open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів

України з метою запровадження державного контролю

за здійсненням лотерейної діяльності
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 45, ст.377 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Абзац дев'ятий частини шостої статті 4 Закону України "Про
підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,
1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р.,
N 17, ст. 80, N 26, ст. 158; 1999 р., N 7, ст. 52, N 8, ст. 60,
N 38, ст.350, N 42-43, ст. 378, N 48, ст. 415; 2000 р., N 5,
ст. 34, N 6-7, ст. 37, N 46, ст. 393) доповнити словами "випуск та
проведення лотерей".
2. Пункт 29 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299) доповнити словами "випуск
та проведення лотерей".
3. У Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 4,
ст.28; 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 1999 р.,
N 2-3, ст.21, N 39, ст. 357, N 50, ст. 437; 2000 р., N 20,
ст. 149):
1) статтю 1 доповнити пунктом 1.33 такого змісту:
"1.33. Лотерея - господарська операція, яка передбачає продаж
гравцю права на участь у розігруванні призу за випадковою
вірогідністю за кошти або в обмін на інші цінності, а також
безоплатне отримання такого призу у власність, у разі визнання
такого гравця переможцем.
Призовий фонд - сукупність призів, які підлягають виплаті
переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її проведення";
2) у підпункті 10.2.3 пункту 10.2 статті 10:
у частині першій слова "виплат призового фонду" замінити
словами "відрахувань до призового фонду";
частину другу викласти у такій редакції:
"Міністерство фінансів України встановлює вимоги щодо порядку
фінансового контролю за діяльністю з випуску та проведення
лотерей. Податок на прибуток, передбачений у пункті 10.1 цієї
статті, не справляється із суми перевищення доходів над витратами,
пов'язаними з випуском та проведенням державних лотерей".
4. У підпункті 3.2.4 пункту 3.2 статті 3 Закону України "Про
податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1999 р.,
N 39, ст. 357) слова "за дозволом" замінити словами "за
ліцензією".
5. У Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
1) у частині першій статті 218 цифри "164" виключити;
2) статтю 221 та частину першу статті 294 після цифр "162"
доповнити цифрами "164";
доповнити цифрами "164";
3) у статті 313:
пункт 1 після цифр "162" доповнити цифрами "164";
абзац восьмий пункту 2 виключити.
6. У Кримінальному кодексі України ( 2001-05, 2002-05 ):
1) у частині другій статті 7-1, пунктах 1, 2 статті 26,
частині шостій статті 52, частині першій статті 186, частині
першій статті 187 слова "чи цінних паперів" та "або цінних
паперів" замінити словами "цінних паперів чи білетів державних
лотерей";
2) у статті 79:
у назві та частині другій слова "чи цінних паперів" замінити
словами "цінних паперів чи білетів державних лотерей";
частину першу після слів "цінних паперів" доповнити словами
"білетів державних лотерей".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України привести свої
нормативно-правові акти у відповідність з нормами цього Закону.
3. Міністерству фінансів України протягом 30 календарних днів
з дня набрання чинності цим Законом:
затвердити правила видачі ліцензій на провадження діяльності
з випуску та проведення лотерей та встановити вимоги щодо порядку
фінансового контролю над такою діяльністю;
здійснити переоформлення реєстраційних свідоцтв державних
лотерей, білети яких перебували в обігу на момент набрання
чинності цим Законом, на відповідні ліцензії без справляння плати
за таке переоформлення.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 21 вересня 2000 року

N 1969-III

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: