open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
N 380/560 від 28.11.2000 Зареєстровано в Міністерстві

м. Київ юстиції України

8 грудня 2000 р.

за N 900/5121

Затверджено

Наказ Держкомстату України і

МОН України

28.11.2000 N 380/560

( z0899-00 )

Інструкція

щодо заповнення державної статистичної звітності

за формою N 3 (профтех) - зведена

"Зведений звіт про контингент учнів та слухачів

професійно-технічних навчальних закладів"

за ___________________ календарний рік

1. Загальні положення
1.1. Державна статистична звітність за формою N 3
(профтех)-зведена поширюється на Міністерство освіти і науки
Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та
інші міністерства, центральні органи виконавчої влади та
організації, яким підпорядковані професійно-технічні навчальні
заклади другого та третього атестаційних рівнів (надалі ПТНЗ), що
розташовані на території України незалежно від їх підпорядкування
та форм власності. 1.2. Статистичні дані щодо філій та інших відокремлених
структурних підрозділів ПТНЗ включаються до звіту навчального
закладу, до складу якого вони входять незалежно від їх місця
розташування. 1.3. Текстова частина звіту заповнюється українською мовою,
друкованим текстом, підписується керівником територіального органу
управління професійно-технічною освітою або його заступником і
скріплюється печаткою відповідної структури управління, у ньому
наводяться прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, та
прізвище виконавця і номер його телефону.
2. Порядок та строки подання звіту
2.1. Звіт складається за станом на 1 січня наступного за
звітним року та подається: - Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управліннями освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій Міністерству
освіти і науки України та місцевим управлінням статистики не
пізніше 20 січня поточного року, - Міністерством освіти і науки України Державному комітету
статистики України не пізніше 10 лютого поточного року. 2.2. Якщо після відправлення до звіту вносились зміни та
доповнення, то слід терміново повідомити про це адресатів.
3. Порядок складання звіту
3.1. Усі показники заповнюються за даними облікової
документації, яка ведеться у ПТНЗ.
3.1.1. Титульна сторінка
У рамці кодів (графи 1-11) графи 2, 3, 6, 8, 11 заповнюються
територіальним органом управління професійно-технічною освітою за
участю територіальних органів статистики з використанням
відповідних загальнодержавних класифікаторів. У рядку "Міністерство, управління освіти" зазначається назва
місцевого органу управління професійно-технічною освітою
(наприклад, управління освіти і науки Вінницької обласної
державної адміністрації). У графі "Код" цього рядка проставляється код відповідно до
кодів Класифікатора об'єктів адміністративно-територіального
устрою України (КОАТУУ-ДК014-97). Далі зазначаються звітний навчальний рік та кількість ПТНЗ на
час подання звіту.
3.1.2. Таблиця N 1

Рух контингенту учнів, слухачів протягом

календарного року
У графах 1-6 за переліком показників рядків 1-40 зазначаються
дані про кількість учнів, слухачів - випускників шкіл із
зазначенням їх відповідного рівня середньої освіти, які проходили
первинну професійну підготовку у ПТНЗ, що звітуються. У графах 7-9 за переліком показників рядків 1-40 зазначаються
дані про кількість учнів, слухачів із числа незайнятого населення,
які проходили первинну професійну підготовку, перепідготовку та
підвищення кваліфікації у ПТНЗ, що звітуються, за договорами
(направленнями) служби зайнятості або власним бажанням. У графах 10-12 за переліком показників рядків 1-40
зазначаються дані про кількість учнів, слухачів із числа
працівників підприємств, організацій незалежно від їх
підпорядкування та форм власності, які проходили первинну
професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації у
ПТНЗ, що звітуються, за договорами (направленнями) підприємств або
власним бажанням. У графах 14, 15 за переліком показників рядків 1-40
зазначаються дані про кількість учнів, слухачів з числа
незайнятого населення та працівників, які проходили професійну
підготовку у ПТНЗ, що звітуються, за денною або вечірньою
(змінною) формами навчання. Сума даних граф 1-4 за переліком показників рядків 1-40
повинна дорівнювати даним графи 5. Сума даних граф 7-12 за переліком показників рядків 1-40
повинна дорівнювати даним графи 13. Сума даних граф 14,15 за переліком показників рядків 1-40
повинна дорівнювати даним графи 13. Сума даних граф 5 та 13 за переліком показників рядків 1-40
повинна дорівнювати даним графи 16. У рядках 1-40 за переліком показників граф 1-16 зазначаються
дані про рух контингенту учнів, слухачів ПТНЗ протягом звітного
календарного року, тобто: - у рядку 1 - кількість учнів, слухачів, які знаходились у
списковому складі на початок року; - у рядках 2-10 - кількість учнів, слухачів, які прийняті на
навчання протягом року, з урахуванням тих, які зараховані на
навчання станом на 1 вересня поточного навчального року, тобто: - у рядку 2 - загальна кількість, з них: - у рядку 3 - кількість учнів, слухачів, які прийняті на
навчання на перший курс за державним замовленням. У цьому рядку
зазначаються також дані про призовників, які прийняті до ПТНЗ для
отримання професії водія на договірних умовах із Міністерством
оборони України та відповідно до рішень Кабінету Міністрів України
і надалі будуть направлятися для проходження служби у Збройних
силах України, - у рядках 4-10 (з рядка 2) - за галузевими напрямками
економіки України, тобто: - у рядку 4 - для промисловості, - у рядку 5 - для сільського господарства, - у рядку 6 - для транспорту, - у рядку 7 - для зв'язку, - у рядку 8 - для будівництва, - у рядку 9 - для торгівлі і громадського харчування, - у рядку 10 - для житлово-комунального господарства і
невиробничих видів побутового обслуговування населення; сума даних рядків 4-10 за переліком показників граф 1-16
повинна дорівнювати даним рядка 2; - у рядках 11-25 - кількість учнів, слухачів, які вибули
протягом звітного календарного року, тобто: - у рядку 11 - загальна кількість. У цьому рядку зазначається
кількість учнів, слухачів, які вибули з різних причин, включаючи
випускників (випуск) та тих, які не закінчили повного курсу
навчання й не пройшли без поважних причин поетапної атестації і
відраховані з ПТНЗ із довідкою відповідної форми, з них: - у рядку 12 - відраховано з першого курсу, з числа прийнятих
за державним замовленням. У цьому рядку зазначається кількість
учнів, які були прийняті на навчання у звітному періоді на перший
курс за державним замовленням і вибули з різних причин, а також
кількість учнів, слухачів, які були прийняті для отримання
професії водія на договірних умовах із Міністерством оборони
України та відповідно до рішень Кабінету Міністрів України і також
вибули з різних причин. - у рядку 13 (з рядка 11) - кількість випускників (випуск). У
цьому рядку зазначається кількість учнів, слухачів, яким було
присвоєно відповідний рівень кваліфікації і видано документ
установленого зразка; у тому числі з рядка 13: за статтю (рядки 14,15), у тому числі: - у рядку 14 - чоловіків, - у рядку 15 - жінок; сума даних рядків 14 та 15 за переліком показників граф 1-16
повинна дорівнювати даним рядка 13; за галузевими напрямками економіки України (рядки 16-22), у
тому числі: - у рядку 16 - для промисловості, - у рядку 17 - для сільського господарства, - у рядку 18 - для транспорту, - у рядку 19 - для зв'язку, - у рядку 20 - для будівництва, - у рядку 21 - для торгівлі і громадського харчування, - у рядку 22 - для житлово-комунального господарства і
невиробничих видів побутового обслуговування населення; сума даних рядків 16-22 за переліком показників граф 1-16
повинна дорівнювати даним рядка 13; військових водіїв для Збройних сил України (рядок 23). У
цьому рядку зазначається кількість учнів, слухачів, які отримали
документ про присвоєння кваліфікації водія і направлені для
подальшої роботи за цією професією; сиріт та тих, які залишилися без піклування батьків (рядок
24); осіб із фізичними та розумовими вадами (рядок 25); - у рядках 26-57 - кількість учнів, слухачів, які знаходились
у списковому складі на кінець календарного року, з них: - у рядку 26 - загальна кількість, тобто: - у рядках 27,28 - за статтю, у тому числі: - у рядку 27 - чоловіків, - у рядку 28 - жінок; сума даних рядків 27 та 28 за переліком показників граф 1-16
повинна дорівнювати даним рядка 26; - у рядках 29-45 - за віком (від 14 до 30 років і старше); сума даних рядків 29-45 за переліком показників граф 1-16
повинна дорівнювати даним рядка 26; - у рядках 46-52 - за галузевими напрямками економіки
України, тобто: - у рядку 46 - для промисловості, - у рядку 47 - для сільського господарства, - у рядку 48 - для транспорту, - у рядку 49 - для зв'язку, - у рядку 50 - для будівництва, - у рядку 51 - для торгівлі і громадського харчування, - у рядку 52 - для житлово-комунального господарства і
невиробничих видів побутового обслуговування населення; сума даних рядків 46-52 за переліком показників граф 1-16
повинна дорівнювати даним рядка 26; - у рядку 53 - сиріт та тих, які залишилися без піклування
батьків, - у рядку 54 - мають одного з батьків, - у рядку 55 - з неблагополучних сімей, - у рядку 56 - з малозабезпечених сімей, - у рядку 57 - з фізичними та розумовими вадами. Сума даних рядків 1 та 2 за різницею даних рядка 11 за
переліком показників граф 1-16 повинна дорівнювати даним рядка 26. Відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) до малозабезпеченої сім'ї
належить сім'я, яка з поважних або не залежних від неї причин має
середньомісячний сукупний дохід, нижчий від прожиткового мінімуму
для сім'ї. З метою контролю введення даних у кінці таблиці
підраховується сума даних із показників усіх рядків і
проставляється у рядку під назвою "Контрольна сума".
Начальник управління змісту
професійно-технічної освіти М.М. Берізко
Державна статистична звітність
--------------------------------------------------------------------------------- Коди | -------------------------------------------------------------------------------| | | | |80.22.0| | | | | | | -----+---------+-------+------+-------+-----+--------+---------+-------+---+---| форми|організа-|терито-|галузі|виду |форми|органі- |міністер-|органі-| |КС | доку-|ції-скла-|рії за |за |еконо- |влас-|заційно-|ства, ін-|зації | | | мента|дача іде-|КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної |ності|правової|шого цен-|вищого | | | за |нтифіка- | | |діяль- | за |форми |трального|рівня | | | ДКУД|ційний | | |ності | КФВ |господа-|органу |іденти-| | | |код за | | | за | |рювання |виконав- |фікаці-| | | |ЄДРПОУ | | |КВЕД | |за КОПФГ|чої влади|йний | | | | | | | | | |за СПОДУ |код за | | | | | | | | | | |ЄДРПОУ | | | -----+---------+-------+------+-------+-----+--------+---------+-------+---+---| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 | --------------------------------------------------------------------------------
Форма N 3 (профтех) - зведена
Затверджено

Наказ Держкомстату України

МОН України

28.11.2000 N 380/560

( z0899-00 )
Поштова - 1 раз на рік
Код Подають Міністерство освіти і іністерство, управління освіти ---------- науки Автономної Республіки ______________________________ ---------- Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та ількість професійно-технічних Севастопольської міських авчальних закладів на час державних адміністрацій одання звіту, усього _________ Міністерству освіти і науки них: України та місцевим другого атестаційного рівня _________ управлінням статистики не третього атестаційного рівня _________ пізніше 20 січня.

Подає Міністерство освіти і науки України Державному комітету статистики України не пізніше 10 лютого.
Зведений звіт

про контингент учнів та слухачів професійно-технічних

навчальних закладів

за _____________ календарний рік
Таблиця 1
1. Рух контингенту учнів, слухачів протягом календарного року ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Назви показників | N | Первинна професійна підготовка випускників шкіл | Професійне навчання |Разом | |рядка|---------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------|(сума | | |На базі| На базі базової |На базі не-|Усього|з них | Незайнятого населення | Працівників |Усього| у тому числі |граф 5| | |повної |загальної середньої |завершеної |(сума |понад |-----------------------+-----------------------|(сума |--------------|та 13)| | |загаль-| освіти |базової |граф |державне |Первинна |Пере- |Підви-|Первинна |Пере- |Підви-|граф |Денна|Вечірня | | | |ної |--------------------|середньої |1-4) |замовлен-|професій-|підго-|щення |професій-|підго-|щення |7-12) |форма|(змінна)| | | |серед- |З отриман-|Без отри-|освіти | |ня за ра-|на підго-|товка |квалі-|на підго-|товка |квалі-| |нав- |форма | | | |ньої |ням повної|мання по-| | |хунок ко-|товка | |фіка- |товка | |фіка- | |чання|навчання| | | |освіти |загальної |вної за- | | |штів юри-| | |ції | | |ції | | | | | | | |середньої |гальної | | |дичних та| | | | | | | | | | | | | |освіти |середньої| | |фізичних | | | | | | | | | | | | | | |освіти | | |осіб | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| Кількість учнів, слухачів | | | | | | | | | | | | | | | | | | на початок календарного року | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| Прийнято учнів, слухачів | | | | | | | | | | | | | | | | | | протягом календарного року - | | | | | | | | | | | | | | | | | | усього | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| - на перший курс за державним | | | | | | | | | | | | | | | | | | замовленням | 3 | | | | | | Х | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| - у тому числі (з рядка 2): | | | | | | | | | | | | | | | | | | за галузями: | | | | | | | | | | | | | | | | | | промисловість | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| сільське господарство | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| транспорт | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| зв'язок | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| будівництво | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| торгівля і громадське | | | | | | | | | | | | | | | | | | харчування | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| житлово-комунальне госпо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | дарство і невиробничі види | | | | | | | | | | | | | | | | | | побутового обслуговування | | | | | | | | | | | | | | | | | | населення | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| Вибуло учнів, слухачів протя- | | | | | | | | | | | | | | | | | | гом календарного року - усього| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | з них: | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| - відраховано з першого курсу,| | | | | | | | | | | | | | | | | | із числа прийнятих за | 12 | | | | | | Х | | | | | | | | | | | державним замовленням | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| - із загальної кількості учнів| | | | | | | | | | | | | | | | | | слухачів, які вибули | | | | | | | | | | | | | | | | | | протягом календарного року | | | | | | | | | | | | | | | | | | (з рядка 11) - випуск - | | | | | | | | | | | | | | | | | | усього, | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| за статтю: | | | | | | | | | | | | | | | | | | чоловіків | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| жінок | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| за галузями: | | | | | | | | | | | | | | | | | | промисловість | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| сільське господарство | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| транспорт | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| зв'язок | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| будівництво | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| торгівля і громадське | | | | | | | | | | | | | | | | | | харчування | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| житлово-комунальне госпо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | дарство і невиробничі види | | | | | | | | | | | | | | | | | | побутового обслуговування | | | | | | | | | | | | | | | | | | населення | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| - із загальної кількості | | | | | | | | | | | | | | | | | | випускників (з рядка 13): | | | | | | | | | | | | | | | | | | військових водіїв для | | | | | | | | | | | | | | | | | | Збройних сил України | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| сиріт та тих, які | | | | | | | | | | | | | | | | | | залишилися без піклування | | | | | | | | | | | | | | | | | | батьків | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| осіб із фізичними та | | | | | | | | | | | | | | | | | | розумовими вадами | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| Кількість учнів, слухачів на | | | | | | | | | | | | | | | | | | кінець календарного року - | | | | | | | | | | | | | | | | | | усього, | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| - за статтю: | | | | | | | | | | | | | | | | | | чоловіків | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| жінок | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| - за віком | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 років і менше | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 15 років | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 16 років | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 17 років | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 18 років | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 19 років | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 20 років | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 21 рік | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 22 роки | 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 23 роки | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 24 роки | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 25 років | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 26 років | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 27 років | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 28 років | 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 29 років | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| 30 років і старше | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| за галузями: | | | | | | | | | | | | | | | | | | промисловість | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| сільське господарство | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| транспорт | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| зв'язок | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| будівництво | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| торгівля і громадське | | | | | | | | | | | | | | | | | | харчування | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| житлово-комунальне госпо- | | | | | | | | | | | | | | | | | | дарство і невиробничі види | | | | | | | | | | | | | | | | | | побутового обслуговування | | | | | | | | | | | | | | | | | | населення | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| - із загальної кількості | | | | | | | | | | | | | | | | | | учнів, слухачів на кінець | | | | | | | | | | | | | | | | | | календарного року (з рядка 26)| | | | | | | | | | | | | | | | | | сиріт та тих, які залишилися | | | | | | | | | | | | | | | | | | без піклування батьків | 53 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| мають одного з батьків | 54 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| з неблагополучних сімей | 55 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| з малозабезпечених сімей | 56 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| осіб з фізичними та | | | | | | | | | | | | | | | | | | розумовими вадами | 57 | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------+-----+-------+----------+---------+-----------+------+---------+---------+------+------+---------+------+------+------+-----+--------+------| Контрольна сума | | | | | | | | | | | | | | | | | | (сума рядків 1-57) | 58 | | | | | | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"___"___________ 20__ р. М.П. Керівник (заступник керівника)

органу управління

професійно-технічною освітою ______________________________

(підпис та прізвище)
________________________________
(прізвище та телефон виконавця)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: