open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
N 6 від 09.01.2001 Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

24 січня 2001 р.

за N 66/5257
Затверджено

Наказ Міністерства

фінансів України

09.01.2001 N 6

( z0065-01 )

Порядок

перерахування та обліку коштів з бюджетів інших

рівнів установам, що утримуються за рахунок

коштів державного бюджету

1. При затвердженні бюджетів Автономної Республіки Крим,
обласних, міських, районних, селищних, сільських відповідні ради
згідно із законодавством мають право прийняти рішення про
виділення коштів органам державної влади, які утримуються за
рахунок державного бюджету, для виконання делегованих законами
України повноважень органів місцевого самоврядування або інших,
визначених законодавством, функцій. 2. Видатки на зазначену мету затверджуються місцевими радами
як субвенція з бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних,
міських, районних, селищних, сільських державному бюджету, що має
відповідне цільове спрямування. При цьому до рішення про бюджет в
обов'язковому порядку додається перелік установ та організацій
державного бюджету, які отримуватимуть виділені кошти, із
зазначенням мети та/або функцій, що повинні забезпечуватись цими
коштами, та з розподілом за окремими категоріями економічної
класифікації видатків бюджету (поточні, з них на оплату праці, та
капітальні). 3. Установи та організації, що утримуються за рахунок коштів
державного бюджету, для забезпечення своєї діяльності та виконання
покладених на них функцій складають та затверджують кошторис
доходів і видатків відповідно до бюджетних призначень,
установлених Законом України про Державний бюджет ( 2120-14 ). 4. Якщо такі установи та організації для виконання
делегованих законами України повноважень органів місцевого
самоврядування або інших, визначених законодавством, функцій
отримують кошти з місцевих бюджетів (Автономної Республіки Крим,
обласних, міських, районних, селищних, сільських), то вони в
установленому порядку вносять зміни до спеціального фонду
кошторису за доходами та видатками. За доходами - це кошти, одержані з інших бюджетів на певну
мету, які класифікуються як один з видів офіційних трансфертів, -
субвенції, одержані з інших бюджетів державним бюджетом. За видатками - це видатки за повною економічною
класифікацією, які відображають природу здійснюваних операцій. 5. З цією метою зазначені установи в установленому порядку
складають проект довідки про внесення змін до річного розпису за
спеціальним фондом на підставі рішення відповідної ради про
виділення субвенції, після чого вносяться зміни до кошторису цієї
установи в порядку, передбаченому для його затвердження. Проект довідки повинен бути погоджений відповідно з
Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим
фінансовим органом або виконавчим органом ради, що прийняла таке
рішення. Копія затвердженої довідки передається фінансовому
органу, який її погодив. Головний розпорядник у тижневий термін з дня отримання
проекту довідки подає всі необхідні для її затвердження матеріали
Міністерству фінансів України, яке приймає рішення щодо
доцільності затвердження довідки, у двотижневий термін з дня
отримання зазначених матеріалів. 6. Органи Державного казначейства, одержавши довідку та інші
необхідні документи, відкривають установі окремий спеціальний
реєстраційний рахунок, на якому будуть обліковуватись кошти,
отримані з відповідного бюджету. 7. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві
фінансові органи або виконавчі органи рад згідно із затвердженим
розписом відповідного бюджету перераховують виділені кошти на
рахунок, відкритий в установі банку на ім'я органу Державного
казначейства, з подальшим зарахуванням на реєстраційний рахунок
бюджетної установи. 8. Звіт про використання цих коштів подається установою
відповідному органу Державного казначейства у порядку, визначеному
Державним казначейством. 9. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві
фінансові органи або виконавчі органи рад при складанні звіту про
виконання відповідних бюджетів відображають передані установам
державного бюджету суми: за функціональною класифікацією -
субвенції, що передаються з інших бюджетів до державного бюджету,
за економічною класифікацією - поточні (капітальні) трансферти. 10. З метою проведення оцінки цільового використання наданої
субвенції Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим,
місцеві фінансові органи або виконавчі органи рад мають право
вимагати від зазначених установ звіти про використання таких
коштів у розрізі економічної класифікації та вносити пропозиції
раді про доцільність подальшого її перерахування. 11. Якщо структурний підрозділ органу державної влади веде
самостійний бухгалтерський облік (наприклад, підрозділи
дорожньо-патрульної служби, професійної пожежної охорони тощо), то
відповідно до законодавства на них поширюються всі процедури щодо
складання та виконання місцевих бюджетів.
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики С.Л.Фещук
Затверджено

Наказ Міністерства

фінансів України

09.01.2001 N 6
Затверджений у сумі ____________ ___________________________ грн.

(сума словами і цифрами) ________________________________

(посада) ________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище) ________________________________

(число, місяць, рік)
М.П.
Кошторис доходів і видатків

на ____ рік
__________________________________________________________________

(код та назва бюджетної установи, організації) _________________________________________________________________

(найменування міста, району, області)
вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів ________________________________________________________________,
код та назва функціональної класифікації _________________________
(грн.) ------------------------------------------------------------------- Показники | Код | Усього на рік |Разом | | |------------------| | | |загаль- |спеціаль-| | | | ний |ний фонд | | | | фонд | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Доходи - усього | х | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Надходження коштів із | х | | | | загального фонду бюджету | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Надходження коштів із | х | | | | спеціального фонду бюджету | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| у т. ч. - спеціальні кошти | 24120100| х | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| - інші власні надходження | 24120300| х | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| - інші доходи (розписати за | | х | | | видами) | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Видатки - усього | х | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| III. Поточні видатки | 1000 | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Оплата праці працівників | 1110 | | | | бюджетних установ | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Заробітна плата | 1111 | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Грошове утримання | 1112 | | | | військовослужбовців | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Нарахування на заробітну | 1120 | | | | плату | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Придбання предметів постачання| 1130 | | | | і матеріалів, оплата послуг та| | | | | інші видатки | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Предмети, матеріали, | 1131 | | | | обладнання та інвентар | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Медикаменти та перев'язувальні| 1132 | | | | матеріали | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Продукти харчування | 1133 | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| М'який інвентар та | 1134 | | | | обмундирування | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Оплата транспортних послуг та | 1135 | | | | утримання транспортних | | | | | засобів | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Оренда та експлуатаційні | 1136 | | | | послуги | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Поточний ремонт обладнання, | 1137 | | | | інвентарю, будівель та | | | | | технічне обслуговування | | | | | обладнання | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Послуги зв'язку | 1138 | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Оплата інших послуг та інші | 1139 | | | | видатки | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Видатки на відрядження | 1140 | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Матеріали, інвентар, | 1150 | | | | будівництво, капітальний | | | | | ремонт та заходи спеціального | | | | | призначення, що мають | | | | | загальнодержавне значення | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Оплата комунальних послуг та | 1160 | | | | енергоносіїв | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Оплата теплопостачання | 1161 | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Оплата водопостачання і | 1162 | | | | водовідведення | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Оплата електроенергії | 1163 | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Оплата природного газу | 1164 | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Оплата інших комунальних | 1165 | | | | послуг | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Оплата інших енергоносіїв | 1166 | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Дослідження і розробки, | 1170 | | | | державні програми | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Виплата процентів (доходу) за | 1200 | | | | зобов'язаннями | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Субсидії і поточні трансферти | 1300 | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Субсидії та поточні трансферти| 1310 | | | | підприємствам (установам, | | | | | організаціям) | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Поточні трансферти органам | 1320 | | | | державного управління інших | | | | | рівнів | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Поточні трансферти населенню | 1340 | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Виплата пенсій і допомоги | 1341 | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Стипендії | 1342 | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Інші поточні трансферти | 1343 | | | | населенню | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Поточні трансферти за кордон | 1350 | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| IV. Капітальні видатки | 2000 | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Придбання основного капіталу | 2100 | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Придбання обладнання і | 2110 | | | | предметів довгострокового | | | | | користування | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Капітальне будівництво | 2120 | | | | (придбання) | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Будівництво (придбання) житла | 2121 | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Будівництво (придбання) | 2122 | | | | адміністративних об'єктів | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Інше будівництво (придбання) | 2123 | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Капітальний ремонт, | 2130 | | | | реконструкція та реставрація | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Капітальний ремонт та | 2131 | | | | реконструкція житлового фонду | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Капітальний ремонт та | 2132 | | | | реконструкція адміністративних| | | | | об'єктів | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Капітальний ремонт та | 2133 | | | | реконструкція інших об'єктів | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Реставрація пам'яток культури,| 2134 | | | | історії та архітектури | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Створення державних запасів і | 2200 | | | | резервів | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Придбання землі і | 2300 | | | | нематеріальних активів | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Капітальні трансферти | 2400 | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Капітальні трансферти | 2410 | | | | підприємствам (установам, | | | | | організаціям) | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Капітальні трансферти органам | 2420 | | | | державного управління інших | | | | | рівнів | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Капітальні трансферти | 2430 | | | | населенню | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| Капітальні трансферти за | 2440 | | | | кордон | | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| V. Нерозподілені видатки | 3000 | | | | ------------------------------+---------+--------+---------+------| VI. Кредитування з | 4000 | | | | вирахуванням погашення* | | | | | ------------------------------------------------------------------- _________________

* У разі наявності цього коду видатки здійснюються згідно з
додатком.
Керівник __________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
відділу) __________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
______________________
(число, місяць, рік)
М.П.
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики С.Л.Фещук
Додаток

до кошторису доходів і видатків
Розшифрування

кредитування з вирахуванням погашення

на ____ рік
_________________________________________________________________,

(код та назва бюджетної установи, організації) ________________________________________________________________,

(найменування міста, району, області)
вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів ________________________________________________________________,
код та назва функціональної класифікації _________________________
(грн.) -------------------------------------------------------------------- Показники | КЕК | Усього на рік |Разом | | |------------------| | | |загаль- |спеціаль-| | | | ний |ний фонд | | | | фонд | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Кредитування з вирахуванням | 4000 | | | | погашення | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Надання внутрішніх кредитів з | 4100 | | | | вирахуванням погашення | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Надання кредитів органам | 4111 | | | | державного управління інших | | | | | рівнів | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Надання кредитів підприємствам,| 4112 | | | | установам, організаціям | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Надання інших внутрішніх | 4113 | | | | кредитів | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Повернення внутрішніх кредитів | 4120 | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Повернення кредитів органами | 4121 | | | | державного управління інших | | | | | рівнів | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Повернення кредитів | 4122 | | | | підприємствами, установами, | | | | | організаціями | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Повернення інших внутрішніх | 4123 | | | | кредитів | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Надання зовнішніх кредитів з | 4200 | | | | вирахуванням погашення | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Повернення зовнішніх кредитів | 4220 | | | | --------------------------------------------------------------------
Керівник __________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
відділу) __________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
______________________
(число, місяць, рік)
М.П.
Затверджено

Наказ Міністерства

фінансів України

09.01.2001 N 6
Затверджений у сумі ____________ ___________________________ грн.

(сума словами і цифрами) ________________________________

(посада) ________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище) ________________________________

(число, місяць, рік)
М.П.
План асигнувань із загального фонду бюджету

на ____ рік
_________________________________________________________________,

(код та назва бюджетної установи, організації)
_________________________________________________________________,

(найменування міста, району, області)
вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів ________________________________________________________________,
код та назва функціональної класифікації _________________________
(грн.) --------------------------------------------------------------------------------------------- |КЕК |сі- |лю-|бере-|кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|вере-|жов-|лис- |гру-|разом | Показники | |чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|сень |тень|топад|день|на рік| -----------------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12| 13 | 14| 15 | -----------------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------| Оплата праці |1110 | | | | | | | | | | | | | | працівників | | | | | | | | | | | | | | | бюджетних | | | | | | | | | | | | | | | установ | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------| Нарахування на |1120 | | | | | | | | | | | | | | заробітну плату | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------| Оплата |1160 | | | | | | | | | | | | | | комунальних | | | | | | | | | | | | | | | послуг та | | | | | | | | | | | | | | | енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------| Поточні |1340 | | | | | | | | | | | | | | трансферти | | | | | | | | | | | | | | | населенню | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------| Інші видатки |5000 | | | | | | | | | | | | | | -----------------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------| Усього | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник __________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
відділу) __________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
______________________
(число, місяць, рік)
М.П.
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики С.Л.Фещук
Затверджено

Наказ Міністерства

фінансів України

09.01.2001 N 6
Зведення показників спеціального фонду кошторису

на ____ рік
_________________________________________________________________,

(код та назва бюджетної установи, організації) ________________________________________________________________,

(найменування міста, району, області)
вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів ________________________________________________________________,
код та назва функціональної класифікації _________________________


* Плануються за наявності підстави.
Керівник __________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
відділу) __________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
______________________
(число, місяць, рік)
М.П.
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики С.Л.Фещук
Затверджено

Наказ Міністерства

фінансів України

09.01.2001 N 6
Зведений кошторис доходів і видатків

на ____ рік
вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів ________________________________________________________________,
код та назва функціональної класифікації _________________________
(тис. грн.) -------------------------------------------------------------------- Показники | Код | Усього на рік |Разом | | |------------------| | | |загаль- |спеціаль-| | | | ний |ний фонд | | | | фонд | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Доходи - усього | х | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Надходження коштів із | х | | х | | загального фонду бюджету | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Надходження коштів із | х | х | | | спеціального фонду бюджету | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| у т. ч. - спеціальні кошти | 24120100| х | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| - інші власні надходження | 24120300| х | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| - інші доходи (розписати за | | х | | | видами) | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Видатки - усього | х | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| III. Поточні видатки | 1000 | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Оплата праці працівників | 1110 | | | | бюджетних установ | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Заробітна плата | 1111 | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Грошове утримання | 1112 | | | | військовослужбовців | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Нарахування на заробітну плату | 1120 | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Придбання предметів постачання | 1130 | | | | і матеріалів, оплата послуг та | | | | | інші видатки | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Предмети, матеріали, | 1131 | | | | обладнання та інвентар | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Медикаменти та перев'язувальні | 1132 | | | | матеріали | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Продукти харчування | 1133 | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| М'який інвентар та | 1134 | | | | обмундирування | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Оплата транспортних послуг та | 1135 | | | | утримання транспортних засобів | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Оренда та експлуатаційні | 1136 | | | | послуги | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Поточний ремонт обладнання, | 1137 | | | | інвентарю, будівель та технічне| | | | | обслуговування обладнання | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Послуги зв'язку | 1138 | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Оплата інших послуг та інші | 1139 | | | | видатки | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Видатки на відрядження | 1140 | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Матеріали, інвентар, | 1150 | | | | будівництво, капітальний ремонт| | | | | та заходи спеціального | | | | | призначення, що мають | | | | | загальнодержавне значення | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Оплата комунальних послуг та | 1160 | | | | енергоносіїв | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Оплата теплопостачання | 1161 | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Оплата водопостачання і | 1162 | | | | водовідведення | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Оплата електроенергії | 1163 | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Оплата природного газу | 1164 | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Оплата інших комунальних | 1165 | | | | послуг | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Оплата інших енергоносіїв | 1166 | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Дослідження і розробки, | 1170 | | | | державні програми | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Виплата процентів (доходу) за | 1200 | | | | зобов'язаннями | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Субсидії і поточні трансферти | 1300 | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Субсидії та поточні трансферти | 1310 | | | | підприємствам (установам, | | | | | організаціям) | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Поточні трансферти органам | 1320 | | | | державного управління інших | | | | | рівнів | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Поточні трансферти населенню | 1340 | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Виплата пенсій і допомоги | 1341 | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Стипендії | 1342 | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Інші поточні трансферти | 1343 | | | | населенню | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Поточні трансферти за кордон | 1350 | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| IV. Капітальні видатки | 2000 | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Придбання основного капіталу | 2100 | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Придбання обладнання і | 2110 | | | | предметів довгострокового | | | | | користування | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Капітальне будівництво | 2120 | | | | (придбання) | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Будівництво (придбання) житла | 2121 | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Будівництво (придбання) | 2122 | | | | адміністративних об'єктів | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Інше будівництво (придбання) | 2123 | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Капітальний ремонт, | 2130 | | | | реконструкція та реставрація | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Капітальний ремонт та | 2131 | | | | реконструкція житлового фонду | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Капітальний ремонт та | 2132 | | | | реконструкція | | | | | адміністративних об'єктів | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Капітальний ремонт та | 2133 | | | | реконструкція інших об'єктів | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Реставрація пам'яток культури, | 2134 | | | | історії та архітектури | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Створення державних запасів і | 2200 | | | | резервів | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Придбання землі і | 2300 | | | | нематеріальних активів | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Капітальні трансферти | 2400 | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Капітальні трансферти | 2410 | | | | підприємствам (установам, | | | | | організаціям) | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Капітальні трансферти органам | 2420 | | | | державного управління інших | | | | | рівнів | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Капітальні трансферти | 2430 | | | | населенню | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| Капітальні трансферти за | 2440 | | | | кордон | | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| V. Нерозподілені видатки | 3000 | | | | -------------------------------+---------+--------+---------+------| VI. Кредитування з вирахуванням| 4000 | | | | погашення* | | | | | -------------------------------------------------------------------- __________________

* У разі наявності цього коду видатки здійснюються згідно з
додатком.
Керівник __________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
відділу) __________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
______________________
(число, місяць, рік)
М.П.
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики С.Л.Фещук
Затверджено

Наказ Міністерства

фінансів України

09.01.2001 N 6
Зведений план асигнувань із загального

фонду бюджету

на ____ рік
вид бюджету _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів ________________________________________________________________,
код та назва функціональної класифікації _________________________
(тис. грн.) --------------------------------------------------------------------------------------------- |КЕК |сі- |лю-|бере-|кві-|тра-|чер-|ли- |сер-|вере-|жов-|лис- |гру-|разом | Показники | |чень|тий|зень |тень|вень|вень|пень|пень|сень |тень|топад|день|на рік| -----------------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12| 13 | 14| 15 | -----------------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------| Оплата праці |1110 | | | | | | | | | | | | | | працівників | | | | | | | | | | | | | | | бюджетних | | | | | | | | | | | | | | | установ | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------| Нарахування на |1120 | | | | | | | | | | | | | | заробітну плату | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------| Оплата |1160 | | | | | | | | | | | | | | комунальних | | | | | | | | | | | | | | | послуг та | | | | | | | | | | | | | | | енергоносіїв | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------| Поточні |1340 | | | | | | | | | | | | | | трансферти | | | | | | | | | | | | | | | населенню | | | | | | | | | | | | | | | -----------------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------| Інші видатки |5000 | | | | | | | | | | | | | | -----------------+-----+----+---+-----+----+----+----+----+----+-----+----+-----+----+------| Усього | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник __________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
відділу) __________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
______________________
(число, місяць, рік)
М.П.
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики С.Л.Фещук

Затверджено

Наказ Міністерства

фінансів України

09.01.2001 N 6
Затверджую

штат у кількості _______ штатних одиниць

з місячним фондом заробітної плати за

посадовими окладами ________________________________ гривень ________________________________________

(посада) __________________ _____________________

(підпис керівника) (ініціали і прізвище) ____________________

(число, місяць, рік) М.П.

Штатний розпис

на ____ рік __________________________________________

(назва установи)
----------------------------------------------------------------- N |Назва структурного |Кількість|Посадовий |Фонд заробітної | з/п|підрозділу та посад|штатних |оклад (грн.)|плати на місяць | | |посад | | (грн.) | ---+-------------------+---------+------------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+-------------------+---------+------------+----------------| | | | | | ---+-------------------+---------+------------+----------------| 1 | | | | | ---+-------------------+---------+------------+----------------| | | | | | ---+-------------------+---------+------------+----------------| 2 | | | | | ---+-------------------+---------+------------+----------------| | | | | | ---+-------------------+---------+------------+----------------| 3 | | | | | ---+-------------------+---------+------------+----------------| | | | | | ---+-------------------+---------+------------+----------------| | | | | | ---+-------------------+---------+------------+----------------| |Усього за | | | | |посадовими окладами| | | | ----------------------------------------------------------------
Керівник __________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
відділу) __________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
М.П.
Примітка. Складається органами державного управління та
місцевого самоврядування.
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики С.Л.Фещук
Затверджено

Наказ Міністерства

фінансів України

09.01.2001 N 6
Затверджую

штат у кількості _______ штатних одиниць

з місячним фондом заробітної плати _____ ________________________________ гривень ________________________________________

(посада) __________________ _____________________

(підпис керівника) (ініціали і прізвище) ____________________

(число, місяць, рік) М.П.

Типовий штатний розпис

на ____ рік __________________________________

(назва установи)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Назва структурного |Кількість|Посадовий| Надбавки | Доплати |Фонд заробітної|Фонд заробітної | з/п|підрозділу та посад|штатних | оклад | (грн.) | (грн.) |плати на місяць|плати на ____ | | |посад | (грн.) |---------------+---------------| (грн.) | рік (грн.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник __________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
відділу) __________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
______________________
(число, місяць, рік)
М.П.
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики С.Л.Фещук

Затверджено

Наказ Міністерства

фінансів України

09.01.2001 N 6
Лімітна довідка про бюджетні асигнування

на ______ рік
Видана (ким)______________________________________________________

(назва установи, яка видала лімітну довідку) кому) ___________________________________________________________

(назва установи, якій видається лімітна довідка) ідстава: ________________________________________________________
1) З _____________________________________________________ бюджету
за _______________________________________________________________
(код та назва функціональної класифікації видатків бюджету) иділено _______________________________________, у тому числі на:
----------------------------------------------------------------- Назва видатків | Разом | Загальний | Спеціальний | за економічною | | фонд | фонд | класифікацією | | | | --------------------------+----------+-----------+-------------| поточні видатки - разом, | | | | з них: | | | | --------------------------+----------+-----------+-------------| оплата праці працівників | | | | бюджетних установ | | | | --------------------------+----------+-----------+-------------| нарахування на | | | | заробітну плату | | | | --------------------------+----------+-----------+-------------| оплата комунальних | | | | послуг та енергоносіїв | | | | --------------------------+----------+-----------+-------------| капітальні видатки | | | | --------------------------+----------+-----------+-------------| усього | | | | ----------------------------------------------------------------
2) У сумі асигнувань із загального фонду бюджету враховано витрати
на утримання: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
3) Помісячні обсяги асигнувань із загального фонду бюджету
встановлено такі*: --------------------------------------------------------------- січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | ---------+---------+-----------+---------+----------+---------| | | | | | | ---------+---------+-----------+---------+----------+---------| липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | ---------+---------+-----------+---------+----------+---------| | | | | | | ---------------------------------------------------------------
_______________

* Місцеві фінансові органи самостійно приймають рішення щодо
потреби подання таких показників.
4) Проекти кошторису доходів і видатків, плану асигнувань із
загального фонду, штатного розпису установи на _____ рік із
зведеними даними та розрахунками повинні бути подані на
затвердження до ______________________________________.

(число, місяць, рік)
Керівник __________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
______________________
(число, місяць, рік)
М.П.
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики С.Л.Фещук
Затверджено

Наказ Міністерства

фінансів України

09.01.2001 N 6
Затверджений у сумі ___________ __________________________ грн.

(сума словами і цифрами) _______________________________

(посада) ________ ______________________

(підпис) (ініціали і прізвище) ____________________

(число, місяць, рік) М.П.
Погоджено _________________________________

(посада) _________________________________
(підпис) (ініціали і прізвище) _________________________________
(число, місяць, рік) М.П.
План використання бюджетних коштів
_________________________________________________________________,

(код та назва одержувача) ________________________________________________________________,

(найменування міста, району, області) ид бюджету _____________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації розпорядника коштів ________________________________________________________________,
код та назва функціональної класифікації ________________________,
код економічної класифікації _____________________________________
грн. -------------------------------------------------------------- N | Показники | Бюджетні кошти | ----+--------------------------------+-----------------------| 1 | 2 | 3 | ----+--------------------------------+-----------------------| 1 |Видатки - усього | | ----+--------------------------------+-----------------------| 1.1 |Поточні видатки | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Видатки на товари і послуги | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Оплата праці працівників | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Нарахування на заробітну плату | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Придбання предметів постачання | | |і матеріалів, оплата послуг та | | |інші видатки | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Предмети, матеріали, обладнання | | |та інвентар | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Медикаменти та перев'язувальні | | |матеріали | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Продукти харчування | | ----+--------------------------------+-----------------------| |М'який інвентар та | | |обмундирування | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Оплата транспортних послуг та | | |утримання транспортних засобів | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Оренда та експлуатаційні послуги| | ----+--------------------------------+-----------------------| |Поточний ремонт обладнання, | | |інвентарю, будівель та технічне | | |обслуговування обладнання | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Послуги зв'язку | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Оплата інших послуг та інші | | |видатки | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Видатки на відрядження | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Матеріали, інвентар, будівницт- | | |во, капітальний ремонт та заходи| | |спеціального призначення, що | | |мають загальнодержавне значення | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Оплата комунальних послуг та | | |енергоносіїв | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Оплата теплопостачання | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Оплата водопостачання і | | |водовідведення | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Оплата електроенергії | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Оплата природного газу | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Оплата інших енергоносіїв | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Оплата комунальних послуг | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Дослідження і розробки | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Програми і заходи | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Субсидії і поточні трансферти | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Поточні трансферти населенню | | ----+--------------------------------+-----------------------| 1.2 |Капітальні видатки | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Придбання основного капіталу | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Придбання обладнання і | | |предметів довгострокового | | |користування | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Капітальне будівництво | | |(придбання) | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Будівництво (придбання) житла | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Інше будівництво (придбання) | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Капітальний ремонт, | | |реконструкція та реставрація | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Капітальний ремонт та | | |реконструкція житлового фонду | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Капітальний ремонт та | | |реконструкція інших об'єктів | | ----+--------------------------------+-----------------------| |Придбання землі і | | |нематеріальних активів | | ----+--------------------------------+-----------------------| 1.3 |Кредитування з вирахуванням | | |погашення | | ----+--------------------------------+-----------------------| ----+--------------------------------+-----------------------| ----+--------------------------------+-----------------------| ----+--------------------------------+-----------------------| ----+--------------------------------+-----------------------| ----+--------------------------------+-----------------------| -------------------------------------------------------------- Керівник __________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер
(начальник планово-фінансового
відділу) __________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)
______________________
(число, місяць, рік)
М.П.
Начальник Управління державного
бюджету та бюджетної політики С.Л.Фещук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: