open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
N 644 від 21.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

24 листопада 2000 р.

за N 873/5094
Затверджено

Наказ Міністерства

транспорту України

21.11.2000 N 644

( z0861-00 )
{ Правила втратили чинність на підставі Наказу

Міністерства інфраструктури

N 513 ( z1395-14 ) від 14.10.2014 }
Правила перевезення вантажів, які підлягають

фітосанітарному контролю
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

інфраструктури

N 138 ( z0763-11 ) від 08.06.2011 }

1. Правила перевезення залізницями сільськогосподарської

та лісової продукції із зон карантинного обмеження
1.1. Відповідно до Закону України "Про карантин рослин"
( 3348-12 ) та Статуту Державної служби з карантину рослин
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28.10.93 N 892 ( 892-93-п ), перевезення підкарантинних вантажів
(додаток 1), які можуть бути переносниками карантинних шкідників,
хвороб рослин та бур'янів із господарств, населених пунктів,
районів, областей та Автономної Республіки Крим, на території яких
уведені карантинні обмеження або оголошено карантин, проводиться
тільки за умови пред'явлення відправником карантинного сертифіката
(додаток 2), який видається місцевою Державною інспекцією з
карантину рослин (далі - карантинна інспекція), у зоні діяльності
якої перебуває відправник. 1.2. Після отримання від органу державної виконавчої влади
офіційного повідомлення про оголошення карантину або введення
карантинних обмежень на вивіз підконтрольних карантину вантажів
залізниця повинна негайно сповістити про це телеграмою (адреса 73)
інші залізниці та станції. На залізничних станціях, на всіх
пунктах приймання вантажів вивішуються оголошення, в яких
указується, які види підкарантинних матеріалів не приймаються до
перевезення без карантинного сертифіката. 1.3. Карантинний сертифікат видається в паперовому вигляді на
партію підкарантинного матеріалу (вантажу). Партія - це кількість
однорідного матеріалу, призначена для перевезення в одному
транспортному засобі й посвідчена одним документом. Карантинний
сертифікат складається в 4 примірниках окремо на кожний вагон або
контейнер. Перший примірник сертифіката додається до перевізних
документів; другий зберігається на станції відправлення як
документ суворої звітності; третій державний інспектор з карантину
рослин замість карантинного донесення надсилає на адресу
карантинної інспекції, в зоні діяльності якої перебуває станція
призначення вантажу; четвертий залишається в державного
карантинного інспектора. На станції відправлення до перевізних
документів уноситься відмітка щодо надання залізниці карантинного
сертифіката з зазначенням його номера та дати видачі. У разі оформлення перевізного документа в електронному
вигляді (із накладенням електронного цифрового підпису) копія
карантинного сертифіката (виготовлена за допомогою сканера тощо)
додається в електронному вигляді. При цьому перший примірник
карантинного сертифіката направляється відправником безпосередньо
одержувачу. { Пункт 1.3 доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 138 ( z0763-11 ) від 08.06.2011 } Пункт 1.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 138 ( z0763-11 ) від 08.06.2011 } 1.4. Вантаж за карантинним сертифікатом без підпису та
печатки, з виправленнями, а також, якщо найменування вантажу в
ньому не відповідає фактично пред'явленому, до перевезення не
приймається. Вантаж приймається до перевезення, якщо термін дії
карантинного сертифіката не менший терміну доставки вантажу. 1.5. Перевезення підкарантинних вантажів допускаються тільки
на ті станції та на адресу тих одержувачів, які вказані в
карантинному сертифікаті. Переадресування підкарантинних вантажів
під час перевезення або на станції призначення можливе тільки
після узгодження з місцевою карантинною інспекцією, видачі нею
нових карантинних сертифікатів та надання їх станції. 1.6. Отриманий підкарантинний вантаж одержувачі повинні
негайно пред'явити для карантинного догляду та експертизи місцевій
карантинній інспекції за місцем призначення вантажу. 1.7. Начальники станцій зобов'язані сприяти проведенню
карантинного огляду. Згідно з Статутом Державної служби з карантину рослин України
( 892-93-п ) державний інспектор з карантину рослин (далі -
карантинний інспектор) має право вимагати розпакування окремих
місць для відбору зразків насіння, рослин та матеріалів рослинного
походження для проведення експертизи з обов'язковим оформленням
відповідних документів (актів). У разі пред'явлення карантинним інспектором припису Головної
державної інспекції з карантину рослин або начальників
Держінспекцій з карантину рослин в Автономній Республіці Крим,
областях та містах Києві та Севастополі про знищення вантажу він
підлягає виконанню із складанням про це карантинним інспектором
відповідного акта. 1.8. Після вивантаження вантажів, визнаних карантинним
інспектором зараженими або підозрілими на зараження, одержувач
повинен провести очищення та знезараження вагонів за допомогою
фахівців фумігаційних загонів або бригад фітосанітарної служби у
відповідності до розпорядження карантинного інспектора, а також
під його контролем знищити залишки вантажу та сміття у спеціально
відведеному для цього місці. 1.9. Платежі за користування вагонами (контейнерами) під час
простою у зв'язку із знезараженням, а також витрати, пов'язані з
розкриванням вагонів та розпакуванням окремих місць для
карантинного огляду, відшкодовуються одержувачем.
2. Правила перевезення імпортних, експортних і транзитних

підкарантинних та підконтрольних вантажів
2.1. Правила цього підрозділу поширюються на підкарантинні та
підконтрольні матеріали (борошно, свіжі плоди, овочі, фрукти,
картоплю, насіннєвий та посадковий матеріал тощо) та інші вантажі,
вказані в додатку 1. 2.2. Згідно з Правилами фітосанітарного контролю на
державному кордоні України, затвердженими наказом Головної
державної інспекції з карантину рослин від 25.09.96 ( z0754-96 )
та зареєстрованими в Міністерстві юстиції 27.12.96 за N 754/1779,
переміщення підкарантинних вантажів з інших держав через державний
кордон України допускається тільки при наявності на прикордонних
передаточних станціях карантинного дозволу (додаток 3) на ввезення
або транзит підкарантинних матеріалів (вантажів), виданого
Головною державною інспекцією з карантину рослин України (далі -
Укрголовдержкарантин) та фітосанітарного сертифіката, виданого
державними органами з карантину та захисту рослин
країни-експортера. Для отримання карантинного дозволу на імпорт (транзит)
підкарантинних вантажів, одержувачі або експедитори повинні не
пізніше ніж за 5 діб до ввезення або здійснення транзиту подати
письмову заяву до Укрголовдержкарантину на його оформлення. Фітосанітарний сертифікат додається до перевізних документів,
що супроводжують підкарантинний матеріал (вантаж). Ввезення
підкарантинних матеріалів з країн, що не мають державних органів з
карантину і захисту рослин, дозволяється без фітосанітарного
сертифіката з попереднім оформленням карантинного дозволу на
імпорт Укрголовдержкарантином. Переміщення підкарантинних вантажів через державний кордон
України здійснюється через ті прикордонні пункти (станції), які
вказані в карантинному дозволі на імпорт (транзит). 2.3. Допускається ввезення в Україну з інших держав без
узгодження з Укрголовдержкарантином і без карантинного дозволу на
імпорт (транзит), але з проведенням фітосанітарного контролю в
пункті перетинання державного кордону: переробленої рисової соломки, ворсувальних шишок, хни, басми,
художньо-декоративних та технічних виробів з деревини
(деревинно-волокнистих плит, деревинно-стружкових плит, паркетної
фрези, заготовок для ящикової тари), мішкотари і контейнерів з
країн, вільних від комах роду Трогодерма; свіжих овочів та фруктів (крім картоплі): - приватним особам з прикордонних областей - до 100 кг
кожного найменування; - іншим приватним особам - до 10 кг кожного найменування; борошна та виробів з нього до 1000 одиниць у дрібній
розфасовці, сумарною масою до 1000 кг, макухи, кави меленої у
вакуумній упаковці, какао-порошку, тютюнових виробів,
кондитерських виробів; продукції рослинного походження, яка вільна від карантинних
об'єктів та передбачена для харчування в дорозі обслуговуючого
персоналу всіх видів транспорту. зрізу живих квітів у обмеженій кількості для приватних осіб з
країн, вільних від західного квіткового трипсу (Frankliniella
occidentalis), пальмового трипсу (Trips palmi), шерстистої
білокрилки (Aleurothrixus floccosus), чорної цитрусової білокрилки
(Aleurocanthus wolgum), цитрусової білокрилки (Dialeuroides
citri), південно-американської мінувальної мухи (Liriomyza
huidobrensis), американського конюшинового мінера (Liriomyza
trifolii), південно-африканської гвоздикової листовійки
(Epichoristodes acerbella) (крім хризантем). 2.4. У пунктах призначення всі підкарантинні імпортні
вантажі, тара та транспортні засоби, у яких надійшли ці вантажі,
проходять повторний фітосанітарний контроль. Митне оформлення та
видача цих вантажів проводиться тільки за погодженням з
карантинним інспектором. Переадресування цих вантажів іншим
організаціям та в інші регіони допускається тільки за дозволом
Головної державної інспекції з карантину рослин України. 2.5. Для проведення фітосанітарного контролю карантинний
інспектор має право безперешкодно входити та перебувати на
території станцій, входити у вантажні та пасажирські вагони, при
догляді підкарантинних вантажів, які прибули в Україну з інших
держав, відбирати зразки насіння, рослин та продукції рослинного
походження для проведення експертизи. Відбір зразків оформляється
актом загальної форми, який складається карантинним інспектором у
трьох примірниках у присутності представників прикордонної станції
та митниці. Один примірник акта залишається в інспектора, другий
додається до перевізних документів, а третій зберігається на
станції. Відбір зразків та їх доставку до лабораторії проводить
карантинний інспектор. Інспектор має право затримувати імпортні підкарантинні
матеріали (вантажі), що надходять без карантинного дозволу на
імпорт або без карантинного дозволу на транзит з перевантаженням
(крім указаних у п.2.1), фітосанітарного сертифіката
країни-експортера, а також ті, що заражені карантинними
шкідниками, хворобами рослин і бур'янами. 2.6. При надходженні з-за кордону на прикордонні станції
підкарантинних матеріалів (вантажів) працівники станції повинні: негайно повідомити карантинну інспекцію про прибуття
підкарантинних вантажів незалежно від їх кількості та призначення; пред'явити карантинній інспекції для огляду документи на
підкарантинні вантажі; не допускати накопичення на території станцій імпортних
підкарантинних вантажів, які заражені карантинними організмами; не допускати розкриття вагонів, контейнерів, окремих упаковок
з підкарантинними вантажами, які прибули з-за кордону, без дозволу
карантинної інспекції. 2.7. Фітосанітарний контроль вагонів з підкарантинними
вантажами на прикордонних станціях проводиться в пунктах
перевантаження цих вантажів негайно після подачі вагонів під
перевантаження, а перевантаження вагонів - тільки з дозволу
карантинного інспектора. Операції з карантинного огляду
проводяться в терміни, передбачені технологічним процесом станції. 2.8. У разі виявлення зараження вантажів карантинними чи
іншими шкідливими організмами рослин, які загрожують зараженню
території України, знезараження підкарантинних вантажів та
транспортних засобів (вагонів, контейнерів) здійснюється фахівцями
фумігаційних загонів або бригад фітосанітарної служби за рахунок
одержувача або експедитора під контролем карантинного інспектора. 2.9. Транзитні підкарантинні матеріали, що перевозяться через
територію України, повинні супроводжуватись фітосанітарним
сертифікатом країни-експортера і карантинним дозволом на транзит,
що видає Укрголовдержкарантин. Вони підлягають візуальному
карантинному догляду на прикордонних пунктах увезення з перевіркою
відповідності супровідних документів. 2.10. Контейнери, що містять товарні партії підконтрольних
матеріалів, дозволено ввозити в Україну без карантинних дозволів
на імпорт чи транзит. Контейнери з підкарантинними й
підконтрольними матеріалами, що перевозяться транзитом через
територію України, повинні мати щільно зачинені двері і в
первинному пункті ввезення підлягають зовнішньому огляду без
відкриття і без карантинного дозволу. Заборонено перевезення
контейнерами садивного матеріалу. Ввезення насіннєвого матеріалу в
контейнерах дозволяється тільки з країн, вільних від карантинних
та небезпечних для України об'єктів. Кожен окремий випадок такого
транспортування повинен узгоджуватись з Укрголовдержкарантином.
Підкарантинні й підконтрольні матеріали, що заражені карантинними
або іншими небезпечними шкідниками, хворобами рослин і бур'янами
та щодо яких неможливе вжиття ефективних заходів знезараження,
підлягають поверненню країні-експортеру. 2.11. Підкарантинні матеріали, що перевозяться в ізольованих
транспортних засобах (зерновози, рефрижераторні вагони та інші) за
пломбою інофірми без перевантаження, карантинним дозволом на
транзит не супроводжуються. Якщо підкарантинні вантажі проходять
транзитом територію України без відкриття, то на
товарно-транспортній накладній або на провізній відомості
проставляється штамп установленого зразка. 2.12. У всіх випадках виявлення пошкоджень вагонів та
контейнерів з імпортними або транзитними підкарантинними
вантажами, слідів утрати цих вантажів станція повинна негайно
повідомити про це місцеву карантинну інспекцію. 2.13. Потребу знезараження підкарантинних матеріалів
(вантажів), вагонів та контейнерів, у яких вони перевозилися, та
місце його проведення визначає карантинний інспектор. Знезараженню в прикордонному пункті ввезення в Україну
обов'язково підлягають: насіння бабовни, бабовняне волокно,
волокно джуту, кенафу, сизалю, апельсини, хурма та гранати, що
ввозяться в Україну, а також усі підкарантинні й підконтрольні
матеріали, що заражені карантинними об'єктами. Робота щодо
знезараження проводиться фумігаційними загонами карантинних
інспекцій. Вагони та контейнери після перевезення імпортних
підкарантинних вантажів, а також ті, що призначаються для
перевезення підкарантинних вантажів на експорт, підлягають
очищенню та знищенню залишків вантажів, а в разі потреби -
знезараженню згідно з діючим порядком за рахунок одержувача. Підкарантинні й підконтрольні (матеріали) вантажі, заражені
карантинними або іншими небезпечними шкідниками, хворобами рослин
та бур'янами, щодо яких не може бути вжито ефективних заходів
знезараження та очищення, повертаються експортеру або знищуються. 2.14. Про вилучення, знищення або повернення підкарантинного
вантажу карантинний інспектор складає акт загальної форми у трьох
примірниках, із яких один примірник надається станції, другий -
додається до перевізних документів, третій - залишається у справах
карантинної інспекції. Крім того, у разі вилучення або знищення на
прикордонній станції підкарантинного вантажу, який ввозиться на
територію України з метою імпорту або транзиту, складається
комерційний акт за участю представника карантинної інспекції. 2.15. Витрати, пов'язані з поверненням та переадресуванням
підкарантинних вантажів, розкриттям та упакуванням таких вантажів,
доставкою їх до місця знезараження, покладаються на одержувачів.
Про всі такі випадки станція складає акт загальної форми, який
додається до перевізних документів. У графі накладної "Відмітки
залізниці" станція робить відмітку про складання акта і про
фактичні витрати, які понесла залізниця при виконанні
незапланованих робіт з цим вантажем. На станції призначення
(прикордонній або перевалки) ці витрати стягуються з одержувача
(експедитора). 2.16. Підкарантинні вантажі, які надходять в Україну на
адресу дипломатичних, консульських, торговельних представництв,
міжнародних або міжурядових організацій, що є на території
України, повинні супроводжуватись фітосанітарними сертифікатами
карантинної служби країни-відправника та проходити фітосанітарний
контроль на станції призначення з відбором зразків та проб для
експертизи в присутності власника вантажу або його представника та
працівника митниці. 2.17. При відсутності фітосанітарного сертифіката
країни-експортера або неправильного його оформлення на
підкарантинні транзитні вантажі, їх затримують на кордоні до
оформлення відповідного документа. Таке оформлення здійснює
карантинний інспектор прикордонного пункту лише після проведення
фітосанітарного догляду, пересвідчившись, що вантаж відповідає
вимогам фітосанітарної служби України щодо транзиту підкарантинних
матеріалів (вантажів). Протягом усього року в опломбованих критих та ізотермічних
вагонах дозволяється перевезення транзитом через Україну: насіння; садивного матеріалу; товарних партій зерна; свіжої плодоовочевої продукції; деревини та виробів із неї; іншої підконтрольної продукції, що відповідає фітосанітарним
вимогам транзиту, згідно з Переліком шкідників, хвороб рослин та
бур'янів, які мають карантинне значення в Україні, що
перезатверджується Міністерством агропромислового комплексу раз у
5 років. Забороняється перевезення транзитом через Україну з
перевантаженням або в негерметичних транспортних засобах: цитрусових (апельсини, клемантини, цитрини, мандарини,
греіпфрути) з країн розповсюдження середземноморської плодової
мухи (Ceratitis capitata) - з 15 квітня до 1 листопада; пасльонових (помідори, баклажани, перець солодкий, картопля)
з країн розповсюдження картопляної молі (Fhthorimaea operculella)
- з 15 квітня до 1 листопада; плодів насіннячкових та кісточкових (яблука, груші, айва,
ківі, папайя, манго, сливи, черешні, вишні, абрикоси, персики,
алича, нектарин) з країн розповсюдження середземноморської
плодової мухи (Ceratitis capitata), яблуневої плодової мухи
(Rhagoletis pomonella), східної плодової мухи (Dacus dorsalis),
персикової плодожерки (Carposina niponensis), грушевої вогнівки
(Numonia pyrivorella) - з 15 квітня до 1 листопада; насіннєвого матеріалу без карантинного дозволу на імпорт
країни-імпортера і карантинного дозволу на транзит
Укрголовдержкарантину; садивного матеріалу з країн розповсюдження бактеріального
опіку плодових (збуд. Erwinia amylovora), жовтої хвороби гіацинтів
(збуд. Xanthomonas campestris), раку цитрусових (збуд. Xanthomonas
citri); зрізу квітів з країн розповсюдження західного квіткового
трипсу (Frankliniella occidentalis), пальмового трипсу (Trips
palmi), шерстистої білокрилки (Aleurothrixus floccosus), чорної
цитрусової білокрилки (Aleurocanthus woglum), цитрусової
білокрилки (Dialeuroides citri), південно-американської мінучої
мухи (Liriomyza huidobrensis), американського конюшинового мінера
(Liriomyza trifolii), південно-африканської гвоздикової листовійки
(Epichoristodes acerbella). У разі виявлення зараження цих вантажів карантинними та
іншими небезпечними шкідниками та хворобами рослин вони
затримуються та знезаражуються, а якщо неможливо вжити ефективних
заходів щодо знезараження, повертаються до країни-експортера. 2.18. Вивіз підкарантинних вантажів з України в інші держави
провадиться в супроводі фітосанітарних сертифікатів, виданих
окремо на кожну транспортну одиницю, та завірених штампом
карантинної інспекції, яка видала цей сертифікат. Фітосанітарний сертифікат повинен засвідчувати відсутність у
підкарантинному матеріалі (вантажі) шкідників, хвороб рослин або
насіння бур'янів, передбачених міжнародними конвенціями та угодами
з карантину та захисту рослин, та додаткові вимоги імпортера. Крім
того, у сертифікаті записуються відомості про проведене
знезараження вантажу або про виконання інших додаткових вимог,
якщо вони передбачалися вимогами імпортера або умовами договору.
Ботанічна назва рослин у фітосанітарному сертифікаті зазначається
латинською мовою. 2.19. Для отримання фітосанітарного сертифіката на експорт
вантажовласник повинен підготувати партію вантажу згідно з
умовами, які виставлені країною-імпортером, і не пізніше ніж за 30
діб до відправлення підкарантинного матеріалу подати до державної
інспекції з карантину рослин за місцем вирощування або
відвантаження матеріалів заяву про оформлення фітосанітарного
сертифіката і копію контракту. Вантаж доглядається не раніше ніж
за 5 днів до відвантаження на експорт. Фітосанітарний сертифікат
видається на кожний вагон, контейнер з підкарантинним матеріалом,
не раніше ніж за 14 днів до того, як вантаж вийде за межі
країни-експортера. На вимогу відправника може бути виданий
фітосанітарний сертифікат і на підконтрольні матеріали. Термін
доставки вантажу не може бути більшим терміну дії фітосанітарного
сертифіката. 2.20. Первинний фітосанітарний контроль експортних
підкарантинних вантажів проводиться в місцях відвантаження
вантажів і додатково при перевантаженні вагонів на прикордонних
станціях, у морських та річкових портах. При експорті без
перевантаження у прикордонних пунктах здійснюється тільки контроль
за правильним оформленням фітосанітарного сертифіката. Якщо в
місці відвантаження його оформлено невірно, у пункті вивезення
оформляється новий сертифікат. 2.21. При реекспорті підкарантинних вантажів на них
поширюються всі карантинні обмеження, які стосуються експортних
підкарантинних матеріалів (вантажів), а в прикордонному пункті
реекспорту оформляється фітосанітарний сертифікат на реекспорт
(додаток 4).
Начальник Департаменту
транспортної політики Г.М.Легенький
Додаток 1

до пункту 1.1 Правил перевезення

вантажів, які підлягають

фітосанітарному контролю
Перелік

підкарантинних і підконтрольних матеріалів
1. Підкарантинні матеріали: 1.1. Насіння та садивний матеріал сільськогосподарських,
лісових, декоративних квіткових та дикорослих культур. 1.2. Рослини та їх частини (живці, цибулини, бульби,
кореневища, щепи тощо). 1.3. Свіжі овочі, фрукти, картопля, плоди і баштанні. 1.4. Продовольче, фуражне, технічне зерно, солод, шрот,
комбікорми, макуха. 1.5. Копра, тапіока, тютюн. 1.6. Волокно бабовни, льону та інших прядильно-волокнистих
культур, вовна немита і нечесана, шкірсировина, що не пройшла
хімічну обробку. 1.7. Лікарська рослинна сировина. 1.8. Рис, крупа різна, горіхи, арахіс, борошно та вироби з
нього. 1.9. Кава-зерно, какао-боби, кондитерські вироби, чай,
прянощі, спеції, лавровий лист, які можуть бути носіями шкідників,
хвороб рослин і бур'янів. 1.10. Сушені овочі, фрукти, гриби. 1.11. Культури живих грибів, бактерій, вірусів, нематод,
кліщів, які є збудниками і носіями хвороб рослин, а також комах,
що завдають шкоди живим рослинам та продукції рослинного
походження. 1.12. Колекції комах, збудників хвороб рослин, гербарії та
колекції насіння. 1.13. Рослинні вкладення у багаж пасажирів. 1.14. Деревина та хімічно необроблені вироби з неї,
пиломатеріали. 1.15. Тара і контейнери, що надходять з країн розповсюдження
комах роду Трогодерма (Trogoderma). 1.16. Моноліти та зразки грунтів. 1.17. Фураж (сіно, комбікорм, підстилка тощо), що
використовується при ввезенні худоби з-за кордону. 1.18. Зріз живих квітів. 2. Підконтрольні матеріали: 2.1. Тара, контейнери, промислові товари, вироби зі шкіри,
вовни, деревини, гофрокартону, пакувальний матеріал, вироби з
рослинних матеріалів, які можуть бути носіями карантинних і
небезпечних шкідників, хвороб рослин і бур'янів, продукти
рослинного походження, які пройшли технічну переробку (в
оригінальній упаковці), а також цукор і багаж. 2.2. Сільськогосподарське знаряддя.
Додаток 2

до пункту 1.1 Правил

перевезення вантажів,

які підлягають

фітосанітарному контролю
УКРАЇНА
Міністерство аграрної політики України КАРАНТИННИЙ
Головна державна інспекція з карантину СЕРТИФІКАТ N ________

рослин

"__" ____________ р.

дійсний до "__" ______________ р.
Видано ______________________________________________________

(якій установі, підприємству, організації, закладу) _________________________________________________________________
(реквізити власника підконтрольного і підкарантинного матеріалу)
про те, що йому (їй) дозволено вивезення в _________________________________________________________________

(точна адреса й реквізити отримувача) _________________________________________________________________
такого підкарантинного (підконтрольного) матеріалу: _________________________________________________________________
Загальна кількість (одиниць): ____________________________________
Загальна вага (тонн, кг, г): _____________________________________
Пункт відвантаження (станція, аеропорт): _________________________
Пункт призначення (станція, аеропорт): ___________________________
Засвідчується на підставі польового обстеження, огляду,
лабораторної карантинної експертизи, що _________________________________________________________________

(відмітка про карантинний стан матеріалу і вжиті заходи) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Встановлені такі умови при відвантаженні, отриманні та
використанні підкарантинного і підконтрольного матеріалу: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

Видано на підставі Закону України "Про карантин рослин" і _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
М.П.
Державний інспектор з
карантину рослин _________________ (прізвище, ініціали)

(підпис) _______________

Примітки: 1. Карантинний сертифікат оформляється і є дійсний
на кожну окрему партію матеріалу. 2. Переадресування матеріалу під час транспортування без
дозволу Держінспекції з карантину рослин категорично заборонено. 3. Видача карантинних сертифікатів проводиться не пізніше ніж
за 15 діб до відвантаження. 4. Термін дії карантинного сертифіката встановлюється в
залежності від строку перебування матеріалу в дорозі.
Додаток 3

до пункту 2.2 Правил

перевезення вантажів,

які підлягають

фітосанітарному контролю
УКРАЇНА іністерство аграрної політики України
Головна державна інспекція з карантину

рослин

УКРГОЛОВДЕРЖКАРАНТИН

КАРАНТИННИЙ ДОЗВІЛ НА

ІМПОРТ (ТРАНЗИТ) N _________
1. Цим дозволено ____________________________________________

(назва та реквізити власника підкарантинного матеріалу)
експорт з ________________________________ транзит через Україну в

(назва країни) _________________________________________________________________

(назва країни)
таких підкарантинних матеріалів: _________________________________
Матеріали, що ввозяться, повинні бути вільні від карантинних
об'єктів: ________________________________________________________ _________________________________________________________________

2. У пункті ввезення зазначені підкарантинні матеріали мають
відповідати таким умовам: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

3. Кожна партія підкарантинного матеріалу повинна
супроводжуватись фітосанітарним сертифікатом, який засвідчує, що
матеріали відповідають вимогам, вказаним у пунктах 1, 2 цього
дозволу. 4. Ввезення дозволено через прикордонні пункти _________________________________________________________________
областей, з обов'язковим карантинним контролем і експертизою.
Підкарантинні матеріали повинні перевозитись з пункту ввезення до
місця призначення без розкриття транспортного засобу під час
транспортування. 5. За місцем призначення повинні бути проведені такі
карантинні заходи: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Згідно з законом України "Про карантин рослин" за заявою від
"__" _____________________ р.
Видано "__" ____________ р. строком до ______________________
Начальник Головної

державної інспекції з

карантину рослин

України _____________

М. П.

Начальник відділу зовнішнього

карантину рослин ____________
___________________

Примітки 1. Заяву про отримання карантинного дозволу на
імпорт (транзит) замовник вантажу або його юридичний представник в
Україні повинен подати в Укрголовдержкарантин не пізніше ніж за 5
діб до прибуття вантажу до державного кордону України. 2. Карантинний дозвіл на імпорт (транзит) направляється для
виконання замовнику вантажу або його юридичному представнику в
Україні, прикордонному пункту з карантину рослин та обласній
держінспекції з карантину рослин, куди прибуває підкарантинний
вантаж. 3. Державний інспектор з карантину рослин повинен вести
ретельний облік усіх отриманих карантинних дозволів на імпорт
(транзит).
Додаток 4

до пункту 2.21 Правил

перевезення вантажів,

які підлягають

фітосанітарному контролю
------------------------------------------------------------------ 1. Реекспортер |2. ФІТОСАНІТАРНИЙ СЕРТИФІКАТ | та його адреса |PHYTOSANITARY CERTIFICATE | Name and address | | of re-exporter | | ----------------------------+-----------------------------------| 3. Імпортер та |4. В організацію карантину й | його адреса |захисту рослин | Name and address |____________________________ | of consignee | (назва країни) | |To Quarantine and Plant | |Protection Organization | |____________________________ | | (country) | |-----------------------------------| |5. Місце походження | |Place of origin | ----------------------------+-----------------------------------| 6. Пункт ввезення | Україна | Means point of entry | Ukraine | ----------------------------| | 7. Спосіб |PLANT QUARANTINE | транспортування | | Means of conveyance |DEPARTMENT | ----------------------------+-----------------------------------| 8. Маркування, назва |9. Кількість | підкарантинного |Quantity | матеріалу, ботанічна | | назва рослин | | Marks, number and | | description of | | packages, name of | | produce, botanical | | name of plants | | ----------------------------------------------------------------| 10. Цей документ засвідчує, що зазначені вище | підкарантинні матеріали: були перевірені у відповідності до | належних процедур; вважаються вільними від карантинних об'єктів | та інших шкідливих ораганізмів і відповідають фітосанітарним | вимогам країни - імпортера | This certify that the plant products described above: have | been inspected according to appropriate procedures, and are | considered to be free from quarantine pests and practically | free from other injuring pests, and they are to conform the | current phytosanitary regulations of importing country | ----------------------------------------------------------------| 11. Додаткова декларація | Additional declaration | ----------------------------------------------------------------| ЗНЕЗАРАЖЕННЯ |18. Місце | Disinfestation and/or disinfection |оформлення | treatment |Place of issue | -----------------------------------| | 12. Обробка |Дата | Treatment |Date | -----------------------------------| | 13. Хімічна 14. Експозиція та |Прізвище | (діюча температура |держінспектора | речовина) Duration |Name of | Chemical and temperature |autorized | (active |officer | ingradient) | | -----------------------------------| | 15. |16. Дата |Підпис інспектора | Концентрація |Date |Signature of | Concentration | |autorized officer | -----------------------------------+----------------------------| 17. Додаткова інформація |Штамп | Additional information |Stamp | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: