open Про систему
Нечинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 527 від 18.12.98 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

24 грудня 1998 р.

за N 819/3259

Про затвердження Інструкції про відкриття банками

рахунків у національній та іноземній валюті

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Нацбанку

N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99

N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 )

На виконання Закону України "Про внесення до деяких законів
України змін щодо відкриття банківських рахунків" ( 725/97-ВР )
Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Інструкцію про відкриття банками рахунків у
національній та іноземній валюті (додається). 2. Визнати такою, що втратила чинність, Інструкцію N 3 про
відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті,
затверджену постановою Правління від 27.05.96 N 121
( v0121500-96 ), в редакції постанови Правління від 04.02.98 N 36
( z0119-98 ) (із змінами і доповненнями). 3. Постанову надіслати на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України. 4. Юридичному департаменту (В.Л.Кротюк) після державної
реєстрації довести цю постанову до відома регіональних управлінь
Національного банку України та комерційних банків для використання
в роботі. 5. Зобов'язати всі установи банків у двомісячний строк
привести справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів у
відповідність з вимогами цієї Інструкції. 6. Визначити Департамент платіжних систем (В.М.Кравець)
відповідальним за ведення Інструкції про відкриття банками
рахунків у національній та іноземній валюті. 7. Постанова набуває чинності через десять днів після її
реєстрації.
Голова В.А.Ющенко
Затверджено

Постанова Правління

Національного банку України

18.12.98 N 527
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 грудня 1998 р.

за N 819/3259
Інструкція

про порядок відкриття та використання рахунків

у національній та іноземній валюті
( Назва Інструкції в редакції Постанови Нацбанку

N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 )

1. Загальні положення
1.1. Інструкція регулює правовідносини, що виникають при
відкритті клієнтам банків поточних, депозитних (вкладних) рахунків
у національній та іноземній валюті, а також поточних бюджетних
рахунків у національній валюті України. 1.2. Банки відкривають рахунки зареєстрованим в установленому
чинним законодавством порядку юридичним особам та фізичним
особам-суб'єктам підприємницької діяльності (далі - підприємства),
філіям, представництвам, відділенням та іншим відокремленим
підрозділам підприємств, у тому числі структурним підрозділам,
виділеним у процесі приватизації (далі - відокремлені підрозділи),
виборчим фондам (політичних партій, виборчих блоків партій та
кандидатів у депутати), представництвам юридичних
осіб-нерезидентів, іноземним інвесторам, фізичним особам на
умовах, викладених у цій Інструкції та в договорі між установою
банку і власником рахунку. Умови договору не повинні суперечити
вимогам цієї Інструкції. 1.3. Рахунки для зберігання грошових коштів і здійснення усіх
видів банківських операцій відкриваються у будь-яких банках
України за вибором клієнта і за згодою цих банків. 1.4. Порядок проведення операцій на рахунках у національній
та іноземній валюті регулюється чинним законодавством України,
нормативними актами Національного банку України та цією
Інструкцією. Операції на рахунках здійснюються на підставі
розрахункових документів установлених форм. 1.5. Клієнти банку можуть відкривати лише один рахунок для
формування статутного фонду господарського товариства (в іноземній
та/або національній валюті) і один рахунок (в іноземній та/або
національній валюті) за кожною угодою сумісної (спільної)
діяльності без створення юридичної особи. ( Абзац перший
пункту 1.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99 ) Юридичні особи-нерезиденти (крім нерезидентів-інвесторів)
можуть відкривати поточні рахунки в національній та іноземній
валюті на території України тільки своєму представництву. Поточні
рахунки в національній валюті представництву юридичної
особи-нерезидента відкриваються за наявності індивідуальної
ліцензії Національного банку України. 1.6. У разі відкриття (закриття) або зміни номерів усіх видів
рахунків (крім рахунків фізичних осіб та офіційних представництв),
передбачених цією Інструкцією, установа банку зобов'язана
повідомити про це податковий орган за місцем реєстрації власника
рахунку протягом трьох робочих днів з дня відкриття або закриття
рахунку (включаючи день відкриття або закриття). Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків інвесторів -
юридичних осіб-нерезидентів, рахунків для формування статутного
фонду господарських товариств, рахунків для ведення сумісної
діяльності без створення юридичної особи, рахунків виборчих фондів
надсилаються в податковий орган за місцезнаходженням установи
банку, в якій відкриваються зазначені рахунки. Форма і зміст повідомлення податкових органів про відкриття
або закриття рахунків встановлюється центральним податковим
органом України. Примірник цього повідомлення, що надійшов до
установи банку, з відміткою податкового органу про взяття рахунку
на облік залишається у справі про відкриття рахунків. Крім цього, повідомлення про відкриття (закриття) чи зміну
номера рахунку надсилається також до Національного банку України
для включення до зведеного електронного реєстру власників
рахунків. Порядок і форма повідомлення встановлюється Національним
банком України. Про відкриття рахунку відокремленому підрозділу, крім
вищезазначених повідомлень, у такий самий строк повідомляється
податковий орган за місцем реєстрації підприємства - юридичної
особи. До отримання повідомлення про взяття рахунків суб'єктів
підприємницької діяльності на податковий облік на цих рахунках
здійснюються лише операції з зарахування коштів. Датою початку
операцій за видатками з рахунків суб'єктів підприємницької
діяльності в установі банку є дата реєстрації отримання банком
зазначеного повідомлення. Днем відкриття рахунку вважається дата, зазначена на заяві
про відкриття рахунку у розділі "Відмітки банку". Операції на рахунках відокремлених підрозділів юридичних
осіб - суб'єктів підприємницької діяльності здійснюються після
отримання повідомлення від податкових органів за місцезнаходженням
цих підрозділів про взяття рахунків на облік. ( Пункт 1.6
доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 364 ( z0538-99 )
від 22.07.99 ) 1.7. У разі відкриття двох і більше поточних рахунків у
національній валюті власник рахунку протягом трьох робочих днів з
дня відкриття або закриття наступного рахунку визначає один з
рахунків у національній валюті як основний, на якому
обліковуватиметься заборгованість, що списується (стягується) у
безспірному порядку, і повідомляє номер цього рахунку податковому
органу, в якому він обліковується як платник податків, за місцем
своєї реєстрації та банкам, в яких відкриті додаткові рахунки в
національній валюті, а також рахунки в іноземній валюті. Банки, в яких відкриваються додаткові рахунки у національній
валюті та рахунки в іноземній валюті, протягом трьох робочих днів,
крім повідомлення до податкових органів, повідомляють також
установу банку, в якій відкрито основний рахунок, про відкриття
таких рахунків (із зазначенням їх номерів). При зміні (у тому числі у зв'язку із закриттям) основного
рахунку суб'єкт підприємницької діяльності, який має податкову
заборгованість, зобов'язаний надати в установу банку, де
обліковується картотека заборгованості, письмову згоду податкового
органу за місцем його реєстрації як платника податків та письмову
згоду установи банку, в якому відкривається основний рахунок на
переведення картотеки заборгованості. 1.8. Місцезнаходженням власника рахунку вважається адреса,
вказана у картці із зразками підписів та відбитком печатки, яка
має відповідати адресі, вказаній у статуті і свідоцтві про
державну реєстрацію. У разі зміни місцезнаходження власник рахунку протягом трьох
днів з дня внесення змін до свідоцтва про реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності зобов'язаний надати установі банку нову
копію свідоцтва про реєстрацію з внесеними змінами, завірену
нотаріально чи органом, який його видав. 1.9. Документи на відкриття усіх банківських рахунків
суб'єктів підприємницької діяльності особисто подають у банк
особи, які мають право першого і другого підписів і повноваження
яких перевіряються уповноваженим працівником банку. Якщо серед
осіб, які мають право першого чи другого підписів, є іноземці або
особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території
України, то зазначені особи зобов'язані додатково надати
документи, що підтверджують законність їх перебування на території
України, а у випадках, передбачених чинним законодавством України
- дозвіл на працевлаштування, виданий Державним центром зайнятості
Міністерства праці та соціальної політики України або за його
дорученням відповідними центрами зайнятості Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва та Севастополя, якщо інше не
передбачено законами та міжнародними договорами України. Копії
зазначених документів залишаються у справі про відкриття рахунку.
У разі зміни особи (осіб), яка має право підпису, новопризначена
особа (особи) повинна особисто подати до банку картки із зразками
підпису та пред'явити паспорт. ( Абзац пункту 1.9 в редакції
Постанови Нацбанку N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99; із змінами,
внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від
14.04.2000 ) Фізичні особи, які відкривають рахунки на своє ім'я, на ім'я
неповнолітніх осіб чи на ім'я іншої фізичної особи за довіреністю,
повинні пред'явити уповноваженому працівнику банку паспорт чи
документ, що його замінює. ( Абзац пункту 1.9 в редакції Постанови
Нацбанку N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99 ) У разі відкриття рахунків особисто неповнолітніми, яким не
виповнилося 16 років, вони подають свідоцтво про народження та
довідку із зразком підпису неповнолітнього, видану учбовим
закладом, де він навчається, або картку із зразком підпису,
засвідчену у встановленому законодавством порядку. Крім того,
рахунки можуть бути відкриті у присутності одного із батьків із
наданням паспорта, де є запис про дитину, та свідоцтва про
народження неповнолітнього. ( Абзац пункту 1.9 в редакції
Постанови Нацбанку N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99 ) Уповноважений працівник банку в присутності осіб, які
відкривають рахунки, знімає копії з чотирьох сторінок паспорта або
документа, що його замінює, свідоцтва про народження, які
зберігаються в справі з юридичного оформлення. ( Абзац пункту 1.9
в редакції Постанови Нацбанку N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99 ) При наданні підроблених (недостовірних) документів з метою
відкриття рахунків комерційний банк зобов'язаний негайно
повідомити про це органи внутрішніх справ із зазначенням
паспортних даних особи, яка подає документи на відкриття
банківського рахунку. При отриманні документів на відкриття чи переоформлення
банківських рахунків банки зобов'язані здійснити перевірку наданих
документів на відповідність їх чинному законодавству, зокрема: 1) підписи осіб на заяві про відкриття рахунку мають бути
розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища й ініціалів та
ідентифіковані з підписами у картці із зразками підписів та
відбитком печатки; 2) свідоцтво про державну реєстрацію суб'єктів
підприємницької діяльності має відповідати зразкам, передбаченим у
додатку 3 (для юридичних осіб) і в додатку 4 (для фізичних осіб -
суб'єктів підприємницької діяльності) до Положення про державну
реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 740
( 740-98-п ). Для суб'єктів підприємницької діяльності, які
зареєстровані до набуття чинності постановою Кабінету Міністрів
України від 25.05.98 N 740 "Про порядок державної реєстрації
суб'єктів підприємницької діяльності", свідоцтва про державну
реєстрацію мають відповідати зразкам, передбаченим у додатках 3 і
4 до Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької
діяльності та реєстраційний збір за державну реєстрацію суб'єктів
підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29.04.94 N 276 ( 276-94-п ); 3) посвідчувальні написи нотаріуса на документах вважаються
дійсними у разі, якщо вони відповідають формам, затвердженим
наказом Міністерства юстиції України від 07.02.94 N 7/5
( z0038-94 ) "Про затвердження форм реєстрів для реєстрації
нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів
на угодах і засвідчувальних документах", зареєстрованих
Міністерством юстиції України 02.03.94 за N 38/247. 1.10. Усі суб'єкти підприємницької діяльності та установи
банків зобов'язані дотримуватись вимог чинного законодавства з
питань відкриття рахунків в установах банків та цієї Інструкції. За порушення зазначених вимог суб'єкти підприємницької
діяльності та комерційні банки несуть відповідальність,
передбачену чинним законодавством України.
2. Відкриття банками рахунків у національній валюті ( Назва розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою

Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 )
2.1. Характеристика рахунків
2.1.1. Поточні рахунки відкриваються підприємствам усіх
видів та форм власності, їх відокремленим підрозділам, а також
фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності для
зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій за
цими рахунками відповідно до чинного законодавства України. Вклади
до запитання (поточні рахунки) відкриваються фізичним особам для
зберігання коштів, отримання готівки та проведення безготівкових
розрахунків у національній валюті з юридичними та іншими фізичними
особами. Поточні бюджетні рахунки відкриваються підприємствам,
установам, організаціям, які утримуються за рахунок бюджетів. До поточних рахунків також належать: а) рахунки за спеціальними режимами їх використання, що
відкриваються на підставі рішень Кабінету Міністрів України; б) карткові рахунки (картрахунки), що відкриваються
відповідно до вимог цієї Інструкції. Операції за цими рахунками
здійснюються з урахуванням особливостей, визначених цією
Інструкцією та відповідними нормативно-правовими актами
Національного банку України, що регулюють здійснення операцій із
застосуванням платіжних карток. Пункт 2.1.1 в редакції Постанови Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від
14.04.2000 ) 2.1.2. Депозитні рахунки відкриваються підприємствам усіх
форм власності, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам на
підставі укладеного депозитного договору між власником рахунку та
установою банку на визначений у договорі строк. Кошти на депозитні
рахунки підприємств та їх відокремлених підрозділів
перераховуються з поточного рахунку і після закінчення строку
зберігання повертаються на поточний рахунок. Проведення
розрахункових операцій та видача коштів готівкою з депозитного
рахунку юридичної особи або її відокремленого підрозділу
забороняється. Кошти на вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб можуть
бути внесені готівкою, перераховані з власного вкладного рахунку в
іншому банку чи з поточного рахунку в національній чи іноземній
валюті. Відсотки за депозитними рахунками можуть перераховуватися на
поточний рахунок відповідно до умов депозитного договору або
зараховуватися на поповнення депозиту. Пункт 2.1.2 в редакції Постанови Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від
14.04.2000 ) 2.1.3. Відкриття рахунку з метою акумуляції коштів для виїзду
на лікування за кордон здійснюється у порядку, передбаченому
Положенням про порядок направлення громадян на лікування за
кордон, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
08.12.95 за N 991 ( 991-95-п ) "Про затвердження Положення про
порядок направлення громадян на лікування за кордон". 2.1.4. Рахунки виборчих фондів відкриваються для фінансування
передвиборної агітації кандидатам у депутати, довіреним особам
кандидатів у депутати, уповноваженим особам політичних партій чи
виборчих блоків партій після їх реєстрації відповідними виборчими
комісіями згідно зі статтею 37 Закону України "Про вибори народних
депутатів України" ( 541/97-ВР ).
2.2. Порядок відкриття рахунків підприємствам та їх
відокремленим підрозділам Назва підрозділу 2.2 в редакції Постанови Нацбанку N 146
( z0263-00 ) від 14.04.2000 )
2.2.1. Для відкриття поточних рахунків та поточних бюджетних
рахунків підприємства подають установам банків такі документи: а) заяву на відкриття рахунку встановленого зразка (згідно з
додатком 1). Заяву підписує керівник та головний бухгалтер
підприємства. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи
іншої службової особи, на яку покладено функцію ведення
бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише
керівник; б) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної
виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати
державну реєстрацію, засвідчену нотаріально** чи органом, який
видав свідоцтво про державну реєстрацію. Бюджетні установи та
організації замість свідоцтва про державну реєстрацію подають
копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або
органом, що видав відповідну довідку; --------------------------------- ** Форма нотаріального засвідчення має відповідати вимогам
Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами
України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від
18.06.94 N 18/5 ( z0152-94 ), зі змінами та доповненнями до неї.
в) копію належним чином зареєстрованого статуту (положення),
засвідчену нотаріально чи органом, який реєструє. Положення, які
затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами
Президента України, нотаріального засвідчення не потребують. Установи та організації, які діють на підставі законів,
статути (положення) не подають; г) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на
податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або
уповноваженим працівником банку; ґ) картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до
чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано
право розпорядження рахунком та підписання розрахункових
документів, завірену нотаріально або вищестоящою організацією в
установленому порядку. У картку включається також зразок відбитка
печатки підприємства; д) довідку* про реєстрацію в органах Пенсійного фонду
України. ------------------------------------ * Довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України
має відповідати зразку, передбаченому в додатку 3 до Інструкції
про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами,
організаціями та громадянами страхових зборів до Пенсійного фонду
України, а також обліку надходження і витрачання його коштів,
затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України
06.09.96 N 11-1 ( z0550-96 ). В обов'язковому порядку в зазначеній
довідці має бути вказана установа банку. повноважений працівник банку, який приймає документи на відкриття
рахунку, зобов'язаний відповідним чином оформити відривну частину
довідки та повернути її клієнту для подання до органів Пенсійного
фонду України.
Якщо в цій установі банку відкрито поточний рахунок клієнта,
то бюджетний рахунок відкривається на підставі заяви на відкриття
бюджетного рахунку. Надання документів, передбачених підпунктами
"б"-"д" цього пункту, не вимагається. У разі ненадходження коштів
з бюджету протягом року зазначені рахунки закриваються у порядку,
передбаченому чинним законодавством. 2.2.2. При відкритті поточних рахунків відокремленим
підрозділам підприємств в установу банку, в якій відкривається
поточний рахунок відокремленому підрозділу, подаються такі
документи: а) заява на відкриття поточного рахунку встановленого зразка
(згідно з додатком 1). Заяву підписує керівник та головний
бухгалтер відокремленого підрозділу. Якщо в штаті немає посади
головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено
обов'язок з ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву
підписує лише керівник; б) копія довідки про внесення відокремленого підрозділу до
Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,
засвідчена нотаріально або органом, що видав відповідну довідку; в) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в
органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому
здійснювати державну реєстрацію, засвідчена нотаріально чи
органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію; г) копія належним чином оформленого положення про
відокремлений підрозділ, засвідчена нотаріально чи органом, що
створив відокремлений підрозділ; ґ) картка з відбитком печатки та зразками підписів службових
осіб підрозділу, яким згідно з чинним законодавством та
відповідними документами підприємства надано право розпоряджання
рахунком та підписування розрахункових документів. Зразки підписів
та повноваження службових осіб засвідчуються нотаріально або
керівником підприємства - юридичної особи, до складу якого входить
відокремлений підрозділ; д) клопотання підприємства або відповідного органу
приватизації (щодо структурних підрозділів, які виділяються у
процесі приватизації) до банку, в якому відкривається поточний
рахунок відокремленому підрозділу, про відкриття рахунку, із
зазначенням місцезнаходження підприємства, його ідентифікаційного
коду, номера основного поточного рахунку та банку, в якому він
відкритий, а також податкового органу, в якому підприємство стоїть
на обліку; ( Підпункт "д" пункту 2.2.2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) е) довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України; є) копії документів про взяття на податковий облік юридичної
особи, яка створила відокремлений підрозділ, та відокремленого
підрозділу (від податкового органу за місцезнаходженням цього
підрозділу), засвідчені податковим органом, нотаріально або
уповноваженим працівником банку. ( Пункт 2.2.2 доповнено
підпунктом "є" згідно з Постановою Нацбанку N 364 ( z0538-99 ) від
22.07.99 ) 2.2.3. Підприємства, що діють на підставі лише установчого
договору, замість статуту, передбаченого підпунктом "в" пункту
2.2.1, надають нотаріально засвідчену копію установчого договору.
( Пункт 2.2.3 в редакції Постанови Нацбанку N 364 ( z0538-99 )
від 22.07.99 ) 2.2.4. Колективні сільськогосподарські підприємства,
товариства споживчої кооперації, політичні партії, громадські та
релігійні організації (релігійні громади, управління і центри,
монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії),
духовні навчальні заклади) для відкриття рахунку подають
документи, зазначені в пункті 2.2.1 цієї Інструкції. ( Пункт 2.2.4
в редакції Постанови Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) 2.2.5. Профспілкові організації для відкриття поточного
рахунку надають в установу банку, крім документів, зазначених у
пункті 2.2.1 "а", "ґ", "д", статут (витяг із статуту) відповідної
профспілки, засвідчений нотаріально або вищим профспілковим
органом, та витяг з рішення загальних зборів (конференції)
профорганізації про обрання профспілкового комітету та голови
профспілкового комітету, засвідчений нотаріально або вищим
профспілковим органом. 2.2.6. Орендні підприємства, крім документів, зазначених у
пункті 2.2.1, подають копію договору оренди, засвідчену
нотаріально.

( Пункт 2.2.7 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 364
( z0538-99 ) від 22.07.99 )

2.2.8. Довірчі товариства при відкритті поточного рахунку
подають в установу банку документи, передбачені пунктом 2.2.1, та
укладають з установою банку договір на відкриття та обслуговування
банківського рахунку відповідно до Типового договору на
обслуговування комерційним банком довірчого товариства
( z0047-94 ), затвердженого наказом Фонду державного майна України
від 24.12.93 за N 583 і постановою Правління Національного банку
України від 18.02.94 за N 30. 2.2.9. Фізичним особам - суб'єктам підприємницької
діяльності, які здійснюють свою діяльність без створення юридичної
особи, поточний та інші рахунки відкриваються на їх ім'я за умови
надання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу. Для відкриття рахунку в установу банку подаються: а) заява про відкриття поточного рахунку встановленого зразка
(згідно з додатком 1), підписана суб'єктом підприємницької
діяльності; б) копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності, засвідчена нотаріально або органом, що
його видав; в) копія документа, що підтверджує взяття підприємства на
податковий облік, засвідчена податковим органом, нотаріально або
уповноваженим працівником банку; г) довідка про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України; ґ) картка із зразками підписів (згідно з додатком 6), що
надаються в присутності працівника банку, який відкриває рахунок,
та засвідчуються цим працівником або нотаріально. За довіреністю суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної
особи, що засвідчена нотаріально, його рахунком можуть
розпоряджатися інші особи. У разі смерті суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної
особи його права і обов'язки щодо розпоряджання коштами на
рахунках переходять до його спадкоємців відповідно до чинного
законодавства України. Підпункт "ґ" пункту 2.2.9 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 )

( Пункт 2.2.10 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 364
( z0538-99 ) від 22.07.99 )

2.2.11. Рахунки виборчих фондів відкриваються за заявою
кандидатів у депутати, довірених осіб кандидатів у депутати,
уповноважених осіб політичних партій або виборчих блоків партій
після їх реєстрації відповідними виборчими комісіями. До заяви
додається рішення про їх реєстрацію відповідною виборчою комісією
та картка із зразками підписів (незалежно від кількості підписів),
засвідчена нотаріально. Якщо картка містить зразок підпису тільки кандидата у
депутати, то зразок його підпису може бути наданий у присутності
уповноваженого працівника банку та засвідчений цим працівником
після надання документів, що засвідчують особу кандидата у
депутати, та рішення про його реєстрацію у відповідній виборчій
комісії. Рахунки виборчих фондів закриваються через місяць з дня
проведення виборів (повторних виборів). Не використані під час
виборчої кампанії кошти виборчих фондів за рішенням Центральної
або відповідних окружних виборчих комісій перераховуються до
Державного бюджету України. Якщо проводяться повторні вибори
кандидата у депутати, він має право розпоряджатися коштами, що
залишилися в його власному виборчому фонді, за умови подання
рішення відповідної виборчої комісії про реєстрацію кандидата в
народні депутати на повторні вибори. 2.2.12. Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича
кооперація, спільне виробництво та інші види сумісної діяльності
(статті 432-434 Цивільного кодексу України ( 1540-06 ), що
здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення
юридичної особи, в установах банків відкривається лише один
поточний рахунок. При цьому подається: а) заява про відкриття рахунку (згідно з додатком 1),
підписана особою, якій на підставі довіреності надано право
розпорядчого підпису при проведенні грошових операцій за цим
рахунком; б) копія договору про ведення сумісної діяльності, засвідчена
нотаріально; в) копія документа про реєстрацію такого договору
(контракту), засвідчена нотаріально або органом, що видав цей
документ (подається тільки за договорами з участю іноземних
інвесторів); г) рішення учасників договору про визначення осіб, яким
надається право розпорядчого підпису при проведенні грошових
операцій за цим рахунком, що оформлюється у вигляді довіреності; ґ) картка із зразками підписів осіб, які мають право
розпоряджатися рахунком, засвідчена нотаріально. В картці із
зразками підписів ставиться зразок відбитка печатки учасника
договору, якому за довіреністю усіх учасників договору про сумісну
діяльність надано право розпорядчого підпису при проведенні
грошових операцій за цим рахунком; д) копія документа, що підтверджує взяття підприємства
(резидента) на податковий облік, засвідчена податковим органом,
нотаріально або уповноваженим працівником банку. ( Пункт 2.2.12
доповнено підпунктом "д" згідно з Постановою Нацбанку N 364
( z0538-99 ) від 22.07.99 ) Відмітка установи банку про відкриття рахунку ставиться на
титульній сторінці першого примірника договору (контракту). 2.2.13. При відкритті рахунку для формування статутного фонду
господарського товариства подається: рішення засновників про
визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису при
проведенні грошових операцій за цим рахунком, яке оформлюється у
вигляді довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із
засновників є фізична особа); копія установчого договору,
засвідчена нотаріально (якщо засновником є фізична особа); заява
про відкриття рахунку, підписана уповноваженою засновниками
особою; картка із зразком підпису особи, якій засновниками надано
право розпорядчого підпису, засвідчена уповноваженим працівником
банку. ( Абзац перший пункту 2.2.13 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) Кошти на цей рахунок перераховуються засновниками, учасниками
для формування статутного фонду господарського товариства до його
реєстрації як юридичної особи. Цей рахунок починає функціонувати
як поточний тільки після одержання банком документів щодо
реєстрації господарського товариства в установленому порядку. У
разі відмови в реєстрації господарського товариства або в інших
випадках, передбачених чинним законодавством України, кошти
повертаються засновникам, учасникам, а рахунок закривається.
( Абзац другий пункту 2.2.13 в редакції Постанови Нацбанку N 146
( z0263-00 ) від 14.04.2000 )

( Пункт 2.2.14 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 364
( z0538-99 ) від 22.07.99 )

2.2.14. Карткові рахунки відкриваються клієнтам на умовах
договору про відкриття картрахунку і здійснення операцій із
застосуванням платіжних карток. У разі відсутності в установі банку поточного рахунку подання
клієнтом документів, передбачених пунктами 2.2.1, 2.2.2 і 2.2.9
цієї Інструкції, є обов'язковим. Якщо в установі банку відкрито поточний рахунок клієнта, то
картковий рахунок йому відкривається на підставі заяви про
відкриття карткового рахунку та отримання платіжної картки і
договору. У заяві про відкриття карткового рахунку та отримання
платіжної картки, крім реквізитів, передбачених у додатку 1 до
цієї Інструкції, при потребі зазначаються інші додаткові
реквізити, встановлені установою банку та/або платіжною системою,
які необхідні для ідентифікації держателя картки, визначення
параметрів платіжної картки тощо. Підрозділ 2.2 розділу 2 доповнено пунктом 2.2.14 згідно з
Постановою Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 )
3. Відкриття рахунків у національній валюті фізичним особам
та використання коштів за рахунками
3.1. Вклади до запитання (поточні рахунки) фізичних осіб
3.1.1. В установах банків відкриваються поточні рахунки
фізичним особам: а) резидентам - громадянам України; б) резидентам - іноземцям та особам без громадянства, які
отримали посвідку на проживання в Україні; в) нерезидентам - громадянам України, які постійно проживають
за межами України; г) нерезидентам-іноземцям та особам без громадянства, які
тимчасово перебувають на території України строком до 1 року
відповідно до відкритої візи або документів, що підтверджують
законність їх перебування на території України згідно з чинним
законодавством. ( Підпункт "г" пункту 3.1.1 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Нацбанку N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99; в
редакції Постанови Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 )

( Пункт 3.1.2 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 146
( z0263-00 ) від 14.04.2000 )

3.1.3. Поточні рахунки відкриваються фізичним особам (у тому
числі приватним нотаріусам, адвокатам, патентним повіреним) на
підставі заяви (згідно з додатком 5); документа, що засвідчує
особу (паспорта або документа, що замінює його); договору про
відкриття та обслуговування рахунку між установою банку і
громадянином; картки із зразками підписів (згідно з додатком 6).
Зразки підписів засвідчуються працівником банку, який відкриває
рахунок. У договорі між установою банку та фізичною особою
зазначаються серія, номер, дата та ким виданий документ, що
засвідчує фізичну особу (паспорт або документ, що замінює його),
адреса за місцем прописки, а також ідентифікаційний номер фізичної
особи - платника податку (резидента), що вноситься в договір на
підставі відповідного документа, виданого податковим органом. Якщо
договір укладається з фізичною особою, яка через свої релігійні
або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного
номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і
в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які
платежі без ідентифікаційного номера, в договорі ідентифікаційний
номер не зазначається, а уповноважений працівник банку в
присутності особи, яка відкриває рахунок, знімає копію сторінки
паспорта з такою відміткою. Карткові рахунки відкриваються фізичним особам на підставі
документів, зазначених у цьому пункті. Якщо в установі банку
фізичній особі відкрито поточний рахунок, то картковий рахунок
відкривається на підставі заяви на відкриття карткового рахунку і
договору. У заяві про відкриття карткового рахунку та отримання
платіжної картки, крім реквізитів, передбачених у додатку 5 до
цієї Інструкції, при потребі зазначаються інші додаткові
реквізити, встановлені установою банку та/або платіжною системою,
які необхідні для ідентифікації держателя картки, визначення
параметрів платіжної картки тощо. Пункт 3.1.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99; в редакції Постанови Нацбанку
N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) 3.1.4. За довіреністю власника рахунку - резидента,
засвідченою нотаріально або уповноваженою особою банку, операції
за рахунком може здійснювати інша особа-резидент. 3.1.5. Відкриття рахунку однією фізичною особою-резидентом
іншій особі-резиденту здійснюється за умови надання паспорта чи
іншого документа, що засвідчує особу, яка відкриває рахунок, та
укладення угоди між банком та цією особою. Відкриття рахунку фізичною особою - резидентом чи
нерезидентом фізичній особі-нерезиденту здійснюється за умови
подання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та
укладення угоди між банком та особою, що відкриває рахунок. Операції за такими рахунками здійснюються тільки за наявності
довіреності нерезидента, засвідченої в установленому чинним
законодавством України порядку. 3.1.6. Виконання операцій на поточних рахунках здійснюється
на підставі розрахункових документів у безготівковій та готівковій
формах. У розрахункових документах зазначається підстава для
перерахування коштів. При проведенні операцій у безготівковій формі фізичні особи
дотримуються вимог, передбачених Інструкцією N 7 Національного
банку України "Про безготівкові розрахунки в господарському
обороті України" ( v0204500-96 ) й іншими нормативними актами
Національного банку України. 3.1.7. На поточні рахунки в національній валюті фізичних
осіб-резидентів зараховуються: - оплата праці, пенсії, допомоги, авторські гонорари за
літературні роботи, музичні твори, витвори образотворчого
мистецтва, за артистичну діяльність, наукові роботи та винаходи; - виплати страхових та викупних сум, позичок з особистого
страхування, страхове відшкодування за майновим страхуванням; - орендна плата за найм житлових помешкань, рухомого і
нерухомого майна; - відшкодування шкоди, заподіяної робітникам та службовцям
каліцтвом або у разі втрати годувальника; - кошти в національній валюті за продану іноземну валюту; - кошти за реалізоване власне майно та за здану
сільгосппродукцію; - інші надходження у випадках, що не суперечать чинному
законодавству України. 3.1.8. З поточних рахунків у національній валюті фізичних
осіб-резидентів за розпорядженням власника чи за його дорученням
проводяться такі операції: - розрахунки за надані послуги юридичними та фізичними
особами; - розрахунки за придбані в підприємствах торгівлі товари; - відрахування до державного та місцевих бюджетів
обов'язкових та інших платежів; - розрахунки за участь у створенні підприємств різної форми
власності; - розрахунки за купівлю та продаж цінних паперів на біржовому
або позабіржовому ринку; - розрахунки за купівлю готівкової іноземної валюти; ( Абзац
сьомий пункту 3.1.8 в редакції Постанови Нацбанку N 364
( z0538-99 ) від 22.07.99 ) - інші операції - у випадках, що не суперечать чинному
законодавству України; - розрахунки за купівлю іноземної валюти за дорученням
фізичної особи, яка виїжджає на постійне місце проживання за
кордон, для подальшого зарахування на її поточний рахунок в
іноземній валюті (копії документів про виїзд з України залишаються
в уповноваженому банку).( Пункт 3.1.8 доповнено абзацом дев'ятим
згідно з Постановою Нацбанку N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99 ) Забороняється перерахування коштів на будь-який рахунок
фізичних осіб-нерезидентів. 3.1.9. На поточні рахунки фізичних осіб-нерезидентів, що
визначені в пункті 3.1.1 (за наявності підтвердження джерел
походження готівкових коштів у грошовій одиниці України чи при
перерахуванні коштів з власного поточного рахунку), зараховуються
відповідно: - кошти, одержані як оплата праці, допомога, авторські
гонорари; - кошти, одержані як відшкодування шкоди, заподіяної
робітникам та службовцям каліцтвом; - кошти від продажу власного майна; - успадковані кошти; - кошти, отримані внаслідок здійснення іноземної інвестиції в
Україну; ( Абзац шостий пункту 3.1.9 із змінами, внесеними згідно
з Постановою Нацбанку N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99 ) - виплата страхових сум; - кошти, що були раніше зняті власником з рахунку, але не
використані або не повністю використані; - інші надходження, що не суперечать чинному законодавству
України. 3.1.10. З поточних рахунків у національній валюті фізичних
осіб-нерезидентів за розпорядженням власника чи за його
довіреністю проводяться такі операції в грошовій одиниці України: - видача коштів готівкою; - видача платіжних документів для здійснення безготівкових
розрахунків; - розрахунки у безготівковій формі за послуги, надані
юридичними та фізичними особами на території України; - сплата мита, податків та інших обов'язкових платежів; - сплата страхових та членських внесків; - здійснення платежів з відшкодування витрат судовим,
слідчим, арбітражним, нотаріальним та іншим органам; - перерахування на рахунок іншої фізичної особи; - перерахування на інший власний поточний рахунок в іншому
банку України чи на вкладний рахунок; - перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як
внесок до її статутного фонду у випадках, передбачених чинним
законодавством; - перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як
реінвестування в об'єкт первинного інвестування чи в інші об'єкти
інвестування відповідно до чинного законодавства України; ( Абзац
одинадцятий пункту 3.1.10 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99 ) - перерахування за купівлю іноземної валюти (купівля
іноземної валюти за кошти у грошовій одиниці України з урахуванням
нарахованих відсотків за залишками коштів на рахунку); - інші операції, що не суперечать чинному законодавству
України. 3.1.11. Поточний рахунок фізичної особи закривається на
підставі його заяви або у разі смерті та в інших випадках,
передбачених договором або чинним законодавством України.
3.2. Вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб
3.2.1. Вкладні рахунки в національній валюті України
відкриваються: а) резидентам - громадянам України; б) резидентам - іноземцям та особам без громадянства, які
отримали посвідку на проживання в Україні; в) нерезидентам - громадянам України, які постійно проживають
за межами України; г) нерезидентам - іноземцям та особам без громадянства, які
проживають в Україні відповідно до візи відкритої строком до
1 року або документів, що підтверджують законність їх перебування
на території України відповідно до вимог чинного законодавства (за
наявності підтвердження джерел походження готівкових коштів у
грошовій одиниці України чи при перерахуванні коштів з власного
поточного рахунку). ( Підпункт "г" пункту 3.2.1 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 364 ( z0538-99 ) від
22.07.99 ) У разі відкриття вкладного рахунку фізичними особами
(резидентами) в договорі про відкриття вкладного рахунку на
підставі відповідного документа податкового органу вказується
ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податку. Якщо
депозитний рахунок відкривається фізичній особі, яка через свої
релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття
ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні
державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право
здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, в
договорі ідентифікаційний номер не зазначається, а уповноважений
працівник банку в присутності особи, яка відкриває рахунок, знімає
копію сторінки паспорта з такою відміткою. При цьому власнику
рахунку видається вкладний документ. Таким документом може бути
ощадна книжка (іменна чи на пред'явника); інший, виданий банком
документ, що засвідчує укладення з банком договору. Фізичній
особі-нерезиденту надається іменна ощадна книжка. ( Абзац шостий
пункту 3.2.1 в редакції Постанови Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від
14.04.2000 ) У договорі обумовлюються: сума, що вноситься або
перераховується на вкладний рахунок; строк зберігання та порядок
повернення коштів після закінчення строку зберігання (виплата
готівкою, перерахування на поточний рахунок вкладника та ін.);
розмір сплати відсотків, умови перегляду їх розміру,
відповідальність сторін; умови розірвання договору; інші умови за
погодженням сторін.

( Пункт 3.2.2 виключено на підставі Постанови Нацбанку N 146
( z0263-00 ) від 14.04.2000 )

3.2.3. Відкриття рахунку однією фізичною особою-резидентом
іншій фізичній особі-резиденту здійснюється за умови надання
паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та укладення
угоди з особою, яка відкриває рахунок. Відкриття рахунку фізичною особою-резидентом або нерезидентом
фізичній особі-нерезиденту здійснюється за умови надання паспорта
чи іншого документа, що засвідчує особу, та укладення угоди між
банком та особою, що відкриває рахунок. Операції за такими
рахунками здійснюються тільки за наявності довіреності
нерезидента, засвідченої в установленому чинним законодавством
порядку. 3.2.4. На вкладні рахунки в національній валюті фізичних
осіб-нерезидентів зараховуються: - готівкові кошти (кошти фізичних осіб-нерезидентів, які
проживають в Україні відповідно до відкритої візи строком до 1
року, зараховуються за наявності підтвердження джерел походження
готівкових коштів у грошовій одиниці України); - кошти з власного поточного рахунку. 3.2.5. З вкладних рахунків фізичних осіб-нерезидентів у разі
закінчення строку договору проводяться операції у грошовій одиниці
України (при закритті рахунку): - виплата готівкових коштів; - виплата платіжними документами; - перерахування на власний поточний рахунок.
4. Відкриття та використання рахунків у національній валюті
України представництвами, установами та нерезидентами-інвесторами

( Назва розділу 4 в редакції Постанови Нацбанку

N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99 )
4.1. Рахунок типу "Н"
4.1.1. Рахунок типу "Н" відкривається уповноваженим банком: - іноземним дипломатичним, консульським, торговельним та
іншим офіційним представництвам, міжнародним організаціям та їх
філіям, що користуються імунітетом та дипломатичними привілеями
(далі - офіційні представництва); - представництвам юридичних осіб-нерезидентів, установам, які
представляють інтереси юридичних осіб-нерезидентів в Україні і не
займаються підприємницькою діяльністю на території України (далі -
представництва юридичних осіб-нерезидентів); - представництвам іноземних банків; - організаціям та установам (групам управління програмами або
проектами), які згідно з чинними міжнародними договорами України
та законодавством України залучаються до здійснення програм або
проектів міжнародної допомоги чи міжнародної технічної допомоги; - військовим частинам Чорноморського флоту Російської
Федерації, що дислокуються на території України, які одержують для
свого утримання бюджетні кошти за кошторисами Міністерства оборони
Російської Федерації. 4.1.2. Для відкриття рахунку типу "Н" офіційному
представництву до уповноваженого банку подаються такі документи: - заява представництва про відкриття рахунку; - індивідуальна ліцензія Кримського республіканського,
обласного чи по м.Києву і Київській області управління
Національного банку України на відкриття рахунку типу "Н"; - копія посвідчення Міністерства закордонних справ України
про акредитацію представництва на території України, засвідчена
Міністерством закордонних справ України або нотаріально; - картка із зразками підписів та відбитком печатки,
засвідчена Міністерством закордонних справ України або
нотаріально. Для відкриття рахунку типу "Н" представництву юридичної
особи-нерезидента до уповноваженого банку подаються такі
документи: - заява представництва про відкриття рахунку; - індивідуальна ліцензія Кримського республіканського,
обласного чи по м.Києву і Київській області управління
Національного банку України на відкриття рахунку типу "Н"; - копія свідоцтва про реєстрацію представництва в
Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України,
засвідчена нотаріально; - копія легалізованої*** довіреності на виконання
представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена
нотаріально**; -------------------------------- ** Форма нотаріального засвідчення має відповідати вимогам
Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами
України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від
18.06.94 N 18/5 ( z0152-94 ), зі змінами та доповненнями до неї. *** Легалізація - надання юридичної сили документам, які були
видані на території іноземної держави. Ці документи мають бути
нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, перекладені
українською мовою та легалізовані в консульській установі України,
якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не
передбачено інше. Зазначені документи можуть бути також засвідчені
в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в МЗС
України. Не потрібна легалізація документів, які були видані в
Республіці Албанія, Народно-Демократичній Республіці Алжир,
Республіці Болгарія, Соціалістичній Республіці В'єтнам, Корейській
Народно-Демократичній Республіці, Республіці Куба, Монголії,
Республіці Польща, Румунії, Словацькій Республіці, Угорській
Республіці; країнах, що утворилися на території колишньої СФРЮ;
Чеській Республіці, Латвійській Республіці, Литовській Республіці,
Естонській Республіці, Російській Федерації, Республіці Вірменія,
Республіці Білорусь, Республіці Грузія, Республіці Молдова,
Республіці Казахстан, Республіці Киргизстан, Республіці
Таджикистан, Туркменістані, Республіці Узбекистан, Республіці
Азербайджан.
- картка із зразками підписів та відбитком печатки,
засвідчена нотаріально. Для відкриття рахунку типу "Н" представництву іноземного
банку до уповноваженого банку подаються такі документи: - заява представництва про відкриття рахунку; - індивідуальна ліцензія Кримського республіканського,
обласного чи по м.Києву і Київській області управління
Національного банку України на відкриття рахунку типу "Н"; - копія легалізованого*** положення про представництво
іноземного банку, засвідчена нотаріально; - копія легалізованої довіреності на виконання
представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена
нотаріально; - картка із зразками підписів та відбитком печатки,
засвідчена нотаріально. Для відкриття рахунку типу "Н" для впровадження програм та
проектів міжнародної технічної допомоги організацією чи установою
(групою управління) до уповноваженого банку подається заява про
відкриття рахунку, картка із зразками підписів уповноважених осіб
та відбитком печатки, засвідчена нотаріально, індивідуальна
ліцензія на відкриття рахунку типу "Н" та засвідчені Національним
агентством України з реконструкції та розвитку такі документи: - копія реєстраційної картки програми або проекту; - копія свідоцтва про акредитацію організації чи установи
(групи управління) - виконавця програми або проекту, яка
підтверджує статус виконавця програми або проекту;

( Абзац двадцять перший пункту 4.1.2 виключено на підставі
Постанови Нацбанку N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99 )

- копія легалізованої*** довіреності на виконання тією чи
іншою особою представницьких функцій в Україні, засвідчена
нотаріально. Для відкриття рахунку типу "Н" для впровадження програм та
проектів міжнародної допомоги організацією чи установою (групою
управління) на виконання міжнародних угод між Україною та
іноземними державами щодо надання допомоги Україні до
уповноваженого банку подається заява про відкриття рахунку, картка
із зразками підписів уповноважених осіб та відбитком печатки,
засвідчена нотаріально, індивідуальна ліцензія на відкриття
рахунку типу "Н", лист-клопотання відповідного органу, який
уповноважений на виконання від України міжнародної угоди, та
засвідчені визначеним в угоді органом такі документи: - копія документа про акредитацію організації чи установи
(групи управління) - виконавця програми або проекту, що
підтверджує їх статус як виконавця програми або проекту; - копія програми або проекту міжнародної допомоги; - копія легалізованої*** довіреності на виконання
представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена
нотаріально. Для відкриття рахунку типу "Н" військовим частинам
Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на
території України та одержують для свого утримання бюджетні кошти
за кошторисами Міністерства оборони Російської Федерації
(юридичної особи-нерезидента), до уповноваженого банку подаються
такі документи: - заява про відкриття рахунку; - індивідуальна ліцензія Кримського республіканського
управління Національного банку України на відкриття рахунку типу
"Н", засвідчена нотаріально; - дозвіл фінансового органу Міністерства оборони РФ як
розпорядника бюджетних коштів на відкриття рахунку флоту; - дозвіл фінансового органу Чорноморському флоту на відкриття
рахунків військовим частинам у складі Чорноморського флоту; - картка із зразками підписів осіб, які розпоряджаються
рахунком, та відбитком печатки, засвідчена в установленому
порядку. 4.1.3. Для одержання індивідуальної ліцензії на відкриття
рахунку типу "Н" представництва юридичних осіб - нерезидентів
подають до відповідного територіального управління Національного
банку України такі документи: ( Абзац перший пункту 4.1.3 в
редакції Постанови Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) - клопотання юридичної особи - нерезидента про надання
ліцензії на відкриття рахунку типу "Н"; ( Абзац другий
пункту 4.1.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) - копію свідоцтва про реєстрацію представництва в
уповноваженому органі державної влади України, засвідчену
нотаріально або органом, що видав свідоцтво; ( Абзац третій
пункту 4.1.3 в редакції Постанови Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від
14.04.2000 ) - копію свідоцтва про реєстрацію представництва у
Міністерстві зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України,
засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво; - копію легалізованого*** витягу з торговельного,
банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної
особи-нерезидента, засвідчену нотаріально; - копію легалізованої*** довіреності юридичної
особи-нерезидента її офіційному представнику на ведення справ в
Україні, засвідчену нотаріально. Для одержання індивідуальної ліцензії на відкриття рахунку
типу "Н" офіційні представництва подають до відповідного
територіального управління Національного банку України такі
документи: ( Абзац сьомий пункту 4.1.3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) - клопотання офіційного представництва про надання
індивідуальної ліцензії на відкриття рахунку типу "Н"; ( Абзац
восьмий пункту 4.1.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) - письмову згоду уповноваженого банку на відкриття та
обслуговування рахунку типу "Н"; - копію посвідчення Міністерства закордонних справ України
про акредитацію представництва на території України, засвідчену
Міністерством закордонних справ України або нотаріально. Для одержання індивідуальної ліцензії на відкриття рахунку
типу "Н" військові частини Чорноморського флоту Російської
Федерації, що дислокуються на території України, подають до
Кримського республіканського управління Національного банку
України такі документи: ( Абзац одинадцятий пункту 4.1.3 в
редакції Постанови Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) - клопотання Міністерства оборони Російської Федерації про
надання ліцензії на відкриття для флоту рахунку типу "Н"; ( Абзац
дванадцятий пункту 4.1.3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) - клопотання Чорноморського флоту про надання ліцензії на
відкриття рахунку типу "Н" військовим частинам у складі флоту;
( Абзац тринадцятий пункту 4.1.3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) - письмову згоду уповноваженого банку на відкриття та
обслуговування рахунку типу "Н". Для одержання індивідуальної ліцензії на відкриття рахунку
типу "Н" для впровадження програм і проектів міжнародної допомоги
та міжнародної технічної допомоги організація чи установа (група
управління) на виконання міжнародних угод між Україною та
іноземними державами щодо надання допомоги до відповідного
територіального управління Національного банку України подає:
( Пункт 4.1.3 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 146
( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) - письмову згоду уповноваженого банку на відкриття та
обслуговування рахунку типу "Н"; ( Пункт 4.1.3 доповнено абзацом
згідно з Постановою Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) - копію легалізованої*** довіреності на виконання тією чи
іншою особою представницьких функцій в Україні, засвідчену
нотаріально; ( Пункт 4.1.3 доповнено абзацом згідно з Постановою
Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) - клопотання організації чи установи, уповноваженої від
України на виконання міжнародної угоди про надання ліцензії на
відкриття рахунку типу "Н", та засвідчені визначеним в угоді
органом такі документи: ( Пункт 4.1.3 доповнено абзацом згідно з
Постановою Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) - копію реєстраційної картки програми або проекту; ( Пункт
4.1.3 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 146
( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) - копію свідоцтва про акредитацію організації чи установи
(групи управління) - виконавця програми або проекту, яке
підтверджує статус виконавця програми або проекту; ( Пункт 4.1.3
доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 146 ( z0263-00 )
від 14.04.2000 ) - копію програми або проекту міжнародної технічної допомоги.
( Пункт 4.1.3 доповнено абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 146
( z0263-00 ) від 14.04.2000 )
4.1.4. На рахунок типу "Н" для здійснення розрахунків,
пов'язаних з утриманням офіційного представництва або
представництва юридичної особи-нерезидента (у тому числі - банку),
а також для виконання організацією чи установою (групою управління
програмами або проектами) статутної діяльності юридичної особи -
нерезидента, не пов'язаної з підприємницькою діяльністю в Україні,
і для впровадження програм та проектів міжнародної технічної і
міжнародної допомоги можуть бути зараховані кошти: - від продажу на міжбанківському валютному ринку України
іноземної валюти, отриманої від відповідного органу іноземної
держави чи юридичної особи - нерезидента; - отримані посольством, консульством за надані консульські
послуги, у тому числі і в готівковій формі; - отримані для відшкодування збитків у разі настання
страхових випадків; - від нарахованих відсотків за залишком коштів на цьому
рахунку (якщо таке нарахування передбачене договором між банком та
власником рахунку); - від продажу на території України майна, що належить
представництву (транспортні засоби, комп'ютерна та інша техніка,
меблі тощо). На рахунок типу "Н" для здійснення розрахунків, пов'язаних з
утриманням військової частини Чорноморського флоту Російської
Федерації, що дислокується на території України, можуть бути
зараховані кошти: - від продажу на міжбанківському валютному ринку України
іноземної валюти з рахунку в іноземній валюті; - отримані від відшкодування збитків у разі настання
страхових випадків; - від нарахованих відсотків за залишком коштів на цьому
рахунку (якщо таке нарахування передбачене договором між банком та
власником рахунку); - від продажу на території України майна, що належить
військовій частині. 4.1.5. Наявні кошти з рахунку типу "Н" можуть бути
використані офіційним представництвом, представництвом юридичної
особи-нерезидента (у тому числі банку), організацією чи установою
(групою управління програмою або проектом) згідно з кошторисом
для: - здійснення в Україні розрахунків, пов'язаних з утриманням
представництва, організації чи установи (в тому числі на оплату
праці, орендну плату, купівлю та утримання обладнання і
транспортних засобів, поточний ремонт будівлі чи приміщення
представництва, установи тощо); - страхування в Україні майна та транспортних засобів
представництва, а також життя і здоров'я його працівників; - перерахування офіційним представництвом та представництвом
юридичної особи-нерезидента благодійних внесків на користь
юридичних осіб-резидентів згідно з чинним законодавством України; - перерахування коштів на цілі, передбачені статутом
міжнародної організації та її філій, що користуються імунітетом і
дипломатичними привілеями, та статутом представництва юридичної
особи-нерезидента (покриття витрат на території України
іммігрантам і біженцям на купівлю квитків, оформлення для них віз,
їх проживання в готелях та харчування тощо); - впровадження організацією чи установою (групою управління
програмою або проектом) програм та проектів міжнародної допомоги
та міжнародної технічної допомоги. Наявні кошти з рахунку типу "Н" можуть бути використані
військовою частиною Чорноморського флоту Російської Федерації, що
дислокується на території України, згідно з кошторисом для: - здійснення в Україні розрахунків, пов'язаних з утриманням
військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що
дислокується на території України (у тому числі на оплату праці,
орендну плату, купівлю та утримання обладнання і транспортних
засобів, поточний ремонт будівель та приміщень військової
частини); - страхування в Україні майна та транспортних засобів
військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що
дислокується на території України, а також життя і здоров'я
військовослужбовців. Наявні кошти з рахунку типу "Н" також можуть бути використані
офіційним представництвом та представництвом юридичної
особи-нерезидента (у тому числі банку) для купівлі на
міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з метою
її перерахування на: - рахунок відповідного органу іноземної держави чи рахунок
юридичної особи-нерезидента, інтереси якого представляє на
території України це представництво (перерахування здійснюються
також у разі припинення діяльності представництва на території
України, що підтверджується відповідними документами); - власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку
для використання коштів на оплату праці працівників-нерезидентів,
на відрядження та представницькі витрати за кордоном згідно з
кошторисом. 4.1.6. При відкритті рахунків військовим частинам
Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на
території України, слід також керуватися викладеним в абзацах 3, 4
пункту 5.5, а також у пунктах 5.6-5.8 розділу 5 "Відкриття
рахунків військовим частинам, установам, підприємствам та
організаціям" цієї Інструкції. 4.1.7. У разі зміни назви, організаційно-правової форми,
форми власності, здійснення реорганізації, в результаті якої
передбачається здійснення перереєстрації, рахунки військових
частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються
на території України, підлягають переоформленню; при цьому
подаються такі ж документи, що і при відкритті рахунку.
4.2. Рахунок типу "П"
4.2.1. Рахунок типу "П" відкривається уповноваженим банком
постійним представництвам іноземних компаній, фірм, міжнародних
організацій, створеним у будь-якій організаційній формі без
статусу юридичної особи, через які повністю або частково
здійснюється підприємницька діяльність нерезидента на території
України. 4.2.2. Для відкриття рахунку типу "П" постійному
представництву до уповноваженого банку подаються такі документи: - заява про відкриття рахунку; - індивідуальна ліцензія Кримського республіканського,
обласного чи по м.Києву і Київській області управління
Національного банку України на відкриття рахунку типу "П"; - копія легалізованої*** довіреності на здійснення
представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена
нотаріально; - картка із зразками підписів та відбитком печатки,
засвідчена нотаріально. 4.2.3. Для одержання індивідуальної ліцензії на відкриття
рахунку типу "П" та користування ним постійні представництва
юридичних осіб - нерезидентів подають до відповідного
територіального управління Національного банку України такі
документи: ( Абзац перший пункту 4.2.3 в редакції Постанови
Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) - клопотання юридичної особи-нерезидента про відкриття
постійному представництву рахунку типу "П"; ( Абзац другий пункту
4.2.3 в редакції Постанови Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від
14.04.2000 ) - письмову згоду уповноваженого банку на відкриття та
обслуговування рахунку типу "П"; - копію свідоцтва про реєстрацію постійного представництва в
уповноваженому органі державної влади України, засвідчену
нотаріально або органом, що його видав; ( Абзац четвертий пункту
4.2.3 в редакції Постанови Нацбанку N 364 ( z0538-99 ) від
22.07.99; із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 146
( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) - копію легалізованого*** витягу з торговельного,
банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної
особи-нерезидента, якій належить постійне представництво,
засвідчену нотаріально; - копію легалізованої*** довіреності на виконання
представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчену
нотаріально; - копію дозволу центрального банку відповідної країни на
відкриття рахунку типу "П" постійному представництву юридичної
особи-нерезидента на території України, засвідчену нотаріально
(для резидентів країн - колишніх республік СРСР, якщо це
передбачено законодавством цих країн). ( Абзац сьомий пункту 4.2.3
із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 146
( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) 4.2.4. Рахунок типу "П" використовується відповідно до
правил, встановлених для поточних рахунків резидентів України (у
тому числі для нарахування та зарахування на рахунок відсотків за
залишком коштів на цьому рахунку, якщо таке нарахування
передбачено договором між банком та власником рахунку), крім
випадків купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному
ринку України. Наявні кошти з рахунку типу "П" можуть бути використані
постійним представництвом юридичної особи-нерезидента для купівлі
на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з
метою її перерахування тільки на: а) рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якої
представляє на території України це представництво, на суму
коштів: - отриманих внаслідок здійснення в Україні операцій купівлі -
продажу товарів (робіт, послуг); - нарахованих та зарахованих відсотків за розміщеними
депозитами та за залишком коштів на цьому рахунку; - залишку на рахунку (після сплати обов'язкових податків та
платежів) у разі припинення діяльності на території України, яке
підтверджується відповідними документами; б) власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку
України для використання на: - оплату праці працівників-нерезидентів; - виплату коштів на відрядження за кордон; - представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного
законодавства України. 4.2.5. Здійснення інвестицій в Україні, інших операцій, що
заборонені чинним законодавством України з цього виду рахунків, не
дозволяється. Розміщення коштів на депозитних рахунках в установах банків
України здійснюється з рахунку типу "П" з подальшим поверненням
коштів та нарахованих відсотків на зазначений рахунок. 4.3. У разі закриття рахунків типу "Н" і "П" у зв'язку з
переходом на обслуговування в інший уповноважений банк, в якому
рахунок закривається, повідомляє про це, крім податкової
адміністрації за місцем реєстрації представництва, територіальне
управління Національного банку України, яке видало ліцензію на
відкриття рахунку. Банк, в якому рахунок відкривається, також
зобов'язаний повідомити про це, крім податкової адміністрації,
відповідне територіальне управління Національного банку України.
( Абзац перший пункту 4.3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) У разі переоформлення рахунку типу "Н" на рахунок типу "П" в
цьому ж уповноваженому банку представництву необхідно: - повернути оригінал ліцензії на відкриття рахунку типу "Н"
до відповідної установи Національного банку України (Кримського
республіканського, обласного чи по м. Києву і Київській області
управлінь Національного банку України); - отримати ліцензію Кримського республіканського, обласного
чи по м.Києву і Київській області управління Національного банку
України на відкриття рахунку типу "П". При цьому установа банку зобов'язана повідомити органи
державної податкової адміністрації за місцем реєстрації
представництва про переоформлення рахунку типу "Н" на рахунок типу
"П".
4.4. Рахунки нерезидентів-інвесторів 4.4.1. Для відкриття поточного рахунку нерезиденту-інвестору
до уповноваженого банку особисто розпорядниками рахунку подаються
такі документи: - заява на відкриття рахунку; - картка із зразками підписів осіб, уповноважених
розпоряджатися рахунком, засвідчена нотаріально; - копія легалізованої*** довіреності на ім'я особи, яка має
право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчена
нотаріально; - копія легалізованого*** витягу з торговельного,
банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної
особи, засвідчена нотаріально. Якщо нерезидентом-інвестором виступає фізична особа, то до
уповноваженого банку для відкриття рахунку подаються вказані вище
документи, крім копії легалізованого витягу з торговельного,
банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної
особи. Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича
кооперація, спільне виробництво та інших видів спільної діяльності
за участю нерезидентів-інвесторів, які здійснюються на підставі
договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, в
уповноваженому банку відкривається поточний рахунок у національній
валюті на підставі документів, передбачених у цьому пункті, для
ведення обліку коштів за цими договорами (контрактами). Крім того,
додаються документи, зазначені в підпунктах "б"-"г" пункту 2.2.12
цієї Інструкції. 4.4.2. На поточний рахунок у національній валюті
нерезидента-інвестора зараховуються кошти: - одержані від продажу іноземної валюти на міжбанківському
валютному ринку України, що вносяться як іноземна інвестиція; - одержані у вигляді доходів (дивідендів) від здійснення
інвестиційної діяльності на території України, у тому числі від
спільної діяльності без створення юридичної особи та від операцій
з цінними паперами; - повернуті у результаті припинення нерезидентом
інвестиційної діяльності в Україні; - одержані в інших випадках, визначених чинним
законодавством. 4.4.3. З поточного рахунку в національній валюті
нерезидента-інвестора проводяться такі операції: - здійснення реінвестиційної діяльності на території України; - придбання іноземної валюти на міжбанківському валютному
ринку України для подальшого перерахування за кордон доходів,
дивідендів від інвестиційної діяльності в Україні; - розрахунки з митними, податковими та ін. органами у
випадках, передбачених чинним законодавством України; - розрахунки з резидентами при здійсненні спільної
інвестиційної діяльності з дотриманням вимог чинного законодавства
України; - сплата послуг уповноваженому банку, який обслуговує рахунок
(у порядку, визначеному чинним законодавством України); - інші виплати, якщо вони передбачені договорами (угодами,
контрактами) про інвестиційну діяльність і не суперечать чинному
законодавству України. 4.4.4. Зарахування та списання коштів з поточних рахунків, що
відкриваються для забезпечення таких видів діяльності, як
виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної
діяльності за участю нерезидентів-інвесторів без створення
юридичної особи, має здійснюватися виключно на цілі, передбачені
договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність,
включаючи і розподіл прибутків між сторонами угоди (контракту) з
урахуванням вимог чинного законодавства України. Після завершення розподілу належних сторонам коштів та/або
строку дії договору (контракту) про спільну інвестиційну
діяльність зазначені кошти перераховуються: - у грошовій одиниці України - на поточні рахунки резидентів
та/або нерезидентів-інвесторів у національній валюті; - в іноземній валюті - на поточні рахунки резидентів та/або
нерезидентів-інвесторів в іноземній валюті. Розділ 4 доповнено підрозділом 4.4 згідно з Постановою Нацбанку
N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99 )
4.5. Рахунки в національній валюті спеціалізованих установ
Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних фінансових
установ Назва підрозділу 4.5 в редакції Постанови Нацбанку N 146
( z0263-00 ) від 14.04.2000 )
4.5.1. Спеціалізованим установам Організації Об'єднаних Націй
(Міжнародний банк реконструкції та розвитку та ін.), що здійснюють
свою діяльність відповідно до Конвенції ООН "Про привілеї та
імунітети спеціалізованих установ" ( 995_170 ) (від 21.11.47),
відкриваються поточні рахунки. 4.5.2. Для відкриття поточного рахунку в національній валюті
спеціалізованій установі ООН до уповноваженого банку подаються
такі документи: - заява про відкриття рахунку; - картки зразків підписів. 4.5.3. Режим цього рахунку не обмежується ніяким фінансовим
контролем, правилами чи мораторієм будь-якого роду відповідно до
розділу 7 Конвенції ООН "Про привілеї та імунітети спеціалізованих
установ" (від 21.11.47). Розділ 4 доповнено підрозділом 4.5 згідно з Постановою Нацбанку
N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99 ) 4.5.4. Міжнародні фінансові установи, які здійснюють свою
діяльність на підставі міжнародних програм та домовленостей,
підтриманих (гарантованих) Урядом України, що спрямовані на
підтримку економіки України, відкривають рахунок у національній
валюті на підставі рішення Правління Національного банку України.
( Підроділ 4.5 доповнено пунктом 4.5.4 згідно з Постановою
Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 )
5. Відкриття рахунків військовим частинам, установам,
підприємствам та організаціям
5.1. Військові частини, установи, підприємства й організації
Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державного комітету
у справах охорони державного кордону України, Міністерства
внутрішніх справ України, Управління державної охорони України та
інших міністерств і відомств, які мають у своєму підпорядкуванні
військові формування (далі - військові частини (установи), можуть
мати в установах банків такі рахунки: а) бюджетні рахунки та рахунки для зберігання позабюджетних
коштів, що відкриваються на ім'я розпорядників бюджетних коштів та
бюджетних військових частин, установ і організацій. Військові частини, які одержують кошти за виконані роботи,
можуть мати, крім бюджетних та позабюджетних рахунків, також
поточні рахунки. Якщо військова частина (установа) має таке саме найменування,
як і розпорядник бюджетних коштів, що їх фінансує, то бюджетний,
позабюджетний та поточний рахунки цій військовій частині
(установі) відкриваються незважаючи на те, що під тим самим
найменуванням відкриті рахунки розпоряднику бюджетних коштів; б) поточні рахунки відкриваються на ім'я тих підприємств,
організацій і військових частин, що здійснюють виробничу чи іншу
комерційну діяльність, володіють або наділені основними й
обіговими коштами та мають самостійний баланс. Військові частини, госпрозрахункові підприємства і
організації, які одержують бюджетні кошти за кошторисами
Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державного
комітету у справах охорони державного кордону України,
Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної
охорони України та інших міністерств та відомств, вказаних в
абзаці першому цього пункту, для утримання приписаних до них на
фінансове забезпечення військових частин і установ, що знаходяться
на кошторисно-бюджетному фінансуванні, і на інші цілі можуть мати,
крім поточного рахунку, також і бюджетні та позабюджетні рахунки. 5.2. Відкриття рахунків військовим частинам, установам,
підприємствам та організаціям проводиться на підставі дозволів,
які видаються фінансовими органами - розпорядниками бюджетних
коштів. 5.3. Дозволи на відкриття рахунків складаються на бланках,
виготовлених у друкарнях, із захисною сіткою і оснащених
централізованою нумерацією, підписуються двома особами і
засвідчуються відбитком печатки розпорядника бюджетних коштів.
Бланк дозволу складається з чотирьох частин: дозволу,
підтвердження дозволу, повідомлення і корінця. Дозвіл на відкриття рахунку фінансовим органом відповідного
розпорядника бюджетних коштів видається тій військовій частині,
установі, підприємству чи організації, якій повинен відкриватися
рахунок. Одночасно фінансовий орган розпорядника бюджетних коштів
надсилає через спеціальний зв'язок чи рекомендованим листом
установі банку, в якій повинен бути відкритий рахунок,
підтвердження дозволу на відкриття рахунку разом з примірником
повідомлення про відкриття рахунку установою банку. Якщо військова частина (установа) має таке ж найменування, як
і розпорядник бюджетних коштів, який фінансує військову частину
(установу), то дозвіл на відкриття рахунку цій військовій частині
(установі) має бути виданий тим самим фінансовим органом, який
видав дозвіл розпоряднику бюджетних коштів, що фінансує військову
частину (установу). 5.4. Відкриття бюджетного, позабюджетного чи поточного
рахунку проводиться установою банку на підставі наданого
військовою частиною, установою, підприємством чи організацією
дозволу на відкриття рахунку і підтвердження дозволу, одержаного
установою банку безпосередньо від фінансового органу, що виділяє
бюджетні кошти, а також заяви про відкриття рахунку і картки із
зразками підписів осіб, які розпоряджаються рахунком, та відбитком
печатки. Інших документів для оформлення рахунків бюджетних військових
частин, установ і організацій не вимагається. Установа банку перевіряє наявність на дозволі і на
підтвердженні дозволу підписів і відбитка печатки. Дозвіл на відкриття рахунку дійсний до закриття рахунку або
переоформлення рахунку у зв'язку зі зміною найменування військової
частини, установи, підприємства, організації чи з інших причин на
підставі нового дозволу. 5.5. Зразки підписів надаються установі банку на картці
встановленої форми у двох примірниках за підписами командира
(начальника) - перший підпис і начальника фінансового органу
(головного чи старшого бухгалтера) - другий підпис. Картка містить зразок відбитка гербової печатки військової
частини, установи, підприємства чи організації, якій відкривається
рахунок. Використання печаток, призначених для спеціальних цілей
(для пакетів, перепусток тощо), є неприпустимим. Зразок відбитка гербової печатки є одночасно підтвердженням
підписів службових осіб власника рахунку. Якщо власник рахунку не має гербової печатки, то картка із
зразками підписів має бути засвідчена підписами і відбитком
гербової печатки вищестоящої організації. Якщо в установі банку відкриті два рахунки під одним і тим
самим найменуванням військової частини чи установи, то в картки із
зразками підписів і відбитком печатки за обома рахунками
включається один і той самий зразок відбитка гербової печатки, що
присвоєний цій військовій частині або установі. У разі тимчасової відсутності печатки у військовій частині,
установі, підприємстві чи організації керівник установи банку дає
власнику рахунку необхідний строк для виготовлення печатки.
Одночасно він визначає порядок оформлення грошових документів на
час відсутності печатки. У цьому разі керівник чи головний
бухгалтер установи банку робить відповідну відмітку в картці із
зразками підписів і відбитком печатки. 5.6. Дозвіл на відкриття рахунку, заява на відкриття рахунку
і картки із зразками підписів і відбитком печатки подаються в
установу банку тією службовою особою військової частини, установи,
підприємства чи організації, якій надано право першого чи другого
підпису на грошових документах за цим рахунком. Особа, яка подає в установу банку зазначені документи,
пред'являє своє посвідчення, паспорт чи документ, що його заміняє. Після перевірки правильності оформлення зазначених вище
документів на відкриття рахунку на картці із зразками підписів і
відбитком печатки робиться відмітка: "Посвідчення пред'явлене"
(без посилань на дату видачі, номер і без вказівок про те, ким
видано посвідчення). У разі пред'явлення паспорта вказується його
номер, дата видачі і ким виданий. Відмітка про пред'явлення
документа засвідчується підписом керівника чи головного бухгалтера
установи банку. У разі тимчасової заміни однієї з осіб, які мають право
першого чи другого підпису, нова картка не складається, а
додатково надається картка із зразком підпису тимчасового
заступника із зазначенням строку її дії. Ця тимчасова картка
підписується командиром (начальником) і начальником фінансового
органу (головним чи старшим бухгалтером) цієї військової частини,
установи, підприємства чи організації і скріпляється відбитком
печатки. 5.7. Про відкриття рахунку установа банку негайно надсилає
рекомендованим листом заповнене нею повідомлення фінансовому
органу - розпорядникові бюджетних коштів, який видав дозвіл на
відкриття рахунку. Установам банків забороняється видавати повідомлення про
відкриття рахунку на руки представникам військових частин,
установ, підприємств і організацій для передання їх фінансовим
органам - розпорядникам бюджетних коштів. 5.8. У разі неотримання установою банку підтвердження дозволу
на відкриття рахунку (з примірником повідомлення про відкриття
рахунку) установа банку відкриває рахунок військовій частині,
установі, підприємству чи організації на підставі наданих
власником рахунку документів, перерахованих у п.5.7 цієї
Інструкції, на строк до отримання підтвердження дозволу. Дозвіл на тимчасове відкриття рахунку надається керівником
установи банку, про що робиться відповідний напис на картці із
зразками підписів і відбитком печатки. Протягом вказаного строку на рахунок, відкритий військовій
частині, установі, підприємству чи організації, можуть тільки
зараховуватися кошти. Видача і перерахування коштів з цього
рахунку забороняється. Документи з оформлення рахунку військовій частині, установі,
підприємству чи організації - рахунку, відкритого до отримання
підтвердження дозволу на право відкриття рахунку, зберігаються у
головного бухгалтера установи банку. Картки із зразками підписів і
відбитком печатки зберігаються окремо в операційних працівників
установи банку. Після одержання підтвердження дозволу на право відкриття
рахунку в картці із зразками підписів і відбитком печатки напис
про дозвіл на відкриття тимчасового рахунку анулюється, про що
робиться відмітка "анульовано". Після цього в
загальновстановленому порядку керівник установи банку робить напис
на заяві про відкриття рахунку, головний бухгалтер чи його
заступник оформляють картку із зразками підписів і відбитком
печатки.
6. Відкриття уповноваженими банками України рахунків в
іноземній валюті
6.1. Характеристика рахунків
6.1.1. Банківські рахунки в іноземній валюті поділяються на: - поточні; - депозитні (вкладні). 6.1.2. Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається
підприємству для проведення розрахунків у межах чинного
законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній
валюті при здійсненні поточних операцій, визначених чинним
законодавством України, та для погашення заборгованості за
кредитами в іноземній валюті. Фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності
(резидентам), які здійснюють свою діяльність без створення
юридичної особи, поточний рахунок відкривається за режимом, що
визначений для юридичних осіб-резидентів. Поточними торговельними операціями в іноземній валюті є такі
розрахунки: - між юридичними особами-резидентами і юридичними
особами-нерезидентами при здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності за торговельними операціями; - між юридичними особами-резидентами на території України, за
умови наявності індивідуальної ліцензії Національного банку
України; - між юридичними особами-нерезидентами та юридичними
особами-резидентами через юридичних осіб-резидентів посередників
відповідно до договорів (контрактів, угод), що укладені відповідно
до чинного законодавства України; - інші розрахунки, що здійснюються відповідно до чинного
законодавства України; - операції на міжбанківському валютному ринку України; - оплата товарів (робіт, послуг) з використанням чеків та
пластикових карток. Поточними неторговельними операціями є такі розрахунки: - виплата готівкової іноземної валюти та платіжними
документами в іноземній валюті на витрати, пов'язані з
відрядженнями; - здійснення обмінних операцій з іноземною валютою та
платіжними документами в іноземній валюті; - виплата готівкової іноземної валюти за чеками та
пластиковими картками фізичним особам (резидентам та
нерезидентам); - купівля платіжних документів в іноземній валюті фізичними
особами (резидентами та нерезидентами); - виплата авторських гонорарів і платежів за користування
авторськими правами; - перерахування коштів на проведення міжнародних виставок,
конгресів, симпозіумів, конференцій та інших міжнародних
зустрічей; - оплата праці нерезидентів, які згідно з укладеними
трудовими угодами (контрактами) працюють в Україні; - перерахування коштів в іноземній валюті за навчання,
лікування, патентування, сплату митних платежів, членських
внесків; - платежі з відшкодування витрат судових, арбітражних,
нотаріальних, правоохоронних органів; - виплата готівкової іноземної валюти за переказами з-за
кордону (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога
родичів тощо); - переказ за межі України коштів в іноземній валюті (пенсії,
аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичам тощо); - інші виплати та перекази в іноземній валюті, що не
суперечать чинному законодавству України. 6.1.3. Відокремленим підрозділам підприємств поточні рахунки
в іноземній валюті відкриваються за згодою головного підприємства,
що має право використовувати іноземну валюту відповідно до чинного
законодавства України. На поточний рахунок відокремленого підрозділу можуть
зараховуватися валютні кошти за реалізовані товари та надані
послуги у випадках, передбачених чинним законодавством України, а
також перераховані головним підприємством чи придбані на
міжбанківському валютному ринку України. Виручка за реалізовані товари та надані послуги після
зарахування на поточний рахунок відокремленого підрозділу
перераховується на поточний рахунок юридичної особи-резидента у
повному обсязі. Кошти з поточного рахунку відокремленого підрозділу (в межах
перерахованих головним підприємством чи придбаних на
міжбанківському валютному ринку України) можуть бути використані
відокремленими підрозділами для здійснення таких операцій (згідно
із затвердженим кошторисом): - на оплату витрат на службові відрядження за кордон своїх
працівників, а також для забезпечення експлуатаційних потреб
власних (орендованих, зафрахтованих) транспортних засобів під час
їх перебування за межами України; - на оплату праці працівників-нерезидентів, які згідно з
укладеними трудовими угодами (контрактами) працюють у зазначених
підрозділах і здійснення оплати праці яких передбачено в іноземній
валюті; - на придбання для власних потреб підрозділу обладнання,
меблів тощо за контрактами (договорами, угодами) з нерезидентами. 6.1.4. Вкладні (депозитні) рахунки в іноземній валюті
відкриваються уповноваженим банком фізичним і юридичним особам
(резидентам та нерезидентам) на підставі укладеного депозитного
договору між власником рахунку та банком на визначений у договорі
строк.
6.2. Порядок відкриття рахунків
6.2.1. Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті
підприємство-резидент подає уповноваженому банку ті самі
документи, що і для відкриття поточного рахунку в національній
валюті. Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в тому
самому банку, де відкрито поточний рахунок у національній валюті,
то надання пакета документів, передбачених пунктом 2.2.1, не
обов'язкове (крім заяви про відкриття рахунку та картки із
зразками підписів і відбитком печатки). 6.2.2. Відкриття поточного рахунку в іноземній валюті
відокремленому підрозділу юридичної особи-резидента здійснюється
уповноваженим банком на підставі нотаріально засвідчених копій
документів, передбачених пунктом 2.2.2. Якщо поточний рахунок відокремленому підрозділу в іноземній
валюті відкривається в тому ж банку, де відкрито поточний рахунок
підрозділу у національній валюті (за наявності у банку права на
здійснення операцій з валютними цінностями), то надання пакета
документів, передбачених пунктом 2.2.2, не обов'язкове (крім заяви
про відкриття поточного рахунку, клопотання юридичної особи про
відкриття поточного рахунку, копії ліцензії (у разі здійснення
валютних операцій, які потребують індивідуальної ліцензії), картки
із зразками підписів та відбитком печатки). 6.2.3. Поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються
також: - фізичним особам-резидентам: а) громадянам України (без підтвердження джерел походження
коштів в іноземній валюті); б) іноземцям та особам без громадянства, які отримали
посвідку на проживання в Україні (без підтвердження джерел
походження коштів в іноземній валюті); - фізичним особам-нерезидентам: а) іноземцям та особам без громадянства, які проживають в
Україні відповідно до візи, відкритої строком до 1 року
або документів, що підтверджують законність їх перебування на
території України відповідно до вимог чинного законодавства (за
наявності підтвердження джерел походження іноземної валюти);
( Абзац шостий пункту 6.2.3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99 ) б) громадянам України, які постійно проживають за кордоном
(за наявності відкритої візи строком до 1 року або документів, що
підтверджують законність їх перебування на території України
відповідно до вимог чинного законодавства та підтвердження джерел
походження іноземної валюти). ( Абзац сьомий пункту 6.2.3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 364 ( z0538-99 )
від 22.07.99 ) 6.2.4. Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі -
суб'єкту підприємницької діяльності відкривається на підставі
договору за умови пред'явлення паспорта чи іншого документа, що
засвідчує особу, та подання до уповноваженого банку: а) заяви встановленої форми (згідно з додатком 1); б) копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як
суб'єкта підприємницької діяльності, засвідченої нотаріально чи
органом, що видав свідоцтво; в) картки із зразками підписів (згідно з додатком 6), що
надаються у присутності працівника банку, який відкриває рахунок,
та засвідчуються цим працівником або нотаріально. ( Підпункт "в"
пункту 6.2.4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) 6.2.5. Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній
особі-резиденту відкривається на підставі заяви (згідно з додатком
3); документа, що засвідчує особу (паспорт або документ, що
замінює його); договору на відкриття та обслуговування рахунку між
установою банку та громадянином; картки із зразками підписів
(згідно з додатком 6), які надаються у присутності працівника
банку, що відкриває рахунок, та засвідчуються цим працівником.
( Пункт 6.2.5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) 6.2.6. Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній
особі-нерезиденту відкривається на підставі договору за умови
пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, та
подання до уповноваженого банку: а) заяви встановленої форми (згідно з додатком 4); б) картки із зразками підписів (згідно з додатком 6), що
надаютьсяу присутності працівника банку, який відкриває рахунок,
та засвідчуються цим працівником; ( Підпункт "б" пункту 6.2.6 із
змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку N 146 ( z0263-00 )
від 14.04.2000 ) в) засвідченої нотаріально копії легалізованого*** дозволу
центрального банку іноземної країни на відкриття рахунку у разі,
якщо це передбачено міжнародними договорами України. Уповноважений банк попереджає фізичну особу-нерезидента, яка
тимчасово прибула в Україну з країни, законодавство якої
передбачає наявність дозволу центрального банку на відкриття
рахунку за кордоном, про можливість відкриття рахунку тільки на
період перебування в Україні та про необхідність його закриття при
виїзді з України. ( Пункт 6.2.6 доповнено абзацом згідно з
Постановою Нацбанку N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99 ) 6.2.7. Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті
представництву юридичної особи-нерезидента до уповноваженого банку
подаються: а) заява про відкриття рахунку (згідно з додатком 1); б) копія свідоцтва про реєстрацію представництва в
уповноважених органах України, засвідчена нотаріально або органом,
що видав свідоцтво; в) копія легалізованого*** витягу з торговельного,
банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення
місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної
особи - нерезидента, засвідчена нотаріально; г) копія легалізованої*** довіреності юридичної
особи-нерезидента її офіційному представнику на ведення справ в
Україні, засвідчена нотаріально; ґ) картка із зразками підписів та відбитком печатки,
засвідчена нотаріально. 6.2.8. Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті
розташованим на території України іноземним дипломатичним,
консульським, торговельним та іншим офіційним представництвам
іноземних держав до уповноваженого банку подаються: а) заява про відкриття рахунку (згідно з додатком 1); б) копія посвідчення Міністерства закордонних справ України
про акредитацію посольства (представництва) на території України,
засвідчена нотаріально або органом, що видав посвідчення; в) картка із зразками підписів та відбитком печатки,
засвідчена Міністерством закордонних справ України або
нотаріально. 6.2.9. Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті
представництву іноземного банку до уповноваженого банку подаються
такі документи: - заява представництва про відкриття рахунку; - копія легалізованого*** положення про представництво
іноземного банку, засвідчена нотаріально; - копія легалізованої довіреності на виконання
представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена
нотаріально; - картка із зразками підписів та відбитком печатки,
засвідчена нотаріально. 6.2.10. Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті
для впровадження програм і проектів міжнародної технічної допомоги
організацією чи установою (групою управління) до уповноваженого
банку подається заява про відкриття рахунку, картка із зразками
підписів уповноважених осіб та відбитком печатки, засвідчена
нотаріально, та засвідчені Національним агентством України з
реконструкції та розвитку такі документи: - копія реєстраційної картки програми або проекту; - копія свідоцтва про акредитацію організації чи установи
(групи управління) - виконавця програми або проекту, що
підтверджує статус виконавця програми або проекту; - копія програми або проекту міжнародної технічної допомоги; - копія легалізованої*** довіреності на виконання
представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена
нотаріально. 6.2.11. Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті
для впровадження програм і проектів міжнародної допомоги
організацією чи установою (групою управління) на виконання
міжнародних угод між Україною та іноземними державами про надання
допомоги Україні до уповноваженого банку подається заява про
відкриття рахунку, картка із зразками підписів уповноважених осіб
та відбитком печатки, засвідчена нотаріально, лист-клопотання
відповідного органу, який уповноважений на виконання від України
міжнародної угоди, та завірені визначеним в угоді органом такі
документи: - копія документа про акредитацію організації чи установи
(групи управління) - виконавця програми або проекту, що
підтверджує їх статус як виконавця програми або проекту;

( Абзац третій пункту 6.2.11 виключено на підставі Постанови
Нацбанку N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99 )

- копія легалізованої*** довіреності на виконання
представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена
нотаріально. 6.2.12. Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті
нерезиденту-інвестору до уповноваженого банку подаються документи,
які передбачені пунктом 4.4.1. ( Пункт 6.2.12 в редакції Постанови
Нацбанку N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99 ) 6.2.13. Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті
військовим частинам Чорноморського флоту Російської Федерації, що
дислокуються на території України, до уповноваженого банку
подаються: а) заява на відкриття рахунку встановленого зразка (згідно з
додатком 1); б) дозвіл фінансового органу Міністерства оборони Російської
Федерації як розпорядника бюджетних коштів на відкриття рахунку
флоту; в) дозвіл фінансового органу Чорноморського флоту Російської
Федерації на відкриття рахунків військовій частині в складі
Чорноморського флоту Російської Федерації; г) картки із зразками підписів осіб (засвідчених в
установленому порядку) та відбитком печатки. 6.2.14. Поточний рахунок в іноземній валюті для зарахування
коштів, що вносяться для формування статутних фондів господарських
товариств (якщо це передбачено установчими документами),
відкривається в порядку, передбаченому пунктом 2.2.13 цієї
Інструкції. ( Пункт 6.2.14 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Нацбанку N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99 ) 6.2.15. Відкриття вкладних (депозитних) рахунків в іноземній
валюті фізичним особам, передбаченим у п.6.2.3, здійснюється на
підставі договору за умови надання паспорта чи іншого документа,
що засвідчує особу. 6.2.16. Закриття та переоформлення рахунків в іноземній
валюті здійснюється із застосуванням порядку, передбаченого
розділом 8 цієї Інструкції. 6.2.17. Карткові рахунки в іноземній валюті відкриваються
клієнтам відповідно до вимог цієї Інструкції щодо відкриття
карткових рахунків у національній валюті на умовах договору про
відкриття картрахунку і здійснення операцій із застосуванням
платіжних карток. Якщо в установі банку відкрито поточний рахунок клієнта, то
картковий рахунок йому відкривається на підставі заяви про
відкриття карткового рахунку та отримання платіжної картки і
договору. У заяві про відкриття карткового рахунку та отримання
платіжної картки, крім реквізитів, передбачених у додатках 1, 3 та
4 цієї Інструкції, при потребі зазначаються інші додаткові
реквізити, встановлені установою банку та/або платіжною системою,
які необхідні для ідентифікації держателя картки, визначення
параметрів платіжної картки тощо. У разі відсутності в установі
банку поточного рахунку клієнтом подаються документи, передбачені
пунктами 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4-6.2.13 цієї Інструкції. Операції за картковими рахунками здійснюються з урахуванням
вимог, визначених цієї Інструкцією та відповідними
нормативно-правовоми актами Національного банку України, що
регулюють здійснення операцій із застосуванням платіжних карток.
( Підрозділ 6.2 доповнено пунктом 6.2.17 згідно з Постановою
Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 )
6.3. Режим поточних рахунків фізичних осіб в іноземній валюті
6.3.1. На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних
осіб-резидентів зараховуються: - готівкова валюта; - валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону
на ім'я власника рахунку згідно з чинним законодавством України; - валюта за іменними платіжними документами (чеками),
виписаними уповноваженими банками України; - валюта, переказана з-за кордону на ім'я власника рахунку
через уповноважені банки України; - валюта, одержана з-за кордону від юридичної
особи-нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські
гонорари; - валюта за іменними платіжними документами, що надіслані
з-за кордону на ім'я власника рахунку; - валюта за платіжними документами, ввезеними з-за кордону
власником рахунку і зареєстрованими митною службою при в'їзді в
Україну; - валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням
юридичної особи - нерезидента через юридичну особу-резидента
(посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів,
договорів), якими передбачено отримання резидентами України
гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів з-за
кордону за використання їх творів, винаходів, відкриттів тощо
згідно з чинним законодавством України; - валюта, перерахована з рахунку отримувача гуманітарної
допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги;
( Пункт 6.3.1 доповнено абзацом десятим згідно з Постановою
Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) - валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою
(резидентом чи нерезидентом) з власного поточного рахунку в
іноземній валюті; - іноземна валюта, куплена уповноваженим банком на
міжбанківському валютному ринку України за дорученням фізичної
особи, яка виїжджає на постійне місце проживання за кордон, за
кошти з рахунку в національній валюті (копії документів про виїзд
залишаються в уповноваженому банку). ( Пункт 6.3.1 доповнено
абзацом згідно з Постановою Нацбанку N 364 ( z0538-99 ) від
22.07.99 ) 6.3.2. З поточного рахунку в іноземній валюті за
розпорядженням фізичної особи - резидента чи за його дорученням
проводяться такі операції: а) в іноземній валюті: - перерахування за межі України через кореспондентські
рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу
іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів
фізичних осіб - резидентів і нерезидентів; - виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється
згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України,
що встановлюється Національним банком України); - виплата платіжними документами (вивезення за межі України
здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний
кордон України); - перерахування у межах України на рахунок іншої фізичної
особи - громадянина України - резидента; - перерахування на власний поточний рахунок в іншому
уповноваженому банку України чи вкладний рахунок; - продаж на міжбанківському валютному ринку України для
подальшого зарахування на рахунок у національній валюті; б) у грошовій одиниці України: - виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні
операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України
використовується курс Національного банку України); - перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж
товару чи надання послуг на території України (при здійсненні
операції продажу іноземної валюти використовується курс
Національного банку України). 6.3.3. На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної
особи-нерезидента зараховуються: - валюта, перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунку
через уповноважені банки України; - готівкова валюта, яка ввезена на територію України і
зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (в митній
декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про
зарахування іноземної валюти на рахунок); - валюта за платіжними документами, ввезена на територію
України власником рахунку і зареєстрована митною службою при
в'їзді в Україну (в митній декларації робиться відмітка
уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на
рахунок, а копія митної декларації залишається в уповноваженому
банку); - валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону
на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним
законодавством України; - валюта за іменними платіжними документами (чеками),
виписаними уповноваженими банками України; - валюта, одержана в Україні як оплата праці, премії, призи,
авторські гонорари згідно з чинним законодавством України; - валюта, що перерахована у межах України іншою фізичною
особою-нерезидентом з власного поточного рахунку в іноземній
валюті; - кошти, невикористані або не повністю використані, у сумі,
що не перевищує раніше зняту власником з рахунку. ( Абзац пункту
6.3.3 в редакції Постанови Нацбанку N 364 ( z0538-99 ) від
22.07.99 ) 6.3.4. З поточного рахунку в іноземній валюті фізичної
особи-нерезидента за розпорядженням власника чи за його дорученням
проводяться такі операції: а) в іноземній валюті: - перерахування за межі України через кореспондентські
рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу
іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів
фізичних осіб - резидентів і нерезидентів; - виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється
згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України); - виплата платіжними документами (вивезення за межі України
здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний
кордон України); - перерахування на власний поточний рахунок чи вкладний
рахунок в іншому уповноваженому банку України; - перерахування в межах України на поточний рахунок іншої
фізичної особи-резидента чи нерезидента; - перерахування фізичною особою - нерезидентом на рахунок
юридичної особи-резидента як інвестиція згідно з чинним
законодавством України; б) у грошовій одиниці України: - виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні
операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України
використовується курс Національного банку України); - перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж
товару чи надання послуг на території України (при здійсненні
операції продажу іноземної валюти використовується курс
Національного банку України); - кошти, невикористані або не повністю використані, у сумі,
що не перевищує раніше зняту власником з рахунку. ( Абзац
пункту 6.3.3 в редакції Постанови Нацбанку N 364 ( z0538-99 ) від
22.07.99 )
6.4. Режим вкладних (депозитних) рахунків в іноземній валюті
фізичних осіб
6.4.1. На вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті
фізичної особи-резидента зараховуються: - готівкова валюта; - валюта, перерахована з власного поточного чи вкладного
рахунку в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України. 6.4.2. З вкладного рахунку в іноземній валюті за
розпорядженням фізичної особи-резидента чи за його дорученням
проводяться операції (при закритті рахунку): - виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється
згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України); - виплата платіжними документами (вивезення за межі України
здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний
кордон України); - перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в
іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України. 6.4.3. На вкладний рахунок в іноземній валюті фізичної
особи-нерезидента зараховуються: - готівкова валюта, яка ввезена на територію України і
зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (в митній
декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про
зарахування готівкової іноземної валюти на рахунок); - валюта, перерахована з власного поточного чи вкладного
рахунку в іноземній валюті в іншому уповноваженому банку. 6.4.4. З вкладного рахунку в іноземній валюті фізичної
особи-нерезидента за розпорядженням власника чи за його дорученням
проводяться такі операції (при закритті рахунку): - перерахування за межі України через кореспондентські
рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу
іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів
фізичних осіб - резидентів і нерезидентів; - виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється
згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України); - виплата платіжними документами (вивезення за межі України
здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний
кордон України); - перерахування на власний поточний чи вкладний рахунок в
іноземній валюті в іншому уповноваженому банку України.
6.5. Режим поточних рахунків в іноземній валюті
представництв, установ та нерезидентів-інвесторів
( Назва підрозділу 6.5 в редакції Постанови Нацбанку

N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99 )
6.5.1. На поточні рахунки в іноземній валюті офіційних
представництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не
займаються підприємницькою діяльністю в Україні, установ (груп
управління програмами або проектами міжнародної допомоги та
міжнародної технічної допомоги) зараховуються такі кошти: - у готівковій формі, що ввезені на територію України
уповноваженим представником юридичної особи - нерезидента і
зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній
митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про
прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в
уповноваженому банку); - невикористаний залишок готівкової іноземної валюти чи
іноземна валюта за платіжними документами, що були раніше отримані
(куплені) в уповноважених банках України для оплати витрат на
відрядження, експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням
транспортних засобів за кордоном, та представницькі витрати за
кордоном; - перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через
уповноважені банки (у тому числі для виконання міжнародних програм
або проектів технічної допомоги); - за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на
ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним
законодавством України; - за платіжними документами на ім'я власника рахунку,
ввезеними на територію України і зареєстрованими митною службою
при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться
відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів,
а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку); - за іменними платіжними документами (в тому числі - дорожні
чеки), що ввезені в Україну та не зареєстровані митною службою при
в'їзді в Україну, за відсутності передавальних надписів на них
(зараховуються тільки на рахунки офіційного представництва); - куплені на міжбанківському валютному ринку України
власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на рахунках
типу "Н" (також при закритті цього рахунку), в порядку,
встановленому чинним законодавством України; - перераховані в межах України власнику рахунку відповідно до
чинного законодавства України; - сума відсотків, нарахованих за залишком коштів на власному
поточному рахунку; - інші надходження на користь власника рахунку, що не
суперечать чинному законодавству України. 6.5.2. З поточного рахунку в іноземній валюті офіційних
представництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не
займаються підприємницькою діяльністю в Україні, установ (груп
управління програмами або проектами міжнародної технічної
допомоги) за розпорядженням власника проводяться такі операції: - виплата готівкою для оплати праці працівникам-нерезидентам,
які працюють в Україні за контрактом (договором) згідно з чинним
законодавством України; - виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на
службові відрядження при виїзді за кордон, на експлуатаційні
витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за
кордоном, та представницькі витрати за кордоном (вивезення валюти
за межі України здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти
через митний кордон України ( v_381500-93 ); - виплата готівкою для забезпечення статутної діяльності
міжнародних організацій, що користуються привілеями та імунітетом
спеціалізованих установ (вивезення валюти за межі України
здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний
кордон України); - перерахування за межі України на рахунки юридичних
осіб-нерезидентів згідно з контрактом (договором, угодою), що
передбачає купівлю обладнання для виконання проектів у рамках
чинних міжнародних угод про гуманітарне та техніко-економічне
співробітництво; - перерахування за межі України на рахунки відповідних
органів іноземної держави та юридичних осіб, інтереси яких
представляють в Україні ці представництва (також при закритті
цього рахунку); - перерахування на рахунок юридичної особи - резидента як
благодійний внесок; - перерахування залишків коштів при закритті поточного
рахунку в одному уповноваженому банку і відкритті поточного
рахунку в іншому уповноваженому банку; - продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою
подальшого зарахування на рахунок типу "Н" для утримання
представництва, виконання статутної діяльності, впровадження
міжнародних програм або проектів технічної допомоги; - інші перерахування, що не суперечать чинному законодавству
України. 6.5.3. На поточні рахунки в іноземній валюті постійних
представництв іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій,
через які повністю або частково здійснюється підприємницька
діяльність в Україні, зараховуються кошти: - у готівковій формі, що ввезені на територію України
уповноваженим представником юридичної особи-нерезидента і
зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній
митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про
прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в
уповноваженому банку); - в сумі невикористаного залишку готівкової іноземної валюти
та іноземної валюти за платіжними документами, що були раніше
отримані (куплені) в уповноважених банках України для оплати
витрат на відрядження та експлуатаційні витрати, пов'язані з
обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та
представницьких витрат за кордоном; - перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через
уповноважені банки України; - за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на
ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним
законодавством України; - за платіжними документами на ім'я постійного представництва
юридичної особи - нерезидента, ввезеними на територію України і
зареєстрованими митною службою при в'їзді в Україну (у ввізній
митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про
прийняття платіжних документів, а копія митної декларації
залишається в уповноваженому банку); - куплені на міжбанківському валютному ринку України
власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на рахунках
типу "П" (також при закритті цього рахунку), в порядку,
встановленому чинним законодавством України; - перераховані в межах України власнику рахунку відповідно до
чинного законодавства України; - у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів на
власному поточному рахунку; - перераховані в межах України з власного поточного рахунку
при його закритті в іншому банку; - в сумі кредитів, отриманих від уповноважених банків за
кредитними угодами; - інші надходження, отримання яких не суперечить чинному
законодавству України. 6.5.4. З поточного рахунку в іноземній валюті постійних
представництв іноземних компаній, фірм, міжнародних організацій,
через які повністю або частково здійснюється підприємницька
діяльність в Україні, за розпорядженням власника рахунку
проводяться такі операції: - виплата готівкою для оплати праці працівникам-нерезидентам,
які працюють в Україні за контрактом (договором) згідно з чинним
законодавством України; - виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на
службові відрядження при виїзді за кордон, на експлуатаційні
витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за
кордоном, представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного
законодавства України (вивезення валюти за межі України
здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний
кордон України); - перерахування за межі України на рахунки юридичних
осіб-нерезидентів, інтереси яких представляють в Україні ці
постійні представництва (також при закритті цього рахунку); - перерахування на користь юридичної особи-резидента у разі,
якщо у призначенні платежу коштів, що надійшли із-за кордону,
зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою)
належать цьому резиденту; - перерахування на рахунок юридичної особи-резидента в
уповноваженому банку як благодійний внесок; - перерахування залишків коштів при закритті поточного
рахунку в одному уповноваженому банку і відкритті поточного
рахунку в іншому уповноваженому банку; - перерахування в рахунок погашення кредиту та відсотків за
ним; - продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою
подальшого зарахування на рахунок типу "П" для цільового
використання (оплата витрат за кошторисом, рахунків-фактур,
благодійних внесків та інших витрат, що не суперечать чинному
законодавству України); - інші будь-які перерахування, що не суперечать чинному
законодавству України. 6.5.5. На поточні рахунки в іноземній валюті військових
частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються
на території України, зараховуються кошти: - перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через
уповноважені банки; - за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на
ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним
законодавством України; - у готівковій формі, що ввезені на територію України
уповноваженим представником Міністерства оборони Російської
Федерації і зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну (у
ввізній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про
прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в
уповноваженому банку). Підрозділ 6.5 доповнено пунктом 6.5.5 згідно з Постановою
Нацбанку N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99 ) 6.5.6. З поточних рахунків в іноземній валюті військових
частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються
на території України, за розпорядженням власника проводяться такі
операції: - виплата готівкою для оплати праці
військовослужбовців-нерезидентів, які несуть службу на території
України; - виплата готівкою чи платіжними документами
військовослужбовцям на службові відрядження при виїзді за кордон; - продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку
України з метою подальшого зарахування на рахунок типу "Н" для
утримання військових частин Чорноморського флоту Російської
Федерації, що дислокуються на території України. Підрозділ 6.5 доповнено пунктом 6.5.6 згідно з Постановою
Нацбанку N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99 ) 6.5.7. На рахунок нерезидента-інвестора в іноземній валюті
зараховуються кошти: - перераховані з-за кордону для здійснення інвестиції в
Україну; - доходи (дивіденди), одержані нерезидентом-інвестором від
інвестиційної діяльності на території України, у тому числі від
спільної діяльності без створення юридичної особи та від операцій
з цінними паперами; - повернуті в результаті припинення нерезидентом
інвестиційної діяльності в Україні. Підрозділ 6.5 доповнено пунктом 6.5.7 згідно з Постановою
Нацбанку N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99 ) 6.5.8. З рахунку нерезидента-інвестора в іноземній валюті
проводяться такі операції: - інвестиційна діяльність на території України (включаючи
реінвестиції) за наявності відповідної індивідуальної ліцензії
Національного банку України згідно з чинним законодавством
України; - розрахунки з митними органами у випадках, передбачених
чинним законодавством України; - перерахування за кордон доходів (дивідендів), отриманих від
інвестиційної діяльності на території України, а також суми
інвестиції у разі її припинення; - сплата послуг уповноваженому банку, який обслуговує рахунок
(у порядку, визначеному чинним законодавством України). Підрозділ 6.5 доповнено пунктом 6.5.8 згідно з Постановою
Нацбанку N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99 ) 6.5.9. Поточні рахунки в іноземній валюті спеціалізованим
установам Організації Об'єднаних Націй (Міжнародний банк
реконструкції та розвитку та інші), що здійснюють свою діяльність
відповідно до Конвенції ООН "Про привілеї та імунітети
спеціалізованих установ" ( 995_170 ) (від 21.11.47), відкриваються
у порядку, який передбачений пунктами 4.5.2 та 4.5.3. Підрозділ 6.5 доповнено пунктом 6.5.9 згідно з Постановою
Нацбанку N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99 )
6.6. Режим поточних рахунків в іноземній валюті юридичних
осіб - резидентів
6.6.1. На поточні рахунки в іноземній валюті юридичних
осіб-резидентів зараховуються такі кошти: а) через розподільчі рахунки: - що надійшли у готівковій формі, від нерезидента до каси
уповноваженого банку згідно з експортним контрактом (договором,
угодою) в порядку, встановленому чинним законодавством України; - що ввезені у готівковій формі, у випадках, передбачених
чинним законодавством України, уповноваженими особами на територію
України на транспортних засобах, які надають послуги за межами
України та зареєстровані митною службою при в'їзді в Україну (у
ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку
про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в
уповноваженому банку); - що одержані у готівковій формі як сплата за державне мито,
митні платежі та інші збори відповідно до чинного законодавства
України; - невикористаний залишок готівкової іноземної валюти та
іноземна валюта за платіжними документами, що були раніше отримані
(куплені) в уповноважених банках України чи за кордоном для оплати
витрат на відрядження та експлуатаційні витрати, пов'язані з
обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та
представницькі витрати за кордоном; - що внесені у готівковій формі нерезидентом на рахунок
юридичної особи-резидента як благодійний внесок (за наявності акта
про оприбуткування коштів чи приходно-касового ордера); - у готівковій формі на рахунок морського агента-резидента,
який виступає посередником за фінансовими розрахунками, для
подальшого перерахування іншим резидентам-суб'єктам
підприємницької діяльності згідно з чинним законодавством України; - за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на
ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним
законодавством України; - за платіжними документами на ім'я власника рахунку,
ввезеними на територію України і зареєстрованими митною службою
при в'їзді в Україну (у ввізній митній декларації робиться
відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів,
а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку); - перераховані з-за кордону нерезидентами за
зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами); - повернені з будь-яких причин нерезидентом, на користь якого
були перераховані раніше; - перераховані з-за кордону нерезидентом на рахунок
резидента, який виступає посередником, для подальшого
перерахування іншим резидентам-суб'єктам господарської діяльності,
за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення,
консигнації або агентських угод було здійснено продаж товарів
(робіт, послуг); - перераховані з рахунків постійних представництв
нерезидентів в Україні у разі, якщо у призначенні платежу коштів,
що надійшли з-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з
договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту; - перераховані юридичними особами-нерезидентами (у тому числі
через їх представництва в Україні) згідно з міжурядовими угодами
та проектами технічної допомоги; - перераховані як благодійний внесок юридичними
особами-нерезидентами (у тому числі через їх представництва в
Україні); - перераховані з-за кордону за видачу охоронних документів на
використання об'єктів промислової власності і підтвердження їх
чинності на території України (зараховуються на рахунок юридичних
осіб-резидентів, які мають відповідні повноваження згідно з чинним
законодавством України); - перераховані з-за кордону за використання авторського права
резидентів (зараховуються на рахунок юридичних осіб-резидентів,
які мають відповідні повноваження згідно з чинним законодавством
України)****; - перераховані з-за кордону адвокатським та іншим
компаніям-резидентам за справами, які перебувають у провадженні
цих компаній згідно з їх статутною діяльністю та ліцензією на
відповідну діяльність****; - перераховані з-за кордону згідно з контрактом (договором,
угодою) юридичній особі-резиденту, яка є агентом юридичної
особи-нерезидента згідно з Кодексом торговельного мореплавства,
для виплати капітану судна, що належить судновласнику -
нерезиденту, на експлуатаційні потреби****; ---------------------------------- **** При отриманні коштів в іноземній валюті, що надійшли на
ім'я фізичних осіб чи капітана судна, яке належить
судновласнику-нерезиденту, юридичні особи-резиденти (посередники)
здійснюють облік таких коштів окремо. Ці кошти не можуть бути
використані на цілі, що не пов'язані з виконанням зобов'язань
перед фізичними особами чи капітаном судна, яке належить
судновласнику-нерезиденту.
- перерахована з-за кордону нерезидентами гуманітарна
допомога за наявності рішення Комісії з питань гуманітарної
допомоги при Кабінеті Міністрів України про визнання цих коштів
гуманітарною допомогою відповідно до чинного законодавства
України;****** ( Підпункт "а" пункту 6.6.1 доповнено абзацом
двадцятим згідно з Постановою Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від
14.04.2000 ) ____________________

****** Облік коштів, що надходять на поточні рахунки
отримувачів та набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється
окремо. Ці кошти використовуються виключно на цілі, визначені
іноземним донором, та відповідно до Порядку використання
гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з
рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2000
N 542 ( 542-2000-п ) ( Доповнено приміткою згідно з Постановою
Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 )
- конфісковані, безхазяйні, успадковані у вигляді скарбу та
такі, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання
(зараховуються на рахунки юридичних осіб-резидентів, які мають
відповідні повноваження згідно з чинним законодавством України); - перераховані як благодійний внесок юридичною
особою-резидентом за наявності індивідуальної ліцензії
Національного банку України; - перераховані з-за кордону нерезидентами у вигляді кредитів
(позик, фінансової допомоги); - інші надходження на користь резидента - власника рахунку,
що не суперечать чинному законодавству України; б) безпосередньо на поточні рахунки: - куплені за дорученням власника рахунку уповноваженим банком
відповідно до чинного законодавства України; - перераховані з кредитного рахунку як кредит відповідно до
кредитної угоди; - перераховані з власного депозитного рахунку в
уповноваженому банку відповідно до депозитної угоди; - перераховані з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на
рахунок набувача гуманітарної допомоги; ( Підпункт "б" пункту
6.6.1 доповнено абзацом п'ятим згідно з Постановою Нацбанку N 146
( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) - у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів, що
надійшли на рахунок як гуманітарна допомога******; ( Підпункт "б"
пункту 6.6.1 доповнено абзацом шостим згідно з Постановою Нацбанку
N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) ____________________

****** Облік коштів, що надходять на поточні рахунки
отримувачів та набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється
окремо. Ці кошти використовуються виключно на цілі, визначені
іноземним донором, та відповідно до Порядку використання
гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з
рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2000
N 542 ( 542-2000-п ) ( Доповнено приміткою згідно з Постановою
Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 )
- у сумі відсотків, нарахованих за залишком коштів на
власному поточному та депозитному рахунках; - перераховані з власного поточного рахунку. 6.6.2. З поточного рахунку в іноземній валюті юридичних
осіб-резидентів за розпорядженням власника рахунку проводяться
такі операції: - виплата готівкою для оплати праці працівникам -
нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом (договором); - виплата готівкою чи платіжними документами працівникам на
службові відрядження при виїзді за кордон, на експлуатаційні
витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за
кордоном, представницькі витрати за кордоном відповідно до чинного
законодавства України (вивезення за межі України здійснюється
згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України); - виплата готівкою на експлуатаційні потреби для виконання
обов'язків перед капітаном судна, яке належить
судновласнику-нерезиденту, за контрактом (договором, угодою) на
здійснення агентських послуг, укладеним згідно з Кодексом
торговельного мореплавства; - виплата готівкою фізичним особам коштів, які отримані
адвокатськими та іншими компаніями-резидентами із-за кордону за
дорученням фізичних осіб за справами, що перебувають у провадженні
цих компаній згідно з їх статутною діяльністю та ліцензією на
відповідну діяльність*****; - виплата готівкою фізичним особам-резидентам за використання
їх творів за кордоном (здійснюється юридичними
особами-резидентами, які мають відповідні на це повноваження
згідно з чинним законодавством України, за рахунок коштів,
отриманих із-за кордону)*****; ---------------------------- ***** Виплата валюти готівкою фізичним особам здійснюється
через уповноважений банк, в якому відкритий поточний рахунок
юридичної особи-резидента (посередника).
- виплата готівкою для сплати державного мита згідно з чинним
законодавством України; - перерахування з рахунку резидента-посередника на поточні
рахунки інших резидентів-суб'єктів господарської діяльності, за
дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення,
консигнації або агентських угод було здійснено продаж нерезиденту
товарів (робіт, послуг); - перерахування на користь нерезидента за межі України за
зовнішньоекономічними договорами (контрактами, угодами); - перерахування коштів, що надійшли як гуманітарна допомога,
за кордон на рахунки юридичних осіб - нерезидентів в оплату за
товари та послуги у межах цілей, визначених іноземним донором, та
відповідно до вимог Порядку використання гуманітарної допомоги у
вигляді коштів в іноземній валюті з рахунків в іноземній валюті
отримувачів гуманітарної допомоги, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 22.03.2000 N 542 ( 542-2000-п );
( Пункт 6.6.2 доповнено абзацом десятим згідно з Постановою
Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) - перерахування з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на
поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги******;
( Пункт 6.6.2 доповнено абзацом одинадцятим згідно з Постановою
Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) ____________________

****** Облік коштів, що надходять на поточні рахунки
отримувачів та набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється
окремо. Ці кошти використовуються виключно на цілі, визначені
іноземним донором, та відповідно до Порядку використання
гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з
рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2000
N 542 ( 542-2000-п ) ( Доповнено приміткою згідно з Постановою
Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 )
- перерахування за кордон на рахунок юридичних
осіб-нерезидентів за видачу охоронних документів на використання
об'єктів промислової власності і підтвердження їх чинності
(здійснюється організаціями, що мають відповідні на це
повноваження згідно з чинним законодавством України); - перерахування за кордон на рахунок юридичних
осіб-нерезидентів згідно з відповідними зобов'язаннями про сплату
за використання творів зарубіжних авторів (здійснюється
організаціями, що мають відповідні на це повноваження згідно з
чинним законодавством України); - перерахування за кордон за навчання, за участь у
конференціях, виставках за умови наявності відповідних документів
(запрошення, рахунка-фактури тощо), що підтверджують потребу
здійснення зазначених перерахувань; - перерахування за кордон на рахунок юридичних
осіб-нерезидентів, адвоката або нотаріуса для відшкодування витрат
судовим, арбітражним, нотаріальним та іншим правоохоронним органам
іноземних держав, а також витрат на державне мито за справами, що
розглядаються цими органами (на підставі рішень судових органів,
рахунків та інших документів, що підтверджують необхідність
здійснення зазначених перерахувань; - перерахування фізичним особам коштів, які отримані
адвокатськими компаніями-резидентами із-за кордону за дорученням
фізичних осіб за справами, що перебувають у провадженні цих
компаній згідно з їх статутною діяльністю; - перерахування на рахунок в іноземній валюті фізичним
особам-резидентам за використання їх творів за кордоном
(здійснюється юридичними особами-резидентами, які мають відповідні
на це повноваження згідно з чинним законодавством України, за
рахунок коштів, отриманих з-за кордону); - перерахування на кредитний рахунок для погашення
заборгованості за отриманим кредитом та відсотків за ним; - продаж на міжбанківському валютному ринку України коштів,
що надійшли як гуманітарна допомога, для зарахування на поточні
рахунки в гривнях набувачів гуманітарної допомоги ******;
( Пункт 6.6.2 доповнено абзацом дев'ятнадцятим згідно з Постановою
Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) ____________________

****** Облік коштів, що надходять на поточні рахунки
отримувачів та набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється
окремо. Ці кошти використовуються виключно на цілі, визначені
іноземним донором, та відповідно до Порядку використання
гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з
рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2000
N 542 ( 542-2000-п ) ( Доповнено приміткою згідно з Постановою
Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 )
- перерахування на території України за умови одержання
індивідуальної ліцензії Національного банку України згідно з
чинним законодавством України; - продаж валюти уповноваженим банком відповідно до чинного
законодавства України; - перерахування на власний депозитний рахунок в іноземній
валюті в обслуговуючому або в іншому уповноваженому банку; - перерахування благодійних внесків на рахунок іншої
юридичної особи-резидента за умови отримання індивідуальної
ліцензії Національного банку України; - перерахування за сплату державного мита згідно з чинним
законодавством України; - перерахування на власний поточний рахунок; - перерахування нерезидентам для погашення заборгованості за
кредитами, позиками (у тому числі відсотки, комісія, пеня),
повернення поворотної фінансової допомоги; - інші перерахування, що не суперечать чинному законодавству
України. 6.6.3. Зарахування коштів на поточний рахунок в іноземній
валюті фізичної особи-резидента, яка займається підприємницькою
діяльністю, та використання коштів з цього рахунку здійснюється за
режимом поточного рахунку в іноземній валюті юридичних
осіб-резидентів.
7. Картки із зразками підписів

( Назва розділу 7 в редакції Постанови Нацбанку

N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 )
7.1. Усі юридичні особи незалежно від форм власності та їх
відокремлені підрозділи подають картку із зразками підписів та
відбитком печатки згідно з додатком 2. У картку включаються зразки
підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства та
установчих документів підприємства надано право розпоряджання
рахунком і підписання розрахункових документів. ( Пункт 7.1 в
редакції Постанови Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) 7.2. Право першого підпису належить керівнику підприємства,
якому відкривається рахунок, а також відповідним службовим особам,
уповноваженим керівником. Право другого підпису належить головному бухгалтеру, а в
разі відсутності такої посади - особі, що користується правами
головного бухгалтера, або службовій особі, на яку покладено
ведення бухгалтерського обліку та звітності, та відповідним
службовим особам, уповноваженим керівником. ( Абзац другий пункт
7.2 в редакції Постанови Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від
14.04.2000 ) 7.3. Особи, які мають право першого та другого підпису,
вказуються в картці із зразками підписів і відбитком печатки при
її складанні. Зразок підпису керівника включається в картку
обов'язково. 7.4. Право першого підпису не може бути надано головному
бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису. Право другого підпису не може бути надано особам, які
користуються правом першого підпису. 7.5. За рахунками юридичних осіб, які обслуговуються
централізованими бухгалтеріями, право другого підпису належить
головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії та особам, ним
уповноваженим. 7.6. За рахунками юридичних осіб та їх відокремлених
підрозділів, у штаті яких відсутні особи, яким може бути надане
право другого підпису, а також підприємців без створення юридичної
особи, в установу банку подається засвідчена відповідно до вимог
цієї Інструкції картка із зразками підписів осіб, яким належить
право першого підпису. 7.7. У разі відкриття поточного рахунку бюджетній
організації, в штаті якої немає рахівника або іншого працівника,
на якого можна покласти ведення бухгалтерського обліку, в картку
із зразками підписів та відбитком печатки включається тільки
зразок підпису керівника. В цьому разі вищестоящий орган,
засвідчуючи картку, робить відмітку в графі, що призначена для
зазначення посади, прізвища, підписів осіб, які мають право
другого підпису, про відсутність у штаті працівників, яким може
бути надано право другого підпису. Якщо картка засвідчується нотаріально, то установі банку
видається окрема довідка від вищестоящого органу про відсутність у
штаті працівників, яким може бути надано право другого підпису. 7.8. У картку із зразками підписів та відбитком печатки
обов'язково включається зразок відбитка наданої підприємствам та
їх відособленим підрозділам печатки. Печатка юридичної особи та
відокремленого підрозділу має містити ідентифікаційний код.
Використання печаток, призначених для спеціальних цілей,
наприклад, "для пакетів", "для перепусток", є неприпустимим.
( Пункт 7.8 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) 7.9. У разі тимчасової відсутності печатки у новоствореного
підприємства, а також у зв'язку з реорганізацією, зміною
найменування чи підпорядкованості, спрацьованістю чи втратою
печатки керівник установи банку надає власнику рахунку строк для
виготовлення нової печатки. 7.10. Комітети первинних організацій добровільних товариств,
яким печатка не надана, можуть користуватися печаткою вищестоящих
органів або печаткою тих організацій, при яких вони перебувають. У
картці із зразками підписів та відбитком печатки у графі "Зразок
відбитка печатки" має бути проставлений зразок печатки, якою
користуватиметься первинна організація добровільного товариства. 7.11. Картка із зразками підписів та відбитком печатки має
бути засвідчена підписом керівника чи заступника керівника
вищестоящого органу та печаткою вищестоящого органу або
нотаріальною конторою, а в населених пунктах, де немає
нотаріальних контор, - сільською, селищною, районною, міською
Радою народних депутатів. Міністерства, що входять до числа центральних органів
державної виконавчої влади України відповідно до Указу Президента
України від 13.11.92 N 566/92 "Про зміни в системі центральних
органів державної виконавчої влади України", подають картки із
зразками підписів і відбитком печатки, засвідчені керівниками та
головними бухгалтерами цих органів. 7.12. У разі заміни чи доповнення хоча б одного з підписів
подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають
право першого чи другого підпису. 7.13. Якщо картка засвідчена вищестоящим органом, що
знаходиться в іншому місті, то в разі зміни керівника чи головного
бухгалтера, іншої службової особи, яка виконує обов'язки головного
бухгалтера юридичної особи, якій відкрито рахунок, вищестоящий
орган може телеграфом повідомити про це установу банку, при цьому
підпис керівника вищестоящого органу або його заступника
засвідчується телеграфом. У цьому разі нова картка із зразками
підписів та відбитком печатки подається протягом 3 днів. 7.14. Якщо в новій картці, що подається у разі заміни чи
доповнення підписів, підписи керівника та головного бухгалтера
юридичної особи залишаються колишні, то додатково завіряти таку
картку не потрібно. Вона приймається за дозвільним написом
головного бухгалтера установи банку чи його заступника після
звірення ним підписів керівника та головного бухгалтера, які
підписали картку, із зразками їх підписів на картці, що
заміняється. Стара картка зберігається у справі з оформлення
рахунку. 7.15. У разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки
керівника чи головного бухгалтера подається нова тимчасова картка
тільки із зразками підписів особи, яка тимчасово виконує обов'язки
керівника чи головного бухгалтера, засвідчена вищестоящою
організацією чи нотаріально. 7.16. У разі тимчасового надання особі права першого чи
другого підпису, а також у разі тимчасової заміни однієї з осіб,
уповноважених керівником чи головним бухгалтером відповідно, нова
картка не складається, а додатково подається картка тільки із
зразком підпису тимчасово уповноваженої особи із зазначенням
строку її дії та копія відповідного документа (протоколу, наказу
та інше), що підтверджує ці повноваження. 7.17. Ця тимчасова картка підписується керівником та головним
бухгалтером, засвідчується відбитком печатки і додаткового
засвідчення не потребує. 7.18. Картка із зразками підписів та відбитком печатки
подається в установу банку в двох примірниках. Додаткові
примірники можуть бути затребувані від власників рахунків, які
мають у цій установі банку більше одного рахунку, якщо це потрібно
за умовами розміщення операційних підрозділів установ банку. При
цьому додаткові примірники засвідчуються головним бухгалтером
установи банку або його заступником після звірення з основним
примірником картки. Такі додаткові примірники карток засвідчення
вищестоящим органом чи нотаріусом не потребують. 7.19. У картці із зразками підписів та відбитком печатки
вказуються повна назва власника рахунку, його місцезнаходження,
номер телефону, назва вищестоящої організації, ідентифікаційний
код власника рахунку чи реєстраційний (обліковий) номер платника
податку з Тимчасового реєстру Державної податкової адміністрації
України. Уповноваженим працівником банку зазначається також номер
рахунку, що відкривається. ( Пункт 7.19 в редакції Постанови
Нацбанку N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) 7.20. У картці із зразками підписів та відбитком печатки
посвідчувальний напис нотаріуса вважається дійсним у разі, якщо
він відповідає формі N 52 Форм реєстрів для реєстрації
нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів,
написів на угодах і засвідчувальних документах, затверджених
наказом Міністерства юстиції України 07.02.94 N 7/5 ( z0038-94 ).
Посвідчувальні написи нотаріусів, включені до картки із зразками
підписів та відбитком печатки, до дати набуття чинності зазначеним
наказом вважаються дійсними. Картка із зразками підписів та відбитком печатки нерезидента
може бути засвідчена нотаріусом іноземної держави та легалізована
в консульській установі України. ( Пункт 7.20 доповнено абзацом
другим згідно з Постановою Нацбанку N 364 ( z0538-99 ) від
22.07.99 ) 7.21. Картки із зразками підписів (згідно з додатком 6)
подають фізичні особи (в тому числі - фізичні особи - суб'єкти
підприємницької діяльності). У картку включаються зразки підписів
власника рахунку та його довірених осіб, які засвідчуються
уповноваженою особою банку за умови пред'явлення паспорта чи
документа, що його замінює. Копії чотирьох сторінок зазначених
документів зберігаються у справі з юридичного оформлення. У разі відкриття рахунку фізичній особі, яка через свої
релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття
ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні
державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право
здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера,
уповноваженим працівником банку в картці робиться відповідна
відмітка. За наявності у фізичної особи - суб'єкта підприємницької
діяльності печатки в картку із зразками підписів включається
зразок відбитка печатки. Розділ 7 доповнено пунктом 7.21 згідно з Постановою Нацбанку
N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 )
8. Переоформлення та закриття рахунків
8.1. При реорганізації підприємства (злитті, приєднанні,
поділі, перетворенні, виділенні) подаються такі ж документи, як і
для відкриття рахунку. У разі проведення перереєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності, викликаної змінами назви, організаційно-правової
форми, форми власності, рахунок закривається. Для відкриття нового
рахунку суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний подати до
установи банку заяву, нову копію свідоцтва про державну
реєстрацію, зміни до установчих документів, копію документа, що
підтверджує взяття підприємства на податковий облік, картку із
зразками підписів та відбитком печатки, засвідчені в установленому
порядку відповідно до чинного законодавства, а також довідку про
реєстрацію в органах Пенсійного фонду України. Пункт 8.1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99; в редакції Постанови Нацбанку
N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 ) 8.2. У разі ліквідації підприємства його основний рахунок
переоформляється на ім'я ліквідаційної комісії, для чого подається
рішення про ліквідацію підприємства і нотаріально засвідчена
картка із зразками підписів уповноважених членів ліквідаційної
комісії і відбитком печатки підприємства, що ліквідується.
Ліквідаційна комісія зобов'язана вжити всіх заходів з закриття
додаткових рахунків. 8.3. Поточні рахунки закриваються в установах банку: а) на підставі заяви власника рахунку; б) на підставі рішення органу, на який законом покладено
функції щодо ліквідації або реорганізації підприємства; в) на підставі відповідного рішення суду або арбітражного
суду про ліквідацію підприємства; г) на інших підставах, передбачених чинним законодавством
України чи договором між установою банку та власником рахунку. 8.4. У разі наявності на рахунку, що закривається, залишків
коштів установа банку на підставі платіжного доручення власника
рахунку перераховує такі залишки на інший, відкритий цим
підприємством рахунок (основний чи додатковий). У разі наявності у
підприємства лише одного (основного) рахунку для його закриття та
перерахування залишків коштів необхідно відкрити додатковий
рахунок. У разі закриття основного поточного рахунку, на якому
обліковується картотека заборгованості, зазначена картотека
передається спецзв'язком до банку, в якому відкрито додатковий
рахунок, який клієнт визначає основним. Відмова банку в прийнятті документів, не сплачених в строк,
у тому числі розрахункових документів, пов'язаних із сплатою
податкової заборгованості, за наявності згоди установи банку, як
це передбачено пунктом 1.7 цієї Інструкції, є неприпустимою.
( Абзац третій пункту 8.4 в редакції Постанови Нацбанку N 364
( z0538-99 ) від 22.07.99 ) 8.5. Справа з юридичного оформлення рахунку залишається в
установі банку. 8.6. Операції на рахунках в установах банків можуть бути
тимчасово припинені на підставі рішення державних податкових,
судових, правоохоронних та інших органів, якщо це передбачено
законодавчими актами України. У разі тимчасового припинення
операцій на рахунках такі рахунки не закриваються до отримання
повідомлення відповідного органу про відміну рішень про припинення
операцій на рахунках.
Додаток 1

до Інструкції про відкриття банками

рахунків у національній та

іноземній валюті
————————————————————————————————— Заява | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ| на відкриття рахунків | | | Ідентифікаційний номер ДРФО | |———————————————————————————————| Найменування установи банку |———————————————————————————————| _______________________________ | | _______________________________ | | Найменування підприємства | | _______________________________ | | (повна і точна назва) | | _______________________________ | | _______________________________ | | _______________________________ | | —————————————————————————————————
Просимо відкрити _________________________________________________________________
(поточний (основний, додатковий), бюджетний та ін. рахунки)
рахунок на підставі Інструкції Національного банку України про
відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті, що
має для нас обов'язкову силу, із змістом цієї Інструкції
ознайомлені. В інших установах банків рахунків _________________________________________________________________
не маємо, маємо (вказати номери рахунків та в яких установах
банків відкриті)
Керівник (посада) (Підпис, прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер (Підпис, прізвище, ініціали)

"____"___________199__р.
М.П. ____________________________________________________
Відмітки банку
Відкрити Документи на оформлення _____________________________ рахунок відкриття рахунку та
(поточний, бюджетний та здійснення операцій за

ін. рахунки) рахунком перевірив:

Дозволяю
Керівник (підпис)
Дата відкриття рахунку
"___"_________ 199_ р.
——————————————————————————————————— Головний N бал. рахунку| N особов. рахунку | бухгалтер (підпис) ——————————————+———————————————————| | | ———————————————————————————————————
Додаток 2

до Інструкції про відкриття банками

рахунків у національній та

іноземній валюті

Картка Відмітка банку

із зразками підписів та Дозвіл на

відбитком печатки прийняття зразків підписів
—————————————————————— |Ідентифікаційний код|Головний бухгалтер | за ЄДРПОУ |(чи його заступник) (підпис) | Ідентифікаційний | | номер ДРФО |"___"___________ 19 р. Власник рахунку |————————————————————| —————————————————————————————————————————————| (повна назва) | Інші відмітки ———————————————————————— | Адреса | ———————————————————————— | тел. N | —————————————————————————————————————————————| Назва вищестоящої | Коди | організації | | ————————————————————————+————————————————————+——————————————————————————— (міністерство, | | відомство, центральна | | кооперативна | | ————————————————————————| | ————————————————————————+————————————————————+——————————————————————————— чи громадська | | організація) | | ————————————————————————| | ————————————————————————+————————————————————+——————————————————————————— Назва установи банку | | ————————————————————————| | —————————————————————————————————————————————+——————————————————————————— Місцезнаходження установи банку | —————————————————————————————————————————————| ————————————————————+——————————————————————————— ————————————————————| ————————————————————+——————————————————————————— Наводимо зразки | підписів та печатки, | які просимо вважати | обов'язковими при | здійсненні операцій за | рахунком. | ————————————————————| ————————————————————+——————————————————————————— Чеки та інші | розпорядження за | рахунком ___________ | просимо вважати | дійсними в разі | наявності на них одного | першого і одного | другого підписів. | ————————————————————| | —————————————————————
_____________________________________________________________
(найменування власника рахунку) —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Посада |Прізвище, ім'я та по |Зразок підпису | Зразок | |батькові | | печатки | ————————————+————————————————————————+——————————————————————| | |___________________ | ————————————+————————————————————————| | Перший |_____________________ | | підпис | | | ————————————+————————————————————————+——————————————————————| Другий |_____________________ |__________ | підпис | | | —————————————————————————————————————————————————————————————
Місце для печатки Строк повноважень і підписи
вищестоящої організації, службових осіб, які тимчасово Керівник _______________ що засвідчила користуються правом першого чи Головний бухгалтер ____** повноваження та підписи другого підписів, засвідчуємо:
Повноваження та підписи керівника та головного бухгалтера, які діють відповідно до Статуту (Положення), засвідчую __________________________________________________ (посада і підпис керівника чи заступника керівника вищестоящої організації).
Посвідчувальний напис нотаріуса* (форма N 52) ————————————————————————————————————————— " "____________199 р. Я, державний (приватний) нотаріус | Видані грошові чеки | _______________________________________________________ |———————————————————————————————————————| (прізвище, ініціали) | дата | з N |до N | дата |з N | до N | нотаріальної контори (нотаріального |——————+——————+—————+———————+————+——————| округу) _______________________________________________ |——————+——————+—————+———————+————+——————| засвідчую справжність підпису _________________________ | | | | | | | (посада, найменування юридичної особи, прізвище, ім'я |——————+——————+—————+———————+————+——————| та по батькові представника) |——————+——————+—————+———————+————+——————| _______________________________________________________ | | | | | | | _______________________________________________________ | | | | | | | _______________________________________________________ |——————+——————+—————+———————+————+——————| _______________________________________________________,|——————+——————+—————+———————+————+——————| який зроблено у моїй присутності. |——————+——————+—————+———————+————+——————| Особу представника встановлено, повноваження його |——————+——————+—————+———————+————+——————| перевірено. | | | | | | | Зареєстровано в реєстрі за N __________________________ | | | | | | | Стягнуто ______________________________________________ | | | | | | | (державного мита, плати) | | | | | | | | | | | | | | печатка (підпис) ————————————————————————————————————————— ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— ----------------------- * Вимагається за рахунками підприємств, організацій та
фізичних осіб, якщо повноваження і підписи не засвідчені
вищестоящою організацією. ** Підписи керівника і головного бухгалтера вимагаються у
випадках, передбачених пунктами 7.16-7.17 Інструкції.
Додаток 3

до Інструкції про відкриття банками

рахунків у національній та

іноземній валюті

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента
Відкрити поточний рахунок
N _____________________
в _____________________
(найменування валюти) _____________________________
(підписи службових осіб банку)
"___"_______________ 199_ р.
Заява
від _____________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт, серія ______ N ___________, виданий _____________________
(інший документ, що засвідчує особу) (ким і коли) ________________________________________________________________,
Ідентифікаційний номер ДРФО _____________________________________.
Прошу відкрити поточний рахунок у ________________________________

(найменування валюти) а моє ім'я.
Письмові розпорядження будуть підписуватись мною або
уповноваженою мною особою за довіреністю. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися
рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі. Правила банку щодо ведення поточних рахунків мені відомі,
вважаю їх для себе обов'язковими. Все листування щодо цього
рахунку прошу надсилати за адресою _____________________________________________________________.
Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.
"___"___________ 199_ р. _________________________

(підпис власника рахунку)
Інформація для клієнта
На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної
особи-резидента зараховуються: - готівкова валюта; - валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону
на ім'я власника рахунку згідно з чинним законодавством України; - валюта за іменними платіжними документами (чеками),
виписаними уповноваженими банками України; - валюта, переказана з-за кордону на ім'я власника рахунку
через уповноважені банки України; - валюта, одержана з-за кордону від юридичної
особи-нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські
гонорари; - валюта за іменними платіжними документами, що надіслані
з-за кордону на ім'я власника рахунку; - валюта за платіжними документами, ввезеними з-за кордону
власником рахунку і зареєстрованими митною службою при в'їзді в
Україну; - валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському
валютному ринку України за дорученням фізичної особи, яка виїжджає
на постійне місце проживання за кордон, за кошти з рахунку в
національній валюті (копії документів про виїзд залишаються в
уповноваженому банку); - валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням
юридичної особи-нерезидента через юридичну особу-резидента
(посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів,
договорів), якими передбачено отримання резидентами України
гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів з-за
кордону за використання їх товарів, винаходів, відкриттів тощо
згідно з чинним законодавством України; - валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою
- (резидентом чи нерезидентом) з власного поточного рахунку в
іноземній валюті. З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням
фізичної особи-резидента чи за його дорученням проводяться такі
операції: а) в іноземній валюті: - перерахування за межі України через кореспондентські
рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу
іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів
фізичних осіб-резидентів і нерезидентів ( v0390500-96 ); - виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється
згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України,
що встановлюється Національним банком України ( v_381500-93 ); - виплата платіжними документами (вивезення за межі України
здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний
кордон України); - перерахування у межах України на рахунок іншої фізичної
особи - громадянина України - резидента; - перерахування на власний поточний рахунок в іншому
уповноваженому банку України чи вкладний рахунок; - продаж на міжбанківському валютному ринку України для
подальшого зарахування на рахунок у національній валюті; б) у грошовій одиниці України: - виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні
операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України
використовується курс Національного банку України); - перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж
товару чи надання послуг на території України (при здійсненні
операції продажу іноземної валюти використовується курс
Національного банку України).
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99 )
Додаток 4

до Інструкції про відкриття банками

рахунків у національній та

іноземній валюті
Поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента
Відкрити поточний рахунок
N ____________________________ _______________________________
в ____________________________ (назва установи

(найменування валюти) уповноваженого банку) ______________________________ _______________________________
(підписи службових осіб банку)
"___"_________ 199_ р.
Заява
від _____________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові)
паспорт, серія _____ N _____________, громадянство ______________.
(інший документ, що засвідчує особу)
Прошу відкрити поточний рахунок у ________________________________

(найменування валюти) а моє ім'я.
Письмові розпорядження будуть підписуватись мною або
уповноваженою мною особою за довіреністю. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися
рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі. Правила банку щодо ведення поточних рахунків мені відомі, і я
вважаю їх для себе обов'язковими. Все листування щодо цього
рахунку прошу надсилати за адресою ________________________________________________________________.
Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.
"___"________ 199_ р. ____________________________

(підпис власника рахунку)
У разі потреби комерційний банк може виготовляти та
використовувати запропоновану форму заяви двома мовами
(українською та іноземною).
Інформація для клієнта На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної
особи-нерезидента зараховується: - валюта, перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунку
через уповноважені банки України; - готівкова валюта, що ввезена на територію України і
зареєстрована митною службою при в'їзді в Україну (у митній
декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про
зарахування іноземної валюти на рахунок); - валюта за платіжними документами, ввезена на територію
України власником рахунку і зареєстрована митною службою при
в'їзді в Україну (у митній декларації робиться відмітка
уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на
рахунок, а копія митної декларації залишається в уповноваженому
банку); - валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону
на ім'я власника рахунку в порядку, встановленому чинним
законодавством України; - валюта за іменними платіжними документами (чеками),
виписаними уповноваженими банками України; - валюта, одержана в Україні як оплата праці, премії, призи,
авторські гонорари згідно з чинним законодавством України; - валюта, що перерахована у межах України іншою фізичною
особою-нерезидентом з власного поточного рахунку в іноземній
валюті; - кошти, що були раніше зняті власником з рахунку і
невикористані або не повністю використані, але сума не повинна
бути більше знятої раніше (у документі про раніше зняті кошти
робиться відмітка уповноваженого банку про зарахування цих
коштів). З поточного рахунку в іноземній валюті фізичної
особи-нерезидента за розпорядженням власника чи за його дорученням
проводяться такі операції: а) в іноземній валюті: - перерахування за межі України через кореспондентські
рахунки уповноважених банків України відповідно до Правил переказу
іноземної валюти за межі України за рахунок особистих коштів
фізичних осіб - резидентів і нерезидентів ( v0390500-96 ); - виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється
згідно з Порядком переміщення валюти через митний кордон України
( v_381500-93 ); - виплата платіжними документами (вивезення за межі України
здійснюється згідно з Порядком переміщення валюти через митний
кордон України); - перерахування на власний поточний рахунок чи вкладний
рахунок в іншому уповноваженому банку України; - перерахування в межах України на поточний рахунок іншої
фізичної особи - резидента чи нерезидента; - перерахування фізичною особою-нерезидентом на рахунок
юридичної особи-резидента як інвестиції згідно з чинним
законодавством України; б) у грошовій одиниці України: - виплата готівкою в грошовій одиниці України (при здійсненні
операції продажу іноземної валюти уповноваженому банку України
використовується курс Національного банку України); - перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж
товару чи надання послуг на території України (при здійсненні
операції продажу іноземної валюти використовується курс
Національного банку України).
( Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку
N 364 ( z0538-99 ) від 22.07.99 )
Додаток 5

до Інструкції про відкриття банками

рахунків у національній та

іноземній валюті

Заява ————————————————————————————— на відкриття рахунку фізичної особи |Ідентифікаційний номер ДРФО| в грошовій одиниці України | | | | |———————————————————————————| ————————————————————————————— Найменування установи банку ____________________________________ ____________________________________
Прізвище, ім'я та по батькові ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________
Прошу відкрити рахунок. _________________________________________________________________

(поточний, депозитний та інші)
(підпис, прізвище, ініціали)
"___"___________ 199_ р. ——————————————————————————————————————————————————————————————— Відмітки банку
Відкрити Документи на оформлення ________________________ рахунок відкриття рахунку та
(поточний, депозитний та здійснення операцій за

ін. рахунки) рахунком перевірив
Дозволяю
Керівник (підпис)
Дата відкриття рахунку
"___"_________ 199_ р.
——————————————————————————————————— Головний N бал. рахунку| N особов. рахунку | бухгалтер (підпис) ——————————————+———————————————————| | | ———————————————————————————————————

Додаток 6

до Інструкції про порядок відкриття

та використання рахунків у

національній та іноземній валюті

Картка
із зразками підписів
Ідентифікаційний Відмітки банку

номер ДРФО ________________ Рахунок N ________________
Власник
рахунку _____________________________ Дозвіл на прийняття зразка

(прізвище, ім'я, по батькові) підпису ____________________________________

Головний

бухгалтер дреса ______________________________ (чи його заступник) ____________________ (підпис та прізвище) ___________________ тел. ___________ "___"_______ ____ р.
Назва установи банку ________________ ____________________________________
Місцезнаходження установи банку _____ ____________________________________
Зразок підпису
властика рахунку ____________________ Довіреність на право розпорядження рахунком від "___"____________ ____ р. 1) разки підписів Строк дії
довірених осіб ______________________ довіреності 1) ________________ ____________________________________
Засвідчую справжність підпису (підписів) гр._____ аведений (наведені) зразок(зразки) _________________________________________________ ідпису (підписів) прошу вважати (прізвище, ім'я, по батькові) бов'язковим (обов'язковими) при
здійсненні операцій за рахунком. _________________________________________________ _________________________________________________ , який (які) зроблено у моїй присутності.
_________________________________________________ (підпис та прізвище працівника банку, який _________________________________________________ відкриває рахунок)

Видані грошові чеки

Дата з N до N Дата з N до N

Зразок печатки 2)
---------------------------------------- 1) Заповнюється при наданні власником рахунку довіреності на
право розпорядження рахунком іншою фізичною особою. 2) Надається за наявності печатки у фізичної особи - суб'єкта
підприємницької діяльності.
( Інструкцію доповнено Додатком 6 згідно з Постановою Нацбанку
N 146 ( z0263-00 ) від 14.04.2000 )

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: