open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Департамент валютного контролю та ліцензування
N 28-311/3803-6857 від 12.10.2000

м.Київ
vd20001012 vn28-311/3803-6857

Територіальним управлінням

Національного банку України,

комерційним банкам України

Про кодовані рахунки для здійснення сумнівних операцій

Національний банк України надзвичайно стурбований ситуацією з
використанням кодованих рахунків для здійснення сумнівних операцій
і нагадує, що відповідно до Інструкції про порядок відкриття та
функціонування кодованих рахунків фізичних осіб (резидентів і
нерезидентів) у іноземній валюті та національній валюті України,
затвердженій постановою Правління Національного банку України від
09.11.98 N 469 ( z0746-98 ) та зареєстрованій в Міністерстві
юстиції України 23.11.98 за N 746/3186, режим зарахування коштів
на кодовані рахунки та проведення операцій з кодованих рахунків
встановлюється відповідно до вимог Інструкції про порядок
відкриття та використання рахунків у національній та іноземній
валюті, затвердженій постановою Правління Національного банку
України від 18.12.98 N 527 ( z0819-98 ) та зареєстрованій в
Міністерстві юстиції України 24.12.98 за N 819/3259. Зокрема, на кодовані поточні рахунки в національній валюті
фізичних осіб-резидентів зараховуються: - оплата праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари за
літературні роботи, музичні твори, витвори образотворчого
мистецтва, за артистичну діяльність, наукові роботи та винаходи; - виплати страхових та викупних сум, позичок з особистого
страхування, страхове відшкодування за майновим страхуванням; - орендна плата за найм житлових помешкань, рухомого і
нерухомого майна; - відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям
каліцтвом або у разі втрати годувальника; - кошти в національній валюті за продану іноземну валюту; - кошти за реалізоване власне майно та за здану
сільгосппродукцію; - інші надходження у випадках, що не суперечать чинному
законодавству України. З кодованих поточних рахунків у національній валюті фізичних
осіб-резидентів за розпорядженням власника чи за його дорученням
проводяться такі операції: - розрахунки за надані послуги юридичними та фізичними
особами; - розрахунки за придбані в підприємствах торгівлі товари; - відрахування до державного та місцевих бюджетів
обов'язкових та інших платежів; - розрахунки за участь у створенні підприємств різної форми
власності; - розрахунки за купівлю та продаж цінних паперів на біржовому
або позабіржовому ринку; - розрахунки за купівлю готівкової іноземної валюти; - інші операції - у випадках, що не суперечать чинному
законодавству України; - розрахунки за купівлю іноземної валюти за дорученням
фізичної особи, яка виїжджає на постійне місце проживання за
кордон, для подальшого зарахування на її поточний рахунок в
іноземній валюті (копії документів про виїзд з України залишаються
в уповноваженому банку). Забороняється перерахування коштів на будь-який рахунок
фізичних осіб - нерезидентів. На кодовані поточні рахунки у національній валюті фізичних
осіб-нерезидентів (за наявності підтвердження джерел походження
готівкових коштів у грошовій одиниці України чи при перерахуванні
коштів з власного поточного рахунку), зараховуються відповідно: - кошти, одержані як оплата праці, допомога, авторські
гонорари; - кошти, одержані як відшкодування шкоди, заподіяної
робітникам та службовцям каліцтвом; - кошти від продажу власного майна; - успадковані кошти; - кошти, отримані внаслідок здійснення іноземної інвестиції в
Україну; - виплата страхових сум; - кошти, що були раніше зняті власником з рахунку, але не
використані або не повністю використані; - інші надходження, що не суперечать чинному законодавству
України. З кодованих поточних рахунків у національній валюті фізичних
осіб-нерезидентів за розпорядженням власника чи за його
довіреністю проводяться такі операції в грошовій одиниці України: - видача коштів готівкою; - видача платіжних документів для здійснення безготівкових
розрахунків; - розрахунки у безготівковій формі за послуги, надані
юридичними та фізичними особами на території України; - сплата мита, податків та інших обов'язкових платежів; - сплата страхових та членських внесків; - здійснення платежів з відшкодування витрат судовим,
слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим органам; - перерахування на рахунок іншої фізичної особи; - перерахування на інший власний поточний рахунок в іншому
банку України чи на вкладний рахунок; - перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як
внесок до її статутного фонду у випадках, передбачених чинним
законодавством; - перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як
реінвестування в об'єкт первинного інвестування чи в інші об'єкти
інвестування відповідно до чинного законодавства України; - перерахування за купівлю іноземної валюти (купівля
іноземної валюти за кошти у грошовій одиниці України з урахуванням
нарахованих відсотків за залишками коштів на рахунку); - інші операції, що не суперечать чинному законодавству
України. Кошти на кодовані вкладні (депозитні) рахунки у національній
валюті фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з
власного вкладного рахунку в іншому банку чи з поточного рахунку в
національній чи іноземній валюті. На кодовані вкладні рахунки в національній валюті фізичних
осіб-нерезидентів зараховуються: - готівкові кошти (кошти фізичних осіб-нерезидентів, які
проживають в Україні відповідно до відкритої візи строком до 1
року, зараховуються за наявності підтвердження джерел походження
готівкових коштів у грошовій одиниці України); - кошти з власного поточного рахунку. З кодованих вкладних рахунків у національній валюті фізичних
осіб-нерезидентів у разі закінчення строку договору проводяться
операції у грошовій одиниці України (при закритті рахунку): - виплата готівкових коштів; - виплата платіжними документами; - перерахування на власний поточний рахунок. На кодовані поточні рахунки в іноземній валюті фізичних
осіб-резидентів зараховуються: - готівкова валюта; - валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону
на ім'я власника рахунку згідно з чинним законодавством України; - валюта за іменними платіжними документами (чеками),
виписаними уповноваженими банками України; - валюта, переказана з-за кордону на ім'я власника рахунку
через уповноважені банки України; - валюта, одержана з-за кордону від юридичної
особи-нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські
гонорари; - валюта за іменними платіжними документами, що надіслані
з-за кордону на ім'я власника рахунку; - валюта за платіжними документами, ввезеними з-за кордону
власником рахунку і зареєстрованими митною службою при в'їзді в
Україну; - валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням
юридичної особи-нерезидента через юридичну особу-резидента
(посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів,
договорів), якими передбачено отримання резидентами України
гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів з-за
кордону за використання їх творів, винаходів, відкриттів тощо
згідно з чинним законодавством України; - валюта, перерахована з рахунку отримувача гуманітарної
допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги; - валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою
(резидентом чи нерезидентом) з власного поточного рахунку в
іноземній валюті; - іноземна валюта, куплена уповноваженим банком на
міжбанківському валютному ринку України за дорученням фізичної
особи, яка виїжджає на постійне місце проживання за кордон, за
кошти з рахунку в національній валюті (копії документів про виїзд
залишаються в уповноваженому банку). З кодованого поточного рахунку в іноземній валюті за
розпорядженням фізичної особи-резидента чи за його дорученням
проводяться такі операції: а) в іноземній валюті: - перерахування за межі України через кореспондентські
рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу
іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів
фізичних осіб-резидентів і нерезидентів; - виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється
згідно з Інструкцією про переміщення валюти України, іноземної
валюти, банківських металів, платіжних документів, інших
банківських документів і платіжних карток через митний кордон
України ( z0452-00 ); - виплата платіжними документами (вивезення за межі України
здійснюється згідно з Інструкцією про переміщення валюти України,
іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших
банківських документів і платіжних карток через митний кордон
України); - перерахування у межах України на рахунок іншої фізичної
особи - громадянина України - резидента; - перерахування на власний поточний рахунок в іншому
уповноваженому банку України чи вкладний рахунок; - продаж на міжбанківському валютному ринку України для
подальшого зарахування на рахунок у національній валюті; б) у грошовій одиниці України: - виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні
операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України
використовується курс Національного банку України); - перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж
товару чи надання послуг на території України (при здійсненні
операції продажу іноземної валюти використовується курс
Національного банку України). На кодований поточний рахунок в іноземній валюті фізичної
особи-нерезидента зараховуються: - валюта, перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунку
через уповноважені банки України; - готівкова валюта, яка ввезена на територію України і
зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (в митній
декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про
зарахування іноземної валюти на рахунок); - валюта за платіжними документами, ввезена на територію
України власником рахунку і зареєстрована митною службою при
в'їзді в Україну (в митній декларації робиться відмітка
уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на
рахунок, а копія митної декларації залишається в уповноваженому
банку); - валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону
на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним
законодавством України; - валюта за іменними платіжними документами (чеками),
виписаними уповноваженими банками України; - валюта, одержана в Україні як оплата праці, премії, призи,
авторські гонорари згідно з чинним законодавством України; - валюта, що перерахована у межах України іншою фізичною
особою-нерезидентом з власного поточного рахунку в іноземній
валюті; - кошти, невикористані або не повністю використані, у сумі,
що не перевищує раніше зняту власником з рахунку. З кодованого поточного рахунку в іноземній валюті фізичної
особи-нерезидента за розпорядженням власника чи за його дорученням
проводяться такі операції: а) в іноземній валюті: - перерахування за межі України через кореспондентські
рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу
іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів
фізичних осіб - резидентів і нерезидентів ( v0390500-96 ); - виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється
згідно з Інструкцією про переміщення валюти України, іноземної
валюти, банківських металів, платіжних документів, інших
банківських документів і платіжних карток через митний кордон
України ( z0452-00 ); - виплата платіжними документами (вивезення за межі України
здійснюється згідно з Інструкцією про переміщення валюти України,
іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших
банківських документів і платіжних карток через митний кордон
України ( z0452-00 ); - перерахування на власний поточний рахунок чи вкладний
рахунок в іншому уповноваженому банку України; - перерахування в межах України на поточний рахунок іншої
фізичної особи - резидента чи нерезидента; - перерахування фізичною особою-нерезидентом на рахунок
юридичної особи - резидента як інвестиція згідно з чинним
законодавством України; б) у грошовій одиниці України: - виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні
операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України
використовується курс Національного банку України); - перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж
товару чи надання послуг на території України (при здійсненні
операції продажу іноземної валюти використовується курс
Національного банку України); - інвестування. На кодований вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті
фізичної особи-резидента зараховуються: - готівкова валюта; - валюта, перерахована з власного поточного чи вкладного
рахунку в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України. З кодованого вкладного рахунку в іноземній валюті за
розпорядженням фізичної особи-резидента чи за його дорученням
проводяться операції (при закритті рахунку): - виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється
згідно з Інструкцією про переміщення валюти України, іноземної
валюти, банківських металів, платіжних документів, інших
банківських документів і платіжних карток через митний кордон
України ( z0452-00 ); - виплата платіжними документами (вивезення за межі України
здійснюється згідно з Інструкцією про переміщення валюти України,
іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших
банківських документів і платіжних карток через митний кордон
України ( z0452-00 ); - перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в
іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України. На кодований вкладний рахунок в іноземній валюті фізичної
особи-нерезидента зараховуються: - готівкова валюта, яка ввезена на територію України і
зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (в митній
декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про
зарахування готівкової іноземної валюти на рахунок); - валюта, перерахована з власного поточного чи вкладного
рахунку в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку. З кодованого вкладного рахунку в іноземній валюті фізичної
особи-нерезидента за розпорядженням власника чи за його дорученням
проводяться такі операції (при закритті рахунку): - перерахування за межі України через кореспондентські
рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу
іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів
фізичних осіб-резидентів і нерезидентів; - виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється
згідно з Інструкцією про переміщення валюти України, іноземної
валюти, банківських металів, платіжних документів, інших
банківських документів і платіжних карток через митний кордон
України ( z0452-00 ); - виплата платіжними документами (вивезення за межі України
здійснюється згідно з Інструкцією про переміщення валюти України,
іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших
банківських документів і платіжних карток через митний кордон
України ( z0452-00 ); - перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в
іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України. Нагадуємо про персональну відповідальність керівників установ
за неухильне дотримання вимог чинного законодавства та недопущення
сумнівних операцій за кодованими рахунками. Звертаємо увагу керівників банків на те, що відповідно до
статті 7 Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та
зловживанню ними" ( 62/95-ВР ) банки зобов'язані повідомити
відповідні правоохоронні органи про громадян, одноразові грошові
вклади і перекази яких перевищують тисячу мінімальних розмірів
заробітної плати.
В.о. Голови А.В.Шаповалов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: