open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 380/560 від 28.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

8 грудня 2000 р.

за N 899/5120

Про затвердження форм державної статистичної

звітності з питань професійно-технічної освіти

та інструкцій щодо їх заповнення
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом НКАУ

N 30 ( z0406-01 ) від 22.02.2001 )

( Наказ втратив чинність в частині умов оплати праці

працівників Національного центру згідно з Наказом НКАУ

N 30 ( z0406-01 ) від 22.02.2001 )
На виконання розділу 4 Програми реформування державної
статистики на період до 2002 року, пункту 24 розділу I Заходів
реалізації Програми реформування державної статистики на період до
2002 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від
27.06.98 N 971 ( 971-98-п ), з метою удосконалення державної
статистичної звітності та приведення її у відповідність до
міжнародних стандартів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити форми державної статистичної звітності з питань
професійно-технічної освіти та інструкції щодо їх заповнення
(надалі - форми та інструкції), що додаються: 1.1. N 3 (профтех) "Звіт професійно-технічного навчального
закладу про контингент учнів та слухачів"; 1.2. N 3 (профтех) - зведена "Зведений звіт про контингент
учнів та слухачів професійно-технічних навчальних закладів"
( z0900-00 ).
2. Увести в дію форми державної статистичної звітності та
інструкції, зазначені в пунктах 1.1, 1.2, починаючи зі звіту за
2000 рік.
3. Поширити зазначені форми та інструкції на
професійно-технічні навчальні заклади другого та третього
атестаційних рівнів (надалі - заклади) незалежно від форм
власності та підпорядкування.
4. Управлінню соціальної статистики (Калачова І.В.) у
5-денний термін подати цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
5. Установити, що забезпечення бланками форм та інструкцій,
збір, обробка та контроль за достовірністю статистичної інформації
в усіх зазначених закладах здійснюються Міністерством освіти і
науки України.
6. Міністерству освіти і науки України забезпечити подання
Держкомстату України зведеної інформації як у цілому по Україні,
так і по Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву та
Севастополю в установлені терміни.
7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Держкомстату України Власенко Н.С. і заступника Міністра
освіти і науки України Огнев'юка В.О.
Голова Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко
Міністр освіти і науки України В.Г.Кремень
Затверджено

Наказ Держкомстату України і

МОН України

28.11.2000 N 380/560
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

8 грудня 2000 р.

за N 899/5120
Інструкція

щодо заповнення державної статистичної звітності за

формою N 3 (профтех) "Звіт професійно-технічного

навчального закладу про контингент учнів та слухачів"

за ____________________ календарний рік
1. Загальні положення
1.1. Державна статистична звітність за формою N 3 (профтех)
поширюється на всі професійно-технічні навчальні заклади другого
та третього атестаційних рівнів (надалі - ПТНЗ), що розташовані на
території України незалежно від їх підпорядкування та форм
власності. 1.2. Статистичні дані щодо філій та інших відокремлених
структурних підрозділів ПТНЗ включаються до звіту навчального
закладу, до складу якого вони входять незалежно від їх місця
розташування. 1.3. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою,
друкованим текстом, підписується директором і скріплюється
печаткою ПТНЗ, у ньому наводяться прізвище, ім'я та по батькові
директора училища, прізвище виконавця та номери їх телефонів.
2. Порядок та строки подання звіту
2.1. Звіт складається за станом на 1 січня наступного за
звітним року та подається ПТНЗ незалежно від підпорядкування та
форм власності Міністерству освіти і науки України, Міністерству
освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і
науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій не пізніше 10 січня поточного року. 2.2. Якщо після відправлення до звіту вносились зміни та
доповнення, то слід терміново повідомити про це адресатів.
3. Порядок складання звіту
3.1. Усі показники заповнюються за даними облікової
документації, яка ведеться у ПТНЗ.
3.1.1. Титульна сторінка
У рамці кодів (графи 1-11) графа 2 заповнюється ПТНЗ, графи
3, 6, 8, 11 заповнюються територіальним органом управління
професійно-технічною освітою за участю територіальних органів
статистики з використанням відповідних загальнодержавних
класифікаторів. У рядку "Республіка, область, місто" - зазначається назва
республіки, області, міста, де розташований ПТНЗ (наприклад,
Автономна Республіка Крим, Київська область, м. Севастополь). У графі "Коди" цього рядка проставляється двозначний код
республіки, області, міста відповідно до кодів Класифікатора
обєктів адміністративно-територіального устрою України
(КОАТУУ-ДК014-97). У рядку "Професійно-технічний навчальний заклад (ПТНЗ)"
зазначається назва ПТНЗ відповідно до його статуту (наприклад,
професійно-технічне училище N 15 м. Комсомольська Полтавської
області). У графі "Коди" цього рядка проставляється код у вигляді
пятизначного набору символів у такому порядку: - для вищих професійних училищ (надалі - ВПУ) - перший
символ - "В", наприклад, ВПУ N 1 м. Рівного В0001,

ВПУ N 70 м. Жовті Води Дніпропетровської області -

В0070,

ВПУ N 123 м. Краматорська Донецької області -

В0123; - для вищих художніх професійно-технічних училищ (надалі -
ВХПТУ) - перші символи - "ВХ", наприклад, ВХПТУ N 20 м. Черкас - ВХ020; - для вищих училищ-агрофірм - перші символи - "ВА", наприклад, Балинське ВПУ-агрофірма N 1 с.Балина Хмельницької
області - ВА001; - для вищих комерційних професійно-технічних училищ - перші
символи - "ВК", наприклад, вище професійно-комерційне училище N 1 м. Херсона
- ВК001; - для професійно-технічних училищ (надалі - ПТУ) - перший
символ - "0", наприклад, ПТУ N 2 м. Севастополя - 00002,

ПТУ N 42 м. Краматорська Донецької області - 00042,

ПТУ N 108 м. Донецька - 00108; - для художніх професійно-технічних училищ (надалі - ХПТУ) -
перший символ - "Х", наприклад, ХПТУ N 12 м. Львова - Х0012; - для училищ-агрофірм - перший символ - "А", наприклад, Ічнянське училище-агрофірма N 1 м. Ічні
Чернігівської області - А0001; - для центрів - перший символ - "Ц" (при кодуванні центрів,
які не мають номерів, після символу "Ц" та відповідної кількості
нулів проставляється умовний номер, починаючи з одиниці, який
присвоюється регіональним органом управління професійно-технічною
освітою у порядку черговості створення центрів), наприклад, центр професійно-технічної освіти N 1 м. Харкова -
Ц0001, міжрегіональний центр професійної перепідготовки
військовослужбовців, звільнених у запас, м. Києва - Ц0001, міжрегіональний центр підготовки та перепідготовки
спеціалістів автосервісу м. Києва - Ц0002, модельний центр підготовки та перепідготовки фахівців
м. Черкас - Ц0001; - для професійних училищ соціальної реабілітації - перші
символи - "С9", наприклад, професійне училище соціальної реабілітації м.
Охтирки Сумської області - С9000; - для професійно-технічних училищ при виправно-трудових
колоніях - перші символи - "Т8", наприклад, ПТУ N 44 при виправно-трудовій колонії м. Самбора
Львівської області - Т8044; - для професійно-технічних училищ, які безпосередньо не
підпорядковані Міністерству освіти і науки України, - перший
символ - "І", наприклад, ПТУ N 12 Рівненської АЕС м. Кузнецовська
Рівненської області - І0012. У рядку "Атестаційний рівень ПТНЗ" зазначається атестаційний
рівень ПТНЗ відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
03.06.99 N 956 ( 956-99-п ). У графі "Коди" цього рядка проставляється цифра, яка
відповідає атестаційному рівню ПТНЗ. У рядку "Місцезнаходження ПТНЗ" зазначаються поштовий індекс,
назва населеного пункту, вулиці, номер будинку, де розташований
ПТНЗ. У графі "Коди" цього рядка проставляється код відповідно до
кодів Класифікатора обєктів адміністративно-територіального устрою
України (КОАТУУ-ДК014-97). У рядку "Підпорядкування ПТНЗ" зазначається повна назва
установи, якій підпорядкований ПТНЗ. У рядку "Форма власності ПТНЗ" зазначається назва форми
власності ПТНЗ. У рядку "Філія (філії) ПТНЗ" зазначається назва та номер
філії (філій) відповідно до статуту ПТНЗ, до структури якого вона
(вони) входить (входять). У графі "Коди" цього рядка проставляється шестизначний набір
символів у такому порядку: символ - "Ф", відповідна кількість
нулів, номер ПТНЗ, номер філії, наприклад, Васильківська філія N 1 ПТУ N 2 м. Українки
Київської області - Ф00021; Хмельницька філія N 2 ПТУ N 20 м. Вінниці - Ф00202. У рядку "Місцезнаходження філії (філій) ПТНЗ" зазначаються
поштовий індекс, назва населеного пункту, вулиці, номер будинку,
де розташована (розташовані) філія (філії) ПТНЗ. У графі "Коди" цього рядка проставляється код відповідно до
кодів Класифікатора обєктів адміністративно-територіального устрою
України (КОАТУУ-ДК014-97). У рядку "Основне підприємство - замовник кадрів" зазначається
повна назва основного підприємства - замовника, для якого
замовляється підготовка робітничих кадрів. У рядку "Підпорядкування основного підприємства - замовника
кадрів" зазначається назва міністерства, іншого центрального
органу виконавчої влади, якому підпорядковані підприємства -
замовники кадрів незалежно від форм власності. У графі "Коди" цього рядка проставляється код відповідно до
коду Системи позначень об'єктів державного, господарського та
інших видів управління (СПОДУ).
3.1.2. Таблиця N 1

Рух контингенту учнів, слухачів протягом

календарного року
У графах 1-6 за переліком показників рядків 1-40 зазначаються
дані про кількість учнів, слухачів - випускників шкіл із
зазначенням їх відповідного рівня середньої освіти, які проходили
первинну професійну підготовку у ПТНЗ, що звітується. У графах 7-9 за переліком показників рядків 1-40 зазначаються
дані про кількість учнів, слухачів із числа незайнятого населення,
які проходили первинну професійну підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації у ПТНЗ, що звітується, за договорами
(направленнями) служби зайнятості або власним бажанням. У графах 10-12 за переліком показників рядків 1-40
зазначаються дані про кількість учнів, слухачів із числа
працівників підприємств, організацій незалежно від їх
підпорядкування та форм власності, які проходили первинну
професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у
ПТНЗ, що звітується, за договорами (направленнями) підприємств або
власним бажанням. У графах 14, 15 за переліком показників рядків 1-40
зазначаються дані про кількість учнів, слухачів з числа
незайнятого населення та працівників, які проходили професійну
підготовку у ПТНЗ, що звітується, за денною або вечірньою
(змінною) формами навчання. Сума даних граф 1-4 за переліком показників рядків 1-40
повинна дорівнювати даним графи 5. Сума даних граф 7-12 за переліком показників рядків 1-40
повинна дорівнювати даним графи 13. Сума даних граф 14, 15 за переліком показників рядків 1-40
повинна дорівнювати даним графи 13. Сума даних граф 5 та 13 за переліком показників рядків 1-40
повинна дорівнювати даним графи 16. У рядках 1-40 за переліком показників граф 1-16 зазначаються
дані про рух контингенту учнів, слухачів ПТНЗ протягом звітного
календарного року, тобто: - у рядку 1 - кількість учнів, слухачів, які знаходились у
списковому складі на початок року; - у рядках 2-10 - кількість учнів, слухачів, які прийняті на
навчання протягом року з урахуванням тих, які зараховані на
навчання станом на 1 вересня поточного навчального року, тобто: - у рядку 2 - загальна кількість, з них: - у рядку 3 - кількість учнів, слухачів, які прийняті на
навчання на перший курс за державним замовленням. У цьому рядку
зазначаються також дані про призовників, які прийняті до ПТНЗ для
отримання професії водія на договірних умовах із Міністерством
оборони України та відповідно до рішень Кабінету Міністрів України
і надалі будуть направлятися для проходження служби у Збройних
силах України; - у рядках 4-10 (з рядка 2) - за галузевими напрямками
економіки України, тобто: - у рядку 4 - для промисловості, - у рядку 5 - для сільського господарства, - у рядку 6 - для транспорту, - у рядку 7 - для зв'язку, - у рядку 8 - для будівництва, - у рядку 9 - для торгівлі і громадського харчування, - у рядку 10 - для житлово-комунального господарства і
невиробничих видів побутового обслуговування населення; сума даних рядків 4-10 за переліком показників граф 1-16
повинна дорівнювати даним рядка 2; - у рядках 11-25 - кількість учнів, слухачів, які вибули
протягом звітного календарного року, тобто: - у рядку 11 - загальна кількість. У цьому рядку зазначається
кількість учнів, слухачів, які вибули з різних причин, включаючи
випускників (випуск) та тих, які не закінчили повного курсу
навчання й не пройшли без поважних причин поетапної атестації і
відраховані з ПТНЗ із довідкою відповідної форми, з них: - у рядку 12 - відраховано з першого курсу, з числа прийнятих
за державним замовленням. У цьому рядку зазначається кількість
учнів, які були прийняті на навчання у звітному періоді на перший
курс за державним замовленням і вибули з різних причин, а також
кількість учнів, слухачів, які були прийняті для отримання
професії водія на договірних умовах із Міністерством оборони
України та відповідно до рішень Кабінету Міністрів України і також
вибули з різних причин; - у рядку 13 (з рядка 11) - кількість випускників (випуск). У
цьому рядку зазначається кількість учнів, слухачів, яким було
присвоєно відповідний рівень кваліфікації і видано документ
установленого зразка; у тому числі з рядка 13: за статтю (рядки 14, 15), у тому числі: - у рядку 14 - чоловіків, - у рядку 15 - жінок; сума даних рядків 14 та 15 за переліком показників граф 1-16
повинна дорівнювати даним рядка 13; за галузевими напрямками економіки України (рядки 16-22), у
тому числі: - у рядку 16 - для промисловості, - у рядку 17 - для сільського господарства, - у рядку 18 - для транспорту, - у рядку 19 - для зв'язку, - у рядку 20 - для будівництва, - у рядку 21 - для торгівлі і громадського харчування, - у рядку 22 - для житлово-комунального господарства і
невиробничих видів побутового обслуговування населення; сума даних рядків 16-22 за переліком показників граф 1-16
повинна дорівнювати даним рядка 13; військових водіїв для Збройних сил України (рядок 23). У
цьому рядку зазначається кількість учнів, слухачів, які отримали
документ про присвоєння кваліфікації водія і направлені для
подальшої роботи за цією професією; сиріт та тих, які залишилися без піклування батьків (рядок
24); осіб із фізичними та розумовими вадами (рядок 25); - у рядках 26-57 - кількість учнів, слухачів, які знаходились
у списковому складі на кінець календарного року, з них: - у рядку 26 - загальна кількість, тобто: - у рядках 27, 28 - за статтю, у тому числі: - у рядку 27 - чоловіків, - у рядку 28 - жінок; сума даних рядків 27 та 28 за переліком показників граф 1-16
повинна дорівнювати даним рядка 26; - у рядках 29-45 - за віком (від 14 до 30 років і старше); сума даних рядків 29-45 за переліком показників граф 1-16
повинна дорівнювати даним рядка 26: - у рядках 46-52 - за галузевими напрямками економіки
України, тобто: - у рядку 46 - для промисловості, - у рядку 47 - для сільського господарства, - у рядку 48 - для транспорту, - у рядку 49 - для зв'язку, - у рядку 50 - для будівництва, - у рядку 51 - для торгівлі і громадського харчування, - у рядку 52 - для житлово-комунального господарства і
невиробничих видів побутового обслуговування населення; сума даних рядків 46-52 за переліком показників граф 1-16
повинна дорівнювати даним рядка 26; - у рядку 53 - сиріт та тих, які залишилися без піклування
батьків, - у рядку 54 - мають одного з батьків, - у рядку 55 - з неблагополучних сімей, - у рядку 56 - з малозабезпечених сімей, - у рядку 57 - з фізичними та розумовими вадами. Сума даних рядків 1 та 2 за різницею даних рядка 11 за
переліком показників граф 1-16 повинна дорівнювати даним рядка 26. Відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) до малозабезпеченої сім'ї
належить сім'я, яка з поважних або не залежних від неї причин має
середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму
для сім'ї. З метою контролю введення даних у кінці таблиці
підраховується сума даних із показників усіх рядків і
проставляється у рядку під назвою "Контрольна сума".
Начальник управління змісту
професійно-технічної освіти М.М. Берізко
Державна статистична звітність
--------------------------------------------------------------------------------- Коди | -------------------------------------------------------------------------------| | | | |80.22.0| | | | | | | -----+---------+-------+------+-------+-----+--------+---------+-------+---+---| форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|органі-| |КС | доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо- |влас-|заційно-|ства, ін-|зації | | | мента|дача - |КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної |ності|правової|шого цен-|вищого | | | за |ідентифі-| | |діяль- | за |форми |трального|рівня -| | | ДКУД|каційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | | | | | | | | |за СПОДУ |код за | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ | | | -----+---------+-------+------+-------+-----+--------+---------+-------+---+---| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 | --------------------------------------------------------------------------------
Форма N 3 (профтех)
Затверджено

Наказ Держкомстату України

МОН України

28.11.2000 N 380/560
Коди Поштова - 1 раз на рік ------- еспубліка, область, місто ______________|_____| Подають професійно-технічні навчальні рофесійно-технічний навчальний | | заклади незалежно від підпорядкування аклад (ПТНЗ) ___________________________|_____| та форм власності Міністерству освіти тестаційний рівень ПТНЗ ________________| | і науки України, Міністерству освіти ісцезнаходження ПТНЗ ___________________| | і науки Автономної Республіки Крим, ________________________________________|_____| управлінням освіти і науки обласних, ідпорядкування ПТНЗ ___________________| Х | Київської та Севастопольської міських ________________________________________|_____| державних адміністрацій не пізніше 10 орма власності ПТНЗ ___________________| Х | січня. ________________________________________|_____| ілія (філії) ПТНЗ ______________________|_____| ісцезнаходження філії (філій) ПТНЗ _____| | ________________________________________|_____| сновне підприємство - замовник кадрів __| Х | ________________________________________|_____| ідпорядкування основного | | ідприємства - замовника кадрів _________| | ________________________________________| | -------
Звіт професійно-технічного навчального закладу

про контингент учнів та слухачів

за __________________ календарний рік
Таблиця 1
1. Рух контингенту учнів, слухачів протягом календарного року ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Назви показників |Номер| Первинна професійна підготовка випускників шкіл | Професійне навчання |Разом | |рядка|---------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------|(сума | | |на базі| на базі базової |на базі не-|усього|з них | незайнятого населення | працівників |усього| у тому числі |граф 5| | |повної |загальної середньої |завершеної |(сума |понад |-----------------------+-----------------------|(сума |--------------|та 13)| | |загаль-| освіти |базової |граф |державне |первинна |пере- |підви-|первинна |пере- |підви-|граф |денна|вечірня | | | |ної |--------------------|середньої |1-4) |замовлен-|професій-|підго-|щення |професій-|підго-|щення |7-12) |форма|(змінна)| | | |серед- |з отриман-|без отри-|освіти | |ня за ра-|на підго-|товка |квалі-|на підго-|товка |квалі-| |нав- |форма | | | |ньої |ням повної|мання по-| | |хунок ко-|товка | |фіка- |товка | |фіка- | |чання|навчання| | | |освіти |загальної |вної за- | | |штів юри-| | |ції | | |ції | | | | | | | |середньої |гальної | | |дичних та| | | | | | | | | | | | | |освіти |середньої| | |фізичних | | | | | | | | | | | | | | |освіти | | |осіб | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| Кількість учнів, слухачів | | | | | | | | | | | | | | | | | | на початок календарного року | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| Прийнято учнів, слухачів | | | | | | | | | | | | | | | | | | протягом календарного року - | | | | | | | | | | | | | | | | | | усього, | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| - на перший курс за державним | | | | | | | | | | | | | | | | | | замовленням | 3 | | | | | | Х | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| у тому числі (з рядка 2): | | | | | | | | | | | | | | | | | | - за галузями: | | | | | | | | | | | | | | | | | | промисловість | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| сільське господарство | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| транспорт | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| зв'язок | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| будівництво | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| торгівля і громадське | | | | | | | | | | | | | | | | | | харчування | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| житлово-комунальне госпо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | дарство і невиробничі види | | | | | | | | | | | | | | | | | | побутового обслуговування | | | | | | | | | | | | | | | | | | населення | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| Вибуло учнів, слухачів протя- | | | | | | | | | | | | | | | | | | гом календарного року - усьо- | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | го, з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| - відраховано з першого курсу,| | | | | | | | | | | | | | | | | | з числа прийнятих за | 12 | | | | | | Х | | | | | | | | | | | державним замовленням | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| - із загальної кількості уч-, | | | | | | | | | | | | | | | | | | нів слухачів, які вибули | | | | | | | | | | | | | | | | | | протягом календарного року | | | | | | | | | | | | | | | | | | (з рядка 11) - випуск - | | | | | | | | | | | | | | | | | | усього, | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| за статтю: | | | | | | | | | | | | | | | | | | чоловіків | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| жінок | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| - за галузями: | | | | | | | | | | | | | | | | | | промисловість | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| сільське господарство | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| транспорт | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| зв'язок | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| будівництво | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| торгівля і громадське | | | | | | | | | | | | | | | | | | харчування | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| житлово-комунальне госпо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | дарство і невиробничі види | | | | | | | | | | | | | | | | | | побутового обслуговування | | | | | | | | | | | | | | | | | | населення | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| - із загальної кількості | | | | | | | | | | | | | | | | | | випускників (з рядка 13): | | | | | | | | | | | | | | | | | | військових водіїв для | | | | | | | | | | | | | | | | | | Збройних сил України | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| сиріт та тих, які | | | | | | | | | | | | | | | | | | залишилися без піклування | | | | | | | | | | | | | | | | | | батьків | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| осіб із фізичними та | | | | | | | | | | | | | | | | | | розумовими вадами | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| Кількість учнів, слухачів на | | | | | | | | | | | | | | | | | | кінець календарного року - | | | | | | | | | | | | | | | | | | усього, | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| - за статтю: | | | | | | | | | | | | | | | | | | чоловіків | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| жінок | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| - за віком | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 років і менше | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 15 років | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 16 років | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 17 років | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 18 років | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 19 років | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 20 років | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 21 рік | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 22 роки | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 23 роки | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 24 роки | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 25 років | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 26 років | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 27 років | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 28 років | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 29 років | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 30 років і старше | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| - за галузями: | | | | | | | | | | | | | | | | | | промисловість | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| сільське господарство | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| транспорт | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| зв'язок | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| будівництво | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| торгівля і громадське | | | | | | | | | | | | | | | | | | харчування | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| житлово-комунальне госпо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | дарство і невиробничі види | | | | | | | | | | | | | | | | | | побутового обслуговування | | | | | | | | | | | | | | | | | | населення | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| - із загальної кількості | | | | | | | | | | | | | | | | | | учнів, слухачів на кінець | | | | | | | | | | | | | | | | | | календарного року (з рядка 26)| | | | | | | | | | | | | | | | | | сиріт та тих, які залишилися | | | | | | | | | | | | | | | | | | без піклування батьків | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| мають одного з батьків | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| з неблагополучних сімей | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| з малозабезпечених сімей | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| осіб з фізичними і | | | | | | | | | | | | | | | | | | розумовими вадами | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| Контрольна сума | | | | | | | | | | | | | | | | | | (сума рядків 1-57) | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________ 20__ р. М.П. Директор ______________________

(підпис, прізвище, ім'я

та по батькові)
________________________________ ____________________
(прізвище та телефон виконавця) (телефон)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: