open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
N 644 від 21.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

24 листопада 2000 р.
vd20001121 vn644 за N 874/5095
Затверджено

Наказ Міністерства

транспорту України

21.11.2000 N 644

( z0861-00 )

Правила перевезення вантажів у транспортних пакетах

(ст. 54 Статуту)

( 457-98-п )
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу

N 54 ( z0356-04 ) від 31.01.2004 )

1. Вантажі, у тому числі експортні та імпортні, які за своїми
розмірами та властивостями можуть бути сформовані в транспортні
пакети, повинні пред'являтися відправником до перевезення у
вагонах та контейнерах тільки в пакетованому вигляді. 2. Транспортний пакет - це збільшене вантажне місце,
сформоване з кількох окремих місць у тарі (ящиках, мішках, бочках
тощо) або без тари (дошки, шпали, труби, тарна дощечка тощо),
скріплених між собою за допомогою універсальних чи спеціальних,
разового або багаторазового користування пакетувальних засобів, на
піддонах або без них, яке в процесі транспортування та зберігання
забезпечує: можливість механізованого навантаження (вивантаження); цілісність пакетів; цілісність вантажів; безпеку працівників, що виконують транспортні, складські та
вантажні роботи; безпеку руху поїздів. Засоби кріплення вантажу в пакети повинні мати контрольні
знаки відправника й унеможливлювати вилучення окремих вантажних
місць з пакета без порушення кріплення та контрольних знаків.
Контрольні знаки - це пломба з найменуванням відправника;
контрольна стрічка, скріплена в замок; усадкова плівка. Приймання до перевезення вантажів, сформованих у пакети, з
порушенням зазначених вимог не допускається. 3. Пакетування вантажів здійснюється силами та засобами
відправників. Пакетовані вантажі транспортуються без
переформування пакета під час перевезення від відправника до
одержувача. 4. Відправник зобов'язаний сформувати пакети згідно з
вимогами стандартів або технічних умов транспортування вантажу. У
кожний пакет дозволяється вкладати тільки однорідний вантаж в
однаковій упаковці або без неї, який перевозиться на адресу одного
одержувача. За надійність конструкції транспортного пакета
відповідальність несе відправник. На пакеті вказується кількість місць у ньому та його маса.( Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінтрансу N 54
( z0356-04 ) від 31.01.2004 ) 5. Пакетувальні засоби багаторазового використання, які
належать залізниці, забороняється використовувати для пакетування
небезпечних вантажів і вантажів із специфічним запахом. На стандартних обмінних піддонах багаторазового використання
не допускається кріплення вантажів цвяхами, скобами або іншими
подібними засобами, що можуть пошкодити вантаж або піддон. Пакети, що перевозяться в критих та ізотермічних вагонах,
навантаження та вивантаження яких провадиться на місцях
незагального користування, без перевантаження в дорозі, можуть
бути закріплені у вагоні загальними засобами кріплення (поясами,
щитами тощо) для групи пакетів. 6. Параметри пакетів, спосіб укладення та кріплення вантажів
у пакеті повинні відповідати стандартам. При перевезенні в критих
вагонах параметри транспортного пакета із застосуванням піддона
багаторазового користування розміром 800 х 1200 мм, не повинні
перевищувати 840 х 1240 мм. Маса транспортного пакета (маса
вантажу разом з пакетувальними засобами) при перевезенні в критих,
ізотермічних вагонах і великовантажних контейнерах не повинна
перевищувати 1 т, у середньотоннажних контейнерах - 120 кг. У разі
перевезення транспортних пакетів на відкритому рухомому складі їх
маса погоджується між відправником і одержувачем. 7. На транспортні пакети наноситься марка відправника та
залізниці, а при потребі - спеціальна в повній відповідності з
вимогами Правил приймання вантажів до перевезення ( z0862-00 ). 8. Розміщення та кріплення пакетів у вагоні та контейнері
здійснюється відповідно до Технічних умов навантаження і кріплення
вантажів, затверджених наказом Мінтрансу від 08.05.98 N 174
( z0346-98 ) та зареєстрованих Міністерством юстиції 26.05.98 за
N 346/2786, із дотриманням Правил перевезення вантажів. При цьому
в міждверному просторі критих та ізотермічних вагонів пакети
повинні розміщуватися так, щоб забезпечувалося механізоване
вивантаження їх через будь-які двері вагону. Якщо для окремих пакетів спосіб розміщення та кріплення на
відкритому рухомому складі діючими Технічними умовами навантаження
та кріплення вантажів ( z0346-98 ) не передбачений, то відправник
зобов'язаний розробити технічні умови та представити їх на
затвердження у встановленому порядку. 9. При оформленні перевізних документів відправник у
відповідних графах усіх примірників перевізних документів вказує: у графі "Кількість місць" у чисельнику - кількість пакетів, у
знаменнику - загальну кількість вантажних місць у пакетах (тільки
тих вантажів, які приймаються до перевезення, із зазначенням
кількості місць); під найменуванням вантажу - "пакет" (штемпелем), а при
перевезенні вантажу пакетами, які сформовані із застосуванням
засобів пакетування (піддони, стропи тощо), які належать
залізниці, - тип і кількість засобів пакетування, завантажених у
вагон; у графі "маса вантажу" - масу вантажу брутто (разом з
пакетувальними засобами), а при перевезенні збірних відправок, які
складаються з декількох найменувань вантажів, - також масу вантажу
кожного найменування; у разі перевезення вантажів дрібними відправками в
транспортних пакетах, сформованих із застосуванням піддонів, у
накладній у графі "маса вантажу" вказується: у числівнику - маса
пакета брутто, у знаменнику - маса пакета нетто (маса пакета без
урахування маси піддона). У разі використання засобів пакетування, які належать
відправнику, в графі 4 зворотного боку накладної відправник вказує
тип і кількість завантажених у вагон засобів пакетування. 10. Приймання та видача вантажів, сформованих у пакети, а
також визначення маси вантажу в пакетах провадиться згідно із
Статутом ( 457-98-п ) та Правилами перевезення вантажів
( z0861-00, z0862-00, z0863-00, z0864-00, z0865-00, z0866-00,
z0867-00, z0868-00, z0869-00, z0870-00, z0871-00, z0872-00,
z0873-00, z0875-00 ). На місцях загального користування залізниця
приймає вантаж у пакетах після його зовнішнього огляду без
перевірки кількості вантажу в пакетах. 11. У разі виявлення на станції призначення пошкоджених
пакетів, вивантажених засобами залізниці, станція зобов'язана
перевірити вміст пакета, а в пошкоджених місцях - кількість, масу
і стан вантажу. Результати перевірки оформляються встановленим порядком. 12. Піддони та інші засоби, які використовуються для
пакетування вантажів, повинні відповідати вимогам стандартів і
можуть належати залізницям, відправникам і одержувачам. 13. Укрзалізниця може дозволити залізницям здійснювати з
відправниками і одержувачами рівночисельний обмін стандартними
справними піддонами багаторазового користування. 14. На станції призначення піддони, що належать залізниці,
видаються разом з вантажем одержувачу, який зобов'язаний у порядку
обміну надати станції відповідну кількість стандартних та справних
навантажених або порожніх піддонів багаторазового користування. 15. Якщо на станції відсутня достатня кількість піддонів для
обміну з відправником (одержувачем), то допускається відстрочка
обміну на термін не більше п'яти діб, починаючи з 0 годин дня
приймання або дня видачі вантажу на піддонах. Не повернені в указаний термін піддони вважаються втраченими.
Винна сторона відшкодовує власнику вартість неповернених піддонів. 16. Порядок обліку прийнятих та виданих залізницею
відправникам і одержувачам засобів пакетування (піддонів, строп
тощо), що належать залізницям, а також порядок користування цими
засобами встановлюється Укрзалізницею. За пошкодження або втрату
пакетувальних засобів, що належать залізницям, відправники та
одержувачі несуть відповідальність відповідно до статті 124
Статуту ( 457-98-п ). 17. Приймання до перевезення засобів пакетування, що належать
відправникам і одержувачам, вагонними відправками та в контейнерах
здійснюється на загальних підставах за перевізними документами з
оплатою за тарифом. 18. Пошкоджені обмінні піддони в навантаженому стані
приймаються одержувачами безперешкодно, якщо несправність піддона
не впливає на цілість вантажу та безпеку вантажних і транспортних
операцій. Після звільнення від вантажу пошкоджені піддони
обмінюються станцією на справні. Обмін порожніми пошкодженими
піддонами між відправником, одержувачем і залізницею не
допускається. 19. Порядок використання і терміни повернення засобів
пакетування, що належать відправникам (одержувачам),
установлюються їх власниками. Прийняті до перевезення засоби пакетування доставляються
залізницями в пункти призначення у відповідності до діючих на
залізничному транспорті термінів доставки вантажів. 20. Здійснення технічного нагляду, ремонту, випробувань на
міцність засобів пакетування провадиться їх власниками.
Начальник Департаменту
транспортної політики Г.М.Легенький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: