open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 553 від 10.10.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

14 листопада 2000 р.

за N 817/5038
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

митної служби

N 1162 ( z1189-08 ) від 20.10.2008 }
Про затвердження Порядку митного контролю

й митного оформлення вантажів, що надходять на митну

територію України як міжнародна технічна

допомога для виконання робіт на об'єкті "Укриття" та з
підготовки до зняття й зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом

Державної митної служби

N 488 ( z0792-05 ) від 06.06.2005 )

З метою виконання рішень Міжвідомчої комісії з комплексного
вирішення проблем Чорнобильської АЕС (протокол від 01.06.2000 N 1)
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок митного контролю й митного оформлення
вантажів, що надходять на митну територію України як міжнародна
технічна допомога для виконання робіт на об'єкті "Укриття" та з
підготовки до зняття й зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації
(далі - Порядок), який додається.
2. Управлінню нетарифного регулювання (Пашинний О.І.) та
Правовому управлінню (Мельник М.В.) забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Інформаційно-аналітичному митному управлінню
(Копосов С.А.) забезпечити доопрацювання програмного забезпечення
митних органів відповідно до затвердженого Порядку.
4. Управлінню справами (Карпенко В.П.) забезпечити
тиражування та розсилку цього наказу до митних органів після його
державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Служби Соболя І.М.
Голова Служби Ю.Соловков
Затверджено

Наказ Державної митної

служби України

від 10.10.2000 N 553
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 листопада 2000 р.

за N 817/5038

Порядок

митного контролю й митного оформлення вантажів, що

надходять на митну територію України як

міжнародна технічна допомога для виконання

робіт на об'єкті "Укриття" та з підготовки до зняття

й зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації
( У тексті Порядку скорочення "ТН ЗЕД" замінено

відповідно скороченням "УКТЗЕД" згідно з Наказом

Державної митної служби N 488 ( z0792-05 ) від

06.06.2005 )
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблено з метою уникнення затримок при
ввезенні й митному оформленні товарів, що надходять як вантажі
міжнародної технічної допомоги (далі - МТД) і призначені для
вирішення проблем Чорнобильської АЕС. 1.2. Дія цього Порядку поширюється на складні вантажі
цільового функціонального призначення, що надходять як міжнародна
технічна допомога для виконання робіт на об'єкті "Укриття" та з
підготовки до зняття й зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації. 1.3. У цьому Порядку під терміном "комплектне обладнання"
відповідно до примітки 4 до розділу XVI Української класифікації
товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі - УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) розуміються будь-які
машини, обладнання, механізми, установки, апарати й прилади,
призначені для спільного виконання чітко визначених функцій та
охоплені однією з товарних позицій групи 84 або 85 за УКТЗЕД. Комплектне обладнання може бути ввезене в кількох
відправленнях, здійснених протягом певного проміжку часу, якщо це
потрібно для зручності транспортування або інших виробничих
потреб. Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 488 ( z0792-05 ) від 06.06.2005 )
2. Пропуск вантажів та контроль за їх доставкою
2.1. Спрощений механізм пропуску на митну територію України
вантажів запроваджується з метою запобігання можливим затримкам
під час пропуску на митну територію України транспортних засобів з
вантажами МТД, що входять до складу комплектного обладнання й
надходять для виконання робіт на об'єкті "Укриття" та з підготовки
до зняття й зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації, а також для
забезпечення їх ідентифікації та контролю за надходженням у
митницю призначення. 2.2. Уся інформація, яка надходить до Держмитслужби
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002
N 153 ( 153-2002-п ) "Про створення єдиної системи залучення,
використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги", про
зареєстровані в Міністерстві економіки України проекти, що
здійснюються в рамках МТД, розміщується в Єдиній автоматизованій
інформаційній системі Держмитслужби України (далі - ЄАІС). Пункт 2.2 в редакції Наказу Державної митної служби N 488
( z0792-05 ) від 06.06.2005 ) 2.3. З метою подальшого пропуску на митну територію України
зазначених вантажів МТД інспектор прикордонної митниці перевіряє
наявність зареєстрованого проекту в ЄАІС Держмитслужби. Пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 488 ( z0792-05 ) від 06.06.2005 ) 2.4. За наявності інформації про те, що вантаж належить до
відповідного зареєстрованого проекту, підтвердженої даними
товаросупровідних документів, митниці на кордоні подається
внутрішній транзитний документ (далі - ВТД), заповнений відповідно
до Порядку заповнення внутрішнього транзитного документа для його
використання при здійсненні контролю за доставкою вантажів, що
переміщуються між митницями в межах митної території України,
затвердженого наказом Держмитслужби від 12.04.2000 N 206
( z0261-00 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
05.05.2000 за N 261/4482. ВТД має такі особливості заповнення
граф: у графі 31 "Вантажні місця та опис товару" зазначається
"Вантаж МТД за проектом N..."; до графи 33 "Код товару" заноситься код комплектного
обладнання згідно з УКТЗЕД. 2.5. Вантаж направляється в митницю призначення для митного
оформлення. Контроль за доставкою вантажу здійснюється відповідно
до Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів
у митниці призначення, затвердженого наказом Держмитслужби від
08.12.98 N 771 ( z0042-99 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 22.01.99 за N 42/3335.
3. Декларування та митне оформлення
3.1. Декларування товарів, що входять до складу комплектного
обладнання й надходять у рамках МТД для виконання робіт на об'єкті
"Укриття" та з підготовки до зняття й зняття Чорнобильської АЕС з
експлуатації, здійснюється за єдиним кодом комплектного обладнання
згідно з вимогами УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ) за умови, якщо: митницею прийняте рішення щодо митного оформлення складових
комплектного обладнання за єдиним кодом за УКТЗЕД; митне оформлення всіх партій товарів, що входять до складу
комплектного обладнання, здійснюється однією митницею. 3.2. Якщо умови, зазначені у пункті 3.1, не виконані, то
товари, пред'явлені до митного оформлення, мають бути віднесені до
відповідних позицій УКТЗЕД як такі, що не належать до комплектного
обладнання. 3.3. При класифікації цих товарів слід керуватися примітками
до розділів і груп УКТЗЕД та Основних правил інтерпретації УКТЗЕД.
Якщо товари, що поставляються за тим же проектом, що й комплектне
обладнання, безпосередньо не застосовуються при виконанні основної
функції, описаної в товарній позиції, у якій класифікується
комплектне обладнання, і їх не стосується примітка 4 до розділу
XVI, то вони класифікуються в передбачених для них товарних
позиціях УКТЗЕД. 3.4. Митне оформлення товарів, що входять до складу
комплектного обладнання й надходять у рамках МТД для виконання
робіт на об'єкті "Укриття" та з підготовки до зняття й зняття
Чорнобильської АЕС з експлуатації, здійснюється в порядку,
установленому чинним митним законодавством, наказом Державної
митної служби України та Національного агентства України з
реконструкції та розвитку від 15.10.97 N 42/505 ( z0482-97 ) "Про
порядок контролю та митного оформлення вантажів міжнародної
технічної допомоги", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
17.10.97 за N 482/2286, та цим Порядком. 3.5. Підставою для митного оформлення складових комплектного
обладнання за єдиним кодом за УКТЗЕД є: рішення митниці про митне оформлення складових комплектного
обладнання за єдиним кодом за УКТЗЕД, видане за попередньою заявою
одержувача; довідка Міністерства економіки України, яка підтверджує факт
належності складової комплектного обладнання до МТД; попередній перелік товарів, які входять до складу
комплектного обладнання. 3.6. У попередньому переліку, що зберігається в митниці,
робиться відмітка про митне оформлення відповідного товару із
зазначенням номера вантажної митної декларації (далі - ВМД).
Відмітка завіряється особистою номерною печаткою інспектора, що
здійснює оформлення. 3.7. Підсумковий облік поставок комплектного обладнання
здійснюється Київською регіональною митницею. Для цього митниця
оформлення після здійснення митного оформлення товарів надсилає до
Київської регіональної митниці ксерокопії ВМД та документів,
згідно з якими було проведене митне оформлення.
4. Особливості заповнення граф ВМД
4.1. При ввезенні складової комплектного обладнання графи
вантажної митної декларації заповнюються згідно з Порядком
заповнення граф вантажної митної декларації відповідно до митних
режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення
(вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі,
затвердженим наказом Держмитслужби від 30.06.98 N 380 ( z0469-98 )
і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.07.98 за
N 469/2909, з урахуванням особливостей заповнення окремих граф. 4.2. У графі 31 "Вантажні місця та опис товару" для кожної
поставки товару мають зазначатися: назва комплектного обладнання; опис складової комплектного обладнання, яка декларується. 4.3. У графі 33 "Код товару" зазначається код комплектного
обладнання за УКТЗЕД. 4.4. У розділі 9 графи 44 "Додаткова інформація/подані
документи" зазначаються реєстраційний номер і дата рішення
митниці.
5. Умови прийняття митницею рішення про декларування та

митне оформлення складових комплектного обладнання

за єдиним кодом за УКТЗЕД

( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )
5.1 Для прийняття рішення про декларування та митне
оформлення складових комплектного обладнання за єдиним кодом
комплектного обладнання за УКТЗЕД при розподіленій у часі
поставці, митниця розглядає письмову заяву керівництва ЧАЕС. У заяві мають бути зазначені: реквізити проекту; терміни ввезення складових комплектного обладнання на митну
територію України (початок і кінець); реквізити вантажоодержувача. До заяви мають бути додані такі документи (допускається
подання копій документів, завірених печаткою й підписом керівника
організації): попередній перелік товарів, що входять до складу комплектного
обладнання; складальне креслення (схема) комплектного обладнання із
зазначенням на ньому порядкових номерів позицій попереднього
переліку; короткий технічний опис комплектного обладнання, що дасть
можливість установити призначення й функції як усього обладнання в
цілому, так і його складових частин. 5.2. Митниця розглядає документи і в разі згоди приймає
рішення про декларування та митне оформлення складових
комплектного обладнання за єдиним кодом за УКТЗЕД у термін, що не
перевищує 15 днів з дня подання заяви. При цьому мають
ураховуватися реальні терміни надходжень. 5.3. Рішення митниці засвідчується підписом начальника
митниці або особи, що його заміщує, та гербовою печаткою митниці
(форма рішення наведена у додатку). 5.4. Митниця може відмовити у митному оформленні складових
комплектного обладнання за єдиним кодом за УКТЗЕД у разі: подання неповного комплекту документів, перелік яких наведено
в пункті 5.1 цього Порядку; якщо подані документи не свідчать про належність окремих
складових частин до комплектного обладнання.
Начальник Управління
нетарифного регулювання О.Пашинний
Додаток

до п. 3.1 Порядку митного

контролю й митного оформлення

вантажів, що надходять на митну

територію України як міжнародна

технічна допомога для виконання

робіт на об'єкті "Укриття" та з

підготовки до зняття й зняття

Чорнобильської АЕС з

експлуатації
Рішення
N_________ від________
про митне оформлення товарів, що входять до складу

комплектного обладнання, за єдиним кодом за УКТЗЕД

Проект ___________________________________________________________
Одержувач ________________________________________________________
Найменування комплектного обладнання _____________________________
__________________________________________________________________
Код за УКТЗЕД __________________________
Терміни надходження складових комплектного обладнання
(початок і кінець) _______________________________________________
__________________________________________________________________

М.П.
Підпис начальника митниці

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: