосередньо
пов'язана з навчально-виховним або науковим процесом), керівник
закладу післядипломної освіти для осіб з вищою освітою (у тому
числі з освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста),
обов’язковість підвищення кваліфікації яких передбачена законом,
його заступники (діяльність яких безпосередньо пов'язана з
навчально-виховним або науковим процесом), завідувач кафедрою -
професор, професор, доцент, старший викладач, викладач, асистент,
викладач-стажист, провідний концертмейстер, концертмейстер, декан,
заступник декана, керівник навчально-наукового інституту у складі
вищого навчального закладу IV рівня акредитації, його заступники
(діяльність яких безпосередньо пов'язана з навчально-виховним або
науковим процесом), вчений секретар, завідувач: докторантурою,
аспірантурою, ординатурою, інтернатурою, підготовчим відділенням.
{ Розділ із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 40
( 40-2004-п ) від 14.01.2004, N 94 ( 94-2007-п ) від 31.01.2007,
N 549 ( 549-2018-п ) від 11.07.2018 }

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: