open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
N 644 від 21.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

24 листопада 2000 р.

за N 870/5091
Затверджено

Наказ Міністерства

транспорту України

21.11.2000 N 644 (z0861-00)
Правила перевезення вантажів, які змерзаються

(ст. 27 Статуту)

( 457-98-п )
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом

Міністерства транспорту та зв'язку

N 540 ( z1142-05 ) від 12.09.2005

Наказами Міністерства інфраструктури

N 138 ( z0763-11 ) від 08.06.2011

N 513 ( z1395-14 ) від 14.10.2014 }

1. Вантажами, які змерзаються, вважаються вантажі, що
перевозяться навалом і які при температурі нижче 0 град.C
втрачають свої властивості сипучості внаслідок змерзання окремих
часток вантажу між собою та примерзання їх до підлоги та стін
вагона. До таких вантажів належать:
Агломерат вологий Камінь гіпсовий, вапняковий,
Баласт будівельний (бутовий,
Барит кусковий черепашковий, туфовий)
Боксити Кварцити
Борошно доломітове Клінкер цинковий
Вапняк митий Колчедани залізні, мідні та
Вугілля кам'яне сірчані
Глина каолінова, вогнетривка, (рядові, флотаційні)
проста Кокс (горішок)
Гравій Концентрат вермикулітовий
Дріб'язок коксовий (розміром Концентрати апатитові,
часток до 10 мм) баритові, вольфрамові, залізні,
Жом картопляний та буряковий кобальтові, мідні, молібденові,
Земля різна піритні (хвости флотаційні),
Мергель свинцеві, цинкові
Окалина доломітова Сіль кухонна
Пісок будівельний Сланці горючі
Пісок кварцовий, звичайний форму- Флюси
вальний Фосфогіпс
Руда залізна, золотовмісна, Шлаки гранульовані
марганцева, мідна, нікелева, Шлам вугільний
свинцева, хромітова, цинкова Шпат плавиковий

Щебінь митий Абзац пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства транспорту та зв'язку N 540 ( z1142-05 ) від
12.09.2005, Наказом Міністерства інфраструктури N 513 ( z1395-14 )
від 14.10.2014 } Інші вантажі можуть бути включені до цього переліку за
поданням до Укрзалізниці затверджених відповідним міністерством
або іншим центральним органом виконавчої влади - відправником
запобіжних заходів від змерзання їх під час перевезення,
розроблених за згодою з міністерствами або іншими центральними
органами виконавчої влади - одержувачами. 2. У разі пред'явлення до перевезення вантажів, які
змерзаються, відправник повинен ужити заходів щодо зменшення їх
вологості до безпечної для змерзання межі. Норми безпечної
вологості повинні встановлюватись відправниками спільно з
одержувачами відповідно до Державних стандартів, Технічних умов та
практики перевезення. Якщо зменшити вологість до безпечних меж неможливо, то
відправник повинен ужити заходів щодо запобігання чи зменшення
ступеня змерзання вантажу шляхом застосування відповідних
профілактичних засобів. Якщо засоби профілактики виявилися неефективними, то
одержувач повинен ужити заходів щодо відновлення сипучості вантажу
в пунктах вивантаження. 3. У разі завантаження у вагони в холодну пору року вантажів,
вологість яких вища за безпечну до змерзання, відправник повинен
застосувати засоби профілактики від змерзання та примерзання
вантажу до стін та підлоги вагонів. 4. В умовах стійких морозів ефективним засобом застерігання
від змерзання вантажу у вагонах є попереднє (до навантаження)
промороження шляхом багаторазового пересипання (перелопачування)
його екскаватором, скрепером, грейферним краном або іншим
механізмом. При цьому необхідно, щоб частини вантажу якнайкраще
обвітрювалися зовнішнім повітрям. Проморожування може вважатися закінченим після досягнення в
середині шару пересипаного вантажу температури -3 град.C та нижче. Проморожування може також здійснюватись без пересипання
(перелопачування, переміщення) вантажу. Вантаж викладається на
майданчику шаром 30-50 см та витримується на морозі до повного
проморожування, після чого дрібниться на шматки таких розмірів,
які забезпечували б вільне вивантаження крізь люки вагона. 5. До числа інших запобіжних (профілактичних) засобів
належать: пересипання вантажу негашеним вапном, кухонною сіллю,
хлористим кальцієм; перекладання сухим торф'яним дріб'язком з підстиланням його
на підлогу вагона; шарове перекладання торф'яним дріб'язком вантажу у вагоні при
навантаженні; змазування підлоги та стін напіввагонів мінеральними та
кам'яновугільними маслами; оббризкування вантажу кам'яновугільними та іншими маслами. 6. Негашене вапно, яке застосовується як профілактичний засіб
проти змерзання, повинне мати розміри часток не більше 40 мм та
мати в собі не менше 50% активного окису кальцію (CaO) та не
більше 9% кремнезему (SiO2). Кількість вапна, потрібного для запобігання змерзанню
вантажу, визначається відправником у залежності від вмісту вологи
у вантажі. Перед завантаженням вагона вантажами, які змерзаються,
необхідно 1/3 кількості вапна насипати рівним шаром на підлогу
вагона, а решту 2/3 використати для шарового пересипання вантажу в
один або два шари. Пересипання вантажу кухонною сіллю та хлористим кальцієм
виконується аналогічно пересипанню негашеним вапном. При
температурі нижче -20 град.C кухонна сіль не застосовується. 7. Вибір профілактичних засобів, передбачених цими Правилами,
або інших засобів провадиться відправником у залежності від роду
вантажу, технології вивантаження та подальшої переробки вантажу.
При цьому засоби, що застосовуються для профілактики, не повинні
погіршувати якості продукції, передбаченої відповідними державними
стандартами або технічними умовами, а також забезпечувати
збереження вагонів. Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 513 ( z1395-14 ) від 14.10.2014 } 8. Додавання до вантажу засобів профілактики повинно
виконуватись переважно механізованим засобом, який забезпечує
рівномірне перемішування цих засобів з вантажем, рівномірне
пошарове пересипання (перекладку), старанне оббризкування маслами. У пунктах навантаження відправники повинні визначити осіб,
відповідальних за виконання заходів проти змерзання вантажів. 9. Відправник зобов'язаний у накладній у графі 50 "Відмітки
відправника" зазначити "Вантаж змерзається", а також указати
відсотки вологості вантажу та про вжиті заходи проти змерзання,
наприклад: "Вантаж переморожено", "Пересипано вапном у кількості ____ %", "Пошарове перекладання в кількості ____ %", "Обмаслено в
кількості _____" тощо. Унесення до накладної даних про вологість у
разі навантаження землі, глини, піску та гравію не обов'язкове.
{ Пункт 9 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури N 138
( z0763-11 ) від 08.06.2011 } 10. У період року, зазначений у пункті 12 цих Правил,
залізниця не приймає до перевезення вантажі, які змерзаються, без
застосування профілактичних засобів від змерзання. ( Пункт 10 в
редакції Наказу Міністерства транспорту та зв'язку N 540
( z1142-05 ) від 12.09.2005 ) 11. Станція відмовляє у прийманні до перевезення вантажу,
якщо в накладній не вказано про застосовані заходи від змерзання,
а також якщо з вантажу виділяється волога в кількості, яка може
призвести до обмерзання гальмівних частин вагона. ( Пункт 11 із
змінами, внесенми згідно з Наказом Міністерства транспорту та
зв'язку N 540 ( z1142-05 ) від 12.09.2005 ) 12. Профілактичні заходи від змерзання вантажів
застосовуються в період з 15 листопада до 1 березня. Цей термін може змінюватись Укрзалізницею на вимогу залізниць
чи одержувачів вантажів у залежності від погодних умов. 13. У разі прибуття вантажів у змерзлому стані одержувач
складає акт загальної форми за участю представника станції. В акті
засвідчується факт прибуття вантажу в змерзлому стані, указуються
заходи, ужиті одержувачем для вивантаження вагонів, а також час,
затрачений на розморожування та вивантаження. На підставі цього
акта одержувач вирішує з відправником питання про відшкодування
додаткових витрат на розморожування та вивантаження, пов'язаних із
недостатністю застосованих профілактичних заходів. 14. Відправники, одержувачі та залізниці повинні здійснювати
заходи щодо збільшення обсягів перевезення вантажів, які
змерзаються, у теплий період року для створення у споживачів
необхідних запасів. 15. У зв'язку з тим, що застосування засобів профілактики не
гарантує повного збереження сипучості вантажів, особливо при
тривалих перевезеннях в умовах сильних морозів, а також при
мінливих метеорологічних умовах та в перехідні періоди року,
одержувачі повинні забезпечувати пункти вивантаження таких
вантажів засобами розігріву чи механічного подрібнення для
поновлення сипучості вантажів, що змерзлися. Для розігріву використовуються "тепляки" та інші обігрівальні
пристрої. Для механічного подрібнення застосовуються бурофрезерні,
віброударні установки різних типів, установки екскаваторного типу. 16. Розігрівання змерзлих вантажів у тепляках та з допомогою
інших обігрівальних пристроїв (наприклад, інфрачервоних
випромінювачів), відновлення сипучості вантажів механічним
подрібненням чи іншим способом, який забезпечує вивантаження,
провадиться в порядку, передбаченому інструкцією, яка складається
одержувачем за погодженням із залізницею. В інструкції повинні
бути вказані робочі параметри та технології використання цих
засобів, правила техніки безпеки та заходи щодо збереження вагонів
від пошкодження. 17. До настання холодної пори року відправники та одержувачі
повинні провести відповідну підготовку до перевезення вантажів,
які змерзаються. 18. Відправники вантажів, які змерзаються, розробляють
інструкції про способи застосування профілактичних засобів для
кожного пункту навантаження. У цих інструкціях указуються норми
застосування профілактичних засобів, порядок їх використання,
технологія виконання робіт та застосування механізмів при сушінні,
проморожуванні вантажу та інші запобіжні заходи від його
змерзання. Порядок виконання профілактичних операцій, які здійснюються
під час завантаження вагонів, погоджується із залізницею.
Начальник Департаменту
транспортної політики Г.М. Легенький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: