open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 26 червня 2007 р. N 872

Київ
Про внесення змін до деяких постанов

Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1068 ( 1068-2007-п ) від 30.08.2007 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 26 червня 2007 р. N 872
ЗМІНИ,

що вносяться до постанов

Кабінету Міністрів України

1. Назву пункту 5 розділу VII додатка до Порядку надання
щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів
керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти,
навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і
закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та
науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 14 квітня 1997 р. N 346 ( 346-97-п ) (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 16, с. 73; 2001 р., N 13, ст. 550;
2005 р., N 48, ст. 3013; 2006 р., N 8, ст. 454), викласти в такій
редакції:
"5. Притулки для дітей".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 червня
1997 р. N 565 ( 565-97-п ) "Про Типове положення про притулок для
неповнолітніх служби у справах неповнолітніх" (Офіційний вісник
України, 1997 р., число 24, с. 61; 2003 р., N 34, ст. 1816;
2004 р., N 4, ст. 171, N 46, ст. 3055; 2005 р., N 1 ст. 22, N 16,
ст. 845):
1) у постанові:
у назві та тексті постанови слова "притулок для неповнолітніх
служби у справах неповнолітніх" у всіх відмінках і формах числа
замінити словами "притулок для дітей" у відповідному відмінку і
числі;
у вступній частині слово "неповнолітніх" замінити словом
"дітей";
у пункті 3 слова "Міністерством у справах молоді та спорту"
замінити словами "Міністерством у справах сім'ї, молоді та
спорту";
2) у Типовому положенні, затвердженому зазначеною постановою:
у назві Типового положення та пункті 1 слова "притулок для
неповнолітніх служби у справах неповнолітніх" замінити словами
"притулок для дітей служби у справах дітей";
доповнити пункт 6 після слів "у мм. Києві та Севастополі
держадміністрацією" словами "за погодженням з
Мінсім'ямолодьспортом";
пункт 10 викласти в такій редакції:
"10. До притулку не приймаються діти, які перебувають у стані
алкогольного або наркотичного сп'яніння, психічно хворі з
вираженими симптомами хвороби, а також ті, що вчинили
правопорушення і щодо яких є відомості про винесення компетентними
органами чи посадовими особами рішення про розшук, затримання,
арешт або поміщення до приймальника-розподільника для дітей
органів внутрішніх справ.";
доповнити пункт 11 абзацом такого змісту:
"письмове звернення керівника лікувально-профілактичного
закладу охорони здоров'я.";
в абзаці другому пункту 23 слова "Республіканський комітет у
справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим" замінити
словами "Міністерство у справах молоді, сім'ї та гендерної
політики Автономної Республіки Крим";
доповнити абзац другий пункту 31 після слів "служби у справах
неповнолітніх" словами "за погодженням з Мінсім'ямолодьспортом";
у тексті Типового положення слова "Мінмолодьспорт", "служба у
справах неповнолітніх" і "кримінальна міліція у справах
неповнолітніх" в усіх відмінках замінити відповідно словами
"Мінсім'ямолодьспорт", "служба у справах дітей" і "кримінальна
міліція у справах дітей органів внутрішніх справ" у відповідному
відмінку, а слово "неповнолітній" в усіх відмінках і формах числа
замінити словом "дитина" у відповідному відмінку і числі.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1068
( 1068-2007-п ) від 30.08.2007 }

4. В абзаці першому розділу "Посади педагогічних працівників"
переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня
2000 р. N 963 ( 963-2000-п ) (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 24, ст. 1015; 2001 р., N 19, ст. 812; 2004 р., N 2, ст. 58;
2006 р., N 8, ст. 454, N 46, ст. 3052), слова
"приймальника-розподільника для неповнолітніх, притулку для
неповнолітніх" замінити словами "приймальника-розподільника для
дітей органів внутрішніх справ, притулку для дітей".
5. У тексті Порядку повернення дітей-іноземців до місць їх
постійного проживання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 26 вересня 2002 р. N 1432 ( 1432-2002-п ) (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 39, ст. 1817; 2004 р., N 46, ст. 3055;
2005 р., N 16, ст. 845):
слово "Мінмолодьспорт" в усіх відмінках замінити словом
"Мінсім'ямолодьспорт" у відповідному відмінку;
слово "неповнолітніх" замінити словом "дітей".
6. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 січня
2004 р. N 87 ( 87-2004-п ) "Про затвердження Типового положення
про центр соціально-психологічної реабілітації дітей" (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 4, ст. 168; N 46, ст. 3055; 2005 р.,
N 16, ст. 845):
1) доповнити пункт 3 постанови абзацом такого змісту:
"Поширити на працівників центрів соціально-психологічної
реабілітації дітей умови оплати праці працівників закладів освіти
для дітей і підлітків, які потребують соціальної допомоги та
реабілітації.";
2) у Типовому положенні, затвердженому зазначеною постановою: пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Радою
міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та
Севастопольською міською, районною, районною у мм. Києві та
Севастополі держадміністрацією, виконавчими органами міських і
районних у містах рад за погодженням з Мінсім'ямолодьспортом і
підпорядковується відповідній службі у справах дітей.
Центр діє на підставі положення, яке розробляється на основі
цього Типового положення і затверджується відповідною службою у
справах дітей.";
абзац другий пункту 13 викласти в такій редакції:
"Прийняття дітей до центру здійснюється за висновком
психолого-медико-педагогічної консультації на підставі направлення
відповідної служби у справах дітей, за клопотанням органів опіки
та піклування, органів управління освітою, у справах сім'ї та
молоді, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
кримінальної міліції у справах дітей органів внутрішніх справ,
притулків для дітей, батьків.";
абзац одинадцятий пункту 15 викласти в такій редакції:
"документ про освітній рівень (у разі, коли дитина навчалася
у навчальному закладі);";
пункт 20 викласти в такій редакції:
"20. Рішення про вибуття дитини з центру приймається
відповідною службою у справах дітей.";
у пункті 21:
доповнити абзац перший після слів "з письмового дозволу"
словом "відповідної";
абзац третій викласти в такій редакції:
"Особам, що супроводжують дитину видаються на вимогу
оригінали її документів, які зберігалися в центрі, та
психолого-педагогічна характеристика дитини з відповідними
рекомендаціями.";
доповнити абзац перший пункту 24 після слів "службою у
справах дітей" словами "за погодженням з Мінсім'ямолодьспортом";
у тексті Типового положення слова "Мінмолодьспорт" і "служба
у справах неповнолітніх" замінити відповідно словами
"Мінсім'ямолодьспорт" і "служба у справах дітей", а слова
"притулки для неповнолітніх" у всіх відмінках і формах числа -
словами "притулок для дітей" у відповідному відмінку і числі.
7. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2005 р. N 1291 ( 1291-2005-п ) "Про затвердження Типового
положення про соціально-реабілітаційний центр - дитяче містечко"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3326):
у назві та пункті 1 постанови слова
"соціально-реабілітаційний центр - дитяче містечко" замінити
словами "соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко)";
у назві та тексті Типового положення, затвердженого
зазначеною постановою, слова "соціально-реабілітаційний центр -
дитяче містечко" і "служба у справах неповнолітніх" у всіх
відмінках замінити відповідно словами "соціально-реабілітаційний
центр (дитяче містечко)" і "служба у справах дітей" у відповідному
відмінку, а слова "приймальника-розподільника для неповнолітніх
органів внутрішніх справ" - словами "приймальника-розподільника
для дітей органів внутрішніх справ".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: